MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure"

Transcriptie

1 Aon Belgium MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Risk. Reinsurance. Human Resources.

2 Index Voorstelling Aon Belgium...3 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. 6 1 Inleiding Zorgplicht Informatieverstrekking Belangenconflicten Vergoedingen Rapportering en klanten...12 Innoveren en kennis delen...13

3 Aon Belgium Aon Belgium is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits, en is hiervoor erkend door het FSMA. Aon Belgium behoort tot de groep Aon plc, waarvan het hoofdkantoor in London is gevestigd. Aon plc is een wereldleider op het gebied van risicomanagement, verzekeringsbemiddeling, herverzekering en het bieden van oplossingen voor pensioenen en employee benefits. Aon plc is beursgenoteerd in New York (NYSE: AON) en heeft ruim 500 eigen kantoren in meer dan 120 landen. Aon stelt wereldwijd mensen tewerk en realiseerde in 2013 een omzetcijfer van 11,5 miljard USD. Aon streeft ernaar om wereldwijd erkend te worden als de meest vooraanstaande dienstverlener op het vlak van risicomanagement en oplossingen voor het ondersteunen van menselijk kapitaal. Onze missie is daarbij om zowel klanten, medewerkers als gemeenschappen te helpen het beste uit zichzelf te halen. We maken dagelijks het verschil door onze unieke kennis, scherpe analyses en jarenlange ervaring ter beschikking te stellen. In België biedt een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen Brussel Gent Luik) specialistische kennis en op maat gemaakte oplossingen aan. Aon Belgium helpt haar klanten bij de identificatie, de evaluatie en het beheer van hun risico s alsook bij het ontwikkelen en beheren van persoonsgebonden materies, zoals pensioenen en zorg. Wij adviseren onze klanten tevens bij de keuze van de meest optimale verzekeringsoplossingen. Aon Belgium biedt onder meer volgende verzekeringen en diensten aan: Brand- en bedrijfsschadeverzekeringen; Verzekeringen machinebreuk en computerinstallaties; Bouwverzekeringen; Aansprakelijkheidsverzekeringen (inclusief productaansprakelijkheid); Financial Lines -verzekeringen, (inclusief bestuurdersaansprakelijkheid en fraude); Arbeidsongevallenverzekeringen en andere persoonlijke ongevallenverzekeringen; Reisverzekeringen, Autoverzekeringen: zowel de wettelijke verzekering als de omniumverzekering; Transportverzekeringen; Groepsverzekeringen, pensioenfondsenbeheer en employee benefits zoals hospitalisatie- en invaliditeitsverzekeringen; Kredietverzekeringen ; Herverzekering ; Risicobeheer en advies in verband met alternatieve vormen van risicofinanciering. De deskundige medewerkers van Aon Belgium staan hierbij garant voor een persoonlijke aanpak, werken in volledige onafhankelijkheid en zetten de belangen en behoeften van de klant centraal. Aon Belgium realiseerde in 2013 een omzetcijfer van 57 miljoen EUR. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 3

4 Aon Belgium Aon Risk Solutions Aon Affinity Aon Hewitt Aon Benfield Verzekeringsmakelaar Adviseur CRiON: kredietverzekering Verzekeringsproducten voor particulieren en kleine ondernemingen Employee Benefits Pensioenfondsbeheer Groepsverzekeringen Herverzekeringen Analytische studies De activiteiten van Aon Belgium worden opgesplitst in: Aon Risk Solutions Verleent advies op het gebied van risicobeheer en is toonaangevend makelaar in diverse verzekeringen en alternatieve risicofinancieringen. Door middel van haar dochter CRiON geeft Aon Belgium advies in kredietbeheer en onderhandelt en plaatst ze kredietverzekeringen, inclusief verzekeringen ter dekking van politieke risico s. Aon Affinity Biedt bedrijven, beroepsorganisaties, verenigingen en groepen, op maat gemaakte collectieve verzekeringspakketten aan voor werkgevers en werknemers, leden, klanten en andere deelnemers. Aon Hewitt Adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van groepsverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, pensioenfondsen en andere personenverzekeringen zoals arbeidsongevallen. Aon Benfield Biedt herverzekeringsoplossingen aan en adviseert professionelen over kapitaal- en risicomanagement. Aon Benfield biedt toegang tot de traditionele traktaten en facultatieve herverzekeringsmarkten wereldwijd. 4 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

5 Onze troeven Wereldwijde expertise lokaal toegepast Aon Belgium schakelt dagelijks haar wereldwijde expertise in om haar Belgische klanten een professionele service te garanderen, ongeacht vanuit welk kantoor de service verleend wordt. Onderhandelingskracht Aon Belgium plaatst jaarlijks ruim 550 miljoen euro premie op de Belgische en Europese verzekeringsmarkten. Dit hoge volume geeft ons de onderhandelingskracht om voor onze individuele klanten de beste voorwaarden en oplossingen te bedingen. Ervaring Ervaring is onze tweede naam. Niet alleen wat de analyse en de plaatsing van uw risico s betreft, maar ook bij de afhandeling van schadeclaims en bij het beheer van de pensioenen van uw werknemers en andere persoonsgebonden materies. Specialisten Aon Belgium traint haar medewerkers in specifieke onderdelen van de business. Zo bent u op elk moment zeker van accuraat en deskundig advies, ook voor uw sectorgebonden of punctuele behoeften. Maatwerk en gestructureerde portefeuilleoplossingen Aon Belgium staat bekend voor het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen aan al haar klanten die specifieke behoeften of wensen hebben. Maar Aon Belgium biedt ook meer gestructureerde oplos singen aan ten behoeve van groepen van klanten waarvan de behoefteanalyse aantoont dat deze klanten over een gelijkaardig risicoprofiel beschikken. Zulke oplossingen bieden vaak voordelen op het vlak van de omvang van de waarborgen en de prijszetting. Optimalisatie van uw buitenlandse risico s Dankzij een netwerk van 500 kantoren in 120 landen kunnen Belgische bedrijven hun internationale risico s op de meest professionele manier laten afdekken via Aon Belgium. Vanuit België behouden onze klanten controle op en inzicht in hun internationale verzekeringsdossier. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 5

6 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst 1 Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd op de zogenaamde MiFIDrichtlijn, voluit Markets in Financial Instruments Directive. Deze Europese richtlijn heeft tot doel beleggers maximaal te beschermen en legt daarom gedragsregels en organisatorische vereisten vast die moeten worden nageleefd bij de verstrekking van beleggingsdiensten. De Belgische wet van 30 juli 2013 breidt de MiFID-gedragsregels uit tot de verzekeringssector, ook wel AssurMiFID genaamd. Hierdoor gelden een aantal van de gedragsregels en organisatorische vereisten ook voor de aanbieding van verzekeringsproducten door verzekeringsondernemingen en tussenpersonen, waaronder verzekeringsmakelaars. De gedragsregels zijn gebaseerd op het algemene principe dat dienstverleners zich op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun klanten. Dit principe wordt de loyaliteitsplicht genoemd en is de grondslag voor alle andere gedragsregels en organisatorische vereisten. Aon Belgium draagt dit principe al jaar en dag hoog in het vaandel. Een aantal AssurMiFID-regels waarvoor Aon Belgium zich onder andere engageert, worden hierna opgelijst en hebben betrekking op volgende gebieden: zorgplicht & behoefteanalyse, informatieverstrekking, belangenconflicten en vergoedingen, rapportering en klantendossier. 2 Zorgplicht & behoefteanalyse Aon Belgium is verplicht om voldoende informatie bij u in te winnen, zodat we een correcte inschatting kunnen maken van uw verlangens en behoeften. Dit laat ons toe producten aan te bieden die hierop een passend antwoord bieden. Dit verloopt volgens het onderstaande proces: - Eerst wordt een behoefte- en risicoanalyse uitgevoerd. Dit kan onder meer door een vragenlijst in te vullen die de verlangens en behoeften van de klanten helpt in kaart te brengen; - Daarna maakt Aon Belgium een vergelijkende studie van de oplossingen die door diverse verzekeraars aangeboden worden. Voor gestructureerde portefeuilleoplossingen wordt een globale vergelijkende studie gemaakt voor een groep van klanten die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Om onze onafhankelijkheid als verzekeringsmakelaar te kunnen bewaren, wordt zulke studie op regelmatige basis opnieuw uitgevoerd. - Vervolgens geeft Aon Belgium een objectief en neutraal advies over de mogelijke verzekeringsovereenkomsten. Daarbij ziet zij er op toe dat de voorgestelde verzekeringen en diensten aansluiten bij de verlangens, behoeften en risico s van de klant. Indien deze tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst zouden veranderen, dient u Aon Belgium hiervan op de hoogte te brengen. De nieuwe verlangens, behoeften en risico s worden dan opnieuw in kaart gebracht en daar waar nodig wordt de overeenkomst aangepast. 6 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

7 3 Informatieverstrekking Om de klant toe te laten met kennis van zaken een verzekeringsovereenkomst al dan niet af te sluiten, zal Aon Belgium u overeenkomstig de vereisten van AssurMiFID tijdig op een correcte, passende en begrijpelijke manier informeren over zichzelf en de door haar aangeboden producten en diensten. Er zal bovendien voor worden gezorgd dat alle publicitaire mededelingen correct, duidelijk, niet misleidend en duidelijk herkenbaar zijn. De informatieverstrekking en communicatie vanwege Aon Belgium ten aanzien van u verloopt in de taal van uw keuze of in de taal die u hanteert bij uw communicatie met Aon Belgium (indien u zelf geen taal hebt gekozen). U hebt hierbij de keuze tussen het Nederlands, het Frans of het Engels. a) Algemene informatie over Aon Belgium Aon Belgium is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Jules Cockxstraat 8-10, te 1160 Brussel met ondernemingsnummer Indien u contact wenst op te nemen met Aon Belgium kan dit via uw gebruikelijke Account Manager, of telefonisch op 02/ , via of via onze website: Aon Belgium werd onder het nummer A erkend door de FSMA, (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, als verzekeringsmakelaar voor nagenoeg alle verzekeringstakken. Haar verzekeringsactiviteiten richten zich tot alle soorten klanten, van particulieren tot industriële en commerciële bedrijven. b) I nformatie over de verzekeraars en hun producten Zoals hierboven wordt beschreven, wordt elk verzekeringsaanbod door Aon Belgium voorafgegaan door een marktstudie. Deze marktstudies zijn voor de (potentiële) verzekeringsklant van essentieel belang in het beslissingsproces. Zoals hiervoor al werd uitgelegd, wordt voor gestructureerde portefeuilleoplossingen een globale vergelijkende studie gemaakt voor een groep van klanten die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Daarom besteedt Aon Belgium de grootste zorg aan het opstellen van haar marktstudies en streeft ze ernaar om alle vermeldingen betreffende de essentiële elementen van het aanbod duidelijk en begrijpelijk te beschrijven. Om u toe te laten de marktstudie op haar volledigheid te verifiëren, krijgt u van ons steeds de meest geschikte voorstellen en voorwaarden van de verzekeraars. Aon Belgium verschaft doorgaans toelichting over: De verzekeraars en hun diensten; Het soort verzekering, De waarborgen en de uitgesloten risico s; De toepasselijke voorwaarden; De eventuele facultatieve waarborguitbreidingen; De premieberekening; Onze commissie; De kosten en de eventuele bijhorende lasten; zodat u met kennis van zaken kunt beslissen. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 7

8 4 Belangenconflicten Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen Aon Belgium (of de groep waarvan Aon Belgium deel uitmaakt), haar personeel en haar klanten, of tussen haar klanten onderling, wanneer bijvoorbeeld: Aon Belgium vergoedingen of voordelen ontvangt van verzekeringsondernemingen; Aon Belgium aan haar personeel variabele vergoedingen, incentives of verloning in functie van commerciële doelstellingen toekent; bestuurders, managers en andere personeelsleden van Aon Belgium externe mandaten uitoefenen; bij de afhandeling van een dossier de belangen van verschillende klanten van Aon Belgium met elkaar in conflict komen. Aon Belgium heeft daarom een belangenconflictenbeleid opgesteld en de nodige procedures aangenomen om uw belangen te vrijwaren. Het personeel wordt geacht zich te houden aan de interne procedures en regels op grond waarvan Aon Belgium verwacht dat zij zich te allen tijde zullen inzetten voor de belangen van de klant met respect voor de toepasselijke regelgeving. a) Identificatie van potentiële belangenconflicten De potentiële belangenconflicten binnen alle afdelingen van Aon Belgium werden in kaart gebracht en worden in een centrale lijst bijgehouden. Deze lijst wordt beheerd door de afdeling Compliance (met bijstand van alle afdelingen binnen Aon Belgium) en wordt geactualiseerd in functie van bepaalde gebeurtenissen die een belangenconflict kunnen uitlokken. Bij de identificatie van de potentiële belangenconflicten werd in de eerste plaats nagegaan of één of meer van de hierboven vermelde wettelijke belangenconflictsituaties van toepassing zijn. Om ervoor te zorgen dat alle potentiële belangenconflicten worden geïdentificeerd, werd ten tweede nagegaan of er nog andere situaties zijn die potentiële belangenconflicten kunnen uitmaken. Voorbeelden van zulke belangenconflicten zijn onder meer: Het aanvaarden of geven van geschenken die een objectief handelen in het gedrang brengen; Het hebben van persoonlijke relaties die een objectief handelen in de weg staan. b) Uitwerking van maatregelen om de geïdentificeerde conflicten te beheersen Maatregelen werden uitgewerkt om de mogelijk negatieve impact van de geïdentificeerde belangenconflicten op klanten te voorkomen, te beperken of te beheren. Deze maatregelen bestaan ten minste uit (waar relevant, gezien de aard van het belangenconflict): Maatregelen ter controle van de uitwisseling en het gebruik van informatie. Deze zorgen ervoor dat binnen Aon Belgium geen informatie wordt gebruikt of verspreid die belangenconflicten in de hand kan werken; Maatregelen ter preventie van ongepaste invloed. Deze zorgen ervoor dat personen geen ongepaste invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop een relevante persoon verzekeringsbemiddelingsdiensten verricht; Organisatorische maatregelen. Deze zorgen ervoor dat potentiële belangenconflicten die hun oorsprong vinden in de organisatie van Aon Belgium worden vermeden of de risico s die eraan verbonden zijn worden beperkt (principe van de Chinese Wall ); Maatregelen ter controle van toegekende en ontvangen vergoedingen en andere voordelen. Deze zorgen ervoor dat vergoedingen en andere voordelen die worden ontvangen of toegekend door Aon Belgium niet leiden tot belangenconflicten; Onthoudingsmaatregelen. Deze zorgen ervoor dat een bepaalde dienst of transactie niet wordt verricht indien het belangenconflict Aon Belgium belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de klant. 8 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

9 c) Bekendmaking van niet-beheersbare belangenconflicten aan klanten Indien de hierboven vermelde maatregelen ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat uw belangen niet geschaad zullen worden, dient u op heldere wijze op de hoogte te worden gebracht van de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten. Deze informatie moet worden verstrekt voorafgaand aan de dienstverlening waarmee het belangenconflict verband houdt. De bekendmaking van niet-beheersbare belangenconflicten mag slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt en vereist de toelating van onze afdeling Compliance. Deze maatregel kan overigens niet gebruikt worden als alternatief voor de uitwerking van maatregelen ter beheersing van belangenconflicten. d) Melding en correcte registratie van alle belangenconflicten die zich voordoen Belangenconflicten die zijn ontstaan (of, in het geval van een nog lopende dienst of activiteit, kunnen ontstaan) en die een wezenlijk risico op schade inhouden voor uw belangen, dienen door de relevante personen te worden gemeld aan (1) de Manager van het betrokken departement en (2) de afdeling Compliance. Alle gemelde belangenconflicten worden geregistreerd in een centraal register dat wordt beheerd door de afdeling Compliance. Dit register wordt op regelmatige basis geactualiseerd. e) Afdoende vorming Het uitbouwen en in stand houden van een alom aanwezige compliancecultuur binnen Aon Belgium is een van de speerpunten van ons beleid. Om deze doelstelling te verwezenlijken en een adequate beheersing van belangenconflicten mogelijk te maken wordt er voor gezorgd dat werknemers van Aon Belgium de vorming en ondersteuning krijgen die noodzakelijk is voor een goed begrip van het concept belangenconflict en het belangenconflictenbeleid van Aon Belgium. Indien u bijkomende informatie wenst te ontvangen over het belangenconflictenbeleid van Aon Belgium, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Aon Belgium. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 9

10 5 Vergoedingen In overeenstemming met AssurMiFID mag Aon Belgium in verband met verzekerings-bemiddelingsdiensten die zij aan een klant verstrekt, enkel vergoedingen ontvangen of betalen die in een van de drie onderstaande categorieën vallen: A. een vergoeding van of aan de klant: dit omvat de overeengekomen honoraria die U als klant betaalt en die vastgelegd worden in een contract met Aon Belgium, of nog, de in de offerte vermelde commissie, die deel uitmaakt van de premie die u aan Aon Belgium betaalt; B. een vergoeding van of aan de verzekeringsondernemingen met wie de klant een verzekeringsovereenkomst afsluit: dit omvat de in de offerte vermelde commissie, die deelt uitmaakt van de premie die u rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt, of nog, de portefeuillecommissies die verzekeraars aan Aon Belgium betalen ter compensatie van diensten die door ons aan deze verzekeraars werden verstrekt ten gunste van de klant. Deze portefeuillecommissies worden door verzekeraars aan Aon Belgium betaald omdat wij een aantal taken verrichten die normalerwijze gepresteerd worden door verzekeraars maar die wij, geheel of gedeeltelijk, van hen overnemen. Hierbij streven we een nog efficiëntere dienstverlening na en bieden wij oplossingen aan die perfect kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften en verlangens van de klant. Voorbeelden van het voorgaande zijn onder meer: a) Onderschrijvingsdossier: Het opstellen van een volledig en duidelijk gedocumenteerd dossier dat de verzekeraar toelaat om snel en efficiënt te tariferen voor het aangeboden risico. b) Risicomanagement: Het bieden van preventiemaatregelen, in het bijzonder op het vlak van brand- en bedrijfsschaderisico s. c) Schadebeheer: Het opstellen van een duidelijke en volledige aangifte van elk schadegeval dat de klant wil melden aan de verzekeraar; Het uitschrijven van een objectieve analyse van het schadegeval van de klant; Het verzorgen van schadebetalingen, in overeenstemming met de instructies en administratieve richtlijnen van verzekeraar en, indien overeengekomen, binnen de door verzekeraar hiervoor gebruikte systemen. d) Uitgifte van documenten en kwitanties: Het opmaken van dekkingsnota s; Het opstellen van verzekeringsovereenkomsten; Het acteren van elke wijziging via een bijvoegsel aan de overeenkomst; De ontwikkeling van op maat gemaakte verzekeringsovereenkomsten en schadeprotocollen ten behoeve van een klant, of een groep van gelijkaardige klanten, om aldus de werkbelasting voor de verzekeraar, in zowel onderschrijving als schadebeheer, te verminderen; Het beheren van de medeverzekering. e) Premiebeheer: Het innen van de premies; Het controleren van de correctheid van de ontvangen premies; De allocatie van de premies over de verschillende verzekerde bedrijven; Het doorstorten van de premies. 10 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

11 Omdat de verzekeraars voor de uitbesteding van deze taken een beroep doen op de expertise van Aon Belgium, ontvangt Aon Belgium een vergoeding op jaarbasis die momenteel ongeveer 1,2% van de geplaatste jaarpremies bedraagt. C. een vergoeding van een derde die noodzakelijk is voor de gevraagde verzekeringsbemiddelingsdienst: dit is een zeer strikte categorie waaronder bijvoorbeeld vallen, juridische kosten noodzakelijkerwijs gemaakt voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Het is ook mogelijk dat Aon Belgium een vergoeding verschaft aan een derde om de eenvoudige reden dat deze derde nieuwe klanten aanbrengt. Deze betalingen zijn volledig in overeenstemming met de FSMA-mededeling van 20 februari 2009 over zaakaanbrengers en de strikte interne regelgeving hieromtrent. Zulke aanbrengcommissie bedraagt tussen 10% en 50% van de door Aon Belgium ontvangen vergoeding. Op internationaal vlak kan het zijn dat Aon Belgium een beroep doet op andere Aon-filialen of het Global Broking Center in Londen waardoor een deel van de door Aon Belgium ontvangen fees of commissies wordt afgestaan aan die Aon-entiteiten die betrokken zijn bij de plaatsing van een specifieke zaak. Het gemiddelde van deze herverdeling ligt rond de 50%. Verder geldt voor het departement Marine dat Aon Belgium van de betrokken verzekeraars een gebruikelijke afmakingscommissie krijgt voor de verrichte prestaties én gemaakte kosten. Deze commissie bedraagt doorgaans 1% van het schikkingsbedrag. Voor wat betreft niet-geldelijke voordelen, zoals maaltijden, sportieve, educatieve of culturele evenementen aangeboden door verzekeraars, houdt Aon Belgium zich aan de bepalingen van MiFID én haar eigen politiek rond belangenconflicten. Deze uitnodigingen worden daarom enkel aanvaard indien ze de dienstverlening aan de klant ten goede kunnen komen. Aon Belgium aanvaardt evenwel nooit dat hotelkosten of vervoer worden betaald door verzekeraars ten gunste van onze medewerkers. Voor bijkomende details kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Aon Belgium. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 11

12 6 Rapportering en klantendossier Aon Belgium houdt een gedetailleerd elektronisch klantendossier bij, met onder meer: De behoefte- en risicoanalyse; Het marktonderzoek met details van de offertes; De verzekeringsovereenkomst (algemene en specifieke voorwaarden); Alle tussentijdse bijvoegsels aan de verzekeringsovereenkomst; Alle mails, brieven, communicatie met de klant over waarborgen, premie, limieten, schadegevallen; Alle schadestatistieken; De Service Level Agreement (SLA) met de klant; Alle klachten en alle reacties op klachten. Aon Belgium bezorgt u minstens één keer per jaar rapporten over de verstrekte verzekeringsbemiddelingsdiensten en de afgesloten verzekeringen. U kunt met Aon Belgium ook afspraken maken over de aard, de frequentie en het tijdschema van deze rapporten. U kunt deze ook steeds op eenvoudig verzoek opvragen. 12 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

13 Innoveren en kennis delen Als kennisorganisatie zet Aon Belgium zich dagelijks in om haar klanten te ondersteunen in het identificeren, becijferen en managen van gekende en nieuwe risico s. Ze doet dit aan de hand van internationale studies en rapporten, door seminaries te organiseren en via nieuwsbrieven die inspelen op lokale thema s in de actualiteit. Hieronder vindt u een greep uit de lange lijst van kennismateriaal. Studies en Rapporten Aon Belgium Pension Survey Vergelijkende studie van aanvullende pensioenplannen in België Global Risk Management Survey Tweejaarlijkse internationale enquête bij risicomanagers en financieel verantwoordelijken Aon Risk Maturity Index Report Samen met de Wharton school at the University of Pennsylvania onderzoekt Aon de link tussen risicomanagement en financiële resultaten binnen bedrijven Political Risk Map Jaarlijkse meting en rangschikking van de politieke risico s in 163 landen Terrorism and Political Violence Map Jaarlijkse meting en rangschikking van terrorismedreiging in de wereld Whitepaper Cyberrisico s en de Cyber Diagnostic Tool Risicomanagement in het digitale tijdperk Aon Risk Solutions Section Name Aon Risk Solutions 2013 Risk Maturity Index Report Aon Pension Survey 2014 Aon HR Solutions Building a Robust Framework and Global Risk Management SurveyRealizing Value from Risk Management Aon Pension Survey Comparative study of your complementary pension and death benefits Cyberrisico s onder controle? April 2013 Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie, bedrijfsspionage, informatiediefstal of falende ICT-systemen? Voor welke uitdaging u ook staat, een goede voorbereiding is het minste dat u kunt doen. En moet. Want zowel de financiële gevolgen, als bijvoorbeeld de dreigende reputatieschade kunnen de bedrijfscontinuïteit ernstig onder druk zetten. Aon heeft een speciale taskforce ingesteld: de taskforce cyberrisico s. Door een samenhangende aanpak te ontwikkelen van analyseren, beheersen én bestrijden ondersteunen we organisaties en bedrijven bij de risico s die zij lopen. Laat u daarom in deze whitepaper informeren over de impact en oorzaken van digitale risico s, over hoe u risico s voor uw eigen organisatie identificeert en hoe u de gevolgen van een incident kunt beperken. AonReinsurance. Risk Solutions Human Risk Maturity: Building a Empower Robust Risk Framework and Realizing Value from Risk Management Risk. Resources. Results 1 Risk. Reinsurance. Human Resources. Empower Results Risk. Reinsurance. Human Resources. Empower Results :33:50 Whitepaper September 2013 Seminaries Jaarlijkse MasterClasses cyclus Newsletters Flash Info De laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het vlak van risicomanagement Relevante informatie op het gebied van personeelsbeleid en risico s. Voor meer informatie: MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 13

14 Meer weten? Neem contact op met: Aon Belgium Jules Cockxstraat Brussel T E FSMA: A V4 NL Risk. Reinsurance. Human Resources.

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN

GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN Goed verzekerd?! GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN Goed verzekerd?! DE BASIS D/2013/45/253

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen WFT Dienstenwijzer SAA Verzekeringen Voorwoord Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor te laten behartigen. Als

Nadere informatie