MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure"

Transcriptie

1 Aon Belgium MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Risk. Reinsurance. Human Resources.

2 Index Voorstelling Aon Belgium...3 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. 6 1 Inleiding Zorgplicht Informatieverstrekking Belangenconflicten Vergoedingen Rapportering en klanten...12 Innoveren en kennis delen...13

3 Aon Belgium Aon Belgium is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits, en is hiervoor erkend door het FSMA. Aon Belgium behoort tot de groep Aon plc, waarvan het hoofdkantoor in London is gevestigd. Aon plc is een wereldleider op het gebied van risicomanagement, verzekeringsbemiddeling, herverzekering en het bieden van oplossingen voor pensioenen en employee benefits. Aon plc is beursgenoteerd in New York (NYSE: AON) en heeft ruim 500 eigen kantoren in meer dan 120 landen. Aon stelt wereldwijd mensen tewerk en realiseerde in 2013 een omzetcijfer van 11,5 miljard USD. Aon streeft ernaar om wereldwijd erkend te worden als de meest vooraanstaande dienstverlener op het vlak van risicomanagement en oplossingen voor het ondersteunen van menselijk kapitaal. Onze missie is daarbij om zowel klanten, medewerkers als gemeenschappen te helpen het beste uit zichzelf te halen. We maken dagelijks het verschil door onze unieke kennis, scherpe analyses en jarenlange ervaring ter beschikking te stellen. In België biedt een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen Brussel Gent Luik) specialistische kennis en op maat gemaakte oplossingen aan. Aon Belgium helpt haar klanten bij de identificatie, de evaluatie en het beheer van hun risico s alsook bij het ontwikkelen en beheren van persoonsgebonden materies, zoals pensioenen en zorg. Wij adviseren onze klanten tevens bij de keuze van de meest optimale verzekeringsoplossingen. Aon Belgium biedt onder meer volgende verzekeringen en diensten aan: Brand- en bedrijfsschadeverzekeringen; Verzekeringen machinebreuk en computerinstallaties; Bouwverzekeringen; Aansprakelijkheidsverzekeringen (inclusief productaansprakelijkheid); Financial Lines -verzekeringen, (inclusief bestuurdersaansprakelijkheid en fraude); Arbeidsongevallenverzekeringen en andere persoonlijke ongevallenverzekeringen; Reisverzekeringen, Autoverzekeringen: zowel de wettelijke verzekering als de omniumverzekering; Transportverzekeringen; Groepsverzekeringen, pensioenfondsenbeheer en employee benefits zoals hospitalisatie- en invaliditeitsverzekeringen; Kredietverzekeringen ; Herverzekering ; Risicobeheer en advies in verband met alternatieve vormen van risicofinanciering. De deskundige medewerkers van Aon Belgium staan hierbij garant voor een persoonlijke aanpak, werken in volledige onafhankelijkheid en zetten de belangen en behoeften van de klant centraal. Aon Belgium realiseerde in 2013 een omzetcijfer van 57 miljoen EUR. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 3

4 Aon Belgium Aon Risk Solutions Aon Affinity Aon Hewitt Aon Benfield Verzekeringsmakelaar Adviseur CRiON: kredietverzekering Verzekeringsproducten voor particulieren en kleine ondernemingen Employee Benefits Pensioenfondsbeheer Groepsverzekeringen Herverzekeringen Analytische studies De activiteiten van Aon Belgium worden opgesplitst in: Aon Risk Solutions Verleent advies op het gebied van risicobeheer en is toonaangevend makelaar in diverse verzekeringen en alternatieve risicofinancieringen. Door middel van haar dochter CRiON geeft Aon Belgium advies in kredietbeheer en onderhandelt en plaatst ze kredietverzekeringen, inclusief verzekeringen ter dekking van politieke risico s. Aon Affinity Biedt bedrijven, beroepsorganisaties, verenigingen en groepen, op maat gemaakte collectieve verzekeringspakketten aan voor werkgevers en werknemers, leden, klanten en andere deelnemers. Aon Hewitt Adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van groepsverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, pensioenfondsen en andere personenverzekeringen zoals arbeidsongevallen. Aon Benfield Biedt herverzekeringsoplossingen aan en adviseert professionelen over kapitaal- en risicomanagement. Aon Benfield biedt toegang tot de traditionele traktaten en facultatieve herverzekeringsmarkten wereldwijd. 4 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

5 Onze troeven Wereldwijde expertise lokaal toegepast Aon Belgium schakelt dagelijks haar wereldwijde expertise in om haar Belgische klanten een professionele service te garanderen, ongeacht vanuit welk kantoor de service verleend wordt. Onderhandelingskracht Aon Belgium plaatst jaarlijks ruim 550 miljoen euro premie op de Belgische en Europese verzekeringsmarkten. Dit hoge volume geeft ons de onderhandelingskracht om voor onze individuele klanten de beste voorwaarden en oplossingen te bedingen. Ervaring Ervaring is onze tweede naam. Niet alleen wat de analyse en de plaatsing van uw risico s betreft, maar ook bij de afhandeling van schadeclaims en bij het beheer van de pensioenen van uw werknemers en andere persoonsgebonden materies. Specialisten Aon Belgium traint haar medewerkers in specifieke onderdelen van de business. Zo bent u op elk moment zeker van accuraat en deskundig advies, ook voor uw sectorgebonden of punctuele behoeften. Maatwerk en gestructureerde portefeuilleoplossingen Aon Belgium staat bekend voor het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen aan al haar klanten die specifieke behoeften of wensen hebben. Maar Aon Belgium biedt ook meer gestructureerde oplos singen aan ten behoeve van groepen van klanten waarvan de behoefteanalyse aantoont dat deze klanten over een gelijkaardig risicoprofiel beschikken. Zulke oplossingen bieden vaak voordelen op het vlak van de omvang van de waarborgen en de prijszetting. Optimalisatie van uw buitenlandse risico s Dankzij een netwerk van 500 kantoren in 120 landen kunnen Belgische bedrijven hun internationale risico s op de meest professionele manier laten afdekken via Aon Belgium. Vanuit België behouden onze klanten controle op en inzicht in hun internationale verzekeringsdossier. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 5

6 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst 1 Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd op de zogenaamde MiFIDrichtlijn, voluit Markets in Financial Instruments Directive. Deze Europese richtlijn heeft tot doel beleggers maximaal te beschermen en legt daarom gedragsregels en organisatorische vereisten vast die moeten worden nageleefd bij de verstrekking van beleggingsdiensten. De Belgische wet van 30 juli 2013 breidt de MiFID-gedragsregels uit tot de verzekeringssector, ook wel AssurMiFID genaamd. Hierdoor gelden een aantal van de gedragsregels en organisatorische vereisten ook voor de aanbieding van verzekeringsproducten door verzekeringsondernemingen en tussenpersonen, waaronder verzekeringsmakelaars. De gedragsregels zijn gebaseerd op het algemene principe dat dienstverleners zich op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun klanten. Dit principe wordt de loyaliteitsplicht genoemd en is de grondslag voor alle andere gedragsregels en organisatorische vereisten. Aon Belgium draagt dit principe al jaar en dag hoog in het vaandel. Een aantal AssurMiFID-regels waarvoor Aon Belgium zich onder andere engageert, worden hierna opgelijst en hebben betrekking op volgende gebieden: zorgplicht & behoefteanalyse, informatieverstrekking, belangenconflicten en vergoedingen, rapportering en klantendossier. 2 Zorgplicht & behoefteanalyse Aon Belgium is verplicht om voldoende informatie bij u in te winnen, zodat we een correcte inschatting kunnen maken van uw verlangens en behoeften. Dit laat ons toe producten aan te bieden die hierop een passend antwoord bieden. Dit verloopt volgens het onderstaande proces: - Eerst wordt een behoefte- en risicoanalyse uitgevoerd. Dit kan onder meer door een vragenlijst in te vullen die de verlangens en behoeften van de klanten helpt in kaart te brengen; - Daarna maakt Aon Belgium een vergelijkende studie van de oplossingen die door diverse verzekeraars aangeboden worden. Voor gestructureerde portefeuilleoplossingen wordt een globale vergelijkende studie gemaakt voor een groep van klanten die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Om onze onafhankelijkheid als verzekeringsmakelaar te kunnen bewaren, wordt zulke studie op regelmatige basis opnieuw uitgevoerd. - Vervolgens geeft Aon Belgium een objectief en neutraal advies over de mogelijke verzekeringsovereenkomsten. Daarbij ziet zij er op toe dat de voorgestelde verzekeringen en diensten aansluiten bij de verlangens, behoeften en risico s van de klant. Indien deze tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst zouden veranderen, dient u Aon Belgium hiervan op de hoogte te brengen. De nieuwe verlangens, behoeften en risico s worden dan opnieuw in kaart gebracht en daar waar nodig wordt de overeenkomst aangepast. 6 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

7 3 Informatieverstrekking Om de klant toe te laten met kennis van zaken een verzekeringsovereenkomst al dan niet af te sluiten, zal Aon Belgium u overeenkomstig de vereisten van AssurMiFID tijdig op een correcte, passende en begrijpelijke manier informeren over zichzelf en de door haar aangeboden producten en diensten. Er zal bovendien voor worden gezorgd dat alle publicitaire mededelingen correct, duidelijk, niet misleidend en duidelijk herkenbaar zijn. De informatieverstrekking en communicatie vanwege Aon Belgium ten aanzien van u verloopt in de taal van uw keuze of in de taal die u hanteert bij uw communicatie met Aon Belgium (indien u zelf geen taal hebt gekozen). U hebt hierbij de keuze tussen het Nederlands, het Frans of het Engels. a) Algemene informatie over Aon Belgium Aon Belgium is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Jules Cockxstraat 8-10, te 1160 Brussel met ondernemingsnummer Indien u contact wenst op te nemen met Aon Belgium kan dit via uw gebruikelijke Account Manager, of telefonisch op 02/ , via of via onze website: Aon Belgium werd onder het nummer A erkend door de FSMA, (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, als verzekeringsmakelaar voor nagenoeg alle verzekeringstakken. Haar verzekeringsactiviteiten richten zich tot alle soorten klanten, van particulieren tot industriële en commerciële bedrijven. b) I nformatie over de verzekeraars en hun producten Zoals hierboven wordt beschreven, wordt elk verzekeringsaanbod door Aon Belgium voorafgegaan door een marktstudie. Deze marktstudies zijn voor de (potentiële) verzekeringsklant van essentieel belang in het beslissingsproces. Zoals hiervoor al werd uitgelegd, wordt voor gestructureerde portefeuilleoplossingen een globale vergelijkende studie gemaakt voor een groep van klanten die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Daarom besteedt Aon Belgium de grootste zorg aan het opstellen van haar marktstudies en streeft ze ernaar om alle vermeldingen betreffende de essentiële elementen van het aanbod duidelijk en begrijpelijk te beschrijven. Om u toe te laten de marktstudie op haar volledigheid te verifiëren, krijgt u van ons steeds de meest geschikte voorstellen en voorwaarden van de verzekeraars. Aon Belgium verschaft doorgaans toelichting over: De verzekeraars en hun diensten; Het soort verzekering, De waarborgen en de uitgesloten risico s; De toepasselijke voorwaarden; De eventuele facultatieve waarborguitbreidingen; De premieberekening; Onze commissie; De kosten en de eventuele bijhorende lasten; zodat u met kennis van zaken kunt beslissen. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 7

8 4 Belangenconflicten Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen Aon Belgium (of de groep waarvan Aon Belgium deel uitmaakt), haar personeel en haar klanten, of tussen haar klanten onderling, wanneer bijvoorbeeld: Aon Belgium vergoedingen of voordelen ontvangt van verzekeringsondernemingen; Aon Belgium aan haar personeel variabele vergoedingen, incentives of verloning in functie van commerciële doelstellingen toekent; bestuurders, managers en andere personeelsleden van Aon Belgium externe mandaten uitoefenen; bij de afhandeling van een dossier de belangen van verschillende klanten van Aon Belgium met elkaar in conflict komen. Aon Belgium heeft daarom een belangenconflictenbeleid opgesteld en de nodige procedures aangenomen om uw belangen te vrijwaren. Het personeel wordt geacht zich te houden aan de interne procedures en regels op grond waarvan Aon Belgium verwacht dat zij zich te allen tijde zullen inzetten voor de belangen van de klant met respect voor de toepasselijke regelgeving. a) Identificatie van potentiële belangenconflicten De potentiële belangenconflicten binnen alle afdelingen van Aon Belgium werden in kaart gebracht en worden in een centrale lijst bijgehouden. Deze lijst wordt beheerd door de afdeling Compliance (met bijstand van alle afdelingen binnen Aon Belgium) en wordt geactualiseerd in functie van bepaalde gebeurtenissen die een belangenconflict kunnen uitlokken. Bij de identificatie van de potentiële belangenconflicten werd in de eerste plaats nagegaan of één of meer van de hierboven vermelde wettelijke belangenconflictsituaties van toepassing zijn. Om ervoor te zorgen dat alle potentiële belangenconflicten worden geïdentificeerd, werd ten tweede nagegaan of er nog andere situaties zijn die potentiële belangenconflicten kunnen uitmaken. Voorbeelden van zulke belangenconflicten zijn onder meer: Het aanvaarden of geven van geschenken die een objectief handelen in het gedrang brengen; Het hebben van persoonlijke relaties die een objectief handelen in de weg staan. b) Uitwerking van maatregelen om de geïdentificeerde conflicten te beheersen Maatregelen werden uitgewerkt om de mogelijk negatieve impact van de geïdentificeerde belangenconflicten op klanten te voorkomen, te beperken of te beheren. Deze maatregelen bestaan ten minste uit (waar relevant, gezien de aard van het belangenconflict): Maatregelen ter controle van de uitwisseling en het gebruik van informatie. Deze zorgen ervoor dat binnen Aon Belgium geen informatie wordt gebruikt of verspreid die belangenconflicten in de hand kan werken; Maatregelen ter preventie van ongepaste invloed. Deze zorgen ervoor dat personen geen ongepaste invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop een relevante persoon verzekeringsbemiddelingsdiensten verricht; Organisatorische maatregelen. Deze zorgen ervoor dat potentiële belangenconflicten die hun oorsprong vinden in de organisatie van Aon Belgium worden vermeden of de risico s die eraan verbonden zijn worden beperkt (principe van de Chinese Wall ); Maatregelen ter controle van toegekende en ontvangen vergoedingen en andere voordelen. Deze zorgen ervoor dat vergoedingen en andere voordelen die worden ontvangen of toegekend door Aon Belgium niet leiden tot belangenconflicten; Onthoudingsmaatregelen. Deze zorgen ervoor dat een bepaalde dienst of transactie niet wordt verricht indien het belangenconflict Aon Belgium belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de klant. 8 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

9 c) Bekendmaking van niet-beheersbare belangenconflicten aan klanten Indien de hierboven vermelde maatregelen ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat uw belangen niet geschaad zullen worden, dient u op heldere wijze op de hoogte te worden gebracht van de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten. Deze informatie moet worden verstrekt voorafgaand aan de dienstverlening waarmee het belangenconflict verband houdt. De bekendmaking van niet-beheersbare belangenconflicten mag slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt en vereist de toelating van onze afdeling Compliance. Deze maatregel kan overigens niet gebruikt worden als alternatief voor de uitwerking van maatregelen ter beheersing van belangenconflicten. d) Melding en correcte registratie van alle belangenconflicten die zich voordoen Belangenconflicten die zijn ontstaan (of, in het geval van een nog lopende dienst of activiteit, kunnen ontstaan) en die een wezenlijk risico op schade inhouden voor uw belangen, dienen door de relevante personen te worden gemeld aan (1) de Manager van het betrokken departement en (2) de afdeling Compliance. Alle gemelde belangenconflicten worden geregistreerd in een centraal register dat wordt beheerd door de afdeling Compliance. Dit register wordt op regelmatige basis geactualiseerd. e) Afdoende vorming Het uitbouwen en in stand houden van een alom aanwezige compliancecultuur binnen Aon Belgium is een van de speerpunten van ons beleid. Om deze doelstelling te verwezenlijken en een adequate beheersing van belangenconflicten mogelijk te maken wordt er voor gezorgd dat werknemers van Aon Belgium de vorming en ondersteuning krijgen die noodzakelijk is voor een goed begrip van het concept belangenconflict en het belangenconflictenbeleid van Aon Belgium. Indien u bijkomende informatie wenst te ontvangen over het belangenconflictenbeleid van Aon Belgium, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Aon Belgium. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 9

10 5 Vergoedingen In overeenstemming met AssurMiFID mag Aon Belgium in verband met verzekerings-bemiddelingsdiensten die zij aan een klant verstrekt, enkel vergoedingen ontvangen of betalen die in een van de drie onderstaande categorieën vallen: A. een vergoeding van of aan de klant: dit omvat de overeengekomen honoraria die U als klant betaalt en die vastgelegd worden in een contract met Aon Belgium, of nog, de in de offerte vermelde commissie, die deel uitmaakt van de premie die u aan Aon Belgium betaalt; B. een vergoeding van of aan de verzekeringsondernemingen met wie de klant een verzekeringsovereenkomst afsluit: dit omvat de in de offerte vermelde commissie, die deelt uitmaakt van de premie die u rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt, of nog, de portefeuillecommissies die verzekeraars aan Aon Belgium betalen ter compensatie van diensten die door ons aan deze verzekeraars werden verstrekt ten gunste van de klant. Deze portefeuillecommissies worden door verzekeraars aan Aon Belgium betaald omdat wij een aantal taken verrichten die normalerwijze gepresteerd worden door verzekeraars maar die wij, geheel of gedeeltelijk, van hen overnemen. Hierbij streven we een nog efficiëntere dienstverlening na en bieden wij oplossingen aan die perfect kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften en verlangens van de klant. Voorbeelden van het voorgaande zijn onder meer: a) Onderschrijvingsdossier: Het opstellen van een volledig en duidelijk gedocumenteerd dossier dat de verzekeraar toelaat om snel en efficiënt te tariferen voor het aangeboden risico. b) Risicomanagement: Het bieden van preventiemaatregelen, in het bijzonder op het vlak van brand- en bedrijfsschaderisico s. c) Schadebeheer: Het opstellen van een duidelijke en volledige aangifte van elk schadegeval dat de klant wil melden aan de verzekeraar; Het uitschrijven van een objectieve analyse van het schadegeval van de klant; Het verzorgen van schadebetalingen, in overeenstemming met de instructies en administratieve richtlijnen van verzekeraar en, indien overeengekomen, binnen de door verzekeraar hiervoor gebruikte systemen. d) Uitgifte van documenten en kwitanties: Het opmaken van dekkingsnota s; Het opstellen van verzekeringsovereenkomsten; Het acteren van elke wijziging via een bijvoegsel aan de overeenkomst; De ontwikkeling van op maat gemaakte verzekeringsovereenkomsten en schadeprotocollen ten behoeve van een klant, of een groep van gelijkaardige klanten, om aldus de werkbelasting voor de verzekeraar, in zowel onderschrijving als schadebeheer, te verminderen; Het beheren van de medeverzekering. e) Premiebeheer: Het innen van de premies; Het controleren van de correctheid van de ontvangen premies; De allocatie van de premies over de verschillende verzekerde bedrijven; Het doorstorten van de premies. 10 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

11 Omdat de verzekeraars voor de uitbesteding van deze taken een beroep doen op de expertise van Aon Belgium, ontvangt Aon Belgium een vergoeding op jaarbasis die momenteel ongeveer 1,2% van de geplaatste jaarpremies bedraagt. C. een vergoeding van een derde die noodzakelijk is voor de gevraagde verzekeringsbemiddelingsdienst: dit is een zeer strikte categorie waaronder bijvoorbeeld vallen, juridische kosten noodzakelijkerwijs gemaakt voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Het is ook mogelijk dat Aon Belgium een vergoeding verschaft aan een derde om de eenvoudige reden dat deze derde nieuwe klanten aanbrengt. Deze betalingen zijn volledig in overeenstemming met de FSMA-mededeling van 20 februari 2009 over zaakaanbrengers en de strikte interne regelgeving hieromtrent. Zulke aanbrengcommissie bedraagt tussen 10% en 50% van de door Aon Belgium ontvangen vergoeding. Op internationaal vlak kan het zijn dat Aon Belgium een beroep doet op andere Aon-filialen of het Global Broking Center in Londen waardoor een deel van de door Aon Belgium ontvangen fees of commissies wordt afgestaan aan die Aon-entiteiten die betrokken zijn bij de plaatsing van een specifieke zaak. Het gemiddelde van deze herverdeling ligt rond de 50%. Verder geldt voor het departement Marine dat Aon Belgium van de betrokken verzekeraars een gebruikelijke afmakingscommissie krijgt voor de verrichte prestaties én gemaakte kosten. Deze commissie bedraagt doorgaans 1% van het schikkingsbedrag. Voor wat betreft niet-geldelijke voordelen, zoals maaltijden, sportieve, educatieve of culturele evenementen aangeboden door verzekeraars, houdt Aon Belgium zich aan de bepalingen van MiFID én haar eigen politiek rond belangenconflicten. Deze uitnodigingen worden daarom enkel aanvaard indien ze de dienstverlening aan de klant ten goede kunnen komen. Aon Belgium aanvaardt evenwel nooit dat hotelkosten of vervoer worden betaald door verzekeraars ten gunste van onze medewerkers. Voor bijkomende details kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Aon Belgium. MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 11

12 6 Rapportering en klantendossier Aon Belgium houdt een gedetailleerd elektronisch klantendossier bij, met onder meer: De behoefte- en risicoanalyse; Het marktonderzoek met details van de offertes; De verzekeringsovereenkomst (algemene en specifieke voorwaarden); Alle tussentijdse bijvoegsels aan de verzekeringsovereenkomst; Alle mails, brieven, communicatie met de klant over waarborgen, premie, limieten, schadegevallen; Alle schadestatistieken; De Service Level Agreement (SLA) met de klant; Alle klachten en alle reacties op klachten. Aon Belgium bezorgt u minstens één keer per jaar rapporten over de verstrekte verzekeringsbemiddelingsdiensten en de afgesloten verzekeringen. U kunt met Aon Belgium ook afspraken maken over de aard, de frequentie en het tijdschema van deze rapporten. U kunt deze ook steeds op eenvoudig verzoek opvragen. 12 MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen

13 Innoveren en kennis delen Als kennisorganisatie zet Aon Belgium zich dagelijks in om haar klanten te ondersteunen in het identificeren, becijferen en managen van gekende en nieuwe risico s. Ze doet dit aan de hand van internationale studies en rapporten, door seminaries te organiseren en via nieuwsbrieven die inspelen op lokale thema s in de actualiteit. Hieronder vindt u een greep uit de lange lijst van kennismateriaal. Studies en Rapporten Aon Belgium Pension Survey Vergelijkende studie van aanvullende pensioenplannen in België Global Risk Management Survey Tweejaarlijkse internationale enquête bij risicomanagers en financieel verantwoordelijken Aon Risk Maturity Index Report Samen met de Wharton school at the University of Pennsylvania onderzoekt Aon de link tussen risicomanagement en financiële resultaten binnen bedrijven Political Risk Map Jaarlijkse meting en rangschikking van de politieke risico s in 163 landen Terrorism and Political Violence Map Jaarlijkse meting en rangschikking van terrorismedreiging in de wereld Whitepaper Cyberrisico s en de Cyber Diagnostic Tool Risicomanagement in het digitale tijdperk Aon Risk Solutions Section Name Aon Risk Solutions 2013 Risk Maturity Index Report Aon Pension Survey 2014 Aon HR Solutions Building a Robust Framework and Global Risk Management SurveyRealizing Value from Risk Management Aon Pension Survey Comparative study of your complementary pension and death benefits Cyberrisico s onder controle? April 2013 Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie, bedrijfsspionage, informatiediefstal of falende ICT-systemen? Voor welke uitdaging u ook staat, een goede voorbereiding is het minste dat u kunt doen. En moet. Want zowel de financiële gevolgen, als bijvoorbeeld de dreigende reputatieschade kunnen de bedrijfscontinuïteit ernstig onder druk zetten. Aon heeft een speciale taskforce ingesteld: de taskforce cyberrisico s. Door een samenhangende aanpak te ontwikkelen van analyseren, beheersen én bestrijden ondersteunen we organisaties en bedrijven bij de risico s die zij lopen. Laat u daarom in deze whitepaper informeren over de impact en oorzaken van digitale risico s, over hoe u risico s voor uw eigen organisatie identificeert en hoe u de gevolgen van een incident kunt beperken. AonReinsurance. Risk Solutions Human Risk Maturity: Building a Empower Robust Risk Framework and Realizing Value from Risk Management Risk. Resources. Results 1 Risk. Reinsurance. Human Resources. Empower Results Risk. Reinsurance. Human Resources. Empower Results :33:50 Whitepaper September 2013 Seminaries Jaarlijkse MasterClasses cyclus Newsletters Flash Info De laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het vlak van risicomanagement Relevante informatie op het gebied van personeelsbeleid en risico s. Voor meer informatie: MiFID Informatiebrochure Aon Belgium bvba Algemeen 13

14 Meer weten? Neem contact op met: Aon Belgium Jules Cockxstraat Brussel T E FSMA: A V4 NL Risk. Reinsurance. Human Resources.

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Partners nv

MiFID Brochure. ERGO Partners nv MiFID Brochure ERGO Partners nv 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

Informatiebrochure inzake MIFID en Twin Peaks II

Informatiebrochure inzake MIFID en Twin Peaks II Informatiebrochure inzake MIFID en Twin Peaks II Your Contact: Kwadestraat 157/51 8800 Roeselare Belgium E-mail: info @allia.be Phone: +32 51 23 00 00 I. ALLIA INSURANCE BROKERS ALLIA is een toonaangevende

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Partners nv

MiFID Brochure. ERGO Partners nv MiFID Brochure ERGO Partners nv mei 2016 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014 00 MiFID Brochure ERGO Insurance NV 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. www.arces.be Welkom bij Arces Arces is de beste

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België 1 Inhoud Inleiding... 3 Beleid inzake belangenconflicten van BNP Paribas Cardif België... 3 Belangenconflicten... 3 Maatregelen...

Nadere informatie

MiFID / Twin Peaks II

MiFID / Twin Peaks II MiFID / Twin Peaks II De uitbreiding van MiFID naar de verzekeringssector wordt voorzien door de Twin Peaks II wet van 30/07/2013 (in werking getreden per 30/04/2014) en omschrijft de gedragsregels die

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID

BELANGENCONFLICTENBELEID BELANGENCONFLICTENBELEID DEEL 1: ALGEMEEN KADER 1.1. Vanaf 30 april 2014 zijn de AssurMiFID gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling

Artikel 4: Registratie van de daden van verzekeringsbemiddeling Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de MiFID-regels op de verzekeringssector Afdeling 1: Algemene

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken Ons kantoor Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken RPR 0434.221.686 Telefoon: 011 590 790 Fax: 011 590 791 E-mail: info@nelissenverzekeringen.be FSMA nr: 017920A Erkend als Verzekeringsmakelaar Toezichthoudende

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering BVBA Kantoor Decapmaker Oostlaan 18 8970 Poperinge Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be, tel: 057/33 65 65, fax: 057/ 33 87 47, www.decapmaker.be Bankagent Crelan en Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR 1. ALGEMEEN KADER 1.1. Het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de "krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft"

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten - 2015

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten - 2015 Beleid inzake het beheer van belangenconflicten - 2015 General Counsel generali.be GEN_596_ED0215 Index 1. Context... 2 1.1 Het Beleid van Generali Belgium... 2 1.2 Regelgeving... 3 2. Beleid inzake belangenconflicten...

Nadere informatie

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten B.D.M. NV Beleid betreffende Belangenconflicten Verspreiding Publiek Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende vergoedingen Eigenaar Bart Dewulf Datum van deze versie

Nadere informatie

MiFID - Precontractual information

MiFID - Precontractual information MiFID - Precontractual information AMICA N.V. - Antwerp Marine Insurance, Claims Associates - with office at Londenstraat 60 bus 224, 2000 Antwerp, RPR 0427.827.804, is registered as insurance agent at

Nadere informatie

AssurMiFID gedragsregels

AssurMiFID gedragsregels AssurMiFID gedragsregels Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee: 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 1.1. Informatie

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV 1. Voorwoord De relatie tussen Progentis en haar cliënt is gebaseerd op loyaliteit, integriteit, billijkheid en professionaliteit. Deze principes

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM 20 maart 2014 Uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector A. Reglementaire teksten B. Toepassingsgebied C. MiFID thema's die

Nadere informatie

Ongevallen op de weg van en naar het werk

Ongevallen op de weg van en naar het werk Newsletter Het arbeidswegongeval Ongevallen op de weg van en naar het werk In de polis arbeidsongevallen worden automatisch de ongevallen op de weg van en naar het werk meeverzekerd. Net als bij een arbeidsongeval

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Aon HR Solutions Benefits Communication. Verloningsbeleid als strategisch instrument. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon HR Solutions Benefits Communication. Verloningsbeleid als strategisch instrument. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon HR Solutions Benefits Communication Verloningsbeleid als strategisch instrument Risk. Reinsurance. Human Resources. Verloningsbeleid als strategisch instrument Duidelijke en persoonlijke communicatie

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Bijlage Circulaire FSMA_2014_02-3 dd. 16/04/2014 Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

1. Wat is MiFID?...3. 2. Risicoacceptatiebeleid...4. 3. Belangrijkste kernmerken van de producten...5. 4. Beleid inzake belangenconflicten...

1. Wat is MiFID?...3. 2. Risicoacceptatiebeleid...4. 3. Belangrijkste kernmerken van de producten...5. 4. Beleid inzake belangenconflicten... i MiFID-BELEID ID AVIABEL MiFID-BELEID Inhoud 1. Wat is MiFID?...3 2. Risicoacceptatiebeleid...4 3. Belangrijkste kernmerken van de producten...5 4. Beleid inzake belangenconflicten...5 5. Vergoedingsbeleid...6

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan de precontractuele

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen U vindt hieronder de nieuwe verplichtingen en verplichte informatie van de verzekeraars ten opzichte van u. Generali verbindt er zich toe deze nieuwe verplichtingen,

Nadere informatie

Medische Aansprakelijkheid

Medische Aansprakelijkheid Medische Aansprakelijkheid Ziekenhuizen zijn jarenlang geconfronteerd met zeer beperkte Om dit mogelijk te maken introduceert Aon Medische Aansprakelijkheid mogelijkheden om medische aansprakelijkheidsrisico

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA Liersesteenweg 96 2860 Sint-Katelijne-Waver KBO 0502.560.067 RPR Mechelen Verzekeringsmakelaar FSMA 112024 A www.seculares.be

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. Algemeen Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd voor

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

AssurMiFID-GIDS. Verplichting tot loyaal, billijk en professioneel gedrag

AssurMiFID-GIDS. Verplichting tot loyaal, billijk en professioneel gedrag AssurMiFID-GIDS 1. Wat is AssurMiFID? MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels van europees recht die bijdragen tot de harmonisering van de reglementering voor de transacties

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers

Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers Hospitalisatieverzekering - Verzekering ambulante kosten - Verzekering tandzorg Verzekering niet-medische thuiszorg - Afwachtverzekering Via dit

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Welkom. Een klare kijk op onze dienstverlening

Welkom. Een klare kijk op onze dienstverlening Welkom Een klare kijk op onze dienstverlening Welkom! Aan de hand van dit document stellen wij u onze diensten voor. U vindt hierbij informatie over de diensten die wij leveren, de vergoedingen die wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <<Naam WERKGEVER>> + logo. AHC: Arlette Hatchett

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <<Naam WERKGEVER>> + logo. AHC: Arlette Hatchett Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en + logo Author: AHC: Arlette Hatchett Version: Concept 1 Document date: 8 augustus 2014 Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD TWIN PEAKS II Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Onze dienstverlening. Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken

Onze dienstverlening. Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste

Nadere informatie

Onderwijs Totaal Polis

Onderwijs Totaal Polis Onderwijs Totaal Polis Eén verzekeringspolis voor onderwijsinstellingen Alle denkbare verzekeringen gebundeld Eén aanspreekpunt Jaarlijks automatische optimalisering van polisvoorwaarden En: Heldere en

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Level 2 Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Table of Contents 1. BEGINSELVERKLARING... 3 2. INTRODUCTIE... 3 3. DOELSTELLING... 3 4. REIKWIJDTE... 3 5. WET- EN REGELGEVING... 5 6. ALGEMENE RICHTLIJN...

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Alles verantwoord op scherp zetten met respect voor bestaande goede relaties, dus.

Alles verantwoord op scherp zetten met respect voor bestaande goede relaties, dus. Renewal & Adjustment Renewal & Adjustment betekent voor u: 1. Het beste aanbod verkrijgen van de partij van uw keuze; 2. optimale verhouding van kosten en opbrengsten; 3. maximale grip op risico' s en

Nadere informatie

Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS

Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS Outline I. Nieuwe verplichtingen voor uw kantoor II. III. Klantenbemiddeling verkoopprocedure Mifid compliant?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources.

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt Retirement & Financial Management World Class Broking De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract Risk. Reinsurance. Human Resources. Over Aon Hewitt Aon Hewitt

Nadere informatie

Excellente schadebehandeling door specialisten

Excellente schadebehandeling door specialisten Aon Risk Solutions Claims Department Excellente schadebehandeling door specialisten Beperk de impact van schade op uw onderneming Risk. Reinsurance. Human Resources. De impact van schade Een schade aan

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen TALENSIA Inleiding Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen HOOFDSTUK I - VOOR WIE IS HET VERZEKERINGSPLAN BESTEMD? HOOFDSTUK II - VOORDELEN VAN HET VERZEKERINGSPLAN HOOFDSTUK III - WELKE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115.

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016 van 4U2invest Bvba Doelhofstraat 22 8377 Nieuwmunster FSMA: 115.285A. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN EN VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015

FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015 Circulaire FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015 Aanpassing van de circulaire FSMA_2014_02 d.d. 16/04/2014 met betrekking tot de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFIDgedragsregels

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie