GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 augustus nummer 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 augustus 2011. nummer 30"

Transcriptie

1 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2011 nummer 30 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder wethouder wethouder secretaris Afwezig: --

2 Volgn Ingekomen Korte inhoud Beslissing r. 1. BR Notitie opiniërende bespreking inzake overgang naar het IBD Dhr. Schnitker is hiervoor aanwezig Het hoofd van de afdeling Buitenruimte geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond nadere samenwerking in de regio op de taakvelden van de afdeling Buitenruimte. Het bestuur van Alblasserdam heeft de intentie tot toetreding bij het IBD en steekt, gezien de recente ontwikkelingen, primair in op de ontwikkeling van een proeftuin beheer openbare ruimte. Belangrijke voorwaarden voor het bestuur zijn: - dat het IBD in de proeftuin volledig meedraait en haar taken daarin worden ingebed; - dat het IBD zich inzet om maatwerk te leveren op haar huidige concept (financiën en taken); - flexibiliteit wordt betracht in de omgang met huisvestingsvragen; - inzet van mensen van Drechtwerk in de proeftuin openbare ruimte; - opstellen van een regionale huisvestingsvisie en visie op het nieuwe werken. Aandachtspunten vanuit het bestuur voor Alblasserdam: - Analyse van overhead van Alblasserdam, breder dan de huisvesting, en hoe wij kunnen sturen op vermindering van de overhead ook in relatie tot nadere samenwerking. 2. RMO 3. CS 4. RMO Herbenoemen leden Wmo raad Dhr. H.D. Alblas, mw. M. Klok, dhr. H. Struik en dhr. W. van Krimpen voor een periode van vier jaar te herbenoemen als lid van de Wmo raad. Wijziging GR Souburgh Het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh, eerste wijziging vaststellen. De raad voorstellen het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh, eerste wijziging vast te stellen door middel van het bijgevoegde raadsvoorstel. Inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg Het voorontwerp bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg m.i.v. 25 augustus 2011 conform bijgevoegde publicatietekst voor een periode van zes weken ter inzage leggen en in het kader van het vooroverleg aan betrokken partijen toezenden conform de Inspraakverordening Alblasserdam (2003) respectievelijk artikel Besluit ruimtelijke ordening. In een brief aan de portefeuillehouders van de Drechtsteden zal het college van Alblasserdam haar standpunt verwoorden. Naar aanleiding van: De huurovereenkomsten vanuit Alblasserdam richting de GR Souburgh worden in het kader van vastgoed verder geactualiseerd.

3 Volgn Ingekomen Korte inhoud Beslissing r. 5. PUB Vooraankondiging last onder dwangsom Alblasserwerf 1. Instemmen om per bijgevoegde brieven vooraankondigingen last onder dwangsom te versturen aan overtreders van de percelen Aak 1, Bark 1, Bark 17, Fregat 1, Fregat 2, Fregat 34, Schoener 2 en Schoener Hoofd afdeling Publiekszaken mandateren tot ondertekening. 6. Verplaatst naar vertrouwelijk 7. RMO Subsidieaanvraag peuterspeelzaal De Sloep van Stichting Kinderopvang Zwijndrecht De subsidieaanvraag van SKZ voor het starten van een christelijke peuterspeelzaal af te wijzen op inhoudelijke gronden. 8. RMO 9. RMO Subsidieaanvraag weerbaarheidstraining De subsidieaanvraag van Stichting Opwaartse Kracht te Zwijndrecht voor weerbaarheidtrainingen in het basisonderwijs af te wijzen op inhoudelijke gronden. Zorgcentrum De Alblashof Instemmen met overdracht, splitsing in appartementsrechten, vaststellen reglement, oprichten van vereniging van eigenaren, benoemen bestuurder en toedelen van de ontstane appartementsrechten. Benoemen wethouder P. Verheij als bestuurder vereniging van eigenaren namens de gemeente. Instemmen met liquidatie (ontbinding) van de stichting: Stichting Zorgcentrum De Alblashof, waarbij het (eventuele) batig saldo van de vereffening zal toekomen aan de Vereniging van Eigenaars De Alblashof te Alblasserdam. 10. Vaststellen: Notulen B&W vergadering van 9 augustus 2011, nr Rondvraag en mededelingen Voorbespreken werkbezoek garage Ford Wensveen Toelichting MT-strategiedag College vraagt aandacht voor uniforme benadering van de berekening van huur van peuterspeelzalen gehuisvest in scholen. Beraadslaging Extra argument vanuit het college is dat het onderwijs geen behoefte heeft aan dit aanbod. Rivas geeft op dit moment reeds trainingen. College spreekt het collegebezoek op 16 augustus 2011 aan Ford Wensveen voor. Gemeentesecretaris maakt melding van een strategiedag van het MT op 19 augustus. Deze dag vormt een eerste voorbereiding op de strategische personeelsplanning en loonkostenplanning. Wethouder Verheij koppelt de stand van zaken Containertransferium terug en meldt de uitkomst van het gesprek met het Havenbedrijf. Wethouder Verheij zal de gemeenteraad ook nader informeren in een vertrouwelijke RIB. Er wordt, nav overtredingen, een brief gestuurd naar Jaffa volgens de eerder in het college afgesproken lijn. Wethouder Cardon meldt dat er een vlaggenmast voor complex de Wielen komt.

4 Volgn r. Ingekomen Korte inhoud Beslissing College verzoekt de ambtelijke organisatie een voorstel te doen voor het reguleren van de trailers bij Landvast. De vraag is om dit te betrekken bij de opstelling van de huurovereenkomsten met de watersportverenigingen. Burgemeester en wethouder Cardon hebben op 15 augustus handtekeningen rond de voetbalkooi in ontvangst genomen. Er blijkt ook sprake van overlast in de huidige situatie. College zal met politie in overleg treden. Ook jeugdwerker zal hierbij worden betrokken. Huidige handtekeningen worden als bezwaarschrift betrokken. College hecht hoge waarde aan de samenspraak met de buurt. College bespreekt de collegeconferenties rond de begroting voor en vraagt aandacht voor tijdige toezending van de stukken. College complimenteert de samenleving met de organisatie van Jeugdland, startcampagne VVN en IFTAR-maaltijd. 12. Stand van zaken regionale ontwikkelingen Mondelinge terugkoppeling inzake toekomst SCD Voortgang maatregelenpakket ROM-D College vraagt in het vierde kwartaal van 2011 om een presentatie van actuele ontwikkelingen rond de rampenbestrijding aan het college. Wethouder Verheij zal nader worden geïnstrueerd. Wethouder Verheij koppelt terug vanuit de stuurgroep evaluatie SCD rond de positioneringdiscussie. Er volgt een voorstel aan het DSB van 8 september. Wethouder Cardon koppelt een gesprek terug rond ROM-D. Gemeentesecretaris zal navraag doen naar de opdrachtformulering vanuit het DSB en het doel van de interviewronde. 13. Communicatie/voortgang afspraken met de raad 14. Ingekomen stukken Uitnodigingen Verslag belanghoudersbijeenkomst Woonkracht 10. Burgemeester Blase maakt melding van een gesprek tussen burgemeesters van de Drechtsteden op donderdag 18 augustus. - -

5

6 Vastgesteld tot een getal van 14 volgnummers in de vergadering van 23 augustus 2011 Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, De secretaris,

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie