Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?"

Transcriptie

1 : hoe bepaalt u uw strategie? Het doel van dit artikel is u te helpen bij het bepalen van uw cloudstrategie met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS). Eerst zetten we de verschillende oplossingen die de markt aanbiedt uiteen, vervolgens geven we u een aantal adviezen waarmee u rekening kunt houden bij het selecteren en implementeren van een betrouwbare IaaS oplossing. Cloud computing kan u veel voordelen bieden, mits u de transitie naar de cloud goed voorbereidt en rekening houdt met enkele belangrijke aandachtspunten. Een whitepaper van:

2 Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld is. Niet alle servers en applicaties zijn zonder meer geschikt om naar de cloud te verplaatsen, al willen sommige cloud providers u anders doen geloven. Er zijn een aantal valkuilen en uitdagingen. In dit artikel vindt u enkele adviezen en oplossingen met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS) waar u rekening mee kunt houden bij het bepalen van de cloudstrategie van uw organisatie. Voordelen van cloud computing Voor veel lezers zullen de voordelen bekend zijn, maar als reminder worden ze hier nog eens genoemd. Het virtualiseren van servers biedt belangrijke voordelen. Hardware en resources (CPU, RAM, Storage) kunnen effectiever gebruikt worden, waardoor u kosten bespaart. Hardware is geen single-point-of-failure meer. Een andere belangrijke kracht van cloud computing is een hogere mate van schaalbaarheid en flexibiliteit: resources die u niet nodig heeft hoeft u niet in te kopen en uitbreiden gaat snel en eenvoudig. Door cloud computing kunt u tijd-, locatie- en hardware-onafhankelijk werken. Wilt u deze voordelen benutten, dan is het belangrijk om de transitie naar de cloud zorgvuldig voor te bereiden om mislukkingen te voorkomen. Welke oplossingen biedt de markt aan? Dat de opkomst van cloud computing zal doorzetten is duidelijk. Maar cloud computing is een vorm van IT die nog niet op grote schaal gestandaardiseerd is. Daarom zijn cloud projecten vaak complexe vraagstukken. Om te kunnen beslissen of, en in welke vorm, cloud computing voor uw organisatie voordelen oplevert, is het belangrijk om kennis te hebben van de oplossingen die in de markt aangeboden worden. Hieronder vindt u een uiteenzetting van IaaS oplossingen. De varianten worden in de markt onder uiteenlopende productnamen aangeboden. 1. Private cloud Bij een private cloud beheert een Internet Service Provider (ISP) de hardware en virtualisatiesoftware van het cloud platform. De hardware en resources worden uitsluitend door uw organisatie gebruikt. Meestal kunt u kiezen of de ISP enkel de hardware en de virtualisatiesoftware beheert, of dat zij ook uw Virtual Machines (VM s) aanmaken, inrichten en beheren. Het is ook mogelijk om een private cloud volledig in eigen beheer te houden. Door hardware, virtualisatiesoftware, OS en applicaties te beheren kunt u zelf een private cloud configureren. Plaatst u uw hardware in een extern datacenter, dan beschikt u als het ware over een colocated cloud. 2. Shared cloud Bij een shared cloud beheert een ISP uw cloud. U deelt de hardware van het cloud platform, maar uw virtuele servers zijn beveiligd en afgesloten van die van andere organisaties. De resources die u afneemt worden wel dedicated aan u toegekend. De hardware en virtualisatielaag worden beheerd door de ISP. Ook bij een shared cloud kunt u vaak kiezen of u het beheer van het OS en VM s zelf uitvoert of uitbesteedt. Een shared cloud wordt opgezet voor een bepaalde groep gebruikers. Organisaties kunnen niet zonder tussenkomst en controle van de cloud provider gebruik maken van het platform. Andere benamingen van een shared cloud zijn virtual private cloud, trusted cloud of community cloud

3 3. Public cloud Een public cloud is voor iedereen beschikbaar. Voorbeelden van public clouds zijn Dropbox, Amazon EC2 en Workflowy. Doorgaans worden er geen of weinig garanties afgegeven, is het niet bekend waar uw data bewaard wordt en heeft u weinig zekerheden met betrekking tot beveiliging. Public clouds zijn meestal niet geschikt om bedrijfskritische systemen onder te brengen, zowel qua functie, beveiliging en wetgeving. Een voordeel van een public cloud is dat deze vaak extreem flexibel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor tijdelijke doeleinden. 4. Hybride cloud Bij een hybride cloud combineert u oplossingen. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw infrastructuur verplaatsen naar een shared cloud, terwijl u de meest kritische applicaties via een private cloud beschikbaar stelt. De verschillende oplossingen kunnen met elkaar communiceren door middel van directe koppelingen, VLAN s of VPN. Ook kunt u cloud diensten van verschillende leveranciers met elkaar laten communiceren. Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat een colocated cloud een goede oplossing is als u alles volledig in eigen beheer wilt houden, maar uw hardware wel wilt onderbrengen in een datacenter. In het datacenter kunt u, indien van toepassing, tevens connecteren met andere onderdelen van uw IT-infrastructuur. Een hybride cloud en public cloud zijn duidelijke concepten. Om het verschil tussen een private cloud en shared cloud te verduidelijken vindt u hieronder (figuur 1) een schematische vergelijking van deze cloud oplossingen. Figuur 1a: private cloud. Dedicated hardware en Figuur 1b: shared cloud. Shared hardware en virtualisatiesoftware. Resources naar eigen inzicht virtualisatiesoftware. Dedicated (virtuele) in te zetten. Optioneel: resource scheduling, beheren resources. Optioneel: resource scheduling, VM s en beveiliging. beheren VM s en beveiliging

4 Tools om te bepalen welke oplossing voor u geschikt is Bij het bepalen van uw strategie dient u een aantal afwegingen te maken. De cloud is een breed begrip, die zelfs door experts niet hetzelfde gedefinieerd wordt. Nu u weet welke oplossingen er zijn, kunt u gaan onderzoeken welke oplossing voor uw organisatie geschikt is. Voor een goede afweging raden wij u aan de volgende vragen te beantwoorden: 1. Wat zijn de performance-eisen van uw huidige infrastructuur? (!) Voordat u uw traditionele of fysieke omgeving naar de cloud verplaatst, doet u er verstandig aan om de performance-eisen van uw huidige omgeving inzichtelijk te maken. Hoeveel processoren gebruikt u, en welke rekenkracht is er benodigd? Hoeveel werkgeheugen gebruikt uw omgeving, verdeeld over uw applicaties? Indien u uw servers en applicaties naar de cloud verplaatst weet u al welke resources u minimaal moet inzetten en hoe u deze dient te verdelen om uw huidige performance te evenaren. Houd bij cloud computing altijd rekening met overhead, er wordt namelijk altijd een deel van het werkgeheugen gebruikt door virtuele hardware, zoals netwerkkaarten. Er zijn verschillende tools die u kunnen helpen met het analyseren en indexeren van ITomgevingen (fysiek of virtueel). Zo heeft VMware de Capacity Planner en Microsoft de MAP toolkit. Deze tools kunnen inzicht bieden in de resources die verbruikt worden, alsmede een score geven omtrent de geschiktheid voor virtualisatie en eventuele aanbevelingen voor consolidatie. Naast deze tools is er een grote verscheidenheid aan open source pakketten, waarmee u met SNMP uw apparatuur kunt uitlezen. Een voorbeeld hiervan is Cacti. Houd ook alvast rekening met toekomstige uitbreidingen. Veel IT specialisten verwachten de komende jaren een explosieve datagroei. Hoe meer data, hoe meer bandbreedte, IOPS, storage etc. u in de toekomst gaat verbruiken. Onderzoek daarom of het groeiscenario dat u voor ogen heeft, mogelijk is binnen de initiële oplossing die uw voorkeur geniet. Zijn latere uitbreidingsscenario s lastig te realiseren, dan kunt u alsnog geconfronteerd worden met hoge investeringen. 2. Wat is het aantal IOPS van uw IT-infrastructuur? (!) Op een shared omgeving krijgt u niet dezelfde garanties als op een dedicated omgeving; een dedicated omgeving vergelijken met een shared omgeving is dan ook niet reëel. Resources worden gedeeld met andere gebruikers. In veel gevallen is dat geen probleem, maar in sommige gevallen kunt u bepaalde applicaties beter op een dedicated omgeving laten draaien. Bijvoorbeeld applicaties die continu een hoog aantal IOPS verwerken. Verbruikt uw omgeving meer IOPS dan met een public cloud of shared cloud gegarandeerd kan worden, dan vallen deze IaaS oplossingen vanzelfsprekend af. Uit ervaring blijkt dat de grootste bottleneck vaak zit in de disk performance. Zware databaseservers, grote fileservers en virtuele desktops hebben vaak snellere storage nodig. Het is dan ook van groot belang om inzichtelijk te maken wat uw IT-omgeving aan IOPS verbruikt en hoeveel IOPS een storage oplossing kan verwerken. Hierbij moet ook worden gelet op het feit dat er een verschil kan zitten in de hoeveelheid gevraagde IOPS op de OS laag en de daadwerkelijk gebruikte IOPS op de storage laag. Op een overbelast SAN of LUN zal de daadwerkelijke throughput afnemen en de latency toenemen. U kunt het aantal IOPS meten door gebruik te - 3 -

5 maken van de hiervoor genoemde programma s. Ook kunt u een goede indicatie krijgen door het aantal IOPS van uw huidige storage infrastructuur te bepalen. Indien u inzichtelijk hebt wat het aantal IOPS van uw infrastructuur is, kunt u beter bepalen welke IaaS variant(en) het beste past bij uw servers en applicaties. Het is ook mogelijk om bepaalde resources te delen, en bepaalde resources dedicated te gebruiken. Door bijvoorbeeld een raid group dedicated af te nemen voor storage, kunt al meer IOPS verwerken. 3. Worden uw servers en applicaties gelijkmatig belast of er is sprake van piekbelastingen? Indien de belasting van applicaties sterk fluctueert (bijvoorbeeld bij applicaties die zeer tijds- of seizoensgebonden zijn), dient u daar in uw oplossing rekening mee te houden. Een belangrijk voordeel van cloud computing is flexibiliteit, maar houdt er in het ontwerp van uw nieuwe infrastructuur wel rekening mee dat u eenvoudig moet kunnen uitbreiden of koppelen met andere systemen. Bij dagelijkse pieken dient u het maximale verbruik als basis te nemen voor uw nieuwe cloud oplossing. Ook kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van scripts, waarbij resources automatisch schedulen op bepaalde tijdstippen. Is er meer sprake van seizoensgebonden pieken, dan kunt u overwegen om load balancers in zetten middels eigen of managed hardware. Wilt u hier geen aparte hardware voor inzetten, dan biedt VMware bijvoorbeeld load balancing mogelijkheden in vcloud director. 4. Is er intern voldoende expertise om uw eigen cloud op te zetten en te beheren? Deze vraag ligt erg voor de hand, maar is wel belangrijk. Een succesvolle transitie naar de cloud is niet alleen afhankelijk van u, maar ook van uw teamleden en andere afdelingen. Indien er in uw organisatie onvoldoende kennis aanwezig is over beheer en implementatie van virtuele platformen, dan is het niet verstandig om gebruik te gaan maken van een colocated cloud. Hebt u wel alle kennis in huis, dan kan een eigen, colocated cloud een interessante optie zijn. Anders is het gebruik van een managed cloud (dedicated, shared, public of hybrid) een interessante optie. Als u kiest voor een managed cloud is het wel belangrijk om duidelijk in kaart te krijgen wat u van uw leverancier verwacht. Zo kunt u de leverancier controleren op geleverde prestaties. U besteedt een belangrijk onderdeel van uw organisatie uit, dus mag u kritisch kijken naar uw leverancier. Maak daarom goede en duidelijke afspraken in de Service Level Agreement (SLA) die u afsluit. Aandachtspunten bij het implementeren van cloud computing Cloud computing is een middel, geen doel. Gezien de voordelen van cloud computing zal het gebruik echter alleen maar toenemen. Maar cloud computing brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, waar u rekening mee dient te houden voor een succesvolle transitie. Houd bij het bepalen van uw strategie rekening met de volgende aspecten: Allocatie en efficiënt gebruik van uw resources (!) Zeer belangrijk voor optimale performance van uw infrastructuur is het juist toewijzen van resources aan VM s. Worden resources niet goed verdeeld, dan neemt de kans op performanceverlies toe (door resource contention). U kunt resources per VM reserveren zodat u garanties hebt over de minimale performance van een VM of applicatie. Ook kunt u limieten instellen, zodat een VM nooit meer werkgeheugen verbruikt dan u noodzakelijk acht. Het is niet nodig om 100% van de resources te reserveren, daarmee vervallen enkele voordelen van - 4 -

6 virtualisatie (schaalbaarheid, hardware consolidatie en redundantie). Het is gebruikelijk om een deel van de resources te reserveren en een deel dynamisch in te zetten. U kunt meer virtueel werkgeheugen toewijzen (memory overcommitment) dan u daadwerkelijk afneemt. Memory overcommitment is mogelijk omdat er verschillende memory reclamation technieken zijn die ervoor zorgen dat werkgeheugen efficiënt gebruikt wordt. Transparant page sharing, compression en ballooning zijn slimme memory reclamation technieken. Idealiter hebben deze technieken geen negatieve invloed op de performance van uw infrastructuur. Ballooning treedt alleen op als het werkgeheugen van de host onder druk komt te staan. Ballooning is echter wel een indicatie dat er een mogelijk tekort aan werkgeheugen is of gaat optreden. Indien met voorgaande memory reclamation niet voldoende werkgeheugen vrijgemaakt kan worden, zal swapping optreden. Swapping dient u te voorkomen omdat het een grote, negatieve impact heeft op de performance van uw VM s. De hypervisor heeft namelijk niet de intelligentie om te bepalen welke OS bestanden het best geswapped kunnen worden en dus de minste performance impact hebben. Alle memory reclamation technieken zijn standaard ingeschakeld. Het wordt ten zeerste afgeraden om deze uit te schakelen. Back-up en disaster recovery Hoe klein ook, er is altijd kans op een calamiteit waardoor er data verloren gaat of er corrupte data ontstaat. Veel organisaties specificeren recovery point objective (RPO) en recovery time objective (RTO) doelstellingen en plannen waar men op terug valt bij storingen. Onderzoek hoe back-up en recovery is geregeld of zorg zelf voor een goede back-up oplossing. Wet- en regelgeving Ga altijd na waar uw data opgeslagen wordt. De wet bepaalt dat persoonsgebonden en privacygevoelige data in Europa opgeslagen moet worden. Bovendien gelden per lidstaat van de EU weer aparte regels, waardoor er veel onduidelijkheid bestaat over de plichten en gevolgen voor een bedrijf wanneer data gemigreerd wordt binnen datacenters in Europa. Door in zee te gaan met een nationale ISP wordt het voor u een stuk eenvoudiger om aan alle juridische voorschriften te voldoen. Bij public clouds is vaak niet duidelijk waar uw data bewaard wordt. Daarnaast geldt in de Verenigde Staten de Patriot Act. Zonder tussenkomst van de rechter is de Amerikaanse overheid bevoegd inzicht in uw data te eisen. De vraag is natuurlijk of dat wenselijk is. Beveiliging en certificeringen Een van de meest gehoorde bezwaren ten opzichte van cloud computing zijn onzekerheden over de veiligheid van data. Kritisch kijken naar veiligheid is terecht, maar data is goed te beveiligen, ook in de cloud. Ten eerste is beveiliging te handhaven door gebruik te maken van een (managed) firewall en het gebruik van een VPN of WAN. De gekozen IaaS oplossing kan ook invloed hebben op de veiligheid van uw data. Kiest u voor een private cloud, dan neemt u alle resources dedicated af en ondervindt u geen hinder van andere gebruikers. Er zijn tevens enkele certificeringen waaruit blijkt dat een leverancier informatiebeveiliging belangrijk vindt. Denk aan ISO of SAS70/ISAE3402. Certificeringen bieden weliswaar geen harde garanties, maar betekenen wel dat een leverancier continu werkt aan de verbetering en integriteit zijn dienstverlening

7 Datacenter Een voordeel van cloud computing is dat hardware niet langer een single-point-of-failure is, maar ook het datacenter zou niet vergeten moeten worden. De praktijk leert dat men dit aspect vaak over het hoofd ziet. Achterhaal in welk(e) datacenter(s) uw cloud ondergebracht wordt. Elke ICToplossing is zo sterk als de zwakste schakel, en het datacenter is een belangrijk onderdeel van iedere ICT-oplossing. Stabiele leverancier Er zijn veel aanbieders van cloud computing. Door de enorme marktgroei zijn er veel bedrijven die cloud computing zijn gaan aanbieden. Helaas zijn niet alle aanbieders even stabiel. Veel IT managers vrezen dan ook van de dienst afgesloten te kunnen worden, bijvoorbeeld omdat leveranciers financieel onder druk komen te staan in de huidige economische recessie. U kunt daarom altijd een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren om te kijken hoe uw leverancier ervoor staat. Bovendien kunt u beoordelen hoe lang een leverancier al actief is in de markt om meer zekerheid te krijgen over de continuïteit van uw leverancier. Conclusie De vlucht die cloud computing heeft genomen zal de komende jaren aanhouden. Cloud computing biedt organisaties veel voordelen, zolang de transitie naar de cloud goed voorbereid en geïmplementeerd wordt. Denk goed na welke applicaties u wel of niet wilt verplaatsen naar de cloud, en in welke vorm u dat wilt doen. Houdt u rekening met de voorwaarden voor succes zoals besproken in dit artikel, dan kan cloud computing ook uw organisatie veel winst opleveren Over Interconnect Sinds 1995 voorziet Interconnect de zakelijke markt van hosting-, breedband- en datacenterdiensten. Bij Interconnect staan kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening centraal. De cloud diensten die door Interconnect worden aangeboden zijn gebaseerd op de virtualisatiesoftware van marktleider VMware. Alle cloud diensten worden aangeboden vanuit onze eigen datacenters in Eindhoven en s-hertogenbosch. Interconnect kan u adviseren en ondersteunen bij colocatie, private, shared en hybrid cloud oplossingen. Interconnect is onder andere ISO (informatiebeveiliging) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) gecertificeerd, VMware Enterprise Partner en Microsoft Gold Partner. Meer informatie vindt u op Interconnect Tel: Hoofdkantoor en datacenter s-hertogenbosch De Steenbok 1, 5215 MG s-hertogenbosch Datacenter Eindhoven Park Forum 1041, 5657 HJ Eindhoven, bedrijfsnummer Copyright 2012 Interconnect. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here kiezen van een datacenter! it starts here Inleiding Wanneer gekozen wordt voor een extern datacenter, dan wordt er vaak eerst gekeken naar een datacenter dat dicht in de buurt ligt. Dit is eenmaal makkelijk

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN

DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN 1 DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN INHOUD Voordelen en ontwikkelingen Private verbindingen Praktijkcase Aanleg en oplevering Na de oplevering De technische mogelijkheden Facturatie Private Verbindingen

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter?

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter? Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Make or buy?... 4 2.1.1 Hoge eisen, hoge kosten... 4 2.1.2 Flexibiliteit... 4 2.1.3 De keuze... 4 3. Checklist keuze extern datacenter...

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij Notities door Kees Stravers Overzicht Vmware is begonnen met virtualisatie voor het Intel platform: Vmware workstation. Dit draait op een host

Nadere informatie

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Slimme IT. Sterke dienstverlening. CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Duurzaam Redundant Schaalbaar Kostenbesparend 2 DATACENTER FACTS & FIGURES OP VLAAMSE BODEM PRIVAAT DATACENTER VOOR BESTUREN

Nadere informatie

Case: Efficiënte oplossing door Solvinity

Case: Efficiënte oplossing door Solvinity Case: Efficiënte oplossing door Solvinity De ANP Beeldbank maakt onderdeel uit van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het ANP voorziet burgers en bedrijven sinds 1934 van nieuws in tekst, maar ook

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Hoe kan owncloud uw organisatie helpen?

Hoe kan owncloud uw organisatie helpen? Hoe kan owncloud uw organisatie helpen? Agenda Over de organisatie Netaffairs Gebruik en risico s public cloud Over owncloud private cloud oplossing Demo Sharepoint integratie (Matthias Schmid, owncloud)

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Cloud Ready Datacenters

Cloud Ready Datacenters Cloud Ready Datacenters Door Kurt Glazemakers, CTO Terremark Europe November 2010 1 Inleiding Cloud computing heeft op verschillende niveaus invloed op de inrichting van een datacenter. Met als aanjager

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater.

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater. Janjoris van der Lei Gedelegeerd bestuurder LCP nv E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater Start Overzicht probleem Deel oplossingen Toekomstige oplossingen Wat doen

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud De Data Rotonde BCM data visie op de Cloud BCM event 19 maart 2015 1 BCM Event De Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud Doel van deze presentatie De mogelijkheden duiden van de Cloud in een BCM omgeving

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

Een ramp komt altijd onverwacht

Een ramp komt altijd onverwacht Een ramp komt altijd onverwacht VERLAAG UW RISICO S MET DISASTER RECOVERY-AS-A-SERVICE (DRaaS) 2 3 Inhoud Introductie Introductie 3 Het belang van business continuity 4 Voor steeds meer bedrijven en organisaties

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie