Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?"

Transcriptie

1

2 Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld is. Niet alle servers en applicaties zijn zonder meer geschikt om naar de cloud te verplaatsen, al willen sommige cloud providers u anders doen geloven. Er zijn een aantal valkuilen en uitdagingen. In dit artikel vindt u enkele adviezen en oplossingen met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS) waar u rekening mee kunt houden bij het bepalen van de cloudstrategie van uw organisatie. Voordelen van cloud computing Voor veel lezers zullen de voordelen bekend zijn, maar als reminder worden ze hier nog eens genoemd. Het virtualiseren van servers biedt belangrijke voordelen. Hardware en resources (CPU, RAM, Storage) kunnen effectiever gebruikt worden, waardoor u kosten bespaart. Hardware is geen single-point-of-failure meer. Een andere belangrijke kracht van cloud computing is een hogere mate van schaalbaarheid en flexibiliteit: resources die u niet nodig heeft hoeft u niet in te kopen en uitbreiden gaat snel en eenvoudig. Door cloud computing kunt u tijd-, locatie- en hardware-onafhankelijk werken. Wilt u deze voordelen benutten, dan is het belangrijk om de transitie naar de cloud zorgvuldig voor te bereiden om mislukkingen te voorkomen. Welke oplossingen biedt de markt aan? Dat de opkomst van cloud computing zal doorzetten is duidelijk. Maar cloud computing is een vorm van IT die nog niet op grote schaal gestandaardiseerd is. Daarom zijn cloud projecten vaak complexe vraagstukken. Om te kunnen beslissen of, en in welke vorm, cloud computing voor uw organisatie voordelen oplevert, is het belangrijk om kennis te hebben van de oplossingen die in de markt aangeboden worden. Hieronder vindt u een uiteenzetting van IaaS oplossingen. De varianten worden in de markt onder uiteenlopende productnamen aangeboden. 1. Private cloud Bij een private cloud beheert een Internet Service Provider (ISP) de hardware en virtualisatiesoftware van het cloud platform. De hardware en resources worden uitsluitend door uw organisatie gebruikt. Meestal kunt u kiezen of de ISP enkel de hardware en de virtualisatiesoftware beheert, of dat zij ook uw Virtual Machines (VM s) aanmaken, inrichten en beheren. Het is ook mogelijk om een private cloud volledig in eigen beheer te houden. Door hardware, virtualisatiesoftware, OS en applicaties te beheren kunt u zelf een private cloud configureren. Plaatst u uw hardware in een extern datacenter, dan beschikt u als het ware over een colocated cloud. 2. Shared cloud Bij een shared cloud beheert een ISP uw cloud. U deelt de hardware van het cloud platform, maar uw virtuele servers zijn beveiligd en afgesloten van die van andere organisaties. De resources die u afneemt worden wel dedicated aan u toegekend. De hardware en virtualisatielaag worden beheerd door de ISP. Ook bij een shared cloud kunt u vaak kiezen of u het beheer van het OS en VM s zelf uitvoert of uitbesteedt. Een shared cloud wordt opgezet voor een bepaalde groep gebruikers. Organisaties kunnen niet zonder tussenkomst en controle van de cloud provider gebruik maken van het platform. Andere benamingen van een shared cloud zijn trusted cloud of community cloud. 3.Public cloud Een public cloud is voor iedereen beschikbaar. Voorbeelden van public clouds zijn Dropbox, Amazon EC2 en Microsoft Azure. Doorgaans worden er geen of weinig garanties afgegeven, is het niet bekend waar uw data bewaard wordt en heeft u weinig zekerheden met betrekking tot beveiliging. Public clouds zijn meestal niet geschikt om bedrijfskritische systemen onder te brengen, zowel qua functie, beveiliging en wetgeving. Een voordeel van een public cloud is dat deze vaak extreem flexibel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor tijdelijke doeleinden.

3 4. Hybride cloud Bij een hybride cloud combineert u oplossingen. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw infrastructuur verplaatsen naar een shared cloud, terwijl u de meest kritische applicaties via een private cloud beschikbaar stelt. De verschillende oplossingen kunnen met elkaar communiceren door middel van directe koppelingen, VLAN s of VPN. Ook kunt u cloud diensten van verschillende leveranciers met elkaar laten communiceren. Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat een colocated cloud een goede oplossing is als u alles volledig in eigen beheer wilt houden, maar uw hardware wel wilt onderbrengen in een datacenter. In het datacenter kunt u, indien van toepassing, tevens connecteren met andere onderdelen van uw IT-infrastructuur. Een hybride cloud en public cloud zijn duidelijke concepten. Om het verschil tussen een private cloud en shared cloud te verduidelijken vindt u hieronder (figuur 1) een schematische vergelijking van deze cloud oplossingen. Figuur 1a: private cloud. Dedicated hardware en virtualisatie software. Resources naar eigen inzicht in te zetten. Optioneel: resource scheduling, beheren VM s en beveiliging. Figuur 1b: shared cloud. Shared hardware en virtualisatie software. Dedicated (virtuele) resources. Optioneel: resource scheduling, beheren VM s en beveiliging. Tools om te bepalen welke oplossing voor u geschikt is Bij het bepalen van uw strategie dient u een aantal afwegingen te maken. De cloud is een breed begrip, die zelfs door experts niet hetzelfde gedefinieerd wordt. Nu u weet welke oplossingen er zijn, kunt u gaan onderzoeken welke oplossing voor uw organisatie geschikt is. Voor een goede afweging raden wij u aan de volgende vragen te beantwoorden: 1. Wat zijn de performance-eisen van uw huidige infrastructuur? Voordat u uw traditionele of fysieke omgeving naar de cloud verplaatst, doet u er verstandig aan om de performance-eisen van uw huidige omgeving inzichtelijk te maken. Hoeveel processoren gebruikt u, en welke rekenkracht is er benodigd? Hoeveel werkgeheugen gebruikt uw omgeving, verdeeld over uw applicaties? Indien u uw servers en applicaties naar de cloud verplaatst weet u al welke resources u minimaal moet inzetten en hoe u deze dient te verdelen om uw huidige performance te evenaren. Houd bij cloud computing altijd rekening met overhead, er wordt namelijk altijd een deel van het werkgeheugen gebruikt door virtuele hardware, zoals netwerkkaarten. Er zijn verschillende tools die u kunnen helpen met het analyseren en indexeren van IT-omgevingen (fysiek of virtueel). Zo heeft VMware de Capacity Planner en Microsoft de MAP toolkit.

4 Deze tools kunnen inzicht bieden in de resources die verbruikt worden, alsmede een score geven omtrent de geschiktheid voor virtualisatie en eventuele aanbevelingen voor consolidatie. Naast deze tools is er een grote verscheidenheid aan open source pakketten, waarmee u met SNMP uw apparatuur kunt uitlezen. Een voorbeeld hiervan is Cacti. Houd ook alvast rekening met toekomstige uitbreidingen. Veel IT specialisten verwachten de komende jaren een explosieve datagroei. Hoe meer data, hoe meer bandbreedte, IOPS, storage etc. u in de toekomst gaat verbruiken. Onderzoek daarom of het groeiscenario dat u voor ogen heeft, mogelijk is binnen de initiële oplossing die uw voorkeur geniet. Zijn latere uitbreidingsscenario s lastig te realiseren, dan kunt u alsnog geconfronteerd worden met hoge investeringen. 2. Wat is het aantal IOPS van uw IT-infrastructuur? Op een shared omgeving krijgt u niet dezelfde garanties als op een dedicated omgeving; een dedicated omgeving vergelijken met een shared omgeving is dan ook niet reëel. Resources worden gedeeld met andere gebruikers. In veel gevallen is dat geen probleem, maar in sommige gevallen kunt u bepaalde applicaties beter op een dedicated omgeving laten draaien. Bijvoorbeeld applicaties die continu een hoog aantal IOPS verwerken. Verbruikt uw omgeving meer IOPS dan met een public cloud of shared cloud gegarandeerd kan worden, dan vallen deze IaaS oplossingen vanzelfsprekend af. Uit ervaring blijkt dat de grootste bottleneck vaak zit in de disk performance. Zware databaseservers, grote fileservers en virtuele desktops hebben vaak snellere storage nodig. Het is dan ook van groot belang om inzichtelijk te maken wat uw IT-omgeving aan IOPS verbruikt en hoeveel IOPS een storage oplossing kan verwerken. Hierbij moet ook worden gelet op het feit dat er een verschil kan zitten in de hoeveelheid gevraagde IOPS op de OS laag en de daadwerkelijk gebruikte IOPS op de storage laag. Op een overbelast SAN of LUN zal de daadwerkelijke throughput afnemen en de latency toenemen. U kunt het aantal IOPS meten door gebruik te maken van de hiervoor genoemde programma s. Ook kunt u een goede indicatie krijgen door het aantal IOPS van uw huidige storage infrastructuur te bepalen. Indien u inzichtelijk hebt wat het aantal IOPS van uw infrastructuur is, kunt u beter bepalen welke IaaS variant(en) het beste past bij uw servers en applicaties. Het is ook mogelijk om bepaalde resources te delen, en bepaalde resources dedicated te gebruiken. Door bijvoorbeeld een raid group dedicated af te nemen voor storage, kunt al meer IOPS verwerken. 3. Worden uw servers en applicaties gelijkmatig belast of er is sprake van piekbelastingen? Indien de belasting van applicaties sterk fluctueert (bijvoorbeeld bij applicaties die zeer tijds- of seizoensgebonden zijn), dient u daar in uw oplossing rekening mee te houden. Een belangrijk voordeel van cloud computing is flexibiliteit, maar houdt er in het ontwerp van uw nieuwe infrastructuur wel rekening mee dat u eenvoudig moet kunnen uitbreiden of koppelen met andere systemen. Bij dagelijkse pieken dient u het maximale verbruik als basis te nemen voor uw nieuwe cloud oplossing. Ook kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van scripts, waarbij resources automatisch schedulen op bepaalde tijdstippen. Is er meer sprake van seizoensgebonden pieken, dan kunt u overwegen om load balancers in zetten middels eigen of managed hardware. Wilt u hier geen aparte hardware voor inzetten, dan biedt VMware bijvoorbeeld load balancing mogelijkheden in vcloud director. 4. Is er intern voldoende expertise om uw eigen cloud op te zetten en te beheren? Deze vraag ligt erg voor de hand, maar is wel belangrijk. Een succesvolle transitie naar de cloud is niet alleen afhankelijk van u, maar ook van uw teamleden en andere afdelingen. Indien er in uw organisatie onvoldoende kennis aanwezig is over beheer en implementatie van virtuele platformen, dan is het niet verstandig om gebruik te gaan maken van een colocated cloud. Hebt u wel alle kennis in huis, dan kan een eigen, colocated cloud een interessante optie zijn. Anders is het gebruik van een managed cloud (dedicated, shared, public of hybrid) een interessante optie. Als u kiest voor een managed cloud is het wel belangrijk om duidelijk in kaart te krijgen wat u van uw leverancier verwacht. Zo kunt u de leverancier controleren op geleverde prestaties.

5 U besteedt een belangrijk onderdeel van uw organisatie uit, dus mag u kritisch kijken naar uw leverancier. Maak daarom goede en duidelijke afspraken in de Service Level Agreement (SLA) die u afsluit. Aandachtspunten bij het implementeren van cloud computing Cloud computing is een middel, geen doel. Gezien de voordelen van cloud computing zal het gebruik echter alleen maar toenemen. Maar cloud computing brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, waar u rekening mee dient te houden voor een succesvolle transitie. Houd bij het bepalen van uw strategie rekening met de volgende aspecten: Allocatie en efficiënt gebruik van uw resources Zeer belangrijk voor optimale performance van uw infrastructuur is het juist toewijzen van resources aan VM s. Worden resources niet goed verdeeld, dan neemt de kans op performanceverlies toe (door resource contention). U kunt resources per VM reserveren zodat u garanties hebt over de minimale performance van een VM of applicatie. Ook kunt u limieten instellen, zodat een VM nooit meer werkgeheugen verbruikt dan u noodzakelijk acht. Het is niet nodig om 100% van de resources te reserveren, daarmee vervallen enkele voordelen van virtualisatie (schaalbaarheid, hardware consolidatie en redundantie). Het is gebruikelijk om een deel van de resources te reserveren en een deel dynamisch in te zetten. U kunt meer virtueel werkgeheugen toewijzen (memory overcommitment) dan u daadwerkelijk afneemt. Memory overcommitment is mogelijk omdat er verschillende memory reclamation technieken zijn die ervoor zorgen dat werkgeheugen efficiënt gebruikt wordt. Transparant page sharing, compression en ballooning zijn slimme memory reclamation technieken. Idealiter hebben deze technieken geen negatieve invloed op de performance van uw infrastructuur. Ballooning treedt alleen op als het werkgeheugen van de host onder druk komt te staan. Ballooning is echter wel een indicatie dat er een mogelijk tekort aan werkgeheugen is of gaat optreden. Indien met voorgaande memory reclamation niet voldoende werkgeheugen vrijgemaakt kan worden, zal swapping optreden. Swapping dient u te voorkomen omdat het een grote, negatieve impact heeft op de performance van uw VM s. De hypervisor heeft namelijk niet de intelligentie om te bepalen welke OS bestanden het best geswapped kunnen worden en dus de minste performance impact hebben. Alle memory reclamation technieken zijn standaard ingeschakeld. Het wordt ten zeerste afgeraden om deze uit te schakelen. Back-up en disaster recovery Hoe klein ook, er is altijd kans op een calamiteit waardoor er data verloren gaat of er corrupte data ontstaat. Veel organisaties specificeren recovery point objective (RPO) en recovery time objective (RTO) doelstellingen en plannen waar men op terug valt bij storingen. Onderzoek hoe back-up en recovery is geregeld of zorg zelf voor een goede back-up oplossing. Wet- en regelgeving Ga altijd na waar uw data opgeslagen wordt. De wet bepaalt dat persoonsgebonden en privacygevoelige data in Europa opgeslagen moet worden. Bovendien gelden per lidstaat van de EU weer aparte regels, waardoor er veel onduidelijkheid bestaat over de plichten en gevolgen voor een bedrijf wanneer data gemigreerd wordt binnen datacenters in Europa. Door in zee te gaan met een nationale ISP wordt het voor u een stuk eenvoudiger om aan alle juridische voorschriften te voldoen. Bij public clouds is vaak niet duidelijk waar uw data bewaard wordt. Daarnaast geldt in de Verenigde Staten de Patriot Act. Zonder tussenkomst van de rechter is de Amerikaanse overheid bevoegd inzicht in uw data te eisen. De vraag is natuurlijk of dat wenselijk is. Beveiliging en certificeringen Een van de meest gehoorde bezwaren ten opzichte van cloud computing zijn onzekerheden over de veiligheid van data. Kritisch kijken naar veiligheid is terecht, maar data is goed te beveiligen, ook in de cloud. Ten eerste is beveiliging te handhaven door gebruik te maken van een (managed) firewall en het gebruik van een VPN of WAN. De gekozen IaaS oplossing kan ook invloed hebben op de veiligheid van uw data.

6 Kiest u voor een private cloud, dan neemt u alle resources dedicated af en ondervindt u geen hinder van andere gebruikers. Er zijn tevens certificeringen waaruit blijkt dat een leverancier informatiebeveiliging belangrijk vindt, denk aan ISO Certificeringen bieden weliswaar geen harde garanties, maar betekenen wel dat een leverancier continu werkt aan de verbetering en integriteit zijn dienstverlening. Datacenter Een voordeel van cloud computing is dat hardware niet langer een single-point-of-failure is, maar ook het datacenter zou niet vergeten moeten worden. De praktijk leert dat men dit aspect vaak over het hoofd ziet. Achterhaal in welk(e) datacenter(s) uw cloud ondergebracht wordt. Elke ICT-oplossing is zo sterk als de zwakste schakel, en het datacenter is een belangrijk onderdeel van iedere ICT-oplossing. Zo kan een stretch-cluster oplossing (verdeeld over twee datacenters) zorgen voor extra redundantie en real-time datareplicatie. Stabiele leverancier Er zijn veel aanbieders van cloud computing. Door de enorme marktgroei zijn er veel bedrijven die cloud computing zijn gaan aanbieden. Helaas zijn niet alle aanbieders even stabiel. Veel IT managers vrezen dan ook van de dienst afgesloten te kunnen worden, bijvoorbeeld omdat leveranciers financieel onder druk komen te staan in de huidige economische recessie. U kunt daarom altijd een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren om te kijken hoe uw leverancier ervoor staat. Bovendien kunt u beoordelen hoe lang een leverancier al actief is in de markt om meer zekerheid te krijgen over de continuïteit van uw leverancier. Conclusie De vlucht die cloud computing heeft genomen zal de komende jaren aanhouden. Cloud computing biedt organisaties veel voordelen, zolang de transitie naar de cloud goed voorbereid en geïmplementeerd wordt. Denk goed na welke applicaties u wel of niet wilt verplaatsen naar de cloud, en in welke vorm u dat wilt doen. Houdt u rekening met de voorwaarden voor succes zoals besproken in dit artikel, dan kan cloud computing ook uw organisatie veel voordeel opleveren. Over Interconnect Sinds 1995 voorziet Interconnect de zakelijke markt van hosting-, breedband- en datacenterdiensten. Bij Interconnect staan kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening centraal. De cloud diensten die door Interconnect worden aangeboden zijn gebaseerd op de virtualisatiesoftware van marktleider VMware. Alle cloud diensten worden aangeboden vanuit onze eigen Tier3++ datacenters in Eindhoven en s-hertogenbosch. Interconnect kan u adviseren en ondersteunen bij colocatie, private, shared en hybrid cloud oplossingen. Interconnect is onder andere ISO (informatiebeveiliging), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO (milieumanagement) gecertificeerd, VMware Enterprise Partner en Microsoft Gold Partner. Continuïteitsgarantie Omdat Interconnect onafhankelijk van derden opereert, zijn we in staat om altijd de strategische keuzes te maken die bijdragen aan de kwaliteit van onze diensten. Zo kunnen wij de continuïteit van onze diensten waarborgen. Het netwerk en de dienstverlening van Interconnect zijn door diverse instanties op het hoogste niveau gecertificeerd. Met bijna 20 jaar ervaring kunnen wij uw organisatie als geen ander ondersteunen bij IT vraagstukken. Vraag bij onze sales medewerkers naar deze unieke continuïteitswaarborging. Interconnect Services B.V. Tel: Web: Hoofdkantoor en datacenter s-hertogenbosch De Steenbok 1, 5215 MG s-hertogenbosch Datacenter Eindhoven bedrijfsnummer 6020 Park Forum HJ Eindhoven Copyright 2014 Interconnect. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie? : hoe bepaalt u uw strategie? Het doel van dit artikel is u te helpen bij het bepalen van uw cloudstrategie met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS). Eerst zetten we de verschillende oplossingen

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie.

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services U wilt grip houden op uw data, verzekerd zijn van beveiligde opslag van uw data

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Even voorstellen 2 Irmin Houwerzijl. Werkzaam bij Ordina. Ordina haar dienstverlening betreft o.a. traditionele hosting

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack De groei van uw bedrijf

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here kiezen van een datacenter! it starts here Inleiding Wanneer gekozen wordt voor een extern datacenter, dan wordt er vaak eerst gekeken naar een datacenter dat dicht in de buurt ligt. Dit is eenmaal makkelijk

Nadere informatie

DE IT-OMGEVING VAN DE TOEKOMST STAP AF VAN DURE, BEHEERINTENSIEVE ADHOC-OPLOSSINGEN EN GA VOOR KOSTENBESPARENDE EENVOUD MET HYPER-CONVERGED

DE IT-OMGEVING VAN DE TOEKOMST STAP AF VAN DURE, BEHEERINTENSIEVE ADHOC-OPLOSSINGEN EN GA VOOR KOSTENBESPARENDE EENVOUD MET HYPER-CONVERGED IT MANAGEMENT & OPTIMIZATION DE IT-OMGEVING VAN DE TOEKOMST STAP AF VAN DURE, BEHEERINTENSIEVE ADHOC-OPLOSSINGEN EN GA VOOR KOSTENBESPARENDE EENVOUD MET HYPER-CONVERGED POWERED BY Recent onderzoek toont

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE 2014-05-28 Inhoudsopgave 1. Definities...3 1.1. Control Panel...3 1.2. CPU...3 1.3. CPU core...3 1.4. Dienst...3 1.5. I/O-operaties...3

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

FYSIEKE MIGRATIE NAAR EEN VIRTUELE ICT-OMGEVING JOHAN VINK PRODUCTMANAGER INTERCONNECT

FYSIEKE MIGRATIE NAAR EEN VIRTUELE ICT-OMGEVING JOHAN VINK PRODUCTMANAGER INTERCONNECT FYSIEKE MIGRATIE NAAR EEN VIRTUELE ICT-OMGEVING JOHAN VINK PRODUCTMANAGER INTERCONNECT HOOFDKANTOOR s-hertogenbosch HOOFDACTIVITEITEN Datacenter, Connectivity, Cloud & Security MEDEWERKERS > 80 LOCATIES

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten Cloud Diensten Inhoud Back-up 3 Beschikbaarheid 4 ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5 ExtraVar en de cloud 7 2 Back-up Meer en meer dringt het besef door bij bedrijven dat data een van de belangrijkste

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Software defined networking. Wout van Bruchem en Roy Dusink 5 februari 2016

Software defined networking. Wout van Bruchem en Roy Dusink 5 februari 2016 Software defined networking Wout van Bruchem en Roy Dusink 5 februari 2016 Agenda Aanleiding ICT beleidsuitgangspunten Traject/Keuze ICT opleidingen Waarom Software defined datacenter Project Wat is Cisco

Nadere informatie

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 SURFcumulus Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 10:00 10:10 Welkom Frank Pinxt 10:10 10:30 Waarom de Cloud? Michel Wets 10:30 10:50 SURFcumulus aanbod Michel Wets 10:50 11:00 Pauze 11:00 11:20 SURFcumulus

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Infrastructure as a Service. Classificatie: Extern

Dienstbeschrijving. CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Infrastructure as a Service. Classificatie: Extern Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Infrastructure as a Service Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Cloud-connected dienstverlening van Avit-Xantes... 3 2 Voordelen IaaS... 4 3 IaaS functionaliteit...

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Brochure Business Continuity & ICT

Brochure Business Continuity & ICT Brochure it starts here Brochure Inhoudsopgave 1....3 2. Quickscan...4 3. Concrete oplossingen...5 3.1 Cloud Backup...5 3.2 Vervangende connectivity...5 3.3 ICT vanuit het datacenter...5 3.4 ICT uitwijkcentrum...5

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

SECURITY & DATA PROTECTION ARCHIVING & BACKUP IN 5 STAPPEN NAAR EEN IDEALE SITUATIE

SECURITY & DATA PROTECTION ARCHIVING & BACKUP IN 5 STAPPEN NAAR EEN IDEALE SITUATIE SECURITY & DATA PROTECTION ARCHIVING & BACKUP IN 5 STAPPEN NAAR EEN IDEALE SITUATIE POWERED BY DATA DIE U WILT BEWAREN EN DATA DIE U MOET BEWAREN Het opslaan van data, zoals archiveren en back-up, is een

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter?

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter? Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Make or buy?... 4 2.1.1 Hoge eisen, hoge kosten... 4 2.1.2 Flexibiliteit... 4 2.1.3 De keuze... 4 3. Checklist keuze extern datacenter...

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud De Data Rotonde BCM data visie op de Cloud BCM event 19 maart 2015 1 BCM Event De Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud Doel van deze presentatie De mogelijkheden duiden van de Cloud in een BCM omgeving

Nadere informatie