Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A < A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3"

Transcriptie

1 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 ; een vrijstaande kolo of een vrijstaande dragende wandschijf, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 0,5 ; de oppervlakte van een vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 0,5. Voor woningen is hiervan alleen het eerste streepje van belang. Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algeeen gebruik en lichtaansluitpunten Ruite Vloeroppervlakte 1) A Aantal Eenvoudig Noraal Rui Verblijfsruite - woonruite - slaapruite 2) - thuiswerkruite - hobbyruite 5 < A < A A > kooknis 2) 3) 4) keuken 2) 4) Buitenruite - balkon 5 < A terras Bergruite - binnenberging - zolder - kelder A buitenberging Verkeersruite - hal - portaal - gang - overloop A < 1, A 1, Garage Toiletruite Badruite zonder wastafel Badruite et wastafel A < 1, A 1, Trap 5) Buitenlichtpunt 1 6) 2 7) 3 7) 1) De vloeroppervlakte is de netto-oppervlakte volgens NEN ) Aanbevolen wordt bij een bed of in een thuiswerkruite in plaats van een enkele wandcontactdoos een dubbele wandcontactdoos aan te brengen. 3) Een kooknis is geen onderdeel van een keuken, aar kot zelfstandig voor. 4) Voor het kunnen aansluiten van een afzuigkap, verlichting of een keukeneubel behoort de wandcontactdoos 2 boven de vloer te zijn aangebracht. 5) Het lichtpunt behoort zowel bovenaan als onderaan de trap te kunnen worden bediend. Dit kan et een wisselschakeling. 4/5

2 NEN1010plus 6) Bij elke toegang van de woning, woonschip of logiesverblijf. 7) Bij elke toegang van de woning, het woonschip of het logiesverblijf één lichtaansluitpunt. Tabel 2 - Overzicht van ogelijke afzonderlijke eindgroepen Mogelijke afzonderlijke eindgroepen 1) Afzonderlijke eindgroep nodig ja nee Kookplaat 2) ʡ ʡ Oven ʡ ʡ Afwasachine ʡ ʡ Wasachine ʡ ʡ Wasdroger ʡ ʡ (Keuken)boiler 3), toestel dat oniddellijk kokend water levert (Quooker ) ʡ ʡ Magnetron ʡ ʡ Stooktoestel et elektrische voorziening 4) 5) ʡ ʡ Strijkachine ʡ ʡ Stoooven ʡ ʡ Elektrische verwaring ʡ ʡ Sauna/whirlpool ʡ ʡ Zonwering/rolluiken ʡ ʡ 1) Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever of de gebruiker behoort te worden bepaald of de genoede toestellen voorkoen en er een afzonderlijke eindgroep nodig is. 2) Indien een gasinstallatie aanwezig is, kan worden volstaan et een loze leiding vanuit de eterkast et een buisiddellijn van 19/20. Deze leiding kan ook worden gebruikt voor de distributiegroep van een ogelijke keukenverdeler. 3) Indien er een collectieve warwatervoorziening aanwezig is, is een afzonderlijke eindgroep niet nodig. Indien een gasinstallatie aanwezig is, kan worden volstaan et een loze leiding vanuit de eterkast et een buisiddellijn van 19/20. 4) Dit kan een cv-ketel zijn, aar ook een icro-wkk-ketel. Odat een icro-wkk- ketel een afzonderlijke eindgroep nodig heeft, is het noodzakelijk o voor een cv- ketel ook een afzonderlijke eindgroep toe te passen, waardoor een cv-ketel eenvoudig kan worden vervangen door een icro-wkk-ketel. 5) De basispotentiaalvereffeningsleiding volgens en de bescheringsleiding van de eindgroep kunnen worden gecobineerd tot een leiding et een doorsnede van 6. Zie ook blad 33 van NPR ʡ Aankruisen wat van toepassing is Tabel 3 - Aanbevolen aantal eindgroepen ten behoeve van wandcontactdozen en aansluitpunten voor verlichting Woonoppervlakte 1) Aantal eindgroepen Eenvoudig Noraal Rui < > ) De woonoppervlakte kan gelijkgesteld worden aan de gebruiksoppervlakte van een woning volgens NEN /5

3 108 treffer(s) in docuent NPR 5310 Blad 52 juli 2013 Rookelders in nieuwbouwwoningen Dit blad heeft betrekking op de volgende bepalingen: Inleiding Dit blad heeft betrekking op de toepassing van rookelders in nieuwbouwwoningen, in overeensteing et het Bouwbesluit Het Bouwbesluit stelt dat een bouwwerk, dus ook een woning, een voorziening heeft die brand tijdig ontdekt zodat ensen zich in veiligheid kunnen brengen. Een bouwwerk oet daaro voorzien zijn van een brandeldinstallatie, die afhankelijk van de gebruiksfunctie aan vastgelegde eisen oet voldoen. In woningen oeten op grond van artikel 6.21 van het Bouwbesluit een of eer rookelders zijn geïnstalleerd o een begin van brand in een zo vroeg ogelijk stadiu te signaleren, zodat ensen zich in veiligheid kunnen brengen. Deze eis geldt niet voor woningen die een brandeldinstallatie hebben. De indiener van de aanvraag voor een bouwvergunning is verantwoordelijk voor het aantal te plaatsen rookelders en de plaats van de rookelders. De geeente toetst vervolgens het bouwplan aan, onder andere, de veiligheidseisen (waaronder brandveiligheidsvoorzieningen) zoals opgenoen in het Bouwbesluit. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische installateur o hierin te voorzien. Nadat het bouwplan door de geeente is goedgekeurd zal de elektrotechnische installateur, op basis van het bouwplan, de elektrische voorziening aan oeten brengen o de rookelder op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten. Doelstelling van dit blad is o de installateur enige achtergrondinforatie te geven over de eisen die worden gesteld aan het plaatsen van rookelders in nieuwbouwwoningen, hoewel dit niet tot zijn verantwoordelijkheid behoort. In de aanvraag voor de bouwvergunning oet zijn aangegeven waar de rookelders oeten worden geplaatst en de installateur oet ervoor zorgen dat ze kunnen worden aangesloten. Definities brandcopartient gedeelte van een of eer bouwwerken bested als axiaal uitbreidingsgebied van brand Hieree wordt beoogd o gedurende een bepaalde tijd te voorkoen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan het brandcopartient waarin de brand is ontstaan. Binnen deze tijd kan de brandweer handelend optreden en voorkoen dat de brand een grotere ovang aanneet dan de ovang van het copartient. Tevens kunnen gebruikers deze tijd benutten o zich, buiten het copartient waarin de brand is, in veiligheid te stellen. Een woning, een eengezinswoning of een apparteent is een brandcopartient. subbrandcopartient gedeelte van een brandcopartient bested voor beperking van verspreiding van rook en verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand Elk brandcopartient is opgedeeld in een of eer subbrandcopartienten. vluchtroute route die begint in een voor personen bestede ruite, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden geaakt van een lift Odat het gebruik van een lift bij brand risico's et zich eebrengt, ag een route waarbij gebruik oet worden geaakt van een lift, niet worden aangeerkt als vluchtroute. loopafstand afstand, geeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten inste 0,3 van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap saenvalt et de klilijn gecorrigeerde loopafstand loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitaken van de bouwconstructie, buiten beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruiksgebied voert et 1,5, wordt verenigvuldigd 1/7

4 Voor het bepalen van de gecorrigeerde loopafstand ogen niet-dragende wanden buiten beschouwing worden gelaten. rookelder detectieapparaat dat, et uitzondering van de priaire energiebron, in een en dezelfde behuizing alle coponenten bevat die noodzakelijk zijn voor het detecteren van in de lucht zwevende verbrandings- en/of pyrolitische producten (aerosol) en voor het afgeven van een akoestisch alarsignaal Zolang de twee priaire functies 'rookdetectie' en 'alarering' niet nadelig worden beïnvloed, ag een rookelder ook coponenten bevatten waaree het aantal functies van de rookelder kan worden uitgebreid (zoals aansluitogelijkheden o twee of eer rookelders onderling te koppelen). niet-ioniserende rookelder rookelder die voor de werking van de rookdetector geen gebruikaakt van een radioactief eleent Het werkingsprincipe van een niet-ioniserende rookelder berust op verstrooiing of verduistering van het licht. Een niet-ioniserende rookelder wordt daaro ook aangeduid als een optische rookelder. Oschrijving van besloten ruite Er bestaat in het Bouwbesluit geen definitie van een besloten ruite. Maar de ter besloten ruite kot in het Bouwbesluit verschillende alen voor. Er kan worden geconcludeerd dat het gaat o een ruite et wanden, een vloer en een plafond. Elke verblijfsruite (woonkaer, keuken, slaapkaer enz.) van een woning is een besloten ruite. Een besloten ruite hoeft niet per definitie een ruite et aan alle kanten wanden te zijn. In woningen staan doorgaans de hal op de begane grond en de overloop op de eerste verdieping (of eer dan één verdieping) et elkaar in open verbinding. Zowel de hal als de overloop wordt als afzonderlijke (besloten) ruite aangeerkt. Een besloten ruite oet in een brandcopartient liggen. Een besloten ruite is niet per definitie vrij van rook. Toepassen van rookelders Bij nieuwbouwwoningen geldt, op grond van artikel 6.21 lid 1 van het Bouwbesluit, dat besloten ruiten waardoor een vluchtroute voert, oeten zijn voorzien van een optische rookelder. In het algeeen zijn dit de hal en de overloop. Dit kan echter ook een andere ruite zijn, zoals de woonkaer, als hierdoor een vluchtroute voert. Rookelders in woningen oeten voldoen aan de eisen van NEN Die eisen zijn onder andere: De werking van de rookelders oet berusten op optische detectie. De rookelders oeten een secundaire energiebron hebben. De rookelders oeten in het juiste aantal en op de juiste plaats zijn aangebracht. De rookelders oeten koppelbaar zijn, indien dit noodzakelijk is vanuit de prestatie-eis geluidniveau. De rookelders oeten zijn aangesloten op een eindgroep van de elektrische installatie. Tussen de groepsschakelaar en de rookelder(s) ag geen schakelaar, scheider of (wand)contactdoos zijn aangebracht. Het verdient de voorkeur o rookelders aan te sluiten alleen op eindgroepen waarop verlichting is aangesloten. Rookelders die gekoppeld zijn et een koppeldraad en niet galvanisch gescheiden zijn, oeten zijn aangesloten op dezelfde eindgroep. Vanuit elke verblijfsruite (woonkaer, keuken, slaapkaer enz.) van de woning behoort de vluchtroute te worden bepaald van elk punt op de vloer van deze verblijfsruiten tot ten inste één toegang van de woning. De loopafstand van de vluchtroute ag, op grond van artikel lid 4 van het Bouwbesluit 2012, niet eer dan 20 bedragen. De loopafstand is de gecorrigeerde loopafstand gedeeld door 1,5. De axiale lengte van de gecorrigeerde loopafstand (30 ) hangt saen et het uitgangspunt dat ensen 30 s et ingehouden ade en een snelheid van 1 /s door een ruite et rook kunnen lopen. Alle besloten ruiten waardoor de vluchtroute voert, oeten zijn voorzien van een optische rookelder. Hierna volgt een aantal voorbeelden van het toepassen van rookelders. Vluchtroute: Loopafstand < 20 Eengezinswoning

5 De oppervlakte van de woonkaer is inder dan 80, waardoor er slechts één rookelder hoeft te worden geplaatst. Voor eer uitleg zie verderop in dit blad. Figuur 1 - Rookelders in een eengezinswoning In de eeste eengezinswoningen is de loopafstand tussen elk punt op de vloer van een verblijfsruite en een toegang tot die woning korter dan 20. Elke besloten ruite (hal/overloop) op die route heeft een optische rookelder. De woonkaer in figuur 1 is een verblijfsruite (besloten ruite) die op de vluchtroute van de keuken ligt. De woonkaer heeft eveneens een optische rookelder. De bijkeuken in figuur 1 ligt op de vluchtroute indien de woning aan de achterzijde wordt verlaten. Het Bouwbesluit geeft echter aan tot ten inste één toegang, zodat in de bijkeuken geen rookelder hoeft te worden geplaatst. Bij het in werking treden van een van de rookelders behoort het geluidniveau in een verblijfsruite en op de vluchtweg iniaal 65 db(a) te bedragen en in een slaapkaer 75 db(a). O dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn eer rookelders te plaatsen en/of de rookelders onderling te koppelen. Apparteent 3/7

6 Figuur 2 - Rookelders in een apparteent Bij gestapelde bouw, bijvoorbeeld een apparteentencoplex, wordt het gebouw in zijn geheel als een brandcopartient gezien. De woningen vallen binnen dat brandcopartient en worden ook gezien als brandcopartient. De open galerij wordt als niet-besloten ruite beschouwd. Een ruite ag als niet-besloten ruite worden beschouwd als is gewaarborgd dat bij een eventuele brand de ruite zodanig vrij van rook blijft, dat bij het vluchten door die ruite de ade niet hoeft te worden ingehouden. Belangrijk o te weten is dat deuren die uitkoen op een gesloten balkon, geen nooddeur zijn en het balkon geen vluchtweg is. Buitendeuren die uitkoen op een open galerij (et twee uitgangen), gelden wel als vluchtweg. Het balkon is een afgesloten ruite, aar wordt niet beschouwd als een verblijfsruite. Een geheel afgesloten balkon voldoet doorgaans niet aan de eisen waaraan een verblijfsruite behoort te voldoen (ten aanzien van luchtdichtheid, isolatie enz.) en kan dientengevolge niet als zodanig worden aangeerkt. Voldoet het afgesloten balkon wel aan alle eisen die gelden voor verblijfsruiten, aar de indiener bepaalt dat deze ruite geen verblijfsruite is, dan is deze ruite ook geen verblijfsruite. Bij het vaststellen van de lengte van de vluchtroute wordt het balkon dus niet eegenoen. In dit voorbeeld oeten drie optische rookelders worden geplaatst. Bij het in werking treden van een van de rookelders behoort het geluidniveau in een verblijfsruite en op de vluchtweg iniaal 65 db(a) te bedragen en in een slaapkaer 75 db(a). O dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn eer rookelders te plaatsen en/of de rookelders onderling te koppelen. Vluchtroute: Loopafstand > 20 Ruie eengezinswoning 4/7

7 De oppervlakte van de woonkaer is eer dan 80, waardoor er twee of eer rookelders behoren te worden geplaatst. De loopafstand is eer dan 20, waardoor er in de bijkeuken en in de slaapkaers ook een rookelder behoort te worden geplaatst. De reden voor de rookelder in de bijkeuken is ook dat de bijkeuken een onderdeel is van de vluchtweg. * In de garage en de cv-ruite zijn rookelders niet vereist aar wel aanbevolen, odat dit ruiten et verhoogde risico's zijn. Figuur 3 - Rookelders in een ruie eengezinswoning Bij het in werking treden van een van de rookelders behoort het geluidniveau in een ruite en op de vluchtweg iniaal 65 db(a) te bedragen en in een slaapkaer 75 db(a). O dit te bereiken kan het noodzakelijk zijn eer rookelders te plaatsen en/of de rookelders onderling te koppelen. Plaats van rookelders Bij het plaatsen van rookelders behoort rekening te worden gehouden et een aantal eisen. Rookelders behoren tegen het plafond te worden geplaatst en hebben een axiale bewakingsoppervlakte per elder. Tevens behoort rekening te worden gehouden et de axiale horizontale afstand (D) van een willekeurig punt van het plafond tot deze elders (zie tabel 1 en figuur 4). Tabel 1 - Maxiale bewakingsoppervlakte per elder (A) van rookelders en axiale horizontale afstand (D) van een willekeurig punt van het plafond tot deze elders Type elder Rookelder Oppervlakte van de te bewaken ruite Hoogte van de te bewaken ruite Dakhelling 1) 2)? < >30 A D A D A ,7 80 7,2 80 8,0 > 80 D ,8 80 7, ,0 > , , ,9 1) De hoek tussen het dakvlak en de horizon. Zijn beide dakhellingen niet gelijk, dan oet de kleinste helling worden gerekend. 2) Voor ruiten et een vlak plafond gelden de waarden voor een dakhelling < /7

8 D = 6,7 A = 80 De rookelder beveiligt niet de gehele ruite, alleen het grijs gearceerde gedeelte. Daaro behoren er in deze ruite eer rookelders te worden geplaatst. Figuur 4 - Beveiligde ruite Bij een ruite die saller is dan 3, wordt de axiale horizontale afstand (D) van een willekeurig punt van het plafond tot deze elder 7,5. De iniale afstand van de elder tot aan de wand behoort 0,5 te zijn. Is de ruite saller dan 1, dan ag de afstand kleiner zijn, aar in geen geval inder dan 0,1. In ruiten et schuine daken of plafonds ogen rookelders niet strak in de nok worden geplaatst. De elder behoort in overeensteing et tabel 2 en figuur 5 te worden aangebracht. Tabel 2 - Afstand tussen rookelder en het plafond of dak Hoogte van de ruite (R h ) Afstand tussen rookgevoelige eleenten en plafond (D v ) Dakhelling 1)? < 15 Dakhelling 1)? Dakhelling 1)? > 30 Groter dan Tot en et Min. Max. Min. Max. Min. Max ) De hoek tussen het dakvlak en de horizon. Zijn beide dakhellingen niet gelijk, dan oet de kleinste helling worden gerekend. 6/7

9 Figuur 5 - Afstand tussen rookelder en het plafond of dak Koppelen van rookelders Rookelders oeten zijn voorzien van een voorziening waaree ze onderling kunnen worden gekoppeld. Het koppelen van rookelders is facultatief. Rookelders kunnen onderling aan elkaar worden gekoppeld als het geluidniveau van een enkele rookelder een onvoldoende niveau in alle verblijfsruiten en buiten de verblijfsruiten liggende vluchtroutes oplevert. Bij een alar zullen gelijktijdig alle gekoppelde rookelders een akoestisch alarsignaal genereren. Bij het koppelen van rookelders wordt geadviseerd o de onderlinge koppeling uit te voeren et een afwijkend gekleurde (bijvoorbeeld rood of oranje) draad of ader. De koppeldraad voert een lage spanning en ag in dezelfde buis worden aangelegd als voedingsspanning van 230 V, its de koppeldraad is geïsoleerd voor de hoogste voorkoende spanning (zie bepaling van NEN 1010). Raadpleeg de docuentatie van de fabrikant voor eer inforatie over het koppelen van rookelders en het axiaal aantal te koppelen rookelders. Indien de signaalgever (koppeldraad) galvanisch is gescheiden van de voedingsspanning, dan ogen de gekoppelde rookelders deel uitaken van eer dan een eindgroep. Is de signaalgever niet galvanisch gescheiden van de voedingsspanning (zie figuur 6), dan behoren de gekoppelde rookelders op dezelfde eindgroep te worden aangesloten. Rookelders ogen ook draadloos worden gekoppeld. Figuur 6 - Het aansluiten van rookelders et een koppeldraad zonder galvanische scheiding 108 treffer(s) in docuent 7/7

Bijlage VMBO-GL 2004 INSTALEKTRO CSE GL. tijdvak 1

Bijlage VMBO-GL 2004 INSTALEKTRO CSE GL. tijdvak 1 Bijlage VMBO-GL 2004 tijdvak INSTALEKTRO CSE GL Deze bijlage bestaat uit: bijlage overzicht slagboombeveiliging bijlage 2 stroomkringschema besturing slagbomen bijlage 3 stroomkringschema besturing verkeerslichten

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Everlaan 19, Apeldoorn

Everlaan 19, Apeldoorn Everlaan 19, Apeldoorn Kenerken Overdracht Vraagprijs 549.000 k.k. Aangeboden sinds 13-03-2018 Conditie Kosten koper Waarborgso nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering 0 Indeling Aantal

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status:

Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status: Definitief Dit advies is opgesteld voor deze specifieke casus en is niet

Nadere informatie

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Graan voor Visch Datum Meetopname 17 december Datum Meetrapport 19 december 2018

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Graan voor Visch Datum Meetopname 17 december Datum Meetrapport 19 december 2018 Object type Appartement Adres Graan voor Visch 17247 Postcode/Plaats 2132 ZC Hoofddorp Datum Meetopname 17 december 2018 Datum Meetrapport 19 december 2018 Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd

Nadere informatie

NIEUWEGEIN DORSVLEGELWEIDE 4, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door:

NIEUWEGEIN DORSVLEGELWEIDE 4, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door: 1 DORSVLEGELWEIDE 4, NIEUWEGEIN NEN 2580 MEETRAPPORT Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen. Termen, definities en bepalings-methoden,

Nadere informatie

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats NEN 2580 MEETRAPPORT Object type Woning Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats 9531 AP Borger Datum meetopname 14-4-2017 Datum meetrapport 19-4-2017 Meetrapportnummer VM-17-015 Meetcertificaat Type A Op

Nadere informatie

Inhoudsopgave werkboek:

Inhoudsopgave werkboek: Inhoudsopgave werkboek: 1. Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. 1 2. Groepsopdracht 1 - HC Wonen 2014 dag 1 6 Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. Omschrijving Goed onderhouden opgebouwde karakteristieke

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Bisschop Schrijnenstraat 84 - Venlo

Bisschop Schrijnenstraat 84 - Venlo Bisschop Schrijnenstraat 84 - Venlo "Nabij scholen, winkels, uitvalswegen en centrum gelegen in perfecte staat verkerend zeer ruim woonhuis met 2 garages en vrije achterom. " Vraagprijs: 255.000,00 k.k.

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

UTRECHT LOGGERSTRAAT 54, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door:

UTRECHT LOGGERSTRAAT 54, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door: LOGGERSTRAAT 54, UTRECHT NEN 2580 MEETRAPPORT Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen. Termen, definities en bepalings-methoden,

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties Preview

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NEN2580 MEETRAPPORT. Pylsstraatje AK Weert. Onzelievevrouwestraat AC Weert

NEN2580 MEETRAPPORT. Pylsstraatje AK Weert. Onzelievevrouwestraat AC Weert NEN2580 MEETRAPPORT Pylsstraatje 4 6004 AK Weert Object type: Woning Datum Meetopname: 23 juli 2015 Opdrachtgever: Saelmans makelaardij Datum Meetrapport: 24 juli 2015 Onzelievevrouwestraat 1 Meetstaat

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580.

Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580. Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580. Samenvatting meetrapport Object gegevens Adres: Broekstraat 108 te Nijmegen

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven. Op locatie gecontroleerd en ingemeten

Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven. Op locatie gecontroleerd en ingemeten Adres Centrumlaan 321 Postcode, plaats 1234 AB, Eindhoven Object type Opdrachtgever Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven Datum meetopname 28 augustus 2015 Datum

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Koolhof 63, De Mortel

Koolhof 63, De Mortel Koolhof 63, De Mortel Kenmerken Overdracht Vraagprijs 249.500 k.k. Aangeboden sinds 09-01-2018 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering 0 Indeling Aantal

Nadere informatie

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers.

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers. Bunder 36, Gemert Kenmerken Overdracht Vraagprijs 349.000 k.k. Aangeboden sinds 19-05-2015 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling Aantal

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag. Rooksluis of verticaal opgedeeld vluchttrappenhuis. Advies Definitief

Beschrijving. Adviesvraag. Rooksluis of verticaal opgedeeld vluchttrappenhuis. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, nieuwbouw, vluchtroute Datum: 30 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Een nieuw te bouwen appartementengebouw is voorzien van een zgn. wokkeltrappenhuis,

Nadere informatie

Kleine Heistraat , Wernhout

Kleine Heistraat , Wernhout Kleine Heistraat 16-475, Wernhout Kenerken Overdracht Vraagprijs 292.000 k.k. Aangeboden sinds 22-08-2016 Conditie Kosten koper Waarborgso nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering 0 Indeling

Nadere informatie

Sint Urbanusweg Venlo

Sint Urbanusweg Venlo Sint Urbanusweg 197 - Venlo "Vrijstaand landhuis met intern appartement, royale tuin rondom met grondwaterpomp, overdekt terras en vrijstaande volledig geïsoleerde werkplaats." Vraagprijs: 595.000,00 k.k.

Nadere informatie

Sprundel Struikhei 62

Sprundel Struikhei 62 Sprundel Struikhei 62 Vraagprijs: 599.000,- k.k. OBJECT: Een ruime vrijstaande villa met ruime tuin met vrijstaande bedrijfsruimte met kantoor, cv, erf, ondergrond en tuin gelegen op bedrijventerrein De

Nadere informatie

Woning Adres Muntkade 8A - 3 Postcode/Plaats 3531 AK Utrecht. Definitief. Object type

Woning Adres Muntkade 8A - 3 Postcode/Plaats 3531 AK Utrecht. Definitief. Object type Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

Bosbergstraat Lomm

Bosbergstraat Lomm Bosbergstraat 120 - Lomm "In woonwijk gelegen uitgebouwd vrijstaand woonhuis met aan de achterzijde gelegen grote lood met 2 elektrisch te bedienen sectionaal poorten" Vraagprijs: 279.500,00 k.k. Voormelde

Nadere informatie

Koninginneplein 15 - Belfeld

Koninginneplein 15 - Belfeld Koninginneplein 15 - Belfeld "Vooroorlogse 2/1 kapwoning met garage, royale achtertuin op het noorden met zwembad (10X5), overdekt terras met inbouwkeuken, prieeltje en berging met zolder en technische

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers.

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers. Sille 15, Gemert Kenmerken Overdracht Vraagprijs 199.500 k.k. Aangeboden sinds 08-06-2015 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling Aantal

Nadere informatie

Werfstraat 15, Breda

Werfstraat 15, Breda Werfstraat 15, Breda Kenmerken Overdracht Vraagprijs 350.000 k.k. Aangeboden sinds 12-01-2017 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling Aantal

Nadere informatie

Definitief. Stenfert Makelaars Lambartus van Ingenstraat 1A 4051 BR Ochten. Object type Adres Kersengaard 9 Postcode/Plaats 4033JE Lienden

Definitief. Stenfert Makelaars Lambartus van Ingenstraat 1A 4051 BR Ochten. Object type Adres Kersengaard 9 Postcode/Plaats 4033JE Lienden Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

4101 WN, Culemborg. Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten. Op locatie gecontroleerd en ingemeten

4101 WN, Culemborg. Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten. Op locatie gecontroleerd en ingemeten Adres Berkeboom 47 Postcode, plaats 4101 WN, Culemborg Object type Opdrachtgever Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten Datum meetopname 17 maart 2016 Datum meetrapport 21 maart 2016

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status: Definitief Beschrijving Een nieuw te bouwen woongebouw bestaat uit

Nadere informatie

Broekestraat 10 - Venlo

Broekestraat 10 - Venlo Broekestraat 10 - Venlo "In perfecte staat van onderhoud verkerend, verrassend groot uitgebouwd vrijstaand woonhuis met eigen oprit, garage in ondergelegen parkeerkelder, geheel in 2014 zeer fraai aangelegde

Nadere informatie

VRAAGPRIJS: Op aanvraag

VRAAGPRIJS: Op aanvraag In het centrum van Oud Gastel gelegen, perfect onderhouden vrijstaande woning met garage (± 656 m³) op een perceel van 315 m². Deze zeer royale woning is gebouwd in 2009 en telt maar liefst 5 volwaardige

Nadere informatie

Mendeldreef 295 254.000,- k.k. 2163KJ Lisse eengezinswoning Mendeldreef 295 te Lisse Op rustige geliefde locatie gelegen, uitstekend onderhouden sfeervolle eengezinswoning met erker aan de voorzijde,

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN Advies- en onderzoeksrapport brandveiligheidtoets Bouwbesluit 2012 In opdracht van: SV PATRIZIA Handels-Invest Europa I Patrizia GewerbenInvest

Nadere informatie

Brochure. Middenlaan 10 - Doorn. Vraagprijs ,-- k.k.

Brochure. Middenlaan 10 - Doorn. Vraagprijs ,-- k.k. Brochure Middenlaan 10 - Doorn Vraagprijs 735.000,-- k.k. Omschrijving Middenlaan 10 - Doorn EEN GEZELLIGE MODERNE FAMILIEWONING DIE U VAN BINNEN GEZIEN MOET HEBBEN. Deze onder architectuur, uiterst solide

Nadere informatie

Nieuwe Ridderstraat 45 te Amsterdam

Nieuwe Ridderstraat 45 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

Alphons Ratslaan 8 - VENLO

Alphons Ratslaan 8 - VENLO Gedetailleerde omschrijving DETAILS Bouwjaar: 2012 Perceeloppervlak: 678 m² Inhoud object: 800 m³ Woonoppervlak: 200 m² Totaal aantal kamers: 5 Aantal slaapkamers: 3 Badkamers: 2 Verdiepingen: 2 Parkeerplaatsen:

Nadere informatie

Berekend en gecontroleerd vanaf bronbestanden

Berekend en gecontroleerd vanaf bronbestanden Adres Klokjesbloemlaan 148 Postcode, plaats 3452 BH, Vleuten Object type Opdrachtgever Woning Aprilmakelaars Vedergraslaan 3 3452 CP Vleuten Datum meetopname - Datum meetrapport 3 september 2015 Meetstaat

Nadere informatie

Van Eysingalaan 348, Utrecht

Van Eysingalaan 348, Utrecht Van Eysingalaan 348, Utrecht Opgenomen door In opdracht van Object type Woning Adres Van Eysingalaan 348 3527VV, Utrecht Datum meetopname a april 2019 Datum meetrapport 4 april 2019 Meetcertificaat Type

Nadere informatie

Harpij 1, Nieuwegein Opgenomen door In opdracht van

Harpij 1, Nieuwegein Opgenomen door In opdracht van Harpij 1, Nieuwegein Opgenomen door In opdracht van Object type Woning Adres Harpij 1 3435XL, Nieuwegein Datum meetopname 18 februari 2019 Datum meetrapport 27 februari 2019 Meetcertificaat Type B Status

Nadere informatie

Hoogstraat, 5451 BH Mill. Hoogstraat 5451 BH Mill 37 Vraagprijs: ,-- k.k.

Hoogstraat, 5451 BH Mill. Hoogstraat 5451 BH Mill 37 Vraagprijs: ,-- k.k. Hoogstraat, 5451 BH Mill Hoogstraat 5451 BH Mill 37 Vraagprijs: 550.000,-- k.k. Omschrijving Op een fantastische centrumlocatie gelegen, vrijstaande semi bungalow met berging/schuur en royale tuin op een

Nadere informatie

Nieuwe Jonkerstraat 58 te Amsterdam

Nieuwe Jonkerstraat 58 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Ligging. Bouw. Oppervlakten en inhoud. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Ligging. Bouw. Oppervlakten en inhoud. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering Heuvel 13, Gemert Kenmerken Overdracht Vraagprijs 325.000 k.k. Aangeboden sinds 02-10-2014 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling Aantal

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Sint Barbarastraat 20, Heerlen

Sint Barbarastraat 20, Heerlen Sint Barbarastraat 20, Heerlen Algemene informatie Straat: Sint Barbarastraat 20 Postcode: 6415RV Stad: Heerlen Perceeloppervlakte: 520 m² Woonoppervlakte: 500 m² Volume: Onbekend Bouwjaar: 1930 Type:

Nadere informatie

Pijlhovestraat 19, Enschede

Pijlhovestraat 19, Enschede Pijlhovestraat 19, Enschede Kenmerken Overdracht Vraagprijs 192.500 k.k. Aangeboden sinds 27-07-2017 Conditie Kosten koper Waarborgsom 19.250 Bankgarantie nee Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling

Nadere informatie

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs , k.k. Middeldijk 32 Barendrecht. Prachtige vrijstaande villa met een woonoppervlakte

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs , k.k. Middeldijk 32 Barendrecht. Prachtige vrijstaande villa met een woonoppervlakte Villex Wonen B.V. TE KOOP Middeldijk 32 Barendrecht Villex Wonen B.V. 1e Barendrechtseweg 46 2992 XC Barendrecht 088-5320000 info@villexwonen.nl villexwonen.nl Vraagprijs 879.000, k.k. Prachtige vrijstaande

Nadere informatie

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k.

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k. TE KOOP Oude-Molenweg 21 Prijs: 349.000 k.k. Omschrijving Dit vrijstaand woonhuis met aanbouw en berging is gelegen op een prachtige lokatie in de dorpskern van De Mortel met voorzieningen in de directe

Nadere informatie

Galvaniweg 1 BREDA. Zagers makelaars - taxateurs o.z. -

Galvaniweg 1 BREDA. Zagers makelaars - taxateurs o.z. - Galvaniweg 1 BREDA Omschrijving Vanaf 2016 volledig gemoderniseerde en uitgebouwde hoek(eind)woning gelegen in de wijk Linie. De woning ligt gunstig op loopafstand van het bruisende stadscentrum, diverse

Nadere informatie

METRAGERAPPORT. Conform de NVM Meetinstructie versie januari Object Groot Hertoginnelaan 61 Adres 2517 ED Den Haag. Opdrachtgever Van Stolk

METRAGERAPPORT. Conform de NVM Meetinstructie versie januari Object Groot Hertoginnelaan 61 Adres 2517 ED Den Haag. Opdrachtgever Van Stolk Object Groot Hertoginnelaan 61 Adres 2517 ED Den Haag Opdrachtgever Van Stolk Datum 5-6-2017 Versie Definitief METRAGERAPPORT Conform de NVM Meetinstructie versie januari 2016 Alex Housing B.V. Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

OLDEHOVE Molenstraat 16

OLDEHOVE Molenstraat 16 OLDEHOVE Molenstraat 16 Vraagprijs: 435.000 kosten koper Omschrijving OLDEHOVE - Molenstraat 16 Sfeervol herenhuis gelegen in het dorp Oldehove. In circa 1890 is hier aan de Molenstraat dit prachtige karakteristieke

Nadere informatie

BNA Roadshow Bouwbesluit Programma. Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering

BNA Roadshow Bouwbesluit Programma. Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering BNA Roadshow Nieuwe terminologie en brandveiligheidsconcept in het Adviesburo Nieman B.V. Programma Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering Brandveiligheid

Nadere informatie

Bouwjaar: 1980 en in fases verbouwd en gemoderniseerd Perceeloppervlakte: 776 m 2 Inhoud: circa 1040 m 3

Bouwjaar: 1980 en in fases verbouwd en gemoderniseerd Perceeloppervlakte: 776 m 2 Inhoud: circa 1040 m 3 Uden, Heinsbergenstraat 26A Op fraaie locatie nabij het centrum gelegen, royaal vrijstaand woonhuis met garage en multifunctionele ruimte in souterrain, vijf slaapkamers en een keurig aangelegde achtertuin.

Nadere informatie

Tütthees 9a, Berg en Dal (Kranenburg Duitsland)

Tütthees 9a, Berg en Dal (Kranenburg Duitsland) Tütthees 9a, Berg en Dal (Kranenburg Duitsland) Kenerken Overdracht Vraagprijs 499.000 v.o.n. Aangeboden sinds 26-03-2019 Conditie Vrij op naa Waarborgso nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering

Nadere informatie

Curaçaostraat 101 III te Amsterdam

Curaçaostraat 101 III te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: Curaçaostraat 101 III te Amsterdam BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9 I 1054KT Amsterdam 020 6898425 DATUM: 26 september 2014 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Arenborgweg Venlo

Arenborgweg Venlo Arenborgweg 107 - Venlo "Vrijstaand woonhuis in perfecte staat verkerend en met hoogwaardige materialen gebouwd vrijstaand woonhuis met paardenstal (4 boxen), zwembad en volledig zelfvoorzienend met zonnecollectoren."

Nadere informatie

Welpenheuvel 18, De Mortel

Welpenheuvel 18, De Mortel Welpenheuvel 18, De Mortel Kenmerken Overdracht Vraagprijs 348.500 k.k. Aangeboden sinds 26-05-2015 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Trichterweg AN Brunssum

Trichterweg AN Brunssum Trichterweg 59 6446 AN Brunssum Vraagprijs: 369.000,- k.k. Omschrijving Deze sfeervolle woning met luxe aanbouw en garage is gelegen op een perceel van maar liefst 723m2. De woning is goed onderhouden

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k.

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. TE KOOP Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. Omschrijving SILLE 15 GEMERT Deze sfeervol ingerichte tussenwoning is gelegen op een gewilde en kindvriendelijke locatie met een speelveldje TE

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS

MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief het

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER. 41 b LEEUWARDEN MR. P.J. TROELSTRAWEG

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER. 41 b LEEUWARDEN MR. P.J. TROELSTRAWEG WOONT U BINNENKORT OP NUMMER 41 b MR. P.J. TROELSTRAWEG LEEUWARDEN INFO@MAKELAARDIJFRIESLAND.NL WWW.MAKELAARDIJFRIESLAND.NL Soort herenhuis Type geschakelde woning Ligging in woonwijk Bouwjaar 1931-1944

Nadere informatie

Huizerweg 36-A. Blaricum. Object. Opdrachtgever

Huizerweg 36-A. Blaricum. Object. Opdrachtgever Huizerweg 36-A Blaricum Object Vrijstaande woning Opdrachtgever Floberg Makelaardij Huizen Datum meetopname 9 mei 2018 Datum meetrapport 11 mei 2018 Meetcertificaat type A Op locatie ingemeten Status Definitief

Nadere informatie

Beschrijving. Wel of geen brandmeldinstallatie in stallingsgarage. Advies Definitief

Beschrijving. Wel of geen brandmeldinstallatie in stallingsgarage. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, brandmeldinstallatie (BMI), parkeren Datum: 26 maart 2019 Status: Definitief Dit advies is opgesteld

Nadere informatie

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER WOONT U BINNENKORT OP NUMMER 51 DOBBEHOF GOUTUM INFO@MAKELAARDIJFRIESLAND.NL WWW.MAKELAARDIJFRIESLAND.NL Soort eengezinswoning Type vrijstaande woning Ligging aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

De Thun 105, Heerlen. Contact Email: welkom+ruijters.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ De Thun 105, Heerlen.

De Thun 105, Heerlen. Contact Email: welkom+ruijters.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ De Thun 105, Heerlen. Algemene informatie Straat: De Thun 105 Postcode: 6419XG Stad: Heerlen Perceeloppervlakte: 136 m² Woonoppervlakte: 120 m² Volume: 420 m³ Bouwjaar: 1976 Type: Tussenwoning Prijs: 174.900 k.k. Contact Email:

Nadere informatie

Nieuwe Ridderstraat 51 te Amsterdam

Nieuwe Ridderstraat 51 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

VAN BALLEGOOIJSINGEL 58

VAN BALLEGOOIJSINGEL 58 VAN BALLEGOOIJSINGEL 58 VAN BALLEGOOIJSINGEL 58 OMSCHRIJVING Aan een van de mooiste singels van Hillegersberg gelegen verrassend ruim, geheel verbouwd en uitgebouwd hoekhuis. De zonnige achtertuin ligt

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

Anna van Burenlaan 7, Oegstgeest

Anna van Burenlaan 7, Oegstgeest Anna van Burenlaan 7, Oegstgeest Kenerken Overdracht Vraagprijs 750.000 k.k. Aangeboden sinds 22-08-2017 Conditie Kosten koper Waarborgso nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering 0 Indeling

Nadere informatie

Vraagprijs 365.000,00 kosten koper

Vraagprijs 365.000,00 kosten koper www.vanhasselmakelaars.nl Vogelven 6, 4891 NZ Rijsbergen Vraagprijs 365.000,00 kosten koper Molenstraat 50 4881 CS, ZUNDERT Tel: 076-5975900 E-mail: og@vanhasselmakelaars.nl Raadhuisplein 4 4715 CN Rucphen

Nadere informatie

Meetrapport. Adres Ridderplantsoen 20-I. Datum meetopname 5 juli 2017 Datum meetrapport 6 juli 2017 Meetcertificaat type A Op locatie ingemeten Status

Meetrapport. Adres Ridderplantsoen 20-I. Datum meetopname 5 juli 2017 Datum meetrapport 6 juli 2017 Meetcertificaat type A Op locatie ingemeten Status Meetrapport Conform de Branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad NEN

Nadere informatie

Frans Erensstraat BR Beek

Frans Erensstraat BR Beek Frans Erensstraat 4 6191 BR Beek Vraagprijs: 485.000,- k.k. Omschrijving Uitermate luxe en goed onderhouden vrijstaande woning in Beek. Het woonhuis is van alle gemakken voorzien. Denk hierbij aan o.a.

Nadere informatie

Fraai wonen. NEDERWEERT Churchillstraat 9. vraagprijs k.k

Fraai wonen. NEDERWEERT Churchillstraat 9. vraagprijs k.k Fraai wonen NEDERWEERT Churchillstraat 9 vraagprijs 415.000 k.k. 0495-460 180 info@jacobsgijsen.nl www.jacobsgijsen.nl Kenmerken & specificaties Woonoppervlakte: Perceeloppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: ca.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. Fire safety in buildings - Smoke alarms for dwellings

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. Fire safety in buildings - Smoke alarms for dwellings Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. Fire safety in buildings - Smoke alarms for dwellings

Nederlandse norm. NEN 2555 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. Fire safety in buildings - Smoke alarms for dwellings Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

vrijstaande woning Renvooi type V1 = woonkamer aan voorzijde, keuken aan achterzijde type V1 = woonkamer aan achterzijde, keuken aan voorzijde

vrijstaande woning Renvooi type V1 = woonkamer aan voorzijde, keuken aan achterzijde type V1 = woonkamer aan achterzijde, keuken aan voorzijde Renvooi gevelmetselwerk Kalkzandsteen lichte scheidingswand lichte scheidingswand (geluidwering conform bouwbesluit art. 3.17a) isolatie schakelaar tel cai vent. o kt vw kk ak cm wm wd rm serieschakelaar

Nadere informatie

Klifsberg 6, Amersfoort

Klifsberg 6, Amersfoort Klifsberg 6, Amersfoort Kenmerken Overdracht Vraagprijs 367.500 k.k. Aangeboden sinds 06-08-2018 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering 0 Indeling Aantal

Nadere informatie

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle rand en vluchten Projectgegevens PROJET De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRAHTGEVER Openbaar elang innengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222

Nadere informatie

Standerdmolen 19, Gemert

Standerdmolen 19, Gemert Standerdmolen 19, Gemert Kenmerken Overdracht Vraagprijs 325.000 k.k. Aangeboden sinds 10-01-2019 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling

Nadere informatie

Puntenburgerlaan 1C 3812 CA Amersfoort. Definitief. Object type Adres Postcode/Plaats

Puntenburgerlaan 1C 3812 CA Amersfoort. Definitief. Object type Adres Postcode/Plaats N E N 2580 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief

Nadere informatie

Te koop. Schitterend aan het water gelegen uitgebouwde twee onder een kap woning. Van den Bergstraat 30, 3263 EB Oud-Beijerland

Te koop. Schitterend aan het water gelegen uitgebouwde twee onder een kap woning. Van den Bergstraat 30, 3263 EB Oud-Beijerland Te koop Schitterend aan het water gelegen uitgebouwde twee onder een kap woning Van den Bergstraat 30, 3263 EB Oud-Beijerland Algemeen Deze schitterend aan het water gelegen twee onder één kap woning is

Nadere informatie