Wat na de universiteit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat na de universiteit?"

Transcriptie

1 Wat na de universiteit?

2

3 INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN PROCEDURES OVER WERKEN THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN Jezelf inschrijven als werkzoekende De wachttijd Schrijf je in bij een ziekenfonds De kinderbijslag Wat met vakantie en vakantiegeld HOE EEN EERSTE JOB VINDEN Werk in de privé-sector WERK In de openbare sector Word zelfstandige Werk in het buitenland DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ALS VERTREKPUNT VERDER STUDEREN VERDER STUDEREN MAAR WAT DAN Verder studeren aan de Vrije Universiteit Brussel InterDisciplinaire vakgroep LerarenOpleiding (IDLO) Werken EN studeren Verder studeren aan een Franstalige Belgische Universiteit Verder studeren in het buitenland? Instituut voor Post-Academische Vorming (ipavub) Uitstraling Permanente Vorming (UPV) Open Universiteit DOCTOREREN Fondsen Diplomavereisten BEURZEN VOOR HET BUITENLAND PRIJZEN JE DIPLOMA VERTALING VAN JE DIPLOMA DUPLICAAT VAN JE DIPLOMA ALUMNIWERKING ALUMNIPAS OUDSTUDENTENBOND ANDERE ALUMNIVERENIGINGEN VERDERE INFORMATIE

4 1. VOORWOORD Beste student, of beter kersverse alumnus, Met deze brochure willen we je een idee geven over je mogelijkheden na je studies aan de Vrije Universiteit Brussel. Met een kwaliteitsvol diploma op zak begint een nieuwe boeiende periode in je leven. Of je nu verder wil studeren of werk wil zoeken, we reiken je met deze brochure beknopte eerstelijns informatie aan om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Nuttige tips bij het zoeken naar je eerste job, praktische zaken omtrent je inschrijvingen als werkzoekende of het kiezen van een ziekenfonds, vind je in deze alumnibrochure. Uiteraard komen ook de uitgebreide mogelijkheden om verder te studeren en levenslang te leren aan de Vrije Universiteit Brussel aan bod. En omdat we je niet graag uit het oog verliezen, geven we wat meer uitleg over onze alumniwerking en de verschillende alumniverenigingen We danken je van harte voor het vertrouwen dat je stelde in onze universiteit en wensen je hopen succes, een gezonde dosis geluk en veel leesplezier, Prof. Dr. Benjamin Van Camp Rector prof. Dr. Michel Magits vicerector Studentenbeleid 2

5 GEBRUIKTE AFKORTINGEN BDGA BIS BTC CLB CV DOZ DGOS FOD HVW IDLO IECO ipavub NARIC NSZ Selor RKW RSVZ UNIZO UPV VDAB VIW VIZO VLIR VVOB Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Begeleid Individueel Studeren Belgische Technische Coöperatie Centra voor leerlingenbegeleiding Curriculum Vitae Dienst Onderwijszaken Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Federale Overheidsdienst Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding Interne en Externe Communicatie instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel National Academic Recognition Information Center Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Selectiebureau van de Federale Overheid Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Unie van Zelfstandige Ondernemers Uitstraling Permanente Vorming Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling Vlamingen in de Wereld Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 3

6 2. PROCEDURES OVER WERKEN 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN De brochure Wegwijs in... de eerste job kan downloaden via de website of gratis aanvragen via Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Arbeid en Sociaal Overleg - Cel Publicaties - Ernest Blerotstraat Brussel Andere nuttige informatie vind je op en voor Brussel Jezelf inschrijven als werkzoekende Ben je pas afgestudeerd, dan schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of bij Actiris. Zelfs al heb je een job in 't verschiet. Hoe kan je je inschrijven? De gemakkelijkste en snelste manier om je bij de VDAB in te schrijven is via de website Je kan ook terecht in alle VDAB-kantoren en in de Werkwinkel. Daar zijn computers aanwezig waarmee je je kan inschrijven. Wie zich inschrijft in het VDAB-kantoor of werkwinkel moet zijn/haar SIS-kaart of identiteitskaart meebrengen. Om het VDAB-kantoor in je buurt te kennen: bel naar het nummer 0800/ (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of vind het adres op Ben je een inwoner van het Brussels Hoofdstelijk Gewest, dan kan je je inschrijven via de website of via de dienst Inschrijvingen en Attesten. Actiris - Anspachlaan BRUSSEL [T] 02/ [E] - [W] De FOREM is de Waalse tegenhanger van de VDAB. Woon je in Wallonië, dan kan je terecht op Wat zijn je plichten als je je inschrijft? Wanneer je in je wachttijd zit of uitkeringen ontvangt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) houdt zich bezig met controle en oordeelt of je inspanningen om werk te zoeken voldoende zijn. Ze bepalen of je recht hebt op uitkeringen en hoe hoog de uitkering is die je ontvangt. Opgelet: je uitbetalingsinstelling (dat is je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je niet aangesloten bent bij een vakbond) vraagt voor jou de uitkering aan bij de RVA. Voor meer info over de invloed van studentenarbeid op je wachttijd, kan je terecht in de RVA-kantoren. Meer info: RVA: ONEM is de Waalse tegenhanger van de RVA. Deze dienst bereik je via Moet je je ook uitschrijven? Ja, als je een job gevonden hebt. Ook al is het een tijdelijke job of een uitzendjob. Doe je dat niet, dan blijf je uitnodigingen van de VDAB ontvangen. Je kan je on line uitschrijven. Je kan ook gewoon een seintje geven via het gratis telefoonnummer van de Servicelijn Tel: 0800/ of 4

7 Mag je werken tijdens je wachttijd? Ja, je mag werken tijdens je wachttijd. Je wachttijd wordt niet verlengd met de duur van je tewerkstelling. Werk je bijvoorbeeld 20 dagen als uitzendkracht, dan telt deze periode mee voor je wachttijd. Opgelet: vergeet je wel niet opnieuw in te schrijven bij de VDAB na elke tewerkstelling tijdens je wachttijd. Je wachttijd is afgelopen en je hebt geen werk. Wat doe je? Je kan nu een wacht- of werkloosheidsuitkering aanvragen. Meer info vind je op of De wachttijd Als schoolverlater schrijf je je eerst in als werkzoekende om je wachttijd te laten starten. Je ontvangt niet onmiddellijk een werkloosheidsuitkering. Wanneer begint de wachttijd? Ben je afgestudeerd in juli, dan begint je wachttijd te lopen vanaf 1 augustus. Toch kan je je al vóór die dag als werkzoekende inschrijven. Ben je tijdens het schooljaar gestopt met je studies of studeer je later af (bijvoorbeeld in september) dan begint de wachttijd te lopen vanaf de dag van je inschrijving. Hoelang duurt de wachttijd? De wachttijd wordt uitgedrukt in werkdagen, zaterdagen meegerekend. Je leeftijd op het moment waarop je een uitkering aanvraagt bepaalt de duur ervan. Ben je op de dag van je uitkeringsaanvraag: tussen 18 en 26: 233 werkdagen tussen 26 en 30: 310 werkdagen. Opgelet: Indien je voor het begin van je wachttijd hebt gewerkt, dan worden die dagen van je wachttijd afgetrokken. De RVA bepaalt de exacte einddatum van je wachttijd. Mag je een vakantiejob doen tijdens je wachttijd? Ja, je mag een vakantiejob doen. Maar, doe je in juli, augustus of september een vakantiejob van niet meer dan 23 werkdagen met een overeenkomst voor tewerkstelling als student, dan wordt je wachttijd verlengd met de duur van je studentenjob Schrijf je in bij een ziekenfonds Een ziekenfonds verzekert mensen tegen ziekte en ongeval. Deze inschrijving geeft onder andere ook recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een moederschapsuitkering in geval van zwangerschap. Tot 25 jaar ben je als jongere verzekerd door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van je ouders. De intrede in het beroepsleven houdt voor jou de verplichting in om je zelf bij een ziekenfonds te laten inschrijven. Een jongere van minder dan 25 jaar die een zelfstandige activiteit uitoefent en de hoedanigheid van rechthebbende zelfstandige verwerft, kan geen persoon ten laste blijven voor de grote risico s. Zolang je wachttijd duurt en je ingeschreven bent bij de VDAB als werkzoekende, blijf je via je ouders verzekerd bij het ziekenfonds. Heb je werk gevonden of is je wachttijd voorbij dan sluit je je persoonlijk aan bij een ziekenfonds. Meer info vind je op Er zijn in België verschillende ziekenfondsen: Christelijke Mutualiteit: Socialistische Mutualiteiten: Liberale Mutualiteit: Onafhankelijk Ziekenfondsen: Neutrale Ziekenfondsen: Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering: 5

8 De kinderbijslag Ouders krijgen van de staat een toelage voor elk kind: kindergeld of kinderbijslag. Hoeveel ze krijgen hangt onder andere af van het statuut (werknemer, zelfstandige,...) van de rechthebbende (vader, moeder,...), de leeftijd van het kind en zijn plaats in het gezin. Als jonge schoolverlater kan je nog kinderbijslag krijgen op volgende voorwaarden: Je bent ingeschreven bij de VDAB of Actiris als werkzoekende je bent nog in je wachttijd je bent jonger dan 25 De VDAB of Actiris bezorgt het attest rechtstreeks aan het kinderbijslagfonds of stuurt het je thuis op. Opgelet: als je tijdens je wachttijd werkt en je inkomen is hoger dan 452,76 euro bruto per maand (dit bedrag is onderworpen aan de index) vervalt het recht op kinderbijslag. Meer info: Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat Brussel [T] 0800/ [E] - [W] Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein 1000 Brussel [T] 02/ [E] - [W] Wat met vakantie en vakantiegeld De duur van je vakantie staat in verhouding tot je gewerkte of gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld ziektedagen) in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt toegekend. Per volledig werkjaar heb je recht op 24 vakantiedagen (in een zesdaagse werkweek) of 20 vakantiedagen (in een vijfdaagse werkweek) in het daaropvolgend jaar. Deze vakantie geeft je recht op vakantiegeld. Voor jongeren is er een speciale regeling: de jeugdvakantie. Jeugdvakantie Voorwaarden om in aanmerking te komen voor jeugdvakantie zijn: Jonger zijn dan 25 jaar Tenminste 1 maand gewerkt hebben als loontrekkende gedurende het jaar waarin je je studies beëindigd hebt. Beantwoord je aan deze voorwaarden, dan kan je het daarop volgende jaar betaalde jeugdvakantie nemen. De uitkering bedraagt 65% van je brutoloon tijdens de eerste maand waarin je jeugdvakantie neemt. Deze uitkering vraag je aan via een formulier bij het RVA-kantoor in je buurt of bij je uitbetalingsinstelling. Je kiest een van de 3 vakbonden: Of je gaat langs bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), als je niet aangesloten bent bij een vakbond: Let wel, deze regeling geldt enkel in de privésector. Bij overheidsdiensten geldt een andere regeling en krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen. 6

9 2.2. HOE EEN EERSTE JOB VINDEN We bekijken eerst uitgebreid het proces van hoe en waar je werk kan vinden. Natuurlijk kan dat in loondienst, in de privé zowel als in de openbare sector. De regelgeving is verschillend naargelang de sector. Nadien vind je meer informatie over werken als zelfstandige en werken in het buitenland Werk in de privé-sector Hoe schrijf ik een overtuigende sollicitatiebrief? Je sollicitatiebrief vormt je eerste contact met je werkgever. Deze moet een werkgever overtuigen om tijd vrij te maken om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Een oppervlakkige herbruikbare standaardbrief maakt weinig indruk. Een goede sollicitatiebrief schrijf je vanuit de vraag waarom ben ik geschikt voor het uitoefenen van deze functie. De sollicitatiebrief omvat: 1. Voor welke functie je solliciteert. Geef de jobtitel, de plaats waar je deze vacature gevonden hebt en eventueel de referentie van de vacature. Bij spontane sollicitatie vraag je naar vrijkomende betrekkingen voor een bepaalde functie. 2. Stel jezelf voor. Gebruik je voornaamste kwalificaties en eigenschappen die belangrijk zijn voor deze functie. Leg de link tussen de eisen die je in de advertentie terugvindt en jouw persoonlijke achtergrond (je opleidingen, specifieke ervaring ). 3. Vermeld waarom je solliciteert. Gebruik eenvoudige en zakelijke taal. Schrijf waarom deze job in dát bedrijf jou aanspreekt. Vermijd vage zinnen zoals omdat het mij interesseert Verwijs naar feiten uit je curriculum vitae (hobby, vrijwilligerswerk, ). 4. Vraag of je in een persoonlijk gesprek je brief mag toelichten. Structureel vormt de brief een overzichtelijk geheel met volgende elementen: datum naam en adres van de geadresseerde jobtitel en referentie (bij personeelsaanbieding) naam (voluit), adres en telefoon van de afzender Nog enkele tips: Maximum één bladzijde Diploma-afschriften voeg je enkel toe als ze gevraagd worden Tenzij uitdrukkelijk gevraagd is een handgeschreven brief niet vereist Lees je brief na op stijl- en taalfouten, schikking, volledigheid Gebruik een duidelijke en klare taal Stel je op een persoonlijke, aantrekkelijke manier voor Geef je professionele ingesteldheid weer Wat staat er in je curriculum vitae? Je curriculum vitae (CV) hou je best zakelijk. Je geeft een chronologische opsomming van de feiten die je tekenen als een degelijke potentiële medewerker. Persoonlijke steekkaart op max. 2 bladzijden Kort en helder Geen details, tenzij ze de job beter kaderen Vrijetijdsbestedingen als hobby s, reizen, verenigingsleven, vakantiejobs en zo verder, kunnen nuttig zijn om in een gesprek grondiger te verkennen Hiaten in je levensloop wekken wantrouwen Je vindt voorbeelden van brieven en CVs op: VDAB: Actiris: www. stepstone.be 7

10 Hoe bereid ik me voor op het interview? Als de werkgever interesse heeft in je kwalificaties, je motivering, in je sollicitatiebrief en je CV dan kan hij via een interview nagaan in hoeverre je persoonlijkheid overeenstemt met het profiel van de betrekking. Voorbereiding: Maak een goede indruk. Dit beïnvloedt zeker het eindoordeel. - Kom goed op tijd - Maak voldoende tijd voor het gesprek - Gebruik verzorgd en correct Nederlands - Neem een beleefde en beheerste houding aan (zenuwen) - Waak over je verzorgd uiterlijk en kleding Je zoekt informatie over het bedrijf (website, bedrijfsgids, publiciteit, werknemers-kennissen, businesstijdschriften, vaktijdschriften ) Via deze gegevensbank van meer dan Europese bedrijven: Of via kompas met referenties van 2,3 miljoen bedrijven in bijna 70 landen: Je bereidt zelf vragen voor die je wil stellen, zo toon je je betrokkenheid bij de job Vergeet niet: beiden zijn vragende partijen en op zoek naar wat ze mekaar te bieden hebben Welke vragen Men wil weten wie je bent, hoe je werkt, hoe je bent met collega s, wat je doet in groep Veel vragen gaan over het waarom van je studies, hobby s Geef open, realistische antwoorden. Benadruk je sterke kanten waar dat past en breng zelf nieuwe elementen aan. Er bestaan geen ideale antwoorden. Praat de interviewer niet naar de mond, maar kom uit voor eigen ideeën. Als jullie niet op dezelfde golflengte zitten tijdens het gesprek, dan zal dit waarschijnlijk ook niet zo zijn bij indiensttreding. Een sollicitatiegesprek is geen examen. Stel je niet te onderdanig of conformistisch op, maar probeer ook niet goede punten te halen. Een gesprek is spreken en luisteren. De personeelsverantwoordelijke heeft als iedereen een eigen stijl, doelstellingen, interesses, boodschappen, irritaties en zwakheden. Probeer dit aan te voelen. Speel erop in, dat maakt zo n ontmoeting tot een boeiende uitdaging. Hou voor ogen dat de interviewer in een machtspositie zit. Als netelige vragen je storen kan je reageren met: vindt u dat echt belangrijk om weten of voor een eerste gesprek vind ik die informatie niet relevant, maar een wedervraag stellen is de gemakkelijkste en elegantste oplossing Andere talen kunnen onverwacht aan bod komen als je in je CV aangeeft die te spreken. Wat je in je CV belooft, moet je achteraf ook waarmaken. Een groot gedeelte van het interview is bedoeld als toets van je consistentie, van je geloofwaardigheid. Ben je bereid naar het buitenland te gaan? Geef een realistisch antwoord. Bespreek dit best vooraf met je partner. Als pas afgestudeerde voer je meestal geen loononderhandeling. De vraag wat je wil verdienen, is dan ook meer bedoeld om te weten hoe hoog of hoe laag je jezelf inschat. Je vindt de gebruikelijke lonen via de website van vacature Stel op het einde van het gesprek vragen over alle elementen van de job die je niet duidelijk zijn. Bereid deze best voor Tests en proeven Vaak worden bij de sollicitatie psychotechnische proeven afgenomen. In grotere bedrijven en in overheidsdiensten is dit standaard. De resultaten van deze tests wegen niet altijd door bij de eindbeslissing. De werkgever probeert een bevestiging te vinden van het idee dat hij over de kandidaat had. Kom fris en uitgeslapen naar de tests. Luister goed naar de instructies of bedoeling en speel eerlijk en met zelfvertrouwen. Vraag altijd de uitslag van de tests aan. Het is een gelegenheid om iets meer over jezelf te leren. Er bestaan intelligentieproeven of IQ-tests, persoonlijkheidstesten met vragenlijsten en groepsdiscussies, aanleg- en kennistesten, probleemsimulaties en belangstellingstests. Op vind je testen die peilen naar vaardigheden en kennis zodat je kan oefenen. 8

11 Waar vind je werkaanbiedingen? Veel jobs worden ingevuld zonder geadverteerde personeelsaanbiedingen. Hoe spoor je deze vacatures op? spontaan solliciteren spontaan schrijven naar wervings- en selectiebureaus neem deel aan wervingsexamens om in de werfreserve te komen zoek toekomstige vacatures via persoonlijke relaties informeer naar refer a friend -acties in bedrijven. Dit zijn aanwerving via aanbeveling van werknemers binnen het bedrijf bezoeken van jobbeurzen bekijk vacatures en plaats je CV op internet - VDAB: - Actiris: Via de site van de krant Le Soir vind je algemene informatie, vacatures, artikels over arbeidsmarkt enzovoort. Interessante site voor sollicitanten die in regio Brussel of Wallonië werk zoeken. - De FOREM is de Waalse tegenhanger van de VDAB. Voor wie werk zoekt in Wallonië is deze site een bruikbaar uitgangspunt. Kijk op: Plaatsingsdienst van de Vrije Universiteit Brussel Tal van bedrijven sturen hun vacatures door naar de plaatsingsdienst van de Vrije Universiteit Brussel. Via jobs.vub.ac.be kom je op een halfopen database van aanbiedingen en werkzoekenden. Voor de werkzoekenden is de sectie publiek. Dit wil zeggen, iedereen kan deze zien en contacteren. De aanbiedingen zijn enkel toegankelijk voor alumni en huidige studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Bedrijven sturen hun vacatures naar de faculteiten en ze worden daar ad valvas bekend gemaakt. Anderzijds worden adressen ter beschikking gesteld aan bedrijven en instanties die hun vacatures rechtstreeks aan de afgestudeerden doorgeven. De adressen van studenten die op hun inschrijvingsformulier hiervoor geen toestemming hebben gegeven, worden geschrapt. Vacatures op de Vrije Universiteit Brussel voor zowel Academisch als Adminsitratief en Technisch personeel kan je vinden via: Daarnaast hebben de meeste alumniverenigingen een eigen overzicht van vacatures Je kan ook nadere inlichtingen vragen aan kennissen, leraren, oud-leerlingen van de school, bij instellingen zoals de VDAB, de BDGA, Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)..., die allen goed de mogelijkheden van de privé-sector kennen. Niet geselecteerd? Lukt het niet de eerste keer? Blijf in jezelf geloven. Anders zal een werkgever dat ook niet doen. Doe een zelfonderzoek: lag deze baan mij had ik de vereiste kwalificaties hoe kwam ik over in brief en curriculum vitae hoe was het gesprek informeer telefonisch naar de reden voor afwijzing leg het opzij en gebruik je energie voor nieuwe sollicitaties solliciteer zo breed mogelijk, blijf volharden. lees de tips in boeken en op websites nog eens door wees creatief in je zoektocht volg eens een sollicitatietraining 9

12 Werk in de openbare sector Om in de federale openbare sector of bij de Gemeenschappen en Gewesten aan de slag te kunnen, ga je via Selor, het Selectiebureau van de Federale Overheid. Zij organiseren wervingsexamens per graad. Je kan online solliciteren. Je kan de vacatures wekelijks ontvangen per . Je kan gecontacteerd worden voor contractuele vacatures of voor de interne markt. Je kan 'Mijn Selor' aanmaken met je elektronische identiteitskaart. Meer informatie: Je vind vacatures van de Vlaamse overheid en van tal van andere overheidsdiensten in Vlaanderen via Op vind je allerlei openbare diensten in verband met werken en werk zoeken bij elkaar in de lokale werkwinkels Word zelfstandige Er bestaat een brede waaier van zelfstandige beroepen en activiteiten. Wegwijs in... de overstap van werkzoekende naar zelfstandige is een brochure van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met informatie over werkzoekenden die hun eigen tewerkstelling willen creëren. Je kan deze brochure ontvangen of online raadplegen via: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Arbeid en Sociaal Overleg - Cel Publicaties Belliardstraat Brussel [T] 02/ [E] - [W] Wil je als zelfstandige aan de slag dan kan SYNTRA een hele hulp voor je zijn. SYNTRA is een Vlaamse instelling die niet alleen informatie verstrekt maar ook specifieke vormingsactiviteiten organiseert. Meer info: SYNTRA - Hoofdzetel - Kanselarijstraat Brussel [T] 02/ [E] - [W] Op de site van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), vind je een uitgebreid dienstenpakket voor zelfstandigen en een ondernemingsloket voor startende zelfstandigen. Meer info: De site van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) biedt praktische informatie voor startende zelfstandigen en jonge ondernemers. Meer info: Werk in het buitenland De erkenning van diploma s Voor inlichtingen over de gelijkwaardigheid van diploma s kan je terecht bij het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - National Academic Recognition Information Center (NARIC). NARIC heeft als doel de erkenning van diploma s en studieperiodes in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte te bevorderen. Meer info: NARIC-Vlaanderen - Administratie Hoger Onderwijs Hendrik Consciencegebouw Toren A 7 - Koning Albert II-laan Brussel [E] - [W] 10

13 Waar vind je jobs in het buitenland? Hierbij informatie over procedures om elders in de wereld werk te vinden. De VDAB website Werken in het buitenland geeft je informatie over werken binnen en buiten Europa met verschillende interessante links: Het EURES-netwerk geeft je informatie over banen en leermogelijkheden in Europa: europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=nl Het programma Youth for Europe richt zich tot alle jonge Europeanen tot 25 jaar. Het wil uitwisselingen en intercultureel contact bevorderen. Meer info: europa.eu.int/comm/education/youth.html JINT wil internationale uitwisseling en samenwerking bevorderen. Meer info: JINT vzw - Grétrystraat Brussel [T] 02/ [F] 02/ [E] - [W] De uitgebreide brochure Aan ontwikkelingssamenwerking doen van het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) is voor allen die buiten de Westerse wereld actief willen zijn. Je vindt de mogelijkheden van elk statuut met de adressen en de contactpersonen. De brochure staat op de DGOS-website: DGOS - Dienst Communicatie - Brederodestraat Brussel [T] 02/ [W] DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ALS VERTREKPUNT Voor begeleiding bij je beroepskeuze of hulp bij het maken van een nieuwe (bijkomende) studiekeuze, kan je steeds bij de dienst voor Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel terecht. Wil je verder studeren maar je weet niet echt wat, bij Studieadvies vind je informatie over verder studeren aan de Vrije Universiteit Brussel, in Vlaanderen en daarbuiten. De dienst voor Studieadvies is iedere dag open van 13u30 tot 17u. Op andere tijdsstippen ben je ook welkom op afspraak. Dienst voor Studieadvies - Gebouw Y Pleinlaan Brussel [T] 02/ [E] De databank met alle opleidingen in Vlaanderen: 11

14 3. verder studeren 3.1. VERDER STUDEREN MAAR WAT DAN De wereld evolueert razendsnel en om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen is een attitude van levenslang leren van groot belang. Verder studeren bekijken we ook vanuit het oogpunt om met een extra troef bepaalde functies te kunnen uitoefenen. Wie ervoor kiest om verder te studeren kan twee kanten uit. Ofwel kies je voor een tweede academische graad (master) ofwel ga je voor een Master na Master. Wie kiest voor een tweede academische graad kan op basis van zijn eerste diploma misschien in aanmerking komen voor vrijstellingen en/of studieduurverkorting, dus dit best eerst aanvragen en het advies afwachten Verder studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Wil je verder studeren aan de Vrije Universiteit Brussel? Kijk dan naar het overzicht van de Master na Masteropleidingen en Postgraduaten die de Vrije Universiteit Brussel aanbiedt. Of contacteer de studietrajectbegeleider van jouw faculteit of die van de faculteit die de nieuwe opleiding organiseert. Afzonderlijke brochures kunnen worden aangevraagd via het Infopunt Studenten: [E] of [T] 02/ Dienst voor Studieadvies [E] of [T] 02/ Consulteer onderstaande websites voor meer inlichtingen omtrent de opleiding InterDisciplinaire vakgroep LerarenOpleiding (IDLO) Het onderwijs is nog steeds een belangrijk tewerkstellingsgebied voor universitair afgestudeerden. Ben je bachelor, licentiaat, master, ingenieur, arts of apotheker en wil je na je studies les geven? Dan volg je best een specifieke lerarenopleiding. Het diploma leraar is vereist om als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Wanneer je les geeft zonder pedagogisch diploma word je immers in een lagere weddeschaal uitbetaald. Met het pedagogisch diploma op zak ben je klaar voor een job als leraar in het secundair onderwijs, waar je jongeren begeleidt bij schoolse leerprocessen. Maar er zijn nog andere jobmogelijkheden. Ook voor kandidaatstellingen als docent of lector in het hoger onderwijs is dit diploma een pluspunt. Bovendien toont de praktijk aan dat een lerarenopleiding meer toegangspoorten opent dan enkel die van het onderwijs. Educatieve diensten of organisaties met educatieve werking geven de voorkeur aan medewerkers met een diploma in de lerarenopleiding. Ook in bedrijven worden de competenties, opgedaan in een lerarenopleiding aan een universiteit, als een waardevolle troef gezien. Kortom, ook voor studenten die zich niet specifiek op het onderwijs voorbereiden, betekent een diploma in de lerarenopleiding een interessante kwalificatie. Aan de Vrije Universiteit Brussel volg je de specifieke lerarenopleiding in de InterDisciplinaire vakgroep LerarenOpleiding (IDLO). Niet enkel voor het kwaliteitsvolle onderwijs en het kwaliteitsvol onderzoek is IDLO in het ruime onderwijsveld gekend, ook de dienstverlening en nascholing spelen hierbij een belangrijke rol. IDLO coördineert, stimuleert en genereert een nascholingsaanbod, inhoudelijk verzorgd door specialisten uit de verschillende faculteiten en externe deskundigen. De volledige brochure voor de specifieke lerarenopleiding kan je downloaden via Meer info: InterDisciplinaire vakgroep LerarenOpleiding (IDLO) Vrije Universiteit Brussel Campus Oefenplein Pleinlaan Brussel Gebouw B (3de verdieping) lokaal 3B202 [T] 02/ [F] 02/ [E] [W] 12

15 De Brochure voor kandidaat leerkrachten kan je aanvragen bij: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement onderwijs - Cel Publicaties - Koning Albert II laan Brussel [T] 02/ [E] - [W] Deze brochures kan je elektronisch aanvragen: Gids voor leraren via: Word leerkracht! via: De site van het Gemeenschapsonderwijs bevat nuttige adressen van scholen en instellingen en biedt uitgebreid informatie over het Gemeenschapsonderwijs. Meer info: De site van het Brussels Onderwijspunt. Je vindt er allerhande adressen, statistieken en ondersteunende diensten. Je kan je ook aanmelden als kandidaat-leerkracht. Meer info: Werken EN studeren Het speciaal begeleidingsprogramma "werken en studeren" begeleidt studenten die een voltijdse of deeltijdse baan willen combineren met een academische opleiding. Avondstudenten genieten daarbij van dezelfde voordelen en voorzieningen als de dagstudenten. Zo studeren er vandaag een 700-tal studenten met het statuut van werkstudent aan de Vrije Universiteit Brussel. Als avondstudent kies je uit een waaier aan opleidingen waarbij de cursussen (colleges en syllabi) inhoudelijk identiek zijn aan die van de dagstudenten. Deze inhoudelijke overeenkomst garandeert je een diploma dat helemaal gelijkwaardig is met dat van een dagstudent. Alleen het tijdstip van de colleges verschilt: voor werkstudenten wordt er s avonds en op zaterdag gedoceerd in de vorm van herhalings- en syntheselessen over de leerstof, aangevuld met een individuele begeleiding door assistenten en docenten. Ook de inschrijvingsmodaliteiten en -gelden zijn gelijk aan die van dagstudenten. Als werkstudent kan je uiteraard gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Misschien kom je wel in aanmerking voor betaald educatief verlof of voor onthaal- en vormingsverlof. Meer info: of Dienst voor Studieadvies - Gebouw Y - Pleinlaan Brussel. [T] 02/ [E] Verder studeren aan een Franstalige Belgische Universiteit Aan de Franstalige universiteiten bestaat een opleidingsaanbod dat vrij analoog is aan dat van de Vlaamse universiteiten. Het taalvoordeel van een jaar studie aan een anderstalige universiteit is daarbij mooi meegenomen. Ook in Wallonië of Brussel kan je aan een andere basisopleiding beginnen of kan je kiezen voor een derde cyclus opleiding. Studiegidsen en infobrochures van de Franstalige Belgische universiteiten kan je consulteren op de Dienst voor Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel, via de website van de Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique: - Egmontstraat Brussel [T] 02/ [E] of via La cellule Info-études: [T] 02/ of [E] Verder studeren in het buitenland? Wat zijn de mogelijkheden om na het behalen van je diploma in het buitenland te studeren? zie: Een studieverblijf in het buitenland heeft ook heel wat bijkomende administratieve voeten in de aarde. Hoe zit het tijdens je buitenlands verblijf met kinderbijslag, belastingen, wachttijden, ziekteverzekering, reis- en verblijfskosten en nog veel meer... Een handige website vind je op: 13

16 Instituut voor Post-Academische Vorming (ipavub) Het instituut voor Postacademische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel (ipavub) centraliseert het universitaire aanbod aan postgraduaatopleidingen, permanente vormingen met getuigschrift en postacademische vormingen voor professionals onder de noemer 'levenslang leren'. Deze lang- en kortlopende, theoretisch onderbouwde en praktijkgerichte vormingen worden telkens gedoceerd door academici en experts in het betreffende vakgebied. Na afloop en/of toetsing wordt een getuigschrift van de Vrije Universiteit Brussel en/of ipavubdeelnameattest uitgereikt. Waar mogelijk wordt voor professionelen accreditering aangevraagd. ipavub is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsinstituut. Alumni krijgen korting op de meeste postacademische vormingen en op het postgraduaat Sport, Economie en Communicatie. Meer info: Instituut voor postacademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel (ipavub) Pleinlaan Brussel [T] 02/ [E] - [W] Uitstraling Permanente Vorming (UPV) Sinds 1 januari 2004 is UPV vzw erkend als gespecialiseerde vormingsinstelling voor Wetenschapspopularisering. UPV stelt zich tot doel om wetenschappelijke kennis en nieuwe ontwikkelingen op een boeiende en populariserende manier voor te stellen aan een breed publiek. Daarvoor organiseert UPV regelmatig studiedagen, workshops en voordrachten over verscheidene onderwerpen zoals geneeskunde, geschiedenis, recht, economie, informatica, muziek, welzijn, literatuur, kunstzinnige vorming enz. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of diploma. Meer info: Uitstraling Permanente Vorming vzw (UPV) Waversesteenweg Brussel [T] 02/ [E] - [W] Open Universiteit De Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs aanbiedt voor cursussen en diplomaprogramma s binnen acht leerstofgebieden: Psychologie, Rechtswetenschappen, Cultuurwetenschappen, Managementwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen en Informatica. Afstandsonderwijs impliceert dat de leerstof hoofdzakelijk bestaat uit schriftelijk studiemateriaal dat je wordt toegezonden en dat je door zelfstudie dient te verwerken. Je bent dan ook niet gebonden aan vaste lestijden en locaties voor hoorcolleges en oefeningensessies. Je bepaalt dus zelf waar en wanneer je studeert, volgens je eigen studietempo. Je kan immers via de Open Universiteit niet alleen cursussen volgen uit loutere interesse of vanuit een specifieke opleidingsbehoefte, het is ook mogelijk om een universitair diploma te behalen. Hiervoor dien je een diplomaprogramma te doorlopen dat bestaat uit 56 modules (voor informatica 70 modules). Op het einde van dit traject behaal je een Nederlands wo-diploma (wetenschappelijk onderwijs) en krijg je de titel van doctorandus, ingenieur (informatica) of meester (rechten). Door de gelijkwaardigheidserkenning aan te vragen bij het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, kan je eventueel de overeenstemmende Vlaamse academische graad behalen. Wie een losse cursus met succes afrondt, behaalt steeds een certificaat. Om de studies aan de Open Universiteit te kunnen aanvatten gelden er geen diplomavoorwaarden. De enige voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder bent. In functie van je specifieke vooropleiding is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een aantal modules van een diplomaprogramma, tot max. 75 %. Uitgebreide informatie vind je op Meer info: Open Universiteit - Studiecentrum van de Vrije Universiteit Brussel [T] 02/ (di of do ) [E] - [W] 14

17 3.2. DOCTOREREN Aan een doctoraatsonderzoek beginnen kan op verschillende manieren. Op de website van de Centrale Doctoraatsbegeleiding van de Vrije Universiteit Brussel vind je alle informatie over het doctoraat, de Doctoral Schools en de doctoraatsopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. [E] - [W] Fondsen Heb je pas je licentiaatsdiploma of master behaald? In dit geval zijn er twee mogelijkheden. Het kan zijn dat er je een plaats wordt aangeboden. Je resultaten en/of je potentieel onderzoekersprofiel hebben er in dat geval toe geleid dat een professor je een plaats als onderzoeker aanbiedt in zijn/haar vakgroep. Is dit niet het geval, dan kan je ook zelf het initiatief nemen. Bekijk alvast de vacatures voor academisch personeel aan de Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigewerknemers/vacatures. html). Indien er geen vacatures in je discipline zijn, dan blijft de grote opgave het vinden van financiële middelen waarmee je als onderzoeker een maandwedde ontvangt. Een dergelijke zoektocht vat je best een jaar vooraf aan. Voor externe 'sponsors' als het Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Instituut voor Aanmoediging van Wetenschap en Technologie (IWT), maar ook voor de Vrije Universiteit Brussel zelf als sponsor (Onderzoeksraad-beurs, OZR) moet je ruim vooraf een onderzoeksvoorstel uitschrijven en indienen. Meer info: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) Egmontstraat Brussel [T] 02/ [E] - [W] Instituut voor aanmoediging van Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) Bischoffsheimlaan Brussel [T] 02/ [E] - [W] Je werkt al mee als onderzoeker, maar niet als doctorandus? Je bent reeds betrokken als junior-researcher in een vakgroep, en werkt daar op korte projecten. Vanuit je opgebouwde competenties binnen deze discipline kan je nu misschien de stap zetten naar een onderzoeksvoorstel voor FWO, IWT, EU, OZR of andere financiële kanalen. Dit laat je toe aan een eigen project te werken gedurende vier jaar. De kans dat je daadwerkelijk een doctoraat afwerkt en verdedigt wordt zo opmerkelijk groter. Onderzoek is voor jou een late(re) roeping? Het is niet uitzonderlijk dat mensen die al een hele tijd in het professionele leven bezig zijn, hun opgedane expertise in een meer wetenschappelijk kader wensen uit te werken tot een doctoraat. Hiertoe is het uiteraard belangrijk een geschikte promotor te vinden die de nodige expertise kan en wenst te bieden. Zowel het Centraal Reglement 'Doctoreren', als het aanvullende facultair doctoraatsreglement voor jouw specifieke discipline, schrijven duidelijke regels voor in verband met de toelating tot het doctoraatstraject. 15

18 Diplomavereisten Iedereen die een van volgende diploma s heeft behaald kan eventueel toegelaten worden tot het doctoraatstraject: een masterdiploma, of een daarmee gelijkgesteld diploma behaald binnen de Vlaamse Gemeenschap, waaronder onder meer een diploma van Burgerlijk Ingenieur Polytechnicus, of van master of licentiaat uitgereikt door de Koninklijke Militaire School in Brussel; een diploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap dat gelijkwaardig wordt geacht met een masterdiploma; een masterdiploma behaald binnen de Franse Gemeenschap, of een daarmee gelijkgesteld diploma, dat gelijkwaardig is met een masterdiploma behaald binnen de Vlaamse Gemeenschap; een buitenlands diploma dat werd behaald na een met goed gevolg afgeronde opleiding van ten minste 240 studiepunten en dat gelijkgesteld werd met een masterdiploma. Het aanvullend facultair doctoraatsreglement bepaalt welk diploma tot welke academische graad van doctor toegang verleent. Meer info: Mr. Gunter Lauwers - Vrije Universiteit Brussel Gebouw M lokaal 4M403 [T] 02/ [E] - [W] BEURZEN VOOR HET BUITENLAND Zoeken naar een beurs voor het buitenland begin je best een tot anderhalf jaar voor de aanvang van je buitenlandse studie, onderzoek of stage. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst internationale betrekkingen van het departement Onderwijs, publiceert jaarlijks een brochure Studiebeurzen voor het buitenland. Je vindt hierin de studiebeurzen die in het kader van de culturele akkoorden worden aangeboden aan de afgestudeerden. De brochure kan je online raadplegen op de website van het departement Onderwijs. Hier vind je tevens de digitale versie van de brochure Grensverleggend : Bekijk ook de website van de Vrije Universiteit Brussel waar diverse beurskanalen voor buitenlandse ervaringen toegelicht worden: Meer info: International Relations & Mobility [T] 02/ [E] 3.4. PRIJZEN Voor verschillende opleidingen en disciplines bestaan er prijzen die onder meer een licentiaatverhandeling/ masterpoef bekronen. Informatie hierover kan je vinden op je facultaire website of ad valvas. Andere instanties waar je informatie kan bekomen over beurzen en prijzen zijn: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en kunsten: Koning Boudewijnstichting: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek: Instituut voor Aanmoediging van Wetenschap en Technologie in Vlaanderen: 16

19 4. Je diploma Tijdens de bekendmaking van je examenresultaten krijg je, in afwachting van het diploma, een afstudeergetuigschrift waarmee je kan gaan solliciteren of je opnieuw (al dan niet aan een andere instelling) kan gaan inschrijven. De diploma s en diplomasupplementen worden opgemaakt door de studentenadministratie. De diplomasupplementen vermelden ook gedetailleerd je studieresultaten. Afhankelijk van de faculteit waartoe je behoort, krijg je je diploma op een plechtige uitreiking overhandigd in de loop van het volgende academiejaar VERTALING VAN JE DIPLOMA Sommige buitenlandse universiteiten, werkgevers en instanties vragen een officiële vertaling van je diploma door een beëdigd vertaler. Adressen van vertalers kan je bekomen op de rechtbank van eerste aanleg. Meer info: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Justitiepaleis - Poelaertplein Brussel [T] 02/ [W] DUPLICAAT VAN JE DIPLOMA Voor een duplicaat van je VUB-diploma moet je bij de dienst Onderwijszaken zijn. Deze dienst kan duplicaten afleveren vanaf het academiejaar Officiële attesten voor deze periode kan je bekomen bij het Infopunt Studenten. Op het Infopunt kan je terecht voor een afstudeer-, een proclamatieof een inschrijvingsgetuigschrift. Een duplicaat van het diploma en het diplomasupplement wordt enkel afgegeven in geval van verlies of van diefstal, als het beschadigd of onleesbaar is. Om dit duplicaat te bekomen volg je volgende procedure: U richt een brief aan de Rector met een motivering van de vraag tot herdruk. Vrije Universiteit Brussel Rector Prof. dr. Benjamin Van Camp Rectoraat-Gebouw M Pleinlaan Brussel De dienst Onderwijszaken screent de aanvraag en na overleg met het faculteitssecretariaat van uw richting beslist men of er al dan niet een herdruk komt. U krijgt hierover bericht met verzoek om 50 EUR te storten. Na ontvangst van de betaling wordt het duplicaat afgeleverd aan het faculteitssecretariaat. Voor verdere informatie kan u terecht bij de afdeling Studentenbeleid of het faculteitssecretariaat. Meer info: afdeling Studentenbeleid (Infopunt Studenten) [T] 02/ [E] Dienst Onderwijszaken - [T] 02/ [E] 17

20 5. alumniwerking Het is van primordiaal belang dat de universiteit streeft naar het onderhouden van een goed contact tussen: de universiteit en alumni (nationaal en internationaal), alumni en faculteit, alumni onderling, alumni en alumniverenigingen, student (en studentenkringen) en alumni. Daartoe werd een Cel Alumni opgericht die tot taak heeft een geïntegreerd alumnibeleid uit te bouwen. De Cel Alumni, opgericht binnen de afdeling Studentenbeleid, is dus hét contactpunt voor de afgestudeerden van de Vrije universiteit Brussel. Als alumnus kan je ook je steentje bijdragen. Ben je geïnteresseerd in de werking van deze Cel of van de alumniverenigingen? Wil je verder op de hoogte gehouden worden van wat er reilt en zeilt aan de Vrije Universiteit Brussel? Neem dan zonder aarzelen contact op met de Cel Alumni. [T] 02/ [F] / [E] ALUMNIPAS De Vrije Universiteit Brussel hecht groot belang aan een actieve, inspirerende en wederzijdse relatie met haar alumni, de ambassadeurs van onze universiteit. Daarom deze alumnipas, die je als alumnus van de Vrije Universiteit Brussel laat genieten van dezelfde voorwaarden als de huidige studenten. Deze pas biedt onder meer voordelen en kortingen voor de sportfaciliteiten en het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel. Bovendien blijf je vijf maal per jaar gratis de Akademos ontvangen. Indien je het wenst, kan je ook wekelijks de Elektronische Nieuwsbrief toegezonden krijgen zodat je op de hoogte blijft van alle activiteiten en evenementen. Stuur daarvoor een naar de dienst Interne en Externe Communicatie (IECO): Daar je de komende jaren waarschijnlijk wel van adres zal veranderen, misschien wel meer dan één keer, is het van groot belang voor de Vrije Universiteit Brussel en voor jou dat we je op de hoogte kunnen blijven houden van onze activiteiten. Hou dus contact en geef je adreswijzigingen zeker door aan het Infopunt Studenten: [T] 02/ OUDSTUDENTENBOND De OSB is een overkoepelende alumnivereniging van de Vrije Universiteit Brussel. De Cel Alumni werkt nauw samen met het OSB voor het organiseren van diverse activiteiten. Naast de Permanente Professionele Vorming en de plaatsingsdienst (zie elders in deze brochure), organiseert de OSB jaarlijks verschillende activiteiten voor alumni: Reünies met jaargenoten, lezingen, een TD, een jaarlijks weekend Jaarlijks zorgt het OSB ook voor een platform waar laatstejaars en pas afgestudeerden in contact kunnen komen met verschillende bedrijven. Eenmalige activiteiten zoals een bridge-initiatie, een rittensportdag of een golfinitiatie zorgen voor afwisseling in het activiteitenaanbod. De OSB staat eveneens studenten bij die het financieel iets moeilijker hebben door middel van studieleningen. Het beheer van een alumnibestand behoort ook tot zijn taak en met behulp daarvan helpt de vereniging alumni bij het zoeken naar een job. Met zijn tweemaandelijks tijdschrift, zijn nieuwsbrief en de website houdt de OSB de leden op de hoogte van het reilen en zeilen rond de Vrije Universiteit Brussel. Meer info: Oudstudentenbond (OSB) - Triomflaan Brussel [T] 02/ [F] 02/ [E] - [W] 18

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Inschrijving bij de VDAB

Inschrijving bij de VDAB school verlater Je hebt besloten dat de tijd van studeren voorbij is. Misschien ben je opgelucht. Maar wellicht sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Voor een eigen inkomen zorgen bijvoorbeeld. Daarvoor

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan tudiekeuze Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job? Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Ik ben afgestudeerd... Wat nu?

Ik ben afgestudeerd... Wat nu? partner in de Universitaire Associatie Brussel Ik ben afgestudeerd... Wat nu? Werken Verder studeren Buitenland www.erasmushogeschool.be eras Voorwoord Proficiat, je bent afgestudeerd aan de Erasmushogeschool

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen?

Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen? WELKOM! 1 Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen? Hoe kan VDAB je ondersteunen? 2 MISSIE Missie

Nadere informatie

Begin bij jezelf. Jobadvertenties. Actief zoeken

Begin bij jezelf. Jobadvertenties. Actief zoeken SOLLICITATIE TIPS Waar vind je geschikte vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips op een rij. Begin bij jezelf Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 KEUZES MAKEN 3 KEUZES MAKEN Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb absoluut

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je weer een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job. Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk grote

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzender RSZPPO Jozef II-straat 47 BE-1000 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 0960 1049 1276 kantoor BRUSSEL verzendingsdatum ons kenmerk aanvraag ontvangen op uw kenmerk betrokken persoon

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

focus op het verblijfsbewijs

focus op het verblijfsbewijs focus op het verblijfsbewijs Sinds 15 december 2005 bestaat de gemeentelijke stempelcontrole niet meer. Uw andere verplichtingen als werkloze blijven ongewijzigd: - u moet steeds uw controlekaart bij u

Nadere informatie

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! 2013/08 KINDERBIJSLAG NA DE LEERPLICHT STUDENTEN contact telefoon dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind,

Nadere informatie

Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst

Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst Sociaal statuut afstuderende Jobinfodag 8 maart 2016 An Francier, Juridische Dienst Studenten Tine Haemhouts, Sociale Dienst Wegwijs bij het afstuderen Wat als je - volgend jaar nog enkele vakken moet

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht)

Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht) De Examencommissie voor het Secundair Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt een: Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht)

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyXeriusFamily staat voor u klaar! E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer: Hou pagina 1 tot 5 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat?

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren... 8 Stap

Nadere informatie