Ik ben afgestudeerd... Wat nu?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben afgestudeerd... Wat nu?"

Transcriptie

1 partner in de Universitaire Associatie Brussel Ik ben afgestudeerd... Wat nu? Werken Verder studeren Buitenland

2 eras Voorwoord Proficiat, je bent afgestudeerd aan de Erasmushogeschool Brussel. Met je diploma hoger onderwijs op zak sta je staat voor een nieuwe fase in je leven. Ga je nog verder studeren, heb je al werk gevonden of ga je pas binnenkort op zoek naar een job? Ongetwijfeld zit je nog met een aantal vragen en met deze brochure willen we je op weg helpen. We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet en de gepaste antwoorden gezocht. We geven je ook nog enkele praktische tips. We rekenen er uiteraard ook op dat je contact houdt met onze hogeschool zodat we weten hoe het met je gaat en of de opleiding je inderdaad goed heeft voorbereid op de beroepswereld. Verderop in de brochure lees je nog hoe je op de hoogte kunt blijven van wat er reilt en zeilt op de EhB en hoe je contact kunt houden met je medestudenten. Hoe dan ook, we willen je van harte feliciteren met het behalen van je diploma en wensen je heel veel geluk en succes in je verdere leven. Luc Van de Velde algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel Deze informatiebundel werd samengesteld door de dienst Communicatie van de Erasmushogeschool Brussel. Voor de hoofdstukken 1, 2 en 3 werd gebruik gemaakt van de uitgave Wat na de universiteit van de Vrije Universiteit Brussel. De informatie is bijgewerkt tot mei Check altijd de laatste gegevens bij de instanties in kwestie. Foto s: Joost Goethals, Olivier van de Kerchove en Erasmushogeschool Brussel

3 Inhoudstafel mus 1. Ik ben afgestudeerd... en nu? 1.1 Jezelf inschrijven als werkzoekende 1.2 De wachttijd 1.3 Schrijf je in bij een ziekenfonds 1.4 De kinderbijslag 1.5 Wat met vakantie en vakantiegeld Een job vinden, hoe begin ik eraan? 3. Wat moet je doen om je als zelfstandige te vestigen? 4. Verder studeren? 4.1 Postgraduaten en bij- en nascholingen 4.2 Van een professionele bachelor naar een academische master of een tweede masterdiploma? 4.3 Werken en studeren 5. Studeren of werken in het buitenland 5.1 Studeren 5.2 Werken 6. Praktische zaken 6.1 Duplicaat van je diploma 6.2 Nuttige adressen 6.3 Enkele interessante adressen 7. Specifieke informatie per departement 7.1 Campus Dansaert 7.2 Campus Jette 7.3 Industriële Wetenschappen & Technologie 7.4 Toegepaste Taalkunde 7.5 Koninklijk Conservatorium Brussel 7.6 Rits

4 eras Ik ben afgestudeerd... en nu? 1. Ik ben afgestudeerd en nu? Nu je bent afgestudeerd, zijn er een aantal verplichtingen die op je af komen. De belangrijkste vragen die je hebt zullen we hierna beantwoorden. Deze informatie kun je ook terugvinden op de website van de VDAB (www.vdab.be), waar je ook de meest recente gegevens kunt nalezen. Via de website van de Federale Overheid kun je ook een handig boekje bestellen of downloaden Wegwijs in de eerste job. Surf daarvoor naar of mail naar Andere nuttige informatie vind je op en voor Brussel op Bij SOVEhB kunnen ze je trouwens ook de nodige antwoorden geven over sociaaljuridische vragen die gaan over arbeidscontracten, aantal werkdagen, loon, belastingen, kinderbijslag, verzekering, sollicitatietips en interims. Je kunt je vraag afvuren op de medewerkers van SOVEhB. Bel Angelique op 02/ of mail haar op 1.1 Jezelf inschrijven als werkzoekende Ben je pas afgestudeerd en ben je niet meer van plan om een voltijdse studie aan te vatten, dan schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of bij Actiris (Brussel). Zelfs al heb je een job in het verschiet. Hoe kun je je inschrijven? De gemakkelijkste en snelste manier om je bij de VDAB in te schrijven is via de website Je kunt ook terecht in alle VDAB-kantoren en in de Werkwinkel. Daar zijn computers aanwezig waarmee je je kunt inschrijven. Ga je je inschrijven in het VDAB-kantoor of de werkwinkel, zorg dat je je SIS-kaart of identiteitskaart bij je hebt. Om het VDAB-kantoor in je buurt te kennen, surf je naar of bel je naar het nummer 0800/ (elke werkdag van 8 tot 20 uur). Woon je in het Brussels Hoofdstelijk Gewest, schrijf je je in via de website of via de dienst Inschrijvingen en Attesten. Actiris, Anspachlaan 65 in 1000 Brussel. De FOREM is de Waalse tegenhanger van de VDAB. Woon je in Wallonië, dan kun je terecht op

5 mus Ik ben afgestudeerd... en nu? Wat zijn je plichten als je je inschrijft? Als je in je wachttijd zit (zie 1.2) of een uitkering ontvangt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) houdt zich bezig met controle en oordeelt of je inspanningen om werk te zoeken voldoende zijn. Ze bepalen of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering en hoe hoog de uitkering is die je ontvangt. Opgelet: je uitbetalingsinstelling (dat is je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen als je niet aangesloten bent bij een vakbond) vraagt voor jou de uitkering aan bij de RVA. Voor meer info over de invloed van studentenarbeid op je wachttijd, kun je terecht in de RVA-kantoren. Meer info: ONEM is de Waalse tegenhanger van de RVA. Deze dienst bereik je via Moet je je ook uitschrijven? Als je een job gevonden hebt, moet je je uitschrijven, ook al is het een tijdelijke job of een uitzendjob. Doe je dat niet, dan blijf je uitnodigingen van de VDAB ontvangen. Uitschrijven kun je online of door een seintje te geven via het gratis telefoonnummer van de Servicelijn 0800/ of 1.2 De wachttijd Als schoolverlater ontvang je niet onmiddellijk een werkloosheidsuitkering. Als je je inschrijft als werkzoekende, kom je eerst in je wachttijd terecht. Wanneer begint de wachttijd? Ben je afgestudeerd in juli, dan begint je wachttijd te lopen vanaf 1 augustus. Toch kun je je al vóór die dag als werkzoekende inschrijven. Ben je tijdens het schooljaar gestopt met je studie of studeer je later af (bijvoorbeeld in september) dan begint je wachttijd te lopen vanaf de dag van je inschrijving. Hoelang duurt de wachttijd? De wachttijd wordt uitgedrukt in werkdagen, zaterdagen meegerekend. Je leeftijd op het moment waarop je een uitkering aanvraagt bepaalt de duur ervan. Ben je op de dag van je uitkeringsaanvraag: tussen 18 en 26, dan bedraagt je wachttijd 233 werkdagen; tussen 26 en 30, dan bedraagt je wachttijd 310 werkdagen. Opgelet: als je voor het begin van je wachttijd hebt gewerkt, dan worden die dagen van je wachttijd afgetrokken. De RVA bepaalt de exacte einddatum van je wachttijd.

6 eras Ik ben afgestudeerd... en nu? Mag je werken tijdens je wachttijd? Je mag werken tijdens je wachttijd. Je wachttijd wordt niet verlengd met de duur van je tewerkstelling. Werk je bijvoorbeeld 20 dagen als uitzendkracht, dan telt deze periode mee voor je wachttijd. Opgelet: vergeet je wel niet opnieuw in te schrijven bij de VDAB na elke tewerkstelling tijdens je wachttijd. Mag je een vakantiejob doen tijdens je wachttijd? Je mag tijdens je wachttijd een vakantiejob doen. Doe je in juli, augustus of september een vakantiejob van niet meer dan 23 werkdagen met een overeenkomst voor tewerkstelling als student, dan wordt je wachttijd verlengd met de duur van je studentenjob. Je wachttijd is afgelopen en je hebt geen werk. Wat doe je? Je kunt nu een wacht- of werkloosheidsuitkering aanvragen. Meer info vind je op of 1.3 Schrijf je in bij een ziekenfonds Een ziekenfonds verzekert je bij ziekte of een ongeval. Als je bijvoorbeeld naar de dokter of de tandarts gaat, betaalt je ziekenfonds een gedeelte van de kosten terug. Ook als je arbeidsongeschikt zou worden of zwanger bent en niet kunt gaan werken, zorgt je ziekenfonds voor een uitkering. Als je studeert, kun je tot je 25 jaar rekenen op de verzekering van je ouders. Heb je werk gevonden of is je wachttijd voorbij, dan moet je je zelf bij een ziekenfonds aansluiten. Meer info vind je op Er zijn in België verschillende ziekenfondsen: Christelijke Mutualiteit: Socialistische Mutualiteiten: Liberale Mutualiteit: Onafhankelijk Ziekenfondsen: Neutrale Ziekenfondsen: Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering:

7 mus Ik ben afgestudeerd... en nu? 1.4 De kinderbijslag Je ouders krijgen van de staat een toelage voor elk kind: kindergeld of kinderbijslag. Hoeveel ze ontvangen, hangt onder andere af van hun statuut (werknemer, zelfstandige...) en de leeftijd van jou en je broer(s) of zus(sen). Als jonge schoolverlater kunnen je ouders voor jou nog kinderbijslag krijgen als: je bent ingeschreven bij de VDAB of Actiris als werkzoekende; je nog in je wachttijd bent; je jonger bent dan 25. De VDAB of Actiris bezorgt het attest rechtstreeks aan het kinderbijslagfonds of stuurt het je thuis toe. Opgelet: als je tijdens je wachttijd werkt en je inkomen is hoger dan 480,47 euro bruto per maand (dit bedrag is onderworpen aan de index), dan vervalt je recht op kinderbijslag. Tijdens de eerste vakantie na je afstuderen krijg je ook nog kindergeld, op voorwaarde dat je tijdens juli, augustus en september niet meer dan 240 uur werkt. Meer info Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70 in 1000 Brussel - Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein in 1000 Brussel Wat met vakantie en vakantiegeld Hoeveel vakantiedagen je krijgt, hangt af van het aantal dagen dat je in het vorige kalenderjaar hebt gewerkt. Een volledig werkjaar geeft je recht op 20 (vijfdaagse werkweek) of 24 vakantiedagen (zesdaagse werkweek). Aan deze vakantie is ook je vakantiegeld gekoppeld. Als je jonger bent dan 25 en je hebt minstens één maand gewerkt in het jaar waarin je je studies beëindigde, dan kun je genieten van een speciale regeling: de jeugdvakantie. Je uitkering bedraagt 65% van je brutoloon tijdens de eerste maand waarin je jeugdvakantie neemt. Deze uitkering vraag je aan via een formulier bij het RVA-kantoor in je buurt of bij je uitbetalingsinstelling. Je kiest een van de 3 vakbonden: Ben je niet aangesloten bij een vakbond, dan kun je langsgaan bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW): Opgelet: deze vakantieregeling geldt enkel in de privésector. Bij overheidsdiensten krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen.

8 eras Een job vinden, hoe begin ik eraan? 2. Een job vinden, hoe begin ik eraan? Een cv schrijven en versturen samen met een gemotiveerde sollicatiebrief, het eerste jobinterview, het zijn belangrijke stappen die je zult moeten nemen om aan een fijne job te geraken. We geven je hieronder enkele nuttige tips. Hoe schrijf ik een overtuigende sollicitatiebrief? Je sollicitatiebrief vormt je eerste contact met je werkgever. De brief moet een werkgever overtuigen om tijd vrij te maken om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Een oppervlakkige herbruikbare standaardbrief maakt weinig indruk. Een goede sollicitatiebrief schrijf je vanuit de vraag waarom ben ik geschikt voor het uitoefenen van deze functie. Je brief moet zeker de volgende informatie en gegevens bevatten: 1. Voor welke functie je solliciteert Geef de jobtitel, de plaats waar je deze vacature gevonden hebt en eventueel de referentie van de vacature. Bij een spontane sollicitatie vraag je naar vrijkomende betrekkingen voor een bepaalde functie. 2. Een voorstelling van jezelf Gebruik je voornaamste kwalificaties en eigenschappen die belangrijk zijn voor deze functie. Leg de link tussen de eisen die je in de advertentie terugvindt en jouw persoonlijke achtergrond (je opleidingen, specifieke ervaring ). 3. Vermeld waarom je solliciteert Gebruik eenvoudige en zakelijke taal. Schrijf waarom deze job in dát bedrijf je aanspreekt. Vermijd vage zinnen zoals omdat het mij interesseert Verwijs naar feiten uit je curriculum vitae (hobby, vrijwilligerswerk ). 4. De vraag of je in een persoonlijk gesprek je brief mag toelichten. Structureel vormt de brief een overzichtelijk geheel met volgende elementen: datum naam en adres van de geadresseerde jobtitel en referentie (bij personeelsaanbieding) naam (voluit), adres en telefoon van de afzender Nog enkele tips: Maximum één bladzijde Diploma-afschriften voeg je enkel toe als ze gevraagd worden Tenzij uitdrukkelijk gevraagd is een handgeschreven brief niet vereist Lees je brief na op stijl- en taalfouten, schikking, volledigheid Gebruik een duidelijke en klare taal Stel je op een persoonlijke, aantrekkelijke manier voor Geef je professionele ingesteldheid weer

9 mus Een job vinden, hoe begin ik eraan? Wat staat er in je curriculum vitae? Je curriculum vitae (cv) houd je best zakelijk. Je geeft een chronologische opsomming van de feiten die je tekenen als een degelijke potentiële medewerker. Persoonlijke steekkaart op maximum 2 bladzijden Kort en helder Geen details, tenzij ze de job beter kaderen Vrijetijdsbestedingen als hobby s, reizen, verenigingsleven, vakantiejobs en zo verder, kunnen nuttig zijn om in een gesprek grondiger te verkennen Hiaten in je levensloop wekken wantrouwen Je vindt voorbeelden van brieven en CV s op: www. stepstone.be Hoe bereid ik me voor op het interview? Als een werkgever interesse heeft in je kwalificaties, je motivering, in je sollicitatiebrief en je cv, dan kan hij via een interview nagaan in hoeverre je persoonlijkheid overeenstemt met het profiel van de betrekking. Voorbereiding: Maak een goede indruk. Dit beïnvloedt zeker het eindoordeel. Kom goed op tijd Maak voldoende tijd voor het gesprek Gebruik verzorgd en correct Nederlands Neem een beleefde en beheerste houding aan (let op je zenuwen) Zorg voor een verzorgd uiterlijk en let op je kleding Je zoekt informatie over het bedrijf (website, bedrijfsgids, publiciteit, werknemers-kennissen, businesstijdschriften, vaktijdschriften ). Hierbij kun je gebruikmaken van: gegevensbank van meer dan Europese bedrijven; telt referenties van 2,3 miljoen bedrijven in bijna 70 landen. Je bereidt zelf vragen voor die je wilt stellen, zo toon je je betrokkenheid bij de job. Vergeet niet: zowel de werkgever als jij zijn vragende partijen en op zoek naar wat ze mekaar te bieden hebben. Welke vragen Een werkgever wil weten wie je bent, hoe je werkt, hoe je omgaat met collega s, wat je doet in groep Veel vragen gaan over het waarom van je studie, hobby s Geef open, realistische antwoorden. Benadruk je sterke kanten waar dat past en breng zelf nieuwe elementen aan.

10 10eras Een job vinden, hoe begin ik eraan? Er bestaan geen ideale antwoorden. Praat de interviewer niet naar de mond, maar kom uit voor eigen ideeën. Als jullie niet op dezelfde golflengte zitten tijdens het gesprek, dan zal dit waarschijnlijk ook niet zo zijn bij indiensttreding. Een sollicitatiegesprek is geen examen. Stel je niet te onderdanig of conformistisch op, maar probeer ook niet goede punten te halen. Een gesprek is spreken en luisteren. De personeelsverantwoordelijke heeft als iedereen een eigen stijl, doelstellingen, interesses, boodschappen, irritaties en zwakheden. Probeer dit aan te voelen. Speel erop in, dat maakt zo n ontmoeting tot een boeiende uitdaging. Hou voor ogen dat de interviewer in een machtspositie zit. Als netelige vragen je storen kan je reageren met: vindt u dat echt belangrijk om te weten of voor een eerste gesprek vind ik die informatie niet relevant, maar een wedervraag stellen is de gemakkelijkste en elegantste oplossing. Andere talen kunnen onverwacht aan bod komen als je in je cv aangeeft dat je ze spreekt. Wat je in je CV belooft, moet je achteraf ook waarmaken. Een groot gedeelte van het interview is bedoeld als toets van je consistentie, van je geloofwaardigheid. Ben je bereid naar het buitenland te gaan? Geef een realistisch antwoord. Bespreek dit best vooraf met je partner. Als pas afgestudeerde voer je meestal geen loononderhandeling. De vraag wat je wilt verdienen, is dan ook meer bedoeld om te weten hoe je jezelf inschat. Je vindt de gebruikelijke lonen via de website van Vacature Stel op het einde van het gesprek vragen over alle elementen van de job die je niet duidelijk zijn. Bereid deze best voor. Tests en proeven Vaak worden bij de sollicitatie psychotechnische proeven afgenomen. In grotere bedrijven en in overheidsdiensten is dit de standaardprocedure. De resultaten van deze tests wegen niet altijd door bij de eindbeslissing. Met deze tests probeert de werkgever een bevestiging te vinden van het idee dat hij van jou heeft. Kom fris en uitgeslapen naar de tests. Luister goed naar de instructies en speel eerlijk en met zelfvertrouwen. Vraag altijd de uitslag van de tests aan. Het is een gelegenheid om iets meer over jezelf te leren. Er bestaan intelligentieproeven of IQ-tests, persoonlijkheidstesten met vragenlijsten en groepsdiscussies, aanleg- en kennistesten, probleemsimulaties en belangstellingstests. Op vind je testen die peilen naar vaardigheden en kennis, zodat je kunt oefenen.

11 mus11 Wat moet je doen om je als zelfstandige te vestigen? 3. Wat moet je doen om je als zelfstandige te vestigen? De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een brochure die je uitlegt welke stappen je moet ondernemen om als zelfstandige aan het werk te gaan. Wegwijs in... de overstap van werkzoekende naar zelfstandige kun je online raadplegen of ontvangen via: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Arbeid en Sociaal Overleg - Cel Publicaties, Belliardstraat 51 in 1040 Brussel - Andere interessante links: SYNTRA organiseert gerichte opleidingen voor (toekomstige) ondernemers. Meer info: De website van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), biedt een uitgebreid dienstenpakket voor zelfstandigen en een ondernemingsloket voor startende zelfstandigen. Meer info: De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) biedt op haar website praktische informatie voor startende zelfstandigen en jonge ondernemers. Meer info: Twijfel je over de toekomst van je eigen zaak, heb je geen ervaring met het opstellen van een businessplan of wil je weten hoeveel potentiële klanten je moet hebben om winst te maken? Surf dan naar VLAO, de website van het Agentschap Ondernemen. Je vindt er een antwoord op heel wat startersvragen. Wil je persoonlijke feedback, dan kun je contact opnemen met VLAO en je ondernemingsplan voorleggen aan een accountmanager, die de haalbaarheid van je project analyseert.

12 12eras 4. Verder studeren? Verder studeren? 4.1 Postgraduaten en bij- en nascholingen EhB+, het Centrum voor Permanente Vorming bundelt het aanbod van postgraduaten en bij- en nascholingen die de Erasmushogeschool Brussel organiseert. Voor het academiejaar zijn dat er een twintigtal. De EhB heeft ook een aantal ba-na-ba s en ma-na-ma s die je kunt volgen na je basisopleiding. Je vindt de meest recente gegevens op de webpagina: Een opsomming lees je op de achterzijde van deze brochure. 4.2 Van een professionele bachelor naar een academische master of een tweede masterdiploma? Heb je een professioneel bachelordiploma, dan kun je verder studeren voor een academische master mits je eerst een schakelprogramma volgt. Dit betekent dat je eerst een apart programma krijgt voordat je aan de master begint. Met een academisch masterdiploma kun je uiteraard verder studeren voor een andere master. In sommige gevallen moet je dan een voorbereidingsprogramma te volgen. Het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat je als het ware bijgeschoold wordt, zodat je met dezelfde voorkennis aan de masteropleiding kunt beginnen als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors. De Vrije Universiteit Brussel, onze associatiepartner, biedt heel wat schakel- en voorbereidingsprogramma s aan: Je trajectbegeleider kan je ook meer informatie hierover geven. 4.3 Werken en studeren Heb je een deeltijdse of voltijdse job, maar wil je graag een diploma hoger onderwijs aan je cv toevoegen? De EhB heeft voor verschillende professionele en academische opleidingen een traject uitgewerkt dat de combinatie werk en studie mogelijk maakt. Het gaat (op dit moment) om de volgende opleidingen: Professionele Bachelor Sociaal Werk Professionele Bachelor Verpleegkunde Professionele Bachelor Landschaps- & Tuinarchitectuur Professionele Bachelor Onderwijs: Kleuteronderwijs Professionele Bachelor Onderwijs: Lager Onderwijs Professionele Bachelor Toegepaste Informatica Academische Bachelor Industriële Wetenschappen Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

13 mus13 Verder studeren? De EhB biedt twee vormen van werktrajecten aan: 1) Werktrajecten die inhoudelijk identiek zijn aan het programma van de dagopleiding. Je doorloopt dus hetzelfde programma van 180 studiepunten. 2) Verkorte werktrajecten voor als je al een diploma hoger onderwijs hebt, over relevante ervaring beschikt of andere kwalificaties bezit in het gekozen studiedomein. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je contact opnemen de EVC-coach (voor EVC s) of de trajectbegeleider (EVK s) van de opleiding die je wilt volgen. Als blijkt dat je voor vrijstellingen in aanmerking komt, dien je een EVC- of EVK-dossier in. Meer informatie over EVC en EVK vind je op Voor beide vormen van werktrajecten is het einddiploma uiteraard identiek aan dat van de dagopleiding. Om de combinatie studie - job haalbaar te maken, wordt het aantal contacturen beperkt tot een minimum. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, vinden de lessen plaats op zaterdag of tijdens de avond. Bij een aantal opleidingen worden de lessen gebundeld in één werkdag per week of in twee halve dagen. Het spreekt voor zich dat je naast het bijwonen van lessen en practica ook aan zelfstudie moet doen. Hierbij kun je rekenen op een uitgebreide coaching. Via het digitaal leerplatform kun je bovendien deelnemen aan oefensessies, zodat je jezelf kunt evalueren. Meer informatie over deze werktrajecten en contactgegevens vind je op de EhB-website: Heb je sociaaljuridische vragen over arbeidscontracten, aantal werkdagen, loon, belastingen, kinderbijslag of verzekering, dan kun je terecht bij SOVEhB. Bel Angelique op 02/ of mail haar op

14 14eras Studeren of werken in het buitenland 5. Studeren of werken in het buitenland 5.1 Studeren Wil je verder studeren in een land van de Europese Unie, surf dan zeker naar de website van de overheidsdienst NARIC (National Academic Recognition Information Center), waar je alle informatie vindt over de gelijkwaardigheid van diploma s: NARIC verstrekt deskundig advies en geeft informatie over studieperiodes en de erkenning van diploma s in andere lidstaten. Als je verder studeert in een land dat niet tot de Europese Unie behoort, dan steek je best je licht eens op bij de ambassade in kwestie. Een adressenlijst van alle ambassades vind je op Neem op deze site ook eens de reisadviezen door. 5.2 Werken Wil je werken in het buitenland, bedenk dan of je in de Europese Economische Ruimte (EER) wilt werken of er buiten. Als je een land kiest dat behoort tot de EER of dat ermee geassocieerd is, ben je zeker dat je er kunt en mag werken. Deze landen stemden namelijk toe met het vrij verkeer van werknemers. In andere landen is dit soms niet zo vanzelfsprekend. Op de website van Eures (ec.europa.eu/eures) vind je per land gedetailleerde info over leven en werken in dat land. Wil je werken buiten de EER? Ga dan eerst na of je er wel mag en kunt werken. Dit is niet altijd het geval. Je neemt best contact op met de ambassade van het land van bestemming. Een adressenlijst van alle ambassades vind je op Neem op deze site ook eens de reisadviezen door. Neem voor je vertrek zeker ook eens de website door. Daar vind je een overzicht van de stappen die je in België en ter plaatse moet ondernemen om met alle instanties in orde te zijn. Andere nuttige websites en brochures: Het European Youth Portal richt zich tot alle jonge Europeanen tot 30 jaar en bevordert uitwisselingen en intercultureel contact. Meer info: JINT, een vzw van Vlaamse overheid en het Vlaams jeugdwerk, wil internationale uitwisseling en samenwerking bevorderen. Meer info: JINT vzw - Grétrystraat 26 in 1000 Brussel - Wil je het westen verlaten om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, neem dan zeker de brochure door: Aan ontwikkelingssamenwerking doen van het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). De brochure staat op de DGOS-website: DGOS - dienst Communicatie - Brederodestraat 6 in 1000 Brussel - De brochure Study abroad en de webpagina internationalisering van de EhB:

15 mus15 Praktische zaken 6. Praktische zaken 6.1 Duplicaat van je diploma Ben je je diploma kwijt of is er een kopje koffie overheen gegaan? Neem dan contact op met het studentensecretariaat van je opleiding. Zij helpen je graag verder. Je kunt contact met hen opnemen via 6.2 Nuttige adressen VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Kantoren van de VDAB: om het kantoor in je buurt te kennen, surf je naar of bel je naar het nummer 0800/ (elke werkdag van 8 tot 20u). Actiris: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Anspachlaan 65 in 1000 Brussel - T-Service Interim: het openbare agentschap voor uitzendarbeid van het Brussels Gewest - T-Service heeft drie kantoren: De Brouckereplein 26, 1000 Brussel, tel. 02/ Alsembergsesteenweg 764, 1180 Ukkel, tel. 02/ Grote Bosstraat 156, 1030 Schaarbeek, tel. 02/ Selor: het selectiebureau van de overheid Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel - Naric-Vlaanderen (Erkenning van diploma s) Ministerie van de Vlaamse gemeenschap - Departement Onderwijs H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel tel. 02/ fax. 02/ Enkele interessante websites Werkaanbiedingen alumni.ehb.be/vacaturesextern (vacatures voor oud-studenten EhB) (vacatures aan de EhB) jobs.vub.ac.be (vacatures aan de Vrije Universiteit Brussel) ec.europa.eu/eures

16 16eras Specifieke informatie per departement 7. Specifieke informatie per departement Hier vind je informatie die enkel geldt voor bepaalde opleidingen of beroepen. 7.1 Campus Dansaert Bachelor Communicatiemanagement Naast de eigen websites van potentiële werkgevers (reclamebureau s, evenementenbureau s, PR-bureau s ) vind je op onderstaande sites meestal ook een goed overzicht van vacatures in de sector: Ook de site van de Association of Communication Companies (ACC, loont zeker de moeite om eens te gaan kijken. Zij publiceren zelf geen vacatures maar onder uselful links vind je links naar talrijke verenigingen, federaties en dergelijke in de sector. Bachelor Hotelmanagement Tof om te weten is dat er op een groep bestaat ( Alumni hotelmanagement Brussel EHB - CERIA - COOVI - Wemmel ), beheerd door dhr. Gilles Rasson (opleidingshoofd Bachelor Hotelmanagement). Via deze groep kun je op een vlotte manier contact houden met andere alumni en je professionele contacten uitbouwen en managen. Op vind je ook (in de map sector info ) een heleboel e-docs met sectorinformatie van dhr. Rasson. Bachelor Journalistiek Een goed startpunt voor een job in de journalistiek is de website van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (www.agjpb.be/vvj) waar je onder diensten een afdeling vacatures vindt. De Vereniging plaatst zelf vacatures op z n site, en verwijst ook door naar andere gespecialiseerde sites. Daarnaast publiceren de meeste uitgeverijen en mediabedrijven ook vacatures op hun eigen site. Bachelor Office Management Naast de algemene jobsites kun je ook een kijkje nemen op een aantal websites van uitzendbureau s die zich specifiek richten tot management assistants: of de afdeling Top Secretaries van Adecco (www.adecco.be).

17 mus17 Bachelor Sociaal Werk Interessante sites in deze sector zijn onder andere: - Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - Vereninging Vlaamse Steden en Gemeenten - Jobsite voor de non-profit sector en de sociale economie vdab.be/beroepen/maatschappelijk_assistent.shtml vdab.be/werkzoeken/werkzoeken.jsp Bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement Naast de websites van bedrijven die actief zijn in de toerisme- en recreatiesector, kun je ook een bezoek brengen aan de websites van een aantal (vak)verenigingen: - Vereniging van Vlaamse Reisbureaus - Association of Belgian Touroperators - Belgian Travel Organisation Vlaanderen - Federatie van de Toeristische Industrie 7.2 Campus Jette Gezondheidszorg Alle info over gezondheidszorg vind je op Voor verder studeren verwijzen we je naar Alles over navorming vind je terug op Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website Milieuzorg Verder studeren: Master Biologie (Natuurbeheer en Milieubeleid) en Master Human Ecology, beide aan de VUB: Master Milieukunde (Hogeschool West-Vlaanderen): Master Milieu-Natuurwetenschappen (Open Universiteit Gent): Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op Landschaps- en Tuinarchitectuur Verder studeren: aan de Erasmushogeschool Brussel kun je binnen het departement IWT kiezen voor Stedenbouw en Ruimtelijke planning: iwt.ehb.be. Als je wilt verder studeren in het buitenland (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk), neem je contact op met

18 18eras Specifieke informatie per departement Interessante websites: - Belgische vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten - Kubiekeruimte - Thematische internationale netwerken - International Federation of Landscape Architects - European Foundation for Landscape Architecture, IFLA Central Region - Leonardo da Vinci, mobiliteit voor pas afgestudeerden/jonge werkzoekenden Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website Lerarenopleiding Alle info over onderwijs vind je op Voor verder studeren verwijzen we je naar Alles over navorming vind je terug op Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website 7.3 Industriële Wetenschappen en Technologie Als oud-studenten van IWT krijg je automatisch een van het departement als er een vacature binnenkomt. Ontvang je deze mails liever niet meer, stuur dan een antwoord met de vraag je uit de mailinglijst te schrappen. Wil je na een paar jaar van werk veranderen, dan kun je toegevoegd worden in het mailbestand van alumni met ervaring. Interessante webadressen voor IWT-alumni: - Voor algemene vacatures, info over je diploma, de bedrijvendag. - Een jobsite die gespecialiseerd is in en exclusief gewijd aan het beroep van ingenieur. - Een vereniging opgericht door en voor industrieel ingenieurs. Op de website vind je o.a. jobaanbiedingen en informatie over vormingen. - De vereniging van de industriële hogescholen van het Hoofdstedelijk Gewest. Studenten en afgestudeerden vinden er onder andere informatie over eindwerken, projecten en het oprichten van een KMO. - Een vzw opgericht voor de Professionele Bachelors. Op de website vind je jobaanbiedingen en informatie over verder studeren. Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website: iwt.ehb.be.

19 mus19 Specifieke informatie per departement 7.4 Toegepaste Taalkunde Vertalers en tolken Dit zijn de websites van enkele beroepsverenigingen: - Belgische kamer van vertalers, tolken en filologen - Association Internationale des Interprètes de Conférence - Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers Journalistiek Als je als journalist aan de slag gaat, kunnen de Algemene Vereniging van de Beroepsjournalisten in België (AVBB) en de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) je wegwijs maken in de beroepswereld. Zowel (beroeps)journalisten als freelancers vinden alle antwoorden op hun vragen op de website Je kunt er ook het vademecum voor zelfstandige journalisten downloaden. Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website: 7.5 Koninklijk Conservatorium Brussel Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) start binnenkort met een alumnidatabank en -forum. Zo kun je in contact blijven met je medestudenten, docenten en het Conservatorium. Het KCB houdt je graag op de hoogte over de ontwikkeling van deze databank en de fora. Laat dus zeker je adres weten via Dacht je al aan het bijkomend diploma van leraar? De Specifieke LerarenOplieding die je aan het KCB kunt verwerven, is onontbeerlijk om in het muziekonderwijs aan de slag te gaan. Vraag meer informatie aan je trajectbegeleider. 7.6 Rits Enkele nuttige websites: - Het Vlaams Audiovisueel Fonds - Het Vlaams Theater Instituut - Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - SACD is een auteursdienst die je advies geeft en je gratis helpt bij de onderhandeling van je overeenkomsten - Aanspreekpunt voor zakelijk advies voor kunstenaars, medewerkers, opdrachtgevers en organisatoren Voor de alumniwerking: neem regelmatig een kijkje op de website:

20 Op zoek naar een banaba, manama, postgraduaat of bij- en nascholing? Taal en Media Postgraduaat Juridisch en Administratief Vertalen in de Belgische Context Postgraduaat Tolkenpraktijk Postgraduaat Vertaalmanagement Postgraduate Communication and Languages as Strategic Skills (Class) Cursus Computer Assisted Reporting (CAR) Bij- en nascholing Omgaan met de Media Bij- en nascholing Vertalen en ICT Causerieën Donderdagen van de Polyglot Onderwijs Banaba Buitengewoon Onderwijs Cursus AD(H)D en autismespectrumstoornissen in de basisschool Cursus Mentor in het Basisonderwijs Kunst en Cultuur Manama Symfonische Muziek Postgraduaat Instrument Wetenschap, Technologie en ICT Postgraduaat Cisco Certified Network Associate (CCNA) Postgraduaat Multimedia Postgraduaat SAP Milieu, Groen en Stad Postgraduaat Milieucoördinator-B Nijverheidskaai Brussel tel fax Gezondheid en Maatschappij Banaba Zorgmanagement Postgraduaat Diabeteseducator Postgraduaat Palliatieve Zorg Postgraduaat Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg Bij- en nascholing Autopsie-assistent Bij- en nascholing Basic Life Support en Gebruik van Automatische Externe Defibrillator Bij- en nascholing Cervixcytologie voor Beginners Bij- en nascholing Cervixcytologie voor Gevorderden Bij- en nascholing Basiscursus Palliatieve Zorg Bij- en nascholing Proefdierkunde Bij- en nascholing Referentieverpleegkundige Diabetes Bij- en nascholing Stoma-, Incontinentie- en Fistelzorg Bij- en nascholing Stralingsprotectie Bij- en nascholing Referentieverpleegkundige in de Ziekenhuishygiëne Bij- en nascholing Zorgkundige

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie