Routeplanner voor jong talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Routeplanner voor jong talent"

Transcriptie

1 Routeplanner voor jong talent

2

3 HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal statuut verandert grondig waardoor je veel papieren in orde zult moeten brengen. In deze brochure van de Onafhankelijke Ziekenfondsen proberen we je stap voor stap uit te leggen wat er je allemaal te wachten staat. Wij wensen je alvast veel succes in wat je onderneemt!

4 DIPLOMA BEHAALD Proficiat! Sommigen hebben al een job gevonden, anderen zullen op jacht moeten gaan. Of je nu al een job hebt of niet, je zult een aantal zaken in orde moeten brengen. Hieronder vind je een wegwijzer van wat je allemaal te doen staat. Lees zeker ook de rubrieken kinderbijslag en jeugdvakantie. Studies gedaan JA NEE Je bent 25 geworden? Ga dan naar stap 4 stap 1 Heb je al een job? NEE Inschrijven als werkzoekende bij VDAB of FOREM of BGDA JA Proficiat! Ga naar stap 4 stap 2 JOB ZOEKEN stap 3 Job voor einde wachttijd? STAP 4 Inschrijven bij je ziekenfonds! JA NEE Meld dit aan de instelling waar je bent ingeschreven als werkzoekende en ga vervolgens naar stap 4 Ga langs bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of de vakbond. Ga nu naar stap 4

5 5 STAP 1: JOB? Je hebt een job? Proficiat! Lees dan voort vanaf Stap 4 pagina 10. Daar staat beschreven wat je allemaal moet ondernemen om in orde te zijn met de sociale zekerheid. Nog geen job? Inschrijven als werkzoekende! Indien je nog geen job gevonden hebt en je wilt na je wachttijd aanspraak kunnen maken op een wachtuitkering, dan moet je je na je studies (ook als je je studies vroegtijdig stopt) direct laten inschrijven als werkzoekende, want als schoolverlater heb je niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. Je wachttijd is afhankelijk van de inschrijvingsdatum en je leeftijd. Bovendien moet je je ook inschrijven bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of bij een vakbond. Die instellingen zorgen voor de wacht-en werkloosheidsuitkeringen. Waar schrijf je je in? Wie in Vlaanderen woont, gaat langs bij het plaatselijke kantoor van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). In Wallonië: ga eerst langs bij het plaatselijke kantoor van l Office Wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). In Brussel: het plaatselijke kantoor van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA). Je kunt je ook online inschrijven als werkzoekende op De documenten worden je achteraf per post toegezonden. Bovendien kun je op die websites ook jobs zoeken, testen doen (bijvoorbeeld competentietesten), enz. Je kunt er ook je CV uploaden zodat werkgevers je kwaliteiten kunnen ontdekken. Kortom, drie belangrijke websites voor afstudeerders. En nu is het aan jou: een job vinden!

6 < < FAQ S WACHTTIJD Vanaf wanneer start de wachttijd? Je wachttijd kan pas effectief beginnen lopen als je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, le FOREM of de BGDA. Bovendien mag je de leeftijd van 30 jaar niet bereikt hebben om aanspraak te kunnen maken op een wachtuitkering. DATUM INSCHRIJVING WERKZOEKENDE vóór 8 augustus na 8 augustus AANVANG WACHTTIJD 1 augustus tijdstip van inschrijving Wat is de duur van de wachttijd? Als wachtdagen worden alle kalenderdagen geteld, ook de feestdagen, maar niet de zondagen. De duur van de wachttijd is afhankelijk van de leeftijd die je hebt op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. LEEFTIJD - 18 jaar 18 tot 25 jaar 26 tot 30 jaar WACHTTIJD 155 dagen (6 maanden) 233 dagen (9 maanden) 310 dagen (1 jaar) Wat met de tweede zittijd? Indien je een tweede zittijd hebt, kun je je pas inschrijven als werkzoekende en aan je wachttijd beginnen vanaf het moment dat de eindverhandeling is ingediend en wanneer je geen examens meer moet afleggen.

7 7 Wat als je arbeidsongeschikt bent tijdens je wachttijd? Wanneer je arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval, moet je dat direct melden aan de instantie waar je bent ingeschreven als werkzoekende. De wachttijd wordt dan verlengd met de duur van de arbeidsongeschiktheid. Werken tijdens de wachttijd? Als het gaat om een studentencontract (sociale bijdragen = 2,5% van je brutoloon), dan wordt je wachttijd verlengd met de duur van het contract. Als het gaat om een gewone RSZ-onderworpen job (dat is bijvoorbeeld een bedienden- of arbeiderscontract; waarbij je sociale bijdragen = 13,07% van je brutoloon), dan loopt de wachttijd door en worden de dagen die je gewerkt hebt, meegeteld als wachttijd. Mag je een passende dienstbetrekking weigeren? Je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wanneer je een dienstbetrekking weigert die wordt aangeboden door de instelling waar je als werkzoekende bent inschreven, wordt de reeds doorlopen wachttijd als onbestaande beschouwd en moet je opnieuw een nieuwe wachttijd van 310 dagen doorlopen. Een derde werkweigering heeft als gevolg dat je geen aanspraak meer kunt maken op uitkeringen als werkloze op basis van je studies. Je oefent een zelfstandig beroep uit gedurende de wachttijd als schoolverlater? Dan worden de dagen van zelfstandige activiteit niet in aanmerking genomen voor het vervullen van je wachttijd. Om eventueel aanspraak te kunnen maken op een uitkering, zul je na je zelfstandige activiteit de rest van je wachttijd moeten volbrengen (de wachttijd moet beëindigd zijn vóór je 30 ste verjaardag).

8 STAP 2: WERK ZOEKEN Een job vinden is niet gemakkelijk. Je bepaalt wat voor jou je ideale job is en je gaat op zoek. Solliciteren is een wereldje op zich. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen je graag een aantal plaatsen meegeven waar je werkaanbiedingen kunt vinden, waardoor je zoektocht iets wordt vergemakkelijkt.

9 9 WAAR VIND JE WERKAANBIEDINGEN? Op het internet Enkele nuttige sites: Wat kun je allemaal doen op die sites? Jobs zoeken aan de hand van allerlei criteria (regio/functie/ervaring/bedrijf, ). Je CV uploaden zodat werkgevers je talenten kunnen ontdekken. Jezelf testen (bijvoorbeeld je competenties). Bovendien geven ze je veel nuttige informatie om je, bijvoorbeeld, voor te bereiden op sollicitaties, wat je zeker niet uit het oog mag verliezen als je je eerste contract tekent. Spontaan solliciteren Je kunt ook spontaan solliciteren bij bedrijven die jou wel liggen. Misschien is het nuttig om eens een kijkje te nemen op de website van het bedrijf. Bij velen kun je nu ook online spontaan solliciteren. Overheid Als je bij de overheid wilt werken, zul je je eerst moeten inschrijven bij Selor (via de website Die dienst heeft als taak het personeel voor de federale, gemeenschaps- en lokale overheid te selecteren. Pers Kranten, gespecialiseerde tijdschriften en reclamebladen publiceren regelmatig ook heel wat werkaanbiedingen (voornamelijk in de weekendeditie). Interim In afwachting van een vaste job kun je je ook inschrijven in een interimkantoor voor een tijdelijke job. Zelfstandige worden? Wil je je als zelfstandige vestigen of een eigen zaak opstarten, dan kun je het best eens een kijkje nemen op

10 STAP 3: NA DE WACHTTIJD Heb je een job gevonden voor het einde van je wachttijd? Proficiat! Maar! Meld dat direct aan de instelling waar je bent ingeschreven als werkzoekende. Ga nu naar stap 4 want je moet je gaan inschrijven bij je ziekenfonds. Nog geen job gevonden en je wachttijd is om? Dan moet je je nu wenden tot de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of je vakbond. Hoeveel je werkloosheidsuitkering bedraagt, hangt af van je gezinstoestand en van je leeftijd. Meer informatie en uitkeringstabellen vind je op onder werkloosheid en brugpensioen. Bovendien moet je je ook laten inschrijven als gerechtigde bij je ziekenfonds. Geef de moed echter niet op en blijf zoeken STAP 4: JE AANSLUITEN BIJ HET ZIEKENFONDS Wat doet je ziekenfonds? Via de verplichte ziekteverzekering regelt je ziekenfonds de terugbetalingen van je ziekenhuis- of dokterskosten en de kosten van je geneesmiddelen. Bovendien zorgt je ziekenfonds ook voor je ziekte-uitkeringen wanneer je langdurig ziek en/of arbeidsongeschikt bent. Maar! Er zijn nog een aantal risico s die niet verzekerd zijn. Daarom bieden de Onafhankelijke Ziekenfondsen je een brede waaier van aanvullende premies, tussenkomsten en diensten. Vraag hierover zeker raad bij je lokale ziekenfondskantoor. Wanneer? Je moet je als gerechtigde laten inschrijven bij je ziekenfonds wanneer je een job hebt gevonden; of je wachttijd hebt doorlopen; of de leeftijd van 25 jaar hebt bereikt. Hoe? Loop eens langs bij het lokale ziekenfondskantoor of schrijf je online in. Waar? Adressen van het ziekenfonds vind je op

11 11 WELKE INVLOED HEEFT DIT ALLES OP DE KINDERBIJSLAG? Werkenden of 25+ Vanaf je 25 ste verjaardag of vanaf het moment dat je gaat werken, stopt ook de kinderbijslag. Werkzoekenden Voor werkzoekenden zijn er enkele uitzonderingen: Als je nog geen 25 bent, kun je nog als persoon ten laste ingeschreven blijven en recht hebben op kinderbijslag, gedurende je wachttijd. Er wordt nog kinderbijslag voor jou uitbetaald wanneer je: jonger bent dan 25 jaar en ingeschreven bent als werkzoekende en indien je werkt mag je niet meer dan 443,89 euro (bruto) per maand verdienen. Let op! Je moet wel een attest van werkzoekende van de instelling waar je bent ingeschreven, overhandigen aan het kinderbijslagfonds! Kindergeld en vakantiejob Als je na je studies nog gaat werken als jobstudent tijdens je laatste zomervakantie (juli, augustus, september), heeft de tewerkstelling geen invloed op de toekenning van de kinderbijslag indien je werkt in juli. Als je gaat werken in augustus en september, moet je wel een specifieke overeenkomst hebben met je werkgever dat het gaat om een studentenjob. Let wel op! Met een studentenovereenkomst moet je geen volledige RSZ-bijdragen betalen (13,07%), maar enkel een solidariteitsbijdrage (2,5%), indien de job maximaal 23 arbeidsdagen telt. Werk je met een ander contract, (bijvoorbeeld een bediendencontract) dan betaal je wel de volledige RSZ-bijdragen, maar je mag maar tijdens die maanden 79 uur per maand werken om nog in aanmerking te komen voor kinderbijslag.

12 NUTTIG OM TE WETEN VOOR JONGE STARTERS: JEUGDVAKANTIE Het aantal vakantiedagen hangt af van hoe lang je in het vorige jaar gewerkt hebt. In feite hebben schoolverlaters dus geen volledig recht op vakantie. Maar! Ben je jonger dan 25 jaar en heb je ten minste één maand (in die maand moet je wel minstens 70 uur hebben gewerkt) als loontrekkende gewerkt gedurende het jaar waarin je je studies hebt beëindigd, kun je het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen. De jeugdvakantie is een extra aanvulling op je onvolledige recht op vakantie. De normale totale wettelijke vakantieperiode bedraagt 4 weken. Voorbeeld: Je studeert af in 2006 (vakantiedienstjaar) en je gaat aan het werk vanaf 1 oktober, dan heb je dus in 2006 drie maanden gewerkt. In feite heb je dan in 2007 (vakantiejaar) slechts recht op één week door je werkgever betaalde vakantie. De regeling van de jeugdvakantie voorziet dat je ter aanvulling van je onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie mag nemen. In het voorbeeld komt dat dus neer op 3 weken. Hoeveel? Voor elke jeugdvakantiedag ontvang je, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van je brutoloon tijdens de eerste maand waarin je jeugdvakantie wordt genomen, begrensd tot 1743,89 euro bruto per maand. Opgelet! Op de uitkering is nog eens een fiscale voorheffing verschuldigd. Jij en je werkgever moeten wel het formulier C 103 jeugdvakantie invullen. Dat formulier vind je bij een uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA (of op hun website). Meer info Vind je op onder jeugdvakantie.

13 13 NUTTIGE ADRESSEN Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) Keizerslaan Brussel 02/ Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) Keizerslaan Brussel 02/ L Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l'emploi (FOREM) Boulevard Tirou Charleroi 071/ Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) Anspachlaan Brussel 02/ of 02/ Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) Brabantstraat Brussel 02/

14 > Inhoud Diploma behaald 4 Stap 1: job? 5 FAQ s wachttijd 6 Stap 2: werk zoeken 8 Stap 3: na de wachttijd 10 Stap 4: je aansluiten bij het ziekenfonds 10 Welke invloed heeft dit alles op de kinderbijslag? 11 Nuttig om te weten voor jonge starters: jeugdvakantie 12 Nuttige adressen 13

15 Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie: Lynn DOCX Opmaak: Pascale JANSSENS Leen VERSTRAETE Cover: ImageBank Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, site of welk ander medium dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever: Pascal MERTENS Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat Brussel. Copyright mloz. Brussel, juni 2006.

16 Routeplanner voor jong talent Verantwoordelijke uitgever : Pascal MERTENS Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - St-Huibrechtsstraat Brussel /06 de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint Huibrechtsstraat Brussel Tel +32 (0) Fax +32 (0)

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd lleen gaan wonen Vele jongeren kijken uit naar de dag dat ze op eigen benen kunnen staan. Voor sommigen is dat als ze op kot gaan, voor anderen gaat die droom in vervulling op het moment dat ze alleen,

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie