Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare"

Transcriptie

1

2

3 Studiegids 2014/15

4 Woord vooraf Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare Voor je ligt de studiegids van het REA College, schooljaar 2014/15. Ons doel is om iedere cursist door middel van scholing een leuke en geschikte baan te bezorgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons gebouw respectvol met elkaar omgaat. Daarvoor zijn afspraken gemaakt die wij in deze studiegids graag op een rijtje zetten. Ook is er praktische informatie opgenomen, zoals de schooltijden, het vakantierooster en de personele bezetting. Als er bijzondere activiteiten zijn gedurende het cursusjaar, of wanneer er actuele zaken te melden zijn, informeren wij alle cursisten per brief, of via een bericht op het digitale mededelingenbord in de cursistenkantine. Ook kan je veel actuele informatie vinden op de websites van REA College Nederland (www.reacollegenederland.nl) en van Heliomare (www.heliomare.nl). Heb je vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen! Wij wensen je een prettig en succesvol cursusjaar toe! REA College Nederland, Locatie Heliomare manager beroepsopleiding 2 REA College Nederland Locatie Heliomare

5 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Inhoudsopgave 3 Wat is REA College Nederland? 4 Opleidingen 4 Ondersteunende vakken 5 Diploma s en certificaten 5 Woonfunctie 5 Mentor en trajectbegeleider 6 Voortgang opleidingstraject 6 Beroeps Praktijk Vorming (stage) 7 Openingstijden 7 Lesrooster 7 Onderwijsgevend personeel 8 Onderwijsondersteunend personeel 9 Vakantierooster 11 Pauze 12 Studiekosten 12 Wajong 12 Bijzondere activiteiten 13 Vervoer 13 Cursistenraad 14 Kluisjes 14 Verbetersuggesties en/of klachten 15 Ziek- en betermeldingen 15 Therapieën 16 Mededelingenbord 16 ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) 16 Reglement computer- en netwerkgebruik 17 Huisregels 18 Foto en/of video-opnames 19 Vragen over...? 19 Belangrijke adressen en telefoonnummers 20 Routebeschrijving 21 REA College Nederland Locatie Heliomare Verlengde Voorstraat 8, 1949 CM Wijk aan Zee Postbus 78, 1940 AB Beverwijk T Colofon Redactie en coördinatie: Vormgeving en opmaak: Monique Eijke Repro REA College Locatie Heliomare Oplage: 150 Druk: juli 2014 Studiegids 2014/15 3

6 Wat is REA College Nederland? REA College Nederland verzorgt scholing voor mensen die door hun (arbeids-)handicap niet in staat zijn regulier beroepsonderwijs te volgen. Via scholing begeleiden wij cursisten naar de arbeidsmarkt. Ook ondersteunen wij cursisten door middel van jobcoaching bij het behouden van de huidige werkkring. Scholing en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede voorbereiding op de toekomst van onze cursisten. REA College heeft verschillende locaties in Nederland. Daarnaast werken wij samen met diverse ROC s. De locatie in Wijk aan Zee is onderdeel van Heliomare. Heliomare is een innovatieve organisatie die een totaalpakket van diensten en producten levert aan cliënten op de levensgebieden: onderwijs, arbeid, wonen, dagbesteding, revalidatie en sport. Als cursist van REA College Nederland Locatie Heliomare, kun je met alle levensgebieden van Heliomare in aanraking komen. Als je een opleiding volgt, is het mogelijk dat je therapie volgt bij Heliomare Revalidatie, woont in een flat van Heliomare Wonen en dat je actief bent bij Heliomare Sport. Door deze nauwe samenwerking met de andere onderdelen van Heliomare kunnen wij specialistisch maatwerk voor onze cursisten leveren, zoals het uitvoeren van een Opleidingen REA College biedt MBO opleidingen op niveau 2, 3, of 4. Je kunt daarmee een startkwalificatie behalen om door te stromen op de arbeidsmarkt. Wij geven opleidingen binnen de volgende beroepsrichtingen: Economie/zakelijke dienstverlening: Moderne bedrijfsadministratie Praktijkdiploma boekhouden Praktijkdiploma loonadministratie Bedrijfsadministratief medewerker Basiskennis boekhouden Basiskennis calculatie Basiskennis loonadministratie Secretaresse Verkoopmedewerker detailhandel Receptionist/telefonist Praktijkdiploma medewerker secretariaat Logistiek Medewerker logistiek Logistiek medewerker warehouse Grafisch Allround DTP niveau 3 Signmaker niveau 2 Medewerker DTP niveau 2 Zorg en Welzijn Medisch secretaresse Medisch receptionist/telefonist Informatica Medewerker ICT niveau 2 Medewerker Beheer ICT niveau 3 Technisch Beheer (vergelijkbaar niveau 4) Branchegerichte opleidingen CompTIA, Cisco, Microsoft, ITIL Foundation, 4 REA College Nederland Locatie Heliomare

7 arbeidsonderzoek, ondersteuning bij het aanvragen van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Ondersteunende vakken Bij iedere opleiding horen ondersteunende vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en tekstverwerken. Deze worden op het niveau van de opleiding gegeven. Trainingen als beroepsgerichte sociale vaardigheden, empowerment, telefoon- en sollicitatietraining zijn vaste onderdelen van de opleiding. Diploma s en certificaten Iedere cursist volgt bij het REA College een maatwerk traject. In het samenstellen van je opleidingsprogramma kijken we naar jouw mogelijkheden voor het vinden van werk. Dat kan een diploma zijn, maar ook portfolio opbouw of het behalen van certificaten. Aan het eind van het scholingstraject worden examens afgenomen. Dit gebeurt per vak door een gecertificeerde instelling. REA College werkt samen met landelijk erkende instituten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Deviant, Nova College, Media College Amsterdam, LOI, PBNA, VSLM, Exin en NTI. Voor ieder vak kun je een diploma of certificaat behalen. Het REA College kent een continue instroom. Woonfunctie Voor cursisten van REA College Locatie Heliomare met een zorgvraag, bestaat in enkele gevallen de mogelijkheid om tijdens de duur van de opleiding in Wijk aan Zee of Beverwijk te wonen. Dit kan met begeleiding van Heliomare Wonen en is bedoeld om een cursist goed voor te bereiden op zijn/haar toekomstige woonsituatie. Ook beschikt Heliomare over zelfstandige woongelegenheden. Een indicatiestelling AWBZ is hiervoor noodzakelijk, waarbij aan specifieke voorwaarden voldaan moet worden. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de trajectbegeleider. Studiegids 2014/15 5

8 Mentor en trajectbegeleider Als je bij ons bent aangemeld, krijg je een mentor en een trajectbegeleider toegewezen. De mentor is je persoonlijk begeleider en aanspreekpunt voor de opleiding. De trajectbegeleider voert de regie over het traject, onderhoudt contact met UWV en bewaakt het succesvol doorlopen van het scholingstraject. De trajectbegeleider zal je op de eerste scholingsdag ontvangen, je kennis laten maken met onze medewerkers en rondleiden door het gebouw. Van de mentor ontvang je bij aanvang van de opleiding een studieplanner, een opleidingsplan/kwalificatietabel en een weekplanner. Voortgang opleidingstraject De manager, trajectbegeleider, accountmedewerker en stage coördinator kunnen voor vragen altijd tijdens kantooruren gebeld worden. De en/instructeurs en mentoren zijn niet altijd telefonisch beschikbaar. Zij hebben wekelijks een telefonisch spreekuur zodat ouders of verzorgers met vragen kunnen bellen over de opleiding en/ of stage. Mailen kan overigens altijd: Studieresultaten worden regelmatig door de mentor verzameld en opgenomen in een voortgangsrapportage. De studieresultaten worden met jou besproken. Bij cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verzorgers hier ook bij aanwezig. Bij afronding van het traject wordt een eindrapportage geschreven. Alle rapportages worden na ondertekening van de cursist naar de opdrachtgever (UWV) gestuurd. Als er een probleem is met de scholing of begeleiding, bespreek dit dan met de mentor en/of trajectbegeleider. Deze bespreken het vervolgens in het begeleidingsteam, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Samen met jou wordt dan naar een oplossing gezocht. 6 REA College Nederland Locatie Heliomare

9 Beroeps Praktijk Vorming (stage) Naast het kwalificerende deel bestaat het traject ook uit een praktisch deel, de stage. Tegenwoordig wordt steeds meer het begrip beroepspraktijk vorming (BPV) gebruikt. De BPV is verplicht gesteld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Deze wet regelt de eisen voor een aantal beroepsopleidingen. Voor sommige richtingen bijvoorbeeld moet de stage gelopen worden bij een erkend leerbedrijf. De vak/-instructeur bespreekt met jou wanneer met de BPV gestart kan worden en vult het stageprofiel in. Onze stage coördinator zal je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek om samen met jou de mogelijkheden te bespreken. Samen gaan jullie op zoek naar een passende stageplek. Het BPV-bedrijf waar stage gevolgd wordt, bevindt zich bij voorkeur in je eigen woonomgeving. Denk hierbij aan een stageplek via je eigen netwerk (familie, vrienden, buren etc). Het vinden van een BPV-adres is niet altijd eenvoudig, maar met elkaar maakt het de kans van slagen veel groter. Openingstijden Het gebouw is van maandag tot en met vrijdag geopend van uur tot uur. Lesrooster Jouw lesrooster wordt vóór de eerste lesdag toegezonden. Bij het maken van het rooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden. Zijn er toch nog onduidelijkheden, dan kun je contact opnemen met je trajectbegeleider. Veranderingen in het rooster of aan- of afwezigheid van personeel vermelden wij op het digitale bord in de cursistenkantine. Dagindeling Cursusjaar 2014/15 Lesblok Lesblok Pauze (15 minuten) Lesblok Pauze (45 minuten) Lesblok Lesblok Pauze (15 minuten) Einde lesdag Studiegids 2014/15 7

10 Onderwijsgevend personeel Dionne Appel Hans Baaij Gerda de Beer Sandra de Groot Wouter Geerlings instructeur Jos Hollenberg 8 Angeline Egbers Dennis van der Eng instructeur Erik Kames

11 Jan Pieter Koedijk Henri Mantjes Regina Mooij Igo de l Orme Marleen Plooij Ahmed Sendi Lenneke van Spanje Robin Talsma André Uitgeest Ondersteunend personeel Juip Winsser instructeur Ivonne Beentjes receptie Frans van den Beld stage coördinator 9

12 Ondersteunend personeel (vervolg) Sandra de Bree accountmedewerker José van Egmond ADL Monique Eijke communicatie/pr Richtje Faber trajectbegeleider Dineke van Gestel ADL Emmy van Keeken administratief medewerker Akke van der Lem receptie Aletta Mast maatschappelijk werker Hanneke van der Peet trajectbegeleider 10 REA College Nederland Locatie Heliomare

13 Eva van der Sluis orthopedagoog Marianne Verbaan receptie Ingrid van Wendel receptie Vakantierooster Jeroen van Waas manager beroepsopleiding Start Maandag 18 augustus 2014 Herfstvakantie Maandag 13 oktober t/m vrijdag 17 oktober 2014 Kerstvakantie Maandag 22 december t/m vrijdag 02 januari 2015 Krokusvakantie Vrijdag 20 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 Paasvakantie Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april 2015 Meivakantie Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 Pinksteren Maandag 25 mei 2015 Zomervakantie Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2015 Studiedagen (3) Dinsdag 7 oktober 2014 Donderdag 19 februari 2015 Donderdag 2 april 2015 Studiegids 2014/15 11

14 Pauze Het drinken van koffie, thee en het gebruiken van de lunch is alleen toegestaan in de cursistenkantine. Koffie en chocolademelk zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Heet en koud water, thee en limonade zijn gratis. In de kantine staat ook een frisdrankautomaat. Er is een magnetron die je kunt gebruiken om maaltijden (geen popcorn) op te warmen. Afval zoals plastic bekertjes of etensresten gooi je in de daarvoor bestemde afvalbak. Gebruikt serviesgoed gaat in de vaatwasmachine. Studiekosten De benodigde leermiddelen zoals boeken en lesmateriaal voor cursussen worden in bruikleen door ons ter beschikking gesteld. Bij het beëindigen van de opleiding moet alles weer in goede staat ingeleverd worden bij de vaken/-instructeurs. Bij onzorgvuldig gebruik brengen wij de kosten in rekening. Agenda, schrijfmateriaal, schriften, multomap etc. dien je zelf aan te schaffen. Wajong Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Wajong kun je krijgen vanaf je 18e verjaardag. We hebben het over nieuwe Wajong en oude Wajong. Nieuwe Wajong is voor iedereen die vanaf 2010 Wajong aanvraagt. Nieuwe Wajong kun je aanvragen via de website van UWV: Nieuwe Participatiewet vanaf 1 januari 2015 Het kabinet wil 1 regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De verwachting is dat de wet 1 januari 2015 ingaat. 12 REA College Nederland Locatie Heliomare

15 Bijzondere activiteiten Gedurende het schooljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er is een kerstviering op de laatste lesdag voor de kerstvakantie. Diplomauitreikingen zijn in het voorjaar en aan het einde van het schooljaar. Vóór de zomervakantie is er ook een schoolfeest en een afsluitende barbecue. Voor sommige activiteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Docenten van het REA College zijn behulpzaam en super cool Vervoer REA-cursisten krijgen een vergoeding van REA College Locatie Heliomare volgens de subsidieregeling scholing van UWV. Max Groot Studiegids 2014/15 13

16 De cursistenraad De cursistenraad is het contactorgaan tussen het management en de cursisten. Het biedt de cursisten de mogelijkheid de rechtspositie van cursisten te verduidelijken en te verbeteren. Daarnaast kan de cursistenraad als klankbord voor het management functioneren en hen adviseren over bijvoorbeeld schoolregels en de aankleding van het gebouw. De cursistenraad heeft een aandeel in het organiseren van feesten zoals het schoolfeest en een ondersteunende functie in de organisatie van evenementen als de kerstviering en de barbecue. Heb je ideeën of suggesties? Laat het de cursistenraad weten! Dit kan via het postvakje bij de receptie of via een lid van de cursistenraad. Kluisjes De kluisjes bevinden zich in de hal bij het roosterbord. Heb je interesse in een kluisje, geef dat aan bij de ADL-medewerker. Zij kijkt met jou of er een geschikt kluisje voor je is. De kosten zijn 20,00 voor de duur van je traject. Daarnaast is er 5,00 borg die je bij het inleveren van je sleutel aan het einde van het traject weer terug krijgt. 14 REA College Nederland Locatie Heliomare

17 Verbetersuggesties en/of klachten Heb je een verbetersuggestie of een klacht? Dan kun je deze schriftelijk indienen via de website van Heliomare of via het formulier bij de receptie. De klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Een vak leren en toch plezier maken. Da s erg belangrijk voor mij Selim Gökhan Ziek- en betermeldingen Als je ziek bent, meld je dat telefonisch bij de receptie tussen en uur Volg je BPV? Dan meld je jezelf ook ziek bij het BPV-adres. De eerste dag dat je weer beter bent, meld je dat bij onze receptie en bij het BPV adres. Wanneer je je niet afmeldt, word je vóór 12 uur gebeld door de ADL-medewerker. Bij drie keer ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek tussen jou en de trajectbegeleider. De reden(en) van je verzuim worden hierin besproken. Om verder verzuim te voorkomen, worden in dat gesprek duidelijke afspraken met je gemaakt. Als je hierna weer zonder afmelding verzuimt, wordt dat doorgegeven aan UWV. De trajectbegeleider en mentor worden altijd op de hoogte gesteld van ongeoorloofd verzuim. Studiegids 2014/15 15

18 Therapieën Naast ondersteuning binnen ons opleidingsprogramma speelt therapie en/of revalidatie voor veel cursisten een belangrijke rol. Wij proberen de therapie zo goed mogelijk af te stemmen op het lesrooster. Voor specifieke wensen of wijzigingen in de planning kun je contact opnemen met maatschappelijk werk. Ben je verhinderd om therapie te volgen? Dan moet je dit z.s.m. maar uiterlijk vóór woensdag uur aan de balie behandelinformatie doorgeven: of Dit geldt ook voor afwezigheid tijdens schoolvakanties. ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) De ADL-medewerker is iedere schooldag tijdens schooltijden aanwezig. Als je ADL-hulp nodig hebt, wordt zij daarover geïnformeerd. Op de eerste schooldag wil zij ook graag weten welke acties genomen moeten worden in geval van nood en of op naam gestelde medicijnen in de koelkast of in het medicijnen kastje bewaard moeten worden. Mededelingenbord Op het digitale scherm in de cursistenkantine worden belangrijke mededelingen aangegeven. Hier vind je informatie over bijvoorbeeld roosterwijzigingen, afwezigheid van en/instructeurs, vervanging van en/instructeurs, examenuitslagen en rondleidingen. 16 REA College Nederland Locatie Heliomare

19 Reglement computer- / netwerkgebruik en internetprotocol Cursisten mogen tijdens de lessen gebruik maken van een computer met internettoepassingen. Bij aanvang van het schooljaar zal elke cursist met zijn mentor het computerreglement doornemen en dit voor akkoord ondertekenen. De belangrijkste regels zijn: Internet wordt alleen gebruikt voor schoolopdrachten en na uitdrukkelijke toestemming van de /instructeur die de cursist begeleidt en toezicht houdt. Bij de computers en laptops wordt niet gegeten of gedronken. De enige uitzondering is een medische indicatie. Spelletjes spelen, zowel online als offline kan alleen in de lunchpauze, in de door het management aangewezen lokalen en alleen met de computers die daar staan (dus geen schoollaptops). Gebruik van eigen laptop is alleen toegestaan na toestemming van de /instructeur en van systeembeheer. De cursist houdt zich aan de huis- en gedragsregels en veroorzaakt geen overlast voor of geeft geen aanstoot aan andere cursisten. Het gebruik van internet, spelletjes e.d. dient als ondersteuning van de lessen en is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de /instructeur, die de cursist hierbij begeleidt en toezicht houdt. Het is verboden om pornografische, racistische, discriminerende of andere aanstootgevende sites te bezoeken. Chatten is niet toegestaan. Het downloaden van software zonder toestemming van de /instructeur is verboden. Wanneer de huisregels en/of het internetprotocol niet in acht worden genomen volgt na twee waarschuwingen een brief met een kopie naar ouders/verzorgers en/of instanties. Bovendien vindt een gesprek plaats. Naar aanleiding van dit gesprek volgen mogelijk sancties.

20 Huisregels Er Je wordt geacht de algemene fatsoensnormen en waarden te kennen en in praktijk te brengen. Ons gebouw is rookvrij. Dit betekent voor cursisten die roken dat zij aangewezen zijn op de overdekte ruimte aan de achterzijde van het gebouw (hier staan asbakken). Het is verboden om bij de hoofdingang en de achteringang te roken Het is alleen toegestaan lesmateriaal te kopiëren na toestemming van de / instructeur. Het kopiëren van software dat tijdens de scholing wordt gebruikt is verboden, evenals het gebruik van usb-sticks mogen geen gemotoriseerde voertuigen in de kelder geparkeerd worden. 08 Het Afval en sigaretten dienen gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken. Cursisten worden aansprakelijk gesteld voor het vernielen en beschadigen van eigendommen van REA College Locatie Heliomare of van derden De hoofdingang is geen hangplek. Rondhangen bij de hoofdingang is dus niet wenselijk. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet gebruikt worden. Je mag dus ook niet gebeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de mentor of / instructeur. Voor dringende gevallen is de receptie altijd bereikbaar. Fietsers en bromfietsers mogen uitsluitend gebruik maken van de achteringang van de school waar de toegang naar de stalling is. Auto s dienen zoveel mogelijk aan de voorkant van het gebouw langs het weiland geparkeerd te worden. gebruik en of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is verboden. Eten en drinken in lesruimtes is niet toegestaan. Uitzonderingen (op medische gronden) kunnen gemaakt worden in overleg met de trajectbegeleider. REA College is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernieling etc. van eigendommen van cursisten. 13 Aan illegale bezigheden in en om het gebouw worden consequenties verbonden. REA College Nederland Locatie Heliomare

21 Foto- en/of video-opnames Het kan voorkomen dat bij sommige evenementen gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze opnames zullen voor algemene doeleinden (bijv. persberichten of andere communicatie-uitingen) gebruikt worden. Als je niet in beeld gebracht wilt worden, vernemen wij dat graag bij aanvang van het schooljaar zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Het kan ook voorkomen dat er video-opnames in de klas worden gemaakt. Dit is voor individuele begeleiding zodat de cursist meer zicht krijgt op zijn/haar eigen functioneren in een bepaalde situatie. De video-opnames worden met de /instructeur bekeken en vervolgens wordt besproken hoe één en ander in de klas verloopt. Het spreekt voor zich dat deze beelden alleen voor intern gebruik zijn. Leuk om met allerlei verschillende jongens en meisjes de lessen te volgen op een leuke plek Anthony Vroom Vragen over...? Voor vragen over lessen, roosters en dergelijke kun je terecht bij de trajectbegeleider. Bij de receptie is een folder verkrijgbaar over het Heliomare klachtenreglement. Studiegids 2014/15 19

22 DORPSDUINEN Belangrijke adressen en telefoonnummers: 1 Heliomare 2 Heliomare 3 REA Revalidatie Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T Onderwijs Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T College Nederland, Locatie Heliomare Verlengde Voorstr. 8, 1949 CM Wijk aan Zee T Heliomare 5 Heliomare 6 Heliomare Sport Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T Wonen Voorstraat 42, 1949 BJ Wijk aan Zee T Arbeidsintegratie Verlengde Voorstr. 8, 1949 CM Wijk aan Zee T RELWEG Het postadres van Heliomare is: Postbus 78, 1940 AB Beverwijk 20 REA College Nederland Locatie Heliomare

23

24

Studiegids 2015-2016. Locatie Heliomare

Studiegids 2015-2016. Locatie Heliomare Studiegids 2015-2016 Locatie Heliomare De locaties De locaties van REA van College REA College Nederland Nederland zijn gevestigd zijn gevestigd door door het hele het land. hele land. Routebeschrijving

Nadere informatie

Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land.

Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2013/14 Locatie Heliomare De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2013/14 Woord vooraf Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land.

Studiegids 2012-2013. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2012-2013 Locatie Heliomare De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2012-2013 Woord vooraf Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Logistiek en Mobiliteit welkom bij de School voor Logistiek en Mobiliteit Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Cursusoverzicht 2015/2016 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 07.09.15 18.45-22.00 925.- 115.- 212.- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Voor ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer in Eindhoven en Waalre. LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Leerlingenvervoer gemeente Eindhoven en waalre

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi Locatiegids ATC amersfoort locatiegids Mulock t Gooi 2 3 Over ons 4 Hoe kom je bij ons terecht? 5 Wat willen we met jou bereiken? 6 Werkwijze 8 Overige informatie Over ons Welkom bij het Arbeids Trainings

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO

Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO Cursusoverzicht 2016/2017 Avondopleidingen SKO Telefoniste/Receptioniste Telefoniste/Receptioniste Vught 18 maandag 12.09.16 18.45-22.00 925.- 120.- 212.- Telefoniste/Receptioniste 's-hertogenbosch 18

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Welkom. Namens allen

Welkom. Namens allen Welkom Namens allen Informatieavond nieuwe studenten Juni 2015 Programma Gefeliciteerd Voorlichting over de opleiding Benodigde materialen en kosten Lanceerweek op Ameland Communicatie Inleveren documenten,

Nadere informatie

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden:

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden: Geachte ouders/verzorgers, Komend cursusjaar wordt het gebruik van laptops in de bovenbouw bij nog meer vakken toegepast, een mooie ontwikkeling in onze school. Het werken met laptops in school heeft als

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement.

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement. Kijk rond in de buurt van de school. * Onze school staat in een middenklas woonwijk met ook andere scholen rond om ons heen. Relatief wonen er weinig kinderen in deze buurt, degene die er wonen zijn nog

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

tussenvoorziening Time out Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1

tussenvoorziening Time out Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1 tussenvoorziening Time out 2015 2016 Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs Veendam 1 Welkom bij Time Out! Het onderwijsaanbod Het lukt even niet. Er zijn te veel oorzaken waardoor het

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2011-2012 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Kappersopleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Informatieavond 3 mavo. Schooljaar 2014-2015

Informatieavond 3 mavo. Schooljaar 2014-2015 Informatieavond 3 mavo Schooljaar 2014-2015 Hartelijk welkom Meneer de Beer, teamleider Mevrouw Poelman, leerlingcoördinator Wendy van der Laan, decaan Mavo Programma Decanaat Sector en pakketkeuze Middelbaar

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Schoolregels. Hardenberg 2015-2016. vechtdalcollege.nl. Plek van betekenis HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VMBO

Schoolregels. Hardenberg 2015-2016. vechtdalcollege.nl. Plek van betekenis HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VMBO Schoolregels Hardenberg 2015-2016 Plek van betekenis VMBO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vechtdalcollege.nl Een nieuw schooljaar Aan de leerlingen van het Vechtdal College locatie Hardenberg, Lekker uitgerust

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen Regels en Richtlijnen Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Continurooster

CBS De Akker Protocol Continurooster CBS De Akker Protocol Continurooster Datum eerste versie 08-06-2015 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Ouderavond BOC1. Dinsdag 30 oktober 2012

Ouderavond BOC1. Dinsdag 30 oktober 2012 Ouderavond BOC1 Dinsdag 30 oktober 2012 Programma ouderavond BOC1 Introductie BOC-teams CIOS Arnhem Lesrooster CIOS Arnhem Onderwijsmodel CIOS Arnhem Leerlijnen Vakken BOC1 Digitale leeromgeving N@tschool

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening welkom bij de School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Pitstop. Informatiegids 2011-2012

Pitstop. Informatiegids 2011-2012 Informatiegids 20112012 INFORMATIEGIDS 20112012 INFORMATIEGIDS PITSTOP Leeuwarden Heerenveen cursusjaar 2011/2012 INFORMATIEGIDS 20112012 INHOUD Inleiding 1. Algemeen 2. Trajecten 3. Begeleiding 4. Instrumenten/hulpmiddelen

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie