Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land."

Transcriptie

1 Studiegids 2013/14 Locatie Heliomare De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land.

2

3 Studiegids 2013/14

4 Woord vooraf Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare Voor je ligt de studiegids van het REA College, schooljaar 2013/14. Ons doel is om iedere cursist door middel van scholing een leuke en geschikte baan te bezorgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons gebouw respectvol met elkaar omgaat. Daarvoor zijn afspraken gemaakt die wij in deze studiegids graag op een rijtje zetten. Ook is er praktische informatie opgenomen, zoals de schooltijden, het vakantierooster en de personele bezetting. Als er bijzondere activiteiten zijn gedurende het cursusjaar, of wanneer er actuele zaken te melden zijn, informeren wij alle cursisten daar per brief over. Ook kan je veel actuele informatie vinden op de websites van Heliomare (www.heliomare.nl) en van REA College Nederland (www.reacollegenederland.nl). Heb je vragen? Schroom niet om ze te stellen! Wij wensen je een prettig en succesvol cursusjaar toe! REA College Nederland, Locatie Heliomare Jeroen van Waas manager beroepsopleiding 2 REA College Nederland Locatie Heliomare

5 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Inhoudsopgave 3 Wat is REA College Nederland? 4 Opleidingen 4 Ondersteunende vakken 5 Diploma s en certificaten 5 Woonfunctie 5 Mentor en trajectbegeleider 6 Voortgang opleidingstraject 6 Beroeps Praktijk Vorming (stage) 7 Openingstijden 7 Lesrooster 7 Onderwijsgevend personeel 8 Onderwijsondersteunend personeel 9 Vakantierooster 11 Pauze 12 Studiekosten 12 Wajong 12 Bijzondere activiteiten 13 Vervoer 13 Cursistenraad 14 Kluisjes 14 Cursisttevredenheid 15 Verbetersuggesties en/of klachten 15 Ziek- en betermeldingen 15 Therapieën 16 Mededelingenbord 16 ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) 16 Reglement computer- en netwerkgebruik 17 Huisregels 18 Foto en/of video-opnames 19 Vragen over...? 19 Belangrijke adressen en telefoonnummers 20 Routebeschrijving 21 REA College Nederland Locatie Heliomare Verlengde Voorstraat 8, 1949 CM Wijk aan Zee Postbus 78, 1940 AB Beverwijk T Colofon Redactie en coördinatie: Vormgeving en opmaak: Monique Eijke Repro REA College Locatie Heliomare Oplage: 75 Druk: juli 2013 Studiegids 2013/14 3

6 Wat is REA College Nederland? REA College Nederland verzorgt scholing voor mensen die door hun (arbeids-)handicap niet in staat zijn regulier beroepsonderwijs te volgen. Via scholing begeleiden wij cursisten naar de arbeidsmarkt. Ook ondersteunen wij cursisten door middel van jobcoaching bij het behouden van de huidige werkkring. Scholing en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede voorbereiding op de toekomst van onze cursisten. REA College heeft verschillende locaties in Nederland. Daarnaast werken wij samen met diverse ROC s. De locatie in Wijk aan Zee is onderdeel van Heliomare. Heliomare is een innovatieve organisatie die een totaalpakket van diensten en producten levert aan cliënten op de levensgebieden: onderwijs, arbeid, wonen, dagbesteding, revalidatie en sport. Als cursist van REA College Nederland kun je met alle levensgebieden van Heliomare in aanraking komen. Als je een opleiding volgt, is het mogelijk dat je therapie volgt bij Heliomare Revalidatie, woont in een flat van Heliomare Wonen en dat je actief bent bij Heliomare Sport. Door deze nauwe samenwerking met de andere onderdelen van Heliomare kunnen wij specialistisch maatwerk voor onze cursisten leveren, zoals het uitvoeren van een arbeidsonderzoek, een arbeidstraining, ondersteuning bij het aanvragen van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Opleidingen Wij geven opleidingen binnen de volgende beroepsrichtingen: Economie/zakelijke dienstverlening: Moderne bedrijfsadministratie Praktijkdiploma boekhouden Praktijkdiploma loonadministratie Bedrijfsadministratief medewerker Basiskennis boekhouden Basiskennis loonadministratie Secretaresse Verkoper detailhandel Receptionist/telefonist Praktijkdiploma medewerker secretariaat Techniek Medewerker logistiek Logistiek medewerker warehouse Grafisch Allround DTP Signmaker Medewerker grafisch & multimedia opmaak Zorg en Welzijn Medisch secretaresse Medisch receptionist/telefonist Informatica Cursus ECDL Tracks servicedesk medewerker foundation Tracks technisch beheerder foundation REA College biedt MBO opleidingen op niveau 2, 3, of 4. Je kunt daarmee een startkwalificatie behalen om door te stromen op de arbeidsmarkt. 4 REA College Nederland Locatie Heliomare

7 Ondersteunende vakken Bij iedere opleiding horen ondersteunende vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en tekstverwerken. Deze worden op het niveau van de opleiding gegeven. Trainingen als beroepsgerichte sociale vaardigheden, autisme en arbeid, empowerment en sollicitatietraining zijn vaste onderdelen van de opleiding. Diploma s en certificaten Iedere cursist volgt bij het REA College een maatwerk traject. In het samenstellen van je opleidingsprogramma kijken we naar jouw mogelijkheden voor het vinden van werk. Dat kan een diploma zijn, maar ook portfolio opbouw of het behalen van certificaten. Aan het eind van het scholingstraject worden examens afgenomen. Dit gebeurt per vak door een gecertificeerde instelling. REA College werkt samen met landelijk erkende instituten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Deviant, Nova College, Media College Amsterdam, LOI, PBNA, VSLM, Exin en NTI. Voor ieder vak kun je een diploma of certificaat behalen. Het REA College kent een continue instroom. Woonfunctie Voor cursisten van REA College Locatie Heliomare, bestaat in enkele gevallen de mogelijkheid om tijdens de duur van de opleiding in Wijk aan Zee of Beverwijk te wonen. Dit kan met begeleiding van Heliomare Wonen en is bedoeld om een cursist goed voor te bereiden op zijn/haar toekomstige woonsituatie. Ook beschikt Heliomare over zelfstandige woongelegenheden. Een indicatiestelling AWBZ is hiervoor noodzakelijk, waarbij aan specifieke voorwaarden voldaan moet worden. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de trajectbegeleider. Studiegids 2013/14 5

8 Mentor en trajectbegeleider Als je bij ons bent aangemeld, krijg je een mentor en een trajectbegeleider toegewezen. De mentor is je persoonlijk begeleider en aanspreekpunt voor de opleiding. De trajectbegeleider voert de regie over het traject, onderhoudt contact met UWV en bewaakt het succesvol doorlopen van het scholingstraject. De trajectbegeleider zal je op de eerste scholingsdag ontvangen, je kennis laten maken met onze medewerkers en rondleiden door het gebouw. Van de mentor ontvang je bij aanvang van de opleiding een studieplanner, een opleidingsplan/kwalificatietabel en een weekplanner. Voortgang opleidingstraject De manager, trajectbegeleider, accountmedewerker en stage coördinator kunnen voor vragen altijd tijdens kantooruren gebeld worden. De en en mentoren zijn niet altijd telefonisch beschikbaar. Zij hebben wekelijks een telefonisch spreekuur zodat ouders of verzorgers met vragen kunnen bellen over de opleiding en/of stage. Studieresultaten worden regelmatig door de mentor verzameld en opgenomen in een voortgangsrapportage. De studieresultaten worden met jou besproken. Bij cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verzorgers hier ook bij aanwezig. Bij afronding van het traject wordt een eindrapportage geschreven. Alle rapportages worden na ondertekening van de cursist naar de opdrachtgever (UWV) gestuurd. Als er een probleem is met de scholing of begeleiding, bespreek dit dan met de mentor en/of trajectbegeleider. Deze bespreken het vervolgens in het begeleidingsteam, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Samen met jou wordt dan naar een oplossing gezocht. 6 REA College Nederland Locatie Heliomare

9 Beroeps Praktijk Vorming (stage) Naast het kwalificerende deel bestaat het traject ook uit een praktisch deel, de stage. Tegenwoordig wordt steeds meer het begrip beroepspraktijk vorming (BPV) gebruikt. De BPV is verplicht gesteld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Deze wet regelt de eisen voor een aantal beroepsopleidingen. Voor sommige richtingen bijvoorbeeld moet de stage gelopen worden bij een erkend leerbedrijf. De vak bespreekt met jou wanneer met de BPV gestart kan worden en vult het stageprofiel in. Onze stage coördinator zal je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek om samen met jou de mogelijkheden te bespreken. Samen gaan jullie op zoek naar een passende stageplek. Het BPV-bedrijf waar stage gevolgd wordt, bevindt zich bij voorkeur in je eigen woonomgeving. Denk hierbij aan een stageplek via je eigen netwerk (familie, vrienden, buren etc). Het vinden van een BPV-adres is niet altijd eenvoudig, maar met elkaar maakt het de kans van slagen veel groter. Openingstijden Het gebouw is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.15 uur tot uur. Lesrooster Jouw lesrooster wordt vóór de eerste lesdag toegezonden. Bij het maken van het rooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden. Zijn er toch nog onduidelijkheden, dan kun je contact opnemen met je trajectbegeleider. Veranderingen in het rooster of aan- of afwezigheid van personeel vermelden wij op het digitale bord in de cursistenkantine. Dagindeling Cursusjaar 2013/14 Lesblok Lesblok Pauze (15 min.) Lesblok Pauze (45 min.) Lesblok Lesblok Pauze (15 min.) Einde lesdag Studiegids 2013/14 7

10 Onderwijsgevend personeel Dionne Appel Hans Baaij Gerda de Beer instructeur Sandra de Groot Wouter Geerlings instructeur Jos Hollenberg Linda Jongbloed werkbegeleider Repro Erik Kames Bas Klinkhamer instructeur

11 Jan Pieter Koedijk Regina Mooij Igo de l Orme Marleen Plooij Ahmed Sendi Lenneke van Spanje Robin Talsma Ondersteunend personeel André Uitgeest Angeline Egbers Frans van den Beld stage coördinator Sandra de Bree accountmedewerker José van Egmond ADL

12 Ondersteunend personeel (vervolg) Monique Eijke communicatie/pr Richtje Faber trajectbegeleider Dineke van Gestel ADL Emmy van Keeken administratief medewerker Akke van der Lem receptie Aletta Mast maatschappelijk werk Hanneke van der Peet trajectbegeleider Janet Schelvis receptie Eva van der Sluis orthopedagoog 10 REA College Nederland Locatie Heliomare

13 Marianne Verbaan receptie Jeroen van Waas manager beroepsopleiding Vakantierooster Start maandag 19 augustus 2013 Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie Maandag 23 december t/m vrijdag 03 januari 2014 Krokusvakantie Vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 2014 Paas + Meivakantie Vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei 2014 Hemelvaart Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2014 Pinksteren Maandag 9 juni 2014 Zomervakantie Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus 2014 Studiedagen (4) Nader in te vullen Studiegids 2013/14 11

14 Pauze Het drinken van koffie, thee en het gebruiken van de lunch is alleen toegestaan in de cursistenkantine. Koffie en chocolademelk zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Heet en koud water, thee en limonade zijn gratis. In de kantine staat ook een frisdrankautomaat. Er is een magnetron die je kunt gebruiken om maaltijden (geen popcorn) op te warmen. Afval zoals plastic bekertjes of etensresten gooi je in de daarvoor bestemde afvalbak. Gebruikt serviesgoed gaat in de vaatwasmachine. Studiekosten De benodigde leermiddelen zoals boeken en lesmateriaal voor cursussen worden in bruikleen door ons ter beschikking gesteld. Bij het beëindigen van de opleiding moet alles weer in goede staat ingeleverd worden bij de vaken. Bij onzorgvuldig gebruik brengen wij de kosten in rekening. Agenda, schrijfmateriaal, schriften, multomap etc. dien je zelf aan te schaffen. Wajong Cursisten kunnen vanaf hun 18e jaar in aanmerking komen voor een Wajonguitkering. Het aanvraagformulier is te downloaden via de website of verkrijgbaar bij het UWV-kantoor in jouw regio. De aanvraag moet ingediend worden als je de leeftijd van 17 jaar en 9 maanden hebt bereikt. Ook hier geldt dat je bij vragen contact op kunt nemen met maatschappelijk werk. 12 REA College Nederland Locatie Heliomare

15 Bijzondere activiteiten Gedurende het schooljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er is een kerstviering op de laatste lesdag voor de kerstvakantie. Diplomauitreikingen zijn in het voorjaar en aan het einde van het schooljaar. Vóór de zomervakantie is er ook een schoolfeest en een afsluitende barbecue. Voor sommige activiteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Ik voel me erg thuis op het REA College! Robert Jan van Groningen Vervoer REA-cursisten krijgen een vergoeding van REA College Locatie Heliomare volgens de subsidieregeling scholing van UWV. Studiegids 2013/14 13

16 De cursistenraad De cursistenraad is het contactorgaan tussen het management en de cursisten. Het biedt de cursisten de mogelijkheid de rechtspositie van cursisten te verduidelijken en te verbeteren. Daarnaast kan de cursistenraad als klankbord voor het management functioneren en hen adviseren over bijvoorbeeld schoolregels en de aankleding van het gebouw. De cursistenraad heeft een aandeel in het organiseren van feesten zoals het schoolfeest en een ondersteunende functie in de organisatie van evenementen als de kerstviering en de barbecue. Heb je ideeën of suggesties? Laat het de cursistenraad weten! Dit kan via het postvakje bij de receptie of via een lid van de cursistenraad. Kluisjes De kluisjes bevinden zich in de hal bij het roosterbord. Heb je interesse in een kluisje, geef dat aan bij de ADLmedewerker. Zij kijkt met jou of er een geschikt kluisje voor je is. De kosten zijn 20,00 voor de duur van je traject. Daarnaast is er 5,00 borg die je bij het inleveren van je sleutel aan het einde van het traject weer terug krijgt. 14 REA College Nederland Locatie Heliomare

17 Cursisttevredenheid We vinden het heel belangrijk dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Om nog beter in te kunnen spelen op jouw behoefte vragen we je enkele keren tijdens het traject om je mening te geven over onze dienstverlening. Verbetersuggesties en/of klachten Heb je een verbetersuggestie of een klacht? Dan kun je deze schriftelijk indienen via de website van Heliomare of via het formulier bij de receptie. De klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Ziek- en betermeldingen Als je ziek bent, meld je dat telefonisch bij de receptie tussen 8.15 en 8.45 uur. Volg je BPV? Dan meld je jezelf ook ziek bij het BPV-adres. De eerste dag dat je weer beter bent, meld je dat bij onze receptie en bij het BPV adres. Wanneer je je niet afmeldt, word je vóór 12 uur gebeld door de ADL-medewerker. Bij drie keer ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek tussen jou en de trajectbegeleider. De reden(en) van je verzuim worden hierin besproken. Om verder verzuim te voorkomen, worden in dat gesprek duidelijke afspraken met je gemaakt. Als je hierna weer zonder afmelding verzuimt, wordt dat doorgegeven aan UWV. De trajectbegeleider en mentor worden altijd op de hoogte gesteld van ongeoorloofd verzuim. Ik vind het prettig dat ze hier veel aandacht voor je hebben. Gaia van Basten Studiegids 2013/14 15

18 Therapieën Naast ondersteuning binnen ons opleidingsprogramma speelt therapie en/of revalidatie voor veel cursisten een belangrijke rol. Wij proberen de therapie zo goed mogelijk af te stemmen op het lesrooster. Voor specifieke wensen of wijzigingen in de planning kun je contact opnemen met maatschappelijk werk. Ben je verhinderd om therapie te volgen? Dan moet je dit z.s.m. maar uiterlijk vóór woensdag uur aan de balie behandelinformatie doorgeven: of Dit geldt ook voor afwezigheid tijdens schoolvakanties. Mededelingenbord Op het digitale scherm in de cursistenkantine worden belangrijke mededelingen aangegeven. Hier vind je informatie over bijvoorbeeld roosterwijzigingen, afwezigheid van en, vervanging van en, examenuitslagen en rondleidingen. ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) De ADL-medewerker is iedere schooldag tijdens schooltijden aanwezig. Als je ADL-hulp nodig hebt, wordt zij daarover geïnformeerd. Op de eerste schooldag wil zij ook graag weten welke acties genomen moeten worden in geval van nood en of op naam gestelde medicijnen in de koelkast of in het medicijnenkastje bewaard moeten worden. 16 REA College Nederland Locatie Heliomare

19 Reglement computer- en netwerkgebruik en internetprotocol Cursisten mogen tijdens de lessen gebruik maken van een computer met internettoepassingen. Bij aanvang van het schooljaar zal elke cursist met zijn mentor het computerreglement doornemen en dit voor akkoord ondertekenen. De belangrijkste regels zijn: Internet wordt alleen gebruikt voor schoolopdrachten en na uitdrukkelijke toestemming van de die de cursist begeleidt en toezicht houdt. Bij de computers en laptops wordt niet gegeten of gedronken. De enige uitzondering is een medische indicatie. Spelletjes spelen, zowel online als offline kan alleen in de lunchpauze, in de door het management aangewezen lokalen en alleen met de computers die daar staan (dus geen schoollaptops). Gebruik van eigen laptop is alleen toegestaan na toestemming van de en van systeembeheer. De cursist houdt zich aan de huis- en gedragsregels en veroorzaakt geen overlast voor of geeft geen aanstoot aan andere cursisten. Het gebruik van internet, spelletjes e.d. dient als ondersteuning van de lessen en is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de, die de cursist hierbij begeleidt en toezicht houdt. Het is verboden om pornografische, racistische, discriminerende of andere aanstootgevende sites te bezoeken. Chatten is niet toegestaan. Het downloaden van software zonder toestemming van de is verboden. Wanneer de huisregels en/of het internetprotocol niet in acht worden genomen volgt na twee waarschuwingen een brief met een kopie naar ouders/verzorgers en/of instanties. Bovendien vindt een gesprek plaats. Naar aanleiding van dit gesprek volgen mogelijk sancties. Studiegids 2013/14 17

20 Huisregels Er Je wordt geacht de algemene fatsoensnormen en waarden te kennen en in praktijk te brengen. Ons gebouw is rookvrij. Dit betekent voor cursisten die roken dat zij aangewezen zijn op de overdekte ruimte aan de achterzijde van het gebouw (hier staan asbakken). Het is verboden om bij de hoofdingang en de achteringang te roken Het is alleen toegestaan lesmateriaal te kopiëren na toestemming van de. Het kopiëren van software dat tijdens de scholing wordt gebruikt is verboden, evenals het gebruik van usb-sticks mogen geen gemotoriseerde voertuigen in de kelder geparkeerd worden. 08 Het Afval en sigaretten dienen gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken. Cursisten worden aansprakelijk gesteld voor het vernielen en beschadigen van eigendommen van REA College Locatie Heliomare of van derden De hoofdingang is geen hangplek. Rondhangen bij de hoofdingang is dus niet wenselijk. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet gebruikt worden. Je mag dus ook niet gebeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de mentor of. Voor dringende gevallen is de receptie altijd bereikbaar. Fietsers en bromfietsers mogen uitsluitend gebruik maken van de achteringang van de school waar de toegang naar de stalling is. Auto s dienen zoveel mogelijk aan de voorkant van het gebouw langs het weiland geparkeerd te worden. gebruik en of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is verboden. Eten en drinken in lesruimtes is niet toegestaan. Uitzonderingen (op medische gronden) kunnen gemaakt worden in overleg met de trajectbegeleider. REA College is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernieling etc. van eigendommen van cursisten. 13 Aan illegale bezigheden in en om het gebouw worden consequenties 18 verbonden. REA College Nederland Locatie Heliomare

21 Foto- en/of video-opnames Het kan voorkomen dat bij sommige evenementen gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze opnames zullen voor algemene doeleinden (bijv. persberichten of andere communicatie-uitingen) gebruikt worden. Als je niet in beeld gebracht wilt worden, vernemen wij dat graag bij aanvang van het schooljaar zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Het kan ook voorkomen dat er video-opnames in de klas worden gemaakt. Dit is voor individuele begeleiding zodat de cursist meer zicht krijgt op zijn/haar eigen functioneren in een bepaalde situatie. De video-opnames worden met de bekeken en vervolgens wordt besproken hoe één en ander in de klas verloopt. Het spreekt voor zich dat deze beelden alleen voor intern gebruik zijn. Vragen over...? Echt een gezellige plaats om les te volgen! Voor vragen over lessen, roosters en dergelijke kun je terecht bij de trajectbegeleider. Bij de receptie is een folder verkrijgbaar over het Heliomare klachtenreglement. John Groot Studiegids 2013/14 19

22 DORPSDUINEN Belangrijke adressen en telefoonnummers 1 Heliomare 2 Heliomare 3 REA Revalidatie Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T Onderwijs Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T College Nederland, Locatie Heliomare Verlengde Voorstr. 8, 1949 CM Wijk aan Zee T Heliomare 5 Heliomare 6 Heliomare Sport Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee T Wonen Voorstraat 42, 1949 BJ Wijk aan Zee T Arbeidsintegratie Verlengde Voorstr. 8, 1949 CM Wijk aan Zee T RELWEG Het postadres van Heliomare is: Postbus 78, 1940 AB Beverwijk 20 REA College Nederland Locatie Heliomare

23 Routebeschrijving Je komt met de auto: Vanuit richting Alkmaar: via de A9 vanuit Alkmaar volg je de borden Haarlem-Noord/IJmuiden, Beverwijk (A22). Je neemt afslag Beverwijk/Velsen-Noord. Volg verder de borden richting Wijk aan Zee. Vanuit richting Haarlem-Amsterdam: Met de auto via de A208/A22 (via de Velsertunnel) vanuit richting Haarlem of via de A9/A22 vanuit de richting Amsterdam/Velsen-Noord. Houd rechts aan! Je volgt de weg over het viaduct. Volg verder de borden Wijk aan Zee. Verder: Je rijdt Wijk aan Zee via de Zeestraat binnen. De Zeestraat gaat over in de Verlengde Voorstraat. Je komt met openbaar vervoer: REA College is goed bereikbaar per openbaar vervoer. De bus stopt voor het gebouw. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor mensen die met eigen vervoer komen. Zie voor actuele routebeschrijving onze website. Voor de laatste informatie over het openbaar vervoer kun je raadplegen, of bellen met Handige websites: Website van Heliomare Alles wat je moet weten over UWV en Wajong Voor het aanvragen van de zorgtoeslag Alles wat je moet weten voor het vinden van een stageplek Website REA College Nederland

24 REA College Nederland Locatie Heliomare Verlengde Voorstraat CM Wijk aan Zee T E reacollegenederland.nl Locatie Bartiméus Putterweg VG Ermelo T E reacollegenederland.nl Locatie Groningen Laan van de Vrede CA Groningen T E reacollegenederland.nl Locatie Nijmegen Kerkebos BB Nijmegen T E reacollegenederland.nl Locatie Heerlen Ruys de Beerenbroucklaan CC Heerlen T E reacollegenederland.nl Centraal Kantoor Putterweg 140, 3851 VG Ermelo T E REA College Nederland ondersteunt mensen met een beperking door scholing naar duurzame arbeid

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Schoolgids Rebound 2013-2014

Schoolgids Rebound 2013-2014 Schoolgids Rebound 2013-2014 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze...

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie