RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS"

Transcriptie

1 RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat. Verbeteringen op het gebied van het primaire zorgproces en patiëntenlogistiek worden als belangrijke ontwikkelingen onderkend. Tevens wordt de interactie tussen de patiënt en zorgverleners in de toekomst steeds meer het domein van de burger. Om in te spelen op bovengenoemde ontwikkelingen, en de patiënt en externe zorgverlener hierin te faciliteren, wordt in juni 2009 Zorgportaal binnen het Sint Franciscus Gasthuis in gebruik genomen. In deze richtlijn zijn de rechten en verplichtingen uitgewerkt die de implementatie van Zorgportaal voor u als eerstelijns zorgverlener met zich meebrengt. Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is een apart beveiligd gedeelte binnen de website van het Sint Franciscus Gasthuis. Hiermee streven wij naar een verbeterde efficiency binnen het zorgproces en een verbeterde dienstverlening richting de eerstelijns zorgverlener en zijn patiënt. U heeft via Zorgportaal toegang tot onderstaande gegevens van uw eigen patiënten: Uitslagen van laboratoriumonderzoeken; Uitslagen van pathologisch onderzoeken; Verslagen van uw radiologische onderzoeken; Overzicht van afspraken in het Sint Franciscus Gasthuis; Overzicht van opnames in het Sint Franciscus Gasthuis; Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners. Verder biedt Zorgportaal u de mogelijkheid om voor een patiënt een verwijsaanvraag aan te maken of direct een afspraak te maken met een specialist in het Sint Franciscus Gasthuis. Via de website kunt u zien welke specialismen bovenstaande mogelijkheden via Zorgportaal aanbieden. In de loop van het jaar sluiten meer specialismen aan bij Zorgportaal. Patiënten Via de beveiligde website Zorgportaal kan uw patiënt 24 uur per dag, zeven dagen per week vanaf zijn eigen computer een afspraak maken, wijzigen of annuleren bij een aantal specialismen. Verder kan uw patiënt op Zorgportaal in de toekomst prediagnostische formulieren invullen en worden folders beschikbaar gesteld met daarin relevante informatie over een afspraak (bijvoorbeeld voorbereiding van een bepaald onderzoek).

2 Definities/Begrippen UZI-pas De UZI-pas, waarin UZI staat voor Unieke Zorgverleners Identificatie, is net als het reguliere paspoort, een individueel waardedocument dat de elektronische identiteit van een zorgverlener bevat. Het doel ervan is het waarborgen van veilige elektronische communicatie en het raadplegen van vertrouwelijke zorginformatie. UZI-register Het UZI-register is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders in Nederland mogelijk maakt door het verwerken van de aanvraag, het produceren en uitgeven van UZI-passen. Het UZI-register is onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). IP-adres Elke computer die is aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet, het IP-adres. IP staat voor Internet Protocol. U kunt dit vergelijken met telefoonnummers. Een IP-adres op internet is meestal gekoppeld aan een bedrijf, waardoor het te achterhalen is waar bepaalde bewerkingen vandaan komen. Beveiliging Alle (medische) informatie die beschikbaar wordt gesteld via Zorgportaal, dient vertrouwelijk te worden behandeld, zoals wettelijk vastgelegd in de WBP en WGBO. Tijdens de ontwikkeling van Zorgportaal is veel aandacht besteed aan het veiligstellen van deze gegevens. Een voorbeeld hiervan is dat Zorgportaal gebruik maakt van een beveiligde verbinding, waarbij alle informatie gecodeerd wordt verzonden. Tevens is het voor zorgverleners alleen mogelijk om toegang te krijgen tot Zorgportaal, indien zij in het bezit zijn van een geldige UZI-pas en kaartlezer. De verantwoordelijkheid voor het veilig kunnen gebruiken van Zorgportaal ligt voor een gedeelte bij de gebruiker. U dient zorgvuldig met de UZI-pas om te gaan en deze in geen geval te verstrekken aan derden. Verder is het niet toegestaan om, eenmaal ingelogd op Zorgportaal, uw computer onbeheerd achter te laten of Zorgportaal te gebruiken voor zaken waarvoor het in hoofdzaak niet is bedoeld. Bij verdenking van misbruik van uw UZI-pas dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Sint Franciscus Gasthuis. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken welke u terugvindt in Zorgportaal bij de veelgestelde vragen.

3 Toegang huisartsen Voor het verkrijgen van toegang tot Zorgportaal dient u het volgende proces te doorlopen: 1. U dient een UZI-pas en kaartlezer bij het UZI-register aan te vragen. Zowel de pas als kaartlezer zijn voor abonnees tot juni 2011 kosteloos aan te vragen door het invullen van het aanvraagformulier. Dit formulier is terug te vinden op de website het UZI-register. Bij de aanvraag dient u erop te letten dat u een Zorgverlenerspas aanvraagt. 2. Na het versturen van het aanvraagformulier, kunt u de UZI-pas na circa twee tot drie weken af te halen bij het postkantoor. U ontvangt hierover bericht. 3. Na ontvangst van de UZI-pas dient u toegang tot Zorgportaal bij het Sint Franciscus Gasthuis aan te vragen. Hiervoor dient u het aanvraagformulier te gebruiken, die u vindt op 4. U dient het aanvraagformulier af te drukken, in te vullen en op te sturen naar het adres zoals vermeld op het formulier. Na ontvangst en goedkeuring van het aanvraagformulier, zorgen wij ervoor dat u binnen vijf werkdagen toegang heeft. U wordt hierover per e- mail op de hoogte gesteld. 5. Om gebruik te maken van de kaartlezer, dient u deze aan te sluiten en te installeren op de computer. U kunt een handleiding vinden op 6. Nadat u de toegang heeft geregeld, kunt u het autorisatiescherm van Zorgportaal benaderen. U gaat hiervoor naar https://zorgverlener.sfg.nl en klikt op Inloggen. U wordt vervolgens gevraagd om een certificaat te selecteren en dient te kiezen voor het certificaat Zorgportaal. Vervolgens kunt u toegang krijgen door het invoeren van de juiste pincode. Toegang doktersassistenten Uw doktersassistentes kunnen ook toegang krijgen tot Zorgportaal en dezelfde mogelijkheden krijgen. Zij dienen dan te beschikken over een geldige UZI-pas, de zogenaamde medewerkerspas op naam. U kunt deze toegang schriftelijk aanvragen bij het Sint Franciscus Gasthuis via het aanvraagformulier op Toegang groepspraktijk of HIO U kunt andere zorgverleners of een eventuele Huisarts In Opleiding (HIO), allen werkzaam binnen dezelfde (groeps)praktijk, toegang geven tot uw patiëntgegevens. Zij dienen te beschikken over een geldige UZI-pas, kaartlezer en toegang tot Zorgportaal. U kunt deze toegang schriftelijk aanvragen bij het Sint Franciscus Gasthuis via het aanvraagformulier op

4 Toegang huisartsenpost Dienstdoende zorgverleners op huisartsenposten kunnen toegang verkrijgen tot Zorgportaal. De zorgverlener dient in het bezit te zijn van een geldige UZI-pas, kaartlezer en toegang te hebben tot Zorgportaal. De aanvraagprocedure vindt u terug onder Toegang huisartsen. Bij het op reguliere wijze inloggen op Zorgportaal, wordt bekeken of er connectie wordt gemaakt vanaf een geautoriseerd IP-adres. Afhankelijk hiervan wordt de zorgverlener als dienstdoende arts ingelogd. De zorgverlener krijgt toegang tot de gegevens van patiënten die vallen onder het dekkingsgebied van de huisartsenpost. U dient er rekening mee te houden dat deze toegang alleen verstrekt kan worden, indien er gebruik wordt gemaakt van een vast IP-adres. Verder dient de aanvraag of een wijziging van autorisatie op IP-adres tijdig, uiterlijk tien dagen van tevoren, schriftelijk aan het Sint Franciscus Gasthuis te worden doorgegeven. Verwijzingen en afspraken Binnen Zorgportaal bieden wij u de mogelijkheid om uw patiënt door te verwijzen naar een specialist of direct voor hem een afspraak te maken. Bij het maken van een verwijzing of afspraak worden binnen Zorgportaal diverse keuzemogelijkheden geboden. Zo kunt u voor een bepaald specialisme en, afhankelijk van het gekozen specialisme, ook voor een bepaalde specialist of type aandoening kiezen. Uw keuze voor een bepaald specialisme, specialist of type aandoening dient u weloverwogen te maken. Het selecteren van een type aandoening dient alleen te gebeuren indien hiertoe gerichte aanwijzingen zijn. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om te kiezen voor een algemene verwijzing of afspraak. Wij wijzen u erop dat gemaakte keuzes bij een verwijzing of afspraak via Zorgportaal ook inzichtelijk zijn voor uw patiënt binnen het patiëntengedeelte van Zorgportaal. U dient dan ook een goede voorlichting richting uw patiënt te waarborgen, zeker voor bepaalde specialismen of type aandoeningen. Een gebruikersinstructie over het maken van verwijzingen en afspraken is te vinden op onder veel gestelde vragen. Medische gegevens Via Zorgportaal bieden wij u de mogelijkheid om diverse (medische) gegevens van uw eigen patiënt te raadplegen. Hoofdzakelijk gaat het hier om opnamehistorie, afspraken in het Sint Franciscus Gasthuis en onderzoeksresultaten. Via Zorgportaal kan zowel door u, eerstelijns zorgverlener, als door het Sint Franciscus Gasthuis, tweedelijns zorgverlener, een beeld worden gevormd over de algemene gezondheid van een patiënt. Zowel u als wij dienen deze gegevens alleen te gebruiken indien ze voor een behandeling op de eigen lijn relevant zijn. Het is geenszins de bedoeling dat zorgverleners op de andere lijn gaan opereren. Door (medische) gegevens online te ontsluiten, gaat de communicatie tussen de eerstelijns zorgverlener en het Sint Franciscus Gasthuis efficiënter verlopen. Hierdoor kan wellicht sneller een geschikt behandeltraject voor uw patiënt worden gestart. Hoewel via Zorgportaal diverse gegevens kunnen worden uitgewisseld, dient het niet de volledige interactie tussen u en het Sint Franciscus Gasthuis over te nemen. De gebruikelijke communicatiekanalen dienen dan ook nog steeds te worden gehanteerd.

5 Bezwaar maken Uw patiënt kan, bijvoorbeeld om privacyredenen, bezwaar maken tegen de inzage van zijn gegevens door zijn huisarts, de assistente en waarnemer door zijn gegevens te laten blokkeren. In dat geval zult u de patiënt niet kunnen terugvinden in Zorgportaal. Wij wijzen patiënten erop dat bezwaar maken tegen inzage in zijn gegevens via Zorgportaal, de mogelijkheid onthoudt om nog adequater te reageren op zijn gezondheidssituatie. Wij raden de patiënt dan ook aan het afschermen van gegevens altijd eerst met zijn specialist en huisarts te bespreken. Vragen Relevante informatie met betrekking tot het aanvragen en gebruiken van de UZI-pas, is te vinden op de website van het UZI-Register. Informatie met betrekking tot het gebruik van Zorgportaal, waaronder een handleiding, contact- en aanvraagformulieren en veel gestelde vragen, staat op de website van het Sint Franciscus Gasthuis. Juni 2009

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving KPN Secure Mail Dienstbeschrijving 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Veiligheid en betrouwbaarheid 3 1.2. Gebruiksvriendelijkheid 3 1.3. Beheersbaarheid 3 1.4. Betaalbaarheid 3 2. Verzekerde kwaliteit

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Een overzicht van onderdelen uit de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg die door een integrale identity en access management oplossing

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie