Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2

3 3

4 2

5 Jaarverslag

6 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen om de dienstverlening een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Vooral als het gaat om onze aanpak van storingen in het openbare verlichtingsnet. Ons doel voor 2010 is dat gemeenten nagenoeg geen klachten meer ontvangen over te trage herstelwerkzaamheden van kapotte openbare verlichting. 4

7 5

8 inhoud Voorwoord 10 Bedrijfsprofiel Organogram Bedrijfsprofiel Missie Visie Strategie Kernwaarden Stedin in één oogopslag Elektriciteit Gas Kengetallen Wat bracht 2009 Verslag ondernemingsraad Verslag van de directie Ontwikkeling in onze omgeving Wat hebben wij gepresteerd in 2009 Basisprocessen op orde Betrouwbaarheid van de netten Veiligheid voor alles Stedin als professioneel opdrachtgever Faciliteren duurzame energievoorziening Investeren in nieuwe energie-infrastructuren Betrokken medewerkers Financiële toelichting Corporate governance Risicomanagement Vooruitblik

9 Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans Geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Vennootschappelijke balans per Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over het jaar 2009 Toelichting op de venootschappelijke jaarrekening Overige gegevens Accountantsverklaring Appendices 118 7

10 In het dichtbevolkte stedelijke gebied van Nederland zorgt Stedin op de achtergrond dat het gas het doet en het licht brandt. De meeste mensen hebben het helemaal niet in de gaten dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Goed beschouwd is dat ook niet nodig bij onze goed functionerende energie-infrastructuur. Die zit zo in elkaar dat mensen onbezorgd kunnen werken, wonen en winkelen, ook s avonds. 8

11 9

12 voorwoord Stedin laat goede resultaten zien De afgelopen jaren hebben voor Stedin in het teken gestaan van vernieuwing, verandering en groei. Ook in 2009 hebben wij weer werk verzet om onze organisatie verder te ontwikkelen. In tien jaar tijd zijn wij van een klein bedrijf uitgegroeid tot een grote onderneming. Vorig jaar hebben we ook veel energie gestoken in de verdere ontwikkeling van Stedin als zelfstandige regionale netbeheerder en hebben we ons voorbereid op de komst van weer 350 nieuwe collega s. De organisatie is op koers voor de splitsing per 1 januari De economische recessie heeft ook onze klanten geraakt. De effecten hiervan zijn vooral zicht baar in de land- en tuinbouwsector. De vraag naar capaciteit is daar sterk teruggelopen. De sector investeert aanzienlijk minder en houdt de adem in om deze periode door te komen. Uiteraard blijven we zorgen voor de benodigde capaciteit om de tuinders aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ondanks de teruggang in onze omzet ten opzichte van 2008 stemmen de financiële resultaten over vorig jaar ons tot tevredenheid. De teruggang wordt vooral veroorzaakt door de korting op de tarieven die de toezichthouder ons heeft opgelegd. Later dit jaar neemt de NMa een besluit over de nieuwe regulerings periode In 2009 hebben we onze regiefunctie als aanbestedende partij verstevigd. We hebben voor circa 30 miljoen euro aan opdrachten in concurrentie aanbesteed. Daarnaast hebben we tevens via aanbesteding een nieuw meerjarig kabelcontract gesloten. Jeroen de Swart 10

13 voorwoord Ook hebben we energie gestoken in nieuwe duurzame activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het veilig invoeden van groen gas via Bio2Net. Proeven hiermee in het aardgasnet in Beverwijk en Mijdrecht zijn succesvol verlopen. De samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, die in het teken staat van toekomstgerichte, duurzame infrastructuren die de economische bedrijvigheid in onze regio onder steunen, is geformaliseerd. Daarnaast hebben we met Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst gesloten om pijpleidingsinfrastructuren voor onder meer stoom te gaan ontwikkelen in het Rotterdams industriegebied. Veiligheid van onze klanten, medewerkers en aannemers blijft voor ons bovenaan staan. We voeren een integraal veiligheidsbeleid en stimuleren een structureel veiligheidsbewustzijn in de organisatie. Stedin kende in 2009 geen veiligheidsincidenten met verzuim. Wel hebben we vorig jaar te maken gehad met een ernstig ongeluk in een transformatorstation in Nieuwerkerk aan den IJssel waarbij een medewerker van Joulz zwaar gewond raakte. De les die we hieruit leren is dat we moeten zorgen dat de omstandig heden waarin aannemers werken nog veiliger zijn. Ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun grote inzet en enthousiasme om onze nieuwe organisatie goed op de rit te zetten. Ook wil ik de Ondernemingsraad en de leden van de Raad van Commissarissen bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Jeroen de Swart Directeur Stedin 11

14 Door elektriciteit en warmte op te wekken in eigen warmtekrachtcentrales zijn de meeste tuinbouwers zelfvoorzienend voor hun energieverbruik. Het overschot aan elektriciteit leveren zij terug aan Stedin. In Oostland en Tinte heeft Stedin de netten daarvoor geschikt gemaakt. 12

15 13

16 14

17 bedrijfsprofiel 15

18 Organogram TECHNIEK MARKTOPERATIES STRATEGIE EN REGULERING STAVEN DIRECTEUR 16

19 bedrijfsprofiel Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken met betrekking tot de gas- en elektriciteitsnetwerken. Nieuwe infrastructuren voor het transport van stoom, CO 2 en biogas zijn ons tweede aandachtsgebied. Wij werken met verschillende partners bij het realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren. Met infrabedrijf Joulz zijn afspraken gemaakt over een geleidelijke andere inrichting van de samenwerking. Stedin gaat steeds meer aanbesteden. Joulz is daarbij één van de preferred suppliers. Eind 2009 had Stedin 570 medewerkers (551 fte) in dienst. Stedin, gevestigd in Rotterdam, is een 100% dochteronderneming van Eneco Holding N.V. en staat onder toezicht van een eigen Raad van Commissarissen. 17

20 Missie Het veilig en continu transporteren van energie via onze netwerken naar miljoenen consumenten en bedrijven, nu en in de toekomst. De kwaliteit van de energie-infrastructuur is essentieel voor de economische bedrijvigheid en de leefomstandigheden van onze klanten. Onze professionaliteit en deskundigheid uiten zich in onze veilige en zorgvuldige manier van werken, de optimale kwaliteit van onze netwerken en het snel verhelpen van storingen, maar ook in onze communicatie met klanten en in de samenwerking met anderen. Het is een uitdaging om onze missie steeds goed uit te voeren, dag in dag uit en anticiperend op een onzekere, voortdurend veranderende toekomst. De omgeving wordt complexer. De verdere uitbreiding van decentrale opwekking van energie stelt nieuwe eisen aan onze netten. Het net moet slimmer worden en gaat van een- naar tweerichtingsverkeer. Bovendien is het onder gronds werken steeds lastiger vanwege de toenemende aantallen riolering, kabels en water- en andere leidingen. Naast het transport van gas en elektriciteit, ontstaat er behoefte aan het transport van CO 2, stoom en waterstof. Met onze kennis van energieinfrastructuren kunnen wij hieraan een grote bijdrage leveren. Dat doen we onder meer door onze deskundigheid te delen met andere partijen die energie voorziening nu en in de toekomst mogelijk gaan maken. 18

21 Visie Stedin is deskundig en presteert uitstekend in een bijzondere regio: het meest stedelijke gebied van Nederland. Wij transporteren energie naar drie van de vier grote steden en de Rotterdamse haven en: 1 zijn voor onze klanten herkenbaar met een eigen gezicht 2 presteren uitstekend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie 3 kiezen ervoor activiteiten die beter op de markt kunnen worden ingekocht aan te besteden 4 zijn een professionele opdrachtgever voor partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren 5 bieden naast transport van gas en elektriciteit, ook transport aan van CO 2, stoom en andere gassen om toekomstige duurzame energie voorziening mogelijk te maken voor de samenleving en onze klanten. 19

22 Strategie Wij realiseren onze doelen door deskundig te zijn, samen te werken en voortdurend onze prestaties te verbeteren. Wij doen ons werk goed als onze twee miljoen klanten ons zo min mogelijk zien. Zij rekenen erop dat de energie die ze kopen bij leveranciers, via ons netwerk veilig en continu thuis en op het werk wordt geleverd. Hoe wij dat doen is onze zorg, niet die van hen. Soms krijgen klanten toch direct met ons te maken: ze willen een aansluiting voor gas of elektriciteit of er is een storing. Op dat moment verwachten zij van ons dat wij effectief handelen. Zij willen duidelijkheid over wat er wanneer en waarom gebeurt. Ze willen snel kunnen beschikken over hun energie, ook na een storing, zodat zij met het normale leven door kunnen gaan. afwegen. De maatschappij verwacht bovendien dat wij een rol spelen in de transitie naar duurzame energie voorziening. Door transparantie te bieden over onze afwegingen en de prioriteiten die we stellen, laten we zien dat we deskundige energieprofessionals zijn waarop klanten en opdrachtgevers kunnen rekenen. Naast de twee miljoen klanten die op onze gas- en elektriciteitsnetten zijn aangesloten, hebben wij grote opdrachtgevers die met omvangrijke infrastructurele projecten bezig zijn. Deze bedrijven en overheidsinstellingen hebben behoefte aan service en maatwerk op het gebied van energievoorziening, om hun projecten tot een goed einde te brengen. Zij willen hun belanghebbenden geruststellen en laten zien dat de energievoorziening onder controle is, ook bij uit breidingen of renovaties. Goede samenwerking tussen Stedin en andere professionele partijen, zoals aan nemers, projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties en waterschappen, is in deze gevallen uiter mate belangrijk. Het maatschappelijke effect van onze werkzaamheden en de daarbij passende verantwoordelijkheid wordt zichtbaar als bepaalde belangen botsen. Vaak staan wij voor keuzes waarbij wij veiligheid, financiële middelen, beschikbare capaciteit en ruimtelijke ordening goed tegen elkaar moeten 20

23 Kernwaarden Onze kernwaarden zijn samen, slim en waarmaken. Deze helpen ons bij het invullen van de missie en visie. Wij werken samen om kennis en kunde te delen, zowel intern als extern. Het zoeken naar slimme oplossingen zowel technisch inhoudelijk als dienst verlenend als financieel draagt bij aan een optimale prestatie waarmee wij de verwachtingen van onze klanten iedere dag opnieuw kunnen waarmaken. 21

24 stedin in één oogopslag elektriciteit GWh GEtransporteerd aansluitingen Elektriciteit km kabel Elektriciteit elektriciteit gebied stedin 28,1 minuten STORINGSUITVAL Elektriciteit (Gemiddelde van laag-, midden en hoogspanning in aantal minuten per jaar en per aansluiting)

25 stedin in één oogopslag gas mln. M 3 GAS GEtransporteerd aansluitingen gas km gasleidingen gas gebied stedin 0,4 minuten STORINGSUITVAL gas (Gemiddelde van groot- en kleinverbruik in aantal minuten per jaar en per aansluiting)

26 stedin in één oogopslag kengetallen eenheid Financiële kengetallen Resultaat Totale transportopbrengsten x mln. 808,4 861,9 Transportopbrengst elektriciteit x mln. 564,9 610,9 Transportopbrengst gas x mln. 243,5 251,0 Bedrijfsresultaat (EBIT) x mln. 134,4 225,6 Resultaat voor belasting x mln. 101,5 209,0 Totaal resultaat x mln. 71,5 154,7 Balans Nettowerkkapitaal x mln. 43,2 128,5 Vaste activa x mln , ,9 Geïnvesteerd vermogen x mln , ,4 Eigen vermogen x mln , ,0 Kasstroom uit operationele activiteiten x mln. 346,8 110,4 Financiële Ratio s Solvabiliteit % 66,9 68,5 ROIC % 1,9 3,9 Return on equity % 2,4 5,1 Berekeningswijze financiële ratio s Nettowerkkapitaal Geïnvesteerd vermogen Solvabiliteit Return on invested capital (ROIC) Return on equity Totaal vlottende activa minus kortlopende verplichtingen Som van de vaste activa en netto werkkapitaal Eigen vermogen x 100% gedeeld door het balanstotaal Totaal resultaat gedeeld door het geïnvesteerd vermogen Totaal resultaat gedeeld door het eigen vermogen 24

27 stedin in één oogopslag kengetallen eenheid Operationele Kengetallen Aansluitingen elektriciteit grootverbruik aantal Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik aantal Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit GWh Gelegde kabel km Aansluitingen gas grootverbruik aantal Aansluitingen gas kleinverbruik aantal Getransporteerde hoeveelheid gas mln. m Gelegde leidingen km Bruto investeringen (exclusief meters) x mln. 299,0 289,7 Gemiddelde uitvalduur elektriciteit minuten 28,1 19,7 Storingen middenspanning met onderbreking aantal Uitvalduur gas seconden Switches aantal (x 1.000) Personeel Aantal personeelsleden per jaareinde aantal 570,0 449,0 Aantal FTE s per jaareinde aantal 551,3 427,7 Ziekteverzuim % 3,5 3,4 25

28 wat bracht 2009? Januari Stedin bestaat 10 jaar Op 1 januari vierde Stedin haar tiende verjaardag als netbeheerder. Wat ooit begon als een kleine onderneming binnen het Eneco-concern met slechts enkele medewerkers is uitgegroeid tot een volwassen onderneming dat op weg is naar een zelfstandig bestaan. Dat werd later in het jaar gevierd met een feest voor alle medewerkers. Verbeteren beveiliging netwerkcomponenten De netbeheerders in Nederland werken samen om transformatorhuisjes en hoogspanningsstations te beschermen tegen vandalisme, diefstal en zelfs terrorisme. In vijf proefprojecten worden diverse beveiligings systemen, zoals hekwerkdetectie, camera bewaking en een licht- en omroepinstallatie, uit getest. Een van die projecten betreft het hoogspannings station in Alblasserdam, dat door Stedin en Tennet wordt beheerd. Februari Energiezuinige lichtbakken Het hoofdkantoor van Stedin en de andere kantoren in Rotterdam en Delft zijn voorzien van lichtbakken met het logo van Stedin. Er is gekozen voor energiezuinige LED-verlichting. De lichtbakken bevatten elk rond de 3000 LED-lampjes en zijn daarmee de grootste LED-licht bakken van Nederland. Flexas-project afgerond Het meerjarige project Flexas, waarbij flexibele gasaansluitingen aan woonhuizen zijn geïnstalleerd in het verzorgingsgebied van Stedin, is in februari 2009 afgerond. Het project was bedoeld om klanten die te kampen hadden met grond- 26

29 wat bracht 2009? verzakkingen te voorzien van een flexibele, veilige gasaansluiting. Hierdoor is in grote delen van het verzorgingsgebied de veiligheid verbeterd. Maart Meldpunt Energiefraude op Stedin website Klanten die energiefraude vermoeden, kunnen dit nu ook melden op de website van Stedin. Andere meldpunten zijn de politie of Meld Misdaad Anoniem. Energiefraude en illegale aanpassing van gas- of elektriciteitsaansluitingen kunnen leiden tot onveilige situaties als brand. Tips van oplettende burgers helpen om ongelukken te voorkomen. Stedin spoorde in 2009 samen met gemeenten, politie en justitie weer veel fraudegevallen op ter waarde van 8,7 miljoen. Ongeval Nieuwerkerk aan den IJssel Op 31 maart gebeurde in Nieuwerkerk aan den IJssel een ernstig ongeval. Tijdens werkzaam heden raakte een medewerker van Joulz zwaar gewond doordat hij in aanraking kwam met Volt. Een collega die deskundige eerste hulp verleende, heeft hier maandenlang last van gehad. Landelijk protocol afsluiten nutsvoorzieningen bij sloop Namens alle netbeheerders heeft NetBeheer Nederland, de brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders, met de Vereniging voor Aannemers in de Sloop begin maart een landelijk sloop- en afsluitprotocol opgesteld. Hiermee wordt afgesproken dat eerst de energievoorzieningen worden afgesloten, voordat sloopwerkzaamheden mogen starten. De uitvoering van dit protocol is van groot belang om te zorgen dat gebouwen veilig kunnen worden gesloopt. Productie groen gas van start Waterzuiveringsbedrijf Waternet in Mijdrecht heeft een installatie in gebruik genomen waarmee rioolslib kan worden opgewerkt tot groen gas. Stedin zorgt dat dit groene gas via Bio2Net op een veilige manier wordt ingevoed in het aardgasnet. Dit gas kan ook gebruikt worden als brandstof voor het wagen park van Waternet. De installatie kan jaarlijks m 3 groen gas produceren, genoeg voor 160 huishoudens. SP-Kamerlid Paul Jansen bezocht de biogasinstallatie op uitnodiging van Stedin. Hij liet zich voorlichten over de noodzakelijke aanpassingen aan het net om dit type duurzame energie voorziening mogelijk te maken. Juli Werken volgens VIAG Sinds 1 juli 2009 werkt Stedin volgens de Veiligheids instructie Aardgas 2006 (VIAG). Dit zijn veiligheidsprocedures voor het veilig werken aan en in de nabijheid van hoge- en lagedruk aardgasnetten en -installaties. Ook onze aannemers werken volgens deze richtlijnen. Stroomstoring Den Haag In juli vielen in Den Haag 517 middenspanningsstations uit tijdens onderhoudswerkzaamheden. Grote delen van de stad en de naburige gemeenten Voorburg-Leidschendam en Rijswijk zaten zonder stroom. September Groot inkoopcontract kabels Stedin sluit een driejarige leveringsovereenkomst met Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen en Prysmian in Delft, die samen jaarlijks zo n kilometer kabel gaan leveren. 27

30 wat bracht 2009? Open dag transformatorstation Tinte Op 10 september 2009 heeft Stedin het transformator station Tinte opengesteld voor belangstellenden uit de regio. Tuinders, omwonenden en gemeentevertegenwoordigers kwamen een kijkje in de keuken nemen. Eind 2008 zijn 51 tuinders op dit nieuwe transformatorstation aan gesloten, waardoor zij elektriciteit uit hun warmte krachtcentrales kunnen terugleveren aan het energie net van Stedin. Oktober Eigen kledinglijn Stedin introduceerde haar eigen kledinglijn voor medewerkers. Het gaat om een serie veiligheidskledingstukken die voldoet aan de gestelde NEN-normen voor onder meer brandvertraging en zichtbaarheid. De herkenbaarheid van medewerkers van Stedin wordt hierdoor verbeterd. Uitbreiding schakelstation Nieuwegein Het schakelstation op het industrie ter rein de Laagraven in Nieuwegein is in september uitgebreid met een extra 150/50/10 kv transformator. Dit station regelt de elektriciteits toe voer naar Houten, Nieuwegein en het oostelijke deel van de gemeente Utrecht. Vanwege de toe genomen vraag naar elektriciteit in dit gebied is het schakelstation uitgebreid met een derde transformator. November Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam en Stedin hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend betreffende de ontwikkeling van pijpleiding infrastructuren voor industriële gassen en vloeistoffen. 10 juli. Op het kruispunt van de Mauritskade en de Parkstraat in het centrum van Den Haag wordt een stilgevallen tram weggesleept. 28

31 wat bracht 2009? December Datakwaliteit verbeteren De Energiekamer heeft Stedin begin december een bindende aanwijzing opgelegd. Volgens de Energiekamer hebben wij de datakwaliteit in onze bedrijfsmiddelenregisters onvoldoende op orde. Stedin heeft opdracht gekregen om binnen anderhalf jaar daarin verbetering aan te brengen. Stedin had hiervoor al een programma in het leven geroepen en zet dat nog meer kracht bij. capaciteits- en investeringsplannen voor de middellange en lange termijn. Stedin en Joulz sluiten raamovereenkomst Op 10 december ondertekenden Stedin en Joulz een raamovereenkomst, waarin beide partijen hun afspraken voor de komende jaren hebben vast gelegd, onder meer over de kwaliteit van de dienstverlening. De overeenkomst biedt duidelijkheid en zekerheid over het werkpakket dat Stedin bij Joulz neerlegt de komende jaren. Leegstand aanpakken in Rotterdam Stedin gaat in een proef samen met de gemeente Rotterdam energiefraude in de stad aanpakken om onveilige situaties te voorkomen. De gemeente pakt leegstand en woonfraude in de stad aan. Op donderdag 10 december tekenden beide partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Over en weer zullen van panden die officieel als niet bewoond bekend staan geanonimiseerde gegevens worden uitgewisseld over energielevering en bewoning. Uitbreiding nieuwbouw station Maasvlakte Een delegatie van industriële klanten uit het Rotterdamse industriegebied bezocht 23 december het 150 kv station op de Maasvlakte in Rotterdam. Hier is één van de gebouwen uitgebreid om ruimte te bieden aan een nieuwe 150kV- schakelinstallatie die in september 2010 volledig in bedrijf wordt genomen. Met de uitbreiding heeft het station voldoende vermogen om nieuwe klanten aan te sluiten. In 2011 zal het station gereed zijn om de verbindingen richting Maasvlakte 2 te voeden. Uitbreiding organisatie Eind 2009 is de voorbereiding op de overkomst van circa 350 medewerkers van Eneco Services naar Stedin succesvol afgerond. In januari 2009 kwamen als eerste de medewerkers van de Centrale Storings receptie naar Stedin. In december zijn de medewerkers die bij Eneco de klantprocessen voor Stedin uitvoerden overgekomen, evenals de fraudeen incassoteams. PAS 55-certificering Stedin heeft zich in 2009 voorbereid op het verwerven van PAS 55-certificering. Stedin geeft hiermee aan te werken volgens de internationale normen voor netbeheer. Het certificaat is begin 2010 uitgereikt. Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten naar Energiekamer Begin december heeft Stedin de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD) Gas en Elektriciteit voor de periode 2010 tot en met 2016 aangeboden aan de Energiekamer. Ze geven inzicht in de 29

32 Verslag Ondernemingsraad Het jaar 2009 stond in het teken van het verder professionaliseren van de relatie tussen de bestuurder en de OR Stedin Beheer (hierna: OR). Het beleid van de OR is erop gericht om actief te participeren in organisatiewijzigingen. Dit heeft als groot voordeel dat de instemmings- en adviesaanvragen sneller en beter kunnen worden beantwoord. Deze werkmethodiek vereist een goede samenwerking tussen de bestuurder en de OR. De OR heeft een aantal commissies ingesteld die regelmatig rapporten aan het dagelijks bestuur van de OR en die de aanvragen voorbereiden. Per 1 januari 2009 heeft de OR ook secretariële ondersteuning. open en constructieve samenwerking tussen de OR en de bestuurder. Met Joulz en Eneco is periodiek overleg opgestart om de ontwikkelingen over de splitsing van het Eneco-concern te kunnen blijven volgen. Onze omgeving is zeer dynamisch en de organisatie gaat door een sterke groeifase. Dit houdt ook voor 2010 nog de nodige uitdagingen in voor de bestuurder en de OR. In 2009 heeft de OR een aantal belangrijke uitbreidingen en veranderingen in de organisatie behandeld, die allemaal adviesplichtig waren. De meest in het oog springende was de overgang van medewerkers van Eneco Services naar Stedin. De OR heeft alle adviezen, in goede en constructieve dialoog met de bestuurder, positief beoordeeld. We hebben in 2009 een tweetal workshops gevolgd. In één daarvan hebben wij het functioneren als OR geëvalueerd. In de andere hebben wij de nieuwe collega s van Eneco Services en het meetbedrijf MDDS begroet en werkafspraken gemaakt. Met de collega s van MDDS hebben we een convenant opgesteld om de samenwerking tot de verkiezingen goed vorm te geven. In november 2009 heeft de OR aan de directie Stedin haar visie gepresenteerd over een topstructuur van Stedin. Met de bestuurder hebben we ook afspraken gemaakt om periodiek met elkaar vrijblijvend van gedachten te wisselen. Dit met de benen op tafel -overleg is bedoeld om elkaar te informeren over ontwikkelingen die momenteel in de sector spelen. Deze communicatie bevordert de 30

33 31

34 In 2009 zijn de voorbereidingen voor de aanleg van het elektriciteitsnet op Maasvlakte 2 goed op gang gekomen. Stedin heeft het station van waaruit de voeding naar het nieuwe havengebied plaatsvindt aangepast. De werkzaamheden liggen op schema. Alles is erop gericht de eerste twee klanten in september 2010 aan te sluiten. 32

35 33

36 34

37 verslag van de directie 35

38 Ontwikkelingen in onze omgeving Economische recessie en onze klanten De economische recessie heeft haar sporen getrokken in het Nederlandse bedrijfsleven en treft vooral onze klanten in de bouw- en tuinbouwsector. Het leidde tot faillissementen, afslanking van bedrijven in de tuinbouw en tot vertraging van nieuw bouwprojecten. Wij zien deze effecten echter nog niet terug in onze omzet. Zowel het aantal aansluitingen als het volume getransporteerde energie vertoonde in 2009 nog een lichte stijging. Bouwprojecten die in aanbouw waren, zijn of worden weliswaar afgebouwd, maar het aantal nieuwe bouwprojecten neemt duidelijk af. We verwachten dan ook dat deze situatie in 2010 anders zal zijn. De effecten van de economische recessie zijn beter zichtbaar in de vraag naar uitbreiding of aanpassing van ons net. De tuinbouwsector investeert momenteel aanzienlijk minder in warmte krachtcentrales. Dat heeft gevolgen voor onze uitbreidingsplannen om teruglevering van elektriciteit te faciliteren. Wij blijven uiteraard zorgen voor de benodigde capaciteit om tuinders aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De vraag van klanten naar meer capaciteit is echter sterk teruggelopen en het is onzeker of die vraag op korte termijn zal aantrekken. Daarom zijn wij terughoudend en realiseren alleen uitbreidingen die noodzakelijk zijn. Transitie naar duurzame energievoorziening Wij verwachten dat het aantal kleinschalige duur zame energie-installaties de komende jaren zal toenemen. Voorbeelden hiervan zijn warmtekrachtcentrales, HRe-ketels, windmolens, warmtepompen en biogas uit vergistinginstallaties. Wij bereiden ons goed voor op deze verandering. Onze opdracht is om deze nieuwe toepassingen goed aan te sluiten op onze netten. Daarvoor moeten wij onze netten aanpassen of uitbreiden. Om gericht te kunnen investeren in verduurzaming van de energie voorziening is het belangrijk dat wij een goede inschatting kunnen maken van de verwachte omvang van het decentraal opgesteld vermogen. Toekomstgerichte regulering Wij zijn blij met het advies van de Energieraad aan de minister van Economische Zaken om het reguleringskader af te stemmen op toekomstige investeringen in plaats van op gerealiseerde kosten. Uit onderzoek blijkt dat netbeheerders de afgelopen jaren alle noodzakelijke investeringen naar behoren hebben gedaan. Samen met de druk van de efficiencyregulering is dit een extra uitdaging geweest, die de netbeheerders adequaat zijn aangegaan, stelt de Energieraad. De raad stelt voor om een reguleringsmodel te kiezen dat verduurzaming van de energievoorziening stimuleert en faciliteert. Een model waarmee netbeheerders tijdig meer zekerheid krijgen over de dekking van de investeringen. Indien de minister dit advies overneemt, geeft dit ons de ruimte om de transitie naar een duurzame energievoorziening op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te onder steunen. Afsplitsing netwerkgroep definitief De Wet Onafhankelijk Netbeheer schrijft voor dat per 1 januari 2011 de netbeheerder niet langer onderdeel mag zijn van een vennootschap waar ook productie, handel of levering van elektriciteit of gas is ondergebracht. De eigendom van netwerken wordt als strategisch beschouwd en moet in handen van de overheid blijven. Het Eneco-concern heeft als laatste grote energieonderneming de 36

39 splitsing in gang gezet. Dit leidt tot de volledige ontvlechting van de activiteiten van Stedin en het commerciële deel van het Eneco-concern. Uiterlijk per 1 januari 2011 ontstaat een netwerkgroep met een eigen holding. Daarin zijn alle netbeheer- en infra structuuractiviteiten ondergebracht. Stedin ontwikkelt zich tot een zelfstandige netbeheerder met strategische taken. Infrabedrijf Joulz, dat werk zaamheden aan de netten uitvoert, ontwikkelt zich op afstand van Stedin tot een zelfstandige onderneming. Stedin heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het splitsingsplan dat door Eneco Holding N.V. is overlegd aan de minister van Economische Zaken. Het plan heeft geresulteerd in een aanwijzing aan Eneco Holding. invoering van het verplichte leveranciersmodel, waar bij energieleveranciers factureren voor de netbeheerder, loopt daardoor vertraging op. Ook het Centraal Aansluitingenregister wacht op verdere invoering. In 2009 is wel het capaciteitstarief ingevoerd, waardoor de verrekening van transport van energie aan kleinverbruikklanten al is vereenvoudigd. Nieuwe dynamiek in netbeheersector Zodra de Wet Onafhankelijk Netbeheer is uitgevoerd door alle energiebedrijven, ontstaat een andere dynamiek in onze sector. Alle netbeheerders zullen op afstand van de productie/leveringsbedrijven gaan opereren. Om tot meer efficiëntie in de sector te komen is verdere consolidatie van het aantal net beheerders gewenst. Stedin is voor een indeling langs provinciegrenzen met 3 tot 5 netbeheerders. Het overleg met bestaande bestuurslagen en met veiligheidsregio s over rampenplannen wordt er eenduidiger en eenvoudiger door. Daarnaast leidt het tot meer gemak en duidelijkheid voor de klant. Marktmodel Energie: stand van zaken Om de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland efficiënter te maken, heeft de branche in overleg met de overheid een nieuw model ontwikkeld om basisprocessen af te handelen. In afwachting van de wetswijziging die samenhangt met de invoering van slimme meters, is de implementatie van dit nieuwe marktmodel tijdelijk stilgelegd. De 37

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2012

GEREGULEERDE JAARREKENING 2012 GEREGULEERDE JAARREKENING 2012 GEREGULEERDE JAARREKENING 2012 OVER STEDIN Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken met betrekking tot de gas- en elektriciteitsnetwerken.

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Resultaat Eneco tevredenstellend

Resultaat Eneco tevredenstellend Persbericht Communicatie en Public Affairs Datum: 7 maart 2013 Aantal pagina s: 5... PARTNERSCHAPPEN VERSTERKEN DUURZAME STRATEGIE Resultaat Eneco tevredenstellend Omzet van 5 miljard naar 5,3 miljard

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Enexis, uw netwerkbedrijf Enexis is de schakel tussen particuliere en zakelijke afnemers van energie en de energieleverancier.

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

VERANDEREND KRACHTENVELD 2013 IN BEELD BETROUWBAAR BETAALBAAR

VERANDEREND KRACHTENVELD 2013 IN BEELD BETROUWBAAR BETAALBAAR VERANDEREND KRACHTENVELD 2013 IN BEELD BETROUWBAAR BETAALBAAR Op weg naar de energievoorziening van de toekomst hebben wij in 2013 weer forse stappen gezet. We investeerden ruim 500 miljoen euro in onze

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Cogas Infra & Beheer B.V.

Cogas Infra & Beheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Energiekamer Infra & Beheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2012

Factsheet Kwaliteit 2012 Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de

Nadere informatie

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland)

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DISCLAIMER

Jaarverslag 2012 DISCLAIMER Jaarverslag 2012 DISCLAIMER De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

NEW BUSINESS. Guy Konings

NEW BUSINESS. Guy Konings 2015 Guy Konings Stedin is verantwoordelijk voor transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: Altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam KERNGETALLEN

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Enexis Netbeheer investeert in 2017

Enexis Netbeheer investeert in 2017 Enexis Netbeheer in het kort Ook in 2017 investeren we weer volop in ons energienet. Enexis Netbeheer investeert niet alleen in onderhoud, vervanging en uitbreiding, maar ook in innovaties. Zodat onze

Nadere informatie

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 N.V. Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Capaciteitsplan Elektriciteit NRE Netwerk B.V.

Capaciteitsplan Elektriciteit NRE Netwerk B.V. Capaciteitsplan Elektriciteit 2003-2009 NRE Netwerk B.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3 2.1 Overzicht van de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V.

Stedin Netbeheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Netbeheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Eneco, oog voor de toekomst

Eneco, oog voor de toekomst Eneco, oog voor de toekomst Jaarverslag 2014 Eneco Holding N.V. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 3. Opbrengst energielevering,

Nadere informatie

Duurzaam samen. Jaarverslag 2011 Eneco Holding N.V.

Duurzaam samen. Jaarverslag 2011 Eneco Holding N.V. Duurzaam samen Jaarverslag 2011 Holding N.V. Toelichting per segment alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld Gesegmenteerde informatie Bedrijfssegmenten worden onderscheiden in overeenstemming

Nadere informatie

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0)6-2199 3901 XEPRO DIVING Een bedrijf om mee in zee te gaan BEDRIJFSPROFIEL Duikbedrijf Xepro Diving Duikbedrijf Xepro Diving bevindt zich in Noord-Limburg en

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening Wat er ook gebeurt, uw bedrijf heeft continuïteit nodig. Daarom wilt u zeker weten dat uw energievoorziening goed geregeld is. Betrouwbaar

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 BusVision Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 Wie is Alliander, Liandon, Alliander Mobility Services De rol van Alliander Opportunity Laden Laadmethoden Opportunity

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE EN NEDERLANDSE WETGEVING

CORPORATE GOVERNANCE EN NEDERLANDSE WETGEVING GOVERNANCE Stedin heeft als regionale netbeheerder de wettelijke taak de gas- en elektriciteitsnetten in stand te houden. Ook moeten we energieleveranciers daarop zonder beperkingen toegang bieden. Onze

Nadere informatie

Bevredigend 1 e halfjaar 2014 ondanks zachte winter, gedaalde energieprijzen en lagere netwerk tarieven

Bevredigend 1 e halfjaar 2014 ondanks zachte winter, gedaalde energieprijzen en lagere netwerk tarieven Persbericht Datum: 1 augustus 2014 Aantal pagina's: 7 Bevredigend 1 e halfjaar 2014 ondanks zachte winter, gedaalde energieprijzen en lagere netwerk tarieven Strategische ontwikkeling naar duurzame partner

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden -150 SLIMME PARKEN LED-verlichting op sportvelden Wat? Veel sportverenigingen staan voor de keuze om te investeren in verlichting. Dit document is een tool waarmee clubs de kosten en maatschappelijke aspecten

Nadere informatie

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology Smart Grids Ernst ten Heuvelhof Smart Grids Twee-richtingsverkeer stroom in laagspanningsnet Real time prijzen stroom zichtbaar voor afnemers Taskforce Smart Grids Ingesteld door Minister van EZ Secretariaat

Nadere informatie

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014)

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Nulmeting Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Henk Janssen/februari 2015 Nulmeting Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de komende

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V.

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Samen voor duurzaam Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 3. Opbrengst energielevering,

Nadere informatie

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V.

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Samen voor duurzaam Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Voortgang Klant eerst Verbinding met de klant De klant staat centraal in ons doen en denken. Wij gaan de verbinding aan met de klant omdat we een

Nadere informatie

Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin. Jeroen Bode & Casper Nahon

Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin. Jeroen Bode & Casper Nahon Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin Jeroen Bode & Casper Nahon Inhoud 1. Eneco en Stedin 2. De afdeling Interne Bedrijfsvoering Stedin Jeroen Bode 3. Het project Inrichten Interne

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke ordening

Energie en ruimtelijke ordening Energie en ruimtelijke ordening Hoe eerder hoe beter Ruimteconferentie 19 april 2011 Netbeheerder in de energieketen Energieproductie Netwerken Energielevering Transport & distributie Werkgebied Liander

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2013 Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Resultaten BAM onder druk van krimpende Nederlandse markten Verdere verslechtering van de Nederlandse markten voor

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie