Verslag Energietafel Energieneutraal Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Energietafel Energieneutraal Wonen"

Transcriptie

1 Verslag Energietafel Energieneutraal Wonen Datum: 21 juni 2017, hal gemeentehuis Brummen Aanwezig: ca. 40 deelnemers Doel van de Energietafel Energieneutraal Wonen De Energietafel Energieneutraal Wonen heeft de volgende doelstellingen; 1. Mensen inspireren om energiezuinige en/of energieneutrale maatregelen te nemen; 2. Het verbinden van initiatieven op het gebied van energieneutraal wonen en energiebesparing in woningen binnen de gemeente Brummen; 3. Het delen van ervaringen, kennis, kunde en best practices met betrekking tot energieneutraal wonen in de gemeente Brummen; 4. Het inspireren tot en het aanjagen van initiatieven die gericht zijn op energieneutraal wonen binnen de gemeente Brummen. Drie pitches Na een kort welkomstwoord door de initiatiefnemers, projectleider Els Holsappel namens BrummenEnergie en wethouder Eef van Ooijen namens de gemeente Brummen, zijn er drie pitches: Roor de Gans (uit Eerbeek) van Reinbouw: over de eerste nul-op-de-meterkoopwoning van Nederland in Wageningen, waarbij de bestaande woning van binnenuit gerenoveerd is. Zie presentatie bijlage 1 en filmpje: Idse de Wit van Remeha (verving collega Marco Bijkerk die in Empe woont): over hoe de energietransitie zonder duurzaam gas feitelijk onmogelijk is. Zie presentatie bijlage 2. Marnix van Os van Cotrust (uit Zutphen): over hoe je op basis van het bevriezen van je energierekening voor 15 jaar kunt investeren in het verduurzamen van je woning. Zie presentatie bijlage 3. Resultaten gespreksrondes Na de drie pitches gingen de deelnemers in drie groepen met elkaar in gesprek over het thema Energieneutraal Wonen. De gemeente Brummen heeft woningen (stand 2017). Deze woningvoorraad bestaat voor ongeveer de helft uit particuliere woningen en voor de andere helft uit sociale woningbouw.

2 De woningstichting is bezig om haar woningvoorraad te verduurzamen (isolatie/energieneutrale woningen). Dit proces loopt en is onderwerp van gesprek met de gemeente Brummen. Tijdens de energietafel lag de focus in de gesprekken daarom op de particuliere woningvoorraad van de gemeente Brummen. Algemeen Er gebeurt nog niet zo heel veel op dit thema bij inwoners. Het zijn voornamelijk senioren die ermee bezig zijn, de jongeren zijn er niet, of op een andere manier mee bezig. Er is al veel beschikbaar voor huizenbezitters, maar men weet niet wat het voordeel is dat deze maatregelen oplevert. Er is behoefte aan neutrale of onafhankelijke informatie. Alles hangt af van de mogelijkheden om inwoners te mobiliseren om het ook echt te gaan doen. Als dat niet lukt, kun je nog zoveel maatregelen en programma s maken, maar dan levert dat alles niets op. Er zijn early adapters, maar dat is een kleine groep. De mensen die niet aan de Energietafel zitten, die moeten we mobiliseren. Daar moet de nadruk op liggen. Daarvoor moet je eerst informeren (energieloket) en adviseren. Daarnaast ook lokale marketing. Drempels/obstakels Onkunde of onwetendheid is een belangrijke reden waarom mensen niet investeren. Het lijkt complex, duur en lastig. Daar stapt men moeilijk overheen. Daarnaast is gebrek aan kennis een drempel en zijn er financiële en organisatorische drempels. Geldzorgen: voor de meeste mensen is de centrale vraag hoeveel je aan het einde van de maand overhoudt van je salaris of inkomen. Duurzaamheid staat dan niet op de agenda. Vertrouwen en zekerheid: mensen hebben behoefte aan vertrouwen en zekerheid. Het gaat over de basis voor mensen: hun huis en hun geld. Mensen hebben vertrouwen nodig om te beslissen te investeren in hun pand. Mensen hebben ook behoefte aan zekerheid. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld het effect of gevolg van een maatregel of een gebrek aan consistent beleid zijn obstakels die een rem op de verduurzaming vormen. Waar mensen in de orienterende fase nog konden rekenen op een subsidie, bestaat die regel soms niet meer als men tot daadwerkelijke uitvoering van de plannen komt. Mensen rekenen op een subsidie in de oriënterende fase, maar als ze dan een maatregel gaan uitvoeren, bestaat die subsidie opeens niet meer. Hoe drempels/obstakels wegnemen Ontzorgen is belangrijk:

3 Onafhankelijk advies; Leningen /kredietverstrekking; Subsidies; BTW-vriendelijke regelingen; ESCo (Energy Service Companies) Lastenverlichting Wet- en regelgeving. Onafhankelijk advies moet wel integraal zijn: er moet niet alleen gekeken worden naar energiebesparing, maar naar het hele gebouw, inclusief de kwaliteit van wonen, gezondheid, milieu etc. Het is verstandig om te werken op wijkniveau en vanuit woningtype. Voorbeeld 033Energie in Amersfoort: daar zijn alle woningen verdeeld in zeven segmenten en bedrijven en adviseurs zijn gespecialiseerd op een bepaald woningtype. De indeling op woningtypes ziet er als volgt uit: Monumenten; Woningen met bouwjaar voor 1900; Woningen met bouwjaar tussen ; Woningen met bouwjaar ; Woningen met bouwjaar ; Woningen met bouwjaar ; Woningen met bouwjaar na Als de financiering niet aan de persoon, maar aan het gebouw of de woning gekoppeld zou kunnen worden, zou de financiering overdraagbaar worden en daarmee wordt voor veel mensen een drempel weggenomen. Veel drempels zouden wegvallen als de energieprijs omhoog zou gaan. Dan gaan mensen vanzelf nadenken hoe ze kunnen besparen. Communicatie: We moeten onze communicatie niet alleen richten op financiële opbrengsten en het milieu als motief om een woning te verduurzamen, maar het ook hebben over (woon)comfort. We spreken over terugverdientijden, terwijl we niet weten wat die terugverdientijden zijn. We kunnen dus beter spreken over het rendement dat mensen terugverdienen op het geld dat ze erin steken. De Suggestie is gedaan om een soort evangelisatie te doen, bijvoorbeeld via de leerlingen op de basisscholen door middel van gastlessen. Kinderen hebben ook nog eens goede ideeën en suggesties waar je gebruik van kunt maken. Om het vertrouwen te laten groeien kunnen we voorbeelden gebruiken: goed voorbeeld doet goed volgen. Die voorbeelden moeten dan wel zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld via interviews in GemeenteThuis: hoe bevalt de maatregel die u

4 heeft genomen? Daarbij moeten we wel eerlijk zijn! Ook over de valkuilen en wat er mis ging of beter kan. Er zijn namelijk altijd valkuilen. We moeten ook denken aan het moment waarop je informatie aanbiedt aan mensen. Als je dat doet op het moment dat de cv-ketel al stuk is, ben je te laat. Dan moet er snel een nieuwe ketel komen, want mensen moeten douchen en hun huis moet verwarmd worden. Je ziet het einde van een cv-ketel wel aankomen, de levensduur van zo n ketel is wel bekend. Mensen hebben een beslisboom nodig: als je deze wensen hebt, dan zijn dit de mogelijkheden. Voor de technische uitwerking heb je een energieloket en een expert nodig, die persoonlijk bij je langskomt. In het traject daarvoor moet je mensen weten te vinden op momenten die ertoe doen: als ze de akte van hun koopwoning laten passeren bij de notaris of bij het afsluiten van het huurcontract van hun woning. Geef ze dan die beslisboom mee. Een Energieloket is nodig en moet zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn. Juist ook fysiek, want met een website kun je geen mensen enthousiasmeren. Dat moet in de persoonlijke benadering gebeuren. Het moet een kennisinstituut zijn, die in staat is om mensen goed te kunnen informeren en de volgende stap te laten zetten. Het moet niet alleen over geld en techniek gaan, maar het moet gaan over het proces: hoe kom je van A naar B? Voed het lokale energieloket met bovenlokale kennis en ervaring, want er zijn al veel van dit soort instituten. Maak het energieloket wel lokaal zichtbaar: er zijn zowel in Brummen als Eerbeek locaties beschikbaar. Het is belangrijk dat we goed kijken met welke partijen we in zee gaan en of ze referenties hebben, waarmee ze aan kunnen tonen dat een maatregel gewerkt heeft. Het Energieloket zou goed kunnen passen bij energiecoöperatie BrummenEnergie, als onafhankelijke aanjager van de duurzame ontwikkeling in de gemeente Brummen. De gemeente faciliteert en verbindt. Maar er is ook regie en sturing van de overheid nodig. Bijvoorbeeld ten aanzien van de infrastructuur. Daarnaast is een consistent beleid nodig, omdat dit soort trajecten decennia lang lopen. Met een consistent overheidsbeleid bouw je aan vertrouwen en durven mensen te investeren in hun eigen woning. De financiering moet gedeeltelijk bij de gemeente en bij de provincie (regiogelden, zoals Nuongeld) gehaald worden. Financiering zou uit de WOZheffing kunnen komen, want die wordt geheven bij de doelgroep waar het om gaat. Daarmee wordt het een gezamenlijk proces voor alle huizenbezitters, want het profijt is er op de lange termijn voor alle inwoners in Brummen. Werkgroep / vervolg Zes mensen hebben zich aangemeld om verder over dit thema na te denken en mee te werken. Zij worden onderdeel van een op te richten werkgroep die onder BrummenEnergie komt te hangen. Deze werkgroep gaat de ideeën en suggesties die tijdens deze Energietafel Energieneutraal Wonen zijn gedaan verder

5 uitwerken. De zes mensen waar het omgaat ontvangen bericht van de projectleider van de Energietafel Brummen. Bekijk hier een impressie van de Energietafel Brummen over Energieneutraal Wonen:

6 Bijlage 1: Pitch Roor de Gans van Reinbouw over de eerste nul-opde-meter-koopwoning van Nederland in Wageningen Bijlage 2: Pitch Idse de Wit van Remeha over hoe de energietransitie zonder duurzaam gas feitelijk onmogelijk is Bijlage 3: Marnix van Os van Cotrust over hoe je op basis van het bevriezen van je energierekening voor 15 jaar kunt investeren in het verduurzamen van je woning

7 VOORSTELLEN 2 kinderen 23 en 27 Jaar Vakantie Mountainbiken Reinbouw Roor de Gans (06) Getrouwd Eerbekenaar Concept ontwikkeling Verenigen REB NOM Wageningen Renovatiesprong Apeldoorn Samen naar Beter Activate & Exposure Avond 4- daagse A.T.B. Club Last Gear Halloween Eerbeek Eerbeek sportief Sportmakelaar

8 ENERGIETRANSITIE Verdrag van Kyoto Klimaatakkoord Parijs SER Energieakkoord Gelderse energietransitie

9 Bestaande bouw Alles at e a daag er bou e staat er ook i 2050 og Nederland Energie Neutraal Nieuwbouw Particulier Energie Neutraal 2050 NOM of energieleverend Corporaties Energie Neutraal 2030 = ZEN Zeer Energiezuinige Nieuwbouw Corporaties label B 2021 = BENG Bijna Energie Neutraal Gebouw 2017 = EPC 0,4 Opwekking, alt. energiebronnen 2015 = EPC 0,4 Luchtdichting, besparing 2011 = EPC 0,6 Installaties, ventilatie 2006 = EPC 0,8 Bouwkundig, isoleren

10 OPGAVE De gemeeente brummen heeft de ambitie uitgesproken om het gehele woningbezit in 2030 energieneutraal te hebben, heeft dit laten bekrachtigen in raadsbesluit d.d. e stelt daar oor oldoe de iddele ter beschikking. Specifiek : Brummen energieneutraal Meetbaar : Gehele woningbezit Acceptabel : Raadsbesluit d.d. Realistisch : Met voldoende middelen Tijdgebonden : 2030

11 OPGAVE Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld m3 gas en kwh elektriciteit per jaar. Gasloze wijken en energetische aanpassingen: Omgerekend 1500 m3 gas x 9,77 = kwh Totaal huishouden verbruikt omgerekend ca kwh per jaar. All electric woning = ca kwh per jaar (Opwekking groene stroom) Energetisch maatregelen = ca kwh per jaar (Besparing)

12 CONCEPTEN Gebouw gebonden Gebruikersgebonden = Energie neutraal = NOM - Vloer, wand en dakisolatie - Isolerende beglazing - Luchtdichting - Ventilatie - Warmtepomp - Verwarmingsysteem - Warmwatersysteem - Elektra

13 OPGAVE

14 OPGAVE Onderdeel Totaal KOOP HUUR Verbruik Opwekking Eengezins kwh MW 1/3 Opwekken Meergezins kwh MW Onderdeel Totaal KOOP HUUR Verbruik Besparen Eengezins kwh MW 2/3 Besparen Meergezins kwh MW

15 Bron OPGAVE

16 BEWUSTWORDING EN BEGRIP Met alleen maar vraag en antwoord, bereik je je doelstelling niet!

17 BEWUSTWORDING EN BEGRIP Gemeente Aanbieders Wijk projecten Opleidingen Energieloket Producten Studenten Scholen Kinderen Geld Banken Bewoners Werknemers corporaties Leden Klanten Bedrijven Verenigingen Detailhandel

18 GEMEENTE Maakt beleid o.b.v. een visie, faciliteert in middelen, stelt de kaders en maakt het mogelijk. Voorbeeld: Wijk en kavelpaspoorten t.a.v. welstand en vergunningen

19 ENERGIELOKET

20 OPLEIDINGEN

21 BANKEN

22 SCHOLEN

23 DETAILHANDEL

24 CORPORATIES

25 VERENIGINGEN

26 BEDRIJVEN

27 AANBIEDERS

28 TOT SLOT MAAK VAN JE LEDEN JE KLANTEN BEDANKT VOOR DE AANDACHT!

29 Energietafel Brummen 21 juni 2017 Fit for Future

30 Generieke producteisen voor de toekomst Energie transitie

31

32 Energie transitie Succes als Schoon van bron tot gebruiker (CO 2 neutraal) Laagste maatschappelijke kosten Realistische route (85% van 2050 is reeds gebouwd) remeha.nl 4

33 Energie transitie Gevolg Warmte, elektriciteit en gas als energiedrager (De)centrale productie, opslag & slimme geïntegreerde netten Nieuwe rollen, business modellen, besluitvorming & wetgeving remeha.nl 5

34 Uitwerking bestaande bouw

35 Uitstoot CO2 per kwh [kg] 0,8 0,7 Energie algemeen CO 2 intensiteit kwh Elektriciteit gas 0,6 0,5 Vanuit CO 2 optiek veel beter elektrisch rendement nodig (factor 3,6) 0,4 0,3 0,2 Echter de CO 2 intensiteit per kwh elektriciteit varieert over de dag en over de maanden 0, Jaar remeha.nl 7 Bron CBS

36 Energie algemeen CO 2 uitstoot/ kwh elektriciteit (NL) (kg/kwh) Mismatch vraag en aanbod (binnen dag en jaar) Meer duurzame opwek lost dit probleem niet op Energieneutraal CO2 neutraal remeha.nl 8

37 Vermogen [kw] Elektrische variant bestaande bouw Techniek - (Geïsoleerde woning) - Lucht/ water warmtepomp - PV panelen 3,0 2,0 1,0 0,01 Resultaat - Aanpassing energie infrastructuur - CO2 uitstoot reductie 2000kg/ jaar - Investering 20k 6-1,0 11-2,0 Uren van de dag jan feb mrt apr mei jun jul okt sep aug Maanden nov dec 2,0-3,0 1,0-2,0 0,0-1,0-1,0-0,0-2,0--1,0 remeha.nl 9

38 Vermogen [kw] Gas variant bestaande bouw Techniek - (Geïsoleerde woning) - Micro WKK - PV panelen - Groen gas (uit Nederland) 3,0 2,0 1,0 0,01 6-1,0 11-2,0 Uren van de dag jan feb mrt apr mei jun jul okt sep aug Maanden nov dec Resultaat - Past in huidige infrastructuur - CO 2 uitstoot reductie 4000kg/jaar - Investering 14k 2,0-3,0 1,0-2,0 0,0-1,0-1,0-0,0-2,0--1,0 remeha.nl 10

39 Transitiemogelijkheden bestaande bouw (consument) Energiedrager Techniek Investering Energie- Maatsch. Impact* Kanttekening rekening kosten E (=Elektrisch) Warmtepomp 20k / jaar Hoog Groot - Afh. salderen PV panelen (Consument - Invoer flex tarieven (Accu) ( 8k) betaalt) G (=Gas) + E Micro WKK 14k - 850/ jaar Laag Nihil - Beleid overheid PV panelen groen/ synt. gas (Accu) ( 4K) - Beschikbaarheid W (=warmte) + E Afgifte set 5-10k Ongewijzigd Zeer hoog Groot - Tariefstructuur PV panelen (Consument - Liberalisering Warmtepomp betaalt) markt *Impact: verbouwing in huis

40 Veldtest gasvariant remeha.nl 12

41 Veldtest, eerste resultaten: PV remeha.nl 13

42 Veldtest, eerste resultaten: Micro-wkk remeha.nl 14

43 Veldtest, eerste resultaten: Aalten Verbruik remeha.nl 15

44 Veldtest, eerste resultaten: Elektriciteitsmeter, P1 remeha.nl 16

45 remeha.nl 17

46 CO2 neutraal in 2050, technisch het nu al!

47 Hoe is de eindklant te mobiliseren? remeha.nl 19

48 Energietafel Brummen Marnix van Os Fr

49 Introductie Marnix van Os 25 jaar ervaring bij lokale overheid met duurzaamheid Afval, Water, bodemsanering, geluid, etc. Interesse in sociale, financiële en economische achtergronden

50 Vanaf september 2014 Cotrust Ontwikkeling en borging van methodiek 2live4 Uitvoering en consolidatie Ontwikkeling en beheer van Special Purpose Vehicles

51 Uitgangspunten De TCO (Total Cost of Ownership) is maatgevend niet de investering Duurzaamheid gaat over energie en grondstoffen, zorg en welzijn

52

53 Voorbeeld ESCo Hanzehal Zutphen

54 Voorbeeld: Hanzehal Behaald 60 % besparing op gas en 40% op elektriciteit Volgende stap: energieneutraal technisch en financieel mogelijk 11 jarig prestatiecontract +/- 10 % besparing op totale kosten Heldere organisatie Bij oplevering (onderhoud-technisch) nieuw gebouw Waardeontwikkeling/verbetering exploitatie vastgoed niet in beeld gebracht.

55 Stand van zaken Maatschappelijk vastgoed (projecten in heel Europa) ESCo woningbouw (Woningabonnement) opschaling in +/- 10 regio s MKB energie abonnement (meerdere pilots) VVE s (in voorbereiding) Corporaties (in voorbereiding)

56

57 Waarde consument/gebruiker Goede kwaliteit voor een marktconforme prijs Duidelijke contractvoorwaarden (KPI s) Garanties op prestatie producten Gemak Comfort Stabilisering of verlaging woonlasten Toekomstproof (lage woonlasten/pensioen)

58 Kenmerken One-stop-shop Voorstel op maat (telefoonabonnement) Product en prestatiegarantie Relatie management i.p.v. Contractmanagement (monitoring met de klant) 1 rekening Financiering/handling tegen kostprijs

59 Waarom financiering? Toegankelijkheid zonder eigen vermogen Tegen gaan van tweedeling in maatschappij Alle doelgroepen komen in aanmerking

60 Financiering Provinciale fondsen Gemeentelijke fondsen EIB Private fondsen Samenwerking met Nibud/Rabobank/. Onderzoek naar rol NHG voor garantiefonds

61 Techniek Samenwerking met Daikin/Nibe/Nefit- Bosch/Rockwool/Jaga/Akzo-Nobel/Coanda Smart-grids op woningniveau/lokaal niveau op termijn mogelijk

62 Uitbouw naar woondienstenabonnement Energie besparing Beveiliging Zorg Apparatuur Grondstoffen Transport Wijkbeheer Sociaal/Welzijn

63 Hoe te starten in Brummen Energiecoöperatie als aanbieder of als ondersteuning bij marketing en sales Subsidie voor opzet vehikel Verleggen aanvang risico s door zachte financiering overheid Verspreiding risico s door verbinding met maatschappelijk vastgoed Vanaf +/ wooneenheden zonder overheidsteun mogelijk

64

All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2

All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2 All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 24-1-2017 remeha.nl ALL GAS Nul op de meter PV Groen Gas

Nadere informatie

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 17-3-2016 remeha.nl ALL GAS Groen Gas ALL

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA

Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober 2017 Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA Agenda Korte terugblik 4 juli Stand van zaken programma van eisen Wensen en aanbevelingen

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst Transitie naar een CO -neutrale toekomst 2 CO 2 reductie van bron tot gebruiker Steeds méér duurzame energie, maar niet minder CO 2 -uitstoot KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS In het verdrag van Parijs werd afgesproken

Nadere informatie

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Aangeboden door: Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Rob Timmermans MFP Het klimaatakkoord Is het van belang hoe jouw klant denkt over het klimaatakkoord? De meeste

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen met Waterstage. Product Launch 2017

Duurzaam verwarmen met Waterstage. Product Launch 2017 Duurzaam verwarmen met Waterstage Programma Green Igloo Wet en regelgeving Subsidie en rente tarieven EnMosy voor prestatie garantie Green Igloo Care voor kwaliteitsborging Green Igloo Concept Totaalconcept

Nadere informatie

Van Energiebesparen naar CO2-neutraal

Van Energiebesparen naar CO2-neutraal 17 mei 2017, SP Eindhoven Van Energiebesparen naar CO2-neutraal Kans en bedreigingen in de huursector Jaap van Leeuwen (Woonbond) Klimaatontwikkeling: Gemiddelde temperatuur in 2017 tov gemiddelde 1950-1980

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Verduurzamen van VvE-complexen

Verduurzamen van VvE-complexen Verduurzamen van VvE-complexen Energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040 Droom Een reductie van 14% van het fossiele energieverbruik in de Drentse woonomgeving in 2020 Doel Bewustwording Innovatie

Nadere informatie

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden - Woerden: duurzaamheid tot in de haarvaten van de samenleving - Het klimaatakkoord

Nadere informatie

De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen

De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen 1. Waarom gaan we van het aardgas af? 2 2. Wanneer moet mijn woning aardgasvrij zijn? 2 3. Wat is de rol van de gemeente? 3 4. Hoe kan ik mijn woning

Nadere informatie

Warm tapwater in de toekomst

Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater in woningen Inzicht in de warmtapwatervraag in het licht van de verduurzaming van de energievoorziening 06/11/12 Renee Heller Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater wordt steeds groter

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING BEZIG MET EEN KOOPHUIS EN HYPOTHEEK? OF AAN HET KLUSSEN EN VERBOUWEN? 8 redenen om te starten met energiebesparing: Je hebt direct lagere energiekosten

Nadere informatie

PLUS LEVEN. Wetgeving 2015; epc van 0,4 / Wij reeds energieneutraal in 2015 icm windenergie Wetgeving per : BENG

PLUS LEVEN. Wetgeving 2015; epc van 0,4 / Wij reeds energieneutraal in 2015 icm windenergie Wetgeving per : BENG Wie zijn wij? Wij bouwen met een visie op lange termijn. Fossiele brandstoffen raken op, grondstoffen schaars. Toekomst vraagt om integrale benadering: kijk naar gebieden en veel disciplines hierbij betrekken,

Nadere informatie

Berkum Energieneutraal Welkom!

Berkum Energieneutraal Welkom! Berkum Energieneutraal 2025 Welkom! 30 oktober 2018 Doelstelling voor vanavond U informeren over: Waar staan we met ons project? Wat is er de afgelopen periode gebeurd? Hoe gaan we verder? We gaan in op

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. Bewonershandleiding. Woningen met EnergiePrestatieVergoeding

KLIMAATGARANT. Bewonershandleiding. Woningen met EnergiePrestatieVergoeding KLIMAATGARANT Bewonershandleiding Woningen met EnergiePrestatieVergoeding 2018 Bewonershandleiding Woningen met EnergiePrestatieVergoeding Inhoud Introductie 3 Wat is de EPV? 4 Wat is de Energiebundel?

Nadere informatie

IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP?

IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP? IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP? 8 NOVEMBER 2018 PIETER NAP FRANS DEN BRABER Wat is BENG! Biltse Energie Neutrale Gemeenschap www.beng2030.nl BENG! is een lokale duurzame energie coöperatie. BENG!

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Kennissessie: CO 2 neutraal het echte verhaal

Kennissessie: CO 2 neutraal het echte verhaal Ing. Vincent Keppel Accountmanager Vabi Kennissessie: CO 2 neutraal het echte verhaal TIP: Houd pen en papier bij de hand!!!! Ir. Roy Zold Directeur PVM welke data & welk doel Vraagstelling corporaties

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht. Programma: Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober

Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht. Programma: Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober 2018 -- Programma: Even voorstellen Begrippen BENG (2020) Schil Ventileren Anders verwarmen

Nadere informatie

DUURZAAM WEERSELO WAAROM EN HOE

DUURZAAM WEERSELO WAAROM EN HOE WAAROM EN HOE Klimaat akkoord Parijs / Nederland Stimuleringsmaatregelen Accijns Energie besparing Inzet hernieuwbare bronnen Verminderen van fossiele brandstoffen 10-12-2018 1 KLIMAAT AKKOORD NL Nederlands

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Seminar Duurzame & Integrale Energievoorziening 29 november minut pitches

Seminar Duurzame & Integrale Energievoorziening 29 november minut pitches 2 minut pitches Alex Huibrechtse - Eneco Warmte en Koude Ontwikkelingen: reductie broeikasgassen (klimaatakkoord), energieneutrale gebouwen (2020), aardgasvrij in 2050. Op gasnet aangesloten bestaande

Nadere informatie

Energie besparen is verleidelijk

Energie besparen is verleidelijk Energie besparen is verleidelijk Wie / wat is Energie Actief Soest (EAS)? 14 maart 2019 EAS en Groene Kerk - Emmakerk 1 Energie Actief Soest Ontstaan in 2011 / 2012 met Zonaanbidders Burgerinitiatief bestaat

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie

Snelle transitie van de bestaande gebouwen

Snelle transitie van de bestaande gebouwen Urban Energy research agenda for TU Delft Snelle transitie van de bestaande gebouwen Inleider: Henk Visscher TUDelft Bouwkunde Referent: Ronald Franken Portaal 30 Mei, 2018 1 Het Doel Hoe kunnen we grootschalige

Nadere informatie

DNA in de bouw Projectontwikkeling met hoge ambities. Carl-peter Goossen Directeur /ontwerpmanager BouwNext

DNA in de bouw Projectontwikkeling met hoge ambities. Carl-peter Goossen Directeur /ontwerpmanager BouwNext DNA in de bouw Projectontwikkeling met hoge ambities Carl-peter Goossen Directeur /ontwerpmanager BouwNext Diverse groepen binnen de DNA gaan op basis van no cure no pay CPO s nieuwe stijl oprichten met

Nadere informatie

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Aanleiding vereniging voor energiebesparing: 1 hogere gemeentelijke tarieven voor verenigingen

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

GREENIT GREEN YOUR STREET KenHem Community zet zich in voor de bloei van de wijk Kernhem en haar inwoners

GREENIT GREEN YOUR STREET KenHem Community zet zich in voor de bloei van de wijk Kernhem en haar inwoners GREENIT GREEN YOUR STREET KenHem Community zet zich in voor de bloei van de wijk Kernhem en haar inwoners G R E E N I T G R E E N Y O U R S T R E E T 1. Pitch KenHem Community 2. Informatieavond 3. Wethouder

Nadere informatie

Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN

Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN Informatiebijeenkomst Zonnepanelen voor VvE s 27 november 2018 Even voorstellen Jan Cullens, VvE Zonnecoach De VvE Zonnecoach geeft uw VvE energie Nut

Nadere informatie

+ TITEL PRESENTATIE + WELKOM ROAD TO ALL-ELECTRIC WONEN EN WERKEN

+ TITEL PRESENTATIE + WELKOM ROAD TO ALL-ELECTRIC WONEN EN WERKEN + TITEL PRESENTATIE + WELKOM ROAD TO ALL-ELECTRIC WONEN EN WERKEN Road to All-Electric in de praktijk: Wonen & Werken Visie: + Het leveren van een positieve bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving.

Nadere informatie

INNAX Gebouw & Omgeving

INNAX Gebouw & Omgeving INNAX Gebouw & Omgeving Gebouwverduurzamer van A tot Z Pieter Klep, 26 oktober 2017 Waarom energietransitie? Belangrijke ontwikkelingen Regeerakkoord (Rutte II) energieneutraal 2050 Klimaatakkoord Parijs

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

Is uw huis geschikt voor een warmtepomp?

Is uw huis geschikt voor een warmtepomp? Is uw huis geschikt voor een warmtepomp? 14 februari 2019 Pieter Nap Frans den Braber Wie is BENG! www.beng2030.nl Energiecoöperatie BENG! is in juli 2013 opgericht en groeit sindsdien gestaag. We hebben

Nadere informatie

Stichting Duurzaam Lopikerwaard

Stichting Duurzaam Lopikerwaard Stichting Duurzaam Lopikerwaard Dick Nederend Presentatie d.d. 31 mei 2018 voor bedrijventerrein de Copen te Lopik Agenda Voorstellen Doelstelling Stichting Duurzaam Lopikerwaard Wat is het energieverbruik

Nadere informatie

Eize-Jan Bakker Pieter Nap

Eize-Jan Bakker Pieter Nap Eize-Jan Bakker Pieter Nap Programma: eigenaar-bewoners www.beng2030.nl Door het initiëren en uitvoeren van verschillende projecten/initiatieven op het gebied van verduurzamen, proberen BENG! energie-ambassadeurs

Nadere informatie

Sander Leenders Directeur Energie+, innogy NL

Sander Leenders Directeur Energie+, innogy NL De energetische MJOP Welkom namens Essent en GEAS Sander Leenders Directeur Energie+, innogy NL 2 Vier megatrends waar we als energiebedrijf op inspelen Decarbonisatie Decentralisatie Digitalisering Democratisering

Nadere informatie

Wij maken uw energieambities waar! Verduurzaming middels zonnepanelen

Wij maken uw energieambities waar! Verduurzaming middels zonnepanelen Wij maken uw energieambities waar! Verduurzaming middels zonnepanelen 1 2 missie en doel Onze missie: Klanten ontzorgen en leveren van energiebesparing Ons doel: Kostenverlaging Comfort verbetering Waardestijging

Nadere informatie

De weg van de energietransitie d.d VEBOA - Alphen aan den Rijn Dhr. E.J. Reemst

De weg van de energietransitie d.d VEBOA - Alphen aan den Rijn Dhr. E.J. Reemst De weg van de energietransitie d.d. 20-11-2018 - VEBOA - Alphen aan den Rijn Dhr. E.J. Reemst M3E groep (Vestigingen Rotterdam, Breda, Amsterdam ) M3E Kostenmanagement M3E Brandveiligheid consultants M3E

Nadere informatie

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen nergiebesparing Industrie Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen cvketel cvketel cvketel cvketel cvketel gas elektric iteit cvketel cvketel cvketel Huidige situatie portiekflat Portiek

Nadere informatie

WG terrein Fossielvrij. Tauw- Mirjam Pronk Atrivé- Aleida Verheus

WG terrein Fossielvrij. Tauw- Mirjam Pronk Atrivé- Aleida Verheus WG terrein Fossielvrij Tauw- Mirjam Pronk Atrivé- Aleida Verheus Wie zijn wij? - Duurzame leefomgeving: nieuw bedrijventerrein tot aardgasvrije wijken - Energietransitie onderdeel van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

WELKOM Routekaart CO2 neutraal

WELKOM Routekaart CO2 neutraal WELKOM Routekaart CO2 neutraal 8 februari 2018 Ronald Franken (Aedes) Robert Arts (Thuis) Jeffrey Mennen (Stroomversnelling) Ronald Franken Adviseur Duurzaamheid en Energiebesparing Aedes Vragen vooraf?

Nadere informatie

Van hypotheeklasten naar woonlasten

Van hypotheeklasten naar woonlasten Van hypotheeklasten naar woonlasten SEH Lustrumcongres Jonathan Parr - 18 april 2018 We gaan stemmen Internet 1 Ga naar rabovote.nl 2 Log in met rabobank574 Deze presentatie is geladen zonder de RaboVote

Nadere informatie

Duurzaam Bouwloket. Voor onafhankelijke informatie en advies over:

Duurzaam Bouwloket. Voor onafhankelijke informatie en advies over: Duurzaam Bouwloket Voor onafhankelijke informatie en advies over: Duurzaam (ver)bouwen Energie besparen Zelf duurzame energie opwekken Duurzame financiering Subsidies ~45% Energielabel D of lager Een gemiddeld

Nadere informatie

dorpsinformatie avond Haarle Energieneutraal

dorpsinformatie avond Haarle Energieneutraal dorpsinformatie avond Haarle Energieneutraal Agenda Opening Waarom dit Haarlese initiatief Samen denken samen doen - John Disselhorst - Alexander ter Kuile - Jet Mars Ondersteuning Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Energiebesparing Gemeente Huizen

Energiebesparing Gemeente Huizen Energiebesparing Gemeente Huizen Programma presentatie Duurzaam Bouwloket De aanpak en landelijke ontwikkelingen Stapsgewijs naar aardgasvrij Subsidies en regelingen Duurzaam Bouwloket Voor onafhankelijke

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Aardgasvrije wijken. Bewonersbijeenkomst 4 juni 2018 Havenbuurt Berkel en Rodenrijs

Aardgasvrije wijken. Bewonersbijeenkomst 4 juni 2018 Havenbuurt Berkel en Rodenrijs Aardgasvrije wijken Bewonersbijeenkomst 4 juni 2018 Havenbuurt Berkel en Rodenrijs 1 INHOUD 1. Helena all-electric concept 2. Grootschalige aanpak Havenbuurt 3. Financieel 4. FAQ 2 PILOT BRIELLESTRAAT

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen en verduurzamen in de eigen woning? Los van het gas? Teus van Eck maart 2019

Hoe kan ik energie besparen en verduurzamen in de eigen woning? Los van het gas? Teus van Eck maart 2019 Hoe kan ik energie besparen en verduurzamen in de eigen woning? Los van het gas? Teus van Eck maart 2019 Doel van de bijeenkomst Informatie over: 1. Waarom doen we dit en waar staan we in Nederland? 2.

Nadere informatie

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Programma Tijd Onderwerp Spreker 19.45 u Welkom Sanne Meelker (gemeente Wageningen) 19.55 u Kennismaken:

Nadere informatie

WORKSHOP ENERGIEVISIE

WORKSHOP ENERGIEVISIE WORKSHOP ENERGIEVISIE STELLING 1 Wij werken al vanuit een energievisie WAT ZIT ER IN EEN ENERGIEVISIE Hoe gaan we om met energie in bestaande bouw en in nieuwbouw, in zowel woningbouw als utiliteit en

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

Voor onafhankelijke informatie en advies over:

Voor onafhankelijke informatie en advies over: Raoul Santibanez Voor onafhankelijke informatie en advies over: Energie besparen en energie opwekken Luchtkwaliteit in huis Comfortverbetering in huis Levensloopbestendig wonen Klimaat adaptief wonen Subsidies,

Nadere informatie

Presentatie Kamp C Bovenregionale samenwerking middels Duurzaam Bouwloket en Kamp C Provincie Antwerpen. Raoul Santibanez

Presentatie Kamp C Bovenregionale samenwerking middels Duurzaam Bouwloket en Kamp C Provincie Antwerpen. Raoul Santibanez Presentatie Kamp C Bovenregionale samenwerking middels Duurzaam Bouwloket en Kamp C Provincie Antwerpen Raoul Santibanez Duurzaam Bouwloket Energietransitie (boven) regionaal Energieakkoord Per 1 januari

Nadere informatie

Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud. 12 februari 2019

Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud. 12 februari 2019 Wierden Europaring 7 woningen nul-op-de-meter groot onderhoud 12 februari 2019 2 EVEN VOORSTELLEN Johan Kleinjan Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg Berto Boeve Loohuis Installatietechnieken Wouter Ribberink

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Kennisdeling. CirculAIR HT150 + CO 2 gestuurde ventilatie USE MINIMUM GET MAXIMUM. Nijkerk

Kennisdeling. CirculAIR HT150 + CO 2 gestuurde ventilatie USE MINIMUM GET MAXIMUM. Nijkerk Reduses B.V. Ampèrestraat 19D 3861 NC Nijkerk T +31 (0)33 24 66 551 E info@reduses.nl I www.reduses.nl Real Dutch Smart Energy Systems Kennisdeling CirculAIR HT150 + CO 2 gestuurde ventilatie Nijkerk 01-03-2018

Nadere informatie

Samen voor positieve energie. Zonder invloed op het klimaat. Gratis!

Samen voor positieve energie. Zonder invloed op het klimaat. Gratis! Samen voor positieve energie Zonder invloed op het klimaat. Gratis! 1 VISIE OP DE ENERGIETRANSITIE 2050 Geen fossiele brandstoffen gebruik De mens beïnvloedt het klimaat niet Energie is gratis Wij richten

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

BENG, ZEN en/of NOM? Wie ben je?

BENG, ZEN en/of NOM? Wie ben je? BENG, ZEN en/of NOM? Wie ben je? Harm Valk Simon Verduijn Nieman Groep Stroomversnelling / Endule Samenwerkingsdag Stroomversnelling / ZEN-Platform 12 oktober 2017 BENG = Bijna EnergieNeutraal Gebouw Nieuw

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp JBR Organisatie-adviseurs bv Energiebedrijven kunnen vóór 2020 in 4 mln. woningen 30% energie besparen Energiebedrijven

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Bewoners ervaringen verduurzamen woning. 8 mei 2019 Frans den Braber

Bewoners ervaringen verduurzamen woning. 8 mei 2019 Frans den Braber Bewoners ervaringen verduurzamen woning 8 mei 2019 Frans den Braber Wat is BENG! Biltse Energie Neutrale Gemeenschap www.beng2030.nl BENG! is een lokale duurzame energie coöperatie. BENG! werkt aan een

Nadere informatie

Werken aan een duurzame Buitenhof. EnergieAmbassadeurs Buitenhof en Leyhof 27 maart 2019

Werken aan een duurzame Buitenhof. EnergieAmbassadeurs Buitenhof en Leyhof 27 maart 2019 Werken aan een duurzame Buitenhof EnergieAmbassadeurs Buitenhof en Leyhof 27 maart 2019 Programma 19.30 Opening en voorstellen EnergieAmbassadeurs 19.40 Duurzaamheidsagenda Leiderdorp Laura Kiemeney 19.55

Nadere informatie

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis ZEN Platformbijeenkomst Bouw op onze kennis Even voorstellen Patrick Harting Projectmanager Werkzaam sinds: 2007 "De uitdaging van mijn werk is niet het stapelen van de stenen, maar het inzetten van ieders

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Welkom Fijn dat u er bent!

Welkom Fijn dat u er bent! Welkom Fijn dat u er bent! Informatieavond / maandag 3 oktober 2016, Noordkade Veghel Agenda informatieavond maandag 3 oktober 2016 : Opening Inleiding Resultaat haalbaarheidsonderzoek Stand van zaken

Nadere informatie

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DE WARMTEVRAAG

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DE WARMTEVRAAG DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DE WARMTEVRAAG Introductie Jon van Diepen Register Energie Adviseur (rea) Afgestudeerd in Business of Energy Systems (TopTech/TU Delft) Achtergrond: ICT / Financieel Analist Interessegebied:

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

BENG en NTA. Stand van zaken

BENG en NTA. Stand van zaken BENG en NTA Stand van zaken Ir. Harm Valk Nieman Groep ZEN-Platformbijeenkomst 20 juni 2017 BENG, maar ook ZEN! Integraal benaderen comfort gebruik energie Werkgroep BENG Nieuwe projecten BENG vanaf het

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

Informatieavond verduurzaming VvE s. 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal

Informatieavond verduurzaming VvE s. 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal Informatieavond verduurzaming VvE s 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal Kennismaking Bart van de Velde Annabel van Zante VvE Energieloket Gelderland Ondersteunt alle Gelderse VvE s Helpt bij vraagstukken

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Warmtepomp voor (w)elke oplossing? Van idealistische oriëntatie naar realistische aanpak. Ronald Schilt

Warmtepomp voor (w)elke oplossing? Van idealistische oriëntatie naar realistische aanpak. Ronald Schilt Warmtepomp voor (w)elke oplossing? Van idealistische oriëntatie naar realistische aanpak. Ronald Schilt Inhoud Voorstellen Warmtepomp in breder perspectief Valkuilen en uitdagingen Voorbeeldproject Missie:

Nadere informatie

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie