Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 jaarverslag

3 2

4 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken van stimuleren en versnellen. Veel energie is gestoken in het ontwikkelen van kennis en het bevorderen van ICT toepassingen, onder meer in verschillende maatschappelijke sectoren. Zowel in het nationale als het Europese ICT-beleid is geleidelijk een beweging in de focus zichtbaar van beschikbaarheid naar toepassing en uitein - delijk de stap naar daadwerkelijk gebruik en innovatie. De beschikbare infrastructuur in Nederland is uitstekend. Maar de slag naar het grootschalige, daadwerkelijke gebruik blijft moeilijk te realiseren ondanks het massale gebruik van nieuwe technologieën in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de privésfeer en binnen de overheid. Hoe komt dat? Wij Nederlanders zijn wat huiverig, we willen alles goed regelen en onder controle hebben. Dat is goed, want het gaat om de verdere ontwikkeling en de toekomst van Nederland. Daar hebben we in eerste instantie goede basiscondities voor nodig, zoals een goede infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld computervaardig - heden. Groepen mensen dreigen achter te raken omdat ze niet met digitale toepassingen kunnen omgaan. Het is zowel in economisch als in sociaal opzicht van groot belang dat deze mensen aangehaakt blijven bij de ontwikkeling van de informatiesamenleving. In 2009 start daarom het belangrijke publiekprivate programma Digivaardig en Digibewust, belegd bij ECP.NL. In de tweede plaats heeft het bedrijfsleven behoefte aan heel concrete toepassingen die zij makkelijk en snel kunnen invoeren. Denk aan elektronisch factureren, open mobiel internet en authenticatietoepassingen. Juist interoperabiliteit is in een tijd van toenemende concurrentiedruk, opkomende buitenlandse markten en de noodzaak tot innovatie noodzakelijk. Niet alleen de efficiëntie en kwaliteit van de organisatie wordt erdoor beïnvloed, maar ook de positie in de markt en de samenwerking met bijvoorbeeld afnemers, leveranciers enzovoort. Doel is schaal en massa van toepassingen te krijgen. In de derde plaats zijn randvoorwaarden ( versnellers ) nodig voor het realiseren van vertrouwen. Het vertrouwen in de digitale veiligheid, maar ook in het publiekprivate gebruik van data waarbij het privacyvraagstuk een grote rol speelt. Al deze ontwikkelingen en bijbehorende vraagstukken en struikelblokken zijn van belang voor het bedrijfsleven, voor de overheid en voor de maatschappij: wij allemaal. De vraagstukken kunnen weliswaar scherp worden geformuleerd, maar ze zijn niet eenvoudig oplosbaar. En geen van de betrokken partijen is in staat ze alleen op te lossen. Daarom bundelt ECP.NL, platform voor enederland, al meer dan 10 jaar als neutraal platform de denk- en doekracht van bedrijven (aanbieders van ICT, maar ook vele toepassers ervan), overheden, koepelorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Binnen ECP.NL pakken zij bovenstaande vraagstukken op voor het realiseren van een informatiesamenleving waarin kansen worden benut en bedreigingen opgelost. Naast onderwerpen van technische en juridische aard tonen steeds meer ECP.NL activiteiten juist een ethische en sociologische invalshoek. Het gaat bij de inzet van de technologie om de waarde van en voor de mensen die ermee omgaan. Dit Jaarverslag biedt u een overzicht van de vele activiteiten die ECP.NL oppakt in het hierboven geschetste kader. Wij hopen dat we in 2009 op samenwerking met u en uw organisatie kunnen rekenen! 3 ecp.nl jaarverslag 0809 A. van Bellen directeur ECP.NL

5 INHOUDSOPGAVE Over ECP.NL 9 Interview met Alexander Rinnooy Kan 12 4 Digivaardig 18 e-factureren 24 VOORWOORD 3 INHOUDSOPGAVE 4 ROGER VAN BOXTEL EN ARIE VAN BELLEN AAN HET WOORD 6 1. OVER ECP.NL 9 ECP.NL is 10 Deelnemers 10 ECP.NL en EPN verloofd 11 ALEXANDER RINNOOY KAN OVER SAMENWERKINGSVERBANDEN 12 Raad van Advies 13 Bestuur 13 Medewerkers BASISVOORWAARDEN 15 Infrastructuur 17 IPv6 17 Digivaardig & Digibewust 18 Organisatie 18 Digivaardig voor senioren 18 Digivaardig voor digibeten 19 Digivaardig voor MKB 20 Digivaardig voor ambtenaren 21 FRANK HEEMSKERK OVER ICT VAARDIGHEDEN TOEPASSINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN 23 e-factureren 24 Open Mobiel Internet 25 Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) 26 Identiteits (ID) Management en Authenticatie 26 Interoperabiliteit 27 XBRL Nederland 28 Open Standaarden 28

6 Digibewust 32 Watch your space 39 enederland Interview met Jeroen Terstegge over Privacy 46 5 ecp.nl jaarverslag 0809 Deelnemers 52 Internationale vertegenwoordiging in de UN/CEFACT 28 CORINE VAN DRUNEN OVER MOBIEL INTERNET RANDVOORWAARDEN 31 Digivaardig & Digibewust 32 Organisatie 34 Internationaal verband 34 Digibewust voor jongeren en hun opvoeders 34 Digibewust voor MKB 38 Digibewust voor gebruikers 39 Mediawijsheid 40 QUATRO PLUS 41 Vertrouwen Privacy in Perspectief 42 ISP Platform Kinderporno 43 Notice & Take Down 43 RFID Etikettering 44 Seminars Beleidsonderwerpen 44 JEROEN TERSTEGGE OVER PRIVACY VOORLICHTING Pers 48 Websites 48 Nieuwsbrieven 49 Publicaties 49 Evenementen enederland DEELNEMERS ECP.NL COLOFON 54

7 INTERVIEW ECP.NL wordt inmiddels door steeds meer partijen gesteund in haar rol als agendazetter, verbinder en uitvoerder. Roger van Boxtel voorzitter ECP.NL Arie van Bellen directeur ECP.NL 6 Een enederland zijn we daar al? Arie van Bellen: Nog niet. De informatiemaatschappij is nog altijd enorm in beweging. De ontplofte internetbubbel, ontspoorde megaprojecten en een tanende aandacht van de politiek; niets kan afdoen aan de ontwikkelingen in de praktijk. We zijn steeds meer online at any time, any place and with anyone. Communiceren, foto s en muziek uitwisselen, maar ook betalen, belastingaangifte doen en transacties aangaan. Dit biedt fantastische kansen voor bedrijven en instellingen maar zeker ook in het dagelijkse leven van mensen. Roger van Boxtel: De impact op onze economie en sociale leven kan inderdaad moeilijk onderschat worden. Door de enorme ontwikkelingen en het massale gebruik zijn we in een fase terecht gekomen die nog fundamenteler is dan pak weg 10 jaar geleden. Het biedt enorm veel kansen en mogelijkheden maar vergt ook een verantwoord gebruik. We zetten steeds meer, zowel zakelijk als privé, op internet en dat maakt ons kwetsbaar. Dat vraagt niet alleen om economische en juridische antwoorden maar ook om sociologische, meer mensgericht; wat doet dat met ons? Volop in beweging dus. Arie van Bellen: Zeker. De vraag is alleen zijn we daar ook klaar voor? Ik denk het niet. Uit onderzoek blijkt dat we als Nederland voorop lopen wat betreft de mogelijkheden alleen doen we er nog niet genoeg mee. En dat is verklaarbaar. Nieuwe mogelijkheden leiden ook altijd tot spanningen tussen belangen van bestaande en nieuwe partijen en tot verschuivingen in bestaande normen en waarden. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat iedereen zijn eigen wiel aan het uitvinden is. Dit heeft een remmende werking. Een aantal zaken, denk aan privacy en authenticatie, moeten we gezamenlijk aanpakken; met verschillende partijen de handen ineenslaan en het in één keer goed regelen. Dan weet de burger, in zijn rol als consument, patiënt, belastingaangever, ondernemer, dat het goed geregeld is. Ik weet, het klinkt als Hollands polderen maar het werkt. En we moeten met zijn allen die unieke voorsprong die we hebben, zien te behouden. Roger van Boxtel: Wat je bijvoorbeeld in de zorg ziet is dat technisch al lang veel meer mogelijk is. Daar krijgen we nu eindelijk het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Een heel goede ontwikkeling. We willen toch allemaal graag dat de arts in een ander ziekenhuis meteen kan zien voor welke antibiotica je allergisch bent? En natuurlijk is privacy daarbij een belangrijk begrip. Dat moeten we goed regelen. Maar we moeten ook uitkijken dat we niet een privacy in kwadraat nastreven. Feitelijk wordt iedere dienstverlener,

8 van zorgverzekeraar tot kleine zelfstandige inclusief de overheid, gedwongen na te denken over effectiviteit en positionering en dat vergt een andere manier van denken, ook van burgers. Wat kan ECP.NL hierin betekenen? Arie van Bellen: Juist op het gebied van spanningen, of onzekerheden, kan ECP.NL veel betekenen. Samenwerken, het bundelen van krachten rondom onderwerpen die sectoroverschrijdend van belang zijn! Denk aan vertrouwen; privacy, identiteitsmanagement en authenticatie. We willen allemaal het gemak van toenemende digitalisering op alle vlakken, zorg, openbaar vervoer, belastingdienst, maar tegelijkertijd willen we ook zelf de controle houden over wat anderen over ons kunnen vinden. Veiligheid is van belang maar niemand zit te wachten op een wirwar aan pasjes, codes enzovoorts. Roger van Boxtel: Ja, en de berichtgeving over gekloonde pasjes, gekraakte OV-Chipkaarten en een onveilig Elektronisch Patienten Dossier (EPD) doen geen goed aan dat vertrouwen. Als Raad van Advies van ECP.NL willen we deze succes- en faalfactoren bespreekbaar maken. Het kader voor al deze toepassingen kent namelijk eenzelfde basis; technisch kan het maar hoe zit het in het gebruik? Is het veilig? Wie kan bij mijn gegevens? Hoe weet ik zeker met wie ik te maken heb? Kortom de innovatie moet in balans zijn met de maatschappelijke vragen. Waar ligt in 2009 uw prioriteit? Arie van Bellen: Zoals zojuist al gezegd; wat we nu moeten doen is focussen op daadwerkelijk gebruik van ICT. Deze laatste stap lijkt weerbarstig en moeilijk te realiseren. Het ontbreekt aan belangrijke randvoorwaarden. Ik noemde het al eerder; het realiseren van vertrouwen. Maar ook vraagstukken rondom interoperabiliteit en consumentenbelangen zoals open standaarden, en auteursrechten. Roger van Boxtel: Daarnaast dienen zich meer maatschappelijke vraagstukken aan als e-vaardigheden. We moeten onze verantwoordelijkheden nemen naar grote groepen mensen die dreigen achter te raken omdat ze niet met computers kunnen omgaan. Dit onthoudt hen niet alleen persoonlijk mooie kansen maar ook economisch is dit van groot belang. In 2009 starten we met het vijfjarig programma Digivaardig & Digibewust. Samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties streven we naar meer mensen met basale computerkennis zodat ze niet achter dreigen te raken in een zich steeds verder digitaliserende samenleving. ECP.NL bestaat 10 jaar, wanneer is de missie volbracht? Arie van Bellen: Niemand kan in de toekomst kijken en ook ik riep 10 jaar geleden over 10 jaar bestaat ECP.NL niet meer, dan is ebusiness (toen nog) gewoon business geworden. Maar kijk nu. ebusiness is business en we hebben daar mooie bijdragen aan kunnen leveren. Denk aan de Model Gedragscode die de basis heeft gelegd voor de Thuiswinkel waarborg, een succesvol keurmerk voor online winkelen. Maar ook concrete toepassingen voor het bedrijfsleven als bijvoorbeeld standaardisatie in de uitzendbranche, de elektronische handtekening en de code tegen spam. De vraagstukken vandaag zijn meer organisatorisch en ethisch van aard, en vragen dus om een andere inbreng en onderbouwing. Roger van Boxtel: Centraal staat daarbij het kader waarbinnen al de huidige ontwikkelingen een kans van slagen hebben. De privacy - discussie bijvoorbeeld duikt op bij het patiëntendossier, bij de OV Chipkaart en bij slimme meters. Maar ook brancheoverstijgende toepassingen als e-factureren vragen om grootschalig doorpakken. Het is noodzakelijk dat we op dit vlak gezamenlijk de schouders eronder zetten. Daar mag je ECP.NL over 10 jaar op afrekenen! 7 ecp.nl jaarverslag 0809

9 8

10 9 Over ECP.NL. ecp.nl jaarverslag 0809

11 OVER ECP.NL Over ECP.NL Door de ontwikkeling van de technologie ontstaan nieuwe toepassingen in bedrijfsleven, overheid, zorg, onderwijs en op consumentenvlak. Deze nieuwe toepassingen doen traditionele verhoudingen omslaan. 10 ECP.NL ziet deze veranderingen als uitdagingen om de kansen die hieruit voortkomen ten volle te benutten! ECP.NL IS... al 10 jaar het platform waar publiekprivaat wordt samengewerkt aan een informatiesamenleving waarin we de kansen optimaal benutten en bedreigingen oplossen. Zowel om de (internationale) concurrentiepositie van Nederland te behouden en te verbeteren maar ook om de kansen voor onze samenleving in het algemeen te grijpen. Hierbij bestaat de behoefte aan een neutraal, deskundig en gezaghebbend platform waar sectoroverschrijdend wordt samengewerkt. ECP.NL brengt verschillende partijen bij elkaar en benoemt concrete thema s en (doorbraak)projecten die opgepakt moeten worden. Ook agendeert zij vraagstukken waarvan politieke aandacht gewenst is om doorbraken te realiseren. DEELNEMERS Om belangrijke voorwaarden en doorbraken te realiseren is het noodzakelijk dat door alle betrokken partijen wordt samengewerkt: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke- en intermediaire organisaties, onderwijs- en kennis instellingen. Ruim 160 van deze partijen vormen het draagvlak van ECP.NL, een overzicht vindt u op bladzijde 52. De deelnemers van ECP.NL vormen de basis, door samen te werken en kennis te delen worden concrete resultaten bereikt. Daarnaast zorgen zij ook voor een continue contributiestroom waardoor ECP.NL als onafhankelijk platform kan opereren voor en met haar deelnemers. Deelnemers van ECP.NL kunnen in een vroeg stadium invloed uitoefenen op ontwikkelingen als standaarden, wet- en regelgeving en veiligheid van internettoepas - singen. Hiermee dragen zij bij aan de ontwikkeling van

12 enederland. Uiteraard biedt het ook kans binnen de eigen organisatie efficiënter in te spelen op innovatieve ontwikkelingen. Door haar onafhankelijkheid en dit brede draagvlak wordt ECP.NL bovendien regelmatig door de overheid gevraagd samen te werken op belangrijke maatschappelijke thema s. Samenstelling deelnemers Bedrijven < % Bedrijven > % Intermediairs 20% Overheid 9% Kennisinstellingen 8% 11 Oprichting ECP.NL ECP.NL is in 1998 opgericht door het ministerie van Economische Zaken en werkgeversvereniging VNO-NCW. Vanuit overheid en bedrijfsleven werd ingezien dat de invoering van elektronisch zakendoen een radicale omslag teweeg zou brengen binnen de traditionele economische verhoudingen, nationaal en internationaal. En dat ondanks de goede uitgangspositie van Nederland (koploper op gebied van EDI, betrouwbare technologische infra structuur, hoge penetratiegraad pc s, hoog niveau van kennis technologie en vrije marktwerking) samenwerking cruciaal was om de mogelijkheden van elektronisch zakendoen te kunnen benutten. ecp.nl jaarverslag 0809 ECP.NL EN EPN VERLOOFD Tijdens het congres enederland 2008 op 20 november meldde EPN-voorzitter Alexander Rinnooy Kan dat ECP.NL en EPN in gesprek zijn over een integratie van de twee platforms. In juni 2008 is door Rinnooy Kan, Roger van Boxtel, voorzitter ECP.NL, en de directeuren van beide organisaties gesproken over intensieve afstemming van activiteiten en nadere samenwerking in de toekomst. Conclusie van die bijeenkomst was te streven naar een integratie waarbij de organisaties opgaan in één nieuw platform, waarin de doelstellingen van zowel EPN als ECP.NL zijn gewaarborgd. Het integratieproces verloopt voorspoedig en het resultaat van deze verloving, zoals Rinnooy Kan het noemde, is dat eind 2008 de formele aankondiging volgt.

13 INTERVIEW Samenwerkingsverbanden ontstaan waar mensen en organisaties elkaar vertrouwen. Alexander Rinnooy Kan voorzitter EPN, voorzitter SER 12 Wat gaat ICT betekenen voor onze samenleving? Ik denk dat de mogelijkheden die ICT biedt pas optimaal worden benut als informatiestromen tussen organisaties, overheden en consument digitaal zijn geworden. Inmiddels heeft bijna iedereen een pc met internetverbinding en informatiestromen binnen organisaties zijn digitaal geworden. De digitalisering van de stroom van informatie tussen partijen is de volgende stap. Dat is nodig bijvoorbeeld wanneer we het rendement van de zorg willen verbeteren, mobiliteits- en klimaatproblemen willen aanpakken of problemen willen opvangen die samenhangen met de vergrijzing. Dus de maatschappelijke toepassing van ICT blijft wat achter, waar ligt dat volgens u aan? Het is erg complex om informatiestromen te digitaliseren en op elkaar aan te laten sluiten: we beginnen er nu over na te denken en mee te experimenteren. Een tweede aandachtspunt is dat nog veel inspanningen nodig zijn om mensen en organisaties te overtuigen dat zij informatie, die zij nu het liefst binnen de muren van het eigen huis of eigen organisatie houden, moeten gaan delen om dienstverlening te verbeteren. Mensen moeten daarvoor weten hoe ze veilig gegevens kunnen uitwisselen en organisaties moeten maatregelen treffen om er voor te zorgen dat gegevens goed worden gebruikt en dat eventueel misbruik snel is op te sporen. En dat is moeilijk? Een voorbeeld: veel patiënten zullen blij zijn met het elektronisch patiëntendossier waar Minister Klink onlangs iedereen een brief over stuurde. Daarmee kunnen medische fouten worden voorkomen. Maar weinig mensen zullen nu weten op welke manier ze straks samen met hun huisarts kunnen controleren of gegevens niet voor frauduleuze doeleinden worden gebruikt. Iedereen ziet wanneer er in huis is ingebroken en weet hoe je aangifte kunt doen, maar voor elektronische gegevens weten mensen nog nauwelijks hoe ze die kunnen controleren. Ook bedrijven die elektronische gegevens gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren laten onvoldoende zien hoe ze zorgen dat die informatie niet zomaar bij anderen terecht komt, of hoe ze voorzieningen treffen om oneigenlijk gebruik van gegevens te voorkomen. Kunt u voorbeelden geven waar het wel al goed gaat? De grote nationaal en internationaal opererende dienstverleners hebben er vaak al voor gekozen gevoelige informatie over hun bedrijfsprocessen te delen met anderen om hun dienstverlening te verbeteren en kosten te verminderen. Grote supermarktketens met hun toeleveranciers, grote callcenters met uitzendbureaus en banken met hun IT-dienstverleners bijvoorbeeld. In de gezondheidszorg zien we dat zorgverleners in hun regio s informatie verzamelen en delen over de effectiviteit van hun zorg. Dankzij de gegevensuitwisseling in die samenwerkingsverbanden wordt dienstverlening verbeterd: schappen zijn gevuld, wachtrijen korter en de gezondheid van mensen in die regio s beter. En dat vaak tegen lagere kosten. Om die echte maatschappelijke doorbraken te bewerkstelligen: wie is er nu aan zet? Die samenwerkingsverbanden ontstaan waar mensen en organisaties elkaar vertrouwen en inzien dat ze kunnen verdienen door mee te werken aan het succes van de ander. Dat is een proces dat je niet kunt opleggen. Je kunt wel de voorwaarden creëren. Denk aan ondernemers bewust maken van de mogelijkheden en meewerken aan standaardisatie. Dan zijn samenwerkingsverbanden niet tot elkaar veroordeeld en kan zonder grote desinvesteringen van partner gewisseld worden. Partijen als ECP.NL of EPN kunnen daarbij een grote rol spelen, bij het agenderen van de mogelijkheden, het samenbrengen van partijen, attenderen op het belang van toekomstvaste en open oplossingen en het inbrengen van het algemeen belang in die samenwerkingsverbanden.

14 RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies is een high level klankbordgroep die ECP.NL opereert en naar de ontwikkelingen hierin. met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin Hieronder een overzicht van de raad. Z.K.H. M.A. van der Bel L.C. Brinkman De prins van Oranje Microsoft, Vice Voorzitter NICTIZ, President EMEA ICT in de Zorg H. van Dorenmalen D.M. van Gorp F.K. de Moor Algemeen Directeur Universiteit Neyenrode, Bestuursvoorzitter IBM Nederland NV directeur Institute for Macintosh Retail Group Competition K.J. Noordzij Voorzitter hoofddirectie A.J. Scheepbouwer Bestuurvoorzitter F. Sijbesma Voorzitter Raad 13 PGGM B.E.M. Wientjes Voorzitter Vereniging VNO-NCW Koninklijke KPN NV G.H.N.L. van Woerkom Hoofddirecteur ANWB van Bestuur DSM ecp.nl jaarverslag 0809 BESTUUR Het Bestuur, met als voorzitter Roger van Boxtel, is verantwoordelijk voor het beleid van ECP.NL. De bestuursleden vertegenwoordigen verschillende marktpartijen en vormen een goede afspiegeling van het speelveld waarin ECP.NL werkt. R.H.L.M. van Boxtel Menzis (voorzitter ECP.NL) P.R. Bakker Schuitema NV J.B. Brink Koninklijke KPN NV*, RFID Nederland tot M. Esseboom IBM Nederland BV G.B.J. Hartsink ABN AMRO Bank L. Jongeling Elektronisch Leerdossier voortgezet onderwijs (ELDvo) L.M.N. Kroon Ministerie van Economische Zaken C. Oudshoorn Vereniging VNO-NCW F.L.J. van der Plas Raad Nederlandse Detailhandel, Macintosh Retail Group P.D. Verstege Koninklijk NIVRA, Deloitte (Penningmeester ECP.NL) A.H.M. Schaart Koninklijke KPN NV.* per

15 MEDEWERKERS ECP.NL heeft een vast team van medewerkers. De directeur is Arie van Bellen. Arie van Bellen Sandra van Arkel Jelle Attema Directeur Marjolijn Bonthuis- Paul Brackel Marjolijn Durinck Krijger 14 Inge Eekhout-Aarts Dorien van Gastel Derk Henderson Rachel Marbus Joyce Martina-Roel Lynda Ong Bart Schermer Sophie Veraart Rachel Peeters Tijmen Wisman

16 15 Basisvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809

17 BASISVOORWAARDEN Basisvoorwaarden We zijn behoorlijk goed op weg naar een enederland. Dat blijkt uit onder andere uit 16 de e-readiness ranglijst 1 waar we in 2008 internationaal gezien een 7 e plaats behaalden. Deze goede uitgangspositie hebben we voor een groot deel te danken aan de aanwezige ICT-infrastructuur. Naast de hoge scores op het gebied van infrastructuur blijven we wat betreft gebruik van de mogelijke diensten en toepassingen door zowel overheid, bedrijfsleven en individuele personen nog wat achter. Om het gebruik te bevorderen is het belangrijk meer aandacht te geven aan de digivaardigheden van de bevolking. In een continue ontwikkelende informatiesamenleving mis je zonder een bepaalde mate van digivaardigheden aansluiting op je werk, in de dienstverlening, in de leeromgeving en ook in de privésfeer. 1 E-Readiness ranking report, The Economist Intelligence Unit en IBM

18 Infrastructuur Zoals in de inleiding genoemd scoort Nederland inter - mobiele apparatuur om online te gaan, zoals een laptop nationaal gezien goed als het gaat om infrastructuur. (13%) en een mobiele telefoon (8%). Ook wat betreft Zo vormt de Amsterdam Internet Exchange het marktwerking doen we het goed. Er is concurrentie grootste internetknooppunt van de wereld en zijn we tussen zowel de verschillende typen netwerken (ADSL, in vergelijking met andere Europese landen koploper als kabel (zij het nog marginaal) en in mindere mate het gaat om internet- en breedbandgebruik. In 2007 is mobiele technologieën en glasvezel) als tussen aan- bij 86 procent van de huishoudens een computer aanwezig en 5,4 miljoen Nederlandse huishoudens beschikt bieders op een infrastructuur. Kortom, de ICT-infrastructuur in Nederland zorgt ervoor dat wij optimaal 17 over internet. Driekwart van de Nederlandse huis - houdens beschikt over breedbandinternet 2. Daarnaast gebruikt één op de vijf internetgebruikers regelmatig Boven de laag van complexe fysieke verbindingen ligt een gebruik kunnen maken van ICT-toepassingen. Uiteraard is deze infrastructuur onderhevig aan veranderingen en moet continu vernieuwen. als er over een paar jaar daadwerkelijk overgegaan wordt op IPv6. IPV6 ecp.nl jaarverslag 0809 set van protocollen die ervoor zorgt dat het internetgebruik ECP.NL en het ministerie van Economische Zaken hebben onafhankelijk van het fysieke medium (glasvezel-, in 2005, op aanraden van de Europese commissie, de koper-, kabel infrastructuur) kan plaatsvinden. Momen- Nederlandse Taskforce IPv6 opgericht. Het doel van de teel wordt er gebruik gemaakt van Internet Protocol Task Force is de bewustwording rondom IPv6 bij bedrij- versie 4 (IPv4). Binnen enkele jaren (voorspellingen ven en instellingen stimuleren om er voor te zorgen dat rond 2011) ontstaat er echter een tekort aan deze IPv6 niet te veel in de technische sfeer blijft hangen, IP-adressen die nieuwe computers nodig hebben om op maar ook herkend wordt op strategisch niveau. Na het internet aan te kunnen sluiten. Door IPv6 (dat gebruik uitbrengen van een rapport met een inventarisatie van maakt van een 128-bit schema in plaats van een 32-bit IPv6 implementaties en testcases bij bedrijven is in 2008 schema) komen er meer adressen beschikbaar. Voor de gewerkt aan het opzetten van de IPv6 Awards. Deze overstap naar IPv6 is het van belang dat bedrijven de Awards zijn in het leven geroepen voor de beste IPv6- urgentie, omvang en consequenties van deze overstap implementaties binnen de categorieën bedrijfsleven, gaan inzien zodat ze op tijd maatregelen kunnen onderwijs, internet service providers, overheid en nemen. Zo moeten bedrijven bij de aanschaf van nieuwe particulieren. In 2009 organiseert de TaskForce IPv6 de apparatuur er nu al op letten dat deze apparatuur uitreiking van de IPv6 Awards. geschikt is voor IPv6 zodat er geen problemen ontstaan 2 CBS, De Digitale Economie 2007

19 Digivaardig & Digibewust N I E U W ICT biedt nieuwe mogelijkheden, kansen en uitdagingen: in de werkomgeving, voor sociale interactie, voor de positie van de consument, voor het toegang krijgen tot overheidsinformatie enzovoorts. Uit onderzoek 3 blijkt echter dat diverse groepen moeite hebben om de digi talisering bij te benen. Geringe digitale vaardig - heden zet hen op achterstand. Ze missen toegang tot unieke informatie en/of communicatiemogelijkheden. Naast vaardigheden is ook veiligheid een blijvend aandachtspunt; cybercriminaliteit, ongewenste en illegale content op internet, spam, virussen, identiteitsfraude en bescherming van online privacy. Het stimuleren van evaardigheden (Digivaardig) en de bewustwording rond eveiligheid (Digibewust) is zowel voor de overheid als voor de markt dan ook van belang. Zowel Digivaardigheden als Digibewustzijn vergroten uiteindelijk het vertrouwen in digitale middelen. Daarmee wordt een drempel weggenomen en kunnen mensen deze middelen ook daadwerkelijk inzetten om optimaal mee te kunnen in de informatiesamenleving, die dit ook steeds meer van de eindgebruiker vereist. 18 ORGANISATIE In 2006 startten overheid en bedrijfsleven al gezamenlijk het programma Digibewust dat mensen stimuleert zo optimaal mogelijk gebruik te maken van digitale middelen zoals internet, , chatten en online betalen. Dit terwijl ze zich tegelijkertijd bewust zijn van de mogelijke gevaren en risico s en wat je hier tegen kunt doen. Digibewust blijkt succesvol; op het gebied van eveiligheid is veel draagvlak gecreëerd, een sterke positie veroverd en zijn veel gerichte activiteiten gestart (zie ook bladzijde 32). Verbreding naar evaardigheden is zoals hierboven omschreven van belang voor de Nederlandse markt, overheid en voor burgers afzon - derlijk. Het eigen maken van digivaardigheden is deels de verantwoordelijkheid van onszelf, deels ligt er een taak voor overheid en bedrijfsleven om samen voor een digivaardige samenleving te zorgen. In 2009 start dan ook het nieuwe programma Digivaardig & Digibewust waarbij wordt samengewerkt door overheid en bedrijfsleven en nadrukkelijk wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven en activiteiten. Doel is dat zoveel mogelijk Nederlanders op een veilige manier in staat zijn om de mogelijkheden van ICT in de samenleving te benutten en daarmee volwaardig deel kunnen nemen aan de informatiemaatschappij. Dit programma heeft een looptijd van 5 jaar (2009 t/m 2013). De organisatie bestaat uit een programmaraad, ondersteund door een programmabureau en een aantal werkgroepen gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren en hun opvoeders, senioren, digibeten, MKB en ambtenaren. DIGIVAARDIG VOOR SENIOREN De insteek van de activiteiten voor senioren is: senioren inspireren. Senioren die reeds ervaring hebben op internet moeten deze ervaringen delen met andere senioren en hen inspireren de digitale wereld te gaan ontdekken en gebruiken. Samen met organisaties die al dicht bij deze doelgroep staan zoals ILC Zorg voor later, Seniorweb en de Vereniging Openbare bibliotheken worden 3 CBS, De Digitale Economie 2007

20 op basis van deze insteek plannen ontwikkeld om meer senioren online te helpen, hen digivaardig te maken en hen daarnaast naar die kanalen door te verwijzen die hen daarbij kunnen helpen. In 2009 wordt een start gemaakt met deze plannen. DIGIVAARDIG VOOR DIGIBETEN Onder digibeten wordt verstaan mensen die weinig of geen gebruik maken van de computer en/of internet (denk aan allochtonen, werklozen en laagopgeleiden). Deze mensen dreigen de aansluiting op de digitalisering van de samenleving te missen. Deze digitale achterstand bemoeilijkt de aansluiting op de arbeidsmarkt en op dienstverlening vanuit de overheid, beperkt participatie in sociale netwerken en in de communicatie met (hun) kinderen over digitale middelen en het digibewuste gebruik daarvan. Door de werkgroep Digibeten zal samenwerking DQ Test Mensen testen zichzelf graag. Zo doen we massaal mee aan de IQ test, de EQ test, de geheugentest en sinds kort ook de Bijbeltest. Met een zelftest kun je op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in je eigen kennis en kunde op een bepaald gebied. De DQ (Digitale Quotient) test, geeft de maker inzicht in zijn/haar digitale vaardigheden. En dan niet alleen in het bedienen van de knoppen maar ook hoe goed hij/zij kan navigeren, gevonden informatie op waarde kan schatten (denk aan betrouwbaarheid van de bron) en op welke basis hij/zij een beslissing neemt bij bijvoorbeeld een aankoop. De test geeft inzicht in je DQ en geeft advies hoe je je digivaardigheden kunt verbeteren. De zelftest is bedoeld voor iedere burger in Nederland en kan specifiek ingezet worden onder werklozen, ouderen, allochtonen en laag opgeleiden. worden gezocht met partijen die actief zijn richting de genoemde doelgroepen en die hen zodoende bereiken. Samen met hen wordt in 2009 gekeken naar wat effectieve voorlichtingsactiviteiten en programma s kunnen zijn met als doel deze groepen bewust te maken van de mogelijkheden van digitale toepassingen en hen te helpen hun digitale vaardigheden te vergroten. Vanaf 2010 zullen voorlichtingcampagnes afgestemd op informatiebehoefte, taal, culturele achtergrond en opleidingsniveau samen met potentiële partners geconcretiseerd worden. Op termijn biedt de test inzicht in de digitale vaardigheden van (verschillende groepen) Nederlanders. Begin 2009, bij de start van het programma Digivaardig & Digibewust zal de DQ test online gaan. 19 ecp.nl jaarverslag 0809

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

1. De belemmeringen voor de groei van internet op je mobiel wegnemen

1. De belemmeringen voor de groei van internet op je mobiel wegnemen Terugblik 2006-2009 2009 Doelstelling van OMI 2 2006-2009 2009 De doelstelling van OMI 2 kan uiteengezet worden in twee delen: 1. De belemmeringen voor de groei van internet op je mobiel wegnemen Zodanig

Nadere informatie

Slim digitaal samenwerken

Slim digitaal samenwerken Slim digitaal samenwerken Empuls: auteurs Erik Rickelman Boukje Scheepmaker Stefan van Gerwen Syntens: Jolande Oostveen-Visser redactie Voorwoord Van fax naar muisklik Tijd besparen, kosten reduceren en

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Betreft Kamervragen

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving.

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving. Mediawijsheid De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum Inleiding Voor u ligt de samenvatting van het meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het mediawijsheid expertisecentrum.

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Digivaardig personeel19. Optimaal gebruik maken van internet

Digivaardig personeel19. Optimaal gebruik maken van internet Digivaardig personeel19 Optimaal gebruik maken van internet LEESWIJZER Ben je zelfstandig ondernemer en overweeg je zakelijk actiever te worden op internet? Dan is deze informatie voor jou. Verdeeld over

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Internetgebruik in Nederland 2010 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Met C. 150 volledige digibeten bereikt Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010 UT (Alexander

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Breedband in de Zorg

Breedband in de Zorg Vierkante Tafel discussie 16 januari 2003 / De Burcht Amsterdam Breedband in de Zorg (doen we het al.) Henk Schenk / Cor de Jong / Jeroen Beumer / Gerjon Kunst www.sharedvalues.nl m.m.v. Frank Halsema,

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan NNO bijeenkomst 28 mei 2009 Den Haag Introductie 2 Stratix Consulting Wie zijn we? Stratix: Consultancy bureau met focus op elektronische infrastructuur

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS Accountancy DE VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN 5 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR S CONCURRENTIEVOORSPRONG VOOR DE ADVISERENDE Accountancy Er wordt veel over geschreven: de veranderende

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

> FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations

> FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations > FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations > De FR-IX: het digitale breedbandhart van Friesland > Knooppunt en marktplaats voor breedbanddiensten Een leven zonder informatie en communicatietechnologie

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Afsprakenstelsel ElD september 2013 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Wat zijn de feiten 2012.10.26 Publicatie Strategische verkenning EID-stelsel 2013.06.07 Publicatie Werking EID-stelsel

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren?

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? 30 oktober 2008, Kenniscongres Administratieve Software Friso de Jong, Factuurwijzer, Platform ELFA, EEI Platform Platform ELFA Westervoortsedijk

Nadere informatie

Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg Big Data innovatie in de Zorg Verhogen Big Data leervermogen Point Break 13:00 Opening Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Rabobank. Een bank met ideeën. Naomi Bisschop 1 december 2011 De klantcoöperatie Rabobank een bank van 1.8 milj. leden en nog veel meer

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten 1. Introductie De laatste jaren zijn Nederlanders internet massaal

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Digitale vaardigheden in de zorg

Digitale vaardigheden in de zorg Digitale vaardigheden in de zorg Lessen en instrumenten uit programma Digivaardig & Digiveilig Roy Tomeij 2 december 2014 info@digivaardigdigiveilig.nl 1 Waarom maken we ons druk... ICT vormt een kritieke

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie