INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap"

Transcriptie

1 INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken

2 sociaal NIeuwjaarsgrOet burgemeester werkwinkel IN sociaal huis 2 COLOFON lay-out en Druk: sint-michielsdrukkerij bvba, Kuurne Beste Kuurnenaren, In naam van het gemeentebestuur wens ik u van harte een gelukkig Nieuwjaar 2011 toe. We wensen u en allen, die u dierbaar zijn, voor 2011 een gezond en verkwikkend jaar toe. Voor Kuurne wordt het vooral een jaar van afwerking, uitvoering en voorbereiding. Veel grote werken zijn lopende en zullen in 2011 ofwel afgewerkt worden, ofwel opgestart worden, ofwel verder voorbereid worden. Afwerking : de rioleringswerken in de Kattestraat zodat elke mogelijke dreiging tot wateroverlast in de kiem wordt gesmoord. Uitvoering : de aanleg van het waterbuffer in de industriezone, de ontdubbeling van het regenwater van het rioolwater in de Noordlaan, de doortrekking van de Noordlaan over de Ringlaan R8, volksreceptie: ZONdag 2 januari 2011 VaN 11 U. tot 12 U.30 Deze receptie wordt aangeboden aan alle Kuurnse inwoners door het gemeentebestuur en het gemeentelijk feestcomité Kuurne om 11 u. wordt de receptie loeiend ingezet en om 12u.30 stipt knallend afgesloten. Tijdens dat anderhalf uur worden er gratis drankjes en hapjes aangeboden en kunnen nieuwjaarswensen aan elkaar uitgewisseld worden. Het ideale tijdstip om uw vrienden uit onze Ezelsgemeente een nieuwjaarsgroet te brengen. uitnodiging Nieuwjaarsreceptie voor ONDErNEmEND KUUrNE Donderdag 27 januari 2011 in salons Vaernewijck Hulstsestraat 217 te Kuurne vanaf 19u30 Inschrijven via organisatie: Braderiecomité, Unizo, Bedrijvenclub Gemeentelijke Handelscommissie VERANTwooRDElijKE UiTGEVER: Rik Bouckaert, schepen van informatie, Hulstsestraat 223, 8520 Kuurne REDAcTiERAAD Ann Allegaert, christine Deloof, christine warnez, Els Desmet, Katrien Bonte, Rik Bouckaert, saraï sabbe, wilfried Dujardin de binnenrenovatie van het gemeentehuis, renovatie van de publieke ruimten op spijker en schardauw en op het Rodekruisplein. ook zijn er tal van werken nog in voorbereiding : volwaardige verkeerslichten op de Brugsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Kongostraat en Boomgaardstraat, aanleg van een fietspad langs de Rijksweg (N36d), de uitbreiding van de bibliotheek, masterplan voor de omgeving van het sportpark, Hoeve Vandewalle en het jeugdcentrum, Kuurne zit met andere woorden goed op koers, die overigens de noemer is van het beleidsplan van het gemeentebestuur voor de bestuursperiode Meteen beschikken wij voor 2011 over alle troeven en mogelijkheden om van Kuurne terug een werkende, feestende, levende, sportieve, en vooral mooie gemeente te maken in de regio Kortrijk en in west- Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Maar voor alles willen wij als lokale overheid in al haar geledingen gemeente, sociaal huis, politie, brandweer opnieuw een jaar lang ter beschikking staan voor de goede werking van onze diensten. Uw burgemeester, Carl Vereecke. 70-jarIgeN IN 2011 Het geboortejaar 1941 houdt reünie op zondag 25 september. Alvast nu al noteren in uw agenda! MEDEwERKERs christe Doornaert, claudine Decocker, Evi Duyvejonck, jean-marie ongenaert, filiep Verhelst, Valentine Moenens, wim Dewever, Veronique Vanhoutte, Danny Depypere (foto voor- en achterpagina), Ruben Bruyneel Gelieve artikels voor volgende INFO (maart april 2011) binnen te brengen uiterlijk tegen 1 februari 2011 bij de Schepen van informatie of op het gemeentehuis t.a.v. Wilfried Dujardin (of per mail : Wens je ook een activiteit in Uit in Kuurne te plaatsen? Surf dan naar en voer daar je activiteit in. Op die manier wordt je activiteit automatisch gepubliceerd in Uit in Kuurne, op en op Werkwinkel Kuurne wordt werkwinkelpunt in Sociaal Huis De werkwinkel in de Kerkstraat in Kuurne sluit eind december de deuren. De VDAB heeft immers beslist haar dienstverlening vanuit Kortrijk te organiseren. wij laten als gemeente-en ocmw-bestuur onze werkzoekenden en werkgevers echter niet los. Daarom richten we een nieuw werkwinkelpunt op in het sociaal Huis. Vanaf 3 januari kan je er terecht! Het werkwinkelpunt wordt zo genoemd omdat we in feite een afdeling worden van de werkwinkel in Kortrijk. Maar eigenlijk zal dit zeer weinig verschillen vertonen met de huidige werkwinkel in Kuurne. Het grootste verschil zal zijn dat de VDAB-consulenten er niet meer fysisch aanwezig zijn, waardoor je voor bepaalde zaken naar VDAB Kortrijk zal moeten. we kiezen er duidelijk voor in Kuurne om jou te blijven helpen met je inschrijving als werkzoekende, het wijzigen van gegevens van de inschrijving en het wegwijs maken bij raadplegen van vacatures. wij helpen je ook met papieren, problemen en vragen inzake je werkloosheid en werken nauw samen met de VDAB, sociale organisaties,. Het ocmw van Kuurne zal bovendien instaan voor intensieve trajectbegeleiding voor ocmw cliënten. stap voor stap zoeken we mee naar een gepaste opleiding, begeleiding of job. Rekening houdend met de motivatie en mogelijkheden van iedereen. wij willen in het werkwinkelpunt specifiek aandacht besteden aan hen die het moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt. Naar werkgevers toe willen wij ook vanuit het werkwinkelpunt een aanspreekpunt blijven voor allerlei vragen rond tewerkstelling. Het lokaal platform tewerkstelling wordt in Kuurne bovendien ook opnieuw opgericht om in te spelen op de noden en behoeften van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, tewerkstellingsprojecten, De dynamiek om in Kuurne een tewerkstellingsbeleid te voeren wordt zelfs verhoogd! pwa Kuurne blijft uiteraard bestaan maar verhuist vanaf 8 februari naar het werkwinkelpunt in het sociaal Huis. Tot dan kan je nog steeds terecht in de huidige burelen in de Kerkstraat. De dienstverlening verandert ook niet. langdurig werkzoekenden kunnen nog steeds via het PwA zinvolle activiteiten uitvoeren en INtergemeeNtelIjke samenwerking wonen Deerlijk Harelbeke Kuurne lendelede Halverwege 2009 werd een interlokale Vereniging wonen DHKl (Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, lendelede) opgericht om samen te werken op het vlak van woonbeleid. De gemeenten kunnen daarvoor de komende drie jaar rekenen op bijna euro subsidie van Vlaams Minister van wonen en euro vanuit provincie west-vlaanderen. opmaken van reglementen en premies om woningen te verbeteren, projecten rond woonzorg, begeleiding op maat van specifieke woonvragen, afstemmen van nieuwe verkavelingen, aanpak van leegstand, zijn voorbeelden van acties die op de planning staan. om deze acties uit te voeren gaat op 1 april 2011 een intergemeentelijk team van deskundigen van start die in de verschillende gemeenten actief zullen zijn. Meer info in het woonloket, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne, 056/ , tegelijk hun inkomen daarmee verhogen. Zij kunnen enkele uren per maand tewerkgesteld worden bij onder andere privé-personen, gemeenten, scholen, verenigingen en de land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast blijven ze informatie geven in verband met de projecten van de RVA: activa en werkkaart, jongerenbanenkaart, tewerkstelling van +50 alsook de aanvraagformulieren invullen en doorverwijzen naar de RVA. Er worden ook projecten uitgewerkt of gepromoot die door de RVA opgelegd worden voor de werkzoekenden, de gebruikers of de werkgevers (vb: Activa, cheque-up). WErKWINKEl SlUIt, maar VaNaF 3 januari WErKWINKElpUNt IN HEt SOCIaal HUIS! CONtaCtGEGEVENS + OpENINGSUrEN WErKWINKElpUNt contactpersoon: mevrouw Tine Deruddere Adres: Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne Telefoonnummers: 056/ (bestaande nummer) 056/ (sociaal Huis) openingsuren: elke voormiddag van 9u tot 12u open. Daarnaast kan er altijd een afspraak worden gemaakt. pwa VErHUISt VaNaF 8 FEBrUarI Naar HEt SOCIaal HUIS CONtaCtGEGEVENS + OpENINGSUrEN pwa contactpersoon: mevrouw Evelyne Dhondt en mevrouw Magda Verhaeghe Adres: Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne Telefoonnummers: 056/ / (bestaande nummers) 056/ (sociaal huis) openingsuren: elke voormiddag van 9u tot 12u op woensdag en donderdag tot 11u. op dinsdagnamiddag kan een afspraak worden gemaakt. 3

3 sociaal gemeentelijke aankooppremie voor een eerste en enige woning Hoge aankoopprijzen woningen De gemiddelde kostprijs van woningen, appartementen en bouwgronden in Kuurne lag in de periode respectievelijk 12%, 6% en 30% hoger dan de gemiddelde aankoopprijs in het arrondissement. Bovendien is in Kuurne (zoals in heel Vlaanderen) een groot aandeel verouderd patrimonium aanwezig. Een financieel duwtje in de rug wie een eerste en enige woning aankoopt met een bouwdatum ouder dan 50 jaar en aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, kan sinds 12 oktober 2010 een gemeentelijke aankooppremie van aanvragen. Gratis energie-advies Bovendien wordt bij alle aanvragers (verplicht) een energiestudie uitgevoerd, kosteloos aangeboden door het gemeentebestuur, waarin minstens de aanwezige verwarmingsinstallatie en installatiegraad van de muren, vloer, dak en ramen van de woning worden beoordeeld en concrete verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd. Met de premie op zak hebben de aanvragers de mogelijkheid om de meest dringende verbeteringswerken meteen uit te voeren. Voorwaarden gemeentelijke aankooppremie - aangekochte woning met bouwdatum ouder dan 50 jaar - gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager(s) van 3 jaar terug max per persoon ten laste - ten minste één van de aanvragers was in de laatste 6 jaar 3 jaar inwoner van de gemeente of reeds 15 jaar in totaal - geen andere woning in eigendom hebben of gehad, tenzij twee aanpalende woningen met het doel ze samen te voegen - Het niet geïndexeerd Ki van de woning is maximum de woning binnen de twee jaar na toekenning van de premie gebruiken als hoofdverblijfplaats meer info in het Woonloket, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne, 056/ , meldpunt kinderopvang opvang vinden voor uw kinderen is niet altijd een gemakkelijke klus. waar zijn er plaatsen vrij? waar vindt u de adressen? welke openingsuren heeft een opvanginitiatief? wat is de kostprijs? waar kunt u terecht met een specifieke vraag? Voor het zoeken naar kinderopvang kunt u terecht op een gespecialiseerde website: ouders die niet over internet beschikken blijven niet in de kou staan. Aan het loket in het sociaal Huis kunt u ook alle informatie bekomen. sociaal dienst thuis- en OudereNZOrg verhuist Naar ter groenen boomgaard is Vanaf 17 januari 2011 kunt u de dienst thuis- en ouderenzorg van het sociaal Huis op een nieuwe locatie vinden namelijk Ter Groenen Boomgaard 23 (voormalig restaurant Ter Groenen Boomgaard ). De keuze van de locatie is niet zomaar: vanuit het vergelijkend wijkenonderzoek is gebleken dat de Hoevewijk de wijk is met het meest aantal ouderen boven de 60 jaar. Ter plaatse aanwezig zijn, vinden we vanuit het sociaal Huis, gemeentebestuur en ouderenraad zeer belangrijk. De verhuis moet dan ook in die optiek bekeken worden. poetsdienst, dienst warme maaltijden en KaDaNZ Als we spreken over de dienst thuiszorg, dan denken we in het bijzonder aan de poetsdienst, de dienst warme maaltijden en KADANZ. Voor aanvragen voor poetshulp, warme maaltijden of ondersteuning door KADANZ kunt u voortaan terecht in Ter Groenen Boomgaard. vzw de brug bestaat 25 jaar! Zondag 6 maart 2011 viert vzw De Brug haar 25-jarig bestaan. oorspronkelijk startte vzw De Brug met het ophalen en ter beschikking stellen van meubels voor mensen die in behartenswaardige omstandigheden leven (mensen met schulden, asielzoekers, mensen die leven met een bestaansminimum). Door de opkomst van de kringloopwinkels was het niet meer opportuum om verder nog meubels ter beschikking te stellen. in 1986 werd er tweedehandskleding verkocht door de grotere nood aan goedkopere kleren. Nu nog steeds is de verkoop van deze tweedehandskleding een succes. in de winkel waar de kledij wordt verkocht, worden tevens voedselpakketten aangeboden aan mensen die er recht op hebben. Het 25-jarig bestaan laten wij niet zomaar voorbijgaan. Zondag 6 maart 2011 starten we om u met een eucharistieviering in de sint-michielskerk. Daarna worden de medewerkers van vroeger en nu ontvangen op het gemeentehuis. om u is er een maaltijd voorzien in de catte couter. Meer info volgt. contact : Nicole Piepers, Voorzitter, Ondersteuning aan ouderen onze ouderenbeleidscoördinator ondersteunt ouderen, ouderenverenigingen en de Kuurnse ouderenraad in de realisatie van het ouderenbeleidsplan. De enige wijziging die zich op dit terrein voordoet, zijn de contactgegevens van onze coördinator die u onderaan terugvindt. Buurtgerichte en zorgactiviteiten De locatie Ter Groenen Boomgaard is van die aard dat ze vele mogelijkheden biedt! in de loop van 2011 gaan daar zeker buurtgerichte en zorgactiviteiten georganiseerd worden. Hou zeker de lokale communicatiemiddelen (Klaroen, info Kuurne, website sociaal Huis en gemeente) goed in de gaten. Contactgegevens Thuiszorg: sarah claeys, thuiszorgcoördinator ouderenbeleid: Eva Vanhaecke, ouderenbeleidscoördinator Adres: Ter Groenen Boomgaard 23 Telefoonnummer: 056/ Mail: openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Uiteraard kunt u ook nog in het sociaal Huis terecht, maar een doorverwijzing naar Ter Groenen Boomgaard zal bij momenten wel nodig zijn. speel-o-theek de schatkist ouders kunnen via de speel-o-theek speelgoed ontlenen. De kinderen kunnen eerst het speelgoed uitproberen vooraleer de ouders het speelgoed aankopen. Het is te vergelijken met een bibliotheek, maar dan met speelgoed. Wanneer is de speel-o-theek open? iedere woensdag (uitgezonderd wettelijke feestdagen) van 16u tot 19u. we zijn telefonisch te bereiken tijdens de openingsuren 056/ Waar kan ik de speel-o-theek vinden? Erf 7, 8520 Kuurne (het vroegere politiekantoor). 4 5

4 sociaal BiB armoede maakt ZIek bib NIeuws onderzoek heeft uitgewezen dat 38% van de oudere bevolking moeite heeft om de kosten van geneeskundige verzorging te betalen. Als gevolg hiervan wordt een bezoek aan de dokter of apotheker uitgesteld. Nochtans zou dat niet zo mogen zijn. ook voor wie het financieel minder breed heeft zijn er middelen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. in het vorig nummer van info-kuurne hadden wij het al over het Globaal Medisch Dossier (GMD) en het systeem derde betalende. in dit nummer willen wij het hebben over de Verhoogde tegemoetkoming/omniostatuut en de maximum-factuur (maf). rechthebbenden op Verhoogde tegemoetkoming: weduwen, invaliden, Gepensioneerden en wezen (dit zijn de vroegere wigw s) krijgen van hun ziekenfonds een beduidend groter bedrag terug op hun medische kosten. Zij betalen dus uiteindelijk minder uit eigen zak voor geneeskundige zorgen. sinds september 2010 zijn daar langdurig volledig werklozen en éénoudergezinnen bijgekomen. om Rechthebbende op Verhoogde Tegemoetkoming te zijn mag uw inkomen niet hoger zijn dan ,99 EUR per jaar, verhoogd met 2.844,47 EUR per persoon ten laste. Deze bedragen worden geïndexeerd. Omnio-statuut: Behoort u niet tot een van de bovenstaande categoriën, dan komt u misschien in aanmerking voor het omnio-statuut. Het omnio-statuut is er voor gezinnen met een laag inkomen en geeft ook Verhoogde Tegemoetkoming vanwege de mutualiteit. om recht te hebben op het omnio-statuut mogen de gezins-inkomsten niet meer bedragen dan ,26 EUR per jaar, verhoogd met 2.735,85 EUR per persoon ten laste. ook deze bedragen worden geïndexeerd. Het omnio-statuut wordt niet automatisch toegekend. U moet dit aanvragen bij uw mutualiteit met een verklaring op erewoord, inkomstenbewijzen (van u en alle gezinsleden) en een kopie van uw laatste aanslagbiljet personenbelasting. wilt u weten of u al Verhoogde Tegemoetkoming of omniostatuut hebt, dan kunt u dit controleren aan de hand van uw mutualiteitsklevertjes. Daar staat een code op: 101 voor wie steun heeft van het ocmw, 111 voor wie werkloos is, 121 voor wie ziek is en 131 voor gepensioneerden. Als het laatste cijfer van die code een 1 (één) is, dan hebt u Verhoogde Tegemoetkoming of omnio-statuut. maximum-factuur (maf) De Maximum-factuur (MAf) is eigenlijk een grensbedrag of plafond waarboven de medische kosten op jaarbasis volledig worden terugbetaald. Zij zorgt er dus voor dat de jaarlijkse medische kosten voor elk gezin beperkt blijven tot dat plafond, afhankelijk van het gezinsinkomen. bijvoorbeeld: Netto-inkomen < ,98: plafond = 450 Netto inkomen tss ,99 en ,82: plafond = 650 Netto inkomen tss ,83 en ,66: plafond = Netto inkomen tss ,67 en ,09 plafond = Netto inkomen tss ,10 en ,12 plafond = Netto inkomen > ,12 plafond = Daarnaast bestaat er ook een plafond per kind. Een gezin kan hierdoor per kind nooit meer dan 650 gezondheidskosten per jaar hebben. Voor wie gerechtigd is op de Verhoogde Tegemoetkoming bedraagt de MAf 450, of zelfs 350 als de medische kosten de voorbije 2 jaar hoger waren dan 450. De medische kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn: *huisarts, specialist, tandarts *kinesisten, verpleegkundigen en paramedici *terugbetaalbare geneesmiddelen van categorie A en B *remgeld voor technische prestaties: operaties, RX-foto s, labo-onderzoeken *bepaalde hospitalisatiekosten (persoonlijk aandeel en andere). sommige kosten worden niet meegeteld: ereloonsupplementen, eigen aandeel in prothesen, erelonen voor zelfstandigen zonder verzekering voor kleine risico s Gezondheidskosten kunnen hoog oplopen. Dus, als u het financieel niet breed hebt, praat dan zeker met uw huisarts over de dingen die u hier gelezen hebt. Deze dingen helpen om niet te moeten besparen op uw gezondheid. wilt u er ondertussen meer van weten, neem dan contact op met het sociaal Huis of met uw mutualiteit. Start to game in de bib Bibliotheken doen meteen aan boeken denken. Maar heb je de bib ook al eens gelinkt aan het spelen van games? waarschijnlijk niet. Games komen vaak negatief in de pers en heel wat mensen hebben er dan ook een vertekend beeld van. Met dit initiatief wil de Provincie west-vlaanderen de voordelen van gamen in de kijker zetten. Gamen is eigenlijk heel goed voor de ontwikkeling. Kinderen kunnen via games meer inzicht verwerven, het is educatief en de motoriek wordt getraind. ook in de revalidatie van oudere mensen worden steeds meer games gebruikt. Natuurlijk blijft ontspannen de belangrijkste reden om te gamen. Dus in je vertrouwde bib zit je goed om via start to game kennis te maken, te ontdekken en te leren. je kunt kiezen voor een X-box met racespelletjes, Playstation met avonturengames, een wii met sportspelletjes of computergames. Dit kan nog gedurende de hele maand januari tijdens de openingsuren. Gedichtendag 2011 op donderdag 27 januari Thema: Een bliksemflits en toen de nacht! Zie www gedichtendag.com Een droom van een droom: jonge dichters in Kortrijkse schouwburg op 27 januari trekken de vijfdes en de zesdes van de centrumschool en de Boudewijnschool richting Kortrijkse schouwburg. Daar wordt tijdens een geanimeerde show een nagelnieuwe dichtbundel voorgesteld, uitgegeven door De Eenhoorn. Het boek bevat 50 gedichten van verschillende auteurs, waarvan vier kinderen uit bovenvernoemde scholen. Ze werden gekozen uit bijna 1000 inzendingen voor de wedstrijd van de regionale bibliotheken Een droom van een droom. Poëtisch jeugdig Kuurne was met bijna 80 inzendingen zeer goed vertegenwoordigd in deze wedstrijd. Een dikke proficiat aan de (voorlopig nog onbekende) winnaars! De dichtbundel zal na deze datum verkrijgbaar zijn in de bib. Fototentoonstelling van lieve Blancquaert 1 28 februari 2011 in congo loopt 1 op 13 vrouwen het risico te overlijden ten gevolge van zwangerschap of bevalling. Memisa voert hiertegen een verbeten strijd. concrete acties zijn: de kraamafdelingen uitrusten, medicijnen leveren, vroedvrouwen opleiden, tussenkomen in de kosten zodat medische zorgen betaalbaar zijn enzovoort. om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van dit schrijnend onrecht pakt Memisa uit met een beklijvende fototentoonstelling van lieve Blancquaert. info: leesclub Davidsfonds bibliotheek Gegroefde zielen van Marc Vandecasteele - op maandag 21 februari om 19u30 jeugdboekenweek 2011 we lichten een tipje van de sluier: Geheimen in de bib een wedstrijd voor speurneuzen en boekenwurmen Schrijvers op bezoek: Evelien de Vlieger voor 1ste en 2de leerjaar op zaterdag 19 maart 2011 Gideon samson voor 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar op woensdag 23 maart 2011 Digitale week 26 februari tot 4 maart: Fundels uitproberen in de bib! (zie ook artikel digitale week in deze info) fundels staat voor bundels vol fun! Het concept bestaat uit prentenboeken, aangevuld met een interactieve online variant, met als doel het taalgevoel van jonge kinderen te stimuleren. Het prentenboek zelf wordt gedigitaliseerd tot een soort e-boek voor kinderen, vergezeld van spelletjes, didactische hulpmiddelen en oefeningen. Via een RfiD-sticker in het boek en een RfiD-lezer, aangesloten op de computer, kunnen kinderen eenvoudig zelf aan de slag. Kinderen kunnen fundels verkennen in de bib tijdens de digitale week. Vanaf dan kunnen ze de boekjes ook ontlenen, samen met een RfiD-lezer, die toegang geeft tot de interactieve online versie. fundels bieden kinderen een rijke ervaring waarbij lezen, spelen, boeken en het internet elkaar versterken. 6 7

5 vrije tijd cultuur 8 Digitale week van 26 februari tot 4 maart De Digitale Week in Vlaanderen is een jaarlijks initiatief van LINC vzw. De Digitale Week plaatst de digitale kloof in de kijker. Van 26 februari tot 4 maart organiseren plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. reeds op het programma: De e-id en de on-line aangifte in de personenbelasting (Tax-onweb) en uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier (Myminfin) Steeds meer burgers ontdekken de vele toepassingen waarin het gebruik van de elektronische identiteitskaart mogelijk is en de vele voordelen die dit oplevert. Tax-on-web, het on-line programma voor de indiening van de belastingaangifte is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. In 2010 dienden burgers maar liefst elektronische aangiften in via Tax-on-web. Voordeel is dat deze dienst 24 uur per dag en zeven dagen op zeven toegankelijk is. De toegang is, via uw elektronische identiteitskaart, mogelijk van overal (thuis, op het werk, ) Andere pluspunten zijn dat de belastingplichtige zelf zijn belasting kan berekenen. Veel gegevens zijn al op voorhand in de elektronische aangifte ingevuld. Je moet geen bewijsstukken meesturen als je de aangifte on-line invult. On-line ingediende aangiften worden sneller en vlotter verwerkt dan manueel ingediende aangiften. Elke burger beschikt ook over een persoonlijk elektronisch fiscaal dossier. Jouw elektronisch dossier kan je altijd raadplegen op www. myminfin.be en laat u toe uw stand van zaken op te volgen en/of uw NIEUW! Repetitieruimte in Kuurne eigen vragen via internet op te lossen. Ook hier is de sleutel tot toegang van deze applicatie uw e-id! Hoe werkt Myminfin? Hoe werkt Tax-on-web? Wat en hoe met mijn e-id? Om dit te ontdekken, organiseren de gemeentediensten in samenwerking met de FOD Financiën op 26 februari 2011 om 10u in de raadzaal van het gemeentehuis een praktische en verhelderende uiteenzetting door Dhr. Jan Viaene, medewerker kabinet particulieren.(ministerie van Financiën). Inschrijven (verplicht) kan in de bibliotheek, in het gemeentehuis of via mail op Doorlopend: workshops door Computerclub Return. Wil u wel eens weten hoe u uw favoriete foto s best opslaat en bewerkt? Wat zijn de verschillende mogelijkheden om uw mailverkeer te organiseren? Welke programma s installeert u best op uw pc om makkelijk te werken? U zit met andere pc/internetvragen..? Stel uw vraag aan een specialist ter zake op 26 februari 2011 in de Centrumschool. De leden van C.C. Return staan er ten dienste van de inwoners. (uren nog niet gekend) Fundels: boeken komen tot leven op de computer. Fundels zijn prentenboeken met een ingebouwde chip, waardoor het verhaal op het computerscherm tot leven komt. De hoofdrolspelers spreken en zingen, het verhaal wordt een film, aangevuld met spelletjes en interactieve toetsen. Gedurende de digitale week staan enkele pc s in de bib opgesteld om de fundels uit te proberen. Later kunnen deze fundels ook ontleend worden zoals andere boeken, mits een waarborg. Doorlopend in de bibliotheek tijdens de Digitale Week. Deze activiteiten vormen slechts een begin. Het volledige programma verschijnt later op de gemeentelijke website en wordt nog verspreid via andere kanalen. De digitale week is een samenwerking tussen het Sociaal Huis, de Gemeente Kuurne en de Bibliotheek met de medewerking van C.C.Return, Cuerna, Ministerie van Financiën. Al jaren vragen Kuurnse bands een plek waar beginnende (rock)groepjes kunnen repeteren. Begin november heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de gebruiksvoorwaarden van zo n repetitielokaal regelt. Vanaf nu is het Woonhuis van Hoeve Vandewalle een plaats waar Kuurnse muziekgroepen terecht kunnen om ongestoord te repeteren. Kuurne cultuurt nu ook met jongeren en rock! Jonge groepen en bands kunnen de repetitieruimte huren voor de prijs van 5 per repetitieblok. Bands die meer dan 8 keer in een half jaar willen repeteren, kunnen een eenmalige bijdrage van 40 betalen. Bovendien kunnen deze bands ook gebruik maken van een eigen bergruimte voor hun materiaal. Reserveren kan tot ten laatste 1 week voor de repetitie. Meer info bij de Vrijetijdsdienst op 056/ , Boomgaardstraat 134 (jeugdcentrum), Kuurne of op Laat dat jong geweld maar op ons los ARQUETTES & BROKEN GLASS HEROES IN KUBOX! We kozen er bij de samenstelling van het Kuurnse cultuurseizoen bewust voor om onze hoofdact van de STUBRU-avond pas later te kiezen. Zo konden we kort op de bal spelen en kijken welke de nieuwste talentvissen er in de muziekvijver waren. En aan onze vislijn bengelden niet 1 maar 2 kleppers van formaat! Op vrijdag 11 maart 2011 kunnen we met zijn allen genieten van ADYSSA, AR- QUETTES en BROKEN GLASS HEROES! Adyssa werd reeds aangekondigd bij het begin van het cultuurseizoen. Deze jonge snaken uit Kuurne en Kortrijk kaapten al de hoofdprijs weg bij de Novarockrally Ze brengen een aanstekelijke mix van rock en popmuziek met invloeden van Angels And Airwaves en Ozark Henry. Ze zullen ongetwijfeld de KUBOX warm maken voor de kleppers van de avond! Arquettes brengen puntige songs waarin tegendraadse electrogrooves, bitterzoete meerstemmigheid en potige rockgitaren Het nieuwe jaar brengt Soulsister en Chris Lomme naar Kuurne! In Kuurne starten we het nieuwe jaar sterk op cultureel gebied. Niet minder dan Paul Michiels en Jan Leyers komen met Soulsister naar Kuurne op 27 januari. Ze brengen met z n 2 het beste uit 25 jaar Soulsister-songs! Op vrijdag 11 februari is ook Chris Lomme van de partij. Onder de muzikale begeleiding van Geert Waegeman duikt ze in het poëtische werk van onder meer Guido Gezelle, Herman De Conick en Charles Baudelaire. Maar je komt vooral te weten welke verzen haar raken of een aparte betekenis hebben. Verder brengen we op 19 januari ook nog een boeiende film met My Queen Karo. Deze Belgsische film met een hoofdrol voor Matthias Schoenaerts zoon van Julien Schoenaerts won al een prijs op het Festival International des Filùs de Femmes. Bovendien werd de film ook verkozen als filmjuweel op het Tribeca Filmfestival in New York. U merkt het, we hebben meer dan genoeg cultuur in huis om u warm te houden op de koude winteravond van januari en februari! met elkaar in de koffer duiken. Met de single Gutters waren ze al één van de Belgische toppers in De Afrekening op Studio Brussel en met hun eerste cd Wave On onder de arm zullen ze niet weg te denken zijn van de festivalweides. Maar eerst zullen ze Kuurne onder handen nemen! Broken Glass Heroes zullen met hun surfrock niet alleen de jongeren inpalmen; ook bij de ouderen toveren ze zowaar een glimlach op het gezicht! Het verhaal achter Broken Glass Heroes begon toen Pascal Deweze ( Metal Molly ) en Tim Vanhamel ( Millionaire ) gevraagd werden om snel wat retromuziekjes in elkaar te boksen voor het alom bekende programma Benidorm Bastards. Het amusementsgehalte was hoog bij hen waardoor ze besloten om een eerste album op te nemen! Hun album werd Grandchildren of the revolution gedoopt en bracht ondertussen al enkele singles voort ( Baby Don t Worry, Let s Not Fall Apart, ). Ideaal voer voor fans van Arctic Monkeys, Last Shadow Puppets, Beach Boys, Tickets en Info: Voorverkoop 8 euro, voordeeltarief voor studenten en CJP leden (7 euro). Aan de deur 10 euro Vrijetijdsdienst Kuurne (Boomgaardstraat 134 Kuurne) 056/ My Queen Karo Soulsister Chris Lomme 19 jan. 20u Hoeveschuur 4 EUR 27 jan. 20u Kubox 8 EUR 11 feb. 20u Hoeveschuur 8 EUR Info en tickets: Vrijetijdsdienst, Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne (056/

6 jeugd sport Jeugdraad Kuurne maakt goede voornemens voor 2011 Bij een nieuw kalenderjaar horen naast heerlijke feestmaaltijden, verrassende geschenken en een knallend vuurwerk uiteraard een aantal goede voornemens. Ook het Dagelijks Bestuur van de Kuurnse Jeugdraad wil 2011 meteen goed inzetten en schrijft bij het begin van dit nieuwe jaar een heuse nieuwjaarsbrief. Als adviesen overlegorgaan ten aanzien van de Kuurnse jeugdverenigingen en het Gemeentebestuur Kuurne wensen we immers ook in 2011 de Kuurnse jeugd bij een aantal thema s zo goed mogelijk te ondersteunen. In onze nieuwjaarsbrief beloven wij plechtig volgende thema s op de agenda van de Algemene Vergadering van de Jeugdraad te plaatsen het komende jaar: Bekendmaking van de subsidiemogelijkheden voor de organisatie van jeugd- of cultuurinitiatieven Ondersteuning van de jeugdverenigingen wat betreft locaties op Kuurne Kermis Reglement ter ondersteuning van de brandveiligheid in particuliere jeugdhuizen Organisatie van diverse vormingen voor de jeugdverenigingen Opvolging van het nieuwe huishoudelijk reglement van de jeugdcentra Opvolging van het nieuwe repetitielokaal in de Hoeve van de Walle Ondersteuning van de jeugdverenigingen met werking in jeugdheem Sint-Pieter ten aanzien van de geplande verbouwingen Investeringen in het materiaal van de uitleendienst audiovisueel materiaal Daarnaast willen wij u bij het begin van het nieuwe jaar ook onze vernieuwde website voorstellen: Via deze weg kan u het reilen en zeilen van de jeugdraad op de voet volgen. Tot slot organiseren wij in 2011 opnieuw een aantal activiteiten onder de noemer Jeugdfeesten Kuurne. Tijdens het weekend van 7 en 8 mei 2011 kan de Kuurnse jeugd zich alvast volledig uitleven tijdens de allereerste editie van ons Paintballweekend. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: Karolien Gerber, Voorzitter Jeugdraad Kuurne 0472/ Jeugddienst Kuurne Jeugdconsulent Evi Duyvejonck Het jeugdbeleidsplan in een notendop Er broeit wat bij de Kuurnse jeugd. Dat is al jaren het geval en het ziet er naar uit dat dit onverminderd het geval zal blijven. Om kinderen en jongeren uit Kuurne de kans te blijven bieden om te kunnen spelen, uitgaan, organiseren en beleven heeft de gemeente Kuurne een jeugdbeleidsplan opgesteld met daarin een overzicht van alle plannen voor de komende 3 jaar. Een belangrijke pijler in dit plan is de verdere ondersteuning van de jeugdverenigingen. De jeugdbewegingen, de jeugdhuizen, het jeugdatelier, de studentenclub en alle andere verenigingen die iets doen voor en door jongeren kunnen verder blijven rekenen op jaarlijkse subsidies, ondersteuning en advies. Daarnaast willen we voor de komende 3 jaar extra werk maken van de brandveiligheid in de verschillende jeugdlokalen. Voor het jeugdheem in St-Pieter, de jeugdlokalen in Sente en jeugdhuis t Molentje staat er zelfs een grondige renovatie of een volledige vernieuwing op het programma. De begeleiders van de verschillende verenigingen kunnen bovendien rekenen op vormingsmomenten zodat ze een goede basiskennis krijgen i.v.m. brandpreventie, blussen en evacueren. Het belooft ook een fijne tijd te worden voor de Kuurnse kinderen die graag spelen en ravotten. In 2011 wordt het grote speelplein aan de Boomgaardstraat heraangelegd, in 2012 en 2013 kunnen telkens 2 buurten rekenen op een eigen wijkspeelpleintje. Bij de realisatie van speelpleinen blijven we het belangrijk vinden om samen te werken met de buurten door verschillende vergaderingen te organiseren. Ook de speelpleinwerking blijft een vaste waarde met toffe activiteiten tijdens de paas- en zomervakantie. Nieuw in de komende periode is de verdere uitbouw van het repetitielokaal in de Hoeve Vandewalle en een uitgebreidere samenwerking met de cultuurdienst. Zo zal het thema jongerencultuur een betere plaats krijgen binnen het gemeentelijke jeugdbeleid. Bij al deze plannen willen we samen werken met kinderen en jongeren en dit gebeurt voornamelijk via de jeugdraad en de kindergemeenteraad. De jeugd is de toekomst en we bieden dankzij het jeugdbeleidsplan ook een toekomst voor de jeugd. Sportkampen krokus- en paasvakantie Het programma van de sportkampen is reeds bekend. Dit jaar gaat voor de eerste keer ook tijdens de krokusvakantie een sportkamp door! De sportkampen vinden plaats op het sportpark en beginnen om 9u en eindigen s middags om 12u. In de namiddag starten we terug om 13u30 en eindigen om 16u. Er is nog opvang voorzien tot 16u30. Voor en na het sportkamp kunnen de kinderen nog terecht in de Kangoeroe. Reserveren op voorhand moet bij Bine op of Over de middag kunnen de kinderen blijven eten. Tijdens de krokusvakantie kunnen de kinderen hun picknick meebrengen. Tijdens de paasvakantie kunnen ze ook voor een warme maaltijd kiezen. Deze kost 2,50. Inschrijven om te blijven eten, doe je de dag zelf aan de balie van het zwembad. Programma: Krokusvakantie: 7 tem 11 maart e en 3e kleuter: omnisportkamp: max 16 kinderen - Lager onderwijs: omnisportkamp: max 40 kinderen Paasvakantie: 11 tem 15 april e en 3e kleuter: omnisportkamp: max 16 kinderen - Lager onderwijs: zwemkamp: max 60 kinderen Paasvakantie: 18 tem 22 april e en 3e kleuter: omnisportkamp: max 16 kinderen - Lager onderwijs: alles met de bal kamp: max 60 kinderen Kost: 36,50 per kind. Het tweede kind van eenzelfde gezin betaalt 33,00. Inschrijven: Inschrijven voor alle kampen kan vanaf maandag 24 januari om 8u bij de sportdienst, dit persoonlijk aan het secretariaat of via telefoon op Inschrijven via mail kan NIET. De inschrijving is pas definitief na betaling binnen de week. Er is mogelijkheid tot terugbetaling door het ziekenfonds en u krijgt een fiscaal attest. Unieke kans: Ga met Kuurne naar basket Oostende Aalst JULLIE WILLEN EENS EEN BASKETMATCH ZIEN OP TOPNIVEAU? BC Telenet Oostende promoot de basketsport door een sportevenement van de bovenste plank aan te bieden. Op zaterdag 26 februari speelt 12-voudig Belgisch kampioen Oostende een competitiematch tegen Okapi Aalst. Beide ploegen staan in de top 5 van het Belgische basketbal. Jij kan deze match van op de eerste rij bijwonen! Iedereen die een bij een sportclub aangesloten gezinslid heeft, kan voor 6 (normaal kost een ingangsticket 15) mee met de bus naar Oostende. Die bus zal vertrekken om 18u30 aan de parking Nieuwenhuyse. Daar hebben zien we de match en hebben we een meet en greet met de spelers! Kinderen onder de 14 jaar kunnen niet zonder begeleiding mee. Een sportieve ambiance is verzekerd. De mascotte en de cheerleaders brengen jullie in de juiste sfeer voor een avond die jullie niet snel zullen vergeten! Inschrijven en info bij de sportdienst ( of Er moet direct betaald worden en de eerste 50 ingeschrevenen kunnen mee, je moet er dus snel bij zijn! 10 11

7 sport MiliEU watergewenning en Zwemlesjes op zaterdag 5 februari starten we met een nieuwe reeks watergewenning. Voor kinderen leren zwemmen, is het aangeraden om de kinderen al aan het water te laten wennen. Daarom bieden we voor baby s vanaf 6 maanden tot ze de leeftijd bereiken om te leren zwemmen, watergewenning aan. in deze lessen worden kinderen spelenderwijs met water in contact gebracht en overwinnen ze hun angst hiervoor. op opgegeven leeftijden hieronder zijn indicatief. De lesgever kan u vragen om het kind in een andere groep les te laten volgen. Zo kan ieder kind les volgen op zijn niveau. Per groep worden 10 kindjes toegelaten. De Spetterkes van 6 maanden tot 18 maanden. Zaterdag van 8u30 tot 9u00 met begeleiding van de ouder(s). Een baby zwempamper is verplicht (te koop aan de balie van het zwembad). De Ploeteraars van 18 maanden tot 2,5 jaar. Zaterdag van 9u00 tot 9u30 met begeleiding van de ouder(s). Een baby zwempamper is verplicht (te koop aan de balie van het zwembad). De Plonsers van 2,5 jaar tot 4 jaar. Zaterdag van 9u40 tot 10u10 met begeleiding van de ouder(s). De Waterratjes I van 4 jaar tot 5 jaar.* Zaterdag van 10u20 tot 10u50. De Waterratjes II van 4 jaar tot 5 jaar. Zaterdag van 11u tot 11u30. prijs: 25,00 voor de spetterkes en kinderen met een 5-jarigen abonnement. 40,60 voor de anderen, inkom is inbegrepen. Zwemlesjes De zwemlesjes zijn bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar die nog niet kunnen zwemmen. in een groepje van maximum 6 kindjes leren ze de bewegingen van schoolslag onder toeziend oog van een gediplomeerde lesgever. Er zijn nog enkele vrije plaatsen. Reeks 9: Op maandag en donderdag van 16u30 tot 17u15. Beginnen op 17 januari. prijs: 65,00 inclusief inkomgeld. Inschrijven: inschrijven voor de watergewenning en zwemlesjes kan aan de balie in het sportpark, op het nummer of via mail op het adres gratis vormingsinitiatief rond ONtwIkkelINgssameNwerkINg Op 19 FebruarI Het gemeentebestuur, de Provincie west-vlaanderen en de Kuurnse Noordzuidraad sloegen de handen in elkaar om een vormingsinitiatief voor de provincie rond de hedendaagse problematiek van de ontwikkelingshulp op poten te zetten. De drie organiserende partners heten u op zaterdag 19 februari 2011 van harte welkom in spes Nostra te Kuurne vanaf 8u30. Met welke problemen kampt de hedendaagse ontwikkelingssamenwerking op landelijk en op lokaal vlak? wat valt er aan te doen? Hoe kan het beter? Dat zijn thema s die zullen worden aangesneden. Enkele gemeenten die goed werk leveren op vlak van ontwikkelingssamenwerking komen een actieve workshop geven. Het volledig programma vindt u hiernaast. Toegang is volledig gratis. inschrijving is verplicht en kan tot 12 februari via de gemeentelijke noordzuidambtenaar op het telefoonnummer 056/ of per mail: advies duurzaam wonen korting voor kuurnse INwONers advies duurzaam wonen Duurzaam wonen betekent meer dan enkel een huis bouwen dat lang mee gaat. Duurzaam wonen houdt ook rekening met het gebruik van ecologische materialen, energieverbruik, isolatie, ventilatie, opwekken van groene stroom, flexibiliteit en aanpasbaarheid, enz. wie bij het (ver)bouwen van een woning duurzaam denkt, bewijst ook het milieu een gunst. Een duurzame woning betekent wel wat extra investering, maar die win je terug met premies, een lagere energiefactuur en minder aanpassingswerken op langere termijn. in samenwerking met de provincie west-vlaanderen, biedt de gemeente adviezen duurzaam wonen aan een voordelig tarief. Deze adviezen worden gegeven door ZonnewinDT vzw en westkans vzw. ZonnewinDT is al meerdere jaren actief in de duurzame woningbouw. Zij beschikken over een divers team met zowel technische als architecturale kennis. westkans bouwde heel wat ervaring op omtrent toegankelijkheid en meegroeiwonen. Meegroeiwonen is nog niet zo bekend, maar maakt zeker ook deel uit van duurzaam wonen. Het stelt de levenslange bruikbaarheid van een woning voorop door van in de ontwerpfase al rekening te houden met veranderende behoeften, bv. afnemende lichamelijke mogelijkheden of een veranderde gezinssamenstelling. Het betekent bv. een ruime kamer beneden voorzien zodat er later een bad- of slaapkamer kan ingericht worden, voldoende circulatieruimte voorzien, deuren breed genoeg maken, drempels vermijden, enz. Hierdoor vermijd je dat je achteraf grote ingrepen moet doen die in sommige gevallen zelfs niet meer mogelijk zijn. Korting voor Kuurnse inwoners De gemeente Kuurne verleent een subsidie voor het laten uitvoeren van een (plan)advies duurzaam (ver)bouwen (al dan niet met plaatsbezoek) opgemaakt door ZonnewinDT vzw of een advies meegroeiwonen opgemaakt door westkans vzw in woningen gelegen op grondgebied Kuurne. bouwen of een advies meegroeiwonen. indien beide adviezen tegelijkertijd worden aangevraagd, bedraagt de gemeentelijke subsidie 25 euro en wordt een extra korting van 10 euro door de provincie toegekend. Deze subsidie wordt als rechtstreekse korting toegekend door ZonnewinDT vzw en westkans voor alle adviezen die via de provincie worden aangevraagd. De subsidieaanvragen gebeuren niet via het gemeentebestuur. Overzicht kostprijs adviezen duurzaam wonen Kostprijs Kuurnse inwoners Planadvies duurzaam bouwen 10 Advies duurzaam bouwen met plaatsbezoek 35 Advies meegroeiwonen (altijd met plaatsbezoek) 10 Planadvies duurzaam bouwen + advies meegroeiwonen 15 Advies duurzaam bouwen met plaatsbezoek + advies 40 meegroeiwonen aquagym Vanaf nu is er terug aquagym op maandag en woensdag. Dit gaat door van 20u tot 20u45 op maandag en van 19u30 tot 20u15 op woensdag. Voor een proefbeurt betaalt u 3,00. U kunt ook direct een 5-beurten kaart kopen van 15,00. Deze kaart blijft onbeperkt geldig. Meer info bij de sportdienst. crawl voor volwassenen Kunt u schoolslag maar geen crawl, hebt u last van de rug tijdens het schoolslag zwemmen, wilt u uw crawl verbeteren, dan is dit een lessenreeks voor u. Voor het aanvragen van een advies of meer info kan u terecht op de website van provincie west-vlaanderen via onderstaande link. Pages/planadviesduurzaamwonen.aspx Voor meer info kan u steeds terecht in het woonloket, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne, 056/ , Vanaf 7 februari gaat op maandag tussen 19u en 20u een nieuwe lessenreeks van start. Deze reeks bestaat uit 8 lessen. Voor de hele reeks betaalt u 40,00. inschrijven kan bij de sportdienst op De subsidie bedraagt 15 euro voor een advies duurzaam (ver) 13

8 milieu gemeente Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het Zuiden Sedert juni 2009 heeft Kuurne een subsidiereglement voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Heel wat jonge, (en minder jonge) ambitieuze Kuurnenaars verlaten voor enkele maanden de heimat om actief mee te werken aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Het gemeentebestuur wil mensen die twijfelen om van een dergelijk project deel te gaan uitmaken, over de schreef trekken door ze een financieel duwtje in de rug te geven. Natuurlijk hebben de mensen die al rotsvast overtuigd waren om aan zo n project mee vorm te geven ook recht op de subsidie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het belangrijk dat het project ondersteund wordt door een lokale ngo in het land zelf of een Belgische ngo. Het project moet ook afgelijnd zijn qua doelstellingen, methode en tijd. Het subsidiereglement kan gedownload worden via noordzuidraadkuurne.be/node/142 Voor alle info kunt u terecht bij de gemeentelijke Noordzuidambtenaar via 056/ of Infoavonden Ontleed je energiefactuur en Zelf je dak isoleren diamanten BRUILOFT Op 31 oktober vierden Roger Bruneel en Rachel Vanootheghem hun Diamanten Bruiloft diamanten BRUILOFT Op 17 oktober vierden Gilbert Haspeslagh en Elisa Dewaele hun Diamanten Bruiloft De intercommunale voor afvalverwerking IMOG organiseert in samenwerking met vzw ZonneWinDT 2 infoavonden rond energie. De 2 infoavonden zijn gratis. Op woensdag 12 januari gaat de workshop Ontleed je energiefactuur door bij IMOG, Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke. Start om 19u30. Sedert begin 2003 is de energiemarkt vrij in Vlaanderen. Je kan dus kiezen welke energieleverancier de stroom levert. De leveranciers bieden ook groene stroom aan uit hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, biomassa, enz Groene stroom hoeft niet altijd duurder te zijn dan grijze stroom, zeker niet voor de kleine gebruiker. Op de site van de VREG (www.vreg.be) kan je zien bij welke leverancier je groene stroom kan krijgen en hoeveel je dit kost. Wil je meer weten, zak dan op woensdag 12 januari om 19u30 af naar de IMOG site te Harelbeke. 1/3 van de Vlaamse daken is tot op vandaag nog altijd niet geïsoleerd. Nochtans kan je mits een kleine investering tussen en euro al snel 15-30% op je energiefactuur besparen. De investering om je dak te isoleren is trouwens na 1-2 jaar terugverdiend. Er zijn tal van subsidiemogelijkheden die het isoleren van daken goedkoper maken. Wil je meer weten, zak dan op dinsdag 25 januari om 19u30 af naar de IMOG site te Harelbeke voor de gratis workshop Zelf je dak isoleren. Voor beide workshops graag een seintje vooraf geven op het gratis nummer 0800/ of een mailtje naar diamanten BRUILOFT Op 22 oktober vierden Roger Roobroeck en Denise Glorieux hun Diamanten Bruiloft gouden BRUILOFT Op 24 oktober vierden Werner Degreve en Andrea Soenen hun Gouden Bruiloft Verkoop van dienstvoertuigen Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om volgende dienstvoertuigen als schroot te verkopen: - Renault Express chassisnummer VF1F40N /61 (vroegere nummerplaat ADG 944) - Renault Express chassisnummer VF1F404M (vroegere nummerplaat DPT 793) Deze voertuigen zijn te bezichtigen tijdens de kantooruren. Gelieve daarvoor contact op te nemen met de heer Freddy Nolf op het telefoonnummer 0476/ De voertuigen worden afzonderlijk verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Een bod kan schriftelijk ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9, 8520 Kuurne. Dit moet in een gesloten omslag en uiterlijk tegen 31 januari Gelieve duidelijk te vermelden voor welk voertuig u een bod uitbrengt. Indien u voor beide voertuigen een bod uitbrengt, gelieve dan duidelijk te vermelden welk bod u uitbrengt voor welke wagen. De voertuigen worden toegewezen aan de hoogste bieder. De koper dient de voertuigen zelf te komen ophalen en dit binnen de 15 dagen na de toewijzing. diamanten BRUILOFT Op 7 november vierden André Duchi en Paula Soenen hun Diamanten Bruiloft diamanten BRUILOFT Op 7 november vierden Daniël Ongenaert en Jenny Vercamert hun Diamanten Bruiloft 14 15

9 gemeente gemeente receptie staatsgedecoreerden 10 oktober 100 jaar Op 2 november vier Paula Staelens haar 100ste verjaardag. 50 JARIGEN Op zaterdag 20 november werden de Kuurnse 50-jarigen ontvangen op het gemeentehuis sint maartensfeest Naar jaarlijkse traditie werd op 13 november de Vrijwillige Brandweer Kuurne ontvangen op het gemeentehuis n.a.v. Sint Maarten Rode Kruis- Kuurne Interventiewagen voor Rode Kruis- Kuurne. Naast een ziekenwagen, beschikt Rode Kruis- Kuurne sinds kort ook over een interventiewagen. Deze vervangt de zware aanhangwagen, die de afdeling sinds een aantal jaren in bruikleen kreeg van de provinciale zetel Rode Kruis- Vlaanderen. Door het steeds toenemend aantal preventieve hulpacties, - waarbij de aanhangwagen steeds met een privé-voertuig ter plaatse moest gebracht worden -, drong de aanschaf van een interventiewagen zich meer en meer op. Omdat een plaatselijke Rodekruisafdeling financieel afhankelijk is van plaatselijke giften en subsidies, werd hiervoor een strikt en verantwoord budget voorzien. De inrichting van de interventiewagen werd zeer doordacht op maat van de plaatselijke behoeften - uitgetekend door de verantwoordelijken van de Kuurnse Rodekruishulpdienst. De inrichting gebeurde door een professionele firma, met een modulair systeem. De wagen bevat alle materiaal (o.a. de snel inzetbare tent) om in een mum van tijd een operationele hulppost op te stellen. Het aanwezige hulpmateriaal kan ook als ondersteuning dienen bij zware ongevallen of incidenten met meerdere slachtoffers. Ter gelegenheid van Kuurne- kermis, werd de Interventiewagen officieel in gebruik genomen. Cursus Eerste Hulp start binnenkort in Kuurne. - Basiscursus Eerste Hulp 4 lessen van ca. 3 uur. De klemtoon ligt op de praktijk. Huis-, tuin- en keukensituaties krijgen volop aandacht. - vervolgcursus Helper 4 lessen van ca. 3 uur. Voor wie na de basiscursus, zijn EHBO- vaardigheden nog wil verfijnen. De lessen gaan door op Zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00 Rode Kruis- lokaal: Marktplein 8, Kuurne. START: Zaterdag 15 januari. Deelname: - gratis - vanaf 16 jaar Info & Inschrijvingen bij Mathias Demarcke: GSM: 0479 / Het aantal plaatsen is beperkt. Vlug inschrijven is de boodschap! Nog meer info beschikbaar op de website van Rode Kruis- Kuurne: Gemeente Kuurne krijgt het label HARTVEILIG Het project Kuurne hartveilig werd in het voorjaar 2009 opgestart met het organiseren van sessies reanimeren en defibrilleren en het plaatsen van AED- toestellen (Automatische Externe Defibrillator) in enkele openbare ruimtes. Door de goede structuur van het project en de prima samenwerking tussen de Gemeente (Sociaal Huis), Brandweer en Rode Kruis- Kuurne, konden reeds 11 opleidingsessies succesvol doorgaan. Intussen zijn er al ca. 270 Kuurnenaars AED- ready : 165 inwoners, 25 Rode Kruismedewerkers, 12 huisartsen, 64 Brandweerlieden en een aantal medewerkers van het gemeentelijk sportpark. Ook in 2011 zijn er een 4- tal opleidingsessies gepland. Door deze goede aanpak, beslisten de coördinatoren van het project Maak uw gemeente HARTVEILIG (Rode Kruis- Vlaanderen), dat de gemeente Kuurne voortaan het label Hartveilige gemeente mag dragen. Alle betrokkenen mogen daar terecht fier op zijn! 16 St. Katriensteenweg Kattestraat Populierenlaan Paardenrenbaan Deze werken hebben als doel: het oplossen van problemen als wateroverlast en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel In het verleden koos men in Vlaanderen meestal voor een gemengde riolering. Hierbij wordt zowel het afvalwater (van toilet, keuken of badkamer) als het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) via dezelfde buis afgevoerd. En dit brengt problemen met zich mee. Bij een gescheiden riolering wordt het regenwater op elk moment gescheiden gehouden van het afvalwater. Een aparte afvalwaterriolering zal het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke activiteiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie Een aparte hemelwaterafvoer voert het hemelwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. onderweg kan dit water op een natuurlijke wijze infiltreren in de ondergrond. Openbare werken: In dezelfde periode worden in de Kattestraat parkeervakken ingevoerd en komen er fietssuggestiestroken. In de Populierenlaan komt er een wegversmalling, wordt de rijweg vernieuwd in asfalt en komt er een seizoensgebonden ontsluiting voor de tennisclub. Fasering van de werken: Parking paardenrenbaan, kruispunt Brugsesteenweg voorziene einddatum: eind januari 2011 Parking paardenrenbaan Boomgaardstraat voorziene einddatum: juli 2011 Info over wegeniswerken, omleidingen,... Een elektronische nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alle belangrijke wegeniswerken en omleidingen in de gemeente Kuurne. Inschrijven kan via kuurne.be/bereikbaar SCHOTELANTENNES plaatsen; mag dit zomaar? De plaatsing van een schotelantenne zit de laatste jaren in de lift. Om televisiebeelden te ontvangen over de gehele wereld is zo n schotel ideaal. Meestal wordt deze geplaatst op de gevel van de woning en gericht naar een daarvoor bestemde sateliet. De vraag is echter: mag men zomaar een schotelantenne plaatsen? Ook hier geldt een stedenbouwkundige reglementering en is een vergunning soms noodzakelijk. Men hoeft echter geen vergunning aan te vragen indien: de plaatsing van een schotelantenne met een maximale diameter van 80 cm, op de achtergevel van gebouwen, in een kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur. de plaatsing van een schotelantenne met een maximale diameter van 120 cm op een plat dak, mits een totale hoogte 150 cm boven het gebouw bedraagt. de plaatsing van een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter, in een achtertuinstrook, mits de totale hoogte maximaal 150 centimeter boven het maaiveld bedraagt. In alle andere gevallen bent u, als eigenaar van de woning, wel vergunningsplichtig en dient u in het bezit te zijn van een geldige stedenbouwkundige vergunning. Deze kunt u aanvragen bij de technische dienst van de gemeente. 17

10 gemeente gemeente Het gemeentebestuur van Kuurne wenst het team te versterken van: POETSVROUWEN Kan je zelfstandig werken? Heb je zin in orde en netheid? We zijn op zoek naar nette medewerkers, ervaring is een pluspunt maar motivatie primeert Solliciteren? Schriftelijk t.a.v. Personeelsdienst Mail naar Telefoneer naar Het gemeentebestuur van Kuurne werft aan: DESKUNDIGE (M/V) TECHNISCHE DIENST Deze betrekking is een voltijdse functie op niveau B. Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is. (M/V) Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn te vinden op onze website of te verkrijgen op telefoonnummer Uw kandidaatstelling, met een kopie van het diploma én een curriculum vitae, moet aangetekend gestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9, 8520 Kuurne, uiterlijk tegen 01 februari De gemeenteraad verbindt er zich toe om voor de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Pieter de nodige kredieten te voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2011 van : - de kerkfabriek Sint-Michiel - de kerkfabriek Sint-Pieter - de kerkfabriek Sint-Katharina Gemeentelijk subidiereglement betreffende de ondersteuning van buitengewone jeugdactiviteiten - opheffen oud reglement en goedkeuren nieuw reglement De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het Gemeentelijk reglement betreffende de ondersteuning van buitengewone jeugdactiviteiten. Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het gemeentelijk reglement voor buitengewone projecten goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 april 2009, opgeheven. Vlaamse Vredesweek - goedkeuring intentieverklaring en toekenning bijzondere subsidie Het gemeentebestuur onderschrijft de intentieverklaring voor de Vlaamse Vredesweek. Het gemeentebestuur kent een eenmalige subsidie van 150 EUR toe aan de partners van de Vlaamse Vredesweek. Charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening goedkeuring De gemeenteraad gaat akkoord om het charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening te ondertekenen. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer - aankoopprogramma van materieel voor de periode / goedkeuring aanpassing shortlist voor dienstjaar 2010 De aanpassing voor dienstjaar 2010 van het aankoopprogramma voor brandweermaterieel /2008 wordt goedgekeurd. Deze beslissing vernietigt en vervangt alle vroegere beslissingen betreffende materieel waarvoor nog geen Staatsbijdrage beloofd is. Leveren van nadarbarelen en bijhorende aanhangwagen Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Leveren van nadarbarelen en bijhorende aanhangwagen. De raming bedraagt ,50 EUR incl. btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Ereloonovereenkomst voor het opmaken en de uitvoering van een ontwerp tot herinrichting van het gemeentehuis Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van ereloonovereenkomst voor de opdracht Ereloonovereenkomst voor het opmaken en de uitvoering van een ontwerp tot herinrichting van het gemeentehuis. De raming bedraagt ,00 EUR incl. btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gemeentelijke begraafplaats aankoop benodigdheden Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Aankoop Begraafplaats benodigdheden. De raming bedraagt ,31 EUR Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Vervangen van ramen in de Centrumschool Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Vervangen van ramen in de Centrumschool. De raming bedraagt ,00 EUR incl. btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Verplaatsen MS-net aan de Ringlaan/Heirweg door Gaselwest Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Verplaatsen MS-net aan de Ringlaan/Heirweg. De prijs van de opdracht wordt geraamd op 8.627,25 EUR. De opdracht zal worden gegund aan Gaselwest Cvba, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk. Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk tegen de prijs van ,77 EUR Deze opdracht wordt als volgt gefinancierd : ,08 EUR of 75 % door de AIK s van het solidariteitsfonds ,69 EUR of 25 % door de gemeentelijke AIK s (momenteel beschikbaar ,43 EUR) Afkoppeling Industriezone-Noordlaan Aanpassingswerken net Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Aanpassen van de netleiding en het wijzigen van de huisaansluitingen naar aanleiding van het Projectnr.: Afkoppeling Industriezone. De opdracht wordt gegund aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk tegen de prijs van ,22 EUR en valt ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Goedkeuring budgetwijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) In budgetwijziging nr. 1 stijgen de gewone ontvangsten van het eigen dienstjaar met ,00 EUR en de uitgaven van het eigen dienstjaar worden verlaagd met ,00 EUR. De ontvangsten vorige dienstjaren worden verhoogd met 2.698,00 EUR en de uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met ,00 EUR. Bij de overboekingen zijn er geen wijzigingen. In de buitengewone dienst (budgetwijziging nr.2) van het eigen dienstjaar worden de ontvangsten verlaagd met ,00 EUR en de uitgaven worden verlaagd met ,00 EUR. In de vorige dienstjaren dalen de ontvangsten met ,00 en stijgen de uitgaven met ,00 EUR. Gemeenteraadzitting Financiële rapportering toestand 30 juni 2010 kennisname De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering van de toestand 30 juni 2010, opgemaakt door de financieel beheerder Kerkfabrieken De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Pieter De gemeenteraad neemt akte van de wijziging van het budget 2010 van : - de kerkfabriek Sint-Michiel - de kerkfabriek Sint-Pieter Polyvalente zaal Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Schilderwerken Kubox. De raming bedraagt ,95 EUR. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Leveren en plaatsen van stoffen, akoestische wandbekleding in de foyer (Kubox). De raming bedraagt ,88 EUR. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek voor de opdracht Ingenieursstudie draagstructuur belichting polyvalente zaal. De raming bedraagt 9.075,00 EUR. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Verplaatsen MD-net in de Ringlaan/Heirweg door Gaselwest vaststellen Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Verplaatsen MD-net in de Ringlaan/Heirweg. De prijs van de opdracht wordt geraamd op ,43 EUR. De opdracht zal worden gegund aan Gaselwest Cvba, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk. Afkoppeling Industriezone-Noordlaan Aanpassingswerken net Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (gemeentelijk aandeel) Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp Aanpassen van de netleidingen in de Noordlaan van de Industriezone.De opdracht wordt als gegund aan de Vlaamse Maatschappij voor U kunt de agenda en de volledige verslagen van de gemeenteraad bekomen in het gemeentehuis en de gemeentelijke bibliotheek of via de site en doorklikken naar verslag gemeenteraad in de linker keuzekolom. OPENBAARHEID VAN BESTUUR De gemeenteraadzitting is openbaar. Iedereen kan de gemeenteraad bijwonen op maandag 7 februari 2011 om uur 18 19

11 INFO januari'februari wachtdiensten HUISARTSEN De wachtdienst vangt aan op zaterdagmorgen om u. tot maandagmorgen u. De huisarts met wacht is bereikbaar op het nummer : tandartsen De wachtdienst is bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen en uur: 0903/39969 ZIEKENHUIZEN vzw az groeninge Reepkaai Kortrijk Algemeen telefoonnummer: Algemeen faxnummer: Spoedopname (Loofstraat 43): apothekers Januari februari /12 tot 07/01 : Ap. Multipharma Nieuwjaardag: 1 januari 07/01 tot 14/01 : Ap. Seurinck /01 tot 21/01 : Ap. De Cuypere /01 tot 28/01 : Ap. Belaen /01 tot 04/02 : Ap. Accou /02 tot 11/02 : Ap. Multipharma /02 tot 18/02 : Ap. De Cuypere /02 tot 25/02 : Ap. Seurinck /02 tot 04/03 : Ap. Multipharma De wachtdienst van de apothekers loopt telkens van vrijdagavond u. tot de volgende vrijdag om u. gemeentediensten Vastgestelde sluitingsdagen voor alle gemeentediensten: Zaterdag, 1 januari 2011 Zondag, 2 januari 2011 gemeentehuis iedere werkdag : van 8.30 uur tot uur donderdagnamiddag : van uur tot uur Dienst Burgerzaken zal open zijn op: zaterdag 8 januari 2011: van 9.30 uur tot uur zaterdag 5 februari 2011: van 9.30 uur tot uur SPORTPARK - ZWEMBAD Voor openingsuren sportpark en zwembad zie: bibliotheek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur tot uur woensdag: uur tot uur zaterdag: 9.00 uur tot uur sociaal huis Onthaal loket: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur en van ma. t.e.m. woe.: uur tot uur do.nam.: tot uur vrij.nam.: gesloten Sociale dienst / OCMW: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur van ma.nam. t.e.m. do.nam.: enkel op afspraak do.nam : uur tot uur : spreekuur vrij.nam.: gesloten politie kuurne maandag - vrijdag: uur tot uur en van uur tot uur zaterdag: uur uur Voor dringende tussenkomsten, bel PZ Vlas vrijetijdsdienst NIEUW TELEFOONUMMER maandag en vrijdag: 9.30 uur tot uur maandag: uur tot uur woensdag en vrijdag: uur tot uur containerpark Winterregeling Dinsdag tot vrijdag: uur tot uur Zaterdag: van tot uur van tot uur

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17)

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) - Ondergetekende,, voorzitter/ secretaris/ groepsleider* van eerdergenoemde

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Aanbod Sportkampen zomervakantie Van 6 juli t.e.m. 10 juli 2015 Kleutersportkampen 9 tot 12 u

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013?

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Klik hier voor het inschrijvingsformulier 1 Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de volgende studentenjobs vacant zijn tijdens

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2 Aanwezig: Robbe Bleuzé (KSA-DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Jolien

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie