Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars deskundigheid Pagina 3 De wijkzuster mag haar werk weer uitoefenen Pagina 4 De wijkzuster keert ook terug in Tilburg Pagina 5 Drie wijkzusters en een wijkbroeder starten in Tilburg Waarom bent ú lid? Spreekuren wijkzusters Kruisvereniging Bergen op Zoom sponsort 55-plussers die beweegcursus volgen Facebook Pagina 6 Met hulp van een touchscreen zorgeloos thuis wonen Gezocht wijkverpleegkundigen Pagina 7 Cursusaanbod Pagina 8 Servicepakket Wijkzuster: Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessain Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: mevr. J. van Overveld Steenbergen: dhr. R. Blok Kruisvereniging heeft nu ook zusje in Midden-Brabant Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters De Kruisvereniging heeft er een zusje bij. In Tilburg in december 2010 door een groep burgers de Kruisvereniging Midden-Brabant opgericht. Die hebben het concept van de Kruisvereniging overgenomen. De wijkzuster begint dus ook buiten West-Brabant aan een opmars. Niet iedereen is blij met het succes van die wijkzuster. Er zijn aanbieders boos op ons. Triest, dat je zover kan zinken. Henk van Tilborg, voorzitter Regionale Kruisvereniging West-Brabant In Tilburg is begin december 2010 door een groep burgers de onafhankelijke Kruisvereniging Midden-Brabant opgericht (zie ook elders in deze Kruisvenster). Voorzitter Henk van Tilborg van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant is blij met de komst van Tilburg : De nieuwe vereniging is opgezet volgens ons concept. De Tilburgse initiatiefnemers klopten vorig jaar bij ons aan voor advies en hulp. Die hebben we graag gegeven. Een hechte samenwerking is het gevolg. Je kunt ons als zusterorganisaties zien. Voorlopig haken ze nog bij ons aan als een plaatselijke afdeling, maar vanaf juni dit jaar staat de Kruisvereniging Midden-Brabant op eigen benen. De nieuwe Kruisvereniging heeft in december een startcampagne gevoerd in Tilburg. Sindsdien melden zich continu leden aan en in februari zijn de eerste drie wijkzusters en een wijkbroeder gestart in vier Tilburgse wijken. Van Tilborg: Wat je noemt een vliegende start. Het is belangrijk dat door hun komst weer meer burgers gewicht in de schaal leggen als zorgvragers die willen dat er naar hen gewoon geluisterd wordt. Het is een omslag in denken en handelen in de zorg die sneller bereikt wordt als zorgvragers zich bundelen. Zoals dat nu gebeurt in deze twee kruisverenigingen. Een club van zorgvragers die zelf de regie in de hand neemt. Er zijn aanbieders boos op ons, met alle uitingen en streken die daar bij horen weerstand Dat in Midden-Brabant de wijkzuster á la de Kruisvereniging ook terugkeert, verbaast Van Tilborg niets. Het is een goed en helder concept wat makkelijk te kopiëren is, aldus de voorzitter. In zijn eigen West-Brabant loopt het project De wijkzuster terug prima. We lopen met de wijkzusters voor op schema. Er zijn er al meer aan de slag dan gepland. Het enthousiasme is groot, zowel bij de professionals als bij de burgers. De enige smet is de weerstand die de Kruisvereniging ondervindt van andere partijen. Van Tilborg: Met verbazing zien wij dat zorgaanbieders zich verzetten tegen ons concept van een wijkzuster die herkenbaar en dicht bij de mensen staat die om zorg vragen. Dat hen geen zorg oplegt maar luistert naar wat ze willen. Er zijn aanbieders boos op ons, met alle uitingen en streken die daar bij horen. Ook zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Triest, dat je zover kan zinken... maar het is niet anders. Maar er zijn er ook die meedenken en hun verantwoordelijkheid oppakken. Deze laatste groep groeit. Zij zien in dat het van belang is voor de toekomst van de zorg en daarbij speelt natuurlijk ook mee dat als ze nu niet instappen ze de boot missen en over een paar jaar niet meer bestaan. De mensen willen het anders. Ook de hulpverleners willen het anders. opleiding De Kruisvereniging is ook druk doende met de scholing van haar wijkzusters. Begin februari is aan het ministerie van VWS en dat van Onderwijs een plan gepresenteerd voor een nieuw opleidingstraject voor de wijkzuster. Dat onderwijsplan is door een extern bureau gemaakt, in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenspraak met Brabant Medical School. Van Tilborg: Tegelijkertijd zijn we in gesprek met opleidingen in West-Brabant voor de uitvoering ervan. Dat is nodig, want de bestaande scholingen zijn onvoldoende toegesneden op de kennis en vaardigheden die onze wijkzusters moeten bezitten. Verder worden binnenkort de eerste leden van lokale kruisverenigingen als keurmeesters opgeleid. Zij gaan straks zorgorganisaties die het keurmerk van de Kruisvereniging willen, toetsen aan de kwaliteitseisen die het merk stelt. De leden worden geschoold door CIIO, dat het keurmerk ontwikkelde. Om de vaart erin te houden en als eerste proeve is CIIO nu zelf de eerste zorgaanbieder langs de meetlat aan het leggen: Surplus/STIP. Van Tilborg: We hopen als Kruisvereniging dus binnenkort ons eerste keurmerk te kunnen uitdelen. Maar het kan ook zo maar zijn dat ze niet door de keuring komen. We zijn als onafhankelijke vereniging kritisch, dat verwachten onze leden ook van ons. Daarnaast onderzoekt het gerenommeerde bureau BMC nu in opdracht van de Kruisvereniging de financiële kant van het project De wijkzuster terug. Van Tilborg: Wij denken dat we met ons concept kunnen besparen op de kosten van de zorg. Belangrijk daarin is onder meer de preventieve taak van de wijkzuster. BMC, een onafhankelijke externe partij, zoekt nu uit of dat inderdaad zo is. Als de cijfers er zijn, gaan we maar eens met de lokale politiek praten. Alleen al voor de wmo is het voor hen interessant om bij ons aan te haken. We hebben tenslotte een gezamenlijk belang: een burger die tevreden is over de zorg en het welzijn in zijn gemeente. Uitgave februari

2 Expertmeeting over rol nieuwe wijkzuster Jet Bussemaker wilde, toen ze staatssecretaris van het ministerie van VWS was, dat de moderne wijkverpleegkundige weer een spilfunctie in de wijk zou krijgen. Dat zou een nieuwe zorgprofessional moeten zijn, die oog heeft voor verbindingen tussen welzijn, zorg, preventie en wonen. Het is in een notendop de wijkzuster zoals de Kruisvereniging die nu terugbrengt in de wijk. Maar die nieuwe rol brengt ander werk met zich mee. Wat dat dan is en wat je daar als zorgprofessional voor nodig hebt, daarover gaat de expertmeeting De nieuwe zorgprofessional. Die wordt georganiseerd door de netwerkorganisatie ILC Zorg voor Later, Vereniging Het Zonnehuis en de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, begin maart in hotel Tivoli in Oudenbosch. Bussemaker, ere-wijkzuster van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en inmiddels voorzitter van de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening verzorgt een van de inleidingen. Andere sprekers zijn onder andere Martin Boekholdt (hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, tevens vicevoorzitter ILC Zorg voor Later) en Marian Kaljouw van de V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Samen met hen buigen vertegenwoordigers van overheden, beroepsorganisaties, onderwijs, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers zich over de vraag: Hoe kunnen we wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en ziekenverzorg(st) ers een goede taak en rol geven in een vraaggerichte structuur van de zorg? Immers, de nieuwe wijkzuster heeft te maken met veel en vaak tegengestelde eisen. Het gaat daarbij om de wensen en behoeften van de cliënten, en om vertrouwen, aandacht en bejegening. Maar het gaat ook om verantwoording afleggen naar hun zorgorganisatie of uitvoeringsorganisatie. Dat kan wel eens tot botsingen en dilemma s leiden waarin de nieuwe zorgprofessional een weg zal moeten vinden. De expertmeeting probeert hierop antwoorden op te vinden. Oud-staatssecretaris en ere-wijkzuster Jet Bussemaker is een van de sprekers. Elke twee weken ervaringen uitwisselen Wijkzusters vergroten elkaars deskundigheid Een flink aantal wijkzusters is via de Kruisvereniging inmiddels in West-Brabant actief. Het is een voortvarend begin van een ommekeer in de zorg waarin de vraag van de cliënt centraal staat. De zusters komen van thuiszorgorganisaties waar ze op een andere manier werkten. Het vraagt van hen dan ook een omslag in denken en doen. Om elkaar daarin te helpen komen ze een keer in de twee weken bij elkaar. In steeds meer wijken en dorpen in West- Brabant brengt de Kruisvereniging de wijkzuster terug. Inmiddels is er een flinke groep actief. Dit jaar zullen er ongetwijfeld meer bijkomen. De meeste nieuwe wijkzusters zijn afkomstig van thuiszorgorganisaties waar ze op een andere manier werkten. Hun nieuwe baan als wijkzuster vraagt van hen dan ook een andere manier van denken en doen (zie ook het interview met José Nouws elders in deze Kruisvenster). Want ze moeten verder kijken dan ze ooit mochten. Het gaat niet meer alleen om zorg die volgens de indicatie geleverd moet worden. De wijkzuster komt nu bij iemand binnen met oog voor welzijn, zorg, preventie en wonen. Maar hoe en wanneer onderneem je als wijkzuster actie als er geen zorg- of hulpvraag is en je die vraag ook wilt voorkomen? Om elkaar daarin te ondersteunen en ervaringen uit te wisselen komen de zusters om de twee weken bij elkaar in Fendertshof in Zevenbergen. Door het kritisch bespreken van elkaars handelen als wijkzuster verbeteren ze hun deskundigheid. En daarmee de kwaliteit van leven van hun cliënten. ethisch Zo had een van de wijkzusters afgelopen week twijfels over wat je nu wel en niet opschrijft in de zorgmap die bij de cliënt thuis ligt en door iedereen in te zien is. Een vrouw bij wie ze komt was bang dat ze door haar zoon zou worden mishandeld. Ze vraagt zich hardop af: Kun je dat helder en duidelijk zo opschrijven? Het omschrijft precies een van de dingen die ik signaleer als wijkzuster. Maar het lezen van die aantekening kan confronterend zijn voor de cliënt, voor de zoon, voor familie, voor anderen die hulp komen bieden. In het verleden schreef ze het op in een schaduwdossier. Een ethisch punt, vindt iedereen. Een collega stelt haar voor: De vraag die je jezelf moet stellen is: hoe belangrijk is die informatie voor de zorgverlening? Je zou het per situatie kunnen afwegen. Haar overbuurvrouw aan tafel voegt er aan toe: Of overleg met de cliënt: ik ga het zo en zo opschrijven, vindt u dat goed? Want als zij of iemand anders het op enig moment leest kan het inderdaad kwetsend zijn, kan het de zorg in de weg komen te staan. Mensen kunnen er door van streek raken, het vertrouwen in jou als wijkzuster kan aangetast worden. De gemene deler aan het overleg is om het heel summier te noteren. Dan weten je collega s wel wat je bedoelt. Het voorval inspireert een andere zuster tot het ter sprake brengen van nog een ethische kwestie. Overmatig alcoholgebruik. Als je dat signaleert bij een cliënt en je maakt je er zorgen over, noteer je dat dan, en spreek je die cliënt aan op dat gedrag? Een collega die schuin tegenover haar zit adviseert: Ik zou het in de gaten houden, blijven observeren, lege flessen blijven tellen, en pas opschrijven en aankaarten als het alcoholgebruik invloed begint te krijgen op bijvoorbeeld het lopen van mevrouw of meneer. Je zou dan kunnen opschrijven: Mevrouw heeft evenwichtsproblemen na alcoholgebruik. Die formele formulering werkt even op de lachspieren bij sommigen, maar al gauw is de sfeer weer professioneel. Want het blijft een lastige: wanneer ga je als wijkzuster preventief optreden, om erger, dat wil zeggen een zorgvraag, te voorkomen? wringen Dan gaat de telefoon bij een van de aanwezigen af. Als beltoon roept een stem: Zuster! Zuster! Ze gaat even op de gang voor overleg. Intussen komt alvast een volgende casus op tafel. Een vrouw neemt voor haar man, een dementerende cliënt, veel zorg in handen. Ze doet eigenlijk alles, van het bijhouden van zijn medicijngebruik tot aan koken en poetsen toe. Maar ze gaat obsessief met haar zorgtaken om. Ze neemt het heel zwaar op en wijst daarom ook elke vorm van ondersteuning af. De wijkzuster die bij het echtpaar over de vloer komt, ziet haar aandacht als professional steeds meer verschuiven van de man, die haar cliënt is, naar zijn vrouw. De wijkzuster: Je wilt haar het liefste ontlasten zodat ze het zo lang als kan volhoudt. Zo hebben we het bijhouden van het medicijnen voor haar man van haar overgenomen, maar nu maakt ze zich weer druk dat wij het niet precies zo doen als zij deed. Haar man ging op een gegeven moment twee keer in de week naar de dagbesteding. Dat was voor hem een leuke afleiding en voor haar een manier om haar te ontlasten. Maar dan ging zij ook mee. En na twee keer hield ze het voor gezien. Hij dus ook. Je probeert die vrouw te ontlasten, je geeft haar ruimte maar die benut ze niet. Ze doet zichzelf zo tekort. Er wringt iets, ik kom er niet doorheen eigenlijk, wat wil ze nou? Als het contact als zuster met een cliënt wringt, zegt een collega van haar, dan kun je er eigenlijk wel van uit gaan dat je op het verkeerde pad zit. Misschien, vult een andere collega aan, vul je het te veel zelf in. Ga eens naast haar zitten, vraag aan haar wat er zo zwaar is in haar leven, toon begrip. Wie weet welke eigenlijke vraag er dan boven komt. De wijkzuster denkt even na. Ze zegt: Hier kan ik nu wel mee verder. 2 Uitgave februari

3 Interview met José Nouws, directeur Zorgbureau STIP De wijkzuster mag haar vak weer uitoefenen José Nouws is directeur van Zorgburo STIP en van het begin af aan enthousiast voor en betrokken bij de wijkzuster van de Kruisvereniging. STIP wordt als eerste voor het keurmerk van de Kruisvereniging getoetst. Het werken volgens het concept van de Kruisvereniging vraagt van de wijkzusters een omslag in denken en doen. Ze moeten zich soms uit hun oude werkhouding losweken. De wijkzuster is een jaar geleden begonnen aan haar terugkeer in West-Brabant. Er is inmiddels een flink aantal aan het werk. Hoe doen ze het? Ik merk dat sommigen moeite hebben hun oude werkhouding los te laten. Hun productgerichtheid. Alleen dat doen waar een indicatie voor staat. Terwijl ze nu hun vak weer hélemaal mogen uitoefenen. Samen met de cliënt de vraag of het probleem helder krijgen, kijken waar knelpunten zitten en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn en die proberen te voorkomen. Voor dat preventieve stuk hebben ze dus geen indicatie. Je ziet sommigen wel eens terugvallen in oude oplossingen: plat gezegd productie draaien, symptoombestrijding. Uit die werkhouding moeten ze zich dan losweken. Geef eens een voorbeeld? Een van de eerste vragen die een nieuwe wijkzuster stelde was: als ik de wond van een klant verzorg, mag ik dan ook met hem praten waarom het zo n puinhoop is in zijn huis? Eerder zag ze die zooi ook, maar ze deed er niks mee. Hoewel ze het wel moeilijk vond om zo weg te gaan. Maar ze ging wel. Omdat de werktijd buiten de strakke indicatie niet bekostigd wordt. Het is hun gewoontegedrag van protocollering: dit is mijn opdracht, die voer ik uit en dat is het dan. Als je er met hen over praat, komt die onmacht die ze altijd van binnen hebben gevoeld boven tafel. Dat is niet leuk. Ze hebben het vak onbewust bekwaam in hun vingers, ze moeten nu weer bewust bekwaam worden. Ze zijn verwonderd dat ze weer tijd mogen nemen voor hun klant? Ja, eigenlijk wel. Mag ik echt werk doen waarvoor geen indicatie is? Ja, als je eerder wat kunt doen, kun je misschien voorkomen dat iemand een zorgindicatie nodig krijgt. Preventie levert echt geld op. Maar hoe komt die wijkzuster met hen in contact als er nog geen indicatie, geen zorgvraag is? In de pilots merkten we al snel dat mensen zelf de wijkzuster benaderen. Ze komen langs, bellen. Aan de naam wijkzuster is nog altijd het menselijk gevoel groot en diep geworteld. Veel mensen gaan bijvoorbeeld eerder naar hun wijkzuster dan naar hun huisarts. Want de dokter bezoek je alleen als je iets hebt. Een voorbeeld is een vrouw die zeven dagen per week voor haar man zorgt. Een zorg die steeds zwaarder voor haar werd. Toen hoorde ze van de terugkeer van de wijkzuster. Daar is ze toen op afgestapt en ze heeft haar probleem besproken. Daar heeft de wijkzuster toen actie op ondernomen. Later zei de vrouw dat als de wijkzuster er niet was geweest ze ziek zou zijn geworden. En dan was ze naar de huisarts gegaan. Wat doet de wijkzuster dan als iemand een praatje komt maken en blijkt dat ie somber is? De wijkzuster zorgt er in eerste instantie José Nouws (met rode jas) in gesprek met wijkbewoners tijdens het Roosendaals Treffen. voor dat zo iemand zich begrepen en gesteund voelt. Daar neemt ze echt de tijd voor. Soms is dat ene gesprek al voldoende om iemand weer op de rails te krijgen. De wijkzusters rammelen regelmatig aan de poorten van gemeenten, zorgaanbieders, en zorgverzekeraars Daarnaast filtert ze natuurlijk uit datgene wat verteld wordt symptomen. Om te analyseren of er hulp nodig zou zijn. Daar heeft ze het dan over met die betrokkene, tijdens dat gesprek of later op huisbezoek. Het lijdt er dus niet automatisch toe dat bij somberheid het maatschappelijk werk wordt ingeschakeld. Het kan ook zijn dat de wijkzuster buren vraagt eens wat vaker een kopje koffie te komen drinken. Werken deze wijkzusters nu anders dan wijkverpleegkundigen van andere organisaties. Die zeggen ook allemaal wijkzusters te hebben. Die van ons gaan een stap verder. Onze wijkzusters worden gestimuleerd om geen genoegen te nemen met dooddoeners als dat er nu eenmaal regels zijn waar we ons aan dienen te houden. Nee, wij rammelen regelmatig aan de poorten van gemeenten, zorgaanbieders, en zorgverzekeraars. Hoe dan? Wat ik regelmatig zie is dat instanties elkaar de hete aardappel doorschuiven. Dan hebben we het over complexe problemen. Zo kwam een van onze wijkzusters bij een man die huishoudelijk verzorging had aangevraagd in het kader van de wmo. De wmo-consulent van de gemeente kwam op huisbezoek, zag dat het een puinzooi was en weigerde daarom het wmo-geld toe te kennen. Eerst moest de ggd schoon schip maken. Die man bleek geen geld te hebben voor de ggd-rekening. Dan doet de ggd dus ook niks. Volgens de gemeente kwam de man ook niet in aanmerking voor bijzondere bijstand omdat hij een eigen woning heeft. Er gebeurde dus helemaal niks. Uiteindelijk is de wijkzuster zich ermee gaan bemoeien. Die is nu met alle betrokken instanties in de weer om die man toch hulp te laten krijgen. Gaat het niet rechtsom, dan maar linksom, want die zuster wil gewoon vanuit haar professionele verantwoordelijkheid en betrokkenheid dat die man hulp krijgt. Ze blijft hem dan ook bezoeken. Moet die man anders over een paar maanden ziek of dood in huis gevonden worden? Je zei daarstraks: preventie levert echt geld op. Is de werkwijze van deze wijkzusters uiteindelijk kostenbesparend voor de zorg? Het bureau BMC onderzoekt dat nu, in opdracht van de Kruisvereniging. Ik denk dat er straks harde cijfers op tafel liggen die het aantonen. Want we laten situaties nu onder onze vingers doorschieten in een crisis, omdat we zogezegd niets vooraf kunnen. Dat is in mijn beleving vanuit professioneel oogpunt niet waar. Het gevolg is een enorme zorgvraag tot gevolg. Erger is vaak echt te voorkomen. Maar we hebben met z n allen het systeem door de regelgeving zo wurgend gemaakt dat het een schijnveiligheid oplevert. Als we maar voldoen aan alle eisen en regels, denken we dat het in orde is en trekken we ieder onze handen er van af. Nu zijn we gelukkig op de weg terug om de wijkzuster haar vak met haar eigen verantwoordelijkheid weer terug te geven. Het concept waar de wijkzusters naar werken staat onder regie van de Kruisvereniging. Wat betekent dat? Die regie van de Kruisvereniging is enorm belangrijk. Je wordt als uitvoerende organisatie, als wijkzuster gespiegeld. Dat is daarom belangrijk omdat de Kruisvereniging zich vooral krachtig maakt voor de klant, voor de burger. Het keurmerk van de Kruisvereniging is de spiegel die je wordt voorgehouden. Zorgburo STIP en Surplus zijn de eersten die langs de lat van het keurmerk gelegd gaan worden. Ik ben heel benieuwd of we er doorheen komen. Het is een proeftest. Als het echt goed werkt, als ze echt helder je werkwijze boven tafel krijgen, kunnen alle zorginstanties hier in West-Brabant zich laten keuren. Draag je het keurmerk, dan weet iedereen dat je de klant echt centraal stelt. Dat je echt vraaggestuurd werkt. Die regie is ook belangrijk omdat de Kruisvereniging eist dat de wijkzuster blanco, onafhankelijk van welke zorgaanbieder dan ook werkt. Er zit geen zorgaanbieder achter. De wijkzuster laat de cliënt kiezen welke zorgaanbieder hij of zij wil. Dat kan Surplus zijn, dat kan tante Louise zijn, maar in ieder geval de aanbieder van keuze. Laat dat helder wezen. Dat is een belangrijk punt. Juist nu, nu er veel tegenwind is. Neem als wethouder gewoon je verantwoordelijkheid voor goede zorg en het welzijn van je burgers, dat doen wij ook Tegenwind? Er is veel weerstand tegen het wijkzusterproject van de Kruisvereniging. We merken dat de vereniging en de wijkzusters regelmatig veel onterechte kritiek krijgen waardoor hun werk bemoeilijkt wordt, op allerlei manieren. De Kruisvereniging zou alleen maar uit zijn op het veroveren van een marktaandeel. Net als STIP, Surplus en DAT. Nee, wij zijn uit op tevreden burgers die zorg krijgen die zij wensen. Het stoort me dat overheidsgelden verloren gaan aan strijd hierover. Maatschappelijke verantwoordelijkheid moet voorop staan in de keuzes die je als organisatie maakt. Ik hoop dan ook dat gemeenten de durf hebben om die kritiek en druk van buitenaf te weerstaan. Neem als wethouder gewoon je verantwoordelijkheid voor goede zorg en het welzijn van je burgers, dat doen wij ook. Dan kunnen we dat ook samen doen. En niet onbelangrijk, werken met wijkzusters volgens het concept van de Kruisvereniging is kostenbesparend. Uitgave februari

4 Mid d e n-br a b a n t Kruisvereniging Midden-Brabant zusje van Kruisvereniging West-Brabant De wijkzuster keert ook terug in Tilburg Midden-Brabant heeft weer een eigen kruisvereniging. Die gaat net als in West- Brabant de belangen van zijn leden in de zorg behartigen. Voorlopig haakt de nieuwe Kruisvereniging aan bij de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Vanaf juni dit jaar moet de Kruisvereniging Midden-Brabant op eigen benen staan. In Midden-Brabant is door een groep van twintig burgers de Kruisvereniging Midden- Brabant opgericht. Op 2 december 2010 passeerde de oprichtingsakte bij de notaris. De onafhankelijke organisatie is in het leven geroepen omdat de initiatiefnemers vinden dat het anders moet met het stelsel van wonen, welzijn en zorg. Ze willen, net als vroeger kruisverenigingen deden, opkomen voor betere en betaalbare zorg, maar ook voor het algehele welzijn van de burgers en belangen van huurders van woningcorporaties. Ze willen bereiken dat mensen weer die zorg krijgen die ze zelf willen. Geen thuiszorg die gebonden is aan zorgtaken van enkele minuten. Geen zorg die door economische motieven gestuurd wordt, maar door menselijkheid. Dat wil de club weer terugbrengen. Daarom keert ook de verdwenen wijkzuster weer terug in Tilburg. Die begint vooralsnog in vier wijken: Stokhasselt, Trouwlaan/Broekhoven, Jeruzalem en Koningshoeven. In die wijken startten in februari pilots met drie wijkzusters en een wijkbroeder. Daarna komt langzaam ook de rest van Midden- Brabant aan de beurt. Het concept van de wijkzuster in Tilburg is gebaseerd op de visie en werkwijze van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant, die met veel succes die zuster heeft teruggebracht. Kern is de onafhankelijke rol die de Kruisvereniging daarin gaat spelen: los van welke zorgorganisatie ook opkomen voor de belangen van de cliënt. De Midden-Brabanders klopten daarom ook bij de Regionale Kruisvereniging aan voor advies en hulp. Een hechte samenwerking is het gevolg. Het zijn wel beschouwd zusterorganisaties. Je kunt beide verenigingen als zusterorganisaties beschouwen. Iedereen kan dus ook lid worden van beide verenigingen. Het is de bedoeling dat vanaf juni dit jaar de Kruisvereniging Midden-Brabant op eigen benen staat. wijkzusters Het is volgens de Kruisvereniging Midden-Brabant van belang dat de wijkzuster naast de cliënt gaat staan en met hem bekijkt met welke zorg zijn vraag het beste beantwoord wordt. Daarbij staat niet alleen die zorgvraag centraal. Ook wonen en welzijn wordt erbij betrokken. De wijkzuster moet vanuit de wensen van de cliënt verbinding leggen tussen alle partijen die rondom zorg thuis zijn betrokken. De wijkzusters komen niet in dienst bij de vereniging, maar worden vooralsnog betrokken van de Tilburgse zorgaanbieder Surplus. Maar de Kruisvereniging bewaakt of de cliënt inderdaad die vraaggerichte zorg krijgt, of de wijkzuster inderdaad werkt vanuit de visie van de Kruisvereniging. Belangrijk daarbij is de onafhankelijke rol die de Kruisvereniging speelt. Los van welke zorgorganisatie ook opkomen voor de belangen van de cliënt. Het kan dus zo zijn dat als de zorgvrager dat wil, de zorg geleverd wordt door een andere zorgaanbieder dan bij wie de wijkzuster in dienst is. De nieuwe kruisvereniging wordt onder meer al gesteund door de organisatie ZET, en diverse huisartsen hebben volgens de initiatiefnemers ook al enthousiast gereageerd. campagne Om leden te werven heeft de Kruisvereniging Midden-Brabant flink van zich laten horen en zien in december In Tilburg startte zij een opvallende campagne voor de terugkeer van de wijkzuster. Her en der in de stad waren er reclameborden en posters te zien met daarop een wijkzuster en de tekst De wijkzuster komt thuis in Tilburg. In de week van 6 tot 12 december stonden sandwichborden door de hele stad verspreid. In 45 OV-bussen hangen campagneposters op A-3 formaat. Later in de maand maakten ook de wijkzusters levend hun entree in Tilburg. Acteurs gekleed in wijkverpleegsterspakjes trokken als promotieteams erop uit. Ze deelden flyers uit aan het publiek met daarin uitleg over de kruisvereniging en een oproep om lid te worden. De campagne was vergelijkbaar met die van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant die vorig jaar ermee de wijkzuster succesvol introduceerde. De Kruisvereniging Midden-Brabant is ook druk doende fondsen en lokale sponsors te werven. Op straat delen wijkzusters flyers uit. Ondanks de koude voeren de wijkzusters vrolijk campagne. kortingen In de eerste weken kwamen er al flink wat aanmeldingen binnen. Nieuwe leden blijven binnenkomen. Leden van de Kruisvereniging hebben straks ook andere voordelen. Hoewel het dienstenpakket nog samengesteld wordt in samenspraak met de Kruisvereniging West-Brabant, kunnen leden bijvoorbeeld al grote kortingen krijgen op de zorgverzekering van VGZ. Andere instanties sluiten zich binnenkort aan. In West-Brabant krijgen leden ook kortingen bij zwembaden, de aanschaf van hulpmiddelen, schoenen, de pedicure, opticiens, tuinonderhoud of bij de klusmarkt. De nieuwe club heeft nog niet zo n uitgebreide lijst deelnemers uit Midden- Brabant zelf, maar daar wordt hard aan gewerkt. 4 Uitgave februari

5 Mid d e n-br a b a n t Drie wijkzusters en een wijkbroeder starten in Tilburg In februari zijn de eerste drie wijkzusters en een wijkbroeder gestart in Tilburg. Begin van de maand begonnen een zuster en broeder in de wijken Stokhasselt en Trouwlaan/Broekhoven. Twee weken later gingen twee collega s aan de slag in Jeruzalem en Koningshoeven. Annelies Hemmink, rayonmanager van Surplus Zorg in Tilburg is blij met de snelle start van de vier wijkverpleegkundigen. Bij deze pilots blijft het natuurlijk niet. Het is de bedoeling van de Kruisvereniging dat het project zich langzaam over Tilburg en Midden-Brabant gaat uitbreiden. De vier zijn in dienst van Surplus en werken volgens het concept van de Kruisvereniging. Kern is dat de wijkzuster, onafhankelijk van welke zorgorganisatie dan ook, samen met de cliënt kijkt hoe zijn of haar hulpvraag het beste beantwoord kan worden. Dat kan zorg zijn of dat de buurvrouw wat vaker een kopje koffie komt drinken. Want niet alleen de zorgvraag staat centraal, ook wonen en welzijn wordt erbij betrokken. De wijkzuster moet vanuit de wensen van de cliënt verbinding leggen tussen alle partijen die rondom welzijn, wonen en zorg thuis zijn betrokken. Hemmink vertelt dat de gemeente Tilburg enthousiast reageert op het initiatief van de Kruisvereniging. Zij vroeg de Kruisvereniging zelfs om een van de pilots te starten in de wijk Stokhasselt. Dat is een zogenoemde impulswijk van de gemeente waarin wijkgericht werken opgezet gaat worden. Een van de doelen daarvan is het terugbrengen van de sociale cohesie in de wijk. Het concept van onze wijkzuster past daar natuurlijk prima in. Waarom bent ú lid van Kruisvereniging Midden-Brabant? Lid worden van Kruisvereniging Midden-Brabant? De Kruisvereniging Midden- Brabant Antwoordnummer VB Tilburg (een postzegel is niet nodig) Of: De Kruisvereniging Midden- Brabant Adviseur Anja van de Westelaken Stichting Zet Statenlaan RX Tilburg tel: De heer Veen (79) uit Tilburg: We zijn wat ouder geworden en dan wil je voor eventuele zorg graag iets achter de hand hebben. Die wijkzuster is natuurlijk wel wat. Wij zagen er een stukje over staan in de krant, van wat de nieuwe kruisvereniging van plan is. Wij kennen de wijkzuster natuurlijk van vroeger, dat was goede zorg en die is verdwenen. Die mag dus wel terugkomen. Daar komt bij dat toen wij een tijd terug met een reisgezelschap op vakantie waren, we mensen uit West-Brabant spraken die enthousiast vertelden over de terugkeer van de wijkzuster aldaar door de kruisvereniging. Hier gaan ze hetzelfde doen, dus ja. En wat ook aantrekkelijk is zijn de kortingen die je krijgt van zorgverzekeraar VGZ. Je hebt in een keer je contributie terugverdiend. En er komen dus nog meer kortingen aan, heb ik begrepen. Mevrouw Schoenmaker-Spierenburg (70) uit Berkel-Enschot: Ik heb de Kruisvereniging nog niet nodig, maar ik ben wel lid geworden. Uit sympathie met haar ideeën en visie, van wat ik er van weet dan, met die wijkzuster en zo. Ik ben er zacht gezegd niet kapot van hoe het nu gaat in de zorg en in het welzijn. Oude mensen die in een week tijd door weet ik hoeveel verschillende mensen hun billen gewassen krijgen. Dat kan toch niet! En dat ook allemaal in een paar minuten tijd, langer mogen ze er niet aan besteden, en dan zijn die verpleegsters vaak nog meer tijd kwijt met het bijhouden van hun werk in een boek dan met het geven van zorg. Want zij moeten dat allemaal kunnen verantwoorden. Die jonge vrouwen willen heus wel, maar de mentaliteit bij hun leiding is verkeerd. Daar gaat het meeste geld naar toe en er komt steeds minder menselijke zorg voor terug. Dus ik hoop niet dat de Kruisvereniging ook een dergelijk waterhoofd van leidinggevenden krijgt, want dan zeg ik mijn lidmaatschap gelijk weer op. Die wijkzuster moet gewoon haar werk kunnen doen, zelf bepalen welke zorg er nodig is. Dat kan zij prima regelen, dat kon ze vroeger ook. Dat moet niet een of andere instantie doen. Maar ja, dat is allemaal van haar afgenomen. Dus ja, ik hoop dat de Kruisvereniging gaat brengen wat ze zeggen. Dat zou goed zijn voor de mensen. Spreekuren Marion Koch (en Annie van de Sanden), wijkzuster in Hoeven/Bosschenhoofd In Hoeven op donderdagmiddag van uur in het Pluspunt in Hoeven. In Bosschenhoofd op dinsdagmiddag van uur in de Schakel in Bosschenhoofd. einde regio Midden-Brabant Els Meeuwisse, wijkzuster in Fijnaart In de praktijk van Dr. Wouters, Wilhelminastraat 9, Fijnaart op dinsdag van uur (start 7 sept.). In de Fendertshof, Jan Punthof Fijnaart op vrijdag van uur. Pierrette Schoon, wijkzuster in Bergen op Zoom in de wijk Gageldonk West In de Esdoornstraat 45, wijk Gageldonk West in Bergen op Zoom op dinsdag van uur. W ij k z u s t e r s Het zijn inloopspreekuren, die vrij toegankelijk en kosteloos zijn De wijkzusters rukken op, ook in Tilburg Bijna een jaar geleden begon de Kruisvereniging met haar eerste twee pilots van de wijkzuster. Twee zusters startten toen, een in Fijnaart en een in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Nu is er al een flinke groep aan het werk. In Fijnaart, Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoeven, Bosschenhoofd, St. Willebrord, Willemstad, Helwijk, Klundert, Heijningen, Standdaarbuiten, Oudenbosch en Zevenbergen. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog meer wijkzusters in West- Brabant actief gaan worden. Maar ook in Midden-Brabant, waar in december 2010 de Kruisvereniging Midden-Brabant werd opgericht, keert de wijkzuster volgens het concept van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant terug. Die Kruisvereniging, als zusterorganisatie geschoeid op het model van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, voert sinds februari de regie over drie wijkzusters en een wijkbroeder. Zij zijn afkomstig van Surplus en werken in vier wijken in Tilburg. Kruisvereniging Bergen op Zoom sponsort 55-plussers die beweegcursus volgen Kruisvereniging op Facebook De Kruisvereniging Bergen op Zoom, Lepelstraat en Halsteren sponsort dit jaar alle 55-plussers in haar gewest die meedoen aan Meer bewegen voor ouderen of Beweegwijzer. De deelnemers krijgen maximaal hun lidmaatschapsgeld voor de Kruisvereniging terug. Om ervoor in aanmerking te komen moeten ze wel lid zijn van de Kruisvereniging. Voorzitter Jürgen Stoop: We steunen al vele jaren met kortingen een aantal van die groepen. Dat was toch wat losjes allemaal. We trekken daarom nu een streep onder al die beweeggroepen. Het past natuurlijk in de doelstelling van de Kruisvereniging om de gezondheid te bevorderen. Zeker voor ouderen is het blijven bewegen belangrijk. Dan blijf je toch langer mobiel. De Kruisvereniging is ook betrokken bij de twee wijkzusters die onder regie van de Kruisvereniging in de Bergse wijk Gageldonk-West actief zijn. Stoop: Eens in het kwartaal is er overleg tussen hen en de Kruisvereniging. Wij houden elkaar dan op de hoogte van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de gezondheid van de bevolking. Als de wijkzuster bijvoorbeeld constateert dat in haar wijk relatief veel suiker voorkomt, kunnen wij daar als Kruisvereniging op inhaken met bijvoorbeeld een gezondheidsvoorlichting over diabetes. Binnenkort wordt ook een van de bestuursleden van de plaatselijke afdeling opgeleid om organisaties die dat willen op het keurmerk van de kruisvereniging te toetsen. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van CIIO, het bureau dat het keurmerk ontwikkelde in opdracht van de Kruisvereniging. Het keurmerk krijg je wanneer als je als zorgorganisatie daadwerkelijk de vraag van de cliënt centraal stelt. De Kruisvereniging is op Facebook. Wie wil kan dus vrienden worden. Via Facebook wil de Kruisvereniging de leden niet alleen op de hoogte houden van de actualiteit. Vrienden kunnen ook antwoord krijgen op vragen. Filmpjes en foto s downloaden. Uw mening geven op stellingen. Contributie 2011 voor 1 maart Voor wie het nog niet gedaan heeft, de jaarlijkse contributie voor de Kruisvereniging dient voor 1 maart 2011 te zijn betaald. U kunt daarvoor de acceptgirokaart gebruiken die meegezonden is met de vorige Kruisvenster. Uitgave februari

6 Brabant Connect is een beveiligd digitaal platform waarmee gebruikers eenvoudig kunnen communiceren via beeldbellen. Bijvoorbeeld met familie en vrienden, organisaties, instellingen, huisarts, apotheek, mantelzorgers en winkels. Het is een systeem via internet dat het mogelijk maakt ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het is een hulpmiddel waarmee je hoopt een zorgvraag te voorkomen. U komt voor het apparaat? Meneer en mevrouw Stoop uit Zevenbergen wijzen naar de keukentafel waar een groot beeldscherm staat, een zogeheten touchscreen, een aanraakscherm. Zij zijn via dit computerscherm aangesloten op Brabant Connect. Dat is een bundeling van diensten via internet die het mogelijk moet maken ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis te laten wonen, en actief deel kunnen blijven nemen aan het sociaal-maatschappelijke leven. Met alle gemakken en zorg binnen handbereik. Het echtpaar Stoop heeft Brabant Connect nu een maand in huis en vooral meneer Stoop (74) is er een aantal uren per dag achter te vinden. Hij zoekt dan contact met andere gebruikers om via het beeldscherm met elkaar te praten. Dat is wel fijn, zegt hij. Want wij komen nauwelijks de deur nog uit. Dan kun je eens met iemand praten en die zie je dan ook voor je op het beeldscherm. veilig Vorig jaar november zag Brabant Connect het levenslicht. Brabant Connect is een samenwerkingsverband van Surplus, Mextal, ShareCare en Avans. De Provincie Noord-Brabant vindt het project een goed voorbeeld van slimme zorg en ondersteunt het daarom financieel. Vanuit deze subsidie mogen 650 ouderen dit jaar gratis deelnemen aan het project. Indien nodig krijgen zij een internetverbinding, een touchscreen om te kunnen beeldbellen, en zij kunnen daarnaast kosteloos drie Beveiligd digitaal netwerk voor ouderen en chronische zieken Met hulp van een touchscreen zorgeloos thuis wonen De heer Stoop achter het beeldscherm van Brabant Connect. maar ook dat er veel ouderen zijn zonder echte dagbesteding. Motiveren tot bewegen en het veiligheidsgevoel vergroten worden ook genoemd. Daar gaan wij dus mee aan de slag. Want hoewel in opbouw, krijgt Brabant Connect uiteindelijk vele mogelijkheden. Een van de belangrijkste onderdelen is communicatie via beeld en geluid, het zogenaamde beeldbellen. Je kunt elkaar zien en horen terwijl je met praat. Brandel: Beeldbellen is erg handig bijvoorbeeld om een vraag te stellen aan je huisarts, met familie te bellen, de zorgcentrale inschakelen of nieuwe medicijnen te bestellen bij de apotheek. Zo heeft BrabantConnect Brabant Connect kan mensen uit hun isolement halen doen. Zo hebben ze contacten en komen ze de deur uit. pictogram Ook voor bijvoorbeeld het contact met de huisarts of wijkzuster kan het in de toekomst een uitkomst zijn. Het echtpaar Stoop beaamt dat. Meneer Stoop: Die komt hier voor de ziekte van mijn vrouw bijna dagelijks over de vloer, of wij gaan naar hem. Dat hoeft dan minder. Hij kan via het scherm ook even zien hoe het gaat en overleggen. Meneer Stoop die zelf onlangs hersteld is van een hersenbloeding wijst met de aanwijspen op het scherm in een lijst met namen een geel pictogram met een telefoon aan. Als het geel is, weet je of die persoon online is. Als ik het pictogram aanraak, krijg ik verbinding met haar. Kijk, dit is die mevrouw uit Etten-Leur die wij nu regelmatig via Brabant Connect opzoeken. Hij merkt wel dat mensen nog voorzichtig zijn met het leggen van contacten via Brabant Connect. Zo kun je bijvoorbeeld op je eigen pagina een profiel schrijven waarin je wat over jezelf kunt vertellen. Dat doen er nog niet veel, dat vind ik wel jammer. Je weet dan niet of er gemeenschappelijke hobby s zijn. Hij wijt het aan de nieuwigheid van het medium. Het komt dus wel goed. Hij verheugt zich op de uitbreidingen die komen gaan, zoals de huisarts, apotheek en zorginstellingen. Maar die moeten natuurlijk wel online zijn, anders heb je er nog niks aan. Hij tikt nog even het pictogram van het Pluspunt Willemstad aan. Jaja, die staat er al op. Net als die van Hoeven. Die hebben bijvoorbeeld in de kersttijd een kerstverhaal opgenomen. Dat raak je dan aan met de pen en dan leest een mevrouw in beeld een mooi kerstverhaal voor. Dat zijn al aardige dingen. Informatie: Bent u geïnteresseerd in de diensten van BrabantConnect? Of heeft u vragen?bel naar Wij nemen dan zo De mensen bepalen zelf welke diensten op hun touchscreen komen spoedig mogelijk contact met u op. Ook zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten. Komende data: ªªwoensdag 2 maart 2011, van tot uur; ªªmaandag 14 maart 2011, van tot uur. Locatie: Verenigingsbureau Regionale Kruisvereniging West-Brabant, Albertdonk 4 te Roosendaal. familieleden of bekenden laten aansluiten op het Brabant Connect-systeem. Vanaf volgend jaar kan iedereen zelf beslissen of men tegen betaling doorgaat of niet. Er zijn nu bijna tweehonderd deelnemers, meldt Marie-José Brandel, directeur keten- en productontwikkeling van Surplus en projectleider van Brabant Connect. Het project staat nog in de kinderschoenen, zegt ze, maar juist daarom is het belangrijk dat er meer mensen aangesloten worden. Bij aanmelding vindt er een intakegesprek plaats om van beide kanten te ontdekken of Brabant Connect geschikt is. Ouderen hoeven geen schrik van Brabant Connect te hebben, want in tegenstelling tot internet is het een veilig en gesloten systeem. Op internet kun je verdwalen, op Brabant Connect niet. Wat er in zit, staat op het startscherm in overzichtelijke grote pictogrammen. Die tik je aan en je bent waar je wezen wilt. vraag centraal Want de kracht van Brabant Connect is dat het vraaggestuurd is. Brandel: Het is niet zo dat wij als organisatie gaan bepalen wat er op komt. Het is in de eerste plaats een voorziening voor de mensen, zij moeten er wel bij varen. We inventariseren continu wat mensen voor voorzieningen vanaf hun beeldscherm willen kunnen gebruiken. Hogeschool Avans verricht dat onderzoek. De eerste resultaten laten zien dat er onder meer behoefte is aan voeding- en medicijnbegeleiding bijvoorbeeld al een handige mantelzorgondersteuning waarmee je samen een rooster van taken of bezoekjes kunt aanmaken. Brabant Connect heeft de ambitie om allerlei andere diensten aan te bieden, legt Brandel uit. Variërend van deeltaxi, gemak- en comfortdiensten zoals pedicure, klussendienst, boodschappenservice, schoonmaak, strijkservice en kapper tot aan kerktelevisie. hulpmiddel In de komende vijftien jaar heeft Brabant, en zeker West-Brabant, te maken met een enorme vergrijzing. Het aantal chronisch zieken neemt toe, en het aanbod van traditionele zorg wordt steeds kleiner. Om dit het hoofd te bieden en de zorg toekomstbestendig te maken, zijn slimme oplossingen nodig. Brabant Connect is daar een van, aldus Brandel. Nee, Brabant Connect heeft niet het gevaar in zich om mensen te vervangen door de computerdiensten. Het biedt louter een waardevolle ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers. Het is een hulpmiddel waarmee je hoopt een zorgvraag te voorkomen. Dat je bijvoorbeeld vereenzaming voorkomt, dat je eerder dingen bij de mensen signaleert. Ik denk dat Brabant Connect mensen uit hun isolement kan halen. Ze gaan er juist actiever door worden. We zien het al gebeuren. In Hoeven kreeg iemand via het scherm contact met een vrouw uit de buurt, die een oude schoolvriendin blijkt te zijn. Die gaan nu samen boodschappen GEZOCHT: Wijkverpleegkundigen Heb je er ook zin in... Wil je ook met ons meedoen? Zou je ook weer als wijkverpleegkundige je vak willen uitoefenen, meedoen om de Wijkzuster nieuwe stijl gestalte te geven. Neem dan contact op met ons. Ook voor verzorgenden op niveau 3 zijn er mogelijkheden om hieraan mee te werken. Heeft u interesse? Wij zien uit naar jullie reactie om hieraan mee te doen. Wij ontvangen die reacties graag via: post: Albertdonk 4, 4707 XZ Roosendaal telefoon: Na opgave zullen er gesprekken georganiseerd gaan worden, waarvoor u dan wordt uitgenodigd. 6 Uitgave februari

7 Cursusaanbod Cursusaanbod Cursusaanbod via de Kruisvereniging Leren Masseren Doel van de cursus is voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van vermoeide spieren van rug, schouders en nek. Data: 5 maandagavonden: 9, 16, 23, 30 mei en 6 juni Tijd: tot uur Locatie: gebouw van de Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, 4707 XZ Roosendaal Kosten: leden van de Kruisvereniging 60, niet leden 75. Vervolgcursus Leren masseren Vervolgcursus Leren masseren, nadat u eerder de cursus leren masseren heeft gevolgd. Doel van de cursus is voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van de beenspieren. Data: 4 maandagavonden Tijd: tot uur Locatie: gebouw van de Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, 4707 XZ Roosendaal Kosten: leden van de Kruisvereniging 55, niet leden 70. Nordic Walking Conditieverbetering door actiever wandelen met poles. Tijd: 6 lessen van 1,5 uur. Kosten: 70 inclusief het gebruik van de poles. Leden van de Kruisvereniging krijgen korting op kennismakingsles 8 i.p.v. 12. Voor locatie en data: of of T: (0165) Marita Castenmiller-Wouters, Karin Noorman Oefentherapeuten Mensendieck en INWA Nordic Walking Instructeurs Oefentherapeut Mensendieck U kunt rechtstreeks, zonder tussenkomst huisarts, naar de oefentherapeut Mensendieck/Cesar. Voor meer informatie over oefentherapie bij u in de buurt: zie gouden gids onder Mensendieck of Cesar oefentherapeuten of Cursusaanbod via de samenwerkingspartners Cursus assertiviteit Voor iedereen die wil leren opkomen voor zichzelf. Tien bijeenkomsten in het najaar. Indien deze cursus vol zit is de volgende cursus in het voorjaar. Kosten: 40 voor een cursus overdag en 50 voor een avondcursus. Cursus voor ouders van pubers, over omgaan met pubers Zes bijeenkomsten, bij voldoende aanmeldingen. Wanneer: start bij voldoende aanmeldingen. Kosten: 24 euro, voor een (echt)paar 30. Cursus Rondkomen met inkomen 5 bijeenkomsten, start bij voldoende aanmeldingen. Leden van de Kruisvereniging 10% korting. U kunt zich aanmelden via het maatschappelijk werk in uw woonplaats. U kunt zich aanmelden via het maatschappelijk werk in uw woonplaats, of T (0168) GGZ Westelijk Noord-Brabant wil in samenwerking met de Regionale Kruisvereniging de volgende cursussen aanbieden: In de put, uit de put (18-60 jaar) De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die regelmatig last hebben van depressieve klachten, het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met hun depressieve klachten kunnen omgaan. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Geen paniek! De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-65 jaar), die last hebben van lichte/ matige paniekklachten en die actief willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 32 voor leden en 42 voor nietleden. Leven met een chronische ziekte De cursus is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met een (lichamelijke) chronische ziekte of aandoening, die actief willen leren hoe ze met hun beperkingen kunnen omgaan. Tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 40 voor leden en 50 voor nietleden. Lichte dagen, donkere dagen De cursus is bedoeld voor Turkse mannen en Turkse vrouwen, en Marokkaanse mannen en Marokkaanse vrouwen boven de 35 jaar die depressieve klachten hebben. Er zijn aparte groepen voor mannen en vrouwen van zowel de Turkse als Marokkaanse afkomst. Veertien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 15 voor leden en 20 voor nietleden. Beweging en Ontspanning De cursus is bedoeld voor allochtone vrouwen die last hebben van spanningsen pijnklachten, van depressie en angst. De cursus bestaat uit acht wekelijkse Kosten: 10 voor leden en 15 voor niet- leden. Omgaan met depressieve mensen De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan een depressie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan schizofrenie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor niet-leden. Cursus voor familieleden van jongdementerenden De cursus is bedoeld voor familieleden van mensen waarbij voor het 65ste levensjaar de diagnose dementie is gesteld. Acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Groenhuysen en de Alzheimervereniging. Kosten: 20 voor leden en 30 voor nietleden Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding In deze ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden na zelfdoding hun ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden en 15 voor niet-leden. Alsof je op eieren loopt De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis. Zeven bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 25 voor leden en 35 voor nietleden. Gespreksgroep voor allochtone familieleden van mensen met psychische problemen De cursus is bedoeld voor allochtone familieleden van Turkse en Marokkaanse mensen die kampen met een psychische ziekte en die willen leren omgaan met het zieke familielid, leren grenzen stellen en ervaringen willen uitwisselen. Tien wekelijkse Kosten: 10 voor leden, 15 voor nietleden. Behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Een behandeling die u thuis zelfstandig kunt uitvoeren met hulp van een coach. Als u denkt CVS te hebben overleg dit dan met uw huisarts. Uw huisarts kan vaststellen of u CVS heeft en u per verwijzen naar Wilt u meer weten over de behandeling vraag dan de informatiefolder aan door te mailen naar Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat voor de Preventieve Cursussen van GGZ WNB, T: (0164) of ggzwnb.nl. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Locatie: Bergen op Zoom of Roosendaal Voor alle cursussen geldt dat bij aanmelding een afspraak wordt gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders. Daarin krijgt u uitleg over de cursus en wordt samen met u gekeken of deze inderdaad aansluit bij uw verwachtingen. Assertiviteitstraining Iedereen voelt zich wel eens onzeker in contacten met anderen. Het lukt dan niet voldoende om duidelijk te maken wat u bedoelt of wat u graag zou willen. Dat overkomt ons allemaal wel eens en op zich is dat geen probleem. Anders wordt het als u het gevoel heeft dat het te vaak gebeurt. U wilt leren nee zeggen. U wilt kritiek durven geven en niet bang zijn wat anderen van u vinden. U wilt uzelf zijn in contacten met anderen. Traverse start twee keer per jaar (voorjaar en najaar) assertiviteitstrainingen: -- voor jongeren van jaar afwisselend in Bergen op Zoom en Roosendaal, - voor volwassenen in Bergen op Zoom, - voor volwassenen in Roosendaal. Aantal bijeenkomsten: 9. Kosten: 12,-- Informatie en aanmelding T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats. Rouwverwerking, erover praten helpt De werkgroep Rouwbegeleiding Westelijk Noord Brabant start, bij voldoende deelname, gespreksgroepen voor mensen die een dierbare verloren hebben. Deze lotgenoten-contacten worden begeleid door telkens twee vrijwilligers, die daarvoor geschoold zijn. Zij bieden deze ondersteuning aan omdat zij ervan overtuigd zijn dat elkaar helpen bij het verwerken van het verlies, een luisterend oor, erkenning van het verdriet, herkenning van gevoelens en gedachten steun biedt. De deelnemers krijgen het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Bij voldoende deelname gaan de volgende groepen van start: Volwassenen die een partner verloren hebben Ouders die een kind verloren hebben (Jong) volwassenen die een ouder, broer, zus, vriend of vriendin verloren hebben Jongeren van jaar die een ouder/broer of zus verloren hebben Ouders die een baby verloren hebben kort voor, tijdens of na de bevalling Verder biedt de werkgroep individuele rouwbegeleiding aan, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Aantal bijeenkomsten 8 Kosten 12,- Informatie en aanmelden T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats met de aandachtsfunctionaris van de Werkgroep Rouwbegeleiding, in Bergen op Zoom met Wilma Franken en in Roosendaal met Marion Waterman. Voor informatie over het cursusaanbod en aanmelden kunt u terecht bij de coördinator van het cursusbureau, Jeanette van Overveld, T: (0165) , bij geen gehoor: T: (0165) , E: Uitgave februari

8 Servicepakket De Kruisvereniging heeft voor haar leden een aantrekkelijk en uitgebreid servicepakket samengesteld, met kortingen die oplopen tot 25%. Het pakket wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het Kruisvenster. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen. Voor meer informatie: T: (0165) , of kijk op A Audicien Service Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 pakjes hoortoestelbatterijen twee pakjes gratis. Gratis verzendservice voor batterijen. 10% korting op gehoorbescherming. All Ears, Mill Hillplein 11, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: bij aankoop hoortoestel 1 jaar gratis batterijen*. Bij aankoop hoortoestel NovaSense (huismerkcollectie) 1 jaar gratis batterijen* en schoonmaakset. *(36 stuks per hoortoestel) Schoonenberg Hoorcomfort, St. Josephstraat 6, Bergen op Zoom, T: (0164) Schoonenberg Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46, Roosendaal, T: (0165) Autoaanpassingen Service Ledenvoordeel: 12,5% korting op autoaanpassingen, indien technisch mogelijk. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, T: (0167) B Bewegen & Sport Service Ledenvoordeel: 10% korting op aankoop van een los kaartje voor het zwembad. NIEUW Sportplaza Moerdijk, De Niervaert te Klundert, Het Volkerakkertje te Fijnaart, Het Buitendiep te Willemstad, De Bosselaar te Zevenbergen. T: (0168) Ledenvoordeel: gratis dagpas t.w.v. 16,- op afspraak, 10% korting op inschrijfgeld. Fitness First, Bastionweg 30, Bergen op Zoom, T: (0164) Fitness First, t Zand 3, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten. Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: Ledenvoordeel: 1e maand gratis sporten bij het afsluiten van een abonnement. Medisport, Voorsteven 32, Etten Leur, T: (076) H NIEUW 2e Handsboeken Service Ledenvoordeel: 20% korting op 2e handsboeken. Boekenwurm, Molenstraat 85 te Roosendaal. K Kapper Service Ledenvoordeel: over totaal van 10 behandelingen 10% korting. Werkgebied gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen Marjo, T: Werkgebied gemeente Bergen op Zoom Marian Lakeman, T: Werkgebied gemeente Roosendaal Jullienne Logghe, T: Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Conny Luijks, T: Werkgebied Rucphen Libo Hairfashion, T: Esther Plune, T: Werkgebied gemeente Woensdrecht Mante Tessa Vriens, T: (0164) Werkgebied gemeente Halderberge Libo Hairfashion, T: Kleding & Foundation Service Ledenvoordeel: 10% korting op de aangeschafte damesmode en foundation. Beauty Mode, Kalsdonksestraat 176, Roosendaal, T: (0165) Klussen Service Ledenvoordeel: geen voorrijkosten. Fixet Klusmarkt, Westvoorstraat 10, Dinteloord, T: (0167) O Opticien Service Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. NIEUW Optiek van Meer, Poppestraat 2a in St. Willebrord, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op een complete bril (montuur + glazen). Indien nodig komt de leverancier bij u thuis, na telefonisch overleg. Brabant Optiek, Raadhuisstraat 5 in Hoogerheide, T: (0164) Ledenvoordeel: 10% korting op het volledige assortiment. Gratis haal en brengservice, na telefonisch overleg. Van der Ham Optiek, Nieuwe Markt 42 te Roosendaal, T: (0165) Van der Ham Optiek, Stationsstraat 12 te Bergen op Zoom, T: (0164) Ledenvoordeel: leden krijgen 10% korting op alle aangeschafte brillen & lenzen. Mol Brillen, Markt 17/21 in Oudenbosch, T: (0165) Ledenvoordeel: Gratis montuur uit de basiscollectie of 10% korting op design montuur bij aankoop van krasvaste super ontspiegelde glazen. Van der Ham brillen, Noord Haven 64 te Zevenbergen, T: (0168) Orthopedie Service Ledenvoordeel: Leden krijgen 15,- korting op comfort schoenen & 10,- korting op inlegvoorzieningen. Wellness Comfort Shoes by Van der Linden, Raadhuisstraat 57, Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op comfortschoenen bedoeld voor inleg steunzolen. Taalman Schoenservice, Wassenaarstraat 19, Bergen op Zoom, T: (0164) P Pedicure Service Ledenvoordeel: 50% korting op de 10e behandeling. Als het niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Lid van Provoet. (A= ambulant) Werkgebied gemeente Bergen op Zoom: NIEUW H. Siderius, Bergen op Zoom, T: (0164) , NIEUW (A)Debbie s Pedicure, Halsteren, tel: (A)Marlies Jansen, Hoogerheide, tel: (0164) Werkgebied gemeente Woensdrecht: (A) Voeten & Meer, Ossendrecht, T: (0164) Jolanda Hoeks, T: (0164) Werkgebied gemeente Roosendaal: Marja de Vogel, Roosendaal T: (0165) , (A) Angelique Reijnders, Roosendaal, T: (0165) (A) Margot van Paasschen, Roosendaal, T: (0165) Werkgebied gemeente Moerdijk: NIEUW Jolanda Santbergen, Zevenbergen, T: (0168) Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Rian van Laarhoven, Fijnaart, T: (0168) (A) Hennie Visser Voetenverzorging, Standdaarbuiten, T: (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied Oudenbosch, Oud Gastel: (A) Cindy Verschuren, T: Werkgebied gemeente Rucphen: Trinette Besemer, Sprundel, T: (0165) t Voetenhuys, Roosendaal, T: , (0165) (A) Monique s Voetenexpress, Boschenhoofd, T: ( Werkgebied gemeente Halderberge: Joyce Lazeroms, Bosschenhoofd, T: (0165) , Trudi Kannekens, Fijnaart, T: Monique s Voetenexpress, Bosschenhoofd, T: Werkgebied Steenbergen: (A) Chrissie s Pedicure, Steenbergen, T: Miranda den Boer, Dinteloord, T: (0167) (A) P. Geertse, Steenbergen, T: Ledenvoordeel: 1,50 korting op elke behandeling. (alleen bij Instituut Joëlle). (A) Instituut Joëlle, Oudenbosch, T: Podologie service (fysiotherapeutisch benaderd): Ledenvoordeel: 25% korting op loopopname d.m.v. film met inclusief beoordeling en advies bij problemen tijdens ADL en sport. t Patronaat, Slotweg 10, Lepelstraat, T: (0164) S Scootmobielen Service: Ledenvoordeel: 15% korting op aanschaf van een scootmobiel. AutoPrinsland, Karel Doormanstraat 6, Dinteloord,T: (0167) Sportmassage Service (ook voor niet sporters): Ledenvoordeel: 50% korting op de zes de behandeling. Bel voor een afspraak. Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Gemeente Steenbergen: Annemiek Zwiep, T: T Tandprothetische Service: Ledenvoordeel: Bij afname van een volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro korting op de eigen bijdrage. Klaassen mondzorg totaal, Stationplein 11, Bergen op Zoom, T: (0164) Therapeutische & elastische kousen Service: Ledenvoordeel: Bij aanschaf van artikelen die behoren tot de productgroep Therapeutische & Elastische kousen en niet worden vergoedt door de zorgverzekeraar ontvangen leden 15% korting. TimmersMedizorg, Kade 51 in Roosendaal, T: (0165) Tuin Service: Ledenvoordeel: Exclusief voor de leden een gereduceerd tarief op een voorjaarsen najaarsbeurt. WVS Groep Groenvoorziening, T: (0165) V Voetreflexzone therapie service: Ledenvoordeel: 10% korting op een voetreflex therapie behandeling. Gemeente Woensdrecht: Lia van Gastel, praktijk in Putte, T: (0032) , mob. (0031) Gemeente Roosendaal: MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: (0165) Yvonne Vijverberg, T: (0165) J. van den Berg, T: (0165) Gemeente Bergen op Zoom: Ria Hermans, T: (0164) Z Zwem service: Ledenvoordeel: De kruisleden betalen geen inschrijfgeld. Zwembad De Stok, De Stok 1 te Roosendaal, T: (0165) Ledenvoordeel: 10% korting op aankoop van een los kaartje voor het zwembad. NIEUW Sportplaza Moerdijk, De Niervaert te Klundert, Het Volkerakkertje te Fijnaart, Het Buitendiep te Willemstad, De Bosselaar te Zevenbergen. T: (0168) Kijk voor meer informatie over het servicepakket op 8 Uitgave februari

x2010 jaarverslag 2010

x2010 jaarverslag 2010 10 x2010 jaarverslag 2010 ( ) Ommekeer in de zorg Als er één uitdrukking is die past op het jaar 2010 is het deze: geen woorden maar daden. Want door de Kruisvereniging is de wijkzuster daadwerkelijk teruggekeerd

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De mensen willen haar hebben

De mensen willen haar hebben Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2010 Jaargang 12, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Als de zorg maar menselijker wordt Pagina 3 Interview wijkzusters Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2010 Jaargang 12, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 De wijkzuster is er voor de cliënt Hoeven en Bosschenhoofd krijgen ook wijkzuster

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd thuis

Veilig en vertrouwd thuis Het Zorgnet Veilig en vertrouwd thuis Ouder worden willen we het liefst allemaal. Tegelijkertijd willen we gezond blijven en op ons geheugen kunnen vertrouwen. We willen blijven wonen in onze vertrouwde

Nadere informatie

Secundaire traumatisering

Secundaire traumatisering SECTORFONDSEN ZORG EN WELZIJN Secundaire traumatisering In de welzijnssector Informatie voor werknemers Weer een verhaal over incest: ik kan er niet meer tegen Als ik zo n lieve vader op de crèche zie,

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP

OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP OEFENINGEN: NEEM UW GEDACHTEN ONDER DE LOEP Denken, voelen en doen staan sterk met elkaar in verband. Via uw gedachten kunt u invloed uitoefenen op hoe u zich voelt. Op deze manier kunt u ongewenste gevoelens

Nadere informatie

Resultaten Onnodige Zorg

Resultaten Onnodige Zorg Avoord Zorg en Wonen In december 2014 hebben alle extramurale cliënten in zorg de juiste steunkousen en hulpmiddelen die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Cliënten die hulp houden

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Inhoud Omgaan met de ziekte, januari 2014 3 Inleiding 4 Invloed op mijn leven 4 Omgaan met klachten 5 In de rouw 6 Onzekerheid 7 Een ander zelfbeeld 8 Reactie

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Folder 1 Inleiding Deze folder is bedoeld voor mensen met depressieve klachten en

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben

trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben Het beeld dat overheerst van dementie is vaak dat van een hoogbejaarde die wegkwijnt in een verpleeghuis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9 Resultaten Ben Ik Tevreden Tevredenheidsinstrument Wonen & Dagbesteding Het domein Wonen & Dagbesteding (W&D) van Visio is in 2015 begonnen met het tevredenheidsinstrument BIT (Ben Ik Tevreden), een instrument

Nadere informatie

Als ik ouder word: het leven van alledag

Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik wil nadenken over mijn dagelijks leven Kijk ook op www.alsikouderword.nu Dit boekje is een uitgave van : 2016 Netwerk 100. grafisch ontwerp: www.va.design

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie