training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis"

Transcriptie

1 training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

2 Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het aanbod van het behandelcentrum richt zich niet alleen op de cliënt met autisme, maar ook op de ondersteuning en begeleiding van zijn directe omgeving (ouders, gezin, school, studie, wonen, werken, vrije tijd). Het kenniscentrum richt zich op consultatie, detachering, voorlichting, opleiding, onderzoek en innovatie met betrekking tot autisme. De missie van het Dr. Leo Kannerhuis is het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ass). De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod. Doel van de behandeling is dat de cliënt met autisme zich verder kan ontwikkelen en ontplooien en dat zijn/haar omgeving wordt ondersteund.

3 Inhoud Wie organiseert de Training voor Volwassenen? 4 Doelgroep 4 Indicaties 5 Doelen 5 Wat is de Training voor Volwassenen? 6 Training voor Volwassenen van jaar 7 Training voor Volwassenen van jaar 9 Training voor Volwassenen van 35 jaar en ouder 11 Algemene aanmeldcriteria 12 Aanmeldprocedure 12 Vervolgprocedure 13 Overlegvormen 14 Betrokkenheid van belangrijke anderen 14 Meer informatie 16 Belangrijk om te weten 16 Zorgverleningsovereenkomst 17 Onderzoek 17 Klachtenprocedure 17 Electronisch patiëntendossier 18 Bijlage 1: Overzicht trainingsaanbod voor volwassenen 15 Bijlage 2: Omschrijving behandeltrainingen 16 3

4 Wie organiseert de Training voor Volwassenen? Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met een autisme-spectrumstoornis (afgekort als ass). De Deeltijdbehandeling Projecten van het Dr. Leo Kannerhuis organiseert diverse Trainingen voor Volwassenen (afgekort als TvV). Deze behandelvariant slaat een brug tussen intensieve deeltijdbehandeling en poliklinische behandeling. 4

5 Doelgroep De doelgroep bestaat uit volwassen deelnemers met een ass die naast hun opleiding, baan of dagbesteding zichzelf verder willen ontwikkelen als persoon en voor wie weinig intensieve deeltijdbehandeling volstaat. Er is een trainingsgroep voor volwassenen: - in de leeftijd van 18 tot 30 jaar - in de leeftijd van 25 tot 40 jaar - in de leeftijd van 35 jaar en ouder Zie bijlage 1 voor een kort overzicht van het trainingsaanbod. Indicaties De TvV is een passend aanbod voor volwassenen met de volgende kenmerken: - qua leeftijd past de deelnemer binnen de leeftijdsgrenzen van de trainingsgroep - de deelnemer is gemotiveerd om naar zichzelf te kijken en vaardigheden te willen leren - de deelnemer is in staat in een groep te functioneren - de deelnemer verbindt zich aan de afspraak de gehele TvV te volgen - belangrijke anderen ondersteunen deelname aan de TvV - de behandeling kan worden gecombineerd met opleiding, werk of dagbesteding Doelen In de TvV wordt ingegaan op hulpvragen die veel voorkomen bij volwassenen met een ass. Per trainingsgroep worden verschillende accenten gelegd. Het betreft doorgaans vaardigheden op verschillende gebieden, zoals: - uitbreiden van communicatieve en sociale vaardigheden - vergroten van weerbaarheid, regie over het eigen leven en zelfvertrouwen - omgaan met emoties - verbeteren probleemoplossende vaardigheden - kennis van, inzicht in en acceptatie van ass door zichzelf en door de omgeving - aangaan en onderhouden van een sociaal netwerk 5

6 Wat is de Training voor Volwassenen? Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Er is een vaste groepssamenstelling, er zijn twee vaste trainers en een duidelijk behandelprogramma. Bij aanvang van de training krijgen deelnemers een planning met daarop de data, trainingstijden en een overzicht van de inhoudelijke activiteiten. De trainingen vinden in groepsverband plaats. De deelnemers wordt voldoende tijd en ruimte geboden om te wennen aan elkaar en aan het functioneren in een groep. Omdat het groepsprogramma intensief kan zijn, worden voldoende pauzemomenten ingebouwd. Herkenning en leren van elkaar is een belangrijk voordeel van een training in groepsverband. Tijdens de training hebben de deelnemers ruimschoots de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen met voor hen moeilijke (sociale) situaties. Er wordt op een volwassen en respectvolle manier met elkaar omgegaan. Een ieder komt om te leren; uitgangspunt hierbij zijn iemands sterke kanten/kwaliteiten. Een cursus voor belangrijke anderen vindt parallel aan de trainingen plaats. Er is een trainingsgroep voor volwassenen: - in de leeftijd van 18 tot 30 jaar - in de leeftijd van 25 tot 40 jaar - in de leeftijd van 35 jaar en ouder Verschil in leeftijd betekent dat deelnemers in een andere leeftijdsfase zitten. Voor een deel zijn de hulpvragen identiek en voor een deel verschillend. Dat komt in de manier waarop behandeltrainingen worden aangeboden en in de inhoud tot uitdrukking. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de trainingsgroepen en bijlage 2 voor een inhoudelijke omschrijving van de verschillende behandeltrainingen. 6

7 Training voor Volwassenen van jaar De TvV is bedoeld voor jong volwassen mensen die naast hun opleiding of werk aanvullende behandeling willen. Sommige deelnemers wonen bij hun ouders, anderen wonen begeleid en anderen zelfstandig. Deze leeftijdsfase kenmerkt zich door een veelheid aan overgangen: van school naar werk, van thuiswonend naar uitwonend. Er wordt een extra groot beroep gedaan op het maken van keuzes die passen bij wat iemand wil en kan. Het leren omgaan met problemen die te maken hebben met autisme is daarbij belangrijk. De programmaonderdelen en gebruikte werkvormen sluiten hierop aan. De TvV vindt plaats gedurende bijeenkomsten (exclusief vakanties) in de namiddag en avonduren. Er is voor deze vorm gekozen om deelnemers de gelegenheid te geven de TvV te combineren met dagelijkse werkzaamheden. Voor actuele informatie over de start van een nieuwe groep zie Cliënten/adolescenten 12 tot 23 jaar. 7

8 Het trainingsprogramma kent de volgende opzet: uur binnenkomst uur opening uur training uur pauze uur training uur voorbereiden en nuttigen gezamenlijke maaltijd uur afsluiting De trainingen, omschreven in bijlage 2, bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Anders leren denken en doen - Rots en Water Na afloop van de trainingen wordt er gezamenlijk gegeten. Gedurende één bijeenkomst onderneemt de groep gezamenlijk een activiteit. Deze groepsactiviteit staat in het kader van het versterken van de samenhang in de groep, het in praktijk brengen van sociale en communicatieve vaardigheden en (voor sommigen) het opdoen van ervaringen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Parallel aan de training vindt er een cursus voor belangrijke anderen (waaronder bijvoorbeeld ouders) plaats. 8

9 Training voor Volwassenen van jaar De TvV jaar is bedoeld voor volwassen mensen die naast werk of andere dagbesteding aanvullende behandeling willen. De meeste deelnemers wonen begeleid of zelfstandig. In deze leeftijdsfase zijn er relatief veel deelnemers die moeite hebben met het organiseren van hun leven, het vinden of behouden van werk en het actief onderhouden van sociale contacten. Sommigen hebben teleurstellende ervaringen opgedaan wat het zelfvertrouwen heeft geschaad. Een extra accent in de TvV is het versterken van weerbaarheid en het nemen van regie over het eigen leven. De TvV vindt overdag plaats gedurende 35 bijeenkomsten (exclusief vakanties). Voor actuele informatie over de start van een nieuwe groep zie Cliënten/volwassenen jaar. Het trainingsprogramma kent de volgende opzet (tijden kunnen afwijken): uur binnenkomst uur opening uur training uur vrije tijd, gezamenlijke lunch uur training uur afsluiting 9

10 De wisselende trainingen bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Anders leren denken en doen - Empowerment Tussen de twee trainingen wordt er gezamenlijk gegeten. Gedurende drie bijeenkomsten onderneemt de groep gezamenlijk een activiteit. Deze groepsactiviteiten staan in het kader van het versterken van de samenhang in de groep, het in praktijk brengen van sociale en communicatieve vaardigheden en (voor sommigen) het opdoen van ervaringen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Parallel aan de training vindt er een cursus voor belangrijke anderen (waaronder bijvoorbeeld ouders, partners, begeleiders) plaats. 10

11 Training voor Volwassenen van 35 jaar en ouder (in ontwikkeling) De TvV 35 + is bedoeld voor volwassen mensen die naast hun werk aanvullende behandeling willen. De meeste deelnemers wonen zelfstandig of zijn samenwonend/gehuwd. Veel voorkomende aanleiding is het ervaren van problemen ten aanzien van relaties, opvoeding en werk, die mede gerelateerd lijken te zijn aan een ass. Ook komt voor dat de diagnose ass zeer laat wordt gesteld en dat er behoefte is aan inzicht in ass en delen van ervaringen. Het zijn vaker dan gemiddeld mensen met een ass die in de loop der jaren hun beperkingen goed hebben kunnen compenseren, maar waar blijkt dat vooral bij nieuwe levensopgaven de gebruikte strategieën om zich te handhaven tekort schieten. In deze trainingsgroep zal meer dan in de andere groepen aandacht zijn voor het versterken van adequate strategieën en delen van ervaringen en minder op het trainen van basale vaardigheden. Er wordt een partnercursus aangeboden waarin psycho-educatie en uitwisselen van ervaringen centraal staan. Voor actuele informatie over de start van nieuwe groep zie Cliënten/volwassenen boven 30 jaar. Het trainingsprogramma kent de volgende opzet: uur binnenkomst uur training 1: oplossingsgerichte groepstherapie (met pauze) uur pauze uur training 2: wisselende training uur voorbereiden en nuttigen gezamenlijke maaltijd uur afsluiting training 2 In de oplossingsgerichte groepstherapie worden sociale en emotionele problemen van deelnemers bespreekbaar gemaakt. Deelnemers brengen voorbeelden en ervaringen in. Het proces in de groep wordt gebruikt om te leren over zichzelf en van elkaar. Doel is bewustwording, acceptatie van zichzelf en waar mogelijk het vinden van een nieuwe modus om adequaat met bepaalde situaties om te gaan. 11

12 De wisselende trainingen, omschreven in bijlage 2, bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Rots en Water Algemene aanmeldcriteria - Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de dsm iv classificatie, door een (kinder-en jeugd)psychiater en of gz-psycholoog. - Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger; de verbale en performale intelligentie is 70 of hoger. - Ambulante en (dag)klinische behandelmogelijkheden (binnen een 2 e lijns ggz instelling) in de regio zijn ontoereikend gebleken. - Er is sprake van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin door behandeling verandering kan worden gebracht. Aanmeldprocedure Aanmelden kan via een (kinder-jeugd)psychiater, een behandelaar verbonden aan een ggz instelling en Bureau Jeugdzorg. Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan ook de huisarts verwijzen. Aanmelding kan alleen schriftelijk door middel van het aanmeldformulier. U kunt het formulier downloaden van onze website (onder tab aanmelden), of aanvragen per of telefonisch: Op het aanmeldformulier staat vermeld welke informatie met de aanmelding dient te worden meegestuurd. Alleen compleet ingevulde aanmeldformulieren, met de nodige aanvullende informatie, worden in behandeling genomen.

13 Het formulier en de bijlagen dienen te worden gestuurd naar: Aanmeldfunctionaris Polikliniek Dr. Leo Kannerhuis Postbus ZH Doorwerth onder vermelding van: nieuwe aanmelding. Vervolgprocedure Na binnenkomst van de aanmelding krijgen cliënt en verwijzer een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als de cliënt op grond van de criteria in aanmerking komt voor behandeling, worden (afhankelijk van de wachttijd), afspraken gemaakt voor intakegesprekken met de behandelcoördinator en/of psychiater van de afdeling waarvoor de cliënt is aangemeld. Tijdens de intake krijgt de cliënt een beeld van de TvV en de behandelcoördinator een beeld van de cliënt. Ook worden hulpvragen en leerdoelen geconcretiseerd. Op aangeven van de cliënt worden eveneens belangrijke anderen en/of de huidige behandelaar of verwijzer uitgenodigd. De cliënt en verwijzer ontvangen na het intakegesprek bericht of de afdeling een passend aanbod kan bieden. Vervolgens wordt de cliënt in behandeling genomen of op de wachtlijst geplaatst. Bij afwijzing wordt een advies gegeven over alternatieven binnen of buiten het Dr. Leo Kannerhuis. 13

14 Overlegvormen Behandelplanbespreking en startbijeenkomst Na de intake voor de TvV schrijft de behandelcoördinator een behandelplan waarin een beeld wordt geschetst van de deelnemer en zijn omgeving. In het behandelplan zijn de hulpvragen vertaald in leerdoelen waaraan de deelnemer gedurende de training wil werken. Voorafgaand aan de behandeling dient er overeenstemming te zijn over het behandelplan en wordt deze door de deelnemer ondertekend voor akkoord. De behandelplanbespreking wordt gecombineerd met een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan onderlinge kennismaking en wordt nadere informatie over de training gegeven. Tussentijdse evaluatie TvV Halverwege de TvV wordt door trainers en deelnemers in de trainingsgroep de voortgang geëvalueerd. In overleg met de deelnemer worden belangrijke anderen en de huidige behandelaar/begeleider uitgenodigd. Evaluatie- en adviesgesprek en afsluitende bijeenkomst Ter afronding van de TvV wordt een evaluatie- en adviesgesprek gepland, waarin de behandeling wordt geëvalueerd en een advies wordt gegeven ten aanzien van een mogelijk vervolg. In overleg met de deelnemer worden belangrijke anderen en de huidige behandelaar/begeleider uitgenodigd. Het evaluatie- en adviesgesprek wordt gecombineerd met een afsluitende bijeenkomst van de trainingsgroep, waarin afscheid wordt genomen. Betrokkenheid van belangrijke anderen 14 Om het resultaat van de behandeling door middel van de TvV optimaal te maken, is samenwerking met alle belangrijke anderen van essentieel belang. Betrokkenheid van belangrijke anderen bij de intake, behandelplanbespreking en (tussentijdse) evaluatie- en adviesgesprek wordt zeer op prijs gesteld. Betrokkenheid van belangrijke anderen komt ook tot uitdrukking in deelname aan de e-learning en drie bijeenkomsten voor ouders of partners. De e-learning bestaat uit 3 lessen die belangrijke anderen kunnen volgen via internet. Deze lessen zijn bedoeld als voorbereiding op de bijeenkomsten.

15 De doelen van de bijeenkomsten zijn: - het vergroten van inzicht in de problematiek - het uitwisselen van ervaringen tussen ouders/belangrijke anderen in de omgang met mensen met ass - het geven van informatie over de betreffende behandelmethodiek van het dr. Leo Kannerhuis Daarnaast organiseert het Dr. Leo Kannerhuis tweemaal per jaar een algemene thema-avond voor belangrijke anderen. De thema-avonden zijn facultatief. Men kan zich inschrijven per thema. 15

16 Meer informatie? Voor nadere informatie over de aanmelding en/of het behandelaanbod kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris tijdens het telefonische spreekuur. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van uur tot uur via U kunt uw vraag ook per stellen; Belangrijk om te weten - De behandeling wordt vergoed door de basisverzekering. Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. - Bij de start van de TvV en TvV jaar wordt eenmalig een activiteitenbijdrage van 1 50,- gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra uitgaven aan externe activiteiten. Het bedrag van 1 50,- dient bij aanvang van de training in zijn geheel te zijn voldaan. 16

17 Zorgverleningsovereenkomst Bij de start van de behandeling wordt door zorgvrager en zorgverlener een Zorgverleningsovereenkomst (zvo) getekend. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen zodat vooraf duidelijk is wat u van het Dr. Leo Kannerhuis op dit gebied kunt verwachten. Na ondertekening ontvangt de zorgvrager een kopie van de zvo. Desgewenst kan de tekst (in brochurevorm) ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de afdeling. Onderzoek Binnen het Dr. Leo Kannerhuis wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Doel van het onderzoek is het systematisch meten van het effect van de behandeling en het aanscherpen van het behandelplan. Dit onderzoek wordt de Behandelmonitor genoemd. Als dit voor uw behandeling geldt, dan wordt u gevraagd mee te werken aan het invullen van een aantal vragenlijsten. Klachtenprocedure Het Dr. Leo Kannerhuis heeft een Klachtencommissie. Tijdens de behandeling kunnen er dingen misgaan. Wij adviseren jongere en ouders om in eerste instantie hierover met de behandelaar in gesprek te gaan. Als een jongere of ouder echter van mening is dat hij/zij verkeerd of onzorgvuldig behandeld is, kan een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie. In de brochure Hoe omgaan met klachten wordt het klachtenreglement en de procedure beschreven. Deze brochure wordt bij de start van de behandeling uitgereikt, maar kan ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de afdeling. 17

18 Elektronisch patiëntendossier Het Dr. Leo Kannerhuis beschikt over een elektronisch patiëntendossier. In dit dossier zijn de algemene patiëntgegevens opgenomen. Tevens is daarin inhoudelijke patiëntgebonden informatie opgenomen, waaronder het behandelplan en de rapportages rondom de patiënt. De gegevens in dit dossier zijn ter inzage voor de betrokken behandelaren (en diens vaste waarnemers). Belangrijke informatie over de patiënt, zal dan ook in multidisciplinaire samenwerking met betrokkenen worden besproken. 18

19 Bijlage 1: Overzicht trainingsaanbod voor Volwassenen 1 TvV jaar TvV jaar TvV vanaf 35 jaar Duur 5 maanden 11 maanden 5 maanden Aantal ± 18 bijeenkomsten ± 35 bijeenkomsten ± 18 bijeenkomsten Behandelprogramma s Psycho-educatie Psycho-educatie Oplossingsgerichte groepstherapie Training Communicatieve en sociale vaardigheden Training Communicatieve en sociale vaardigheden Psycho-educatie Anders leren denken en doen Training Rots en water Anders leren denken en doen Training Rots en Water Training Rots en Water Training Communicatieve en sociale vaardigheden Training Empowerment Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke activiteiten Gezamenlijke activiteiten Overig Cursus voor ouders en belangrijke anderen Cursus voor ouders en belangrijke anderen Partnercursus Doelgroep (Jong)volwassenen met ass van 18 tot 30 jaar Volwassenen met ass van 25 tot 40 jaar Volwassenen met ass vanaf 35 jaar 19 1 Let op: Bovenstaande is een globale opzet. Het programma kan aangepast worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemers.

20 Bijlage 2: Omschrijving behandeltrainingen Let op: per TvV verschilt het aantal trainingen dat wordt aangeboden. Training Communicatieve en Sociale Vaardigheden (tcsv) In deze training staat het versterken van sociale en communicatieve vaardigheden centraal, zoals luisteren, praatje maken, een gesprek onderhouden, feedback geven en ontvangen. Er is aandacht voor assertiviteit, het omgaan met verschillende rollen en het omgaan met conflicten. Per trainingsgroep verschillen de accenten. In de ene trainingsgroep wordt sterker het accent gelegd op het trainen van vaardigheden via theoretische uitleg, gesprekken, spelvormen en concrete oefeningen. In de andere trainingsgroep wordt meer gebruik gemaakt van gesprekken en processen in de groep om van daaruit over het eigen aandeel te reflecteren. Soms kan gebruik gemaakt worden van de video als hulpmiddel. Training Rots en Water Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining, waarin via fysieke oefeningen gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Rots staat voor een onwrikbare houding (ik ga mijn eigen gang; ik hou vast aan mijn eigen principes) en water voor een soepele houding (we zijn samen op weg). Beide houdingen zijn nodig in contact met zichzelf en anderen en worden geoefend in de groep. 20

21 Training psycho-educatie Uitleg over wat autisme is, mogelijke oorzaken en gevolgen maken onderdeel uit van deze training. Doel is dat deelnemers zelf inzien en kunnen verwoorden wat autisme in hun leven betekent. De deelnemers voelen zich vaak gehoord en gesterkt door de herkenning in de verhalen van hun groepsgenoten. Naast begrip en inzicht wordt in de training ook gewerkt aan acceptatie van de diagnose autisme. Hoe leer je er goed mee leven en hoe kun je aan anderen - als dat zinvol is - vertellen wat ass is? Ook is er aandacht voor de specifieke kwaliteiten die ass met zich mee kan brengen. Training anders leren denken en doen (ald) In de training Anders Leren Denken wordt de deelnemer geleerd om anders te leren denken en doen. Dit kan onder andere door middel van onderstaande methodieken worden aangeleerd. - Het G-schema. De G staat voor Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag-Gevolg. Het is een middel om gebeurtenissen te analyseren en vooral ook de gedachten over die gebeurtenissen. Het gebruik van dit schema in alledaagse situaties kan de deelnemer ondersteunen in het verminderen van piekeren of te rigide opvattingen en ondersteunen in het ontwikkelen van helpende gedachten. Dat kan leiden tot een prettiger gevoel en effectiever handelen. - Het schema Probleemoplossende Vaardigheden, dat hen ondersteunt in het systematisch analyseren van problemen, het inventariseren van keuzemogelijkheden, het kiezen, uitvoeren en evalueren van een adequate en effectieve oplossings strategie. - Methodieken uit de oplossingsgerichte groepstherapie, waaronder Schaalvragen. 21

22 Training Empowerment Als je zelf, zover mogelijk, de regie kunt voeren op het gebied van werk en/of scholing, is de kans van slagen groter. Bovendien is het meer motiverend om zelf te beslissen, dan dit alsmaar aan anderen over te laten. Deze training, gebaseerd op de Vrijbaan Empowerment Methode, gaat over persoonlijk empowerment. Welke attitudes, kennis en vaardigheden stellen iemand met autisme in staat tot het voeren van regie over het eigen leven? Training hierin beoogt een deelnemer beter in staat te stellen zelf actief te zijn bij het vinden en behouden van werk, scholing en andere trajecten. Oplossingsgerichte groepstherapie Deze therapie vraagt van de deelnemers een zeer actieve houding. De nadruk van deze therapie ligt op: oplossingsgericht praten i.p.v. probleempraten, krachten en oplossingen i.p.v. tekortkomingen en problemen, werken aan kleine haalbare doelen in plaats van verklaren problemen: het is toekomstgericht. In de oplossingsgerichte groepstherapie worden sociale en emotionele problemen van deelnemers bespreekbaar gemaakt. Deelnemers brengen voorbeelden en ervaringen in. Het proces in de groep wordt gebruikt om te leren over zichzelf en van elkaar. Doel is bewustwording, acceptatie van zichzelf en waar mogelijk het vinden van een nieuwe modus om adequaat met bepaalde situaties om te gaan. 22

23 Colofon Samenstelling en redactie Dr. Leo Kannerhuis 23 Vormgeving Han Jansen Foto hoofdkantoor Herman van Ommen Druk Grafisch Bedrijf Outhuis en Kemperman bv

24 Houtsniplaan 1 Postbus ZH Doorwerth Telefoon (026) Fax (026) Web

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie