training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis"

Transcriptie

1 training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

2 Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het aanbod van het behandelcentrum richt zich niet alleen op de cliënt met autisme, maar ook op de ondersteuning en begeleiding van zijn directe omgeving (ouders, gezin, school, studie, wonen, werken, vrije tijd). Het kenniscentrum richt zich op consultatie, detachering, voorlichting, opleiding, onderzoek en innovatie met betrekking tot autisme. De missie van het Dr. Leo Kannerhuis is het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ass). De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod. Doel van de behandeling is dat de cliënt met autisme zich verder kan ontwikkelen en ontplooien en dat zijn/haar omgeving wordt ondersteund.

3 Inhoud Wie organiseert de Training voor Volwassenen? 4 Doelgroep 4 Indicaties 5 Doelen 5 Wat is de Training voor Volwassenen? 6 Training voor Volwassenen van jaar 7 Training voor Volwassenen van jaar 9 Training voor Volwassenen van 35 jaar en ouder 11 Algemene aanmeldcriteria 12 Aanmeldprocedure 12 Vervolgprocedure 13 Overlegvormen 14 Betrokkenheid van belangrijke anderen 14 Meer informatie 16 Belangrijk om te weten 16 Zorgverleningsovereenkomst 17 Onderzoek 17 Klachtenprocedure 17 Electronisch patiëntendossier 18 Bijlage 1: Overzicht trainingsaanbod voor volwassenen 15 Bijlage 2: Omschrijving behandeltrainingen 16 3

4 Wie organiseert de Training voor Volwassenen? Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met een autisme-spectrumstoornis (afgekort als ass). De Deeltijdbehandeling Projecten van het Dr. Leo Kannerhuis organiseert diverse Trainingen voor Volwassenen (afgekort als TvV). Deze behandelvariant slaat een brug tussen intensieve deeltijdbehandeling en poliklinische behandeling. 4

5 Doelgroep De doelgroep bestaat uit volwassen deelnemers met een ass die naast hun opleiding, baan of dagbesteding zichzelf verder willen ontwikkelen als persoon en voor wie weinig intensieve deeltijdbehandeling volstaat. Er is een trainingsgroep voor volwassenen: - in de leeftijd van 18 tot 30 jaar - in de leeftijd van 25 tot 40 jaar - in de leeftijd van 35 jaar en ouder Zie bijlage 1 voor een kort overzicht van het trainingsaanbod. Indicaties De TvV is een passend aanbod voor volwassenen met de volgende kenmerken: - qua leeftijd past de deelnemer binnen de leeftijdsgrenzen van de trainingsgroep - de deelnemer is gemotiveerd om naar zichzelf te kijken en vaardigheden te willen leren - de deelnemer is in staat in een groep te functioneren - de deelnemer verbindt zich aan de afspraak de gehele TvV te volgen - belangrijke anderen ondersteunen deelname aan de TvV - de behandeling kan worden gecombineerd met opleiding, werk of dagbesteding Doelen In de TvV wordt ingegaan op hulpvragen die veel voorkomen bij volwassenen met een ass. Per trainingsgroep worden verschillende accenten gelegd. Het betreft doorgaans vaardigheden op verschillende gebieden, zoals: - uitbreiden van communicatieve en sociale vaardigheden - vergroten van weerbaarheid, regie over het eigen leven en zelfvertrouwen - omgaan met emoties - verbeteren probleemoplossende vaardigheden - kennis van, inzicht in en acceptatie van ass door zichzelf en door de omgeving - aangaan en onderhouden van een sociaal netwerk 5

6 Wat is de Training voor Volwassenen? Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Er is een vaste groepssamenstelling, er zijn twee vaste trainers en een duidelijk behandelprogramma. Bij aanvang van de training krijgen deelnemers een planning met daarop de data, trainingstijden en een overzicht van de inhoudelijke activiteiten. De trainingen vinden in groepsverband plaats. De deelnemers wordt voldoende tijd en ruimte geboden om te wennen aan elkaar en aan het functioneren in een groep. Omdat het groepsprogramma intensief kan zijn, worden voldoende pauzemomenten ingebouwd. Herkenning en leren van elkaar is een belangrijk voordeel van een training in groepsverband. Tijdens de training hebben de deelnemers ruimschoots de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen met voor hen moeilijke (sociale) situaties. Er wordt op een volwassen en respectvolle manier met elkaar omgegaan. Een ieder komt om te leren; uitgangspunt hierbij zijn iemands sterke kanten/kwaliteiten. Een cursus voor belangrijke anderen vindt parallel aan de trainingen plaats. Er is een trainingsgroep voor volwassenen: - in de leeftijd van 18 tot 30 jaar - in de leeftijd van 25 tot 40 jaar - in de leeftijd van 35 jaar en ouder Verschil in leeftijd betekent dat deelnemers in een andere leeftijdsfase zitten. Voor een deel zijn de hulpvragen identiek en voor een deel verschillend. Dat komt in de manier waarop behandeltrainingen worden aangeboden en in de inhoud tot uitdrukking. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de trainingsgroepen en bijlage 2 voor een inhoudelijke omschrijving van de verschillende behandeltrainingen. 6

7 Training voor Volwassenen van jaar De TvV is bedoeld voor jong volwassen mensen die naast hun opleiding of werk aanvullende behandeling willen. Sommige deelnemers wonen bij hun ouders, anderen wonen begeleid en anderen zelfstandig. Deze leeftijdsfase kenmerkt zich door een veelheid aan overgangen: van school naar werk, van thuiswonend naar uitwonend. Er wordt een extra groot beroep gedaan op het maken van keuzes die passen bij wat iemand wil en kan. Het leren omgaan met problemen die te maken hebben met autisme is daarbij belangrijk. De programmaonderdelen en gebruikte werkvormen sluiten hierop aan. De TvV vindt plaats gedurende bijeenkomsten (exclusief vakanties) in de namiddag en avonduren. Er is voor deze vorm gekozen om deelnemers de gelegenheid te geven de TvV te combineren met dagelijkse werkzaamheden. Voor actuele informatie over de start van een nieuwe groep zie Cliënten/adolescenten 12 tot 23 jaar. 7

8 Het trainingsprogramma kent de volgende opzet: uur binnenkomst uur opening uur training uur pauze uur training uur voorbereiden en nuttigen gezamenlijke maaltijd uur afsluiting De trainingen, omschreven in bijlage 2, bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Anders leren denken en doen - Rots en Water Na afloop van de trainingen wordt er gezamenlijk gegeten. Gedurende één bijeenkomst onderneemt de groep gezamenlijk een activiteit. Deze groepsactiviteit staat in het kader van het versterken van de samenhang in de groep, het in praktijk brengen van sociale en communicatieve vaardigheden en (voor sommigen) het opdoen van ervaringen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Parallel aan de training vindt er een cursus voor belangrijke anderen (waaronder bijvoorbeeld ouders) plaats. 8

9 Training voor Volwassenen van jaar De TvV jaar is bedoeld voor volwassen mensen die naast werk of andere dagbesteding aanvullende behandeling willen. De meeste deelnemers wonen begeleid of zelfstandig. In deze leeftijdsfase zijn er relatief veel deelnemers die moeite hebben met het organiseren van hun leven, het vinden of behouden van werk en het actief onderhouden van sociale contacten. Sommigen hebben teleurstellende ervaringen opgedaan wat het zelfvertrouwen heeft geschaad. Een extra accent in de TvV is het versterken van weerbaarheid en het nemen van regie over het eigen leven. De TvV vindt overdag plaats gedurende 35 bijeenkomsten (exclusief vakanties). Voor actuele informatie over de start van een nieuwe groep zie Cliënten/volwassenen jaar. Het trainingsprogramma kent de volgende opzet (tijden kunnen afwijken): uur binnenkomst uur opening uur training uur vrije tijd, gezamenlijke lunch uur training uur afsluiting 9

10 De wisselende trainingen bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Anders leren denken en doen - Empowerment Tussen de twee trainingen wordt er gezamenlijk gegeten. Gedurende drie bijeenkomsten onderneemt de groep gezamenlijk een activiteit. Deze groepsactiviteiten staan in het kader van het versterken van de samenhang in de groep, het in praktijk brengen van sociale en communicatieve vaardigheden en (voor sommigen) het opdoen van ervaringen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Parallel aan de training vindt er een cursus voor belangrijke anderen (waaronder bijvoorbeeld ouders, partners, begeleiders) plaats. 10

11 Training voor Volwassenen van 35 jaar en ouder (in ontwikkeling) De TvV 35 + is bedoeld voor volwassen mensen die naast hun werk aanvullende behandeling willen. De meeste deelnemers wonen zelfstandig of zijn samenwonend/gehuwd. Veel voorkomende aanleiding is het ervaren van problemen ten aanzien van relaties, opvoeding en werk, die mede gerelateerd lijken te zijn aan een ass. Ook komt voor dat de diagnose ass zeer laat wordt gesteld en dat er behoefte is aan inzicht in ass en delen van ervaringen. Het zijn vaker dan gemiddeld mensen met een ass die in de loop der jaren hun beperkingen goed hebben kunnen compenseren, maar waar blijkt dat vooral bij nieuwe levensopgaven de gebruikte strategieën om zich te handhaven tekort schieten. In deze trainingsgroep zal meer dan in de andere groepen aandacht zijn voor het versterken van adequate strategieën en delen van ervaringen en minder op het trainen van basale vaardigheden. Er wordt een partnercursus aangeboden waarin psycho-educatie en uitwisselen van ervaringen centraal staan. Voor actuele informatie over de start van nieuwe groep zie Cliënten/volwassenen boven 30 jaar. Het trainingsprogramma kent de volgende opzet: uur binnenkomst uur training 1: oplossingsgerichte groepstherapie (met pauze) uur pauze uur training 2: wisselende training uur voorbereiden en nuttigen gezamenlijke maaltijd uur afsluiting training 2 In de oplossingsgerichte groepstherapie worden sociale en emotionele problemen van deelnemers bespreekbaar gemaakt. Deelnemers brengen voorbeelden en ervaringen in. Het proces in de groep wordt gebruikt om te leren over zichzelf en van elkaar. Doel is bewustwording, acceptatie van zichzelf en waar mogelijk het vinden van een nieuwe modus om adequaat met bepaalde situaties om te gaan. 11

12 De wisselende trainingen, omschreven in bijlage 2, bestaan uit: - Psycho-educatie/omgaan met autisme - Training communicatieve en sociale vaardigheden - Rots en Water Algemene aanmeldcriteria - Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de dsm iv classificatie, door een (kinder-en jeugd)psychiater en of gz-psycholoog. - Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger; de verbale en performale intelligentie is 70 of hoger. - Ambulante en (dag)klinische behandelmogelijkheden (binnen een 2 e lijns ggz instelling) in de regio zijn ontoereikend gebleken. - Er is sprake van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin door behandeling verandering kan worden gebracht. Aanmeldprocedure Aanmelden kan via een (kinder-jeugd)psychiater, een behandelaar verbonden aan een ggz instelling en Bureau Jeugdzorg. Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan ook de huisarts verwijzen. Aanmelding kan alleen schriftelijk door middel van het aanmeldformulier. U kunt het formulier downloaden van onze website (onder tab aanmelden), of aanvragen per of telefonisch: Op het aanmeldformulier staat vermeld welke informatie met de aanmelding dient te worden meegestuurd. Alleen compleet ingevulde aanmeldformulieren, met de nodige aanvullende informatie, worden in behandeling genomen.

13 Het formulier en de bijlagen dienen te worden gestuurd naar: Aanmeldfunctionaris Polikliniek Dr. Leo Kannerhuis Postbus ZH Doorwerth onder vermelding van: nieuwe aanmelding. Vervolgprocedure Na binnenkomst van de aanmelding krijgen cliënt en verwijzer een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als de cliënt op grond van de criteria in aanmerking komt voor behandeling, worden (afhankelijk van de wachttijd), afspraken gemaakt voor intakegesprekken met de behandelcoördinator en/of psychiater van de afdeling waarvoor de cliënt is aangemeld. Tijdens de intake krijgt de cliënt een beeld van de TvV en de behandelcoördinator een beeld van de cliënt. Ook worden hulpvragen en leerdoelen geconcretiseerd. Op aangeven van de cliënt worden eveneens belangrijke anderen en/of de huidige behandelaar of verwijzer uitgenodigd. De cliënt en verwijzer ontvangen na het intakegesprek bericht of de afdeling een passend aanbod kan bieden. Vervolgens wordt de cliënt in behandeling genomen of op de wachtlijst geplaatst. Bij afwijzing wordt een advies gegeven over alternatieven binnen of buiten het Dr. Leo Kannerhuis. 13

14 Overlegvormen Behandelplanbespreking en startbijeenkomst Na de intake voor de TvV schrijft de behandelcoördinator een behandelplan waarin een beeld wordt geschetst van de deelnemer en zijn omgeving. In het behandelplan zijn de hulpvragen vertaald in leerdoelen waaraan de deelnemer gedurende de training wil werken. Voorafgaand aan de behandeling dient er overeenstemming te zijn over het behandelplan en wordt deze door de deelnemer ondertekend voor akkoord. De behandelplanbespreking wordt gecombineerd met een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan onderlinge kennismaking en wordt nadere informatie over de training gegeven. Tussentijdse evaluatie TvV Halverwege de TvV wordt door trainers en deelnemers in de trainingsgroep de voortgang geëvalueerd. In overleg met de deelnemer worden belangrijke anderen en de huidige behandelaar/begeleider uitgenodigd. Evaluatie- en adviesgesprek en afsluitende bijeenkomst Ter afronding van de TvV wordt een evaluatie- en adviesgesprek gepland, waarin de behandeling wordt geëvalueerd en een advies wordt gegeven ten aanzien van een mogelijk vervolg. In overleg met de deelnemer worden belangrijke anderen en de huidige behandelaar/begeleider uitgenodigd. Het evaluatie- en adviesgesprek wordt gecombineerd met een afsluitende bijeenkomst van de trainingsgroep, waarin afscheid wordt genomen. Betrokkenheid van belangrijke anderen 14 Om het resultaat van de behandeling door middel van de TvV optimaal te maken, is samenwerking met alle belangrijke anderen van essentieel belang. Betrokkenheid van belangrijke anderen bij de intake, behandelplanbespreking en (tussentijdse) evaluatie- en adviesgesprek wordt zeer op prijs gesteld. Betrokkenheid van belangrijke anderen komt ook tot uitdrukking in deelname aan de e-learning en drie bijeenkomsten voor ouders of partners. De e-learning bestaat uit 3 lessen die belangrijke anderen kunnen volgen via internet. Deze lessen zijn bedoeld als voorbereiding op de bijeenkomsten.

15 De doelen van de bijeenkomsten zijn: - het vergroten van inzicht in de problematiek - het uitwisselen van ervaringen tussen ouders/belangrijke anderen in de omgang met mensen met ass - het geven van informatie over de betreffende behandelmethodiek van het dr. Leo Kannerhuis Daarnaast organiseert het Dr. Leo Kannerhuis tweemaal per jaar een algemene thema-avond voor belangrijke anderen. De thema-avonden zijn facultatief. Men kan zich inschrijven per thema. 15

16 Meer informatie? Voor nadere informatie over de aanmelding en/of het behandelaanbod kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris tijdens het telefonische spreekuur. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van uur tot uur via U kunt uw vraag ook per stellen; Belangrijk om te weten - De behandeling wordt vergoed door de basisverzekering. Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. - Bij de start van de TvV en TvV jaar wordt eenmalig een activiteitenbijdrage van 1 50,- gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra uitgaven aan externe activiteiten. Het bedrag van 1 50,- dient bij aanvang van de training in zijn geheel te zijn voldaan. 16

17 Zorgverleningsovereenkomst Bij de start van de behandeling wordt door zorgvrager en zorgverlener een Zorgverleningsovereenkomst (zvo) getekend. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen zodat vooraf duidelijk is wat u van het Dr. Leo Kannerhuis op dit gebied kunt verwachten. Na ondertekening ontvangt de zorgvrager een kopie van de zvo. Desgewenst kan de tekst (in brochurevorm) ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de afdeling. Onderzoek Binnen het Dr. Leo Kannerhuis wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Doel van het onderzoek is het systematisch meten van het effect van de behandeling en het aanscherpen van het behandelplan. Dit onderzoek wordt de Behandelmonitor genoemd. Als dit voor uw behandeling geldt, dan wordt u gevraagd mee te werken aan het invullen van een aantal vragenlijsten. Klachtenprocedure Het Dr. Leo Kannerhuis heeft een Klachtencommissie. Tijdens de behandeling kunnen er dingen misgaan. Wij adviseren jongere en ouders om in eerste instantie hierover met de behandelaar in gesprek te gaan. Als een jongere of ouder echter van mening is dat hij/zij verkeerd of onzorgvuldig behandeld is, kan een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie. In de brochure Hoe omgaan met klachten wordt het klachtenreglement en de procedure beschreven. Deze brochure wordt bij de start van de behandeling uitgereikt, maar kan ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de afdeling. 17

18 Elektronisch patiëntendossier Het Dr. Leo Kannerhuis beschikt over een elektronisch patiëntendossier. In dit dossier zijn de algemene patiëntgegevens opgenomen. Tevens is daarin inhoudelijke patiëntgebonden informatie opgenomen, waaronder het behandelplan en de rapportages rondom de patiënt. De gegevens in dit dossier zijn ter inzage voor de betrokken behandelaren (en diens vaste waarnemers). Belangrijke informatie over de patiënt, zal dan ook in multidisciplinaire samenwerking met betrokkenen worden besproken. 18

19 Bijlage 1: Overzicht trainingsaanbod voor Volwassenen 1 TvV jaar TvV jaar TvV vanaf 35 jaar Duur 5 maanden 11 maanden 5 maanden Aantal ± 18 bijeenkomsten ± 35 bijeenkomsten ± 18 bijeenkomsten Behandelprogramma s Psycho-educatie Psycho-educatie Oplossingsgerichte groepstherapie Training Communicatieve en sociale vaardigheden Training Communicatieve en sociale vaardigheden Psycho-educatie Anders leren denken en doen Training Rots en water Anders leren denken en doen Training Rots en Water Training Rots en Water Training Communicatieve en sociale vaardigheden Training Empowerment Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke maaltijd Gezamenlijke activiteiten Gezamenlijke activiteiten Overig Cursus voor ouders en belangrijke anderen Cursus voor ouders en belangrijke anderen Partnercursus Doelgroep (Jong)volwassenen met ass van 18 tot 30 jaar Volwassenen met ass van 25 tot 40 jaar Volwassenen met ass vanaf 35 jaar 19 1 Let op: Bovenstaande is een globale opzet. Het programma kan aangepast worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemers.

20 Bijlage 2: Omschrijving behandeltrainingen Let op: per TvV verschilt het aantal trainingen dat wordt aangeboden. Training Communicatieve en Sociale Vaardigheden (tcsv) In deze training staat het versterken van sociale en communicatieve vaardigheden centraal, zoals luisteren, praatje maken, een gesprek onderhouden, feedback geven en ontvangen. Er is aandacht voor assertiviteit, het omgaan met verschillende rollen en het omgaan met conflicten. Per trainingsgroep verschillen de accenten. In de ene trainingsgroep wordt sterker het accent gelegd op het trainen van vaardigheden via theoretische uitleg, gesprekken, spelvormen en concrete oefeningen. In de andere trainingsgroep wordt meer gebruik gemaakt van gesprekken en processen in de groep om van daaruit over het eigen aandeel te reflecteren. Soms kan gebruik gemaakt worden van de video als hulpmiddel. Training Rots en Water Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining, waarin via fysieke oefeningen gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Rots staat voor een onwrikbare houding (ik ga mijn eigen gang; ik hou vast aan mijn eigen principes) en water voor een soepele houding (we zijn samen op weg). Beide houdingen zijn nodig in contact met zichzelf en anderen en worden geoefend in de groep. 20

21 Training psycho-educatie Uitleg over wat autisme is, mogelijke oorzaken en gevolgen maken onderdeel uit van deze training. Doel is dat deelnemers zelf inzien en kunnen verwoorden wat autisme in hun leven betekent. De deelnemers voelen zich vaak gehoord en gesterkt door de herkenning in de verhalen van hun groepsgenoten. Naast begrip en inzicht wordt in de training ook gewerkt aan acceptatie van de diagnose autisme. Hoe leer je er goed mee leven en hoe kun je aan anderen - als dat zinvol is - vertellen wat ass is? Ook is er aandacht voor de specifieke kwaliteiten die ass met zich mee kan brengen. Training anders leren denken en doen (ald) In de training Anders Leren Denken wordt de deelnemer geleerd om anders te leren denken en doen. Dit kan onder andere door middel van onderstaande methodieken worden aangeleerd. - Het G-schema. De G staat voor Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag-Gevolg. Het is een middel om gebeurtenissen te analyseren en vooral ook de gedachten over die gebeurtenissen. Het gebruik van dit schema in alledaagse situaties kan de deelnemer ondersteunen in het verminderen van piekeren of te rigide opvattingen en ondersteunen in het ontwikkelen van helpende gedachten. Dat kan leiden tot een prettiger gevoel en effectiever handelen. - Het schema Probleemoplossende Vaardigheden, dat hen ondersteunt in het systematisch analyseren van problemen, het inventariseren van keuzemogelijkheden, het kiezen, uitvoeren en evalueren van een adequate en effectieve oplossings strategie. - Methodieken uit de oplossingsgerichte groepstherapie, waaronder Schaalvragen. 21

22 Training Empowerment Als je zelf, zover mogelijk, de regie kunt voeren op het gebied van werk en/of scholing, is de kans van slagen groter. Bovendien is het meer motiverend om zelf te beslissen, dan dit alsmaar aan anderen over te laten. Deze training, gebaseerd op de Vrijbaan Empowerment Methode, gaat over persoonlijk empowerment. Welke attitudes, kennis en vaardigheden stellen iemand met autisme in staat tot het voeren van regie over het eigen leven? Training hierin beoogt een deelnemer beter in staat te stellen zelf actief te zijn bij het vinden en behouden van werk, scholing en andere trajecten. Oplossingsgerichte groepstherapie Deze therapie vraagt van de deelnemers een zeer actieve houding. De nadruk van deze therapie ligt op: oplossingsgericht praten i.p.v. probleempraten, krachten en oplossingen i.p.v. tekortkomingen en problemen, werken aan kleine haalbare doelen in plaats van verklaren problemen: het is toekomstgericht. In de oplossingsgerichte groepstherapie worden sociale en emotionele problemen van deelnemers bespreekbaar gemaakt. Deelnemers brengen voorbeelden en ervaringen in. Het proces in de groep wordt gebruikt om te leren over zichzelf en van elkaar. Doel is bewustwording, acceptatie van zichzelf en waar mogelijk het vinden van een nieuwe modus om adequaat met bepaalde situaties om te gaan. 22

23 Colofon Samenstelling en redactie Dr. Leo Kannerhuis 23 Vormgeving Han Jansen Foto hoofdkantoor Herman van Ommen Druk Grafisch Bedrijf Outhuis en Kemperman bv

24 Houtsniplaan 1 Postbus ZH Doorwerth Telefoon (026) Fax (026) Web

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

psychiatrische gezinsbehandeling autisme (PGA)

psychiatrische gezinsbehandeling autisme (PGA) psychiatrische gezinsbehandeling autisme (PGA) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het

Nadere informatie

opleiding en arbeid bij autisme (O&AA) verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

opleiding en arbeid bij autisme (O&AA) verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 opleiding en arbeid bij autisme (O&AA) informatie voor cliënten en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

therapie in het dr. leo kannerhuis verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme

therapie in het dr. leo kannerhuis verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme therapie in het dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

psychiatrische gezinsbehandeling autisme

psychiatrische gezinsbehandeling autisme psychiatrische gezinsbehandeling autisme (PGA) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers mei 2011 / polikliniek Amsterdam centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie

Nadere informatie

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis broer AlsAls jeje broer zus ooff zus heeft tisme heeft auautisme een groep voor broers en zussen van kinderen met een autisme-spectrumstoornis juli 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers autismegroep groepstherapie voor mensen met een autisme-spectrum stoornis (ass) november 2008 informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Autismegroep

Nadere informatie

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis (echt)parengroep werken aan je relatie polikliniek amsterdam Een partner relatiegroep voor (echt)paren waarvan één van de partners een diagnose binnen het autisme spectrum (ASS) heeft februari 2013 centrum

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

behandelmonitor meten is weten verder met autisme dr. leo kannerhuis

behandelmonitor meten is weten verder met autisme dr. leo kannerhuis de behandelmonitor meten is weten informatie voor cliënten en ouders en naaste over het meten van de resultaten van de behandeling juli 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inleiding

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Wythmenerhof & Berkummerhof

Wythmenerhof & Berkummerhof Wythmenerhof & Berkummerhof Klinische Behandeling voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis Locatie Zwolle Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers een samenwerkingsverband van het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme crisisinterventie en intensieve behandeling autisme Als er tijdelijk een intensief behandeltraject nodig is! informatie voor patiënten, ouders en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis

Nadere informatie

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder van het Stichting Vrienden Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder Waarom een Stichting Vrienden van Het Dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum dat geheel gespecialiseerd

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese, behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Dr. Leo Kannerhuis Brabant Dr. Leo Kannerhuis Brabant Expertisecentrum voor autisme Informatie voor huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams Ieder kind met autisme is anders. Daarom besteden we bij de behandeling

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme

stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave Pagina 1 van 5 Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Contactgegevens 1.2. Beschrijving van het zorgaanbod 1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis de familieraad is er ook voor u! Informatie voor ouders, familie en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van het Dr. Leo Kannerhuis februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar

Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar Stel: Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar Je bent ouder van een kind met ASS, je ziet zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen en je wilt dat ze

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject.

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject. Dagbehandeling PAAZ 2 U bent aangemeld voor psychiatrische dagbehandeling op de PAAZ van CWZ. In deze folder vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de behandelmogelijkheden. Heeft u na het

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie centrum seksuologie Centrum Seksuologie Seksualiteit is een belangrijk thema in het leven van ieder mens. 2 Inhoud Algemene informatie 4 Problemen 4 Aanmelding 4 Behandeling 5 Behandelteam 7 Ontwikkeling

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels?

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? ASS-ist: diagnose en behandeling voor volwassenen met autisme Stel: u loopt telkens vast in uw werk, relaties of sociale contacten. Uw omgeving vraagt

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Informatie voor patiënten en verwijzers Brinkveld 2 Brinkveld Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen is gehuisvest in Nieuwegein en biedt: behandeling

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen cluster Zuid-Hollandse Eilanden informatie voor verwijzers Inleiding Het cluster Zuid-Hollandse Eilanden is actief in de regio Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

AUTISME EN NORMALE BEGAAFDHEID

AUTISME EN NORMALE BEGAAFDHEID Als je kind een diagnose autisme krijgt, sta je als ouder voor een grote uitdaging. Je wilt je kind beter begrijpen en begeleiden. Je voelt je geconfronteerd met vele vragen en onzekerheden. Ouders voelen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je BOulImIa NerVOsa BOulImIa NerVOsa Wat is boulimia nervosa? Boulimia nervosa houdt in dat je regelmatig flinke eetbuien hebt waarbij je de controle lijkt te verliezen. Tegelijkertijd ben je bang voor overgewicht.

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Wanneer u autisme heeft, ondervindt u problemen in het contact met anderen. Het kan zijn dat u geen contact maakt of juist veel aandacht vraagt. U kunt zich moeilijk

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie