stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme"

Transcriptie

1 stage in het dr. leo kannerhuis passie voor autisme informatie voor (toekomstige) stagiaires februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis

2 Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het aanbod van het behandelcentrum richt zich niet alleen op de cliënt met autisme, maar ook op de ondersteuning en begeleiding van zijn directe omgeving (ouders, gezin, school, studie, wonen, werken, vrije tijd). Het kenniscentrum richt zich op consultatie, detachering, voorlichting, opleiding, onderzoek en innovatie met betrekking tot autisme. De missie van het Dr. Leo Kannerhuis is het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ass). De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod. Doel van de behandeling is dat de cliënt met autisme zich verder kan ontwikkelen en ontplooien en dat zijn/haar omgeving wordt ondersteund.

3 Fragment uit een stageverslag Na ongeveer vier maanden mag ik ook echt gaan (be)handelen. Nu merk ik heel duidelijk dat ik nog veel moet leren. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, daar helpt het team me bij. Ik leer het meest van de feedback die het team aan mij geeft. Rob, stagiaire Sociaal Pedagogische Hulpverlening Inleiding Deze brochure is geschreven voor (toekomstige) stagiaires van het Dr. Leo Kannerhuis. De bedoeling is een beeld te geven van de organisatie door middel van algemene informatie over autisme-spectrumstoornissen (ass) en een kort overzicht van de doelgroep en het aanbod. Het Dr. Leo Kannerhuis hecht veel waarde aan het bieden van stagemogelijkheden. Stagaires hebben zo de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Daarnaast zijn stagiaires vaak een bron van nieuwe inzichten op een bepaald vakgebied. Afgestudeerde stagaires zijn ook interessante nieuwe collega s. 3

4 Het merendeel van de stages binnen het Dr. Leo Kannerhuis vindt plaats in het kader van beroepspraktijkvorming (bpz) voor voltijds hbo- en mbo opleidingen. Daarnaast zijn er plaatsen voor wetenschappelijk onderwijs (wo). Ook wordt de mogelijkheid geboden een afstudeeropdracht (projectopdracht) uit te voeren. Met name binnen Cluster Research & Development (r&d) zijn er mogelijkheden om een project of onderzoek uit voeren in het kader van een studie. Trajecten waar leren met werken wordt gecombineerd, de zogenaamde bbl (beroepsbegeleidende leerweg mbo-niveau) of duale leerroutes (hbo niveau) zijn mogelijk. Het inzetten van dergelijke trajecten is maatwerk, dat wil zeggen dat de omstandigheden binnen een afdeling of team het moeten toelaten om een dergelijk plek te creëren. Tenslotte bieden we maatschappelijk stages aan voor leerlingen binnen het voorgezet onderwijs. Mocht er na het lezen van deze brochure behoefte zijn aan meer informatie dan zijn er de volgende mogelijkheden: Op de website van het Dr. Leo Kannerhuis (www.leokannerhuis.nl) is van elke afdeling een korte beschrijving van aanbod en doelgroep opgenomen. Van elke afdeling is ook een meer uitgebreide brochure beschikbaar. Deze kan gedownload worden via de site of opgevraagd worden worden per of telefonisch: Over meer specifieke vragen rond stages kan contact opgenomen worden met de afdeling p&o. Sollicitatiebrieven voor stages kunnen g d worden naar: of gericht worden aan: Dr. Leo Kannerhuis, afdeling P&O, Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth. 4

5 1 Het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme Het profiel van het Dr. Leo Kannerhuis wordt gevormd door drie onderdelen: een behandelcentrum gespecialiseerd in de behandeling van autisme-spectrumstoornissen (ass). De poliklinieken en (deel)klinische behandelafdelingen hebben het keurmerk topggz; een kenniscentrum op het gebied van consultatie, detachering, voorlichting, opleiding, onderzoek en innovatie met betrekking tot ass; een organisatie die op pro-actieve wijze en in samenwerking met partners bijdraagt aan de ontwikkeling en versterking van de autismehulpverlening in Nederland. Het Dr. Leo Kannerhuis is heel actief op het gebied van onderzoek en innovatie met betrekking tot autisme. Met name de ontwikkelingen op het gebied van Autismezorg2.0 worden actief opgepakt en ingezet. Voor meer informatie over Autismezorg2.0: Hieruit vloeit de volgende missie voort: Het bieden van optimale behandeling aan cliënten met ass en hun omgeving. De opgedane kennis en ervaring wordt omgezet in een passend individueel behandelbod. De cliënt met zijn hulpvraag is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het aanbod: hij staat centraal in dit proces. Het ondersteunen van collega s die betrokken zijn bij mensen met ass. Dit kan zijn het beantwoorden van vragen (consultatie, voorlichting) en het verzorgen van opleidingen, cursussen en coachingstrajecten. Het creëren van een academisch klimaat met ruimte voor onderzoek, opleiding en promotie is een belangrijk onderdeel van deze taak. Het versterken en verder ontwikkelen van het behandelaanbod en de behandelkwaliteit. Het Dr. Leo Kannerhuis zet zijn kennis op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling in om mensen met ass in deze maatschappij zo optimaal mogelijk te laten functioneren. In samenwerking met andere partijen op het gebied van onderwijs, arbeid en wonen, wordt het aanbod verder ontwikkeld. Het realiseren van gespecialiseerde behandeling zo dicht mogelijk bij de omgeving van de cliënt is een belangrijk onderdeel van deze taak. 5 Het Dr. Leo Kannerhuis (opgericht in 1974) is een organisatie die in het laatste decennium sterk gegroeid is. Het aanbod is in die periode steeds verder

6 aangepast aan de vraag van de cliënt en zijn directe omgeving (ouders, school, werk, vrije tijd) om zo een aanbod op maat te bieden. Dit maakt dat het Dr. Leo Kannerhuis een organisatie is die steeds in beweging is, met volop kansen tot ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt, maar ook van medewerkers. Bij het Dr. Leo Kannerhuis werken 650 medewerkers. Er zijn afdelingen in Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Arnhem, Nijmegen en Amsterdam. Daarnaast is in 2008 Leo Kannerhuis Nederland opgericht. Zie ook: 6

7 Fragment uit een stageverslag Het leuke van maatschappelijk werk is dat je een heel breed werkveld hebt. Je hebt contact met jongeren, ouders, collega s en met andere instanties. Contact met jongeren gaat vaak over school, stage of werk. Contact met ouders zijn meestal gesprekken over de behandeling van de jongere, hoe het gaat, maar ook hoe het met de ouders zelf is. Vaak zijn dit gesprekken via de telefoon en afhankelijk van de woonplaats van de ouders, komen zij langs bij het Dr. Leo Kannerhuis. Contact met collega s heb je iedere week tijdens de vergaderingen en af en toe plan je een extra afspraak om dingen te regelen. Contact met andere instanties gaan voornamelijk over de uitplaatsing van een jongere. Een aantal jongeren kan na de behandeling in het Kannerhuis niet thuiswonen of zelfstandig wonen. Dan wordt de jongere vanuit het Dr. Leo Kannerhuis in een andere woonvoorziening geplaatst. Dit is interessant om te doen, omdat je zo bekend raakt met de sociale kaart: je bezoekt dan die instellingen en legt de eerste contacten. Al met al is de stage voor maatschappelijk werk bij het Dr. Leo Kannerhuis zeker een aanrader. Vooral als je houdt van afwisseling en uitdaging. Je moet goed zijn in het leggen van contacten en niet bang zijn om jezelf te laten horen. En je bent er natuurlijk om te leren, dus je hoeft echt niet bang te zijn om fouten te maken. Maartje, stagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7

8 2 Het Dr. Leo Kannerhuis, doelgroep en aanbod De doelgroep De doelgroep van de behandelafdelingen van het Dr. Leo Kannerhuis zijn kinderen en jongeren met een normale intelligentie waarbij de diagnose autisme-spectrumstoornis (ass) is vastgesteld. Tevens is vastgesteld dat door middel van behandeling (klinisch of deelklinisch) een ontwikkeling in gang wordt gezet, waardoor zij zich verder kunnen ontplooien. Uitgangspunt van de behandeling is het ervaringsgericht leren. Dat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de cliënt zich verbindt met zijn eigen doelen. Om dat te kunnen realiseren worden die doelen zoveel mogelijk samen met de cliënt en zijn ouders bepaald. Doel van de behandeling is -uitgaande van de individuele hulpvraaghet opheffen van de stagnatie in de ontwikkeling en het op gang brengen van de persoonlijke groei. Het Dr. Leo Kannerhuis is een open instelling, cliënten worden niet gedwongen opgenomen. Het aanbod Het Dr. Leo Kannerhuis kent vier clusters: een cluster Klinische Zorg een cluster Ambulante Zorg een cluster Research & Development een cluster Bedrijfsvoering Het cluster Klinische Zorg kent vier afdelingen: een Jongerenkliniek voor jongeren vanaf 14 jaar een Kinderkliniek voor kinderen tot 14 jaar een Workhome, woon-werkgemeenschap voor volwassen (wwa) een Leer-leefvoorziening voor kinderen/jongeren (lla) 8 Het cluster Ambulante Zorg kent de volgende afdelingen: drie poliklinieken verschillende afdelingen voor deeltijdbehandeling van kinderen en jongeren De Wissel, centrum voor training en scholing een Logeervoorziening

9 Het cluster Research & Development kent vier afdelingen: afdeling Onderzoek afdeling Onderwijs afdeling Projecten een Info & Servicebalie Onder het cluster Bedrijfsvoering vallen de volgende afdelingen: de Financiële administratie de Zorgadministratie de Salarisadministratie afdeling p&o de Facilitaire Dienst de Technische Dienst afdeling Automatisering Een uitgebreide beschrijving van het aanbod van elke afdeling is te vinden op Op de behandelafdelingen wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een afdelingsmanager, een psychiater, een gz-psycholoog of gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker en een aantal sociotherapeuten. Binnen het team is er vaak ook een stagiaire werkzaam. 9

10 Er wordt gewerkt met een behandelplan waar de individuele behandeldoelen in staan. Dit plan wordt voor de start van de behandeling vastgesteld in overleg met de cliënt en zijn ouders en gedurende de behandeling bijgesteld aan de ontwikkeling van de cliënt. Een stagiaire heeft altijd een eigen stagebegeleider die de stagiaire begeleidt en ondersteunt tijdens de stage. 3 Stage en afstudeermogelijkheden Binnen het Dr. Leo Kannerhuis zijn er regelmatig stage- en afstudeeropdrachten voor studenten van de volgende onderwijsvormen: MBO (niveau 4) Jeugdzorg Maatschappelijke Zorg Verpleegkunde HBO Pedagogiek Creatieve Therapie Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Psychologie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Sport en Bewegingseducatie/Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie Toegepaste Psychologie, specialisatie Psychodiagnostisch Werk Verpleegkunde 10 WO Psychologie Pedagogische Wetenschappen

11 Er zijn ook mogelijkheden voor stages/afstudeeropdrachten voor deze opleidingen: HBO Personeel & Arbeid Bedrijfseconomie / MER Informatie en communicatie Facilitaire Dienstverlening WO Onderwijskunde Communicatiewetenschap Bestuurskunde Bedrijfskunde 11

12 Fragment uit stageverslag In het begin van mijn stage vond ik het erg om fouten te maken en probeerde ik (veel te) hard mijn best te doen om alles zo goed mogelijk te doen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat het helemaal niet erg is om fouten te maken en dat je juist het meeste leert van de fouten die je maakt. Samengevat heb ik de stage op het Dr. Leo Kannerhuis als een leerzame periode ervaren. Ik wens toekomstige stagiaires veel succes! Floor, stagiaire Sociaal Pedagogische Hulpverlening 4 Autisme, wat is dat? 12 Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Door het autisme wordt binnenkomende informatie in de hersenen niet goed verwerkt en is de manier van doen anders. Juist hele gewone dingen in het leven gaan bij mensen met autisme niet vanzelf. Zij weten niet precies hoe ze het beste kunnen reageren op andere mensen of op een dagelijkse gebeurtenis. Soms doen ze dat op een hele aparte, voor ons ongewone manier. Ook vinden zij het lastig om om te gaan met veranderingen. Het is voor mensen met autisme ingewikkeld om te begrijpen wat er in een ander omgaat en zij vinden het moeilijk om te vertellen wat ze zelf beleven of denken. Door hun andere manier van informatie verwerken is de wereld voor mensen met autisme vaak onvoorspelbaar, chaotisch en bedreigend. Toch denken wij vaak van mensen met autisme: Er is niet zoveel aan te zien, dus het zal wel meevallen.

13 Hierna wordt in het kort uitgelegd wat de belangrijkste kenmerken in de manier van doen van mensen met autisme is. 1. Mensen met autisme hebben moeilijkheden tijdens het contact met anderen Mensen met autisme weten vaak niet waar ze in het contact met anderen op moeten letten. Zij hebben de neiging om de ander niet aan te kijken en letten niet op hoe er gereageerd wordt. Hun manier van praten kan anders zijn, bijvoorbeeld te hard of eentonig. Omdat zij tussendoor meer tijd nodig hebben om na te denken, verlopen contacten niet vloeiend en is een gesprek lastig en niet vanzelfsprekend. Soms lijkt het alsof je ieder op een andere golflengte zit. Het gevolg is dat ze gemeden worden of gepest. Door telkens mee te moeten maken dat het contact met anderen mislukt, trekken mensen met autisme zich terug. Of zij gaan zich juist boos en opstandig gedragen. 2. Mensen met autisme hebben problemen met de communicatie Hoe begin je een praatje en waar heb je het dan over? Wat kun je wel of niet zeggen? Mensen met autisme weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. Soms weten ze weinig van dagelijkse onderwerpen af omdat ze er gewoonweg niet in geïnteresseerd zijn. Of ze praten juist heel veel over een heel bijzonder onderwerp waar ze opvallend veel van af weten. Met dat onderwerp of met die activiteit kunnen ze ook eindeloos bezig zijn. 3. Mensen met autisme kunnen dingen niet goed verwerken Nieuwe dingen leren is voor mensen met autisme heel lastig omdat ze het geheel niet overzien. Daardoor kunnen ze zich ook niet goed op iets voorbereiden. Zelfs voor ons simpele taken zoals een boodschap doen of een tas inpakken voor school kunnen voor hun moeilijk zijn. Mensen met autisme zijn trager in het verwerken van wat er om hun heen gebeurt. Of zij verwerken de gebeurtenis op een aparte manier. Ze worden stil, soms ook juist boos en vervallen in het steeds weer herhalen van bekende handelingen. 4. Mensen met autisme hebben moeite om zich in de situatie van anderen in te leven Hoe begrijp je nu dat de ander boos is of getroost wil worden? Mensen met autisme beleven dat anders. Ze reageren daar niet op, of juist op een hele vreemde manier. Ook grapjes of spreekwoorden begrijpen ze niet goed omdat ze erg letterlijk luisteren naar de woorden. De fantasie om een gesprek of spel gaande te houden ontbreekt, ze kunnen zich moeilijk ergens een beeld van 13

14 vormen. Of de fantasie is juist op hol geslagen en dat betekent dan dat ze opeens angstige gedachten kunnen krijgen. 5. Mensen met autisme houden niet van veranderingen Omdat zij steeds details tot één geheel moeten samenvoegen om te begrijpen waar het over gaat, houden mensen met autisme niet van veranderingen. Zij hebben een vaste structuur nodig en zij houden van rituelen omdat het houvast geeft. Natuurlijk gebeuren er in het leven van mensen met autisme ook onverwachte dingen of veranderen er dingen. Zij raken hierdoor echter in de war, worden boos of angstig. Het kost mensen met autisme heel veel tijd en moeite om aan nieuwe dingen te wennen. Tot slot Kortom, als je stevig in je schoenen staat en het een uitdaging vindt om samen met het kind of de jongere op zoek te gaan naar zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen! 14

15 Colofon Samenstelling en redactie Dr. Leo Kannerhuis 15 Vormgeving Han Jansen Foto hoofdkantoor Herman van Ommen Druk Grafisch Bedrijf Outhuis en Kemperman bv

16 Houtsniplaan 1 Postbus ZH Doorwerth Telefoon (026) Fax (026) Web

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass locatie nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com Verkort www.debascule.com Jaarverslag 2006 De Bascule De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken. Wij richten ons op kinderen en jeugdigen

Nadere informatie

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Assisterende Gezondheidszorg Laboratoriumopleidingen Pedagogisch Werk & Onderwijs Sociaal Cultureel Werk Verpleging, Zorg & Welzijn Magazine voor volwassenen 2012-2013 2 Zorg & Welzijn Waarom

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten Behandeling bij Human Concern 1 Wie naar buiten kijkt, droomt Wie naar binnen

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Trend. Man@work. Zorg&technologie. Op kamers met autisme. Gezellige vent in de thuiszorg. Zelfstandig.Dankzij de ipad

Trend. Man@work. Zorg&technologie. Op kamers met autisme. Gezellige vent in de thuiszorg. Zelfstandig.Dankzij de ipad Magazine van wzw werkgeversvereniging zorg en welzijn 2013 2014 Trend Op kamers met autisme Man@work Gezellige vent in de thuiszorg Zorg&technologie Zelfstandig.Dankzij de ipad Zelf aan zet Je bent regisseur

Nadere informatie