Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland"

Transcriptie

1 Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd van 18 jaar In opdracht van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) onderzocht Tine Vertommen, verbonden aan het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de UAntwerpen, in de sport. Ze bevroeg 4043 Vlaamse en Nederlandse volwassenen die als kind op een georganiseerde manier (in een club, vereniging, sportkamp ) aan sport deden. Ze wilde weten met welke vormen van psychisch, fysiek en seksueel ze in aanraking kwamen tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar. Op basis van internationale vragenlijsten die peilen naar jeugdtrauma en aan de hand van het oordeel van experts in kindermishandeling, werden tal van mogelijke grensoverschrijdingen, variërend in ernst, opgelijst en bevraagd naar frequentie. Op die manier werden prevalentiecijfers van ervaring met mild, matig en ernstig binnen deze steekproef bekomen. Uit de resultaten blijkt dat 38 van de volwassenen op z n minst één ervaring met psychisch tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar rapporteert (cf. Tabel 1). Het gaat dan over pesten, bedreigingen, scheldpartijen of het opzettelijk negeren. 11 van de volwassenen rapporteert fysiek, zoals door elkaar geschud worden, met geweld in bedwang gehouden worden of opzettelijk geslagen worden. Ook gedwongen worden om door te trainen/spelen terwijl men geblesseerd, ziek of uitgeput was, wordt gerapporteerd. Seksueel wordt door 14 van alle respondenten gerapporteerd. Hier gaat het over verbale seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, tot aanranding en verkrachting. Voor fysiek geweld zien we een groter aantal mannelijke slachtoffers, voor seksueel geweld zijn er meer vrouwelijke slachtoffers. Psychisch wordt door mannen en vrouwen even vaak gemeld. De prevalentiecijfers voor fysiek en seksueel liggen in Vlaanderen ook iets hoger dan in Nederland. Tabel 1 Prevalentiecijfers in een steekproef van 4043 Vlaamse en Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden Psychisch Fysiek Seksueel Totaal N=4043 Vrouwen N=2210 Mannen N=1829 Vlaanderen N=2044 Nederland N= ,6 36,3 39,2 38,5 36,8 11,3 8,8 14,2* 12,7* 9,8 14,3 17,2* 10,8 16,7* 11,9 *= Dit resultaat is significant verschillend (p-waarde < 0.005) van elkaar (mannen versus vrouwen, respondenten uit Nederland versus uit Vlaanderen) 1

2 Wanneer we de gerapporteerde ervaringen opdelen in ernstcategorieën (cf. Figuur 1), op basis van de intensiteit en frequentie, zien we dat 26 slachtoffer is van matig of ernstig psychisch, 10 van matig of ernstig fysiek geweld en 13 van matig of ernstig. Verder zien we ook een grote overlap tussen de verschillende types van. Zo heeft de overgrote meerderheid van de fysieke en seksuele slachtoffers ook ervaringen met psychisch. De meerderheid van alle volwassenen die rapporteren, heeft deze gedragingen niet eenmalig, maar meerdere keren ervaren. Figuur 1 Ernstclassificatie op basis van intensiteit en frequentie van de ervaringen In deze steekproef gaven 112 van de 4043 volwassenen aan dat ze reeds voor de leeftijd van 18 jaar sport op internationaal niveau beoefenden. Deze deelgroep rapporteerde significant meer, wat aangeeft dat topsport een risicofactor is voor het meemaken van (cf. Tabel 2). Ook andere kwetsbare groepen, zoals holebi s en andersvalide, rapporteren significant meer ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel. Zo zegt één op de twee volwassenen die als kind deelnamen aan sportactiviteiten voor kinderen met een beperking dat ze psychisch ervoeren. Voor fysiek en seksueel is dat één op drie. Sporters van vreemde origine (of waarbij (één van) de ouder(s) van vreemde origine is/zijn) rapporteren ook meer fysiek en seksueel, al is het percentage voor psychisch gelijk aan dat van de totale steekproef. 2

3 Tabel 2 Prevalentiecijfers van kwetsbare subgroepen in de totale steekproef voor matig en ernstig Psychisch Fysiek Seksueel Totaal N=4043 Internat. N=112 Allochtone N=334 Holebi N=308 Andersvalide N=183 26,1 42,0* 24,8 34,6* 41,6* 10,2 23,2* 16,4* 18,2* 30,3* 12,8 25,9* 17,6* 24,4* 31,4* *= Dit resultaat is significant verschillend (p-waarde < 0.005) ten opzichte van de prevalentie bij de overige respondenten Evolutie door de jaren heen Gezien we een grote groep respondenten bevraagd hebben die vandaag een leeftijd hebben tussen 18 en 50 jaar oud, worden hier ervaringen vanaf de jaren zeventig tot en met 2013 gerapporteerd. De percentages voor fysiek en seksueel zijn niet significant verschillend voor de diverse leeftijdsgroepen in deze steekproef. Mensen tussen 18 en 25 jaar en mensen ouder dan 45 jaar rapporteren dus gelijkaardige percentages. Enkel voor psychisch grensoverschrijdend gedrag zien we dat de oudere leeftijdscategorieën van respondenten, zij die als kind sportten in de jaren zeventig tot negentig, significant minder psychisch rapporteren dan de jongste leeftijdsgroepen. De leeftijd van het slachtoffer De leeftijd waarop men voor het eerst ervoer tijdens het sporten ligt laag. Bij psychisch is bijna driekwart van de respondenten jonger dan 14 jaar. Bij fysiek is 60 van de respondenten jonger dan 14 jaar bij aanvang. Bij seksueel gaat het over de helft van de respondenten die jonger zijn dan 14 jaar. Bij de drie types zijn de meeste ouder dan 16 jaar op het moment dat het stopt. 3

4 De pleger Wanneer de respondent aangaf ervaren te hebben, werd hem/haar gevraagd om aan te geven wie hiervoor verantwoordelijk was. Bij psychisch grensoverschrijdend gedrag werd(-en) de medesporter(-s) (van het eigen team of van een ander team) het meest genoemd. Verder werden in mindere mate coaches, bestuursleden en andere volwassenen binnen de sportomgeving aangeduid als pleger. Ook bij fysiek zien we dat vaak de medesporter als pleger gerapporteerd wordt, hoewel de coach en andere volwassenen binnen de sportvereniging vermeld worden. Bij seksueel geven de meesten aan dat het een andere persoon dan de medesporter en/of coach was, die het stelde. Het kan dan gaan over bestuursleden, kaderleden, omstanders, supporters, leden van de medische staf of onbekenden. Verder onderzoek zal hierover meer gedetailleerde informatie opleveren. Toekomstig onderzoek Bijkomende statistische analyses van deze dataset zullen informatie opleveren over de prevalentieverschillen naargelang sporttype (bv. zijn er verschillen tussen individuele sporten en teamsporten?). Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de ervaringen met grensoverschrijdend gedrag die deze respondenten rapporteren in andere sectoren dan de sport (familie, school, op straat, op het internet, andere vrijetijdsbestedingen ). Dezelfde groep respondenten vulde tijdens het onderzoek ook twee gevalideerde vragenlijsten in over hun huidige psychische en fysieke gezondheid. Op basis van deze gegevens zal in het tweede deel van dit onderzoek de correlatie van in de sport tijdens de kindertijd en jeugd met de psychische gezondheid en levenskwaliteit op latere leeftijd onderzocht worden. Conclusie Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van Vlaamse en Nederlandse kinderen in de sport is weldegelijk een probleem, zowel in het verleden als vandaag. 1 op 4 respondenten meldt matig of ernstig ervaren te hebben in een sportomgeving. 1 op 7 respondenten rapporteert matig of ernstig seksueel. 1 op 10 respondenten rapporteert matig of ernstig fysiek. De uitingsvormen, intensiteit, frequentie en duur van het zijn zeer divers. De onderzoekers constateren een overlap tussen de verschillende types van. Hoewel er in voorgaand onderzoek vaak gefocust werd op de coachsporter relatie als meest kwetsbaar voor, laat dit onderzoek duidelijk zien dat de pleger van dit gedrag vaak een medesporter is. Verder tonen deze resultaten aan dat op jonge leeftijd sporten op internationaal niveau de kans op het meemaken van grensoverschrijdend gedrag sterk verhoogt. Ook minderheidsgroepen, zoals allochtone, holebi s en andersvalide 4

5 zijn kwetsbaarder voor het meemaken van in een sportomgeving. De onderzoekers adviseren om op regelmatige basis een prevalentiemeting uit te voeren bij één bepaalde leeftijdsgroep. Zo kunnen langetermijntendensen geschetst worden en de mogelijke impact van een preventiebeleid gemeten worden. Gezien de omvang en verscheidenheid van de gerapporteerde ervaringen, lijkt een breed kwaliteitsbeleid dat een cultuurverandering tot stand kan brengen, de enige mogelijke aanpak. Zo kan er zowel repressief, preventief en proactief gewerkt worden aan een veiliger sportklimaat voor Vlaamse en Nederlandse kinderen en jongeren. Onderzoeker Tine Vertommen, criminologe, CAPRI, Universiteit Antwerpen 03/ / Promotoren prof. dr. Filip Van Den Eede, CAPRI, Universiteit Antwerpen dr. Nicolette van Veldhoven, NOC*NSF Dit onderzoek kaderde binnen de overheidsopdracht Ethisch Verantwoord Sporten ( ) die uitgevoerd werd door het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Het rapport met een overzicht van alle wetenschappelijke en beleidsondersteunende activiteiten is beschikbaar op 5

SPELBEDERVERS: SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TEN AANZIEN VAN KINDEREN IN DE SPORT*

SPELBEDERVERS: SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TEN AANZIEN VAN KINDEREN IN DE SPORT* 26 ORTHO-RHEUMATO VOL 14 Nr 2 2016 SPORT SPELBEDERVERS: SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TEN AANZIEN VAN KINDEREN IN DE SPORT* Tine Vertommen 1,2, Nicolette Schipper-van Veldhoven 3,4, Kasia Uzieblo

Nadere informatie

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport De Veilige Sportomgeving Sexuele Intimidatie in de sport Conny van Bentum vertrouwenspersoon / adviseur sexuele intimidatie NOC*NSF Alphen a/d Rijn juni 2009 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel

Nadere informatie

Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik. Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant

Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik. Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant Bijdragen aan een veilig sportklimaat Programma Bevindingen Onderzoekscommissie

Nadere informatie

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport 1 1. Onderzoeksopdracht, onderzoeksvragen en aanpak Maatschappelijk probleem, dus ook in de sport Seksuele intimidatie en

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013 Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen VSK Seminar NBB, 7 september 2013 ? Petra Vervoort Vertrouwenscontactpersoon NBB Eigenaar van De Vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in advies, begeleiding,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport Bijlage 1 bij: INSTELLING(SBESLUIT) EN ONDERZOEKSOPDRACHT ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKSUELE INTIMIDATIE EN MISBRUIK IN DE SPORT Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1. Uitgangspunten Om een veilig sociaal sportklimaat te waarborgen wordt van ieder lid, trainer, vrijwilliger, ouder of gast bij de vereniging (nader samenvattend genoemd:

Nadere informatie

Informatie voor sporters

Informatie voor sporters Informatie voor sporters Wat is het? Hoe zorg ik dat het stopt? Tegen wie vertel ik het? 'Hij had me in zijn macht, want hij zei ook: "Zonder mij bereik je niets." Ik vind mezelf best een sterk persoon

Nadere informatie

Sociale Veiligheid in de sport

Sociale Veiligheid in de sport Sociale Veiligheid in de sport Sociale Veiligheid De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door - of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, niet in mijn sportomgeving?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, niet in mijn sportomgeving? 42 // vlaams tijdschrift voor sportbeheer / 2014 / n 243 Seksueel grensoverschrijdend gedrag, niet in mijn sportomgeving? Sport, een spel met grenzen Lore Vandevivere Arne Aerts Internationaal Centrum

Nadere informatie

AARD EN OMVANG VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT

AARD EN OMVANG VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT AARD EN OMVANG VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT Werkverslag voor Commissie Klaas De Vries Inhoud Onderzoeksrapport aangaande het bevolkingsonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Seksueel geweld en seksuele grensoverschrijding

Seksueel geweld en seksuele grensoverschrijding Hoofdstuk 7 Willy van Berlo & Denise Twisk Seksueel geweld en seksuele grensoverschrijding We spreken van seksueel geweld als iemand wordt gedwongen iets seksueels te doen wat die persoon niet wilde, of

Nadere informatie

Als wethouder Sport breng ik het rapport van de onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport graag bij u onder de aandacht.

Als wethouder Sport breng ik het rapport van de onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport graag bij u onder de aandacht. Post Hillegom I GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32,2180 AA Hillegom E info@hillegom.nl www.hillegom.nl Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties Hillegom

Nadere informatie

Rapport. Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Analyse bij zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016

Rapport. Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Analyse bij zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 Rapport Grensoverschrijdend op het werk Analyse bij zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 Brussel, juli 2019 Ria Bourdeaud hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe

Nadere informatie

Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel

Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel Weergaven van publieke opinie in het nieuws en hun invloed op het publiek Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek over weergaven van publieke opinie

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

Spelbedervers Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport

Spelbedervers Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport Spelbedervers Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport Tine Vertommen 1,2, Nicolette Schipper-van Veldhoven 3,4, Kasia Uzieblo 2,5, Filip Van Den Eede 1,6 (1) Collaborative

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport Ankers voor de presentatie Incident of gepland (wat kun je zoal tegenkomen?) Macht/onmacht VCP Wat is dat? Werkgebied (wie doet wat..of

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Seksuele intimidatie: de praktijk bezien, het beleid beoordeeld

Seksuele intimidatie: de praktijk bezien, het beleid beoordeeld Seksuele intimidatie: de praktijk bezien, het beleid beoordeeld In de afgelopen twee decennia heeft de sportwereld in Nederland en ook internationaal de eerste stappen gezet om seksuele intimidatie aan

Nadere informatie

Ongewenst gedrag en werkbaar werk

Ongewenst gedrag en werkbaar werk Technische nota Ongewenst gedrag 2004-2010 en werkbaar werk Brussel, februari 2011 Technische nota s verstrekken bijkomende en gedetailleerde informatie uit de werkbaarheidsmonitor over een specifiek thema.

Nadere informatie

[Geef tekst op] Straatintimidatie in Amsterdam. Factsheet. Onderzoek, Informatie en Statistiek

[Geef tekst op] Straatintimidatie in Amsterdam. Factsheet. Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Factsheet In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: &'&(' Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal (-- Telefoon -- /& -0 Postbus 2/1, &--- AR Amsterdam

Nadere informatie

SEKSUELE INTEGRITEIT IN DE SPORT HET VLAGGENSYSTEEM

SEKSUELE INTEGRITEIT IN DE SPORT HET VLAGGENSYSTEEM SEKSUELE INTEGRITEIT IN DE SPORT HET VLAGGENSYSTEEM Workshop Den Bosch 23 oktober 2017 Docent: Esther van der Steeg Mogelijk gemaakt door het Chr. Nationaal Sportfonds Leerdoelen Inzicht in seksueel gedrag

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Op 13 september promoveerde Nikil van Wijk aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Domestic violence by and against men and women in Curaçao: A Caribbean study. Zij studeerde Statistiek

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend gedrag Procedure grensoverschrijdend gedrag A. Benoem het type van grensoverschrijdend gedrag B. Wat zijn de risicofactoren? C. Preventieve acties D. Procedure bij grensoverschrijdend

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Individuele interviews (n=39) met kinderen en jongeren (K/J) tussen 6 en 18 jaar met een handicap. Wanneer gemeten? 2014

Individuele interviews (n=39) met kinderen en jongeren (K/J) tussen 6 en 18 jaar met een handicap. Wanneer gemeten? 2014 Verdiepingsstudie: Vrije tijd als handicapsituatie Hoe gemeten? Individuele interviews (n=39) met kinderen en jongeren (K/J) tussen 6 en 18 jaar met een handicap. Wanneer gemeten? 2014 Bron Onderzoek Vrije

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

SEXPERT II. Studie bij Vlamingen van Turkse origine

SEXPERT II. Studie bij Vlamingen van Turkse origine SEXPERT II Studie bij Vlamingen van Turkse origine Introductie Waarom? Gebrek aan betrouwbare gegevens Maatschappelijk relevant Hoe? Deelnemers toevallig uitgekozen Interviews bij respondenten thuis Drietalige

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen OVERZICHT De studie van SGG Sexpert-resultaten Prevalentie Meest ingrijpende gebeurtenis Komt het vaker voor bij holebi s? Wat verklaart SGG

Nadere informatie

Sexuele intimidatie - informatie voor trainers

Sexuele intimidatie - informatie voor trainers Sexuele intimidatie - informatie voor trainers Als trainer of begeleider van (jonge) sporters heb je een belangrijke functie. Je werkt met mensen die in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling

Nadere informatie

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR 5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR HET ONDERZOEK In opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport Uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie Hoofdvragen Hoe vaak komt

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Een pedagogisch- en veilig sport- en beweegklimaat

Een pedagogisch- en veilig sport- en beweegklimaat Een pedagogisch- en veilig sport- en beweegklimaat Gemeente Apeldoorn 11 september 2017 Nicolette Schipper-van Veldhoven Arnold Bronkhorst Lectoraat Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat

Nadere informatie

Ethiek in de sport. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com. De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne

Ethiek in de sport. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com. De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne Ethiek in de sport Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne Ethisch Sporten = sporten in overeenstemming met het

Nadere informatie

Seksuele intimidatie in de sport

Seksuele intimidatie in de sport Informatie voor sporters Seksuele intimidatie in de sport Wat is het? Hoe zorg ik dat het stopt? Tegen wie vertel ik het? Hij had me in zijn macht, want hij zei ook: Zonder mij bereik je niets. Ik vind

Nadere informatie

ONE TEAM ONE FAMILY. waar staan we? TEAM

ONE TEAM ONE FAMILY. waar staan we? TEAM ONE TEAM ONE FAMILY waar staan we? TEAM 2017-2018 www.knackvolley.be Wat is KNACK VOLLEY Roeselare voor jou? een plaats waar kinderen en jongeren veilig sporten, waar plezier gemaakt wordt, waar jouw mening

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij holebi s in Vlaanderen & partnergeweld bij Vlaamse personen van Turkse origine 1. EEN STUDIE NAAR SEKSUEEL

Nadere informatie

Beleid ter voorkoming van Ongewenst of Grensoverschrijdend Gedrag AV Spurt 88 Hardenberg

Beleid ter voorkoming van Ongewenst of Grensoverschrijdend Gedrag AV Spurt 88 Hardenberg Beleid ter voorkoming van Ongewenst of Grensoverschrijdend Gedrag AV Hardenberg 3-3-2019 blz 1 Inleiding AV creëert een sportomgeving waarbij de omgang gericht is op gelijkwaardigheid en veiligheid van

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Profiel Ombudspersoon (man/vrouw) / Vertrouwenspersoon

Profiel Ombudspersoon (man/vrouw) / Vertrouwenspersoon KONINKLIJKE ANTWERPSE KORFBAL CLUB vzw Turnhoutsebaan 165/3, 2100 Deurne Tel. 03 324 44 15 www.akc-korfbal.be Profiel Ombudspersoon (man/vrouw) / Vertrouwenspersoon Chris Van Riet zal vanaf 1 augustus

Nadere informatie

PREVENTIEF BELEID GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG ZV DE GELENBERG

PREVENTIEF BELEID GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG ZV DE GELENBERG PREVENTIEF BELEID GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG ZV DE GELENBERG Vastgesteld door het bestuur d.d. 01 augustus 2018 Preventief beleid grensoverschrijdend gedrag ZV de Gelenberg d.d. 01-08-2018 Definitief Pagina

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;

aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag; Reglement Vertrouwenspersoon Het bestuur van korfbalvereniging Klimop Kekerdom Leuth (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging

Nadere informatie

SPORT VOOR IEDEREEN. Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport

SPORT VOOR IEDEREEN. Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport SPORT VOOR IEDEREEN Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport In onze vereniging moet iedereen zich thuis voelen MAAR VOELT IEDEREEN ZICH WEL ECHT THUIS? Wordt er gescholden, bijvoorbeeld met

Nadere informatie

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap Slachtofferschap van huiselijk geweld: Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap Lienja van Eijkern, Róisín Downes, & René Veenstra Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

Handboek Veiligheid Veilig sporten in een veilige omgeving

Handboek Veiligheid Veilig sporten in een veilige omgeving Handboek Veiligheid Veilig sporten in een veilige omgeving Onderwerpen Waarom handboek Veiligheid? Doel / werkwijze handboek Preventieve maatregelen Omgangsregels Z&PC DIO Gedragsregels Z&PC DIO Waarom

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten 1. Inleiding Erbij horen is een diepgewortelde menselijke behoefte. Opgroeiende tieners richten zich daarvoor doorgaans tot leeftijdsgenoten in hun onmiddellijke

Nadere informatie

Technische nota. Ongewenst gedrag en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe

Technische nota. Ongewenst gedrag en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, november 2009 Technische nota Ongewenst gedrag 2004-2007 en werkbaar werk Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - Stichting Innovatie & Arbeid, november 2009 Technische nota s verstrekken

Nadere informatie

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS.

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. Auteur: Olivia De Smet i.s.m. Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag Ongewenst intrusief gedrag houdt in dat

Nadere informatie

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling K&V 1.1 Voorwoord NOC*NSF / KNGU heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels

Nadere informatie

Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012

Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012 Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012 Effecten op de sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg. Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg. Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag..is bereikbaar op maandagavond tussen 18.00-19.00 uur Tel: 06-19278299 Marije Hop

Nadere informatie

LDODK. Een veilige sportvereniging

LDODK. Een veilige sportvereniging LDODK Een veilige sportvereniging Korfbalvereniging LDODK wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in je sporthal

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in je sporthal Seksueel grensoverschrijdend gedrag in je sporthal Trefdag Sportinfrastructuur 2018 Arne Aerts Centrum Ethiek in de Sport Tom Verriest Sportdienst Hogeschool Gent Centrum Ethiek in de Sport Erkende organisatie

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Achtergrond van het onderzoek Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS en Omgangsregels

GEDRAGSREGELS en Omgangsregels GEDRAGSREGELS en Omgangsregels Gedragsregels Omgangsregels algemeen Omgangsregels pesten Bestuur Redding Brigade Rosmalen (RBR) Vastgesteld 3 april 2018 O. Inleiding Het bestuur wil de zaken binnen de

Nadere informatie

Secundaire analyses slachtofferdata

Secundaire analyses slachtofferdata Factsheet 2011-3 Secundaire analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld Auteur: H.C.J. van der Veen Juni 2011 Aanleiding Dertien jaar na het eerste algemene landelijke onderzoek huiselijk

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Beleid Veilig Sportklimaat Hockey Club Etten- Leur HCEL

Beleid Veilig Sportklimaat Hockey Club Etten- Leur HCEL Beleid Veilig Sportklimaat Hockey Club Etten- Leur HCEL Het bestuur van HCEL wil een actief en preventief beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

1.1 Seksuele oriëntatie

1.1 Seksuele oriëntatie 1.1 Seksuele oriëntatie De seksuele oriëntatie van respondenten meten we aan de hand van verschillende dimensies: zelfbenoeming (i.e. hoe je jezelf als persoon benoemt), seksueel verlangen (i.e. over wie

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SABINE HELLEMANS PROF. DR. ANN BUYSSE Seksuele gezondheid (WHO, 2002) Een staat van fysiek, emotioneel en mentaal welbevinden met betrekking tot seksualiteit Het is

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Participatie aan erfgoedactiviteiten Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Participatie aan erfgoedactiviteiten Mathijs De Baere Inleiding Erfgoed is een brede en overkoepelende term waarbinnen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed wordt onderscheiden. Deze drie categorieën zijn in de praktijk sterk verweven met elkaar, maar

Nadere informatie

4. Agressie en geweld Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:

4. Agressie en geweld Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden: Grensoverschrijdend gedrag binnen de sportclub. Inhoud: Vormen van grensoverschrijdend gedrag Uitgangspunten Meldingen van (vermoeden) van ongewenst gedrag Vertrouwenspersoon Gedragsregels Omgangsregels

Nadere informatie

VOLLEYBALCLUB BRUVOC BRUMMEN Opgericht 21 december 1960

VOLLEYBALCLUB BRUVOC BRUMMEN Opgericht 21 december 1960 Beleid omtrent ongewenst gedrag. Inleiding Volleybalvereniging Bruvoc is een vereniging waar de leden met plezier moeten kunnen volleyballen. Om dit mooie streven te bereiken is het nodig dat spelers,

Nadere informatie

Onderzoeksfiche nr. e00716.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche nr. e00716.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Kuyper, L., de Wit, J., Adam, P., Woertman, L. & van Berlo, W. (2009). Laat je nu horen! Een onderzoek naar en gedragingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht. Taal Nederlands

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

Les 3. Misbruik L O V E D

Les 3. Misbruik L O V E D Les 3. Misbruik B E L O V E D Be-Loved 2017 3.1 Inleiding - Respect Als je met elkaar OVER JEZELF, RELATIES en s e k sua l i t e i t praat, IS HET BELANGRIJK DAT iedereen zichprettig k a n v o e l e n.

Nadere informatie

Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport

Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport ZENO NOLS Centrum Ethiek in de sport (ICES) #KennisdagSport 17 juni 2019 Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport Een verkennende analyse

Nadere informatie

Gebrekkige emancipatie in Nederland cijfers en kosten

Gebrekkige emancipatie in Nederland cijfers en kosten Gebrekkige emancipatie in Nederland cijfers en kosten Seksueel geweld en intimidatie Respect4women heeft een factsheet gemaakt over enkele aspecten waar vrouwen in Nederland mee te maken krijgen en enkele

Nadere informatie

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een De branche verblijfsrecreatie en zwembaden is erop gericht mensen een plezierige tijd te bezorgen. Voor recreanten is uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen en genieten van hun vrije tijd.

Nadere informatie

Seksuele intimidatie in de sport

Seksuele intimidatie in de sport Informatie voor trainers Seksuele intimidatie in de sport Wat is het? Hoe voorkom ik vervelende situaties? Waar kan ik terecht met vragen? Ik vond het altijd vergezocht. Maar als je de voorbeelden hoort,

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2019 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2019 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Publiekssamenvatting PRISMO. - De eerste resultaten-

Publiekssamenvatting PRISMO. - De eerste resultaten- Publiekssamenvatting PRISMO - De eerste resultaten- Inleiding In maart 2005 is de WO groep van de Militaire GGZ gestart met een grootschalig longitudinaal prospectief onderzoek onder militairen die werden

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie