SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / B. Leferink BVL OA. Vaststellen Afvalstoffenverordening Mens en milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / B. Leferink BVL OA. Vaststellen Afvalstoffenverordening Mens en milieu"

Transcriptie

1 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP Vaststellen Afvalstoffenverordening B. Leferink BVL OA AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 07 - Mens en milieu REDEN VAN AANBIEDING Initiatief voorstel verordening In het kader van de invoering van Diftar, deregulering en de noodzaak om de Afvalstoffenverordening 2008 aan te passen aan de laatste regelgeving (waaronder de Dienstenrichtlijn) moet de verordening van 2008 herzien worden. Dit gebeurt door voorliggend voorstel. De concept-verordening heeft conform Afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.

2 SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT In het kader van de invoering van Diftar, deregulering en de noodzaak om de Afvalstoffenverordening 2008 aan te passen aan de laatste regelgeving (waaronder de Dienstenrichtlijn) moet de verordening van 2008 herzien worden. Dit gebeurt door voorliggend voorstel. Het vergunningstelsel uit de (oude) verordening is voornamelijk vervangen door algemene regels. Zulks overeenkomstig de modelverordening van de VNG, welke voldoet aan de Dienstenrichtlijn. De meer gedetailleerde regels hebben weliswaar hun grondslag in de verordening maar deze zijn op uitvoeringsniveau opgenomen in het bijbehorende uitvoeringsbesluit, welke door het college is vastgesteld en welke gelijk met de verordening in werking treedt. De regels die in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen zijn doorgaans frequenter aan veranderingen onderhevig en kunnen op deze manier eenvoudiger worden gewijzigd, hetgeen als een efficiencywinst kan worden beschouwd. In de verordening zijn onder andere bepalingen over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel opgenomen en is de frequentie van inzameling aangegeven. Hierdoor diende de verordening overeenkomstig de bepalingen van artikel Wm, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Hengelose inspraakverordening ter inspraak te worden aangeboden overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken). Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Diftar Om invulling te geven aan de reeds genomen raadsbesluiten die gerelateerd zijn aan Diftar is de verordening hierop aangepast. Zo zijn de inzamelvoorzieningen voor de diverse afzonderlijk in te zamelen afvalstromen opgenomen en zijn er speciale inzamelvoorzieningen geregeld om elke afvalstroom zo doelmatig en efficiënt mogelijk te verwijderen. Naast de in de verordening en de bijlagen opgenomen spelregels voor de omgang met afvalstromen zijn de bijbehorende tarieven opgenomen in de Verordening reinigingsheffingen 2012, welke afzonderlijk in procedure is gebracht (case code 11G201489). Wijzigingen ten opzichte van de Model verordening van de VNG De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere Model Afvalstoffenverordeningen van de VNG staan uitgelegd in bijgevoegde ledenbrief. Daarnaast zijn er in de concept verordening specifieke Hengelose bepalingen opgenomen die afwijken van de Model verordening van de VNG. Te weten: - De begrippen minicontainer, rolcontainer, milieupas, afvalwijzer zijn toegevoegd (artikel 1); - De categorieën oud ijzer, autobanden en motorbanden, kadavers van kleine huisdieren, luierafval, puin, hebruikbare huisraad, huishoudelijk restafval zijn toegevoegd aan de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. In het zelfde artikel (artikel 3) wordt het college de mogelijkheid gegeven om zelfstandig nadere categorieën aan te wijzen; - De bepalingen die zien op de inzamelfrequentie (artikel 5) zijn aangepast op een wijze zodat ze voldoen aan de actuele specifiek voor Hengelo relevante situatie; - De bepalingen die zien op de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (artikel 11) zijn eveneens aangepast aan de specifiek voor Hengelo relevante situatie; - Er is een mogelijkheid opgenomen om bedrijfsafvalstoffen (al dan niet in de detailhandelconcentratiegebieden Binnenstad, Kasbah en Groot Driene) aan de inzameldienst aan te bieden, mits de aanbieders ervan in het bezit zijn van een met de inzameldienst afgesloten overeenkomst (o.a. artikel 14). - Er zijn bepalingen opgenomen die zien op de inzameling van afvalstoffen in detailhandelconcentratiegebieden (o.a. Paragraaf 7); - De overgangsbepalingen die niet van toepassing zijn op de Hengelose situatie zijn geschrapt (artikel 32). Inwerkingtreding De Afvalstoffenverordening 2012 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit worden, na vaststelling, gelijktijdig gepubliceerd, zodat ze gelijktijdig in werking treden.

3 PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT De verordening is overeenkomstig de bepalingen van artikel Wm, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Hengelose inspraakverordening ter inspraak aangeboden. De concept-verordening heeft conform Afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: - de Afvalstoffenverordening 2012 vast te stellen; - kennis te nemen van het bij de verordening behorende uitvoeringsbesluit. OPSOMMING VAN BIJLAGEN - Afvalstoffenverordening 2012; - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 (met bijlagen 1 t/m 3); - Ledenbrief VNG met kenmerk Lbr.08/056;

4 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G B. Leferink BVL OA ONDERWERP Vaststellen Afvalstoffenverordening AANLEIDING EN DOEL In het kader van de invoering van Diftar, deregulering en de noodzaak om de Afvalstoffenverordening 2008 aan te passen aan de laatste regelgeving (waaronder de Dienstenrichtlijn) moet de verordening van 2008 herzien worden. Dit gebeurt door voorliggend voorstel. De concept-verordening heeft conform Afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. OVERWEGINGEN Het vergunningstelsel uit de (oude) verordening is voornamelijk vervangen door algemene regels. Zulks overeenkomstig de modelverordening van de VNG, welke voldoet aan de Dienstenrichtlijn. De meer gedetailleerde regels hebben weliswaar hun grondslag in de verordening maar deze zijn op uitvoeringsniveau opgenomen in het bijbehorende uitvoeringsbesluit. De regels die in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen zijn doorgaans frequenter aan veranderingen onderhevig en kunnen op deze manier eenvoudiger worden gewijzigd, hetgeen als een efficiencywinst kan worden beschouwd. In de verordening zijn onder andere bepalingen over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel opgenomen en is de frequentie van inzameling aangegeven. Hierdoor diende de verordening overeenkomstig de bepalingen van artikel Wm, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Hengelose inspraakverordening ter inspraak te worden aangeboden overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken). Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Diftar Om invulling te geven aan de reeds genomen raadsbesluiten die gerelateerd zijn aan Diftar is de verordening hierop aangepast. Zo zijn de inzamelvoorzieningen voor de diverse afzonderlijk in te zamelen afvalstromen opgenomen en zijn er speciale inzamelvoorzieningen geregeld om elke afvalstroom zo doelmatig en efficiënt mogelijk te verwijderen. Naast de in de verordening en de bijlagen opgenomen spelregels voor de omgang met afvalstromen zijn de bijbehorende tarieven opgenomen in de Verordening reinigingsheffingen 2012, welke afzonderlijk in procedure is gebracht (case code 11G201489). Wijzigingen ten opzichte van de Model verordening van de VNG De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere Model Afvalstoffenverordeningen van de VNG staan uitgelegd in bijgevoegde ledenbrief. Daarnaast zijn er in de concept verordening specifieke Hengelose bepalingen opgenomen die afwijken van de Model verordening van de VNG. Te weten: - De begrippen minicontainer, rolcontainer, milieupas, afvalwijzer zijn toegevoegd (artikel 1); - De categorieën oud ijzer, autobanden en motorbanden, kadavers van kleine huisdieren, luierafval, puin, hebruikbare huisraad, huishoudelijk restafval zijn toegevoegd aan de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. In het zelfde artikel (artikel 3) wordt het college de mogelijkheid gegeven om zelfstandig nadere categorieën aan te wijzen; - De bepalingen die zien op de inzamelfrequentie (artikel 5) zijn aangepast op een wijze zodat ze voldoen aan de actuele specifiek voor Hengelo relevante situatie; - De bepalingen die zien op de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (artikel 11) zijn eveneens aangepast aan de specifiek voor Hengelo relevante situatie; - Er is een mogelijkheid opgenomen om bedrijfsafvalstoffen (al dan niet in de detailhandelconcentratiegebieden Binnenstad, Kasbah en Groot Driene) aan de inzameldienst aan te bieden, mits de aanbieders ervan in het bezit zijn van een met de inzameldienst afgesloten overeenkomst

5 (o.a. artikel 14). - Er zijn bepalingen opgenomen die zien op de inzameling van afvalstoffen in detailhandelconcentratiegebieden (o.a. Paragraaf 7); - De overgangsbepalingen die niet van toepassing zijn op de Hengelose situatie zijn geschrapt (artikel 32). Inwerkingtreding De Afvalstoffenverordening 2012 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit worden, na vaststelling, gelijktijdig gepubliceerd, zodat ze gelijktijdig in werking treden. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Niet van toepassing. (De financiële aspecten worden opgenomen in de Verordening reinigingsheffingen case code 11G , welke afzonderlijk in procedure is gebracht.) COMMUNICATIE EN INSPRAAK De verordening is overeenkomstig de bepalingen van artikel Wm, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Hengelose inspraakverordening ter inspraak aangeboden. De concept-verordening heeft conform Afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN N.v.t. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: - de Afvalstoffenverordening 2012 vast te stellen; - kennis te nemen van het bij de verordening behorende uitvoeringsbesluit. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

ECLBR/U Lbr. 15/091

ECLBR/U Lbr. 15/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aanbieding Model- Afvalstoffenverordening 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501751 Lbr. 15/091 bijlage(n)

Nadere informatie

De burgemeester. Mr. A. Wolfsen

De burgemeester. Mr. A. Wolfsen Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 de vast te stellen met als belangrijkste veranderingen * het vervallen

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Motie Naar aanleiding van de motie is nadrukkelijk gekeken naar de schooltijden en de voor- en nadelen van de invoering van opstapplaatsen.

Motie Naar aanleiding van de motie is nadrukkelijk gekeken naar de schooltijden en de voor- en nadelen van de invoering van opstapplaatsen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201900 497586 / 497586 ONDERWERP Aanpassing verordening leerlingenvervoer. G.W. Hidders SAM Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te beschouwen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te beschouwen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 17632-1 Emmeloord, 4 december 2012. Onderwerp Afvalstoffenverordening Voorgenomen besluit De Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2013 vaststellen. Advies raadscommissie Raadscommissie WO adviseert

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten: Actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten: Actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201887 394266 / 394266 ONDERWERP A.C.J. Mahler BP Br Vaststelling best.plan Deurningerstr.-Schaepmanstr. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Ontwerp besluit tot opheffing locatie ondergrondse inzamelvoorziening Johannes Poststraat/Leendert Valstarhof, Geuzenveld

Ontwerp besluit tot opheffing locatie ondergrondse inzamelvoorziening Johannes Poststraat/Leendert Valstarhof, Geuzenveld Ontwerp besluit tot opheffing locatie ondergrondse inzamelvoorziening Johannes Poststraat/Leendert Valstarhof, Geuzenveld Besluitcode Locatie aanduiding Stadsdeel Type voorzieningen : NW18-03233/00668-V76A-75

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen

Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Versie : Kenmerk : Vastgesteld : Inwerkingtreding

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 500791-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 16 oktober 2017. Onderwerp Gescheiden inzameling van grondstoffen op basisscholen Advies raadscommissie Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Nadere informatie

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen.

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. SAMENVATTING AANGEPAST RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201428 441067 / 441067 ONDERWERP M.W.G. Horck PF Mu Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. AGENDANUMMER

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 17R R Indiener: college van burgemeester en wethouders. Datum: 16 mei 2017 Portefeuíllehouder(s): Wethouder Stolk

RAADSVOORSTEL 17R R Indiener: college van burgemeester en wethouders. Datum: 16 mei 2017 Portefeuíllehouder(s): Wethouder Stolk RAADSVOORSTEL 17R.00317 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders 17R.00317 Datum: 16 mei 2017 Portefeuíllehouder(s): Wethouder Stolk Portefeuille(s): Contactpersoon: Afval S Reiniging

Nadere informatie

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 februari 2010 Bundelnr. 12 Onderwerp : Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Voorgestelde beslissing: 1. De raad voorstellen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 De raad van de gemeente Eemnes; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26

Nadere informatie

Artikel 3 Indiening aanvraag De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 5 leden 1en 2 van de APVG-1994.

Artikel 3 Indiening aanvraag De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 5 leden 1en 2 van de APVG-1994. AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE GRONINGEN Toelichting aanvullingen/wijzigingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begrippenlijst is uitgebreid met de begrippen inzamelvergunning,

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Jan Duivenvoordestraat thv 2, Geuzenveld Besluitcode: NW /78C-22

Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Jan Duivenvoordestraat thv 2, Geuzenveld Besluitcode: NW /78C-22 Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Jan Duivenvoordestraat thv 2, Geuzenveld Besluitcode: NW18-04113/78C-22 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West Gelet op: - Artikel 10.26 Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2018

Afvalstoffenverordening Avri 2018 Afvalstoffenverordening Avri 2018 Auteur Avri Versie 1 Datum Juni 2017 Afvalstoffenverordening Avri 2018 Het algemeen bestuur van Avri \besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Avri

Nadere informatie

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; e (12' Hof van Twente Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2019 Registratienummer: 705501 Vergadering: 27 november 2018 Agendapunt: 11 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd.

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd. Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/18 Datum : 14 februari 2012 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden

Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden Raad Onderwerp: Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden Samenvatting: Inleiding: Op grond van artikel 10.23 Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200612 111111111 / 421707 R.G.J, ter Beek WZ OA ONDERWERP AGENDANUMMER Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018

Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 10.23, 10.24 lid 2, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer; gezien het

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / K. Fiselier BP OA. Intensivering project 'Eigen Kracht in het CJG' Zorg voor de mens

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / K. Fiselier BP OA. Intensivering project 'Eigen Kracht in het CJG' Zorg voor de mens SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200260 / 417446 K. Fiselier BP OA AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 03 - Zorg voor de mens REDEN VAN AANBIEDING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november, en nr 1209 8 RV gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

m. van der meer BP Lie Plan van scholen

m. van der meer BP Lie Plan van scholen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200662 477860 / 477860 ONDERWERP Plan van scholen 2013-2016. m. van der meer BP Lie AGENDANUMMER D1 BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

De Afvalstoffenverordening Woudenberg 2017:

De Afvalstoffenverordening Woudenberg 2017: RAADSBESLUIT Registratiekenmerk: 175527 Raadsvergadering van: 24 november 2016 Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de Gemeente Woudenberg, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR28712_1. Afvalstoffenverordening 2010 (7.21)

CVDR. Nr. CVDR28712_1. Afvalstoffenverordening 2010 (7.21) CVDR Officiële uitgave van Haaksbergen. Nr. CVDR28712_1 20 juni 2017 Afvalstoffenverordening 2010 (7.21) Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de

Nadere informatie

Te besluiten om: Ons college werkt de nieuwe Afvalstoffenverordening verder uit in een Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening.

Te besluiten om: Ons college werkt de nieuwe Afvalstoffenverordening verder uit in een Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 9 juni 2016 Onderwerp: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Afvalstoffenverordening Krimpen aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017

Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017 Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. H. Oude Hesselink PF Mu 11G / e wijziging Beleidsbegroting Middelen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. H. Oude Hesselink PF Mu 11G / e wijziging Beleidsbegroting Middelen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200502 / 418739 ONDERWERP H. Oude Hesselink PF Mu AGENDANUMMER 5 e wijziging Beleidsbegroting 2011. BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B.W.M. Nijboer GBT El. 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B.W.M. Nijboer GBT El. 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200673 357074 / 357074 ONDERWERP B.W.M. Nijboer GBT El 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie afval inzamelvoorzieningen voor NDSM-straat ter hoogte van huisnummers 212-214 NDSM terrein Besluitcode: NO19-03260/N0765 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord Gelet

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel De raad van de gemeente Beesel; Gelezen het voorstel van het college van 20 december 2010, inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2011 van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Doesburg

Afvalstoffenverordening van de gemeente Doesburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Doesburg. Nr. 80729 24 december 2014 Afvalstoffenverordening van de gemeente Doesburg De raad van de gemeente Doesburg; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 De afvalstoffenverordening heeft betrekking op welke regels er gelden voor het aanbieden en verwijderen van afval en het achterlaten van straatafval. Deze verordening is gebaseerd

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 00285/5-1.3 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 oktober 2017; gelet op de bespreking van de

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakel, Besluit

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakel, Besluit Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: Zaaknr. 26654-2017 Onderwerp: Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht 2018 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 18 september 2018

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 18 september 2018 (f/ GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering: Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 8 november 2018 R18.068 Rsl 8.00485 Onderwerp: erordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse inzamelvoorzieningen voor NDSM-straat naast nr. 1, NDSM-terrein Besluitcode: NO /N0693

Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse inzamelvoorzieningen voor NDSM-straat naast nr. 1, NDSM-terrein Besluitcode: NO /N0693 Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse inzamelvoorzieningen voor NDSM-straat naast nr. 1, NDSM-terrein Besluitcode: NO19-02985/N0693 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord Gelet op: - Artikel

Nadere informatie

1. In te trekken de Afvalstoffenverordening 2016 Dronten 2. Vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening 2019 Dronten

1. In te trekken de Afvalstoffenverordening 2016 Dronten 2. Vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening 2019 Dronten Afvalstoffenverordening 2019 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 30 oktober, no B18.002803.; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de

Nadere informatie

Ontwerp besluit tot opheffing locatie inzamelvoorziening Grimbergenstraat t.h.v. 19, Nieuw Sloten

Ontwerp besluit tot opheffing locatie inzamelvoorziening Grimbergenstraat t.h.v. 19, Nieuw Sloten Ontwerp besluit tot opheffing locatie inzamelvoorziening Grimbergenstraat t.h.v., Nieuw Sloten Besluitcode Locatie aanduiding Stadsdeel Type voorzieningen : NW-0/00-VH-0 : VH-0 : Nieuw-West : ondergrondse

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Duinlustpad 2, Tuindorp Nieuwendam Besluitcode: NO /3163-N0686

Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Duinlustpad 2, Tuindorp Nieuwendam Besluitcode: NO /3163-N0686 Ontwerp Aanwijzingsbesluit locatie inzamelvoorzieningen Duinlustpad 2, Tuindorp Nieuwendam Besluitcode: NO19-02534/3163-N0686 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord Gelet op: - Artikel 10.26 Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit Raadsvoorstel Vergadering : 29 januari 2013 Nummer : Raad 2013/002 Datum voorstel : 18 december 2012 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : Ad Cardon (078) 770 6002 ad.cardon@alblasserdam.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B. Nijboer GBT Mu. Belastingtarieven Middelen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B. Nijboer GBT Mu. Belastingtarieven Middelen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201425 382052 / 382052 ONDERWERP Belastingtarieven 2011 B. Nijboer GBT Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 41 Besluit: Gemeenteraad 26 april 2011 Gemeenteblad AFVALSTOFFENVERORDENING HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 41 Besluit: Gemeenteraad 26 april 2011 Gemeenteblad AFVALSTOFFENVERORDENING HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 41 Besluit: Gemeenteraad 26 april 2011 Gemeenteblad AFVALSTOFFENVERORDENING HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015 De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ ]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 *ZD8B66F6A78* Raadsbesluit 2011-69 Zaaknummer : 11-9499 - 254 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 Overwegende, de wetwijzigingen door de invoering van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 23 oktober Geachte raad,

Raadsvoorstel. 23 oktober Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 178319 Behandeld door: A. van de Kamp Datum: 23 oktober 2018 Agendapunt: Onderwerp: Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Renswoude 2019 Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG.

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG. Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 15 december 2009 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2009/16533 RTG: 2 december 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene

Nadere informatie

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd.

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 33019 13 juni 2014 Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, Gezien het voorstel van het college van 26 juni 2013;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Casenummer: 18.B Pagina 1 van 8

Afvalstoffenverordening Casenummer: 18.B Pagina 1 van 8 Afvalstoffenverordening 2019 - Casenummer: 18.B.00282 Pagina 1 van 8 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard, houdende regels over de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en over

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Advies: De raad voor te stellen de afvalstoffenverordening vast te stellen

Advies: De raad voor te stellen de afvalstoffenverordening vast te stellen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: J. van Leeuwen Tel nr: 8211 Nummer: 16A.01100 Datum: 7 november 2016 Team: Afval & Reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019

Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019 Beleidsregels Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019 citeertitel: Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019 vastgesteld bij besluit van: 2 april 2019 Beleidsregels Nadere regels Verordening

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. 15.61; gelet op: Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Wet Milieubeheer,

Nadere informatie

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Verordening Afvalstoffenheffing Leeuwarden 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL De raad van de gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van het college van 11 december 2013; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en Wet

Nadere informatie

I org WHEEVTH Nr GEWIJZIGD Houten, 8 mei 2012

I org WHEEVTH Nr GEWIJZIGD Houten, 8 mei 2012 Raadsvoorstel I org.00000714 WHEEVTH Nr.2012-016 GEWIJZIGD Houten, 8 mei 2012 Bouwverordening gemeente Houten, herziening 2012 Onderwerp: Bouwverordening gemeente Houten, herziening 2012 Beslispunten:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018 Afvalstoffenverordening 2019 (0637205124) De afvalstoffenverordening Zoetermeer stelt regels op het gebied van inzameling van verschillende afvalstoffen in de gemeente Zoetermeer. Hiermee worden de kaders

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 De raad van de gemeente Dantumadiel; gelezen het voorstel van het college van 4 december 2012; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Beslistermijn 2 Artikel 3 Indiening aanvraag 2 Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 2 Artikel 5 Persoonlijk karakter

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2008

Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2008 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR4624_1 12 juli 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2008 Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2008 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening op de Legesverordening 2010

Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening op de Legesverordening 2010 Raadsvoorstel Vergadering van : 21 februari 2012 Agendanummer : 8 Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door OnderwerD -------------

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017

Afvalstoffenverordening 2017 Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (afvalstoffen);

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING DINKELLAND 2016

AFVALSTOFFENVERORDENING DINKELLAND 2016 CVDR Officiële uitgave van Dinkelland. Nr. CVDR476640_1 13 februari 2018 AFVALSTOFFENVERORDENING DINKELLAND 2016 De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nummer 86;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nummer 86; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nummer 86; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. 2. de basis voor de inspraakverordening, artikel 150 Gemeentewet (Gem.wet), wordt gewijzigd.

Aan de gemeenteraad. 2. de basis voor de inspraakverordening, artikel 150 Gemeentewet (Gem.wet), wordt gewijzigd. Bijlagen 2006 Agendapunt: 12 6 december 2006 nr. 45/5 reg.nr. PR05.317/05.20 Voorstel tot het vaststellen van de Inspraakverordening Oldenzaal 2006 en de daarbij behorende toelichting Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Delft 13 DEC Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. BBV-nr.

Gemeente Delft 13 DEC Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. BBV-nr. Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV-nr. college van B&W 27-09-2016 L.B. Harpe MJ van den Berg / RA Verduijn 0620962236 /

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr. 38811; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013met bijbehorende tarieventabel

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013met bijbehorende tarieventabel CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR250382_1 1 mei 2018 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013met bijbehorende tarieventabel De raad van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 159814 16 november 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo Aan de Raad Made, 7 september 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 23 september 2010 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Zaaknummer 13-12-2018 18-107 Onderwerp: Belastingverordeningen 2019 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019 Gevraagde beslissing 1. Vast te stellen: f. De Legesverordening

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie