MT940 Structured versie Formaatbeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving"

Transcriptie

1 MT940 Structured versie Formaatbeschrijving

2 Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT Algemene informatie Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING Aandachtspunten Veld 86: SEPA en non-sepa overboeking scenario s Veld 86: SEPA en non-sepa incasso scenario s 10 BIJLAGE 1: TRANSACTIE CODES 11 BIJLAGE 2: TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN 12 BIJLAGE 3 : SEPA REDEN RETOUR CODES 13 BIJLAGE 4: CHANGE LOG 14

3 1. Het SWIFT MT940 structured exportformaat 1.1 Algemene informatie De officiële naam voor dit rapportageformaat is MT 940 Customer Statement Message ( MT 940 Klantafschriftbericht ), een internationaal formaat dat gebruikt wordt als het digitale equivalent van de officiële papieren rekeningafschriften. Op het afschrift staan het beginsaldo en het eindsaldo op de boekdatum vermeld, evenals specifieke gegevens over alle boekingen op de rekening. De door Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct geleverde SWIFT MT940 Structured is niet geheel SWIFT-conform. Zo begint het bericht bijvoorbeeld met de aanduiding :940: en is de berichto m- vang niet beperkt tot de toegestane berichtomvang van SWIFT. Het afschrift is leeg indien er geen boekingen beschikbaar zijn voor de opgegeven boekdatum. Via het structured exportformaat wordt extra informatie voor SEPA-en beschikbaar gesteld. De MT940S geleverd via de kanalen Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct sluit het bericht altijd af met veld 62F. Vanaf november 2015 is het mogelijk, om naast rekening-courant rekeningen, ook de MT940 Structured van spaarrekeningen op te vragen. Deze versie van MT940S bevat de technische beschrijving van de MT940 Structured die geleverd wordt via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1.2 Formaatstructuur Elk informatieblok in een klantafschriftbericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan. Het bestand begint met een vaste waarde :940:. Elk afschrift in het bestand begint met veld-20 en eindigt bij het volgende veld-20 of wanneer het einde van het bestand is bereikt. De volgorde van de velden binnen één bericht wordt beschreven in Hoofdstuk 2 Technische beschrijving. Binnen één afschrift kan de groep bestaande uit veld-61 en veld-86 meerdere keren voorkomen. Codes binnen veld-86 worden gescheiden door een schuine streep. Deze codes worden gebruikt om structuur in veld-86 aan te brengen en om de verschillende gegevens van elkaar te scheiden danwel te herkennen.

4 2. Technische beschrijving Veld/ subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Opmerkingen 940 V Bestandsheader 5!x :940: Niet SWIFT-compliant. 20 V Referentienummer transactie Record code 4!x :20: Formaat 3!x 940 Bijvoorbeeld: 940S O Code 1!x S Boekdatum 6!n <JJMMDD> Gerelateerde transactie referentienummer 25 V Rekeningnummer Herkenning dat het de Structured formaat betreft. Wordt niet gebruikt. 28C V Record code 4!x :25: Identificatie van de rekening Afschriftnummer/ Volgnummer 35x Record code 5!x :28C: Afschriftnummer 5n <IBAN><spatie> <Muntsoort> <boekdagnummer> Het rekeningnummer wordt, indien beschikbaar, getoond in IBAN formaat inclusief de muntsoort van de rekening. Scheidingsteken [/] Wordt niet gebruikt. Volgnummer [2!n] Wordt niet gebruikt. Het boekdagnummer wordt elk jaar gereset. Bijvoorbeeld: 2 januari 2015: <1> 5 januari 2015: <2> 19 januari 2015: <12> 4 januari 2016: <1> 5 januari 2016: <2> 19 januari 2016: <12> Let op: medio januari 2016 wordt het afschriftnummer gewijzigd in <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar aangepast en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset. Voor meer informatie zie Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen. 60 V Vorig Boeksaldo Record code 5!x :60F: Debet / Credit 1!a Waarde D of C

5 Veld/ subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam 61 O [0-n] Afschriftregel Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Datum 6!n <JJMMDD> Opmerkingen De datum is gelijk aan de boekdatum van het eindsaldo van het vorige afschrift. Muntsoort 3!x Muntsoort van de rekening. Vorig boeksaldo 15!d Record code 4!x :61 De komma, als decimaal scheidingsteken, is in begrepen in de 15 posities. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (BHD) ,000 (JPY) , Sub 1 V Valutadatum 6!n <JJMMDD> Valutadatum van de transactie. Sub 2 O Boekdatum [4!n] <MMDD> Wordt niet gebruikt. Sub 3 V Debet / Credit 2a Alleen waarde D (debet) en C (credit) worden gebruikt. Sub 4 O Kapitaalcode [1!a] Wordt niet gebruikt. Sub 5 V Bedrag 15!d Sub 6 Sub 7 Sub 8 V V O Identificatiecode Transactiesoort Referentie Rekeninghouder Referentie van de rekeninghoudende instantie 1!a3!c 16!x [//16x] Sub 9 O Aanvullende gegevens [34x] <EREF> of <MARF> of <PREF> of <NONREF> De komma, als decimaal scheidingsteken, is in begrepen in de 15 posities. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (BHD) ,000 (JPY) , Zie Bijlage 1. Indien geen waarde beschikbaar is, wordt de waarde NMSC gevuld. Kan MARF (mandaatreferentie), EREF (End-toend referentie ) PREF (batchreferentie) of NONREF bevatten. Deze worden volledig gevuld in veld-86. Sub 7 wordt met spaties uitgevuld tot 17 posities. Let op: medio januari 2016 wordt de vaste lengte van 16 posities aangepast naar variabele lengte van 16 posities. Het veld wordt niet meer uitgevuld met spaties. Voor meer informatie zie Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen. Wordt niet gebruikt. Bevat het rekeningnummer van de tegenpartij. Dit kan ook een spaarrekening zijn. Het wordt gevuld in de volgende volgorde: 1. IBAN of 2. NON-IBAN of 3. Indien er geen rekeningnummer (beschikbaar) is van de tegenpartij, dan wordt het gevuld met 10 nullen.

6 Veld/ subveld Verplicht / Optioneel 86: O [0-6] Veldnaam Informatie voor rekeninghouder Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst 6*65x Inhoud Record code 4!x :86: Mandaatreferentie 35x /MARF/ End-to-End referentie 35x /EREF/ Batch referentie 35x /PREF/ Retour reden 4!c /RTRN/ Tegenpartij /BENM/ or /ORDP/ Opmerkingen Conform de richtlijnen van SWIFT, begint sub 9 op een nieuwe regel. De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code /PREF/. Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 3 voor de meest relevante codes, die voor kunnen komen, inclusief omschrijving. Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam 70x /NAME/ 1 Naam van de tegenpartij. ID 35x /ID/ ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/. Adres 70x /ADDR/ Adres van de tegenpartij. Omschrijvingsregels 390x /REMI/ 1 De omschrijvingsregels kunnen gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst. Gestructureerde omschrijvingsregels Incassant ID 35x /CSID/ CDTRREFTP//CD/ SCOR/ISSR/CUR/ CDTREF/<betalingskenmerk> Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currence-standaard. Uiteindelijke tegenpartij /ULTD/ of /ULTB/ Naam 70x /NAME/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij. ID 35x /ID/ ID van de uiteindelijke tegenpartij. Purpose /PURP/ Doel van de betaling of incasso, informatief. Purpose code 4!c /CD/ Doeleinde code. 1 Alleen van toepassing op MT940S over spaarrekeningen: bij non-sepa spaartransactie, wordt de naam van de tegenrekeninghouder niet vermeld met codewoorden /ORDP//NAME/ of /BENM//NAME/ maar met codewoord /REMI/. Bijvoorbeeld /REMI/Bouwbedrijf H. JanssenAanvullen saldo spaarrekening

7 Veld/ subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam Lengte [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud Opmerkingen 62F V Huidig boeksaldo Record code 5!x :62F: Debet / Credit 1!a Waarde D or C Datum 6!n <JJMMDD> Muntsoort 3!a Muntsoort van de rekening. 64 O 65 O [0-n] Huidig boeksaldo 15!d Beschikbaar saldo (per boekdatum) Record code 4!x Debet / Credit 1!a Datum 6!n Muntsoort 3!a Bedrag Vooruitliggend valutair saldo 15d Record code 4!x Debet / Credit 1!a Datum 6!n Muntsoort 3!a De komma, als decimaal scheidingsteken, is in begrepen in de 15 posities. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (BHD) ,000 (JPY) , Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. 86 O Vooruitliggend valutair saldo Informatie voor rekeninghouder 15d 6*65 Wordt niet gebruikt.

8 3. Veld 86: Omschrijving 3.1 Aandachtspunten Codes en omschrijvingen worden alleen teruggemeld indien de informatie in de transactie is opgegeven. Omschrijvingen en code woorden worden gescheiden door schuine strepen (/). Bijvoorbeeld: /MARF/ /EREF/ /... Informatie in veld 86 wordt doorlopend gevuld in 6 regels van 65 posities. Bijvoorbeeld: /MARF/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI/BENM//NAME/ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIKLMNOPQ /REMI/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZABCDEFGHI/CSID/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ Veld 86 is opgebouwd uit 6 x 65 posities. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. De volgorde van terugkoppeling is conform de volgorde zoals in de tabellen genoemd (zie hoofdstuk 3.2 en 3.3). Unstructured Remittance Informatie (=URI) kan gelijktijdig worden verantwoord met Structured Remittance Informatie (=SRI). Bijvoorbeeld: /REMI/<Unstructured Remittance Information>/CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/<Structured Remittance Information> Er wordt geen extra spatie meer toegevoegd aan het begin van elk aangeleverde omschrijvingsregel. SEPA Direct Debit initiatie: alleen waarde batchboeking TRUE is mogelijk bij de Rabobank. Rabobank volgt de bruto boekingsmethode. SEPA Credit Transfer initiatie: losse en of batchboeking zijn mogelijk bij de Rabobank. Indien batchboeking is TRUE volgt de Rabobank de bruto boekingsmethode. Batchboeking FALSE zorgt voor individuele transactieverwerking. Met betrekking tot MT940S van spaarrekeningen: Bij SEPA spaartransacties wordt de naam van de tegenpartij voorafgegaan met het code woord /BENM//NAME/ of /ORDP//NAME/. Bij overige spaartransacties is de naam van de tegenpartij te vinden in remittance information (/REMI/). Bijvoorbeeld /REMI/VOF RavesteinOpbouw reservering. Het verantwoorden van de naam van de tegenpartij met code woorden /BENM//NAME/ en /ORDP//NAME/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 2. SEPA informatie van SEPA spaartransacties is niet beschikbaar. Het verantwoorden van SEPA informatie middels de aanwezig code woorden zoals /EREF/, /MARF/, /CSID/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 2.

9 3.2 Veld 86: SEPA en non-sepa overboeking scenario s Omschrijving Lengte x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud 1A SCT debet 1B SCT debet Batch 3 Terugboeking SCT debet 5 SCT credit 7 Terugboeking SCT credit 9 non-sepa overboeking debet Veldcode 4!x :86: Mandaatreferentie 35x /MARF/ End-to-end referentie 35x /EREF/ Batchreferentie 35x /PREF/ Reden retour 4!c /RTRN/ 11 non-sepa overboeking credit Naam van de tegenrekeninghouder 70x 70x /BENM//NAME/ i /ORDP//NAME/ 1 BENM ORDP ORDP BENM BENM ORDP Identificatie van de tegenrekeninghouder 35x /ID/ 1 Adres van de tegenrekeninghouder 70x /ADDR/ 1 Omschrijvingsregels 390x /REMI/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij 70x /ULTD//NAME/ 1 /ULTB//NAME/ 1 Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij 35x /ID/ 1 Doeleinde code 4!c /PURP//CD/ 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/123456

10 3.3 Veld 86: SEPA en non-sepa incasso scenario s Omschrijving Lengte x = alfanumeriek! = vaste lengte a = alfabetisch c = waarde code lijst Inhoud 2 SDD debet 4 Terugboeking SDD debet 6 SDD credit 8 Terugboeking SDD credit 10 non-sepa incasso debet 12 non-sepa incasso credit Batch Veldcode 4!x :86: Mandaatreferentie 35x /MARF/ End-to-end referentie 35x /EREF/ Batchreferentie 35x /PREF/ Reden retour 4!x /RTRN/ Naam van de tegenrekeninghouder 70x 70x /BENM//NAME/ 1 /ORDP//NAME/ 1 ORDP BENM ORDP ORDP BENM Identificatie van de tegenrekeninghouder 35x /ID/ 1 Adres van de tegenrekeninghouder 70X /ADDR/ 1 Omschrijvingsregels 390x /REMI/ Incassant ID 35x /CSID/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij 70x /ULTD//NAME/ 1 /ULTB//NAME/ 1 Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij 35x /ID/ 1 Doeleinde code 4!c /PURP//CD/ 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/123456

11 Bijlage 1: Transactie codes Dit betreft de verantwoorde transactie codes uit veld 61 sub 6. Dit subveld kent 4 posities waarvan de eerste positie standaard wordt gevuld wordt met de letter N. Een overzicht van deze transactie codes zijn te vinden op de download pagina s van: RDC: SWIFT FileAct: Let op: de transactie codes zijn codes die door de Rabobank wordt gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactie codes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie.

12 Bijlage 2: Toekomstige wijzigingen Onderstaande tabel bevat verwachte/gewenste toekomstige wijzigingen van de MT940S geleverd via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct: Veld Naam Opmerking Verwachte implementatie 28C Afschriftnummer Het afschriftnummer wordt gewijzigd in <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar aangepast en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset. Medio januari 2016 Bijvoorbeeld: 2 januari 2015: <15001> 5 januari 2015: <15002> 19 januari 2015: <15012> 4 januari 2016: <16001> 5 januari 2016: <16002> 19 januari 2016: <16012> 61 sub 7 Referentie Rekeninghouder De vaste veld lengte van 16 posities wordt aangepast naar 16 posities variabel. Deze wijziging is conform de SWIFT richtlijn. 86 Informatie voor rekeninghouder Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van SEPA referenties middels gebruik van codewoorden zoals /MARF/, /EREF/, /CSID/. 86 Informatie voor rekeninghouder Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van de naam van de tegenrekeninghouder bij non-sepa spaaroverboekingen middels codewoorden /ORDP//NAME/ en /BENM//NAME/. Medio januari 2016 Onbekend Onbekend

13 Bijlage 3 : SEPA Reden retour codes Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de voorzien van een retour code. Deze code wordt in het SWIFT MT940 Structured formaat opgenomen in veld-86. In deze tabel staan de meest verwachte retour codes vermeld inclusief een omschrijving. Reden retour code Omschrijving Reden retour code Omschrijving AC01 Rekeningnummer onjuist RR04 Administratieve reden AC04 Rekeningnummer gesloten R001 Opdracht niet toegestaan AC06 Euro-incasso blokkade R002 Opdracht te vroeg of te laat AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde Administratieve reden Duplicaat R003 R004 SL01 TECH TM01 UPAY Rekeningnummer niet gevonden Niet toegestaan op G-rekening Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan BE04 Adres begunstigde ontbreekt BE05 Opdrachtgever onbekend CURR Incorrecte muntsoort CUST Weigering debiteur CUTA Afgekeurd DUPL Duplicaat FF01 Fout bestandsformaat FF05 Incasso type is onjuist FOCR Annuleringsverzoek MD01 Geen machtiging MD02 Onjuiste machtiging MD06 Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten MD07 Administratieve reden MS02 Geweigerd door debiteur MS03 Geweigerd door bank PC01 Technische reden PC02 Technische reden PC03 Technische reden RC01 BIC onjuist RR01 Administratieve reden RR02 NAW debiteur ontbreekt RR03 NAW crediteur ontbreekt

14 Bijlage 4: Change log Titel: Formaatbeschrijving MT940 Structured Versie: Datum: Namens: Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct Contact: Rabobank Nederland, Zakelijke Klantkanalen Leidseveer 35, 3511 SB Utrecht Postbus HG Utrecht Datum Versie Wijziging Reden wijziging Algemene layout wijzigingen. Layout wijziging Verwijdering van kolommen RIB en RCM. Layout wijziging Hoofdstuk 1.1 verwijdering tekst dat veld 64 en 65 op z n vroegst 2014 geleverd kan worden. Datum is onbekend. Tekstuele wijziging Veld 28C: toegevoegd verwijziging naar bijlage 2. Tekstuele wijziging Veld 61 sub 6: transactie code 999 gewijzigd in MSC. Wijziging Veld 86: code woord ISDT wordt niet meer verstrekt. Wijziging Veld 86: URI en SRI kunnen gelijktijdig voorkomen. Wijziging Veld 86: nieuwe code woorden toegevoegd /ULTD/, /ULTB/, /PURP//CD/. Wijziging Veld 86: lengte van de omschrijvingsregels uitgebreid. Wijziging Veld 86: code woorden toegevoegd aan de technische beschrijving Hoofdstuk 3.1: voorbeeld toegevoegd URI gecombineerd met SRI Hoofdstuk 3.1: verwijderd URI en SRI kunnen niet gelijktijdig voorkomen Hoofdstuk 3.1: verwijderd een extra spatie toegevoegd na elk aangeleverde omschrijvingsregel Hoofdstuk 3.2: nieuwe code woorden toegevoegd /ULTD/, /ULTB/, /PURP//CD/. Tekstuele wijziging Tekstuele wijziging Wijziging Wijziging Wijziging Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen toegevoegd. Verbetering Bijlage 3 SEPA Reden retour codes toegevoegd. Verbetering Bijlage 4 Change log toegevoegd. Verbetering Hoofdstuk 1.1: verwijdering overbodige tekst. Tekstuele wijziging Toegevoegd aan hoofdstuk 1.1: vanaf november 2015 is het mogelijk om MT940S op te vragen van spaarrekeningen. Wijziging

15 Datum Versie Wijziging Reden wijziging Toegevoegd aan hoofdstuk 1.1: de formaatbeschrijving is ook van toepassing op SWIFT FileAct Veld 28C: toevoeging verwachte implementatie Wijziging Veld 61 sub 7: toevoeging verwachte implementatie Wijziging Veld 86: voetnoot toegevoegd bij /NAME/ en /REMI/ met betrekking tot MT940S over spaarrekeningen Toegevoegd aan hoofdstuk 3.1: aandachtspunten over MT940S van spaarrekeningen. Tekstuele wijziging Verduidelijking Verduidelijking Hoofdstuk 3.2 en 3.3: de titel van het hoofdstuk gewijzigd. Verduidelijking Bijlage 2: veld 28C: gewijzigd verwachte implementatie. Bijlage 2: veld 61 sub 7: gewijzigd verwachte implementatie. Bijlage 2: veld 86 toevoeging ontbrekende informatie over spaarrekeningen. Wijziging Changelog: adres toegevoegd tbv support. Verbetering

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86:

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving

Nadere informatie

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) November 2018 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3

Nadere informatie

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Juni 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1

Nadere informatie

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Augustus 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren

Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Inhoudsopgave 1 CSV Exportformaat 3 1.1 Algemene beschrijving 3 1.2 Aandachtspunten 3 1.3

Nadere informatie

Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect

Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Beschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

Beschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Beschrijving verschillen MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 2.1 Verschillen Rabobank

Nadere informatie

Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect

Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 CHANGE

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen

Nadere informatie

Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving

Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften

Nadere informatie

Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.0 Datum: 5 mei 2011 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden Wijzigingen betaal-bestandsformaat EDI/Payext Bij ABN AMRO

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen

Nadere informatie

betalen-adresboek in

betalen-adresboek in Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabobank Internetbankieren Professional Professional Per 1 januari 2015 Inhoud Tarieven zakelijk 1. Algemeen 3 2. CSV voor het betalen-adresboek 3 3.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Deze formaat beschrijving is geldig vanaf 1 augustus 2014. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940

Nadere informatie

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD Naam afdeling of projectteam: Relatiebeheer Datum laatste wijziging: December 2010 Initialen laatste auteur: Versie: 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...3 2 Bestandsopmaak...3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur

Nadere informatie

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving Definitief Classificatie: OPEN Versie 4.1-1 november 2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inhoud...4 2.2 Verstrekking...6 2.3 Wijziging...6 2.4 Testen...6 3 Technisch... 7 3.1 Structuur...7

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Wat moet ik aanpassen? 2 Waar moet ik op letten? 3 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 4 Bij

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie