Enschede 5,7. Werkstuk door een scholier 2172 woorden 21 mei keer beoordeeld. Nederlands. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enschede 5,7. Werkstuk door een scholier 2172 woorden 21 mei keer beoordeeld. Nederlands. Inleiding"

Transcriptie

1 Werkstuk Nederlands Enqu Enschede Werkstuk door een scholier 2172 woorden 21 mei 2001 te over de ramp in 5,7 66 keer beoordeeld Vak Nederlands Inleiding Dit verslag moeten we maken voor het vak Nederlands. Het omvat een verslag doormiddel van een schriftelijke enquête. Kim en ik hebben besloten dit verslag te doen over de nazorg van de ramp in Enschede. Hier vooraf gaand nog even wat informatie over de ramp. Op 13 mei begon er een brand wat in eerste instantie een gewone brand leek in de opslag plaats van Fireworks, maar dat liep uit in een ongewone grote ramp. De zware explosies van zaterdag middag hebben een grootdeel van de Enschedese wijk Mekkelholt weggevaagd. Vele mensen verloren hun huizen, dierbaren, dieren kort om alles. Het enige wat hun nog hadden waren de spullen die ze op het moment van de ramp bij zich hadden. De getroffenen konden zich melden o.a bij de Diekmanhal daar konden ze ook slapen en eten. En wachten op een nieuwe verblijfplaats. Nu, vier maand na de ramp, zijn er vele dingen gebeurd. En er blijven vele vragen hangen over wie heeft dit veroorzaakt, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Hier over zijn de meningen verdeeld. Daarom is er ook een onderzoekscommissie ingesteld om die dingen uit te zoeken. Maar de nabestaanden en de getroffenen daar hoor je eigenlijk niets meer van. Worden die nog gesteund? Worden die nog bij de verwerking van de ramp geholpen? Hebben ze genoeg financiële steun gekregen? Dit zijn de vragen waarop wij antwoord willen. En zo nog veel meer dit alles kunt u lezen in dit verslag over de nazorg van de ramp en wij hopen dat we daar over wat meer duidelijkheid kunnen krijgen doormiddel van de enquête. Hoofdstuk 1: Probleemstelling Ons doel is te onderzoeken of mensen tevreden zijn over de nazorg. En als ze niet tevreden zijn, waaraan het dan ligt. En dan de resultaten in kaart te brengen en dit vervolgens naar Meneer Mans te brengen. Pagina 1 van 15

2 Hoofdstuk 2:Doelgroep Wij hebben 2 doelgroepen namelijk de direct betrokkenen en de niet rechtstreeks betrokkenen. Van de direct betrokkenen weten wij dat die doelgroep op 13 mei de ramp mee hebben gemaakt en dat sommige daardoor nog steeds problemen hebben. Wat overigens niet gek is. De slachtoffers die direct getroffen zijn, leiden vaak aan psychische klachten. Daar gaan we nu even wat dieper op in. Maar ook de niet betrokkenen kunnen daar aan lijden daar om gaan we ook zeer voorzichtig met onze doelgroep om. Banger Sommigen zijn banger en waakzamer dan normaal. Ze voelen zich zo kwetsbaar dat ze constant voor een nieuw gevaar lijken te komen staan. Harde geluiden of plotselinge geluiden waarvoor heen mensen niet op reageerden, roepen nu (lichamelijke) schrikreacties op. Ook schrikken ze van bepaalde geuren die hun doen denken aan de ramp? Vermoeid gevoel Dat slachtoffers en direct betrokkenen zich na verloop van tijd vermoeid gaan voelen is dan ook niet vreemd. Door de toegenomen oplettendheid en de opdringende herinneringen zijn mensen constant bezig geestelijke arbeid te verrichten. En geestelijke arbeid is net zo vermoeiend als lichamelijke. De slachtoffers en de direct betrokkenen raken als ware overwerkt. Dit met lusteloosheid en vermoeidheidsgevoelens als resultaat. Zeker als mensen veel praktische dingen nog moeten regelen. Verlies geduld en concentratie De getroffenen verliezen gemakkelijker hun normale geduld. Bij het minste of geringste reageren ze geprikkeld en dat kan je ze natuurlijk niet kwalijk nemen. De vermoeidheid gaat ook ten koste van het eigen concentratie vermogen. Men maakt veel eerder allerlei fouten of weet ineens niet meer precies waar men mee bezig was. Al deze zogenaamde stress reacties zijn normale reacties op abnormale schokkende gebeurtenissen. Afleiding zoeken Toch zijn slachtoffers of getroffenen niet helemaal overgeleverd aan allerlei belevingsreacties. Mensen bezitten tevens een natuurlijk afweermechanisme tegen overbelasting aan pijnlijke gedachten en gevoelens. Door er niet over te praten, hard te gaan werken of op een andere wijze afleiding zoeken, kunnen slachtoffers Pagina 2 van 15

3 op adem komen. Ze zijn in staat om op andere momenten de ramp of de rampzalige gevolgen te vergeten, of herinneringen er aan vermijden. En dat is wel zo nuttig en zo prettig. Praten helpt Tenminste zo lang het niet bij vermijden blijft. Verwerken is namelijk niet het zelfde dan wegstoppen, ontkennen of het verzwijgen van de ervaringen, gedachten en gevoelens. Zoals een gewone wond moet ook een psychische wond goed worden verzorgd. Door er met anderen er over te praten gebeurt dat. Het is een goede manier om spanningen, verdriet, en nare gedachten kwijt te raken. Praten lucht op, net zo als huilen. En dat gaat natuurlijk ook niet in een keer, zoals een gewone wond ook niet in een dag is genezen. Voor de getroffenen is het daarom goed dat ze er regelmatig over blijven praten. Dat getroffenen dan soms het gevoel krijgen dat ze voor de tiende keer het zelfde vertellen is begrijpelijk maar niet erg. Het gaat immers over gebeurtenissen die je nooit vergeet. Aandacht vanuit de omgeving Daarom is serieuze aandacht vanuit de omgeving zo belangrijk. Mensen die de tijd nemen om te luisteren naar het verhaal van de slachtoffers en de direct betrokkenen. Dat anderen op een niet sensationele manier vragen stellen over wat er is gebeurd, hoe het gaat of wat er te gebeuren staat. Kortom dat de mensen begrip tonen en erkenning geven. Niet alleen de eerste dagen of de eerste week, maar ook de maanden na de ramp. Want het overleven van en schokkende gebeurtenis is wat anders dan het leven er na. Hoofdstuk 3:Onderzoeksopzet. We gaan de getroffenen van de ramp zo veel mogelijk thuis enquêteren dat is mogelijk omdat Kim ook getroffen is bij de ramp. Daardoor kent Kim de mensen die in het ramp gebied woonden en ze weet ook waar ze nu verblijven. Deze mensen gaan we enquêteren na schooltijd. Daar hebben we denk ik wel een paar dagen voor nodig want het lijkt ons een beetje veel werk omdat al die mensen nu verspreid door heel Enschede en omstreken wonen. We gaan de niet getroffenen in de stad enquêteren, want de meeste mensen die daar lopen zijn niet echt serieus betrokken geraakt bij de ramp en deze zijn ook meestal sneller berijd op mee te werken aan de enquête, omdat het voor hun minder gevoelig is. Deze gaan we ook enquêteren na schooltijd op verschillende dagen om een beter overzicht te krijgen. Hoofdstuk 4: De enquête Hallo. Pagina 3 van 15

4 Wij zijn Tyun en Kim en wij zitten op het ROC aan de Buursestraat. Onze leraar Nederlands heeft ons de opdracht gegeven om een enquête te maken over een onderwerp dat wij zelf mochten bedenken. Wij hebben gekozen voor het onderwerp de nazorg van de ramp. Wij willen graag weten hoe u hierover denkt en willen u graag vragen om uw hulp. Alvast bedankt. Tyun en Kim. 1) Bent u direct betrokken bij de ramp? Ja, namelijk. Nee. 2) Waar was u tijdens de ramp?. 3) Wat vindt u van het optreden van burgemeester Mans meteen na de ramp? Kon beter Slecht Geen mening. 4) Burgemeester Mans moet blijven!, wat vindt u hiervan? Mee eens. Pagina 4 van 15

5 Niet mee eens. 5) Wat vindt u van het optreden van de hulpverleners? Voldoende Onvoldoende Slecht 6) Wat vindt u van de directe opvang van de slachtoffers in de Diekmanhal? Slecht 7)Bent u gewond geraakt tijdens de ramp? Ja. Nee. 8) Zo ja, bent u hiervoor behandeld? Ja. (ga verder met vraag 9 en 10) Nee. ( ga verder met vraag 11) 9) Waar bent u behandeld? Pagina 5 van 15

6 MST Huisarts Anders, namelijk 10) Bent u tevreden over deze hulp? Ja. Nee, namelijk 11) Heeft u deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek? Ja. Nee, omdat 12) Wat vindt u van dit onderzoek? Zeer goed.. Matig. Slecht. 13) Wat vindt u van de financiële regelingen? Zeer goed Pagina 6 van 15

7 Matig Slecht 14) Wat vindt u van het aanbod van tijdelijke woonruimte? Zeer goed Matig Slecht. 15)Wat vindt u van giro 777? Zeer goed Matig Slecht 16) Bent u op de hoogte van wat er gebeurt met de opbrengsten van giro 777? Ja. Nee. Pagina 7 van 15

8 17) Heeft u deelgenomen aan een activiteit die in samenwerking met giro 777 is georganiseerd? Ja, namelijk Benefietconcert Normaal Anders.. Nee. 18) Wat vindt u van deze activiteiten? Zeer goed. Matig Slecht. 19) Heeft u deelgenomen aan de stille tocht? Ja. Nee. 20) Wat vindt u van deze stille tocht? Mooi Te druk Had voor mij niet gehoeven. Pagina 8 van 15

9 21) Wat vindt u van het bezoek van koningin Beatrix aan het rampgebied? Zeer goed Was niet nodig Geen mening. 22) Wat vindt u ervan dat andere gemeentes de slachtoffers een vakantie hebben aangeboden?.. 23) Wat vindt u dat gemeente Enschede doet voor de slachtoffers? Genoeg. Voldoende Te weinig 24) Wat vindt u van de informatie over de oorzaak van de ramp? Genoeg Voldoende Onvoldoende. 25) Wat vindt u ervan dat de slachtoffers met een bus door het rampgebied mochten? Pagina 9 van 15

10 26) Bent u zelf onder begeleiding het rampgebied in geweest? Ja. Nee. Hoofdstuk 5: Reacties van de enquête De meeste mensen vonden het wel leuk om de enquête in te vullen. De scholieren die we hier op school hebben gevraagd werkten er ook enthousiast aan mee. Maar er waren ook mensen die zwaar getroffen waren die vonden het best wel moeilijk om de enquête in te vullen. Hoofdstuk 6: Resultaten van de enquête De enquête is afgenomen en nu gaan we kijken wat er van geworden is. 1) Bent u direct betrokken bij de ramp. Antwoorden op die vraag 2. Waar was u tijdens de ramp? Antwoorden op die vraag 3. Wat vindt u van het optreden van burgemeester Mans meteen naar de ramp. 4. Burgermeester Mans moet blijven!, wat vindt u hiervan? Pagina 10 van 15

11 5. Wat vindt u van het optreden van de hulpverleners? 6. Wat vindt u van de directe opvang van de slachtoffers in de Diekmanhal 7. Bent u gewond geraakt tijdens de ramp? 8. Zo ja, bent u hiervoor behandeld? 2 personen waren gewond geraakt en beiden zijn ze hier voor behandeld. 9. Waar bent u behandeld? Beiden zijn ze behandeld bij MST. 10. Bent u tevreden over deze hulp? Beide personen zijn tevreden over de hulp. 11. Heeft u deel genomen aan het gezondheidsonderzoek? Pagina 11 van 15

12 Niemand heeft deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek, en dat om de volgende redenen. 12. Wat vindt u van dit onderzoek? 13. Wat vindt u van de financiële regelingen? 14. Wat vindt u van het tijdelijk aanbod van tijdelijke woonruimte? 15. Wat vindt u van giro 777? Pagina 12 van 15

13 16.Bent u op de hoogte van wat er gebeurt met de opbrengsten van giro 777? 17. Heeft u deelgenomen aan een activiteit die in samenwerking met giro 777 is georganiseerd? In totaal hebben 3 mensen mee gedaan aan activiteiten. 1 aan het Benefiet concert 1 aan het Normaal concert 1 persoon heeft geld gestort deze hoort bij de categorie anders, maar het is eigenlijk geen activiteit. 18. Wat vindt u van deze activiteiten? 19. Heeft u deelgenomen aan de stille tocht? 20. Wat vindt u van deze stille tocht? 21. Wat vindt u dat de gemeente Enschede doet voor de slachtoffers? 22.Wat vindt u ervan dat andere gemeentes de slachtoffers een vakantie hebben aangeboden? 23. Wat vindt u dat de gemeente Enschede doet voor de slachtoffers? 24. Wat vindt u van de informatie over de oorzaak van de ramp? 25. Wat vindt u ervan dat slachtoffers met een bus door het ramp gebied mochten? 26. Bent u zelf onder begeleiding het rampgebied in geweest? Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen Aan onze enquête hebben 20 mensen meegedaan. Daar onder waren 10 getroffenen en 10 niet getroffenen. Daarom lopen soms de antwoorden uiteen. Pagina 13 van 15

14 Conclusies: Bijna alle geënquêteerden zijn het er mee eens dat burgemeester Mans moet blijven. Ze vinden dat hij goed heeft gehandeld tijdens en na de ramp. Ook de hulpverleners hebben hun werk prima verricht. Het is alleen jammer dat niet echt veel mensen mee hebben gedaan aan het gezondheidsonderzoek, dat was vooral te wijten aan dat mensen niet eens wisten dat het plaats vond. De financiële regelingen waren goed. Het tijdelijk aanbod van woonruimte was over het algemeen goed. Over giro 777 zijn de meningen verdeeld. Dat komt omdat ook iets minder dan de helft van de geënquêteerden niet weet wat giro 777 met de opbrengsten doet. Bijna niemand van onze enquête heeft deelgenomen aan activiteiten die in samenwerking met giro 777 zijn georganiseerd. Maar de activiteiten zijn door de geënquêteerden zeer goed tot goed bevonden. Er zijn maar 3 mensen naar de stille tocht geweest de rest zal het waarschijnlijk op de televisie gevolgd hebben. Men vond de stille tocht mooi, maar ook te druk. Het bezoek van koningin Beatrix aan het ramp gebied was niet nodig geweest, maar ze vonden het ook wel goed dat ze kwam. Iedereen vond het een goed idee en een mooi gebaar van de andere gemeentes om mensen die getroffen waren een vakantie aan te bieden. De meningen over wat de gemeente Enschede voor de slachtoffers doet loop heel erg uit een, de meerderheid zegt voldoende, maar is dat wel zo als je getroffen bent? De informatie over de oorzaak van de ramp is onvoldoende bevonden door de slachtoffers. En veel geënquêteerden vinden dat er nu nog steeds te weinig bekend is en dat dat al wel had gemoeten. Dat de slachtoffers met een bus door het ramp gebied mochten kwam zeer positief uit ons onderzoek. Er is er maar 1 met een bus het ramp gebied in geweest en deze geeft ook aan televisie beelden zeggen veel, maar niet alles. Aanbevelingen: Laat burgemeester Mans burgemeester van Enschede blijven. Pagina 14 van 15

15 Zorg dat er op korte termijn duidelijkheid wordt verstrekt over de ramp. En geef de informatie vrij waar de mensen recht op hebben. Kondig onderzoeken en activiteiten van tevoren aan en probeer ze eventueel ook nog te promoten als dat mogelijk is. Pagina 15 van 15

...de draad weer oppakken

...de draad weer oppakken ...de draad weer oppakken Na de schok... Volwassenen Informatie voor volwassenen die betrokken zijn geweest bij een schokkende gebeurtenis Betrokken raken bij een schokkende gebeurtenis, dat laat niemand

Nadere informatie

Soms gebeurt het toch...

Soms gebeurt het toch... Soms gebeurt het toch... Informatie over stressreacties na schokkende gebeurtenissen K E N N I S E R VA R I N G K U N D E 25 jaar kennis, ervaring, kunde Verbijsterd, machteloos, angstig, verdrietig en

Nadere informatie

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS Betrokken raken bij een schokkende gebeurtenis laat niemand onberoerd. Je bent er meestal niet op voorbereid en als het gebeurt kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor

Nadere informatie

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR OUDERS Betrokken raken bij een schokkende gebeurtenis laat niemand onberoerd. Je bent er meestal niet op voorbereid en als het gebeurt kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder

Terrorisme en dan verder Terrorisme en dan verder Hoe kunt u omgaan met de gevolgen van een aanslag? - Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie.

Nadere informatie

VERDER NA EEN TRAUMA. Infobrochure voor slachtoffers

VERDER NA EEN TRAUMA. Infobrochure voor slachtoffers VERDER NA EEN TRAUMA Infobrochure voor slachtoffers Het overkomt je plotseling 4 Mij overkomt het niet 6 Normale reacties op abnormale gebeurtenissen 8 Ermee bezig blijven 9 Gevoelens (of situaties) vermijden

Nadere informatie

Een dierbare verliezen. Informatie voor nabestaanden

Een dierbare verliezen. Informatie voor nabestaanden 00 Een dierbare verliezen Informatie voor nabestaanden Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren, en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

jongeren vanaf 12 jaar

jongeren vanaf 12 jaar Na de schok... de draad weer oppakken Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis. Na de schok de draad weer oppakken Informatie voor

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag?

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Publieksversie Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Algemeen Een dierbare verliezen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG042 / Een dierbare verliezen / 14-07-2015 2 Een dierbare verliezen U heeft

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Depressies

Praktische opdracht ANW Depressies Praktische opdracht ANW Depressies Praktische-opdracht door een scholier 1714 woorden 27 februari 2002 7,9 16 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding: Deze brochure gaat over depressies. Op het moment hebben

Nadere informatie

VERLIES VAN EEN DIERBARE INFORMATIE OVER ROUWVERWERKING FRANCISCUS VLIETLAND

VERLIES VAN EEN DIERBARE INFORMATIE OVER ROUWVERWERKING FRANCISCUS VLIETLAND VERLIES VAN EEN DIERBARE INFORMATIE OVER ROUWVERWERKING FRANCISCUS VLIETLAND Verlies lijden en verdriet hebben Verlies lijden is iets dat de meeste van ons op een bepaald moment in hun leven meemaken en

Nadere informatie

Hoe help je iemand die aan zelfmoord denkt?

Hoe help je iemand die aan zelfmoord denkt? Hoe help je iemand die aan zelfmoord denkt? Bel bij accuut gevaar meteen Stel de vraag Als je denkt dat iemand aan zelfmoord denkt, vraag er dan naar. Kies de vraag die bij jou past. Of kies je eigen woorden,

Nadere informatie

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013 Debriefing Opvang na een schokkende gebeurtenis Geert Taghon 2013 Definitie schokkende gebeurtenis Een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en duidelijk leed

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Een dierbare verliezen Over de gevoelens die u kan ervaren en tips om goed voor uzelf te zorgen INFORMATIEBROCHURE VOOR DE NABESTAANDEN Een dierbare verliezen U hebt kort geleden iemand verloren. Dat

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor ouders

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor ouders Hoe verwerk je een schokkende gebeurtenis? Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Patiënteninformatie Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en de gevoelens die u daarover kunt hebben Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en

Nadere informatie

Opvang na calamiteiten

Opvang na calamiteiten Opvang na calamiteiten 2011 Inleiding Je moet genieten van het moment, want voor je het weet is het voorbij. Je kunt geen plannen maken op lange termijn. Ik heb nu geleerd wie ik echt kan vertrouwen en

Nadere informatie

Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek

Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek Reacties tijdens een ziekenhuisopname Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op hun ziekenhuisopname. Een opname is altijd een ingrijpende gebeurtenis.

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Een kind helpen. na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtofferhulp 0900-0101. (lokaal tarief) na een misdrijf of een verkeersongeluk

Een kind helpen. na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtofferhulp 0900-0101. (lokaal tarief) na een misdrijf of een verkeersongeluk Een kind helpen na een misdrijf of verkeersongeluk Slachtofferhulp H E L P T na een misdrijf of een verkeersongeluk 0900-0101 (lokaal tarief) Een misdrijf of een verkeersongeluk kan een diepe indruk bij

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

Het verlies van een dierbare

Het verlies van een dierbare Het verlies van een dierbare Het Zorgpad Stervensfase is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De LCP is door het Erasmus MC Rotterdam en het IKNL locatie Rotterdam integraal

Nadere informatie

Oud worden en sterven met de oorlog

Oud worden en sterven met de oorlog Oud worden en sterven met de oorlog Mede mogelijk gemaakt door de Stichting 1940-1945 1 Oud worden en sterven met de oorlog Over wie gaat het Schokkende gebeurtenissen Kenmerken en stressreacties Verwerking

Nadere informatie

Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders

Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders Uw kind heeft een ongeluk gehad en is behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc. Naast lichamelijke gevolgen kan het ongeluk

Nadere informatie

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer Door je werk bij de brandweer kom je in veel verschillende situaties terecht. Sommige gebeurtenissen hebben een grote impact. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling 1 Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling Over de eerste keer dat je jezelf beschadigde 1. ik deed het omdat ik het wilde en van plan was 2. het gebeurde toevallig/per ongeluk 3. leek gewoon te

Nadere informatie

Een dierbare verliezen en daarover verdriet hebben

Een dierbare verliezen en daarover verdriet hebben Een dierbare verliezen en daarover verdriet hebben Verlies lijden is iets dat de meesten van ons op een bepaald moment in het leven meemaken. Dit kan een ingrijpende ervaring zijn. Het kan moeilijk zijn

Nadere informatie

Gezond thema: DE HUISARTS

Gezond thema: DE HUISARTS Gezond thema: DE HUISARTS 1. Wat gaan we doen? Praten over de huisarts en wat de huisarts doet. Nieuwe woorden leren over de huisarts. Het gesprek met de huisarts oefenen. 2. Wat vind ik van? Als je een-op-een

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Rouwproces. Door Dorine Peters SPV, Indigo Gelderland

Rouwproces. Door Dorine Peters SPV, Indigo Gelderland Rouwproces Door Dorine Peters SPV, Indigo Gelderland Definitie rouwproces Rouwen is het verwerken van een groot verdriet. Het is een proces waarbij iemand geleidelijk aan leert omgaan met pijn, verdriet,

Nadere informatie

Na de schok... de draad weer oppakken. Informatie voor volwassenen die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis.

Na de schok... de draad weer oppakken. Informatie voor volwassenen die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis. Na de schok... de draad weer oppakken Informatie voor volwassenen die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis. Na de schok de draad weer oppakken Informatie voor volwassenen

Nadere informatie

Hersenschudding Volwassenen en kinderen > 6 jaar. Afdeling Spoedeisende Hulp

Hersenschudding Volwassenen en kinderen > 6 jaar. Afdeling Spoedeisende Hulp 00 Hersenschudding Volwassenen en kinderen > 6 jaar Afdeling Spoedeisende Hulp U of een van uw naasten heeft een hersenschudding opgelopen door een ongeluk of plotselinge beweging van het hoofd. Dit wordt

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Stap 12: Dieper leren voelen

Stap 12: Dieper leren voelen Stap 12: Dieper leren voelen Dieper leren voelen & hoe zit het met (hoog)gevoeligheid? In deze les gaan we verder in op het leren voelen en bewust worden van je lichaam. Als je meer verbinding voelt met

Nadere informatie

Haïti. Anneke Vinke, 19 januari 2010

Haïti. Anneke Vinke, 19 januari 2010 Haïti Anneke Vinke, 19 januari 2010 Opzet Korte introductie Feiten en verder Morgen... PAUZE --> daarna vragen/discussie 2 Situatie: RAMP in Haïti TV beelden & leed: zien van pijn van kinderen niet te

Nadere informatie

Bedrijfs Opvang Team

Bedrijfs Opvang Team Bedrijfs Opvang Team Begeleiding na en optimaliseren van een gezonde verwerking van eenmalige schokkende gebeurtenissen te bereiken via BOT@Kompaanendebocht.nl of Receptie Kompaan en De Bocht Rillaersebaan

Nadere informatie

Ik ben de voet, en ik loop heel goed.

Ik ben de voet, en ik loop heel goed. Eén lliichaam, velle lleden Ik ben de voet, en ik loop heel goed. www.bijbelidee.nl (( voorbeelld )) Eén lliichaam, velle lleden Voorbereiding Op het werkblad staan een oor, mond, oog, neus, hand,voet,

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van huiselijk geweld net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

1Wat is dat eigenlijk, klagen?

1Wat is dat eigenlijk, klagen? 13 1Wat is dat eigenlijk, klagen? Zomaar een gesprek tussen willekeurige ouders van willekeurige kinderen in een willekeurige stad in een willekeurige wijk met willekeurige omstandigheden. Weet je wat

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Bedankt dat ik je dit mag toesturen...

Bedankt dat ik je dit mag toesturen... Bedankt dat ik je dit mag toesturen... Deze tips heb ik met zorg voor jou samengesteld. Veel leesplezier! Karin den Oudsten In mijn eigen leven heb ik nogal wat ervaringen meegemaakt die een behoorlijke

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) Een gespreksmodel Praktische suggesties voor een groepsgesprek na een schokkende gebeurtenis op een school (geleid door een groepsleerkracht,

Nadere informatie

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Hoe verwerk je een schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen

Nadere informatie

Psychosociale problemen bij kanker

Psychosociale problemen bij kanker Psychosociale problemen bij kanker mogelijkheden voor begeleiding in het azm Psychosociale problemen bij kanker Inleiding 3 Reacties 3 Begeleiding 3 Wanneer hulp inschakelen 4 Vroegtijdige herkenning 4

Nadere informatie

INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers. Wat nu? Duikongeval? NELOS Mental Coaching Team. Voor meer informatie

INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers. Wat nu? Duikongeval? NELOS Mental Coaching Team. Voor meer informatie NEDERLANDSTALIGE LIGA VOOR CMAS ONDERWATERONDERZOEK EN -SPORT VZW Foto: SanchaiRat - shutterstock. Duikongeval? Wat nu? NELOS Mental Coaching Team INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers Voor meer

Nadere informatie

Voorwoord 7 Leeswijzer 9

Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Deel I Traumatische ervaringen 1 Wat kinderen kunnen meemaken 15 2 De reacties van kinderen op trauma 21 3 De impact op het gezin en de school 33 Deel II Kinderen

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Resultaat enquête DBMGZ

Resultaat enquête DBMGZ Aantal geënquêteerden Resultaat enquête DBMGZ Van de 121 ingestuurde verzoeken, hebben er in het totaal 71 gereageerd. De antwoorden op de diverse vragen zijn ingedeeld naar 6 categorieën: 1. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Ik heb dit boek gekozen, omdat ik hem kreeg bij de Grote Lijsters vorig jaar. Toen ik de achterkant had gelezen, wilde ik weten hoe het zou aflopen.

Ik heb dit boek gekozen, omdat ik hem kreeg bij de Grote Lijsters vorig jaar. Toen ik de achterkant had gelezen, wilde ik weten hoe het zou aflopen. Boekverslag door een scholier 1942 woorden 16 juni 2007 7 13 keer beoordeeld Auteur Genre Tim Krabbé Psychologische roman Eerste uitgave 2002 Vak Nederlands I Beschrijvingsopdracht. 1. Motivatie van mijn

Nadere informatie

Veiligheid en Integriteit

Veiligheid en Integriteit Veiligheid en Integriteit Persoonlijke aspecten en effecten van (be)dreiging VBG 27 februari 2013 Rob van den Biggelaar adviseur sociale veiligheid / psycholoog E-mail: vandenbiggelaar@habilis.nl Deze

Nadere informatie

Eerste hulp aan hulpverleners die slachtoffer zijn van traumatische stress. Paul De Vuyst Preventieadviseur PSA Zeebrugge

Eerste hulp aan hulpverleners die slachtoffer zijn van traumatische stress. Paul De Vuyst Preventieadviseur PSA Zeebrugge Eerste hulp aan hulpverleners die slachtoffer zijn van traumatische stress Paul De Vuyst Preventieadviseur PSA Zeebrugge 1 Eerste hulp aan EHBO hulpverleners Dodelijke en zware ongevallen zijn situaties

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

NA DE SCHOK... INFORMATIE VOOR LERAREN

NA DE SCHOK... INFORMATIE VOOR LERAREN NA DE SCHOK... INFORMATIE VOOR LERAREN www.ggdbzo.nl Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen met kinderen een

Nadere informatie

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN

NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN NA DE SCHOK INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN Op een schokkende gebeurtenis bent u meestal niet voorbereid en als het gebeurt kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Als leerkrachten samen met kinderen een ingrijpende

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor zorgteam. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor zorgteam Zorgprogramma Doen bij Depressie Inleiding Deze folder is bedoeld voor afdelingsmedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor een cliënt bij wie een depressie

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands Enquête vakantiegedrag

Werkstuk Nederlands Enquête vakantiegedrag Werkstuk Nederlands Enquête vakantiegedrag Werkstuk door een scholier 1601 woorden 29 september 2006 5,6 39 keer beoordeeld Vak Nederlands Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 2 Inleiding Blz. 3 Onderzoeksresultaten,

Nadere informatie

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen)

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000tal leerlingen. 1. Kennis van het woord vluchteling:

Nadere informatie

...de draad weer oppakken

...de draad weer oppakken Na de schok... leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs Informatie voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs wanneer een schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden....de draad weer

Nadere informatie

Beter omgaan met STRESS. E-book

Beter omgaan met STRESS. E-book Beter omgaan met STRESS E-book In het kort - - - - - X 1. Bij stress helpt het om op een rij te zetten wat bij u spanning geeft en wat u juist energie geeft. 2. Praat er met iemand over die u vertrouwt.

Nadere informatie

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1

VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 SOCIAAL WERK VERWERKING NA EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS 1 U bent recent betrokken geweest bij een gebeurtenis waarbij u geconfronteerd werd met een aantal ingrijpende ervaringen. Met deze korte informatie

Nadere informatie

Lekker slapen. Tips voor een goede (nacht)rust

Lekker slapen. Tips voor een goede (nacht)rust Lekker slapen Tips voor een goede (nacht)rust Slaap: onmisbaar voor lichaam en geest. We hebben rust nodig om te herstellen van de dag. Bij kinderen is slapen daarnaast belangrijk voor een goede groei.

Nadere informatie

EEN VERLIES VERWERKEN KAN NIEMAND ALLEEN, OOK NIET OP HET WERK!

EEN VERLIES VERWERKEN KAN NIEMAND ALLEEN, OOK NIET OP HET WERK! EEN VERLIES VERWERKEN KAN NIEMAND ALLEEN, OOK NIET OP HET WERK! Wat doet u als werknemer als u na het overlijden van een geliefd persoon niet in staat bent om te werken? Als u innerlijk volledig in beslag

Nadere informatie

TOOLKIT ROUW EN VERDRIET

TOOLKIT ROUW EN VERDRIET TOOLKIT ROUW EN VERDRIET ALS JE IEMAND DICHTBIJ VERLIEST. Rouwen: een werkwoord waarvan je de betekenis pas leert kennen als je voor het eerst iemand verliest die veel voor jou betekende. Misschien wil

Nadere informatie

Screen & Treat. Sjef Berendsen

Screen & Treat. Sjef Berendsen Screen & Treat Sjef Berendsen 19-4-2012 Handboek PTSS Natuurlijk verloop stress reacties Het IVP stepped care model watchfull waiting door interne opvang, professionele back-up en monitoring eerste opvang

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten

Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten Folder 1 Inleiding Deze folder is bedoeld voor mensen met depressieve klachten en

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 3) Slot en doel 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Een bezoek van kinderen op de Intensive Care

Een bezoek van kinderen op de Intensive Care Een bezoek van kinderen op de Intensive Care Intensive Care Locatie Hoorn/Enkhuizen Een bezoek van kinderen op de Intensive Care Informatie voor ouders Het is altijd confronterend als een ouder of familielid

Nadere informatie

Huiswerk tips! Speciaal voor jou! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching

Huiswerk tips! Speciaal voor jou! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching Speciaal voor jou! De leergierige scholier Huiswerk tips! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching Schipperswijk 10 9665PM Oude Pekela tel: 06-10318833 info@moniquecoachtkids.nl www.moniquecoachtkids.nl

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Huiselijk geweld is: ruzie maken, schreeuwen, dreigen negeren, vernederen, uitschelden slaan, schoppen, door elkaar schudden dreigen met of

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel ZIEKTEBELEVING (NON) HODGKIN Inhoud... 3 Emoties... 4 Omgaan met de ziekte... 4 Praten over uw gevoelens... 5 Uw gedachten opschrijven... 5 Andere

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Adult Temperament Questionnaire Original author: Rothbart, Ahadi, & Evans Translated by: Hartmann & Rothbart Date version: 2001 Language: Nederlands

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus Berchem Tel.:

Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus Berchem Tel.: Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus 2.01 2600 Berchem Tel.: 03 205 74 80 - info@rondpunt.be www.rondpunt.be 25 080 Slachtoffers 0-14 jaar Doden (30 dagen) 11 Zwaargewonden 146 Lichtgewonden 2 220 Meerderheid

Nadere informatie

Informatie over stressreacties bij kinderen en andere relevante informatie naar aanleiding van de aardbeving in Haïti.

Informatie over stressreacties bij kinderen en andere relevante informatie naar aanleiding van de aardbeving in Haïti. Informatie over stressreacties bij kinderen en andere relevante informatie naar aanleiding van de aardbeving in Haïti. Ten behoeve van ouders en andere zorgverleners van kinderen die de aardbeving op Haïti

Nadere informatie

Lekker slapen. Tips voor een goede (nacht)rust

Lekker slapen. Tips voor een goede (nacht)rust Lekker slapen Tips voor een goede (nacht)rust Slaap: onmisbaar voor lichaam en geest. We hebben rust nodig om te herstellen van de dag. Bij kinderen is slapen daarnaast belangrijk voor een goede groei.

Nadere informatie

Agent 0-0-Papa. Copyright 2011 Kirstin Rozema - Engeman Auteur: Kirstin Rozema - Engeman Illustraties: Ulas Kaya & Sandy Wijsbeek

Agent 0-0-Papa. Copyright 2011 Kirstin Rozema - Engeman Auteur: Kirstin Rozema - Engeman Illustraties: Ulas Kaya & Sandy Wijsbeek Agent 0-0-Papa Copyright 2011 Kirstin Rozema - Engeman Auteur: Kirstin Rozema - Engeman Illustraties: Ulas Kaya & Sandy Wijsbeek Uitgeverij Boekenbent Omslagontwerp & vormgeving: Lint. grafisch ontwerp

Nadere informatie

Assertiviteit. e-book

Assertiviteit. e-book Assertiviteit e-book Opkomen voor jezelf Welkom in dit E-book. We willen je informeren over het onderwerp: opkomen voor jezelf. Hierin komt naar voren hoe je dat makkelijker kunt maken voor jezelf. Hoe

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie