Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS"

Transcriptie

1 Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS Werkstuk door een scholier 2966 woorden 1 januari ,6 254 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het onderzoeksterrein Mijn onderzoeksterrein is Amerika. De hoofdvraag Mijn hoofdvraag is: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? De deelvragen Mijn deelvragen zijn: 1. Wat is de Snow Belt? Wat is de Sun Belt? 2. Waarom trokken mensen weg uit de Snow Belt? 3. Waarom trokken mensen naar de Sun Belt? 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? 5. Het binnenlands migratiesaldo van Californië is negatief; hoe verklaar je dat er toch sprake is van bevolkingsgroei? 6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten? 7. Waarderen: Zijn de benamingen van Sun Belt en Snow Belt wel goed gekozen? Zijn ze elkaars tegenpolen? Antwoorden op de deelvragen 1. Wat is de Snow Belt? Wat is de Sun Belt? De Snow Belt is een gebied in het noordoosten van Amerika. Het is het belangrijkste industriegebied van de Pagina 1 van 7

2 Verenigde Staten. Het gebied is al heel oud: het is het eerste industriegebied en ontstond tijdens de industriële revolutie, doordat toen de industrie begon. De Sun Belt is een gebied in het zuiden en westen van de Verenigde Staten. Het is een goede plek voor bedrijven in de lichte industrie en de dienstensector. Omdat ze geen grondstoffen nodig hebben, kunnen ze zich vestigen waar ze willen. Er zitten daar dus veel bedrijven die in de lichte industrie of in de dienstensector werken. 2. Waarom trokken mensen weg uit de Snow Belt? Tijdens de industriële revolutie en erna was de Snow Belt of Manufacturing Belt verreweg het belangrijkste industriegebied en dus kwamen veel mensen erheen. De economie versterkte doordat dat industriegebied zowat een monopoly van de wereld had. Nog een reden waarom er veel mensen naar toe migreerden, was dat iedereen er aan werk kon komen, ook mensen met een lage of zonder opleiding. Zo konden de immigranten er ook terecht. Na verloop van tijd woonden er heel veel mensen. Deze situatie bleef zo, tot ongeveer Vanaf dat jaar kreeg de Verenigde Staten meer concurrentie van andere landen, waardoor de economie verslechterde. Als het niet goed gaat met de economie ontstaat er veel werkeloosheid, waardoor de immigratie op die plekken terugloopt: de mensen willen er niet meer heen, omdat ze er moeilijk of geen werk kunnen vinden en de mensen die er al zijn en geen werk kunnen vinden, migreren ook. Verder emigreren alle mensen die zich dat kunnen veroorloven: de rijkeren met een hoger inkomen en status dus. De mensen die het niet kunnen betalen, blijven achter, waardoor de hoogte van het inkomen terugloopt. Als de klanten van de bedrijven vertrekken, trekken ook de bedrijven zelf weg en dan loopt het industriegebied pas echt leeg. Niet dat het zo is dat het industriegebied nu helemaal leeg is, maar het bevolkingsaantal en de sterkte van de economie loopt ook terug. 3. Waarom trokken mensen naar de Sun Belt? De Sun Belt is erg zonnig en voor de bedrijven die werken in de lichte industrie en dienstensector maakte het niet uit waar ze heen gingen. Ze gebruiken namelijk nauwelijks grondstoffen. Omdat de mensen in de Sun Belt gingen wonen, kwamen de bedrijven ook daar. De bedrijven moeten namelijk wel naar de plaatsen waar de mensen wonen, om hun producten en diensten te verkopen. 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? Toen de Snow Belt leegliep, bleven de bedrijven die grondstoffen van die plek nodig hadden, over. Zij konden niet weg en probeerden er weer bovenop te komen. Na heel veel ontslagen en grote investeringen gaat het weer goed in de Snow Belt. En ook dáár is nu werkgelegenheid in de dienstensector. De mensen die uit de Snow Belt waren weggelopen, hadden dat voor een deel gedaan omdat de mensen met lagere lonen overbleven. Want doordat die overbleven, verouderden en vervuilden de steden, want er was in de stad geen geld genoeg meer om dingen schoon te houden en te vernieuwen. De verouderde en vervuilde industriesteden werden opgeknapt en kregen een nieuw stadsgezicht. Pagina 2 van 7

3 De mensen in de Sun Belt hadden ook nog grote investeringen in de wapenindustrie gedaan, maar na de val van het communisme en de ontspanning tussen oost- en West-Europa waren die wapens helemaal niet meer nodig. De Amerikanen in de Sun Belt verloren veel geld. Door deze tegenslag en doordat het weer goed ging met de economie in de Snow Belt, migreerden veel mensen terug naar de Snow Belt en gingen weg uit de Sun Belt. 5. Het binnenlands migratiesaldo van Californië is negatief; hoe verklaar je dat er toch sprake is van bevolkingsgroei? Bij veranderingen in bevolkingsaantal, wat bevolkingsgroei of bevolkingsdaling kan betekenen, spelen twee dingen mee. Eén menselijke factor en één natuurlijke factor. De menselijke factor is de migratie, die je kunt onderverdelen in emigratie en immigratie. Bij emigratie gaan er mensen weg uit een streek, plaats of land en bij immigratie komen er mensen bij i n een streek, plaats of land. De natuurlijke factor is de natuurlijke groei van de bevolking. Er kan sprake zijn van een geboorteoverschot of een sterfteoverschot. Bij een geboorteoverschot worden er meer mensen geboren dan er sterven en bij een sterfteoverschot sterven er meer mensen dan er geboren worden. In Californië is het binnenlands migratiesaldo negatief. Toch is er sprake van bevolkingsgroei. Dan moet er dus een geboorteoverschot zijn, en dat moet een geboorteoverschot zijn die zorgt dat er ondanks de emigratie toch bevolkingsgroei is. Een grote bevolkingsgroei is. Als er dan toch sprake is van bevolkingsgroei, moet dat komen door een geboorteoverschot, want er spelen twee factoren mee, en als het niet aan de ene factor ligt, moet het aan de andere factor liggen. Nu ga ik nog verklaren waarom er een geboorteoverschot is. Als er een negatief migratiesaldo is, hoeft het niet zo te zijn dat er alleen maar mensen wegtrekken. Er komen toch altijd wel immigranten. De immigranten die in Californië komen, komen vooral vanuit Zuid-Amerika. Die immigranten komen uit ontwikkelingslanden en daar krijgen de mensen meer kinderen. Als mensen immigreren, doen ze dat niet als ze heel oud zijn, maar ze krijgen vaak na hun immigratie nog kinderen. Omdat er zo n grote instroom van migranten uit Zuid-Amerika is, krijg je een stedelijke crisis in Californië. Het gaat slechter met de economie in de stad. Vooral de oudere en rijkere mensen vluchten, want de rijken kunnen het zich veroorloven en de ouderen zijn met pensioen en zijn dus niet aan hun werk gebonden. De hierboven genoemde dingen hebben een aantal gevolgen: omdat de immigranten nog jong zijn, zullen ze niet zo snel sterven. Er is dus minder sterfte, waardoor je gemakkelijker een geboorteoverschot krijgt. Verder krijgen de mensen in ontwikkelingslanden meer kinderen en de mensen die uit ontwikkelingslanden komen dus ook. Er zijn dus meer geboorten, omdat de groep immigranten, als ze in Californië zijn, veel kinderen krijgen. Verder krijgen de mensen die al in Californië wonen ook nog kinderen. Meestal is er in rijke landen toch al een klein geboorteoverschot. Bovendien heb je nog de ouderen en rijkeren die zijn vertrokken: de rijkere mensen krijgen toch niet veel kinderen e n voor hen in de plaats zijn mensen gekomen die wel veel kinderen krijgen. En omdat ook de ouderen vertrokken zijn daalt het aantal sterften. Dit alles bij elkaar zorgt voor Pagina 3 van 7

4 een geboorteoverschot die het negatief migratiesaldo van Californië overtreft, waardoor er ondanks een negatief migratiesaldo toch bevolkingsgroei is. De mensen in Amerika kunnen prima in de droge staten leven. Het zonnige en droge klimaat brengt ook nog geld binnen. Het land wordt een vakantieland, omdat mensen naar warme landen willen en zo verdienen de Amerikanen aan het toerisme door het klimaat. Aan activiteiten buiten, zoals pretparken en sporten in en op het water en op het land, verdienen de Amerikanen ook geld. Een leeg droog gebied is ook heel handig voor militaire vliegvelden voor oefeningen, doordat de mensen geen last van geluidsoverlast hebben en doordat er bijna nooit wolken zijn. Zo brengt de droogte geld in het laatje en is de droogte niet alleen een nadeel, maar ook een voordeel. Veel rijke mensen vinden het prettig om in een droog klimaat te wonen, omdat ze regen vervelend vinden. Dit is een reden waarom veel mensen op het droge klimaat af komen. Samengevat: de Amerikanen vinden het eigenlijk juist wel prettig om in een droog gebied te wonen om de volgende redenen: - Het klimaat is behalve droog, ook zonnig. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee die ik hieronder zal noemen. - De activiteiten die buiten zijn, worden een stuk aangenamer, bijvoorbeeld sporten in en op het water en op het land. - De toeristen voelen zich vaker aangetrokken tot een warm en zonnig klimaat en aan hen (die toeristen) verdienen de Amerikanen dus veel geld. - Doordat een droog gebied toch een stuk leger is dan andere gebieden, hebben de mensen geen last van geluidsoverlast van vliegtuigen. Hierdoor kunnen daar militaire oefeningen plaatsvinden. 6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten? Eerst wil ik bespreken hoe de mensen in droge gebieden aan water komen. Daarna ga ik er pas op in hoe de mensen in droge gebieden van de Verenigde Staten leven. De droge gebieden van de Verenigde Staten liggen in Californië en een beetje ten oosten daarvan. Er is daar zelfs al een kans tot erg grote kans op woestijnvorming. Je kunt wel leven in droge gebieden, maar de mogelijkheden zijn beperkt en het is moeilijk. Er wonen meestal minder mensen in droge gebieden en er zijn niet echt steden. Er zijn twee manieren om ondanks de droogte aan water te komen: water uit de grond halen en water van ergens anders vandaan halen. De eerste manier (het water uit de grond halen) is niet zo goed voor de bodem. Je moet dan erg voorzichtig zijn met de planten, die kunnen dan snel te weinig water krijgen. De tweede manier (het water ergens anders vandaan halen) kan al door de natuur worden gedaan. Bijvoorbeeld door middel van een rivier die water naar het binnenland aanvoert. Als de mens hier zelf voor moet zorgen (voor het ergens anders vandaan halen van water) doet de mens dat via pijpleidingen. Dit is echter heel duur, want de pijpleidingen moeten heel lang zijn. Daardoor kan dit alleen in rijke landen. Nu ga ik in op het leven van de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten kunnen tot de rijke gebieden worden gerekend die de lange pijpleiding met water wel kunnen betalen. Zij komen dan ook op die manier aan het benodigde water. Hoewel het niet handig is om in een Pagina 4 van 7

5 droog gebied te wonen, zijn er toch mensen die dat wel doen. In sommige drogen staten van de Verenigde Staten groeit de bevolking zelfs sneller dan in landen met meer neerslag. De droogste staten zijn ook de zonnigste staten. De droge staten behoren tot de Sun Belt. Daarom willen veel Amerikanen er wonen. 7. Waarderen: Zijn de benamingen van Sun Belt en Snow Belt wel goed gekozen? Zijn ze elkaars tegenpolen? Snow Belt is de bijnaam van het industriegebied: eigenlijk heet het gebied de Manufacturing Belt. To manufacture betekent vervaardiging, fabricage en in de Manufacturing Belt wordt veel geproduceerd. Een belt is een gebied. Het betekent dus dat er veel geproduceerd wordt in het gebied. De Sun Belt heet Sun Belt, omdat het er heel zonnig is en omdat het er erg goed met de economie gaat. De Snow Belt heet de Snow Belt, omdat er in de Snow Belt koude winters zijn en het er lange tijd wat minder ging met de economie. Een tijdje geleden waren deze gebieden wat meer elkaars tegenpolen dan tegenwoordig. Er komt steeds een kleiner verschil tussen de twee gebieden. De economie van de Sun Belt gaat een stuk slechter doordat er in Rusland geen communisme meer is en Oost- en West-Europa niet meer tegenover elkaar staan, maar samenwerken. De Verenigde Staten verdienden aan deze dingen veel geld door middel van de wapenindustrie die zij hadden. De economie in de Snow Belt is ook versterkt de laatste tijd. De bedrijven die er nog zaten hebben door middel van veel ontslagen en investeringen de boel weer opgekrikt en er zijn veel bedrijven in de dienstensector bijgekomen, zoals al in een eerdere deelvraag was te lezen. Ik vind de benamingen wel een beetje kloppen, maar niet zo erg. Het klimaat is niet het belangrijkste van de gebieden en door de naam lijkt dat wel zo te zijn. Dat die gebieden daar zitten heeft voor een deel wel met het klimaat te maken, maar dat komt ook door de grondstoffen. In de Snow Belt zitten namelijk meer van de belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor de zware industrie. Dat is eigenlijk de ware reden waarom de Snow Belt dáár zit. Zo goed zijn de benamingen dus niet gekozen. De Sun Belt is wel een betere benaming, omdat het klimaat daar wel een grote rol speelde voor het gebied zoals het nu is. Ik vind niet dat de gebieden elkaars tegenpolen zijn, omdat het nu steeds minder goed gaat met de Sun Belt en steeds beter met de Snow Belt. De peilen van de welvaart in de gebieden groeien steeds dichter naar elkaar toe. Het is tenslotte ook niet zo dat het altijd slecht weer is in de Snow Belt en altijd mooi weer in de Sun Belt. Antwoord op de hoofdvraag Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? Pagina 5 van 7

6 Eerst zal ik een samenvatting van de deelvragen geven, waaruit vooral blijkt hoe het patroon in de binnenlandse migratie voor 1980 was. Daarna zal ik antwoord geven op de hoofdvraag. Toen de industriële revolutie in Amerika begon, ontstond het industriegebied de Snow Belt. De eigenlijke naam van dat gebied is Manufacturing Belt. De industrie die er was, bestond voornamelijk uit zware industrie en dat betekent dat ze veel grondstoffen nodig hadden. Die grondstoffen waren daar te vinden, daarom was het belangrijkste industriegebied daar. Het was ongeveer het enige industriegebied met zware industrie en daardoor was er goede welvaart. Rond 1960 veranderde dat. Er kwam meer concurrentie, voornamelijk uit Japan, Europa en lagelonenlanden in Zuid-Oost-Azië. De economie begon in te zakken. Bovendien vonden de mensen het klimaat in de Snow Belt niet prettig, vanwege de koude winters. Een aantal mensen trokken naar een zonnig en droog gebied en er begonnen zich bedrijven te vestigen die werkten in de lichte industrie en in de dienstensector. Want in dat droge gebied waren niet zo veel goede grondstoffen aanwezig. Deze eerste bedrijven trokken heel veel mensen uit de Snow Belt aan. De meeste rijkere mensen trokken weg uit de Snow Belt, maar de armere mensen bleven over, omdat zij geen geld hadden om te migreren. De rijkere mensen zorgden voor een sterke economie in de Sun Belt en daardoor ging het daar erg goed. Ook het klimaat zat mee, alleen was het nogal droog. De Amerikanen legden buizen aan om aan water te komen en dat probleem was ook weer opgelost. Maar er migreerden ook armere mensen naar de Sun Belt, afkomstig uit Latijns-Amerika. Dat zorgde weer voor een iets slechtere economie. Ondertussen was het Snow Belt gebied best leeg geworden. De bedrijven die nog overbleven en niet weg konden, ontsloegen veel mensen en investeerden veel geld. Zo hielpen zij de economie in de Snow Belt er weer bovenop. Er kwamen ook nog was bedrijven in de dienstensector naar de Snow Belt en toen ging het daar echt weer goed. In de Sun Belt leden veel mensen toen ook nog grote verliezen aan investeringen in de wapenindustrie en toen migreerden de mensen weer naar de Snow Belt. Het patroon van de migratie na 1980 Vlak voor 1980 waren veel mensen weer naar de Snow Belt gemigreerd en was de Sun Belt weer aardig leeggelopen. Na 1980 trokken er juist weer veel mensen naar de Sun Belt, omdat het klimaat daar beter is. Vanaf dat moment kwam de computerindustrie ook op gang en die vestigde zich daar. Dat zorgde voor veel werkgelegenheid en er kon veel geld mee verdiend worden. Veel mensen trokken erheen. De Sun Belt was hét gebied met computerindustrie. Het ging daardoor heel erg goed met de economie en er trokken nog meer mensen heen. Tot voor kort ging het fantastisch met de computerindustrie, de laatste tijd iets minder. Ik denk dat de mensen in Amerika de hele tijd van de Sun Belt naar de Snow Belt en dan weer terug naar Pagina 6 van 7

7 de Sun Belt en dan weer naar de Snow Belt zullen trekken. Als de economie van het ene gebied inklapt, gaan de mensen naar het andere gebied en de mensen die in het ene gebied overblijven (meestal de bedrijven), werken de economie er weer bovenop. Dan trekken de mensen weer naar het ene gebied en gebeurt weer het omgekeerde. Het lijkt mij logisch om naar het gebied te trekken waar je het meeste verdient, ik denk dat ik dat ook zou doen, vooral omdat iedereen (je kennissen en familie) toch mee migreert. Ik zou ook geen zin hebben om met de armere mensen over te blijven in de stad (als ik tenminste rijk zou zijn). Je verliest je status dan ook, als je niet mee migreert. Ik zou altijd mee migreren, behalve als ik in het gebied zou blijven om daar de economie weer op te krikken, zodat de mensen weer terugkomen. Bronnen Woordenboek: Kramers Vertaalwoordenboek Engels Nederlands Redactie onder leiding van drs. H. Coenders Uitgeverij: Elsevier Internet: Verschillende andere werkstukken over dit onderwerp. Ik heb gezocht op de zoekterm migratie Verenigde Staten in het vak aardrijkskunde. Via deze site heb ik de plaatjes gezocht. Schoolboeken: De Geo Basisboek auteur: H. Dragt met medewerking van S.H. Bijker, drs. W. ten Brinke, drs. Chr, de Jong en drs. B. J. Maatman Ik heb B50 Droge gebieden, B51 Leven in droge gebieden, B84 Veranderingen in bevolkingsaantal en B129 Gevolgen van suburbanisatie gebruikt. Pagina 7 van 7

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1420 woorden 23 mei 2001 7,5 344 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het patroon van de binnenlandse migratie in de VS sinds

Nadere informatie

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde Boekverslag door E. 2247 woorden 24 september 2002 7.4 244 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Probleemstelling Na het maken van de deelvragen als voorbereiding, probeer ik een goed antwoord te vinden op

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1543 woorden 8 januari 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Inleiding In dit werkstuk wil ik

Nadere informatie

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt door een scholier 1713 woorden 9 december 2001 5,9 272 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5 Inhoudsopgave Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7 1 P a g e Tekstsamenvatting People on the move Verenigde staten: 4 Regio s - Noord-Oosten - Midwesten

Nadere informatie

www.aardrijkskundepagina.nl Pagina 1 van 4 Opdracht 1 Quiz voorgaand opgave 1. - Vraag 1: Zuid-Azië - Vraag 2: C - Vraag 3: Hindoeïsme - Vraag 4: 1,2 miljard - Vraag 5: De koe - Vraag 6: New Delhi - Vraag

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting door Anne 1154 woorden 12 april 2017 6,3 46 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

5.2. Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september keer beoordeeld. Geschiedenis. Inleiding

5.2. Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september keer beoordeeld. Geschiedenis. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september 2003 5.2 49 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding Ik wil wat vertellen over sommige bevolkingsgroepen die uit andere landen in ons lang

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8 Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8 Samenvatting door V. 1226 woorden 30 oktober 2016 7,1 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Par. 1.2 Er zijn 2 manieren om

Nadere informatie

Twee belangrijke aardrijkskunde vragen zijn waar komt iets voor? En waarom is het daar? Verklaring zoek je in interne factoren en externe factoren.

Twee belangrijke aardrijkskunde vragen zijn waar komt iets voor? En waarom is het daar? Verklaring zoek je in interne factoren en externe factoren. Samenvatting door Cristel 1008 woorden 26 juni 2016 7,1 3 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het grensgebied tussen Mexico en de VS: Illegalen overschrijding van Mexicanen richting de verenigde staten.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53

Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53 Samenvatting Aardrijkskunde Mobiliteit en Migratie t/m blz 53 Samenvatting door een scholier 1387 woorden 14 jaar geleden 6 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Het wisselen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1199 woorden 3 april 2003 6,2 29 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1 Paragraaf

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

4,3. Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling?

4,3. Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november 2004 4,3 19 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Vaak hebben mensen in een onderontwikkeld land ( of ontwikkelingslanden/de

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Arm en rijk

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Arm en rijk Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Arm en rijk Samenvatting door M. 990 woorden 4 jaar geleden 6,8 42 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1.2: Arm en rijk in de wereld Elk land

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf 2.1 2.2 Samenvatting door J. 1113 woorden 6 februari 2013 7,9 11 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 en 2.2 2.1 Een

Nadere informatie

Verschillend patroon in bevolkingsontwikkeling in 2014 in Limburgse regio s

Verschillend patroon in bevolkingsontwikkeling in 2014 in Limburgse regio s DECEMBER Neimed Krimpbericht Verschillend patroon in bevolkingsontwikkeling in in se regio s In nam de bevolkingsgroei in toe. In was een tegengestelde ontwikkeling: de daling nam wat toe. In is de daling

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door Lorenzo 1447 woorden 3 jaar geleden,3 30 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting AK Proefwerk Hoofdstuk 1 Begrippen:

Nadere informatie

4,7. Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

4,7. Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari 2005 4,7 43 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 5 Migranten: Mensen die van uit een land in een ander land komen wonen. Groepen

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3 Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april 2011 9,2 4 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Oefentoets hoofdstuk 3 Globalisering in steden: grootstedelijke gebieden in de VS 1 Bekijk bron 7. De bron

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m , 1.8

Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m , 1.8 Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m 1.4 + 1.7, 1.8 Samenvatting door K. 958 woorden 9 november 2013 6,5 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting aardrijkskunde paragraaf

Nadere informatie

6,6. Werkstuk door een scholier 1980 woorden 16 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,6. Werkstuk door een scholier 1980 woorden 16 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 1980 woorden 16 november 2006 6,6 197 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Inhoud: Voorwoord 3. - Wat verwachten we van dit werkstuk? - Hoe gaan we het aanpakken?

Nadere informatie

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 De Geo 2 k Aardrijkskunde voor de onderouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk 1 Azië! Deel van de wereld Start 1 Azie is een land / een werelddeel / een grote stad. Oost- en Zuidoost-Azië

Nadere informatie

Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen

Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen Werkstuk door een scholier 2302 woorden 19 februari 2000 5,6 374 keer beoordeeld Vak Economie Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 2. Werkwijze

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

6,2. Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari keer beoordeeld. 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land:

6,2. Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari keer beoordeeld. 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land: Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari 2003 6,2 191 keer beoordeeld Vak Economie 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land: 1. BNP uitgedrukt in US Dollars per inwoners. 2. Geboortecijfer

Nadere informatie

Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie)

Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie) Praktische-opdracht door J. 1743 woorden 12 september 2011 6,1 32 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdvraag Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie)

Nadere informatie

Doel: Na deze opdracht weet je weer waarom je blij bent dat je naar school mag gaan.

Doel: Na deze opdracht weet je weer waarom je blij bent dat je naar school mag gaan. Thema: kom er maar eens achter Geschiedenis De tijd van burgers en stoommachines Industriële revolutie Moeilijkheid : *** Juf Yvonne Doel: Na deze opdracht weet je weer waarom je blij bent dat je naar

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie?

Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie? Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie? Praktische-opdracht door een scholier 2129 woorden 18 juni 2006 6,5 45 keer beoordeeld Vak Economie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische-opdracht door een scholier 2048 woorden 22 april 2003 5,9 100 keer beoordeeld Vak Wiskunde C PRACTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: BEVOLKING Inhoudsopgave:

Nadere informatie

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni 2008 5,5 31 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 13 De oorzaken van bevolkingsgroei zijn: geboorte, sterfte, vestiging, vertrek. Migranten

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door V. 1441 woorden 21 mei 2017 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 Wat is een stad? 4 kenmerken: - Een bepaalde,

Nadere informatie

Opdrachten : Je moet 5 verschillende opdrachten maken. Zorg dat je daarvoor in tenminste 3 verschillende werkplekken komt.

Opdrachten : Je moet 5 verschillende opdrachten maken. Zorg dat je daarvoor in tenminste 3 verschillende werkplekken komt. Grote klus van : Opdrachten : Je moet 5 verschillende opdrachten maken. Zorg dat je daarvoor in tenminste 3 verschillende werkplekken komt. Laat de opdrachten aftekenen door een juf. Je mag natuurlijk

Nadere informatie

Antwoorden Aardrijkskunde H1 bevolking 1.7 t/m 1.9 en workitout

Antwoorden Aardrijkskunde H1 bevolking 1.7 t/m 1.9 en workitout Antwoorden Aardrijkskunde H bevolking.7 t/m.9 en workitout Antwoorden door een scholier 49 woorden april 08,7 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk Bevolking - antwoorden.7

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting door een scholier 568 woorden 9 juni 2016 7,3 15 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Kapitalisme-Communisme: Kapitalisme: West -landen:

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Een promille is één-duizendste gedeelte van een totaal. ( pro = per en mille = duizend ).

Een promille is één-duizendste gedeelte van een totaal. ( pro = per en mille = duizend ). Keuzeopdracht door een scholier 3148 woorden 4 maart 2003 5,8 164 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Bevolkingsberekeningen met promillen. (een aanvulling bij de Basisboeknummers 81 en 84) Soms moet je

Nadere informatie

5,6. Samenvatting door L woorden 28 december keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Aardrijkskunde Samenvattingen H De bevolking groeit

5,6. Samenvatting door L woorden 28 december keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Aardrijkskunde Samenvattingen H De bevolking groeit Samenvatting door L. 1534 woorden 28 december 2014 5,6 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde Samenvattingen H2 2.1 De bevolking groeit De bevolking van Nederland neem elke

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting door een scholier 1149 woorden 21 juni 2004 5,3 162 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 11 december 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/63721 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Kinderarbeid

Werkstuk Maatschappijleer Kinderarbeid Werkstuk Maatschappijleer Kinderarbeid Werkstuk door een scholier 2638 woorden 23 juni 2004 6,5 272 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding. Dit werkstuk gaat over kinderarbeid. Ik heb dit onderwerp

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschap Praktische-opdracht door een scholier 2835 woorden 20 juli 2012 5,8 112 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding De wereld. Heel veel natuurlijke elementen

Nadere informatie

Eén Korea, twee landen

Eén Korea, twee landen 1 Doelgroep De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw vmbo, havo en vwo. Het uitwerken van de opdrachten kost de leerling ongeveer een tot anderhalf lesuur (van 50 minuten). De onderzoeksvragen

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika

Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika Werkstuk door een scholier 1950 woorden 16 februari 2003 5,4 269 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Dit werkstuk gaat over de armoede in Zuid-Afrika. Ondanks

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

-Per dag ongeveer 200 mensen erbij (515 baby s maar er sterven 375 mensen)

-Per dag ongeveer 200 mensen erbij (515 baby s maar er sterven 375 mensen) Samenvatting door Saskia 1335 woorden 8 april 2014 7,5 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 2.1 Vergrijzing en ontgroening De bevolking groeit -Bevolkingsteller (CBS = Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II Eindexamen aardrijkskunde havo 000-II 3 Antwoordmodel Migratie en Vervoer Maximumscore de aantrekkingskracht van Frankrijk als voormalig koloniaal moederland / de gemeenschappelijke taal Maximumscore Uit

Nadere informatie

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Vwo doorstromers Lengte toets: 60 minuten 1. De lange adem van de geografie a. Figuur 1 Uiteenvallen Pangea. Ongeveer 200 miljoen jaar geleden begon het supercontinent

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 1 t/m 9

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 1 t/m 9 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 1 t/m Samenvatting door een scholier 1442 woorden 7 jaar geleden 5, 135 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H1 Ontwikkeling 2 Welvaart Meten van

Nadere informatie

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 04 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63721 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-085 18 december 2008 9.30 uur Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Nog 1 miljoen inwoners erbij, inwonertal zal harder groeien dan eerder gedacht

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

Thema 1 Onderweg. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Vakantie en vervoer. Recreatie en toerisme. Onder de loep. Frankrijk en België

Thema 1 Onderweg. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Vakantie en vervoer. Recreatie en toerisme. Onder de loep. Frankrijk en België Meander Samenvatting groep 7 Thema 1 Onderweg Samenvatting Vakantie en vervoer Reizen kun je met verschillende vervoermiddelen: de fiets, de auto, de bus, de trein, de boot of het vliegtuig. Als je op

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3.  1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Bevolking en Ruimte

Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Bevolking en Ruimte Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Bevolking en Ruimte Samenvatting door Z. 1730 woorden 20 februari 2019 0 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1.1) Bevolkingsgroei in Nederland Bevolkingsgroei

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door R. 149 woorden 7 juni 2012 4,8 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Globalisering in Azie 1970: - Aziatische platteland arm - te weinig

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting door M. 941 woorden 8 oktober 2012 6 113 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1, Regio in beeld: Zuid-Afrika Hoogteligging

Nadere informatie

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh?

Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Moesson Hoe komt het dat er moesson is in Bangladesh? Sanne Sas - 19 april 2017 MOESSON - H2A 1 Voorwoord Wat is moesson? Wat doet het? Wanneer is het aanwezig? Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat zijn

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek ruimte

Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek ruimte Samenvatting Aardrijkskunde Domein politiek r Samenvatting door een scholier 1261 woorden 14 jaar geleden 5,1 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk 1: Conflicten om rlijke indeling

Nadere informatie

Aantekening Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Globalisering

Aantekening Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Globalisering Aantekening Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Global Aantekening door F. 617 woorden 6 maart 2013 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 1: Wereldglobal 2,3 Global: Global verandert

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2018 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland

Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland Samenvatting door een scholier 583 woorden 8 februari 2005 4,7 21 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Module 3, aantekeningen.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6 Samenvatting door S. 1381 woorden 8 april 2014 6,9 6 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 3.4 India Shining? De olifant staat erop India staat

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk door een scholier 1970 woorden 12 oktober 2005 6,7 72 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdvraag: Hoe beschrijven en verklaren we

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1310 woorden 22 februari 2004 6,2 32 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Migratie en vervoer Hoofdstuk 1: Migratiestromen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

De antwoorden zoek ik op in de Bosatlas, en vergelijk ik met Nederland, Japan en Chili. Hieronder zie je waar de vier landen liggen.

De antwoorden zoek ik op in de Bosatlas, en vergelijk ik met Nederland, Japan en Chili. Hieronder zie je waar de vier landen liggen. Verslag door B. 2368 woorden 20 januari 2014 6,4 17 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Het land dat ik voor mijn werkstuk heb gekozen is Marokko. Daar heb ik voor gekozen omdat ik het een prachtig

Nadere informatie

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose Onderzoek, Informatie & Statistiek Bevolkingsprognose 218-24 Bevolkingsprognose 218-24 OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In de prognose wordt de meest waarschijnlijke

Nadere informatie

Sectorwerkstuk Aardrijkskunde Kleding- en schoenenindustrie

Sectorwerkstuk Aardrijkskunde Kleding- en schoenenindustrie Sectorwerkstuk Aardrijkskunde Kleding- en scho Sectorwerkstuk door een scholier 2750 woorden 27 juni 2006 6,6 216 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Ik heb gekozen voor het onderwerp de kleding

Nadere informatie

6,2. Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,2. Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei 2006 6,2 123 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Vergelijking van inwoners. 4,5 3. De culturen. 6 3.1 De taal. 6 3.2 De eetgewoonten.

Nadere informatie

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden Caribisch Nederland in cijfers Henk van de Velden Inhoud Algemeen Dataverzameling Ontwikkeling Bevolking Werkgelegenheid Inkomen / koopkracht Prijzen Economie Conclusie 2 Medewerkers statistieken CN Over

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Uitdaging door bevolkingsexplosie

Uitdaging door bevolkingsexplosie Berkenboom Humaniora 1 Aardrijkskunde 4 e jaar Uitdaging door bevolkingsexplosie Geogenie p. 60-63 Atlas p.... 2.. Bevollk kiingsgroeii tegenover -stagnatiie 1. Wereldkaarten: bevolkingsspreiding, ontwikkeling,

Nadere informatie

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw.

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw. Naam: Vakantie _ Een groot aantal Nederlanders gaat ieder jaar één keer op vakantie. Vaak gaat de reis naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, of nog verder. Maar Nederlanders

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers

Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers Samenvatting door een scholier 1745 woorden 14 juni 2003 5,4 181 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde B43 Plantengroei en neerslag Invloed van afnemende neerslag

Nadere informatie

Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019

Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019 Opgavenboekje Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019 Inhoud pagina Aanwijzingen voor de kandidaten 2 A Tien meerkeuzevragen 3 B Crisis in Venezuela 5 C Fore-arcs en back-arcs 6 D I Amsterdam,

Nadere informatie

De Geo 2 TH Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1

De Geo 2 TH Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 De Geo 2 TH Aardrijkskunde voor de onderouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderouw van th - Docentenhandleiding 2 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

Opdracht bevolkingsgroei

Opdracht bevolkingsgroei Opdracht bevolkingsgroei Soms moet je bij het vak Aardrijkskunde een beetje kunnen rekenen. In de eerste klas heb je schaalberekeningen gemaakt. In de tweede klas komen bevolkingsberekeningen aan de orde.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Leerweg: TL Klas: 3 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Toetsnr 3.1.1 Arm en rijk H1 + Atlasopdrachten Wat moet je voor de toetsing doen? Weet hoe de verschillen ontstaan tussen arm en rijk in NL, VS en

Nadere informatie

De termen HIV, Aids en Seropositief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn het niet dezelfde dingen.

De termen HIV, Aids en Seropositief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn het niet dezelfde dingen. Spreekbeurt door een scholier 1684 woorden 22 november 2002 7.2 312 keer beoordeeld Vak Nederlands Dit is een condoom, als je die niet gebruikt bij het vrijen kun je seksueel overdraagbare aandoeningen

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro

Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro Praktische opdracht Economie Prijsveranderingen door de Euro Praktische-opdracht door een scholier 2050 woorden 10 jaar geleden 7,6 15 keer beoordeeld Vak Economie Voorwoord Het onderwerp dat we hebben

Nadere informatie

DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3

DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3 DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3 1. ARTIKEL PASSEND BIJ MOESSON-AZIE 1.1 ARTIKEL 1. 1 Tijdschrift : QUEST p 97, 08/2014 auteur: L., Geelen. 1 1.2 ANALYSE 1.2.1 LEERVRAAG EN LEERPLANDOEL WAAR KOMT

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

H2. indeling van de bevolking

H2. indeling van de bevolking H2. indeling van de bevolking Ieder land wordt bevolkt. Maar niet de hele bevolking werkt. Niet iedereen wil werken, en niet iedereen kan werken. Denk aan huisvrouwen of huismannen die bewust niet werken

Nadere informatie

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63721 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie