Brommertheorieboek Deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brommertheorieboek Deel 2"

Transcriptie

1 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg in dit boek niet terug kon vinden, laat het ons dan weten. Wij willen jullie graag de juiste informatie geven. Bronnen : Verkeer en Waterstaat RVV Reglement verkeerstekens en verkeersregels WVW Wegenverkeerswet Inhoud : In deze uitgave staan de verkeersregels en daaruit voortvloeiende aanbevelingen zorgvuldig verwerkt. Aan de samenstelling van deze uitgave is veel zorg besteed. Desondanks kan er een onvolkomenheid zijn ontstaan. Rijlestheorie.nl is hiervoor niet aansprakelijk. Wel staan wij open voor nuttige aanvullingen. Je kunt deze mailen via onze contactoptie op de website. Copyright : Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Controle : Gekopieerde teksten vanaf de website zijn in een aantal gevallen te achterhalen. Bestanden die aangeboden worden door Rijlestheorie.nl mogen door niemand zomaar vrijgegeven worden. Soms kunnen we achterhalen als er bestanden van Rijlestheorie.nl via mail verspreid zijn. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Het kost ons veel werk en tijd om deze site bij te houden en te actualiseren. Heb je bestanden van Rijlestheorie.nl gedownload en ken je iemand die ze ook wil hebben? Verwijs diegene dan naar de Rijlestheorie.nl website, waar deze bestanden zonder problemen legaal te downloaden zijn. Alvast bedankt.

2 INHOUD: Brommertheorieboek Deel 1 1. Begripsbepalingen 2. Uitrusting van brommer en bestuurder 3. Verzekering 4. Beheersing van je brommer 5. Algemene regels voor de brommer 6. Verkeersborden, verkeerstekens en aanwijzingen Bonus: Aanvullingen van kandidaten Brommertheorieboek Deel 2 7. Verkeerslichten 8. Het gebruik van de rijbaan 9. De snelheid 10. Inritten, uitritten en erven 11. Gedrag op kruispunten 12. Voorrang Bonus: Aanvullingen van kandidaten Brommertheorieboek Deel Linksaf en rechtsaf 14. Inhalen en voorbijgaan 15. Stilstaan en parkeren 16. Verlichting 17. Overwegen, bruggen en tunnels 18. Maatregelen bij een ongeval Bonus: Aanvullingen van kandidaten Brommertheorieboek Deel Alcohol en drugs 20. Overzicht van alle verkeersborden Bonus: Aanvullingen van kandidaten

3 7. Verkeerslichten In dit hoofdstuk staat uitleg wat betrekking heeft op de verschillende soorten verkeerslichten. driekleurige verkeerslichten Verkeerslichten zijn aangebracht om het verkeer te sturen en zo een zo vlot mogelijke doorstroming te verkrijgen. Een standaard verkeerslicht bestaat uit drie kleuren; groen, oranje en rood. Het spreekt voor zich, maar groen betekent doorrijden, oranje betekent stoppen indien mogelijk (anders doorrijden) en rood betekent stoppen. Als je oranje nadert houd dan 4 dingen héél goed in de gaten: - Het verkeer achter je. - Als je kunt stoppen dat dat nog netjes achter de stopstreep is. - Hoe de gesteldheid van het wegdek is, bijvoorbeeld bij regen of nieuwe wegen. (grind etc.) - Of je lading of aanhangers meevoert. Als je bijvoorbeeld linksaf wilt slaan en je hebt een verkeerlicht met een pijl naar links dan stopt (als het goed is) het verkeer wat rechtdoor gaat omdat zij dan rood hebben. Ik geef zelf autorijles en heb al ervaren dat dit niet áltijd het geval is! Bekijk de situatie en ga er nooit vanuit dat iedereen netjes stopt en dat hier en daar zo n regel kan afwijken. Kijken dus! rechtsaf bij rood Bij verkeerslichten kunnen borden staan waarop staat dat rood licht voor bepaalde bestuurders niet geldt zoals "rechtsaf vrij voor (brom)fietsers". In dit geval moeten (brom)fietsers wel het kruisende verkeer voor laten gaan maar voorzichtigheid is altijd geboden! buiten werking Als een verkeerslicht buiten werking is, moet je opletten. Een verkeerslicht wat buiten werking is, kun je herkennen aan het knipperend oranje licht. Dan is de voorrangsregeling zoals aangegeven met verkeersborden of tekens op het wegdek van toepassing. In het geval dat er geen borden staan, zijn de algemene verkeersregels van toepassing. tweekleurige verkeerslichten Dit soort verkeerslichten worden vaak gebruikt bij spoorwegovergangen om te voorkomen dat bij een file de overweg wordt geblokkeerd, ze hebben de kleuren rood en oranje. Verder zijn deze lichten te vinden bij bruggen, als overgangssignaal, omdat dat bij de bruglichten ontbreekt. Ook kan je het tegenkomen bij zebrapaden. De betekenis van de twee kleuren is hetzelfde als bij driekleurige verkeerslichten. bruglichten Bij bruggen betekent rood licht of rood knipperend licht stoppen. Dit kan ook in combinatie met een tweekleurig verkeerslicht geplaatst zijn.

4 overweglichten Bij overwegen betekent rood knipperlicht stoppen en wit knipperlicht doorrijden. geel knipperlicht Je nadert een gevaarlijk of onoverzichtelijk kruispunt wat je beter rustig kunt naderen. Vaak is dit licht geplaatst in combinatie met een bord wat de aard van het probleem aangeeft. Ook kan met een pijl aangegeven worden dat je extra voorzichtig moet zijn in de richting waar de pijl naar toe staat. tram en buslichten Deze lichten zijn alleen geldig voor tram- en lijnbusbestuurders. Vaak zijn er ook gewone verkeerslichten op dit soort punten aangebracht die voor jou bestemd zijn. 8. Het gebruik van de rijbaan Wat is de beste en veiligste plaats op de weg, waar kun je het beste rijden en waar niet, je leest het in deze les. rechts rijden Je bent verplicht om zoveel als mogelijk rechts te rijden. Je hoeft niet zigzaggend tussen geparkeerde auto s en obstakels heen te rijden. Houd wel voldoende zijdelings afstand bij het passeren van fietsers, brommers en andere evenwichtsvoertuigen. Laat meer dan voldoende ruimte of blijf er anders achter rijden. gescheiden rijbanen Als een weg door een afscheiding is verdeeld in twee rijbanen moet je de rechts liggende rijbaan volgen. Bestaat de weg uit meer rijbanen dan is het veiliger als fietsers en brommers de meest rechts gelegen rijbaan te volgen. Dit kan dus ook een ventweg zijn. brom- en fietsstroken Een veilig gedeelte om te rijden is de fietsstrook; Een door een doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop een afbeelding van een fiets staat. Dit gemarkeerde gedeelte is niet allen voor fietsers maar ook voor snorfietsers. Brommers mogen het verplichte fietspad niet gebruiken. suggestiestrook Een suggestiestrook is een door onderbroken of doorgetrokken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan. Omdat hier geen afbeelding van een fiets is aangebracht is dit geen fietsstrook en heeft de suggestiestrook ook geen enkele wettelijke betekenis. Of de suggestiestrook met doorgetrokken of onderbroken streep is aangegeven maakt niet uit je mag hier rijden, stilstaan, parkeren en voorsorteren met de auto.

5 opstelstrook Om het wat makkelijker en veiliger te maken voor fietsers en snorfietsers af te slaan wordt er soms een opstelstrook aangebracht. Dat is een groot vak, meestal voorbij de stopstreep waar de auto s moeten stoppen, waar je je als fietser en snorfietser op kunt stellen. Bromfietsers mogen dit niet en moeten de voorsorteervakken voor het overige verkeer gebruiken. verplicht fietspad Wanneer er een verplicht fietspad is aangebracht moet je deze volgen en mag je niet op de naast gelegen rijbaan rijden. Je herkent het verplichte fietspad aan het blauwe bord met een witte fiets erop. Dit is verboden terrein voor bromfietsers, behalve wanneer de motor uitgeschakeld is. het onverplichte fietspad Het is verboden om met een in werking zijnde motor op het onverplichte fietspad te rijden, deze is alleen voor fietsers. Hierom moet je op de weg gaan rijden. Je mag wel je met uitgeschakelde motor van het fietspad gebruik maken, trappen met je brommer dus. obstakels op de rijbaan Wanneer er een obstakel op het gedeelte van jouw rijbaan staat en er komt tegemoetkomend verkeer, dan moet je het tegemoetkomende verkeer voor laten gaan. Tenzij de rijbaan breed genoeg is en je zelf normaal kan doorrijden. rijbaanversmalling (zie afbeelding) Bord F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting. Bord F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan. bord F5 bord F6 drempels Drempels worden aangelegd om de snelheid te verlagen, meestal in woonwijken of in de buurt van druk bezochte gebieden zoals scholen en winkelcentra. Pas je snelheid aan op dit soort wegen, de drempels liggen er niet voor niets. Bovendien is het erg slecht voor je schokbrekers, die krijgen bij iedere drempel een flinke klap te verduren. Iedere drempel is anders, probeer van te voren in te schatten welke snelheid veilig en goed is. V.O.P (Voetgangers Oversteek Plaats) ook wel zebrapad genoemd Voetgangers die te kennen geven dat ze willen oversteken en bestuurders van invalidenvoertuigen moet je voor laten. lijnbussen die wegrijden Als een lijnbus die bij een bushalte staat te wachten weg wilt rijden moet hij altijd richting aangeven. Je hoeft de bus alleen voor te laten gaan als hij binnen de bebouwde kom weg wilt rijden vanaf een bushalte. Buiten de bebouwde kom moet de lijnbus wachten totdat de weg vrij is, en mag pas dan zijn richting aangeven om vervolgens weg te rijden.

6 geslotenverklaring (zie afbeelding) Als bord C9 is geplaatst mag je die weg niet gebruiken. Ook ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u, fietsers en invalidenvoertuigen mogen van deze weg geen gebruik maken. bord C9 in- en uitstappende passagiers Personen die uit een bus of tram komen en daarbij direct op de rijbaan stappen moet je voor laten gaan. Dit hoeft echter niet als er een vluchtheuvel of middenberm ligt waar de tram- en buspassagiers uit stappen. bestemmingsverkeer Witte ronde borden met een rode rand geven vaak aan dat je daar niet in mag. Het onderbord geeft daar vaak wat meer informatie over. Als bord C1 is geplaatst wil dat zeggen dat er geen verkeer die weg in mag (in beide richtingen). Soms geeft een onderbord wat meer specifieke informatie. Bijvoorbeeld alleen inrijden toegestaan door bestemmingsverkeer. vluchtheuvels of middenbermen Vluchtheuvels zijn altijd voorzien van richtingsborden die geven aan aan welke zijde je het bord voorbij moet. Dit om te voorkomen dat je op de verkeerde weghelft terecht komt. eenrichtingsweg Een eenrichtingsweg mag je maar vanaf één kant inrijden. De meeste eenrichtingsborden gelden niet voor fietsers en bromfietsers, kijk hier dus voor uit. Houd ook rekening met de manier waarop je voorsorteert. In een eenrichtingsweg mag je (behalve om te parkeren) niet achteruit rijden. Ook mag je er niet keren. Je moet altijd zorgen dat het verkeer goed kan doorstromen. Natuurlijk mag je nooit harder rijden dan de aangegeven maximumsnelheid. Toch moet je oppassen op plaatsen waar bijvoorbeeld kinderen spelen. Hier moet je je snelheid aanpassen. autowegen en autosnelwegen Met een brommer mag je niet op een autoweg of autosnelweg rijden. 9. De snelheid

7 Nogal belangrijk. De snelheid waarmee je mag rijden, er komt veel bij kijken om dit veilig te doen, in deze les alles over snelheid. snelheid van naderen Ongeacht de maximum toegestane snelheid moet je daar soms van afwijken. Je moet te allen tijde je voertuig tot stilstand kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij en te overzien is. Brommerrijden is vooruit kijken en op tijd handelen. remweg, stopafstand en reactietijd (belangrijk) Om te beginnen biedt Rijlestheorie.nl je als bijna enige deze informatie aan. Er is in bijna geen enkel theorieboek terug te vinden hoe het zit met de remweg etc. en hoe je deze berekent en de kans dat je hierover een vraag krijg op je theorie-examen is groot. Reactietijd: Reactieafstand: Remweg: Stopafstand: De tijd van waarnemen tot daadwerkelijk beginnen met remmen. De afstand die je aflegt in je reactietijd. De afstand die je aflegt vanaf dat je begint te remmen. De remweg + reactieafstand Deze bovengenoemde factoren zijn afhankelijk van: -de snelheid waarmee je rijdt. -het soort wegdek (regen, nieuw wegdek, grind of zand op de weg) -de toestand van jezelf (vermoeidheid, gebruik van drugs, alcohol of medicijnen). -je reactietijd (bij de gemiddelde mens ongeveer 1 seconde). We gaan dus uit van een reactietijd van 1 seconde. Om je snelheid van kilometer per uur om te rekenen naar meter per seconde, deel je de snelheid door 4 en tel je daar 10 procent bij op. Bij de diverse snelheden die in de onderstaande tabel staan kun je dan aflezen hoeveel meter je in die seconde aflegt. Probeer het zelf eens te berekenen. De remvertraging van een snorfiets of bromfiets moet minimaal 4 m/s2 (van een auto 7.2 m/s2) bedragen op een droge horizontale weg. Snelheid Afstand per seconde 30 km/u 8,2 meter 40 km/u 11 meter 50 km/u 13,7 meter 60 km/u 16,5 meter 70 km/u 19,2 meter 80 km/u 22 meter 90 km/u 24,7 meter 100 km/u 27,5 meter 110 km/u 30,2 meter 120 km/u 33 meter In het volgende overzicht staat de remweg bij verschillende snelheden met een remkracht van 5 m/s². De formule om de remweg te berekenen is: V² gedeeld door 2 maal de remvertraging. V staat voor snelheid. In formules wordt uitgegaan van de snelheid in meter per seconde.

8 Snelheid 5 m/s² 8 m/s² 30 km/u 6,9 meter 4,3 meter 40 km/u 12,5 meter 7,84 meter 50 km/u 19,3 meter 12 meter 60 km/u 27,9 meter 17,4 meter 70 km/u 37,6 meter 23,5 meter 80 km/u 49,2 meter 30,8 meter 90 km/u 62,5 meter 39,6 meter 100 km/u 77,3 meter 48,3 meter 110 km/u 93,6 meter 58,5 meter 120 km/u 110,9 meter 69,3 meter De stopafstand is de reactietijd + de remweg. Hieronder een kort overzicht van de stopafstand bij een snelheid van 30, 50, 70, 100 en 120 kilometer per uur. In de eerste kolom bedraagt de remvertraging 5 m/s² en in de tweede kolom bedraagt de remvertraging 8 m/s². Snelheid 5 m/s² 8 m/s² 30 km/u 15 meter 13 meter 50 km/u 43 meter 26 meter 70 km/u 57 meter 33 meter 100 km/u 105 meter 76 meter 120 km/u 144 meter 103 meter Mocht je ooit nog eens willen uitrekenen hoeveel seconde het duurt voordat je stilstaat dan volgt hier de rekensom. Deel de snelheid in meter per seconde door de remvertraging. Bij 100 kilometer per uur en een remvertraging van 5 m/s² wordt dit: 100 km/u = 27,8 m/s 27,8 : 5 = 5,6 seconde voordat je stilstaat. Hier is de reactietijd niet bij opgeteld. Ga zelf even stoeien met deze formules en gegevens, het lijkt moeilijker dan het is. Vraag desnoods even hulp van iemand anders. Als je het eenmaal gelukt is is het niet moeilijk meer! Succes! afstand houden! Je moet altijd kunnen stoppen binnen de afstand waarover je de weg kan zien en waarover deze vrij is. Deze regel is in de wet opgenomen. Het gebeurt echter te vaak dat brommers veel te dicht achter elkaar of andere voertuigen rijden. Als er dan plotseling iets gebeurd is een ongeval moeilijk te vermijden. Als jij ergens achterop rijdt omdat je te weinig afstand hebt, ben je áltijd fout. maximumsnelheden van brommers en snorfietsen Brommers mogen binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/u en buiten de bebouwde kom niet harder dan 40 km/u. Binnen een woonerf mag je niet veel harder dan stapvoets rijden. Snorfietsen mogen binnen en buiten de bebouwde kom nooit harder dan 25 km/u rijden. aanpassen van je snelheid Pas de snelheid aan aan het overige verkeer van jouw categorie. Niet te snel maar ook zeker niet te

9 langzaam. Houd rekening met anderen! Dit betekent dat als je een school nadert, je je snelheid aan moet passen. Je kunt overstekende kinderen verwachten en bij 40 km/u niet snel genoeg reageren. een langere remweg door extra gewicht Wanneer u een passagier laat meerijden of u vervoert lading neemt het totaalgewicht van de brommer toe. Houd er rekening mee dat dit het stuurgedrag van de brommer enorm kan veranderen. Je remweg wordt ook aanzienlijk langer, pas hiermee op, en houd er rekening mee. passagiers achterop de brommer Kinderen beneden de 8 jaar mogen wel achterop maar ze moeten op een veilige zitplaats zitten die voldoende steun voor rug, handen en voeten biedt. Alleen vasthouden aan een bagagedrager biedt geen voldoende steun. 10. Inritten, uitritten en erven Bij het verlaten of inrijden van een in- of uitrit moet je al het overige verkeer voor laten gaan, meer uitleg vind je in deze les. verlaagde trottoirband In- en uitritten zijn vaak te herkennen aan een verlaagd, doorlopend trottoir dat grenst aan een weg. Wegen van een parkeerplaats zonder een verlaagde trottoirband behoren niet tot de uitritten. Je moet bij het verlaten van een uitrit alle weggebruikers inclusief voetgangers voor laten gaan. inrijden van een links gelegen inrit Als je binnen de bebouwde kom linksaf een inrit in wilt rijden, is het verstandig om tegen de weg-as voor te sorteren. Je moet natuurlijk íedereen die rechtdoor gaat voor laten gaan. inrijden van een rechts gelegen inrit Als je een inrit in wilt rijden naar rechts moet je meestal sterk afremmen. Geef tijdig richting aan en laat je remlichten vroeg zien! Probeer ongeveer stapvoets de inrit in te rijden. verlaten van een erf Vaak is de uitgang van een erf een gewone uitrit. Dit kan je zien aan het verlaagde trottoir wat wel of niet is aangelegd, of door bord G6. Verlaat je een erf, dan verlaat je een uitrit. Alle regels die gelden voor het verlaten van een uitrit gelden ook voor het verlaten van een erf. Iedere weggebruiker heeft dus voorrang. Ook voetgangers! Als het bord G6 (einde erf) meer dan 20 meter van het kruispunt ligt wordt het niet meer beschouwd als een uitrit, het bord verliest dan zijn voorrangs betekenis.

10 bestuurders van rechts hebben voorrang Op een erf hebben alle bestuurders van rechts voorrang. Houd er rekening mee dat het kan zijn dat een bestuurder van een auto dit niet weet. uitrit van een erf Vaak is de uitrit van een erf een gewone uitrit. Dit kan je zien aan het verlaagde trottoir wat wel of niet is aangelegd. Je moet dan iedere weggebruiker, ook de voetgangers, voor laten gaan. Het maakt niet uit of ze van links of van rechts komen. gewone verkeersregels Alle algemene verkeersregels gelden ook in een erf. Rechts rijden, passeren, links inhalen en rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft voorrang. Voetgangers mogen de gehele breedte van de weg gebruiken maar mogen bestuurders niet hinderen. 11. Gedrag op kruispunten Hoe je te gedragen op kruispunten. Alles daarover in deze les. een kruispunt niet blokkeren Een kruispunt mag je niet blokkeren. Je moet dus altijd vóór een fietspad of voetgangersoversteekplaats stoppen en zeker niet alvast op de weg gaan staan waar het andere verkeer rijdt, ook al is de weg vrij. Je mag pas rijden als je het kruispunt in één vloeiende beweging over kunt steken. beoordeel de situatie van tevoren Er wordt van je verwacht dat je verkeerssituaties zelf inschat en daar op een goede manier op inspeelt. Dit geld voor iedere situatie dus ook vooral voor kruispunten! Wanneer je een kruispunt nadert probeer je, voordat je er daadwerkelijk bent, alles al gezien te hebben en een overzicht hebben te maken. Je moet vooral letten op de snelheid van het overige verkeer en natuurlijk de verkeersborden. Hoe verder je vooruit kijkt, hoe veiliger en vloeiender je jezelf door het verkeer kunt bewegen. opstellen op kruispunt met middenberm Als er een middenberm is in de kruisende weg ligt, kun je je met je brommer tussen de middenberm opstellen. Nu kan je wachten tot ook de rechterrijbaan vrij is. Deze kruispunten zijn veiliger en iets makkelijker omdat je ze in principe in twee keer over kunt steken. Blijf wel vooruit kijken, dit bevorderd de doorstroming van het verkeer. oogcontact en inschatten van de bestuurder Om veilig een kruispunt over te kunnen steken moet je zorgen dat je gezien wordt. Als je probeert oogcontact te krijgen weet je zeker dat iemand je ziet. Kijk nooit naar de auto, maar kijk naar de

11 bestuurder. Daaraan kun je beter zien wat er komen gaat, iemand die jouw kant niet opkijkt, zal je over het hoofd gaan zien. Pas op, auto s zijn zwaar.. naderingssnelheid bij een gelijkwaardig kruispunt De snelheid waarmee je een gelijkwaardig kruispunt nadert is verschillend. Soms hoef je geen gas los te laten en soms moet je bijna stapvoets rijden. Het belangrijkste is het overzicht. Kun je ruim van tevoren een zijstraat al ver inkijken dan kun je het gas vasthouden. Wordt het zicht beperkt door bomen, struiken of andere obstakels dan zul je je snelheid daar op aan moeten passen. Hoe langzamer je rijdt, des te sneller je tot stilstand kunt komen. naderingssnelheid bij een voorrangskruispunt Ook hierbij geldt het overzicht wat je hebt op het kruispunt. Mocht je een voertuig aan zien komen waarvoor jij moet stoppen, doe dit dan op tijd. Ga geen geintjes uithalen door op het laatste moment vol in de remmen te gaan. De bestuurder kan van je schrikken met alle gevolgen van dien. Zorg voor een rustig verkeersbeeld, vooruit kijken, en pas je aan aan wat er om je heen gebeurt. Automobilisten gaan er vanuit dat je voorrang verleent als je dit met verkeerstekens verplicht wordt. Het bord B6 betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Bord B7 betekent precies hetzelfde alleen ben je hier verplicht éérst te stoppen voordat je doorrijdt! Meestal staat bord B7 op een gevaarlijk of onoverzichtelijk kruispunt. naderingssnelheid bij een gevaarlijk kruispunt (bord J8) Wanneer je het bord J8 tegenkomt, nader je een gevaarlijk kruispunt. Het is altijd een gelijkwaardig kruispunt. Dit soort kruispunten zijn meestal onoverzichtelijk en moeten voorzichtig genaderd worden, het bord staat er niet voor niets! Er zullen voorheen vele ongelukken geweest zijn. 12. Voorrang Alles over voorrang en voorrang verlenen vind je in dit hoofdstuk. nadering van een gelijkwaardig kruispunt Op een gelijkwaardig kruispunt vind je geen borden of tekens die de voorrang regelen. Het zijn alleen verharde of onverharde wegen. Er zijn drie hoofdregels op zo n kruispunt; -trams hebben voorrang op alle bestuurders. -bestuurders van rechts hebben voorrang Hierbij moet wel gezegd worden dat een brommobiel op dit soort kruispunten dezelfde rechten heeft als een motorvoertuig. tekens voorrang verlenen (bord B6 en B7) Als je voorrang moet verlenen aan alle bestuurders is dat te zien aan de borden B6 of B7. Meestal zijn er ook de zogenaamde haaientanden op het wegdek aangebracht. Je moet bij deze borden alle bestuurder voorrang verlenen, voetgangers dus niet. Als je zelf op een voorrangsweg rijdt moeten

12 de bestuurders die van de andere weg komen jou voorrang verlenen, dit geldt ook voor een tram. het verlaten van een afbuigende voorrangsweg Als je een afbuigende voorrangsweg verlaat moet je al het verkeer voor laten gaan die deze afbuigende voorrangs weg blijven volgen. De bestuurders die op de weg blijven rijden moet je voor laten gaan. nadering van een afbuigende voorrangsweg Als je een afbuigende voorrangsweg nadert, nader je een voorrangsweg en moet je alle bestuurders die op die weg rijden voorrang verlenen. vaak staan hier haaientanden om het duidelijker aan te geven. Voetgangers hebben bij haaientanden geen voorrang omdat ze geen bestuurder zijn. kruispunten met een onverharde en verharde weg Bestuurders die van een onverharde weg komen moeten altijd voorrang verlenen aan de bestuurders op de verharde weg wanneer deze elkaar kruisen. Als jij dus van een onverharde weg een verharde weg oprijdt hoef je voetgangers dus niet voor te laten gaan! naar rechts kijken (let op!) Verkeer dat op een voorrangsweg rijdt, kan gaan inhalen. Als je dus rechtsaf wilt slaan, kijk dan niet alleen naar links maar ook naar rechts! rechtsaf heeft voorrang op linksaf Als tegemoetkomend verkeer linksaf wilt op hetzelfde kruispunt waar jij rechtsaf wilt, dan heb jij voorrang. Eenvoudig: de korte bocht gaat voor de lange bocht. rechts heeft voorrang binnen erven Op een woonerf geldt de basisvoorrangsregel: bestuurders van rechts gaan voor. Als brommerrijder moet je dus voorrang krijgen van een auto van links. Ga er echter niet van uit dat alle automobilisten dit weten! militaire colonne Militaire colonnes kom je niet vaak tegen maar je moet toch de volgende regels hierbij in acht nemen: - je mag nooit een colonne doorsnijden of doorkruisen. Ook niet als hij afbuigt. - als je met je auto ertussen meerijdt, moet jij wél stoppen voor rood licht. - als er begeleiding is door bijvoorbeeld de marechaussee, moet je altijd hun aanwijzingen opvolgen.

13 uitrit Als je een uitrit verlaat moet je al het verkeer voor laten gaan. Dus óók voetgangers! voorrangsvoertuigen Een ambulance, politie- of brandweerauto die hun zwaailichten en hun meertonige sirenes voeren, hebben altijd en overal voorrang! Aanvullingen door kandidaten (handig en zéér belangrijk!) Dit deel hoort standaard bij het brommertheorieboek deel 1,2,3 en 4. Help mee dit theorieboek completer te maken. Heb je tips, ideeën of aanvullingen, laat het ons dan weten. Stuur een naar er even duidelijk bij dat het om een aanvulling voor de brommerexamens gaat. Bedankt! Strepen op het wegdek Op bijna iedere weg zijn er op het midden strepen aangebracht om de weg duidelijk te verdelen in rijstroken. Je kunt aan deze lijnen een aantal dingen zien. Binnen de bebouwde kom liggen de verhoudingen van strepen en tussenruimtes anders dan buiten de bebouwde kom. Altijd geldt, hoe meer verf er op het midden van de weg aangebracht is, hoe gevaarlijker de situatie is! Bij wegwerkzaamheden zitten er soms ook gele strepen op de weg, dat zijn de strepen die op dat moment gelden, en niet meer de witte! Hier zie je een waarschuwingsstreep omdat er meer streep dan tussenruimte staat. Ook vind je deze streep binnen de bebouwde kom omdat we 3 meter streep hebben en 1 meter tussenruimte. Hier zie je een normale streep omdat er meer tussenruimte dan streep staat. Ook vind je deze streep binnen de bebouwde kom omdat we 1 meter streep hebben en 3 meter tussenruimte. Hier zie je een waarschuwingsstreep omdat er meer streep dan tussenruimte staat. Ook vind je deze streep buiten de bebouwde kom omdat we 9 meter streep hebben en 3 meter tussenruimte. Hier zie je een normale streep omdat er meer tussenruimte dan streep staat. Ook vind je deze streep buiten de bebouwde kom omdat we 3 meter streep hebben en 9 meter tussenruimte.

14 Bromfietscertificaat Het certificaat wat je moet halen om brommer te mogen rijden is onbeperkt geldig. verkeersovertreding Als je een keer te hard rijdt, of je parkeert waar het niet mag, of je gaat een keer over de doorgetrokken streep heen, dan krijg je een geldboete. Op alle verkeersovertredingen staat in ieder geval een geldboete. Doorrijden na een ongeval of dood door schuld is een misdrijf en wordt met veel hardere maatregelen bestraft. snelheidstabel Hier kun je eenvoudig zien voor welke voertuigen welke snelheid geldt. Afmetingen inclusief lading, passagier en bagage van een brom- en snorfiets: -niet hoger zijn dan 2.5 meter -niet breder zijn dan 1 meter -niet langer zijn dan 4 meter Dit is het einde van het brommertheorieboek deel 2, hopelijk heb je wat gehad aan de informatie. Je kunt ons helpen door je aanvullingen en tips in te sturen. Stuur je naar en vermeld de categorie en omschrijving er duidelijk bij. Bedankt!

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 4

Brommertheorieboek Deel 4 Brommertheorieboek Deel 4 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 3

Brommertheorieboek Deel 3 Brommertheorieboek Deel 3 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs B Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 Willemstad, juli 2000 Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving _ Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

V o o r r a n g s a f s p r a k e n

V o o r r a n g s a f s p r a k e n V o o r r a n g s a f s p r a k e n Meer weten over voorrangsafspraken? Lees dan verder. Afspraken Je mag voorgaan als je te maken krijgt met iemand die achteruit rijdt. Je mag voorgaan als je te maken

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Aanvulling. Categorie AM

Aanvulling. Categorie AM rijschoolservice Aanvulling Categorie AM In het boek Theorieboek rijbewijs AM staat bij de borden F19, F20, F21 en F22 niet de juiste tekst. De juiste tekst staat hieronder bij de borden. F19 Rijbaan of

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B.

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. 1 PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. Herkomst van dit theorieboek Dit digitale auto theorieboek is te downloaden op www.rijschool-alex.nl. Ook maakt dit theorieboek onderdeel uit van onze eigen

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL 51 5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG 52 5.1 Hoofdregel 53 Wanneer een openbare weg een rijbaan omvat, moet je die volgen. Dat betekent dat je niet op de gelijkgrondse bermen of op andere delen van de openbare

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1 6 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 6. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 Op onze website www.vvn-zuidplas.nl kunt u zien waarmee we ons zoal mee bezighouden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 WEGWIJS in Baarn Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 1 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het is de bedoeling

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Theorieboek rijbewijs B

Theorieboek rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B theorieboek personenauto 1 Colofon 2019 ANWB bv, Den Haag, www.anwb.nl 2 e druk Alle rechten voorbehouden ISBN: 978-90-18-04554-8 theorieboek NUR: 462 Productie: Uitgeverij Smit

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Auto theorie - Rijschool Alex

Auto theorie - Rijschool Alex Auto theorie - Rijschool Alex Rijschool Alex 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Weggebruikers... 3 Hoofdstuk 2: Verkeersregels en snelheid... 8 Hoofdstuk 3: Verkeersborden... 23 Hoofdstuk 4: Plaats op de weg...

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname 1. BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE Wat (belangrijke stap) Hoe (kritiek punt) Motivatie (waarom) Herkennen. Beoordelen. Aan de hand van punten die duidelijk

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 Kinderen leren van ouderen. Helaas geven ouderen in het verkeer niet altijd het juiste voorbeeld,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN WEGWIJS in Baarn Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 1 Baarn, 31 maart 2015 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel V erkeersbeslui t Besluit, 6 april 2018 Wij verlenen een ontheffing voor vrijstelling van de Wegenverkeers en de RVV voor voertuigen van Cyclomedia: Activiteit : vrijstelling van de Wegenverkeers en de

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Tips voor je rij-examen

Tips voor je rij-examen Tips voor je rij-examen Rijexamen Zo doe je het goed! Als het goed is doe je pas examen voor je rijbewijs-b als je er klaar voor bent. Je voertuigcontrole is goed, handelingen in de lesauto verlopen grotendeels

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie