Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)"

Transcriptie

1 (Tekst geldend op: ) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde maximumsnelheid Bord Omschrijving A3 Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord Let op! het is geen advies snelheid!!!! Houd rekening met filevorming en dat het elk moment aangepast kan worden! Bord Omschrijving A4 Adviessnelheid Let op! het is niet verplicht maximum snelheid. Maar onder normaal weeromstandigheden is dit aanbevolen snelheid. Bij slecht weer omstandigheden biv sneeuw is wellicht nog voorzichtiger gereden moet worden. Zonodig wordt de aard van het gevaar aangegeven door middel van een onderbord.

2 Bord Omschrijving A5 Einde adviessnelheid Deze bord wordt niet toegepast als uit andere borden/tekens/regels reeds het einde van de advies snelheid voortvloeit, noch ter beëindiging van een adviessnelheid bij een gevarenpunt. Hoofdstuk B. Voorrang Bord Omschrijving B1 Voorrangsweg Aan alle bestuurders op een aldus aangeduide weg moet door andere bestuurders (incl.trams) op kruispunt voorrang worden verleend. Binnen bebouwde kom wordt het bord direct VOOR zijwegen geplaatst;buiten bebouwde kom op enige afstand NA zijwegen! Deze bord wordt niet toegepast. binnen erven,noch in 30 km/u zones Bord Omschrijving B2 Einde voorrangsweg Let op voorrang verandert! Bord Omschrijving B3 Voorrangskruispunt In tegenstelling tot bord B1 echter geldt de voorrang alleen maar voor eerstekomende kruispunt!!!! Bord Omschrijving B4 Voorrangskruispunt Zijweg links

3 Bord Omschrijving B5 Voorrangskruispunt Zijweg rechts Bord Omschrijving B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg Let op de uitzonderlijke vorm van het bord (driehoek met punt naar beneden) kunnen bestuurders op kruisende weg aan de achterzijde van bord toch nog zien dat zij zich op een voorrangsweg of voorranskruispunt bevinden. Ook is de bord onderbesneeuwd kan je aan de vorm herleiden wat het betekent! Bord Omschrijving B7 Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg Verplicht stoppen! Hoofdstuk C. Geslotenverklaring Bord Omschrijving Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee Fietsers/bromfietser zijn ook voertuigen! C1

4 Bord Omschrijving C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee Fietsers/bromfietsers zijn ook voertuigen! Bord Omschrijving C3 Eenrichtingsweg Keren en teruggaan is verboden! Afslaan links/rechts wel toegestaan! Je verwacht geen tegenliggers mits uitgezonderd verkeer! Bord Omschrijving C4 Eenrichtingsweg Deze bord wordt geplaatst tegenover de zijweg van een T-kruispunt wanneer er sprake is van eenrichtingverkeer op de doorgaande weg. Dus weg is afgesloten in een ander richting dan de pijl aangeeft. Je verwacht geen tegenliggers mits uitgezonderd! Bord Omschrijving C5 Inrijden toegestaan Toegepast in minder duidelijke situaties om aan te geven dat een weg in twee richtingen mag worden bereden. Bord Omschrijving C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan

5 twee wielen Wel toegestaan.motorrijder,bromfiets met zijspan (geen motorvoertuig) Niet toegestaan.motor met zijspan, brommobiel(gelden regels van motorvoertuig voor brommobiel) Bord Omschrijving C7 Gesloten voor vrachtauto's Verblijfsgebieden met smalle of bochtige wegen en om geluidsoverlast tegen te gaan Bord Omschrijving C7a Gesloten voor autobussen Bord Omschrijving C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto Bord Omschrijving C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h Geldt niet voor bromfietser /snorfiets(geen motorvoertuig)

6 Bord Omschrijving C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen Geldt ook voor brommobiel.. Geldt niet voor lopende een fiets of bromfiets aan de hand meevoeren Bord Omschrijving C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen Geldt voor ook Opleggers! Geldt niet voor.fietsers/bromfietsers met aanhangwagen (geen motorvoertuig) Bord Omschrijving C11 Gesloten voor motorfietsen Geldt niet voor motorvoertuig op 3 of 4 wielen,bromfietser (geen motorvoertuig),personen lopende een motor aan de hand meevoeren Verbod geldt ook voor.. motor met zijspan/aanhang Bord Omschrijving C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen Geldt niet voor lopende een motorfiets,aan de hand meevoeren,bromfiets (geen motorvoertuig) Bord Omschrijving C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor Let op in tegenstelling tot gehandicapte voertuigen geldt deze verbod voor brom/snorfiets ook is motor buiten werking is gesteld en het voertuig door trappen wordt voortbewogen!

7 Geldt niet voor personen die,lopende,een brom/snorfiets aan de hand meevoeren! Bord Omschrijving C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor Geldt niet voor gehandicaptenvoertuig voorzien van een motor,personen lopende een fiets aan de hand meevoeren. Bord Omschrijving C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen Verbod geldt voor..gehandicaptenvoertuig met of zonder motor Bord Omschrijving C16 Gesloten voor voetgangers Verbod geldt ook voor personen die een voertuig zoals fiets/brom/motorfiets,aan de hand meevoeren! Bord Omschrijving C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven Toelihting Bord wordt geplaatst bij smalle wegen met scherpe bochten! Bord Omschrijving C18

8 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven Bord Omschrijving C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven Bord wordt geplatst voor tunnels/viaducten Bord Omschrijving C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven De asdruk van vrachtauto/bus zijn vermeld in kentekenbewijs 1A! Bord wordt geplaatst bij bruggen/dijken die niet te zwaar mogen belast. Bord Omschrijving C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven Totaalmassa wordt in kenteken deel1a vermeld! Bord wordt geplaatst voor wegen waarvan het wegdek niet geschikt voor zwaar voertuigen. Bord Omschrijving C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen Bord Omschrijving C22a

9 Gesloten voor vrachtauto die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d Geldt alleen voor vrachtautos Bord Omschrijving C22b Einde geslotenverklaring voor vrachtauto die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d Bord Omschrijving C23-01 Spitsstrook open Bord Omschrijving C23-02 Spitsstrook vrijmaken Bord Omschrijving C23-03 Einde spitsstrook Hoofdstuk D. Rijrichting

10 Bord Omschrijving D1 Rotonde; verplichte rijrichting Bord Omschrijving D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft Bord wordt geplaatst aan het begin van een middenberm. Bord Omschrijving D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan Bord wordt geplaatst aan het begin van een middenberm. Bord Omschrijving D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven Maar het is geen eenrichtingsweg dus je kan wel tegenliggers verwachten! Bord Omschrijving D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven Bij afslaan naar rechts kan je wel tegenliggers verwachten!

11 Bord Omschrijving D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven Bord Omschrijving D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven Hoofdstuk E. Parkeren en stilstaan Bord Omschrijving E1 Parkeerverbod Geldt alleen voor de zijde van de weg waar het is geplaatst! Verbod geldt niet voor parkeerplaatsen maar wel voor de berm! Bord Omschrijving E2 Verbod stil te staan Toelihting Dus mag ook niet parkeren! Verbod geldt alleen voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst! Verbod geldt niet voor parkeerplaatsen maar wel voor de berm! Bord Omschrijving E3

12 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen Verbod geldt ook voor trottoir/voetpad/berm! Geldt niet voor gehandicaptenvoertuig! Bord Omschrijving E4 Parkeergelegenheid Bord Omschrijving E5 Taxistandplaats Bord Omschrijving E6 Gehandicaptenparkeerplaats Bord Omschrijving E7 Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen Mag personen onmiddellijk in of uit laten stappen!

13 Bord Omschrijving E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven Bord Omschrijving E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders Bord Omschrijving E10 Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven Voor tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspan geldt dat ze ook in zodanige aangegeven parkeerplaatsen mogen parkeren! Voor hen geldt niet de verplichting om gebruik te maken van een parkeerschijf! motorvoertuigen met een geldige gehandicaptenparkeerkart mogen onbeperkt parkeren! Bord Omschrijving E11 Einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf Bord Omschrijving E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

14 Bord Omschrijving E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers Hoofdstuk F. Overige geboden en verboden Bord Omschrijving F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen Verbod geldt ook voor motorfietsen! Bord Omschrijving F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen Bord Omschrijving F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen Zij mogen geen motorvoertuig inhalen dus ook niet een motorfiets! Autobussen vallen niet onder het verbod en mogen dus wel inhalen!

15 Bord Omschrijving F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen Bord Omschrijving F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting Verkeer betekent ook voetgangers voor laten gaan! Bord Omschrijving F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan Bord Omschrijving F7 Keerverbod Bord Omschrijving F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

16 Bord Omschrijving F9 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een electronisch signaleringsbord Bord Omschrijving F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast Hoofdstuk G. Verkeersregels Bord Omschrijving G1 Autosnelweg Dus vanaf hier mag 120 km/h mits anders wordt aangegeven! Bord Omschrijving G2 Einde Autosnelweg

17 Bord Omschrijving G3 Autoweg Max snelheid 100 km/h mits door borden anders wordt aangegeven! Bord Omschrijving G4 Einde autoweg Bord Omschrijving G5 Erf Max. snelheid 15 km/h Voetgangers mogen lopen over de rijbaan! Bord Omschrijving G6 Einde erf Bij verlaten van een erf voorrang verlenen aan alle verkeer! Bord Omschrijving G7 Voetpad Ander bestuurders dan die van een gehandicaptenvoertuig zijn verboden! Personen die te voet een voertuig meevoeren zoals fiets/brom/motorfiets etc mogen wel in! Bord Omschrijving G8 Einde voetpad

18 Bord Omschrijving G9 Ruiterpad Bord Omschrijving G10 Einde ruiterpad Bord Omschrijving G11 Verplicht fietspad Verplicht ook voor snorfiets! Bord Omschrijving G12 Einde verplicht fietspad Bord Omschrijving G12a

19 Fiets/bromfietspad Bord Omschrijving G12b Einde fiets/bromfietspad Bord Omschrijving G13 Onverplicht fietspad Snorfiets met ingeschakeld motor mag niet in! Bord Omschrijving G14 Einde onverplicht fietspad Hoofdstuk H. Bebouwde kom Bord Omschrijving H1 Bebouwde kom Max snelheid 50 km/h mits anders wordt aangegeven! Bord Omschrijving H2 Einde bebouwde kom Max snelheid 80 km/h mits anders wordt aangegeven! Hoofdstuk J. Waarschuwing Bord Omschrijving J1

20 Slecht wegdek Slecht waarneembaar gebreken in de wegdek! Bord Omschrijving J2 Bocht naar rechts Snelheid minderen en zonodig terug schakelen Bord Omschrijving J3 Bocht naar links Bord Omschrijving J4 S-bocht(en), eerst naar rechts Na eerste bocht niet versnellen er volgen nog een of meer bochten Bord Omschrijving J5 S-bocht(en), eerst naar links Bord Omschrijving J6 Steile helling

21 Houd rekening met langzaam vracht verkeer, inhalen is riskant op een baan weg in verband met zicht, kies juist versnelling in verband met trekkracht Bord Omschrijving J7 Gevaarlijke daling Pas uw snelheid aan met zo min mogelijk met voetrem te gebruiken,rem af met de motor Bord Omschrijving J8 Gevaarlijk kruispunt Meestal een onoverzichtelijke gelijkwaardig kruispunt Bord Omschrijving J9 Rotonde Houd rekening met afwijkend inhaalregel Bord Omschrijving J10 Overweg met slagbomen Bord Omschrijving J11 Overweg zonder slagbomen

22 Bord Omschrijving J12 Overweg met enkel spoor Bord Omschrijving J13 Overweg met twee of meer sporen Attent op onregelmatig wegdek, Bord Omschrijving J14 Tram(kruising) Bord Omschrijving J15 Beweegbare brug Tijdens wachten zet je motor af Bord Omschrijving J16

23 Werk in uitvoering Houd rekening met slecht wegdek,ontbrekend wegmarkering en wegwerkers op de weg Bord Omschrijving J17 Rijbaanversmalling Niet meer inhalen Bord Omschrijving J18 Rijbaanversmalling rechts Bord Omschrijving J19 Rijbaanversmalling links Bord Omschrijving J20 Slipgevaar Snelheid aanpassen Bord Omschrijving J21

24 Kinderen Toegepast bij scholen,speeltuinen dus snelheid aanpassen Bord Omschrijving J22 Voetgangersoversteekplaats Hier inhalen verboden Bord Omschrijving J23 Voetgangers Hier wordt veel voetgangers verwacht bv evenmenten Bord Omschrijving J24 Fietsers en bromfietsers Bij donker moeilijk te zien Bord Omschrijving J25 Losliggende stenen Langere remweg,slip gevaar, inhalen riskant,verhoogd kans op breuk voorruit/,lakschade Bord Omschrijving J26

25 Kade of rivieroever Kade heeft niet altijd opstaande rand dus bij parkeren handrem en laagste/of achteruit versnelling gebruiken Bord Omschrijving J27 Groot wild Groter kans bij schemerig/donker Bord Omschrijving J28 Vee Waarschuwt voor loslopende (zonder begeleiding) vee Bord Omschrijving J29 Tegenliggers Bord Omschrijving J30 Laagvliegende vliegtuigen Waarschuwt voor schrikreacties van ander weggebruikers in de buurt van een Vliegveld! laat je niet afleiden door naar vliegtuig te kijken Bord Omschrijving J31 Zijwind

26 Vooral rekening houden met tweewielig voertuigen! Bord Omschrijving J32 Verkeerslichten Waarschuwt voor verkeerslichten waar bestuurders in het algemeen geen verkeerslichten verwachten! Bord Omschrijving J33 File Indien nodig waarschuw achter opkomend verkeer met waarschuwing lichten,niet onnodig rijstrook wisselen,afstand houden met voorligger Bord Omschrijving J34 Ongeval Doe niet aan ramptoerisme,denk aan onverwacht reacties van anderen,vuil wegdek Bord Omschrijving J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist Bord Omschrijving J36 IJzel of sneeuw

27 Langer remweg,slip gevaar Bord Omschrijving J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord Pas gedrag aan aan de gevaar aangegeven op onderbord Bord Omschrijving J38 Verkeersdrempel Hoofdstuk K. Bewegwijzering Bord Omschrijving K1 Lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg Bord Omschrijving K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

28 Bord Omschrijving K3 Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven Bord Omschrijving K4 Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes Bord Omschrijving K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

29 Bord Omschrijving K6 Beslissing wegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg Bord Omschrijving K7 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) Bord Omschrijving K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) Bord Omschrijving K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg Bord Omschrijving K10

30 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatie,centrum, objecten en stads routenummers Bord Omschrijving K11 Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg Bord Omschrijving K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) Bord Omschrijving K13 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) Bord Omschrijving K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

31 Hoofdstuk L. Informatie Bord Omschrijving L1 Hoogte onderdoorgang Bord Omschrijving L2 Voetgangersoversteekplaats Bord Omschrijving L3 Bushalte / tramhalte

32 Bord Omschrijving L4 Voorsorteren Bord Omschrijving L5 Einde rijstrook Bord Omschrijving L6 Splitsing Bord Omschrijving L7 Aantal doorgaande rijstroken

33 Bord Omschrijving L8 Doodlopende weg Bord Omschrijving L9 Vooraanduiding doodlopende weg Bord Omschrijving L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting Bord Omschrijving L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken Bord Omschrijving L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

34 Bord Omschrijving L13 Verkeerstunnel 17 km is de lengte van de tunnel Bord Omschrijving L14 Vluchthaven Bord Omschrijving L15 Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat Bord Omschrijving L16 Noodtelefoon Bord Omschrijving L17 Brandblusapparaat Bord Omschrijving L18

35 Noodtelefoon en brandblusapparaat Bord Omschrijving L19 Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 Willemstad, juli 2000 Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving _ Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 4

Brommertheorieboek Deel 4 Brommertheorieboek Deel 4 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN A. SNELHEID. A1 Maximumsnelheid. A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. A2 Einde maximumsnelheid

VERKEERSBORDEN A. SNELHEID. A1 Maximumsnelheid. A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. A2 Einde maximumsnelheid VERKEERSBORDEN VERKEERSBORDEN A. SNELHEID A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. De rijstrook mag worden gebruikt met inacht neming van de

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Verkeersborden en verkeerstekens

Verkeersborden en verkeerstekens www.autototz.nl A Snelheid Verkeersborden en verkeerstekens A1 A2 A3 A4 A5 A1. Maximumsnelheid. Aangegeven snelheid kan variëren per situatie; A2. Einde maximumsnelheid.aangegeven snelheid kan variëren

Nadere informatie

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel V erkeersbeslui t Besluit, 6 april 2018 Wij verlenen een ontheffing voor vrijstelling van de Wegenverkeers en de RVV voor voertuigen van Cyclomedia: Activiteit : vrijstelling van de Wegenverkeers en de

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Auto theorie - Rijschool Alex

Auto theorie - Rijschool Alex Auto theorie - Rijschool Alex Rijschool Alex 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Weggebruikers... 3 Hoofdstuk 2: Verkeersregels en snelheid... 8 Hoofdstuk 3: Verkeersborden... 23 Hoofdstuk 4: Plaats op de weg...

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 4 1.1 Gedragsregels 4 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen

rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen In het boek Kennis Verkeer Zware Voertuigen staat bij de borden F9, F0, F en F niet de juiste tekst. De juiste tekst staat hieronder bij de borden.

Nadere informatie

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer o 1 AF«2009 1\\ Provincie Zeeland bericht op brietvan; 10 maart 2009 uw kenmerk: PZDB-B-09040 ons kenmerk: 05)0 I '-t r\3 afdeling: Infrabeheer bijlage(n): behandeld

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit gemeente Bronckhorst Verkeersbesluit Besluit, 18 november 2016 Wij verlenen een ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

De citeertitel is in de regeling vastgesteld. Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking

De citeertitel is in de regeling vastgesteld. Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking svoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Tekst geldend op: 22072012) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Departementaal kenmerk:

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens svoorschriften BABW inzake verkeerstekens VW «Wegenverkeerswet 1994» Regeling houdende voorschriften over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd verkeerslichten (svoorschriften

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0447 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke herinrichting Bargelaan BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL

5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG RIJBEWIJS OP SCHOOL 51 5. PLAATS OP DE OPENBARE WEG 52 5.1 Hoofdregel 53 Wanneer een openbare weg een rijbaan omvat, moet je die volgen. Dat betekent dat je niet op de gelijkgrondse bermen of op andere delen van de openbare

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

Overzicht van verkeersbevoegdheden. van vrijstellingen. Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten

Overzicht van verkeersbevoegdheden. van vrijstellingen. Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten Overzicht van verkeersbevoegdheden bij gebruik van vrijstellingen Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783,

Nadere informatie

Stilstaan- en parkeerborden

Stilstaan- en parkeerborden Stilstaan- en parkeerborden E 5 parkeerverbod van de 1 ste tot de 15 de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16 de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

Voor hondenoverlast en hondenpoep

Voor hondenoverlast en hondenpoep > de beschouwing Dat het moeilijk is om de aanwezigheid van honden in de openbare ruimte te regelen, hebben we in Tekst[blad] 2/2006 met diverse voorbeelden Hoe kan een bord een beest verbieden? geïllustreerd.

Nadere informatie

Aanvulling. categorie A

Aanvulling. categorie A Aanvulling categorie A Soorten verkeersregelaars Beroepsverkeersregelaars (bij tijdelijke verkeersmaatregelen, vanaf 18 jaar). Transportbegeleiders (voor het begeleiden van lange, hoge en brede transporten,

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 RVV esluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 RVV esluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW 1 Voorontwerpen Reglement verkeersregels en verkeerss 1990 RVV 1990 en esluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW G 7032 Ministerie van Verkeer en Waterstaat oktober 1988 r Reglement

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B

Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B Regelmatig worden er door het CBR nieuwe vragen toegevoegd aan het theorie-examen B. Als aanvulling,

Nadere informatie

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten 3 Verkeerstekens 18 3.1 Verkeerslichten Verkeerslichten regelen het verkeer aan kruispunten, aan oversteekplaatsen voor voet gangers en fietsers; boven de rijstroken van een rijbaan geven aan in welke

Nadere informatie

a. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;

a. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; Reglement 20170619-008 Politieverordening betreffende de gemeentelijk administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015

Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015 Interne beleidsregels ontheffingen RVV 1990 Scherpenzeel 2015 1. Aanleiding Voor het doelmatig, efficiënt en vellig werken in de openbare ruimte is het noodzakelijk dat de procedure met betrekking tot

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV RVV Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31317 16 juni 2016 VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE] STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23614 27 december 2011 Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke

Nadere informatie

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit? Aangepast op 1 maart 2008 Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden......................................... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd. TOELICHTING WEGSLEEPVERORDENING DORDRECHT Artikel 1 In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd. Artikel 2 De uitvoering van de wegsleepverordening is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 500 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek RVV 1990 HOOFDSTUK I Begripsbepalingen HOOFDSTUK II Verkeersregels 1. Plaats op de weg 2. Inhalen 3. Files 4. Oprijden van kruispunten 5. Verlenen van voorrang HOOFDSTUK III VERKEERSTEKENS 1. Algemene

Nadere informatie

In bijlage 1 van deze beleidsregels is de tekst van de artikelen en verkeerstekens waarvoor ontheffing kan worden verleend weergegeven.

In bijlage 1 van deze beleidsregels is de tekst van de artikelen en verkeerstekens waarvoor ontheffing kan worden verleend weergegeven. Bijlage 1 TOELICHTING Inleiding Algemeen kader artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) Voor de uitvoering van sommige werkzaamheden in de stad is het noodzakelijk om verkeerstekens

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie