STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STILSTAAN EN PARKEREN LES 5"

Transcriptie

1 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE LATEN STEKEN. PARKEREN : ALS JE NIET BEZIG BENT MET HET ONMIDDELLIJK LADEN OF LOSSEN VAN GOEDEREN, OF HET IN- EN UIT LATEN STAPPEN VAN PASSAGIERS DAN WORDT ER GESPROKEN VAN PARKEREN. STILSTAAN : HET VOOR KORTERE TIJD TOT STILSTAND BRENGEN VAN JE VOERTUIG OM PASSAGIERS IN-OF UIT TE LATEN STAPPEN OF OM TE LADEN EN TE LOSSEN. WAAR STILSTAAN : STILSTAAN OF PARKEREN OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATSEN. JE MAG OOK LINKS OF RECHTS VAN EEN WEG PARKEREN. HET LIEFST RECHTS WANT DAN HOEF JE HET TEGEMOET KOMENDE VERKEER NIET TE KRUISEN. BETER RECHTS GAAN STAAN : JE MAG ZOWEL LINKS ALS RECHTS PARKEREN EN STILSTAAN ALLEEN RECHTS IS VEILIGER WANT JE HOEFT HET TEGEMOET KOMENDE VER- KEER NIET TE KRUISEN. STILSTAAN VERBODEN GEEN GEVAAR OF HINDER : VANUIT HET OOGPUNT VOOR DE VEILIGHEID IS HET BETER OM NIET VEROORZAKEN STIL TE GAAN STAAN OP OVERWEGEN, HELLINGEN, BOCHTEN EN ONDER VIADUCTEN. KRUISPUNT : VERBODEN STIL TE STAAN OP EEN KRUISPUNT. OVERSTEEKPLAATS : VERBOD OM STIL TE STAAN OP OF BINNEN 5 METER VAN EEN OVER- STEEKPLAATS. - DIT I.V.M. DE OVERZICHTELIJKHEID. FIETSSTROOK : NIET OP EEN FIETSSTROOK STILSTAAN. OOK NIET OP DE RIJBAAN NAAST EEN FIETSSTROOK. BUSSTROOK : NIET STILSTAAN OP EEN BUSSTROOK OOK NIET OP DE RIJBAAN NAAST EEN BUSSTROOK. BUSHALTE : NIET STILSTAAN BIJ BUSHALTE. LET OP: JE MAG WEL EVEN PASSAGIERS LATEN IN- OF UITSTAPPEN MITS JE DE BUS MAAR NIET HINDERT. TUNNELS : VERBOD OM STIL TE STAAN IN TUNNELS. DUS JE MAG ER OOK NIET PARKEREN. NIET STILSTAAN : AANDUIDING D.M.V. BORD E2. DAN OOK NIET PARKEREN

2 28 PARKEERHAVENS UITGEZONDERD : BIJ EEN PARKEER- OF STILSTAANSVERBOD GELDT DIT VERBOD NIET VOOR DE PARKEERVAKKEN. VERBOD DOOR BORD : VERBOD GELDT VOOR DE ZIJDE VAN DE WEG WAAR HET BORD GEPLAATST IS DUS OOK VOOR DE BERM. PARKEERVERBODEN NIET OP ANDERMANS PARKEERPLAATS: NIET OP PARKEERPLAATSEN VAN - TAXI'S - INVALIDENVOERTUIGEN - LAAD EN LOSHAVENS HOU GOED IN DE GATEN DAT JE OP DEZE PLEKKEN WEL STIL MAG STAAN. HIERONDER ZIE JE ENIGE VOORBEELDEN WAAR DAT VOOR GELDT. BIJ KRUISPUNTEN : NIET BINNEN 5 METER VANAF DE HOEK VAN EEN STRAAT PARKEREN I.V.M. ZICHT EN VOORSORTEREN. GELE STREPEN : BIJ EEN GELE STREEP NIET STILSTAAN, DUS OOK NIET PARKEREN. (BIJ EEN GELE ONDERBROKEN STREEP NIET PARKEREN, MAAR JE MAG ER WEL STILSTAAN) INRIT/UITRIT : VOOR EEN IN- OF UITRIT NIET PARKEREN, MAAR JE MAG ER WEL STIL- STAAN. OP VOORRANGSWEG BUITEN DE : NIET PARKEREN. BEBOUWDE KOM LET OP: IN DE BERM MAG JE WEL PARKEREN MITS JE NIEMAND HINDERT. DUBBEL PARKEREN : DIT MAG NIET, JE MAG WEL DUBBEL STILSTAAN. ERVEN : ALLEEN PARKEREN OP EIGEN TERREIN OF DAARVOOR BESTEMDE PAR- KEERPLAATSEN.

3 29 INVALIDEN PARKEERKAART : BESTUURDERS VAN EEN AUTO DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN GELDIGE INVALIDEN PARKEERKAART MOGEN BUITEN DE PARKEERVAKKEN PARKE- REN ALS HIJ DEZE INVALIDEN PARKEERKAART IN COMBINATIE MET EEN PARKEERSCHIJF DUIDELIJK ZICHTBAAR OP DE AUTO IS AANGEBRACHT. GEHANDICAPTENVOERTUIGEN MOGEN IN EEN ERF DE HELE DAG BUI- TEN DE PARKEERVAKKEN PARKEREN MITS ZE EEN INVALIDEN PAR- KEERKAART VOOR DE RUIT HEBBEN. PARKEERSCHIJF ZONE : DEZE SCHIJF IS INGEVOERD OM HET TE LANG PARKEREN OP EEN PLEK TEGEN TE GAAN. PARKEERMETER : ALLEEN BESTEMD VOOR MOTORVOERTUIGEN OP MEER DAN TWEE WIE- LEN, EEN AANHANGWAGEN MAG HIER DUS OOK NIET GEPARKEERD WORDEN. PARKEERAUTOMAAT : TEGEN BETALING OP PARKEERPLAATS MET CENTRALE BETAALAUTOMA- TEN. PARKEERGARAGE : TEGEN BETALING IN GARAGE. FOUTPARKEERDERS : B.V. DUBBEL PARKEREN. ALARMLICHTEN : ALS JE EEN GEVAAR VORMT BIJ HET STILSTAAN MOET JE JE ALARM- LICHTEN GEBRUIKEN OF GEVAREN DRIEHOEK. ALGEMENE INFORMATIE AUTOWEGEN : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD G3. AUTOWEG : EEN AUTOWEG IS EEN WEG WAAROP ALLEEN MOTORVOERTUIGEN RIJ- DEN DIE DIT OVER HET ALGEMEEN MET EEN BEHOORLIJK HOGE SNEL- HEID DOEN. EEN AUTOWEG BESTAAT MEESTAL UIT ÉÉN RIJBAAN, JE KAN DUS TE MAKEN KRIJGEN MET TEGENLIGGERS. OOK HEEFT EEN AUTOWEG GELIJKVLOERSE KRUISINGEN. JE HERKENT EEN AUTOWEG AAN BORD G3. VEEL AUTOWEGEN HEBBEN EEN NUMMER. DIT IS ALTIJD EEN N-NUMMER. PARKEERPLAATSEN, BUSHALTEPLAATSEN EN TANKSTATIONS DIE LANGS EEN AUTOWEG GELEGEN ZIJN BEHOREN NIET TOT DE AUTOWEG. HIER GELDEN NIET DE REGELS VAN EEN AUTOWEG.

4 30 OM OP EEN AUTOWEG TE MOGEN RIJDEN MOET JE MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR KUNNEN EN MOGEN RIJDEN. DIT BETEKENT NIET DAT JE MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR MOET RIJDEN OM OP DE AUTOWEG TE RIJDEN. ALS ER EEN FILE OP DE AUTOWEG STAAT HEEFT HET NATUURLIJK GEEN ZIN OM 50 KILOMETER PER UUR TE RIJDEN, MAAR PAS JE DE SNELHEID AAN HET OVERIGE VERKEER AAN. EEN TRACTOR DIE 80 KILOMETER PER UUR KAN RIJDEN MAG NIET DE AUTOWEG OPRIJDEN. HIJ KAN WEL MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR RIJDEN, MAAR HIJ MAG GEEN 50 KILOMETER PER UUR RIJDEN. DE MAXIMUMSNELHEID OP AUTOWEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM IS 100 KILOMETER PER UUR. HET IS ECHTER NIET ALTIJD TOEGESTAAN OM 100 KILOMETER PER UUR TE RIJDEN. OP VEEL AUTOWEGEN, VOOR- AL BINNEN DE BEBOUWDE KOM, GELDT EEN MAXIMUMSNELHEID VAN 70 KILOMETER PER UUR. VLUCHTHAVENS : LANGS AUTOWEGEN ZIJN GEEN VLUCHTSTROKEN AANGELEGD, MAAR HET IS NATUURLIJK WEL FIJN DAT WANNEER JE PECH HEBT JE TOCH JE AUTO VEILIG AAN DE KANT KAN ZETTEN. HIERVOOR ZIJN VLUCHTHA- VENS AANGELEGD. VLUCHTHAVENS WORDEN ALTIJD AANGEGEVEN DOOR MIDDEL VAN EEN KLEIN BLAUW BORDJE WAAR EEN AUTO MET EEN GEOPENDE MOTORKAP OPSTAAT WAARONDER IEMAND AAN HET SLEUTELEN IS. IN TEGENSTELLING TOT EEN AUTOSNELWEG, DIE ALTIJD GESCHEIDEN RIJBANEN HEEFT, HEEFT EEN AUTOWEG VAAK MAAR ÉÉN RIJBAAN. HET GROTE NADEEL HIERVAN IS DAT JE TE MAKEN HEBT MET TEGENLIG- GERS. INHALEN : ALS JE WILT INHALEN MOET JE HEEL ZEKER VAN JE ZAAK ZIJN. HET INHALEN OP AUTOWEGEN HEEFT REGELMATIG FRONTALE BOTSINGEN TOT GEVOLG EN DE GEVOLGEN HIERVAN LATEN ZICH RADEN. OP EEN AUTOWEG ZIJN GELIJKVLOERSE KRUISINGEN. DAT WIL ZEGGEN DAT JE TE MAKEN KAN KRIJGEN MET VOETGANGERS, FIETSERS EN AL HET ANDERE VERKEER WAT DE AUTOWEG WIL OVERSTEKEN. OM HET VERLATEN VAN AUTOWEGEN VEILIGER TE MAKEN ZIJN ER MEESTAL UITRIJSTROKEN AANGELEGD. DEZE UITRIJSTROKEN KUNNEN ZOWEL LINKS ALS RECHTS NAAST DE RIJBAAN LIGGEN. OMDAT ER MET HOGE SNELHEDEN OP AUTOWEGEN GEREDEN WORDT HEEFT DE OVERHEID HIER OOK EEN AANTAL DINGEN VERBODEN MET HET OOG OP IEDERS VEILIGHEID. ZO IS HET VERBODEN OM OP DE RIJ- BAAN STIL TE STAA. OOK IS HET VERBODEN OM ACHTERUIT TE RIJDEN OP AUTOWEGEN,. HET IS VERDER OOK VERBODEN OM TE KEREN OP DE RIJBAAN. OP EEN AUTOWEG IS HET DUS VERBODEN OM: TE KEREN ACHTERUIT TE RIJDEN JE VOERTUIG OP DE RIJBAAN STIL TE LATEN STAAN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VLUCHTSTROOK, VLUCHTHAVEN OF DE BERM, BEHALVE IN NOODGEVALLEN

5 31 INVOEGEN : OVER HET ALGEMEEN KAN JE GEWOON EEN AUTOWEG OPRIJDEN. IN SOMMIGE GEVALLEN DOE JE DIT VIA EEN INVOEGSTROOK. HOE KAN JE NU HET BESTE INVOEGEN? KIJK ZO VROEG MOGELIJK NAAR DE AUTOWEG OM DE VERKEERS- DRUKTE IN TE SCHATTEN PAS JE SNELHEID AAN HET VERKEER OP DE AUTOWEG AAN BEWAAR JE KALMTE, WIL NIET TE SNEL INVOEGEN OVERTUIG JE EERST DOOR MIDDEL VAN DE SPIEGELS OF JE VEILIG KAN INVOEGEN, KIJK DAARNA PAS OVER JE SCHOUDER NAAR DE DODE HOEK OVER JE SCHOUDER KIJKEN BETEKENT NIET: OMDRAAIEN, JE BEWEEGT DUS ALLEEN JE HOOFD EN NIET JE LICHAAM ALS HET DAN VEILIG KAN, GEEF JE RICHTING AAN AUTOSNELWEGEN : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD G1. AUTOSNELWEG : EEN AUTOSNELWEG IS EEN WEG WAAROP ALLEEN MOTORVOERTUIGEN MOGEN RIJDEN. EEN AUTOSNELWEG HEEFT GEEN ZIJSTRATEN. OP EEN AUTOSNELWEG KOM JE ALLEEN ONGELIJKVLOERSE KRUISINGEN TEGEN. JE HERKENT EEN AUTOSNELWEG AAN BORD G1. EEN AUTOSNELWEG HEEFT EEN NUMMER. DIT IS EEN A-NUMMER. BV A1, A2,A13 A-NUMMERS : A-NUMMERS WORDEN GEGEVEN AAN AUTOSNELWEGEN BINNEN NEDERLAND. GAAT DE AUTOSNELWEG DE GRENS OVER DAN KRIJGT DE AUTOSNELWEG ER OOK EEN E-NUMMER BIJ. PARKEERPLAATSEN, BUSHALTEPLAATSEN EN TANKSTATIONS DIE LANGS EEN AUTOSNELWEG GELEGEN ZIJN BEHOREN NIET TOT DE AUTOSNEL- WEG. HIER GELDEN NIET DE REGELS VAN EEN AUTOSNELWEG. OM OP EEN AUTOSNELWEG TE MOGEN RIJDEN MOET JE MINIMAAL 60 KILOMETER PER UUR KUNNEN EN MOGEN RIJDEN. DIT BETEKENT NIET DAT JE MINIMAAL 60 KILOMETER PER UUR MOET RIJDEN OM TE MOGEN INVOEGEN. ALS ER EEN FILE OP DE AUTOSNELWEG STAAT HEEFT HET NATUURLIJK GEEN ZIN OM 60 KILOMETER PER UUR TE RIJ- DEN, MAAR PAS JE DE SNELHEID AAN HET OVERIGE VERKEER AAN. EEN BROMFIETS DIE 90 KILOMETER PER UUR KAN RIJDEN MAG NIET OP DE AUTOSNELWEG OPRIJDEN. HIJ KAN WEL MINIMAAL 60 KILOME- TER PER UUR RIJDEN, MAAR HIJ MAG GEEN 60 KILOMETER PER UUR RIJDEN DAAR KOMT BIJ DAT EEN AUTOSNELWEG SLECHTS TOEGANKE- LIJK IS VOOR MOTORVOERTUIGEN. DE MAXIMUMSNELHEID OP AUTOSNELWEGEN IS 120 KILOMETER PER UUR. OP SOMMIGE GEDEELTEN VAN AUTOSNELWEGEN IS DE MAXI- MUMSNELHEID VERLAAGD TOT 100 KILOMETER PER UUR. D.M.V. GELE RECHTHOEKIGE BORDJES OP DE VANGRAIL WORDT DIT AANGEGEVEN. DIT KAN OOK D.M.V. BORD A1 GEBEUREN.

6 32 MATRIXBORDEN ALS HET DOOR VERKEERSDRUKTE OF WEERSOMSTAN- DIGHEDEN NIET VEILIG IS DE MAXIMUMSNELHEID TE RIJDEN DAN WORDT ER OP DE RIJSTROOKSIGNALERING ( MATRIXBORDEN )EEN LAGERE MAXIMUMSNELHEID VERMELD. EEN AUTOSNELWEG HEEFT GESCHEIDEN RIJBANEN. AL HET VERKEER OP EEN AUTOSNELWEG RIJDT IN ÉÉN RICHTING. EEN RIJBAAN VAN EEN AUTOSNELWEG IS VERDEELD IN TWEE OF MEER RIJSTROKEN. PECH OP AUTOSNELWEG BIJ PECH OP EEN AUTOSNELWEG KAN JE VAAK GEBRUIK MAKEN VAN EEN VLUCHTSTROOK WAAR JE EEN VEILIG HEENKOMEN KAN ZOEKEN. ZORG DAT JE OP EEN ZO VEILIG MOGELIJKE MANIER OP DE VLUCHTSTROOK TERECHTKOMT. ZET ZO SNEL MOGE- LIJK DE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN AAN. WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE OP DE VLUCHTSTROOK STAAT? IS ER NAAST DE VLUCHTSTROOK EEN VANGRAIL? 1. ZO JA, ZET DE AUTO ZO DICHT MOGELIJK TEGEN DE VANGRAIL AAN. 2. ZO NEE, ZET DE AUTO ALS HET MOGELIJK IS IN DE BERM. VERLAAT DE AUTO EN GA ACHTER DE VANGRAIL STAAN. PLAATS DE GEVARENDRIEHOEK OF ZET DE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN AAN. OP DE HECTOMETERPAALTJES ZIJN GELE PIJLTJES AANGEBRACHT DIE WIJZEN NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE ANWB PRAATPAAL. LOOP NAAR DE PRAATPAAL EN MAAK CONTACT MET DE WEGENWACHT. ALS JE LID VAN DE WEGENWACHT BENT KOMEN ZE GRATIS NAAR JE TOE EN PROBEREN ZE HET PROBLEEM TE VERHELPEN. BEN JE NOG GEEN LID VAN DE WEGENWACHT DAN KOMEN ZE OOK ALLEEN MOET JE BETALEN PLUS EXTRA ADMINISTRATIEKOSTEN. INVOEGEN OVER HET ALGEMEEN RIJD JE NIET ZOMAAR EEN AUTO- SNELWEG OP. IN DE MEESTE GEVALLEN DOE JE DIT VIA EEN INVOEG- STROOK. OP EEN FOTO ZIET HET INVOEGEN ER VRIJ EENVOUDIG UIT. IN DE PRAKTIJK VINDEN VEEL LEERLINGEN DIT ÉÉN VAN DE MOEILIJKSTE ONDERDELEN VAN HET AUTORIJDEN. HOE KAN JE NU HET BESTE INVOEGEN? KIJK ZO VROEG MOGELIJK NAAR DE AUTOSNELWEG OM DE VER KEERSDRUKTE IN TE SCHATTEN PAS JE SNELHEID AAN HET VERKEER OP DE AUTOSNELWEG AAN BEWAAR JE KALMTE, WIL NIET TE SNEL INVOEGEN OVERTUIG JE EERST DOOR MIDDEL VAN DE SPIEGELS OF JE VEILIG KAN INVOEGEN, KIJK DAARNA PAS OVER JE SCHOUDER NAAR DE DODE HOEK OVER JE SCHOUDER KIJKEN BETEKENT NIET: OMDRAAIEN, JE BEWEEGT DUS ALLEEN JE HOOFD EN NIET JE LICHAAM ALS HET DAN VEILIG KAN, GEEF JE RICHTING AAN MOCHT HET NIET LUKKEN OM IN TE VOEGEN MAG JE NIET DOORRIJ- DEN OP DE VLUCHTSTROOK. IS HET ECHT TE DRUK, WACHT DAN AAN HET BEGIN VAN DE INVOEGSTROOK. JE HEBT DAN DE MOGELIJKHEID OM SNELHEID TE MAKEN OP DE INVOEGSTROOK. UITVOEGEN : DE AUTOSNELWEG KAN JE ALLEEN VERLATEN DOOR UIT TE VOEGEN. MEESTAL STAAT OP 1200 METER VOORDAT DE UITVOEGSTROOK BEGINT HET EERSTE VERKEERSBORD DAT DE UITVOEGSTROOK AANGEEFT.

7 33 OP 900 EN 600 METER VOOR DE UITVOEGSTROOK BEGINT STAAT OOK NOG EEN VERKEERSBORD DAT DE AFSTAND TOT DE UITVOEGSTROOK AANGEEFT. ONGEVEER 300 METER VOOR DE UITVOEGSTROOK BEGINT, GEEF JE RICHTING AAN. ALS HET EERSTE BLOKJE VAN DE UITVOEGSTROOK BEGINT VERLAAT JE DE AUTOSNELWEG EN BEGIN JE MET UITVOEGEN. JE HOUDT DEZELFDE SNELHEID AAN. PAS TEGEN HET EINDE VAN DE UITVOEGSTROOK GA JE SNELHEID VERMINDEREN. RECHTS INHALEN ALS JE OP DE UITVOEGSTROOK RIJDT, DAN MAG JE HET VERKEER OP DE AUTOSNELWEG RECHTS INHALEN. WEEFSTROKEN : HET KOMT VOOR DAT IN- EN UITVOEGSTROKEN GECOMBINEERD ZIJN. DIT NOEMEN WE MEESTAL WEEFVAKKEN. OP EEN WEEFVAK HEB JE TE MAKEN MET BESTUURDERS DIE WILLEN INVOEGEN OP DE DOORGAAN- DE RIJBAAN. OP DE DOORGAANDE RIJBAAN KUNNEN BESTUURDERS RIJDEN DIE WILLEN UITVOEGEN. VOOR LATEN GAAN : BESTUURDERS DIE EEN ZIJDELINGSE VERPLAATSING WILLEN UITVOE- REN (IN- OF UITVOEGEN) MOETEN BESTUURDERS DIE DEZELFDE RIJ- STROOK BLIJVEN VOLGEN VOOR LATEN GAAN. DE ZES VERBODEN : OP AUTO(SNEL)WEGEN IS HET VERBODEN OM 1. ACHTERUIT TE RIJDEN 2. TE KEREN 3. VOERTUIGEN TOT STILSTAND TE BRENGEN 4. OP DE VLUCHTSTROOK, BERM OF VLUCHTHAVEN TE RIJDEN, TE LOPEN OF EEN VOERTUIG TOT STILSTAND TE BRENGEN. 5. VRACHTAUTO'S EN VOERTUIGEN DIE LANGER ZIJN DAN 7 METER MOGEN DE DERDE EN VOLGENDE RIJSTROKEN NIET VOLGEN. 6. ALS VOETGANGER DE BERM DAN WEL VLUCHTSTROOK TE GEBRUIKEN. EINDE RIJSTROOK : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD L5. IN- EN UITVOEGEN LANGE INVOEGSTROOK : MAAK GOED GEBRUIK VAN DE INVOEGSTROOK. KORTE INVOEGSTROOK : AAN HET BEGIN STIL GAAN STAAN EN PAS WEER OP GAAN RIJDEN ALS JE SNELHEID KAN MAKEN EN KAN INVOEGEN.

8 34 VLUCHTSTROOK : BIJ HET INVOEGEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VLUCHTSTROOK. ALLEEN GEBRUIK VLUCHTSTROOK BIJ PECH.(ONWEL) RICHTING : BIJ HET IN- EN UITVOEGEN BEN JE VERPLICHT AANGEVEN OM RICH- TING AAN TE GEVEN. ( GEEN RICHTING AFDWINGEN ) INVOEG CHECKLIST : - SPIEGELS - RICHTING - INVOEGEN KIJKEN EN SNELHEID MAKEN ZIJN ZEER BELANGRIJK. UITVOEGEN : MAAK GEBRUIK VAN DE GEHELE UITVOEGSTROOK. BEGIN PAS TE REM- MEN ALS JE OP DE UITVOEGSTROOK ZIT. JE MAG EVENTUEEL BESTUUR- DERS RECHTS INHALEN. (VERGEET GEEN RICHTING AAN TE GEVEN) INHALEN OP INVOEG- EN : JE MAG VERKEER OP DE DOORGAANDE RIJBAAN INHALEN ALS UITRIJSTROOK DIT VOOR DE VERKEERSDOORSTROMING BEVORDELIJK IS. WEEFSTROKEN : VERPLICHT RICHTING AANGEVEN. LET OP : UITVOEGEND VERKEER GAAT VOOR INVOEGEND VERKEER ALARMLICHTEN : BIJ PECH MAG JE JE ALARMLICHTEN GEBRUIKEN. HET LIEFST IN COM- BINATIE MET JE GEVAREN DRIEHOEK DIE OP ONGEVEER 30 METER MOET STAAN. BEWEGWIJZERING BESLISSINGS WEGWIJZERS : GEVEN DE GEWENSTE ROUTE WEER. KAARTLEZEN : NIET TIJDENS AUTORIJDEN. INFORMATIE BORDEN EN WIJK : DIT IS VAAK EEN PLATTEGROND VAN EEN STAD. WEGWIJZERS VOORSORTEERSTROKEN OP : PIJLEN AANGEBRACHT OP HET WEGDEK. HET WEGDEK SYMBOLEN : ENKELE VOORBEELDEN ZIJN - DIERENTUIN - TANKSTATION - VEERPONT AFSLAG GEMIST : RIJ GEWOON DOOR EN NEEM DE VOLGENDE AFSLAG. SOORTEN WEGEN : E - WEGEN DIT ZIJN EUROPESE WEGEN A - WEGEN DIT ZIJN AUTOSNELWEGEN N - WEGEN DIT ZIJN HOOFDVERKEERSWEGEN (GEEN AUTOSNELWEGEN)

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd. TOELICHTING WEGSLEEPVERORDENING DORDRECHT Artikel 1 In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd. Artikel 2 De uitvoering van de wegsleepverordening is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen.

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen. Het naderen van een autosnelweg. Door goed op te letten op de verkeersborden, wordt al snel duidelijk of je een autosnelweg of een autoweg nadert. Het type weg moet je ruim van te voren herkennen om te

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 Willemstad, juli 2000 Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving _ Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel V erkeersbeslui t Besluit, 6 april 2018 Wij verlenen een ontheffing voor vrijstelling van de Wegenverkeers en de RVV voor voertuigen van Cyclomedia: Activiteit : vrijstelling van de Wegenverkeers en de

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer o 1 AF«2009 1\\ Provincie Zeeland bericht op brietvan; 10 maart 2009 uw kenmerk: PZDB-B-09040 ons kenmerk: 05)0 I '-t r\3 afdeling: Infrabeheer bijlage(n): behandeld

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing tarief wegsleepverordening Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg 1. INVOEGEN OP EEN AUTO(SNEL)WEG Herkennen autoweg autosnelweg. A.h.v. verkeerstekens kun je het verschil maken tussen de autoweg en de autosnelweg. De maximumsnelheid verschilt. Als je invoegt met dezelfde

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Inleiding De voorschriften voor de scenario's toets simulator C en D zijn gelijk. De scenario s in de basiskwalificatie zijn gebaseerd

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand :

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand : Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Kijk je met de rem of met je ogen? Als je steeds probeert de auto rollend te houden, ga je veel verder voor je uit kijken en ga je ook automatisch veel eerder

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; Dordrecht Nr. 1855529 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Invoegen / uitvoegen - plaats van handeling. Situatie 1 - invoegen GOED FOUT. Copyright 2007 Rijexamendoejezo.nl

Invoegen / uitvoegen - plaats van handeling. Situatie 1 - invoegen GOED FOUT. Copyright 2007 Rijexamendoejezo.nl Invoegen / uitvoegen - plaats van handeling Situatie 1 - invoegen Als we er van uitgaan dat je even hard rijdt als het verkeer op de doorgaande rijbaan, dan heb je te weinig afstand tot je voorligger als

Nadere informatie

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen:

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen: VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Documenten bij toets simulator Toetsmatrijs besloten terrein/simulator Voorschriften voor scenario s toets simulator C en D Inrichtingseisen

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Nummer 12-11.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder: Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990 : Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. wet : de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1 6 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 6. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 Op onze website www.vvn-zuidplas.nl kunt u zien waarmee we ons zoal mee bezighouden.

Nadere informatie

Wegsleepverordening voor de gemeente Beverwijk 2018

Wegsleepverordening voor de gemeente Beverwijk 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beverwijk Nr. 177517 16 augustus 2018 Wegsleepverordening voor de gemeente Beverwijk 2018 De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen 1. Feiten en tarieven Voorgesteld wordt de volgende overtredingen

Nadere informatie

a. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;

a. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; Reglement 20170619-008 Politieverordening betreffende de gemeentelijk administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Delfzijl Nr. 126356 23 mei 2019 Wegsleepverordening gemeente Delfzijl 2016 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016; gelet op het

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

"WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE LOPPERSUM

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE LOPPERSUM CVDR Officiële uitgave van Loppersum. Nr. CVDR459210_1 20 maart 2018 De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie