Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen. Orlanda Lie Hoogleraar Middeleeuwse cultuur Universiteit Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen. Orlanda Lie Hoogleraar Middeleeuwse cultuur Universiteit Utrecht"

Transcriptie

1 Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen Orlanda Lie Hoogleraar Middeleeuwse cultuur Universiteit Utrecht

2 Middeleeuwse toestanden De middeleeuwen ( ); Vooroordelen, beeldvorming, andere normen- en waardenstelsels Primitief, achterhaald, dom, naief Anachronistisch (het verleden bekijken in het licht van onze huidige normen en waarden) Cultuurhistorisch (het verleden bekijken in het licht van de normen en waarden van die tijd)

3 Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen: Fysiologie Voortplanting Zwangerschap Beeldvorming

4 Vraagstelling Wat voor kennis bezat men in de Middeleeuwen over het vrouwelijk lichaam en seksualiteit? Welk wereld- en mensbeeld ligt ten grondslag aan middeleeuwse opvattingen over het vrouwelijk lichaam en seksualiteit?

5 Benaderingswijze/methodologie Mediëvistiek: studie van de Middeleeuwen Literatuurhistoricus: tekstgericht Wat staat er in de tekst en waarom staat dat er? Onderzoeksmateriaal: middeleeuwse teksten Humaniora (Geesteswetenschappen)

6 Onderzoeksmateriaal Geschreven teksten die bewaard zijn gebleven Literaire bronnen Theologische bronnen Juridische bronnen Instructieve teksten: wetenschap, gezondheid en techniek (artesliteratuur) Latijn versus volkstaal (vernacularisatie)

7 Latijn versus volkstaal Schriftcultuur versus mondelinge traditie Tot 1200: schriftcultuur = Latijn = kerk/ clericus Mondelinge traditie = volkstaal = leek/ laicus Geletterdheid (litteratus) versus ongeletterdheid (illiteratus) Na 1200: voortschrijdende verschriftelijking en vernacularisatie

8 Middeleeuwse (Latijnse) kennis over de vrouw Twee belangrijke bronnen Secreta mulierum: natuurfilosofisch (theoretisch) Liber Trotula: geneeskundig (praktisch/ therapeutisch)

9 Secreta Mulierum Natuurfilosofische traditie; pseudo-albertus Magnus (13de eeuw); kerkgeleerde; geestelijk milieu aandacht voor fysiologie en anatomie van de vrouw m.n. i.v.m. voortplanting (vruchtbaarheid, conceptie, zwangerschap, geboorte), de vrouwelijke natuur en seksualiteit Wijd verbreid; >100 hss; > 120 dr Vertalingen: Duits, Nederlands, Frans, Italiaans, Tsjechisch

10 Menstruatie mythe (Secreta mulierum-traditie) Menstruatie = afvalstof (rood); giftig goedje Doet spiegels dof uitslaan Doet bomen verdorren Doet honden dood neervallen De blik van een menstruerende vrouw doodt zuigelingen Menopausale vrouwen zijn nog gevaarlijker Sex met menstruerende vrouw: melaats kindje (Leviticus 15)

11 Liber Trotula Trota van Salerno (12e eeuw; vrouwelijke arts); Trotula, kleine Trota (klein boek over vrouwengeneeskunde), later benaming voor 3- delig Latijns compendium over vrouwengeneeskunde: 1. Liber de sinthomatibus mulierum (Boek over de aandoeningen bij vrouwen) 2. De curis mulierum (Over de behandeling van vrouwenkwalen) 3. De ornatu mulierum (Over het mooi maken van vrouwen)

12 Liber Trotula 126 Latijnse hss bewaard gebleven Monica Green 2001: The Trotula. A Medieval Compendium of Women s Medicine. Edited and translated. Philadelphia (University of Pennsylvania) The Trotula. An English Translation of the Medieval Compendium of Women s Medicine. (University of Pennsylvania) 2001.

13 Dwergen op de schouders van reuzen

14 Grondslagen middeleeuwse geneeskunde Empedocles: elementenleer: aarde, water, lucht, vuur Hippocrates: humorenleer: zwarte gal, slijm, bloed, gele gal Aristoteles: primaire eigenschappen: warm, koud, vochtig, droog

15 Aristotelisch stelsel Vier elementen: aarde, water, lucht en vuur Primaire eigenschappen: heet, koud, droog en vochtig Heet en droog > koud en vochtig Mannelijk lichaam: heet en droog Vrouwelijk lichaam: koud en vochtig Man (volmaakt product)> Vrouw (=mislukte man, misbaksel)

16 Het galenisch stelsel Galenus (2e eeuw) Humoraalpathologie Slijm/flegma (vochtig en koud) Zwarte gal (koud en droog) Bloed (vochtig en warm) Gele gal (warm en droog) Evenwichtige balans (gezond) versus verstoring (ziek) Complexien- of temperamentenleer

17 Galenisch stelsel Gebaseerd op Aristotelisch stelsel Man is heet en droog; vrouw is koud en nat Spijsvertering; koken van voedsel en verwerken tot voedingsstoffen Menstruatie is afvalstof; maandelijkse zuivering noodzakelijk Menstruatie = bloemen; nodig voor vruchtbaarheid

18 Spijsvertering: 4 kookprocesses Maag (1e digestio): voedsel wordt gekookt tot chylus (naar lever); uitwerpselen (naar darmen) Lever (2e digestio): chylus wordt gekookt tot bloed dat via de aders wordt vervoerd naar alle organen en opgenomen in het lichaam. Wat niet wordt opgenomen wordt uitgescheiden als zweet of urine Naast bloed ook productie van andere stoffen: -milt: zwarte gal -galblaas: gele gal -nieren: water Hart (3e digestio): Vrouw: bloed (via slagaders) -> baarmoeder-> zaad (menstruum) en menstruaal bloed (afvalstof) Bij zwangerschap: baarmoeder van zwangere vrouwen verwerkt menstruaal bloed tot voeding voor foetus; na bevalling bloed -> borst ->melk Man: bloed (via slagaders) ->Testikels -> sperma (veredelde stof) Hersenen (4e digestio)

19 Fysiologie van mannen en vrouwen De man is het volmaakte schepsel: heet en droog De vrouw is een onvolmaakte man: koud en nat De man kan door zijn complexie/fysiologie het voedsel optimaal verwerken en omzetten tot nuttige voedingsstoffen Sperma versus menstruaal bloed

20 Fysiologie van de vrouw Het vrouwelijk lichaam (koud en nat) is minder goed in staat om voedsel te verkoken dan het mannelijk lichaam (warm en droog) Chylus in lever produceert minder gekookt bloed dat (via de aderen vanuit het hart) naar de baarmoeder vloeit Baarmoeder produceert menstruum (vrouwelijk zaad) en menstrual bloed (afvalstof) Menstruatie is reinigingsproces, essentieel voor gezondheid van het vrouwelijk lichaam

21 Baarmoeder (koud en droog) Bewaarplaats van menstruum (vrouwelijk zaad); regelmatige menstruatie is essentieel voor gezondheid; ophoping is schadelijk (negatief) Orgaan waar bevruchting plaatsvindt (positief) Wandelende baarmoeder

22 Man-vrouw opvattingen Vrouwelijkheid en mannelijkheid Man is heet en droog Vrouw is koud en nat De koudste man is heter dan de heetste vrouw Mannelijk lichaam van nature gezonder dan vrouwelijk lichaam Menstruatie is afvalstof; sperma is veredelde stof

23 Anatomie van de uterus (matrix, matrice) Twee-hoornige uterus (Grieks-Arabische traditie) De zevenkamerige uterus deed zijn intrede in de 12de eeuw: Pseudo-Galenus, De spermate; populair vanaf de 13de eeuw (Latijnse traditie) Prominent aanwezig in de overgeleverde Middelnederlandse medische en religieuze teksten Verklaring voor meerlingen, genderverschillen

24

25

26 Anatomie van de uterus Orgaan voor menstruatie en reproductie Fysiologie van het vrouwelijk lichaam Anatomie van de uterus; 2 cellen (li and re) vs 7 cellen (3 li, 3 re, 1 mi) Jongens rechts, meisjes links, hermafrodiet in midden Vrouwelijke testikels (cf. eierstokken) vs mannelijke testikels; beide produceren zaad (twee-zadentheorie) Menstruatie, menopauze, zwangerschap,

27 Links versus rechts Lever (kookpot) is warmtebron (rechts) Aders vanuit de lever vloeien eerst naar de rechterkant van het lichaam Hart (warmtebron) ligt links, maar heeft twee vaten die naar rechts zijn geopend M.a.w. Rechts is warmer dan links

28 Meisjes versus jongens Baarmoeder heeft centrale ligging Rechterhelft ontvangt meer warmte dan linkerhelft Baarmoeder bestaat uit 2 kamers; links (meisjes); rechts (jongens) Baarmoeder bestaat uit 7 kamers: 3 links (meisjes); 3 rechts (jongens); 1 in midden (hermafrodiet)

29 Conceptie Tweezaden-theorie Bij seksuele gemeenschap ejaculeren zowel man als vrouw, resp. sperma en menstruum Na conceptie sluit de baarmoeder zich (geen speld tussen te krijgen)

30 Misvormingen Zaad en baarmoeder van slechte kwaliteit resulteert in kinderen met lichamelijke beperkingen Positie bij vrijen is belangrijk: de zaden moeten zich evenwichtig kunnen mengen Niet vrijen tijdens menstruatie

31 Infertiliteit Te magere en te dikke vrouwen hebben moeite om zwanger te worden Vrouwen met een glibberige baarmoeder kunnen het zaad niet binnenhouden Mannen met te dun zaad zijn onvruchtbaar Baarmoeder (koud en droog) Mannelijke testikels (heet en vochtig) [Anthonie van Leeuwenhoek ( )]

32 Onvruchtbaarheid Veroorzaakt door zowel de man als de vrouw Vrouw: buitensporige warmte of te grote vochtigheid van de baarmoeder; de hitte doodt het zaad van de man; de glibberige baarmoeder houdt het zaad niet vast Therapie: kruiden, dieet, roking, baden, vaginale douches, etc. Man: geen zin om te vrijen en erectieproblemen veroorzaakt door zwak gestel en slechte kwaliteit van het zaad (te koud en te vochtig)

33 Embryologie Melkachtig (week 1) Bloederige massa (week 2) Vlezige homp (week 3) Foetus krijgt vorm (week 4) Aderen, beenderen, vlees, huid, (week 5) Na veertig dagen: alles erop en eraan (week 6) Bezieling: na 40 of 45 dagen

34

35

36

37

38

39

40 Levensvatbaarheid 7-maands kindje versus 8-maands kindje Na 7 maanden is de vrucht volgroeid De 8 ste maand is de periode om uit te rusten van de inspanningen. Indien het kind in de 8 ste maand wordt geboren, wordt het verstoord in zijn herstelfase en zal het maar kort leven.

41 Vernacularisatie Geleerde (Latijnse) wetenschappelijke kennis toegankelijk maken in de volkstaal

42 Latijn versus volkstaal Schriftcultuur versus mondelinge traditie Tot 1200: schriftcultuur = Latijn = kerk/ clericus Mondelinge traditie = volkstaal = leek/ laicus Geletterdheid (litteratus) versus ongeletterdheid (illiteratus) Na 1200: voortschrijdende verschriftelijking en vernacularisatie

43 De Middelnederlandse traditie R.Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989 S.v. gynaecologie ; > 20 hss; > 30 drukken Invloed van De secretis mulierum en Liber Trotula op de Middelnederlandse traditie Zowel in proza als in verzen

44 Vier groepen Groep A Beknopte vertaling Liber Trotula Proza Groep C Vertaling Liber Trotula Proza Vrouwelijke doelgroep Groep B Combinatie Liber Trotula, Secreta Mulierum, De Spermate versvorm Groep D Combinatie Secreta Mulierum en De Naturis Rerum versvorm

45 Groep C Vertegenwoordiger van de Trotula-traditie Vrije vertaling en bewerking van de gynaecologische en obstetrische hoofdstukken van het Trotula-compendium Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen, hem biddic dat si my niet ne vloucken, want ic ne hebbe hem dit niet gescreven te scande maer te horen profite Brugge SB 593; Kopenhagen GKS 1657; Hamburg SB cod.med. 798.

46 3 verschillende vertalingen Kopenhaagse Trotula: nadruk op obstetrische hoofdstukken, minder op anatomie en fysiologie Hamburgse Trotula: vervangt alle verwijzingen naar Trotula met Albertus Magnus; vervangt de obstetrische hoofdstukken uit het Liber Trotula met die uit een Arabisch chirurgische verhandeling: Chirurgia van Albucasis ( ) Brugse Trotula: nadruk op anatomie en fysiologie; obstetrische hoofdstukken ontbreken

47

48

49 Hamburg, SB, Cod. Med. 798 Tekstuele usurpatie: de Trotula-tekst wordt geassimileerd in de pseudo-albertaanse traditie De Middelned.Trotula wordt gepresenteerd als het werk van Albertus Magnus en gecombineerd met De secretis mulierum De obstetrische hoofdstukken van het Liber Trotula compendium worden vervangen door die uit de Middelnederlandse vert. van de Chirurgie van Albucasis (+1013) Vermenging De secretis mulierum en Liber Trotula 19 afbeeldingen waarvan 11 afkomstig uit Albucasis

50

51

52 Brugse Trotula Nadruk op anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam: menstruatie, conceptie, vruchtbaarheid Opvallend: verloskundige hoofdstukken worden niet vertaald 10 afbeeldingen

53

54

55

56

57 Seks is gezond Zaad is essentieel voor het verwekken van nageslacht Zaadlozing is essentieel voor de gezondheid Vrouwen produceren net als mannen zaad Bij de conceptie storten beiden hun zaad Door seksuele gemeenschap wordt de koude en vochtige natuur van de vrouw opgewarmd

58 Therapie voor vrouwen die lijden aan opstopping van zaad Bij weduwen en maagden: Door hun vagina te kietelen komt er zaad vrij Bij weduwen kan dit met de vinger Bij maagden en nonnen worden watten gedrenkt in een mengsel van steenzout, glaspoeder, azijn en zout water in de vagina gebracht

59 Om een wijf te makene nauwe als ofte si eene maghet ware Daertoe nemt dwitte van den eye ende temperet met watere. Daer in ghesoden es pulegium, ofte sinapis, ofte spijc, ofte valeriane, ofte eenigherande droegende cruden. Ende daerin vet een liinen cleet tweewaerf sdaghes, ofte 3 ende dat soe leght in den mont van der matricen.

60 Het herstellen van de eer van vrouwen ic, Trotula, ebbe hiermede vrauwen gheholpen die kinderen hadden ghehadt, ende daerna trocken si te huwelike (f. 18r 4-5)

61

62 De Middelnederlandse drukken Der vrouwen natuere ende complexie (ca. 1531) Tprofijt der vrouwen (ca. 1550) Den roseghaert vanden bevruchten vrouwen: 1513 (Eucharius Rosslin) Tboeck vande Vroet-Wijfs (Jacob Ruf ) Johannes de Ketham: Fasciculus medicinae: 1512

63

64 Der vrouwen natuere ende complexie Dits ghedaen omdat elc man sou weten hem te regeren na wisen raet, opdat hi niet en worde gesmeten vanden vrouwen met moede quaet. Traditie van De secretis mulierum

65

66

67 Humorenleer Complexien of Temperamentenleer Vier complexien: Sanguinicus (bloed dominant) Cholericus (gele gal) Melancholics (zwarte gal) Flegmaticus (slijm)

68

69 Vrouwentypes Cholerisch: stevig gebouwd, veel menstruatie, kuis en standvastig Sanguinisch; volslank, blozend, matige stonden, houden van sex Melancholisch: donkere teint, wispelturig, saai, vloeien veel, kunnen goed zonder man Flegmatisch: mager, donker gelaat, kunnen zonder sex, maar als ze eenmaal de smaak te pakken hebben

70 Vrouwentypes Vrouwen met kleine, stevige borsten, weelderige haardos, blozend gelaat; onregelmatige menstruatie, vloeien niet veel, worden niet gauw zwanger, produceren weinig melk, houden van seks Vrouwen met grote, zachte borsten, dun haar, bleek gezicht; regelmatige menstruatie, vloeien veel, worden gauw zwanger, veel melk, kuis.

71 Tprofijt der vrouwen Traditie van het Trotula-compendium Gynaecologische en obstetrische informatie Praktische voorschriften behandeling vrouwenkwalen; borstvoeding, cosmetische recepten Ook aandacht voor mannenzaken, fertiliteitsproblemen, potentiemiddelen

72

73

74

75 Verloskundige traditie In Liber Trotula slechts beperkt Andere traditie: Muscio (6 e eeuw), Latijnse vertaling van Griekse tekst van Soranus (1 e eeuw): Gynaeikeia; tbv geletterde vroedvrouwen Vanaf 11 e eeuw: geletterde vroedvrouwen maken plaats voor geletterde mannen Encyclopedische traditie: Thomas van Cantimpre (Muscio)

76 Verloskundige traditie Albucasis (Arab. Cordoba,11 de eeuw); Chirurgia (incl. obstetrische hoofdstukken + illustraties (Muscio traditie) Opgenomen in chirurgische handboeken (bv. Hamburgse Trotula, 15 de eeuw) Belang voor chirurgen en doctores medicinae om te beschikken over obstetrische kennis Italiaanse artsen, doorgeefluik van obstetrische kennis, naar Duitsland en

77 Vroedvrouwen en artsen Vanaf 14 de eeuw: vrouwengeneeskunde beoefend door medisch opgeleide mannen Mannelijke artsen krijgen supervisie over de opleiding van vroedvrouwen Stadsverordeningen over de qualificaties van vroedvrouwen (doop van pasgeborene) Waarschuwing tegen ondeskundige vroedvrouwen Vrouwengeneeskunde -> mannenzaak

78 Standaard handboek 16 e /17 e eeuw Tussen 1513 en 1541: 14 herdrukken Tussen : 10 drukken van uitgebreidere versie (Hebammenbüchlein) 1532: Latijnse vertaling door zoon: De Partu Hominis Nederlandse vertaling (28 drukken) Frans, Spaans, Deen, Tsjech, Engels

79 Eucharius Rösslin Apotheker, stadsarts 1513: Der Swangern frawen und hebamme roszgarten Opgedragen aan Hertogin Katherine van Brunswick en Lüneburg 1516: Den Roseghaert vanden bevruchten vrouwen Voorlichting zwangere vrouwen; instructie vroedvrouwen Waarschuwing tegen onbekwame vroedvrouwen

80

81

82

83

84

85 Tboeck vande Vroet-Wijfs Vroedvrouwenkatechismus Zwitserse arts Jakob Ruf, verantwoordelijk voor opleiding en certificering van vroedvrouwen Middelnederlandse vertaling van Martyn Everaert (1591)

86

87

88

89

90 Fasciculus Medicinae Duitse arts Johannes de Ketham Medicijnen studie in Wenen (lector 1454, secties) Het eerste gedrukte boek met anatomische afbeeldingen (Latijn 1491) Middelnederlandse vertaling van Petrus Antonius; druk van 1512 (Claes de Grave, Antwerpen) Bevat 2 hoofdstukken over vrouwengeneeskunst

91

92

93

94 Menstruatie mythe (Secreta mulierum-traditie) Menstruatie = afvalstof (rood); giftig goedje Doet spiegels dof uitslaan Doet bomen verdorren Doet honden dood neervallen De blik van een menstruerende vrouw doodt zuigelingen Menopausale vrouwen zijn nog gevaarlijker Sex met menstruerende vrouw: melaats kindje (Leviticus 15)

95 Vernacularisatie Latijnse kennis toegankelijk maken in de volkstaal

96

97 Het boek van Sidrac Encyclopedie-in-dialoogvorm: een heidense koning (Bottus) stelt honderden vragen over de middeleeuwse leef- en denkwereld die door een wijze, vrome man (Sidrac) worden beantwoord. Frans origineel (13de eeuw); tussen 600 en 1200 vragen Nederlandse vertaling (14de eeuw); tussen 200 en 400 vragen (ed. Van Tol 1936).

98 Middeleeuwse vraagbaak Waarom is de zee zout? Waarom stinkt de poep? Waardoor is de ene wijn wit en de andere rood? Hebben vrouwen testikels? Zal er altijd oorlog zijn in deze wereld? Kan men om de wereld heen reizen?

99 Enkhuizer almanak Hoe komt het bloed aan zijn rode kleur/ Waarom heeft een olifant zulke grote oren? Waarom kan een mens niet vliegen? Waarom is de zee zout? Hoe ontstaan parels? Hoe komt het dat je maag knort? Is een zebra nu wit met zwarte strepen of andersom?

100 Kan een vrouw zwanger zijn van meer dan twee kinderen tegelijk? Een vrouw kan zwanger zijn van wel zeven kinderen tegelijk, want de baarmoeder van een vrouw heeft zeven kamers, en in elke kamer kan zij een kind dragen als God dat wil.

101

102 Wie is beter bestand tegen wellust: de man of de vrouw?

103

104 Sidrac antwoordt: De vrouw (koud en vochtig) is beter bestand dan de man (warm en droog) De heetste vrouw is kouder dan de koudste man Man: vrouw = 26 zaadlozingen : 1 zaadlozing De man ontvlamt snel, maar zijn begeerte is ook snel bevredigd De vrouw is moeilijker te bevredigen, daardoor begeert zij intenser dan de man

105 Hoe komt het dat vrouwen zo emotioneel reageren op vreugde en verdriet in de wereld?

106

107 Sidrac antwoordt Vrouwen reageren zo emotioneel omdat zij lichter bloed en lichtere hersenen hebben dan mannen. Zij zijn als kleine twijgjes aan de bomen die in alle richtingen met de wind meewaaien [ ]

108 Verder: Doordat vrouwen lichter bloed en lichtere hersenen hebben dan mannen, Zijn ze wankelmoedig en niet geschikt om bestuursfuncties te vervullen 70 vrouwen laten zich gemakkelijker misleiden dan 1 wijze man.

109

110

111

112

113 leermoment Wat is het belang van historisch kennis in een medische opleiding?

114 Historisch besef Inzicht in een andere cultuur met andere normen en waarden leidt tot begrip en respect Omgang met patienten in een multiculturele samenleving vraagt om begrip en respect

115 Kennisoverdracht is niet waardenvrij Transmissie van kennis: hierarchisch Natuurfilosofisch, theoretisch, mannelijke geleerden, schriftelijk vastgelegd (Latijn) Medisch-therapeutisch, praktisch, ervaringsdeskundigheid van vrouwen, mondeling (volkstaal) Schriftcultuur versus mondelinge traditie Echte kennis versus oudewijven-praat

116 Stelling Artsen die (cultuur)historisch besef hebben zijn beter in staat zich te verplaatsen in de leef- en denkwereld van hun patienten Artsen die aandacht hebben voor het verhaal dat bij hun patienten hoort, kunnen hun patienten beter adviseren en behandelen.

117

118 Eigentijdse receptie Secreta Mulierum Verworpen door Christine de Pizan in haar Cite des Dames als een vat vol leugens.

119

120 Christine de Pizan (ca ca. 1430) Eerste vrouwelijke broodschrijver dochter van Italiaanse arts en astroloog, werkzaam aan het hof van de Franse (Valois) koning Karel V ( ); Karel VI ( ); Karel VII ( ) Jeanne d Arc (+1430)

Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf

Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf 30 Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf orlanda lie Toen God het eerste mensenpaar schiep, voorzag Hij hun lichamen van eigenschappen die het voortbestaan van de mensheid tot

Nadere informatie

Geheimen van mannen en vrouwen. Een vergelijkend onderzoek naar de Middelnederlandse tekst Der mannen ende vrouwen heimelijcheit

Geheimen van mannen en vrouwen. Een vergelijkend onderzoek naar de Middelnederlandse tekst Der mannen ende vrouwen heimelijcheit Geheimen van mannen en vrouwen Een vergelijkend onderzoek naar de Middelnederlandse tekst Der mannen ende vrouwen heimelijcheit Bachelorscriptie: Fenna van Berkel (3691284) Begeleidster: prof. Dr. O.S.H.

Nadere informatie

De baarmoeder, een zegen of een vloek?

De baarmoeder, een zegen of een vloek? De baarmoeder, een zegen of een vloek? Studie naar de Middeleeuwse opvattingen over de baarmoeder Doorsnede van de baarmoeder met zeven kamers (zie de cijfers) in het Anthropologium van Magnus Hundt (Leipzig

Nadere informatie

zweet stinkt schaam haar ongesteld brede heupen borst groei schaamlippen groeien groeispurt

zweet stinkt schaam haar ongesteld brede heupen borst groei schaamlippen groeien groeispurt Samenvatting door L. 623 woorden 5 maart 2016 0 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou pubertijd Dit is wanneer je hypofyse gaat werken de hypofyse is een hormoonklier hypofyse is de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 3: Voortplanting en ontwikkeling

Samenvatting Biologie Thema 3: Voortplanting en ontwikkeling Samenvatting Biologie Thema 3: Voortplanting en ontwikkeling Samenvatting door een scholier 1708 woorden 10 mei 2012 4,9 14 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou 1. Voorplanting en bevruchting

Nadere informatie

keer beoordeeld 4 maart 2018

keer beoordeeld 4 maart 2018 0 Samenvatting door Syb 870 woorden keer beoordeeld 4 maart 2018 Vak Biologie Biologie H8 Samenvatting PARAGRAAF 8.1 Een jongen maakt zaadcellen door hormonen uit de hypofyse. Via het bloed komen die hormonn

Nadere informatie

Voortplanting bij dieren

Voortplanting bij dieren Voortplanting bij dieren Opdracht 1 Geef aan of de beweringen juist of onjuist zijn: 1. De primaire geslachtskenmerken heb je vanaf je puberteit 2. Geslachtshormonen zorgen voor veranderingen in de puberteit

Nadere informatie

HFST I: INLEIDING. 1. Status Quaestionis

HFST I: INLEIDING. 1. Status Quaestionis HFST I: INLEIDING In dit eerste, vrij korte, hoofdstuk zal ik beginnen met een opsomming van de reeds uitgegeven literatuur rond het werk Der Vrouwen Heimlicheit. Hieruit zal ook mijn motivatie duidelijk

Nadere informatie

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen en zwangerschap Enige tientallen jaren geleden dacht men nog dat ongeboren kinderen in de baarmoeder goed beschermd waren tegen schadelijke

Nadere informatie

Thema 3 Voeding en je lichaam

Thema 3 Voeding en je lichaam Naut samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 3 Voeding en je lichaam Samenvatting Voeding en je lichaam Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig. Die zitten in ons eten en drinken. Voedsel en vocht zijn

Nadere informatie

Tepeluitvloed. Tepeluitvloed. uitvloed. Wanneer er vocht uit de tepel komt, noemen we dit tepelui. tepel

Tepeluitvloed. Tepeluitvloed. uitvloed. Wanneer er vocht uit de tepel komt, noemen we dit tepelui. tepel Tepeluitvloed Wanneer er vocht uit de tepel komt, noemen we dit tepelui uitvloed. Tepeluitvloed komt veel voor. Meestal is tepeluitvloed een onschuldig verschijnsel. Dit neemt niet weg dat verder medisch

Nadere informatie

BIJLAGEN. Het lichaam en vruchtbaarheid

BIJLAGEN. Het lichaam en vruchtbaarheid BIJLAGEN Het lichaam en vruchtbaarheid 28 - WERKBLAD - LANG LEVE DE LIEFDE - Entreeopleidingen in het mbo Het lichaam en vruchtbaarheid BIJLAGE 1 Opdracht 1: Quizvragen VRAGEN OVER ZWANGER WORDEN Vul hier

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hf 5 par 1t/m 5

Samenvatting Biologie hf 5 par 1t/m 5 Samenvatting Biologie hf 5 par 1t/m 5 Samenvatting door Carlijn 1162 woorden 15 januari 2018 10 2 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou 5.1 Je veranderd. Geslachtskenmerken zijn kenmerken

Nadere informatie

Der vrouwen natuere ende complexie

Der vrouwen natuere ende complexie Der vrouwen natuere ende complexie Monica van de Kolk Maart 2009 Vrouwentrooster of mannenvermaak? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Woord vooraf 5 Inleiding 7 De stand van het onderzoek 7 Het onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS. Versie 1.3. Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS. Versie 1.3. Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS Versie 1.3 Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording NVOG In het kort Bij vrouwen in de vruchtbare levensfase

Nadere informatie

Informatiefolder. Zwangerschap en kinderwens

Informatiefolder. Zwangerschap en kinderwens Informatiefolder en kinderwens Inhoudsopgave Algemeen 3 Kinderwens 3 Foliumzuur s- en ovulatietesten 5 Geneesmiddelen 6 Bostvoeding Medicatiebegeleiding Algemeen De vrouw maakt tijdens haar leven een aantal

Nadere informatie

De fonologie De morfologie Het lexicon Besluit Besluit

De fonologie De morfologie Het lexicon Besluit Besluit 1 DANKWOORD Een thesis kan je niet alleen schrijven, hulp en medewerking van anderen is onontbeerlijk. Allereerst wens ik mijn promotor Prof. Dr. Joris Reynaert te bedanken voor de begeleiding bij het

Nadere informatie

isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Preventie van zwangerschap & blootstelling van de foetus

isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Preventie van zwangerschap & blootstelling van de foetus isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Preventie van zwangerschap & blootstelling van de foetus Richtlijnen voor de patiënt bij het gebruik van isotretinoïne Waarvoor dient deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

De Chinese Voedingsleer

De Chinese Voedingsleer De Chinese Voedingsleer Wat zijn de functies van voeding? 1 2 Fysiologische en biologische Geneeskundige 3 4 Energetische werking Taoïsme 5 Levensmiddelen Wat zijn de verschillen tussen de Chinese voedingsleer

Nadere informatie

Een bloemlezing uit Der mannen ende vrouwen heimelijcheit, met inleiding en verklarende aantekeningen

Een bloemlezing uit Der mannen ende vrouwen heimelijcheit, met inleiding en verklarende aantekeningen Universiteit Gent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Nederlandse Letterkunde ANATOMIE, SEKSUALITEIT EN ZWANGERSCHAP IN DE MIDDELEEUWSE VOLKSTAAL Een bloemlezing uit Der mannen ende vrouwen heimelijcheit,

Nadere informatie

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk?

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk? Anorexia Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Anorexia nervosa. Anorexia is een ernstige ziekte waarbij degene die het heeft zichzelf min of meer uithongert. Deze patiënten zijn dan ook extreem mager.

Nadere informatie

Kinderen groeien op tot volwassenen in verschillende fasen. Iedereen groeit. Maar ons lichaam maakt heel ons leven kleine of grote veranderingen mee.

Kinderen groeien op tot volwassenen in verschillende fasen. Iedereen groeit. Maar ons lichaam maakt heel ons leven kleine of grote veranderingen mee. Groei en ontwikkeling Kinderen groeien op tot volwassenen in verschillende fasen. Iedereen groeit tot maximaal tot hij of zij 18 jaar is. Maar ons lichaam maakt heel ons leven kleine of grote veranderingen

Nadere informatie

Nierfalen en Seksualiteit

Nierfalen en Seksualiteit Nierfalen en Seksualiteit 1 Inhoudsopgave Inleiding Seksuele problemen bij nierfalen Bij mannen en vrouwen Factoren die het seksueel functioneren kunnen beïnvloe- den Bespreekbaar maken Maatschappelijk

Nadere informatie

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap en borstvoeding ONTWIKKELING VAN HET ONGEBOREN KIND MEDICIJNEN BIJ ZWANGERSCHAP FOLIUMZUUR WAT IS HET EFFECT VAN ALCOHOL EN ROKEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN MEDICIJNEN EN BORSTVOEDING

Nadere informatie

Over het belang van academische vorming. Gerda Croiset

Over het belang van academische vorming. Gerda Croiset Over het belang van academische vorming Gerda Croiset Over het belang van academische vorming Wat is academische vorming? Wat is wetenschappelijke vorming? De verloskunde vanaf 1200 Uitvinding van de anaesthesie

Nadere informatie

isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Zwangerschapspreventie programma

isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Zwangerschapspreventie programma isotretinoïne 10 mg en 20 mg zachte capsules Zwangerschapspreventie programma Richtlijnen voor de patiënt bij het gebruik van isotretinoïne Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: In de eerste bijeenkomsten hebben we besproken dat er veel verandert in de puberteit. Je lichaam verandert en de omgang met je ouders en vrienden. Maar er gebeurt

Nadere informatie

van een muskiet weer? Leg je antwoord uit.

van een muskiet weer? Leg je antwoord uit. 30 3 VMBO KGT A BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN. Afbeelding 1 Bij een muskiet is het aantal chromosomen in een lichaamscel 6. In afbeelding 1 geven beide tekeningen schematisch een delende cel van een muskiet

Nadere informatie

Enkele afspraken: We luisteren met respect naar elkaars verhaal. We lachen niet voortdurend met nieuwe woorden.

Enkele afspraken: We luisteren met respect naar elkaars verhaal. We lachen niet voortdurend met nieuwe woorden. Enkele afspraken: We luisteren met respect naar elkaars verhaal. We lachen niet voortdurend met nieuwe woorden. We reageren volwassen op wat er verteld wordt. Heb je het moeilijk met dit onderwerp? Dan

Nadere informatie

2009), Der vrouwen natuere ende complexie, vert. Monica van der Kolk (Utrecht: Universiteit Utrecht,

2009), Der vrouwen natuere ende complexie, vert. Monica van der Kolk (Utrecht: Universiteit Utrecht, S Afbeelding afkomstig uit de moderne uitgave van Der vrouwen natuere ende complexie door Monica van der Kolk (combinatie van editie uit 1535 en 1538). 1 1 Der vrouwen natuere ende complexie, vert. Monica

Nadere informatie

H.218408.0514. Echoscopie tijdens de zwangerschap

H.218408.0514. Echoscopie tijdens de zwangerschap H.218408.0514 Echoscopie tijdens de zwangerschap 2 Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog bespreekt met u waarom

Nadere informatie

De behandeling van borstkanker met Nolvadex

De behandeling van borstkanker met Nolvadex Meer informatie Voor meer informatie kunt u kijken op de internetsite www.astrazeneca.nl (onder het kopje Patiënteninformatie en vervolgens 'Kanker'). U kunt ook de brochure Borstkanker roept vragen op

Nadere informatie

Gescheiden werelden: wat mannen moesten weten over vrouwen: De secretis mulierum

Gescheiden werelden: wat mannen moesten weten over vrouwen: De secretis mulierum 29 Gescheiden werelden: wat mannen moesten weten over vrouwen: De secretis mulierum bineke glas Deze bijdrage gaat in op het lange en gevarieerde bestaan van teksten over vrouwengeheimen (Secreta Mulierum).

Nadere informatie

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Gynaecologie Beter voor elkaar 2 Inleiding Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u enige informatie geven. Deze folder geeft

Nadere informatie

Tweelingen in de groei

Tweelingen in de groei Tweelingen in de groei Henriëtte A. Delemarre-van de Waal Zoals bekend ontstaat een twee-eiige tweeling wanneer tegelijkertijd twee eicellen worden bevrucht door twee zaadcellen. Beide embryo s hebben

Nadere informatie

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat Vruchtbaarheidsstoornissen Als zwanger worden niet vanzelf gaat 2 U heeft besloten een oriënterend vruchtbaarheids (fertiliteits) onderzoek te laten verrichten. In deze folder vindt u informatie over het

Nadere informatie

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Gynaecologie Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is echoscopie?... 3 Hoe wordt een echo gemaakt?... 3 Waarom wordt echoscopie verricht?...

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Patiënteninformatie Echoscopie tijdens de zwangerschap versie 02 1 Wat is echoscopie Echoscopie is een techniek waarmee men organen in het lichaam zichtbaar maakt. Een

Nadere informatie

Ik wil anticonceptie gaan gebruiken. Poli Gynaecologie

Ik wil anticonceptie gaan gebruiken. Poli Gynaecologie 00 Ik wil anticonceptie gaan gebruiken Poli Gynaecologie Wat is anticonceptie? Een anticonceptiemiddel (of voorbehoedmiddel) voorkomt dat een zwangerschap ontstaat. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat er

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Anticonceptie

PATIËNTEN INFORMATIE. Anticonceptie PATIËNTEN INFORMATIE Anticonceptie In het kort Een anticonceptiemiddel (voorbehoedmiddel) beschermt u tegen zwangerschap als u seks heeft en niet zwanger wilt worden. Anticonceptiemiddelen verschillen

Nadere informatie

Obstetrie. Echoscopie zwangerschap

Obstetrie. Echoscopie zwangerschap Obstetrie Echoscopie zwangerschap Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is echoscopie?...4 Hoe maakt men een echo?...4 Hoe vaak wordt een echo verricht?...6 Wie maakt de echo? Hoe krijgt u die?...6 Waarom wordt

Nadere informatie

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Acupunctuur TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde Behandelingsmethoden Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe therapie Psychotherapie Met name gericht

Nadere informatie

Inhoud. De puberteit: nu gaat het beginnen 4. Iets heel bijzonders: het vrouwelijk lichaam 14. Elke maand weer: ongesteld 24

Inhoud. De puberteit: nu gaat het beginnen 4. Iets heel bijzonders: het vrouwelijk lichaam 14. Elke maand weer: ongesteld 24 Inhoud 4 Lichamelijke veranderingen en uiterlijk 6 Dagboek, vriendinnen en stemmingen 10 Zelfvertrouwen, geheimen en pesten 12 Iets heel bijzonders: het vrouwelijk lichaam 14 De vrouwelijke geslachtsorganen

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE IN DE GYNAECOLOGIE EN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN

PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE IN DE GYNAECOLOGIE EN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE IN DE GYNAECOLOGIE EN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN ECHOSCOPIE IN DE GYNAECOLOGIE EN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN Door middel van deze folder wil Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Echoscopie tijdens de zwangerschap

Patiënteninformatie. Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Patiënteninformatie Echoscopie tijdens de zwangerschap Inhoudsopgave 1 Wat is een echoscopie 2 Hoe maakt men een echo 3 Waarom maakt men een echo 4 Wie maakt de echo

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

6,3. Werkstuk door een scholier 1698 woorden 7 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,3. Werkstuk door een scholier 1698 woorden 7 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Werkstuk door een scholier 1698 woorden 7 februari 2003 6,3 45 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding: Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik van draagmoederschap eigenlijk niks weet, ik heb er

Nadere informatie

De leraar legt dit eerst uit, daarna maken de leerlingen deze vragen

De leraar legt dit eerst uit, daarna maken de leerlingen deze vragen ANTWOORDEN SEKSUALITEIT A3 Opdracht Anticonceptiepil 1,3,5 Test jezelf tijdens de les! De leraar legt dit eerst uit, daarna maken de leerlingen deze vragen OPDRACHTEN 1 tijdens de les 4 B 2 D 3 C 5 C 6

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Informatiebrochure voor de patiënt (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Achtergrondinformatie over deze brochure Informatie over geboorteafwijkingen Deze brochure bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Wie is er bang voor de overgang?

Wie is er bang voor de overgang? Wie is er bang voor de overgang? Overgangsklachten De overgang is een levensfase die voor de meeste vrouwen niet ongemerkt voorbij gaat. Er treden lichamelijke en geestelijke veranderingen op. De effecten

Nadere informatie

Versie 2003 Academisch Ziekenhuis Groningen Afdeling Psychiatrie Rikus Knegtering & Stynke Castelein

Versie 2003 Academisch Ziekenhuis Groningen Afdeling Psychiatrie Rikus Knegtering & Stynke Castelein Antipsychotics and Sexual Functioning Questionnaire A.S.F.Q. Versie 2003 Academisch Ziekenhuis Groningen Afdeling Psychiatrie Rikus Knegtering & Stynke Castelein Inleiding In het kader van wetenschappelijk

Nadere informatie

echoscopie tijdens de zwangerschap

echoscopie tijdens de zwangerschap patiënteninformatie echoscopie tijdens de zwangerschap Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog bespreekt met u

Nadere informatie

Weer naar huis Aandachtspunten voor kraamvrouw en baby

Weer naar huis Aandachtspunten voor kraamvrouw en baby Patiënteninformatie Weer naar huis Aandachtspunten voor kraamvrouw en baby Weer naar huis Aandachtspunten voor kraamvrouw en baby. U bent bevallen in Tergooi en gaat nu met uw baby naar huis. Onze artsen

Nadere informatie

Ik wil een voorbehoedmiddel (anticonceptie) gaan gebruiken

Ik wil een voorbehoedmiddel (anticonceptie) gaan gebruiken 1/6 Gynaecologie Ik wil een voorbehoedmiddel (anticonceptie) gaan gebruiken Inleiding Een anticonceptiemiddel (voorbehoedmiddel) beschermt u tegen zwangerschap als u seks heeft en niet zwanger wilt worden.

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP PATIËNTENINFORMATIE ECHOSCOPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 2 ECHOSCOPIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP Door middel van deze brochure wil Maasstad Ziekenhuis, u enige informatie geven. Deze brochure geeft algemene

Nadere informatie

Verslag Biologie Biologie dossier

Verslag Biologie Biologie dossier Verslag Biologie Biologie dossier Verslag door Z. 1608 woorden 16 juni 2015 6,2 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Om dit verslag volledig te kunnen begrijpen, heb je de afbeeldingen uit het

Nadere informatie

MYCOFENOLAATHOUDENDE GENEESMIDDELEN Informatiegids voor de patiënten. Informatie over de risico's voor de foetus

MYCOFENOLAATHOUDENDE GENEESMIDDELEN Informatiegids voor de patiënten. Informatie over de risico's voor de foetus De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van geneesmiddelen die mycofenolaat bevatten. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan

Nadere informatie

Inleiding tot de Humorenleer.

Inleiding tot de Humorenleer. Inleiding tot de Humorenleer. De belangrijkste leer in de geneeskunde van de middeleeuwen is de humorenleer. Zijn oorsprong gaat terug tot in het oude Griekenland. In de vijfde eeuw voor Christus werd

Nadere informatie

WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER WEL EN WANNEER GEEN MORNING-AFTERPIL WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW

WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER WEL EN WANNEER GEEN MORNING-AFTERPIL WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW M O R N I N G - A F T E R P I L WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER WEL EN WANNEER GEEN MORNING-AFTERPIL WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN WWW.APOTHEEK.NL M O R

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Gynaecologie Echoscopie tijdens de zwangerschap www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is echoscopie?... 3 Hoe maakt men een echo?... 3 Hoe vaak wordt een echo verricht?... 4 Wie maakt de echo? Hoe krijgt

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Informatie voor patiënten F0106-3415 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008 Biologie Over Bloqs Wie is Bloqs? Bloqs is een educatieve uitgeverij die innovatieve producten en diensten aanbiedt. Bloqs staat voor bouwen aan leren. Onze visie is dat u als docent of school zelf het

Nadere informatie

Morning-afterpil VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Morning-afterpil VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL Morning-afterpil WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER WEL WANNEER GEEN MORNING-AFTERPIL WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen

Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap HIV is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. HIV kan op meerdere manieren

Nadere informatie

Anticonceptiemiddelen met oestrogeen en progestageen

Anticonceptiemiddelen met oestrogeen en progestageen Ik wil anticonceptie gaan gebruiken Samenvatting Een anticonceptiemiddel (voorbehoedmiddel) beschermt u tegen zwangerschap. Anticonceptiemiddelen verschillen in werking, gebruik, betrouwbaarheid en bijwerkingen.

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

H Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

H Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen H.92043.0116 Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie zoals gebruikt in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsonderzoek.

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Gynaecologie Echoscopie tijdens de zwangerschap www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is echoscopie?... 3 Hoe maakt men een echo?... 3 Hoe vaak wordt een echo verricht?... 4 Wie maakt de echo? Hoe krijgt

Nadere informatie

Werkblad Naut Thema 3: Voeding en je lichaam

Werkblad Naut Thema 3: Voeding en je lichaam Werkblad Naut Thema 3: Voeding en je lichaam 3.1 Wat heeft je lichaam nodig? Je lichaam is heel slim Een heel slimme machine Je lichaam kan rennen en kijken en groeien een snee gaat vanzelf weer dicht

Nadere informatie

Het ontstaan en de geboorte van een baby

Het ontstaan en de geboorte van een baby Kriebels in je buik Het ontstaan en de geboorte van een baby 1 Het ontstaan en de geboorte van een baby Groep 5 50 min Begrippen Voortplanting, zwangerschap, geboorte, eicel, zaadcel, zaadballen, piemel,

Nadere informatie

Oefen Repetitie KGT thema Voortplanting

Oefen Repetitie KGT thema Voortplanting Oefen Repetitie KGT thema Voortplanting Als er geen punten bij een vraag staan, dan is die vraag 1 punt waard. Onderdeel A: waar of niet waar? 1. De pil beschermt zowel tegen SOA s als tegen een zwangerschap

Nadere informatie

Hormoongebruik rond de overgang

Hormoongebruik rond de overgang Hormoongebruik rond de overgang Afdelingen gynaecologie en verloskunde Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is de overgang? 2 Klachten tijdens de overgang 2 Het gebruik van oestrogenen tijdens de overgang 2 De

Nadere informatie

WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER NEEM JE DE MORNING-AFTERPIL WAT KAN DE APOTHEKER VOOR JE DOEN HUISARTS GAAN NA GEBRUIK VAN DE

WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER NEEM JE DE MORNING-AFTERPIL WAT KAN DE APOTHEKER VOOR JE DOEN HUISARTS GAAN NA GEBRUIK VAN DE M O R N I N G - A F T E R P I L WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER NEEM JE DE MORNING-AFTERPIL WAT KAN DE APOTHEKER VOOR JE DOEN WANNEER KUNT JE BETER NAAR DE HUISARTS GAAN NA GEBRUIK VAN DE MORNING-AFTERPIL

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE. Versie 2.4. Datum Goedkeuring Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE. Versie 2.4. Datum Goedkeuring Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE ECHOSCOPIE Versie 2.4 Datum Goedkeuring 17-03-2007 Verantwoording NVOG Inhoudsopgave In het kort...1 Wat is echoscopie?...2 Waarom een

Nadere informatie

Anticonceptie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Anticonceptie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Anticonceptie Informatie voor patiënten F0713-3102 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

ACUPUNCTUUR. Walter Oudhof. Fysiotherapeut en acupuncturist

ACUPUNCTUUR. Walter Oudhof. Fysiotherapeut en acupuncturist ACUPUNCTUUR Walter Oudhof Fysiotherapeut en acupuncturist TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde BEHANDELMETHODEN Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

SEXTING Bravenewbooks

SEXTING Bravenewbooks SEXTING Bravenewbooks 2014 1 Re Pristinus 2 SEXTING Tineke was het mooiste meisje van de klas. Ze lag op haar roze bed in een overwegend roze tienerkamer. Ze twijfelde. Tineke hinkte op twee gedachten.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen ECHOSCOPIE IN DE GYNAECOLOGIE EN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN INLEIDING Deze folder geeft algemene informatie

Nadere informatie

Het spreekt vanzelf dat vooral vrouwen op de hoogte zijn van de dialectbenamingen voor voeding. Ga dus te rade bij echtgenote of (groot)moeder.

Het spreekt vanzelf dat vooral vrouwen op de hoogte zijn van de dialectbenamingen voor voeding. Ga dus te rade bij echtgenote of (groot)moeder. W O O R D E N B O E K V A N D E V L A A M S E D I A L E C T E N UNIVERSITEIT GENT Vragenlijst 127 Vakgroep Nederlandse Taalkunde OKTOBER 2001 Blandijnberg 2 9000 Gent VOEDSEL 2 Dialect van :..................................................(stad,

Nadere informatie

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen Gynaecologie Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is echoscopie?... 3 Hoe wordt een echo gemaakt?... 3 Waarom wordt echoscopie verricht?...

Nadere informatie

Gynaecologische echoscopie. Polikliniek Gynaecologie

Gynaecologische echoscopie. Polikliniek Gynaecologie Gynaecologische echoscopie Polikliniek Gynaecologie Inleiding Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie (echo). Een gynaecologische echo wordt gemaakt om de baarmoeder, de eierstokken en de

Nadere informatie

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Patiënteninformatie locatie Blaricum Diabetes mellitus bij kinderwens Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Inhoudsopgave Bladzijde Welke soorten diabetes zijn er? 4 Is diabetes erfelijk?

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor de behandeling met Revlimid (lenalidomide)

Patiënteninformatie voor de behandeling met Revlimid (lenalidomide) Patiënteninformatie voor de behandeling met Revlimid (lenalidomide) 1 Inhoud Informatie voor vrouwen die zwanger kunnen worden...3 Informatie voor vrouwen die niet zwanger kunnen worden...5 Informatie

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de gynaecoloog

Eerste bezoek aan de gynaecoloog Eerste bezoek aan de gynaecoloog Afdeling gynaecologie Eerste bezoek aan de gynaecoloog U heeft binnenkort in Medisch Centrum Alkmaar (MCA) een afspraak met een gynaecoloog. U komt voor het eerst. In deze

Nadere informatie

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd , -behandeling en complicaties Dr. R. Schats VUmc Wat is (on)vruchtbaarheid? Wat is normaal? Subfertiliteit (zie later) Welk percentage van de paren De mens is een relatief onvruchtbaar zoogdier Wel elke

Nadere informatie

Domino-effect. Gevolgen van diabetes

Domino-effect. Gevolgen van diabetes Domino-effect Het gevaar van complicaties is dat ze pas na jaren optreden. Bovendien heeft diabetes een domino-effect. Vanaf dat je één aandoening hebt, zijn deze een trigger voor meerdere aandoeningen.

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers

PATIËNTENINFORMATIE. ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers PATIËNTENINFORMATIE ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers 2 ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers Met deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Thomas van Aquino ( )

Thomas van Aquino ( ) Thomas van Aquino (1225-1274) inhoudsopgave Personalia Thomas van Aquino Uit het leven van Tegenstellingen Scholastiek Basis denken en wetenschap Meer Thomas van Aquino Tijdgenoten Hedendaagse toepassing

Nadere informatie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie 00 Normale cyclus Poli Gynaecologie De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Andere folders en brochures op het gebied

Nadere informatie

Liefde? Naam: Datum: Seksuele opvoeding. Van wie kan je allemaal houden? Wat doe jij voor iemand die je graag ziet?

Liefde? Naam: Datum: Seksuele opvoeding. Van wie kan je allemaal houden? Wat doe jij voor iemand die je graag ziet? Liefde? Van wie kan je allemaal houden? Wat doe jij voor iemand die je graag ziet? Vind jij verliefd zijn hetzelfde als liefde? Is vriendschap ook liefde? Ben jij al verliefd geweest? Kan je verliefd zijn

Nadere informatie

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Vitaminen en mineralen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Vitaminen 3 Mineralen 4 Voeding 4 Dagelijkse behoefte 4 Wanneer extra vitaminen gebruiken

Nadere informatie

Nieuws over vitamine K. Suzan Tuinier 26 maart 2011

Nieuws over vitamine K. Suzan Tuinier 26 maart 2011 Nieuws over vitamine K Suzan Tuinier 26 maart 2011 Hoe zien de komende 45 minuten er uit? Vitamine Informatie Bureau Vitamines algemeen Vitamine K in theorie Vitamine K advies NVK en Gezondheidsraad Praktijk:

Nadere informatie

Verblijdt u. Onze neus zit gelukkig op de juiste plaats, maar wij als christenen, hebben zinvoller dingen om ons over te verblijden.

Verblijdt u. Onze neus zit gelukkig op de juiste plaats, maar wij als christenen, hebben zinvoller dingen om ons over te verblijden. - 1 - Verblijdt u Er zijn volgens de bijbel veel redenen om ons te kunnen verblijden. Wanneer wij ons er in gaan verdiepen, vallen we zogezegd van de ene reden tot blijdschap in de andere. Wij als christenen

Nadere informatie

DRERNST. Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen.

DRERNST. Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen. DRERNST Beleef uw menopauze op serene wijze! Om u te helpen opvliegers en prikkelbaarheid te overwinnen. www.drernst.be De menopauze, wat is dat? Als vrouwen 50 jaar worden, betekent dat voor de meesten

Nadere informatie

Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken.

Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken. Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken. Hoofdstuk 1: Opdracht 1: Groepsprofiel en de puberteit Bespreek en noteer kort: Hoe je

Nadere informatie

Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 34 tot en met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken.

Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 34 tot en met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. Zwangerschap Lees eerst informatie tot en met en beantwoord dan vraag tot en met. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. p In de afbeelding van informatie is een deel van het

Nadere informatie

Voortplanting. Hoofdstuk 6

Voortplanting. Hoofdstuk 6 Voortplanting Hoofdstuk 6 Leerdoelen Je kunt de delen van een baarmoeder met embryo kunnen noemen met hun functies en kenmerken Je kunt beschrijven hoe de geboorte van een kind plaatsvindt Bevruchting

Nadere informatie

BOKS 7: Identiteit Psychologie. College 1: Persoonlijkheid. Timo Jansen

BOKS 7: Identiteit Psychologie. College 1: Persoonlijkheid. Timo Jansen BOKS 7: Identiteit Psychologie College 1: Persoonlijkheid Timo Jansen Indeling college Psychologie: wat en waarom Waarom persoonlijkheidspsychologie? Hoe omschrijf ik mijzelf (en anderen)? Nature of nurture?

Nadere informatie