Jaarverslag Stichting Let s Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Stichting Let s Care"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Stichting Let s Care Augustus 2011

2 0. Inleiding Dit is het kwalitatieve jaarverslag van het jaar 2011 van Stichting Let s Care. Doel van dit verslag is inzicht geven in de gestelde doelen en in hoeverre deze effectief bereikt zijn en te rapporteren over onze voortgang aan onze donateurs, sponsors en geïnteresseerden. Wij willen hiermee transparant, open en informatief zijn naar buiten toe. Stichtingsgegevens Stichting Let s Care: 3 bestuursleden ANBI geregistreerd: 09/04/2008 KvK: : 24/01/2008 Postadres: Arnhemseweg 631, 7361 TR Beekbergen Mail: Website: ABN AMRO bank: ten name van Stichting Let s Care ASN bank: ten name van Stichting Let s Care Samenwerkingsstichting Let us Care Filippijnen Sec registratie: CN (2008) Let us Care foundation inc. 5 bestuursleden 1. Doelstelling, visie en beleid We hebben voor de komende jaren een strategische planning gemaakt. Dit maken we elk jaar in Januari weer op maat op met daarin de doelstellingen, wanneer en door wie deze bereikt dienen te worden en het budget. Dit jaar lag in het teken van het opstarten van ons hoofdproject het home for girls in Panay op de Filippijnen. Hiervoor diende het (vervallen) gebouw, wat gratis in bruikleen is gegeven voor een periode van 20 jaar, door de gemeente, verbouwd en ingericht te worden. In 2010 was dat voor het grootste deel gerenoveerd. In februari 2011 ging Erna Vinkers als projectmanager naar de Filippijnen om het project van de grond te tillen. Hieronder het jaarplan van 2011 met de status. Jaarplan 2011 Let Us Care en status Wat Program Home For Girls Renovatie van het gebouw Aanschaf 2e hands auto Vergunning van het ministerie van Sociale zaken en ontwikkeling (DSDW) Goedgekeurd (wordt in Jan overhandigd) Aanschaf van tv, karaoke en speakers Inrichting gereed van het gebouw Wanneer 2011 Opmerkingen Status March ,- over budget. Afgerond. Kleine aanpassingen liepen door tot en met juni Before July Gekocht in maart, het heeft veel reparatiewerk gekost (waar we 2 x geen goede garage hadden) August Stagneerde eerst omdat ze de eis hadden dat E. Vinkers een werkvergunning moest hebben 2011 Locale Rotary club heeft tv gesponsord April Binnen het budget Pagina 2 van 12

3 Wat Wanneer 2011 Opmerkingen Status Inhuren personeel April Eerste paar mensen in april, rest in September. Had ook voeten in de aarde Training van het personeel staff April In September, met coaching en geweldloze communicatie Starten met de intake van 15 meisjes May Half September gerealiseerd Programma en services August September geïmplementeerd After care program geïmplementeerd November We hebben nog geen meisjes in het after care programma Opzetten van een waterdicht Voor in november financieel systeem augustus Verbouwen van op kleine schaal groente en fruit Lopend / niet succesfull Eigen kippen Lopend / not succesfull Een mooie tuin aanleggen 2011 Blijkt lastig, we zitten aan zee met veel zout water en veel water 2011 Nog niet in 2011 gerealiseerd Before august Pagina 3 van 12

4 Ook zijn dit jaar het volledige kwaliteitshandboek opgesteld met alle procedures en te volgen werkafspraken met de benodigde formulieren. Het personeel is op de hoogte hiervan en weet hoe te handelen. Daarnaast heeft het personeel trainingen gehad mbt omgaan met de computer, word en Excel, geweldloze communicatie en hebben we met 2 personeelsleden een 2-daagse training ecologische groenteverbouw gevolgd. 1.2 Terugblik Home for girls project Zoals te zien is uit het overzicht zijn alle belangrijke doelen voor 2011 gehaald. De verbouw is al gestart in 2010, maar werd uiteindelijk in zijn geheel in 2011 afgerond. Wat tegenviel waren de kosten van de verbouw. Deze waren in eerste instantie gecalculeerd op 15000,- maar dit bleek in de praktijk uit te komen op een totaal van 43000,-. De offerte bleek veel te laag. Dit kwam doordat de aannemer wellicht weinig ervaring had met verbouw. Maar ook waren er problemen met het dak (asbest) en bleken de gebouw- afwerkingkosten veel en veel meer te zijn dan was ingeschat. Gelukkig konden we deze meerkosten bij de Wilde Ganzen ook aanvragen. We hebben hiervan geleerd dat bouwprojecten vermeerderd moeten worden met minimaal 20-30%, omdat je niet alle kosten bijv. voor klein materiaal vooraf niet goed kan bepalen. Ook was er geldontwaarding doordat er 2 jaar later na het vaststellen van de offerte is begonnen met bouwen. Bouwmaterialen zijn duurder geworden en de euro is in waarde gezakt, waardoor je minder pesos voor een euro te besteden hebt. Vanaf het moment dat we begonnen in februari 2011 hebben we op 27 juni de officiële opening gehad. Half september kwamen de eerste meisjes. En hebben we de rest van onze procedures verder geïmplementeerd en het personeel getraind en begeleid. Ook hebben we alle gemeenten in de provincies geïnformeerd over onze programma s en diensten en onze locale relaties verder versterkt. Aan het eind van het jaar hadden we 10 meisjes in het home for girls gehad (waarbij 2 alweer zijn vertrokken) wegens familiekeus of andere reden. Het after care programma is nog niet gestart. We hebben nog geen meisjes die hiervoor al in aanmerking komen. Het opvangprogramma duurt 18 maanden en daarna volgt een 18 maanden nazorgtraject. Maar de 18 maanden hebben we dus nog niet bereikt. Alle meisjes hebben tandheelkundige en medische zorg gehad, hebben psychologische testen gehad en is gestart met counseling en groepswerk. Er is in samenwerking met de brandweer een brand- en ontruimingsoefening gehouden. Samen met de staf en de kinderen. Daarnaast is een workshop kinderrechten gegeven aan de kinderen zodat ze weten wat hun rechten zijn en om te praten over hun mishandelingen. We hebben maandelijkse onderwerpen en maandelijkse waarden en normen ingevoerd. Pagina 4 van 12

5 Statistical Data: Total Number of Residents = 8 A. Distribution of girls by case category B. Distribution of girls by Educational level/status Incest rape, 1, 13% Rape Out of School, 1 Grade 1, 2 Grade 1 Grade II Grade III Rape, 7, 87% Incest rape Grade V, 2 Grade III, 2 Grade II, 1 Grade V Out of School 1.3 Activiteiten Home for Girls Voor gedetailleerde informatie over de uitgevoerde activiteiten zullen we in deze paragraaf puntsgewijs per maand vermelden. September Oktober 2012: Vaststellen van alle handboeken, formulieren, beleid en Let s Care child care policy. Externe Training voor de staf (case management, wetgeving op het gebied van speciale bescherming van vrouwen en kinderen, Counselling, Gender sensitivity, Familiy planning, self awareness). Interne training voor de staf (geweldloze communicatie, kernkwaliteiten, projectdoelafstemming, teambuilding, persoonlijke leerdoelen). 2 daagse training voor ecologische groenteverbouw. Interview met de Televisie en de radio. Bezoek aan alle 18 gemeenten om hen te informeren over ons programma. Lezing bij de locale Rotary club. Activiteiten met de meisjes: activiteit mbt zelfkennis (2 sessies). Het maken van maksers en pompoen kleuren voor Halloween. Introductie Dagboek schrijven, medische testen uitgevoerd, tandarts bezoek vaccinatie en ontworming, 4 x zwemmen. November December 2012: radio interview Activiteiten met de meisjes: Uitvoeren persoonlijkheids- en IQ testen, bijscholing door lokale docent in ons centrum, uit eten met een priester en een bestuurslid in een restaurant, Kerst feest, 8 x naailessen, brand- en ontruimings oefening, workshop rechten van kinderen, Pagina 5 van 12

6 Overige Community projecten Naast het home for girls hebben we ook nog ruimte en middelen gevonden om wat andere lokale projecten op te pakken. Deze ziet u hieronder in de tabel. Op deze manier kunnen we binnen de gemeenschap onze relaties en daardoor de medewerking verder versterken en meer bereiken voor meer kinderen. ANDERE PROJECTEN Wat Educatie ondersteuning van 53 arme kinderen in onze wijk. Bagumbayan lagere school uitgifte van schoolmaterialen voor 38 children (24 alleen staande ouder gezinnen en 14 met een ouder in de gevangenis.) Done Bagumbayan Elementary school support school materialen voor 177 kinderen ANS high school Beauty Care trainingsmaterialen ondersteuning Plastic afval afvangers in 4 wijken puroks). PILOT Lopend Bay Bay elementary school, Feeding program / met schooltuin ontwikkeling en ecologische groenteverbouw training voor de ouders. PILOT Afgerond Wanneer 2011 June 2011 October th November 2011 October 2011 Wie Erna / Barangy assistant Let Us Care Erna/ Rotary Club en Barbaza coop Let Us Care / Pasuk Foundation October Let Us Care/ Gemeentelijk milieu ambtenaar October Let Us Care / Provincial Agricultural Office Opmerkingen / Status In samenwerking met de locale Rotary Club en een Coop. Overeenkomst getekend waarbij Lets Care 10% van de inkomsten gaat krijgen. Onderzoek is gedaan, er is nu geld voor 1 plastic afvanger. De ontwerptekening is niet gereed gekomen in Wordt doorgeschoven naar Geld hiervoor was ingezameld door de Nederlands hervormde kerk in beekbergen. Op 17 oktober is het voedselprogramma gestart. 111 ondervoedde kinderen kregen elke dag een ontbijt tot en met het eind van het schooljaar in maart. Gratis training is gegeven door de Provinciale Agricultural office. De school heeft de school tuin, na meerdere keren hierom verzocht zal dit project volgend jaar niet te hebben, niet klaargemaakt. Hierdoor is het project niet duurzaam en zal door de geringe medewerking van de school vervolgd worden. Pagina 6 van 12

7 Terugblik op de overige activiteiten: We hebben veel kunnen bereiken. In totaal hebben we over het jaar 2011, 651 kinderen direct of indirect geholpen. 2 Organisatie In Nederland bestaat het bestuur nog steeds uit dezelfde mensen als waar we in 2010 mee geëindigd zijn. Dit zijn Erna Vinkers (voorzitter), Yvonne Drosterij (penningmeester) en Peter Groothuis (secretaris). Op de Filippijnen hebben we 7 mensen in het bestuur. Waarvan 2 Nederlanders en 5 locale betrokken mensen. Doel is om het bestuur nog verder te betrekken en nog meer te verzelfstandigen. Doel voor de stichting in Nederland is het werven van wat actieve vrijwilligers die wat hand en spandiensten kunnen verrichten. bestuur op de Filippijnen Voor diverse activiteiten hebben we ook vaste vrijwilligers. Wij danken deze vrijwilligers heel hartelijk. Dimmen van Otterloo (opmaak van drukwerk) Christ Dekkers (aanpassen technische zaken website) Jo en Henk Vinkers: fondsenwerving lokaal (kerk) en financiën genererende activiteiten. Daarnaast maken we voor incidentele specifieke taken ook gebruik van de expertise van mensen. Pagina 7 van 12

8 3 Fondsenwerving en acties In 2011 hebben we het grootste deel van onze aandacht aan de implementatie van de projecten besteedt. Dit omdat we de 3 voorgaande jaren voornamelijk gericht hadden op fondsenwerving, donateurs werving en geld genererende activiteiten. Acties zijn er gehouden door de basisschool De Biezenkamp. Zij hebben een kerstinzamelingsactie gehouden. De studenten van 2 klassen commerciële economie van de Hogeschool van Amsterdam hebben in hun verkooplessen, fondsen geworven als opdracht. Door de wervingsopdracht van de hogeschool van Amsterdam zijn er een aantal donateurs bij gekomen. We zitten nu op een totaal van ongeveer 55. De donateurs zijn ons vrij trouw gebleven. Door de crisis hebben een klein aantal hun periodieke steun opgezegd. We zoeken dit nieuwe jaar weer naar meer vaste donateurs. Hoofd sponsoren en partners in 2011 zijn: Stichting Stop Kindermisbruik: Stichting Joinforkids: Waarbij we dus ook beschikken over het Joinforkids Keurmerk. Stichting de Pasuk Foundation: voor educatieondersteuning en de community educatie projecten. De ASN Foundation: met een 2 e bijdrage voor ons home for girls. In 2011 hebben we geen nieuwe aanvraag bij de Wilde Ganzen ingediend. Het 1e project wat bij hun liep hebben we in 2011 in zijn geheel afgerond. (Betrof het renoveren en inrichten van het gebouw, aanschaf van de middelen en de auto en het trainen en implementeren van het programma. Stichting Mondial in Apeldoorn: een platform waarbij we zijn aangesloten als Apeldoornse stichting. Elk jaar kunnen we 1000,- aan PR activiteiten declareren. We willen iedereen en alle fondsen hartelijk danken voor hun steun. Zonder die steun is het voor ons niet mogelijk om deze projecten en meer dan we gepland hadden te realiseren. Pagina 8 van 12

9 4 PR en relatieopbouw We hebben vooral in de Filippijnen aan PR en media acties gewerkt. We hebben een Engelstalige brochure gemaakt die we in alle gemeenten van de provincie van Antique hebben uitgereikt. Dit aan alle betrokken gemeentelijk maatschappelijk werksters. Daarnaast hebben we 2 televisie interviews gedaan en een uitzending van de opening. Een tweetal artikelen zijn in de krant verschenen over ons project en daarnaast hebben we een tweetal radio interviews gedaan. De huidige relaties met pers en media zijn goed. De provincie Antique is een redelijk overzichtelijke gemeenschap. (half miljoen inwoners). Daarnaast is de project manager (E. Vinkers) gevraagd en geïnstalleerd als eerste westerling in de Rotary Club of Antique. Zodat hierdoor meer contacten en hierdoor wellicht meer projecten makkelijker kunnen worden uitgevoerd. De nieuwsbrief in Nederland is 3 keer uitgekomen in Financiën stand van zaken Hieronder is ons financiële jaaroverzicht jaarplan te lezen. Een door de accountant opgestelde jaarrekening volgt nog. In de Filippijnen hebben we een parttime boekhoudster en is er een jaarverslag opgesteld wat door een gecertificeerde accountant. Hieronder het financiële overzicht van de uitgaven en de middelen op de bank. Waarbij 1 Euro = 55 peso. De uitgaven lagen binnen het gestelde budget omdat we het eerste jaar niet volledig hebben gedraaid en ook geen 15 meisjes hadden. Het Filippijnse financiële overzicht van uitgaven en banksaldo s. Hierin maken we onderscheid tussen de Community programs (dus de andere projecten die we in de leefgemeenschap uitvoeren en het Home for girls (ons opvanghuis voor de meisjes). Deze geldstromen, de uitgaven en de bankrekeningen zijn gescheiden, zodat we deze goed en overzichtelijk kunnen bewaken. Pagina 9 van 12

10 Uit de Nederlandse inkomsten en uitgaven blijkt dat we in 2011 ongeveer hebben binnen gekregen. Het grootste deel hiervan hebben we nog opzij kunnen zetten. Dit is nodig voor het komende jaar De operationele kosten hebben we in 2011 nog kunnen dragen van de financiële middelen die op de Filippijnse rekening staan. Dit geld is in 2010 op de Filippijnse rekening gekomen. Sommige fondsen storten het geld rechtstreeks op de Filippijnse rekening, dus niet al het geld wordt via de Nederlandse Let s Care rekening naar de Filippijnen overgemaakt. Hieronder het financiële overzicht van de Filippijnse kant. Stichting Let s Care. De getallen zijn in Peso s aangegeven. Waarbij 53 peso 1,- is. HFG= Home for Girls. In het overzicht ziet u welke kostenposten voor het project home for girls hebben uitgegeven en welke kosten voor de verschillende community projecten. Community projecten zijn andere projecten in de gemeenschap voor kansarme kinderen en hun families, het milieu ed. Deze zijn in 2011 met name in de hoofdstad San Jose de Buenavista uitgevoerd. Waar we ook met ons home for girls zitten. Deze plek is tevens ons adres waar de Filippijnse Stichting (Let Us Care Foundation inc.) gevestigd is. De kosten van de diverse budgetkosten zijn jaartotalen. Dit jaar zijn er, in overeenstemming met het jaarplan de meeste kosten uitgegeven aan het op orde maken van het pand. Dus de verbouwingskosten en met name de inrichtingskosten. In 2010 zijn de meeste kosten uitgegeven aan verbouw en in 2011 zijn met name de laatste verbouwklussen en afwerkings zaken uitgevoerd. In 2011 het 1 e en 2 e kwartaal met name het inrichten van het gebouw, het trainen van de staf en het implementeren van het programma. Onderaan de community programma s is af te lezen hoeveel geld aan elk van deze projecten in 2011 is besteed. Statement of Changes in Fund Balance For the year ended December 31, 2011 Peso s. 53 pesos is 1,- Pesos Home for Community Girls Services Total Grants HFG 2,316, , ,411, Donations local 20, , Interest Income Total 2,316, , ,431, Less: Operating Expenses Household Basics Food 83, , Water 5, , Electricity 22, , Household supplies 3, , Toiletries Transportation Total 116, , Office Expenses Telephone,Post and Internet 23, , Office Supplies 15, , Total 39, , Administrative Expenses Pagina 10 van 12

11 Registration Fee 1, , Bank Charge Total 1, , Building Expenses Building Insurance 13, , Total 13, , Car and Travel Car Maintenance Car Registration 3, , Car Insurance Fuel and Oil 4, , Total 8, , Personnel Expenses Manager 88, , Social Welfare Worker 114, , Facilitator 136, , Security/Driver 4, , Security/Generator 37, , th Month Pay 32, , SSS Medicare Contribution 22, , Pag-ibig Contribution 2, , Philhealth Contribution 5, , Expenses Board Member 3, , Representation 14, , Salary Cook 8, , Total 468, , Care and School Cost School Fees 4, , Uniform 5, , Medical cost 8, , Daily Clothes 3, , Haircuts and Accessories Art Materials and Play Toys 8, , Calamities Skills Training 3, , Pschological Test Total 34, , After Care Program Parent Visit Total Accounting and Banking cost Accountant 5, , Total 5, , Project Coordination Project coordination Exp 6, , Travel and Hotel expenses 15, , Pagina 11 van 12

12 Visa/Insurance 20, , Others 37, , Total 79, , Starting Cost Renovation 188, , Fire and Emergency 35, , Furnishing 526, , Training & Implementation 247, , Grand Opening 25, , Car 258, , Total 1,281, ,281, Community Services Brgy.4 Educational Assistance 20, , Bagumbayan Elem Sch. Educ. Assistance 19, , GSMS Feeding Assistance 4, , ANS Drop Out Program Pasuk 17, , ANS Beauty Care (Pasuk) 19, , Total 81, , Total Expenses 2,048, , ,130, Total Net Income 267, , , Nawoord Wij kijken terug op een enerverend maar vruchtbaar jaar volop uitdagingen en afstemming. Het jaar hebben we goed afgesloten met een stevig fundament waarop we verder door kunnen bouwen en nog meer kunnen betekenen voor de kinderen en arme families hier op de Filippijnen. Het volgend jaar 2012 willen we ons programma home for girls nog verder verstevigen, al zoveel mogelijk door onze lokale staff laten uitvoeren en onze blik alweer richten op informatie verstrekken en preventie van kindermisbruik- en verwaarlozing en inkomsten genererende projecten. We danken iedereen die bijdraagt aan ons succes en hiermee het creëren van een mooiere wereld weer een stap dichterbij maakt. We hopen dat meer mensen, organisaties, bedrijven, stichtingen zich bij ons aansluiten zodat we samen nog meer kunnen bereiken. Alleen zijn we een druppel, maar samen zijn we een zee. Pagina 12 van 12

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014. Stichting Cherith Europe Adriaan van Leeuwenlaan 11 2493 CP Den Haag. www.cheritheurope.org

JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014. Stichting Cherith Europe Adriaan van Leeuwenlaan 11 2493 CP Den Haag. www.cheritheurope.org Stichting Cherith Europe Adriaan van Leeuwenlaan 11 2493 CP Den Haag www.cheritheurope.org JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014 Jaarverslag van activiteiten, inkomsten en bestedingen van Stichting Cherith Europe

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Jaaroverzicht Booksteps. Boekjaar 2015

Jaaroverzicht Booksteps. Boekjaar 2015 Jaaroverzicht Booksteps Boekjaar 2015 Statutaire naam: Stichting e-progress www.booksteps.nl, www. e-progress.nl ABN-Amro 59.26.28.930 * KvK 05067759 * fiscaal nr 8104.07.838 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2014 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home

Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home 1 Inhoud 1. Jua Rescue Center p. 3 1.1 Bereik 1.2 Activiteiten 1.3 Samenwerking 1.4 Personeel 1.5 De Nederlandse stichting 2. Financiën p.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2017,2018

Beleidsplan 2017,2018 Beleidsplan 2017,2018 "Alleen zijn we een druppel, samen zijn we een zee" Colofon Stichting Let s Care Arnhemseweg 631 7361 TR Beekbergen 06-29035634 info@letscare.net stichtingletscare@gmail.com www.letscare.net

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag

Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag Alle aanvragen moeten vallen onder een van de hieronder genoemde categorieën van de VINCI Foundation NL, zijnde: 1. Toegang tot de arbeidsmarkt 1.1.

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Financieel jaarverslag 2013 Datum Omschrijving Debet Credit Saldo per 31-12-2012 3.930,12 2-1-2013 Totaal maandelijkse donateur 160,00 2-1-2013 Antagonist BV 28,56 1 29-1-2013

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 Versie 1.0 Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 2 Voorwoord Dit is het beleidsplan 2014-2016 van Cuban Aid Foundation.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2015 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

Financieel verslag 2012

Financieel verslag 2012 Financieel verslag 2012 Inhoud Algemeen 3 Financiële onderbouwing 3 Verwachte ontwikkelingen 4 Financieel verslag 2012 5/6 Financiële onderbouwing en beleidsplan 2012 Sinds februari 2007, de oprichtingsdatum

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

BESTUURSVERSLAG OVER 2016 BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Graag blikken wij terug op een bijzonder 2016 voor Villa Pinedo, waarin het waarborgen van de continuïteit en groei centraal stonden. Kantoor en personeel Om de benodigde- en

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

ANBI Stichting Colibri

ANBI Stichting Colibri ANBI Stichting Colibri Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3. Contactgegevens p.3 4. Bestuurssamenstelling p.3 5. Doelstelling p.3 6. Beleidsplan p.3 7. Beloningsbeleid p.4 8.1 Een verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Jaarverslag 2013 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Voorwoord Wij bedanken iedereen die de kinderen van Dima hebben geholpen met donaties. 2013 was ons eerste volle jaar. Onze motto is: Samen doen is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2016 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) In het jaar 2013 is veel bereikt zowel op het gebied van de infrastructuur van de school als op onderwijskundig gebied. Met deze resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen

BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen De inzet van ICT is heel belangrijk bij de ontwikkeling van jonge mensen in Zuid- Afrika. Goed ICT- onderwijs en gebruik van educatieve

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie