Het bestuur. De leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bestuur. De leden"

Transcriptie

1

2 Het bestuur De leden

3 KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB EIKENLO-EEKLO VZW LOKAAL Zaal SPARRENHOF Brugsesteenweg Eeklo ADMINISTRATIEF ADRES Geert Blomme Lima Verstraetehof Eeklo WEBSITE REKENINGNUMMER IBAN : BE BIC : KREDBEBB BESTUUR Voorzitter en secretaris: Filip Depoortere (+ webmaster) Penningmeester: Geert Blomme Barverantwoordelijke: Filip Lebrun VASTE MEDEWERKERS Evenementen: Martin Oosterlinck CV25: Walter De Leeuw Jeugdverantwoordelijke: Walter De Leeuw Jeugdtrainers : Walter De Leeuw, Gwen Grijp, Yannick Denys, Khamis El-Habet Materiaalmeester: Bert Ruysseveldt Competitiebeheerder: Kris D Hondt + alle anderen die af en toe een handje toesteken TRAININGSDAGEN Augustus t.e.m. Mei Geleide training: * Dinsdagavond van 18:45 tot 20:15: Alle jeugd Trainer: Walter De Leeuw * Woensdagavond van 18:45 tot 20:15: Alle jeugd Trainers: Yannick Denys en Gwen Grijp Vrije training en recreatie: * Dinsdagavond vanaf 20:15 * Woensdagavond vanaf 20:15 (van Augustus tot eind November) Juni t.e.m. Juli Vrije training en recreatie: * Dinsdagavond vanaf 20:00

4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT KTTC EIKENLO-EEKLO vzw ARTIKEL 1 Ieder die zich door het ondertekenen van het aansluitingformulier lid maakt van KTTC Eikenlo Eeklo vzw verbindt er zich toe het huishoudelijk reglement te aanvaarden en toe te passen. De interclubcompetitie: ARTIKEL 2 1 Elke speler van KTTC Eikenlo, die zich inschrijft voor de interclubcompetitie van de K.B.T.T.B. verbindt er zich toe: - zich in alle omstandigheden sportief te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders en toeschouwers; - zijn deelname aan de competitie ernstig te nemen. Dit veronderstelt in de eerste plaats een stipte aanwezigheid op de wedstrijden waarvoor hij werd geselecteerd en het naleven van de afspraken met de interclubleider, de ploegkapitein en de medespelers; - zich in te zetten, niet alleen voor persoonlijk succes, maar vooral voor zijn ploeg en club. 2 Indien een clublid de goede naam van KTTC Eikenlo in het gedrang brengt, ongeacht op welke wijze, of in geval van manifeste overtredingen tegen 1 van dit artikel, kan het bestuur overgaan tot het nemen van sancties, gaande van een schorsing van één week tot algemene uitsluiting uit de competitie. ARTIKEL 3 Spelers die wegens ernstige redenen niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd waarvoor ze werden geselecteerd, dienen dit zo snel mogelijk mede te delen aan de kapitein van hun ploeg, die samen met de interclubleider de nodige vervangingsmaatregelen treft. Bij herhaaldelijke afwezigheden van niet ernstige aard kan het bestuur overgaan tot het nemen van sancties, gaande van een schorsing van één week tot algemene uitsluiting uit de competitie. ARTIKEL 4 Iedere speler dient tijdens de competitiewedstrijden en clubkampioenschappen het officiële truitje van de club te dragen, ofwel een ander truitje in de clubkleuren (blauw). ARTIKEL 5 De tafeltennisreglementen zijn ter inzage in het lokaal. Wanneer aan onze club een boete wordt opgelegd, te wijten aan het niet naleven van de tafeltennisreglementen door één van onze spelers en wanneer bovendien zou blijken dat deze overtreding zou te wijten zijn aan de slechte wil of manifeste onachtzaamheid van de betrokken speler, dan zal de boete door de club op de speler verhaald worden. De volgende inbreuken worden o.m. bedoeld: - zich zonder geldige reden te laat aanmelden voor een competitiewedstrijd; - spelen in andere kleuren dan de officiële clubkleuren of in een andere niet-reglementaire uitrusting, zoals witte broek of T-shirt; - onsportief gedrag. Administratie: ARTIKEL 6 1 Het lidgeld, vermeld in artikel 8, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt. Het lidgeld voor elk nieuw seizoen dient uiterlijk op 15 augustus van het betreffende seizoen aan de penningmeester betaald te worden. 2 Het jaarlijks lidgeld is voor rekening van de betrokken speler. Onder geen enkel beding kan het aansluitingsgeld bij het bestuur teruggevorderd worden.

5 ARTIKEL 7 1 Het verlengen van het lidmaatschap voor een volgend seizoen, of het aansluiten als nieuw lid, dient te gebeuren door het ondertekenen van het aansluitingsformulier bij de secretaris van de club. Deze formaliteiten dienen te gebeuren uiterlijk op 31 augustus van elk jaar. 2 Bij laattijdig betalen van het lidgeld, het laattijdig ondertekenen van het aansluitingsformulier, wordt de betrokken speler niet aangesloten bij de bond en is hij dus niet (of te laat) speelgerechtigd in competitieverband. Een eventuele bondsaansluiting kan door het bestuur herbekeken worden halverwege het seizoen. ARTIKEL 8 1 De lidgelden voor het seizoen zijn als volgt vastgelegd. - Volwassenen : 110,00 - Jeugdspelers : 65,00 - Recreanten : 50,00 2 Leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben bij aanvang van de competitie worden niet opgesteld tot ze in orde zijn met hun betaling. ARTIKEL 9 De club voorziet in een tegemoetkoming in de onkosten voor de verplaatsingen tijdens de competitiewedstrijden. De grootte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur en is voor het seizoen vastgelegd op 0,15 per gereden kilometer en kunnen teruggevraagd worden aan de penningmeester tot 31/05 mbt het afgelopen seizoen. Er wordt slechts één vergoeding uitbetaald per ploeg ongeacht met hoeveel wagens er naar de verplaatsing gereden wordt. ARTIKEL 10 Spelers die deelnemen aan officiële tornooien of criteriums kunnen het inschrijvingsgeld voor hun deelname aan de tornooien of criteriums van de penningmeester terugvorderen. Inschrijvingsgelden voor reeksen "dubbels" worden niet terugbetaald. Het terugvorderen van het inschrijvingsgeld kan gewoon per mail naar de penningmeester en wordt terugbetaald nadat de uitslagen op Frenoy staan. Toegang tot de trainingen ARTIKEL 11 1 De vrije trainingen zijn enkel toegankelijk voor personen die als lid bij de club zijn aangesloten. 2 Bij de vrije trainingen kunnen spelers die aangesloten zijn bij een andere club en die beschikken over een aansluitingskaart bij de VTTL, meetrainen indien er onvoldoende leden aanwezig zijn van KTTC Eikenlo en mits het betalen van een som van 5,00 per avond 3 Van 1 en 2 van dit artikel kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, bijvoorbeeld voor potentiële nieuwe leden, die de tafeltennissport komen uitproberen, of t.g.v. bijzondere activiteiten die door de vereniging zouden worden ingericht. Potentieel nieuwe leden mogen 3 gratis trainingen volgen. ARTIKEL 12 De geleide trainingen zijn enkel toegankelijk voor de leden van KTTC Eikenlo. Spelers die aangesloten zijn bij een andere club en die beschikken over een aansluitingskaart van de VTTL kunnen de trainingen volgen indien er onvoldoende leden van KTTC Eikenlo aanwezig zijn en indien zij een bedrag van 10,00 betalen per geleide training. De speelzaal, de bar en de infrastructuur

6 ARTIKEL 13 Tafeltennissen is enkel toegestaan in een aangepaste sportuitrusting en dito schoeisel. ARTIKEL 14 Het meenemen van eten, drank en GSM-toestellen in de zaal is niet toegestaan. ARTIKEL 15 Beschadigingen aangebracht aan de infrastructuur of het materiaal van de club zullen, indien er opzet of manifeste onvoorzichtigheid mee gemoeid is, door de betrokken speler vergoed dienen te worden. ARTIKEL 16 De verlichting in de speelzaal dient te worden aangezet in functie van de bezetting van de tafels. Indien er niet meer gespeeld wordt dient de verlichting en de verwarming te worden uitgeschakeld. ARTIKEL 17 1 De openingsuren van het lokaal op trainingsavonden hangen af van de geleide trainingen en staan vermeld in het competitieboekje. Het sluitingsuur van het lokaal op trainingsavonden wordt vastgelegd op 1u30. 2 Het gebruiken van het lokaal buiten de voorziene openingsuren kan enkel mits voorafgaande toelating door het bestuur. ARTIKEL 18 1 Bij het afsluiten van het lokaal moet de bar proper achtergelaten worden, d.w.z. : - alle glazen moeten afgewassen zijn; - het leeggoed moet van de tafels en de toog afgeruimd zijn; - de koelkast moet bijgevuld zijn; 2 Bij het afsluiten van het lokaal moeten alle lichten en verwarmingselementen gedoofd worden. De geluidsinstallatie moet afgezet worden en alle buitendeuren moeten afgesloten zijn. 3 Vorige paragrafen zijn de verantwoordelijkheid van diegene die als laatste het lokaal verlaat. ARTIKEL 19 1 Het meenemen van geld uit de kassa is enkel toegestaan voor leden van het bestuur en het bedrag moet genoteerd worden op het barbriefje met vermelding van de naam. 2 Wie het lokaal verlaat moet ervoor zorgen dat zijn barschulden betaald zijn. Wie hierbij kwaadschiks en herhaaldelijk in gebreke blijft, kan een sanctie opgelegd worden. ARTIKEL 20 De niet in het huishoudelijk reglement voorziene omstandigheden zullen door het bestuur beoordeeld worden. ARTIKEL 21 Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement zijn een bevoegdheid van het bestuur, doch kunnen enkel vóór de aanvang van elk nieuw competitieseizoen aangebracht worden. ARTIKEL 22 Bij het niet naleven van dit reglement, al dan niet met recidief karakter, is het bestuur gemachtigd om sancties op te leggen. De beoordeling over de ernst van de overtreding, evenals de aard van de opgelegde sanctie is louter een bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur

7 BELANGRIJKE UITTREKSELS UIT HET REGLEMENT WISSELEN VAN PALET (van toepassing sinds 1 juli 2005) - een palet mag tijdens een individuele wedstrijd niet meer vervangen worden, tenzij het per ongeluk zo beschadigd geraakt dat het niet meer kan worden gebruikt. - spelers die zondigen tegen deze regel verliezen de wedstrijd. - dus ook wie noodgedwongen van palet verwisselt na vrijwillige beschadiging (bvb. uit frustratie), verliest in principe de wedstrijd. LAATTIJDIGHEID VAN SPELERS OF PLOEGEN - beide ploegen moeten aanwezig zijn in sportuitrusting 10 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd. - ten einde de aanwezigheid van de spelers te kunnen vaststellen en alle discussie hieromtrent uit te sluiten is het aangewezen dat de hoofdscheidsrechter (dus eventueel de kapitein van de thuisploeg) op het voorziene uur overgaat tot de naamafroeping van alle spelers. Laattijdigheid van een speler - indien de hoofdscheidsrechter vaststelt dat een speler laattijdig is dan dient dit op het scheidsrechtersblad gemeld te worden en door beide ploegkapiteins geparafeerd. De speler wordt dan als afwezig beschouwd en kan dus ook geen wedstrijden spelen. - indien dit niet vermeldt wordt op het wedstrijdblad of de speler toch tot de wedstrijd wordt toegelaten, kan nadien de afwezigheid van de speler niet meer worden ingeroepen. Laattijdigheid van een ploeg Binnen de 30 minuten na het voorziene aanvangsuur - indien de bezoekende ploeg zich aanbiedt binnen de 30 minuten na het officiële aanvangsuur, dan dient de wedstrijd in elk geval gespeeld te worden. Een ploeg die in die omstandigheden weigert te spelen zal de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en een boete opgelegd krijgen. Bij laattijdig aankomen van de bezoekende ploeg moet het tijdstip van aankomst door de hoofdscheidsrechter op het wedstrijdblad genoteerd te worden. De kapitein van de bezoekende ploeg kan nadien eventueel beroep doen op de procedure laattijdigheid door overmacht. Indien de bewijsvoering hieromtrent onvoldoende is of er op deze procedure geen beroep wordt gedaan, dan verliest de ploeg met forfaitcijfers en wordt een boete opgelegd. De thuisploeg moet dus in elk geval aanwezig tot 30 minuten na het officiële aanvangsuur. Meer dan 30 minuten na het voorziene aanvangsuur - Is de bezoekende ploeg na de voorziene 30 minuten nog niet aanwezig, dan is er een niet-verwittigd forfait. Indien er overmacht in het spel is bestaat er evenwel nog de mogelijkheid om, d.m.v. het indienen van een verzoekschrift, de wedstrijd op een latere datum toch nog te spelen. - Beslissen de ploegen onderling om toch te spelen dan is dit een geval van vervalsing van het wedstrijdblad.

8 ENKELE AFSPRAKEN I.V.M. DE COMPETITIE De wedstrijdbladen - Gelieve bij thuiswedstrijden de wedstrijdbladen te deponeren in het bakje voor de secretaris; - Gelieve bij uitwedstrijden het wedstrijdblad vóór zondagmorgen 9u in het bakje voor de secretaris steken of in de brievenbus van de secretaris (Schaperijstraat 63, Eeklo). De wedstrijdballetjes - de ploegkapiteins kunnen hun voorraad wedstrijdballetjes bekomen bij Geert Blomme. - zij moeten tijdig nieuwe balletjes aanvragen en ervoor zorgen dat hun ploegmakkers ook balletjes hebben als zij zelf niet meespelen. - in geval van nood zullen er steeds een paar reserveballetjes beschikbaar zijn bij Geert Blomme of Filip Depoortere thuis. Openen van het lokaal bij thuiswedstrijden - A & B-ploeg: verantwoordelijken : Geert Blomme (A) - Walter De Leeuw (B) - C & D-ploeg: verantwoordelijken : Steven De Schepper (C) Yannick Denys (D) - Jeugd-ploeg: verantwoordelijke : Walter De Leeuw (jeugdverantwoordelijke) De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het lokaal minimum 40 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd geopend wordt. Indien de verantwoordelijke zelf niet meespeelt of niet tijdig aanwezig kan zijn, moet hij zijn sleutel meegeven aan een ploegmaat, of aan iemand anders vragen om het lokaal te openen. Enkel in geval van nood kan ook een sleutel afgehaald worden bij één van de bestuursleden thuis of eventueel in het café Sparrenhof. Clubtruitjes Clubtruitjes zijn te bekomen via Filip Depoortere. Zowel een T-shirt als een short kost elk 10,00. Er wordt verwacht dat er met deze kledij wordt gespeeld, maar in nood moet er in elk geval in de clubkleuren (blauw) gespeeld worden in competitie.

9 BASISPLOEGOPSTELLING A ploeg Klas Kap B ploeg Klas Kap 1 Martens Thomas (res) B6 1 Walter De Leeuw C4 X 2 Hoste Kristof C0 2 Devinck Joeri C4 3 Blomme Geert C0 X 3 Dirksen Mark C6 4 Depoortere Filip C2 4 Snoeck David C6 5 El-Habet Khamis C2 5 D'Hondt Kris D2 6 Smitz Rik C2 6 De Meyere Jurgen D2 7 Stulens Erwin C4 C ploeg Klas Kap D ploeg Klas Kap 1 Grijp Gwen D6 1 De Smet Etienne (res) E4 2 Daniels Raf D6 2 De Vos Eddy E6 3 Ruysseveldt Bert E0 3 Denys Yannick E6 X 4 Oosterlinck Martin (res) E0 4 Haverbeke Stefan E6 5 Van Heghe Joris E2 5 Depoortere Sam E6 6 De Schepper Steven E6 X 6 De Vos Joeri E6 7 Meiresonne Stefaan NG 8 De Sloover Lisa NG Jeugd Klas Kap Recreant (max 3x) Klas Kap 1 Smessaert Sander E6 X 1 Verstringe Louise D6 2 Van Nevel Karel NG 2 De Smet Peter E0 3 Meiresonne Renzo NG 3 De Cuyper Luc E0 4 Bottelberghe Lindert NG 4 Verstringe Dana E2 5 Martens Nick NG 5 De Bruycker Pierre E6 6 Bottelberghe Jarne (res) NG Ploegen Dag Uur A + B vrijdag 20h15 C + D zaterdag 19u00 Jeugd zaterdag 15u00

10 STERKTELIJST HEREN KTTC EIKENLO-EEKLO vzw OVL018 NR IN LIDNR NAAM KL STERKTELIJST HEREN MARTENS THOMAS B BLOMME GEERT C HOSTE KRISTOF C DEPOORTERE FILIP C EL-HABET KHAMIS C SMITZ RIK C DE LEEUW WALTER C DEVINCK JOERI C LEBRUN FILIP C STULENS ERWIN C DIRKSEN MARK C SNOECK DAVID C D'HONDT KRIS D DE MEYERE JURGEN D DANIELS RAF D GRIJP GWEN D R VERSTRINGE LOUISE D R DE CUYPER LUC E R DE SMET PETER E OOSTERLINCK MARTIN E RUYSSEVELDT BERT E VAN HEGHE JORIS E R VERSTRINGE DANA E DE SMET ETIENNE E R DE BRUYCKER PIERRE E DE MOL JEROEN E DE SCHEPPER STEVEN E DE VOS EDDY E DE VOS JOERI E DE VRIENDT DOMINIQUE E DENYS YANNICK E DEPOORTERE SAM E HAVERBEKE STEFAN E SMESSAERT SANDER E R SMITZ PROSPER E BEYST THOR NG BOTTELBERGHE JARNE NG BOTTELBERGHE LINDERT NG DE SLOOVER LISA NG MARTENS HELENE NG MARTENS NICK NG MEIRESONNE RENZO NG VAN NEVEL KAREL NG MEIRESONNE STEFAAN NG VAN VOOREN SVEN NG

11 STERKTELIJST JEUGD KTTC EIKENLO-EEKLO vzw OVL018 NR IN LIDNR NAAM KL STERKTELIJST JEUGD DE VOS JOERI E DEPOORTERE SAM E SMESSAERT SANDER E BEYST THOR NG BOTTELBERGHE JARNE NG BOTTELBERGHE LINDERT NG DE SLOOVER LISA NG MARTENS HELENE NG MARTENS NICK NG MEIRESONNE RENZO NG VAN NEVEL KAREL NG VAN VOOREN SVEN NG Laatste versie van de sterktelijsten steeds op

12 KALENDER A-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO A Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Provinciale 1B Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 19/09 Vr 20u15 POVLH01010 Eikenlo A - Flyer A 2 26/09 Vr 20u00 POVLH02008 Madelon A - Eikenlo A 3 03/10 Vr 20u15 POVLH03008 Eikenlo A - Knal A 4 10/10 Vr 20u15 POVLH04010 Eikenlo A - Gemo A 5 17/10 Vr 20u00 POVLH05010 Erembodegem A - Eikenlo A - 24/10 Vr - 31/10 Vr 19u00 KAART- EN TEERLINGAVOND 6 07/11 Vr 20u15 POVLH06010 Eikenlo A - Melsele B 7 14/11 Vr 20u00 POVLH07010 Stekene C - Eikenlo A 8 22/11 Za 19u30 POVLH08010 Temse A - Eikenlo A 9 28/11 Vr 20u15 POVLH09007 Eikenlo A - Zele B 10 05/12 Vr 20u15 POVLH10008 Eikenlo A - St. Pauwels B 11 12/12 Vr 20u00 POVLH11007 Egmont A - Eikenlo A - 19/12 Vr - 26/12 Vr 20u00 4 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 06/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 10/01 Za 20u00 POVLH12010 Flyer A - Eikenlo A 13 16/01 Vr 20u15 POVLH13008 Eikenlo A - Madelon A 14 24/01 Za 19u00 POVLH14008 Knal A - Eikenlo A 15 31/01 Za 19u00 POVLH15010 Gemo A - Eikenlo A - 07/02 Za 19u00 2 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ - 13/02 Vr 16 20/02 Vr 20u15 POVLH16010 Eikenlo A - Erembodegem A 17 06/03 Vr 20u30 POVLH17010 Melsele B - Eikenlo A 18 13/03 Vr 20u15 POVLH18010 Eikenlo A - Stekene C 19 20/03 Vr 20u15 POVLH19010 Eikenlo A - Temse A 20 28/03 Za 19u00 POVLH20007 Zele B - Eikenlo A - 03/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 10/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 21 18/04 Za 19u00 POVLH21008 St. Pauwels B - Eikenlo A 22 24/04 Vr 20u15 POVLH22007 Eikenlo A - Egmont A - 01/05 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

13 KALENDER B-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO B Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Provinciale 1A Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 19/09 Vr 20u15 POVLH01004 Eikenlo B - Meteor A 2 26/09 Vr 20u00 POVLH02002 Rooigem E - Eikenlo B 3 03/10 Vr 20u15 POVLH03002 Eikenlo B - Temse B 4 10/10 Vr 20u15 POVLH04004 Eikenlo B - Kruibeke A 5 17/10 Vr 20u00 POVLH05004 Galmaarden A - Eikenlo B - 24/10 Vr - 31/10 Vr 19u00 KAART- EN TEERLINGAVOND 6 07/11 Vr 20u15 POVLH06004 Eikenlo B - Ronse A 7 14/11 Vr 20u00 POVLH07004 Zomergem A - Eikenlo B 8 22/11 Za 18u30 POVLH08004 Lobos A - Eikenlo B 9 28/11 Vr 20u15 POVLH09001 Eikenlo B - Melsele A 10 05/12 Vr 20u15 POVLH10002 Eikenlo B - Gent D 11 13/12 Za 19u00 POVLH11001 Maldegem A - Eikenlo B - 19/12 Vr - 26/12 Vr 20u00 4 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 06/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 09/01 Vr 20u30 POVLH12004 Meteor A - Eikenlo B 13 16/01 Vr 20u15 POVLH13002 Eikenlo B - Rooigem E 14 24/01 Za 19u30 POVLH14002 Temse B - Eikenlo B 15 30/01 Vr 20u15 POVLH15004 Kruibeke A - Eikenlo B - 07/02 Za 19u00 2 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ - 13/02 Vr 16 20/02 Vr 20u15 POVLH16004 Eikenlo B - Galmaarden A 17 06/03 Vr 20u15 POVLH17004 Ronse A - Eikenlo B 18 13/03 Vr 20u15 POVLH18004 Eikenlo B - Zomergem A 19 20/03 Vr 20u15 POVLH19004 Eikenlo B - Lobos A 20 27/03 Vr 20u30 POVLH20001 Melsele A - Eikenlo B - 03/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 10/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 21 17/04 Vr 20u30 POVLH21002 Gent D - Eikenlo B 22 24/04 Vr 20u15 POVLH22001 Eikenlo B - Maldegem A - 01/05 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

14 KALENDER C-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO C Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Provinciale 4A Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 20/09 Za 19u00 POVLH01052 Eikenlo C - De Pinte C 2 26/09 Vr 20u00 POVLH02050 HNO B - Eikenlo C 3 04/10 Za 19u00 POVLH03050 Eikenlo C - Knal C 4 11/10 Za 19u00 POVLH04052 Eikenlo C - Rooigem I 5 17/10 Vr 20u15 POVLH05052 Tass B - Eikenlo C - 24/10 Vr - 31/10 Vr 19u00 KAART- EN TEERLINGAVOND 6 08/11 Za 19u00 POVLH06052 Eikenlo C - St. Niklase E 7 14/11 Vr 20u00 POVLH07052 Zomergem D - Eikenlo C 8 21/11 Vr 20u00 POVLH08052 Palaestra A - Eikenlo C 9 29/11 Za 19u00 POVLH09049 Eikenlo C - Wetteren B 10 06/12 Za 19u00 POVLH10050 Eikenlo C - Sleidinge D 11 13/12 Za 19u00 POVLH11049 Maldegem C - Eikenlo C - 19/12 Vr - 26/12 Vr 20u00 4 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 06/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 09/01 Vr 20u00 POVLH12052 De Pinte C - Eikenlo C 13 17/01 Za 19u00 POVLH13050 Eikenlo C - HNO B 14 23/01 Vr 20u15 POVLH14050 Knal C - Eikenlo C 15 30/01 Vr 20u00 POVLH15052 Rooigem I - Eikenlo C - 07/02 Za 19u00 2 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ - 13/02 Vr 16 21/02 Za 19u00 POVLH16052 Eikenlo C - Tass B 17 06/03 Vr 20u00 POVLH17052 St. Niklase E - Eikenlo C 18 14/03 Za 19u00 POVLH18052 Eikenlo C - Zomergem D 19 21/03 Za 19u00 POVLH19052 Eikenlo C - Palaestra A 20 27/03 Vr 19u45 POVLH20049 Wetteren B - Eikenlo C - 03/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 10/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 21 17/04 Vr 20u00 POVLH21050 Sleidinge D - Eikenlo C 22 25/04 Za 19u00 POVLH22049 Eikenlo C - Maldegem C - 01/05 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

15 KALENDER D-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO D Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Provinciale 5A Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 20/09 Za 19u00 POVLH01076 Eikenlo D - De Pinte E 2 27/09 Za 14u00 POVLH02074 Sleidinge E - Eikenlo D 3 04/10 Za 19u00 POVLH03074 Eikenlo D - Merelbeke G 4 11/10 Za 19u00 POVLH04076 Eikenlo D - Rooigem K 5 18/10 Za 14u00 POVLH05076 Maldegem E - Eikenlo D - 24/10 Vr - 31/10 Vr 19u00 KAART- EN TEERLINGAVOND 6 08/11 Za 19u00 POVLH06076 Eikenlo D - Olsene C 7 14/11 Vr 20u30 POVLH07076 Gent J - Eikenlo D 8 21/11 Vr 20u00 POVLH08076 Merelbeke I - Eikenlo D 9 29/11 Za 19u00 POVLH09073 Eikenlo D - St. Niklase I 10 06/12 Za 19u00 POVLH10074 Eikenlo D - Stekene G 11 13/12 Za 19u00 POVLH11073 Maldegem D - Eikenlo D - 19/12 Vr - 26/12 Vr 20u00 4 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 06/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 09/01 Vr 20u00 POVLH12076 De Pinte E - Eikenlo D 13 17/01 Za 19u00 POVLH13074 Eikenlo D - Sleidinge E 14 23/01 Vr 20u00 POVLH14074 Merelbeke G - Eikenlo D 15 30/01 Vr 20u00 POVLH15076 Rooigem K - Eikenlo D - 07/02 Za 19u00 2 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ - 13/02 Vr 16 21/02 Za 19u00 POVLH16076 Eikenlo D - Maldegem E 17 06/03 Vr 20u00 POVLH17076 Olsene C - Eikenlo D 18 14/03 Za 19u00 POVLH18076 Eikenlo D - Gent J 19 21/03 Za 19u00 POVLH19076 Eikenlo D - Merelbeke I 20 27/03 Vr 20u00 POVLH20073 St. Niklase I - Eikenlo D - 03/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 10/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 21 17/04 Vr 20u00 POVLH21074 Stekene G - Eikenlo D 22 25/04 Za 19u00 POVLH22073 Eikenlo D - Maldegem D - 01/05 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

16 KALENDER JEUGD-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Jeugd B Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 20/09 Za 15u00 POVLJ01010 Eikenlo - De Pinte 2 27/09 Za 14u00 POVLJ02008 Sleidinge - Eikenlo 3 04/10 Za 15u00 POVLJ03008 Eikenlo - Zomergem A 4 11/10 Za 15u00 POVLJ04010 Eikenlo - Knal 5 18/10 Za - POVLJ05010 Bye - Eikenlo 10 25/10 Za 15u00 POVLJ10008 Eikenlo - Palaestra B - 31/10 Vr 19u00 KAART- EN TEERLINGAVOND 6 08/11 Za 15u00 POVLJ06010 Eikenlo - Ronse A 7 15/11 Za - POVLJ07010 Bye - Eikenlo 8 22/11 Za 14u30 POVLJ08010 Lobos - Eikenlo 9 29/11 Za 15u00 POVLJ09007 Eikenlo - Meteor 06/12 Za Zie 25/ /12 Za 15u00 POVLJ11007 Eikenlo - Rooigem A - 19/12 Vr - 26/12 Vr 20u00 4 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 06/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 10/01 Za 10u00 POVLJ12010 De Pinte - Eikenlo 13 17/01 Za 15u00 POVLJ13008 Eikenlo - Sleidinge 14 24/01 Za 10u00 POVLJ14008 Zomergem A - Eikenlo 15 31/01 Za 14u00 POVLJ15010 Knal - Eikenlo - 07/02 Za 19u00 2 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ - 13/02 Vr 16 21/02 Za - POVLJ16010 Eikenlo - Bye 17 07/03 Za 14u00 POVLJ17010 Ronse A - Eikenlo 18 14/03 Za - POVLJ18010 Eikenlo - Bye 19 21/03 Za 15u00 POVLJ19010 Eikenlo - Lobos 20 28/03 Za 14u15 POVLJ20007 Meteor - Eikenlo - 03/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 10/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 21 18/04 Za 09u30 POVLJ21008 Palaestra B - Eikenlo 22 25/04 Za 14u00 POVLJ22007 Rooigem A - Eikenlo - 01/05 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

17 LEDENLIJST Naam Straat, Nr Gemeente GSM / TEL Beyst Thor Vrijlaathoek Eeklo 0496/ Blomme Geert Lima Verstraetehof Eeklo 0498/ Bottelberghe Jarne Moerwege Adegem 0498/ Bottelberghe Lindert Moerwege Adegem 0498/ Daniëls Raf Waterstraat Sint-Laureins 0497/ De Bruycker Pierre Guldensporenstraat Eeklo 0497/ De Cuyper Luc J.F. Willemsplein 14 bus Eeklo 09/ De Leeuw Walter Kanaalpark ED Philippine De Meyere Jurgen Zandstraat 127 D 9900 Eeklo 0498/ De Mol Jeroen Tieltsesteenweg Eeklo 0493/05/07/95 De Schepper Steven Karel Temmermanstraat Eeklo 0486/ De Sloover Lisa Ouwegemstraat Zingem-Ouwegem 0474/ De Smet Etienne Lange Bergstraat 67/ Wetteren 0479/ De Smet Peter Voorstraat 97 D Kaprijke 0472/ De Vos Eddy Grote Boterhoek Sint-Laureins 0494/ De Vos Joeri Grote Boterhoek Sint-Laureins 09/ De Vriendt Dominique Eduard Neelemanslaan Eeklo 0475/ Denys Yannick Smissestraat Kaprijke 0471/ Depoortere Filip Schaperijstraat Eeklo 0474/ Depoortere Sam Schaperijstraat Eeklo 0474/ Devinck Joeri Zevenbunders Waarschoot 0494/ D'Hondt Kris Oostveldstraat Eeklo 0473/ Dirksen Mark Patijntjestraat Gent 0473/ El-Habet Khamis IJskelderstraat Gent 0484/ Grijp Gwen Molenstraat Adegem 0478/ Haverbeke Stefan Grote Beer ER Oostburg Hoste Kristof Barbaraweg Maldegem 0473/ Lebrun Filip B.L. Pussemierstraat Eeklo 0478/ Martens Helene Leopoldlaan Eeklo 0486/ Martens Nick Kruisken Eeklo 0476/ Martens Thomas Lostraat Lovendegem 0474/ Meiresonne Renzo Kleitkalseide Maldegem 050/ Meiresonne Stefaan Kleitkalseide Maldegem 050/ Oosterlinck Martin Balgerhoeke Eeklo 0471/ Ruysseveldt Bert Varenslaan Eeklo 0498/ Smessaert Sander Kon. Boudewijnlaan Eeklo 0494/ Smitz Pros Stationsstraat 56/ Eeklo 09/ Smitz Rik Philip De Wachterstraat Eeklo 0497/ Snoeck David Vlotweg Sint-Laureins 0495/ Stulens Erwin Seringendreef Eeklo 0486/ Van Heghe Joris Antwerpse Heirweg Lembeke 0491/ Van Nevel Karel Emiel Dauwestraat Eeklo 0474/ Van Vooren Sven Kerkesteestraat Eeklo 09/ Verstringe Dana Vuilpanstraat Sint-Laureins 0494/ Verstringe Louise Vuilpanstraat Sint-Laureins 0496/ Laatste status van de ledenlijst steeds op

18 ADRESSEN CLUBS OOST-VLAANDEREN TTC CRAWFORD GENT Lok: KAHO-Sportzaal, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Secr: DANNEELS Kathleen, 0476/ TTC DE PINTE Lok: OC POLDERBOS, Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09/ Secr: VAN EECKHOUT Roland, 09/ TTC EREMBODEGEM Lok: Groeneweg 28,9320 Erembodegem Secr: VAN DER WEEËN JELLE, 0477/ TTC EGMONT Lok: BEVEGEMSE VIJVERS, Zwembadstraat 7, 9620 Zottegem, 09/ Secr: GHIJS Bart, 0486/ TTC FLYER NINOVE Lok: Sporthal Sint Kristoffel,Schuitstraat 12, 9400, Ninove - Pollare, 054/ Secr: VANDENDAELE Erwin, TTC GALMAARDEN Lok: T.R.B.-Zaal, Marktplein 19A, 1570 Galmaarden, 0476/ Secr: SCHAILLEE Jeroen, 0478/ TTC TRIUMPH GEMO Lok: Tempelstraat 11, 9500 Ophasselt-Geraardsbergen Secr: VAN DEN EEDE Koen, 054/ , 0494/ TTC H.N.O. GENT Lok: GYMZAAL CAMPUS Offerlaan 3, 9000 Gent, 0477/ Secr: VAN SANTE Redgy, 09/ / TTC KNAL DEINZE Lok: TEN HOVE, Nieuwstraat, 9800 Deinze-Astene Secr: VANDEN ABEELE Didier, 0478/ TTC KRUIBEKE Lok: O.L.V. school, Langestraat 14, 9150 Kruibeke Secr: JANSSENS Gunter, 03/ / TTC LOBOS LOCHRISTI Lok: A,B,C,D,E,jeugd : Gem. Basisschool, K.Boudewijnlaan 4, 9080 Lochristi Secr: DE GRAUWE Tom, 0478/ TTC MADELON Lok: Sporthal MPI Capelderij, vekenstraat 1, 9255 Buggenhout - Opdorp, 0486/ Secr: VERGAUWEN Remi, 052/ / TTC MALDEGEM Lok: Sporthal Meos, Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem Secr: VAN LEEUWE Luc, 050/ / TTC MELSELE Lok: Jeugdhuis DJEM, Dambrugstraat 5, 9120 Melsele, 03/ Secr: ROSIERS Paul, 03/ / TTC MERELBEKE Lok: TTC Merelbeke, Plataan 2, 9820 Merelbeke OVL001 OVL095 OVL134 OVL092 OVL148 VLB247 OVL054 OVL102 OVL080 OVL101 OVL107 OVL106 OVL059 OVL046 OVL032

19 Secr: BOSSUYT Kaatje, 09/ / KTTC METEOR OUDENAARDE Lok: RECREAN, Eindrieskaai 26, 9700 Oudenaarde, 055/ Secr: GOSSEYE André, 055/ / TTC OLSENE Lok: Ontmoetingscentrum Zaal Begonia, Kerkstraat 36, 9870 Olsene Secr: PAEPENS Anthony, 0496/ TTC OUWEGEM Lok: VRIJE BASISSCHOOL, Molendamstraat 8A, 9750 Ouwegem Secr: BAUTERS Filip, 09/ , 0486/ TTC PALAESTRA DEINZE Lok: SPORTCOMPLEX PALAESTRA, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze Secr: LAEMONT Karline, 0474/ TTC RONSE Lok: Basisschool Glorieux, Sint Pietersnieuwstraat 22, 9600 Ronse Secr: ROOS Geert, 055/ / TTC ROOIGEM-GENT Lok: Rooigemlaan 180, 9000 Gent, 09/ Secr: SCHOCKAERT Peter, 09/ / KTTC SINT-NIKLASE Lok: Zaal Edelweiss, Nijverheidsstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, 03/ Secr: VAN DAELE Wim, 0487/ TTC SINT-PAUWELS Lok: TURNZAAL GEMEENTESCHOOL, Zandstraat 16, 9170 Sint-Pauwels, 03/ Secr: DE BOOM Ronny, 03/ / TTC ST. JORIS SLEIDINGE Lok: Gem. Basisschool Wippelgem, Droogte 208, 9940 Evergem Secr: OOSTERS Bruno, 09/ / TTC STEKENE Lok: Tafeltenniscentrum Stekene, Nieuwstraat 60E, 9190 Stekene Secr: BUYSSE Jeroen, 0478/ TTC TASS Lok: Basisschool De Wegwijzer, Schoolstraat 1, 9960 Assenede Secr: VAN SCHOONACKER Bernard, 0473/ TTC TEMSE Lok: Hoeve Van Raemdonck, Eeckhoutdriesstr. 157,9140 Temse, 03/ Secr: VAN REMOORTERE Christof, 03/ ,0478/ TTC WETTEREN DE ORCHIDEE Lok: Turnzaal ST.-Gertrudiscollege, Wegvoeringsstraat 21, 9230 Wetteren Secr: GURNY Patrick, 0496/ TTC ZELE Lok: SPORTHAL DE ZEVEN, Koevliet 1, 9240 Zele, 052/ Secr: NEYT Stefan 09/ / TTC ZOMERGEM Lok: TTC ZOMERGEM, Hofbouwstraat 2A, 9930 Zomergem Secr: DE VIS Tom / OVL012 OVL138 OVL119 OVL047 OVL052 OVL088 OVL039 OVL125 OVL053 OVL093 OVL144 OVL056 OVL103 OVL142 OVL115

20 EVENEMENTEN

21 CV25: OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST IS! Beschrijving van de Club van 25. De Club van 25 bestaan uit mensen die het beleid van KTTC Eikenlo ten aanzien van de jeugd een warm hard toedragen. Zij steunen KTTC Eikenlo en dragen met een donateurschap een steentje bij aan het behalen van de doelstellingen die KTTC Eikenlo ten aanzien van de jeugd heeft gesteld. Wil je donateur worden, stuur dan een mailtje naar: Walter De Leeuw!!! Met grote dank aan de huidige sponsors!!! Laatste status van de CV25 sponsors steeds op

22 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

23 HANDICAPTABEL HANDICAPTABEL HEREN A B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 E2 E4 E6 NG A B B B B C C C C D D D D E E E E NG HANDICAPTABEL DAMES A B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 NG A B B B B C C C C D D D D NG

24 ONZE SPONSORS

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.14 31 januari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Melsele A KTTC Eikenlo B 11-05 Kruibeke A TTC Gent D 11-05 Lobos A MALDEGEM A 13-03 Meteor A Ronse A 06-10

Nadere informatie

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2 Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2 CV25: OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST IS! Beschrijving van de Club van 25. De Club van 25 bestaan uit mensen die het beleid van KTTC Eikenlo ten aanzien van de

Nadere informatie

Clubs van Oost-Vlaanderen

Clubs van Oost-Vlaanderen Clubs van Oost-Vlaanderen 001 TTC CRAWFORD GENT V. Van Caeneghem Paul, Tinnenpotstr. 10 9000 Gent Tel. : 09/225.52.83 S. Danneels Kathleen, Heilig Hartstraat 61, 9040 Sint-Amandsberg G.S.M. 0476.90.17.66

Nadere informatie

Clubs van Oost-Vlaanderen

Clubs van Oost-Vlaanderen Clubs van Oost-Vlaanderen 001 TTC CRAWFORD GENT V. Van Caeneghem Paul, Tinnenpotstr. 10 9000 Gent Tel. : 09/225.52.83 S. Danneels Kathleen, Heilig Hartstraat 61, 9040 Sint-Amandsberg G.S.M. 0476.90.17.66

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Meteor A Melsele A 04-12(!) Temse B TTC Gent D 14-02 Rooigem-Gent E MALDEGEM A 09-07 Ronse A KTTC Eikenlo B

Nadere informatie

Nr. 3. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 5 oktober 2011

Nr. 3. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 5 oktober 2011 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr. 3 5 oktober 2011 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. van de K.B.T.T.B. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen

Nadere informatie

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.16 28 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.15 7 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Nr. 13. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 17 januari 2014

Nr. 13. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 17 januari 2014 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr. 13 Seizoen 2013-2014 17 januari 2014 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Info boekje VTTL SPORTA VLG. SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011

Info boekje VTTL SPORTA VLG. SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011 SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011 Sint-Niklase Tafeltennisclub v.z.w. Nijverheidsstraat 29 9100 Sint-Niklaas Tel+Fax : 03 778 06 63 Redactie : Magda Baetens,Chris Thyssen, Wim Van Daele,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Onderhavig " Huishoudelijk reglement " is een aanvulling op de statuten van de VZW. De originele statuten bevinden zich op de zetel van de club. De inhoud van

Nadere informatie

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 Nr.1 Seizoen 2013-2014 11 september 2013 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever: Republieke

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD 1. Algemeen Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt. Mogelijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014 Tafeltennisclub TTC Flyer.be Ninove Nieuwsbrief mei 2014 Beste lezers, Het competitieseizoen 2013-2014 loopt ten einde. Voor het eerst in ons bestaan (5j jawel, jawel, houten jubileumjaar is op komst)

Nadere informatie

Sporta 1247 V.T.T.L A118 Aansluiten

Sporta 1247 V.T.T.L A118 Aansluiten VOORWOORD De tafeltennisclub van Rijkevorsel (TTK Rijkevorsel) werd opgericht in augustus 1976 door leden van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nu Gezinsbond) en Jeugdhuis Spiraal. Wat in het begin

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

Tips Programma WEDSTRIJDEN

Tips Programma WEDSTRIJDEN ~ 1 ~ Tips Programma WEDSTRIJDEN SYSTEEMVEREISTEN... 2 MAP IMPORT/EXPORT... 2 THUISCLUB INSTELLEN... 2 GEGEVENS IMPORTEREN UIT COMPETITIE VTTL... 2 GEEN INTERNETVERBINDING IN DE ZAAL BESTAND EXPORT.TTR...

Nadere informatie

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS Jeugdcoördinator BESTUUR Sub.: Jeugdcel Kees Kerstes BESTUUR Sub.: Infrastructuur Rik Verhavert JEUGD CÖORDINATOR Infrastructuur

Nadere informatie

Regionale aanduidingen

Regionale aanduidingen za 28/05/16 Schellebelle Cafe 't Veer, Hoogstraat 17:00 Gentlemen 50,4 4332 VAN DER KELEN Luc za 28/05/16 Veranda, Passionistenstraat 45 13:30 ASP 20 4333 za 28/05/16 Schellebelle Cafe 't Veer, Hoogstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2014-2015

INFOBROCHURE 2014-2015 INFOBROCHURE 2014-2015 Beste ouder, Beste speler, Voor je ligt de allereerste infobrochure van JAGO Sint-Amandsberg. We zijn bijzonder fier onze vier maanden jonge club aan je te kunnen voorstellen. Ondanks

Nadere informatie

Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen

Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen Linden, 5 juni 2014 Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen Beste voetbalvrienden, spelers, ouders, Het WK in Brazilië, schoolexamens en de zomer staan voor

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOUTERSEM UNITED. Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOUTERSEM UNITED. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Publicatie... 2 3. Houding... 2 4. Stiptheid... 3 a. Training... 3 b. Wedstrijd... 3 5. Afgelasting/Uitstellen van training/wedstrijden... 4 6. Gebruik van de kleedkamers...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 04-04-2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOGGINGCLUB HERZELE 1/6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 1. DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de

Nadere informatie

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school 2015-2016 Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school www.rita-serveert.be 1. Doelstelling De jeugd is de toekomst! Voor jongeren is Rita Serveert een recreatieve badmintonclub met

Nadere informatie

INFO VERGADERING WELKOM

INFO VERGADERING WELKOM INFO VERGADERING WELKOM Algemene vergadering 13 April 2012 STRUCTUUR JEUGDBESTUUR VOORSTELLING JEUGDBESTUUR Guy Jeugdvoorzitter vertegenwoordigd de jeugd in de beheerraad, verantwoordelijke jeugdsponsoring,

Nadere informatie

AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11)

AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11) AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11) INLEIDING In dit document zijn een aantal belangrijke afspraken opgenomen. We gaan er als jeugdbestuur van uit dat elke speler en ouder deze zal respecteren. Zo kunnen

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Jeugd Info 2015 / 2016

Jeugd Info 2015 / 2016 Jeugd Info 2015 / 2016 Provinciaal label Jeugd Visie Jeugdwerking! Degelijke voetbalopleiding voor jeugdvoetballers met als einddoel doorstroming naar eigen fanionteam! Lokaal karakter! Voertaal : Nederlands,!

Nadere informatie

Vergadering Ploegkapiteins. Woensdag 16 september 2015

Vergadering Ploegkapiteins. Woensdag 16 september 2015 Vergadering Ploegkapiteins Woensdag 16 september 2015 1) Ontvangt en beheert de wedstrijdballen van zijn ploeg. Zorg ervoor dat er ook ballen zijn als jij niet meespeelt! Er kan enkel met plastieken ballen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics 1. Algemeen De vereniging draagt als naam Antwerp Dynamics en is aangesloten bij de VBL onder het stamnummer 5016. Antwerp Dynamics gaat de verbintenis aan de statuten

Nadere informatie

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE RAPID HOCKEY CLUB TEMSE september 10 Beste ouders, spelers en speelsters, Het Bestuur van de R.H.C. Temse heet u van harte welkom op onze club. Wij zijn blij dat u enthousiast bent geworden voor de hockeysport.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIEMAP

SPONSORINFORMATIEMAP SPONSORINFORMATIEMAP CLUBRUIMTE F.C PATRO PATRO SPORTIEF Al onze ploegen treden aan in de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de Blokwegvelden gelegen Kerkstraat 89

Nadere informatie

Notulen Vergadering Raad van Bestuur 25 maart 2013 Lokaal Caballos Zottegem

Notulen Vergadering Raad van Bestuur 25 maart 2013 Lokaal Caballos Zottegem LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F. Vereniging zonder winstoogmerk Eddy De Gendt Secretaris Opbrakelsestraat 37 9660 Brakel Tel. 0476 992575 eddy.dg@skynet.be www.schaakligaoostvlaanderen.be Brakel, 10 april 2014

Nadere informatie

Intern reglement FCV Dender EH. Jeugdopleiders

Intern reglement FCV Dender EH. Jeugdopleiders Stiptheid: Voor de training ben je uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig. Het oefenterrein dient één kwartier voor aanvang van de training te zijn georganiseerd. Stipt op het aanvangsuur van de training

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Het nieuwe seizoen 2015-2016 staat voor de deur en onze jeugdwerking draait op volle toeren om alles in gereedheid te brengen!

Het nieuwe seizoen 2015-2016 staat voor de deur en onze jeugdwerking draait op volle toeren om alles in gereedheid te brengen! De Pinte, Juli 2015 Beste Jeugdspelers, Beste Ouders, Voetbalclub J.&V. De Pinte VZW Maatschappelijk zetel: Borluutlaan 1 9840 De Pinte Het nieuwe seizoen 2015-2016 staat voor de deur en onze jeugdwerking

Nadere informatie

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u INFOAVOND JEUGD TK MELDERT 26/06/2015 19u 1 WELKOM Spelers, ouders, trainers,sympathisanten, medewerkers. 2 TWEE DELEN DEEL 1 ALGEMENE INFO DEEL 2 SPORTIEVE INFO 3 DEEL 1 DIRK MEULENIJZER JEUGDSECRETARIAAT

Nadere informatie

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016 Competitieboekje Jeugd TOG Maassluis Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7 Competitie indelingen... 8 TOG 1... 9 TOG 2... 9

Nadere informatie

in dit nummer: Samenstelling bestuur Trainers en ploegleiders Activiteiten seizoen 2010-2011 Wedstrijden voorronde veldcompetitie

in dit nummer: Samenstelling bestuur Trainers en ploegleiders Activiteiten seizoen 2010-2011 Wedstrijden voorronde veldcompetitie Technikorf TURNHOUT in dit nummer: Samenstelling bestuur Trainers en ploegleiders Activiteiten seizoen 2010-2011 Wedstrijden voorronde veldcompetitie.. jaargang 17 augustus 2010 nr.1 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

K.RUPEL BOOM F.C. INFOVERGADERING Jeugdwerking K.Rupel BoomFC 20 Maart 2014 AGENDAPUNTEN Visie jeugdwerking K.Rupel Boom FC - Afspraken & Regels Hervorming Jeugdvoetbal vlaanderen Samenstelling jeugdploegen

Nadere informatie

U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP

U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP Marcel De Kerpelstadion Massemsesteenweg 56 A 9230 Wetteren Wedstrijdbrochure Zaterdag 9 augustus 2014 Hoofdsponsor Smartphoto Smartphoto is de hoofdsponsor van de Smartphoto

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

KC Floriant Merelbeke v.z.w.

KC Floriant Merelbeke v.z.w. KC Floriant Merelbeke v.z.w. A. Rodenbachlaan 48 E-mail : Floriant@korfbal.be Website : www.floriantkorfbal.be Sponsoring K.C.FLORIANT MERELBEKE K.C. Floriant Merelbeke v.z.w. is een korfbalclub waar zowel

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art.1 Algemeen. Het lid is pas volwaardig lid van Artgym nadat hij/zij zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting bij Artgym houdt ook in dat het lid (en indien

Nadere informatie

Reglementen Hagelandse Darts Liga

Reglementen Hagelandse Darts Liga Reglementen Hagelandse Darts Liga Inhoud 1. Bestuur... 2 2. Algemene voorwaarden... 3 3. Hoofdzetel... 4 4. Doel en taken van de vereniging... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Algemene Vergadering... 5 7.

Nadere informatie

Infosessie jeugdspelers 22 oktober 2014

Infosessie jeugdspelers 22 oktober 2014 Infosessie jeugdspelers 22 oktober 2014 Infosessie 22 oktober 2014 1. Intro: tennis in Vlaanderen en in Lokeren 2. Organisatie jeugdopleiding: Kidstennis 3. Klassementen 4. Organisatie jeugdcompetities:

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

JEUGDSPROKKEL 2015. Lidgeld : Rekeningnummer ING BE35 3200 1148 1537

JEUGDSPROKKEL 2015. Lidgeld : Rekeningnummer ING BE35 3200 1148 1537 JEUGDSPROKKEL 2015 Beste Voetballers, beste ouders, Een nieuw seizoen, een nieuwe start! Weldra begint een nieuw voetbalseizoen! Wij hopen dat het voor ieder van jullie terug een jaar vol voetbalplezier

Nadere informatie

TC VELINA INTERCLUB 2011

TC VELINA INTERCLUB 2011 TC VELINA INTERCLUB 2011 1. ALGEMEEN TC Velina heeft dit jaar 31 interclubploegen. Op zaterdagnamiddag (13u45) spelen 5 damesploegen en 3 damesploegen. Op zondagochtend (9u45) spelen 4 herenploegen. Op

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. januari 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 80 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. januari 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 80 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 80 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang januari 2014 Tweebal 80 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Eerst en vooral wenst het bestuur jullie het

Nadere informatie

THEATERSEIZOEN 2015-2016

THEATERSEIZOEN 2015-2016 THEATERSEIZOEN 2015-2016 versie 09/10/15 Bij OPENDOEK kan je terecht voor een groepsaansluiting - een individuele aansluiting - een groepsverzekering - een groot cursusaanbod - productie coaching - cursus

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

BAVO Bavikhove HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgesteld op 01/08/2014 en bevestigd op de bestuursvergadering van 21/08/2014. TITEL EEN: STATUUT VAN DE

BAVO Bavikhove HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgesteld op 01/08/2014 en bevestigd op de bestuursvergadering van 21/08/2014. TITEL EEN: STATUUT VAN DE BAVO Bavikhove HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgesteld op 01/08/2014 en bevestigd op de bestuursvergadering van 21/08/2014. TITEL EEN: STATUUT VAN DE VERENIGING Artikel 1: De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015).

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen

Nadere informatie

CLUBCHARTER UVOC UIKHOVEN (L-0690)

CLUBCHARTER UVOC UIKHOVEN (L-0690) CLUBCHARTER UVOC UIKHOVEN (L-0690) UVOC Uikhoven is een volleybalclub waar iedereen op zijn eigen niveau kan volleyballen. Wij trachten een gebalanceerde opleiding te bieden aan alle jeugdspelers, en dit

Nadere informatie

Charter Ouders. Het charter

Charter Ouders. Het charter Charter Ouders Vooreerst willen wij alle ouders, begeleiders en spelers danken voor het vertrouwen dat jullie stellen in SK Reningelst. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom hebben wij dit charter

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND Berlare Zele. Seizoen 2010 2011

INFORMATIEBROCHURE. VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND Berlare Zele. Seizoen 2010 2011 Seizoen 2010 2011 INFORMATIEBROCHURE VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND Berlare Zele Seizoen 2010 2011 EEN TERUGBLIK Linkerhand omhoog, rechterhand omhoog, van links, naar rechts en klappen! Inderdaad ook dit seizoen

Nadere informatie

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be Verantwoordelijke uitgever: Pierre Janssens; Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem Inhoudstafel 1. Algemene info

Nadere informatie

Secretaris Nathalie Declercq Secretariaat. SporCef directeur Jan BasCaenen Wedstrijden, training,..

Secretaris Nathalie Declercq Secretariaat. SporCef directeur Jan BasCaenen Wedstrijden, training,.. Raad van Bestuur Voorzi2er Rob van Brug Algemeen, Bond, Stad Vice Voorzi2er Guy Smeets Sponsoring, webmaster Secretaris Nathalie Declercq Secretariaat SporCef directeur Jan BasCaenen Wedstrijden, training,..

Nadere informatie

Voorwoord 1. GEDRAG. Algemeen. 1.1. Trainingen en wedstrijden

Voorwoord 1. GEDRAG. Algemeen. 1.1. Trainingen en wedstrijden Voorwoord BBC Optima Tessenderlo is een sportvereniging die groot belang hecht aan een goede sfeer en die een vooruitstrevend, ambitieus sportbeleid wil voeren. Ons belangrijkste doel is om kinderen, jongeren

Nadere informatie

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 1 ** Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 07042013 PC (Provinciaal Comité) kantoor & secretaris Wilselsesteenweg 307, 3010 KESSEL LO TEL * FAX

Nadere informatie

Van topvolleybal tot recreatief volleybal in een familiale sfeer. www.volleyhaasrodeleuven.be

Van topvolleybal tot recreatief volleybal in een familiale sfeer. www.volleyhaasrodeleuven.be Van topvolleybal tot recreatief volleybal in een familiale sfeer Volleybal zit in de lift. Nationaal De resultaten van Red Dragons en Yellow Tigers In onze club Onze herenploeg behoorde vorig seizoen tot

Nadere informatie

LOODGIETER THEUNS KRIS

LOODGIETER THEUNS KRIS ZOMER 2015 Beste KidsTennisser, Beste ouders, Ken je mij al? Ik ben Kastaar. Ik ben de mascotte van alle KidsTennissers. Heb je al eens goed rondgekeken op de club? Dan zie je zeker een affiche van mij!

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Training en Competitieboekje Jeugd 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Trainingen... 4 Competitie... 5 Huisregels competitie... 5 Begeleiding... 5 Verzetten van wedstrijden... 6 Zaalop- en

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT Agenda Jeugdhervorming seizoen 2014-2015: een overzicht Wat betekent dit voor ons? Overzicht ploegen 2014-2015 Jeugdhervorming

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1 AD AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 1 AD 26 Vertegenwoordiging van de clubs 38,17 Onbevoegd lid + bijkomende boete 127,24 AD 62 Naamwijziging (verwerkingskost) 25,45 1 Samenstelling

Nadere informatie

LIJST VAN DE CODES (13/01/2005) Code Benaming Bedrag BTW Art. Regl. 1 Abonnementen 21% 1 Voorschot abonnementen 21% 1 Annulatie voorschot

LIJST VAN DE CODES (13/01/2005) Code Benaming Bedrag BTW Art. Regl. 1 Abonnementen 21% 1 Voorschot abonnementen 21% 1 Annulatie voorschot LIJST VAN DE CODES (13/01/2005) Code Benaming Bedrag BTW Art. Regl. 1 Abonnementen 21% 1 Voorschot abonnementen 21% 1 Annulatie voorschot abonnementen 21% 1 Verkoop abonnementen 7% 21% II/36 2 Bondstaks

Nadere informatie

MVC Gent Meeting Center

MVC Gent Meeting Center MVC Gent Meeting Center Sponsordossier 2011-2012 Inhoud Clubgegevens... 3 Contactgegevens secretaris... 3 Kennismaking... 4 Wat is minivoetbal?... 4 MVC Gent Meeting Center... 4 Spelers... 5 Sponsormogelijkheden...

Nadere informatie

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert 1. Aanmelding - Iedere speler van het team dient aangemeld te worden middels een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is

Nadere informatie

Sportieve werking 2015-2016

Sportieve werking 2015-2016 Sportieve werking 2015-2016 Wie is wie? Jeugdbestuur Filip Helsen Jeugdvoorzitter 0495/91.66.71 filip.wendy@telenet.be Kurt s'jongers Jeugdsecretaris 0479/53.87.74 kurtsjongers@gmail.com Kurt Paepen Kledij-

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Interclub / Draaiboek 2015

Tennis Vlaanderen Interclub / Draaiboek 2015 Tennis Vlaanderen Interclub / Draaiboek 2015 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be www.tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016 3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede 2 januari 2016 U6 Voormiddag U7 Namiddag Contactpersoon: christoph.werbrouck@telenet.be 0478 51 27 20 Geachte, Hierbij willen wij uw club

Nadere informatie

1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB.

1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB. 1.1.1. NORMEN DER SANCTIES Voor spelers, coaches, officiëlen en toegewezen leden aan de KBBB. Rubriek A Contact 1. Vrijwillig toebrengen van slagen Voorstel tot schrapping Schorsing onbeperkte duur (min

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Kledij

Nieuwsbrief 2. Kledij ARTEMIS- SCHOTEN KORFBALCLUB VZW Nieuwsbrief 2 Upcoming events: 25/06/2011 Kampioenenviering 02/07/2011 Grote Kuis Week 11/07/2011 sportkamp jeugd Weekend 11/11/11 recreantenweekend In dit nummer: Kledij

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014 Jeugdopleiding Vaartland Oudervergadering 27/03/2014 Agenda Welkom Deel 1: Jeugdhervormingen KBVB/VFV Deel 2: JOV historiek Deel 3: JOV seizoen 2014-2015 1 ste Vaartlanddag Vragen DEEL 1 Jeugdhervormingen

Nadere informatie

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. A.V.MOLENLAND vzw LIDMAATSCHAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 BESTUUR ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 Lidmaatschappij bij a.v.molenland vzw verwerft men door

Nadere informatie

Adressen centra voor kortverblijf. Provincie Oost-Vlaanderen

Adressen centra voor kortverblijf. Provincie Oost-Vlaanderen Adressen centra voor kortverblijf Provincie Oost-Vlaanderen AALST Dossiernr.: 401.601 Erkenningsnr.: KCE800 Centrum voor Kortverblijf Mijlbeke Albrechtlaan 119 OCMW Openbaar Centrum voor 9300 Aalst Maatschappelijk

Nadere informatie

België - Belgique P.B. - P.P. 8020 Oostkamp BC 2458 P 206 347. NOVEMBER 14 - Jaargang 18-2 maandelijks - Seizoen 14-15 - Nr. 2

België - Belgique P.B. - P.P. 8020 Oostkamp BC 2458 P 206 347. NOVEMBER 14 - Jaargang 18-2 maandelijks - Seizoen 14-15 - Nr. 2 België - Belgique P.B. - P.P. 8020 Oostkamp BC 2458 VU: ROTSAERT BJORN - LEGEWEG 135 B12-8020 OOSTKAMP P 206 347 NOVEMBER 14 - Jaargang 18-2 maandelijks - Seizoen 14-15 - Nr. 2 BECOME A PARTNER TODAY!

Nadere informatie

Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP

Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP Familiale voetbalclub sinds 1949 Koninklijk Racing Emblem Wie is Koninklijk Racing Emblem? Beste sportliefhebber, Voetbal moeten we u allicht niet meer voorstellen,

Nadere informatie

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126 K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, Bocholt, 5 juli 2013. 089/46 49 09 Beste spelers, bestuursleden, scheidsrechters, ouders, supporters en sympathisanten. De Koninklijke BOCHOLT VV richt voor de ZESDE

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

KFC DUFFEL. - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde

KFC DUFFEL. - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde TAKEN VAN EEN PLOEGAFGEVAARDIGDE KFC DUFFEL REGLEMENTAIR Thuiswedstrijden : - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde Uitwedstrijden : - zwart-geel-rode armband dragen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014)

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) Segmentering 2014-2015 Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) DOELSTELLING Organiseren van basketbal op 4 levels met aangepaste reglementen KERKMODEL - Seniors Level 4 : reeksen zonder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Volleybalclub Bevo Beobank Roeselare VZW

Volleybalclub Bevo Beobank Roeselare VZW Volleybalclub Bevo Beobank Roeselare VZW www.bevoroeselare.com - stamnummer W-0818 p.a. Onledemeersstraat 15, B-8800 ROESELARE Rekeningnummer Iban BE04 0682 0186 7131 BTW BE 0434.147.056 Betreft : Lidgeld

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS INZAKE PBO JEUGDCUP TOERNOOIEN

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS INZAKE PBO JEUGDCUP TOERNOOIEN 1 BCD Richtlijnen inzake wedstrijden, toernooien en fair play RICHTLIJNEN VOOR OUDERS INZAKE PBO JEUGDCUP TOERNOOIEN A. Deelname en inschrijvingen 1. Jeugdleden van groep A en B mogen zich doorheen het

Nadere informatie

Hernieuwing Lidmaatschap

Hernieuwing Lidmaatschap Hernieuwing Lidmaatschap Lid met clubstatuut Lid met individueel statuut... Competitie Vrijetijdscompetitie Recreant Recreant-reserve Ik, ondergetekende met volgende persoonlijke gegevens 1, wens mijn

Nadere informatie