KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB EIKENLO-EEKLO VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB EIKENLO-EEKLO VZW"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB EIKENLO-EEKLO VZW LOKAAL Zaal SPARRENHOF Brugsesteenweg Eeklo Het Bestuur ADMINISTRATIEF ADRES Geert Blomme Lima Verstraetehof Eeklo WEBSITE REKENINGNUMMER IBAN : BE BIC : KREDBEBB BESTUUR Voorzitter en webmaster: Penningmeester en secretaris: Barverantwoordelijke: Filip Depoortere Geert Blomme Filip Lebrun VASTE MEDEWERKERS Evenementen: Martin Oosterlinck CV25: Filip Depoortere Jeugdverantwoordelijke: Filip Depoortere Jeugdtrainer: Yannick Denys Materiaalmeester: Bert Ruysseveldt Competitiebeheerder: Kris D Hondt + alle anderen die af en toe een handje toesteken TRAININGSDAGEN Augustus t.e.m. Mei Geleide training: * Dinsdagavond van 18:30 tot 20:00: Alle jeugd Trainer: Yannick Denys * Woensdagavond van 18:30 tot 20:00: Alle jeugd Trainer: Yannick Denys Vrije training en recreatie: * Dinsdagavond vanaf 20:00 * Woensdagavond vanaf 20:00 (van Augustus tot eind November) Juni t.e.m. Juli Vrije training en recreatie: * Dinsdagavond vanaf 20:00

3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT KTTC EIKENLO-EEKLO vzw ARTIKEL 1 Ieder die zich door het ondertekenen van het aansluitingformulier lid maakt van KTTC Eikenlo Eeklo vzw verbindt er zich toe het huishoudelijk reglement te aanvaarden en toe te passen. De interclubcompetitie: ARTIKEL 2 1 Elke speler van KTTC Eikenlo, die zich inschrijft voor de interclubcompetitie van de K.B.T.T.B. verbindt er zich toe: - zich in alle omstandigheden sportief te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders en toeschouwers; - zijn deelname aan de competitie ernstig te nemen. Dit veronderstelt in de eerste plaats een stipte aanwezigheid op de wedstrijden waarvoor hij werd geselecteerd en het naleven van de afspraken met de interclubleider, de ploegkapitein en de medespelers; - zich in te zetten, niet alleen voor persoonlijk succes, maar vooral voor zijn ploeg en club. 2 Indien een clublid de goede naam van KTTC Eikenlo in het gedrang brengt, ongeacht op welke wijze, of in geval van manifeste overtredingen tegen 1 van dit artikel, kan het bestuur overgaan tot het nemen van sancties, gaande van een schorsing van één week tot algemene uitsluiting uit de competitie. ARTIKEL 3 Spelers die wegens ernstige redenen niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd waarvoor ze werden geselecteerd, dienen dit zo snel mogelijk mede te delen aan de kapitein van hun ploeg, die samen met de interclubleider de nodige vervangingsmaatregelen treft. Bij herhaaldelijke afwezigheden van niet ernstige aard kan het bestuur overgaan tot het nemen van sancties, gaande van een schorsing van één week tot algemene uitsluiting uit de competitie. ARTIKEL 4 Iedere speler dient tijdens de competitiewedstrijden en clubkampioenschappen het officiële truitje van de club te dragen, ofwel een ander truitje in de clubkleuren (blauw). ARTIKEL 5 De tafeltennisreglementen zijn ter inzage in het lokaal. Wanneer aan onze club een boete wordt opgelegd, te wijten aan het niet naleven van de tafeltennisreglementen door één van onze spelers en wanneer bovendien zou blijken dat deze overtreding zou te wijten zijn aan de slechte wil of manifeste onachtzaamheid van de betrokken speler, dan zal de boete door de club op de speler verhaald worden. De volgende inbreuken worden o.m. bedoeld: - zich zonder geldige reden te laat aanmelden voor een competitiewedstrijd; - spelen in andere kleuren dan de officiële clubkleuren of in een andere niet-reglementaire uitrusting, zoals witte broek of T-shirt; - onsportief gedrag. Administratie: ARTIKEL 6 1 Het lidgeld, vermeld in artikel 8, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt. Het lidgeld voor elk nieuw seizoen dient uiterlijk op 15 augustus van het betreffende seizoen aan de penningmeester betaald te worden. 2 Het jaarlijks lidgeld is voor rekening van de betrokken speler. Onder geen enkel beding kan het aansluitingsgeld bij het bestuur teruggevorderd worden.

4 ARTIKEL 7 1 Het verlengen van het lidmaatschap voor een volgend seizoen, of het aansluiten als nieuw lid, dient te gebeuren door het ondertekenen van het aansluitingsformulier bij de secretaris van de club. Deze formaliteiten dienen te gebeuren uiterlijk op 31 augustus van elk jaar. 2 Bij laattijdig betalen van het lidgeld, het laattijdig ondertekenen van het aansluitingsformulier, wordt de betrokken speler niet aangesloten bij de bond en is hij dus niet (of te laat) speelgerechtigd in competitieverband. Een eventuele bondsaansluiting kan door het bestuur herbekeken worden halverwege het seizoen. ARTIKEL 8 1 De lidgelden voor het seizoen zijn als volgt vastgelegd. - Volwassenen : 125,00 - Jeugdspelers : 65,00 - Recreanten : 50,00 2 Leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben bij aanvang van de competitie worden niet opgesteld tot ze in orde zijn met hun betaling. ARTIKEL 9 De club voorziet in een tegemoetkoming in de onkosten voor de verplaatsingen tijdens de competitiewedstrijden. De grootte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur en is voor het seizoen vastgelegd op 0,15 per gereden kilometer en kunnen teruggevraagd worden aan de penningmeester tot 31/05 mbt het afgelopen seizoen. Er wordt slechts één vergoeding uitbetaald per ploeg ongeacht met hoeveel wagens er naar de verplaatsing gereden wordt. ARTIKEL 10 Spelers die deelnemen aan officiële tornooien of criteriums kunnen het inschrijvingsgeld voor hun deelname aan de tornooien of criteriums van de penningmeester terugvorderen. Inschrijvingsgelden voor reeksen "dubbels" worden niet terugbetaald. Het terugvorderen van het inschrijvingsgeld kan gewoon per mail naar de penningmeester en wordt terugbetaald nadat de uitslagen op Frenoy staan. Toegang tot de trainingen ARTIKEL 11 1 De vrije trainingen zijn enkel toegankelijk voor personen die als lid bij de club zijn aangesloten. 2 Bij de vrije trainingen kunnen spelers die aangesloten zijn bij een andere club en die beschikken over een aansluitingskaart bij de VTTL, meetrainen indien er onvoldoende leden aanwezig zijn van KTTC Eikenlo en mits het betalen van een som van 5,00 per avond 3 Van 1 en 2 van dit artikel kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, bijvoorbeeld voor potentiële nieuwe leden, die de tafeltennissport komen uitproberen, of t.g.v. bijzondere activiteiten die door de vereniging zouden worden ingericht. Potentieel nieuwe leden mogen 3 gratis trainingen volgen. ARTIKEL 12 De geleide trainingen zijn enkel toegankelijk voor de leden van KTTC Eikenlo. Spelers die aangesloten zijn bij een andere club en die beschikken over een aansluitingskaart van de VTTL kunnen de trainingen volgen indien er onvoldoende leden van KTTC Eikenlo aanwezig zijn en indien zij een bedrag van 10,00 betalen per geleide training.

5 De speelzaal, de bar en de infrastructuur ARTIKEL 13 Tafeltennissen is enkel toegestaan in een aangepaste sportuitrusting en dito schoeisel. ARTIKEL 14 Het meenemen van eten, drank en GSM-toestellen in de zaal is niet toegestaan. ARTIKEL 15 Beschadigingen aangebracht aan de infrastructuur of het materiaal van de club zullen, indien er opzet of manifeste onvoorzichtigheid mee gemoeid is, door de betrokken speler vergoed dienen te worden. ARTIKEL 16 De verlichting in de speelzaal dient te worden aangezet in functie van de bezetting van de tafels. Indien er niet meer gespeeld wordt dient de verlichting en de verwarming te worden uitgeschakeld. ARTIKEL 17 1 De openingsuren van het lokaal op trainingsavonden hangen af van de geleide trainingen en staan vermeld in het competitieboekje. Het sluitingsuur van het lokaal op trainingsavonden wordt vastgelegd op 1u30. 2 Het gebruiken van het lokaal buiten de voorziene openingsuren kan enkel mits voorafgaande toelating door het bestuur. ARTIKEL 18 1 Bij het afsluiten van het lokaal moet de bar proper achtergelaten worden, d.w.z. : - alle glazen moeten afgewassen zijn; - het leeggoed moet van de tafels en de toog afgeruimd zijn; - de koelkast moet bijgevuld zijn; 2 Bij het afsluiten van het lokaal moeten alle lichten en verwarmingselementen gedoofd worden. De geluidsinstallatie moet afgezet worden en alle buitendeuren moeten afgesloten zijn. 3 Vorige paragrafen zijn de verantwoordelijkheid van diegene die als laatste het lokaal verlaat. ARTIKEL 19 1 Het meenemen van geld uit de kassa is enkel toegestaan voor leden van het bestuur en het bedrag moet genoteerd worden op het barbriefje met vermelding van de naam. 2 Wie het lokaal verlaat moet ervoor zorgen dat zijn barschulden betaald zijn. Wie hierbij kwaadschiks en herhaaldelijk in gebreke blijft, kan een sanctie opgelegd worden. ARTIKEL 20 De niet in het huishoudelijk reglement voorziene omstandigheden zullen door het bestuur beoordeeld worden. ARTIKEL 21 Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement zijn een bevoegdheid van het bestuur, doch kunnen enkel vóór de aanvang van elk nieuw competitieseizoen aangebracht worden. ARTIKEL 22 Bij het niet naleven van dit reglement, al dan niet met recidief karakter, is het bestuur gemachtigd om sancties op te leggen. De beoordeling over de ernst van de overtreding, evenals de aard van de opgelegde sanctie is louter een bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur

6 BELANGRIJKE UITTREKSELS UIT HET REGLEMENT WISSELEN VAN PALET (van toepassing sinds 1 juli 2005) - een palet mag tijdens een individuele wedstrijd niet meer vervangen worden, tenzij het per ongeluk zo beschadigd geraakt dat het niet meer kan worden gebruikt. - spelers die zondigen tegen deze regel verliezen de wedstrijd. - dus ook wie noodgedwongen van palet verwisselt na vrijwillige beschadiging (bvb. uit frustratie), verliest in principe de wedstrijd. LAATTIJDIGHEID VAN SPELERS OF PLOEGEN - beide ploegen moeten aanwezig zijn in sportuitrusting 10 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd. - ten einde de aanwezigheid van de spelers te kunnen vaststellen en alle discussie hieromtrent uit te sluiten is het aangewezen dat de hoofdscheidsrechter (dus eventueel de kapitein van de thuisploeg) op het voorziene uur overgaat tot de naamafroeping van alle spelers. Laattijdigheid van een speler - indien de hoofdscheidsrechter vaststelt dat een speler laattijdig is dan dient dit op het scheidsrechtersblad gemeld te worden en door beide ploegkapiteins geparafeerd. De speler wordt dan als afwezig beschouwd en kan dus ook geen wedstrijden spelen. - indien dit niet vermeldt wordt op het wedstrijdblad of de speler toch tot de wedstrijd wordt toegelaten, kan nadien de afwezigheid van de speler niet meer worden ingeroepen. Laattijdigheid van een ploeg Binnen de 30 minuten na het voorziene aanvangsuur - indien de bezoekende ploeg zich aanbiedt binnen de 30 minuten na het officiële aanvangsuur, dan dient de wedstrijd in elk geval gespeeld te worden. Een ploeg die in die omstandigheden weigert te spelen zal de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en een boete opgelegd krijgen. Bij laattijdig aankomen van de bezoekende ploeg moet het tijdstip van aankomst door de hoofdscheidsrechter op het wedstrijdblad genoteerd te worden. De kapitein van de bezoekende ploeg kan nadien eventueel beroep doen op de procedure laattijdigheid door overmacht. Indien de bewijsvoering hieromtrent onvoldoende is of er op deze procedure geen beroep wordt gedaan, dan verliest de ploeg met forfaitcijfers en wordt een boete opgelegd. De thuisploeg moet dus in elk geval aanwezig blijven tot 30 minuten na het officiële aanvangsuur. Meer dan 30 minuten na het voorziene aanvangsuur - Is de bezoekende ploeg na de voorziene 30 minuten nog niet aanwezig, dan is er een niet-verwittigd forfait. Indien er overmacht in het spel is bestaat er evenwel nog de mogelijkheid om, d.m.v. het indienen van een verzoekschrift, de wedstrijd op een latere datum toch nog te spelen. - Beslissen de ploegen onderling om toch te spelen dan is dit een geval van vervalsing van het wedstrijdblad.

7 ENKELE AFSPRAKEN I.V.M. DE COMPETITIE De wedstrijdbladen - Gelieve bij thuiswedstrijden de wedstrijdbladen te deponeren in het bakje voor de secretaris; - Gelieve bij uitwedstrijden het wedstrijdblad vóór zondagmorgen 9u in het bakje voor de secretaris steken of in de brievenbus van de voorzitter (Schaperijstraat 63, Eeklo). De wedstrijdballetjes - de ploegkapiteins kunnen hun voorraad wedstrijdballetjes bekomen bij Geert Blomme. - zij moeten tijdig nieuwe balletjes aanvragen en ervoor zorgen dat hun ploegmakkers ook balletjes hebben als zij zelf niet meespelen. - in geval van nood zullen er steeds een paar reserveballetjes beschikbaar zijn bij Geert Blomme of Filip Depoortere thuis. Openen van het lokaal bij thuiswedstrijden - A & B-ploeg: verantwoordelijken : Geert Blomme (A) Filip Depoortere (B) - C & D-ploeg: verantwoordelijken : Filip Lebrun (C) Yannick Denys (D) - Jeugd-ploeg: verantwoordelijke : Filip Depoortere (jeugdverantwoordelijke) - Veteranen-ploeg: verantwoordelijke : Bert Ruysseveldt De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het lokaal minimum 40 minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd geopend wordt. Indien de verantwoordelijke zelf niet meespeelt of niet tijdig aanwezig kan zijn, moet hij zijn sleutel meegeven aan een ploegmaat, of aan iemand anders vragen om het lokaal te openen. Enkel in geval van nood kan ook een sleutel afgehaald worden bij één van de bestuursleden thuis of eventueel in het café Sparrenhof. Clubtruitjes Clubtruitjes zijn te bekomen via Filip Depoortere. Zowel een T-shirt als een short kost elk 10,00. Er wordt verwacht dat er met deze kledij wordt gespeeld, maar in nood moet er in elk geval in de clubkleuren (blauw) gespeeld worden in competitie.

8 BASISPLOEGOPSTELLING A ploeg Klas Kap B ploeg Klas Kap 1 Leys Bryan B6 1 Martens Thomas (invaller) C2 2 Hoste Kristof C0 2 Depoortere Filip C4 X 3 Blomme Geert C0 X 3 De Leeuw Walter C4 4 De Ghein Davy C2 4 Stulens Erwin C4 5 Martens Thomas (reserve) C2 5 Lebrun Filip (50%) C4 6 Depoortere Filip (invaller) C4 6 Smitz Rik (res) C4 7 Stulens Erwin (invaller) C4 7 Dirksen Mark C6 8 De Leeuw Walter (invaller) C4 8 Daniels Raf (invaller) D2 C ploeg Klas Kap D ploeg Klas Kap 1 Lebrun Filip (50%) C4 X 1 Smessaert Sander E2 2 D'Hondt Kris D2 2 De Vos Eddy E4 3 Daniels Raf D2 3 De Smet Etienne E6 4 De Meyere Jurgen (reserve) D2 4 Denys Yannick E6 X 5 De Decker Ivan D4 5 De Schepper Steven E6 6 Ruysseveldt Bert D6 6 Depoortere Sam E6 7 Van Heghe Joris E0 7 Meiresonne Stefaan NG 8 Oosterlinck Martin (reserve) E2 Jeugd Klas Kap Veteranen Klas Kap 1 Smessaert Sander E2 X 1 Depoortere Filip (reserve) C4 2 Van Nevel Karel NG 2 Dirksen Mark (reserve) C4 3 Meiresonne Renzo NG 3 Stulens Erwin (reserve) C4 4 Martens Nick NG 4 Daniels Raf D2 5 Martens Helene (reserve) NG 5 Ruysseveldt Bert D6 X 6 Van Vooren Sven (reserve) NG 6 Oosterlinck Martin E2 Ploegen Dag Uur A + B vrijdag 20h15 C + D vrijdag 20u00 Veteranen zaterdag 19u00 Jeugd zaterdag 15u00 Recreant reserve (max 3x) Klas 1 Verstringe Louise D6 2 De Cuyper Luc E0 3 Verstringe Dana E2 4 Smitz Pros E6

9 STERKTELIJST HEREN KTTC EIKENLO-EEKLO vzw OVL018 NR IN LIDNR NAAM KL STERKTELIJST HEREN LEYS BRYAN B BLOMME GEERT C HOSTE KRISTOF C DE GHEIN DAVY C MARTENS THOMAS C DE LEEUW WALTER C DEPOORTERE FILIP C LEBRUN FILIP C SMITZ RIK C STULENS ERWIN C DIRKSEN MARK C D'HONDT KRIS D DANIELS RAF D DE MEYERE JURGEN D DE DECKER IVAN D RUYSSEVELDT BERT D R VERSTRINGE LOUISE D VAN HEGHE JORIS E R DE CUYPER LUC E OOSTERLINCK MARTIN E SMESSAERT SANDER E DE VOS EDDY E R VERSTRINGE DANA E DE SCHEPPER STEVEN E DE SMET ETIENNE E DENYS YANNICK E DEPOORTERE SAM E R SMITZ PROSPER E BEYST THOR NG MARTENS HELENE NG MARTENS NICK NG MEIRESONNE RENZO NG MEIRESONNE STEFAAN NG VAN NEVEL KAREL NG VAN VOOREN SVEN NG

10 STERKTELIJST JEUGD KTTC EIKENLO-EEKLO vzw OVL018 NR IN LIDNR NAAM KL STERKTELIJST JEUGD LEYS BRYAN B SMESSAERT SANDER E DEPOORTERE SAM E BEYST THOR NG MARTENS HELENE NG MARTENS NICK NG MEIRESONNE RENZO NG VAN NEVEL KAREL NG VAN VOOREN SVEN NG STERKTELIJST VETERANEN KTTC EIKENLO-EEKLO vzw OVL018 NR IN LIDNR NAAM KL STERKTELIJST VETERANEN DEPOORTERE FILIP C LEBRUN FILIP C SMITZ RIK C STULENS ERWIN C DIRKSEN MARK C D HONDT KRIS D DANIELS RAF D DE DECKER IVAN D RUYSSEVELDT BERT D VAN HEGHE JORIS E R DE CUYPER LUC E OOSTERLINCK MARTIN E DE VOS EDDY E DE SCHEPPER STEVEN E DE SMET ETIENNE E R SMITZ PROSPER E MEIRESONNE RENZO NG Laatste versie van de sterktelijsten steeds op

11 KALENDER A-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO A Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo 1 ste Provinciale Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 04/09 Vr 20u15 POVLH01004 Eikenlo A - Ninove A - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 2 25/09 Vr 20u00 POVLH02002 Rooigem E - Eikenlo A 3 02/10 Vr 20u15 POVLH03002 Eikenlo A - Galmaarden A 4 09/10 Vr 20u15 POVLH04004 Eikenlo A - Gemo A 5 16/10 Vr 20u00 POVLH05004 Merelbeke C - Eikenlo A 6 23/10 Vr 20u15 POVLH06004 Eikenlo A - St. Pauwels B - 30/10 Vr 7 06/11 Vr 20u00 POVLH07004 Madelon A - Eikenlo A 8 14/11 Za 18u30 POVLH08004 Lobos A - Eikenlo A 9 20/11 Vr 20u15 POVLH09001 Eikenlo A - St. Pauwels C 10 27/11 Vr 20u15 POVLH10002 Eikenlo A - Melsele A - 04/12 Vr 11 12/12 Za 19u00 POVLH11001 Stekene B - Eikenlo A - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 25/12 Vr - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 16/01 Za 20u00 POVLH12004 Ninove A - Eikenlo A 13 22/01 Vr 20u15 POVLH13002 Eikenlo A - Rooigem E 14 29/01 Vr 20u00 POVLH14002 Galmaarden A - Eikenlo A 15 06/02 Za 19u00 POVLH15004 Gemo A - Eikenlo A - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 16 19/02 Vr 20u15 POVLH16004 Eikenlo A - Merelbeke C 17 27/02 Za 19u00 POVLH17004 St. Pauwels B - Eikenlo A 18 04/03 Vr 20u15 POVLH18004 Eikenlo A - Madelon A 19 11/03 Vr 20u15 POVLH19004 Eikenlo A - Lobos A - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL - 01/04 Vr 20 09/04 Za 19u00 POVLH20001 St. Pauwels C - Eikenlo A 21 15/04 Vr 20u15 POVLH21002 Melsele A - Eikenlo A 22 22/04 Vr 20u15 POVLH22001 Eikenlo A - Stekene B - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

12 KALENDER B-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO B Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo 2 de Provinciale A Week Datum Dag Uur Matchnr Match - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 1 18/09 Vr 20u15 POVLH01010 Eikenlo B - Ninove B 2 26/09 Za 19u00 POVLH02008 Hamme C - Eikenlo B 3 02/10 Vr 20u15 POVLH03008 Eikenlo B - Galmaarden B 4 09/10 Vr 20u15 POVLH04010 Eikenlo B - Erembodegem A 5 16/10 Vr 20u00 POVLH05010 Stekene C - Eikenlo B 6 23/10 Vr 20u15 POVLH06010 Eikenlo B - Zele B - 30/10 Vr 7 07/11 Za 19u00 POVLH07010 Eikenlo B - Temse B 8 13/11 Vr 20u00 POVLH08010 Egmont A - Eikenlo B 9 20/11 Vr 20u15 POVLH09007 Eikenlo B - De Pinte A 10 27/11 Vr 20u15 POVLH10008 Eikenlo B - Zomergem B - 04/12 Vr 11 11/12 Vr 20u00 POVLH11007 Sleidinge B - Eikenlo B - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 25/12 Vr - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 16/01 Za 20u00 POVLH12010 Ninove B - Eikenlo B 13 22/01 Vr 20u15 POVLH13008 Eikenlo B - Hamme C 14 29/01 Vr 20u00 POVLH14008 Galmaarden B - Eikenlo B 15 05/02 Vr 20u00 POVLH15010 Erembodegem A - Eikenlo B - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 16 19/02 Vr 20u15 POVLH16010 Eikenlo B - Stekene C 17 27/02 Za 19u00 POVLH17010 Zele B - Eikenlo B 18 05/03 Za 19u30 POVLH18010 Temse B - Eikenlo B 19 11/03 Vr 20u15 POVLH19010 Eikenlo B - Egmont A - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL - 01/04 Vr 20 08/04 Vr 20u00 POVLH20007 De Pinte A - Eikenlo B 21 15/04 Vr 20u00 POVLH21008 Zomergem B - Eikenlo B 22 22/04 Vr 20u15 POVLH22007 Eikenlo B - Sleidinge B - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

13 KALENDER C-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO C Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo 3 de Provinciale A Week Datum Dag Uur Matchnr Match - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 1 18/09 Vr 20u15 POVLH01022 Knal B - Eikenlo C 2 25/09 Vr 20u00 POVLH02024 Eikenlo C - Galmaarden D 3 02/10 Vr 20u00 POVLH03021 Rooigem G - Eikenlo C 4 09/10 Vr 20u00 POVLH04020 Merelbeke F - Eikenlo C 5 16/10 Vr 20u00 POVLH05021 Eikenlo C - Sterke Stut A 6 23/10 Vr 20u00 POVLH06019 De Pinte B - Eikenlo C - 30/10 Vr 7 06/11 Vr 20u00 POVLH07020 Eikenlo C - Gent E 8 13/11 Vr 20u00 POVLH08021 Eikenlo C - Tass A 9 21/11 Za 19u00 POVLH09022 Maldegem B - Eikenlo C 10 27/11 Vr 20u00 POVLH10022 Sleidinge C - Eikenlo C - 04/12 Vr 11 11/12 Vr 20u00 POVLH11024 Eikenlo C - Madelon B - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 25/12 Vr - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 15/01 Vr 20u00 POVLH12022 Eikenlo C - Knal B 13 22/01 Vr 20u00 POVLH13024 Galmaarden D - Eikenlo C 14 29/01 Vr 20u00 POVLH14021 Eikenlo C - Rooigem G 15 05/02 Vr 20u00 POVLH15020 Eikenlo C - Merelbeke F - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 16 17/02 Wo 19u30 POVLH16021 Sterke Stut A - Eikenlo C 17 26/02 Vr 20u00 POVLH17019 Eikenlo C - De Pinte B 18 04/03 Vr 20u30 POVLH18020 Gent E - Eikenlo C 19 11/03 Vr 20u15 POVLH19021 Tass A - Eikenlo C - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL - 01/04 Vr 20 08/04 Vr 20u00 POVLH20022 Eikenlo C - Maldegem B 21 15/04 Vr 20u00 POVLH21022 Eikenlo C - Sleidinge C 22 22/04 Vr 20u00 POVLH22024 Madelon B - Eikenlo C - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

14 KALENDER D-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO D Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo 5 de Provinciale A Week Datum Dag Uur Matchnr Match - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 1 19/09 Za 19u00 POVLH01070 Sint-Niklase F - Eikenlo D 2 25/09 Vr 20u00 POVLH02072 Eikenlo D - Lobos E 3 02/10 Vr 20u00 POVLH03069 Palaestra B - Eikenlo D 4 09/10 Vr 20u00 POVLH04068 Stekene H - Eikenlo D 5 16/10 Vr 20u00 POVLH05069 Eikenlo D - Rooigem N 6 23/10 Vr 20u00 POVLH06067 De Pinte D - Eikenlo D - 30/10 Vr 7 06/11 Vr 20u00 POVLH07068 Eikenlo D - Zomergem C 8 13/11 Vr 20u00 POVLH08069 Eikenlo D - Tass C 9 21/11 Za 19u00 POVLH09070 Maldegem D - Eikenlo D 10 27/11 Vr 20u00 POVLH10070 Sleidinge E - Eikenlo D - 04/12 Vr 11 11/12 Vr 20u00 POVLH11072 Eikenlo D - Gent H - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 25/12 Vr - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 15/01 Vr 20u00 POVLH12070 Eikenlo D - Sint-Niklase F 13 23/01 Za 14u30 POVLH13072 Lobos E - Eikenlo D 14 29/01 Vr 20u00 POVLH14069 Eikenlo D - Palaestra B 15 05/02 Vr 20u00 POVLH15068 Eikenlo D - Stekene H - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 16 19/02 Vr 20u00 POVLH16069 Rooigem N - Eikenlo D 17 26/02 Vr 20u00 POVLH17067 Eikenlo D - De Pinte D 18 04/03 Vr 20u00 POVLH18068 Zomergem C - Eikenlo D 19 11/03 Vr 20u15 POVLH19069 Tass C - Eikenlo D - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL - 01/04 Vr 20 08/04 Vr 20u00 POVLH20070 Eikenlo D - Maldegem D 21 15/04 Vr 20u00 POVLH21070 Eikenlo D - Sleidinge E 22 22/04 Vr 20u30 POVLH22072 Gent H - Eikenlo D - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

15 KALENDER JEUGD-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Jeugd Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 05/09 Za 09u30 POVLJ01003 Palaestra A - Eikenlo - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 3 26/09 Za 10u00 POVLJ03006 Merelbeke A - Eikenlo 4 03/10 Za 15u00 POVLJ04002 Eikenlo - Sterke Stut A 5 10/10 Za 10u00 POVLJ05002 Merelbeke B - Eikenlo 6 17/10 Za 15u00 POVLJ06003 Eikenlo - Ronse A 7 24/10 Za 14u00 POVLJ07003 Rooigem A - Eikenlo 8 31/10 Za 10u00 POVLJ08001 Zomergem A - Eikenlo 9 07/11 Za 15u00 POVLJ09003 Eikenlo - Ninove A 10 14/11 Za 10u45 POVLJ10003 Galmaarden A - Eikenlo 11 21/11 Za 15u00 POVLJ11001 Eikenlo - Meteor A 2 28/11 Za 15u00 POVLJ02005 Eikenlo - Gent A - 05/12 Za - 12/12 Za - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 26/12 Za - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 12 16/01 Za 15u00 POVLJ12003 Eikenlo - Palaestra A 13 23/01 Za 10u00 POVLJ13005 Gent A - Eikenlo 14 30/01 Za 15u00 POVLJ14006 Eikenlo - Merelbeke A 15 06/02 Za 09u45 POVLJ15002 Sterke Stut A - Eikenlo - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 16 20/02 Za 15u00 POVLJ16002 Eikenlo - Merelbeke B 17 27/02 Za 14u00 POVLJ17003 Ronse A - Eikenlo 18 05/03 Za 15u00 POVLJ18003 Eikenlo - Rooigem A 19 12/03 Za 15u00 POVLJ19001 Eikenlo - Zomergem A - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL - 01/04 Vr 20 09/04 Za 10u00 POVLJ20003 Ninove A - Eikenlo 21 16/04 Za 15u00 POVLJ21003 Eikenlo - Galmaarden A 22 23/04 Za 14u00 POVLJ22001 Meteror A - Eikenlo - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD

16 KALENDER Veteranen-PLOEG Lokaal: Sparrenhof EIKENLO Brugsesteenweg 183 OVL Eeklo Vets 2 de Provinciale B Week Datum Dag Uur Matchnr Match 1 01/09 Di 20u00 POVLV01007 Meteor A - Eikenlo - 12/09 Za 19u00 Mosselsouper 2 10/09 Do 20u00 POVLV02007 Eikenlo - Egmont 3 30/10 Vr 20u30 POVLV03007 Gent B - Eikenlo 4 05/12 Za 19u00 POVLV04007 Eikenlo - Ronse 5 15/12 Di 20u00 POVLV05007 Lobos - Eikenlo - 18/12 Vr 20u00 5 de MEMORIAL KEVIN COLPAERT - 05/01 Di 20u00 NIEUWJAARSRECEPTIE KTTC EIKENLO 6 10/02 Wo 20u30 POVLV06007 Eikenlo - Meteor A - 13/02 Za 19u00 3 de KTTC EIKENLO FAMILIE QUIZ 7 17/03 Do 19u30 POVLV07007 Egmont - Eikenlo - 18/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL - 25/03 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL 8 26/03 Za 19u00 POVLV08007 Eikenlo - Gent B 9 29/03 Di 20u00 POVLV09007 Ronse - Eikenlo - 29/04 Vr 20u00 CLUBKAMPIOENSCHAP VETERANEN & JEUGD 10 30/04 Za 19u00 POVLV10007 Eikenlo - Lobos

17 LEDENLIJST Naam Straat, Nr Gemeente GSM / TEL Beyst Thor Vrijlaathoek Eeklo 0496/ Blomme Geert Lima Verstraetehof Eeklo 0498/ Coene Emiel Garenstraat Eeklo 0496/ Damman Nick Raverschootstraat Eeklo 0485/ Daniëls Raf Waterstraat Sint-Laureins 0497/ De Cuyper Luc J.F. Willemsplein 14 bus Eeklo 09/ De Ghein Davy Zandekensstraat Mariakerke 0471/ De Leeuw Walter Kanaalpark ED Philippine De Meyere Jurgen Zandstraat 127 D 9900 Eeklo 0498/ De Schepper Steven Karel Temmermanstraat Eeklo 0486/ De Smet Etienne Lange Bergstraat 67/ Wetteren 0479/ De Vos Eddy Grote Boterhoek Sint-Laureins 0494/ Denys Yannick Brugsesteenweg Eeklo 0471/ Depoortere Filip Schaperijstraat Eeklo 0474/ Depoortere Sam Schaperijstraat Eeklo 0474/ D'Hondt Kris Oostveldstraat Eeklo 0473/ Dirksen Mark Patijntjestraat Gent 0473/ Hoste Kristof Barbaraweg Maldegem 0473/ Lebrun Filip B.L. Pussemierstraat Eeklo 0478/ Leys Bryan Brugsevaart Mariakerke 0473/ Martens Helene Leopoldlaan Eeklo 0486/ Martens Nick Kruisken Eeklo 0476/ Martens Thomas Lostraat Lovendegem 0474/ Meiresonne Renzo Kleitkalseide Maldegem 050/ Meiresonne Stefaan Kleitkalseide Maldegem 050/ Oosterlinck Martin Balgerhoeke Eeklo 0471/ Ruysseveldt Bert Varenslaan Eeklo 0498/ Smessaert Sander Kon. Boudewijnlaan Eeklo 0494/ Smitz Pros Stationsstraat 56/ Eeklo 09/ Smitz Rik Philip De Wachterstraat Eeklo 0497/ Stulens Erwin Seringendreef Eeklo 0486/ Van Achte Bart Kaaistraat 8 bus Eeklo 0487/ Van Heghe Joris Antwerpse Heirweg Lembeke 0491/ Van Nevel Karel Emiel Dauwestraat Eeklo 0474/ Van Vooren Sven Kerkesteestraat Eeklo 09/ Vergauwe Kobe Peperstraat 0E Eeklo 0475/ Verstringe Dana Vuilpanstraat Sint-Laureins 0494/ Verstringe Louise Vuilpanstraat Sint-Laureins 0496/ Laatste status van de ledenlijst steeds op

18 ADRESSEN CLUBS OOST-VLAANDEREN TTC GENT OVL001 Lok: KAHO-Sportzaal, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Secr: DANNEELS Kathleen, 0476/ TTC DE PINTE OVL095 Lok: OC POLDERBOS, Polderbos 20, 9840 De Pinte, 09/ Secr: VAN EECKHOUT Roland, 0495/ TTC EREMBODEGEM OVL134 Lok: Groeneweg 28,9320 Erembodegem Secr: VAN DER WEEËN JELLE, 0477/ TTC EGMONT ZOTTEGEM OVL092 Lok: BEVEGEMSE VIJVERS, Zwembadstraat 7, 9620 Zottegem, 09/ Secr: GHIJS Bart, 0486/ TTC GALMAARDEN VLB247 Lok: T.R.B.-Zaal, Marktplein 19A, 1570 Galmaarden, 0476/ Secr: SCHAILLEE Jeroen, 0478/ !!! TTC TRIUMPH GEMO OVL054 Lok1: Competitie: Sted. Sporthal De veldmuis, Felicien Cauwelstraat 39, 9500 Geraardsbergen, 054/ Lok2: Training: Techn. Instituut St Jozef, Kleine Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen Secr: VAN DEN HOUTE Gino, 054/ , 0499/ TTC HAMME OVL096 Lok: Cesar De Golspark 6D, 9220 Hamme Secr: D Hollander Danny, 052/ / !!! TTC H.N.O. GENT OVL102 Lok: KAHO-Sportzaal, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent, 0477/ Secr: VAN SANTE Redgy, 09/ / TTC KNAL DEINZE OVL080 Lok: TEN HOVE, Nieuwstraat, 9800 Deinze-Astene Secr: NUYTINCK Yanick, 09/ / !!! TTC LOBOS LOCHRISTI OVL107 Lok1: Gem. Basisschool, K.Boudewijnlaan 4, 9080 Lochristi Lok2: Lobos E, vets : Gem. Basisschool, Kloosterstraat 4, 9080 Beervelde Secr: DE GRAUWE Tom, 0478/ TTC MADELON OVL106 Lok: Sporthal MPI Capelderij, vekenstraat 1, 9255 Buggenhout - Opdorp, 0486/ Secr: VERGAUWEN Remi, 052/ / TTC MALDEGEM OVL059 Lok: Sporthal Meos, Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem Secr: VAN LEEUWE Luc, 050/ / TTC MELSELE OVL046 Lok: Jeugdhuis DJEM, Dambrugstraat 5, 9120 Melsele, 03/ Secr: ROSIERS Paul, 03/ / TTC MERELBEKE OVL032 Lok: TTC Merelbeke, Plataan 2, 9820 Merelbeke Secr: BOSSUYT Kaatje, 09/ /

19 KTTC METEOR OUDENAARDE OVL012 Lok: RECREAN, Eindrieskaai 26, 9700 Oudenaarde, 055/ Secr: GOSSEYE André, 055/ / TTC NINOVE OVL148 Lok: Sporthal Sint Kristoffel,Schuitstraat 12, 9400, Ninove - Pollare, 054/ Secr: VANDENDAELE Erwin, TTC OLSENE OVL138 Lok: Ontmoetingscentrum Zaal Begonia, Kerkstraat 36, 9870 Olsene Secr: HOUTTEKEETE Jonas, 0474/ TTC PALAESTRA DEINZE OVL047 Lok: SPORTCOMPLEX PALAESTRA, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze, Secr: LAEMONT Karline, 0474/ TTC RONSE OVL052 Lok: Basisschool Glorieux, Sint Pietersnieuwstraat 22, 9600 Ronse Secr: ROOS Geert, 055/ / TTC ROOIGEM-GENT OVL088 Lok: Rooigemlaan 180, 9000 Gent, 09/ Secr: DE CONINCK Peter, 09/ / KTTC SINT-NIKLASE OVL039 Lok: Zaal Edelweiss, Nijverheidsstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, 03/ Secr: VAN DAELE Wim, 0487/ TTC SINT-PAUWELS OVL125 Lok: TURNZAAL GEMEENTESCHOOL, Zandstraat 16, 9170 Sint-Pauwels, 03/ Secr: DE BOOM Ronny, 03/ / TTC STERKE STUT OOSTERZELE OVL061 Lok: SPORTHAL DE KLUIZE, Sportstraat 5, 9860 Scheldewindeke, 09/ Secr: SPIESENS Fred, 09/ , 0476/ TTC ST. JORIS SLEIDINGE OVL053 Lok: Gem. Basisschool Wippelgem, Droogte 208, 9940 Evergem, 09/ Secr: OOSTERS Bruno, 09/ / TTC STEKENE OVL093 Lok: Tafeltenniscentrum Stekene, Nieuwstraat 60E, 9190 Stekene Secr: BUYSSE Jeroen, 0478/ TTC TASS OVL144 Lok: Basisschool De Wegwijzer, Schoolstraat 1, 9960 Assenede, 0473/ Secr: VAN SCHOONACKER Bernard, 0473/ TTC TEMSE OVL056 Lok: Sportcentrum Shuermanhoeve, Eeckhoutdriesstr. 157,9140 Temse, 03/ Secr: VAN REMOORTERE Christof, 03/ ,0478/ TTC WETTEREN DE ORCHIDEE OVL103 Lok: Turnzaal ST.-Gertrudiscollege, Wegvoeringsstraat 21, 9230 Wetteren Secr: GURNY Patrick, 0496/ !!! TTC ZELE OVL142 Lok: Tenniscentrum Topspin, Lange Akker 12, 9240 Zele, 052/ Secr: NEYT Stefan 09/ / TTC ZOMERGEM OVL115 Lok: TTC ZOMERGEM, Hofbouwstraat 2A, 9930 Zomergem Secr: DE VIS Tom /

20 EVENEMENTEN

21 CV25: OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST IS! Beschrijving van de Club van 25. De Club van 25 bestaan uit mensen die het beleid van KTTC Eikenlo ten aanzien van de jeugd een warm hard toedragen. Zij steunen KTTC Eikenlo en dragen met een donateurschap een steentje bij aan het behalen van de doelstellingen die KTTC Eikenlo ten aanzien van de jeugd heeft gesteld. Wil je donateur worden, stuur dan een mailtje naar: Filip Depoortere!!! Met grote dank aan de huidige sponsors!!! Laatste status van de CV25 sponsors steeds op

22 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

23 HANDICAPTABEL HANDICAPTABEL HEREN A B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 E2 E4 E6 NG A B B B B C C C C D D D D E E E E NG HANDICAPTABEL DAMES A B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 NG A B B B B C C C C D D D D NG

24 ONZE SPONSORS

Het bestuur. De leden

Het bestuur. De leden Het bestuur De leden KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB EIKENLO-EEKLO VZW LOKAAL Zaal SPARRENHOF Brugsesteenweg 183 9900 Eeklo ADMINISTRATIEF ADRES Geert Blomme Lima Verstraetehof 31 9900 Eeklo e-mail:geert_blomme@yahoo.com

Nadere informatie

1. Woord van het bestuur Sterktelijst Heren Sterktelijst Jeugd Competitiekalender Maldegem A Maldegem B...

1. Woord van het bestuur Sterktelijst Heren Sterktelijst Jeugd Competitiekalender Maldegem A Maldegem B... Inhoud 1. Woord van het bestuur... 1 2. Sterktelijst Heren... 2 3. Sterktelijst Jeugd... 3 4. Competitiekalender... 4 Maldegem A... 4 Maldegem B... 5 Maldegem C... 6 Maldegem D... 7 Maldegem Jeugd... 8

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 21

Uitslagen en rangschikkingen - Week 21 Uitslagen en rangschikkingen - Week 21 Seizoen 2015-2016 Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren St. Pauwels C Lobos A 05-11 Melsele A (af) KTTC Eikenlo A 00-00 af Stekene B Gemo A 13-03 TTC Ninove A Merelbeke

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Melsele A KTTC Eikenlo B 11-05 Kruibeke A TTC Gent D 11-05 Lobos A MALDEGEM A 13-03 Meteor A Ronse A 06-10

Nadere informatie

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.14 31 januari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Nr.19. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012

Nr.19. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr.19 14 maart 2012 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen 1 Kaai 5 te

Nadere informatie

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.11 22 december 2014 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Nr.20. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012

Nr.20. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr.20 21 maart 2012 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen 1 Kaai 5 te

Nadere informatie

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.10 12 december 2014 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 11

Uitslagen en rangschikkingen - Week 11 Uitslagen en rangschikkingen - Week 11 Seizoen 2016-2017 Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren Knal A TTC Ninove A 12-04 Egmont A Lobos A 10-06 Zele A St. Pauwels A 07-09 Galmaarden A Ronse A 12-04 Rooigem-Gent

Nadere informatie

Maandag / woensdag: 18u30 tot 20u00 Training jeugd. Vrijdag: 20u00 tot 24u00 Competitie VTTL volwassenen

Maandag / woensdag: 18u30 tot 20u00 Training jeugd. Vrijdag: 20u00 tot 24u00 Competitie VTTL volwassenen http://www.drytoren.be/ http://www.vloeronderneminglumar.be/ http://www.vanconv.be/ http://www.maes-oil.be/ http://www.vejabvba.be/ http://www.slagerij-vermeiren.be/ Clubgegevens TTC Nova vzw (Sporta 4076,

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Meteor A Melsele A 04-12(!) Temse B TTC Gent D 14-02 Rooigem-Gent E MALDEGEM A 09-07 Ronse A KTTC Eikenlo B

Nadere informatie

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2 Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2015/2 CV25: OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST IS! Beschrijving van de Club van 25. De Club van 25 bestaan uit mensen die het beleid van KTTC Eikenlo ten aanzien van de

Nadere informatie

Clubs van Oost-Vlaanderen

Clubs van Oost-Vlaanderen Clubs van Oost-Vlaanderen 001 TTC CRAWFORD GENT V. Van Caeneghem Paul, Tinnenpotstr. 10 9000 Gent Tel. : 09/225.52.83 S. Danneels Kathleen, Heilig Hartstraat 61, 9040 Sint-Amandsberg G.S.M. 0476.90.17.66

Nadere informatie

Clubs van Oost-Vlaanderen

Clubs van Oost-Vlaanderen Clubs van Oost-Vlaanderen 001 TTC CRAWFORD GENT V. Van Caeneghem Paul, Tinnenpotstr. 10 9000 Gent Tel. : 09/225.52.83 S. Danneels Kathleen, Heilig Hartstraat 61, 9040 Sint-Amandsberg G.S.M. 0476.90.17.66

Nadere informatie

Nr. 3. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 5 oktober 2011

Nr. 3. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 5 oktober 2011 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr. 3 5 oktober 2011 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. van de K.B.T.T.B. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen

Nadere informatie

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2016/2

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2016/2 Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2016/2 CV25: OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST IS! Beschrijving van de Club van 25. De Club van 25 bestaan uit mensen die het beleid van KTTC Eikenlo ten aanzien van de

Nadere informatie

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.16 28 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.15 7 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Boetelijst Oost-Vlaanderen

Boetelijst Oost-Vlaanderen Boetelijst Oost-Vlaanderen 2015-2016 Code omschrijving Reglement Bedrag 01 Uitslag niet tijdig meegedeeld (per wedstrijd) C.30.8.4 3,00 02 Uitslag foutief meegedeeld (per wedstrijd C.30.8.4 2,00 03 Te

Nadere informatie

Nr. 13. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 17 januari 2014

Nr. 13. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336. 17 januari 2014 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr. 13 Seizoen 2013-2014 17 januari 2014 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2017/1

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2017/1 Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2017/1 Deze keer in ons eerste palet 2017 Een woordje van de Voorzitter De competitiecijfers A-ploeg: Terug in Landelijke B-ploeg: Blessures troef D-ploeg: Aiming

Nadere informatie

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 Nr.1 Seizoen 2013-2014 11 september 2013 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever: Republieke

Nadere informatie

Info boekje VTTL SPORTA VLG. SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011

Info boekje VTTL SPORTA VLG. SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011 SNTTC Clubblad, Jaargang 16 nr 34 september 2011 Sint-Niklase Tafeltennisclub v.z.w. Nijverheidsstraat 29 9100 Sint-Niklaas Tel+Fax : 03 778 06 63 Redactie : Magda Baetens,Chris Thyssen, Wim Van Daele,

Nadere informatie

België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P september 2011 Nr. 1

België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P september 2011 Nr. 1 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 21 september 2011 Nr. 1 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. van de K.B.T.T.B. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Onderhavig " Huishoudelijk reglement " is een aanvulling op de statuten van de VZW. De originele statuten bevinden zich op de zetel van de club. De inhoud van

Nadere informatie

Maandag / woensdag: 18u30 tot 20u00 Training jeugd. Vrijdag: 20u00 tot 24u00 Competitie VTTL volwassenen

Maandag / woensdag: 18u30 tot 20u00 Training jeugd. Vrijdag: 20u00 tot 24u00 Competitie VTTL volwassenen http://www.drytoren.be/ http://www.vloeronderneminglumar.be/ http://www.vanconv.be/ http://www.maes-oil.be/ http://www.vejabvba.be/ http://www.slagerij-vermeiren.be/ Clubgegevens TTC Nova vzw (Sporta 4076,

Nadere informatie

Nr. 11. Seizoen België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P december 2013

Nr. 11. Seizoen België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P december 2013 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr. 11 Seizoen 2013-2014 6 december 2013 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen 2016-2017 1. BOETEN BELANGRIJK: Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: Verhoging met 20% van het bedrag van de

Nadere informatie

Nr.9. 28 november 2012. Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3x p/maand niet in juli. Republieke Ewout Geraardsbergen 1

Nr.9. 28 november 2012. Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3x p/maand niet in juli. Republieke Ewout Geraardsbergen 1 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr.9 28 november 2012 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3x p/maand niet in juli Verantwoordelijke uitgever Afgiftekantoor

Nadere informatie

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2012/2

Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2012/2 Verschijnt 2 maal per jaar uitgave nr. 2012/2 Deze keer in ons tweede palet 2012 Een woordje van de Voorzitter De nieuwe clubkampioenen De competitiecijfers Hoeveel wedstrijden gespeeld dit seizoen? A-ploeg:

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2008 2009 geldig vanaf 01/09/2008. Artikel Omschrijving A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. Boeten m.b.t. organisaties (hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

CLUBGEGEVENS LANDELIJKE INTERCLUB

CLUBGEGEVENS LANDELIJKE INTERCLUB VLAAMSE TAFELTENNISLIGA vzw Brogniezstraat 41 bus 3 B 1070 Brussel Tel.: 02/527.53.72 Fax: 02/527.52.49 E mail: info@vttl.be Bank: BE81 7340 0173 7824 BIC: KREDBEBB RPR Brussel 0419.261.219 BTW BE0419.261.219

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2009 2010 geldig vanaf 01/09/2009. A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. A.3.42 A.1.1. A.3.42 A.1.2. A.2. Boeten m.b.t. organisaties

Nadere informatie

Informatiebrochure en huisregels van Koninklijke Deurne O.B.

Informatiebrochure en huisregels van Koninklijke Deurne O.B. Informatiebrochure en huisregels van Koninklijke Deurne O.B. Lidmaatschap: Een aansluiting bij Kon. Deurne O.B. en daarmee ook bij de KVV (Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) kan worden aangevraagd voor elke

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

Sporta 1247 V.T.T.L A118 Aansluiten

Sporta 1247 V.T.T.L A118 Aansluiten VOORWOORD De tafeltennisclub van Rijkevorsel (TTK Rijkevorsel) werd opgericht in augustus 1976 door leden van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nu Gezinsbond) en Jeugdhuis Spiraal. Wat in het begin

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid Don Bosco Instituut Bergemeersenstraat 106 9300 Aalst 053/39.66.99 1 Aalst 2/AAL/004 80 37 D10 Aalst - Wichelen - Lede - Aalst 6:20-9:00 15:40-18:10 12:25-14:50 Levensvreugde Botermelkstraat 201 9300 Aalst

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014 Tafeltennisclub TTC Flyer.be Ninove Nieuwsbrief mei 2014 Beste lezers, Het competitieseizoen 2013-2014 loopt ten einde. Voor het eerst in ons bestaan (5j jawel, jawel, houten jubileumjaar is op komst)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGD 1. Algemeen Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt. Mogelijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden

Nadere informatie

UITSLAG PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

UITSLAG PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP UITSLAG PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 2012-2013 Heren B 1) Nuytinck Kristof B2 Crawford Gent 2) Waegeman Ken B6 Rooigem Gent 3) De Smedt Sven B2 Stekene 4) De Block Toon B4 Stekene Heren C 1) Doublet Rudy

Nadere informatie

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS Jeugdcoördinator BESTUUR Sub.: Jeugdcel Kees Kerstes BESTUUR Sub.: Infrastructuur Rik Verhavert JEUGD CÖORDINATOR Infrastructuur

Nadere informatie

Infobrochure Jeugdtornooien

Infobrochure Jeugdtornooien Infobrochure Jeugdtornooien ZATERDAG 30 april 2016 vanaf 9u : U7 - U8 - U9 ZATERDAG 30 april 2016 vanaf 14u : U12 - U13 ZONDAG 1 MEI 2016 vanaf 9u : U6 - U15 ZONDAG 1 MEI 2016 vanaf 14u : U10 - U11 TORNOOIREGLEMENT

Nadere informatie

STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ

STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ MAASLANDSE VERSTANDHOUDING VETERANENCLUBS VOETBAL vzw HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 HOOFDSTUK 2: STRAFBEPALING VOOR DE VETERANENCLUB 3 HOOFDSTUK 3: STRAFBEPALING

Nadere informatie

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 60 punten voor de Heren.

Nadere informatie

TTC Nova Seizoen

TTC Nova  Seizoen TTC Nova Seizoen 2010 2011 J. Maes zn nv Reedonk 12-2880 BORNEM tel: 03-889 89 89 fax: 03-889 99 99 email: info@maes-oil.be http://www.maes-brandstoffen.be/ Luc Daelemans Boksheide 10 9255 Buggenhout tel/fax:

Nadere informatie

Roeselaarse Inter Club Kaarting

Roeselaarse Inter Club Kaarting Roeselaarse Inter Club Kaarting REGLEMENTEN ORGANISATIE - EN SPELREGLEMENTEN HOOFDSTUK 1 : Samenstelling van het bestuur HOOFDSTUK 2 : Aansluitingsvoorwaarden van lokalen en ploegen HOOFDSTUK 3 : De spelerslijst

Nadere informatie

OOST-VLAANDEREN OVL001 TTC

OOST-VLAANDEREN OVL001 TTC OOST-VLAANDEREN OVL001 TTC Gent v.z.w. V: Van Caeneghem Paul, Tinnenpotstraat 10, 9000 Gent Tel.: 09/225.52.83 S: Danneels Kathleen, Heilig-Hartstraat 61, 9040 St.-Amandsberg GSM: 0476/90.17.66 E-mail

Nadere informatie

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

Regionale aanduidingen

Regionale aanduidingen za 28/05/16 Schellebelle Cafe 't Veer, Hoogstraat 17:00 Gentlemen 50,4 4332 VAN DER KELEN Luc za 28/05/16 Veranda, Passionistenstraat 45 13:30 ASP 20 4333 za 28/05/16 Schellebelle Cafe 't Veer, Hoogstraat

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 Blz 1 VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 TER ATTENTIE VAN DE PLOEGKAPITEINS 1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.T.B. - V.T.V. 2. Een ploeg bestaat uit allemaal verschillende spelers.

Nadere informatie

FC DESTELBERGEN Seizoen

FC DESTELBERGEN Seizoen FC DESTELBERGEN Seizoen 2017-2018 WIE IS WIE Beheerraad FC Destelbergen Voorzitter Patrick Huughe Kristof De Prest Martine Sandrap Philippe Leneeuw Gerechtelijk Correspondent Martin De Witte JeugdCoördinator

Nadere informatie

Opgelet: Tornooi gaat door op ons B-complex te Merendree, Hansbekestraat 5

Opgelet: Tornooi gaat door op ons B-complex te Merendree, Hansbekestraat 5 Opgelet: Tornooi gaat door op ons B-complex te Merendree, Hansbekestraat 5 1 SPELERS: REGLEMENT 1. De leeftijden zijn zoals voorzien in de leeftijdscategorie van het bondsreglement. 2. De spelers moeten

Nadere informatie

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17 KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 U7 t/m U17 1. Waarom een huishoudelijk reglement? 1.1. De laatste jaren is de jeugdwerking van KFC Aarsele gegroeid. Meer ploegen betekent ook meer

Nadere informatie

Met Eendracht Naar De Overwinning

Met Eendracht Naar De Overwinning Met Eendracht Naar De Overwinning Agenda 1. Nieuwe structuur & Sportief beleid 2. Gedragscode 3. Onze visie over de competitie, beker wedstrijden en championsleague 4. De taken van de ploegverantwoordelijken

Nadere informatie

17 DUIVELTJESTORNOOI

17 DUIVELTJESTORNOOI K.S.K. De Jeugd Lovendegem Koninklijke Sportkring De Jeugd Lovendegem v.z.w. Stamboeknummer K.B.V.B. 4732 Terrein: Gemeentelijk sportstadion Sportstraat, 9920 Lovendegem Telefoon: 09 372.79.04 B.T.W. BE

Nadere informatie

Tips Programma WEDSTRIJDEN

Tips Programma WEDSTRIJDEN ~ 1 ~ Tips Programma WEDSTRIJDEN SYSTEEMVEREISTEN... 2 MAP IMPORT/EXPORT... 2 THUISCLUB INSTELLEN... 2 GEGEVENS IMPORTEREN UIT COMPETITIE VTTL... 2 GEEN INTERNETVERBINDING IN DE ZAAL BESTAND EXPORT.TTR...

Nadere informatie

Stadsbeker REGLEMENT.

Stadsbeker REGLEMENT. Stadsbeker 2017. REGLEMENT. De stukken die in het groen staan zijn de punten die aangepast of veranderd zijn ten opzichte van het reglement van vorig jaar. Veel leesplezier. 1. Elke wedstrijd dient stipt

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 2-07-09-2007 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Aalst Aalter Gemeente Adres+informatienummer IDC Maretak Albrechtlaan 119A 9300 Aalst Dienstencentrum OCMW Rerum Novarumstraat 24 9880 Aalter 0478-91 31 14 Assenede

Nadere informatie

REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD

REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD PBA - Seniorencompetitie / 1 Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen VZW REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw Maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

Hoe zich herkenbaar maken: Door het dragen van een armband. Betekenis van de kleur van de armband: als thuisafgevaardigde. bezoekende afgevaardigde

Hoe zich herkenbaar maken: Door het dragen van een armband. Betekenis van de kleur van de armband: als thuisafgevaardigde. bezoekende afgevaardigde Voorwaarden: Minimum 18 JAAR ZIJN Aangesloten BIJ de CLUB die hij vertegenwoordigt Hoe zich herkenbaar maken: Door het dragen van een armband. Betekenis van de kleur van de armband: als thuisafgevaardigde

Nadere informatie

K.F.C.E. MOERBEKE vzw 6144

K.F.C.E. MOERBEKE vzw 6144 SAMENWERKINGSVERBAND 2013-2014 K.F.C.E. MOERBEKE vzw 6144 Zaterdag 19 april 2014 44 ste jeugdtornooi Memorial REGLEMENT JEUGDTORNOOI F.C.E. MOERBEKE VZW 1.ORGANISATIE:

Nadere informatie

Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen

Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen Linden, 5 juni 2014 Betreft seizoen 2014-2015 PRAKTISCH: inschrijven / lidgeld / trainingen jeugdploegen Beste voetbalvrienden, spelers, ouders, Het WK in Brazilië, schoolexamens en de zomer staan voor

Nadere informatie

16 DUIVELTJESTORNOOI

16 DUIVELTJESTORNOOI K.S.K. De Jeugd Lovendegem Koninklijke Sportkring De Jeugd Lovendegem v.z.w. Stamboeknummer K.B.V.B. 4732 Terrein: Gemeentelijk sportstadion Sportstraat, 9920 Lovendegem Telefoon: 09 372.79.04 B.T.W. BE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 04-04-2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOGGINGCLUB HERZELE 1/6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 1. DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de

Nadere informatie

KALENDER. Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33, Knesselare Cyclo: 105 km. I&S: 07.00-13.00 CLUBSTART te Knesselare om 7u15

KALENDER. Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33, Knesselare Cyclo: 105 km. I&S: 07.00-13.00 CLUBSTART te Knesselare om 7u15 KALENDER ZATERDAG 2 JULI CYCLO Knesselare-Kluisberg-Knesselare - 148-105-60-25 km. Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33, Knesselare Cyclo: 148 km. I&S: 07.00-09.00 CLUBSTART te Knesselare om 7u15 Cyclo:

Nadere informatie

PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015

PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015 PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015 KTTC Salamander Mechelen A003 S: Van Win Bart GSM: 0479/70.76.26 E-mail: tafeltennis.salamander@gmail.com I: Van Krieken Emiel tel: 015/20.11.99 GSM: 0476/21.30.01

Nadere informatie

LIGA ZAALVOETBAL RIEMST

LIGA ZAALVOETBAL RIEMST LIGA ZAALVOETBAL RIEMST SECRETARIAAT L.Z.R. Gerechtigde correspondent : Dirkx Ronny Sint Jansstraat 8c 3770 Riemst-Herderen Telefoon : 0497/320199 Email : dirkxronny@gmail.com Website : www.ligariemst.be

Nadere informatie

INFO VERGADERING WELKOM

INFO VERGADERING WELKOM INFO VERGADERING WELKOM Algemene vergadering 13 April 2012 STRUCTUUR JEUGDBESTUUR VOORSTELLING JEUGDBESTUUR Guy Jeugdvoorzitter vertegenwoordigd de jeugd in de beheerraad, verantwoordelijke jeugdsponsoring,

Nadere informatie

U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP

U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP U12,U13,U14 EN U15 SMARTPHOTO CUP Marcel De Kerpelstadion Massemsesteenweg 56 A 9230 Wetteren Wedstrijdbrochure Zaterdag 9 augustus 2014 Hoofdsponsor Smartphoto Smartphoto is de hoofdsponsor van de Smartphoto

Nadere informatie

Jeugdtornooi KVK NINOVE. Zaterdag 9 mei 2015 Zondag 10 mei in samenwerking met

Jeugdtornooi KVK NINOVE. Zaterdag 9 mei 2015 Zondag 10 mei in samenwerking met KVK NINOVE Jeugdtornooi Zaterdag 9 mei 2015 Zondag 10 mei 2015 in samenwerking met KVK NINOVE JEUGDTORNOOI 2015 DEELNEMENDE CLUBS 1 AFC Tubeke 28 KSV Temse 2 Bon Air Sport 29 KV Kester-Gooik 3 Denderzonen

Nadere informatie

Vergadering Ploegkapiteins. Woensdag 16 september 2015

Vergadering Ploegkapiteins. Woensdag 16 september 2015 Vergadering Ploegkapiteins Woensdag 16 september 2015 1) Ontvangt en beheert de wedstrijdballen van zijn ploeg. Zorg ervoor dat er ook ballen zijn als jij niet meespeelt! Er kan enkel met plastieken ballen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN 1 5/02/2015 TTC DRIVE OOSTENDE VZW HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN VZW VTTL 1 2 Tafeltennisclub Drive Oostende vzw afkorting : T.T.C. Drive Oostende vzw TTC DRIVE OOSTENDE HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden

VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden 2015-2016 1. VTTL Boetelijst DE BOETENLIJST VTTL VERSCHIJNT INTEGRAAL EENMAAL PER SPORTSEIZOEN BIJ HET BEGIN VAN DE COMPETITIE. DE EVENTUELE TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015

REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015 REGLEMENT ZAALVOETBALCOMPETITIE LICHTERVELDE 2014-2015 1. De competitie wordt gespeeld met de regels volgens de reglementen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond aangevuld met de punten die volgen. 2. Scheidsrechters:

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

S: Van Win Bart GSM: 0479/ E mail:

S: Van Win Bart GSM: 0479/ E mail: PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2015/2016 KTTC Salamander Mechelen A003 S: Van Win Bart GSM: 0479/70.76.26 E mail: tafeltennis.salamander@gmail.com I: Van Krieken Emiel tel: 015/20.11.99 GSM: 0476/21.30.01

Nadere informatie

BEKERS VAN BELGIE. Beker van België voor verbondskampioenen Aan deze beker moeten de verbondskampioenen deelnemen (9 ploegen)

BEKERS VAN BELGIE. Beker van België voor verbondskampioenen Aan deze beker moeten de verbondskampioenen deelnemen (9 ploegen) Algemeen: BEKERS VAN BELGIE Er worden 7 verschillende Bekers van België samengesteld, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan elke BGB speler om deel te nemen met een ploeg in één van deze bekers en

Nadere informatie

Royal Racing Club Wetteren-Kwatrecht ROYAL RACING CLUB WETTEREN- KWATRECHT STAMNUMMER 95 RICHT IN: 11 e MEMORIAL DIRK SMET

Royal Racing Club Wetteren-Kwatrecht ROYAL RACING CLUB WETTEREN- KWATRECHT STAMNUMMER 95 RICHT IN: 11 e MEMORIAL DIRK SMET Jeugdwerking Hoofdterrein: Wegvoeringsstraat 75, 9230 Wetteren Terrein 2: Blauwe Paal, 9230 Wetteren (Kwatrecht) Tel: 09/369.18.54 ROYAL RACING CLUB WETTEREN- KWATRECHT STAMNUMMER 95 RICHT IN: 11 e MEMORIAL

Nadere informatie

KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W.

KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W. KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W. INTERN REGLEMENT Algemeen : Deze richtlijnen hebben tot doel de werking van onze voetbalvereniging op een sportieve wijze te aanzien. De club staat open voor iedere

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

K.RUPEL BOOM F.C. INFOVERGADERING Jeugdwerking K.Rupel BoomFC 20 Maart 2014 AGENDAPUNTEN Visie jeugdwerking K.Rupel Boom FC - Afspraken & Regels Hervorming Jeugdvoetbal vlaanderen Samenstelling jeugdploegen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler.

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler. 11 Art. 4.2. Art. 4.2.1. Art. 4.2.1.1 Interclubcompetitie Interclub Categorieën Heren, Dames en Gemengd Alle Leeftijden: Reeks 1: max. 45 punten Reeks 2: max. 30 punten Jong Veteranen +35, Veteranen +45,

Nadere informatie

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 1. ALGEMEEN 1.1. De 2017 Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen. De competitie wordt georganiseerd volgens de

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2014-2015

INFOBROCHURE 2014-2015 INFOBROCHURE 2014-2015 Beste ouder, Beste speler, Voor je ligt de allereerste infobrochure van JAGO Sint-Amandsberg. We zijn bijzonder fier onze vier maanden jonge club aan je te kunnen voorstellen. Ondanks

Nadere informatie

Voorschriften voor de provinciale interclub

Voorschriften voor de provinciale interclub 1. Ontmoetingen. Voorschriften voor de provinciale interclub 2016 2017 De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen/uren voorzien in de officiële kalender. Elke wijziging dient aan de interclubleider

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics 1. Algemeen De vereniging draagt als naam Antwerp Dynamics en is aangesloten bij de VBL onder het stamnummer 5016. Antwerp Dynamics gaat de verbintenis aan de statuten

Nadere informatie

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u INFOAVOND JEUGD TK MELDERT 26/06/2015 19u 1 WELKOM Spelers, ouders, trainers,sympathisanten, medewerkers. 2 TWEE DELEN DEEL 1 ALGEMENE INFO DEEL 2 SPORTIEVE INFO 3 DEEL 1 DIRK MEULENIJZER JEUGDSECRETARIAAT

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik Bridgeclub Heusden Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni 2011. Aanwezig: BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik 1. De voorzitter, MDP, opent de

Nadere informatie

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016 Competitieboekje Jeugd TOG Maassluis Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7 Competitie indelingen... 8 TOG 1... 9 TOG 2... 9

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOUTERSEM UNITED. Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOUTERSEM UNITED. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Publicatie... 2 3. Houding... 2 4. Stiptheid... 3 a. Training... 3 b. Wedstrijd... 3 5. Afgelasting/Uitstellen van training/wedstrijden... 4 6. Gebruik van de kleedkamers...

Nadere informatie