LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN"

Transcriptie

1 LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

2 Aangeboden: Baanbrekers in de Bouw Baanbrekers is de opleiding voor vernieuwingsgezinde en ambitieuze professionals in de bouw. De opleiding Baanbrekers in de Bouw heeft vijf kerndoelen: Het vergroten van kennis over de actuele innovaties uit de bouwpraktijk Het opdoen van kennis en vaardigheden om succesvol te kunnen veranderen Het krijgen van inzicht in de rollen, gedrag en belangen van andere partijen: leren samenwerken Het realiseren van een groeiend netwerk van vernieuwers Het krijgen van reflectie en coaching voor persoonlijke professionalisering Kenmerken van de opleiding Actuele innovatie & verdieping Je gaat aan de slag met thema s als Life Cycle Costs, het Living Building Concept, PPS, Eigen Initiatief, Past Performance, risicomanagement, Design & Construct, Systems Engineering of het gebruik van ICT-tools in het bouwproces. De kunst van het veranderen Je zult je kennis en vaardigheden op het gebied van veranderkunde aanscherpen. Doordat je samenwerkt met verschillende partijen uit de sector, krijg je meer inzicht in hun handelingsrepertoire, hun blokkades ten opzichte van nieuwe ideeën en hoe je hiermee kunt omgaan. Hierdoor ben jij beter in staat om een idee uit te werken en succesvol te implementeren in een complexe context. Verbindend De opleiding is een voedingsbodem voor jouw netwerk van vernieuwers. Je zult mensen ontmoeten die je kunnen ondersteunen in jouw dagelijks werk. Zij zullen je voorzien van inspiratie en doorzettingsvermogen. Je zult er ook mensen ontmoeten die interessante partners zijn om deel te nemen in projecten. Persoonlijk Samen met jou bepalen we welke elementen in de opleiding essentieel zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je formuleert je leervragen samen met de coach, waarna je gedurende de opleiding de antwoorden vindt. Tevens zul je een tweetal assessments ondergaan, de eerste aan het begin van je opleiding en de tweede ter afronding, om je ontwikkeling aan te tonen. Action based Je gaat gedurende de opleiding gezamenlijk werken aan je eigen casus en aan de cases van andere deelnemers. Het accent zal liggen op het succesvol aansturen van de innovatieve elementen in jouw project. Dat kan zowel een praktijkproject als een onderzoek zijn. Een beginpunt voor CoP s Na zeven fasen opleiding starten er Communities of Practice, waarin je samen met andere cursisten of mensen uit je netwerk kennis over innovaties kunt doorontwikkelen. Het is de bedoeling dat elke deelsector in de bouw op termijn haar eigen opleiding Baanbrekers in de Bouw krijgt. Alleen dan kunnen de accenten zó worden gelegd dat zij perfect aansluiten op de kenmerkende situatie voor: Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) Burger & Utiliteitsbouw Woningbouw De waterwereld De zorgsector Er wordt gestart met de GWW-sector. Baanbreker blijf je! Wanneer je de 7 fasen hebt doorlopen en aan een of twee CoP s deelneemt, blijf je onderdeel uitmaken van het netwerk Baanbrekers. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat je in opvolgende cursussen als docent of ervaringsdeskundige kunt optreden om een casus te begeleiden.

3 Zie jij ook carrièrekansen in de veranderende bouwsector? Deze sector slaat in rap tempo nieuwe wegen in en daar kun jij van profiteren. Scherp je ambities aan en professionaliseer jezelf met de opleiding Baanbrekers in de Bouw. Baanbrekers in de Bouw is er voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs of vertegenwoordigers uit de toeleverende industrie. Samen met je ketenpartners leer je alles over succesvol veranderen en ontwikkel je mee aan innovaties in de bouw. Je krijgt inzicht in rollen en belangen in bouwprojecten, door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen. Je vergroot je netwerk, dat uiteindelijk dé basis vormt voor succesvolle vernieuwingen in de bouwpraktijk. Baanbrekers in de Bouw voorziet in een breed gesignaleerde behoefte aan een nieuwe opleiding, die de professionals in staat stelt succesvol vernieuwende projecten in de bouw te realiseren. Dit wordt onder andere gepropageerd door de Regieraad Bouw en PSIBouw. De bouw is innovatief! De bouwsector is volop in beweging. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat geven ruimte aan marktpartijen om innovatieve oplossingen aan te dragen. De bekende specifieke bouwvraag wordt steeds minder gesteld. Deze ontwikkeling creëert kansen voor jou om projecten op vernieuwende wijze te realiseren. Hierdoor ontstaat bij jou de vraag naar nieuwe kennis, netwerken en inzicht in rollen en gedrag. Nieuwe kennis Op dit moment worden verschillende innovaties toegepast in de bouwpraktijk: het Living Building Concept, Life Cycle Costs, Past Performance, Eigen Initiatief en andere contractvormen zoals Design en Construct. Er wordt gewerkt met System Engineering en Functioneel Specificeren. Het werken volgens deze in ontwikkeling zijnde innovaties vraagt om kennis van veranderkundige processen. Daarnaast is er vakinhoudelijke kennis nodig om concepten verder mee te ontwikkelen. Leervragen: hoe kun je ruimte creëren voor jouw innovatie? Hoe kom je aan de juiste kennis over nieuwe concepten? Hoe kun je nieuwe kennis doorontwikkelen en toepassen in de praktijk? Netwerken Netwerken bieden de voedingsbodem voor succesvolle innovaties. Netwerken zorgen voor ambassadeurs van goede ideeën, mensen die mee willen werken, je morele steun bieden of barrières wegnemen. Leervragen: waar ontmoet je het juiste netwerk? Hoe onderhoud je relaties? Hoe maak je van een intentie tot samenwerken een alliantie? Rollen, belangen en gedrag Nieuwe ontwikkelingen hebben gevolgen voor de manier waarop je samenwerkt met andere partijen. De sleutel tot je succes is het bouwproces anders te organiseren en daarbij aandacht te besteden aan de bijbehorende attitude van de betrokkenen. Leervragen: welke nieuwe rollen zijn er? Hoe kun je leren om succesvol te handelen in het nieuwe bouwproces? LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

4 De opbouw van Baanbrekers De opleiding bestaat uit 7 fasen, opgebouwd volgens het verloop van een verandering: systeemanalyse, experimenteren, opschalen en implementeren. 0 1 Het intakegesprek In dit gesprek wordt jouw persoonlijke werksituatie geïnventariseerd. Wat is je ervaring, waar ben je mee bezig, hoe ziet de organisatie waar jij werkt er uit en wat zijn je leerdoelen? Het fundament Omschrijving: tijdens deze fase legt de deelnemer de basis voor de opleiding. Je leert de bouwsector te analyseren als een systeem, waarin je causale verbanden gaat waarnemen. Hierdoor krijg je meer zicht op het verloop van processen en je eigen positie hierin. Daarnaast ga je jouw persoonlijke leerstijl ontdekken, je natuurlijke rol in een team verkennen en je eigen leervragen formuleren. Jouw leervraag zal gedurende de opleiding centraal staan. Het reflecteren op actoren in de sector en jezelf. De bouwsector verkennen als een systeem (mapping). Toekomstbeelden schetsen door middel van future back planning. Het verder formuleren van je persoonlijke leervraag De kunst van het veranderen Omschrijving: Hoewel je overtuigt bent van je plannen, blijkt het in de praktijk lastig om mensen te mobiliseren. Hoe kun je succesvol veranderen? In deze fase krijg je kennis en technieken aangereikt, waardoor je inzicht krijgt in veranderprocessen en in staat bent om jouw idee succesvol in je project toe te passen. Daarnaast kun je deze technieken hanteren wanneer je in een project vastloopt met elkaar en zoekt naar mogelijkheden om verder te komen. Het analyseren van een learning history van een succesvolle innovatie. Het trainen van interventietechnieken. Het trainen van onderhandelingstechnieken en powerplay. Actuele innovaties Omschrijving: er zijn veel vernieuwingsinitiatieven in de bouwsector. Wat speelt er zoal aan innovaties? In fase drie en vier discussiëren we samen met ervaringsdeskundigen over actuele innovatieve projecten en concepten. Dat kan ook in de vorm van een excursie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in een reeks PSIBouw projecten en die is neergelegd in verschillende publicaties en literatuur. In het bijzonder zullen we stilstaan bij de aanpak van de ervaringsdes kundige: wat is zijn of haar aanpak om innovatief te kunnen werken?

5 5 Jouw project: businessplan opzetten Omschrijving: je gaat met de instrumenten uit fasen 1 en 2 en de actuele kennis over innovaties uit fase 3 en 4 aan de slag met je eigen project. Dit kan een (lopend) praktijkproject zijn, een onderzoeksvraag of een ander soort project. Vast staat dat het om innovatie moet gaan. Daarnaast zul je met behulp van de aangereikte instrumenten uit fase 1 en 2 het businessplan opstellen en gaan uitvoeren. Het schrijven van je businessplan. Het aangaan van allianties met relevante partijen. Het leren van netwerketiquette. 6 Jouw project: presentatie van bereikte resultaten Omschrijving: Je presenteert in fase 6 de stand van zaken van je eigen project. Wat ging goed, wat kan beter? Je krijgt ondersteuning van docenten en ervaringsdeskundigen uit eerdere fasen. Op deze manier helpen we jou een stap verder naar je succes. 7 Start van een beweging Omschrijving: In de laatste fase van de opleiding leg je verantwoording af over je praktijkcase aan de andere deelnemers en overige externe - betrokkenen. Je ervaringen worden besproken en beoordeeld. Deze fase staat ook in het teken van de start van de beweging. Deelnemers bepalen over welke onderwerpen zij een Community of Practice willen oprichten. Het is ook mogelijk dat zij aansluiting zoeken bij lopende CoP s of aanverwante initiatieven. We ronden de opleiding af met een galadiner, waar toonaangevende mensen uit de bouw zullen aanschuiven om met jou het gesprek te voeren over je ambities. Het toepassen van je presentatie en visualisatietechnieken. Onderhandelen. Het confronteren van de veranderprincipes met je praktijkcase. Het kennisdelen en ontwikkelen binnen CoP s. Je netwerk vergroten. Presentatietechnieken en andere visualisaties. Leren uitoefenen van powerplay. Nogmaals de principes van verandermanagement. Interventietechnieken ontwikkelen voor je eigen situatie. What s in it for the employer? De opleiding Baanbrekers in de Bouw leidt uw mensen op tot effectief opererende professionele deelnemers in de bouwprojecten van de toekomst. Een opleiding die uw medewerkers boeit, aanspreekt op hun passies waardoor u ze aan uw organisatie verbindt. Ze doen actuele kennis op over nieuwe ontwikkelingen, leren samenwerken en bouwen een netwerk op. Met goed opgeleide medewerkers maakt u in een veranderende markt meer kans op een succesvolle bedrijfsvoering en realisatie van succesvolle projecten, meer continuïteit en minder conflicten met opdrachtgevers.

6 Toelating Als je wilt deelnemen aan Baanbrekers, dien je aan de volgende criteria te voldoen: Je bent werkzaam bij óf een publieke opdrachtgever (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap) óf private opdrachtgever, aannemer, ontwikkelaar, advies óf ingenieursbureau óf in de toeleverende industrie. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring. Je vooropleiding is HBO/WO, dan wel een aantoonbaar vergelijkbaar niveau. Je vervult een actieve rol in het bouwproces en hebt daarbij contact met andere partijen. Voorbeelden zijn projectleiders, project- en procesmanagers, architecten en adviseurs. Je neemt met positief resultaat deel aan een intakegesprek. Investering in tijd en kosten De opleiding bestaat uit 7 fasen, met een totale doorlooptijd van ongeveer 8 maanden. Iedere fase bestaat uit vier dagdelen. De eerste dag begint om uur en loopt door in de avond. Voor alle deelnemers zijn hotelkamers voor de overnachting gereserveerd. De tweede dag begint om uur en eindigt om uur. Belangrijk is dat vanuit de werkgever een begeleider de deelnemer vanuit het bedrijf zal ondersteunen en van feedback zal voorzien. De Regiekamer Deelnemers aan De Regiekamer zijn de ambassadeurs en bewakers van de opleiding. De Regiekamer komt éénmaal per jaar bij elkaar om de inhoud van de opleiding aan te scherpen. Kijk voor eventuele nieuwe deelnemers aan De Regiekamer op Ir. Leendert Bouter HID Bouwdienst Rijkswaterstaat Studiebelasting Naast de aanwezigheid tijdens de fasen dient de nodige tijd besteed te worden aan het bestuderen van literatuur en het uitwerken van het businessplan. Deze studielast vraagt ongeveer evenveel tijd als de fasen. Prijs De prijs voor de opleiding bedraagt 7.950,- per persoon voor de gehele opleiding. Maaltijden en overnachtingen zijn inbegrepen. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Certificaat Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat afgegeven door het Baanbrekers consortium. Ir. Bert Keijts Ir. Henk van der Horst Ir. John Martens Ir. Gerrit-Jan van der Pol Prof. Ir. Louis de Quelerij Ir. Ad Smaal Ing. Jelke Jan de With Ir. Koene Talsma Ir. Paul Kuijpers Ir. Bertrand van Ee Directeur-generaal bij Rijkswaterstaat Directeur PSIBouw Directeur Martensgroep Directeur GMB Decaan faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft Adviseur en voorzitter van de Raad van Toezicht van Avello Directeur (vm) Boskalis BV Directeur BAM Rail Directeur Balance & Result Organisatie Adviseurs Voorzitter van de Raad van Bestuur van DHV Informatie Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met het secretariaat van de Baanbrekers: Baanbrekers in de Bouw Postbus GA Delft Telefoon Fax Aanmelden Je kunt je aanmelden via de website: of door het bijgevoegde formulier uit deze brochure te faxen.

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie