BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie."

Transcriptie

1

2 BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij u teksten niet mag kopiëren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe) zit er een digitaal watermerk in. Het unieke watermerk dat in dit lesmateriaal is verwerkt, zorgt ervoor dat bij verspreiding direct is te zien wie de eerste eigenaar is. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. Copyright 2012, Lindenhaeghe Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden de auteurs, redacteuren en Lindenhaeghe geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

3

4 Inhoud 1. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme 2 2. Assurantiebelasting 2 3. Digitale polis 2 4. Beloning financieel dienstverlener 4 5. Verscherping toezicht beloningsbeleid en deskundigheid 5 6. Leidraad informatie over risicoprofielen 6 Index 7 In deze syllabus wordt gebruik gemaakt van de cijfers PE WFt Basis Pagina 1/7 versie

5 1. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme Het witwassen van geld en het financieren van terrorisme zijn mondiale problemen die de veiligheid en stabiliteit van financiële instellingen bedreigen. Er is de laatste jaren veel progressie geboekt om deze zaken tegen te gaan. Een extra stap in de goede richting is dat FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) per maart 2011 een nieuw software systeem in gebruik heeft genomen. Met dit systeem, dat beter aansluit op andere internationale systemen, kan men de onderzoeken nog beter uitvoeren. Het softwaresysteem, genaamd goaml (global operation Anti Money Laundry), is gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie. 2. Assurantiebelasting In het regeerakkoord van CDA en VVD is, in het kader van de bezuinigingen, opgenomen dat het tarief voor de assurantiebelasting per 1 januari 2011 zou worden verhoogd naar 9,5%. Op verzoek van de verzekeraars is, in verband met uitvoeringsproblemen, een en ander uitgesteld tot 1 maart Om die reden is het tarief gewijzigd en naar 9,7% verhoogd. Het heffen van assurantiebelasting geldt niet voor alle verzekeringen. Voor de volgende verzekeringen hoeft geen assurantiebelasting te worden betaald: levensverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen; werkloosheidsverzekeringen; verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen, die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer; transportverzekeringen; herverzekeringen; exportkredietverzekeringen. 3. Digitale polis Algemeen Na meer dan vijf jaar wachten kunnen verzekeraars en verzekeringsnemers eindelijk profiteren van elektronisch zaken doen. Op 1 juli 2010 namelijk is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk het gehele verzekeringsproces langs elektronische weg te laten verlopen. Alles kan digitaal geschieden; van de oriëntatie op internet, via de offerte, de verstrekking van informatie, het sluiten van de overeenkomst, het verstrekken van de polis tot het geven van informatie tijdens de looptijd van de verzekering. Voorwaarden Dat een en ander aan voorwaarden moet voldoen spreekt voor zichzelf. Op de volgende pagina worden een aantal voorwaarden besproken. PE WFt Basis Pagina 2/7 versie

6

7 Inhoud 1. Algemeen 2 2. Gezonde leenmarkt 2 3. Europese richtlijn consumentenkrediet 2 4. Nieuw toetskader AFM 3 5. Nieuwe gedragscode VFN 3 6. Bureau Krediet Registratie (BKR) 7 7. Negatieve BKR registratie 7 Index 10 In deze syllabus wordt gebruik gemaakt van de cijfers PE WFt Consumptief Krediet Pagina 1/9 versie

8 1. Algemeen Wie op Google het woord krediet intypt, krijgt hits. Een nuance naar consumptief krediet levert nog altijd hits op. Deze getallen geven aan dat het onderwerp kredieten voor de consument van groot belang is. Ondanks het feit dat het de afgelopen jaren economisch minder ging - waardoor de consument voorzichtiger is geworden - is er voor consumptief krediet een totaal uitstaande schuld van 17,9 miljard euro. Dit is omgerekend meer dan 1.000,- per persoon in Nederland. 2. Gezonde leenmarkt Om de belangen van de kredietverstrekkers te waarborgen en een gezonde leenmarkt te behouden zijn er in Nederland twee verenigingen, namelijk de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Beide verenigingen hanteren een gelijke leennorm voor het maximaal te verstrekken bedrag. Door deze normen, die in 2008 zijn ingegaan, is overkreditering bij het verstrekken van consumptief krediet in principe niet meer mogelijk. Sinds februari 2011 heeft de NVF de normen zelfs aangescherpt. De leden sluiten geen kredieten meer op basis van execution only. Deze vorm van kredietverstrekking vindt men gevaarlijk voor de consument en houdt een systeem in stand dat het mogelijk maakt om dubieuze producten te verkopen en onnodige risico's te nemen. Bij execution only wordt door de bemiddelaar niet geadviseerd, maar louter gezorgd voor het sluiten van de overeenkomst. De aanpassing van de gedragscode draagt bij aan een gezonde leenmarkt. Omdat deze normen gelden voor niet-hypothecaire kredieten tussen 200,- en ,- met een looptijd van langer dan drie maanden, schuilt hierin tegelijkertijd een probleem. Leningen met een kortere looptijd dan drie maanden kennen tot op heden namelijk geen regulering. 3. Europese richtlijn consumentenkrediet Door implementatie van de Europese richtlijn consumentenkrediet (die per 1 juni 2011 in de Nederlandse wetgeving is opgenomen) zal een uniforme gezonde leenmarkt nog verder worden bewerkstelligt. De nieuwe wet stelt regels aan: reclame-uitingen; een verplichte kredietwaardigheidstoets, en; eist vooraf transparante informatie over onder meer de jaarlijkse kosten. Ook is op de kredieten de maximum kredietvergoeding van toepassing. Dit houdt in dat jaarlijks niet meer dan 12% (plus de wettelijke rente, momenteel in totaal 16%) aan rente en kosten mag worden gerekend. Flitskredieten Kredieten met een looptijd korter dan drie maanden zijn bijvoorbeeld roodstanden bij banken en ook zogenoemde flitskredieten. Flitskredieten worden vaak via internet afgesloten, hebben een korte looptijd en gaan nu nog gepaard met hogere kosten. Bij deze kredieten gelden nu ook de normale kredietregels. Reclame moet transparanter worden en de aanbieder moet toetsen of het krediet past bij de financiële positie van de consument. Kortlopende kredieten kunnen dus nog steeds worden aangeboden. Alleen mag een te groot risico van wanbetaling niet meer volledig op de consument worden afgewenteld en moet de consument dezelfde bescherming krijgen als bij reguliere kredieten. PE WFt Consumptief Krediet Pagina 2/9 versie

9

10 Inhoud 1. Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2 2. Publicatie van het rapport Vervolgonderzoek Hypotheken 4 3. Fiscaliteit en de eigen woning 5 4. Beleggen 9 5. Trend Indexbeleggen Risicoprofielen 12 Index 17 In deze syllabus wordt gebruik gemaakt van de cijfers PE WFt Hypothecair Krediet Pagina 1/17 versie

11 1. Gedragscode Hypothecaire Financieringen In 2009 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen gedaan om de normen voor het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan te passen. De AFM vond dat de consument te hoge risico s liep, inzake de hoogte van de verstrekkingen afgeleid van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Met name op onderstaande gebieden, vond men het betalingsrisico te groot: Loan to Income (LTI-ratio) de verhouding tussen de hoogte van de verstrekte hypothecaire geldlening en het inkomen, Loan to Value (LTV-ratio) de verhouding tussen de hoogte van de verstrekte hypothecaire geldlening en de waarde van de woning. De zogenaamde consultatieronde van de AFM heeft geleid tot het aanpassen van de verstrekkingsnorm per 1 augustus De normen staan vermeld in de GHF, die door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars is vastgesteld. Enkele normen zullen hieronder worden besproken. Verstrekkingsnorm De toegestane woonquotes (LTI-ratio) van de GHF waren per 1 januari 2011 al aangepast. De schuldnorm is nu ook aangepast, met de volgende twee vereisten: naast het inkomen mag de hypothecaire geldlening maximaal 110% (104% plus overdrachtsbelasting) van de waarde van de woning (LTV-ratio) bedragen; maximaal 50% van de waarde van de woning mag worden gefinancierd middels een aflossingsvrije hypotheek. Voorbeeld Piet en Annie zijn getrouwd op basis van gemeenschap van goederen. Zij willen een woning kopen. Piet heeft een inkomen van 2.350,- per maand en Annie heeft een inkomen van 1.850,- per maand. Beiden hebben een vast dienstverband en recht op 8% vakantiegeld. Zij zijn zich aan het oriënteren en willen van u weten, hoeveel ze kunnen lenen. Inkomen van Piet, op jaarbasis ,- Inkomen van Annie, op jaarbasis ,- Totaal ,- Uitgaande van een toetsrente van 5,8% en de financieringslasttabel NHG 2011, kunnen zij maximaal ,- lenen voor de totale financiering van de woning. Als Piet en Annie een woning van ,- k.k. kopen, mogen zij (per 1 augustus 2011) maximaal 220,000,- financieren, waarbij rekening gehouden moet worden met een minimale verplichte aflossing/opbouw van ,-. (50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij zijn) Afwijkingen van de verstrekkingshoogte In de volgende gevallen mag de financier afwijken van de verstrekkingshoogte (110%): 1. Als bij de verkoop van de oude woning een restschuld overblijft, kan de maximale financiering voor de nieuwe woning verhoogd worden met het bedrag van die restschuld. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als iemand om persoonlijke redenen moet verhuizen in verband met een andere baan of het einde van een relatie. PE WFt Hypothecair Krediet Pagina 2/17 versie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan Financial Services Rijplezier met en op maat gefinancierd Financial Services Dé financieringsmaatschappij voor NISSAN rijdend Nederland Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat van

Nadere informatie

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier Rijplezier met Zeker en op maat gefinancierd Particulier Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat bij Financial Services. Deze algemene brochure biedt u meer inzicht in wie Financial

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie