es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B AR Arnhem Postbus AG Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik van die Engelse termen moesten we overigens wel wennen. Nicole Scheidenberger swb AG, Bremen

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Kengetallen 6 Profiel van de onderneming 9 Verslag van de Raad van Commissarissen 11 Personalia 13 Verslag van de Raad van Bestuur 13 Voorwoord 13 Overzicht highlights 14 Privatisering 14 Liberalisering 15 De ontwikkeling van Essent 15 Resultaten 15 Financiën 15 Overzicht omzet en resultaten 16 Kasstroom en investeringen 18 Acquisities en desinvesteringen 18 Vermogensstructuur en financiering 18 Vennootschapsbelasting 19 Dividendbeleid 19 Integraal risicomanagement 19 Risico s in de energiehandel 20 Personeel en organisatie 20 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 20 Werving en selectie 20 Opleiding en scholing 20 Europese ondernemingsraad 21 Ondernemingsraden 21 Cultuurveranderingsproject 21 Kleurrijk ondernemen 21 Informatie- en Communicatie Technologie 21 Innovatie 21 Uniformering beheer- en werkprocessen 24 Resultaten en ontwikkelingen per marktsegment 24 Energie 24 Nederland 24 Ontwikkelingen Netwerken 24 Netbeheer 24 Kwaliteitsverbetering 24 Liberalisering 25 Elektriciteits- en gasmeters 25 Netwerktarieven 25 Ontwikkelingen in productie, handel en verkoop 25 Groot- en detailhandelsmarkt 26 Decentrale opwekking 26 Duurzame energie 26 Afronding MAP (Milieu Actie Plan) 26 De volgende fase van de liberalisering 27 Introductie Inhome 27 Duitsland 27 Prijserosie 28 Utility-plus-leverancier 28 Kabelcom 28 Nieuwe strategie 28 Investeringspauze 28 Internet 30 Kabeltelevisie en -radio 30 Wet- en regelgeving 30 Milieu 30 Nederland 30 Overheidsbeleid 31 Groei en herstructurering 31 Service via internet 31 Relatie met overheden 32 Duitsland 32 Toenemende concentratie 32 Afvallogistiek en afvalverwerking 34 Vooruitblik 35 Jaarrekening 1 jaarverslag

4 Kengetallen 2000 omzet euro s omzet netto-omzet waarvan: elektriciteit gas warmte overig kabelcom milieu omzet per segment (netto) euro s energie (5.953) kabelcom (272) milieu (419) totaal (6.644) 2 jaarverslag

5 2000 bedrijfsresultaat per segment financiën brutomarge euro s personeelslasten bedrijfsresultaat nettoresultaat gewone bedrijfsuitoefening nettoresultaat cashflow (exclusief buitengewoon resultaat) eigen vermogen balanstotaal energie (587,3) kabelcom ( 41,7) milieu (54,3) totaal (600) 2000 winst per aandeel informatie per aandeel in euro s winst per aandeel 3,0 2,5 uit gewone bedrijfsuitoefening inclusief buitengewoon resultaat dividend per aandeel 2,77 2,77 0,78 2,20 2,46 0,55 2,0 1,5 1,0 0,5 0, jaarverslag

6 2000 solvabiliteit** financiële ratio s * % rentabiliteit gemiddeld totaal vermogen 36 uit gewone bedrijfsuitoefening inclusief buitengewoon resultaat 11,1% 11,1% 10,2% 10,9% 30 rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen uit gewone bedrijfsuitoefening 21,4% 16,3% 24 inclusief buitengewoon resultaat solvabiliteit 21,4% 25,1% 18,3% 27,6% 18 interest coverage rate gearing 2,2 x 58,0% 2,3 x 56,8% rentabiliteit op gemiddeld totaal vermogen (uit gewone bedrijfsuitoefening)** % 24 rentabiliteit op gemiddeld eigen vermogen (uit gewone bedrijfsuitoefening)** % * De berekeningswijze is toegelicht op bladzijde 66. ** Bij de bepaling van het totaal vermogen is de per ultimo 1999 bestaande vordering inzake de verkoop van het belang in EPON buiten beschouwing gelaten. 4 jaarverslag

7 2000 personeel aantal medewerkers ultimo jaar aantal fte waarvan: segment energie fte segment kabelcom fte segment milieu fte elektriciteit afzet aantal klanten * GWh x decentrale productie GWh gas afzet aantal klanten * mln m 3 x warmte afzet aantal klanten * GJ x x kabelcom abonnees audio-/videodiensten x milieu afvalverwerking x ton De activiteiten van Nutsbedrijven Maastricht zijn in 2000 opgenomen. In zijn de activiteiten van Stadtwerke Bremen en Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant opgenomen, maar die van Elektriciteit-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ niet meer. * Exclusief Stadtwerke Bremen. 5 jaarverslag

8 Profiel van de onderneming De multi-utility groep Essent is, met als thuismarkt het zuiden en het noorden en oosten van Nederland, actief in de sectoren energie, kabel/ telecommunicatie en milieu/afval. Essent is in Nederland marktleider in de energiemarkt en is ook actief op de Duitse markt. Het is het tweede kabeltelevisiebedrijf van Nederland en heeft een vooraanstaande positie in de afvalmarkt. Bij Essent werken ruim mensen. Essent kent een holdingstructuur met daaronder zes divisies. Essent Retail Activiteiten die gericht zijn op de consumentenmarkt, zijn samengebracht in de nieuwe divisie Retail. Deze wordt gevormd door de huidige leveringsbedrijven Essent Energie Noord en Essent Energie Zuid die in de traditionele thuismarkt opereren. Zij leveren gas, elektriciteit en warmte aan huishoudelijke en kleinzakelijke klanten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland. Het hoofdkantoor van de divisie Retail is gevestigd in Den Bosch. Essent Energie De divisie Essent Energie produceert elektriciteit en warmte in grootschalige centrales en wekt ook duurzame energie op in zowel kleinere productie-eenheden (biomassacentrale, windparken, waterkracht- en zonne-energiecentrales) als in haar kolencentrales. Daarnaast houdt de divisie Energie zich bezig met de handel in commodities en de verkoop van energie aan de vrije grootzakelijke klanten. Met ingang van 1 januari 2002 is daar ook het middensegment bij gekomen. Verder verzorgt deze divisie de waterhuishouding van zakelijke klanten. Tevens is zij actief op het gebied van industriële utilities. Het hoofdkantoor van de divisie Energie is gevestigd in Den Bosch. Essent Netwerken Het beheer en onderhoud van de energienetwerken zijn ondergebracht in de divisie Netwerken. De daarbinnen opererende netwerkbedrijven zijn geheel zelfstandig. De divisie Netwerken vormt de verbindende schakel tussen de afnemers van energie en andere activiteiten van Essent. De onderlinge relatie tussen de netwerkbedrijven en de overige groepsmaatschappijen is vastgelegd in service level agreements. Op basis hiervan kunnen de netwerkbeheerders (binnen de strikte regels van de wet) een marktconforme dienstverlening aan derden aanbieden. De divisie Netwerken heeft een aantal streefnormen op het gebied van dienstverlening geformuleerd zoals een snelle respons op storingen, een snelle uitvoering van reparatiewerk en een acceptabel kostenniveau. Ook buiten de traditionele verzorgingsgebieden zal Essent Netwerken meedingen naar opdrachten op het gebied van infrastructuur. Het hoofdkantoor van de divisie Netwerken is gevestigd in Waalre. Essent Kabelcom Essent Kabelcom is een jong en snelgroeiend multimediabedrijf dat producten en diensten aanbiedt via de (glasvezel)kabel. Die diensten staan in het teken van informatie, communicatie en entertainment. Bij informatie gaat het om internet via de kabel en de koppeling van computernetwerken zodat vestigingen van één bedrijf onderling gegevens kunnen uitwisselen. Onder communicatie vallen diensten zoals telefoon- en mailverkeer en de ontwikkeling van internetsites. Entertainment staat voor de levering van een dertigtal televisie- en radiozenders via de kabel waar dagelijks zo'n drie miljoen mensen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland kijk- en luisterplezier van ondervinden. Het hoofdkantoor van de divisie Kabelcom is gevestigd in Groningen. 6 jaarverslag

9 Essent Milieu Essent Milieu is een landelijke speler op het gebied van afvalverwerking. Het zet zich in om de afvalproblematiek van onze samenleving op te lossen: van inzameling en recycling tot en met de eindverwerking van afval. Met afval is van alles te doen. Essent Milieu scheidt afval in afzonderlijke stromen, maakt het geschikt voor hergebruik, zet afval om in producten (brandstoffen, bouwstoffen, compost) en wint energie uit afval. Het bedrijf adviseert bedrijven, gemeenten en instellingen over het beperken van de afvalstroom, over efficiënter inzamelen en over het beperken van kosten. Het hoofdkantoor van de divisie Milieu is gevestigd in Zwolle. Essent Holding Daar waar de divisies zijn gefocust op operationele zaken, is de holding van Essent verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen. De holding houdt zich onder andere bezig met de overall strategie, missie en visie van Essent, de financiële consolidatie, het merkenbeleid, sponsorbeleid en huisstijl, strategische ICT-activiteiten, inkoopbeleid, risk management en regulatory affairs en tarieven. Het hoofdkantoor van Essent is gevestigd in Arnhem. Essent Internationaal Essent heeft haar Duitse activiteiten ondergebracht in een aparte divisie: Essent Internationaal. Naast het al bestaande verkoopkantoor in Düsseldorf is met de overname van swb AG (in Bremen) een belangrijk bruggenhoofd op de Duitse markt verworven. Via Bremen heeft Essent inmiddels ook een aandeel van 49,9% in Stadtwerke Bielefeld. Het hoofdkantoor van de divisie Essent Internationaal is gevestigd in Düsseldorf. De organisatie Essent Holding Essent Retail Essent Energie Essent Netwerken Essent Kabelcom Essent Milieu Essent Internationaal 7 jaarverslag

10 Hoewel de netwerken volgens de politiek een bijzondere positie moeten innemen, blijft het toch heel belangrijk om deel uit te maken van Essent. Samen hebben we enorme ervaring in het leveren van energie en dat moeten we zien te behouden. Willem Alting Siberg Essent Netwerk

11 Verslag van de Raad van Commissarissen Jaarverslag Met genoegen biedt de Raad van Commissarissen u hierbij het jaarverslag van Essent over aan. Het eerste jaar van het nieuwe millennium; een jaar met veel toekomstperspectief, maar ook vol nieuwe en onverwachte ontwikkelingen in zowel de economie, de energiesector als de wet- en regelgeving voor de Nederlandse energiebedrijven. De Raad is tevreden over de in door Essent behaalde resultaten. De omzet nam met 31% toe; het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen met 26%. Deze cijfers liggen ruim boven de vorig jaar aangegeven doelstelling. In een wereld die gekenmerkt wordt door tegenvallende resultaten van ondernemingen kan dit bepaald bevredigend worden genoemd. De in het jaarverslag opgenomen jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young, accountants. De Raad heeft de jaarrekening met de accountants besproken. De goedkeurende verklaring van de accountants is elders in dit verslag opgenomen. De Raad heeft de jaarrekening vastgesteld en adviseert u deze overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur goed te keuren. De Raad stemt in met het door de Raad van Bestuur voorgestelde dividend. De Raad zal dit voorstel tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders eveneens ter goedkeuring aan u voorleggen. Toezicht In de zeven keer dat de Raad het afgelopen jaar bijeenkwam, hebben de nieuwe en onverwachte ontwikkelingen en het antwoord hierop van Essent uiteraard veel aandacht gehad. De Raad besprak aan het begin van het verslagjaar de strategienota Focus & Groei en boog zich in de loop van het jaar over de vereiste bijstelling van de koers van het Kabelcom-bedrijf. Het onderwerp privatisering en het overleg met aandeelhouders hierover kregen eveneens veel aandacht. Geconstateerd moest worden dat door de verandering van standpunt over dit onderwerp bij zowel de minister van EZ als de Tweede Kamer het niet raadzaam was om veel inspanning te steken in de beoogde beursgang of andere opties voor privatisering. Eerst zou meer duidelijkheid moeten bestaan over de randvoorwaarden voor privatisering om agendering van dit onderwerp zinvol te doen zijn. In overeenstemming met het huidige corporate governance beleid heeft de Raad eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderd. Bij die gelegenheid is gesproken over de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Bij toerbeurt bezochten een of meer leden van de Raad de vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad. De Raad ervaart de uitwisseling van standpunten als nuttig en stelt het contact dan ook op prijs. Daarnaast hield de Raad toezicht op de bereikte resultaten, hierin ondersteund door de auditcommissie. Commissies De auditcommissie, waarvan de taak onder meer is om toezicht te houden op de kwaliteit van de interne en externe financiële rapportages, heeft in drie keer vergaderd. De commissie heeft veel aandacht besteed aan de wijze waarop door Essent wordt gewerkt aan een verdere optimalisering van de financiële systemen en van de procedures rond risicomanagement. De tweede commissie van de Raad, de remuneratie- en selectiecommissie, boog zich in het verslagjaar over de profielschets en de samenstelling van de Raad van Bestuur op de korte en middellange termijn. Personele wijzigingen In de Raad van Bestuur ontstond aan het einde van het verslagjaar een vacature door het vertrek van de heer ir. G.J.M. Prieckaerts. Tevens werd duidelijk dat de financiële bestuurder, drs. J.P. Nieweg per 1 november 2002 gebruik wilde maken van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Door de remuneratie- en selectiecommissie werd een procedure in gang gezet voor het vinden van een passende oplossing voor beide vacatures. Eind januari 2002 resulteerde dit in de benoeming van de heer R. de Jong RA als nieuwe financiële bestuurder. 9 jaarverslag

12 De Raad is de heer Prieckaerts, die op 1 december afscheid nam, veel dank verschuldigd voor zijn rol in de totstandkoming van Essent en het op de kaart zetten van dit nieuwe bedrijf. Met zijn grote kennis van de energiebranche richtte hij zich hierbij vooral op het tot een eenheid smeden van de afzonderlijke bedrijven en het stroomlijnen van de interne processen. Het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe regelgeving en het behartigen van de belangen van Essent bij de nieuwe toezichthouder DTe waren bijdragen van grote betekenis. In het verslagjaar werden twee commissarissen herbenoemd, te weten mevrouw W.H. Huijbregts- Schiedon en drs. A.G. van Leersum. Drs. C.J.J.S. Majoor, die volgens rooster aftredend was, is opgevolgd door de heer mr. H.G. Vos. De heer Vos is burgemeester van Meijel en vanuit de Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders in Limburg voorgedragen om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. Mede namens de Raad van Bestuur willen wij ook de heer Majoor hartelijk dank zeggen voor zijn inspanningen voor Essent. Ontwikkelingen dividendbeleid Met ingang van 1 januari 1998 zijn de ondernemingen in de Nederlandse energiesector belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Gedurende een overgangsperiode van vier jaar is echter een tarief van 0% op de fiscale winst toegepast. Met ingang van 1 januari 2002 derhalve zal de winst van Essent worden belast tegen het gewone vennootschapsbelastingtarief (momenteel 34,5%). Dit heeft tot gevolg dat voortaan het dividend dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd zal worden vastgesteld op basis van de (lagere) winst na belasting. Tot slot hecht de Raad eraan de Raad van Bestuur en de medewerkers dank te zeggen voor hun grote inzet en hun bijdrage aan het bereikte resultaat in het afgelopen jaar. Arnhem, 25 april 2002 Namens de Raad van Commissarissen dr. J.V.H. Pennings, voorzitter 10 jaarverslag

13 Personalia Raad van Commissarissen dr. J.V.H. Pennings, voorzitter mr. J.A.M. Hendriks, vice-voorzitter drs. J.R.A. Boertjens ir. D.D.P. Bosscher J.M.H. Bronckers mr. F.J.M. Houben ir. K. Hubée mw. W.H. Huijbregts-Schiedon Sj. Kremer drs. R. Lanning drs. A.G. van Leersum drs. C.J.J.S. Majoor (tot 31 mei ) prof. dr. P.W. Moerland mr. H.G. Vos (per 31 mei ) Raad van Bestuur ir. W.K. Wiechers, voorzitter mr. J.W. van Bussel drs. J.P. Nieweg ir. G.J.M. Prieckaerts (tot 1 december ) mw. mr. M.G. Edens, secretaris Stafdirecteuren mw. drs. A.C. van Huffelen, Strategie drs. W. Keus RA, Corporate Control (tot 1 december ) drs. E. van Kogelenberg, Personeel en Organisatie Divisiedirecteuren Essent Retail, drs. H. Blommendaal Essent Energie, M.M. van t Noordende Essent Netwerk, mr. L.P. de Vries Essent Kabelcom, ir. J.A.M.M. Michiels (tot 3 april ), E. Meijer (per 24 september ) Essent Milieu, drs. J. Dam Essent International, G.M. Feist (per 1 oktober ) Centrale Ondernemingsraad J.P.B. de Jong, voorzitter W. Camfferman, vice-voorzitter J. Schuiling, secretaris J.W. Willems, 2e secretaris J. Kiers J. Raven W. Dekker L. van de Burgt J. Wermer T. Kollée F. Persoon J. Geurts R. Waverijn K.G. Heeringa mw. E. van Timmeren-Hogewind G. van Diggelen mw. mr. D.H. Dümmer, ambtelijk secretaris 11 jaarverslag

14 Essent is groot en lijkt daardoor voor de buitenwereld misschien een beetje log. Maar ik heb ervaren dat juist die omvang kansen biedt om vaker binnen het bedrijf van job te wisselen. Echt uitdagend! Karen Smith Essent Milieu

15 Verslag van de Raad van Bestuur Voorwoord Een turbulent jaar, zowel voor de samenleving als voor Essent: zo kan het beste gekenschetst worden. Het was het jaar van de economische teruggang, van 11 september, van de verdere liberalisering van de energiemarkt en van een hernieuwde discussie over privatisering. Dat dit consequenties heeft voor de strategie en de toekomst van de onderneming is evident. Overzicht highlights De regering wijzigde de randvoorwaarden voor privatisering zo ingrijpend dat een pas op de plaats op dit gebied noodzakelijk werd. De liberalisering van de energiemarkt leidde tot de komst van vele nieuwe spelers, waaronder dot.com-bedrijven. De druk op prijzen en marktaandelen in de zakelijke markt kon Essent ruimschoots compenseren door het uitbreiden en versterken van haar positie op de groothandelsmarkt. Het werd duidelijk dat de stroommarkt blijvend te maken krijgt met sterk fluctuerende spotprijzen. Dit vereist een heroriëntatie op de positie van Essent in deze markt en een mogelijke aanpassing van de strategie. Het openstellen van de duurzame energiemarkt veroorzaakte een onstuimige vraag naar groen, maar ook de eerste overstap van niet-zakelijke klanten naar nieuwe aanbieders. De groenmarkt kan hierdoor gezien worden als een pilot voor het vrijmaken van de consumentenmarkt. De volgende fases van de liberalisering (MKB in 2002 en de volledige markt waarschijnlijk in oktober 2003) maken nieuwe informatiesystemen nodig om de organisatie te ondersteunen. Het blijkt een hele opgave te zijn om deze tijdig gereed te hebben. De ontwikkelingen in de kabel- en telecommarkt vereisten een herijking van de strategie. De marktintroductie van nieuwe producten en diensten en de hiervoor benodigde apparatuur stagneerde. Op grond hiervan werd het noodzakelijk de investeringen in het opwaarderen van de netten terug te schroeven en het accent te verleggen naar het rendabel maken van de reeds opgewaardeerde netten. De beslissingen van de Dienst Toezicht energie (DTe) plaatsten de onderneming regelmatig voor verrassingen. De uitkomsten van discussies met deze toezichthouder hebben een onvoorspelbaar karakter en mede daardoor bestaat er grote twijfel over de kwaliteit van de uitspraken. Grote aantallen bezwaarschriften, niet alleen van Essent maar ook van de andere energiebedrijven, zijn hiervan het gevolg. Zolang er geen uitspraken zijn over deze bezwaarschriften geeft dit grote onzekerheid. De eerste uitspraken, die begin 2002 beschikbaar kwamen, tonen aan dat het om gerechtvaardigde bezwaren gaat, maar tevens dat de kwaliteit van de wetgeving ook te wensen overlaat. Overduidelijke bedoelingen van de wetgever zijn kennelijk niet voldoende nauwkeurig in de wetsteksten weergegeven. Op grond hiervan komen de beroepsinstanties tot begrijpelijke uitspraken die echter niet sporen met de ook door de energiebedrijven erkende intenties van de elektriciteitswet. Ook in de afvalmarkt bleef regelgeving de markt en de potentiële resultaten in grote mate beïnvloeden. De met veel inspanning gerealiseerde resultaatverbetering lijkt voorshands weer geheel teniet te worden gedaan door de onvoorziene heffingen op het storten van een bepaalde afvalfractie uit de scheidingsinstallatie in Wijster. Ook in Duitsland had regelgeving een belangrijke invloed op de behaalde resultaten. Een Blijvend sterk begrote opbrengst uit de regelgeving voor de fluctuerende ondersteuning van warmtekrachtinstallaties spotprijzen viel weg. op stroommarkt vereisen heroriëntatie op positie 13 jaarverslag

16 Het realiseren van groei in de Duitse markt door acquisities van energiebedrijven bleek door de stijgende overnamesommen een niet langer verantwoorde strategie. Er moet daarom naar nieuwe wegen worden gezocht om in deze markt verder te groeien. Door de economische teruggang loopt de groei van het energieverbruik sinds begin gestaag terug. Tot nu toe konden inkoop en productie tijdig hieraan worden aangepast. Privatisering Het meest ingrijpend en tijdrovend was wellicht het hernieuwde debat over de privatisering. De Tweede Kamer heeft in beleidsregels aangenomen die aan de privatisering aanvullende eisen verbinden. Tot deze eisen behoort het zodanig herstructureren van het bedrijf dat het juridisch eigendom van de infrastructuur te allen tijde bij de huidige publieke aandeelhouders blijft berusten. Verder eisen de beleidsregels een verdergaande verzelfstandiging van het netwerkbedrijf. Inmiddels is een wetsontwerp in behandeling waarmee deze beleidsregels in wettelijke regelingen worden vertaald; deze zullen niet alleen gelden voor geprivatiseerde energiebedrijven maar ook voor niet-geprivatiseerde ondernemingen. Nederland kiest hiermee voor een regelgeving die veel verder gaat dan de regelgeving in de andere Europese landen. Ook de in 2002 aanvaarde nieuwe Europese richtlijn stelt niet zulke stringente eisen aan energiebedrijven. Deze afwijkende benadering plaatst niet alleen ondernemingen als Essent op achterstand ten opzichte van Europese concurrenten maar doet ook de vraag rijzen of het onder deze voorwaarden mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor een netwerkbedrijf te dragen. Essent is actief geweest in het uitdragen van haar bezwaren tegen deze ontwikkeling. Naar haar mening is een hernieuwd debat Regelgeving rond privatisering stelt afweging van het publieke en private belang over dit onderwerp nodig om tot een goede Nederlandse te komen. De tot nu toe gevoerde discussie energiebedrijven werd overheerst door oneigenlijke argumenten in plaats van door een goede op achterstand ten opzichte van Europese beoordeling van de kern van de zaak. concurrenten 14 De koerswijziging van de regelgever ten aanzien van de aanvullende eisen voor privatisering noopte Essent om haar privatiseringsplannen op te schorten totdat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden voor privatisering. Liberalisering In werd de groothandelsmarkt volledig vrij en eindigde de centraal gestuurde elektriciteitsproductie onder regie van de Sep. In de eerste weken van het jaar gaf dit aanloopproblemen en aanzienlijke prijsschommelingen op de groothandelsmarkt. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de prijspieken niet als aanloopproblemen moeten worden aangemerkt, maar behoren bij een goed functionerende groothandelsmarkt. Indien bij tekorten de prijs de balans moet herstellen tussen vraag en aanbod en de vraag tevens een lage prijselasticiteit heeft, dan zijn prijspieken een onvermijdelijk gevolg. Het beheersen van de risico s die verbonden zijn aan een groothandelsmarkt met incidentele grote prijsschommelingen vergt veel professionaliteit. Essent heeft zich gedurende jaren intensief voorbereid op de vrijmaking van de groothandelsmarkt. Als gevolg hiervan kon ook in deze volatiele markt een goed resultaat worden bereikt. Ondertussen gingen in het verslagjaar de voorbereidingen voor de volgende fase in de liberalisering van de markten onverminderd door. Op 1 januari kreeg het middensegment de vrijheid om een energieleverancier te kiezen en waarschijnlijk in oktober 2003 zal de gehele markt open zijn. In Nederland wordt onderschreven hetgeen ook elders in Europa is geconstateerd, namelijk dat keuzevrijheid hoge eisen stelt aan de informatiesystemen. Niet alleen moeten deze systemen een gescheiden rekening kunnen sturen voor transport en levering van energie, maar ze moeten ook het wisselen van leverancier soepel kunnen verwerken. Het laatste vereist duidelijke spelregels, goede systemen en een op leverancierswisseling ingespeelde organisatie. Ondanks goede voorbereidingen blijkt de praktijk toch steeds voor verrassingen te zorgen. Dit was zeker aan het einde van het geval bij het verwerken van alle gegevens van klanten die van leverancier wilden wisselen per 1 januari Met veel handjaarverslag

17 werk en een enorme inzet van het betrokken personeel konden de problemen die hierdoor veroorzaakt werden tot aanvaardbare proporties beperkt blijven. De ervaringen die hiermee werden opgedaan gaven echter aan dat voor de volgende fase, waarin handwerk gezien het mogelijk grote aantal klanten geen oplossing biedt, een datum moet worden gekozen die zekerheid biedt dat de benodigde regelingen en systemen beschikbaar én goed getest zijn. De ontwikkeling van Essent Essent stelde in haar strategie bij voor het bedrijf als geheel en meer in het bijzonder voor de kabelactiviteiten. Sleutelbegrippen voor de toekomst van Essent zijn Focus en Groei. Focus om de aandacht te concentreren op de activiteiten die echt kunnen bijdragen aan de continuïteit en de ontwikkeling van de onderneming. Groei omdat de consolidatie van de internationale wereld stilstand van ondernemingen niet duldt. Om dit in de praktijk te realiseren kreeg niet alleen de divisie Internationaal meer vorm, maar werden ook belangrijke stappen gezet om alle activiteiten voor de consumenten- en kleinzakelijke markt te bundelen in een Retail-divisie. Daarnaast werd de structurering van de divisie Energie afgerond. Deze divisie is verantwoordelijk voor elektriciteitproductie, groothandel en levering aan de grote zakelijke klanten. Het waren allemaal organisatieaanpassingen die veel aanpassingsvermogen van het betrokken personeel vergden. Het is kenmerkend voor Essent en haar medewerkers dat zij de noodzaak van deze aanpassingen begrijpen en al deze veranderingen aankunnen. Resultaten Gezien de vele onzekerheden waarmee Essent in te kampen had is het resultaat dat werd bereikt zeker tevredenstellend. De omzet nam toe met 31%, het resultaat steeg vóór belastingen met 15% en na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening met 26%. De omzetstijging was een gevolg van de acquisities in Duitsland en de sterk gestegen handelsomzet. De resultaatstijging werd gerealiseerd door het geleidelijk op orde komen van de onderneming, aandacht voor efficiencyverbetering en de in de energiehandel gerealiseerde marges. In het verslag werd duidelijk dat in de huidige marktomstandigheden het voorzien en beheersen van tegenvallers van veel meer belang is om beoogde resultaten te behalen dan dat dat in het verleden het geval was. Het bedrijf zal zich in het nieuwe verslagjaar erop richten om de systemen en vaardigheden hiervoor verder te ontwikkelen. ir. W.K. Wiechers Voorzitter van de Raad van Bestuur Overzicht omzet en resultaten Financiën De Essent Groep heeft in een goed financieel jaar achter de rug, waarbij een geconsolideerd nettoresultaat werd gerealiseerd van 414 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van het resultaat van het vorige boekjaar (in 2000: 369 miljoen). Het netto resultaat gecorrigeerd voor buitengewone posten ligt in 26% boven het niveau in 2000 ( 329 miljoen). In het vorige boekjaar was er nog sprake van eenmalige baten van 40 miljoen uit hoofde van afgesloten cross-border-leasetransacties en de resterende afwikkeling van de verkoop van het 50%- belang in EPON. De brutowinst per aandeel dit is het resultaat uit gewone Resultaatstijging bedrijfsuitoefening door op orde brengen voor belastingen gereverbetering en gerealiseerde van onderneming, efficiencykend marges in energiehandel over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedraagt 2,61, waarmee een stijging is gerealiseerd van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De gerealiseerde winstgroei per aandeel is daarmee conform de doelstelling van 15% per jaar. De netto-omzet steeg met 31% tot een niveau van miljoen (in 2000: miljoen) en is daarmee ruim boven de groeidoelstelling van 10% per jaar uitgekomen. 15 jaarverslag

18 In de segmenten Energie en Kabelcom werd een omzetgroei gerealiseerd van 34,3% respectievelijk 24,2%. In het segment Milieu was er sprake van een lichte omzetstijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzetstijging bij Milieu is het gevolg van het gecombineerde effect van de deconsolidatie van de inzameling- en logistiekbedrijven en NV AZN, alsmede de acquisitie van Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant. In de cijfers van is voor het eerst het belang in Stadtwerke Bremen (swb AG) integraal geconsolideerd; in de cijfers van 2000 is dit belang als resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen verantwoord. Het effect van de consolidatie van swb AG op de geconsolideerde omzetcijfers in bedraagt 889 miljoen. De deconsolidatie van de Zeeuwse elektriciteitsproductiecentrales de kernenergiecentrale en kolengestookte eenheid in Borssele had een negatief effect op de omzet in. In het segment Milieu werden in Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant en stortplaatsen overgenomen; in het segment Kabelcom werden een viertal gemeentelijke kabeltelevisiebedrijven overgenomen. Deze acquisities droegen voor 153 miljoen bij aan de geconsolideerde omzet in. De autonome omzetgroei in bedraagt 25% en werd voor een belangrijk deel gerealiseerd door de handelsactiviteiten op de energiemarkt. De brutomarge steeg in van miljoen tot miljoen, als gevolg van consolidaties en deconsolidaties in met name de energiesector en milieusector. De brutomarge in procenten van de netto-omzet steeg van 33,7% in het voorgaande boekjaar tot 38,3% in. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de relatief hoge brutomarge die in Duitsland gerealiseerd wordt op de overige activiteiten (drinkwater, afvalwater en diensten). Het bedrijfsresultaat van de Groep bedraagt in het Voorzien en verslagjaar 600 miljoen, een stijging van beheersen 29% ten opzichte van het vorig boekjaar (in van tegenvallers van 2000: 465 miljoen). groot belang om beoogde resultaten te behalen De verbetering van het bedrijfsresultaat komt volledig voor rekening van de energie-activiteiten binnen de Groep, waarbij de consolidatie van swb AG voor 47 miljoen positief bijdroeg aan het bedrijfsresultaat. Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten nam toe van 131 miljoen in het jaar 2000 tot 228 miljoen in. Ten opzichte van het vorig boekjaar stegen de financiële lasten met 54 miljoen; de financiële baten kwamen in 43 miljoen lager uit. De stijging in de financiële lasten is het gevolg van onder meer de gepleegde acquisities en rentelasten voor Duitse pensioenvoorzieningen. De belastingbate in betreft het saldo van enerzijds te betalen belasting inzake fiscaal belaste resultaten in Duitsland en anderzijds de vorming van een actieve belastinglatentie uit hoofde van de fiscale verliezen in het Kabelcomsegment. De resultaten in leidden tot een verdere verbetering van de rentabiliteit. De rentabiliteit op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen steeg van 10,2% in 2000 tot 11,1% in. De rentabiliteit op het gemiddeld eigen vermogen kwam uit op 21,4% (2000: 16,3%). Kasstroom en investeringen In is de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten uitgekomen op miljoen, ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dit een stijging van 725 miljoen. Na aftrek van het saldo financiële baten en lasten en rekening houdend met de resultaten uit nietgeconsolideerde deelnemingen, het belang van derden in het resultaat en de vennootschapsbelasting resulteert een kasstroom uit operationele activiteiten van miljoen. In werd voor een bedrag van 582 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen vonden onder andere plaats ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de netwerken binnen het segment Kabelcom ( 176 miljoen) en het segment Energie ( 143 miljoen). 16 jaarverslag

19 Het is spannend om in een bedrijf te werken waar bijna alles op het punt staat te veranderen. Dorris Meesters Essent Netwerk

20 Acquisities en desinvesteringen In heeft Essent haar transactie inzake de aankoop van een 51%-belang in Stadtwerke Bremen (swb AG) afgerond door de aankoop van nieuw uitgegeven aandelen van swb AG en de aankoop van aandelen gehouden door de Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh. In zijn de afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders van NV EPZ inzake de herstructurering van de productiecapaciteit en daarmee de ontvlechting van EPZ, in de cijfers van de Essent Groep verwerkt. Met terugwerkende kracht naar 1 januari zijn de activa en passiva van EPZ exclusief de productielocatie Borssele, afgesplitst naar de nieuw opgerichte vennootschap Essent Energie Productie BV (67% Essent en 33% Delta Nutsbedrijven NV). Gelijktijdig heeft Essent het belang van 33% in dit bedrijf van Delta Nutsbedrijven NV overgenomen. Voorts heeft, per dezelfde datum, Essent haar belang in NV EPZ teruggebracht naar 50% door verkoop van een belang van 16,7% aan Delta Nutsbedrijven NV. In zijn de kabelnetten van de gemeenten Nuth/Margraten, Klundert/Zeven- Risicomanagement is bergen, Oss en Best overgenomen integraal onderdeel voor een totaal bedrag van ruim van de besturingsmethodiek In heeft Essent de resterende, niet in 16 miljoen. en draagt bij haar bezit zijnde Benelux BV aan een gekocht, waardoor het belang ultimo jaar 100% toenemende bedroeg. beheersing Op 18 december is een overeenkomst van processen en aandelen in NV Sturing Afvalverwijdering Noord- gesloten inzake de overname van 100% van de resultaten Brabant. Op 31 december heeft Essent haar belang in NV Nutsbedrijven Maastricht verder vergroot tot 64,3%, conform een, op 29 november 2000, gesloten overeenkomst met de gemeente Maastricht. De resterende 35,7% van de aandelen zal gefaseerd worden overgedragen. Op 31 december 2006 zullen alle aandelen van NV Nutsbedrijven Maastricht in het bezit zijn van Essent NV. Vermogensstructuur en financiering In heeft Essent stappen gezet om de internationale geld- en kapitaalmarkten te betreden. Voor het betreden van deze markten stellen kapitaalverstrekkers dat geldnemers een creditrating dienen te bezitten. Dit is een van de instrumenten waarmee zij de kredietwaardigheid van de te financieren onderneming snel kunnen beoordelen. In mei heeft Essent NV zowel van Moody s Investors Services als van Standard & Poor s een rating gekregen met een stabiel vooruitzicht. Moody s gaf een langetermijn-rating van A1 en voor de korte termijn van P-1; Standard & Poor s beoordeelde Essent NV met respectievelijk A+ en A-1. Per 21 augustus is een Debt Issuance Programme gelanceerd. Met dit programma krijgen Essent NV en Essent Nederland BV de mogelijkheid om tot een maximum van miljoen te financieren via de internationale financiële markten. Het beleid om de toegang tot de internationale geld- en kapitaalmarkten te vergemakkelijken, zal in 2002 worden voortgezet. Vennootschapsbelasting 18 De Nederlandse energieactiviteiten van Essent vallen met ingang van 1 januari 1998 onder de vennootschapsbelastingplicht. Echter, op grond van de overgangsmaatregelen die zijn getroffen in het kader van de liberalisering van de energiemarkten, heeft de wetgever voor de eerste vier jaren (tot en met ) het nultarief van toepassing verklaard. Met ingang van 2002 zal het dan geldende gewone tarief momenteel 34,5% op de fiscale winsten van de energiemaatschappijen worden toegepast. De resultaten van de milieu- en kabelcomactiviteiten zijn reeds onderworpen aan het gebruikelijke tarief voor de vennootschapsbelasting. Gedurende het verslagjaar is het overleg van de energiesector met de belastingdienst voortgezet. Het overleg spitst zich toe op de te hanteren invulling van de waarde in het economisch verkeer, die volgens de Wet op de vennootschapsjaarverslag

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Directie Concern, A400, H. van Dreumel Geactualiseerd 19 jan 2011 op basis van jaarverslag

Nadere informatie

Eneco, oog voor de toekomst

Eneco, oog voor de toekomst Eneco, oog voor de toekomst Jaarverslag 2014 Eneco Holding N.V. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 3. Opbrengst energielevering,

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen?

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen? ,H/ gemeerite Haarlemmermeer Aan de gemeenteraad Raadhuis Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud Contactpersoon

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie