CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V."

Transcriptie

1 CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: uur Voorzitter: De heer Van der Veer 1. Toespraak President De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Hij stelt tevens de aanwezige leden van de raad van commissarissen, het executive committee en de externe accountant voor. Van de heer Kist is helaas bericht van verhindering ontvangen. De voorzitter nodigt vervolgens de heer Van Houten uit om zijn toespraak als President van de vennootschap te houden 1. De heer Van Houten heet alle aanwezigen van harte welkom op de algemene vergadering van aandeelhouders. De heer Van Houten geeft aan dat Philips in 2012 goede vooruitgang heeft geboekt met het transformatieprogramma Accelerate!. Door het Accelerate! programma kan Philips wereldwijd nieuwe innovaties sneller introduceren en in lokale markten sneller een hogere waarde realiseren. Verder licht de heer Van Houten toe dat Philips toonaangevende posities inneemt op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en persoonlijk welzijn van consumenten. Gelet op de snel groeiende vraag naar betaalbare gezondheidszorg, de noodzaak om zuiniger met energie om te gaan, de behoefte aan persoonlijk welzijn en andere wereldwijde trends en uitdagingen, heeft Philips geweldige kansen in zowel gevestigde markten als groeimarkten. Daarbij beschikt Philips over sterke kwaliteiten, de capabilities, assets and positions, zoals de getalenteerde en betrokken medewerkers, een buitengewoon innovatievermogen en uitstekende marktkennis in Healthcare, Consumer Lifestyle en Lighting. Voorts is het Philips-merk zeer sterk, is de onderneming actief in meer dan 100 landen en heeft ze een gezonde balans. Dankzij het Accelerate! programma kan Philips op belangrijke markten over de hele wereld innovaties sneller realiseren, wat een kwaliteit is waarmee de onderneming zich van de concurrentie kan en moet onderscheiden. Volgens de heer Van Houten is verbetering mogelijk op het gebied van operational excellence: sneller handelen, efficiënter handelen, meer ondernemend handelen. Deze verbeterpunten worden geadresseerd door middel van het Accelerate! programma. Het doel dat Philips bij dit alles voor ogen heeft, is dat zij de wereld door innovatie gezonder en duurzamer wil maken. De heer Van Houten geeft aan dat de onderneming in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen wil verbeteren. Dit is een inspirerende doelstelling, waarbij gemeld kan worden dat de Philips innovaties in 2012 al 1,7 miljard mensen hebben bereikt. De heer Van Houten stipt in dit kader aan dat in 2012 wederom de EcoVision doelstellingen zijn behaald en dat voor een recordbedrag in groene innovaties werd geïnvesteerd. In 2012 werd 45% van de omzet uit Groene Producten gehaald en in de afgelopen vijf jaar is Philips er in geslaagd de carbon footprint met 25% te verminderen, welke inspanningen erkend werden door recentelijk voor het tweede jaar op rij tot Supersector leader in de Dow Jones Sustainability Index bekroond te mogen worden. De heer Van Houten gaat verder in op het Accelerate! programma, dat in 2011 werd gestart en dat bestaat uit vijf belangrijke elementen: (i) het verbeteren van de klantgerichtheid, (ii) het 1 Hierna volgt een beknopte samenvatting van de door de heer Van Houten gehouden toespraak. De volledige tekst van de toespraak is gepubliceerd op de Philips internet site: wpd 1

2 investeren in markten en producten, die winstgevende groei opleveren, (iii) het optimaliseren van de hele waardeketen van idee tot product of dienst, gebruikmakend van methodes zoals LEAN en Six Sigma, ondersteund door een real-time automatiseringssysteem, (iv) het veranderen van de cultuur naar een high-performance cultuur, en (v) en het verlagen van overheadkosten door middel van een eenvoudiger operating model. De heer Van Houten geeft verder aan dat de onderneming vóór ligt op schema met een totaal aan besparingen van EUR 471 miljoen in 2012, wat de concurrentiekracht ten goede komt. Alle Accelerate! projecten zijn erop gericht om van Philips een innovatief bedrijf te maken dat klantgerichter, flexibeler, ondernemender en sneller is. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een ondernemingsmodel dat op duurzame wijze waarde creëert, duidelijk is gedefiniëerd en makkelijker is te herhalen, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden, en sneller en effectiever kan worden gehandeld ten opzichte van de concurrentie. Dit ondernemingsmodel wordt het Philips Business System, ofwel PBS, genoemd. Volgens de heer Van Houten resteert er nog veel werk maar zal de komende tijd dankzij Accelerate! nog meer vooruitgang worden geboekt, doordat de waardeketen verder vereenvoudigd zal worden, zodat er uiteindelijk maar vier lean bedrijfsmodellen overblijven. Er worden gerichte maatregelen genomen om de brutomarges structureel te verbeteren, door onder meer de industriële en distributiecapaciteit van Lighting en Healthcare efficiënter in te richten, het voorraadbeheer en de inkoop effectiever te maken en door value engineering om Philips producten nog concurrerender te maken. De heer Van Houten geeft aan dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan een sneller besluitvormingsproces, waarin markten individueel benaderd kunnen worden onder strikte en integere naleving van de Algemene Gedragscode, en wordt het beloningssysteem aangepast in lijn met de focus op duurzame groei en meer waardecreatie. De heer Van Houten spreekt over innovatie binnen de onderneming en stelt dat innovatie in het DNA van Philips zit. Met innovaties kan Philips zich onderscheiden, waarde creëren, groeien en inkomsten genereren om te kunnen blijven investeren in weer nieuwe innovaties. Gezien het cruciale belang van innovatie heeft Philips in 2012 de investeringen in Research & Development dan ook verhoogd van EUR 1.6 miljard naar EUR 1.8 miljard, ofwel 7.3% van de totale omzet. Van de R&D investeringen werd in 2012 een kleine EUR 600 miljoen geïnvesteerd in Groene Innovatie. Binnen de sector Healthcare speelt innovatie een enorm grote rol en door te weten wat medische experts nodig hebben om patiënten beter en sneller te kunnen behandelen, kan Philips veel waarde creëren, voor ziekenhuizen en patiënten. Als voorbeeld noemt de heer Van Houten de introductie in Afrika van de ClearVue ultrasound range, die aansluit bij de lokale behoefte aan oplossingen die een hoge kwaliteit combineren met de juiste functionaliteit en het juiste prijspunt. Een ander voorbeeld kan gevonden worden in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, waar in 2012 een Vrouw Moeder Kind-Centrum werd geopend. In dit centrum wordt integrale gezinsgerichte zorg verleend aan ouders en hun vroeggeboren kind, zowel vóór, tijdens als na de bevalling, evenals ondersteuning bij borstvoeding en bij ontslag uit het ziekenhuis. Geavanceerde technologie van Philips maakt dit mogelijk, zoals patiëntbewakingsapparatuur voor moeder en kind, echografie-systemen die gebruikt worden tijdens en na de bevalling, en oplossingen die de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen stimuleren. Ook binnen de sector Consumer Lifestyle speelt innovatie een grote rol. Innovatie in de benadering van planning, investeringen en het managen van prestaties per business market combinatie, maakt het mogelijk om sneller met producten te komen die lokaal aanslaan in verschillende landen. Ter illustratie noemt de heer Van Houten de introductie van de multicooker in Rusland, wat een keukenapparaat is dat goed aansluit bij de lokale culinaire behoeftes, en de soupmaker, die het erg goed doet in verschillende Europese landen. Dergelijke Philips innovaties zorgen er zo voor dat mensen gemakkelijker gezond en vers eten thuis kunnen bereiden. Dankzij deze aanpak groeit Philips in deze business al meerdere kwartalen met 10%. Ook ten aanzien van scheerapparaten bleek innovatie mogelijk. Zo vertelt de heer Van Houten dat in China een behoefte werd gevoeld aan nieuwe scheerapparaten met lagere prijspunten, welke vervolgens door Philips zijn ontwikkeld met aanpassing van de end-to-end waardeketen en in combinatie met een bredere distributie. Op die manier zijn er in 2012 in China meer dan 10 miljoen apparaten verkocht binnen twaalf maanden. Daarmee heeft Philips een aanzienlijk marktaandeel in dit segment kunnen verwerven met behoud van de winstgevendheid. Ten aanzien van de sector Lighting, meldt de heer Van Houten dat Philips als wereldleider in verlichting voorop loopt met innovaties. Zo is de Philips Hue, een persoonlijk LED-verlichtingssysteem met WiFi-bediening, geïntroduceerd en is recentelijk bekendgemaakt dat onderzoekers van Philips een TLED-prototype hebben ontwikkeld, ter vervanging van TL-verlichting, met een recordoutput van maar liefst 200 lumen per watt aan wit licht van hoge kwaliteit. Dit prototype TLED-lamp is tweemaal 2

3 efficiënter dan voorgaande lampen en halveert in feite het energieverbruik. Qua innovativiteit in het meedenken met klanten refereert de heer Van Houten aan het onlangs heropende, gerenoveerde Rijksmuseum, waarvoor Philips, in nauwe samenwerking met het museum, het verlichtingsontwerp heeft mogen verzorgen. Met een oppervlakte van meer dan vierkante meter en verlichte kunstwerken is het de grootste museumruimte die ooit is verlicht met LED en vele andere musea tonen dan ook interesse. De heer Van Houten gaat over op bespreking van de resultaten over Hij geeft aan dat ondanks de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden en zwakte op de markten, de vergelijkbare omzet van Philips is gestegen met 4%, waarbij de groeiregio s in 2012 goed waren voor 35% van de omzet, tegen 33% in De onderliggende winstgevendheid van de activiteiten is verbeterd dankzij omzetgroei, hogere productiviteit en lagere kosten. De behaalde EBITA werd negatief beïnvloed door diverse lasten, waaronder die voor herstructureringen. De heer Van Houten geeft aan dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen aanzienlijk is verbeterd. Over de sectoren meldt de heer Van Houten dat Healthcare in 2012 goed heeft gepresteerd, met een vergelijkbare omzetgroei van 6% en een verbeterde winstgevendheid bij het onderdeel Imaging Systems. Over Lighting meldt hij dat deze sector opnieuw een zeer aanzienlijke stijging van de omzet van LED-producten liet zien met maar liefst 41% en dat vooruitgang werd geboekt bij het aanpakken van ondermaats presterende bedrijfsonderdelen. De onderdelen Lumileds en Consumer Luminaires waren in het vierde kwartaal van 2012 beide weer winstgevend. Ten aanzien van Consumer Lifestyle geeft de heer Van Houten aan dat de business groups Personal Care, Health & Wellness en Domestic Appliances een degelijke groei hebben gerealiseerd, mede dankzij substantiële bijdragen van bedrijven die in 2011 in de groeiregio s, zoals China en India, zijn aangekocht. De heer Van Houten gaat vervolgens kort in op het portfolio van de sector Consumer Lifestyle, dat in 2012 is heringericht, door het onderdeel televisie onder te brengen in een joint venture met TPV en door voor de business group Lifestyle Entertainment in Noord-Amerika een distributieovereenkomst met Funai te ondertekenen. In januari 2013 maakte Philips verder bekend een overeenkomst te hebben getekend met Funai voor de overdracht van de onderdelen Audio, Video, Multimedia en Accessoires. De heer Van Houten legt uit dat deze overeenkomst de sterke punten van beide ondernemingen benut om een sterkere marktpositie te verkrijgen voor Philips-producten op het gebied van Audio/Video Entertainment. Ook wordt aan klanten continuïteit geboden en genereert Philips inkomsten uit merklicenties. Tegelijkertijd is de focus op de groeikernen binnen Consumer Lifestyle verbeterd en leidt deze focus tot veel betere resultaten. Op basis van de voornoemde strategische stappen binnen Consumer Lifestyle stelt de heer Van Houten dat de voorgestelde naamswijziging van Koninklijke Philips Electronics N.V. in Koninklijke Philips N.V. dan ook logisch is. Hoewel Philips een trotse geschiedenis heeft in consumentenelektronica en televisies met het merk Philips te koop blijven, is het volgens de heer Van Houten nu het juiste moment om Electronics uit de naam te halen. De heer Van Houten vervolgt zijn toespraak en geeft aan het dividend over 2012 te handhaven op EUR 0,75 per gewoon aandeel, naar keuze uit te keren in contanten of aandelen. Ook legt hij uit dat Philips verder uitvoering heeft gegeven aan het EUR 2 miljard aandelen inkoopprogramma. Eind 2012 was dit programma voor 73% gerealiseerd en aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 was reeds 86% gerealiseerd. Terugkijkend op het eerste kwartaal, constateert de heer Van Houten dat het jaar met een bescheiden vergelijkbare groei van 1% is begonnen, waarbij de operationele winst, exclusief herstructurering en acquisitie-gerelateerde kosten, in het afgelopen kwartaal sterk is gestegen en 31% hoger is dan het eerste kwartaal van Alle drie de sectoren hebben bijgedragen aan deze toegenomen winst. De omzetgroei in het eerste kwartaal kwam met name van Consumer Lifestyle, door de introductie van nieuwe keukenproducten, tandenborstels en scheerapparaten. Voor Healthcare geldt dat ziekenhuizen, met name in de Verenigde Staten en in Europa, heel terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Lighting heeft te kampen met een zwakke markt waarin weinig wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie, aldus de heer Van Houten. Wel groeit de verkoop van LED-verlichting. Vooruitblikkend naar 2013, stelt de heer Van Houten dat de eerste helft van 2013 naar verwachting weinig groei zal laten zien, met name door moeilijke marktomstandigheden, in het bijzonder in Europa en de VS. Wel zegt hij vast te houden aan het halen van de financiële doelstellingen, zijnde 4-6% vergelijkbare omzetgroei, een gerapporteerde EBITA marge in een bandbreedte van 10 tot 12% en een Return on Invested Capital, of ROIC, van 12-14%. In de overtuiging dat het Accelerate! programma zijn vruchten begint af te werpen, meldt de heer Van 3

4 Houten dat er potentieel is om de resultaten verder te verbeteren, wat ook zal worden vastgelegd in de in september 2013 te presenteren nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. Afrondend, stelt de heer Van Houten dat in 2012 een aanzienlijke vooruitgang is geboekt maar dat er nog veel werk te doen is om het volledige potentieel van Philips te realiseren en om de onderneming concurrerender, klantgerichter, flexibeler en ondernemender te maken. De heer Van Houten heeft er alle vertrouwen in dat de gekozen strategische koers de juiste is en dat Accelerate! het juiste platform is voor de uitvoering van de plannen. De drie sectoren brengen aantrekkelijke nieuwe producten en diensten op de markt en het Philips Business System biedt het ondernemingsmodel om effectief waarde te creëren voor de Philips aandeelhouders. Mede namens de Executive Committee dankt de heer Van Houten alle medewerkers voor hun inzet en de manier waarop zij de transformatie en nieuwe bedrijfscultuur omarmen. Tevens spreekt de heer Van Houten zijn dank uit aan de klanten en andere belanghebbenden, met name de aandeelhouders, voor hun aanhoudende steun. Tot slot zegt de heer Van Houten toe te blijven werken aan een excellente bedrijfsvoering en te investeren in innovatie en verkoopkanalen om te komen tot winstgevende groei. Immers, innovatie en ondernemerschap zijn de motor van Philips, bij oprichting 122 jaar geleden en in 2013 nog steeds. De voorzitter dankt de heer Van Houten voor zijn toespraak. Hij verzoekt de aandeelhouders de discussie zo kort en bondig mogelijk te houden en alle vragen bij het aan de orde zijnde agendapunt in één keer te stellen. Vervolgens merkt hij op dat het ook dit jaar mogelijk was om voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen en dat de vergadering wordt gewebcast. Verder meldt de voorzitter dat de heer Schiro, in de vergadering het woord zal voeren in het Engels en dat er voor aandeelhouders koptelefoons beschikbaar zijn. De registratiedatum voor deze vergadering werd vastgesteld op 5 april Jaarrekening en jaarverslag over 2012, uitkering aan aandeelhouders en decharge bestuurders De voorzitter stelt onder agendapunt 2 aan de orde de vaststelling van de jaarrekening over 2012, het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, het dividendvoorstel en de decharge van de leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen. In het Annual Report 2012 zijn dit jaar wederom de financiële verslaglegging en de rapportage over duurzaamheid in één boek opgenomen. Daarnaast is het jaaroverzicht 2012 in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de wet is namens Philips externe accountant KPMG de heer Van Everdingen aanwezig voor het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op de accountantsverklaring en de wijze waarop de accountantscontrole is verricht. Vervolgens benoemt de voorzitter het dividendvoorstel, dat reeds door de heer Van Houten in zijn toespraak is aangestipt. Het voorstel is geheel in lijn met het reserverings- en dividendbeleid zoals dat ook de laatste jaren is gevoerd en is niet veranderd. De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen het woord wil voeren over de onderwerpen die in agendapunt 2 zijn genoemd en wie een vraag wil stellen naar aanleiding van de toespraak van de heer Van Houten. De heer Jorna spreekt namens de Vereniging van Effectenbezitters. Hij geeft aan dat hij met plezier naar de bevlogen toespraak van de heer Van Houten heeft geluisterd. Verder zegt de heer Jorna uit te zien naar de nieuwe, waarschijnlijk hogere doelstellingen die in september gepresenteerd zullen worden. De heer Jorna vraagt of bevestigd kan worden dat de doelstellingen hoger zullen zijn en of aangegeven kan worden op welk vlak eventuele verbeteringen gezocht moeten worden en wat de risico s hiervan zijn. Vervolgens stelt de heer Jorna dat de marges bij Lighting onder druk staan en vraagt hij waarom de onderkant van de LED markt niet wordt afgestoten, omdat dit nu nog veel geld op kan brengen. Voorts refereert de heer Jorna aan een voorgenomen healthcare aquisitie die Samsung bekend heeft gemaakt. Hij vraagt wat de heer Van Houten er van vindt dat Samsung deze markt wil betreden en hij verneemt graag of Philips een bepaalde niche binnen Healthcare te pakken zou willen krijgen. De heer Jorna geeft verder aan van de accountant te willen vernemen of er zich op het vlak van kartelgeschillen en fraudezaken meer zaken voordoen, dan wel of Philips in control is wat dat betreft. De heer Jorna stelt dat deze vervelende zaken zeker niet passen in het integriteitsbeleid van Philips en dat er wellicht grote claims zijn te verwachten. Graag wil hij weten of voor dergelijke zaken nu al 4

5 voorzieningen zijn getroffen en in welke omvang. Tot slot merkt de heer Jorna op dat Nederlandse bedrijven met een eigen pensioenfonds geconfronteerd kunnen worden met een grote bijstortingsverplichting. In dat licht vraagt hij of Philips mogelijk ook de verplichting heeft om bij te storten in het pensioenfonds, en zo ja, tot welk maximumbedrag. De voorzitter verzoekt de heer Van Houten de vragen te beantwoorden. De heer Van Houten dankt de heer Jorna voor zijn vragen. Hij zal deze achtereenvolgens beantwoorden. Ten eerste antwoordt de heer Van Houten dat de doelstellingen die Philips in september wil communiceren samenhangen met het ontplooien van het aanwezige potentieel dat nog verder aangeboord kan worden binnen Philips. De heer Jorna mag er dan ook van uit gaan dat Philips doelstellingen zal formuleren die uitdagend zijn en de raad van commissarissen ziet er op toe dat het management het zichzelf niet te gemakkelijk maakt. Ten aanzien van de vragen over de verlichtingstak antwoordt de heer Van Houten dat de verlichtingsindustrie een revolutie ondergaat van traditionele technologie van lampen met glas en draad in vacuüm naar wat heet solid state lighting, LED s. Deze transformatie kan bedreigend zijn en Philips neemt deze dan ook zeer serieus. De heer Van Houten licht verder toe dat Philips momenteel een marktaandeel in LED heeft dat iets hoger is dan het marktaandeel in conventionele verlichting en dat er heel hard aan is gewerkt om de winstgevendheid van de LEDverlichtingsproducten te verbeteren. De heer Van Houten antwoordt dat het volgens Philips geen goed idee is om de onderkant van de LED-markt te verlaten, want Philips heeft al vaker gemerkt dat als het concurrenten uit Azië toelaat in de onderkant van de markt, dat dit uiteindelijk ten koste gaat van de eigen producten en er slechts een hele kleine niche aan de bovenkant resteert. Philips zal zorgen dat het zelf concurrerend is en gaat de concurrentie met Samsung en alle andere Aziaten aan. De heer Van Houten legt uit dat het Accelerate! programma hier Philips bij helpt: sneller handelen, ondernemender zijn, innovatiever zijn, maar ook gewoon met een lagere kostenbasis kunnen werken. Philips is goed op weg om een lean en mean bedrijf te zijn dat mee kan komen met zijn nieuwe concurrenten in alle drie de sectoren. Zo haalt de heer Van Houten een voorbeeld aan van de patient care and clinical informatics tak van Philips, waaruit blijkt dat niet enkel op prijs moet worden geconcurreerd maar met name ook op de ondersteuning en verbetering van de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Ten aanzien van de vragen op het vlak van kartelgeschillen en fraudezaken, antwoordt de heer Van Houten dat deze zaken het bestuur veel pijn doen en dat niet getolereerd kan worden dat de Philips General Business Principles worden geschonden. Daar moet en wil iedereen zich aan houden. Dat begint met de toon aan de top en de heer Van Houten geeft aan hier, samen met het bestuur, heel veel tijd aan te besteden, zodat Philips ethisch en integer opereert op alle fronten en zonder uitzondering. De heer Van Houten noemt vervolgens de CRT-zaak en het onderzoek naar mogelijke schending van het het mededingingsrechtop het gebied van semiconductors. Hij geeft aan dat Philips in deze laatste zaak heeft aangegeven te zullen samenwerken met alle instanties. De heer Van Houten geeft aan de proporties tussen deze twee zaken wel heel verschillend zijn. Voorts zegt de heer Van Houten dat hij niet in kan gaan op specifieke zaken die nu voorliggen ter beoordeling door een rechter. Ten aanzien van de vraag of de controle voldoende is, antwoordt de heer Van Houten dat het bestuur daar assessments op doet en interne audits over houdt, alsook dat het de verantwoordelijkheden van het management heeft aangescherpt. Het bestuur vindt dat het management altijd in controle moet zijn en moet weten wat er speelt in alle uithoeken van het bedrijf en daar is de afgelopen jaren verbetering in aangebracht. Tot slot antwoordt de heer Van Houten dat het Nederlandse pensioenstelsel hervormd zal moeten worden. Die hervorming is al ingezet met wetgeving in 2011 en ook het sociaal akkoord refereert aan hervormingen die noodzakelijk zijn op pensioengebied. Mensen leven langer, waardoor langer onttrekkingen worden gedaan aan pensioenfondsen. De heer Van Houten geeft graag de CFO, de heer Wirahadiraksa, gelegenheid hierover een opmerking te maken. De heer Wirahadiraksa refereert aan de vraag van de heer Jorna over wat er in het uiterste geval van een bijstortingsverplichting zou gebeuren. Daarop antwoordt de heer Wirahadiraksa dat dit is vastgelegd in de financieringsovereenkomst die Philips heeft met het pensioenfonds. De exposure daarvan is dertig miljoen euro per jaar maximaal voor een periode van in beginsel vijftien jaar. De voorzitter vraagt of de accountant nog iets wil aanvullen. De heer Van Everdingen is accountant bij KPMG Accountants N.V. en geeft aan dat hij geen nadere aanvulling heeft op het antwoord van de heer Van Houten. Hij kan bevestigen dat dit de toonzetting is die de accountant ervaart als de accountant werkzaamheden doet bij Philips. Hij denkt 5

6 ook dat die toonzetting passend is ten aanzien van deze onderwerpen, dat Philips het onderwerp meer dan serieus neemt en adequate maatregelen neemt, zowel om dit soort feiten te voorkomen alsmede om passend te reageren als het zich voordoet. De voorzitter dankt de heer Van Everdingen en gaat over naar de volgende vraag. De heer Spanjer vraagt hoe het komt dat er wel vraag is naar moderne museumverlichting, zoals Philips die heeft verzorgd voor het Rijksmuseum, terwijl de sector lighting in het algemeen last heeft van het feit dat er weinig gebouwd wordt. Verder doet de heer Spanjer de suggestie om aan het beeldmerk Philips een kroontje toe te voegen, zoals ook verschillende andere bedrijven met het predikaat Koninklijk doen. Voorts merkt de heer Spanjer op dat het gedrag van sommige PSV voetballers schandalig is en een negatieve invloed heeft op het merk Philips. Hij stelt dat het dan wellicht beter is sportsponsoring te geven aan sporten die groot zijn in de opkomende landen, zoals voetbal in China en cricket in India. De heer Van Houten geeft aan dat de heer Spanjer terecht opmerkt dat Philips enerzijds positieve ervaringen opdoet in bijvoorbeeld het segment van museumverlichting, terwijl anderzijds in de conventionele verlichting, waaronder veelal nieuwbouwprojecten, onvoldoende groei mogelijk is. Conventionele verlichting maakt echter wel een belangrijk deel van de omzet uit van Philips Lighting. In renovatieprojecten kan door gebruik van Philips LED-verlichting meer dan vijftig tot zestig procent energiebesparing worden gerealiseerd. De heer Van Houten legt dan ook uit dat de verkoop van LED-verlichting in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 heel fors is toegenomen. Echter, de groei is weliswaar sterk maar het marktaandeel is nog betrekkelijk klein. Philips werkt hard om de mix in haar businessmodel te veranderen en daartoe benadert Philips bijvoorbeeld gemeenten met het voorstel om straatverlichting voor hen te verzorgen op een wijze die energie en daarmee geld bespaart. Ten aanzien van het logo stelt de heer Van Houten dat het Philips logo heel herkenbaar is. Over het gedrag van sommige voetballers bij PSV zegt de heer Van Houten dat Philips als sponsor haar ongenoegen heeft laten blijken aan het bestuur van de onafhankelijke PSV voetbalclub. De heer Klose is bestuurslid bij de Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.v. ( DSW ). In die hoedanigheid vertegenwoordigt hij ongeveer een half miljoen aandelen en vertelt hij dat hij onder de indruk is van alle vooruitgang en de focus op innovatie. De heer Klose heeft enkele vragen. Ten eerste vraagt hij een toelichting op de door hem geconstateerde asymmetrie in de manier waarop Philips haar omzet genereert, gelet op de EBIT, en de focus op investeren in Healthcare, een tamelijk zwaar beconcurreerde markt volgens hem. Ten tweede vraagt de heer Klose of Japanse bedrijven concurrerender worden nu de yen zakt. Ten slotte vraagt hij of het mogelijk is om een indicatie te geven over het succes van de roadshows en of er door de roadshows een wat internationaler aandeelhouderschap is ontstaan. De heer Van Houten dankt de heer Klose voor zijn vragen en antwoordt dat Philips EUR 1,8 miljard, dat is 7.3% van de omzet, investeert in innovatie. Van dit bedrag wordt ruim 40% geïnvesteerd in Healthcare, waardoor er verhoudingsgewijs minder in de andere twee sectoren wordt geïnvesteerd. Ook zijn er de afgelopen jaren zeventien overnames gedaan op het gebied van Healthcare, waarmee zorgvuldig een geïntegreerde portefeuille van gezondsheidszorg-ondernemingen tot stand is gebracht. Hoewel Philips ook verscheidene overnames heeft verricht op het gebied van Lighting en Consumer Lifestyle, ligt het zwaartepunt volgens de heer Van Houten -in geld uitgedrukt- bij Healthcare. In alle drie de sectoren zijn veel mogelijkheden om te investeren maar de heer Van Houten geeft aan dat het bestuur heeft een sterke focus op de gezondheidszorg. Over de daling van de yen zegt de heer Van Houten dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is en dat hij graag stabiele valuta zou willen zien. Verder geeft hij aan dat de daling van 20% van de yen wel een negatief effect heeft gehad maar dat Philips desondanks nog kans heeft gezien te groeien in Japan. Dat betekent volgens hem dat Philips nog steeds concurrerend is in Japan. Niet uitsluitend op prijs maar zeker ook door Philips innovatiekracht. Wat betreft het aandeelhouderschap in Philips, antwoordt de heer Van Houten dat ongeveer 50% van de aandeelhouders Amerikaans is, 45% Europees is en het restant uit Azië komt. Hij geeft verder aan dat Philips graag meer aandeelhouders in Azië zou willen hebben en dat hij en de heer Wirahadiraksa daarom roadshows in Azië organiseren om de investeringsmogelijkheden in Philips meer bekendheid te geven. De heer Tse vraagt waarom het dividendvoorstel in gewone aandelen bruto 1,5% hoger is dan het dividend in contanten, in plaats van 3% hoger zoals in de afgelopen jaren. 6

7 De heer Wirahadiraksa antwoordt dat dit is voorgesteld in lijn met wat gebruikelijk is bij vergelijkbare ondernemingen. De premium was vorig jaar inderdaad iets hoger maar nu iets lager in lijn met goed marktgebruik. De heer Weeda is werkzaam bij BNP Paribas Investment Partners en spreekt mede namens Triodos Investment Management. De heer Weeda wil graag enkele vragen stellen over de antitrustzaken, de zelfevaluatie van de raad van commissarissen en de speerpuntenbrief van Eumedion. De heer Weeda heeft in het jaarverslag in het onderdeel contingent liabilities een aantal zaken beschreven zien staan met betrekking tot (vermeende) illegale prijsafspraken wat hem zorgen baart. Hoewel hij begrepen heeft dat Philips al langer bezig is met het nemen van maatregelen op dit gebied, verwijst de heer Weeda naar een recent bericht dat in Oostenrijk tot in 2012 met detailhandelaren prijsafspraken zijn gemaakt. Daarom vraagt hij welke maatregelen Philips nu concreet neemt ter voorkoming van illegale praktijken en hoe Philips de effectiviteit van deze maatregelen denkt te kunnen meten. De heer Weeda verzoekt om voldoende aandacht voor dit onderwerp en een uitvoerige rapportage hierover in het jaarverslag van Vervolgens wil de heer Weeda graag meer duidelijkheid over de uitkomsten en eventuele vervolgacties naar aanleiding van de zelfevaluatie van het functioneren van de raad van Commissarissen in het afgelopen jaar. Ten slotte merkt de heer Weeda op dat Eumedion, het corporate governance platform voor institutionele beleggers, heeft gevraagd om standaardteksten in het jaarverslag en in de jaarrekening zoveel mogelijk te vermijden maar dat hij nog ruimte voor verbetering ziet in de sectie accounting policies, hoewel Philips het verder juist behoorlijk goed heeft gedaan. De heer Van Houten antwoordt dat het voeren van een ethisch en integer beleid begint met het heel helder formuleren van de algemene business principes binnen het bedrijf. Ook moet iedereen deze principes kennen en het moet van ieders gezicht stralen hoe Philips wil handelen en werken. Daarnaast meldt de heer Van Houten dat het van belang is de juiste business controls op alle niveaus en in alle belangrijke processen in te voeren. Dat betreft het uitvoeren van controles bij leveranciers maar ook bij distributeurs, het nagaan hoe verkoopmedewerkers acteren en het regelmatig doen van audits om te kijken of het management op de juiste wijze controle uitoefent. Een samenhangend punt is dat Philips een zogenaamde whistleblower policy heeft, waardoor het toegankelijk wordt gemaakt voor mensen om hun verhaal te vertellen. Dergelijke meldingen worden allemaal opgevolgd en volledig onderzocht. De heer Van Houten wijst nogmaals op de voorbeeldrol die hij samen met de verdere top van de onderneming heeft en zegt het belang van ethisch en integer handelen zelf regelmatig te benoemen tijdens bezoeken en presentaties. Of Philips hierover in het jaarverslag van 2013 op een gestructureerde wijze meer over kan melden, zal de heer Van Houten met het bestuur in overweging nemen. De heer Wirahadiraksa antwoordt dat het bestuur een verdere vereenvoudiging van de zogenaamde standaardtekst bij de waarderingsgrondslagen zal bekijken. Wel is er al redelijk wat vereenvoudiging aangebracht in het jaarverslag van Philips en dient er rekening mee te worden gehouden dat het jaarverslag door meer dan alleen Nederlandse aandeelhouders wordt gelezen. Rekening moet worden gehouden met internationale lezers en verwachtingen die zij hebben. De voorzitter legt ten aanzien van de vraag over de zelfevaluatie van de raad van commissarissen uit dat de evaluatie is gefaciliteerd door middel van schriftelijke vragen, waarbij commissarissen een vragenlijst krijgen. Iedereen evalueert iedereen. De uitkomsten hiervan worden individueel geëvalueerd, waarbij de vice-chairman de beoordeling van de chairman leidt. Over de conclusies wordt volgens de voorzitter in het verslag van de raad van commissarissen vermeld dat er is gesproken over de samenstelling van de raad van commissarissen, de competenties, de terbeschikkingstelling van informatie, de educatieprogramma s, het vergaderschema en de relatie met management. Daarmee ontstaat volgens de voorzitter toch al een heel behoorlijke en transparante indruk van wat er besproken is, en, weliswaar meer indirect, wat de zelfevaluatie voor resultaat heeft opgeleverd. lezen. De heer Weeda geeft aan dat hij graag meer over de uitkomsten van de zelfevaluatie had willen Mevrouw Verbunt spreekt namens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Mevrouw Verbunt stelt vast dat Philips een duidelijke koploperspositie heeft op het gebied van duurzaamheid, wat de VBDO zeer aanmoedigt. Dit blijkt onder meer uit de ondersteuning door 7

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 14 april 2010 in het Hilton Hotel te Rotterdam In de vergadering waren 49 aandeelhouders aanwezig

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie