VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN"

Transcriptie

1 VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013

2 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15 jaar in een alcoholroes. Mijn ouders hadden een alcoholprobleem en een groot deel van mijn moeders familie ook. M n verslaving lag dus in de lijn der verwachtingen. Na een dronken vechtpartij belandde ik in de gevangenis. Toen wist ik dat ik niet dieper kon zinken. Ik besloot rigoureus een eind te maken aan mijn gebruik. Ik kwam terecht op VNN-kliniek Hoog- Hullen, waar ik 7 maanden verbleef. Niemand kan het alleen Ik was altijd erg introvert. Ik maakte het mensen graag naar de zin, maar dacht niet aan mijn eigen wensen. Ik wist niet eens of ik wensen had en zo ja, welke. Op Hoog-Hullen ontdekte ik dat het beeld dat ik in de spiegel zag, totaal niet klopte met wie ik dacht dat ik was. Ik was niet meer die verlegen jongen van 20, maar ook geen volwassen man. Wat dan wel? Ik was 15 jaar lang aan mijn eigen ontwikkeling voorbijgegaan. Dat ben ik nog steeds aan het inhalen. Op Hoog-Hullen bleek dat ik depressief was. Mijn extreme verlegenheid en pleinvrees had ik al die tijd alleen de baas gekund dankzij drank. Ik realiseerde me hoe waar die spreuk van Hoog-Hullen is: Alleen jij kunt het, maar je kunt het niet alleen. Verhaal van een cliënt van VNN Verslavingszorg Noord Nederland Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) biedt gespecialiseerde verslavingszorg die er op gericht is om mensen die in (ernstige) problemen zijn gekomen door hun middelengebruik (en/of gokken, gamen) of verslaving te behandelen en/of begeleiden. Ook degenen in hun omgeving die mogelijk hinder en/of schade ondervinden van het misbruik of de afhankelijkheid worden behandeld en/of begeleid. Deze vorm van gespecialiseerde zorg biedt meerwaarde voor cliënten, familie en samenleving. De zorg verbetert de kwaliteit van leven van cliënten, vermindert de klachten en leidt in veel gevallen tot een leven zonder verslaving. Voor familie is dat vaak een verademing. Daarnaast beperkt de juiste hulp het verlies van productiviteit, overlast en criminaliteit of andere schade die gerelateerd is aan middelengebruik. Deze laatste zijn belangrijke opbrengsten voor de samenleving als geheel. Missie VNN Perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. VNN weet uit ervaring dat iedereen in deze maatschappij verslaafd kan raken; dat is niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen. Er is in de loop der jaren steeds meer bekend geworden over (de bio-psychosociale componenten en chroniciteit van) verslaving en bijkomende problematiek. De ernst van de verslaving is sterk gekoppeld aan de interactie tussen verslaving, comorbide stoornissen (psychiatrisch en/of somatische stoornissen) en sociaal-maatschappelijke problematiek. Bij mensen met een ernstige verslaving is comorbiditeit meer regel dan uitzondering. VNN richt daarom de zorg in op het herstellen van de levensgebieden die door het middelengebruik zijn aangedaan. 2

3 VNN hanteert de volgende beschrijving voor de begrippen middelengebruik en verslaving. Middelengebruik: het gebruiken van de middelen tabak, alcohol, cannabis, illegale drugs (opiaten, cocaïne, amfetamine, XTC, LSD, etc.) en benzodiazepine. Onder middelengebruik vallen ook de begrippen gokken en gebruik van multimedia zoals internet. In de verslavingszorg wordt met de term verslaving bedoeld de afhankelijkheid van alcohol, illegale drugs (opiaten, cocaïne, amfetamine, XTC, GHB, etc), benzodiazepinen, cannabis en gokken. De laatste jaren worden ook mensen met internetverslaving en andere multimediaverslavingen behandeld in de verslavingszorg. (Kersten, 2006) Visie & ambities VNN wil erkend zijn als dé klantgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners efficiënt de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele overdracht. Dit wil VNN bereiken door: de cliënt echt centraal te stellen; samen te werken met andere organisaties, zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen;. de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken. "We blijken behoorlijk op één lijn te zitten. VNN neemt onze adviezen bijna altijd over, waardoor er geen tijd verloren gaat en jongeren snel geplaatst kunnen worden. Het contact met het personeel van het Bauhuus verloopt uitermate plezierig. Als er onduidelijkheden zijn, bellen ze ons gewoon." Citaat van een samenwerkingspartner op het gebied van jongerenhulpverlening Roots VNN is in 2004 ontstaan uit een fusie van drie aparte instellingen, CAD Drenthe, Dr. Kuno van Dijk Stichting (3 noordelijke provincies) en AVG (Groningen). De geschiedenis van VNN gaat terug tot 1891, toen in Eelde het Sanatorium voor Drankzuchtigen werd gesticht. Daarmee is VNN de oudste verslavingszorginstelling van Nederland. Vanuit deze historie en vanuit de fusie kent VNN een sterke betrokkenheid met kwetsbare groepen in de samenleving en een sterke binding met gemeentes. Van oudsher erkent VNN het belang van ervaringsdeskundigheid en hanteert het uitgangspunt dat de cliënt altijd de moeite waard is in wat voor omstandigheden iemands leven ook terecht is gekomen. Vanuit deze wortels zit in ons zorgaanbod nog steeds een aantal sterke en onderscheidende diensten waarop VNN voortbouwt: de klinische en ambulante behandeling van jongeren, de gezinsbehandeling, de therapeutische gemeenschappen en de gespecialiseerde ambulante (psychotherapeutische) behandeling. VNN heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld in de ambulante zorg en bemoeizorg en heeft voorlichting en preventie ook hoog in het vaandel staan. Daarnaast is reclassering voor verslaafde cliënten en forensische zorg een belangrijk onderdeel van het aanbod van VNN. 3

4 Doelgroepen VNN richt zich met haar aanbod op 5 specifieke doelgroepen. En bij elk van die doelgroepen is familie of een omgeving zoveel mogelijk in beeld. VNN benadert haar cliënten en hun omgeving/relaties op een oplossingsgerichte manier en met aandacht voor herstel. 1. risicojongeren t/m 23 jaar. VNN wil voorkomen dat risicovol middelengebruik de gezonde ontwikkeling van jongeren in de weg staat. Bijtijds en snel ingrijpen helpt om problemen op latere leeftijd te voorkomen. 2. volwassenen met lichte verslavingsproblematiek. De behandeling van deze groep draagt direct bij aan het voorkomen van transgenerationele overdracht. Daarnaast kan voorkomen worden dat deze cliënten specialistische (2 e lijns) zorg nodig hebben hetgeen hoge ziektekosten voorkomt. Deze groep bereiken we vooral middels voorlichting en leefstijltrainingen. 3. volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, maatschappelijk geïntegreerd. Dit is momenteel de grootste groep cliënten binnen VNN. Dit zijn mensen die over het algemeen nog wel een huis en sociale omgeving hebben maar in toenemende mate problemen ondervinden op één van de 7 (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en verslaving, dagbesteding/werk, inkomen/geld, justitie, huisvesting en sociaal netwerk). Naast behandeling van de verslaving en van de problemen op de andere leefgebieden is ook bij deze groep het voorkomen van transgenerationele verslaving een belangrijk doel. 4. volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, nietmaatschappelijk geïntegreerd. Deze zogenaamde bemoeizorg gaat om mensen die aan de onderkant van de samenleving leven en afkerig zijn van zorg. Om overlast voor de samenleving te voorkomen en lichamelijke en fysieke schade bij henzelf zoveel mogelijk te beperken, is intensief contact met deze groep nodig. De omvang van de groep binnen VNN is substantieel. 5. mensen met verslavingsproblematiek en een justitiële titel VNN kent ook haar roots in de forensische zorg. Het gaat hierbij om een grote groep cliënten met een justitiële titel bij wie verslaving een belangrijk rol speelt t.a.v. hun criminaliteit. Naast recidivevermindering vanuit reclassering zijn behandeling en herstel belangrijke doelen in de forensische zorg. Met de keuze voor de genoemde doelgroepen en de jarenlang opgebouwde kennis over hun behoeftes en zorgvraag is VNN een klantgerichte verslavingszorginstelling. VNN heeft voortdurend aandacht voor de meest efficiënte en de meest effectieve zorg. Kernwaarden VNN heeft 5 kernwaarden: Betrokken Betrouwbaar Beschikbaar Zichtbaar Steeds beter De kernwaarden maken duidelijk waar we voor staan. Ze vormen de leidraad bij alles wat we doen, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor onze organisatiecultuur en identiteit. 4

5 Aanbod VNN voor de specifieke doelgroepen 1. Risicojongeren t/m 23 jaar VNN biedt zowel kortdurende als intensieve ambulante interventies, maar ook klinische detox, diagnostiek en behandeling tijdens opname in een kliniek. De ambulante interventies kunnen, wanneer middelengebruik of misbruik vroegtijdig wordt gesignaleerd, op de plek worden aangeboden waar de jongere woont of verblijft. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de kortdurende interventie. Wanneer misbruik/afhankelijkheid ernstig is of de omgeving leent zich niet voor ambulante behandeling dan volgt een klinische opname, in bijvoorbeeld Dok 3, Bauhuus of Breegweestee. 1. Dok3 (12 tot 18 jaar) is een samenwerkingsverband tussen Drieversdale, Wilster en VNN. Dit is een besloten/gesloten setting waarin een zeer moeilijke doelgroep met meervoudige complexe (waaronder verslavings) problematiek, die eerder vaak tussen wal en schip viel, wordt opgenomen en behandeld. 2. Bauhuus en Breegweestee (12 tot 30 jaar) zijn klinieken van VNN met een bovenregionale functie, waarin detox, diagnostiek en behandeling plaatsvindt van jongeren met een ernstige en langdurige geschiedenis van middelenafhankelijkheid en verslaving. Zowel het Bauhuus, als DOK3 en de Breegweestee hebben allen een bovenregionale en klinisch gespecialiseerde functie. Dit betekent dat hier cliënten uit heel Nederland behandeld worden. Bij zowel de ambulante als de klinische behandelingen wordt zoals gezegd nauw samengewerkt met ouders/verzorgers maar ook met de verwijzer. Na een klinische behandeling volgt altijd een ambulant traject bij jongeren in samenwerking met de verwijzer. Ambulant biedt VNN naast outreachende zorg o.a. leefstijltrainingen en MDFT (= Multi Dimensional Family Treatment). VNN is een belangrijke partner voor alle andere aanbieders binnen de Jeugdzorg/hulp wanneer er sprake is van middelen, gebruik, misbruik of afhankelijkheid. Dit geldt zowel voor de preventieve activiteiten als de behandeling. Verwijzing naar de intramurale voorzieningen van VNN vindt dikwijls plaats vanuit de specialistische andere jeugdzorgvoorzieningen (2 e lijn). Wij werken in die keten nauw samen met bijv. Jeugdzorg, Jeugdhulp, GGZ/LVB instellingen (ondermeer Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Accare, Het Poortje, Jeugdhulp Friesland, Tjallingahiem en Drieversdale). De behandeling wordt integraal met die organisatie aangeboden waar de jongere verblijft. 2. Volwassenen met lichte (tot matige) verslavingsproblematiek A. Generalistische Basis GGz, eerste lijnszorg VNN heeft de ambitie om middelenmisbruik- en afhankelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Daarbij is de verwachting dat dit middelengebruik eerder en vaker kan worden herkend binnen de eerstelijnszorg. We willen dan ook graag waar nodig en mogelijk cliënten behandelen binnen de eerste lijn, door deskundige medewerkers van VNN of met ketenpartners. In 2013 gaan we zoveel mogelijk ervaring op doen in de eerste lijn, zodat duidelijk wordt welk deel (cliënten en aanbod) van de tweede lijn overgaat naar de eerste lijn. B. Novae (doelgroep werkenden) Uit een marktanalyse in 2011 is gebleken dat er binnen VNN onvoldoende passend aanbod is voor werkenden. Deze doelgroep komt de drempel van de reguliere verslavingszorg bijna niet over. En dat terwijl er bekend dat er veel alcohol genuttigd wordt voor, tijdens of na het werk. De problematiek wordt vaak niet herkend door de werkgever of huisarts. Dit zorgt voor meer ziekteverzuim, verminderde productiviteit, kwalitatief minder goed werk, 5

6 bedrijfsongevallen etc. VNN is daarom samen met Omale, Novae gestart. Novae is de verslavingszorginstelling die zich exclusief richt op mensen met alcoholproblemen die actief zijn in het arbeidsproces. De behandeling vindt plaats in de avonden en weekenden zodat cliënten geen of zeer beperkte onderbreking van het arbeidsproces hebben. 3. Volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, maatschappelijk geïntegreerd VNN biedt zowel kortdurende als intensievere en langdurige ambulante interventies, maar ook klinische detox, diagnostiek en behandeling tijdens opname in een kliniek. Ambulant: Er worden leefstijltrainingen gegeven maar o.a. ook trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, ADHD en bijvoorbeeld trauma. Daarnaast is systeembehandeling mogelijk indien geïndiceerd. Er is aanbod dat geheel online geboden wordt of een combinatie van face to face met online contacten. Waar nodig wordt een arts of psychiater geconsulteerd en kan medicatie voorgeschreven worden. Dit alles in nauwe samenspraak met de eigen huisarts. VNN biedt voor bijkomende problematiek, zoals angst en of depressie, gespecialiseerd psychotherapeutisch behandelaanbod. Deeltijd: Zowel in Leeuwarden als in Groningen bestaat de mogelijkheid voor een deeltijdbehandeling. In Emmen gaat VNN hier in oktober 2013 mee starten. Deeltijdbehandeling kan als overbrugging naar een klinische of ambulante behandeling maar ook na een klinische behandeling of als een ambulante behandeling alleen niet volstaat. Klinieken: - Er zijn in Leeuwarden en Groningen twee klinieken met een IC (intensive care) en MC (medium care) functie waar cliënten een detox kunnen krijgen en een kortdurende behandeling waarna een vervolg klinische of ambulante behandeling gestart wordt. - Twee bovenregionale gespecialiseerde intensieve klinische behandelingen: 1. Hoog-Hullen Hoog-Hullen biedt een klinisch programma dat is opgebouwd in fasen en waar wordt gewerkt aan herstel en een abstinent bestaan. 2. De Borch De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde ouders met kinderen. Ook is er plaats voor zwangere vrouwen. 4. Volwassenen vanaf 24 jaar met ernstige en/of complexe verslavingsproblematiek, niet-maatschappelijk geïntegreerd. Voor deze groep biedt VNN o.a.: - FACT-zorg. FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Deze intensieve vorm van ambulante zorg kenmerkt zich door een outreachende manier van werken. De zorg wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. - Opiaatonderhoudsbehandeling. Deze behandeling voor de grote groep heroïneverslaafden is geprotocolleerd op onderzoek, medicatie en (verpleegkundige) begeleiding. - Mogelijkheid voor een snelle opname in één van de bovenstaande klinieken en zo ook voor de nieuwe Kliniek voor verslaving en psychiatrie in Beilen. 5. Mensen met verslavingsproblematiek en een justitiële titel Voor deze doelgroep wordt reclassering geboden maar ook forensische zorg. Er is ambulant en klinisch aanbod (Intramuraal Motivatie Centrum). Verder kunnen mensen met een titel ook het reguliere aanbod voor volwassenen volgen. Bij alle doelgroepen is aandacht voor werk en dagbesteding en wordt er nauw samengewerkt met een werk- en dagbestedingsorganisaties zoals Werkpro. 6

7 ROM VNN is overtuigd van de waarde van ROM (Routine Outcome Measurement) en stuurt daar sterk op. VNN realiseerde in %. Ter vergelijking: volgens de BRAM gegevens is er in 2012 landelijk een score van 13% gerealiseerd. Voor de sector verslavingszorg; care 19%, cure 16%. Zelfs met een hogere drop out bij cliënten met een (DSM-IV-TR) diagnose van alcohol- of drugsmisbruik en -afhankelijkheid is de score van 30% substantieel hoger dan de gerealiseerde landelijke score totaal en die van de sector verslavingszorg. Cliëntwaardering Wat vinden cliënten van de ambulante korte behandeling van VNN? In 2012 heeft onderzoeksbureau Kiwa Prismant voor VNN een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd met de CQ-index voor de kortdurende ambulante verslavingszorg. Deze CQindex bestaat uit een vragenlijst met 63 vragen en is gericht op ambulante cliënten van 18 jaar en ouder die in de afgelopen 12 maanden een behandeling hebben ontvangen of op het moment van invullen van de vragenlijst nog worden behandeld door behandelaars van VNN. In totaal zijn 863 cliënten benaderd met een vragenlijst. Van de 863 aangeschreven cliënten hebben 165 cliënten een ingevulde vragenlijst teruggestuurd, Dit is een respons van 19%. In de rapportage worden de resultaten van VNN vergeleken met de resultaten van andere instellingen die het onderzoek bij Kiwa Prismant lieten uitvoeren, de zogenaamde spiegelinformatie. De landelijke spiegelinformatie bevat gegevens van ongeveer 2100 cliënten. Figuur 1 Spinnenweb In dit spinnenwebfiguur wordt per schaal weergegeven wat de gemiddelde score is van VNN. De roze lijn geeft de resultaten weer van de landelijke spiegelgroep. De antwoordschalen variëren per schaal, maar zijn voor deze figuur omgezet tot een schaal van 1 tot 4. Hiervoor geldt: een score richting 1 is negatiever en een score richting 4 is positiever. In het algemeen kan worden gezegd dat VNN op alle 11 schaalscores beter scoort dan de landelijke spiegelinformatie. Er zit weliswaar een deuk in de spinnenweb bij de schaalscore informatie over cliëntenrechten, maar ook hier scoort VNN beter dan de landelijke spiegelinformatie. 7

8 Tabel 1 Schaalscores Schalen VNN Spiegelinformatie 1. bereikbaarheid van de behandelaar 3,55 3,31 2. informatie over de behandeling 3,72 3,47 3. informatie over medicatie 3,40 3,16 4. informatie over cliëntrechten 2,16 1,93 5. keuzemogelijkheden 2,90 2,39 6. bejegening door de behandelaar 3,75 3,62 7. afstemming zorg tussen behandelaars 3,10 3,03 8. informatie-uitwisseling tussen behandelaars 2,93 2,79 9. vervulling hulpwensen 3,79 3, afronding behandeling 3,33 3, verandering in klachten en functioneren 3,54 3,11 Effecten van zorgverlening Naast de CQ-i meting in 2012 worden er ook clientervaringen gemeten door het telefonisch onderzoeksproject B(bel)I(interview)T(traject)E(evaluatie) van VNN. Vanaf 2007 is VNN, analoog aan het call centre van Jellinek in Amsterdam, gestart met het telefonisch interviewen van (ex-)cliënten. Er worden voor het BITE project vragen gesteld over de uitkomsten en de waardering van de zorg van VNN en onder andere het middelengebruik, zes maanden na het beëindigen van hun behandeling. Doelgroep zijn alle cliënten die minstens twee keer een face-to-face contact met een hulpverlener van VNN hebben gehad. Uit de rapportage over de laatste vijf maanden in 2012 bleek o.a. het volgende: Ruim 70% vindt dat het nu (heel) goed gaat. Over de behandeling, aanpak, mogelijkheden, informatie voorziening bestaat veel tevredenheid (80 tot 90%), er bestaat nog iets meer tevredenheid dan in de voorgaande jaren. Ruim 90% zou een ander aanraden voor hulp naar VNN te gaan. Ruim 80% van de respondenten rookt. 19% van de respondenten gebruikt nog overmatig cannabis, 15% gebruikt nog overmatig alcohol. Als gebruik van diverse middelen wordt gecombineerd is bij 62% geen sprake van problematisch gebruik, 30% gebruikt één middel problematisch, 7% meer dan één middel. Van een deel van de BITE respondenten van 2012 zijn eerdere MATE scores bekend, ook hier is een duidelijk verschil tussen de gemiddelde scores op de eerste MATE en de BITE follow-up. Het percentage BITE respondenten met ernstige symptomen in deze groep is op de schaal Depressie gedaald van 19% naar 8%, op Angst van 17% naar 3% en op Stress van 14% naar 2% bij de follow-up. Certificering. Vanaf 2007 tot 2011 was VNN HKZ gecertificeerd. Sinds 2011 is VNN volgens de CIIO Maatstaf, vertaling van de ISO 9001: 2008, gecertificeerd. Jaarlijks toetst het CIIO het kwaliteitsmanagementsysteem van VNN. VNN heeft in 2012 in het teken gestaan van forse bezuiniging en reorganisatie. Tijdens de jaarlijkse audit hebben de medewerkers aangegeven blij te zijn met de nieuwe organisatiestructuur en meer duidelijkheid te ervaren. De nodige veranderingen bij VNN hebben hun beslag gekregen zonder dat de energie is weggelekt. Anders gezegd: er zit veel veerkracht en enthousiasme in de organisatie. Veel meer dan voorheen is er daadwerkelijk ook inbreng van onderaf en wordt het aandeel van medewerkers zichtbaar gemaakt. 8

9 De certificerende instelling heeft geconcludeerd dat VNN er goed is in geslaagd tijdens de beheerste veranderingen en aanpassingen in de organisatie een kwalitatief verantwoord kwaliteitsniveau te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Sinds 2012 zijn bij VNN teams resultaatverantwoordelijke eenheden; dit impliceert dat zij zelfstandiger operen en dat de zorgorganisatie aangepast wordt. Het CIIO heeft hiervoor de volgende voorbeelden gegeven: De eerste FACT teams gaan in 2013 op voor het eigen (FACT)certificaat, MDO s zijn sterk in ontwikkeling en passen systeemaanpak steeds meer toe, dossiers zijn inzichtelijk met behandeldoelen. Het CIIO benoemt dat VNN investeert in opleiding en ontwikkeling van medewerkers: management development programma, BIG registraties worden bijgewerkt middels aanvullende scholing en het interne scholingsprogramma. Samenvatting VNN heeft een doelgroepgericht aanbod en biedt doelgroepgerichte en oplossingsgerichte bejegening. VNN biedt continuïteit van (herstelgerichte) zorg. VNN heeft zorgprogramma s die evidence based/best practice zijn. De zorg van VNN wordt georganiseerd in zorgpaden. VNN heeft een zorgaanbod gericht op het doorbreken van overdracht van verslavingsproblematiek over generaties heen. VNN werkt in de gehele keten Zvw, Justitie, AWBZ, WMO, en werkt samen met haar ketenpartners. VNN draagt bij aan gezondheidswinst, terugdringen van schade door de criminaliteit, terugdringen van economische kosten. Dit is gezien bovenstaande uitwerking van wie VNN is, waar ze sterk in is, voor wie ze er is en waar ze voor staat de meest onderscheidende reden om voor VNN te kiezen. Verhaal van een cliënt van VNN De eerste weken waren het heftigst. Je bent alleen maar bezig met afkicken. De drang om te gebruiken is heel groot. Aan de andere kant was ik erg gemotiveerd om niet te gebruiken. Door die tweestrijd raakte ik soms in de war. Op zulke momenten is de groep heel belangrijk. De verbondenheid en de steun van de groep is de fundering die je op dat moment nodig hebt om niet naar de drugs te grijpen. Tijdens de behandeling op het Bauhuus heb ik erg veel geleerd over mezelf en de redenen waarom ik altijd naar de drugs greep. Ik denk dat het me gelukt is om een clean leven te kunnen gaan leiden omdat dat dat het doel was dat ik steeds voor ogen hield Soms was het erg moeilijk. Ik kan me van een keer herinneren dat ik ontzettende gefrustreerd en radeloos was. Ik wilde op de een of andere manier ontsnappen aan de kwelling, door de dood of gebruik. Gelukkig zat ik in een veilige omgeving. Ik voelde me gesteund door de groep en de behandelaars. Ik had veel vertrouwen in het Bauhuus. En dat bleek ook terecht. Na een omslag voelde ik me beter en gelukkig. Mijn filosofie is dat het mooier is om het geluk uit jezelf te halen, dan uit drugs. Je voelt je krachtiger en autonoom. Het geluk is dan ook echt ergens op gebaseerd, je kunt het bij je dragen. Het is geen kunstmatig geluk maar werkelijk geluk! 9

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven 23 september 2010 ACT voor jongeren Edith ten Hoopen Kobi Bosma You Tube filmpje Locaties Zorgaanbod Divisie Preventie en Ambulante zorg Voorlichting en preventie

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Informatie voor huisartsen PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Wanneer verwijst u naar de BasisGGZ (Novae) of de Specialistische GGZ (VNN)? WANNEER VERWIJST U NAAR DE BASISGGZ (NOVAE)

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts 1. De rol van de huisarts De huisarts kijkt op basis van de anamnese m.b.v. de Audit C of ICD 10 de cliënt alcoholafhankelijk is en doorverwezen moet worden naar

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij Gecertificeerde zorg voor mensen met met ernstige psychiatrische ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland Polls drugsweb Kun je op eigen houtje van drugs afkomen Ja: 85% Moeten we minder gaan drinken Ja: 57% Bang om verslaafd te worden Ja: 21% Drugs meenemen naar buitenland Ja: 73% Wiet is een harddrug Ja:

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer F-ACT voor LVB Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober 2015 Laura Neijmeijer 1. Almere moet in 2016 beschikken over minimaal 1 F-ACT team specifiek voor mensen met een LVB 2. De zorg voor mensen met

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl Slim leven Motiveren tot een gezonde leefstijl Grip op het eigen leven Elke jongere verdient de kans om zich te ontwikkelen. Om uit te groeien tot een zelfstandig individu met ambities, doelen en perspectief.

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling 0 Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling De belangrijkste bevindingen uit onderzoek De behandeling van Yes We Can Clinics is effectief

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 Business case Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 1. Inleiding/aanleiding In het voorjaar van 2013 heeft Ambiq het voorstel gedaan

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals Adolescent Community Reinforcement Approach Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24 Voor ouders, verwijzers en andere professionals Kentra24 en ACRA Kentra24 onderdeel van Novadic-Kentron biedt

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt Middelen, delictgedrag en leefstijltraining Marscha Mansvelt Inhoud Hoe gaat de Waag om met middelengebruik als risicofactor voor delictgedrag? Leefstijltraining 1. Alcohol is de meest sociaal geaccepteerde

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken

Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken Interventies 2 Meetinstrument SumiD-Q 2 Open en Alert 2 Kennis 2 Kennisplein gehandicaptensector

Nadere informatie

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort Informatie voor cliënten en familieleden FACT Centrum Locatie Zuiderpoort Wat is FACT? FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van behandeling en begeleiding, waarbij cliënten

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Marcel Seuninga, Voorlichting en Preventie VNN, lid landelijke commissie GHB

Marcel Seuninga, Voorlichting en Preventie VNN, lid landelijke commissie GHB GHB, Nazorg, begeleiding en dan.? Marcel Seuninga, Voorlichting en Preventie VNN, lid landelijke commissie GHB Onderwerpen Korte ( hernieuwde)kennismaking met GHB Behandeling bij VNN Vragen GHB: Gamma

Nadere informatie

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG 1 Autisme spectrum stoornissen Waarom dit onderwerp? Diagnostiek

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam. ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak

Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam. ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak Benamingen zorg-aan-huis projecten (What s in a name?) Transmuraal Zorgteam

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Een depressie PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit

Nadere informatie

Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN

Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN Cliënteninformatie WELKOM BIJ VNN WELKOM BIJ VNN Wij zijn dé specialist in verslaving voor Noord-Nederland. Omdat wij zoveel van verslaving weten, kunnen wij meer mensen zo vroeg mogelijk helpen. We helpen

Nadere informatie

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Programma Brijder en Brijder Jeugd Wie zit er in de zaal? Middelengebruik en GGZ Wat is verslaving?

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Er zijn altijd situaties die ons erg boos, blij of verdrietig maken: emotionele pieken en dalen horen bij het leven. Maar het kan voorkomen dat u last heeft van

Nadere informatie

Visie op Forensische Verslavingszorg

Visie op Forensische Verslavingszorg Visie op Forensische Verslavingszorg 1. Inleiding In 2013 verscheen het visiedocument voor de verslavingszorg (Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel) en in 2014 het

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Categorie 9 Middelenstoornis

Categorie 9 Middelenstoornis 9. Middelenstoornis 2 Categorie 9 Middelenstoornis Wat verstaan we onder middelenstoornis? Van 'middelenmisbruik' wordt gesproken wanneer een leerling veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT Behandelen in een Intensive Home Treatment Team Lianne Boersma - psychiater IHT GGZ Noord-Holland Noord Ruud Zuidmeer SPV IHT Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam Opzet workshop! Wat is de kern van Intensive

Nadere informatie

FACT teams Altijd in de buurt. Informatie over actieve zorg in de wijk

FACT teams Altijd in de buurt. Informatie over actieve zorg in de wijk FACT teams Altijd in de buurt Informatie over actieve zorg in de wijk Wat is FACT? FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. Dit is een bewezen effectieve behandelmethode. FACT is bedoeld

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG.

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum Bijlage(n) 26 april 2006 1 Contactpersoon Doorkiesnummer Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Aardbevingen en psychische klachten

Aardbevingen en psychische klachten Aardbevingen en psychische klachten (Karin Folkers, Klinisch Psycholoog) Jantien Mast, Verpleegkundig Specialist Peter Pijper en Coosje Klootwijk, verpleegkundigen Bouke Koopmans, psychiater Loppersum,

Nadere informatie

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1 Voorwoord 1 1 deel i de omvang en aard van het probleem 19 1 Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit 2 1 Arne Popma, Eric Blaauw, Erwin Bijlsma 1.1 Inleiding 2 2 1.2 Psychiatrische

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie