Lasting Fields Steverink Techniek B.V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lasting Fields Steverink Techniek B.V. 11-03-2014"

Transcriptie

1 Publicatie van het nieuwe landbouwsysteem LASTING FIELDS 1 januari 2013 is het idee Lasting Fields beschreven, en bij notaris Prummel te Emmeloord in de kluis gedeponeerd. Inmiddels is de naam Lasting Fields met merk logo geregistreerd. ( tekening boven, rechtsonder) Lasting Fields is een nieuw landbouwsysteem dat niet in delen maar in zijn gehele verband inclusief de naam, gezien moet worden als een nieuw concept om landbouw te bedrijven. Het idee is nieuw, inventief en het kan industrieel toegepast worden. In Lasting Fields zijn de volgende zaken samengegaan: liter diesel/hectare/jaar wordt volledig vervangen door hernieuwbare energie. 2. Onze machines zijn ultralicht en efficiënt. Ze verbruiken daardoor 50% minder energie. 3. De machines werken automatisch en autonoom. 4. De bodem wordt beschermd door deze lichte machines en komt in een natuurlijker staat. 5. Hierdoor is de bodem veerkrachtiger tegen verdrogen en verdrinken. 6. Het systeem leent zich goed voor biologische teelt. 7. Biodiversiteit geeft natuurlijker voedsel tegenover eenzijdige monocultuur. 8. De boer krijgt meer tijd om te organiseren en innoveren. 9. Met Lasting Fields ( duurzame velden ) bewegen we naar meer harmonie met de aarde. Het vernieuwende van Lasting Fields zit in de combinatie van deze 9 factoren. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 1

2 Energie. Een belangrijke eigenschap van Lasting Fields is dat er met een minimum aan energie gewerkt wordt. Deze energie wordt op eigen locatie of regionaal gewonnen uit ( voorlopig) koolzaad of andere energie gewassen. Op termijn, als accu s voor elektrische energie veel beter en vooral milieuvriendelijker worden, kunnen de lichte machines verder uitgevoerd worden met elektrische aandrijving. De lage energiebehoefte van het Lasting Fields systeem rechtvaardigt voorlopig het gebruik van ter plekke geproduceerde koolzaadolie. Koolzaad is een prima wisselgewas, verbetert de bodemstructuur en levert naast olie ook veevoeder en stro. Toepasbaarheid. Lasting Fields is toepasbaar op bedrijven met groentegewassen, fruitteeltgewassen, akkerbouwgewassen, veehouderijgewassen/ grasland en mogelijk andere toepassingen zoals sierteeltgewassen. UITLEG VAN OPBOUW EN WERKING LASTING FIELDS. Centraal over het landbouwperceel van een boerderij ligt een stalen minispoorlijntje 80 cm. breed en 3 cm. hoog op een betonstrook van agri platen 100 cm. breed. Dit spoor geeft toegang tot de verschillende percelen grenzend aan het spoor. Aan beide zijden en haaks op het spoor liggen teeltbedden van 1,5 meter breed. Voertuigjes met een spoorbreedte van 1,5 meter kunnen over de sporen tussen de bedden rijden en op deze manier alle verplegende landbouw werkzaamheden uitvoeren. Transport over het stalen spoor vraagt zeer weinig energie. Dit spoor begint bij de verwerkingsloods waar landbouwproducten afgeleverd en ontvangen kunnen worden. Bij onregelmatigvormige percelen en hellingen moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met optimale afstanden, waterbewegingen bij bovengrondse afwatering en drainage. Machinewagon. Op het spoor bevindt zich de machinewagon. De machinewagon is een rijdend hijsframe op 4 wielen. Centraal tussen de wielen en midden boven het spoor kan een landbouwmachine opgetild en dus vervoerd worden. Eenmaal opgetild kan een hangende machine 180 graden roteren. Deze functie wordt gebruikt om in het veld de verschillende machines te keren boven het spoor en om de gekozen zijde ofwel links ofwel rechts van het spoor te bewerken. De machinewagon is tevens uitgevoerd met een laadplateau dat zich altijd tussen het spoor en de opgetilde machine bevindt en wat dient om het spoor schoon te houden bij op en af rijden en keren op het veld, en in de werktuigenschuur. De boer kan met de machinewagon in de machineloods een zelfrijdende machine / oogstmachine opheffen en hangend aan de machinewagon over het spoor meenemen naar de plek waar vervolgens zowel recht als links, loodrecht vanuit het spoor, een bewerking uitgevoerd kan worden door de betreffende zelfrijdende machine. De machinewagon rijdt op stroom, en is voorzien van een accu, prima geschikt voor hernieuwbare energie via zonnepanelen of windmolen. De actieradius van de machinewagon is klein omdat deze steeds op het spoor wacht ter hoogte van de werkende zelfrijdende machine in het veld. De machinewagon communiceert met de werkende zelfrijdende machine m.b.t. afstanden en plaatsbepaling en helpt bij het arriveren, wenden door optillen en 180 graden keren en (na het opnieuw plaats bepalen) het wederom starten van de zelfrijdende machine. Ook zelfrijdende oogstmachines worden op deze manier gedirigeerd door de machinewagon waarbij ook steeds bij elke volgende ontmoeting een volle en een lege kist ( bestaande kist van 2 kuub), worden gewisseld. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 2

3 In dit geval, tijdens de oogst, is aan de machinewagon een wisselwagon ( zie volgend kopje) gekoppeld die het wisselen van de kisten verzorgt. De machinewagon rijdt d.m.v. een elektromotor van 2 kw bij vlak terrein en is voorzien van automatisering, plaatsbepaling en beveiliging. Wisselwagon. De wisselwagon is een extra vierwielige wagon die aan de machinewagon wordt gekoppeld tijdens aanvoer of afvoer van verschillende producten of stoffen. Aanvoer van bijvoorbeeld pootgoed of plantgoed dat de grond in moet maar ook aanvoer van bemesting en afvoer van geoogste producten. De wisselwagon heeft een laaddek waar 2 kuubkisten in breedterichting op en afgetransporteerd kunnen worden in samenwerking met de oogstmachine ( dan worden de kist op de oogstmachine en de kist op de wisselwagon gewisseld), of in lengterichting op- en afgetransporteerd kunnen worden in samenwerking met de pendelwagon ( dan worden de kisten op de wisselwagon en de kist op de pendelwagon gewisseld). Bij dit wisselen van kisten kunnen de lege en volle kisten staand op kettingbanen en/of rollen zowel in lengterichting als in breedterichting verplaatst worden door de automatische besturingen van de verschillende wagons of oogstmachines. Ook is het mogelijk dat 2 kisten tegelijk in één beweging van plaats wisselen door ze samen 180 graden te roteren over hun gezamenlijke verticale rotatieas. De wisselwagon rijdt d.m.v. een elektromotor van 2 kw bij vlak terrein, is voorzien van automatisering, plaatsbepaling en beveiliging. Pendelwagon. Op het spoor bevindt zich ook de pendelwagon die wordt ingezet bij aanvoer van b.v. plantgoed of meststoffen en bij afvoer van geoogste producten. De pendelwagon is een vierwielige wagon die automatisch pendelt tussen de verwerkingsloods en de wisselwagon. De pendelwagon heeft ook een laaddek waar 2 kuubkisten in lengterichting op - en afgetransporteerd kunnen worden in samenwerking met de wisselwagon in het veld en in samenwerking met de in de verwerkingsloods opgestelde automatische laad - en losdekken. Tijdens oogsten wordt dus steeds een lege kist bij de wisselwagon aangebracht. Vervolgens wordt de lege kist gewisseld met een volle kist van de wisselwagon en brengt de pendelwagon de volle kist daarna naar de verwerkingsloods. De pendelwagon rijdt d.m.v. een elektromotor van 1 kw bij vlak terrein en is voorzien van automatisering, plaatsbepaling en beveiliging. Een dubbele pendelwagon kan ingezet worden bij langere afstanden en bij hogere kilo - opbrengsten. Deze dubbele pendelwagon vervoert steeds 2 lege kisten op de heenweg en 2 volle kisten op de terugweg. Bij gebruik van deze dubbele pendelwagon wordt een wisselwagon gebruikt met een laad dek waar plaats is voor 3 kuubkisten. Bij een dubbele pendelwagon kunnen 2 oogstmachines werken. Het wisselen van de kisten gebeurt volgens een soortgelijke werking als bij de enkele pendelwagon. De dubbele pendelwagon rijdt d.m.v. een elektromotor van 1 kw bij vlak terrein en is voorzien van automatisering, plaatsbepaling en beveiliging. Zelfrijdende machines. De zelfrijdende machines bestaan uit vierwielige super lichtgewicht basis werktuigendragers in drie zwaartes. Deze werktuigendragers hebben 4 gestuurde wielen. Soms 2 en soms 4 wiel aangedreven. Voor elke bewerking kan een verschillende unit ingebouwd worden. Er is een unit voor spuiten, schijven ploegen, voorloos ploegen, eggen, rollen, aangedreven eggen, harken, zaaien( fijn), zaaien ( grof), onkruid eggen, aangedreven eggen, planten, poten, aanaarden, cultiveren, schoffelen, schoffelen in de rij, personen dragen voor onkruid plukken, maaien, schudden, verzamelen, persen, plukken, klappen, zwadrooien, toppen, etc. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 3

4 Dus: Bijvoorbeeld een zaaimachine ( fijn) bestaat uit een lichte werktuigendrager van 100 kg met een ingehangen zaaimachine met een werkbreedte van 1,5 meter van 50 kg. Totaal 150 kg en 3 kw vermogen. Een ander voorbeeld is een aangedreven eg bestaande uit een zwaardere werktuigendrager van 225 kg met een ingehangen aangedreven eg met een werkbreedte van 1,5 meter van 100 kg. Totaal 325 kg en 7 kw vermogen. En het zwaarste voorbeeld is een zwadrooier voor uien bestaande uit een nog zwaardere werktuigendrager van 300 kg met een ingehangen zwadrooier met een werkbreedte van 1,5 meter van 200 kg. Totaal 500 kg en 10 kw vermogen. De zeer zuinige zelfrijdende machines werken op koolzaadolie of andere brandstoffen uit energiegewassen maar kunnen evt. in de toekomst ook door elektromotoren aangedreven worden, als accu s efficiënter, veel lichter en minder milieubelastend zijn geworden. De lichte zelfrijdende machines behouden in dat geval hun voordeel qua gewicht en lage energieverbruik. Nadat de zelfrijdende machine door de machinewagon op de aanvangslocatie is gebracht wordt de zelfrijdende machine exact op de startplek neergezet. Nu kan de boer de zelfrijdende machine starten, in het werk stellen, afstellen en na goed bevinden achterlaten waarna de zelfrijdende machine automatisch en autonoom zijn weg vervolgt. Aan het eind van de werkgang voert de zelfrijdende machine alle acties zoals, stoppen, plaats bepalen, heffen, schakelen, keren, corrigeren, terugkoppelen, controleren, beveiligingen checken en opnieuw beginnen, zelfstandig uit. Het keren van de machines op de tegenoverliggende wendakker. Het stalen spoor met de verschillende wagons kan gezien worden als de wendakker van waaruit de machines beginnen te werken, dus haaks op het stalen spoor. 150 meter verder ligt de andere wendakker naast de sloot die het perceel begrenst. Hier volgt de beschrijving van de werking van het keren op de wendakker bij de sloot waar bijvoorbeeld een zelfrijdende eg volautomatisch keert. Zie ook hieronder de bijgaande schets. - De eg komt vanaf de machinewagon eggend door sporen 1 en 2 - Via automatische plaatsbepaling stopt de eg, tilt de eg op, voert enkele controles uit, stuurt alle 4 wielen 45 graden en draait vervolgens 90 graden om zijn centrale verticale as. Controles worden uitgevoerd en er wordt zo nodig gecorrigeerd. - De wielen sturen allemaal weer 45 graden terug en de machine rijdt 1,5 meter recht vooruit, zodat de machine nu haaks voor het volgende te eggen bed staat. Er worden controles uitgevoerd en er wordt zo nodig gecorrigeerd. - De wielen sturen weer allemaal 45 graden net als in het begin en de machine draait weer 90 graden om zijn centrale verticale as. De machine staat nu praktisch recht voor sporen 3 en 4 voor de terugreis. Voor de controles geldt steeds hetzelfde. - De wielen sturen weer terug. Controles worden uitgevoerd alvorens aan de terugreis richting machinewagon wordt begonnen. - De eg wordt in werking gezet en bewerkt het bed tussen de sporen 3 en 4. Tijdens het eggen is er voortdurend controle voor recht rijden d.m.v. GPS of een ander navigatiesysteem en controle op juiste werking van de eg. Er is voortdurend correctie mogelijk op navigatie, werkdiepte, trekkrachtregeling, horizontaalregeling en verstoringen van de juiste werking opgemerkt door camera s. Verder zijn de machines te allen tijde beveiligd zoals verderop beschreven. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 4

5 Zelfrijdende oogstmachines. Voor de aandrijving van de zelfrijdende oogstmachines geldt hetzelfde als voor de zelfrijdende machines. De capaciteit, het gewicht en brandstofverbruik van de machines zijn beduidend lager dan van conventionele machines. Met de tijd als bondgenoot ( 24 uur per dag ) wordt een relatief hoog resultaat in oppervlakte - bewerkt areaal per dag gehaald. Het geoogste product wordt door de zelfrijdende oogstmachine verzameld in de meegedragen kist. De zelfrijdende oogstmachine wordt bij aanvang via dezelfde methode als bij de zelfrijdende machines door de boer in het werk gesteld. De zelfrijdende oogstmachine kan zoals boven beschreven zelfstandig wenden aan het eind van het perceel om vervolgens opnieuw terug in de richting van de wisselwagon te oogsten. De percelen, gewassen met specifieke opbrengsten, rijafstanden en dergelijke zijn alle gerelateerd aan de inhoud van één kist zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de opslagcapaciteit van de kist en zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het maximaal toelaatbare gewicht van de combinatie. In deze situatie tijdens het oogsten bevindt zich steeds een lege kist op de wisselwagon. De machinewagon in combinatie met de wisselwagon stopt de gearriveerde zelfrijdende oogstmachine, wisselt de volle kist van de oogstmachine met een lege kist, helpt de zelfrijdende Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 5

6 oogstmachine wenden. Hierbij rijdt de combinatie machinewagon /wisselwagon zodanig dat de zelfrijdende oogstmachine door de machinewagon in zijn geheel opgenomen kan worden, opgeheven in zijn zwaartepunt, 180 graden verticaal geroteerd en vervolgens naar de nieuwe startplek kan worden gereden om aan een nieuw te oogsten rij te beginnen. Alles volautomatisch. De boer kan vooraf de onderdelen opdracht geven om over een bepaalde tijd en oppervlakte bepaalde bewerkingen uit te voeren. Op de plaats waar met bewerking begonnen wordt zal de boer de zelfrijdende oogstmachine afstellen en na goedbevinden achterlaten zodat de bewerking automatisch en autonoom voortgaat. Diverse sensoren en beveiligingen houden de werkende machine in het oog. Het keren van de zelfrijdende oogstmachine op tegenoverliggende wendakker gebeurt op de beschreven manier zoals bovenstaand. Echter als de zelfrijdende oogstmachine door hetzelfde spoor terug oogst omdat hij 0,75 meter breed oogst, is de werking iets verkort en is de eerste rotatie niet 90 graden maar 180 graden, zodat de machine over hetzelfde bed maar nu de volgende 0,75 meter oogsten kan. Voorbeelden van zelfrijdende oogstmachines zijn: Een werktuigendrager waar verschillende units in geplaatst kunnen worden voor verschillende gewassen of zelfrijdende oogstmachines uit één stuk met motoren van 10 kw en een leeg gewicht van 500 kg. Ook kunnen oogstmachines zodanig zijn opgebouwd dat personen voor handmatig oogsten, en het product vervoerd kunnen worden. De zelfrijdende oogstmachines zijn voorzien van automatisering, communicatie, plaatsbepaling en beveiliging. Alle wagons, zelfrijdende machines en zelfrijdende oogstmachines of andere machines hebben in hun programma een keuze voor handbediening zodat een nieuw te starten bewerking altijd handmatig gestuurd en voorbereid kan worden. Normalisatie. De machines rijden altijd over vooraf vastgelegde paden op een afstand van 1,50 mtr. De paden liggen loodrecht op het spoor. Deze paden blijven jaren op de zelfde plek. De tussenliggende grond wordt nooit bereden wat een gunstig effect heeft op de bodem en het bodemleven. De tussenliggende grond is een bed, waar gewassen op geteeld worden. Er zijn allerlei rijafstanden mogelijk en afhankelijk van de begroeiing ook een nader te definiëren indeling van de bedden evt. met overlap naar het rijpad. Zowel links als rechts direct naast het stalen spoor liggen smalle wendakkers waar de verschillende machines ruimte krijgen voor beginnen en eindigen. Ook aan tegenoverliggende zijde bij de sloot ligt een smalle wendakker van ca. 3,5 mtr. breed. Calamiteiten. Bij onverwachte gebeurtenissen of calamiteiten omtrent rijbewegingen en automatische processen van de wagons, de zelfrijdende machines en oogstmachines wordt de boer opgeroepen, vergelijkbaar met het alarm van een melkrobot. Dit geldt ook voor mogelijke andere onverwachte gebeurtenissen zoals het signaleren van onaangekondigd bezoek of spelende kinderen, voorbij bewegend of broedend wild en plotseling veranderende weersomstandigheden. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 6

7 Voorwaarden. Om de werking van Lasting Fields te laten slagen zijn er nieuwe voorwaarden nodig wat betreft de hoedanigheid van een aantal zaken. Automatische processen vragen om uniformiteit van de omstandigheden zoals bijvoorbeeld de vormgeving van het oppervlak van de wendakker. Overdadige onkruidgroei kan processen verstoren evenals de gevolgen van zware slagregens zoals bijvoorbeeld uitspoeling van bodemoppervlak. De uniformiteit van soortgelijke zaken wordt bij deze automatische processen nauwkeurig gecontroleerd; een voorwaarde voor correcte en veilige werking. Uitwijkmogelijkheden. Het spoor is dusdanig laag en robuust zodat er ook met een conventionele tractor overheen gereden kan worden. De hoogte bedraagt 3 cm. Dit geeft de boer de vrijheid om ook conventioneel te werken indien nodig. Conventionele tractoren kunnen vaak ook rijden op koolzaadolie. Extra toepassing. Onder bepaalde omstandigheden kan het spoor ook dienen als energieader: Op landerijen waar jaar in jaar uit extensieve gewassen groeien en de energiebehoefte voor bewerkingen laag is kan het spoor ook dienen als stroomader van waaruit landbouwmachines werken op stroom via afrolbekabeling. Deze methode vraagt om schone en droge omstandigheden zoals bijvoorbeeld zaaien op een droog bedje en maaidorsen als het droog en zonnig is. Bij dit systeem is het spoor voorzien van een extra drager waar een taster elektriciteit kan afnemen, vergelijkbaar met de metro. De energie is opgeslagen in een zware accu en verbonden tussen zonnepanelen en het spoor. Voltages, regelingen e.d. zijn uiteraard aangepast aan de omstandigheden. Gangbare bedrijven. Op bedrijven met gangbare teeltmethoden kan Lasting Fields ingezet worden, als de grote uniforme oppervlakken niet boven een bepaalde oppervlakte komen, omdat werkzaamheden niet in een kort tijdsbestek plaats kunnen vinden zoals met bestaande grote en zware machines. Een keuze voor meer verschillende gewassen of meer rassen binnen een soort bevordert de spreiding van bewerkingen. De perceelsgrootte met bijbehorende gewassen die verpleegd wordt door één spoorlijntje bepaalt de beschikbaarheid van machines voor dat perceel. Preventieve plaatselijke bespuitingen kunnen door ultralichte machines gemakkelijk en efficiënt uitgevoerd worden. Voorbeeld: Een dubbele pendelwagon met 2 aardappeloogstmachines kan 2,5 ha. per dag rooien bij een rooisnelheid van 0,72 km/uur. Biologische bedrijven. Lasting Fields is verder goed inzetbaar in de biologische teelt doordat bijvoorbeeld soms een enkel rijtje uien gewenst is in een perceel wortelen. Het rijtje uien kan eenvoudig gezaaid en later ook geoogst worden tussen de wortelen. Dit geldt ook voor andere combinaties van gewassen. Op perceelsranden en verloren hoekjes of geren en rondingen, is plaats voor bloemen of bossages. Maar ook willekeurig tussen de percelen of perceelsscheidingen kunnen eenvoudig bloemenstroken of kruidenstroken ingepast worden opdat natuurlijk evenwicht en interactie tussen dieren, insecten en planten zo veel mogelijk kan terugkeren op de voedselgronden. Dit is ook een belangrijk aspect van Lasting Fields. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 7

8 Nieuw, inventief en industrieel toepasbaar. Het is nog moeilijk in te schatten hoe dit nieuwe systeem Lasting Fields precies uitpakt en wat de voor - en nadelen zullen zijn omdat het eerste systeem nog gebouwd moet worden. We kunnen nu slechts terugvallen op aannames en ervaring met eerdere inventiviteit. Op termijn zal fossiele brandstof steeds duurder worden en zullen de kleine lichte zuinige machines van Lasting Fields met hun bijkomende gunstige aspecten economisch aantrekkelijk kunnen worden. Als een biologische boer zegt dat zijn onbereden grond met sprongen vooruit gaat wat betreft bewerkbaarheid, structuur, veerkrachtigheid tegen verdrogen, verdrinken; en als we een serieus begin willen maken met het terugdringen van de CO2 uitstoot en als we liever voedsel uit een biologische en bio - diverse omgeving eten en als wij de techniek met nieuwe organisatie in kunnen zetten om tot deze doelen te komen, is Lasting Fields op grote schaal toepasbaar. Om te beginnen is het goed om een proef op te zetten bestaande uit een aardappelrooier met kist die autonoom kan oogsten, wenden en kisten wisselen in samenwerking met een wisselwagon. De proef dient om een breed publiek een stukje van Lasting Fields te demonstreren. Werking van de zelfrijdende aardappeloogster. Zelfrijdende aardappeloogstmachine. De werktuigendrager voor oogstmodules volgens Lasting Fields bestaat uit een basisframe op vier automatisch stuurbare wielen, een laad/los platform voor één kist,( kistmaten) lxbxh = 1,2 x 1,6 x 1,25 mtr., een plc, automatische besturing, draadloze communicatiemogelijkheden met andere plc s en beveiliging. In de werktuigendrager kunnen verschillende modules voor verschillende gewassen worden gekoppeld. Als de aardappeloogstmodule is gekoppeld, is de werktuigendrager een zelfrijdende aardappeloogstmachine. De machine wordt traploos hydraulisch aangedreven door een 10kW dieselmotor met koolzaadolie als brandstof. De machine kan zelfstandig rijden, oogsten, wenden, sturen, corrigeren en samen met de machinewagon en wisselwagon middels communicatie kisten wisselen, keren en opnieuw starten. De zelfrijdende aardappeloogstmachine kan één rug aardappelen oogsten. De aardappelrug is qua normalisatie, vorm en opbouw overeenkomstig bestaande aardappelruggen op 75 cm. rijafstand. De rug wordt tijdens het rijden opgenomen door drie beitels, en verder getransporteerd en uitgezeefd door de steil oplopende rooimat. Boven de rooimat ligt een aangedreven conveyer die samen met de rooimat een grote zeefcapaciteit mogelijk maakt. Na de rooimat volgt een loofrol die loofresten uit het product trekt. Vervolgens valt het deels uitgezeefde product op een twee assige axiaalset die grond, onkruid, loof en moederknollen verwijdert. Uiteindelijk transporteert een laatste transportbandje het product naar de kist waar een valbeschermer het product beschermt tijdens het vullen van de kist. Zeer binnenkort volgt een animatie om een nog uitgebreider beeld te schetsen van de werking van Lasting Fields Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 8

9 Zelfrijdende aardappeloogstmachine, aanzicht schuin rechts achter. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 9

10 Zelfrijdende aardappeloogstmachine, aanzicht schuin links achter. Lasting Fields Copyright Steverink Techniek 2014 Page 10

Teelthandleiding. 8.2 oogsttechniek

Teelthandleiding. 8.2 oogsttechniek Teelthandleiding 8.2 oogsttechniek 8.2 Oogsttechniek... 1 2 8.2 Oogsttechniek Versie: augustus 2015 8.2.1 Inleiding In Nederland worden de suikerbieten machinaal geoogst. Op 90 tot 95% van het areaal doen

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

AFSTELLINGEN MACHINES GILLES

AFSTELLINGEN MACHINES GILLES Gescheiden werkgangen AFSTELLINGEN MACHINES GILLES Werkgang van het type "gescheiden" omvattende een ontbladeraar één of twee rotoren, een rooier-zwadlegger met 3 zonnen en een bunkerlader van 16 of 25

Nadere informatie

Apache 3 / 4-rijige wagenrooier

Apache 3 / 4-rijige wagenrooier Apache 3 / 4-rijige wagenrooier AVR Apache wagenrooier, gegarandeerde capaciteit in moeilijke rooiomstandigheden! De beste verzekering tegen moeilijke oogstseizoenen is voldoende rooicapaciteit. De Apache

Nadere informatie

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam

SUPERIEURE BEMESTERS. degelijk duurzaam SUPERIEURE BEMESTERS degelijk duurzaam KRACHT DUURZAAMHE VEENHUIS Een bemester bouwen kunnen er meer. Maar een GOEDE bemester bouwen, daar is ervaring voor nodig Veenhuis ontwikkelt landbouwtechniek sinds

Nadere informatie

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE 1 e GRAAD 1 LESUUR FICHES VOOR DE LEERLINGEN FICHE 1 - A WORTELEN Biowortelen van een bioboer die kiest voor natuur en milieu. Bio kiest voor natuur en milieu! De biowortelboer(in)

Nadere informatie

ROBUUST EN GETALENTEERD

ROBUUST EN GETALENTEERD GA 8121 ROBUUST EN GETALENTEERD Of u nu hooi, kuilvoer of stro harkt, de GA 8121 is in alle zware omstandigheden op zijn gemak. Zijn compactheid is met name een groot voordeel bij moeilijk toegankelijke

Nadere informatie

Benut de rooicapaciteit en

Benut de rooicapaciteit en F.G.J. Tijink Voorkom verdichting van de ondergrond Benut de rooicapaciteit en Tijdens de bietenoogst is er een verhoogde kans op verdichting van de ondergrond. Problemen zijn te voorkomen door zuinig

Nadere informatie

I. Aardappelcystenaaltje

I. Aardappelcystenaaltje I. Aardappelcystenaaltje Efficiënter spuiten met behulp van GPS Niet actueel? Marc Goeminne, Mieke Vanderstraeten, PCA Steven Demeyer, PCLT Daniel Wittouck, Melvin Berten, Lies Willaert, LCG Jean-Pierre

Nadere informatie

Precisiesysteem verdelgt aardappelplanten in bietenveld

Precisiesysteem verdelgt aardappelplanten in bietenveld Om besmetting met Phytophthora te voorkomen Precisiesysteem verdelgt aardappelplanten in bietenveld Een winderige dag in juni 2009. Op een weggetje tussen bietenvelden bij Wageningen staan ongeveer twintig

Nadere informatie

BODEMBEWERKING BIJ SUIKERBIETEN WELKE KIEZEN?

BODEMBEWERKING BIJ SUIKERBIETEN WELKE KIEZEN? BODEMBEWERKING BIJ SUIKERBIETEN WELKE KIEZEN? Ronald Euben Wat vraagt de biet? 2 Bij de zaai Enkele (kleine) kluiten bovenaan (dichtslaan, erosie) Verkruimelde, aangedrukte laag (contact zaad bodem) Vaste,

Nadere informatie

Van den Borne aardappelen Precisielandbouw

Van den Borne aardappelen Precisielandbouw Van den Borne aardappelen Precisielandbouw Van den Borne Aardappelen Bedrijfssoort: Akkerbouw Locatie : Reusel, Noord-Brabant Gewassen: Aardappelen, suikerbieten en maïs Personeel: 3 vaste medewerkers

Nadere informatie

GPS. Minimum constellatie van 24 Amerikaanse

GPS. Minimum constellatie van 24 Amerikaanse FM1000 / FMD Training 1 GPS Minimum constellatie van 24 Amerikaanse satellieten in6 banen om de aarde Satellieten op 20.000 km 1 omwenteling in 12 uur Vanwege nauwkeurigheid signaalontvangst dekking GPS

Nadere informatie

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof.

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof. Energielabel auto Personenwagens moeten voorzien zijn van een zogenaamd energielabel. Deze maatregel is ingesteld om de consument de mogelijkheid te geven om op eenvoudige wijze het energieverbruik van

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD

VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE DE EERSTE HYBRIDE LICHTMAST TER WERELD VT-HYBRIDE REVOLUTIONAIR De eerste hybride lichtmast Overal toepasbaar en milieuvriendelijk Towerlight is al jarenlang zeer actief in het verminderen van

Nadere informatie

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model K2 CombiCutter 1600- en 1200-model Hakker voor ronde balen en voederdistributiemachine De meest complete oplossing www.tks-as.no Stationair Op wielen Aan rails Magazijn K2 COMBICUTTER Arbeidsbesparende,

Nadere informatie

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rob van der Sluis 1 Van fossiel naar duurzaam Andere brandstof / energiedrager Andere infrastructuur

Nadere informatie

De Automower familie heeft een nieuw lid.

De Automower familie heeft een nieuw lid. De Automower familie heeft een nieuw lid. Automower 305 De perfecte oplossing voor elk gazon: maaien, maaien, maaien... Evolutie gaf ons dé perfecte gazonmaaier. Wij hebben hem verder ontwikkeld. Al duizenden

Nadere informatie

STRIPTILL IN DE MAISTEELT, MEER ERVARINGEN

STRIPTILL IN DE MAISTEELT, MEER ERVARINGEN STRIPTILL IN DE MAISTEELT, MEER ERVARINGEN Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve/LCV) Koen Vrancken (PIBO Campus vzw) Jill Dillen (BDB) Mathias Abts (Departement Landbouw en Visserij) In het buitenland wordt

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 KOSTPRIJZEN AARDAPPELEN. www.dlvplant.nl

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 KOSTPRIJZEN AARDAPPELEN. www.dlvplant.nl KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN

Nadere informatie

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE 1.1 Rekenopgave Dier Het begrip verhoudingen met de breuken en procenten is lastig voor de niveau 2 deelnemers dier. Wanneer leerlingen

Nadere informatie

Rijenbemesting met mengmest bij maïs

Rijenbemesting met mengmest bij maïs Rijenbemesting met mengmest bij maïs Auteurs Gert Van de Ven 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 10 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 De technieken... 5 Mest toedienen voor het zaaien... 5 Rijenbemesting

Nadere informatie

BMH Windowmaster het meest veelzijdige CNC bewerkingscentrum

BMH Windowmaster het meest veelzijdige CNC bewerkingscentrum Windowmaster BMH Windowmaster het meest veelzijdige CNC bewerkingscentrum Alles op het gebied van ramen, kozijnen en deuren kunt u overlaten aan de BMH Windowmaster. Recht, rond en getoogd. Losse onderdelen,

Nadere informatie

>01/2015-NL 406042-05

>01/2015-NL 406042-05 >01/2015-NL 406042-05 1 2 EEN RONDUIT INDRUKWEKKENDE SERIE XT 100 XT 130 XT 160 XT 160H XT 210H XT 240H De nieuwe generatie XT verlegt de grenzen van het prestatievermogen. Deze getrokken kunstmeststrooiers

Nadere informatie

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken Mest bewerken www.veenhuis.com NIEUW Mest bewerken MEST BEWERKEN Als specialist op het gebied van mesttransport en mestaanwending breidt Veenhuis Machines BV haar assortiment uit met een complete range

Nadere informatie

Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld

Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld Grond minder diep bewerken Een ploegdiepte van 28 tot 30 cm is gangbaar, maar niet nodig. Dieper dan 25 cm ploegen geeft geen hogere opbrengst. In het voorjaar

Nadere informatie

Eco-line hoge-drukunit

Eco-line hoge-drukunit Eco-line hoge-drukunit AT Cleaning systems heeft een hogedruk-unit ontwikkeld die werkt op batterijen/accu s. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er alleen maar voordelen mee te behalen zijn. M.V.O. waar

Nadere informatie

HET SYSTEEM AANSLUITEN ZET DE LICHTBALK AAN EN UIT

HET SYSTEEM AANSLUITEN ZET DE LICHTBALK AAN EN UIT EZ-Guide 250 Verkorte handleiding Naar voeding HET SYSTEEM NSLUITEN EZ-Guide 250 lichtbalk Patch antenne (P/N 56237-91) Powerkabel (P/N 65168) ZET DE LICHTLK N EN UIT Om de lichtbalk aan te zetten druk

Nadere informatie

Kramer ProSeeder HS 21/22 hand-duw zaaimachine

Kramer ProSeeder HS 21/22 hand-duw zaaimachine Kramer ProSeeder HS 21/22 hand-duw zaaimachine HS 21/22 De Kramer ProSeeder hand-duw zaaimachine voor alle zaaizaden PRECISIE HAND-DUW ZAAIMACHINE OPTIMAAL IN GEBRUIK EN MAXIMAAL IN KWALITEIT Een echte

Nadere informatie

Vredo Doorzaaimachines

Vredo Doorzaaimachines Vredo Doorzaaimachines h e t e c h t e w e r k! Waarom doorzaaien? Juli 1976, een extreem droge zomer, grasland verdort, grasopbrengsten zijn laag en er dreigt een tekort aan wintervoer. Wat is dan de

Nadere informatie

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen. Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties

Nadere informatie

Steketee IC. Automatische Schoffelmachine

Steketee IC. Automatische Schoffelmachine Steketee IC Uw specialist in grondbewerking en onkruidbestrijding Automatische Schoffelmachine De IC is de nieuwe schoffelmachine van Steketee die aan de hand van camerabeelden nauwkeurig en snel om de

Nadere informatie

De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT

De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT De innovatieve 55 liter schrob-/zuigmachines Een schone vloer. Dat is precies het resultaat dat u met de Cleanfix schrob-/zuigmachines bereikt.

Nadere informatie

GE-Force Hakenfrees, de ideale start

GE-Force Hakenfrees, de ideale start GE-Force Hakenfrees, de ideale start De perfecte voorbereiding voor een rijke oogst Een goede start is de ideale basis voor een goed eindresultaat. Goede bodembewerking leidt tot goede groeiomstandigheden,

Nadere informatie

Inleiding... 3 Australie algemeem... 3 Geografie... 3 Klimaat... 3. Waarom investeren in Australische farms?... 4

Inleiding... 3 Australie algemeem... 3 Geografie... 3 Klimaat... 3. Waarom investeren in Australische farms?... 4 Inhoud Inleiding... 3 Australie algemeem... 3 Geografie... 3 Klimaat... 3 Waarom investeren in Australische farms?... 4 De Farms... 5 Situering...5 Een voorbeeld: Careunga 3540ha... 6 Het Boeren... 7 Zaaien...7

Nadere informatie

Foto s. People. Welke groente wordt gebruikt voor frietjes? Welke groente is de basis voor rode spaghettisaus?

Foto s. People. Welke groente wordt gebruikt voor frietjes? Welke groente is de basis voor rode spaghettisaus? Foto s Welke groente is de basis voor rode spaghettisaus Welke groente wordt gebruikt voor frietjes People Welke groente gebruik je als basis voor dit kopje gazpacho tomaat radijs pompoen Is deze bloem

Nadere informatie

Mobiele lichtmasten...the continues

Mobiele lichtmasten...the continues Mobiele lichtmasten...the continues Waarom Voordelen van LED verlichting 5 jaar garantie Geen glas, maar een robuuste polycarbonaat lens Geen lampen verwisselen Hot re-start systeem 150Watt energieverbruik

Nadere informatie

De elektrische auto die je verder brengt. Opel Ampera.

De elektrische auto die je verder brengt. Opel Ampera. De elektrische auto die je verder brengt. Opel Ampera. Onze toekomst vraagt om positieve energie. De aarde is altijd goed voor ons geweest. Eeuwenlang heeft ze ons voedsel gegeven en ons voorzien van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA ysica hoofdstuk : Hydrostatica e jaar e graad (uur) - 95 - Hoofdstuk : HYDROSTTIC. Inleiding: Bouw van een stof.. ggregatietoestanden De zuivere stoffen die we kennen kunnen in drie verschijningsvormen

Nadere informatie

Boerenexperiment No 4 aanvulling

Boerenexperiment No 4 aanvulling Boerenexperiment No 4 aanvulling Aardappels op zware grond, aanvulling op rapport Aanvulling en Resultaten en ervaringen van de groenbemestervelden op zware klei, najaar 2012 Achtergrond De toepassing

Nadere informatie

Trimble CFX-750 Display

Trimble CFX-750 Display Trimble CFX-750 Display eknopte handleiding WERKSCHERM The Trimble CFX-750 display is een touch-screen display, die wordt geconfigureerd en bediend door op de symbolen te drukken die op het scherm verschijnen.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Het werken met gevaarlijke werktuigen vereist van de gebruikers

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Verschillende plantmachines

Verschillende plantmachines Verschillende plantmachines Plantmachines zijn er in vele soorten en maten. Welke plantmachine gebruikt wordt, is afhankelijk van het gewas dat geplant wordt. De plantjes die geplant worden, kunnen met

Nadere informatie

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010 12-1-211 SPNA Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw: 12-1-211 Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 23 21 Masterclass Niet-Kerende Grondbewerking Jaap van t Westeinde www.spna.nl

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Greentec Special Products Stand Nr. 1.01-1 Website www.greentecsp.nl Omschrijving innovatie IRUS Deltrak 2.0 nu uitgerust met bosklepelmaaier Greentec Special products

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Eric Schoones 150 Mondial Aad de Wit Verhuizingen elektrisch verhuizen Verhuizer in transitie Mondial Aad de Wit Verhuizingen elektrisch verhuizen

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 10-12-2014 Versie: 1 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016 PRIJSLIJST 2016 netto prijzen AF BRODOWO, POLEN AFWEEGMACHINES BAND WEEGMACHINES Geschikt voor Capaciteit WR30 - Twee PVC banden - Weeg container 30 kg - Koppelbaar met verpakkingsmachine WP30 Eco WPS50

Nadere informatie

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren.

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Tip 1 Schakelen Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Een toerenteller is hierbij een handig hulpmiddel. Een deel van het vermogen dat een automotor levert

Nadere informatie

Voor alle toepassingen: stoppelbewerking, primaire grondbewerking, losmaken van de bouwvoor en zaadbed voorbereiding

Voor alle toepassingen: stoppelbewerking, primaire grondbewerking, losmaken van de bouwvoor en zaadbed voorbereiding Centaur Voor alle toepassingen: stoppelbewerking, primaire grondbewerking, losmaken van de bouwvoor en zaadbed voorbereiding Zoekt u een multifunctionele grondbewerkingsmachine? Een machine voor ondiepe

Nadere informatie

Ecologisch moestuinieren

Ecologisch moestuinieren Ecologisch moestuinieren Handleiding 2008 Deze handleiding beschrijft kort de basisprincipes van ecologisch moestuinieren en illustreert deze met voorbeelden uit het moestuincomplex op het CNME-terrein.

Nadere informatie

ven sproeisystemen voor isolatiematerialen Thermoblow Geavanceerde inblaas

ven sproeisystemen voor isolatiematerialen Thermoblow Geavanceerde inblaas w w.e co ba t i.b e ven sproeisystemen voor isolatiematerialen w Thermoblow Geavanceerde inblaas Thermo G e a v a n c e e r d e i n b l a a s - e n s p r Voordelen in vogelvlucht: Robuuste technologie

Nadere informatie

Onderwerpen. Veranderingen en uitdagingen. Proefopzet BASIS (1) 1/12/2011. Proefopzet BASIS Resultaten 2009-2010 Eerste bevindingen

Onderwerpen. Veranderingen en uitdagingen. Proefopzet BASIS (1) 1/12/2011. Proefopzet BASIS Resultaten 2009-2010 Eerste bevindingen 1/12/211 Onderwerpen Masterclass NKG 13 januari 211 Derk van Balen (derk.vanbalen@wur.nl) Proefopzet BASIS Resultaten 2921 Eerste bevindingen Veranderingen en uitdagingen Meer bodembedekking, gbm overwinteren,

Nadere informatie

CALIBRATOR. 100% rijsnelheidafhankelijk en nog veel meer.

CALIBRATOR. 100% rijsnelheidafhankelijk en nog veel meer. CALIBRATOR CALIBRATOR. 100% rijsnelheidafhankelijk en nog veel meer. Sinds 1991 biedt de CALIBRATOR dé oplossing voor nauwkeurig strooien door gebruik te maken van een computer die 100% rijsnelheidafhankelijk

Nadere informatie

Puma+ Zelfrijdende 4-rijige rooier

Puma+ Zelfrijdende 4-rijige rooier Puma+ Zelfrijdende 4-rijige rooier AVR Puma+ zelfrijdende rooier, compact, wendbaar, lichtgewicht in zijn klasse en vooral... een énorme capaciteit. De Puma+, 4-rijige zelfrijder is het vlaggenschip van

Nadere informatie

Duurzaam elektrisch beregenen. Joanneke Spruijt en Harm Jan Russchen PPO-RAPPORT 649

Duurzaam elektrisch beregenen. Joanneke Spruijt en Harm Jan Russchen PPO-RAPPORT 649 Duurzaam elektrisch beregenen Joanneke Spruijt en Harm Jan Russchen Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Lelystad, juni 2015 PPO-RAPPORT 649 Duurzaam elektrisch beregenen Joanneke

Nadere informatie

Changing winds. Windmills.

Changing winds. Windmills. Changing winds Windmills. Changing winds 10Kw Changing winds is de merknaam van windmolens gebouwd door: metaalconstructie Van Vlaenderen. Onze windmolens zijn er van superieure kwaliteit. We maken enkel

Nadere informatie

versie: januari 2011

versie: januari 2011 Rijsnelheid Het zaairesultaat wordt niet alleen bepaald door de perfectie en afstelling van de machine, maar ook door de rijsnelheid. De gewenste rijsnelheid is bij buitenvullers ongeveer 5 km per uur,

Nadere informatie

Aardappeldrempeltjes in de strijd tegen erosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen

Aardappeldrempeltjes in de strijd tegen erosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen Aardappeldrempeltjes in de strijd tegen erosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen Uitbreiding erosiemaatregelen Vanaf 2014 gingen bijkomende erosiemaatregelen in voege. De erosiebestrijdingsmaatregelen

Nadere informatie

waterstof waarmee de elektromotor van de auto wordt aangedreven - auto's voorzien van een brandstofcel die elektrische energie produceert uit

waterstof waarmee de elektromotor van de auto wordt aangedreven - auto's voorzien van een brandstofcel die elektrische energie produceert uit Hoe overleeft de auto de energietransitie? 1 Inleiding De energietransitie - dus de overschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar dat van duurzame middelen voor energieopwekking - zal consequenties

Nadere informatie

warmte en licht energie omzetting elektriciteit In een lamp wordt energie omgezet

warmte en licht energie omzetting elektriciteit In een lamp wordt energie omgezet Energieomzetting We maken veel gebruik van elektrische energie. Aan elektrische energie hebben we niet zoveel. Elektrische energie is maar een tussenvorm van energie. Bij een elektrische verwarming, willen

Nadere informatie

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen Introductie De gebruiksaanwijzingen zijn een belangrijk bestanddeel van de machine en moeten samen met de machine aan de gebruiker geleverd worden. Het handboek

Nadere informatie

SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk. SUIRE STARGREEN met 1 rotor voor tractoren tot 75 pk. OPTIES voor MG en SG Maaiers

SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk. SUIRE STARGREEN met 1 rotor voor tractoren tot 75 pk. OPTIES voor MG en SG Maaiers SUIRE MINIGREEN met 1 rotor speciaal voor mini tractoren tot 35 pk MG 120 maaibreedte 1200 mm maaihoogte 25/45/65 mm, eigen gewicht 137 kg Ook leverbaar met smalle CAT 1 aansluiting voor zeer kleine tractoren

Nadere informatie

Voorstellen. Christiaan Poot. Technical Support Manager

Voorstellen. Christiaan Poot. Technical Support Manager Welkom Voorstellen Christiaan Poot Technical Support Manager Programma 10.00: Ontvangst 10.10: Algemene Miedema presentatie 10.40: HMI GPS Planting Comfort 11.15: Rondleiding 12.15: Lunch 13.00: Afsluiting

Nadere informatie

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden: Uitwerking examen Natuurkunde1 HAVO 00 (1 e tijdvak) Opgave 1 Itaipu 1. De verbruikte elektrische energie kan worden omgerekend in oules: 17 = 9,3 kwh( = 9,3 3, ) = 3,3 De centrale draait (met de gegevens)

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

INFORMATIEMAP CENTRAAL SORTEREN PAPRIKA

INFORMATIEMAP CENTRAAL SORTEREN PAPRIKA INFORMATIEMAP CENTRAAL SORTEREN PAPRIKA Inhoud Centraal sorteren: voordelig voor teler en koper Korte beschrijving van het project Flandria: productievoorwaarden en kwaliteitsnormen Centraal sorteren:

Nadere informatie

2 elements-zwadharken

2 elements-zwadharken 2 elements-zwadharken Zijafleg- en middenafleg-harken Middenafleg-harken - driepuntsophanging R 655 DS - een middenafleg-hark met driepuntsaanbouw Driepuntsophanging Beweegbare elementophanging -- De harkelementen

Nadere informatie

De geschiedenis van Ploeger Machines

De geschiedenis van Ploeger Machines Ploeger is een Nederlandse fabrikant van oogstmachines en is gespecialiseerd in de groente verwerkende industrie. Men maakt machines voor: erwten, tuinbonen en flageolet bonen sperziebonen spinazie e.a.

Nadere informatie

Overzicht indeling van werkzaamheden

Overzicht indeling van werkzaamheden Overzicht indeling van werkzaamheden In onderstaande tabel worden de criteria weergegeven die als het ware de definitie zijn voor het indelen van genoemde werkzaamheden. Als leidraad voor dit overzicht

Nadere informatie

Spirit 6200 2-rij verstek bunkerrooier

Spirit 6200 2-rij verstek bunkerrooier Spirit 6200 2-rij verstek bunkerrooier AVR maakt 2-rijig rooien betaalbaar! De 2-rijige AVR Spirit 6200 verstek bunkerrooier biedt aardappeltelers precies wat ze nodig hebben: een compacte machine die

Nadere informatie

Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten

Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten Reinigingstechniek Bedrijfsreiniging Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten Zit-veegzuigmachines met een oppervlakterendement tot m 2 /h Perfect vegen snel en schoon

Nadere informatie

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN BEHEER RUIMTE & TIJD Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen.

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden.

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid

Nadere informatie

TryDo Hybride Stuurpomp

TryDo Hybride Stuurpomp TryDo Hybride Stuurpomp Het nieuwe navigeren met de TryDo Hybride Stuurpomp is een revolutie op het gebied van stuurcomfort. Het bestaat uit een verbeterd conventioneel hydraulisch stuursysteem en een

Nadere informatie

Aan de slag met erosie

Aan de slag met erosie Aan de slag met erosie Ploegloze grondbewerking in beweging 2004-2006 Ing. J.G.M. Paauw Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente PPO nr. 325115105

Nadere informatie

INNOVADO AUTOMATISCH VOEREN

INNOVADO AUTOMATISCH VOEREN INNOVADO AUTOMATISCH VOEREN 2 Winst op ieder terrein! Innovado In tijden van automatisering en schaalvergroting binnen de moderne melkveehouderij, krijgt het automatiseren een steeds belangrijkere plaats.

Nadere informatie

Productie van biobrandstof uit koolzaad

Productie van biobrandstof uit koolzaad Productie van biobrandstof uit koolzaad Stijn Windey Inhoud Koolzaad als brandstof KOBRA: ALT demonstratieproject koolzaadbrandstoffen Energiekenniscentrum 2 Inhoud Koolzaad als brandstof KOBRA: ALT demonstratieproject

Nadere informatie

1.6 Alternatieve aandrijving

1.6 Alternatieve aandrijving 1.6 Alternatieve aandrijving In deze paragraaf worden alternatieve aandrijvingen behandeld. Er wordt dieper ingegaan op elektrische aandrijving waarbij batterijgestuurde aandrijving en aandrijving door

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

joy gardens uitgebreide leginstructies

joy gardens uitgebreide leginstructies joy gardens uitgebreide leginstructies Joy Gardens is een turn-key systeem, wereldwijd geïnstalleerd met de Joy filosofie: Alleen met een perfecte installatie zul je het meest van jouw Joy gras genieten.

Nadere informatie

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel geeft u een maximale mobiliteit www.aat-online.de Mobiliteit is synoniem van vrijheid. In een rolstoel betekent dit zich zowel binnen als buiten

Nadere informatie

Bodemmonster Bodemmonster

Bodemmonster Bodemmonster Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting Bodemmonster Bodemmonster Belangrijk om te weten: Fosfaat laag: voldoende bemesten Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen Magnesium laag: bijsturen

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES

kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES kiggen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES De Kiggen afvalpersen van Geesinknorba bieden veel slimme voordelen:

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Dé nieuwe norm van schoon

Dé nieuwe norm van schoon robotic cleaning solutions Dé nieuwe norm van schoon Infectiepreventie in ziekenhuizen wordt steeds belangrijker. De reiniging van bedden en matrassen speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe schoner het

Nadere informatie

Workshop EVSE and Charging

Workshop EVSE and Charging Workshop EVSE and Charging Wie ben ik? Wido den Hollander (1986) Mede-eigenaar van hosting bedrijf Fan van elektrisch rijden (Model S sinds 26 Sept) Ontwikkelaar van Open Source software Werk tegenwoordig

Nadere informatie

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder?

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? Programma elektrisch rijden Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? André de Boer Senior Adviseur Vervoersmobiliteit Verantwoordelijk voor uitvoering tactisch en strategisch wagenparkbeheer. Operationeel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Solenco zonlichtsystemen programma 2011

Solenco zonlichtsystemen programma 2011 zonlichtsystemen programma 2011 voor toepassing in: Woonhuizen in de laagbouw Gestapelde woningen Grootverbruik Zwembad en vloerverwarming 2011 Energie uit zonlicht Zonlicht kunt u passief gebruiken om

Nadere informatie

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg De Brugman 9, NL-1948NB Beverwijk Tel: +31(0)251226477 Fax:+31(0)251221840 Email: info@hamevac.nl Site: www.hamevac.nl KvK: 34079398 BTW: NL800854202B01 Bank: 671113003 Iban: NL24INGB0671113003 Handboek

Nadere informatie

TOP-praktijktraining PRODUCTEN AGRIFAC SPUITEN BIETENROOIERS AARDAPPELROOIERS. Agrifac for growers

TOP-praktijktraining PRODUCTEN AGRIFAC SPUITEN BIETENROOIERS AARDAPPELROOIERS. Agrifac for growers TOP-praktijktraining Bietenrooiers Door Doeko Blaauw PRODUCTEN AGRIFAC SPUITEN BIETENROOIERS AARDAPPELROOIERS 1 Big Six Big Six productie 2009 Big Six Trots team voor de nieuw geproduceerde rooier 2 Big

Nadere informatie