KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 KOSTPRIJZEN AARDAPPELEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 KOSTPRIJZEN AARDAPPELEN. www.dlvplant.nl"

Transcriptie

1 KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK VAN BIOLOGISCHE AARDAPPELEN DE CO2-VOETAFDRUK

2 Inleiding In de akkerbouw verschilt de kostprijs van producten per land, regio en bedrijf en is deze afhankelijk van externe factoren als het weer, onkruiddruk, kwaliteit van zaai- en pootgoed, aanwezige mechanisatie enzovoort. Bij de teelt van aardappels spelen deze zaken in nóg grotere mate door het onvoorspelbaar optreden van Phytophthora. De schade/opbrengstderving veroorzaakt door deze ziekte is elk jaar anders, met grote verschillen in effect op opbrengst, kwaliteit en dus kostprijs van het product. Voor biologische aardappelen geldt dan ook dat de kostprijs per jaar sterk varieert. Voor telers is het weten van de (gemiddelde) kostprijs wel een belangrijke factor in het bepalen van de verkoopstrategie. Daarnaast geeft inzicht in de kostprijs telers informatie over de teeltkosten en geeft het handvatten om bij te sturen. Met dit verslag geven we een beeld van verschillende teeltstrategieën van biologische aardappelen en wat de invloed is op de kostprijs van het product. Kostprijzen voor biologische aardappelen De kostprijs van een product wordt bepaald door het totaal van alle vaste en variabele kosten per hectare te delen door de kg-opbrengst. Voor elk (type) bedrijf is de kostprijs uniek omdat elk bedrijf verschillend is ingericht. Binnen deze kostprijsberekening is uitgegaan van een fictief akkerbouwbedrijf van 60 hectare op kleigrond met een bouwplan van 1:6. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van KWIN AGV van (KWIN) en aanvullend kengetallen die verzameld zijn bij diverse biologische akkerbouwers in Zuidwest Nederland en Flevoland over het teeltjaar Vaste kosten De vaste kosten bestaan uit kosten voor grond, gebouwen, machines en diverse inventaris. Bij elk onderdeel is een percentage van deze kosten naar rato toegerekend aan de aardappelteelt. Zo kunnen de jaarlijkse kosten van bijvoorbeeld een aanaardwerktuig voor 50% worden toegeschreven aan de aardappelen en daarnaast voor 50% in de teelt van peen. Voor de vaste kosten aan pacht is uitgegaan van 950,- per hectare per jaar. Bij jaarlijkse pacht van los land wordt gerekend met een prijs van 2250,- per hectare per jaar. Bij de bewaring zijn er verschillende methoden van bewaren doorgerekend, zowel kistenbewaring met mechanische koeling als kisten in luchtkoeling. Het product wordt in de berekening 18 weken bewaard voor afleveren (KWIN). Voor de bewaring van pootgoed ligt dit vanzelfsprekend hoger (27 weken) omdat pootgoed gemiddeld langer op het bedrijf blijft voor afleveren. Bewaren van losgestort product in een luchtgekoelde bewaring is niet berekend omdat deze manier van bewaren nauwelijks wordt gebruikt bij biologische aardappelen. Voor de vaste kosten van bewaren zijn afkomstig uit KWIN AGV. Deze gaat uit van nieuwbouw waarbij kosten voor fundering buiten beschouwing worden gelaten. De kosten worden berekend per m2 of per ton product. kistenbewaring

3 Tabel 1: voor bewaarplaats van 350 ton aardappelen, exclusief kosten van de kisten Schuur met damwandprofiel, betonvloer en golfplaten dak (zijmuurhoogte 7mtr) 164/m2 Isolatie schuur 80/m2 Koelinstallatie 145/m2 Totale kosten 389/m2 Totale kosten bewaring: 389 m2 x 112/m2 = ,- per ton product 125 Nota bene: Bewaring is 112 m2 (10X11 mtr). Kisten zijn 120cm x 160cm x 125cm (dxbxh) per kist kg product 1 laag =57,25 kisten, 6 lagen hoog is 343,5 kist totaal is ongeveer 350 ton product. Aardappelen die op los huurland geteeld worden zullen in principe ook bij derden moeten worden opgeslagen waarbij gerekend wordt met een kistprijs van 55,- /kist met een bewaarduur tot 1 maart. Dit is inclusief in- en uitslag van kisten en drogen en inkoelen van het product. Het eventuele opwarmen voor afleveren is niet meeberekend. Variabele en overige teeltkosten De overige teeltkosten bestaan onder andere uit mechanisatiekosten, inzet personeel en ondernemer, diverse energiekosten, berekende rente etc. Bij de mechanisatie is gekeken wat elke bewerking kost en bij machines die voor meerdere teelten worden ingezet is berekend hoeveel deze machine daadwerkelijk ten laste van de aardappelteelt komt. Zo kan een stortbak naast de oogst van aardappelen ook worden ingezet bij de oogst van uien. Een ruggenfrees wordt ook gebruikt in de teelt van peen etc. De uren van vreemd personeel (wieden) is op 18,-/uur gezet, die van de ondernemer en ander personeel op 25,-/uur. Scenario 1 Het eerste scenario gaat uit van een akkerbouwbedrijf van 60 hectare kleigrond op pachtbasis. De aardappelen worden in een 1:6 bouwplan geteeld met een gemiddelde netto opbrengst van kilo/ha. Hierbij is uitgegaan van een bewaarduur in de mechanische koeling van het product van 18 weken met een gemiddeld bewaarverlies van 3%. mechanische koeling

4 DLV-Kostprijsanalyse Cons. Aardappel Samenvatting resultaten De kostprijs bij de huidige uitgangspunten is: 0,326 per kg Deze kostprijs wordt behaald bij een omzet van per hectare. De totale omzet uit Cons. Aardappel is De netto produktie per hectare is kg De totale produktie van het bedrijf is kg De kosten zijn alsvolgt opgebouwd: onderdeel in /ha in % in /kg Vaste kosten % 0, % 0, % 0,058 Loonwerk % 0, % 0, % 0,028 w Totale kosten % 0,326 De vijf hoogste kostenposten in de teelt zijn: onderdeel 1 Pootgoed ,0% 0,068 2 Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,2% 0,033 3 Bemesting (excl. uitrijden) 422 4,5% 0,015 4 Rooien 400 4,3% 0,014 5 Rooien 375 4,0% 0,013 onderdeel Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,2% 0,033 Stortbak 281 3,0% 0,010 Pootmachine 225 2,4% 0,008 Kuubskisten (275 st) 198 2,1% 0,007 Trekker ,9% 0,006 Rooien 400 4,3% 0,014 Rooien 375 4,0% 0,013 Handwieden 90 1,0% 0,003 Uitschuren 83 0,9% 0, ,8% 0,003 Pootgoed ,0% 0,068 Bemesting (excl. uitrijden) 422 4,5% 0,015 Brandstof Kwin 304,325 3,3% 0,011 Mech. Onkruidbestrijding (aanaarden) 200 2,2% 0,007 Rentederving vanaf oogst 160, ,7% 0,006 Uren algemeen werk 220 2,4% 0,008 Accountantskosten 110 1,2% 0,004 Auto ondernemer ,0% 0,003 Teelt groenbemesters (in ha.) 83 0,9% 0,003 DLV-advies 55 0,6% 0,002

5 Kostprijs aardappel (%) kosten; 9% ; 12% 40% ; 7% ; 18% Loonwerk Loonwerk; 15% Kostprijs aardappel ( /kg) kosten; 0,028 ; 0,039 0,129 ; 0,022 ; 0,058 Loonwerk Loonwerk; 0,049

6 Kostprijs aardappel bij bepaalde opbrengst 0,6 0,5 0,50 0,44 0,4 0,3 0,2 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0, , Scenario 2 Het tweede scenario gaat uit van een akkerbouwbedrijf van 60 hectare kleigrond op pachtbasis. De aardappelen worden in een 1:6 bouwplan geteeld met een gemiddelde netto opbrengst van kilo/ha. In dit scenario worden de consumptieaardappelen bewaard in een luchtgekoelde kistenbewaring, zonder mechanische koeling. De netto opbrengst is lager ingeschat vanwege hogere bewaarverliezen bij luchtkoeling dan bij mechanische koeling. Uitgegaan is van een bewaarduur van het product van 14 weken met een gemiddeld bewaarverlies van 5%. Dit is iets korter dan bij mechanische koeling, dit omdat de kans op kieming en andere kwaliteitsproblemen toenemen gedurende de bewaarperiode.

7 Samenvatting resultaten De kostprijs bij de huidige uitgangspunten is: 0,291 per kg Deze kostprijs wordt behaald bij een omzet van per hectare. De totale omzet uit Cons. Aardappel is De netto produktie per hectare is kg De totale produktie van het bedrijf is kg De kosten zijn alsvolgt opgebouwd: onderdeel in /ha in % in /kg Vaste kosten 158 2% 0, % 0, % 0,062 Loonwerk % 0, % 0, % 0,030 Totale kosten % 0,291 De vijf hoogste kostenposten in de teelt zijn: onderdeel 1 Pootgoed ,3% 0,074 2 Rooien 400 5,2% 0,015 3 Rooien 375 4,9% 0,014 4 Brandstof Kwin 304 3,9% 0,011 5 Bewaarschuur (luchtkoeling) 296 3,8% 0,011 onderdeel Bewaarschuur (luchtkoeling) 296 3,8% 0,011 Stortbak 281 3,6% 0,011 Pootmachine 225 2,9% 0,008 Trekker ,3% 0,007 Regenhaspel 176 2,3% 0,007 Rooien 400 5,2% 0,015 Rooien 375 4,9% 0,014 Handwieden 90 1,2% 0,003 Uitschuren 83 1,1% 0, ,0% 0,003 Pootgoed ,3% 0,074 Brandstof Kwin 304 3,9% 0,011 Mech. Onkruidbestrijding (aanaarden) 200 2,6% 0,008 Bemesting (excl. uitrijden) 125 1,6% 0,005 Bemesting (excl. uitrijden) 125 1,6% 0,005 Uren algemeen werk 220 2,9% 0,008 Accountantskosten 110 1,4% 0,004 Auto ondernemer ,3% 0,004 Teelt groenbemesters (in ha.) 83 1,1% 0,003 DLV-advies 55 0,7% 0,002

8 Kostprijs aardappel (%) kosten; 10% ; 2% ; 5% 43% ; 21% Loonwerk; 18% Loonwerk Kostprijs aardappel ( /kg) kosten; 0,030 ; 0,006 ; 0,015 0,124 ; 0,062 Loonwerk; 0,053 Loonwerk

9 Kostprijs aardappel bij bepaalde opbrengst 0,5 0,47 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,41 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,23 0, ,1 0, Het blijkt dat de kostprijs, ondanks de lagere netto afgeleverde kilo s, lager is bij bewaring in de traditionele luchtkoeling. Hiertegenover staat dat het product minder lang te houdbaar is, de bewaarverliezen hoger en bovendien de kans op bewaarproblemen na de oogst aanzienlijk hoger zijn omdat het product in een relatief warme periode wordt ingeschuurd. Hierbij is het lastig de bewaarcondities optimaal te houden zonder mechanische koeling. Bovendien zegt een lagere kostprijs nog niets over een eventueel hoger saldo. Dit is namelijk afhankelijk van de verkoopprijs van het product. Scenario 3 In het derde scenario wordt uitgegaan van een akkerbouwbedrijf waarin pootaardappelen in een vruchtwisseling van 1:6 geteeld worden. De teelt van biologisch pootgoed brengt meer kosten met zich mee vanwege duurder uitgangsmateriaal, kosten voor selectie in het veld, sorteerkosten en een langere opslag van het product. Dit resulteert in een hogere kostprijs dan bij consumptieaardappelen maar de hogere verkoopprijs van pootaardappelen maken deze kosten echter ruimschoots goed. Het saldo per hectare is dan ook gemiddeld hoger bij de teelt van pootaardappelen.

10 Samenvatting resultaten De kostprijs bij de huidige uitgangspunten is: 0,386 per kg Deze kostprijs wordt behaald bij een omzet van per hectare. De totale omzet uit Pootaardappel is De netto produktie per hectare is kg De totale produktie van het bedrijf is kg De kosten zijn alsvolgt opgebouwd: onderdeel in /ha in % in /kg Vaste kosten % 0, % 0, % 0,073 Loonwerk % 0, % 0, % 0,034 w Totale kosten % 0,386 De vijf hoogste kostenposten in de teelt zijn: onderdeel 1 Pootgoed (eigen) ,2% 0,078 2 Grondkosten (eigendom+pacht+huur) 950 9,1% 0, sorteren 838 8,0% 0,031 4 Rooien 480 4,6% 0,018 5 Pootgoed (aankoop) 442 4,2% 0,016 onderdeel Grondkosten (eigendom+pacht+huur) 950 9,1% 0,035 Sorteermachine en diversen 325 3,1% 0,012 Stortbak 281 2,7% 0,010 Pootmachine 225 2,2% 0,008 Kuubskisten (275 st) 198 1,9% 0,007 -sorteren 838 8,0% 0,031 Rooien 480 4,6% 0,018 Rooien 375 3,6% 0,014 -verpakken 125 1,2% 0,005 Handwieden 90 0,9% 0,003 Pootgoed (eigen) ,2% 0,078 Pootgoed (aankoop) 442 4,2% 0,016 Brandstof Kwin 304,325 2,9% 0,011 Rentederving vanaf oogst 281 2,7% 0,010 Bemesting (excl. uitrijden) 277,5 2,7% 0,010 Uren algemeen werk 250 2,4% 0,009 Accountantskosten 125 1,2% 0,005 Auto ondernemer ,1% 0,004 Teelt groenbemesters (in ha.) 94 0,9% 0,003 DLV-advies 63 0,6% 0,002

11 Kostprijs aardappel (%) kosten; 9% ; 11% 41% ; 6% ; 19% Loonwerk Loonwerk; 14% Kostprijs aardappel ( /kg) kosten; 0,034 ; 0,041 0,160 ; 0,023 ; 0,073 Loonwerk Loonwerk; 0,055

12 Kostprijs aardappel bij bepaalde opbrengst 0,7 0,61 0,6 0,53 0,5 0,4 0,3 0,2 0,47 0,43 0,39 0,35 0,33 0,30 0, , Scenario 4 Specialisatie is in de huidige akkerbouw een manier om de kostprijs laag te houden. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat akkerbouwbedrijven naast het vaste areaal ook via geliberaliseerde pacht (pacht met korte looptijd) land bijhuren. Het bijgehuurde areaal verandert soms per jaar en wordt in de regel vooral met hoogsalderende gewassen beteeld. In dit scenario is berekend hoe de kostprijs zich ontwikkelt wanneer er naast het vaste areaal van 10 hectare consumptieaardappelen ook nog jaarlijks 20 hectare extra land wordt bijgehuurd voor consumptieaardappelen. Deze worden na de oogst dan bij derden opgeslagen. Voordeel van deze schaalvergroting is een groter volume consumptieaardappelen. Bovendien kan het machinepark efficiënter worden ingezet en kunnen diverse vaste lasten over een ruimer areaal gespreid worden. Ondanks een hogere kostprijs per kg product blijft er netto een veel hoger bedrijfssaldo over.

13 Samenvatting resultaten De kostprijs bij de huidige uitgangspunten is: 0,363 per kg Deze kostprijs wordt behaald bij een omzet van per hectare. De totale omzet uit Cons. Aardappel is De netto produktie per hectare is kg De totale produktie van het bedrijf is kg De kosten zijn alsvolgt opgebouwd: onderdeel in /ha in % in /kg Vaste kosten % 0, % 0, % 0,030 Loonwerk % 0, % 0, % 0,021 Totale kosten 10351w 100% 0,363 De vijf hoogste kostenposten in de teelt zijn: onderdeel 1 Pootgoed ,8% 0,068 2 Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,6% 0,064 3 Opslag van aardappelen bij derden (kisten) ,9% 0,058 4 Bemesting (excl. uitrijden) 422 4,1% 0,015 5 Rooien 400 3,9% 0,014 onderdeel Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,6% 0,064 Stortbak 141 1,4% 0,005 Trekker ,2% 0,004 Regenhaspel 98 0,9% 0,003 Trekker ,9% 0,003 Rooien 400 3,9% 0,014 Rooien 375 3,6% 0,013 Handwieden 90 0,9% 0,003 Uitschuren 83 0,8% 0, ,7% 0,003 Pootgoed ,8% 0,068 Opslag van aardappelen bij derden (kisten) ,9% 0,058 Bemesting (excl. uitrijden) 421,5 4,1% 0,015 Brandstof Kwin 304 2,9% 0,011 Mech. Onkruidbestrijding (aanaarden) 200 1,9% 0,007 Uren algemeen werk 167 1,6% 0,006 Accountantskosten 83 0,8% 0,003 Auto ondernemer ,7% 0,003 Teelt groenbemesters (in ha.) 63 0,6% 0,002 DLV-advies 42 0,4% 0,001

14 Kostprijs aardappel (%) kosten; 6% ; 18% 52% ; 2% ; 8% Loonwerk Loonwerk; 14% Kostprijs aardappel ( /kg) kosten; 0,021 ; 0,066 0,189 ; 0,007 ; 0,030 Loonwerk; 0,049 Loonwerk

15 Kostprijs aardappel bij bepaalde opbrengst 0,6 0,56 0,5 0,4 0,3 0,2 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0, , Scenario 5 In het laatste scenario zijn een aantal kostenfactoren veranderd. Er is vooral gekeken wat er gebeurt wanneer een aantal kostenposten fors hoger uitvallen. Er is weer uitgegaan van een bedrijf van 60 ha kleigrond met een bouwplan van 1:6 waarin 10 ha consumptieaardappelen geteeld worden en opgeslagen in eigen bewaring met mechanische koeling. De volgende kostenposten zijn in dit scenario aangepast: Pachtprijs van het bedrijf is van 950,- / ha aangepast naar de nieuwe regionorm van 1207,- / ha Het pootgoed is door omstandigheden 50% duurder dan andere jaren ( 0,975 / kg i.p.v. 0,65 / kg) Bemesting is 50% gestegen tot 843,- / ha Door een slecht resultaat van mechanische onkruidbestrijding is het nodig één keer extra aan te aarden Energie voor stroom zijn 25% duurder Dieselkosten zijn gestegen naar 1,47,- / ltr (witte diesel) Al deze factoren resulteren in een fors hogere kostprijs bij een gelijk aantal kilo s afgeleverd product. Het blijkt dus dat wanneer enkele kostenposten stijgen dit al gauw de kostprijs doet stijgen.

16 DLV-Kostprijsanalyse Cons. Aardappel Samenvatting resultaten De kostprijs bij de huidige uitgangspunten is: 0,398 per kg Deze kostprijs wordt behaald bij een omzet van per hectare. De totale omzet uit Cons. Aardappel is De netto produktie per hectare is kg De totale produktie van het bedrijf is kg De kosten zijn alsvolgt opgebouwd: onderdeel in /ha in % in /kg Vaste kosten % 0, % 0, % 0,058 Loonwerk % 0, % 0, % 0,028 w Totale kosten % 0,398 De vijf hoogste kostenposten in de teelt zijn: onderdeel 1 Pootgoed ,8% 0,103 2 Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,6% 0,042 3 Bemesting (excl. uitrijden) 843 7,4% 0,030 4 Brandstof Kwin 484 4,3% 0,017 5 Rooien 400 3,5% 0,014 onderdeel Grondkosten (eigendom+pacht+huur) ,6% 0,042 Stortbak 281 2,5% 0,010 Pootmachine 225 2,0% 0,008 Kuubskisten (275 st) 198 1,7% 0,007 Trekker ,6% 0,006 Rooien 400 3,5% 0,014 Rooien 375 3,3% 0,013 Handwieden 90 0,8% 0,003 Uitschuren 83 0,7% 0, ,7% 0,003 Pootgoed ,8% 0,103 Bemesting (excl. uitrijden) 843 7,4% 0,030 Brandstof Kwin 483,63 4,3% 0,017 Mech. Onkruidbestrijding (aanaarden) 300 2,6% 0,011 Rentederving vanaf oogst 196, ,7% 0,007 Uren algemeen werk 220 1,9% 0,008 Accountantskosten 110 1,0% 0,004 Auto ondernemer ,9% 0,003 Teelt groenbemesters (in ha.) 83 0,7% 0,003 DLV-advies 55 0,5% 0,002

17 Kostprijs aardappel (%) kosten; 7% ; 12% 48% ; 6% ; 14% Loonwerk; 12% Loonwerk Kostprijs aardappel ( /kg) kosten; 0,028 ; 0,048 0,192 ; 0,022 ; 0,058 Loonwerk; 0,049 Loonwerk

18 Kostprijs aardappel bij bepaalde opbrengst 0,7 0,61 0,6 0,54 0,5 0,4 0,3 0,2 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31 0, , Verschillende kostprijzen per gebied en per bedrijf Kostprijzen voor geteelde producten verschillen sterk per regio en bedrijf. Dit is vaak afhankelijk van de bedrijfsgrootte, grondsoort en bouwplanindeling. Maar ook zaken die minder van invloed lijken te zijn op de kostprijs spelen soms toch een grote rol. Hierbij kan het dan gaan om bemestingskosten, kosten voor mechanisatie of de onkruidbeheersing. In 2010 zijn in twee akkerbouwregio s (Flevoland en Zeeland) diverse vergelijkbare bedrijven doorgerekend waarbij voor elke ondernemer bedrijfspecifieke gewassaldo s konden worden weergegeven. Het bleek dat de saldo s en dus ook de kostprijzen per bedrijf sterk verschilden zonder een duidelijk verband met de schaal of inrichting van het bedrijf te hebben. Tabel 2: Saldo consumptieaardappel 2009 gemiddeld voor alle bedrijven Saldo incl. mech (loonwerk + EM toegerekend) Zeeland Gewas gemiddeld Laagste Hoogste Aardappel Saldo incl. mech (loonwerk + EM toegerekend) Flevoland Aardappel Het blijkt dat er met een gemiddeld saldo van 3271,- /ha in Zeeland in 2009 toch een spreiding is van bijna 5200,-/ha. In Flevoland is het verschil tussen het hoogste en het laagste saldo ongeveer 4750,-/ha. Kostprijs bemesting 2009 gemiddeld voor alle bedrijven Uit verzamelde kengetallen is onder andere ook naar kosten voor bemesting per hectare aardappelen gekeken. Het bleek dat per bedrijf de kosten sterk uiteen lopen en bovendien niet direct gerelateerd lijken te zijn aan de stikstofbehoefte van het bouwplan, voorvrucht, type bedrijf of regio waarin het bedrijf gelegen is.

19 Tabel 3 Bemestingskosten cons. aardappelen Hoogste bemestingskosten/ha Laagste bemestingskosten/ha Gemiddelde van 5 bedrijven 263,-/Ha 78,-/Ha 145,-Ha Verschillen in kosten zijn voornamelijk te verklaren uit de bemestingsstrategie van individuele bedrijven. Daar waar met biologische kippenmest wordt bemest liggen de kosten beduidend lager dan daar waar bemest wordt met biologische rundvee drijfmest of vinassekali. Opvallend is ook dat de verzamelde kengetallen laten zien dat deze bedrijven gemiddeld lagere bemestingskosten hebben dan de KWIN opgeeft. kosten gemiddeld per bedrijf Ook mechanisatiekosten verschillen sterk per bedrijf. In onderstaande grafiek is te zien dat de spreiding bijna 1000,-/ha is. Dit verschil was direct gerelateerd aan de conditie van het machinepark en de oppervlakte en inrichting van het bedrijf. De laagste mechanisatiekosten zijn afkomstig van een kleinschaliger bedrijf met meerdere intensieve teelten terwijl de hogere kosten door een groter akerbouwbedrijf worden gemaakt waarin door de schaalgrootte van de teelten mechanisatie onontbeerlijk. Tabel 4 kosten Gewas gemiddeld Laagste Hoogste Aardappel Tot slot Het blijkt dat kostprijzen voor producten sterk kunnen veranderen door de verschillende teelt- en bewaarstrategieën van bedrijven. Dit blijkt al bij doorrekening van een één vast bedrijfsmodel zoals dat beschreven is in dit stuk. Het laat zich raden dat verschillen in kostprijs in de dagelijkse praktijk nog groter zullen zijn, afhankelijk van regio, grondsoort, bedrijfsgrootte en bedrijfsinrichting en vele andere factoren. Uit de verzamelde kengetallen van diverse bedrijven kwamen deze verschillen al duidelijk tot uiting in de grote spreiding ten opzichte van het gemiddelde. Het lijkt erop dat wanneer we de kostprijs afzetten tegen de verkoopprijs van de laatste jaren ( 0,31cnt/kg volgens KWIN AGV ) het product geen positief saldo kent. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat álle bedrijfskosten meegerekend zijn. Denk hierbij aan onder andere de berekende rente en kosten voor een nieuw gebouwde bewaarplaats. Maar ook kosten voor een kavelpad of de teelt van een groenbemester voorafgaand aan de teelt. Bovendien zijn alle directe en indirecte uren van de ondernemer meegerekend. Het is belangrijk om als ondernemer zicht te hebben op de kosten, dit blijkt duidelijk uit het laatste voorbeeld waarbij diverse kostenposten hoger uitvallen met een fors hogere kostprijs van het product tot gevolg. Schrijver Christoffel den Herder, DLV Plant, adviseur Biologische Landbouw

Achtergrondinformatie bij het artikel Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!

Achtergrondinformatie bij het artikel Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld! Achtergrondinformatie bij het artikel Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld! Dit document is opgesteld als achtergrondinformatie bij het artikel Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!, IRS

Nadere informatie

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011 De heer Bouwland Den Akker TopKoers 2010/2011 dfgdfgfghdfgfgd INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR 2. BESTEDING BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 3. BESCHIKBARE BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 4. OMZETANALYSE

Nadere informatie

pca Bewaarproblemen oogst 2014

pca Bewaarproblemen oogst 2014 pca Bewaarproblemen oogst 2014 Seizoen 2014 Prachtig voorjaar Zomer: groeizaam weer (plaag ) Natte augustus Hoge temperaturen bij oogst Hoge temperaturen eerste weken bewaring Grote productie Grove knollen,

Nadere informatie

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen In PPL het (Programma PrecisieLandbouw) (PPL) investeren investeren landbouwbedrijfsleven en en ministerie van van LNV LNV in in hulpmiddelen

Nadere informatie

Inkomensvergelijking vezelgewassen versus graan. Auteur(s): Pieter de Wolf, Lubbert van den Brink en Joanneke Spruijt

Inkomensvergelijking vezelgewassen versus graan. Auteur(s): Pieter de Wolf, Lubbert van den Brink en Joanneke Spruijt Inkomensvergelijking vezelgewassen versus graan Auteur(s): Pieter de Wolf, Lubbert van den Brink en Joanneke Spruijt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw,

Nadere informatie

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE 1.1 Rekenopgave Dier Het begrip verhoudingen met de breuken en procenten is lastig voor de niveau 2 deelnemers dier. Wanneer leerlingen

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland

Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland Onderdeel van project Ketenontwikkeling biologische cranberry s in Nederland Auteurs: N.J. Jukema (PPO) A. Netjes (LEI) Februari 2007 2007

Nadere informatie

BioKennis bericht. Kengetallen voor de biologische akkerbouw. In deze brochure Kengetallen. voor de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten

BioKennis bericht. Kengetallen voor de biologische akkerbouw. In deze brochure Kengetallen. voor de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten BioKennis bericht Kengetallen voor de biologische akkerbouw In deze brochure Kengetallen voor de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten is vooral gekeken naar de technische en economische cijfers.

Nadere informatie

Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten!

Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten! 12 september 2010 nr. 6 Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten! De kost gaat voor de baat uit, ook bij het telen van een gewas. Het is belangrijk het maximale effect (= opbrengst)

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

Verbetering rendement suikerbietenteelt

Verbetering rendement suikerbietenteelt IRS Postbus 3 600 AA Bergen op Zoom www.irs.nl / hanse@irs.nl Op naar 3 x Verbetering rendement suikerbietenteelt Bram Hanse jaar suiker kostprijs 0 ton/ha /ton biet Ligging van deelnemende bedrijfsparen

Nadere informatie

Programma voor vandaag:

Programma voor vandaag: Aardappelteelt Programma voor vandaag: Padlet Aardappelteelt Rassenkeuze en pootgoedkwaliteit Opdrachten PowerPoint presentatie / werk in groepen Pauze 10:30 10:45 Werkgroepen No. Roepnaam Tv Achternaam

Nadere informatie

Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien

Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien Speciaal pillenzaad is niet altijd rendabel Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien Hervorming van de suikermarkt dwingt telers alle variabele teeltkosten zeer kritisch tegen het

Nadere informatie

Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld

Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld Grond minder diep bewerken Een ploegdiepte van 28 tot 30 cm is gangbaar, maar niet nodig. Dieper dan 25 cm ploegen geeft geen hogere opbrengst. In het voorjaar

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 LOOFDODEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 LOOFDODEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN. www.dlvplant.nl

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN. www.dlvplant.nl KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!

Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld! Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld! Onkruidbestrijding vormt in suikerbieten ongeveer 20 procent van de teelt. Door kritisch te zijn op de middelenkeuze, de doseringen en het moment van toepassen,

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met micro-organismen,

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS

Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS Telen = één, verkopen = twee Contracten Vrije markt Marktkennis: POMMAK, studieclub, aardappelpraatje, Termijnmarkt Vrije markt

Nadere informatie

Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen

Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen Project in opdracht van HPA Ing. K.H. Wijnholds en Ir. J.A. Booij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Programma voor vandaag:

Programma voor vandaag: Aardappelteelt Programma voor vandaag: Kennismakingsgesprek Project (vak) Aardappelteelt programma Aardappelteelt inleiding Artikel en vragenlijst Hybride aardappelen uit zaad de toekomst PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten

Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten Effecten van grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap Auteurs :Pieter van Reeuwijk, Peter Roelofs Auteurs :Vivian Hendriks Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Opbrengstmeting op rooiers en combines. Succesvol data oogsten voor een hogere opbrengst

Opbrengstmeting op rooiers en combines. Succesvol data oogsten voor een hogere opbrengst Opbrengstmeting op rooiers en combines Succesvol data oogsten voor een hogere opbrengst Meten is weten Het eeuwenoude gezegde meten is weten kent iedereen. Door te meten kunt u controleren, vergelijken,

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen. A. Wolfs (HLB), H. de Boer (DLV) & C.B.

Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen. A. Wolfs (HLB), H. de Boer (DLV) & C.B. Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen A. Wolfs (HLB), H. de Boer (DLV) & C.B. Bus (PPO) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 510324

Nadere informatie

Boerenexperiment No 4 aanvulling

Boerenexperiment No 4 aanvulling Boerenexperiment No 4 aanvulling Aardappels op zware grond, aanvulling op rapport Aanvulling en Resultaten en ervaringen van de groenbemestervelden op zware klei, najaar 2012 Achtergrond De toepassing

Nadere informatie

Gladiolen Bakkenproef 2011

Gladiolen Bakkenproef 2011 Gladiolen Bakkenproef 2011 Opzet: Doel: Mei geplant, oktober geoogst 90 bollen per m2 Teelt in handen van gespecialiseerde teler Geen chemische onkruidbeheersing, handmatig Grondsoort: lichte-, Calciumrijke

Nadere informatie

- 1 - Informatie over het bedrijf van Jaap Dogterom dochters van 15 en 18 jaar.

- 1 - Informatie over het bedrijf van Jaap Dogterom dochters van 15 en 18 jaar. 44 Voor het maken van deze opgave moet je eerst alle gegevens over het akkerbouwbedrijf van Jaap Dogterom invullen in de Excel-begroting, versie 8 of hoger die bij deze serie boeken hoort. Als je dat gedaan

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers.

Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers. Achtergrondinformatie bij het artikel: Rooikosten verlagen door het beter benutten van rooiers en kippers. Dit document is opgesteld als achtergrondinformatie bij het artikel Lagere rooikosten bij betere

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkelingsplan. Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta

Bedrijfsontwikkelingsplan. Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta Bedrijfsontwikkelingsplan Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta Opdrachtgever Naam : B.A. de Boer Postadres : Hoofdstraat 28, 9686

Nadere informatie

Kansrijke teelt van vlas voor een gezonde bodem

Kansrijke teelt van vlas voor een gezonde bodem Kansrijke teelt van vlas voor een gezonde bodem www.vandebiltzadenvlas.com Langeweg 26 4541 PC Sluiskil info@vandebiltzadenvlas.com The Netherlands Tel. +31 115 471922 Fax. +31 115 472229 1. Introductie

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon

Onderzoeksverslag. Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon Onderzoeksverslag Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon Titelblad Auteur: Marina de Rooij, Albert Ruben Ekkelenkamp, Michiel Sinkgraven Titel: Onderzoeksverslag Ondertitel:

Nadere informatie

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik??

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Road map Klimaatvriendelijk: carbon footprint Wat is carbon footprint? Wat is klimaatneutraal? Broeikasgassen en akkerbouw Het project boerenklimaat.nl Perspectief

Nadere informatie

Satellietbedrijf Graveland

Satellietbedrijf Graveland Satellietbedrijf Graveland Rapportage 2016 Algemeen Bedrijfsgegevens Naam:Firma Graveland Adres: Bosweg 5A, 7958 PZ Koekange Het bedrijf van Wout Graveland telt circa 100 stuks melkkoeien en 65 stuks jongvee.

Nadere informatie

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010

SPNA SPNA. Laboratorium. Directzaai. Directzaai 12-1-2011. Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 2003 2010 12-1-211 SPNA Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw: 12-1-211 Minimale grondbewerking in het Oldambt Ervaringen SPNA 23 21 Masterclass Niet-Kerende Grondbewerking Jaap van t Westeinde www.spna.nl

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer. Henk Kloen. Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer

Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer. Henk Kloen. Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Henk Kloen Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Wat

Nadere informatie

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien.

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. NutriNorm.nl Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. Wij werken samen met onze kennispartners: Eurofins Agro, WageningenUR, Louis Bolk

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen Eiwitgewassen Eiwitrijke gewassen Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja Voordelen luzerne Nadelen luzerne Positief effect op bodemstructuur Droogteresistent door diepe beworteling Nalevering N: 60

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

DE IMPACT VAN OMSCHAKELEN OP MIJN BEDRIJFSVOERING. Lieven Delanote Inagro Sander Van Haver Bio zoekt Boer Ignace Deroo Boerenbond

DE IMPACT VAN OMSCHAKELEN OP MIJN BEDRIJFSVOERING. Lieven Delanote Inagro Sander Van Haver Bio zoekt Boer Ignace Deroo Boerenbond DE IMPACT VAN OMSCHAKELEN OP MIJN BEDRIJFSVOERING Lieven Delanote Inagro Sander Van Haver Bio zoekt Boer Ignace Deroo Boerenbond EEN VOORBEELD Boerderij Jan en Rita - 30 ha - 7,5 ha prei verse markt -

Nadere informatie

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen FOCUS AARDAPPELEN Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 INHOUD 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen 3.1 Vroege aardappelen

Nadere informatie

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Rapportage van de Afzet- en Teeltknelpunten bij a) Langwerpige radicchio, b) Grootbladige spinazie, c) Salatrio, d) Wortelpeterselie C. van Wijk PPO-agv, Lelystad Praktijkonderzoek

Nadere informatie

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 15

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 15 CSPE GL 2010 landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw minitoets bij opdracht 15 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Bij Jan Coenegrachts in Riemst Sector op positieve manier naar buiten brengen

Bij Jan Coenegrachts in Riemst Sector op positieve manier naar buiten brengen Belgian Potato Quality Award 2007-2008 Bij Jan Coenegrachts in Riemst Sector op positieve manier naar buiten brengen Voor de vierde maal wordt de Belgian Potato Quality Award (BPQA) georganiseerd. De verschillende

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Onderwerpen. Veranderingen en uitdagingen. Proefopzet BASIS (1) 1/12/2011. Proefopzet BASIS Resultaten 2009-2010 Eerste bevindingen

Onderwerpen. Veranderingen en uitdagingen. Proefopzet BASIS (1) 1/12/2011. Proefopzet BASIS Resultaten 2009-2010 Eerste bevindingen 1/12/211 Onderwerpen Masterclass NKG 13 januari 211 Derk van Balen (derk.vanbalen@wur.nl) Proefopzet BASIS Resultaten 2921 Eerste bevindingen Veranderingen en uitdagingen Meer bodembedekking, gbm overwinteren,

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER Pagina 1 van 10 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de grootst

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER

ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER ORGANISCHE STOF: WAT LEVERT HET OP? KOSTEN EN BATEN VAN ORGANISCHE STOF VOOR DE AKKERBOUWER Masterplan Mineralenmanagement INLEIDING Organische stof in de bodem staat sterk in de belangstelling. Organische

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2012-2013 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

Frank Weersink 26-2-2015

Frank Weersink 26-2-2015 Voorstellen Frank Weersink Inhoud Aanleiding Kosten Voorbereidingen voor weiden Voor-& nadelen Dagelijks omweiden Beweidingsplan Materialen Tools - Farmwalk- Platemeter Grasbehoefte Financieel Verliezen

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad en bestaat uit 3 opgaven met in totaal 18 vragen.

Dit examen bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad en bestaat uit 3 opgaven met in totaal 18 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 9:00 11:00 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad en bestaat

Nadere informatie

Verbeter de bodem Blijf ervan af!

Verbeter de bodem Blijf ervan af! Verbeter de bodem Blijf ervan af! Combinatie rijpaden en gereduceerde grondbewerking Wijnand Sukkel, Wiepie Haagsma Derk van Balen, e.a. Grondbewerking en bodemverdichting Hoofdgrondbewerking o.a. ingezet

Nadere informatie

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw Jan Bokhorst Geert-Jan van der Burgt Gefinancierd door: 2012 Louis Bolk Instituut Organische stofbeheer en stikstofleverend

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Bedrijfsplan

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Bedrijfsplan Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 05-02-2016 Bedrijfsplan Familie Smolders Esbeek V.O.F. Groenstraat 28 / 28 B 5085 EE Esbeek Bedrijfsplan samengesteld door: Ing E. Smolders Smolders AGRO Advies Kattenbos

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2015-2016 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Pagina 1 van 5 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de grootst

Nadere informatie

Bodemmonster Bodemmonster

Bodemmonster Bodemmonster Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting Bodemmonster Bodemmonster Belangrijk om te weten: Fosfaat laag: voldoende bemesten Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen Magnesium laag: bijsturen

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

Minimaliseren van zwarte vlekken op wortelen.

Minimaliseren van zwarte vlekken op wortelen. Minimaliseren van zwarte vlekken op wortelen. Pagina 1 van 13 Dit is het verslag van het onderzoek wat afgelopen seizoen uitgevoerd is door Hagranop bv en Innoventis bv. Het onderzoek is gedaan om meer

Nadere informatie

Oosterwold informatiebijeenkomst

Oosterwold informatiebijeenkomst Roy Michielsen Oosterwold informatiebijeenkomst - 1 - Inhoud Wie is ERF Teeltcyclus en belang van de bodem Voedselveiligheid Afspraken Contact - 2 - ERF: van bioland tot stadsrand Afkorting voor Exploitatie

Nadere informatie

Werkdocument 1975-496 Bbp BEGROTINGSUITGAVEN PAKHUIS- EN VERKOOPKOSTEN

Werkdocument 1975-496 Bbp BEGROTINGSUITGAVEN PAKHUIS- EN VERKOOPKOSTEN Werkdocument 1975-496 Bbp BEGROTINGSUITGAVEN PAKHUIS- EN VERKOOPKOSTEN -- 1. 'I b I. Inleidlk.--- In deze nota is een prognose gegeven over 1975 van de begrotingsuitgaven van de post pakhuis- en verkoopkosten

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Gewasoptimalisatie, daar staan wij voor

Gewasoptimalisatie, daar staan wij voor Gewasoptimalisatie, daar staan wij voor Rudi Vandewiele GSM 0492/63 73 83 E-mail rudi.vandewiele@tacocvba.be Luc De Reycke GSM 0477/60 97 17 E-mail luc.de.reycke@tacocvba.be Liesbet Bruyneel GSM 0497/837675

Nadere informatie

Ruwvoeravond. Passen alternatieve gewassen bij u?

Ruwvoeravond. Passen alternatieve gewassen bij u? Ruwvoeravond Passen alternatieve gewassen bij u? Hoornaar, 16 feb 2017 Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt Planmatig werken aan een optimale(ruwvoer)opbrengst door te sturen op bodem en gewas +2.000 kg ds Wat

Nadere informatie

Automatisering in de vollegrondsgroenten

Automatisering in de vollegrondsgroenten Automatisering in de vollegrondsgroenten Inventarisatie bij landelijke gewascommissies vollegrondsgroente Bron Kwin 2009. Nico Bakker LTO Groeiservice Gewasmanager Vollegrondsgroente December 2009 LTO

Nadere informatie

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt April 2007 Gefinancieerd door Productschap Tuinbouw Uitgevoerd door: Ing. Bart Vromans Bart.vromans@lucel.nl INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Plan van aanpak

Nadere informatie

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker C. Meijer BV Lady Anna Willem in t Anker Historie CMK 2001-022-033 Doel: goed bewaarbaar frietras met goede verwerkingseigenschappen Oogst 2009 eerste pootgoed productie buiten kweekbedrijf Oogst 2014

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Bestemd voor: Gebruikers die Online teeltgegevens invoeren in Agrovision. Inleiding: Met deze handleiding wordt u stap voor stap door het programma

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland.

Nieuwsbrief 13. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland. Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland. Op de zandgrond in Zuidoost Brabant heeft er in 2012 een boerenexperiment met NKG plaatsgevonden op een perceel aardappelen met als

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

3 november 2011 Ben Rooyackers

3 november 2011 Ben Rooyackers 3 november 2011 Ben Rooyackers Mestac, mestproducenten coöp. Afzet drijfmest (300.000 ton/jaar) Vooraf gemaakte afspraken Faciliteert mestverwerking; Begeleiding, stimulering gebruik nieuwe generatie meststoffen

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Pagina 1 van 6 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 november 2012 Martien Voskuilen, Jan Luijt Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde

Nadere informatie

Paraplu Bulletin. Nieuwsbulletin. Kwaliteit komt voor Kwantiteit! Advies op maat! November 2015

Paraplu Bulletin. Nieuwsbulletin. Kwaliteit komt voor Kwantiteit! Advies op maat! November 2015 Paraplu Bulletin November 2015 Nieuwsbulletin Voor u ligt ons nieuwe Paraplu Bulletin. Ten Brinke b.v. zal u vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van nieuwe en actuele zaken binnen ons bedrijf. Juist

Nadere informatie

26/05/11 HET RENDEMENT VAN GPS. Het rendement. Het rendement

26/05/11 HET RENDEMENT VAN GPS. Het rendement. Het rendement HET RENDEMENT VAN GPS 2 Voordelen GPS: Berekenbare besparingen Niet in rekening te brengen besparingen Knelpunten wegwerken 26/05/11 Berekenbare besparingen Plantgoed Sproeistoffen Bemesting Brandstof/machinekost

Nadere informatie

Ziekten en plagen; aardappel en prei problematisch

Ziekten en plagen; aardappel en prei problematisch Paulien van Asperen en Ben Klein Swormink Ziekten en plagen; aardappel en prei problematisch De bestrijdingsmogelijkheden van ziekten en plagen in de biologische teelt zijn zeer beperkt. Daarom ligt de

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Resultaten onderzoek 2013 Gerard Meuffels Rijenbemesting Betere benutting van nutriënten en verkleinen van het risico van uitspoeling / afstroming Kunstmeststoffen reeds gangbare praktijk (o.a. mais) Stikstof:

Nadere informatie

Kostprijsanalyse. Aardappelen

Kostprijsanalyse. Aardappelen Kostprijsanalyse Aardappelen April 2010 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Eline de Regt Joeri Deuninck Kostprijsanalyse Aardappelen Eline de Regt, Joeri Deuninck April 2010

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan 2011

Gewasbeschermingsplan 2011 Preventie Gewas: Logboek 1. Grondgebonden ziekten / plagen. 2. Goed uitgangsmateriaal. 3. Rassenkeuze. 4. Bedrijfshygiëne Afdekken afvalhopen Reinigen machines 5. Aaltjes beheersstrategie. 6. Vrucht- en

Nadere informatie

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Inleiding In 2007 werd door SPNA op de locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Munnekezijl, een proef uitgevoerd

Nadere informatie

9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro)

9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro) 9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro) Samenvatting Pootgoed wordt bewaard bij lage temperatuur. Dit heeft o.a. voordeel naar een maximale kiemrust, tragere fysiologische

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Productie van biobrandstof uit koolzaad

Productie van biobrandstof uit koolzaad Productie van biobrandstof uit koolzaad Stijn Windey Inhoud Koolzaad als brandstof KOBRA: ALT demonstratieproject koolzaadbrandstoffen Energiekenniscentrum 2 Inhoud Koolzaad als brandstof KOBRA: ALT demonstratieproject

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan 2014

Gewasbeschermingsplan 2014 Gewas: Consumptie aardappelen 1. Grondgebonden ziekten / plagen. 2. Goed uitgangsmateriaal. Aardappelcysteaaltjes, graslandschurft. Rhizoctonia op zandkavel. Pootgoed met NAK certificaat en behandeling

Nadere informatie

Rendabiliteit bij Bintjes

Rendabiliteit bij Bintjes Departement Agro- en Biotechniek 3 de jaar Bachelor Agro- en Biotechniek Landbouw - Akkerbouw Rendabiliteit bij Bintjes CAMPUS Geel Saelens Wouter Academiejaar 2008-2009 VOORWOORD Zowel thuis als op mijn

Nadere informatie

Workshop Beheersing Erwinia bij de afsluitende bijeenkomst van de Pootaardappelacademie op 14 november 2011.

Workshop Beheersing Erwinia bij de afsluitende bijeenkomst van de Pootaardappelacademie op 14 november 2011. Workshop Beheersing Erwinia bij de afsluitende bijeenkomst van de Pootaardappelacademie op 14 november 2011. Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de Pootaardappelacademie zijn twee workshops gehouden

Nadere informatie