Jaargang 4 nummer 6 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 4 nummer 6 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Maart 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 4 nummer 6 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Maart 2013 Belangrijke data zijn te vinden in de kalender op de website. Beste ouders, verzorgers, Deze week zijn de voortgangsbesprekingen weer gehouden. Deze geven een goed beeld van de prestaties van uw zoon of dochter zodat we nu al met u kunnen bespreken of uw kind dit schooljaar kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Het is natuurlijk altijd een domper als de mentor met u en uw kind het gesprek moet voeren dat het beter is het jaar over te doen of af te stromen naar een andere opleiding omdat het niveau toch niet haalbaar blijkt. Wat in eerste instantie een domper is kan op termijn ook een zegening blijken. Als je qua capaciteiten het niveau niet aankan loop je immers steeds op je tenen. Het is prettig om goede cijfers te scoren en te voelen dat je de leerstof begrijpt en ermee kunt spelen. Dat is wat we elke leerling op het Antonius willen bieden: een leerroute naar het diploma maar ook een plek waar je je goed voelt. Een opleiding die past bij je capaciteiten. Dat betekent ook dat we als we denken dat een kind het wel in zich heeft maar op dit moment de inzet en werkhouding mist, inzetten op verbetering hiervan. Dat kan door een goed gesprek, extra begeleiding door zorgondersteuner of een docent maar ook door duidelijke eisen te stellen. Een voorbeeld hiervan leest u verderop in de nieuwsbrief m.b.t werkhouding in 5 VWO. Na de Pasen gaan we starten met de examentraining voor onze examenkandidaten. Het is immers zo weer meivakantie. De meivakantie duurt dit jaar twee weken. Leuk voor de leerlingen maar ook lastig voor de examenkandidaten. Zij moeten de focus op het examen, dat meteen start na de meivakantie, vasthouden. Om leerlingen daar een handje bij te helpen biedt Studiekring een huiswerkbegeleidingstraject aan tijdens de vakantie. Daar kan uw kind 4 dagen per week in een rustige omgeving werken aan de examenvoorbereiding. Een brief hierover krijgt u via toegestuurd. U kunt de brief ook terugvinden op de website onder praktische info ouders brieven. In deze nieuwsbrief treft u tenslotte informatie aan over de nieuwe telefooncentrale die wij per 28 maart 2013 in gebruik nemen. Namens alle docenten wens ik de examenleerlingen een succesvolle voorbereiding van het examen toe en u allen een mooi paasweekend. Ank Brent Locatiedirecteur 1

2 Personalia De afgelopen periode is de teamleider HAVO, mevrouw Carletti, een aantal weken wegens ziekte vervangen door mevrouw M. van der Meer. Gelukkig is mevrouw Carletti weer herstelt en zij zal na de Pasen haar taken weer op zich nemen. Momenteel wordt dhr. Shankar wegens ziekte vervangen door dhr. P. Tanamal. Dhr. Benjamens is eveneens wegens ziekte uitgevallen. Zijn examenklassen zijn overgenomen door dhr. P. Over. Dhr. Benjamens hoopt in de loop van de maand zijn taken te hervatten. De heer Edward Ogunde is sinds februari onze nieuwe language assistent English. Hij is een native speaker en hij wordt ingezet om leerlingen te helpen met Engels. In overleg met de docent Engels kunnen leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Op het rooster van EOE (zie schoolsite) is te zien op welke momenten de heer Ogunde beschikbaar is. Indien ouders of leerlingen hiervan gebruik willen maken, kunt u contact opnemen met de mentor of de docent Engels. Bereikbaarheid Antoniuscollege Gouda Om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren investeert het Antoniuscollege Gouda in een nieuwe telefooncentrale. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de verbeteringen en veranderingen in onze telefonische bereikbaarheid. Op donderdag 28 maart zal de nieuwe centrale in gebruik worden genomen. Ons telefoonnummer blijft hetzelfde: Die dag zullen wij s ochtends vanaf uur een half uur niet bereikbaar zijn. De school is te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen uur en uur. Als u de school belt dan krijgt u eerst een keuzemenu te horen met 2 keuzemogelijkheden: 1. Toets 1 voor het melden van absenten, u wordt doorverbonden met de administratie en indien alle lijnen bezet zijn, krijgt u tijdens het wachten een muziekje te horen en tevens hoeveel wachtenden er nog voor u zijn. 2. Toets 2 voor de telefoniste, u wordt dan doorgeschakeld naar de telefoniste en ook hier geldt dat indien alle lijnen bezet zijn, u tijdens het wachten een muziekje te horen krijgt en tevens hoeveel wachtenden er nog voor u zijn. Indien u een docent of mentor wilt spreken, dan kunt u het beste via de mail de betrokken docent of mentor benaderen. Doet u dat bij voorkeur met een CC aan de teamleider onder wiens verantwoordelijkheid uw kind valt. In principe zal de docent/ mentor binnen twee werkdagen reageren op uw mail. Ook kunt u onze telefoniste vragen om de desbetreffende docent/mentor een sturen met het verzoek om u terug te bellen op het door u opgegeven nummer. Aangezien docenten in het algemeen voor de klas staan zullen de telefonistes u niet kunnen doorverbinden. De mailadressen van de medewerkers kunt u vinden op de website. De zorgcoördinator, Swintha Hordijk, krijgt een rechtstreeks telefoonnummer: Zij is daar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken tussen uur en uur. Indien zij in (telefonisch) gesprek is, wordt u doorgeschakeld naar de telefoniste. Wij menen dat met deze vernieuwingen onze telefonische bereikbaarheid sterk zal verbeteren. Aanmelden 10 minuten gesprekken 8 april 2013 Maandagavond 8 april zijn er weer 10 minuten gesprekken. U kunt met het inschrijfformulier aangeven welke docenten u zou willen spreken. Dit formulier wordt uitgereikt aan de leerlingen en het is beschikbaar op de schoolsite. Deze ouderavond was oorspronkelijk niet bedoeld voor de ouders van examenleerlingen 5h en 6v omdat er nog een herkansingsronde is. We hebben alsnog besloten om 8 april ook voor deze jaarlagen beschikbaar te maken. 2

3 Beoordeling van de mentor Op maandag 25 en dinsdag 26 maart zijn de derde voortgangsbesprekingen geweest. De mentor heeft een beoordeling van de vorderingen beschreven en deze wordt net voor of net na de Pasen uitgereikt aan de leerlingen. Bij de beoordeling hoort ook een overzicht van de cijfers. Vanaf komend schooljaar wordt dit cijferoverzicht niet meer uitgereikt. We gaan er dan vanuit dat de permanente toegang tot ouderportaal voldoende is. Het is uiteraard altijd mogelijk om een overzicht aan te vragen bij de mentor. De beoordeling van de mentor is een samenvatting en de beschrijving geeft aan wat de prognose is voor komend schooljaar. Het is van groot belang dat u de beschrijving en de bijbehorende mogelijkheden begrijpt. Indien u hier vragen over hebt, kunt u terecht bij de mentor. Vorderingen 5 vwo en aanpak voor de komende periode Naar aanleiding van de vorige voortgangsbesprekingen in januari 2013 is besloten tot een verscherping van de controle op studiegedrag. Met het rode kaarten systeem is een vorm gekozen om leerlingen duidelijker te maken wat gewenst studiegedrag is. Wanneer een leerling hier niet aan zou voldoen, dan zou er geen discussie in de klas worden gevoerd maar bij de teamleider. Het doel hiervan was de beschikbare leertijd in de klas beter te benutten. Bij de evaluatie van de vorderingen van 5 vwo is gebleken dat 20% van de leerlingen die echt op het vwo thuishoren, op doubleren staat. Ook is gebleken dat een deel van de leerlingen het prettig vindt dat er hoge verwachtingen worden gesteld en dat een deel veel moeite heeft de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te nemen. Het effect van het rode kaarten systeem is daarom onvoldoende geweest. Voor de komende periode hebben de docenten van 5 vwo afgesproken om nog scherper de hoge verwachtingen duidelijk te maken. Wanneer het huiswerk of het gedrag niet voldoet aan de gestelde eisen, zal daar direct op worden gereageerd met een maatregel. Standaard geldt dat de leerling uit de les wordt verwijderd en dat de leerling zich meldt bij de teamleider. De leerling krijgt dan direct een vierkant rooster opgelegd tot er voldaan is aan de eisen. Een vierkant rooster betekent van 8:00 uur tot 16:20 uur op school werken aan de leerstof. Op deze wijze zal de beschikbare leertijd in de klas niet langer opgaan aan lesverstoringen. Het urgentiebesef om de beschikbare leertijd beter te gebruiken is onvoldoende aanwezig. De toetsen in de komende periode zullen steeds omvangrijker en moeilijker worden, daarom is het van groot belang dat de leerlingen zich bewust zijn van wat er van hen verlangd wordt. Dat geldt voor de leertijd in de klas, maar ook daar buiten. Het vwo is ingericht op de aanname dat ongeveer de helft van de studielast in lestijd is omgezet en de andere helft zelfstudie betreft. De wet schrijft voor dat de bovenbouw vwo 4800 studielasturen moet bevatten. In 4vwo en 5 vwo is er 2000 uur lestijd en in 6 vwo 700 uur. Dat betekent dat de overheid er vanuit gaat dat er 2100 uur zelfstudie gemaakt wordt. In verhouding is dat 800 uur zelfstudie in 4v en 5v, in 6v is dat 500 uur. Met een schooljaar van 40 weken is de gemiddelde hoeveelheid zelfstudie 20 uur per week. Met gemiddeld 25 klokuur lestijd per week zou de gemiddelde 5 vwo leerling dus nog 20 uur per week aan zelfstudie dienen te besteden. Dat is elke schooldag 4 uur. Hoeveel tijd besteedt uw zoon of dochter aan zelfstudie? Leerlingen die al hard werken zijn er zeker en die houding willen we prijzen. Daar willen docenten graag een stap extra voor zetten. Aan de docenten 5 vwo worden terecht ook hoge verwachtingen gesteld, maar het gebrek aan zelfstudie kan een docent alleen benoemen en coachen. De verantwoordelijkheid voor wat er in de les gedaan wordt ligt in eerste instantie bij de docent en dat wat buiten de les gedaan wordt, ligt bij de leerling. Docenten, mentor en ouders kunnen de leerling 3

4 hoogstens wijzen op wat er nodig is, hoe dat aangepakt kan worden en waarom het nodig is. Of de leerling daar ook echt wat mee doet, is uiteindelijk aan de leerling zelf. Dit betoog kunt u zien als een oproep om met elkaar in gesprek te gaan over hoe uw zoon of dochter omgaat met de beschikbare leertijd. Ik zie een bijbaan op zaterdag of donderdagavond als een gezonde keuze voor een leerling van 16 of 17 jaar, maar waar ligt de grens? Hoeveel van de week kan er besteed worden aan geld verdienen? Voor de komende periode gaat de lat verder omhoog zodat we de leerlingen verantwoord op examenniveau gaan brengen. Nu investeren zodat we over jaar kunnen gaan oogsten met mooie examenresultaten, dat is in ieders belang. J. Bode, teamleider vwo 5 havo en 6 vwo De examenleerlingen havo en vwo hebben na de Pasen de tweede herkansingsronde. De PWSpresentaties op 5 april is daarna het laatste dat met de schoolexamens te maken heeft en dan kan het vizier volledig op het eindexamen worden gericht. Examensimulatie Tot aan de meivakantie zijn er examentrainingen en de vier algemene trainingen waar al eerder over is bericht. Ik som ze nog even op: 1 stressreductie en positief denken; 2 lezen van complexe teksten; 3 antwoorden formuleren op inzichtvragen; 4 plannen en effectief studeren. In week 15 en week 16 hebben de leerlingen de keuze of zij het lesrooster volgen of dat zij deelnemen aan de examensimulatie. Het doel van de simulatie is dat wat een leerling heeft geleerd bij de trainingen kan gaan toepassen in de examenzaal. Per leerling is het verschillend waarom een simulatie zinvol kan zijn. Daarom is het verstandig vooraf te overleggen met de mentor en de docenten. Een leerling bepaalt dus zelf welk oud-examen gemaakt gaat worden. Na de simulatie kan de leerling met de docent bespreken hoe het is gegaan. HAVO Examen simulatie Datum Tijd Gymzaal Vak maandag 8 april 13:30 16:30 van Hooff Management & Organisatie dinsdag 9 april 09:00 11:30 De Goeij Tekenen 13:30 16:30 van Hooff Nederlands woensdag 10 april 09:00 11:30 De Goeij Duits 13:30 16:30 van Hooff Wiskunde A en Wiskunde B donderdag 11 april 09:00 12:00 De Goeij Geschiedenis 13:30 16:30 van Hooff Scheikunde vrijdag 12 april 13:30 16:00 De Goeij Frans maandag 15 april 12:15 12:45 van Hooff Instructie CE (voor iedereen) 13:30 16:30 De Goeij Biologie woensdag 17 april 09:00 12:00 van Hooff Aardrijkskunde 13:30 16:00 De Goeij Engels donderdag 18 april 13:30 16:30 van Hooff Economie vrijdag 19 april 13:30 16:30 De Goeij Natuurkunde N.B. Maandag 15 april is er een instructie rond de examenregels gedurende het eindexamen. Dit is een verplichte bijeenkomst voor alle 5 havo leerlingen. 4

5 Dinsdag 16 april geen simulatie i.v.m. eindcontrole SE-cijfers. VWO Examen simulatie Datum Tijd Gymzaal Vak maandag 8 april 13:30 16:30 De Goeij Nederlands dinsdag 9 april 09:00 12:00 van Hooff Aardrijkskunde 13:30 16:30 De Goeij Natuurkunde woensdag 10 april 09:00 11:30 van Hooff Tekenen 09:00 12:00 De Goeij Latijn 13:30 16:30 De Goeij Economie donderdag 11 april 09:00 12:00 van Hooff Geschiedenis 13:30 16:30 De Goeij Engels vrijdag 12 april 12:15 12:45 Van Hooff Instructie CE (voor iedereen) 13:30 16:30 Van Hooff Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C maandag 15 april 09:00 11:30 Van Hooff Duits woensdag 17 april 09:00 12:00 De Goeij Grieks 09:00 11:30 De Goeij Frans 13:30 16:30 Van Hooff Scheikunde donderdag 18 april 13:30 16:30 De Goeij Biologie vrijdag 19 april 13:30 16:30 Van Hooff Management & Organisatie N.B. Vrijdag 12 april is er een instructie rond de examenregels gedurende het eindexamen. Dit is een verplichte bijeenkomst voor alle 6 vwo leerlingen. Dinsdag 16 april geen simulatie i.v.m. eindcontrole SE-cijfers. Vierkant rooster De leerlingen die nog achterstanden hebben krijgen een vierkant rooster opgelegd tot alle onderdelen in orde zijn. Een vierkant rooster betekent van 8:00 tot 16:20 uur op school zijn. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de teamleider. Eindcontrole Schoolexamencijfers Op dinsdag 16 april wordt de ochtend gebruikt om alle SE-cijfers te controleren. Leerlingen zijn hiertoe verplicht alvorens de school de cijfers naar de inspectie worden gezonden. De leerlingen krijgen een cijferlijst die na akkoordbevinding ondertekend moet worden. In het dagrooster van 16 april zal vermeld worden welke groepen waar worden verwacht voor de cijferlijst. Indien onjuistheden worden geconstateerd, dient de leerling zelf contact op te nemen met de betreffende examendocent. De cijfers zijn nu ook in te zien via ouderportaal, er kan dus nu ook actie ondernomen worden als een cijfer niet in orde zou zijn. Studeren in de meivakantie Dit jaar hebben we twee weken meivakantie. Direct erna starten de examens. Dit is een lange periode om zelfstandig aan het werk te zijn. Daarom brengen wij graag het aanbod van Studiekring onder de aandacht waarbij gestudeerd gedurende de twee weken meivakantie op school gestudeerd kan worden. Voor de details van het aanbod en de kosten, verwijs ik naar de brief die naar u en de leerlingen is g d. De brief kunt u ook terugvinden op de website. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Studiekring. J. Bode, teamleider vwo 5

6 Vanuit het decanaat Aanmelding Erasmus Xperience Rotterdam geopend Op donderdag 16 mei aanstaande organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam een speciale themadag voor vwo-5 leerlingen. Onderwerp: de toekomst van het topvoetbal in Rotterdam. Het doel is om scholieren door middel van deze interdisciplinaire case in meerdere workshops vanuit verschillende wetenschappen naar een probleem te laten kijken. De leerlingen kunnen kiezen uit zes thema s: topsport en gezondheid, veiligheid en supportersgedrag, de functie van een stadion, de mogelijke bouw van een nieuwe De Kuip, topsport als motor voor stadsontwikkeling én het runnen van een voetbalclub. Alleen al de opening belooft veel; verschillende Feyenoord-coryfeeën en Rotterdamse bestuurders zullen aanwezig zijn. Maar -uiteraard- is het belangrijkste de inhoud. Elke bacheloropleiding is vertegenwoordigd; inspirerende sprekers zullen de leerlingen meenemen naar hun eigen vakgebied. Tijdens de Erasmus Xperience Rotterdam maken de leerlingen kennis met verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Op een interactieve manier ontdekken zij hun academische talenten. Het aantal plaatsen is beperkt: 500. We nodigen 5-vwoklassen van uw school van harte uit op deze themadag. Klassikale aanmelding is niet mogelijk; elke deelnemende leerling schrijft zich persoonlijk in. Zo kunnen zij zelf kiezen voor de workshops die zij persoonlijk interessant vinden. De leerlingen kunnen zich aanmelden via Datum: donderdag 16 mei 2013 Tijd: 9:30 16:00 Locatie: Erasmus Universiteit, campus Woudestein Doelgroep: vwo-5; alle profielen Aantal deelnemers: max. 500 Kosten: gratis Inschrijving: elke leerling persoonlijk Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Drs. Gerard Hogendoorn(010) / (06) Reminder voor examenkandidaten: Veel vervolgopleidingen hebben 1 april als sluitingsdatum voor aanmelding! Mevrouw H. de Vries, decaan Internationalisering Een aantal leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn op Internationalisering geweest naar Polen en Verona. De foto s kunt u vinden op onze website (over Antonius fotoalbums). Het verslag van de reis naar Verona kunt u vinden op de website onder nieuws. Artcadia Klas 2 havo/vwo heeft samen met elf andere scholen de finale van Artcadia (de landelijke techniek- en kunstwedstrijd Artcadia, Imagine your future bereikt. In een fictieve toekomststad doen zich vraagstukken voor op het gebied van mobiliteit, water, milieu, ruimte en gebouwen. De wedstrijd is georganiseerd door advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS, de ideële organisatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), leverancier van digitale printsystemen Canon Nederland, de kunstenaar Jean-Paul Marsman en Holland Art Gallery om jongeren van middelbare scholen te laten zien en ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is. 6

7 Artcadia is een landelijk techniek- en kunstproject voor leerlingen van 2 havo/vwo. De leerlingen bedenken samen creatieve oplossingen voor de fictieve toekomststad Artcadia. De winnende school reist met tien leerlingen en twee docenten enkele dagen naar Berlijn, waar ze ook een aantal projecten van ARCADIS bezoeken. Elke school leverde maximaal vier werkstukken in. Zo ook onze school o.l.v. Jeroen Hoebergen en Hein Vink, docenten natuurkunde en Caro Ebskamp, docent kunst. Er zijn ongeveer tweehonderd maquettes, schilderijen, multimedia en andere creatieve uitingen binnengekomen. Die zijn door een deskundige jury beoordeeld en daaruit zijn de twaalf finalisten gekozen. Onze groep werkt, net als de andere finalisten, hun project de komende weken verder uit en geeft tijdens de feestelijke finale een presentatie. Dat gebeurt op vrijdag 12 april bij de TU in Eindhoven onder leiding van presentator Valerio. Wij zijn natuurlijk reuze trots op onze leerlingen! De ouders ontvangen binnenkort een brief met informatie over de reis naar Eindhoven. Mw. C. Ebskamp 7

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013

Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Jaargang 4 nummer 5 NIEUWSBRIEF AntoniusContact Februari 2013 Belangrijke data: Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari Klankbordavond dyslexie Dinsdag 26 t/m donderdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

AGENDA CURSUS 2015 2016

AGENDA CURSUS 2015 2016 AGENDA CURSUS 2015 2016 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele agenda verwijzen we u naar www.wimgertenbachcollege.nl AUGUSTUS 2015 dinsdag 18 augustus 2015 start cursus, kennismaking, ophalen

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30

Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30 Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30 Bijeenkomst 3 Woensdag 6 mei 08:30 11.00 Bijeenkomst

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Na vmbo-t 4 naar havo 4

Na vmbo-t 4 naar havo 4 Na vmbo-t 4 naar havo 4 decaan vmbo-t: Kitty Bijenhof (bye@hermannwesselinkcollege.nl) teamleider havo 123 en vervangend teamleider havo bovenbouw : Yvette Thorn (tho@hermannwesselinkcollege.nl) Emmie

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Eindexamens 2015. De data en eisen

Eindexamens 2015. De data en eisen Eindexamens 2015 De data en eisen Maart 2015 Toetsperiode 2 Rekentoets 16 20 maart Vanaf 17 maart Examenkrant is in maart uitgedeeld aan alle leerlingen / www.mijneindexamen.nl voor een digitaal overzicht

Nadere informatie

Dinsdag 3 maart 19.30-21.00 Informatieavond voor ouders groep 8 (een aantal docenten en mentoren svp aanwezig)

Dinsdag 3 maart 19.30-21.00 Informatieavond voor ouders groep 8 (een aantal docenten en mentoren svp aanwezig) Programma na voorjaarsvakantie tot meivakantie Kalenderweek 10 2 maart 9 de en 10 de uur Bijeenkomst examendocenten over eindexamentrainingen 3 maart Meeloopdag toekomstige leerlingen 3 maart 9 de en 10

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers,

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers, Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4 Amsterdam, 14 april Betreft: belangrijke data examens Geachte ouders/verzorgers, Het eerste gedeelte van het examen, de praktijk examens, zitten er (bijna)

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

INFORMATIE. De tweede. fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE. De tweede. fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE De tweede fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL VESTIGINGSDIRECTEUR dhr. P. Durieux T Bornego (0513) 80 18 26 T Privé (0527) 61 51 44 E pdurieux@bornego.nl INHOUD DE TWEEDE

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Programma maandag 6 oktober

Programma maandag 6 oktober Programma maandag 6 oktober Lesplein TL en Handel Administratie Boekje Programma Toetsing en Afsluiting Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal schriftelijk en praktisch examen Informatie

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 JAARAGENDA 2014-2015 1 34 MAANDAG 18-8-2014 ZOMERVAKANTIE (t/m 22-08-2014) DINSDAG 19-8-2014 WOENSDAG 20-8-2014 DONDERDAG 21-8-2014 VRIJDAG 22-8-2014 Vrijdag 22 augustus: bijeenkomst nieuwe docenten met

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AntoniusContact April 2015

NIEUWSBRIEF AntoniusContact April 2015 NIEUWSBRIEF AntoniusContact April 2015 Beste ouders/verzorgers, Een eigen schoolkrant! Het Antonius heeft een eigen schoolkrant: ACG News! Mohamed El Majoubi en Sanne van Buuren uit 2vH namen het initiatief.

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

Informatieavond. Havo 4 2011-2012

Informatieavond. Havo 4 2011-2012 Informatieavond Havo 4 2011-2012 Examendossier 1: Algemeen examenreglement 2: Regels m.b.t. onregelmatigheden 3: Procedure bij onregelmatigheden 4: Overgangsnormering Enkele vakken sluiten af met een schoolexamencijfer

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Nummer 2 12 september 2013

Nummer 2 12 september 2013 Nummer 2 12 september 2013 16/9 Ma 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1A t/m 1E 17/9 Di 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1F t/m 1J 18/9 Wo 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 3 19/9 Do

Nadere informatie

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2013 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2013. Inhoudsopgave EXAMENTRAINING... 3

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Informatieavond vwo 3. op 1 september 2015

Informatieavond vwo 3. op 1 september 2015 Informatieavond vwo 3 op 1 september 2015 Wie is wie? Locatie-assistentes: mevr. Parera, mevr. Terinathe Coördinator: mevr. De Jong Mentoren: bmm, ohu, ryp, enwm, ber Decaan: mevr. Beijert Coördinator

Nadere informatie

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas Vossiusgymnasium Examenreglement Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas 2011 2012 Vossiusgymnasium 4 e klas cursus 2011-2012 Inhoud : blz.1 1. PTA-rooster blz. 2 2. Examenreglement blz. 3 t/m 8 3. Bijlage 1:

Nadere informatie

Informatieavond. Klas 6

Informatieavond. Klas 6 Informatieavond Klas 6 Programma Welkom Definitieve keuze met alternatieven, Eveline Slijngard, decaan Algemene voorlichting over klas 6, Pauline Scheltema, teamleider klas 5 en 6 Kennismaken met de mentor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Studieplanner Examenklassen

Studieplanner Examenklassen Studieplanner Examenklassen Jaarlaag: 5 Havo Vak: Duits Toetsperiode 1 Week Vaklessen Vakles / opdrachten Extra 36 Kap. 7 1-6 : Bespreken jaarprogramma Starten lezen Leren woorden N-D 1 e helft 37 Kap.

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL / mavo + Dhr. Derks Mentor 2T1 (002) Dhr. Hofman Mentor 2T2 (007) Dhr. Oplaat Mentor 2T3

Nadere informatie

Informatiegids examens 2014

Informatiegids examens 2014 Informatiegids examens 2014 Maart 2014 HAVO / VWO Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2014 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie