Hoe de inbreng van zijn media bureau maximaliseren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe de inbreng van zijn media bureau maximaliseren?"

Transcriptie

1 1. Inleiding p Taken van het mediabureau p Algemeen p Communicatiestrategie p Mediastrategie p Tactische media planning p Media-aankoop en onderhandelingen p Balans van de mediacampagnes p Opleiden en informeren p Naar keuze p Aanbeveling van bijkomende communicatie-kanalen p Internationale coördinatie p Return on investments en modelling p Bijdragen aan de samenhang en goede werking van de markt p Relatie met de «procurement» departementen en auditeurs p Procurement p Financiële auditeurs p Gespecialiseerde media auditbedrijven p. 5 Hoe de inbreng van zijn media bureau maximaliseren? Praktische handleiding 3. Verbintenis van het mediabureau p Objectiviteit van de aanbevelingen p Financiële transparantie p Maximale betrokkenheid p Respecteren van de vertrouwelijkheid p Medewerking met andere partners van de adverteerder p Wederzijdse en objectieve evaluatie p Billijke remuneratie p Evenwichtig contractueel kader p. 12 Bijlagen p. 12 Code of conduct in case of a media agency competition p. 13 Met de steun van de UBA Agences membres p. 16

2 Hebben bijgedragen tot de uitwerking van deze gids, voor de UMA : Dominique De Ville (OmnicomMediaGroup/OMD) François Chaudoir (Space) Michel de Bodt (Mecglobal) Pierre-Alain Turbang (Initiative). Voorafgaande opmerking : Dit informatief document is door de UMA opgemaakt, met de steun van de UBA, ter attentie van hun leden. De prijzen, de commerciële voorwaarden zoals marges, kortingen, enz en de wijze waarop deze worden vastgelegd, moet bilateraal en in alle vrijheid door de contractpartijen bepaald worden.

3 1. Inleiding Bij het opstellen van deze handleiding hielden de UMA, met de steun van de UBA, steeds voor ogen een lijst op te maken van de belangrijkste stappen die kunnen genomen worden om de relatie tussen de adverteerder en zijn mediabureau te optimaliseren. Het was de bedoeling om een kader te creëren dat aan de beide betrokken partijen de gelegenheid zou bieden een duurzame, efficiënte en transparante relatie uit te bouwen door het omschrijven van ieders betrokkenheid en verantwoordelijkheid in elke fase van het samenwerkingsproces. Adverteerders in België investeren samen jaarlijks ongeveer 3 miljard euro in de verschillende communicatiekanalen. Meer dan ooit worden hun keuzes en hun beslissingen geleid door de te verwachten doeltreffendheid van hun acties. Hun aandacht overstijgt reeds geruime tijd de traditionele kloof tussen de verschillende types van kanalen (media/non-media). De adverteerders staan tegenwoordig inderdaad voor een nieuwe uitdaging, veroorzaakt door de aanhoudende exponentiële technologische evolutie van de communicatiemiddelen en de grote verandering in het mediagebruik en - gedrag van de consument. Deze laatste is van een traditionele, gescheiden en unieke overgegaan naar een multi-modale consumptie van media die permanent evolueren doorheen de dag op vlak van complementariteit en interactie. Mobiliteit, interactiviteit en draagbaarheid hebben de mediagebruik en - gedrag van de consument volledig herbepaald. Vandaag de dag, en zeker in de toekomst, zal de consument zelf bepalen wanneer, waar en welke boodschap hij wenst te ontvangen. De behoefte aan differentiatie wordt steeds belangrijker voor merken gezien de cruciale rol die media spelen in hun communicatie naar de consument. Die behoefte vormt het zwaartepunt van het gevecht voor aandacht en verleiding zodat een consument zich aan een merk zou binden. Daarom zijn de mediabureaus samen met de communicatiebureaus essentiële partners van de adverteerders. In deze context, hebben de mediabureaus hun rol fundamenteel zien evolueren en spelen ze nu een doorslaggevende rol in de evaluatie van de relaties tussen consumenten en merken. Zonder afbreuk te doen aan de grondslagen van hun beroep de bereikscontrole, de onderhandelingen, de GRP en de GRP-kost, zijn begrippen die blijven bestaan zelfs indien ze evolueren is het ook op het vlak van de middelenstrategie dat de verantwoordelijkheid van de mediabureaus ten opzichte van de merken volledig tot uiting komt. Vandaag de dag hebben de adverteerders meer dan ooit nood aan een onpartijdige en objectieve deskundige om de keuze en de samenstelling van de verschillende media te bepalen. Een eerste versie van het handvest «Media Agency Pitches Code of Conduct by UMA & UBA», gepubliceerd door de UBA en de UMA in 2006, kende een groot succes bij de adverteerders en de mediabureaus. Met een paar eenvoudige regels beschreef ze de grote principes van een geslaagde selectie. Het werd met de tijd duidelijk, rekening houdend met de belangrijke evoluties binnen de reclamemarkt, dat het nodig was dit handvest uit te breiden tot de relatie tussen de partners in zijn geheel. Dit is het onderwerp van deze gids. Wij hopen dat deze gids voortaan onze dagelijkse relatie nog zal optimaliseren. 1

4 2. Rollen van het mediabureau 2.1 Algemeen Communicatiestrategie De communicatiestrategie wordt gewoonlijk door de adverteerder en het creatieve bureau ontwikkeld. Het media bureau werkt eraan mee met analyses en aanbevelingen die volgende punten dekken: de consument markten of marktsegmenten de merken en producten de marketingdoelgroepen Mediastrategie De «mediastrategie» bepaalt het kader waarin het mediabureau voorstelt de communicatiecampagne voor het merk te ontwikkelen. definitie van doelgroepen en mediadoelstellingen analyse van reclame investeringen van het merk en zijn concurrenten aanbeveling van de media mix, zijn spreiding in de tijd en het gewicht dat aan elk medium wordt toegekend Tactische mediaplanning Voor elk medium of communicatiekanaal uit de «mediastrategie» gaat men als volgt te werk: selectie van de media die deel zullen uitmaken van het definitieve communicatieplan gewicht dat aan elke medium zal toegekend worden. 2 Praktisch houdt dit in: kwantificering en rangschikking van de doelstellingen dekking en verdeling van contacten adequaat aantal contacten context, plaats, enz kwalitatieve doelstellingen zo nodig, overwegen van alternatieve media budgettering opstellen van het (de) plan(nen), met detail van reclamedragers en hun tijdschema optimalisering van het (de) definitief(ve) plan(nen) in functie van aankoopgegevens, beperkingen en opportuniteiten bij elk medium.

5 2.1.4 Media aankopen en onderhandelingen Na goedkeuring van het plan, gegeven door de adverteerder zijn er volgende stappen: rekening houden met de algemene media verkoopsvoorwaarden onderhandelingen (financiële en kwalitatieve) met elk medium/ reclame regie opties, begrotingen, reservaties aankoopoptimalisering van de lopende campagne verspreidingscontrole en onderhandelen van eventuele compensaties bewijsnummers versturen administratieve en financiële opvolging Balans van de media acties Op het einde van elke campagne (en minstens jaarlijks) zal er door het mediabureau een balans opgemaakt worden, zijnde: kwantitatief overzicht van de media-aankoop (mediaprestaties vs doelstellingen) kwalitatief overzicht (context en plaats van verschijning) financiële synthese (valorisatie van verkregen voordelen) Opleiden en informeren De mediabureaus bieden ook diensten aan die bedoeld zijn om de mediakennis van iedereen te verrijken. 2.2 Naar keuze Aanbeveling van bijkomende communicatiekanalen Mettertijd hebben de mediabureaus deskundigheid en instrumenten ontwikkeld buiten de klassiek gebruikte media, en zijn bekwaam aanbevelingen te formuleren die eveneens andere communicatiemiddelen integreren. Digitaal en interactiviteit: - reclame aanwezigheid op internet - creatie van evenementiële site, blogs, ing, enz - affiliate programs, search marketing, enz - mobile advertising - interactieve diensten (telefooncode met 4 cijfers, interactief TV-programma, SMS, bluetooth toepassingen, enz ) - virale marketing. 3

6 Combinatie van merken / inhoudelijke partnerships: - sponsorship - publi-redactioneel. Productie en levering van "content" : - programmas (de adverteerder draagt bij tot de financiering van de productie van een kort programma) - bartering (de adverteerder ontvangt mediaruimte van de regies en media in ruil voor een programma door de adverteerder zonder link met zijn merk). Maar ook: - licensing/co-branding (advies geven over de aankoop van een merklicentie of het associëren van twee merken/producten om samen een gezamenlijk aanbod te communiceren) - mecenaat (financiële of materiële bijdrage van een adverteerder voor culturele, sportieve, liefdadigheidsacties, enz ) - evenementiële communicatie - relationele marketing - Customer Relationship Management - sport marketing. Of ten slotte, niet-media diensten: - geomarketing / lokale marketing - mailing via post- of internetbestanden - couponing - telemarketing Internationale coördinatie Adverteerders die aanwezig zijn in meerdere landen, kunnen beroep doen op internationale competentie van hun mediabureau via hun netwerk of partners. De diensten m.b.t. de internationale coördinatie kunnen volgens de nood van de adverteerder variëren Return on investments en modelling Naast de "klassieke" balans van media acties, kunnen de mediabureaus ook een balans van doeltreffendheid voorstellen dat onder andere volgende elementen kan inhouden: de analyse van de effecten van communicatiecampagnes de impactmeting voorstellen van econometrische modellen een analyse en evaluatie van return on investments. 4

7 2.3 Bijdrage aan de samenhang en de goede werking van de markt Het mediabureau helpt, naast de andere actoren van de sector (adverteerder, media, onderzoekbureau s) mee aan het creëren en controle van de verschillende interprofessionele studies om de betrouwbaarheid en het nut ervan te waarborgen. Zij helpt ook om de gemeenschappelijke belangen te verdedigen van adverteerders en mediabureau s ten opzichte van hun onderscheiden gesprekpartners, openbare instellingen, vak- en inter-professionele organisaties, opinieleiders en professionele informatiekanalen. 2.4 Relatie met het departement «procurement» en auditeurs Procurement De aankoopdirectie komt nogal eens tussen tijdens de samenwerking op volgende punten: opstellen en opvolgen van het contract met het mediabureau, financiële opvolging, balans, enz Het is van groot belang dat deze dienst: een gedegen kennis heeft van de bijzonderheden op alle vlakken van communicatie van realiteitszin getuigt over de haalbaarheid van de gevraagde prestaties binnen het vastgelegde remuneratiesysteem zich bewust is van de voordelen van een langdurig partnership met het mediaburea Financiële audit De adverteerder kan, indien gewenst, overgaan tot een financiële audit van zijn rekeningen bij zijn mediabureau. Deze audit blijft niettemin beperkt tot de boekhouding van de klant in de rekening van het mediabureau. Het mediabureau zal toegang verlenen tot de nodige elementen van zodra het ervan op de hoogte gebracht werd door de adverteerder en mits een aanvaardbare termijn Media Audits Sommige adverteerders doen beroep op gespecialiseerde bedrijven om hen bij te staan in: de hulp bij het selecteren van een mediabureau de audit van de relatie met het mediabureau en werkprocedures (inbegrepen remuneratie) de audit van het rendement van de voorgestelde of aangekochte campagnes door de mediabureaus. De adverteerder zal ervoor zorgen dat: de auditeur de nodige kennis en bekwaamheid bezit van de Belgische markt zijn mediabureau ingelicht is van de taak opgelegd aan de media-audit het media bureau betrokken wordt in het audit proces en uitgenodigd wordt voor de presentaties van het audit rapport het bureau uitbetaald wordt, indien de audit een bijkomende workload oplevert. 5

8 Het is uitdrukkelijk aangeraden om: zeker te zijn dat de auditeur de gegevens van het CIM op een correcte en legale manier gebruikt, zoals iedere onderneming die op dergelijke studies ingeschreven is een jaarlijkse controle uit te voeren of de referentiepool gebruikt door de auditeur voldoende representatief is voor onze markt het onderscheid te maken tussen de resultaten van de media-audit en zijn remuneratie de voorwaarden niet te communiceren maar de auditeur uit te dagen om de juiste prijs van betaling in te schatten de informatie aanvraag aan het mediabureau uitsluitend te beperken tot de activiteitssector van de adverteerder. 6

9 3. Verbintenis van het mediabureau De mediabureaus stellen teams van hoog niveau een coordinator inzake het budget van de adverteerder tools en studies ter beschikking van de adverteerders. Zij verbinden zich eveneens tot het volgende: 3.1 Objectiviteit van aanbeveling De aanbevelingen worden gerealiseerd op basis van een volledige briefing en van duidelijk vooropgestelde doelstellingen van de adverteerder. Deze zullen in volledige objectiviteit en onafhankelijkheid uitgewerkt worden, met als enige bedoeling de beste oplossingen te vinden voor de problematiek van de adverteerder. 3.2 Financiële transparantie Het mediabureau zal een onderscheid maken tussen de betalende ruimte gefactureerd door de media van de andere ruimtetypes verbonden aan de commerciële onderhandelingen en zal de remuneratie ervan afzonderlijk identificeren. 3.3 Maximale betrokkenheid De verantwoordelijken voor het account van de adverteerder binnen het mediabureau zullen hun teams aanzetten om zich zoveel mogelijk te investeren in de kennis van de merken en de consumenten van de adverteerder om op die manier de meest adequate media oplossingen aan te kunnen bevelen. 3.4 Het respecteren van de vertrouwelijkheid De mediabureaus verbinden er zich toe de vertrouwelijkheid inzake informatie die door de adverteerder wordt doorgegeven ( commerciële et marketing strategie,...) te garanderen en zullen ervoor zorgen om het team zowel te scheiden en af te zonderen van concurrentiële adverteerders. Ook zullen de adverteerders alle informatie met betrekking tot structuur en methodes van hun mediabureau als uiterst vertrouwelijk beschouwen. 3.5 Samenwerking met de andere partners van de adverteerder De adverteerder onderhoudt meestal ook relaties met meerdere dienstverleners, die volgens hun specificiteit, een deel van de marketing- of communicatie-activiteiten voor hun rekening nemen( creatieve bureaus, Below bureaus, PR-bureaus, marktonderzoeksbureaus, enz ) Ook al wordt de rol van elke partner vooraf duidelijk vastgelegd, kan indien de adverteerder het nodig acht, het mediabureau met ieder van hen dialoog opstarten om een synergie en samenhang mogelijk te maken zowel in de strategische reflectie als in de mogelijke middelen die gebruikt worden om de consumenten van het merk te bereiken. 7

10 4. Wederzijdse en objectieve evaluatie De adverteerder evalueert de relatie met het media-agentschap op 8 punten: Relatie - het luisteren, relatie, service - respecteren van de deadlines en procedures - informatiestroom - relatie met andere partners - team: beschikbaarheid, reactiviteit, proactiviteit, stiptheid, betrokkenheid van het volledig team in kwestie, duidelijkheid en eenvoudigheid van de uitwisselingen. Strategische aanbevelingen en mediaplanning (globaal en per media) - kennis van de markt en de gevoeligheden - medewerking aan de globale reflectie van het merk - bekwaamheid om de briefing te verrijken en door te trekken tot de campagne - vertaling van de marketing in mediadoelstellingen - relevantie van de aanbeveling en de doelgroep - bekwaamheid tot vernieuwing - haalbaarheid en geschiktheid van de voorgestelde middelen - specifieke prestatie van elke media - reactiviteit ten opzichte van verandering - beheer van de opportuniteiten Resultaten van de plannen - efficiëntie op de vooropgestelde doelgroep, merkbekendheid, imago,verkoop, enz Aankoop van mediaruimte - optimalisatie van de beschikbare budgetten - optimalisatie van de algemene verkoopsvoorwaarden - reactiviteit op opportuniteiten - kwaliteit van de opvolging (technisch, administratief en financieel) - opvolging van wijzigingen en annulaties - bevoegdheid tot het oplossen van geschillen met de media. 8 Financieel en administratief beheer - stiptheid en transparantie van de transacties - duidelijkheid en stiptheid in de facturatie - opvolgen van de betalingen door de adverteerder.

11 Kwaliteit van de balansen - controle van de uitzendingen/ verschijningen - analyse van de bijdrage van ieder kanaal - analyse van het rendement - evaluatie van return on investments - duidelijkheid en objectiviteit in dashboard / reportings. Bijdrage - tot media- en reclame onderzoek - strategische beschouwingen over de consument en merken. Relatie met de andere dienstverleners - creatieve bureaus, media audits, enz Het agentschap evalueert de relatie met de adverteerder op basis van vijf punten: Relatie - kwaliteit van de samenwerking - respect van deadlines en procedures - beschikbare informatie - coördinatie en kwaliteit van de synergie met de andere partners. Teams - beschikbaarheid - kwaliteit van het luisteren - bekwaamheid om te beslissen en het vereenvoudigen van de procedures - bekwaamheid tot het betrekken en motiveren van het mediabureau - open staan voor veranderingen en vernieuwingen. Briefing - kwaliteit en rijkdom van de informatie ( marktsituatie, doelstellingen, doelgroepen, cijfergegevens, enz ) cfr Praktische Gids UBA/ACC Client Brief - coherentie - volledigheid. 9

12 Respect van de engagementen - betrouwbaarheid van de doelstellingen - stabiliteit van de briefings - betrouwbaarheid van de budgettaire engagementen. Administratief en financieel beheer - stiptheid van de opvolging - respect van de betalingstermijnen - duidelijkheid en vereenvoudiging van de procedures - respect van de vastgelegde budgetten. 10

13 5. Billijke remuneratie De betaling van de prestaties is een belangrijke factor in de relatie tussen het mediabureau en de adverteerder: ze moet rechtvaardig en motiverend zijn. Elke partij moet zijn structuur kunnen financieren en winst maken. De betaling zal afhangen van de exacte verwachtingen van de adverteerder en zal rekening houden met: de loonkosten van de betrokken teams de overheads (algemene onkosten, uitrusting, tools en studies, enz ) de rentabiliteit van het bureau het financieel risico genomen door het mediabureau. Een bespreking over de billijkheid van de remuneratie versus de prestaties van het mediabureau zal besproken worden met de adverteerder en zal eventueel aanleiding geven tot een herziening van de remuneratie. Verschillende systemen van remuneratie kunnen in overweging genomen worden, alleen of in combinatie cfr praktische gids UBA/ACC Remuneratie van bureaus wij kunnen hierbij enkele systemen opnoemen: commissie op basis van het behandelde volume van planning en /of aankoop honoraria per project jaarlijkse vaste honoraria resultaatverbonden verloning. 11

14 6. Evenwichtig contractueel kader Een duidelijk en volledig contract zal misverstanden en conflicten vermijden. Volgende domeinen worden schriftelijk vastgelegd: actieterrein van het bureau, beschrijving van de diensten en de specifieke remuneraties betalingstermijnen opzegtermijnen remuneratie tijdens de overgangsperiode. Bijlagen Basis typecontracten (FR NL EN) 12

15 CODE OF CONDUCT IN CASE OF A MEDIA AGENCY COMPETITION Three considerations before undertaking a competition 1. Successfully developing and implementing the media strategy and/or plans of the company s brands or business strategies is the key role of the Media Agency. A long-term relationship remains the best proven way to get to great communication campaign results. Making the existing relationship work could be a better solution than looking for a new agency. Sometimes pitches are based on a sound buying policy of the advertiser who plans regular market surveys with all his suppliers. Before making the decision to launch a pitch, it is useful to begin with a complete internal review of the current media process: a. The needs of the company, both existing and anticipated b. The level of performance of current media plans versus objectives If the outcome of this analysis is the decision to launch a pitch, it should be noted that the average duration of a pitch is three months between the decision date to launch one and the appointment of a media agency. The client should plan for an extra two months needed in order to get the team in place at the media agency. 2. There are other ways than a competition to get a new Media Agency. An alternative is to approach a Media Agency based on the advertiser's own knowledge of the market or available documentation. 3. General principles of the pitch "All pitches should be based on the rule of transparency and should be precise and identical for all the media agencies involved. It should be based on a written brief along with a timetable, which details to each agency the total sum of necessary information for its participation. The pitch should follow a formal and fair process". Once the decision is to proceed with a pitch, and given the amount of work this generates for the invited media agencies, we recommend to all advertisers to follow up the following rules : 1. Request for Information The advertiser who is planning to run a pitch may want to have first a general overview of all potential media agencies ahead of a short list. In such an instance, we ask the advertiser to limit the requested information in order to reduce the work of all invited media agencies. The advertiser should stipulate in such a request his key expectations in terms of intended services as well as in terms of potential conflicting accounts. 2. Short list A short list should be "short", containing up to a maximum of 4 Agencies (3 if the incumbent Agency is not invited). Competing Agencies should be informed of the final number of participants. 3. The briefing The brief should comprise four components: > The presentation of the advertiser: The company The products / markets / categories The communication > The context of the pitch: Analysis of the current situation Objective of the pitch Detailed procedure of the pitch 13

16 > The selection criteria: they can vary according to the advertiser's objectives and will be linked to: The media agency: structure, size, corporate environment, image, organization, scope of service, remuneration policy. The media issues: - Strategic criteria (relevance, innovation and practicality of the execution of the proposals, rationale of the recommendation, planning and buying philosophy and methods) - Financial criteria (negotiation policy, ability to consolidate buying). It is worth to know that on the Belgian market, negotiations with the media are linked to each individual advertiser, based on its history of investments in the related media and follow the advertiser as basis discussion point whatever could be the new agency - Technical criteria (planning and buying process and tools) and - Personal criteria (the team proposed or the structure & profiles proposed, if not possible to identify precise names). It is worth to know that most advertisers have a strong preference to have in the pitch the same agency persons (pitching team) as those who will work on their business > The contractual commitments: to have clarity from the very beginning, it is essential to already indicate at this point what could be the modalities of cooperation to be expected, such as contract real terms, restrictions and period, specific procedures to follow... The remuneration: The fee of the agency can be an agency commission percentage, a flat fee (cost accounting), an hourly fee remuneration, a flexible remuneration based on the results, so called "payment by results" or a combination of these. Advertisers expect to be the only source of revenue which their agencies receive for their work, and do not condone any form of hidden rebates from the media whatsoever. Advertisers expect to benefit from all the volume/frequency discounts earned by themselves directly and from any share of such discounts earned by their agencies according to the individual merit of their business. In any case there should be total clarity and transparency for the advertiser on all the volume/frequency discounts or trading practices that exist. 4. The timing Sufficient time must be allowed for constructive media proposals. A minimum of 4 weeks between presentation of the pitch expectations and presentation of the proposal by the media agency should be respected. For a better comprehension of the proposal it is recommended to advertisers to allow media agencies to present their proposals. Please take also into account your contractual obligations and the resignation period with the incumbent agency to start a new collaboration. 5. The remuneration Agencies invest a lot of time and resources in a competition. The advertiser can give a financial contribution to the losing agencies, showing the commitment of the Client and recognizing the extra efforts provided by the media agencies. The level of compensation, when this has been decided, should be stated before the pitch, based on a fee and should be identical for everyone. This compensation guarantees a serious commitment to the pitch by the media agencies involved. The contribution is not expected to cover all third-party, staff and research costs. The proposed remuneration should be indicated in the pitch document. 6. The selection The client is selecting a media partner, not a media strategy or plan. A debriefing for the non-selected media agencies is not only a matter of courtesy, but also instructive for both parties and should be encouraged Confidentiality The media agencies as well as the client should consider all exchanged data and information strictly confidential. The proposed media strategies and / or plans, and the financial proposals as well are and remain the property of the media agency. The client will not share any such info with

17 third parties. The media agency will not use any of the client's information with any other party. In the request for information process (RFI) the advertiser should forbid himself to ask for any information which could lead to disclose confidential information related to the other clients of the agencies (i.e. negotiation levels, net billings, etc... ). 8. The Relationship A competition should be the start for the Client and the winning Media Agency of a long lasting and mutually satisfying relationship in order to develop and implement the company's media strategy and/or plans. Financial breakdown BELGIUM TOTAL MEDIA TV RADIO DAILIES + LOCAL MAGAZINES OUTDOOR Others % % % % % % Gross incl. additional value ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% Valorisation ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% = Gross MDB ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% Official ratecard advantages ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% Additional negotiations ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% = Net (100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Agency Commission ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% = Net Media (--,- %) ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% + Taxes/Technical Costs ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% + Fee Media Agency ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% = Out of pocket ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% Agency Volume Discount ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% = Final OOP ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% vs Gross incl. Add,value ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% vs Gross MDB ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% ---,-% 15

18 Member Agencies AEGIS MEDIA BELGIUM Anne Bataille HAVAS MEDIA BELGIUM Philippe Portois MEDIABRANDS BELGIUM Wout Dockx MEDIAEDGE :CIA BELGIUM Alain Hendrickx MEDIA FORCE Claude Chaineux MINDSHARE BELGIUM Gino Baeck MUNDOMEDIA Jean-Pierre Dobbels OMNICOM MEDIA GROUP Dominique De Ville SPACE François Chaudoir 16 ZENITH OPTIMEDIA BELGIUM Rik Provoost

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Hoe remunereert men een bureau?

Hoe remunereert men een bureau? Hoe remunereert men een bureau? UBA Academy Master Class - vrijdag 13 maart 2009 18/03/2009 1 Wat we vandaag bespreken Kennismaking & verwachtingen Uitgangspunten van het adverteerder bureau partnership

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Vergadering BRBF 03/01/2016. Nieuwe reglementen NJS WRRC

Vergadering BRBF 03/01/2016. Nieuwe reglementen NJS WRRC Vergadering BRBF 03/01/2016 Nieuwe reglementen NJS WRRC Nieuwe reglementen 2016 / zie website Leeftijden / Leeftijd danser = 2016 geboortejaar. Leeftijd Youth: 8 14 Leeftijd Juniors: 12 17 Leeftijd D klasse

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011 Marketing automatisering en supply chain management Nieuwegein 20 oktober 2011 Agenda Inleiding marketing automatisering en supply chain management (Albert Noppen, Media Alliantie) Aprimo, integrated marketing

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Effectieve sales promotie Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Leerdoelen Aan het eind van dit college en leeswerk uit het boek moet je: In staat zijn sales promotie te definieren Op de hoogte

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Uw CFD Forex rekeninguittreksels Uw CFD Forex rekeninguittreksels Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? De juiste gegevens selecteren Het uittreksel interpreteren Alternatieve rapporten en statistieken WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg,

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015 Materialiteit en waardecreatie Jos Reinhoudt 21 mei 2015 JOS REINHOUDT MVO Nederland Speerpuntonderwerpen: Transparantie Stakeholderdialoog Impact MVO Trendrapport 2015 j.reinhoudt@mvonederland.nl @JosReinhoudt

Nadere informatie

The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw. Rob Faasen

The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw. Rob Faasen The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw Rob Faasen Law firm of the 21st century Wat is in 2 jaar gewijzigd? Is de recessie de perfecte storm? De recessie is een uitstekende katalysator;

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie