WebEngine 2.0 Tool. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WebEngine 2.0 Tool. Handleiding"

Transcriptie

1 WebEngine 2.0 Tool Handleiding

2 Contact Priva Zijlweg LC Postbus ZG De Lier Nederland T F Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0) Artikelnummer: Versie: Datum: Mei 2014 Copyright Priva B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Priva. Het betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerkingen. Deze uitgave is met de uiterste zorg samengesteld. De hier getoonde producten kunnen echter afwijken van de geleverde producten qua maatvoering en uitvoering. Priva aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden in deze uitgave. Priva kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aanbrengen aan haar producten en aan de bijbehorende handleidingen. Priva adviseert het product, de installatie, hardware en voor zover aanwezig software regelmatig te controleren op onregelmatigheden. Priva is in het bezit van octrooien, aanvragen voor octrooien, handelsmerken of auteursrechten met betrekking tot de producten beschreven in deze uitgave. Met deze uitgave verleent Priva geen gebruiksrecht op het voornoemde intellectuele eigendom. De product- en bedrijfsnamen die in deze uitgave worden vermeld mogen niet zonder toestemming van Priva worden gebruikt. Op de producten uit deze uitgave zijn de Priva leveringsvoorwaarden van toepassing. De recentste versie van deze voorwaarden is terug te vinden op de website van Priva (www.priva.nl).

3 WebEngine 2.0 Tool 1

4 Priva Inhoud Inleiding... 3 Versie... 4 Installeren van de WebEngine 2.0 Tool... 5 Starten van de WebEngine 2.0 Tool... 6 De WebEngine 2.0 Tool sluiten... 7 Het WebEngine 2.0 Tool-scherm... 8 Menubalkknop Proxy Settings... 9 Menubalkknop Internet Availability Interval... 9 Menubalkknop SQL Options... 9 Tabblad Overview Tabblad Tools Tabblad Data Collector-status Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy Tabblad Energy Data Points Tabblad Log Book Tabblad Status LogBook Tabblad Documentation Tabblad TC History SQL-database Een flashkaart verwisselen Fout: TC History-database is in gebruik

5 Inleiding Inleiding De WebEngine 2.0 Tool is bedoeld voor onderhoudsmonteurs die verantwoordelijk zijn voor de configuratie, het onderhoud en de probleemoplossing van de Compri HX WebEngine 2.0. In deze handige tool zijn veel taken gebundeld die ook zonder de tool kunnen worden uitgevoerd, maar waarvoor veel moet worden geklikt in het Windows-systeem, bijvoorbeeld: de status van de Compri HX WebEngine en de communicatieverbindingen controleren; de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine in- en uitschakelen; relevante Windows-services in- en uitschakelen en relevante Top Control-applicaties stoppen en starten om updates van projecten en programma's mogelijk te maken; de Compri HX WebEngine opnieuw starten; informatie tonen over de datapunten die energieregistratie-informatie aan de TC Energy-server leveren; opmerkingen tonen die zijn achtergelaten door andere onderhoudsmonteurs en opmerkingen toevoegen; documentatie over diverse problemen tonen; logboeken tonen over de status van de Compri HX WebEngine en de acties die met de tool zijn uitgevoerd; een back-up maken van de historische SQL-database, een back-up terugzetten en de historische SQL-database verwijderen. 3

6 Priva Versie Dit document beschrijft versie van de WebEngine 2.0 Tool. De tool kan alleen worden gebruikt met de Compri HX WebEngine 2.0. Omwille van de eenvoud worden de versienummers in dit document weggelaten tenzij er een specifieke reden is om het versienummer te noemen. De tool is alleen beschikbaar met een Engelse gebruikersinterface. 4

7 Installeren van de WebEngine 2.0 Tool Installeren van de WebEngine 2.0 Tool Bij nieuw geleverde Compri HX WebEngines is de de WebEngine 2.0 Tool al geïnstalleerd. Gebruik deze procedure als u een oudere Compri HX WebEngine 2.0 hebt of als er een nieuwe versie van de WebEngine 2.0 Tool is. In deze installatieprocedure wordt ervan uitgegaan dat u een externe-bureaubladverbinding met de Compri HX WebEngine hebt. U kunt de WebEngine 2.0 Tool gratis downloaden vanaf de TC Energy-website of de RedQube-website (http://www.redqube.net/). Als er een vorige versie van de WebEngine 2.0 Tool is geïnstalleerd, verwijdert u die versie eerst. Installeer de WebEngine 2.0 Tool als volgt: 1. Pak het installatiebestand uit in een tijdelijke map of op het bureaublad. 2. Als de WebEngine 2.0 Tool niet is geïnstalleerd, moet u de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine uitschakelen: 1. Start Windows Verkenner en blader naar "C:\Program Files\Priva\Tools". 2. Dubbelklik op (start) "write protection off.bat". 3. Voer het installatiebestand uit ("WebEngine 2.0 Tool vx.x.x.x.exe", waarbij x.x.x.x de versie is). Nadat de tool is geïnstalleerd, is er een snelkoppeling WebEngine 2.0 Tool op het bureaublad. 4. Verwijder het installatiebestand (u kunt deze stap overslaan omdat het bestand op de Compri HX WebEngine werd geplaatst terwijl de schrijfbeveiliging was ingeschakeld. Daarom verdwijnt het bestand automatisch bij de eerste keer opnieuw opstarten.) 5. Dubbelklik op de snelkoppeling om de tool te starten. 6. Schakel met de tool de schrijfbeveiliging weer in: Klik op On (Aan) bij Write Protect (Schrijfbeveiliging) op het Tabblad Tools (pag. 12). 5

8 Priva Starten van de WebEngine 2.0 Tool U kunt de WebEngine 2.0 Tool starten door te dubbelklikken op de snelkoppeling WebEngine 2.0 Tool op het bureaublad. Bij het starten van de tool geeft een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm) aan of de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine aan of uit is. Gewoonlijk moet de schrijfbeveiliging aan zijn. Als u wijzigingen aanbrengt in de Compri HX WebEngine terwijl de schrijfbeveiliging aan is, gaan deze wijzigingen verloren bij de volgende keer opstarten (met uitzondering van wijzigingen in de map "C:\Priva Projects\TC Projects"). Om permanente wijzigingen aan te brengen, schakelt u de schrijfbeveiliging tijdelijk uit. U kunt dit met de tool doen, zie Tabblad Tools (pag. 12). Uitvoeren van de WebEngine 2.0 Tool kan de prestatie van de Compri HX WebEngine verminderen. Om deze reden zou de tool alleen actief moeten zijn als dat nodig is. De WebEngine 2.0 Tool wordt automatisch na 48 uur gesloten. 6

9 De WebEngine 2.0 Tool sluiten De WebEngine 2.0 Tool sluiten Sluit de WebEngine 2.0 Tool door in de rechterbovenhoek van het WebEngine 2.0 Tool-venster op de X te klikken. Als u vergeet de WebEngine 2.0 Tool na gebruik te sluiten, wordt deze tool 48 uur nadat u deze hebt gestart, automatisch gesloten. De resterende tijd voordat de tool automatisch wordt afgesloten, wordt op het tabblad Overzicht weergegeven. 7

10 Priva Het WebEngine 2.0 Tool-scherm Het scherm is samengesteld uit de volgende delen: A Menubalk: : zie Menubalkknop Proxy Settings (pag. 9) : zie Menubalkknop Internet Availability Interval (pag. 9) B C of : zie Menubalkknop SQL Options (pag. 9) : opent dit document in een PDF Reader-applicatie Over: leidt naar een pop-upvenster met informatie over de WebEngine 2.0 Tool, bijv. versie-informatie Projectnaam en Projectomschrijving: de naam en omschrijving van het Top Control-project dat wordt uitgevoerd op de Compri HX WebEngine Tabbladen: Tabblad Overview (pag. 10) Tabblad Tools (pag. 12) Tabblad Energy Data Points (pag. 15) Tabblad Log Book (pag. 15) Tabblad Status LogBook (pag. 15) Tabblad Documentation (pag. 16) Tabblad TC History SQL-database (pag. 16). Dit tabblad is standaard verborgen en kan zichtbaar worden gemaakt via de Menubalkknop SQL Options (pag. 9). Infobalk die de versie van de tool weergeeft. Bij het starten van de tool wordt automatisch gecontroleerd of er een nieuwere versie is. Als dit het geval is, is de infobalk oranje en is er een downloadknop beschikbaar waarmee de nieuwe versie kan worden gedownload. Wanneer de tool up-to-date is, is de infobalk groen. U kunt knopinfo krijgen over de functionaliteiten die aanwezig zijn op het scherm door de functionaliteiten aan te wijzen (niet klikken). 8

11 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Menubalkknop Proxy Settings Met de menubalkknop Proxy Settings (Proxyinstellingen) ( ) wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de URL en het poortnummer van de proxyserver (indien van toepassing) kunt invoeren. Nadat u op de knop Proxyserver opslaan en sluiten hebt geklikt, worden de proxy-instellingen doorgegeven aan: de TC Energy-configuratie; de LAN-instellingen van Windows Internet Explorer (gedefinieerd onder Internetopties > Verbindingen > LAN-instellingen); de anti-virussoftware. U kunt de proxyinstellingen alleen invoeren of wijzigen als de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine uit is. U wordt hiervan onder in het dialoogvenster op de hoogte gesteld. Als u de proxyinstellingen invoert of wijzigt, start de Compri HX WebEngine mogelijk opnieuw op. Als er al proxyinstellingen zijn, worden deze in het dialoogvenster als alleen-lezen weergegeven. Om de instellingen te wijzigen, moet u ze eerst wissen door op Remove Proxy Server and Close (Proxyserver verwijderen en sluiten) te klikken. Klik vervolgens nogmaals op de menubalkknop Proxy Settings. Menubalkknop Internet Availability Interval De beschikbaarheid van de verbinding met internet wordt standaard elke 20 s gecontroleerd. Het resultaat wordt weergegeven op het Tabblad Overview (pag. 10). U kunt het controle-interval wijzigen of de controle uitschakelen door te klikken op de menubalkknop Internet Availability Interval (Interval voor internetbeschikbaarheid, ). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een interval kunt selecteren uit de vervolgkeuzelijst Interval for Internet Check (Interval voor internetcontrole). Klik op Save and Close (Opslaan en sluiten) om het geselecteerde interval van kracht te laten worden. Met het interval nul wordt de controle uitgeschakeld, met uitzondering van de initiële controle bij het starten van de WebEngine 2.0 Tool. Stel het interval niet korter in dan nodig is. Te frequente controles kunnen ertoe leiden dat de systeembeheerder uw IP-adres blokkeert. Menubalkknop SQL Options Met de menubalkknop SQL Options (SQL-opties) ( ) verschijnt het Tabblad TC History SQL-database (pag. 16), dat standaard verborgen is.. De reden hiervoor is dat gebruikers die dit document niet hebben gelezen ernstige problemen zouden kunnen krijgen als zij het tabblad zonder voldoende begrip gebruiken. Na klikken op de knop verschijnt een inlogvenster waarin u het wachtwoord ("SQLdatabase") moet invoeren. Het tabblad wordt alleen weergegeven als u het juiste wachtwoord invoert. Als u geen wachtwoord invoert, verdwijnt het inlogvenster na 20 seconden. Als het tabblad TC History SQL-database wordt weergegeven, is de knop de knop, waarmee het tabblad kan worden verborgen. gewijzigd in 9

12 Priva Tabblad Overview Het tabblad Overview (Overzicht) vat de meest belangrijke informatie samen over de status van de Compri HX WebEngine en de communicatieverbindingen: Deze statusindicatoren worden gebruikt op het tabblad Overzicht. Pictogram Beschrijving Geeft aan dat de service of applicatie actief is. Geeft aan dat de configuratie up-to-date is (voor TC WebVision). Geeft aan dat de service of applicatie gestopt is. Geeft aan dat de configuratie moet worden bijgewerkt (voor TC WebVision). Geeft aan dat er geen project is geïnstalleerd (voor Compri HX WebEngine). Item Opstarten: Huidig: Resterende tijd: Omschrijving en/of opmerkingen Tijd en datum van de systeemklok bij opstarten Huidige tijd en datum van de systeemklok De resterende tijd (in uren) tot de Compri HX WebEngine automatisch wordt afgesloten. De Compri HX WebEngine wordt automatisch na 48 uur afgesloten om de prestaties te verbeteren. Onderstation Het IP-adres van het momenteel gescande onderstation wordt boven het pictogram weergegeven. Verbinding tussen onderstation en Compri HX WebEngine De pijl is groen voor een Ethernet- (TCP/IP-) verbinding en blauw voor een seriële verbinding. Als er geen verbinding is, is de pijl grijs. Dit geldt ook voor de andere pijlen in het overzicht. Het type verbinding wordt ook boven het pictogram weergegeven. In geval van een Ethernet-verbinding wordt het poortnummer onder het pictogram weergegeven. Compri HX WebEngine Als u op het pictogram klikt, verschijnt het Windows-dialoogvenster Netwerkverbindingen. De hostnaam van de Compri HX WebEngine en de LAN IP-adressen van de controllers die achtereenvolgens worden gescand door de host, worden boven het pictogram weergegeven. Linksboven wordt het afbeeldingsnummer van de Compri HX WebEngine weergegeven. Dit is de afbeeldingsversie van de Compri HX WebEngine die is geïnstalleerd op de flashkaart. Aan de linkerbenedenkant van het pictogram wordt het aantal projecten weergegeven. Dit moet 1 project zijn. Als er meer projecten zijn, is het getal niet groen maar rood. De reden hiervoor is dat er in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" een submap voor het project is. Als er meerdere submappen zijn (voor projecten of voor andere doelen), gebruikt de Compri HX WebEngine mogelijk de verkeerde submap wat een fout veroorzaakt. Als er geen project is geïnstalleerd, wordt er een rood uitroepteken getoond rechtsboven naast het pictogram. Klik op het nummer of het uitroepteken om een Project Explorer-venster te openen met de projectinformatie. U kunt vanuit het venster een project selecteren en verwijderen. Als er meerdere submappen zijn (bijv. oude projecten), klikt u op het rode getal. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de submappen en mogelijke bestanden in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" worden vermeld. Verwijder submappen en bestanden die niet tot het huidige project behoren. Doe dit door met de rechtermuisknop te klikken op de submap of het bestand. Er verschijnt een menu waarin u het volgende kunt selecteren: Delete Project/Folder (Project/map verwijderen): de submap met alle inhoud verwijderen Delete File (Bestand verwijderen): het bestand verwijderen Firewall Het bovenste pictogram geeft aan dat de firewall is ingeschakeld. Het onderste pictogram geeft aan dat de firewall is uitgeschakeld. Als u op het pictogram klikt, wordt het Windows-dialoogvenster voor het wijzigen van de firewallinstellingen geopend. Hier kunt u de firewall in- en uitschakelen. 10

13 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Item Omschrijving en/of opmerkingen Proxyserver (wordt alleen weergegeven als proxy-instellingen zijn ingevoerd) Klikken op het pictogram heeft hetzelfde effect als klikken op de Menubalkknop Proxy Settings (pag. 9). Projectnaam Windows-services Router die verbinding met internet levert. Als u op het pictogram klikt, verschijnt het Windows-dialoogvenster Internetopties. Het WAN IP-adres van de router wordt boven het pictogram weergegeven. Als er geen verbinding is, zijn het pictogram en de pijl grijs. Naam van het Top Control-project dat op systeem wordt uitgevoerd Compri HX WebEngine-schrijfbeveiliging Alle mappen (behalve "C:\Priva Projects\TC Projects") zijn tegen schrijven beveiligd als de vergrendeling gesloten is. Flash-kaartgeheugen Het getal rechtsboven stelt de geheugencapaciteit voor. De voortgangsbalk geeft het geheugen aan dat momenteel in gebruik is (ook numeriek weergegeven onder de balk). Windows Internet Information Service Microsoft SQL-service (database) WebEngine-services Messenger-service (zie de handleiding van de Compri HX WebEngine) Als u op het pictogram klikt, wordt de -/sms-instellingen-editor van WebEngine Messenger geopend. Watchdog-service (zie de handleiding van de Compri HX WebEngine) TC Energy-services TC Energy-datapuntservice Dit pictogram is alleen aanwezig als de versie van TC Select 6.6 of later is. TC Energy Data Collector-service Dit pictogram is alleen aanwezig als de versie van TC Select 6.6 of later is. TC-applicaties LAN Manager-applicatie TC History-applicatie TC WebVision Top Control-versies Versie TC WebVision-configuratie Als u op het pictogram klikt, wordt het venster TC WebVision Configurator geopend. Taal en versies van de Top Control-componenten die momenteel zijn geïnstalleerd Versie van de WebEngine 2.0 Tool 11

14 Priva Tabblad Tools Het tabblad Tools (Gereedschappen) biedt de volgende informatie en functionaliteiten: Item Gedeelte linksboven Top Control-versies Resultatenvak Write Protect (Schrijfbeveiliging) Top Control Update (alleen ingeschakeld als de schrijfbeveiliging uit is) Project Update Firewall IIS Admin Service SQL Server Service Messenger-service WatchDog Service Energy Data Collector Service (alleen aanwezig als de versie van Top Control 6.6 of later is) Energy Data Point Service (alleen aanwezig als de versie van Top Control 6.6 of later is) IP Config ATP Smarttool Omschrijving en/of opmerkingen Herhaling van de volgende informatie van het tabblad Overview (Overzicht): hostnaam van de Compri HX WebEngine; geheugencapaciteit en -gebruik; status van de schrijfbeveiliging van het bestandssysteem. Taal en versies van de geïnstalleerde Top Control-componenten. Boven: de laatste systeemstatuslog. Regels in rood geven abnormale statuswaarden aan. Onder: een voortgangsbalk die de tijd aangeeft die is verstreken sinds de laatste systeemstatuslog. Elk uur wordt de status geregistreerd. Dus wanneer de voortgangsbalk 60 min bereikt, wordt het bovenste paneel vernieuwd. Alle vorige logs (met inbegrip van de laatste log) zijn te vinden op het Tabblad Status LogBook (pag. 15). De schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine Aan en Uit zetten. De schrijfbeveiliging voorkomt permanente wijzigingen aan de bestanden in alle mappen met uitzondering van "C:\Priva Projects\TC Projects". De schrijfbeveiliging blokkeert niet daadwerkelijk toegang tot deze bestanden en mappen, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke bestanden vanuit een afbeelding worden teruggezet wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart. Dus wanneer u wijzigingen aanbrengt terwijl de schrijfbeveiliging aan is, gaan de wijzigingen verloren bij de eerstvolgende keer dat het systeem opnieuw wordt opgestart. Voorbereiden: stopt de Messenger-service, de Watchdog-service, de TC Energy Data Collector-service (indien van toepassing), de TC Energy Data Point-service (indien van toepassing), de TC History-applicatie en de LAN Manager-applicatie. Verder wordt het niveau van gebruikersbeveiliging verlaagd. Door dit alles kunt u updates (hotfixes) installeren. End (Beëindigen): stelt het niveau van gebruikersbeveiliging terug op normaal (hoog niveau), start de services en applicaties die zijn gestopt met de knop Prepare (Voorbereiden) opnieuw en start de Compri HX WebEngine opnieuw op. De start van het voorbereidings- en beëindigingsproces wordt vermeld in een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm). Prepare (Voorbereiden): stopt de Messenger-service, de Watchdog-service, de TC Energy Data Collector-service (indien van toepassing), de TC Energy Data Point-service (indien van toepassing), de TC History-applicatie en de LAN Manager-applicatie. Hiermee kunt u bestanden in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" beheren. End (Beëindigen): start de services en de applicaties die zijn gestopt met de knop Prepare (Voorbereiden) opnieuw. De start van het voorbereidings- en beëindigingsproces wordt vermeld in een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm). Enable (Inschakelen): schakelt de firewall in. Disable (Uitschakelen): leidt naar een pop-up die verklaart dat de firewall alleen kan worden uitgeschakeld via het Windows Configuratiescherm (of klik op het firewallpictogram op het tabblad Overview (Overzicht)). Met deze knop wordt de firewall dus niet werkelijk uitgeschakeld. Starten en Stoppen van de IIS-service. Starten en Stoppen van de MS SQL-service. Starten en Stoppen van de Messenger-service. Starten en Stoppen van de Watchdog-service. Starten, Stoppen of Uitschakelen van de TC Energy Data Collector-service. Zo lang als TC Energy niet geactiveerd is, moet deze service uit zijn. Starten en Stoppen van de TC Energy Data Point-service. Deze service is aan, zelfs als TC Energy nog niet is geactiveerd. De IP-configuratie-instellingen weergeven. De resterende levensduur van de CF-kaart weergeven. 12

15 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Item RDP Session Omschrijving en/of opmerkingen De status van de RDP-sessie wordt weergegeven: Active wanneer de WebEngine-tool wordt bediend via een RDP-verbinding (Remote Desktop Protocol). In dit geval is de knop uitgeschakeld; klik op de knop om de sessie te sluiten en terug te gaan naar de normale desktopbediening van de WebEngine. Zo hoeven gebruikers van de normale desktop van de WebEngine niet opnieuw in te loggen. De Compri HX WebEngine opnieuw opstarten. Last interactions (Laatste interacties) Toont een log van de acties die met de WebEngine 2.0 Tool zijn uitgevoerd sinds deze is gestart. Alle vorige logs (met inbegrip van de laatste log) zijn te vinden op het Tabblad Status LogBook (pag. 15). Tabblad Data Collector-status Op het tabblad Data Collector-status wordt een statusoverzicht en serverinformatie weergegeven van de Data Collector. Item Project Omschrijving en/of opmerkingen Geeft projectinformatie weer. Projectnaam Identificatie Versie-ID Een lijst met verzamelde datapunten openen Tijd Overschakelen op UTC-tijd Overschakelen op lokale tijd Inbedrijfstelling Verzamelinterval Overdrachtsinterval Data Receiver TC Energy Volgende verzamelmoment Vorige verzamelmoment Volgende overdrachtmoment Vorige overdrachtmoment Geeft de tijd weer. Heen en weer schakelen tussen lokale tijd en UTC-tijd. Geeft de inbedrijfstellingsstatus en de inbedrijfstellingsdatum weer. Een lijst openen met het aantal pogingen tot inbedrijfstelling. Geeft het interval weer voor het verzamelen van datapunten van het onderstation door de Compri HX WebEngine. Een groene verbindingspijl geeft aan dat de verbinding OK is. Geeft het interval weer voor de overdracht van gegevens van de Compri HX WebEngine naar de server. Een groene verbindingspijl geeft aan dat de verbinding OK is. Geeft de status weer van de server. Zie Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy (pag. 13). Geeft de tijd weer van het volgende verzamelmoment. Geeft de status en de tijd weer van het vorige verzamelmoment. Een lijst openen met het aantal pogingen tot het verzamelen van datapunten. Geeft de tijd weer van het volgende overdrachtmoment. Geeft de status en de tijd weer van het vorige overdrachtmoment. Een lijst met overdrachten openen. Data Collector opnieuw starten Klik hierop om de Data Collector opnieuw te starten. De status van het herstartproces wordt onder de knop getoond. Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy Op het tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy wordt een overzicht gegeven van de inbedrijfstelling van TC Energy van het project. 13

16 Priva Op het tabblad wordt de volgende informatie weergegeven: Datum/tijd inbedrijfstelling en inbedrijfstellingsstatus voor de WebEngine Datum/tijd inbedrijfstelling en inbedrijfstellingsstatus voor de Configurator Resultaten gegevensserver Statusindicator Geeft aan dat de inbedrijfstelling up-to-date is. Statusindicator Geeft aan dat de inbedrijfstelling moet worden bijgewerkt. Item Project Computer engineer Resultaten gegevensserver Gegevens vernieuwen Omschrijving en/of opmerkingen De projectnaam en de datum en tijd van de inbedrijfstelling van WebEngine De datum en tijd van de inbedrijfstelling van de Configurator. Projectinformatie, waaronder: Projectnummer, naam, versie en status Aantal energiestromen in het project Tijd waarop de server gegevens heeft ontvangen Status van de server, de datapunten en de vernieuwing van de gegevens De informatie op het tabblad vernieuwen. Op het tabblad wordt de voortgang weergegeven van het vernieuwen. De knop toont ook de datum en tijd van de laatste vernieuwing. 14

17 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Tabblad Energy Data Points Het tabblad Energy Data Points (Energiedatapunten) is toegewezen aan TC Energy. Het geeft de datapunten in het project weer die de TC Energy-server energieregistratie-informatie leveren. In eerste instantie is het tabblad leeg. Om informatie op het tabblad in te vullen, klikt u op Read Energy Data Points (Energiedatapunten uitlezen). De volgende informatie wordt in 2 tabellen weergegeven: Item Omschrijving en/of opmerkingen Bovenste tabel Projectinformatie: (altijd 1 rij) Name (Naam): de naam van het project Identifier(Identificatie): de identificatie van het project. Deze identificatie wordt door de TC Energy-server gebruikt om het project te herkennen. SourceType (Brontype): de applicatie waarin het project is ontworpen. ConfgurationVersion (Configuratieversie): de identificatie die de versie van het project voorstelt. Deze identificatie wordt gebruikt door de TC Energy-server om te controleren of de huidige projectconfiguratie overeenkomt met de configuratie die wordt verondersteld door TC Energy. Onderste tabel Informatie over de datapunten. Elke rij vertegenwoordigt een datapunt. De volgende informatie wordt gegeven: Identifier: datapuntidentificatie Name : de naam van het datapunt EnergyType(Energiesoort): de energiesoort die wordt gemeten door het datapunt Function (Functie): de functie van het datapunt (bijv. "binnen" of "buiten" als het datapunt een temperatuurmeting geeft) Unit (Eenheid): de maateenheid Interval: het tijdsinterval voor het verrichten van metingen Name, EnergyType, Function, Unit en Interval worden bepaald door het projectontwerp zoals gemaakt in TC Select. Het totaal aantal TC Energy-datapunten zoals weergegeven onder de tabel is gelijk aan het aantal rijen in de tabel en verwijst naar het aantal datapunten in het project die energieregistratiefuncties hebben. Al deze datapunten zenden energieregistratie-informatie naar de TC Energy-server, zelfs als ze geen onderdeel van de TC Energy-configuratie zijn en zelfs als TC Energy niet eens is geactiveerd. Tabblad Log Book Op het tabblad Log Book (Logboek) wordt de inhoud van het tekstbestand "Logging.rtf" in de map "C:\Priva Projects\Logging" gegeven (er is een ook snelkoppeling naar dit bestand op het bureaublad). Dit bestand is bedoeld voor het noteren van opmerkingen die in de toekomst relevant kunnen zijn voor u of uw collega's. De tekst op het tabblad is bewerkbaar, dus u kunt uw eigen opmerkingen toevoegen. Om het bewerkte bestand op te slaan, klikt u op Save Changes (Wijzigingen opslaan). Tabblad Status LogBook Op het tabblad Status LogBook (Statuslogboek) wordt het bestand "StatusLogBook.rtf" in de map "C:\Priva Projects\Logging" weergegeven. Aan dit bestand wordt elk uur automatisch een systeemstatuslog toegevoegd, zie ook Tabblad Overview (pag. 10). Verder worden uw interacties met de WebEngine 2.0 Tool in het bestand geregistreerd. Als het tabblad al enige tijd open is of als het tabblad nog steeds leeg is, klikt u op Refresh Status LogBook (Statuslogboek vernieuwen) om er zeker van te zijn dat de laatste log ook wordt weergegeven. Systeemlogs worden alleen toegevoegd zo lang de WebEngine 2.0 Tool actief is. Omdat de tool 48 uur nadat u deze hebt gestart, automatisch wordt gesloten kan een periode van systeemlogs die elk uur worden gedaan, maximaal 48 uur omvatten tenzij u de tool tijdig opnieuw start. De statuslog wordt niet gewist bij het starten van de tool. Nieuwe logs worden gewoon toegevoegd. 15

18 Priva Tabblad Documentation Op het tabblad Documentatie is enige documentatie beschikbaar bij een aantal problemen die vaak tot vragen leiden of die nuttig zijn om bij de hand te hebben. Er is een knop voor elk onderwerp. Klik op de knop om de documentatie te bekijken. Tabblad TC History SQL-database Het tabblad TC History SQL-database is standaard verborgen. Om het zichtbaar te maken, klikt u op de Menubalkknop SQL Options (pag. 9). Het tabblad TC History SQL-database biedt toegang tot drie acties met betrekking tot de MS SQL-database op de Compri HX WebEngine. In deze database zijn historische gegevens voor TC History opgeslagen. Er is een knop voor elke actie: TC History-databaseback-up: een back-up maken van de database; TC History-database terugzetten: een eerder gemaakte back-up terugzetten; TC History-database verwijderen: de inhoud van de database verwijderen. Het schermgedeelte met het tabblad TC History SQL DataBase verandert wanneer u op een knop klikt. Klik op Go Back (Ga terug) om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm. Knop TC History-databaseback-up In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-databaseback-up hebt geklikt, kunt u als volgt de back-up maken: 1. De standaardmap om de back-up in op te slaan is "C:\Priva Projects\Logging\WebEngine_SQL_BackUp". Als u de back-up in een andere map of op een USB-memorystick wilt opslaan, klikt u op en bladert u naar de gewenste locatie. 2. Klik op Back-Up Database (Back-up database). De knop wordt uitgeschakeld tijdens het schrijfproces van de back-up. 3. Wacht totdat het schrijfproces van de back-up is voltooid. De back-up is het bestand "xxxx.bak" waarbij xxxx de projectnaam is. Knop TC History-database terugzetten In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-database terugzetten hebt geklikt, kunt u als volgt een back-up terugzetten: 1. Klik op en blader naar het back-upbestand "xxxx.bak" waarbij xxxx de projectnaam is.. De standaardmap voor dit bestand is "C:\Priva Projects\Logging\WebEngine_SQL_BackUp". Selecteer het back-upbestand en klik op OK. 2. Klik op Restore Database (Database terugzetten). De knop wordt uitgeschakeld tijdens het terugzetproces van de back-up. 3. Wacht totdat het terugzetproces van de back-up is voltooid. Knop TC History-database verwijderen In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-database verwijderen hebt geklikt, kunt u de database-inhoud als volgt verwijderen: 1. Klik op Delete Database (Database verwijderen). Het verwijderproces start zonder verdere bevestiging en de knop blijft uitgeschakeld tijdens het verwijderproces. 2. Wacht totdat het verwijderproces is voltooid. 16

19 Een flashkaart verwisselen Een flashkaart verwisselen Gebruik alleen flashkaarten van Priva. Voer deze procedure zo snel mogelijk uit om het risico van gegevensverlies tot een minimum te beperken. Zodra u de procedure hebt afgerond, schakelt u Schrijfbeveiliging in. Wanneer u een flashkaart verwisselt, bijvoorbeeld voor een flashkaart met een grotere capaciteit, moet er eerst een back-up van de database worden gemaakt en moet deze vervolgens worden teruggezet. Dat doet u als volgt: Zie Tabblad TC History SQL-database (pag. 16) voor de stappen van het maken van een back-up, het terugzetten en het verwijderen van een TC History-database. 1. Klik op de knop Voorbereiden onder Project bijwerken op het tabblad Extra om alle services en applicaties voor het project af te sluiten. 2. Maak een back-up van het project. Zet de back-up bijvoorbeeld op een USB-stick of een externe schijf. De USB-stick of de externe schijf moet over minimaal 4 GB vrij geheugen beschikken. 3. Start de Compri HX WebEngine opnieuw op. 4. Tijdens het opstarten moet de stroomvoorziening naar de Compri HX WebEngine worden afgesloten. 5. Verwijder de oude flashkaart. 6. Plaats de nieuwe flashkaart. Een nieuwe flashkaart is nog niet gefinaliseerd. Wanneer de flashkaart wordt geplaatst, zal deze automatisch een finaliseringsproces doorlopen. Dit duurt ongeveer vijftien minuten. Gedurende deze tijd zal de Compri HX WebEngine driemaal opnieuw worden opgestart. 7. Schakel de Compri HX WebEngine in. 8. Start de WebEngine 2.0 Tool. 9. Klik op de knop Voorbereiden onder Project bijwerken op het tabblad Extra om de projectsoftware te installeren. 10. Klik op de knop Einde onder Project bijwerken op het tabblad Extra om het project toe te voegen aan de Top Control-geschiedenis. Hiermee wordt een TCHistory.ini-bestand en een nieuwe SQL-database voor het project gemaakt. 11. Verwijder de nieuwe SQL-database voor het project. De zojuist gemaakte SQL-database voor het project kan veilig worden verwijderd, omdat de back-up van de SQL-database zal worden gebruikt en niet de nieuwe. 12. Zet de back-up van de TC History-database terug vanaf de externe schijf of de USB-stick. Fout: TC History-database is in gebruik Nadat de flashkaart is verwisseld, kan de foutmelding TCHistory-database is in gebruik door een andere PC WINPRIV-<naam> verschijnen. Het <naam>-gedeelte in de melding staat voor de hostnaam, deze verschilt per Compri HX WebEngine. U kunt dit probleem als volgt oplossen: 1. Sluit de laptop aan op de Compri HX WebEngine met Microsoft SQL Management Studio. 2. Open de TCH_Projectname-database. 3. Klik met de rechtermuisknop op de infotabel voor het project (dbo.info) en selecteer Bovenste 200 rijen bewerken in het menu. 4. Vervang de naam OpenedBy door de nieuwe Compri HX WebEngine-naam. 17

20 Priva Zijlweg LC Postbus ZG De Lier Nederland T F Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0)

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Installatie van Sprinter2000 Installatie van Sprinter2000 1. Vóór de installatie Voordat we met de installatie kunnen

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Media Settings (Media-instellingen)

Media Settings (Media-instellingen) pagina 1 van 11 Media Settings (Media-instellingen) Selecteer Media Settings (Media-instellingen) in het menu, of klik op Media Settings (Media-instellingen) op het scherm Printerstatus. Voer normaal gesproken

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

1. Installatie nieuwe plug-in

1. Installatie nieuwe plug-in stappenplan irekeningen iregistratie - iboekhouding: Spoon opstartproblemen oplossen g e b r u i k e r s aug. 2015 De modules irekeningen, iregistratie en iboekhouding maken gebruik van een plug-in om

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Spoon voor Windows 10

Spoon voor Windows 10 Spoon voor Windows 10 Upgraden van Spoon naar Turbo Versie: 2017-04-06 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Google Chrome...4 2.1 De Spoon-extensie verwijderen uit Chrome... 4 2.2 De Turbo browserextensie toevoegen

Nadere informatie

Upgraden van Java-applets

Upgraden van Java-applets T.b.v. HCS regelsystemen HCS3100 / HCS3050 / HCS3150 / HCS3200 SW-versie 1.10 en 1.11 Upgraden van Java-applets HCS Building Automation Kompasstraat 5a, 2901AM Capelle aan den IJssel Postbus 182, 2900AD

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Aanpassen IP-adressen SNTP-servers

Aanpassen IP-adressen SNTP-servers T.b.v. HCS regelsystemen HCS3100 / HCS3050 / HCS3200 SW-versie 1.10 Aanpassen IP-adressen SNTP-servers HCS Building Automation Kompasstraat 5a, 2901AM Capelle aan den IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

3. Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in

3. Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in Installeren applicaties 1. Open Safari 2. Ga naar macwerkplek.advo.nl 3. Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in (voornaam.achternaam@domein.nl). 4. Wanneer u op Log on klikt, krijgt u onderstaand

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

Plato gebruikershandleiding

Plato gebruikershandleiding Plato gebruikershandleiding Deze handleiding is voor zowel nieuwe installaties van Plato als voor installaties die niet meer werken. Deze handleiding bestaat uit meerdere instructies voor zowel Microsoft

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Inhoud Inleiding... 2 Bios instellen... 3 Windows 10 installatie... 4 Windows configureren... 10

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Deze update bevat enkele kleine wijzigingen die het gebruik van Windows

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.2x.xx

Update Autoflex naar 9.2x.xx Update Autoflex naar 9.2x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8113.33.632.B.01

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.3x.xx

Update Autoflex naar 9.3x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 Update Autoflex naar 9.3x.xx fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl NB: email : info@autoflex.nl Lees eerst het hele document door voordat

Nadere informatie