WebEngine 2.0 Tool. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WebEngine 2.0 Tool. Handleiding"

Transcriptie

1 WebEngine 2.0 Tool Handleiding

2 Contact Priva Zijlweg LC Postbus ZG De Lier Nederland T F Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0) Artikelnummer: Versie: Datum: Mei 2014 Copyright Priva B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Priva. Het betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerkingen. Deze uitgave is met de uiterste zorg samengesteld. De hier getoonde producten kunnen echter afwijken van de geleverde producten qua maatvoering en uitvoering. Priva aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden in deze uitgave. Priva kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aanbrengen aan haar producten en aan de bijbehorende handleidingen. Priva adviseert het product, de installatie, hardware en voor zover aanwezig software regelmatig te controleren op onregelmatigheden. Priva is in het bezit van octrooien, aanvragen voor octrooien, handelsmerken of auteursrechten met betrekking tot de producten beschreven in deze uitgave. Met deze uitgave verleent Priva geen gebruiksrecht op het voornoemde intellectuele eigendom. De product- en bedrijfsnamen die in deze uitgave worden vermeld mogen niet zonder toestemming van Priva worden gebruikt. Op de producten uit deze uitgave zijn de Priva leveringsvoorwaarden van toepassing. De recentste versie van deze voorwaarden is terug te vinden op de website van Priva (www.priva.nl).

3 WebEngine 2.0 Tool 1

4 Priva Inhoud Inleiding... 3 Versie... 4 Installeren van de WebEngine 2.0 Tool... 5 Starten van de WebEngine 2.0 Tool... 6 De WebEngine 2.0 Tool sluiten... 7 Het WebEngine 2.0 Tool-scherm... 8 Menubalkknop Proxy Settings... 9 Menubalkknop Internet Availability Interval... 9 Menubalkknop SQL Options... 9 Tabblad Overview Tabblad Tools Tabblad Data Collector-status Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy Tabblad Energy Data Points Tabblad Log Book Tabblad Status LogBook Tabblad Documentation Tabblad TC History SQL-database Een flashkaart verwisselen Fout: TC History-database is in gebruik

5 Inleiding Inleiding De WebEngine 2.0 Tool is bedoeld voor onderhoudsmonteurs die verantwoordelijk zijn voor de configuratie, het onderhoud en de probleemoplossing van de Compri HX WebEngine 2.0. In deze handige tool zijn veel taken gebundeld die ook zonder de tool kunnen worden uitgevoerd, maar waarvoor veel moet worden geklikt in het Windows-systeem, bijvoorbeeld: de status van de Compri HX WebEngine en de communicatieverbindingen controleren; de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine in- en uitschakelen; relevante Windows-services in- en uitschakelen en relevante Top Control-applicaties stoppen en starten om updates van projecten en programma's mogelijk te maken; de Compri HX WebEngine opnieuw starten; informatie tonen over de datapunten die energieregistratie-informatie aan de TC Energy-server leveren; opmerkingen tonen die zijn achtergelaten door andere onderhoudsmonteurs en opmerkingen toevoegen; documentatie over diverse problemen tonen; logboeken tonen over de status van de Compri HX WebEngine en de acties die met de tool zijn uitgevoerd; een back-up maken van de historische SQL-database, een back-up terugzetten en de historische SQL-database verwijderen. 3

6 Priva Versie Dit document beschrijft versie van de WebEngine 2.0 Tool. De tool kan alleen worden gebruikt met de Compri HX WebEngine 2.0. Omwille van de eenvoud worden de versienummers in dit document weggelaten tenzij er een specifieke reden is om het versienummer te noemen. De tool is alleen beschikbaar met een Engelse gebruikersinterface. 4

7 Installeren van de WebEngine 2.0 Tool Installeren van de WebEngine 2.0 Tool Bij nieuw geleverde Compri HX WebEngines is de de WebEngine 2.0 Tool al geïnstalleerd. Gebruik deze procedure als u een oudere Compri HX WebEngine 2.0 hebt of als er een nieuwe versie van de WebEngine 2.0 Tool is. In deze installatieprocedure wordt ervan uitgegaan dat u een externe-bureaubladverbinding met de Compri HX WebEngine hebt. U kunt de WebEngine 2.0 Tool gratis downloaden vanaf de TC Energy-website of de RedQube-website (http://www.redqube.net/). Als er een vorige versie van de WebEngine 2.0 Tool is geïnstalleerd, verwijdert u die versie eerst. Installeer de WebEngine 2.0 Tool als volgt: 1. Pak het installatiebestand uit in een tijdelijke map of op het bureaublad. 2. Als de WebEngine 2.0 Tool niet is geïnstalleerd, moet u de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine uitschakelen: 1. Start Windows Verkenner en blader naar "C:\Program Files\Priva\Tools". 2. Dubbelklik op (start) "write protection off.bat". 3. Voer het installatiebestand uit ("WebEngine 2.0 Tool vx.x.x.x.exe", waarbij x.x.x.x de versie is). Nadat de tool is geïnstalleerd, is er een snelkoppeling WebEngine 2.0 Tool op het bureaublad. 4. Verwijder het installatiebestand (u kunt deze stap overslaan omdat het bestand op de Compri HX WebEngine werd geplaatst terwijl de schrijfbeveiliging was ingeschakeld. Daarom verdwijnt het bestand automatisch bij de eerste keer opnieuw opstarten.) 5. Dubbelklik op de snelkoppeling om de tool te starten. 6. Schakel met de tool de schrijfbeveiliging weer in: Klik op On (Aan) bij Write Protect (Schrijfbeveiliging) op het Tabblad Tools (pag. 12). 5

8 Priva Starten van de WebEngine 2.0 Tool U kunt de WebEngine 2.0 Tool starten door te dubbelklikken op de snelkoppeling WebEngine 2.0 Tool op het bureaublad. Bij het starten van de tool geeft een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm) aan of de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine aan of uit is. Gewoonlijk moet de schrijfbeveiliging aan zijn. Als u wijzigingen aanbrengt in de Compri HX WebEngine terwijl de schrijfbeveiliging aan is, gaan deze wijzigingen verloren bij de volgende keer opstarten (met uitzondering van wijzigingen in de map "C:\Priva Projects\TC Projects"). Om permanente wijzigingen aan te brengen, schakelt u de schrijfbeveiliging tijdelijk uit. U kunt dit met de tool doen, zie Tabblad Tools (pag. 12). Uitvoeren van de WebEngine 2.0 Tool kan de prestatie van de Compri HX WebEngine verminderen. Om deze reden zou de tool alleen actief moeten zijn als dat nodig is. De WebEngine 2.0 Tool wordt automatisch na 48 uur gesloten. 6

9 De WebEngine 2.0 Tool sluiten De WebEngine 2.0 Tool sluiten Sluit de WebEngine 2.0 Tool door in de rechterbovenhoek van het WebEngine 2.0 Tool-venster op de X te klikken. Als u vergeet de WebEngine 2.0 Tool na gebruik te sluiten, wordt deze tool 48 uur nadat u deze hebt gestart, automatisch gesloten. De resterende tijd voordat de tool automatisch wordt afgesloten, wordt op het tabblad Overzicht weergegeven. 7

10 Priva Het WebEngine 2.0 Tool-scherm Het scherm is samengesteld uit de volgende delen: A Menubalk: : zie Menubalkknop Proxy Settings (pag. 9) : zie Menubalkknop Internet Availability Interval (pag. 9) B C of : zie Menubalkknop SQL Options (pag. 9) : opent dit document in een PDF Reader-applicatie Over: leidt naar een pop-upvenster met informatie over de WebEngine 2.0 Tool, bijv. versie-informatie Projectnaam en Projectomschrijving: de naam en omschrijving van het Top Control-project dat wordt uitgevoerd op de Compri HX WebEngine Tabbladen: Tabblad Overview (pag. 10) Tabblad Tools (pag. 12) Tabblad Energy Data Points (pag. 15) Tabblad Log Book (pag. 15) Tabblad Status LogBook (pag. 15) Tabblad Documentation (pag. 16) Tabblad TC History SQL-database (pag. 16). Dit tabblad is standaard verborgen en kan zichtbaar worden gemaakt via de Menubalkknop SQL Options (pag. 9). Infobalk die de versie van de tool weergeeft. Bij het starten van de tool wordt automatisch gecontroleerd of er een nieuwere versie is. Als dit het geval is, is de infobalk oranje en is er een downloadknop beschikbaar waarmee de nieuwe versie kan worden gedownload. Wanneer de tool up-to-date is, is de infobalk groen. U kunt knopinfo krijgen over de functionaliteiten die aanwezig zijn op het scherm door de functionaliteiten aan te wijzen (niet klikken). 8

11 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Menubalkknop Proxy Settings Met de menubalkknop Proxy Settings (Proxyinstellingen) ( ) wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de URL en het poortnummer van de proxyserver (indien van toepassing) kunt invoeren. Nadat u op de knop Proxyserver opslaan en sluiten hebt geklikt, worden de proxy-instellingen doorgegeven aan: de TC Energy-configuratie; de LAN-instellingen van Windows Internet Explorer (gedefinieerd onder Internetopties > Verbindingen > LAN-instellingen); de anti-virussoftware. U kunt de proxyinstellingen alleen invoeren of wijzigen als de schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine uit is. U wordt hiervan onder in het dialoogvenster op de hoogte gesteld. Als u de proxyinstellingen invoert of wijzigt, start de Compri HX WebEngine mogelijk opnieuw op. Als er al proxyinstellingen zijn, worden deze in het dialoogvenster als alleen-lezen weergegeven. Om de instellingen te wijzigen, moet u ze eerst wissen door op Remove Proxy Server and Close (Proxyserver verwijderen en sluiten) te klikken. Klik vervolgens nogmaals op de menubalkknop Proxy Settings. Menubalkknop Internet Availability Interval De beschikbaarheid van de verbinding met internet wordt standaard elke 20 s gecontroleerd. Het resultaat wordt weergegeven op het Tabblad Overview (pag. 10). U kunt het controle-interval wijzigen of de controle uitschakelen door te klikken op de menubalkknop Internet Availability Interval (Interval voor internetbeschikbaarheid, ). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een interval kunt selecteren uit de vervolgkeuzelijst Interval for Internet Check (Interval voor internetcontrole). Klik op Save and Close (Opslaan en sluiten) om het geselecteerde interval van kracht te laten worden. Met het interval nul wordt de controle uitgeschakeld, met uitzondering van de initiële controle bij het starten van de WebEngine 2.0 Tool. Stel het interval niet korter in dan nodig is. Te frequente controles kunnen ertoe leiden dat de systeembeheerder uw IP-adres blokkeert. Menubalkknop SQL Options Met de menubalkknop SQL Options (SQL-opties) ( ) verschijnt het Tabblad TC History SQL-database (pag. 16), dat standaard verborgen is.. De reden hiervoor is dat gebruikers die dit document niet hebben gelezen ernstige problemen zouden kunnen krijgen als zij het tabblad zonder voldoende begrip gebruiken. Na klikken op de knop verschijnt een inlogvenster waarin u het wachtwoord ("SQLdatabase") moet invoeren. Het tabblad wordt alleen weergegeven als u het juiste wachtwoord invoert. Als u geen wachtwoord invoert, verdwijnt het inlogvenster na 20 seconden. Als het tabblad TC History SQL-database wordt weergegeven, is de knop de knop, waarmee het tabblad kan worden verborgen. gewijzigd in 9

12 Priva Tabblad Overview Het tabblad Overview (Overzicht) vat de meest belangrijke informatie samen over de status van de Compri HX WebEngine en de communicatieverbindingen: Deze statusindicatoren worden gebruikt op het tabblad Overzicht. Pictogram Beschrijving Geeft aan dat de service of applicatie actief is. Geeft aan dat de configuratie up-to-date is (voor TC WebVision). Geeft aan dat de service of applicatie gestopt is. Geeft aan dat de configuratie moet worden bijgewerkt (voor TC WebVision). Geeft aan dat er geen project is geïnstalleerd (voor Compri HX WebEngine). Item Opstarten: Huidig: Resterende tijd: Omschrijving en/of opmerkingen Tijd en datum van de systeemklok bij opstarten Huidige tijd en datum van de systeemklok De resterende tijd (in uren) tot de Compri HX WebEngine automatisch wordt afgesloten. De Compri HX WebEngine wordt automatisch na 48 uur afgesloten om de prestaties te verbeteren. Onderstation Het IP-adres van het momenteel gescande onderstation wordt boven het pictogram weergegeven. Verbinding tussen onderstation en Compri HX WebEngine De pijl is groen voor een Ethernet- (TCP/IP-) verbinding en blauw voor een seriële verbinding. Als er geen verbinding is, is de pijl grijs. Dit geldt ook voor de andere pijlen in het overzicht. Het type verbinding wordt ook boven het pictogram weergegeven. In geval van een Ethernet-verbinding wordt het poortnummer onder het pictogram weergegeven. Compri HX WebEngine Als u op het pictogram klikt, verschijnt het Windows-dialoogvenster Netwerkverbindingen. De hostnaam van de Compri HX WebEngine en de LAN IP-adressen van de controllers die achtereenvolgens worden gescand door de host, worden boven het pictogram weergegeven. Linksboven wordt het afbeeldingsnummer van de Compri HX WebEngine weergegeven. Dit is de afbeeldingsversie van de Compri HX WebEngine die is geïnstalleerd op de flashkaart. Aan de linkerbenedenkant van het pictogram wordt het aantal projecten weergegeven. Dit moet 1 project zijn. Als er meer projecten zijn, is het getal niet groen maar rood. De reden hiervoor is dat er in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" een submap voor het project is. Als er meerdere submappen zijn (voor projecten of voor andere doelen), gebruikt de Compri HX WebEngine mogelijk de verkeerde submap wat een fout veroorzaakt. Als er geen project is geïnstalleerd, wordt er een rood uitroepteken getoond rechtsboven naast het pictogram. Klik op het nummer of het uitroepteken om een Project Explorer-venster te openen met de projectinformatie. U kunt vanuit het venster een project selecteren en verwijderen. Als er meerdere submappen zijn (bijv. oude projecten), klikt u op het rode getal. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de submappen en mogelijke bestanden in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" worden vermeld. Verwijder submappen en bestanden die niet tot het huidige project behoren. Doe dit door met de rechtermuisknop te klikken op de submap of het bestand. Er verschijnt een menu waarin u het volgende kunt selecteren: Delete Project/Folder (Project/map verwijderen): de submap met alle inhoud verwijderen Delete File (Bestand verwijderen): het bestand verwijderen Firewall Het bovenste pictogram geeft aan dat de firewall is ingeschakeld. Het onderste pictogram geeft aan dat de firewall is uitgeschakeld. Als u op het pictogram klikt, wordt het Windows-dialoogvenster voor het wijzigen van de firewallinstellingen geopend. Hier kunt u de firewall in- en uitschakelen. 10

13 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Item Omschrijving en/of opmerkingen Proxyserver (wordt alleen weergegeven als proxy-instellingen zijn ingevoerd) Klikken op het pictogram heeft hetzelfde effect als klikken op de Menubalkknop Proxy Settings (pag. 9). Projectnaam Windows-services Router die verbinding met internet levert. Als u op het pictogram klikt, verschijnt het Windows-dialoogvenster Internetopties. Het WAN IP-adres van de router wordt boven het pictogram weergegeven. Als er geen verbinding is, zijn het pictogram en de pijl grijs. Naam van het Top Control-project dat op systeem wordt uitgevoerd Compri HX WebEngine-schrijfbeveiliging Alle mappen (behalve "C:\Priva Projects\TC Projects") zijn tegen schrijven beveiligd als de vergrendeling gesloten is. Flash-kaartgeheugen Het getal rechtsboven stelt de geheugencapaciteit voor. De voortgangsbalk geeft het geheugen aan dat momenteel in gebruik is (ook numeriek weergegeven onder de balk). Windows Internet Information Service Microsoft SQL-service (database) WebEngine-services Messenger-service (zie de handleiding van de Compri HX WebEngine) Als u op het pictogram klikt, wordt de -/sms-instellingen-editor van WebEngine Messenger geopend. Watchdog-service (zie de handleiding van de Compri HX WebEngine) TC Energy-services TC Energy-datapuntservice Dit pictogram is alleen aanwezig als de versie van TC Select 6.6 of later is. TC Energy Data Collector-service Dit pictogram is alleen aanwezig als de versie van TC Select 6.6 of later is. TC-applicaties LAN Manager-applicatie TC History-applicatie TC WebVision Top Control-versies Versie TC WebVision-configuratie Als u op het pictogram klikt, wordt het venster TC WebVision Configurator geopend. Taal en versies van de Top Control-componenten die momenteel zijn geïnstalleerd Versie van de WebEngine 2.0 Tool 11

14 Priva Tabblad Tools Het tabblad Tools (Gereedschappen) biedt de volgende informatie en functionaliteiten: Item Gedeelte linksboven Top Control-versies Resultatenvak Write Protect (Schrijfbeveiliging) Top Control Update (alleen ingeschakeld als de schrijfbeveiliging uit is) Project Update Firewall IIS Admin Service SQL Server Service Messenger-service WatchDog Service Energy Data Collector Service (alleen aanwezig als de versie van Top Control 6.6 of later is) Energy Data Point Service (alleen aanwezig als de versie van Top Control 6.6 of later is) IP Config ATP Smarttool Omschrijving en/of opmerkingen Herhaling van de volgende informatie van het tabblad Overview (Overzicht): hostnaam van de Compri HX WebEngine; geheugencapaciteit en -gebruik; status van de schrijfbeveiliging van het bestandssysteem. Taal en versies van de geïnstalleerde Top Control-componenten. Boven: de laatste systeemstatuslog. Regels in rood geven abnormale statuswaarden aan. Onder: een voortgangsbalk die de tijd aangeeft die is verstreken sinds de laatste systeemstatuslog. Elk uur wordt de status geregistreerd. Dus wanneer de voortgangsbalk 60 min bereikt, wordt het bovenste paneel vernieuwd. Alle vorige logs (met inbegrip van de laatste log) zijn te vinden op het Tabblad Status LogBook (pag. 15). De schrijfbeveiliging van de Compri HX WebEngine Aan en Uit zetten. De schrijfbeveiliging voorkomt permanente wijzigingen aan de bestanden in alle mappen met uitzondering van "C:\Priva Projects\TC Projects". De schrijfbeveiliging blokkeert niet daadwerkelijk toegang tot deze bestanden en mappen, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke bestanden vanuit een afbeelding worden teruggezet wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart. Dus wanneer u wijzigingen aanbrengt terwijl de schrijfbeveiliging aan is, gaan de wijzigingen verloren bij de eerstvolgende keer dat het systeem opnieuw wordt opgestart. Voorbereiden: stopt de Messenger-service, de Watchdog-service, de TC Energy Data Collector-service (indien van toepassing), de TC Energy Data Point-service (indien van toepassing), de TC History-applicatie en de LAN Manager-applicatie. Verder wordt het niveau van gebruikersbeveiliging verlaagd. Door dit alles kunt u updates (hotfixes) installeren. End (Beëindigen): stelt het niveau van gebruikersbeveiliging terug op normaal (hoog niveau), start de services en applicaties die zijn gestopt met de knop Prepare (Voorbereiden) opnieuw en start de Compri HX WebEngine opnieuw op. De start van het voorbereidings- en beëindigingsproces wordt vermeld in een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm). Prepare (Voorbereiden): stopt de Messenger-service, de Watchdog-service, de TC Energy Data Collector-service (indien van toepassing), de TC Energy Data Point-service (indien van toepassing), de TC History-applicatie en de LAN Manager-applicatie. Hiermee kunt u bestanden in de map "C:\Priva Projects\TC Projects" beheren. End (Beëindigen): start de services en de applicaties die zijn gestopt met de knop Prepare (Voorbereiden) opnieuw. De start van het voorbereidings- en beëindigingsproces wordt vermeld in een tekstballon op de Windows-taakbalk (rechtsonder in het scherm). Enable (Inschakelen): schakelt de firewall in. Disable (Uitschakelen): leidt naar een pop-up die verklaart dat de firewall alleen kan worden uitgeschakeld via het Windows Configuratiescherm (of klik op het firewallpictogram op het tabblad Overview (Overzicht)). Met deze knop wordt de firewall dus niet werkelijk uitgeschakeld. Starten en Stoppen van de IIS-service. Starten en Stoppen van de MS SQL-service. Starten en Stoppen van de Messenger-service. Starten en Stoppen van de Watchdog-service. Starten, Stoppen of Uitschakelen van de TC Energy Data Collector-service. Zo lang als TC Energy niet geactiveerd is, moet deze service uit zijn. Starten en Stoppen van de TC Energy Data Point-service. Deze service is aan, zelfs als TC Energy nog niet is geactiveerd. De IP-configuratie-instellingen weergeven. De resterende levensduur van de CF-kaart weergeven. 12

15 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Item RDP Session Omschrijving en/of opmerkingen De status van de RDP-sessie wordt weergegeven: Active wanneer de WebEngine-tool wordt bediend via een RDP-verbinding (Remote Desktop Protocol). In dit geval is de knop uitgeschakeld; klik op de knop om de sessie te sluiten en terug te gaan naar de normale desktopbediening van de WebEngine. Zo hoeven gebruikers van de normale desktop van de WebEngine niet opnieuw in te loggen. De Compri HX WebEngine opnieuw opstarten. Last interactions (Laatste interacties) Toont een log van de acties die met de WebEngine 2.0 Tool zijn uitgevoerd sinds deze is gestart. Alle vorige logs (met inbegrip van de laatste log) zijn te vinden op het Tabblad Status LogBook (pag. 15). Tabblad Data Collector-status Op het tabblad Data Collector-status wordt een statusoverzicht en serverinformatie weergegeven van de Data Collector. Item Project Omschrijving en/of opmerkingen Geeft projectinformatie weer. Projectnaam Identificatie Versie-ID Een lijst met verzamelde datapunten openen Tijd Overschakelen op UTC-tijd Overschakelen op lokale tijd Inbedrijfstelling Verzamelinterval Overdrachtsinterval Data Receiver TC Energy Volgende verzamelmoment Vorige verzamelmoment Volgende overdrachtmoment Vorige overdrachtmoment Geeft de tijd weer. Heen en weer schakelen tussen lokale tijd en UTC-tijd. Geeft de inbedrijfstellingsstatus en de inbedrijfstellingsdatum weer. Een lijst openen met het aantal pogingen tot inbedrijfstelling. Geeft het interval weer voor het verzamelen van datapunten van het onderstation door de Compri HX WebEngine. Een groene verbindingspijl geeft aan dat de verbinding OK is. Geeft het interval weer voor de overdracht van gegevens van de Compri HX WebEngine naar de server. Een groene verbindingspijl geeft aan dat de verbinding OK is. Geeft de status weer van de server. Zie Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy (pag. 13). Geeft de tijd weer van het volgende verzamelmoment. Geeft de status en de tijd weer van het vorige verzamelmoment. Een lijst openen met het aantal pogingen tot het verzamelen van datapunten. Geeft de tijd weer van het volgende overdrachtmoment. Geeft de status en de tijd weer van het vorige overdrachtmoment. Een lijst met overdrachten openen. Data Collector opnieuw starten Klik hierop om de Data Collector opnieuw te starten. De status van het herstartproces wordt onder de knop getoond. Tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy Op het tabblad Inbedrijfstelling TCEnergy wordt een overzicht gegeven van de inbedrijfstelling van TC Energy van het project. 13

16 Priva Op het tabblad wordt de volgende informatie weergegeven: Datum/tijd inbedrijfstelling en inbedrijfstellingsstatus voor de WebEngine Datum/tijd inbedrijfstelling en inbedrijfstellingsstatus voor de Configurator Resultaten gegevensserver Statusindicator Geeft aan dat de inbedrijfstelling up-to-date is. Statusindicator Geeft aan dat de inbedrijfstelling moet worden bijgewerkt. Item Project Computer engineer Resultaten gegevensserver Gegevens vernieuwen Omschrijving en/of opmerkingen De projectnaam en de datum en tijd van de inbedrijfstelling van WebEngine De datum en tijd van de inbedrijfstelling van de Configurator. Projectinformatie, waaronder: Projectnummer, naam, versie en status Aantal energiestromen in het project Tijd waarop de server gegevens heeft ontvangen Status van de server, de datapunten en de vernieuwing van de gegevens De informatie op het tabblad vernieuwen. Op het tabblad wordt de voortgang weergegeven van het vernieuwen. De knop toont ook de datum en tijd van de laatste vernieuwing. 14

17 De WebEngine 2.0 Tool sluiten Tabblad Energy Data Points Het tabblad Energy Data Points (Energiedatapunten) is toegewezen aan TC Energy. Het geeft de datapunten in het project weer die de TC Energy-server energieregistratie-informatie leveren. In eerste instantie is het tabblad leeg. Om informatie op het tabblad in te vullen, klikt u op Read Energy Data Points (Energiedatapunten uitlezen). De volgende informatie wordt in 2 tabellen weergegeven: Item Omschrijving en/of opmerkingen Bovenste tabel Projectinformatie: (altijd 1 rij) Name (Naam): de naam van het project Identifier(Identificatie): de identificatie van het project. Deze identificatie wordt door de TC Energy-server gebruikt om het project te herkennen. SourceType (Brontype): de applicatie waarin het project is ontworpen. ConfgurationVersion (Configuratieversie): de identificatie die de versie van het project voorstelt. Deze identificatie wordt gebruikt door de TC Energy-server om te controleren of de huidige projectconfiguratie overeenkomt met de configuratie die wordt verondersteld door TC Energy. Onderste tabel Informatie over de datapunten. Elke rij vertegenwoordigt een datapunt. De volgende informatie wordt gegeven: Identifier: datapuntidentificatie Name : de naam van het datapunt EnergyType(Energiesoort): de energiesoort die wordt gemeten door het datapunt Function (Functie): de functie van het datapunt (bijv. "binnen" of "buiten" als het datapunt een temperatuurmeting geeft) Unit (Eenheid): de maateenheid Interval: het tijdsinterval voor het verrichten van metingen Name, EnergyType, Function, Unit en Interval worden bepaald door het projectontwerp zoals gemaakt in TC Select. Het totaal aantal TC Energy-datapunten zoals weergegeven onder de tabel is gelijk aan het aantal rijen in de tabel en verwijst naar het aantal datapunten in het project die energieregistratiefuncties hebben. Al deze datapunten zenden energieregistratie-informatie naar de TC Energy-server, zelfs als ze geen onderdeel van de TC Energy-configuratie zijn en zelfs als TC Energy niet eens is geactiveerd. Tabblad Log Book Op het tabblad Log Book (Logboek) wordt de inhoud van het tekstbestand "Logging.rtf" in de map "C:\Priva Projects\Logging" gegeven (er is een ook snelkoppeling naar dit bestand op het bureaublad). Dit bestand is bedoeld voor het noteren van opmerkingen die in de toekomst relevant kunnen zijn voor u of uw collega's. De tekst op het tabblad is bewerkbaar, dus u kunt uw eigen opmerkingen toevoegen. Om het bewerkte bestand op te slaan, klikt u op Save Changes (Wijzigingen opslaan). Tabblad Status LogBook Op het tabblad Status LogBook (Statuslogboek) wordt het bestand "StatusLogBook.rtf" in de map "C:\Priva Projects\Logging" weergegeven. Aan dit bestand wordt elk uur automatisch een systeemstatuslog toegevoegd, zie ook Tabblad Overview (pag. 10). Verder worden uw interacties met de WebEngine 2.0 Tool in het bestand geregistreerd. Als het tabblad al enige tijd open is of als het tabblad nog steeds leeg is, klikt u op Refresh Status LogBook (Statuslogboek vernieuwen) om er zeker van te zijn dat de laatste log ook wordt weergegeven. Systeemlogs worden alleen toegevoegd zo lang de WebEngine 2.0 Tool actief is. Omdat de tool 48 uur nadat u deze hebt gestart, automatisch wordt gesloten kan een periode van systeemlogs die elk uur worden gedaan, maximaal 48 uur omvatten tenzij u de tool tijdig opnieuw start. De statuslog wordt niet gewist bij het starten van de tool. Nieuwe logs worden gewoon toegevoegd. 15

18 Priva Tabblad Documentation Op het tabblad Documentatie is enige documentatie beschikbaar bij een aantal problemen die vaak tot vragen leiden of die nuttig zijn om bij de hand te hebben. Er is een knop voor elk onderwerp. Klik op de knop om de documentatie te bekijken. Tabblad TC History SQL-database Het tabblad TC History SQL-database is standaard verborgen. Om het zichtbaar te maken, klikt u op de Menubalkknop SQL Options (pag. 9). Het tabblad TC History SQL-database biedt toegang tot drie acties met betrekking tot de MS SQL-database op de Compri HX WebEngine. In deze database zijn historische gegevens voor TC History opgeslagen. Er is een knop voor elke actie: TC History-databaseback-up: een back-up maken van de database; TC History-database terugzetten: een eerder gemaakte back-up terugzetten; TC History-database verwijderen: de inhoud van de database verwijderen. Het schermgedeelte met het tabblad TC History SQL DataBase verandert wanneer u op een knop klikt. Klik op Go Back (Ga terug) om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm. Knop TC History-databaseback-up In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-databaseback-up hebt geklikt, kunt u als volgt de back-up maken: 1. De standaardmap om de back-up in op te slaan is "C:\Priva Projects\Logging\WebEngine_SQL_BackUp". Als u de back-up in een andere map of op een USB-memorystick wilt opslaan, klikt u op en bladert u naar de gewenste locatie. 2. Klik op Back-Up Database (Back-up database). De knop wordt uitgeschakeld tijdens het schrijfproces van de back-up. 3. Wacht totdat het schrijfproces van de back-up is voltooid. De back-up is het bestand "xxxx.bak" waarbij xxxx de projectnaam is. Knop TC History-database terugzetten In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-database terugzetten hebt geklikt, kunt u als volgt een back-up terugzetten: 1. Klik op en blader naar het back-upbestand "xxxx.bak" waarbij xxxx de projectnaam is.. De standaardmap voor dit bestand is "C:\Priva Projects\Logging\WebEngine_SQL_BackUp". Selecteer het back-upbestand en klik op OK. 2. Klik op Restore Database (Database terugzetten). De knop wordt uitgeschakeld tijdens het terugzetproces van de back-up. 3. Wacht totdat het terugzetproces van de back-up is voltooid. Knop TC History-database verwijderen In het scherm dat verschijnt nadat u op TC History-database verwijderen hebt geklikt, kunt u de database-inhoud als volgt verwijderen: 1. Klik op Delete Database (Database verwijderen). Het verwijderproces start zonder verdere bevestiging en de knop blijft uitgeschakeld tijdens het verwijderproces. 2. Wacht totdat het verwijderproces is voltooid. 16

19 Een flashkaart verwisselen Een flashkaart verwisselen Gebruik alleen flashkaarten van Priva. Voer deze procedure zo snel mogelijk uit om het risico van gegevensverlies tot een minimum te beperken. Zodra u de procedure hebt afgerond, schakelt u Schrijfbeveiliging in. Wanneer u een flashkaart verwisselt, bijvoorbeeld voor een flashkaart met een grotere capaciteit, moet er eerst een back-up van de database worden gemaakt en moet deze vervolgens worden teruggezet. Dat doet u als volgt: Zie Tabblad TC History SQL-database (pag. 16) voor de stappen van het maken van een back-up, het terugzetten en het verwijderen van een TC History-database. 1. Klik op de knop Voorbereiden onder Project bijwerken op het tabblad Extra om alle services en applicaties voor het project af te sluiten. 2. Maak een back-up van het project. Zet de back-up bijvoorbeeld op een USB-stick of een externe schijf. De USB-stick of de externe schijf moet over minimaal 4 GB vrij geheugen beschikken. 3. Start de Compri HX WebEngine opnieuw op. 4. Tijdens het opstarten moet de stroomvoorziening naar de Compri HX WebEngine worden afgesloten. 5. Verwijder de oude flashkaart. 6. Plaats de nieuwe flashkaart. Een nieuwe flashkaart is nog niet gefinaliseerd. Wanneer de flashkaart wordt geplaatst, zal deze automatisch een finaliseringsproces doorlopen. Dit duurt ongeveer vijftien minuten. Gedurende deze tijd zal de Compri HX WebEngine driemaal opnieuw worden opgestart. 7. Schakel de Compri HX WebEngine in. 8. Start de WebEngine 2.0 Tool. 9. Klik op de knop Voorbereiden onder Project bijwerken op het tabblad Extra om de projectsoftware te installeren. 10. Klik op de knop Einde onder Project bijwerken op het tabblad Extra om het project toe te voegen aan de Top Control-geschiedenis. Hiermee wordt een TCHistory.ini-bestand en een nieuwe SQL-database voor het project gemaakt. 11. Verwijder de nieuwe SQL-database voor het project. De zojuist gemaakte SQL-database voor het project kan veilig worden verwijderd, omdat de back-up van de SQL-database zal worden gebruikt en niet de nieuwe. 12. Zet de back-up van de TC History-database terug vanaf de externe schijf of de USB-stick. Fout: TC History-database is in gebruik Nadat de flashkaart is verwisseld, kan de foutmelding TCHistory-database is in gebruik door een andere PC WINPRIV-<naam> verschijnen. Het <naam>-gedeelte in de melding staat voor de hostnaam, deze verschilt per Compri HX WebEngine. U kunt dit probleem als volgt oplossen: 1. Sluit de laptop aan op de Compri HX WebEngine met Microsoft SQL Management Studio. 2. Open de TCH_Projectname-database. 3. Klik met de rechtermuisknop op de infotabel voor het project (dbo.info) en selecteer Bovenste 200 rijen bewerken in het menu. 4. Vervang de naam OpenedBy door de nieuwe Compri HX WebEngine-naam. 17

20 Priva Zijlweg LC Postbus ZG De Lier Nederland T F Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0)

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie