COMPAGNIE HET ZOUTE nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPAGNIE HET ZOUTE nv"

Transcriptie

1 COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER CHZ

2 Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter...3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités...4 Maatschappelijke zetel...5 Kerncijfers...6 Activiteiten van de groep...7 De vastgoedactiviteiten...7 België...7 Frankrijk...11 Nederland...13 Patrimonium...20 De recreatieve activiteiten...20 Het personeel...21 De structuur van de groep...22 Governance...22 Strategie...22 Risicobeheer...22 Aandelen...23 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening...24 De structuur van de groep...25 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening...26 Diverse mededelingen...27 Geconsolideerde financiële informatie...28 Geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening Groep Compagnie Het Zoute...30 Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening...31 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening...33 Commentaar bij bepaalde posten van de jaarrekening...35 Bestemming van het resultaat van het boekjaar...35 Mandaten van de Raad van Bestuur...36 Diverse mededelingen...36 Financiële informatie Compagnie Het Zoute N.V Verslag van de Commissaris...40 Bijlagen bij de jaarrekening...42 Waarderingsregels CHZ

3 Woord van de Voorzitter Geachte dames en heren, Ik heb de eer u het jaarverslag van de Compagnie voor te stellen, dat een afspiegeling is van een futloos economisch jaar. De belangrijkste verkoop heeft betrekking op de grondaandelen bij de afsluiting van de eerste fase van het project La Reserve. In een kleurloze, zelfs sombere markt hebben we bij onze verschillende andere promoties 16 appartementen en een bouwperceel kunnen verkopen. Onze Raad van Bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om grondig na te denken over de aanpassing van onze structuren, nu onze historische rol van verkavelaar steeds duidelijker evolueert naar die van promotor. Zoals u zult vaststellen, heeft de Compagnie zelden geïnvesteerd in zo'n brede waaier van projecten, van Hardelot tot Kamperland, die evenveel uitdagingen vormen. De Compagnie is van plan om zich naar aanleiding van deze groei van haar activiteiten op een meer structurele manier te beroepen op bankkredieten en daarbij te profiteren van de gunstige rente. De Raad van Bestuur blijft voorzichtig, maar gaat ervan uit dat de Compagnie steeds beter is voorbereid op een herstel van de markt. In dat kader heb ik de eer u de lancering in de komende weken aan te kondigen van het project "en solo" van Strandresidentie in Cadzand. Dit vastgoedcomplex van topkwaliteit, rechtstreeks aan zee gelegen, kan genieten van een hemelsbreed zee- en duinzicht en wordt hopelijk een groot succes. Een andere werf die de komende jaren onze aandacht zal trekken en vasthouden is de renovatie en aanpassing van de Golf, die de belangrijkste van onze historische activa blijft. De eerste aanpassingen zijn al zichtbaar en zeer gewaardeerd door de leden. Verder zullen we in 2015 het Directieteam versterken en professionaliseren. We blikken met vertrouwen en een gerust gemoed vooruit op de uitdagingen die ons te wachten staan en blijven tegelijk voorzichtig in een marktsituatie die nog steeds moeilijk is. We bieden u een stabiel dividend aan. Ik wil in het bijzonder André Sougné bedanken, die geen moeite heeft gespaard om als onafhankelijk Bestuurder de Raad van Bestuur te helpen om zich open te stellen en professioneler te worden, en ook de Directie waar nodig heeft bijgestaan. Eveneens bedankt aan Patrick Mertens voor onze samenwerking gedurende de voorbije zeven jaar. Tot slot wil ik alle medewerkers van de Compagnie en haar dochtervennootschappen bedanken voor hun inspanningen en toewijding. Dergelijke resultaten zijn immers alleen mogelijk door samen te werken als een hecht team. Bernard Jolly CHZ

4 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités RAAD VAN BESTUUR AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN DIRECTIE- COMITÉ DAGELIJKS BESTUUR REMUNERATIE COMITÉ De heer Bernard Jolly (Vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity N.V.) V G V G Graaf Maurice Lippens De heer Alain Devos (Vertegenwoordigend Alain Devos B.V.B.A.) EV B B B Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe Mevrouw Marie-Thérèse Dhaenens Weyn (Vertegenwoordigend DW Consult B.V.B.A.) B B (gecoöpteerd vanaf 1/03/2015) V B B B De heer Pierre Lebbe B B Graaf Alexandre Lippens B B Graaf Paul Lippens VV B De heer André Sougné (Vertegenwoordigend Arcade Consult B.V.B.A.) De heer Didier t Serstevens (Vertegenwoordigend Hudico N.V.) De heer Marc Van Heddeghem (Vertegenwoordigend MarcVH-Consult B.V.B.A.) De heer Philippe Muylle (Vertegenwoordigend MPM Consult B.V.B.A.) B B B B B B B V AB G AB AB De heer Steven T Jollyn G G DFA DFA CHZ

5 LEGENDE V EV VV B AB G DFA Voorzitter Ere-Voorzitter Vice-Voorzitter Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder Genodigde Directeur Financiën en Administratie COMMISSARIS De heer Dirk Van Vlaenderen (Vertegenwoordigend Deloitte Bedrijfsrevisoren C.V.B.A., President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Prins Filiplaan 53 B-8300 Knokke-Heist Telefoon Telefax RPR Brugge CHZ

6 Kerncijfers COMPAGNIE HET ZOUTE GECONSOLIDEERD Omzet Algemene kosten Bedrijfswinst Bedrijfswinst / Omzet 22,59% 46,60% 30,62% 24,08% 27,77% Belastingen Winst na belastingen Belastingen / Winst voor belastingen 56,96% 33,16% 26,61% 27,30% 41,81% Eigen middelen Totaal van de balans Solvabiliteit 53,13% 64,36% 65,56% 64,78% 74,44% Uitsplitsing omzet per activiteit % 87% Projecten Patrimonium Resultaten over 5 jaar Omzet Algemene kosten Netto-winst CHZ

7 België Activiteiten van de groep De vastgoedactiviteiten DE MARKTSITUATIE De vastgoedmarkt kent op dit ogenblik moeilijke momenten. Zowel in de duurdere als in de middenklasse segmenten stelt men vast dat panden langer te koop staan. Dit heeft onder meer te maken met de belangrijke toevloed van panden in herverkoop, de nog steeds zwakke economische conjunctuur en waarschijnlijk ook onzekerheden met betrekking tot sommige politieke beslissingen. LA RESERVE (www.lareserve-residence.be) De promotor die de eerste fase van het project La Reserve heeft gebouwd beschikte over een optie voor de tweede fase. In de tweede helft van 2014 heeft hij afgezien van zijn optierecht. Aansluitend heeft den promotor de nog niet verkochte grondaandelen van de eerste fase ingekocht. In dit project is Compagnie Het Zoute Reserve N.V. de grondeigenaar van de resterende grondaandelen. Compagnie Het Zoute beraadt zich momenteel over de te volgen strategie met betrekking tot de tweede fase van het project. Zij heeft de bedoeling met of zonder andere partner(s) de tweede fase van dit belangrijke project op te starten. LA RESERVE Architect: EL Architects CHZ

8 ROYAL GARDENS (www.royalgardens.eu) Dit project van 93 appartementen bestaat uit een gebouw A van 40 eenheden en een gebouw B van 53. Op 1 duplex-appartement na, is gebouw A verkocht en opgeleverd. In gebouw B zijn er medio maart 2015 reeds 33 appartementen verkocht. De verkoop van de resterende appartementen heeft de laatste maanden geleden onder de huidige marktomstandigheden. ROYAL GARDENS Architect ontwerp: AR-CO - Piet Verfaillie Architect uitvoering: Dirk Steyaert ROYAL GARDENS gebouw C De bouw en de commercialisering van het appartementencomplex C vlak naast het project Royal Gardens zal pas aangevat worden van zodra de resterende appartementen in gebouw B zo goed als verkocht zijn. Gebouw C zal bestaan uit 40 appartementen in dezelfde architecturale stijl als gebouw A en B. ROYAL GARDENS GEBOUW C Architect: AR-CO - Piet Verfaillie CHZ

9 STE ANNE LA PALUE Eind 2014 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep afgewezen tegen een voor de Compagnie gunstig arrest van het Hof van Beroep te Gent. Het dispuut ging over de verkoop van een grond in de Boslaan waarbij een makelaar/bouwpromotor die tussen de verkoper en de Compagnie Het Zoute stond zich had bezondigd aan niet acceptabele praktijken. Met de eigenaar zijn er inmiddels afspraken gemaakt teneinde tot een gezamenlijke verkoop van het pand te komen. BIEZENPOLDER Dit voormalig klooster- en schoolgebouw werd omgevormd tot een project van 8 woningen, waarbij het bestaande architecturaal kader behouden werd. Tot medio maart 2015 zijn er 2 woningen verkocht. De Knokse Oosthoek kent op dit ogenblik veel vastgoedaanbod, wat waarschijnlijk mede de oorzaak is van deze tragere afzet. BIEZENPOLDER Architect: X. Donck & Partners Architecten BIJENHOF Op de terreinen van de voormalige Vlindertuin werden in percelen bouwgrond verkaveld voor villabouw. Op heden is er nog 1 perceel te koop CHZ

10 ORÉE GARDENS (www.oreegardens.be) Dit appartementencomplex wordt ontwikkeld in joint-venture met de firma Kairos (onderdeel van de BAMgroep). Het project, gelegen aan de Fazantenparklaan in Sint-Pieters-Woluwe, beoogt de omvorming van het voormalig ziekenhuis La Faisanderie in 43 appartementen. De ruwbouwwerken zijn afgewerkt en de oplevering van de reeds verkochte appartementen is voorzien voor medio Medio maart 2015 zijn er 31 van de 43 appartementen verkocht. ORÉE GARDENS Architect: ADE Marc Stryckman & Partners DIVERSE PROJECTEN Meerdere projecten worden bestudeerd. Het betreft hier zowel goederen die tot het patrimonium van de vennootschap behoren als te verwerven eigendommen. Het is voorbarig om over deze projecten informatie te verschaffen CHZ

11 Frankrijk (www.hardelot.fr) ALGEMENE SITUATIE De Franse Wetgeving is de vorige jaren in belangrijke mate geëvolueerd wat de overheidsinstanties heeft gebracht tot het opmaken van een SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Dit SCOT is goedgekeurd door het departement maar is het voorwerp van een bezwaar vanwege een natuurvereniging. Aansluitend voorziet deze wetgeving de opmaak van een PLUI (Plan Local d Urbanisme Intercommunal). Dit is in voorbereiding en zal volgens planning eind 2015 worden vastgelegd. De hiervoor vermelde documenten bevestigen het statuut van de zone Centre in Hardelot terwijl de zone Sud nog onzeker is qua toekomstige bebouwing. Op dit ogenblik is het voor ons onmogelijk om de evolutie van de Franse regelgeving in te schatten. Gezien de huidige bouwaanvragen voor Shakespeare II en Ruban Bleu het voorwerp uitmaken van bezwaren kan op dit ogenblik geen marktsituatie geschetst worden uit eigen ervaring. Andere kleinere projecten blijken echter te verkopen. LES AUBÉPINES In deze verkaveling van 13 loten, gelegen op de Golf des Dunes, werd in 2014 een lot verkocht. Er zijn medio maart 2015 nog 2 loten te koop. SHAKESPEARE I In dit gebouw, gelegen langs de Rue des Anglais, zijn alle 40 appartementen verkocht. Er blijft in dit gebouw nog 1 winkelruimte onverkocht. SHAKESPEARE I Architect: Arcas Groep CHZ

12 SHAKESPEARE II Met dit project beoogt CIH (Compagnie Immobilière d Hardelot) een tweede gebouw in het verlengde van het project Shakespeare I. De vereniging Opale Environnement heeft tegen dit project een bezwaar ingediend. Het is verder wachten op een behandeling hiervan door de Administratieve Rechtbank. De uitspraak wordt verwacht voor de zomer SHAKESPEARE II Architect: Arcas Groep RUBAN BLEU Net als voor Shakespeare II wordt er gewacht op een uitspraak van de Administratieve Rechtbank. Ook de uitspraak in deze zaak wordt verwacht voor de zomer CHZ

13 Nederland DE MARKTSITUATIE De Nederlandse markt voor permanente bewoning heeft zich hersteld in de loop van De markt van tweede woningen heeft in de vorige jaren echter geen problemen gekend. Makelaars blijven goede verkoopresultaten melden en er worden nog steeds nieuwe projecten opgestart en op de markt gebracht. Enerzijds wordt recreatief vastgoed aangekocht als veilige belegging met een redelijk rendement. Anderzijds zoeken veel Nederlanders en Duitsers, maar ook meer en meer Belgen de weg naar een woning in Zeeland. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL (www.strandresidentie.eu) Dit project ligt ideaal op de duinen aan de Boulevard de Wielingen te Cadzand en bevat de bouw van 62 nieuwe appartementen, waarvan 34 met zeezicht, evenals de uitbreiding en renovatie van het Strandhotel. De commercialisering van dit uitzonderlijk gelegen project wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen spoedig volgen. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep CHZ

14 DE BRANDING Het voormalig restaurant De Branding gelegen aan de Boulevard de Wielingen werd gesloopt en zal vervangen worden door 54 appartementen, grotendeels met zeezicht. De bouw van dit project gelegen naast Strandresidentie zal pas na de realisatie van het project Strandresidentie/Strandhotel een aanvang nemen. Ook in dit project is de bouwvergunning definitief verworven. DE BRANDING en STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep DUINHOF ZUID (www.duinhof-cadzand.eu) Het project Duinhof bestaande uit 131 appartementen gespreid over 6 gebouwen is sinds zijn lancering in maart 2010 een waar commercieel succes gebleken. Eind 2014 waren alle appartementen verkocht. De Compagnie herinnert eraan dat ze dit project in joint-venture 50/50 heeft uitgevoerd. DUINHOF ZUID (GEBOUW I,II,III,IV,V,VI) Architect: Arcas Groep CHZ

15 DUINHOF OOST Ook dit project wordt gerealiseerd in joint-venture. Het project ligt naast Duinhof Zuid, aan de ingang van Cadzand-Bad, en zal bestaan uit 29 woningen en 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen van vier verdiepingen. Het bestemmingsplan werd op 25 juni 2014 door de Gemeente vastgesteld. Er werden geen bezwaren ingediend bij de Raad van State. De omgevingsvergunning werd einde december 2014 aangevraagd. De verkoop van de appartementen is gestart in januari 2015 en medio maart waren er reeds 9 appartementen verkocht. De verkoop van de woningen zal voor komende zomer worden aangevat. DUINHOF OOST Architect: Arcas Groep CHZ

16 DUINHOF NOORD De Compagnie heeft samen met diverse partners een aantal gebouwen verworven voor de realisatie van een nieuw project. De voorziene startdatum van dit project is CHZ

17 DUINPLEIN WEST Op dit plein, gelegen in het centrum van Cadzand, heeft Compagnie Het Zoute twee panden aangekocht, met de intentie er een 39-tal appartementen en een aantal winkelruimtes op het gelijkvloers te bouwen. Met de Gemeente zijn nog gesprekken aan de gang betreffende de optimale benutting van het terrein. DUINHOF HOLIDAYS (www.duinhofholidays.nl) Duinhof Holidays heeft haar eerste volle activiteitenjaar kunnen afsluiten met een ruime verhoging van de verhuringen en met een batig saldo. De toeristische informatiesites geven zonder enige uitzondering hoge scores met betrekking tot de kwaliteit van de verhuurde appartementen. Ook de eigenaars van de verhuurde appartementen blikken tevreden terug op gunstige rendementen. Er wordt verwacht dat de verhuurresultaten in 2015 nog zullen stijgen. Duinhof Holidays staat eveneens klaar om na de bouw van Duinhof Oost appartementen en woningen op te nemen in haar verhuuraanbod. JACHTHAVEN (www.yachtatcadzandbad.nl) Samen met de inmiddels gestarte kustversterkingswerken, namelijk de aanleg van twee strekdammen in de monding van het Uitwateringskanaal bij Cadzand-Bad, worden de plannen om tussen de strekdammen een jachthaven aan te leggen verder uitgewerkt. De plannen voor de aanleg van de jachthaven zijn een initiatief van enkele ondernemers verenigd in waarin Compagnie Het Zoute een financiële participatie van 18% heeft. Er zullen in totaal 125 ligplaatsen komen. De uitbating van de Jachthaven werd toevertrouwd aan de Royal Yacht Club of Belgium (RYCB) die reeds 3 andere jachthavens uitbaat, 2 in Antwerpen en 1 in Wolphaartsdijk. De bouw van de strekdammen begint vanaf de lente van 2015 en er wordt gehoopt de eigenlijke jachthaven tegen de zomer van 2016 operationeel te hebben. Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat er met betrekking tot dit plan nog een procedure loopt bij de Nederlandse Raad van State CHZ

18 JACHTHAVEN CADZAND Visualisatie architect: INARCO bvba CHZ

19 GROOTE DUYNEN De ontwikkeling van het landgoed Groote Duynen bij Kamperland op Noord-Beveland is een initiatief van Compagnie Het Zoute en aannemer Van der Poel. Het gaat om een gebied van ongeveer 21 hectare waar een 100-tal vrijstaande, gelijkvloerse woningen in een duinlandschap aan waterpartijen komen te liggen. De commercialisering wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk beginnen na het bekomen van de aangevraagde bouwvergunning. GROOTE DUYNEN - ontwerp van architecten Bedaux & de Brouwer CHZ

20 Patrimonium DE FERMETTES Het patrimonium aan woningen en gerenoveerde fermettes is momenteel volledig bestemd voor verhuur. Voor een extra fermette loopt nog een bouwvergunningsaanvraag. LANDBOUWUITBATING De landbouwactiviteiten zijn gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar na de overname van de pacht van een andere landbouwonderneming. Compagnie Het Zoute heeft een landbouwuitbating van ongeveer 88 ha. De recreatieve activiteiten ROYAL ZOUTE GOLF CLUB (www.zoute.be) In de ranking voor de Europese continentale banen staat de Royal Zoute Golf Club op een mooie 8ste plaats en in de ROLEX 1000 beste golfbanen gids wordt de Royal Zoute Golf Club als beste Belgische Club naar voor geschoven. Dit is mede het resultaat van de blijvende inspanningen om de terreinen en de installaties te onderhouden en te vernieuwen. Zo is in de loop van de vorige maanden werk gemaakt van de aanleg van een nieuw beregeningssysteem. In 2014 werd de volgende fase van de restauratiewerken aan het dak en het buitenschrijnwerk van het Clubhouse afgewerkt. Ook in 2015 en 2016 zullen deze werken worden verdergezet. Omwille van het statuut van dit gebouw als geklasseerd monument verlopen de werken in fasen; de subsidies voor deze werkzaamheden worden immers gespreid over verschillende jaren CHZ

21 ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB (www.knokkezoutetennisclub.be) De vernieuwde tennisbanen, deels met synthetische gravel (Red Court), deels met traditionele gravel, drainage, en een automatisch besproeiingssysteem hebben een positief rapport ontvangen van de Internationale Tennis Federatie na een succesvol tornooi van de Rising Stars, begin juli Ook deze zomer vielen er op de Royal Zoute Tennis Club een aantal voormalige internationale tenniskampioenen te bewonderen tijdens de Belgische manche van de ATP Champions Tour. Dit veteranencircuit kent ieder jaar een stijgend succes. Het personeel Het personeelsbestand werd uitgebreid met een medewerker die instaat voor de projectopvolging en de klanten begeleidt in hun materiaalkeuzes. Voor het beheer van de marketinginspanningen werd een gespecialiseerde medewerkster aangeworven. Er wordt immers vastgesteld dat de moderne communicatiemiddelen een snelle respons naar klanten toe meer en meer noodzakelijk maken en dat publiciteit via internet veel sneller dient te worden aangepast. Dit brengt het aantal personeelsleden van de groep op 38. Ook in 2014 heeft de Compagnie belangrijke inspanningen geleverd om de veiligheid op de werkplaats nog te verbeteren, door het gebruik van nieuwe technieken en van steeds verfijnder materiaal. De Raad van Bestuur houdt eraan alle medewerkers van de groep van harte te bedanken CHZ

22 De structuur van de groep Governance Het Directiecomité kwam in keer samen. De taak van het Directiecomité bestaat voornamelijk uit de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Het Directiecomité heeft geen uitvoerende functie; deze ligt bij de Afgevaardigd Bestuurder. De Raad van Bestuur is in keer bijeengekomen. In 2014 heeft het Auditcomité 3 keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de one-to-one regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren. In 2014 is het Auditcomité ook betrokken geweest in de procedure tot voordracht aan de Raad van Bestuur van een opvolger voor de huidige Commissaris. Het Benoemings- en remuneratiecomité heeft 5 keer vergaderd om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance. Strategie In 2014 werd de strategie voor de komende jaren door de Raad van Bestuur niet gewijzigd. De strategie van de groep werd als volgt vastgelegd: - een permanente focus op kwalitatief residentieel vastgoed; als projectontwikkelaar of op eender welke andere manier; - een beperking van de activiteiten tot de Benelux en Frankrijk, zowel aan de kust als in het binnenland; - het historisch patrimonium en de recreatieve activiteiten blijven een belangrijk onderdeel van de onderneming. - op zoek gaan naar patrimoniale investeringen voor een deel van de eigen middelen van de onderneming; - de aanpassing, indien nodig, van de onderneming of van de groep, met de bedoeling optimaal te kunnen functioneren. Risicobeheer De Raad van Bestuur denkt regelmatig na over de risico s waarmee de Compagnie geconfronteerd wordt of zou kunnen worden. Hiertoe is een permanente opvolging van de liquide middelen en van de solvabiliteit van de groep ingevoerd. Deze opvolging wordt tijdens elke vergadering van de Raad van Bestuur geanalyseerd. De Raad van Bestuur oordeelt dat de risico s met betrekking tot de verschillende vastgoedprojecten in evenwicht zijn. Verder heeft de Compagnie gezorgd voor externe financieringsmogelijkheden om het hoofd te kunnen bieden aan een mogelijk tijdelijk tekort aan liquide middelen en/of om in voorkomend geval nieuwe opportuniteiten te kunnen benutten. Intern wordt er over gewaakt dat gepaste controleprocedures aanwezig zijn, zodat de kansen op materiële fouten of misbruik tot een strikt minimum kunnen worden herleid CHZ

23 Aandelen Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 24 april 2013 werd de categorie van gedematerialiseerde aandelen afgeschaft. Aandelen van de vennootschap kunnen enkel nog bestaan in nominatieve vorm. Aandeelhouders die hiertoe nog niet de nodige stappen hebben gezet, worden gevraagd contact op te nemen met Steven T Jollyn (Directeur Financiën en Administratie). De aandeelhouders die reeds in het aandeelhoudersregister van de vennootschap opgenomen zijn, moeten geen andere formaliteiten naleven. Houders van effecten aan toonder worden erop gewezen dat hun effecten vanaf 1 januari 2014 in het register werden ingeschreven op naam van de vennootschap. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Aandelen aan toonder die op 1 januari 2015 nog steeds onbekend zijn, zullen conform de wettelijke bepalingen ter zake door de vennootschap worden verkocht. De opbrengst van de verkoop zal worden doorgestort aan de Deposito en Consignatiekas. Vanaf 1 januari 2016 is de eigenaar die de teruggave vraagt van de opbrengst van de verkoop bij de Deposito en Consignatiekas, een boete verschuldigd van 10% van het bedrag per jaar achterstand. De verkoopprocedure voor deze aandelen werd intussen formeel opgestart en bekendgemaakt op de website van Euronext Expert Market en in het Belgisch Staatsblad. De houder(s) van deze 4 papieren aandelen hebben nog tot 15 april 2015 de tijd om zich te melden, zo niet worden hun aandelen zoals hierboven omschreven verkocht op Euronext Expert Market (vroeger Openbare Veiling). De effecten die per 1 januari 2014 nog in gedematerialiseerde vorm bestonden, werden omgezet in aandelen op naam. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Op vandaag gaat het nog om slechts 1 aandeel. Dit betekent dat op heden van de totaliteit van aandelen op naam van de rechtmatige eigenaars in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven CHZ

24 COMPAGNIE HET ZOUTE Naamloze Vennootschap Jaarverslag Van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december CHZ

25 Jaarverslag van de Raad van Bestuur Dames en heren, In toepassing van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen, vindt u hieronder het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening op 31 december De structuur van de groep Compagnie Het Zoute NV Compagnie Het Zoute Real Estate NV (100%) Compagnie Het Zoute Nederland BV (100%) Compagnie Het Zoute Reserve NV (100%) Compagnie Immobilière D Hardelot SAS (100%) Zoute Promotions NV (100%) Développement Faisanderie NV (50%) Foncière Faisanderie NV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof Oost BV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof BV (50%) Duinhof Holidays BV (25%) BV (18%) COMPAGNIE HET ZOUTE NV (BE ): Omvat de historische (recreatieve en patrimoniale) activiteiten van de groep en is actief in het beheer van de dochtervennootschappen; deze vennootschap opereert als de moedervennootschap van de groep. COMPAGNIE HET ZOUTE REAL ESTATE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de grondreserves te beheren. ZOUTE PROMOTIONS NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de bouw van de vastgoedprojecten. COMPAGNIE HET ZOUTE RESERVE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in het project La Reserve. FONCIERE FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. DEVELOPPEMENT FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D HARDELOT SAS (SIRET nr ): Filiaal voor 100% actief in de badplaats Hardelot, langs de Côte d Opale. COMPAGNIE HET ZOUTE NEDERLAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 100%. Centraliseert de activiteiten in Nederland. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof te Cadzand. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF OOST BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof Oost te Cadzand. DUINHOF HOLIDAYS BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 25% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het verhuren van vastgoed in Nederland. BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 18% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het aanleggen van een jachthaven te Cadzand-Bad. ZP ZEELAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal (opgericht op 09/01/2015) voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Groote Duynen te Kamperland Noord-Beveland CHZ

26 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening De groepsstructuur is per eind 2014 onveranderd in vergelijking met afsluitdatum boekjaar Het balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening is met 13,9 miljoen EUR afgenomen. ACTIEF De vaste activa kennen een stijging met 0,6 miljoen EUR, die zich vooral situeert in de materiële vaste activa (+0,4 miljoen EUR). Het betreft de investeringen in het onroerend patrimonium van de groep (voornamelijk renovatiewerken aan fermettes en het Golf Club House, alsook heraanleg van enkele tennisterreinen). De financiële vaste activa kennen een stijging (+0,3 miljoen EUR) door toekenning van een achtergestelde lening aan dochtervennootschap BV. De voorraden (onroerende goederen bestemd voor verkoop) kennen een daling van 10,4 miljoen EUR, maar vertegenwoordigen net als vorig jaar nog 79 % van het actief van de groep. De voorraaddaling is te wijten aan de belangrijke verkoop gerealiseerd in het dossier La Reserve (zie ook Resultatenrekening). De voorraden zijn samengesteld uit diverse projecten gelegen zowel in België, Nederland als Frankrijk. De vorderingen op korte termijn (5,2 miljoen EUR) zijn met 0,7 miljoen EUR gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De beschikbare liquiditeiten (4,2 miljoen EUR) zijn met 3,4 miljoen EUR afgenomen ten opzichte van eind 2013, te wijten aan onder meer de gerealiseerde schuldafbouw gedurende 2014 (zie ook Passief). PASSIEF Het eigen vermogen van de groep (69 miljoen EUR) blijft stabiel. Het resultaat van het boekjaar 2014 stemt nagenoeg overeen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstuitkering. De schulden van de groep nemen fors af (-13,8 miljoen EUR) door zowel contractuele als versnelde aflossing van de openstaande schulden in het dossier La Reserve. De overige schulden op korte termijn bevatten voor 4,6 miljoen EUR schulden uit resultaatbestemming van het boekjaar (dividenden en tantièmes). De ontvangen voorschotten van klanten zijn met 2 miljoen EUR gestegen tot 6,1 miljoen EUR. RESULTATENREKENING De geconsolideerde omzet nam in boekjaar 2014 met 7,3 miljoen EUR toe tot een niveau van 28,7 miljoen EUR. Veruit het belangrijkste aandeel (19 miljoen EUR) hierin kwam uit de afronding van de eerste fase van het project La Reserve. Verder werden verkopen geacteerd in projecten Royal Gardens (5 appartementen; 20 in 2013), Orée Gardens (5 appartementen, 25 in 2013), Duinhof Zuid (verkoop van laatste 6 eenheden) en 1 lot in verkaveling Les Aubépines te Hardelot. We verwijzen naar de waarderingsregels van de groep, waarin wordt verduidelijkt dat de completed contract -methode wordt gehanteerd voor projecten waar de groep optreedt als bouwpromotor. Dit betekent dat de winsten op de verkochte constructies boekhoudkundig worden geregistreerd op het moment van oplevering van de gebouwen. In boekjaar 2014 vond oplevering plaats van de verkochte woningen in de Biezenpolder. De oplevering van Orée Gardens is voorzien voor boekjaar De bedrijfskosten zijn gestegen met 4,5 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar. De stijging situeert zich voornamelijk in de rubriek handelsgoederen (kosten projecten: +1,5 miljoen EUR) en waardeverminderingen op voorraden (afschrijving goodwill op voornamelijk project La Reserve: + 2,3 miljoen EUR). Het bedrijfsresultaat eindigt op 8,0 miljoen EUR (2013: 5,1 miljoen EUR). In afgelopen boekjaar werden geen noemenswaardige financiële en uitzonderlijke resultaten geboekt. De groepswinst voor belastingen is 7,7 miljoen EUR (6,4 miljoen in 2013). Gezien de fiscaal negatieve impact van afschrijvingen op goodwill bedragen de belastingen 3,2 miljoen EUR (1,7 miljoen EUR in 2013), waardoor de netto-winst van de groep 4,5 miljoen EUR bedraagt ten opzichte van 4,6 miljoen EUR vorig boekjaar CHZ

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie