COMPAGNIE HET ZOUTE nv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPAGNIE HET ZOUTE nv"

Transcriptie

1 COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER CHZ

2 Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter...3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités...4 Maatschappelijke zetel...5 Kerncijfers...6 Activiteiten van de groep...7 De vastgoedactiviteiten...7 België...7 Frankrijk...11 Nederland...13 Patrimonium...20 De recreatieve activiteiten...20 Het personeel...21 De structuur van de groep...22 Governance...22 Strategie...22 Risicobeheer...22 Aandelen...23 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening...24 De structuur van de groep...25 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening...26 Diverse mededelingen...27 Geconsolideerde financiële informatie...28 Geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening Groep Compagnie Het Zoute...30 Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening...31 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening...33 Commentaar bij bepaalde posten van de jaarrekening...35 Bestemming van het resultaat van het boekjaar...35 Mandaten van de Raad van Bestuur...36 Diverse mededelingen...36 Financiële informatie Compagnie Het Zoute N.V Verslag van de Commissaris...40 Bijlagen bij de jaarrekening...42 Waarderingsregels CHZ

3 Woord van de Voorzitter Geachte dames en heren, Ik heb de eer u het jaarverslag van de Compagnie voor te stellen, dat een afspiegeling is van een futloos economisch jaar. De belangrijkste verkoop heeft betrekking op de grondaandelen bij de afsluiting van de eerste fase van het project La Reserve. In een kleurloze, zelfs sombere markt hebben we bij onze verschillende andere promoties 16 appartementen en een bouwperceel kunnen verkopen. Onze Raad van Bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om grondig na te denken over de aanpassing van onze structuren, nu onze historische rol van verkavelaar steeds duidelijker evolueert naar die van promotor. Zoals u zult vaststellen, heeft de Compagnie zelden geïnvesteerd in zo'n brede waaier van projecten, van Hardelot tot Kamperland, die evenveel uitdagingen vormen. De Compagnie is van plan om zich naar aanleiding van deze groei van haar activiteiten op een meer structurele manier te beroepen op bankkredieten en daarbij te profiteren van de gunstige rente. De Raad van Bestuur blijft voorzichtig, maar gaat ervan uit dat de Compagnie steeds beter is voorbereid op een herstel van de markt. In dat kader heb ik de eer u de lancering in de komende weken aan te kondigen van het project "en solo" van Strandresidentie in Cadzand. Dit vastgoedcomplex van topkwaliteit, rechtstreeks aan zee gelegen, kan genieten van een hemelsbreed zee- en duinzicht en wordt hopelijk een groot succes. Een andere werf die de komende jaren onze aandacht zal trekken en vasthouden is de renovatie en aanpassing van de Golf, die de belangrijkste van onze historische activa blijft. De eerste aanpassingen zijn al zichtbaar en zeer gewaardeerd door de leden. Verder zullen we in 2015 het Directieteam versterken en professionaliseren. We blikken met vertrouwen en een gerust gemoed vooruit op de uitdagingen die ons te wachten staan en blijven tegelijk voorzichtig in een marktsituatie die nog steeds moeilijk is. We bieden u een stabiel dividend aan. Ik wil in het bijzonder André Sougné bedanken, die geen moeite heeft gespaard om als onafhankelijk Bestuurder de Raad van Bestuur te helpen om zich open te stellen en professioneler te worden, en ook de Directie waar nodig heeft bijgestaan. Eveneens bedankt aan Patrick Mertens voor onze samenwerking gedurende de voorbije zeven jaar. Tot slot wil ik alle medewerkers van de Compagnie en haar dochtervennootschappen bedanken voor hun inspanningen en toewijding. Dergelijke resultaten zijn immers alleen mogelijk door samen te werken als een hecht team. Bernard Jolly CHZ

4 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités RAAD VAN BESTUUR AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN DIRECTIE- COMITÉ DAGELIJKS BESTUUR REMUNERATIE COMITÉ De heer Bernard Jolly (Vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity N.V.) V G V G Graaf Maurice Lippens De heer Alain Devos (Vertegenwoordigend Alain Devos B.V.B.A.) EV B B B Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe Mevrouw Marie-Thérèse Dhaenens Weyn (Vertegenwoordigend DW Consult B.V.B.A.) B B (gecoöpteerd vanaf 1/03/2015) V B B B De heer Pierre Lebbe B B Graaf Alexandre Lippens B B Graaf Paul Lippens VV B De heer André Sougné (Vertegenwoordigend Arcade Consult B.V.B.A.) De heer Didier t Serstevens (Vertegenwoordigend Hudico N.V.) De heer Marc Van Heddeghem (Vertegenwoordigend MarcVH-Consult B.V.B.A.) De heer Philippe Muylle (Vertegenwoordigend MPM Consult B.V.B.A.) B B B B B B B V AB G AB AB De heer Steven T Jollyn G G DFA DFA CHZ

5 LEGENDE V EV VV B AB G DFA Voorzitter Ere-Voorzitter Vice-Voorzitter Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder Genodigde Directeur Financiën en Administratie COMMISSARIS De heer Dirk Van Vlaenderen (Vertegenwoordigend Deloitte Bedrijfsrevisoren C.V.B.A., President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Prins Filiplaan 53 B-8300 Knokke-Heist Telefoon Telefax RPR Brugge CHZ

6 Kerncijfers COMPAGNIE HET ZOUTE GECONSOLIDEERD Omzet Algemene kosten Bedrijfswinst Bedrijfswinst / Omzet 22,59% 46,60% 30,62% 24,08% 27,77% Belastingen Winst na belastingen Belastingen / Winst voor belastingen 56,96% 33,16% 26,61% 27,30% 41,81% Eigen middelen Totaal van de balans Solvabiliteit 53,13% 64,36% 65,56% 64,78% 74,44% Uitsplitsing omzet per activiteit % 87% Projecten Patrimonium Resultaten over 5 jaar Omzet Algemene kosten Netto-winst CHZ

7 België Activiteiten van de groep De vastgoedactiviteiten DE MARKTSITUATIE De vastgoedmarkt kent op dit ogenblik moeilijke momenten. Zowel in de duurdere als in de middenklasse segmenten stelt men vast dat panden langer te koop staan. Dit heeft onder meer te maken met de belangrijke toevloed van panden in herverkoop, de nog steeds zwakke economische conjunctuur en waarschijnlijk ook onzekerheden met betrekking tot sommige politieke beslissingen. LA RESERVE (www.lareserve-residence.be) De promotor die de eerste fase van het project La Reserve heeft gebouwd beschikte over een optie voor de tweede fase. In de tweede helft van 2014 heeft hij afgezien van zijn optierecht. Aansluitend heeft den promotor de nog niet verkochte grondaandelen van de eerste fase ingekocht. In dit project is Compagnie Het Zoute Reserve N.V. de grondeigenaar van de resterende grondaandelen. Compagnie Het Zoute beraadt zich momenteel over de te volgen strategie met betrekking tot de tweede fase van het project. Zij heeft de bedoeling met of zonder andere partner(s) de tweede fase van dit belangrijke project op te starten. LA RESERVE Architect: EL Architects CHZ

8 ROYAL GARDENS (www.royalgardens.eu) Dit project van 93 appartementen bestaat uit een gebouw A van 40 eenheden en een gebouw B van 53. Op 1 duplex-appartement na, is gebouw A verkocht en opgeleverd. In gebouw B zijn er medio maart 2015 reeds 33 appartementen verkocht. De verkoop van de resterende appartementen heeft de laatste maanden geleden onder de huidige marktomstandigheden. ROYAL GARDENS Architect ontwerp: AR-CO - Piet Verfaillie Architect uitvoering: Dirk Steyaert ROYAL GARDENS gebouw C De bouw en de commercialisering van het appartementencomplex C vlak naast het project Royal Gardens zal pas aangevat worden van zodra de resterende appartementen in gebouw B zo goed als verkocht zijn. Gebouw C zal bestaan uit 40 appartementen in dezelfde architecturale stijl als gebouw A en B. ROYAL GARDENS GEBOUW C Architect: AR-CO - Piet Verfaillie CHZ

9 STE ANNE LA PALUE Eind 2014 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep afgewezen tegen een voor de Compagnie gunstig arrest van het Hof van Beroep te Gent. Het dispuut ging over de verkoop van een grond in de Boslaan waarbij een makelaar/bouwpromotor die tussen de verkoper en de Compagnie Het Zoute stond zich had bezondigd aan niet acceptabele praktijken. Met de eigenaar zijn er inmiddels afspraken gemaakt teneinde tot een gezamenlijke verkoop van het pand te komen. BIEZENPOLDER Dit voormalig klooster- en schoolgebouw werd omgevormd tot een project van 8 woningen, waarbij het bestaande architecturaal kader behouden werd. Tot medio maart 2015 zijn er 2 woningen verkocht. De Knokse Oosthoek kent op dit ogenblik veel vastgoedaanbod, wat waarschijnlijk mede de oorzaak is van deze tragere afzet. BIEZENPOLDER Architect: X. Donck & Partners Architecten BIJENHOF Op de terreinen van de voormalige Vlindertuin werden in percelen bouwgrond verkaveld voor villabouw. Op heden is er nog 1 perceel te koop CHZ

10 ORÉE GARDENS (www.oreegardens.be) Dit appartementencomplex wordt ontwikkeld in joint-venture met de firma Kairos (onderdeel van de BAMgroep). Het project, gelegen aan de Fazantenparklaan in Sint-Pieters-Woluwe, beoogt de omvorming van het voormalig ziekenhuis La Faisanderie in 43 appartementen. De ruwbouwwerken zijn afgewerkt en de oplevering van de reeds verkochte appartementen is voorzien voor medio Medio maart 2015 zijn er 31 van de 43 appartementen verkocht. ORÉE GARDENS Architect: ADE Marc Stryckman & Partners DIVERSE PROJECTEN Meerdere projecten worden bestudeerd. Het betreft hier zowel goederen die tot het patrimonium van de vennootschap behoren als te verwerven eigendommen. Het is voorbarig om over deze projecten informatie te verschaffen CHZ

11 Frankrijk (www.hardelot.fr) ALGEMENE SITUATIE De Franse Wetgeving is de vorige jaren in belangrijke mate geëvolueerd wat de overheidsinstanties heeft gebracht tot het opmaken van een SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Dit SCOT is goedgekeurd door het departement maar is het voorwerp van een bezwaar vanwege een natuurvereniging. Aansluitend voorziet deze wetgeving de opmaak van een PLUI (Plan Local d Urbanisme Intercommunal). Dit is in voorbereiding en zal volgens planning eind 2015 worden vastgelegd. De hiervoor vermelde documenten bevestigen het statuut van de zone Centre in Hardelot terwijl de zone Sud nog onzeker is qua toekomstige bebouwing. Op dit ogenblik is het voor ons onmogelijk om de evolutie van de Franse regelgeving in te schatten. Gezien de huidige bouwaanvragen voor Shakespeare II en Ruban Bleu het voorwerp uitmaken van bezwaren kan op dit ogenblik geen marktsituatie geschetst worden uit eigen ervaring. Andere kleinere projecten blijken echter te verkopen. LES AUBÉPINES In deze verkaveling van 13 loten, gelegen op de Golf des Dunes, werd in 2014 een lot verkocht. Er zijn medio maart 2015 nog 2 loten te koop. SHAKESPEARE I In dit gebouw, gelegen langs de Rue des Anglais, zijn alle 40 appartementen verkocht. Er blijft in dit gebouw nog 1 winkelruimte onverkocht. SHAKESPEARE I Architect: Arcas Groep CHZ

12 SHAKESPEARE II Met dit project beoogt CIH (Compagnie Immobilière d Hardelot) een tweede gebouw in het verlengde van het project Shakespeare I. De vereniging Opale Environnement heeft tegen dit project een bezwaar ingediend. Het is verder wachten op een behandeling hiervan door de Administratieve Rechtbank. De uitspraak wordt verwacht voor de zomer SHAKESPEARE II Architect: Arcas Groep RUBAN BLEU Net als voor Shakespeare II wordt er gewacht op een uitspraak van de Administratieve Rechtbank. Ook de uitspraak in deze zaak wordt verwacht voor de zomer CHZ

13 Nederland DE MARKTSITUATIE De Nederlandse markt voor permanente bewoning heeft zich hersteld in de loop van De markt van tweede woningen heeft in de vorige jaren echter geen problemen gekend. Makelaars blijven goede verkoopresultaten melden en er worden nog steeds nieuwe projecten opgestart en op de markt gebracht. Enerzijds wordt recreatief vastgoed aangekocht als veilige belegging met een redelijk rendement. Anderzijds zoeken veel Nederlanders en Duitsers, maar ook meer en meer Belgen de weg naar een woning in Zeeland. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL (www.strandresidentie.eu) Dit project ligt ideaal op de duinen aan de Boulevard de Wielingen te Cadzand en bevat de bouw van 62 nieuwe appartementen, waarvan 34 met zeezicht, evenals de uitbreiding en renovatie van het Strandhotel. De commercialisering van dit uitzonderlijk gelegen project wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen spoedig volgen. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep CHZ

14 DE BRANDING Het voormalig restaurant De Branding gelegen aan de Boulevard de Wielingen werd gesloopt en zal vervangen worden door 54 appartementen, grotendeels met zeezicht. De bouw van dit project gelegen naast Strandresidentie zal pas na de realisatie van het project Strandresidentie/Strandhotel een aanvang nemen. Ook in dit project is de bouwvergunning definitief verworven. DE BRANDING en STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep DUINHOF ZUID (www.duinhof-cadzand.eu) Het project Duinhof bestaande uit 131 appartementen gespreid over 6 gebouwen is sinds zijn lancering in maart 2010 een waar commercieel succes gebleken. Eind 2014 waren alle appartementen verkocht. De Compagnie herinnert eraan dat ze dit project in joint-venture 50/50 heeft uitgevoerd. DUINHOF ZUID (GEBOUW I,II,III,IV,V,VI) Architect: Arcas Groep CHZ

15 DUINHOF OOST Ook dit project wordt gerealiseerd in joint-venture. Het project ligt naast Duinhof Zuid, aan de ingang van Cadzand-Bad, en zal bestaan uit 29 woningen en 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen van vier verdiepingen. Het bestemmingsplan werd op 25 juni 2014 door de Gemeente vastgesteld. Er werden geen bezwaren ingediend bij de Raad van State. De omgevingsvergunning werd einde december 2014 aangevraagd. De verkoop van de appartementen is gestart in januari 2015 en medio maart waren er reeds 9 appartementen verkocht. De verkoop van de woningen zal voor komende zomer worden aangevat. DUINHOF OOST Architect: Arcas Groep CHZ

16 DUINHOF NOORD De Compagnie heeft samen met diverse partners een aantal gebouwen verworven voor de realisatie van een nieuw project. De voorziene startdatum van dit project is CHZ

17 DUINPLEIN WEST Op dit plein, gelegen in het centrum van Cadzand, heeft Compagnie Het Zoute twee panden aangekocht, met de intentie er een 39-tal appartementen en een aantal winkelruimtes op het gelijkvloers te bouwen. Met de Gemeente zijn nog gesprekken aan de gang betreffende de optimale benutting van het terrein. DUINHOF HOLIDAYS (www.duinhofholidays.nl) Duinhof Holidays heeft haar eerste volle activiteitenjaar kunnen afsluiten met een ruime verhoging van de verhuringen en met een batig saldo. De toeristische informatiesites geven zonder enige uitzondering hoge scores met betrekking tot de kwaliteit van de verhuurde appartementen. Ook de eigenaars van de verhuurde appartementen blikken tevreden terug op gunstige rendementen. Er wordt verwacht dat de verhuurresultaten in 2015 nog zullen stijgen. Duinhof Holidays staat eveneens klaar om na de bouw van Duinhof Oost appartementen en woningen op te nemen in haar verhuuraanbod. JACHTHAVEN (www.yachtatcadzandbad.nl) Samen met de inmiddels gestarte kustversterkingswerken, namelijk de aanleg van twee strekdammen in de monding van het Uitwateringskanaal bij Cadzand-Bad, worden de plannen om tussen de strekdammen een jachthaven aan te leggen verder uitgewerkt. De plannen voor de aanleg van de jachthaven zijn een initiatief van enkele ondernemers verenigd in waarin Compagnie Het Zoute een financiële participatie van 18% heeft. Er zullen in totaal 125 ligplaatsen komen. De uitbating van de Jachthaven werd toevertrouwd aan de Royal Yacht Club of Belgium (RYCB) die reeds 3 andere jachthavens uitbaat, 2 in Antwerpen en 1 in Wolphaartsdijk. De bouw van de strekdammen begint vanaf de lente van 2015 en er wordt gehoopt de eigenlijke jachthaven tegen de zomer van 2016 operationeel te hebben. Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat er met betrekking tot dit plan nog een procedure loopt bij de Nederlandse Raad van State CHZ

18 JACHTHAVEN CADZAND Visualisatie architect: INARCO bvba CHZ

19 GROOTE DUYNEN De ontwikkeling van het landgoed Groote Duynen bij Kamperland op Noord-Beveland is een initiatief van Compagnie Het Zoute en aannemer Van der Poel. Het gaat om een gebied van ongeveer 21 hectare waar een 100-tal vrijstaande, gelijkvloerse woningen in een duinlandschap aan waterpartijen komen te liggen. De commercialisering wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk beginnen na het bekomen van de aangevraagde bouwvergunning. GROOTE DUYNEN - ontwerp van architecten Bedaux & de Brouwer CHZ

20 Patrimonium DE FERMETTES Het patrimonium aan woningen en gerenoveerde fermettes is momenteel volledig bestemd voor verhuur. Voor een extra fermette loopt nog een bouwvergunningsaanvraag. LANDBOUWUITBATING De landbouwactiviteiten zijn gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar na de overname van de pacht van een andere landbouwonderneming. Compagnie Het Zoute heeft een landbouwuitbating van ongeveer 88 ha. De recreatieve activiteiten ROYAL ZOUTE GOLF CLUB (www.zoute.be) In de ranking voor de Europese continentale banen staat de Royal Zoute Golf Club op een mooie 8ste plaats en in de ROLEX 1000 beste golfbanen gids wordt de Royal Zoute Golf Club als beste Belgische Club naar voor geschoven. Dit is mede het resultaat van de blijvende inspanningen om de terreinen en de installaties te onderhouden en te vernieuwen. Zo is in de loop van de vorige maanden werk gemaakt van de aanleg van een nieuw beregeningssysteem. In 2014 werd de volgende fase van de restauratiewerken aan het dak en het buitenschrijnwerk van het Clubhouse afgewerkt. Ook in 2015 en 2016 zullen deze werken worden verdergezet. Omwille van het statuut van dit gebouw als geklasseerd monument verlopen de werken in fasen; de subsidies voor deze werkzaamheden worden immers gespreid over verschillende jaren CHZ

21 ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB (www.knokkezoutetennisclub.be) De vernieuwde tennisbanen, deels met synthetische gravel (Red Court), deels met traditionele gravel, drainage, en een automatisch besproeiingssysteem hebben een positief rapport ontvangen van de Internationale Tennis Federatie na een succesvol tornooi van de Rising Stars, begin juli Ook deze zomer vielen er op de Royal Zoute Tennis Club een aantal voormalige internationale tenniskampioenen te bewonderen tijdens de Belgische manche van de ATP Champions Tour. Dit veteranencircuit kent ieder jaar een stijgend succes. Het personeel Het personeelsbestand werd uitgebreid met een medewerker die instaat voor de projectopvolging en de klanten begeleidt in hun materiaalkeuzes. Voor het beheer van de marketinginspanningen werd een gespecialiseerde medewerkster aangeworven. Er wordt immers vastgesteld dat de moderne communicatiemiddelen een snelle respons naar klanten toe meer en meer noodzakelijk maken en dat publiciteit via internet veel sneller dient te worden aangepast. Dit brengt het aantal personeelsleden van de groep op 38. Ook in 2014 heeft de Compagnie belangrijke inspanningen geleverd om de veiligheid op de werkplaats nog te verbeteren, door het gebruik van nieuwe technieken en van steeds verfijnder materiaal. De Raad van Bestuur houdt eraan alle medewerkers van de groep van harte te bedanken CHZ

22 De structuur van de groep Governance Het Directiecomité kwam in keer samen. De taak van het Directiecomité bestaat voornamelijk uit de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Het Directiecomité heeft geen uitvoerende functie; deze ligt bij de Afgevaardigd Bestuurder. De Raad van Bestuur is in keer bijeengekomen. In 2014 heeft het Auditcomité 3 keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de one-to-one regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren. In 2014 is het Auditcomité ook betrokken geweest in de procedure tot voordracht aan de Raad van Bestuur van een opvolger voor de huidige Commissaris. Het Benoemings- en remuneratiecomité heeft 5 keer vergaderd om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance. Strategie In 2014 werd de strategie voor de komende jaren door de Raad van Bestuur niet gewijzigd. De strategie van de groep werd als volgt vastgelegd: - een permanente focus op kwalitatief residentieel vastgoed; als projectontwikkelaar of op eender welke andere manier; - een beperking van de activiteiten tot de Benelux en Frankrijk, zowel aan de kust als in het binnenland; - het historisch patrimonium en de recreatieve activiteiten blijven een belangrijk onderdeel van de onderneming. - op zoek gaan naar patrimoniale investeringen voor een deel van de eigen middelen van de onderneming; - de aanpassing, indien nodig, van de onderneming of van de groep, met de bedoeling optimaal te kunnen functioneren. Risicobeheer De Raad van Bestuur denkt regelmatig na over de risico s waarmee de Compagnie geconfronteerd wordt of zou kunnen worden. Hiertoe is een permanente opvolging van de liquide middelen en van de solvabiliteit van de groep ingevoerd. Deze opvolging wordt tijdens elke vergadering van de Raad van Bestuur geanalyseerd. De Raad van Bestuur oordeelt dat de risico s met betrekking tot de verschillende vastgoedprojecten in evenwicht zijn. Verder heeft de Compagnie gezorgd voor externe financieringsmogelijkheden om het hoofd te kunnen bieden aan een mogelijk tijdelijk tekort aan liquide middelen en/of om in voorkomend geval nieuwe opportuniteiten te kunnen benutten. Intern wordt er over gewaakt dat gepaste controleprocedures aanwezig zijn, zodat de kansen op materiële fouten of misbruik tot een strikt minimum kunnen worden herleid CHZ

23 Aandelen Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 24 april 2013 werd de categorie van gedematerialiseerde aandelen afgeschaft. Aandelen van de vennootschap kunnen enkel nog bestaan in nominatieve vorm. Aandeelhouders die hiertoe nog niet de nodige stappen hebben gezet, worden gevraagd contact op te nemen met Steven T Jollyn (Directeur Financiën en Administratie). De aandeelhouders die reeds in het aandeelhoudersregister van de vennootschap opgenomen zijn, moeten geen andere formaliteiten naleven. Houders van effecten aan toonder worden erop gewezen dat hun effecten vanaf 1 januari 2014 in het register werden ingeschreven op naam van de vennootschap. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Aandelen aan toonder die op 1 januari 2015 nog steeds onbekend zijn, zullen conform de wettelijke bepalingen ter zake door de vennootschap worden verkocht. De opbrengst van de verkoop zal worden doorgestort aan de Deposito en Consignatiekas. Vanaf 1 januari 2016 is de eigenaar die de teruggave vraagt van de opbrengst van de verkoop bij de Deposito en Consignatiekas, een boete verschuldigd van 10% van het bedrag per jaar achterstand. De verkoopprocedure voor deze aandelen werd intussen formeel opgestart en bekendgemaakt op de website van Euronext Expert Market en in het Belgisch Staatsblad. De houder(s) van deze 4 papieren aandelen hebben nog tot 15 april 2015 de tijd om zich te melden, zo niet worden hun aandelen zoals hierboven omschreven verkocht op Euronext Expert Market (vroeger Openbare Veiling). De effecten die per 1 januari 2014 nog in gedematerialiseerde vorm bestonden, werden omgezet in aandelen op naam. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Op vandaag gaat het nog om slechts 1 aandeel. Dit betekent dat op heden van de totaliteit van aandelen op naam van de rechtmatige eigenaars in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven CHZ

24 COMPAGNIE HET ZOUTE Naamloze Vennootschap Jaarverslag Van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december CHZ

25 Jaarverslag van de Raad van Bestuur Dames en heren, In toepassing van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen, vindt u hieronder het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening op 31 december De structuur van de groep Compagnie Het Zoute NV Compagnie Het Zoute Real Estate NV (100%) Compagnie Het Zoute Nederland BV (100%) Compagnie Het Zoute Reserve NV (100%) Compagnie Immobilière D Hardelot SAS (100%) Zoute Promotions NV (100%) Développement Faisanderie NV (50%) Foncière Faisanderie NV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof Oost BV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof BV (50%) Duinhof Holidays BV (25%) BV (18%) COMPAGNIE HET ZOUTE NV (BE ): Omvat de historische (recreatieve en patrimoniale) activiteiten van de groep en is actief in het beheer van de dochtervennootschappen; deze vennootschap opereert als de moedervennootschap van de groep. COMPAGNIE HET ZOUTE REAL ESTATE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de grondreserves te beheren. ZOUTE PROMOTIONS NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de bouw van de vastgoedprojecten. COMPAGNIE HET ZOUTE RESERVE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in het project La Reserve. FONCIERE FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. DEVELOPPEMENT FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D HARDELOT SAS (SIRET nr ): Filiaal voor 100% actief in de badplaats Hardelot, langs de Côte d Opale. COMPAGNIE HET ZOUTE NEDERLAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 100%. Centraliseert de activiteiten in Nederland. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof te Cadzand. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF OOST BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof Oost te Cadzand. DUINHOF HOLIDAYS BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 25% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het verhuren van vastgoed in Nederland. BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 18% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het aanleggen van een jachthaven te Cadzand-Bad. ZP ZEELAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal (opgericht op 09/01/2015) voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Groote Duynen te Kamperland Noord-Beveland CHZ

26 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening De groepsstructuur is per eind 2014 onveranderd in vergelijking met afsluitdatum boekjaar Het balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening is met 13,9 miljoen EUR afgenomen. ACTIEF De vaste activa kennen een stijging met 0,6 miljoen EUR, die zich vooral situeert in de materiële vaste activa (+0,4 miljoen EUR). Het betreft de investeringen in het onroerend patrimonium van de groep (voornamelijk renovatiewerken aan fermettes en het Golf Club House, alsook heraanleg van enkele tennisterreinen). De financiële vaste activa kennen een stijging (+0,3 miljoen EUR) door toekenning van een achtergestelde lening aan dochtervennootschap BV. De voorraden (onroerende goederen bestemd voor verkoop) kennen een daling van 10,4 miljoen EUR, maar vertegenwoordigen net als vorig jaar nog 79 % van het actief van de groep. De voorraaddaling is te wijten aan de belangrijke verkoop gerealiseerd in het dossier La Reserve (zie ook Resultatenrekening). De voorraden zijn samengesteld uit diverse projecten gelegen zowel in België, Nederland als Frankrijk. De vorderingen op korte termijn (5,2 miljoen EUR) zijn met 0,7 miljoen EUR gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De beschikbare liquiditeiten (4,2 miljoen EUR) zijn met 3,4 miljoen EUR afgenomen ten opzichte van eind 2013, te wijten aan onder meer de gerealiseerde schuldafbouw gedurende 2014 (zie ook Passief). PASSIEF Het eigen vermogen van de groep (69 miljoen EUR) blijft stabiel. Het resultaat van het boekjaar 2014 stemt nagenoeg overeen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstuitkering. De schulden van de groep nemen fors af (-13,8 miljoen EUR) door zowel contractuele als versnelde aflossing van de openstaande schulden in het dossier La Reserve. De overige schulden op korte termijn bevatten voor 4,6 miljoen EUR schulden uit resultaatbestemming van het boekjaar (dividenden en tantièmes). De ontvangen voorschotten van klanten zijn met 2 miljoen EUR gestegen tot 6,1 miljoen EUR. RESULTATENREKENING De geconsolideerde omzet nam in boekjaar 2014 met 7,3 miljoen EUR toe tot een niveau van 28,7 miljoen EUR. Veruit het belangrijkste aandeel (19 miljoen EUR) hierin kwam uit de afronding van de eerste fase van het project La Reserve. Verder werden verkopen geacteerd in projecten Royal Gardens (5 appartementen; 20 in 2013), Orée Gardens (5 appartementen, 25 in 2013), Duinhof Zuid (verkoop van laatste 6 eenheden) en 1 lot in verkaveling Les Aubépines te Hardelot. We verwijzen naar de waarderingsregels van de groep, waarin wordt verduidelijkt dat de completed contract -methode wordt gehanteerd voor projecten waar de groep optreedt als bouwpromotor. Dit betekent dat de winsten op de verkochte constructies boekhoudkundig worden geregistreerd op het moment van oplevering van de gebouwen. In boekjaar 2014 vond oplevering plaats van de verkochte woningen in de Biezenpolder. De oplevering van Orée Gardens is voorzien voor boekjaar De bedrijfskosten zijn gestegen met 4,5 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar. De stijging situeert zich voornamelijk in de rubriek handelsgoederen (kosten projecten: +1,5 miljoen EUR) en waardeverminderingen op voorraden (afschrijving goodwill op voornamelijk project La Reserve: + 2,3 miljoen EUR). Het bedrijfsresultaat eindigt op 8,0 miljoen EUR (2013: 5,1 miljoen EUR). In afgelopen boekjaar werden geen noemenswaardige financiële en uitzonderlijke resultaten geboekt. De groepswinst voor belastingen is 7,7 miljoen EUR (6,4 miljoen in 2013). Gezien de fiscaal negatieve impact van afschrijvingen op goodwill bedragen de belastingen 3,2 miljoen EUR (1,7 miljoen EUR in 2013), waardoor de netto-winst van de groep 4,5 miljoen EUR bedraagt ten opzichte van 4,6 miljoen EUR vorig boekjaar CHZ

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter... 3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 4 Raad van Bestuur... 4 Auditcomité... 4 Benoemings- en Remuneratiecomité... 4 Dagelijks bestuur...

Nadere informatie

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter... 3 48 jaar ten dienste van de Compagnie, waarvan 31 jaar als Voorzitter!... 5 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 6 Raad van Bestuur...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 27 APRIL 2011 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2010 www.compagniezoute.eu cover-nl.indd 1 28/03/11 10:44

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Inhoudstafel. Structuur van de Groep... 23

Inhoudstafel. Structuur van de Groep... 23 Inhoudstafel Woord van de Voorzitter... 3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 4 Raad van Bestuur... 4 Auditcomité... 4 Benoemings- en Remuneratiecomité... 4 Dagelijks bestuur...

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie