COMPAGNIE HET ZOUTE nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPAGNIE HET ZOUTE nv"

Transcriptie

1 COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER CHZ

2 Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter...3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités...4 Maatschappelijke zetel...5 Kerncijfers...6 Activiteiten van de groep...7 De vastgoedactiviteiten...7 België...7 Frankrijk...11 Nederland...13 Patrimonium...20 De recreatieve activiteiten...20 Het personeel...21 De structuur van de groep...22 Governance...22 Strategie...22 Risicobeheer...22 Aandelen...23 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening...24 De structuur van de groep...25 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening...26 Diverse mededelingen...27 Geconsolideerde financiële informatie...28 Geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening Groep Compagnie Het Zoute...30 Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening...31 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening...33 Commentaar bij bepaalde posten van de jaarrekening...35 Bestemming van het resultaat van het boekjaar...35 Mandaten van de Raad van Bestuur...36 Diverse mededelingen...36 Financiële informatie Compagnie Het Zoute N.V Verslag van de Commissaris...40 Bijlagen bij de jaarrekening...42 Waarderingsregels CHZ

3 Woord van de Voorzitter Geachte dames en heren, Ik heb de eer u het jaarverslag van de Compagnie voor te stellen, dat een afspiegeling is van een futloos economisch jaar. De belangrijkste verkoop heeft betrekking op de grondaandelen bij de afsluiting van de eerste fase van het project La Reserve. In een kleurloze, zelfs sombere markt hebben we bij onze verschillende andere promoties 16 appartementen en een bouwperceel kunnen verkopen. Onze Raad van Bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om grondig na te denken over de aanpassing van onze structuren, nu onze historische rol van verkavelaar steeds duidelijker evolueert naar die van promotor. Zoals u zult vaststellen, heeft de Compagnie zelden geïnvesteerd in zo'n brede waaier van projecten, van Hardelot tot Kamperland, die evenveel uitdagingen vormen. De Compagnie is van plan om zich naar aanleiding van deze groei van haar activiteiten op een meer structurele manier te beroepen op bankkredieten en daarbij te profiteren van de gunstige rente. De Raad van Bestuur blijft voorzichtig, maar gaat ervan uit dat de Compagnie steeds beter is voorbereid op een herstel van de markt. In dat kader heb ik de eer u de lancering in de komende weken aan te kondigen van het project "en solo" van Strandresidentie in Cadzand. Dit vastgoedcomplex van topkwaliteit, rechtstreeks aan zee gelegen, kan genieten van een hemelsbreed zee- en duinzicht en wordt hopelijk een groot succes. Een andere werf die de komende jaren onze aandacht zal trekken en vasthouden is de renovatie en aanpassing van de Golf, die de belangrijkste van onze historische activa blijft. De eerste aanpassingen zijn al zichtbaar en zeer gewaardeerd door de leden. Verder zullen we in 2015 het Directieteam versterken en professionaliseren. We blikken met vertrouwen en een gerust gemoed vooruit op de uitdagingen die ons te wachten staan en blijven tegelijk voorzichtig in een marktsituatie die nog steeds moeilijk is. We bieden u een stabiel dividend aan. Ik wil in het bijzonder André Sougné bedanken, die geen moeite heeft gespaard om als onafhankelijk Bestuurder de Raad van Bestuur te helpen om zich open te stellen en professioneler te worden, en ook de Directie waar nodig heeft bijgestaan. Eveneens bedankt aan Patrick Mertens voor onze samenwerking gedurende de voorbije zeven jaar. Tot slot wil ik alle medewerkers van de Compagnie en haar dochtervennootschappen bedanken voor hun inspanningen en toewijding. Dergelijke resultaten zijn immers alleen mogelijk door samen te werken als een hecht team. Bernard Jolly CHZ

4 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités RAAD VAN BESTUUR AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN DIRECTIE- COMITÉ DAGELIJKS BESTUUR REMUNERATIE COMITÉ De heer Bernard Jolly (Vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity N.V.) V G V G Graaf Maurice Lippens De heer Alain Devos (Vertegenwoordigend Alain Devos B.V.B.A.) EV B B B Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe Mevrouw Marie-Thérèse Dhaenens Weyn (Vertegenwoordigend DW Consult B.V.B.A.) B B (gecoöpteerd vanaf 1/03/2015) V B B B De heer Pierre Lebbe B B Graaf Alexandre Lippens B B Graaf Paul Lippens VV B De heer André Sougné (Vertegenwoordigend Arcade Consult B.V.B.A.) De heer Didier t Serstevens (Vertegenwoordigend Hudico N.V.) De heer Marc Van Heddeghem (Vertegenwoordigend MarcVH-Consult B.V.B.A.) De heer Philippe Muylle (Vertegenwoordigend MPM Consult B.V.B.A.) B B B B B B B V AB G AB AB De heer Steven T Jollyn G G DFA DFA CHZ

5 LEGENDE V EV VV B AB G DFA Voorzitter Ere-Voorzitter Vice-Voorzitter Bestuurder Afgevaardigde Bestuurder Genodigde Directeur Financiën en Administratie COMMISSARIS De heer Dirk Van Vlaenderen (Vertegenwoordigend Deloitte Bedrijfsrevisoren C.V.B.A., President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Prins Filiplaan 53 B-8300 Knokke-Heist Telefoon Telefax RPR Brugge CHZ

6 Kerncijfers COMPAGNIE HET ZOUTE GECONSOLIDEERD Omzet Algemene kosten Bedrijfswinst Bedrijfswinst / Omzet 22,59% 46,60% 30,62% 24,08% 27,77% Belastingen Winst na belastingen Belastingen / Winst voor belastingen 56,96% 33,16% 26,61% 27,30% 41,81% Eigen middelen Totaal van de balans Solvabiliteit 53,13% 64,36% 65,56% 64,78% 74,44% Uitsplitsing omzet per activiteit % 87% Projecten Patrimonium Resultaten over 5 jaar Omzet Algemene kosten Netto-winst CHZ

7 België Activiteiten van de groep De vastgoedactiviteiten DE MARKTSITUATIE De vastgoedmarkt kent op dit ogenblik moeilijke momenten. Zowel in de duurdere als in de middenklasse segmenten stelt men vast dat panden langer te koop staan. Dit heeft onder meer te maken met de belangrijke toevloed van panden in herverkoop, de nog steeds zwakke economische conjunctuur en waarschijnlijk ook onzekerheden met betrekking tot sommige politieke beslissingen. LA RESERVE (www.lareserve-residence.be) De promotor die de eerste fase van het project La Reserve heeft gebouwd beschikte over een optie voor de tweede fase. In de tweede helft van 2014 heeft hij afgezien van zijn optierecht. Aansluitend heeft den promotor de nog niet verkochte grondaandelen van de eerste fase ingekocht. In dit project is Compagnie Het Zoute Reserve N.V. de grondeigenaar van de resterende grondaandelen. Compagnie Het Zoute beraadt zich momenteel over de te volgen strategie met betrekking tot de tweede fase van het project. Zij heeft de bedoeling met of zonder andere partner(s) de tweede fase van dit belangrijke project op te starten. LA RESERVE Architect: EL Architects CHZ

8 ROYAL GARDENS (www.royalgardens.eu) Dit project van 93 appartementen bestaat uit een gebouw A van 40 eenheden en een gebouw B van 53. Op 1 duplex-appartement na, is gebouw A verkocht en opgeleverd. In gebouw B zijn er medio maart 2015 reeds 33 appartementen verkocht. De verkoop van de resterende appartementen heeft de laatste maanden geleden onder de huidige marktomstandigheden. ROYAL GARDENS Architect ontwerp: AR-CO - Piet Verfaillie Architect uitvoering: Dirk Steyaert ROYAL GARDENS gebouw C De bouw en de commercialisering van het appartementencomplex C vlak naast het project Royal Gardens zal pas aangevat worden van zodra de resterende appartementen in gebouw B zo goed als verkocht zijn. Gebouw C zal bestaan uit 40 appartementen in dezelfde architecturale stijl als gebouw A en B. ROYAL GARDENS GEBOUW C Architect: AR-CO - Piet Verfaillie CHZ

9 STE ANNE LA PALUE Eind 2014 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep afgewezen tegen een voor de Compagnie gunstig arrest van het Hof van Beroep te Gent. Het dispuut ging over de verkoop van een grond in de Boslaan waarbij een makelaar/bouwpromotor die tussen de verkoper en de Compagnie Het Zoute stond zich had bezondigd aan niet acceptabele praktijken. Met de eigenaar zijn er inmiddels afspraken gemaakt teneinde tot een gezamenlijke verkoop van het pand te komen. BIEZENPOLDER Dit voormalig klooster- en schoolgebouw werd omgevormd tot een project van 8 woningen, waarbij het bestaande architecturaal kader behouden werd. Tot medio maart 2015 zijn er 2 woningen verkocht. De Knokse Oosthoek kent op dit ogenblik veel vastgoedaanbod, wat waarschijnlijk mede de oorzaak is van deze tragere afzet. BIEZENPOLDER Architect: X. Donck & Partners Architecten BIJENHOF Op de terreinen van de voormalige Vlindertuin werden in percelen bouwgrond verkaveld voor villabouw. Op heden is er nog 1 perceel te koop CHZ

10 ORÉE GARDENS (www.oreegardens.be) Dit appartementencomplex wordt ontwikkeld in joint-venture met de firma Kairos (onderdeel van de BAMgroep). Het project, gelegen aan de Fazantenparklaan in Sint-Pieters-Woluwe, beoogt de omvorming van het voormalig ziekenhuis La Faisanderie in 43 appartementen. De ruwbouwwerken zijn afgewerkt en de oplevering van de reeds verkochte appartementen is voorzien voor medio Medio maart 2015 zijn er 31 van de 43 appartementen verkocht. ORÉE GARDENS Architect: ADE Marc Stryckman & Partners DIVERSE PROJECTEN Meerdere projecten worden bestudeerd. Het betreft hier zowel goederen die tot het patrimonium van de vennootschap behoren als te verwerven eigendommen. Het is voorbarig om over deze projecten informatie te verschaffen CHZ

11 Frankrijk (www.hardelot.fr) ALGEMENE SITUATIE De Franse Wetgeving is de vorige jaren in belangrijke mate geëvolueerd wat de overheidsinstanties heeft gebracht tot het opmaken van een SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Dit SCOT is goedgekeurd door het departement maar is het voorwerp van een bezwaar vanwege een natuurvereniging. Aansluitend voorziet deze wetgeving de opmaak van een PLUI (Plan Local d Urbanisme Intercommunal). Dit is in voorbereiding en zal volgens planning eind 2015 worden vastgelegd. De hiervoor vermelde documenten bevestigen het statuut van de zone Centre in Hardelot terwijl de zone Sud nog onzeker is qua toekomstige bebouwing. Op dit ogenblik is het voor ons onmogelijk om de evolutie van de Franse regelgeving in te schatten. Gezien de huidige bouwaanvragen voor Shakespeare II en Ruban Bleu het voorwerp uitmaken van bezwaren kan op dit ogenblik geen marktsituatie geschetst worden uit eigen ervaring. Andere kleinere projecten blijken echter te verkopen. LES AUBÉPINES In deze verkaveling van 13 loten, gelegen op de Golf des Dunes, werd in 2014 een lot verkocht. Er zijn medio maart 2015 nog 2 loten te koop. SHAKESPEARE I In dit gebouw, gelegen langs de Rue des Anglais, zijn alle 40 appartementen verkocht. Er blijft in dit gebouw nog 1 winkelruimte onverkocht. SHAKESPEARE I Architect: Arcas Groep CHZ

12 SHAKESPEARE II Met dit project beoogt CIH (Compagnie Immobilière d Hardelot) een tweede gebouw in het verlengde van het project Shakespeare I. De vereniging Opale Environnement heeft tegen dit project een bezwaar ingediend. Het is verder wachten op een behandeling hiervan door de Administratieve Rechtbank. De uitspraak wordt verwacht voor de zomer SHAKESPEARE II Architect: Arcas Groep RUBAN BLEU Net als voor Shakespeare II wordt er gewacht op een uitspraak van de Administratieve Rechtbank. Ook de uitspraak in deze zaak wordt verwacht voor de zomer CHZ

13 Nederland DE MARKTSITUATIE De Nederlandse markt voor permanente bewoning heeft zich hersteld in de loop van De markt van tweede woningen heeft in de vorige jaren echter geen problemen gekend. Makelaars blijven goede verkoopresultaten melden en er worden nog steeds nieuwe projecten opgestart en op de markt gebracht. Enerzijds wordt recreatief vastgoed aangekocht als veilige belegging met een redelijk rendement. Anderzijds zoeken veel Nederlanders en Duitsers, maar ook meer en meer Belgen de weg naar een woning in Zeeland. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL (www.strandresidentie.eu) Dit project ligt ideaal op de duinen aan de Boulevard de Wielingen te Cadzand en bevat de bouw van 62 nieuwe appartementen, waarvan 34 met zeezicht, evenals de uitbreiding en renovatie van het Strandhotel. De commercialisering van dit uitzonderlijk gelegen project wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen spoedig volgen. STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep CHZ

14 DE BRANDING Het voormalig restaurant De Branding gelegen aan de Boulevard de Wielingen werd gesloopt en zal vervangen worden door 54 appartementen, grotendeels met zeezicht. De bouw van dit project gelegen naast Strandresidentie zal pas na de realisatie van het project Strandresidentie/Strandhotel een aanvang nemen. Ook in dit project is de bouwvergunning definitief verworven. DE BRANDING en STRANDRESIDENTIE/STRANDHOTEL Architect: Arcas Groep DUINHOF ZUID (www.duinhof-cadzand.eu) Het project Duinhof bestaande uit 131 appartementen gespreid over 6 gebouwen is sinds zijn lancering in maart 2010 een waar commercieel succes gebleken. Eind 2014 waren alle appartementen verkocht. De Compagnie herinnert eraan dat ze dit project in joint-venture 50/50 heeft uitgevoerd. DUINHOF ZUID (GEBOUW I,II,III,IV,V,VI) Architect: Arcas Groep CHZ

15 DUINHOF OOST Ook dit project wordt gerealiseerd in joint-venture. Het project ligt naast Duinhof Zuid, aan de ingang van Cadzand-Bad, en zal bestaan uit 29 woningen en 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen van vier verdiepingen. Het bestemmingsplan werd op 25 juni 2014 door de Gemeente vastgesteld. Er werden geen bezwaren ingediend bij de Raad van State. De omgevingsvergunning werd einde december 2014 aangevraagd. De verkoop van de appartementen is gestart in januari 2015 en medio maart waren er reeds 9 appartementen verkocht. De verkoop van de woningen zal voor komende zomer worden aangevat. DUINHOF OOST Architect: Arcas Groep CHZ

16 DUINHOF NOORD De Compagnie heeft samen met diverse partners een aantal gebouwen verworven voor de realisatie van een nieuw project. De voorziene startdatum van dit project is CHZ

17 DUINPLEIN WEST Op dit plein, gelegen in het centrum van Cadzand, heeft Compagnie Het Zoute twee panden aangekocht, met de intentie er een 39-tal appartementen en een aantal winkelruimtes op het gelijkvloers te bouwen. Met de Gemeente zijn nog gesprekken aan de gang betreffende de optimale benutting van het terrein. DUINHOF HOLIDAYS (www.duinhofholidays.nl) Duinhof Holidays heeft haar eerste volle activiteitenjaar kunnen afsluiten met een ruime verhoging van de verhuringen en met een batig saldo. De toeristische informatiesites geven zonder enige uitzondering hoge scores met betrekking tot de kwaliteit van de verhuurde appartementen. Ook de eigenaars van de verhuurde appartementen blikken tevreden terug op gunstige rendementen. Er wordt verwacht dat de verhuurresultaten in 2015 nog zullen stijgen. Duinhof Holidays staat eveneens klaar om na de bouw van Duinhof Oost appartementen en woningen op te nemen in haar verhuuraanbod. JACHTHAVEN (www.yachtatcadzandbad.nl) Samen met de inmiddels gestarte kustversterkingswerken, namelijk de aanleg van twee strekdammen in de monding van het Uitwateringskanaal bij Cadzand-Bad, worden de plannen om tussen de strekdammen een jachthaven aan te leggen verder uitgewerkt. De plannen voor de aanleg van de jachthaven zijn een initiatief van enkele ondernemers verenigd in waarin Compagnie Het Zoute een financiële participatie van 18% heeft. Er zullen in totaal 125 ligplaatsen komen. De uitbating van de Jachthaven werd toevertrouwd aan de Royal Yacht Club of Belgium (RYCB) die reeds 3 andere jachthavens uitbaat, 2 in Antwerpen en 1 in Wolphaartsdijk. De bouw van de strekdammen begint vanaf de lente van 2015 en er wordt gehoopt de eigenlijke jachthaven tegen de zomer van 2016 operationeel te hebben. Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat er met betrekking tot dit plan nog een procedure loopt bij de Nederlandse Raad van State CHZ

18 JACHTHAVEN CADZAND Visualisatie architect: INARCO bvba CHZ

19 GROOTE DUYNEN De ontwikkeling van het landgoed Groote Duynen bij Kamperland op Noord-Beveland is een initiatief van Compagnie Het Zoute en aannemer Van der Poel. Het gaat om een gebied van ongeveer 21 hectare waar een 100-tal vrijstaande, gelijkvloerse woningen in een duinlandschap aan waterpartijen komen te liggen. De commercialisering wordt opgestart in de lente van 2015 en de bouwwerkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk beginnen na het bekomen van de aangevraagde bouwvergunning. GROOTE DUYNEN - ontwerp van architecten Bedaux & de Brouwer CHZ

20 Patrimonium DE FERMETTES Het patrimonium aan woningen en gerenoveerde fermettes is momenteel volledig bestemd voor verhuur. Voor een extra fermette loopt nog een bouwvergunningsaanvraag. LANDBOUWUITBATING De landbouwactiviteiten zijn gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar na de overname van de pacht van een andere landbouwonderneming. Compagnie Het Zoute heeft een landbouwuitbating van ongeveer 88 ha. De recreatieve activiteiten ROYAL ZOUTE GOLF CLUB (www.zoute.be) In de ranking voor de Europese continentale banen staat de Royal Zoute Golf Club op een mooie 8ste plaats en in de ROLEX 1000 beste golfbanen gids wordt de Royal Zoute Golf Club als beste Belgische Club naar voor geschoven. Dit is mede het resultaat van de blijvende inspanningen om de terreinen en de installaties te onderhouden en te vernieuwen. Zo is in de loop van de vorige maanden werk gemaakt van de aanleg van een nieuw beregeningssysteem. In 2014 werd de volgende fase van de restauratiewerken aan het dak en het buitenschrijnwerk van het Clubhouse afgewerkt. Ook in 2015 en 2016 zullen deze werken worden verdergezet. Omwille van het statuut van dit gebouw als geklasseerd monument verlopen de werken in fasen; de subsidies voor deze werkzaamheden worden immers gespreid over verschillende jaren CHZ

21 ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB (www.knokkezoutetennisclub.be) De vernieuwde tennisbanen, deels met synthetische gravel (Red Court), deels met traditionele gravel, drainage, en een automatisch besproeiingssysteem hebben een positief rapport ontvangen van de Internationale Tennis Federatie na een succesvol tornooi van de Rising Stars, begin juli Ook deze zomer vielen er op de Royal Zoute Tennis Club een aantal voormalige internationale tenniskampioenen te bewonderen tijdens de Belgische manche van de ATP Champions Tour. Dit veteranencircuit kent ieder jaar een stijgend succes. Het personeel Het personeelsbestand werd uitgebreid met een medewerker die instaat voor de projectopvolging en de klanten begeleidt in hun materiaalkeuzes. Voor het beheer van de marketinginspanningen werd een gespecialiseerde medewerkster aangeworven. Er wordt immers vastgesteld dat de moderne communicatiemiddelen een snelle respons naar klanten toe meer en meer noodzakelijk maken en dat publiciteit via internet veel sneller dient te worden aangepast. Dit brengt het aantal personeelsleden van de groep op 38. Ook in 2014 heeft de Compagnie belangrijke inspanningen geleverd om de veiligheid op de werkplaats nog te verbeteren, door het gebruik van nieuwe technieken en van steeds verfijnder materiaal. De Raad van Bestuur houdt eraan alle medewerkers van de groep van harte te bedanken CHZ

22 De structuur van de groep Governance Het Directiecomité kwam in keer samen. De taak van het Directiecomité bestaat voornamelijk uit de implementatie van de strategie die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Het Directiecomité heeft geen uitvoerende functie; deze ligt bij de Afgevaardigd Bestuurder. De Raad van Bestuur is in keer bijeengekomen. In 2014 heeft het Auditcomité 3 keer vergaderd om met name de bevindingen van de Commissaris te bespreken en om de interne controleprocedures evenals diverse materies met betrekking tot de financiën te bestuderen. Ook de opvolging van de one-to-one regel gebeurt door het Auditcomité. Het Auditcomité heeft regelmatig contact met de Commissaris en bestudeert met deze laatste de punten die tot zijn bevoegdheid behoren. In 2014 is het Auditcomité ook betrokken geweest in de procedure tot voordracht aan de Raad van Bestuur van een opvolger voor de huidige Commissaris. Het Benoemings- en remuneratiecomité heeft 5 keer vergaderd om te beraadslagen en voorstellen te formuleren over de materies die eraan toevertrouwd zijn, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur, het remuneratiebeleid en de governance. Strategie In 2014 werd de strategie voor de komende jaren door de Raad van Bestuur niet gewijzigd. De strategie van de groep werd als volgt vastgelegd: - een permanente focus op kwalitatief residentieel vastgoed; als projectontwikkelaar of op eender welke andere manier; - een beperking van de activiteiten tot de Benelux en Frankrijk, zowel aan de kust als in het binnenland; - het historisch patrimonium en de recreatieve activiteiten blijven een belangrijk onderdeel van de onderneming. - op zoek gaan naar patrimoniale investeringen voor een deel van de eigen middelen van de onderneming; - de aanpassing, indien nodig, van de onderneming of van de groep, met de bedoeling optimaal te kunnen functioneren. Risicobeheer De Raad van Bestuur denkt regelmatig na over de risico s waarmee de Compagnie geconfronteerd wordt of zou kunnen worden. Hiertoe is een permanente opvolging van de liquide middelen en van de solvabiliteit van de groep ingevoerd. Deze opvolging wordt tijdens elke vergadering van de Raad van Bestuur geanalyseerd. De Raad van Bestuur oordeelt dat de risico s met betrekking tot de verschillende vastgoedprojecten in evenwicht zijn. Verder heeft de Compagnie gezorgd voor externe financieringsmogelijkheden om het hoofd te kunnen bieden aan een mogelijk tijdelijk tekort aan liquide middelen en/of om in voorkomend geval nieuwe opportuniteiten te kunnen benutten. Intern wordt er over gewaakt dat gepaste controleprocedures aanwezig zijn, zodat de kansen op materiële fouten of misbruik tot een strikt minimum kunnen worden herleid CHZ

23 Aandelen Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 24 april 2013 werd de categorie van gedematerialiseerde aandelen afgeschaft. Aandelen van de vennootschap kunnen enkel nog bestaan in nominatieve vorm. Aandeelhouders die hiertoe nog niet de nodige stappen hebben gezet, worden gevraagd contact op te nemen met Steven T Jollyn (Directeur Financiën en Administratie). De aandeelhouders die reeds in het aandeelhoudersregister van de vennootschap opgenomen zijn, moeten geen andere formaliteiten naleven. Houders van effecten aan toonder worden erop gewezen dat hun effecten vanaf 1 januari 2014 in het register werden ingeschreven op naam van de vennootschap. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Aandelen aan toonder die op 1 januari 2015 nog steeds onbekend zijn, zullen conform de wettelijke bepalingen ter zake door de vennootschap worden verkocht. De opbrengst van de verkoop zal worden doorgestort aan de Deposito en Consignatiekas. Vanaf 1 januari 2016 is de eigenaar die de teruggave vraagt van de opbrengst van de verkoop bij de Deposito en Consignatiekas, een boete verschuldigd van 10% van het bedrag per jaar achterstand. De verkoopprocedure voor deze aandelen werd intussen formeel opgestart en bekendgemaakt op de website van Euronext Expert Market en in het Belgisch Staatsblad. De houder(s) van deze 4 papieren aandelen hebben nog tot 15 april 2015 de tijd om zich te melden, zo niet worden hun aandelen zoals hierboven omschreven verkocht op Euronext Expert Market (vroeger Openbare Veiling). De effecten die per 1 januari 2014 nog in gedematerialiseerde vorm bestonden, werden omgezet in aandelen op naam. Vanaf dat ogenblik zijn de rechten die aan die aandelen zijn verbonden opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op naam van de rechtmatige eigenaar. Op vandaag gaat het nog om slechts 1 aandeel. Dit betekent dat op heden van de totaliteit van aandelen op naam van de rechtmatige eigenaars in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven CHZ

24 COMPAGNIE HET ZOUTE Naamloze Vennootschap Jaarverslag Van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december CHZ

25 Jaarverslag van de Raad van Bestuur Dames en heren, In toepassing van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen, vindt u hieronder het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening op 31 december De structuur van de groep Compagnie Het Zoute NV Compagnie Het Zoute Real Estate NV (100%) Compagnie Het Zoute Nederland BV (100%) Compagnie Het Zoute Reserve NV (100%) Compagnie Immobilière D Hardelot SAS (100%) Zoute Promotions NV (100%) Développement Faisanderie NV (50%) Foncière Faisanderie NV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof Oost BV (50%) Compagnie Cadzand Duinhof BV (50%) Duinhof Holidays BV (25%) BV (18%) COMPAGNIE HET ZOUTE NV (BE ): Omvat de historische (recreatieve en patrimoniale) activiteiten van de groep en is actief in het beheer van de dochtervennootschappen; deze vennootschap opereert als de moedervennootschap van de groep. COMPAGNIE HET ZOUTE REAL ESTATE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de grondreserves te beheren. ZOUTE PROMOTIONS NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in de vastgoedprojecten van de groep in België, met als doel de bouw van de vastgoedprojecten. COMPAGNIE HET ZOUTE RESERVE NV (BE ): Filiaal voor 100%, actief in het project La Reserve. FONCIERE FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. DEVELOPPEMENT FAISANDERIE NV (BE ): Filiaal voor 50%, actief in het project Orée Gardens. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D HARDELOT SAS (SIRET nr ): Filiaal voor 100% actief in de badplaats Hardelot, langs de Côte d Opale. COMPAGNIE HET ZOUTE NEDERLAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 100%. Centraliseert de activiteiten in Nederland. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof te Cadzand. COMPAGNIE CADZAND DUINHOF OOST BV (KvK Brabant ): Filiaal voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Duinhof Oost te Cadzand. DUINHOF HOLIDAYS BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 25% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het verhuren van vastgoed in Nederland. BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal voor 18% van Compagnie Het Zoute Nederland BV., actief in het aanleggen van een jachthaven te Cadzand-Bad. ZP ZEELAND BV (KvK Zuid-West Nederland ): Filiaal (opgericht op 09/01/2015) voor 50% van Compagnie Het Zoute Nederland BV. Ontwikkelt het project Groote Duynen te Kamperland Noord-Beveland CHZ

26 Commentaar bij bepaalde posten van de geconsolideerde jaarrekening De groepsstructuur is per eind 2014 onveranderd in vergelijking met afsluitdatum boekjaar Het balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening is met 13,9 miljoen EUR afgenomen. ACTIEF De vaste activa kennen een stijging met 0,6 miljoen EUR, die zich vooral situeert in de materiële vaste activa (+0,4 miljoen EUR). Het betreft de investeringen in het onroerend patrimonium van de groep (voornamelijk renovatiewerken aan fermettes en het Golf Club House, alsook heraanleg van enkele tennisterreinen). De financiële vaste activa kennen een stijging (+0,3 miljoen EUR) door toekenning van een achtergestelde lening aan dochtervennootschap BV. De voorraden (onroerende goederen bestemd voor verkoop) kennen een daling van 10,4 miljoen EUR, maar vertegenwoordigen net als vorig jaar nog 79 % van het actief van de groep. De voorraaddaling is te wijten aan de belangrijke verkoop gerealiseerd in het dossier La Reserve (zie ook Resultatenrekening). De voorraden zijn samengesteld uit diverse projecten gelegen zowel in België, Nederland als Frankrijk. De vorderingen op korte termijn (5,2 miljoen EUR) zijn met 0,7 miljoen EUR gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De beschikbare liquiditeiten (4,2 miljoen EUR) zijn met 3,4 miljoen EUR afgenomen ten opzichte van eind 2013, te wijten aan onder meer de gerealiseerde schuldafbouw gedurende 2014 (zie ook Passief). PASSIEF Het eigen vermogen van de groep (69 miljoen EUR) blijft stabiel. Het resultaat van het boekjaar 2014 stemt nagenoeg overeen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstuitkering. De schulden van de groep nemen fors af (-13,8 miljoen EUR) door zowel contractuele als versnelde aflossing van de openstaande schulden in het dossier La Reserve. De overige schulden op korte termijn bevatten voor 4,6 miljoen EUR schulden uit resultaatbestemming van het boekjaar (dividenden en tantièmes). De ontvangen voorschotten van klanten zijn met 2 miljoen EUR gestegen tot 6,1 miljoen EUR. RESULTATENREKENING De geconsolideerde omzet nam in boekjaar 2014 met 7,3 miljoen EUR toe tot een niveau van 28,7 miljoen EUR. Veruit het belangrijkste aandeel (19 miljoen EUR) hierin kwam uit de afronding van de eerste fase van het project La Reserve. Verder werden verkopen geacteerd in projecten Royal Gardens (5 appartementen; 20 in 2013), Orée Gardens (5 appartementen, 25 in 2013), Duinhof Zuid (verkoop van laatste 6 eenheden) en 1 lot in verkaveling Les Aubépines te Hardelot. We verwijzen naar de waarderingsregels van de groep, waarin wordt verduidelijkt dat de completed contract -methode wordt gehanteerd voor projecten waar de groep optreedt als bouwpromotor. Dit betekent dat de winsten op de verkochte constructies boekhoudkundig worden geregistreerd op het moment van oplevering van de gebouwen. In boekjaar 2014 vond oplevering plaats van de verkochte woningen in de Biezenpolder. De oplevering van Orée Gardens is voorzien voor boekjaar De bedrijfskosten zijn gestegen met 4,5 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar. De stijging situeert zich voornamelijk in de rubriek handelsgoederen (kosten projecten: +1,5 miljoen EUR) en waardeverminderingen op voorraden (afschrijving goodwill op voornamelijk project La Reserve: + 2,3 miljoen EUR). Het bedrijfsresultaat eindigt op 8,0 miljoen EUR (2013: 5,1 miljoen EUR). In afgelopen boekjaar werden geen noemenswaardige financiële en uitzonderlijke resultaten geboekt. De groepswinst voor belastingen is 7,7 miljoen EUR (6,4 miljoen in 2013). Gezien de fiscaal negatieve impact van afschrijvingen op goodwill bedragen de belastingen 3,2 miljoen EUR (1,7 miljoen EUR in 2013), waardoor de netto-winst van de groep 4,5 miljoen EUR bedraagt ten opzichte van 4,6 miljoen EUR vorig boekjaar CHZ

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter... 3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 4 Raad van Bestuur... 4 Auditcomité... 4 Benoemings- en Remuneratiecomité... 4 Dagelijks bestuur...

Nadere informatie

Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter... 3 48 jaar ten dienste van de Compagnie, waarvan 31 jaar als Voorzitter!... 5 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 6 Raad van Bestuur...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Structuur van de Groep... 23

Inhoudstafel. Structuur van de Groep... 23 Inhoudstafel Woord van de Voorzitter... 3 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de diverse Comités... 4 Raad van Bestuur... 4 Auditcomité... 4 Benoemings- en Remuneratiecomité... 4 Dagelijks bestuur...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE NV

COMPAGNIE HET ZOUTE NV COMPAGNIE HET ZOUTE NV VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 27 APRIL 2016 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2015 www.compagniezoute.eu 1 Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter...3

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie