Publicatieplan 1. I. Organisatorische, juridische en administratieve aspecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatieplan 1. I. Organisatorische, juridische en administratieve aspecten"

Transcriptie

1 1 * Woord vooraf * Redactie * Inhoud () * Registers I. Organisatorische, juridische en administratieve aspecten I.1. Theoretisch kader * I.1.1. Terminologie * I.1.2. Grondbeginselen van onderhoud, renovatie en restauratie I.2. Organisatorisch kader I.2.1. Methodiek bij voorbereiding en uitvoering * Methodiek bij voorbereiding en uitvoering. Referentiekader I.2.2. Project- en werforganisatie * Brownfields * Veiligheidscoördinatie. Projectaanpak bij onderhoud, renovatie en restauratie I.2.3. Kostenbeheer * Exploitatiekosten en onderhoudskostenplanning van gebouwen * Onderhoudsstrategie voor gebouwen * Resultaatsgerichte onderhoudscontacten I.3. Administratief-juridisch kader I.3.1. Wettelijk en administratief kader wat betreft de aard van de projecten * Archeologisch bodemerfgoed in het Vlaamse Gewest * Bescherming van het archeologische onroerende erfgoed * Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in het Vlaamse Gewest * Bescherming van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest * Bodemsanering. Regelgevend kader voor de bodemsanering en de bodembescherming * Brandpreventie. Regelgeving bij renovatie en restauratie * Energieprestatieregeling. De Vlaamse energieprestatie- en binnenklimaatregeling (EPB) Kluwer

2 2 * Energieprestatieregeling. Energieprestatie bij renovatie en restauratie * Grondverzet. De nieuwe regeling in het Vlaamse Gewest * Ruimtelijke ordening. Organisatie van de gewestelijke overheid bevoegd voor de ruimtelijke ordening en voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen * Ruimtelijke ordening. Vlaamse regelgeving. Gebruikswijzigingen van gebouwen in Vlaanderen onderworpen aan de vergunningsplicht * Ruimtelijke ordening. Brusselse Hoofdstedelijke regelgeving. Gebruikswijzigingen van gebouwen in Brussel onderworpen aan de vergunningsplicht * Ruimtelijke ordening. Waalse regelgeving. Gebruikswijzigingen van gebouwen in Wallonië onderworpen aan de vergunningsplicht I.3.2. Wettelijk en administratief kader wat betreft de uitvoering van de werken * Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): bepalingen van toepassing op bouwplaatsen * KB op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: preventiemaatregelen bij onderhoud * KB op tijdelijke en mobiele werkplaatsen: preventiemaatregelen bij restauratie en renovatie * Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij gevelonderhoud * Vergunningen voor werkzaamheden aan beschermde monumenten in Vlaanderen * De verzekering van renovatiewerk I.3.3. Financiële tegemoetkomingen * Beschermde monumenten in het Vlaams Gewest * Premies voor werken in beschermde landschappen, ankerplaatsen en erfgoedlandschappen I.4. Dossiersamenstelling I.4.1. Types dossiers en documenten I.4.2. Lastenboek I.4.3. Kostenraming I.4.4. Schaalmodellen I.5. Opdrachten en contracten Kluwer

3 3 II. Bouwkundige en historische aspecten II.1. Architecturale en stedenbouwkundige typologie II.1.1. Stedelijke woongebouwen II.1.2. Landelijke woongebouwen II.1.3. Sociale woongebouwen II.1.4. Kantoorgebouwen II.1.5. Industriële gebouwen... II.2. Prestaties en criteria van gebouwen Akoestiek Beschermingsstatuut * Bliksemveiligheid Brandveiligheid Duurzaamheid Elektriciteit Energiebehoefte en -gebruik Energieprestatieregeling Ergonomie en gebruiksveiligheid Esthetiek Inbraakveiligheid Klimaat- en comfortbeheersing Koepels en atria * Onderhoudskosten * Prestatiebeheersing van gebouwen Sanitair * Schoonmaakonderhoud * Structureel gedrag * Structureel gedrag. Beton * Structureel gedrag. Hout * Structureel gedrag. Metselwerk Trappen. Prestaties Thermische prestaties en ventilatie Verlichtingsprestaties Verticale circulatie Verwarming en verluchting * Vochtbeheersing Vochtbeheersing. Beregening en regendichtheid van wandconstructies... Kluwer

4 4 II.3. Voorkomen en gebruik van bouwmaterialen * Asbest Baksteen * Beton * Cellenbeton Cement Dakbedekkingsmaterialen. Hellende daken Dakbedekkingsmaterialen. Platte daken Decoratieve oppervlaktebehandelingsmaterialen Gipskarton Glas Granulaten * Historisch behangpapier * Hout Isolatiematerialen * IJzer en staal * Kalk * Kalkzandsteen Keramiek Kurk Mortels * Natuursteen * Natuursteen Bijlagen Non-ferrometalen * Non-ferrometalen. Lood Staal Valse plafonds Verfsystemen Verhoogde vloeren Verplaatsbare wanden Vloerbedekkingsmaterialen Wandbekledingsmaterialen... II.4. Voorkomen en gebruik van bouwtechnieken Afdichtingswerk Betonbouw Dakbedekking Domotica-installatie Elektriciteitsinstallatie Funderingswerk Glaswerk Grondwerk Kluwer

5 5 Houtbouw Klimaatregeling Metaalbouw Metselwerk Nutsvoorziening Oppervlaktebehandeling Pleisterwerk Riolering Sanitaire installatie Schilderwerk Staalbouw Verlichtingsinstallatie Verwarmingsinstallatie Voegwerk... II.5. Degradatieprocessen en schadefenomenen II.5.1. Degradatieprocessen * Bealging: Steenachtige materialen * Corrosie. Corrosietypes: overzicht, beschrijving en herkenning * Micro-organismen. Steenachtige materialen. Vervuiling en verwering van steenachtige materialen door micro-organismen II.5.2. Degradatie van materialen * Beton. Fysische, chemische, biochemische en fysico-chemische aantasting * Historisch glas. Herkenning en degradatie van oud en/of waardevol glas * Hout. Biologische aantasting * Metselwerk, pleisters en verf. Aantasting door kristallisatie en hygroscopiciteit van zouten * Vorst. Algemeen gedrag van poreuze bouwmaterialen wat betreft vorst en bevriezen II.5.3. Degradatie van structuren * Scheuren II.5.4. Functionele degradatie van gebouwen II.6. Onderzoeks- en diagnosetechnieken II.6.1. Preventief onderzoek en inspectie * Asbestinventarisatie II.6.2. Technisch vooronderzoek * Geo-elektrisch onderzoek van metselwerk Kluwer

6 6 II.6.3. Bouwhistorisch onderzoek * Bouwhistorisch onderzoek. Algemene theorie van het gestructureerde onderzoek * Historisch glas onderzoeks- en diagnosetechnieken * IJzer en staal beoordelingsstrategie en onderzoekstechnieken II.6.4. Archeologisch onderzoek * II.6.5. Onderzoek van materialen en verweringsprocessen * Afschuifproeven beton/uitwendige wapening * Capillaire bewegingen in metselwerk (meting met rubidiumcarbonaat) * Capillaire wateropname * Contactgeluidsisolatie * Corrosie (corrosiepotentiaal) * Hechting van muur- of vloerbekleding * Hechting van verflagen volgens ISO 2409 (ruitjessnijproef) * Houtonderzoek ( Zapfenschneider, resistograph en vochtmeting) * Hydrofobeermiddelen. Doeltreffendheid en duurzaamheid * Hydrofobeermiddelen. Monsterneming * Hydrofobeermiddelen. Scheikundige identificatie * Infrarood-thermografie * Injectieproducten. Controle van een injectiebehandeling met waterwerende producten door de bepaling van de absorptiedifferentiaal * Injectieproducten. Proefprocedure voor injectieproducten tegen opstijgend grondvocht * Kleuren en kleurverschillen * Loodhoudende verf * Luchtdichtheid van gebouwen (pressuratieproef) * Luchtgeluidsisolatie van gevels * Luchtgeluidsisolatie van wanden tussen naburige vertrekken * Luchtvochtigheid * Meten van vervormingen met het convergentiemeetapparaat * Oppervlaktehardheid van beton * Oppervlaktetreksterkte van beton * Scheuren (klassieke onderzoekstechnieken) * Sondering van de ondergrond met behulp van een slagsondeerapparaat * Sterkte van beton * Vochtgehalte van hout * Vochtgehalte van materialen * Waterabsorptie van het oppervlak (methode met de glazen pijp) Kluwer

7 7 * Wind- en regendichtheid van gevelelementen * Zouten in metsel- en pleisterwerk. Bepaling van de aard, concentratie en verdeling * Zuurtegraad van materialen II.6.6. Onderzoek van vervormingen en monitoring * Opmeting van gebouwen III. Onderhouds-, renovatie- en restauratietechnieken Afbraak en ontmanteling * Afbraak en ontmanteling. Bescherming van blootkomend metselwerk Akoestiekverbetering Aluminiumherstelling * Aluminium- en staalonderhoud Antigraffitibehandeling Algenbehandeling * Asbestsanering Behangherstelling Behangreiniging * Betonherstelling * Betonherstelling. Behandeling van wapeningscorrosie Betonreiniging Binnenbepleisteringsherstelling en -versterking Binnenbepleisteringsreiniging Binnenschilderwerkherstelling Binnenschrijnwerkrenovatie Bliksembeveiliging * Bodemsanering saneringstechnieken Bouwplaatsorganisatie * Brandbeveiliging. Binnenafwerking Buitenbepleistering: toepassing op bestaande steenachtige materialen Buitenbepleisteringsherstelling en -versterking Buitenbepleisteringsreiniging Buitenschilderwerkherstelling Buitenschrijnwerkrenovatie Dakherstelling Dakonderhoud Dakreiniging * Dakrenovatie. Platte daken Domotica: toepassing in bestaande gebouwen Duivenwering Elektrische installatie. Onderhoud Kluwer

8 8 * Elektrische installatie. Renovatie van oude huishoudelijke elektrische installaties (AREI-bepalingen) Funderingsherstelling en -versterking Geluidsisolatieverbetering (vloeren en muren) Gevelherstelling Gevelonderhoud * Gevelreiniging. Afschermen van geveldelen Gevelreiniging. Aluminium Gevelreiniging. Hout Gevelreiniging. Kunststof Gevelreiniging. Staal * Gevelreiniging. Steenachtige materialen Gevelrenovatie Gietijzerherstelling Glasherstelling en -vervanging Glasreiniging * Graffitibestrijding Hemelwaterafvoeronderhoud en -herstelling * Houtherstelling en -versterking * Houtverduurzaming * Hydrofobering Inbraakbeveiliging Industrievloerreiniging Industrievloerherstelling * Insectenbestrijding * Kelder- en kruipkelderdichting * Legionellabeheersing in utilitaire gebouwen Klimatiseringsinstallatie. Onderhoud Klimatiseringsinstallatie. Renovatie Koelplafonds: toepassing in bestaande gebouwen Koper- en koperlegeringherstelling Koper- en koperlegeringonderhoud Kunststofherstelling Kunststofonderhoud Liftonderhoud Liftrenovatie Loodherstelling * Loodhoudende verven. Speciale maatregelen Loodonderhoud * Metsel- en pleisterwerk. Maatregelen bij hoge zoutconcentraties Metselwerkherstelling Metselwerkversterking Mosbehandeling Kluwer

9 9 Muurtegelonderhoud Muurtegelherstelling * Natuursteenmetselwerk. Verbinding van natuursteen door het aangieten met lood van ankerstaven Niet-dragende binnenwanden: toepassing in bestaande gebouwen. Gipskartonplaten * Oppervlakteconsolidering. Steenachtige materialen Parketherstelling Parketreiniging Rioleringsonderhoud Rioleringsrenovatie Ruimteakoestiekverbetering Sanitaire installatie. Onderhoud Sanitaire installatie. Renovatie * Schoring. Maken van openingen in bestaande muren * Schoring. Oprichten van een nieuw gebouw met behoud van de oorspronkelijke gevel * Schoring. Afbreken van gebouwen Staalcorrosiebehandeling en -reiniging Staalherstelling en -versterking Steenherstelling Stellingbouw Tapijtreiniging Tegelvloerherstelling Tegelvloeronderhoud Textielreiniging Verhoogde vloeren: toepassing in bestaande gebouwen. Gipsvezelplaten Verlaagde plafonds: toepassing in bestaande gebouwen. Gipskartonplaten Verlichtingsinstallatie. Onderhoud Verlichtingsinstallatie. Renovatie Verwarmingsinstallatie. Onderhoud Verwarmingsinstallatie. Renovatie Vloerverwarming: toepassing in bestaande gebouwen * Vochtbestrijding. Opstijgend vocht Vochtbestrijding. Condensatievocht Voegherstelling Zinkherstelling Zinkonderhoud Zonwering: toepassing in bestaande gebouwen Zoutbestrijding * Zwambestrijding... Kluwer

10 10 IV. Indicatieve kostprijsbepaling * Gevelreiniging. Steenachtige materialen * Oppervlakteconsolidering. Steenachtige materialen V. Cases V.1. Onderhoud V.2. Renovatie * Renovatie. Gemeentelijke Nederlandstalige basisschool in Sint-Joostten-Node V.3. Restauratie * De restauratie van de koninklijke serres in Laken * Stationskappen van Zwolle, s Hertogenbosch en Antwerpen-Centraal * Havenloods in Gent * O.LV.-Basiliek in Tongeren Monitoring van constructieve problemen * Geïntegreerde aanpak van restauratieprojecten. Voorbeelden van monumentale beton- en metselwerkconstructie * Warmte-isolatie van de buitenschil en ventilatie van monumentale gebouwen * Hingene (Bornem), kasteel d Ursel: de restauratie van twee behangsels en achttien deur- en schouwstukken in Chinees papier * De restauratie van panoramisch behangpapier: De slag van Heliopolis V.4. Globale studies * Onderhoud en herstel van houten buitenschrijnwerk * Toegankelijkheid van zolders en kapruimten d.m.v. ladders en klimhaken * Vogels in en op gebouwen Bijlagen * 1. Grondeenheden en afgeleide eenheden in de bouw 2. Instellingen en organisaties * Monumentenwacht Vlaanderen vzw Kluwer

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw Kwaliteitsborging Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid Het programma

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

welk Jahn product in welke situatie toe te passen

welk Jahn product in welke situatie toe te passen welk Jahn product in welke situatie toe te passen JAHN M-LIJN (mortelproducten) 1. STABILISATIE 1.1. Jahn M30 injectielijm en de Jahn M40 injectiemortel Heeft u te maken met scheuren met een scheurwijdte

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 Reparatie, bescherming en corrosiebeheersing van co Inhoudsopgave De Europese norm EN 1504 3 CE-markering 3 De belangrijkste

Nadere informatie

Historische spouwmuren

Historische spouwmuren Historische spouwmuren Al meer dan driehonderd jaar worden gebouwen in Nederland uitgerust met spouwen, die vocht, kou en geluid weren. De kennis van historische spouwmuren komt van pas bij herbestemming,

Nadere informatie

Van schade tot bestek

Van schade tot bestek 1e uitgave 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord... 7 2. Inleiding... 8 3. Stucwerk, opbouw en samenstellingen... 9 3.1. Inleiding... 9 3.2. Opbouw... 9 3.3. Materiaalgebruik... 10 3.4.

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie