Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging"

Transcriptie

1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw Kwaliteitsborging Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid Het programma voorziet dat in 2020: Alle daken thermisch geïsoleerd zijn; Alle enkel glas wordt vervangen door isolerend glas; Verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen worden verbannen. Het programma ondersteunt : Buitenisolatie bij buitenmuren Spouwmuurisolatie en vloerisolatie Vervanging van elektrische verwarming Het programma ontmoedigt daarentegen: Luchtkoeling en elektrische weerstandsverwarming 2 1

2 Mogelijke isolatietechnieken voor muren en hun voor- en nadelen 3 Premies voor energiebesparing in Vlaanderen De premie van de netbeheerder bedraagt 6 euro per m² spouwmuur die geïsoleerd werd, met een maximum van 800 euro. De spouw moet minstens 5 cm bedragen en de -waarde van het isolatiemateriaal mag maximaal 0,065 W/mK bedragen. Deze werken moeten worden uitgevoerd door een vakman. Belangrijk is een degelijk vooronderzoek van de bestaande spouw en het gevelmetselwerk. Voor werken die worden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de van toepassing verklaarde STS. 4 2

3 De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren 5 Verklaring van overeenkomstigheid De installateur moet over iedere bouwplaats informatie verlenen aan BCCA (via internet) zodat hij een verklaring van overeenkomstigheid kan afleveren. Verklaring door de installateur, ter beschikking gesteld door BCCA, mits aan de gestelde eisen werd voldaan. De klant kan de echtheid van de verklaring nagaan. Aanmelding bouwplaats + inspectieverslag Planning, zodat inspecties kunnen plaatsvinden Verslag van de werken waaruit de conformiteit ervan blijkt Verklaring van overeenkomstigheid 6 3

4 Voor de gebruiker Na-isolatie met in-situ producten is een betrouwbare techniek, mits geschikte producten en bekwame installateurs. Gebruikgeschiktheidsverklaringen en certificatie bieden geen garantie, maar werken met goedgekeurde producten/systemen en gecertificeerde installateurs vergroot de betrouwbaarheid. Eenvoudige boodschap: Vraag naar een verklaring van overeenkomstigheid met STS Inhoud van de Technische Voorlichting 1 INLEIDING 1.1 Doel en toepassingsgebied 1.2 Aard van de werken 1.3 Veiligheidsvoorwaarden tijdens de uitvoering van de werken 2 BOUWKUNDIGE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN 2.1 Types spouwmuren die in aanmerking komen voor een na-isolatie 2.2 Bouwkundige voorwaarden voor het na-isoleren van spouwmuren 2.3 Bouwkundige aandachtspunten bij de uitvoering van de na-isolatie 3 VOORAFGAANDELIJKE INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de geschiktheidsvoorwaarden 3.2 Beoordeling van de aandachtspunten bij de uitvoering 3.3 Voorafgaandelijke herstelling 4 ISOLATIEPRODUCTEN 4.1 Productfamilies 4.2 Verpakking, opslag en etikettering van de materialen 4.3 Thermische prestaties 5 UITVOERINGSRICHTLIJNEN 5.1 Voorbereidende werken 5.2 Vulopeningen 5.3 Het opvullen van de spouw 5.4 Nazorg 6 OPVOLGING 6.1 Controle van de volledige opvulling van de spouw 6.2 Controle van de dichtheid van het aangebrachte isolatiemateriaal 6.3 Verslag van de uitgevoerde werken 6.4 Nevenverschijnselen 8 4

5 Beoordeling van de geschiktheid van een spouwmuur m.b.t. de na isolatie van de luchtspouw door in situ vullen KENMERKEN VAN HET GEBOUW IN RELATIE TOT DE VOCHTBELASTING VAN DE GEVELS Spouwbreedte < 50 mm B1 50 mm Terreinruwheidscategorie O of I II III IV Maximale gevelhoogte h 4 m < h 8 m > 8 m 12 m < h 25 m > 25 m 18 m < h 25 m 4 m 12 m 18 m A1 B2 A1 B2 A1 Aanwezig A2 Niet aanwezig B3 > 25 m B2 Afscherming van de gevels Eventueel extra dakoversteken of balkons: L H/4 L < H/4 A2 Binnenklimaat I II DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN VAN HET BUITENSPOUWBLAD EN DE TOESTAND VAN DE SPOUW III IV B4 Doorlatendheid van het gevelmetselwerk Metselstenen met gesloten structuur, voegen gevuld Baksteen Metselstenen met open structuur of open voegen tussen de metselstenen B5 Conform NBN EN 771-1, Zeer vorstbestand volgens NBN B27-009/A2 Geen gegevens A3 Niet vorstbestand / reeds vorstschade en/of afschilfering zichtbaar B6 Gevelsteen Betonblok Conform NBN EN 771-3, vorstbestand Geen gegevens, gesloten structuur A3 Niet vorstbestand / reeds vorstschade en/of afschilfering zichtbaar. Betonblokken met open structuur B6 Stelmortel Conform NBN EN of gelijkwaardig Kwaliteit van de stelen voegmortel Geen gegevens, grijze kleur en Zuivere kalkmortel of samengesteld uit zavel (gele kleur) of fijn scherp zand A3 zand Voegmortel Reeds vorstschade / zwelling / scheurtjes zichtbaar B7 Conform NBN EN of gelijkwaardig Recent hervoegd (reden hervoegen opvragen) A3 Geen gegevens A3 Reeds vorstschade / uitstoten voegen zichtbaar B7 Gevels met een dampremmende afwerking Geen Hydrofuge A4 Buitenbepleistering A4 Dampopen verf A4 Dampdichte of onbekende verf, geëmailleerde baksteen B8 Spouwankers Corrosiebestendig/geen zichtbare corrosie, minimaal 5/m² Onvoldoende spouwankers en/of corrosie zichtbaar B9 De luchtspouw Afgestreken aan binnenzijde, geen DE DETAILLERING VAN DE SPOUWMUUR Plaatselijk uitpuilende mortel, geen contactbruggen A5 Uitpuilende mortel, spouwafval of andere contactbruggen B10 Spouwdrainering Luchtdichtheid ZICHTBARE SCHADE Membraan en open stootvoegen aanwezig onderaan de gevel en aan gevelopeningen Binnenbepleistering aanwezig of cementering van de spouwzijde van het Niet (overal) aanwezig B11 Zichtbaar metselwerk voor het binnenspouwblad zonder bepleistering of luchtdichtheid B12 Gevels met tekenen van vochtschade Onderaan het gevelmetselwerk B13 In de lopende delen B13 Rond gevelopeningen B13 Scheuren in gevels Enkel in het gevelmetselwerk, scheurbreedte 0,1 à 0,3 mm A6 Enkel in het gevelmetselwerk, scheurbreedte > 0,3 mm A6 Ook in draagmuren B14 OPMERKINGEN 9 Besluiten A. De spouwmuur komt in aanmerking voor het na-isoleren. Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige kennis van de techniek en kunnen in de toekomst, op basis van de opgedane ervaringen, worden verstrengd of versoepeld. A.1. De gebouwhoogte in relatie tot de terreinruwheidscategorie bepaalt de blootstelling aan slagregen. Een 'bescherming' van de gevel (zie A.2) kan de blootstelling eventueel reduceren. A.2. Wanneer de gevels niet 'beschermd' zijn dient men rekening te houden met de belasting door (slag-)regen. Het na-isoleren van de spouw zal de vorstbelasting op de gevel doen toenemen en kan ook een invloed hebben op de vochthuishouding. B. De spouwmuur komt, zonder aanvullende werken, niet in aanmerking voor na-isolatie. Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige kennis van de techniek en kunnen in de toekomst, op basis van de opgedane ervaringen, worden verstrengd of versoepeld. B.1. De hoogte van de gevel is te groot, rekening houdend met de terreinruwheidscategorie. Een sterke blootstelling aan slagregen verhoogt het risico op infiltraties. De spouwmuur kan in aanmerking komen voor na-isolatie wanneer aanvullend een regendichte bekleding (buitenbepleistering op isolatie, bebording ) wordt aangebracht naderhand. Het vullen van de spouw kan ook een eerste stap zijn bij het aanbrengen van een buitenisolatie en bekleding. B.2. De bovenzijde van de gevels dient doeltreffend tegen neerslag te worden beschermd, teneinde de hoeveelheid spouwwater te beperken en ook de vorst- en vochtbelasting van het metselwerk te beperken. B.3. Dampdichte verven of afwerkingen (bijvoorbeeld geëmailleerde bakstenen) vertragen de droging van het metselwerk, zodat de droging enkel nog via de spouw kan geschieden. Na-isoleren zou de droging van het metselwerk dan te sterk beperken. De spouwmuur kan in aanmerking komen voor na-isolatie wanneer aanvullend een regendichte bekleding (buitenbepleistering op isolatie, bebording ) wordt aangebracht. Het vullen van de spouw kan ook een eerste stap zijn bij het aanbrengen van een buitenisolatie en bekleding. 10 5

6 Bouwkundige voorwaarden voor het na-isoleren van spouwmuren Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vochtbelasting van de gevels Spouwbreedte Maximale gevelhoogte Afscherming van de gevels Binnenklimaat 11 Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vocht- en vorstbelasting van de gevels: Maximale gevelhoogte 12 6

7 Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vocht- en vorstbelasting van de gevels: Maximale gevelhoogte In terreinruwheidscategorie III bedraagt de maximale gevelhoogte 25 m. 13 Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vocht- en vorstbelasting van de gevels: Maximale gevelhoogte 14 7

8 Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vocht- en vorstbelasting van de gevels: Maximale gevelhoogte 15 Bouwkundige voorwaarden voor het na-isoleren van spouwmuren De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw Doorlatendheid van het gevelmetselwerk Gevelsteen Kwaliteit van de stel- en voegmortel Gevels met een dampremmende afwerking Spouwankers De luchtspouw 16 8

9 De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw: Gevelsteen 17 Kenmerken van het gebouw in relatie tot de vocht- en vorstbelasting van de gevels: Bescherming van de gevels 18 9

10 De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw: Kwaliteit van de stel- en voegmortel 19 De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw: Kwaliteit van de stel- en voegmortel 20 10

11 De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw: De luchtspouw 21 De eigenschappen van de materialen van het buitenspouwblad en de toestand van de spouw: De luchtspouw 22 11

12 gevels L H/4 L < H/4 A2 Binnenklimaat I II DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN VAN HET BUITENSPOUWBLAD EN DE TOESTAND VAN DE SPOUW III IV B4 Doorlatendheid van het gevelmetselwerk Metselstenen met gesloten structuur, voegen gevuld Metselstenen met open structuur of open voegen tussen de metselstenen B5 Baksteen Conform NBN EN 771-1, Zeer vorstbestand Geen gegevens A3 volgens NBN B27-009/A2 B6 Bouwkundige voorwaarden voor het na-isoleren van spouwmuren Gevelsteen Betonblok Niet vorstbestand / reeds vorstschade en/of afschilfering zichtbaar Conform NBN EN 771-3, vorstbestand Geen gegevens, gesloten structuur A3 Niet vorstbestand / reeds vorstschade en/of afschilfering zichtbaar. Betonblokken met open structuur B6 Stelmortel De detaillering van de spouwmuur Kwaliteit van de stelen voegmortel Conform NBN EN of scherp zand A3 Spouwdrainering gelijkwaardig Luchtdichtheid Conform NBN Recent hervoegd (reden EN of hervoegen opvragen) A3 Zichtbare gelijkwaardig schade Gevels met een dampremmende afwerking Geen gegevens, grijze kleur en Hydrofuge Gevels Geen met tekenen van vochtschade A4 Scheuren in gevels Zuivere kalkmortel of samengesteld uit zavel (gele kleur) of fijn Reeds vorstschade / zwelling / scheurtjes zichtbaar B7 zand Voegmortel Geen gegevens A3 Buitenbepleistering A4 Dampopen verf A4 Reeds vorstschade / uitstoten voegen zichtbaar B7 Dampdichte of onbekende verf, geëmailleerde baksteen B8 Spouwankers Corrosiebestendig/geen zichtbare corrosie, minimaal 5/m² Onvoldoende spouwankers en/of corrosie zichtbaar B9 De luchtspouw DE DETAILLERING VAN DE SPOUWMUUR Afgestreken aan binnenzijde, geen Plaatselijk uitpuilende mortel, geen contactbruggen A5 Uitpuilende mortel, spouwafval of andere contactbruggen B10 Spouwdrainering Membraan en open stootvoegen aanwezig onderaan de gevel en aan gevelopeningen Niet (overal) aanwezig B11 Luchtdichtheid ZICHTBARE SCHADE Binnenbepleistering aanwezig of cementering van de spouwzijde van het Zichtbaar metselwerk voor het binnenspouwblad zonder bepleistering of luchtdichtheid B12 Gevels met tekenen van vochtschade Onderaan het gevelmetselwerk B13 In de lopende delen B13 Rond gevelopeningen B13 Scheuren in gevels OPMERKINGEN Enkel in het gevelmetselwerk, scheurbreedte 0,1 à 0,3 mm A6 Enkel in het gevelmetselwerk, scheurbreedte > 0,3 mm A6 Ook in draagmuren B14 23 De detaillering van de spouwmuur: Luchtdichtheid 24 12

13 De detaillering van de spouwmuur: Spouwdrainering 25 Zichtbare schade: Scheuren 26 13

14 Vormen koudebruggen een tegenargument voor na-isolatie? 27 Voorbereidende werken 28 14

15 Voorbereidende werken 29 Controle 30 15

16 Besluit Na-isolatie van spouwmuren werd al in de jaren 70 en 80 toegepast, ten tijde van de eerste energiecrisis. Door problemen in de beginfase en het dalen van de energieprijzen kwam de techniek wat op de achtergrond. De verbetering van de materialen en de uitvoeringstechnieken laat toe de techniek weerom op grote schaal toe te passen, teneinde de energetische prestaties van het groot aantal bestaande woningen zonder gevelisolatie te verbeteren. Hoewel gebruiksgeschiktheidsverklaringen en certificatie op zich geen garantie bieden, vergroten ze wel de betrouwbaarheid

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN

EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN 1. INLEIDING - Hoe bouwt u een gezond, ecologisch en energiezuinig plat dak op? MAT10- Een dak beschermt een gebouw en zijn inwoners tegen

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen

Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

restauratie en beheer

restauratie en beheer .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Het gebruik van kalkmortel........... 372003 In de huidige bouwpraktijk is het gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010 Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers AV CZ/95 april 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2918 FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie