dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW"

Transcriptie

1 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW

2 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T GRONDMETSELWERKEN EN BINNENMUREN IN KELDERS Binnenmetselwerk in kelders Algemeen Het binnenmetselwerk in kelders bestaat uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN B Hulpstoffen in de mortels worden slechts toegelaten mits akkoord van de leidende ambtenaar, bindingsvertragers zijn niet toegelaten. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van NBN B Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt, deze bedekking moet de muur minstens over 0,60 m beschermen, gerekend vanaf de top van de muur. Bij warm en droog weer moet het vers metselwerk regelmatig licht besproeid worden om uitdroging te voorkomen. Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. Metselwerken en betonkolommen die niet waterdicht uitgecementeerd zijn worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden de passtenen gezaagd en niet gekapt, stenen die onregelmatig zijn van vorm of uitzicht zullen niet verwerkt worden. De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en dit te behouden Binnenmetselwerk uit betonblokken in kelders De betonmetselstenen beantwoorden aan NBN B De holle blokken hebben een schijnbare droge volumemassa kleiner dan kg/m³. Indien de voorafgaande keuring via het Sectororganisme Probeton niet beschikbaar is moet de aannemer alle voorziene proeven van de reeks NBN B21 uitvoeren op zijn kosten via afzonderlijke monsternemingen. De muurdikte is bepaald in de post. De hygrometrische krimp van de blokken is kleiner dan 0,4 mm/m. De metselmortel behoort tot de - categorie M3 van NBN B of heeft de volgende samenstelling : 250 kg cement sterkteklasse 32,5 en 50 kg vette poederkalk per m³ droog zand, hetzij 2 delen cement en 1 deel vette poederkalk voor 9 delen zand, voor de holle blokken met een schijnbaar droge volumemassa kleiner dan kg/m³ en de volle blokken van de kwaliteitscategorie 4-1,2 en 6-1,6. - categorie M2 van NBN B en heeft de volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5 per m³ droog zand, hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand, voor de holle blokken met een schijnbaar droge volumemassa groter dan kg/m³ en de volle blokken van de kwaliteitscategorie 8-1,9 en 10-2,2 en 15 - Verbindingswapening in te boren in bestaande muren voor verbinding met invulmetselwerk Kruisende binnenmuren worden voorzien van een verbindingswapening bestaande uit 2 staven betonstaal, diameter 6 mm in de voegen ingewerkt over een afstand van 0,50 m ten opzichte van het kruispunt van beide muren. Er worden minstens 2 wapeningen per meter hoogte voorzien. Lateien worden opgelegd met een steundiepte van minstens 140 mm. Waar hoge drukspanningen in het metselwerk optreden worden de holle blokken volledig gevuld met beton samengesteld uit 350 kg cement sterkteklasse 42,5 voor 780 liter rolgrind 4/28 volgens NBN B en 380 liter zand voor beton volgens NBN en voorzien van verticale wapeningsstaven volgens de aanduidingen op de plannen en/of Toepassing. In de dagkanten van raam- en deuropeningen waartegen schrijnwerk moet bevestigd worden zijn zwaluwstaartvormige houten spijkerklossen uit Noord Europees grenen nr. 414 van NBN 199 aangebracht die vooraf gedrenkt zijn in een bederfwerend product volgens STS of klossen op basis van cement en

3 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-3 onrotbare inerte materialen. Het metselverband mag niet onderbroken worden voor de plaatsing van de klossen. Bij zichtbaar blijvend metselwerk mogen de klossen niet zichtbaar zijn na afwerking. In de dagkanten van raam- en deuropeningen waartegen brandwerend schrijnwerk moet bevestigd worden dienen speciale onbrandbare klossen te worden aangebracht. In het metselwerk wordt plaatselijk een wapening aangebracht die voorzien is in art In dit geval wordt alleen de mortelcategorie M2 toegelaten. Van het metselwerk dat naderhand gevoegd, bepleisterd of betegeld wordt, worden de voegen uitgekrabd tot 15 mm achter het dagvlak. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd Dichten muur- / deuropeningen kelder cfr aanduiding plannen: 2x 14cm dikte, onderling te verbinden met gegalvaniseerde spouwankers meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte gemeten in het midden van de muur. Uitsparingen kleiner dan 0,50 m² worden niet afgetrokken. Inbegrepen zijn: Verbindingswapeningen voor kruisende muren/invulmetselwerk. Spouwankers Bevestigingsmiddelen van achterliggende muren aan het betonskelet. De klossen voor de bevestiging van het schrijnwerk. De vulling van de holle blokken met beton en bijhorende verticale wapening. Het meegaand voegwerk B2 dikte 14 cm niet dragend FH m²

4 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T WATERDICHTINGEN VAN ELEMENTEN IN CONTACT MET DE GROND Waterdichte cementeringen Algemeen Omschrijving : Rekening houdend met de vloerpeilen van de ingegraven constructies en met het hoogste peil van het grondwater zal een cementering worden aangebracht welke alle waarborgen biedt voor een volmaakte waterdichtheid. De dichtheidslaag moet zo laat mogelijk worden uitgevoerd en bij voorkeur nadat de ruwbouw is voltooid. Zij mag niet aangebracht worden bij stortregen, bij temperaturen onder het vriespunt of wanneer nachtvorst te verwachten is. Voor het aanbrengen van de bezetting wordt de ondergrond gereinigd zodat geen enkel spoor van vet, olie, ontkistingsproduct en zand- of mortelafval voorkomt. Gladde ondergronden worden over het gehele oppervlak gebikt. Op het aldus voorbereide oppervlak wordt met de borstel een hechtingslaag van rijke cementspecie aangebracht. De eigenlijke cementering wordt aangebracht in meerdere lagen. Een nieuwe laag wordt pas aangebracht nadat de vorige laag voldoende verhard is, zuiver is en bevochtigd werd; een tijdspanne van 12 uur tussen het aanbrengen van twee opeenvolgende lagen is gewenst. Elke laag wordt continu uitgevoerd. Wanneer lassen onvermijdelijk zijn, moeten de verschillende lagen trapsgewijze worden gelegd zodat ze elkaar steeds 20 tot 30 cm overlappen. De laatste laag wordt vlak geëffend en glad afgestreken. Alle hoeken worden goed afgerond: de kromtestraal mag niet minder dan 4 cm bedragen: de afronding wordt uitgevoerd bij het aanbrengen van de eerste pleisterlaag. Bij doorboringen moet een soepele voeg worden aangebracht zodat de dichtingslaag goed aansluit rond het element dat er doorheen voert. Wanneer de oppervlakken blootstaan aan sterke bezonning of aan droge wind, zal de vers aangebrachte mortelspecie tegen uitdroging beschermd worden Waterdichte cementering op vloeren FH m² De dichtingslagen, inclusief de hechtingslaag, hebben een totale dikte van 4cm. De mortel voor de waterdichte cementering wordt bereid met 400 kg cement PPz 30 per m3 droog zand (één volume cement voor drie volumes zand). Het zand heeft een fijnheidsmodulus 3,40 tot 1,70 volgens NBN B Aan het aanmaakwater wordt een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; het product wordt voorafgaandelijk aan de leidende ambtenaar voorgelegd. De cementering wordt aangebracht vóór het metselen van de binnenmuren. De bekleding omvat één hechtingslaag en twee mortellagen die goed worden aangestampt. De laatste laag wordt met de rij geëffend en gladgestreken. Iedere mortellaag heeft een minimale dikte van 1,5 cm. De maximale tolerantie voor de vlakheid, die de dikte van de controleblokjes bepaalt, is 9 mm per 2 m (controle volgens TV 122 van het W.T.C.B.

5 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-5 De cementering wordt doorgetrokken onder de trapaanzet. De cementering wordt naadloos tegen de opstaande buitenwanden opgetrokken (zie art ) Keldervloer: volledig meetcode : Netto uit te voeren oppervlak Waterdichte cementering op wanden FH m² De dichtingslagen, inclusief de hechtingslaag, hebben een totale dikte van 2 cm en worden aangebracht op de binnenwanden. De mortel voor de waterdichte cementering wordt bereid met 400 kg cement PPz 30 per m³ droog zand (één volume cement voor drie volumes zand). Het zand heeft een fijnheidsmodulus 3,40 tot 1,70 volgens NBN B Aan het aanmaakwater wordt een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; het product wordt voorafgaandelijk aan de leidende ambtenaar voorgelegd. De cementering wordt aangebracht voor het metselen van de binnenmuren. De bekleding omvat één hechtingslaag en tenminste twee daarop geworpen mortellagen. Geen enkele laag mag dikker zijn dan 1,5 cm. De verticale oppervlakken worden effen afgewerkt, gladgestreken en staan volkomen in het lood. Bovenaan worden de dichtingslagen nauwkeurig horizontaal en licht afgeschuind op de wanden beëindigd. De cementering wordt doorgetrokken in de dagkanten van de openingen. Op alle kelderwanden voor het aanbrengen van de isolatie. meetcode : Netto uit te voeren oppervlak. De wanden en bodem van de verluchtingsmonden worden bij de hoeveelheid van de cementering op wanden gerekend.

6 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T ELEMENTEN UIT NATUURSTEEN Elementen uit blauwe steen Algemeen In de metselmortels worden hulpstoffen slechts toegelaten mits akkoord van de leidende ambtenaar; bindingsvertragers zijn niet toegelaten. De aannemer legt vooraf de deeltekeningen en de stuklijsten ter goedkeuring voor aan de leidende ambtenaar; de schaal van de tekeningen is aangepast aan de aard van het werk. Na de plaatsing en tot de voorlopige oplevering wordt de steen beschermd tegen beschadiging of bevuiling Massieven uit blauwe steen De blauwe steen beantwoordt aan de bepalingen van Deel van de TV 205 en aan de TV 156 Blauwe Hardsteen. De steen bezit een Butgb technische goedkeuring. Klassering volgens bijlage 2 van de TV 156: categorie A (plinten)***. de bijlage 1 van de TV 163 Doornikse steen. De steen is gewonnen uit de grijze banken. de bijlage 2 van de TV 163 Steen van Vinalmont. De steen is gewonnen uit de banken goedgekeurd door het Bestuur. ***. De massieven worden in zo groot mogelijke lengte geleverd zodat het aantal voegen tot een minimum wordt beperkt, tenzij de aanbestedingsdocumenten een voegverdeling opleggen. A. Plinten. De plinten hebben een dikte van 3 cm en een hoogte van 18 en 42 cm, in verstek op elkaar aangesloten. De zichtvlakken worden grijs geschuurd De voegspecie voor plinten is een mortel van de categorie M4 van NBN B en heeft de volgende samenstelling : 200 kg cement sterkteklasse 32,5 en 100 kg vette poederkalk per m3 droog zand (1 deel cement en 1 deel vette poederkalk voor 6 delen zand). In deze voegmortel wordt poeder van blauwe steen verwerkt tot het bekomen van een blauwgrijze kleur. A. Plinten. De plinten rusten op een vol mortelbed en worden opgespied. De plinten worden aan de achterliggende structuur verbonden door middel van een anker uit roestvrij staal, voorzien van een stift vastgezet in een groef die met de schijf in de zijkant gezaagd wordt, hetzij in een ingeboorde opening met aangepaste diameter en aangevuld met hechtmortel. De bevestiging van de massieven gebeurt op 2/3 van de plinthoogte gemeten vanaf de onderkant. De ankerstaart draagt tot in het midden van de achterliggende structuur. In de zijkant van elk massief wordt een anker voorzien. Het voegwerk voor de plinten is inbegrepen.

7 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-7 Ter plaatse van nieuwe buitendeuren / -ramen aan engelse koer (aan beide kopgevels gebouw) meetcode : A plinten FH m³ meeteenheid : m³ Netto volume Volumes kleiner dan 0,010 m³ worden voor 0,010 m³ in rekening gebracht. De ankers, de vochtisolatie en het voegwerk voor plinten zijn in de eenheidsprijs begrepen.

8 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T OPGAAND METSELWERK Opgaand metselwerk Algemeen Metselwerk samengesteld uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN B In de metselmortels worden hulpstoffen slechts toegelaten mits akkoord van de leidende ambtenaar; bindingsvertragers zijn niet toegelaten. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens NBN B en volgens de voorschriften van STS 22 - Deel 3. Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt, deze bedekking moet de muur minstens 0,60 m beschermen, gerekend vanaf de top van de muur. Bij warm en droog weer moet het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid worden om uitdroging te voorkomen. Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. Het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 spouwhaken per m²; de diameter, lengte, vorm en aantal wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de aard en afmetingen van de spouwisolatie. Metselwerken en betonkolommen worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden de passtenen gezaagd en niet gekapt, stenen die onregelmatig zijn van vorm of uitzicht zullen niet verwerkt worden. De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en dit te behouden Opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen De geperforeerde bakstenen beantwoorden aan NBN B23-003; zij hebben minder dan 40 % holle ruimte (NBN 476). De gemiddelde druksterkte van de stenen bedraagt minstens 15 N/mm². De karakteristieke druksterkte (f'bk) van de stenen bedraagt minstens 10 MPa volgens van NBN B Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad De metselmortel beantwoordt aan: categorie M2 van NBN B of heeft de volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5 per m³ droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand ). Het muurtype en de muurdikte zijn bepaald in de post. De spouwankers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal De diameter is minstens 4 mm. De lengte is derwijze dat zij dragen tot in het midden van het binnenspouwblad Te gebruiken om beide muurbladen van ontdubbelde muren met elkaar te verbinden tot een stabiel geheel De muren worden tegen het betonskelet aangesloten met bandijzer 40 x 2 mm om de 0,60 m hoogte bevestigd aan de betonstructuur en over een afstand van 0,50 m ingewerkt in het metselwerk.

9 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-9 Kruisende muren worden voorzien van een verbindingswapening bestaande uit 2 staven betonstaal diam. 6 mm in de voegen ingewerkt over een afstand van 0,50 m ten opzichte van het kruispunt van beide muren. Er worden minstens 2 wapeningen per meter hoogte voorzien. Lateien worden opgelegd met een steundiepte van minstens 140 mm. In de dagkanten van raam- en deuropeningen waartegen schrijnwerk moet bevestigd worden zijn zwaluwstaartvormige houten spijkerklossen uit Noord Europees grenen nr. 414 van NBN 199 aangebracht die vooraf gedrenkt zijn in een bederfwerend product volgens STS of klossen op basis van cement en onrotbare inerte materialen. Het metselverband mag niet onderbroken worden voor de plaatsing van de klossen. Bij zichtbaar blijvend metselwerk mogen de klossen niet zichtbaar zijn na afwerking. In de dagkanten van raam- en deuropeningen waartegen brandwerend schrijnwerk moet bevestigd worden dienen speciale onbrandbare spijkerbare klossen te worden aangebracht. Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk worden elektriciteitbuizen ingewerkt, die door de aannemer van de elektriciteitswerken worden geleverd en geplaatst. In het zichtvlak van het metselwerk worden uitsparingen voor contactdozen voorzien of uitgezaagd. In het metselwerk wordt een wapening aangebracht die voorzien is in art In dit geval wordt alleen de mortelcategorie M2 toegelaten. Van het metselwerk dat naderhand gevoegd, bepleisterd of betegeld wordt worden de voegen uitgekrabd tot 1 cm achter het dagvlak. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd Dichten muur- / deuropeningen cfr aanduiding plannen: 2x 14cm dikte, onderling te verbinden met gegalvaniseerde spouwankers meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte gemeten in het midden van de muur. Uitsparingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken. Zijn inbegrepen in de eenheidsprijs: Verbindingswapeningen van niet ingebonden achterliggende of kruisende muren. Bevestigingsmiddelen van achterliggende muren aan het betonskelet. De spouwankers voor ontdubbelde muren B1b dikte 14 cm, dragend, binnenmuur FH m² Opgaand metselwerk uit cellenbetonblokken De cellenbetonblokken beantwoorden aan NBN B Ze behoren tot de kwaliteitscategorie C3-05 De blokken worden in een krimpfolie geleverd en in droge toestand gehouden tot verwerking. De blokken zijn glad gestructureerd en hebben een witte / grijze kleur. De thermische geleidbaarheid bij 20 in droge toestand is maximum 0,13 W/mk voor de categorie C3-05 De hygrometrische krimp is maximum 0,4 mm per m. De metselmortel is van de categorie M4 van NBN B of heeft de volgende samenstelling : 200 kg cement, sterkteklasse 32,5 en 180 kg vette poederkalk per m³ droog zand (hetzij 1 deel cement en 1 deel vette poederkalk voor 6 delen zand). Het muurtype en de muurdikte zijn bepaald in de post.

10 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-10 * Bij een ter plaatse gestorte betonvloer wordt een polyethyleen folie vastgeniet over de volle oplegbreedte en wordt aan de binnenzijde van de buitenmuren een polystyreenstrip van 40 x 5 mm vastgeniet. * De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd A. Afkasting rond doorvoeren luchtleidingen in technische ruimte kelder B. aanzet onderaan nieuwe vensters en deuren in kelder. Het inpakken met bitumen cfr details is inbegrepen in deze post. meetcode : Netto uit te voeren oppervlakte gemeten in het midden van de muur. Uitsparingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken. Zijn inbegrepen in de eenheidsprijs: * De folies, gebitumineerd vilt en bijhorigheden aan de opleg van dragende elementen. * Het waterdicht inpakken van de cellenbeton raamaanzetten met bitumen A dikte 15 cm, niet dragend FH m² B dikte 10 cm, niet dragend FH m² Wapenen van metselwerk Algemeen De wapeningen voor metselwerk, ingebed in de mortel van de horizontale voegen van een muur, verbeteren de treksterkte en de afschuifsterkte van de muur en belemmeren de scheurvorming Wapening van niet gelijmd metselwerk (S) PM De wapening bezit een technische goedkeuring (ATG). De wapening bestaat uit een netwerk samengesteld uit 2 geprofileerde langsdraden onderling verbonden door een doorlopende dwarswapening die gelast wordt op de langsdraden. De elasticiteitsgrens van het staal bedraagt minstens 500 N/mm². De wapening is thermisch verzinkt naar rato van minstens 60 g/m². De minimale draaddiameter bedraagt : - bij een wapeningsbreedte kleiner dan of gelijk aan 15 cm : 4 mm voor de langsdraden en 3 mm voor de dwarswapening. - bij een wapeningsbreedte groter dan 15 cm : 5 mm voor de langsdraden en 3 mm voor de dwarswapening. De mortelkwaliteit is M2. De wapeningen zijn volledig omhuld met mortel. De overlapping van de wapeningen bedraagt 25 cm. Bij het overlappen worden de dwarswapeningen doorgeknipt. De wapening wordt over de volledige hoogte voorzien om de 3 lagen. De wapening wordt voorzien in de drie onderste lagen van de muur.

11 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-11 In alle nieuwe metselwerkwanden Pro Memorie (PM)

12 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T VOCHTISOLATIES IN MUREN Isolatie tegen opstijgend vocht in metselwerk Algemeen Omschrijving : Er wordt een dichtingslaag aangebracht op alle plaatsen waar capillair vocht kan opstijgen in de bovenbouw. De isolatie wordt aangebracht over het volledig te isoleren bouwdeel. De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad om perforaties te voorkomen. De continuïteit van de afdichting moet verzekerd worden. De banen worden aangebracht met een overlapping van minimum 15 cm. De overlappende stroken en de hoekbanen worden over het volledige oppervlak aan elkaar gekleefd door middel van koudlijm. Het te kleven oppervlak moet zuiver en droog zijn Isolatie met PE-folie tegen opstijgend vocht PM De vochtisolatie bestaat uit een laag polyethyleenfolie. De laag heeft een hoge druk-, perforatie- en breuksterkte. Het membraan is goed plooibaar zelfs bij lage temperatuur. De folie is minimum 0,45 mm dik (zonder nerven), weegt minstens 450 g/m² en heeft een generfd oppervlak. Onder de muurisolatie wordt een afstrijklaag van 1 cm dikte aangebracht. Ter plaatse van nieuw invulmetselwerk binnenmuren kelder: voldoende laag te plaatsen (achter plinthoogte, boven de voorziene waterdichte cementering op de bestaande keldervloer.)

13 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T THERMISCHE WANDISOLATIES Thermische binnenisolaties Algemeen De platen mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan; ze zijn tevens onrotbaar, niet ontvlambaar en blijvend waterafstotend. De platen hebben een hoogte van 0,60 m. De thermische geleidbaarheid wordt gemeten volgens NBN B Op het thermisch isoleren van gevels zijn de bepalingen van de TV 178 van toepassing. De platen worden in zo groot mogelijke afmetingen in verband en aaneengesloten geplaatst. Koudebruggen en vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt. Tussen de binnenafwerking en de isolatie wordt een dampscherm voorzien. Dit dampscherm wordt zorgvuldig aangebracht met bijzondere aandacht voor de plaats van de voegen tussen de isolatieplaten, de aansluiting met de aangrenzende wanden en de omtrek rond (venster- en deuropeningen). Technische installaties mogen het dampscherm niet doorbreken. De constructie wordt koudebrugvrij gebouwd. De lineaire koudebrugfactor ψ van de details bepaald via NBN EN ISO :2001 moet beperkt blijven tot de grenswaarden van de EPB-regelgeving. Bij afwijking van de details voorgesteld door het studiebureau, kan de bouwdirectie een rekennota vragen die bewijst dat het gewijzigde detail voldoet aan de regelgeving. De lineaire koudebrugfactor ψ wordt berekend aan de hand van een 2D of 3D rekenprogramma volgens NBN EN ISO en de puntkoudebrugfactor Χ wordt berekend aan de hand van een 3D rekenprogramma volgens NBN EN ISO Thermische binnenisolatie met minerale platen Omschrijving : Minerale isolatieplaat met Europese Technische Goedkeuring. De plaat is een massief-mineraal-monolithisch, warmte-isolerend materiaal bestaande uit calciumsilicaathydraten, kalk, zand, cement, water, poriënvormers (porositeit > 95 Vol. %). Het mengsel van de verschillende bestanddelen wordt gestabiliseerd onder een druk van 10 atm en een temperatuur van 180 C die overeenstemt met de temperatuur van verzadigde stoom bij deze druk. De celvorming moet homogeen zijn. Schijnbare droge volumemassa: ρ = ca. 115 kg/m³ Rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid : λ Ui = 0,045 W/mK Soortelijke warmte: c = 1,3 kj/kgk Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ = 3 Brandgedrag: onbrandbaar Brandreactie A1 volgens EN Druksterkte: 0,35 N/mm² Treksterkte : 0,08 N/mm² Elasticiteitsmodulus : E = 200 N/mm² Uitzicht : De minerale isolatieplaten zijn rechthoekig van vorm en hebben een vlak gestructureerd oppervlak, dat een goede hechting waarborgt. Afmetingen

14 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-14 Diktes : 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm Lengte : 600 mm Breedte : 390 mm Maatvastheid : +/- 2 mm De massieve en vormvaste isolatieplaten laten zich gemakkelijk verwerken. Door hun geringe gewicht zijn ze zeer handelbaar en kunnen ze eenvoudig in correcte passtukken verzaagd worden. De isolatieplaten vragen niet veel specifieke hulpmaterialen. Deze werktuigen zijn nodig: spatel met tanden 10 mm: voor het aanbrengen van de kleefmortel boormachine met roerstang: voor het aanmaken van de mortel schuurplankje met -blad (rasp): voor het bijwerken van oneffenheden zaag met fijne tanden: voor het versnijden van de isolatieplaten De ondergrond waarop de isolatieplaten gekleefd zullen worden, moet vrij zijn van voorwerpen die het kleven kunnen hinderen. De muren/plafonds moeten ook droog zijn; de muren beschermd tegen opstijgend vocht. Bij een beschadigde wand moeten hiertoe eerst de nodige maatregelen getroffen worden. Daarom mag de isolatie pas aangebracht worden na inspectie van ondergrond. De isolatieplaten worden in halfsteensverband met een lijm tegen de buitenmuur gekleefd. Deze lijm dient van dezelfde fabrikant als de isolatieplaten te zijn. Indien een andere mortel/lijm gebruikt wordt, is een perfecte en langdurige hechting niet gewaarborgd. De lijm wordt met een getande plakspaan (tanden 10 mm) over de hele oppervlakte van de isolatieplaten aangebracht en uitgestreken. De lijmconsistentie moet zo samengesteld zijn, dat een zeer dunne lijmlaag bekomen wordt. De stootvoegen moeten niet verlijmd worden. Oneffenheden tot ca. 5 mm worden door de lijmlaag opgevangen. Na het aanbrengen van de lijm, kunnen de isolatieplaten met enige druk tegen de muur geschoven worden. Door de schuifbeweging wordt een dunne algehele aanhechting bereikt. Belangrijk is erop te letten dat er geen mortel tussen de stootvoegen geraakt en zo open voegen ontstaan. Het is belangrijk de eerste laag isolatieplaten zorgvuldig loodrecht en pas uit te voeren. Passtukken worden met een fijntandige handzaag op maat gezaagd. Het uiteindelijk bekomen oppervlak dient volledig vlak en loodrecht te zijn. De aannemer staat in voor een ononderbroken isolatielaag, zonder vervormingen of koudebruggen. Kleine beschadigingen in de isolatieplaten kunnen met reparatiemortel hersteld worden. Deze dient van dezelfde fabrikant als de isolatieplaten te zijn. De isolatie wordt afgewerkt met een wapeningsnet en een lijmlaag, cfr richtlijnen fabrikant, zodat ze klaar is om bepleisterd te worden met een dunpleister (zie lot 10). Binnenisolatie van de buitenwanden kelder. Binnenisolatie van de voor- en zijgevels, met uitzondering van de buitenmuren in het auditorium. - dikte 12cm: * kelder: rondom * gelijkvloers: voor- en zijgevels * 1 ste verdieping: voor- en zijgevels - dikte 8cm: * 2 de verdieping: voor- en zijgevels, inclusief koudebrugisolatie plafond, met uitzondering van gevels auditorium * zolderverdieping: voor- en zijgevels Voor een koudebrugvrije aansluiting met het buitenschrijnwerk te bekomen, kan het noodzakelijk zijn om aansluitstukken met geringe dikte te gebruiken. Deze zijn inbegrepen in dit artikel en worden niet afzonderlijk geteld.

15 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T A dikte 12 cm FH m² inclusief alle bevestigingsmateriaal, lijm, passtukken ter plaatse van de ramen, wapeningsnet, afstrijklaag en alle meerwerken noodzakelijk om gebreken in de onderstructuur uit te vlakken B dikte 8 cm FH m² inclusief alle bevestigingsmateriaal, lijm, passtukken ter plaatse van de ramen, wapeningsnet, afstrijklaag en alle meerwerken noodzakelijk om gebreken in de onderstructuur op te vangen Thermische binnenisolatie met elastomeerschuim Omschrijving : Binnenisolatie gebruikt voor het isoleren van koudebruggen tegen niet vlakke constructiedelen De binnenrandisolatie op de metselwerkbooggewelven bestaat uit een flexibel elastomeerschuim met een gesloten celstructuur. Het materiaal is gescikt om af te werken met bepleistering. dikte 50mm warmtegeleidingscoëfficiënt λ volgens NBN EN 12667: maximaal 0,038W/mK maatvastheid (48h à 23 C/90 RV) volgens EN 1604: ε 5mm/m De buigzame isolatieplaten worden bevestigd op het metselwerk met een lijmlaag die geschikt is voor deze ondergrond en combatibel is met het isolatiemateriaal. De isolatieplaten sluiten mooi tegen elkaar aan (er is geen spleet aanwezig tussen beide platen) en sluiten aan op de wandisolatie. koudebrugisolatie tegen het plafond in metselwerkgewelfjes in de kelder, langs alle gevels A dikte 5 cm FH m² inclusief alle bevestigingsmateriaal, lijm, etc.

16 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T BIJHORIGHEDEN BIJ METSELWERKEN Dragend opgaand metselwerk voor bijwerken en herstellingen Algemeen Omschrijving : Het bestaand metselwerk zowel binnen als buiten wordt bijgewerkt en hersteld volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. Dit werk omvat: - het zuiver maken van de bij te werken en of te herstellen muurgedeelten door het wegnemen van de losse mortel, het afbreken van het beschadigd metselwerk, en het in tand kappen - het aanwenden van de noodzakelijke ladders, steigers en schoren - het vervoeren van het puin tot buiten het Staatsdomein - het bijwerken en herstellen met nieuw metselwerk samengesteld uit bouwelementen aangepast aan het bestaand metselwerk In de metselmortels worden hulpstoffen slechts toegelaten mits akkoord van de leidende ambtenaar; bindingsvertragers zijn niet toegelaten. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens NBN B Bij warm en droog weer moet het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid worden om uitdroging te voorkomen. Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. Het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 verzinkte spouwhaken per m²; de diameter, lengte, vorm en aantal wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de aard en afmetingen van de spouwisolatie. Metselwerken en betonkolommen worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden de passtenen gezaagd en niet gekapt, stenen die onregelmatig zijn van vorm of uitzicht zullen niet verwerkt worden. De nodige voorzorgen worden genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en dit te behouden Dragend opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen voor bijwerken en herstellingen FH m² De geperforeerde bakstenen beantwoorden aan NBN B en index van het T.B. 104; zij hebben minder dan 40 % holle ruimte (NBN 476). De gemiddelde druksterkte van de stenen bedraagt minstens 15 N/mm². De verbeterde karakteristieke druksterkte -(f'bk)corr - van de stenen bedraagt minstens 10 N/mm² volgens NBN B De metselmortel behoort tot: categorie M2 van NBN B of heeft de volgende samenstelling : 300 kg cement per m³ droog zand ( 1 deel cement voor 4 delen zand). Van het metselwerk welke naderhand gevoegd, bepleisterd of betegeld wordt, worden de voegen uitgekrabd tot 1 cm achter het dagvlak.

17 dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-17 De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden samengesteld uit hele en halve stenen. Aan de hoeken wordt een in verband gebonden metselwerk gerealiseerd. Achterliggende dwarsmuren worden daarentegen niet ingebonden maar met verbindingswapeningen in de voegen met de doorgaande muur verbonden. In de dagkanten van raam- en deuropeningen worden zwaluwstaartvormige houten spijkerklossen uit Noord Europees Grenen nr 414 van NBN 199, welke vooraf gedrenkt zijn in een bederfwerend product volgens STS , of klossen op basis van cement en onrotbare inerte materialen, aangebracht. Het metselverband mag niet onderbroken worden voor de plaatsing van de klossen. Bij zichtbaar blijvend metselwerk mogen deze klossen niet zichtbaar zijn na de afwerking. In de dagkanten van brandwerende deur- en raamopeningen worden speciale onbrandbare spijkerbare klossen aangebracht. Herstelling na afbraak schouwen - ter plaatse van de schouwen wordt de oppervlakte van de weg te nemen schouw geteld meetcode : netto uit te voeren oppervlakte gemeten in het midden van de muur; uitsparingen kleiner dan 0,5 m² worden niet afgetrokken; betonlateien tot 20 cm hoogte worden niet afgetrokken.

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! ISOLEREND HELLINGSYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Er zijn platte daken met problemen... En er zijn platte daken met Pirotherm! Pirotherm is een lichte isolerende mortel,

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 57 P.2.0.18 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

P.1.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P.1.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 5 P..0. Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

Milieuvriendelijk - Kostenbesparend - Geluids- en warmte-isolerend. Rationeel bouwen en gezond wonen

Milieuvriendelijk - Kostenbesparend - Geluids- en warmte-isolerend. Rationeel bouwen en gezond wonen Milieuvriendelijk - Kostenbesparend - Geluids- en warmte-isolerend s i n d s 1 9 5 1 Rationeel bouwen en gezond wonen Inhoudsopgave Introductie Wüpor Cellenbeton Pagina 2: Wat is Wüpor Cellenbeton? Productie

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL. Systeem 5.2. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Speciale isolatiesystemen

FOAMGLAS PERINSUL. Systeem 5.2. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Speciale isolatiesystemen Speciale isolatiesystemen FOAMGLAS PERINSUL Dragend thermisch isolerend element voor metselwerk Opbouw Systeem 5.2 5 6 7 9 8 1 Draagstructuur 2 Oplopend bitumineus waterdicht membraan FOAMGLAS PERINSUL,

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing DEEL 2 BOVENBOUW ART. OMSCHRIJVING EENHEID HOEV. EENH.PRIJS TOTAAL 20,00 METSELWERKEN 20,01 METSELWERKEN - TER PLAATSE GEMETST 20,10 MATERIALEN 20,11 MATERIALEN - METSELMORTEL 20,11,10 MATERIALEN - METSELMORTEL

Nadere informatie

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor.

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei Spouwanker type droge muur Mortel Samendrukbaar materiaal Chape en afwerking Slab waterkering Gevelmetselwerk Neopreen Betonvloer Thermische scheiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. EUROFLOOR / EUROFLOOR 300 TOEPASSINGEN IN DE VLOER 2.1. Isolatie boven draagvloer 2.2. Isolatie onder draagvloer 2.3. Isolatie van zoldervloeren 4-1 1. ALGEMEEN Vloerisolatie

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Heikestraat 20 - ruwbouw

Heikestraat 20 - ruwbouw Heikestraat 20 - ruwbouw De funderingszool in beton (60 x 65 cm) wordt door de bouwheer aangebracht (eventueel dramix staalvezelbeton, 30 kg/m3 wapening) Metselwerken buiten (alle oppervlakten zijn netto

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Pagina 1 op 7 Verwerkingsvoorschriften Promonta heeft voor de plaatsing van de gipsblokken een selectie gemaakt van een groot aantal professionele ploegen gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL S (Standard) FOAMGLAS PERINSUL HL (High load) Systeem 5.2. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. Speciale isolatiesystemen

FOAMGLAS PERINSUL S (Standard) FOAMGLAS PERINSUL HL (High load) Systeem 5.2. met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. Speciale isolatiesystemen Speciale isolatiesystemen FOAMGLAS PERINSUL S (Standard) FOAMGLAS PERINSUL HL (High load) Dragend thermisch isolerend element voor metselwerk Opbouw Systeem 5.2 5 6 7 9 8 1 Draagstructuur 2 Oplopend bitumineus

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

B4 Technische details

B4 Technische details B Technische details B B. Technische details B.. B.. B.. B.. B.. Gelijmde blokken B...a Ytong-blokken met ergonomische handgrepen. B...b Verwerkingsvoorschriften. Ytong-blokken met ergonomische handgrepen.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) METSELAAR Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) METSELAAR Instapcompetenties

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR RSO/LW/EXT/DOC/037bijl25 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid METSELAAR (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen Bouwdetails in de praktijk CeDuBo VDAB Hamme 1 oktober 2015 Geteste luchtdichtheid Silka kalkzandsteen Dragende Silka muur blokken of elementen Zeer kleine maattoleranties

Nadere informatie

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3 Isolatiesystemen voor ondergrondse toepassingen Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand FOAMGLAS FLOOR BOARD droge bouwwijze Deze techniek is geschikt voor het isoleren

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

Vloerisolatie op egalisatielaag met cement- / anhydriet dekvloer. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3.

Vloerisolatie op egalisatielaag met cement- / anhydriet dekvloer. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie Vloerisolatie op egalisatielaag met cement- / anhydriet dekvloer FOAMGLAS FLOOR BOARD droge bouwwijze Opbouw Systeem 3.1.3 2 3 4 5 6 1 Vloerplaat 2 Gestabiliseerd zand / vloeibare mortel

Nadere informatie

Wandisolatie met Metalstud. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie. FOAMGLAS -platen met koude kleefstof PC 56

Wandisolatie met Metalstud. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie. FOAMGLAS -platen met koude kleefstof PC 56 Binnenisolatie Wandisolatie met Metalstud FOAMGLAS -platen met koude kleefstof PC 56 Opbouw Systeem 3.2.9 4 1 Massieve wand (beton / metselwerk) 2 Hechtlaag 3 FOAMGLAS -platen, gekleefd met PC 56 4 Metalstudwand

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

Vloerisolatie op egalisatielaag met afbouw vloerplaten. Systeem met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie

Vloerisolatie op egalisatielaag met afbouw vloerplaten. Systeem met Bestekom - schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie Binnenisolatie Vloerisolatie op egalisatielaag met afbouw vloerplaten FOAMGLAS FLOOR BOARD droge bouwwijze Opbouw Systeem 3.1.4 2 3 4 5 1 Vloerplaat 2 Vloeibare mortel 3 FOAMGLAS FLOOR BOARD, los geplaatst

Nadere informatie

5/02/2015 dossier nr.13.004 - Bouwen van 8 koopwoningen en 6 garages -deel 2 p. 1 / 55

5/02/2015 dossier nr.13.004 - Bouwen van 8 koopwoningen en 6 garages -deel 2 p. 1 / 55 5/02/2015 dossier nr.13.004 - Bouwen van 8 koopwoningen en 6 garages -deel 2 p. 1 / 55 20. METSELWERK... 3 20.00. metselwerken - algemeen...3 20.01. metselwerken ter plaatse gemetst...4 20.10. materialen

Nadere informatie

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Deze basistekst voor het lastenboek beschrijft zowel het (her)metselen als het (her)opvoegen van een gevel in modern

Nadere informatie

00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR

00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR dossier... - dd.... 1 00.00.00 Wand- en plafondbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck SCARLET, BEE_BO en DECOR Omschrijving : Scarlet, Bee_Bo en Decor zijn de verzamelnaam voor een gamma wand-

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

B-1342 Limelette, avenue P. Holoffe 21 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7 B-1000 Brussel, Lombardstraat 42 STUDIEVERSLAG

B-1342 Limelette, avenue P. Holoffe 21 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7 B-1000 Brussel, Lombardstraat 42 STUDIEVERSLAG WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 Proefstation Kantoren Maatschappelijkezetel B-1342 Limelette, avenue P.

Nadere informatie

Handleiding. 6,6 blokken per m 2... en geen extra isolatie noodzakeliijk... daar wil je toch alles over weten...

Handleiding. 6,6 blokken per m 2... en geen extra isolatie noodzakeliijk... daar wil je toch alles over weten... Handleiding 6,6 blokken per m 2... en geen extra isolatie noodzakeliijk... daar wil je toch alles over weten... Handleiding 1 Samenvattende tabel beschikbare blokken G = Glad TG+HG = tand en groef + handgreep

Nadere informatie

Drempel(loo)s zonder hindernissen

Drempel(loo)s zonder hindernissen 11/06/2010 Drempel(loo)s zonder hindernissen Stefan Danschutter Contact: sda@bbri.be, Av. P. Holoffe 21, B-1342 Limelette, Tel: 02/655.77.11 Probleemstelling We willen een drempelloze, rolstoeltoegankelijke

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Cellenbeton. Ons assortiment aan producten (pagina 13 en 14)

Cellenbeton. Ons assortiment aan producten (pagina 13 en 14) IN HET ALGEMEEN Cellenbeton BETONBLOC SEDPA is bouwmateriaal dat voornamelijk bedoeld is voor ruwbouw en afbouw en heeft geweldige eigenschappen en kwaliteiten die precies passen bij de bouwtechnieken

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

Plafondisolatie met afwerkingsplaten en systeemplafond. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie

Plafondisolatie met afwerkingsplaten en systeemplafond. Systeem met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Binnenisolatie Binnenisolatie Plafondisolatie met afwerkingsplaten en systeemplafond FOAMGLAS -platen met koude kleefstof PC 56 Opbouw Systeem 3.3.6 3 1 2 4 5 1 Betonnen drager 2 Hechtlaag 3 Mechanische bevestiging anker

Nadere informatie

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40 BESTEKOMSCHRIJVING Tekst vermeld in oranje verwijst naar merknamen en dient verwijderd te worden indien u een neutrale bestektekst wenst. Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken

Nadere informatie

Spouwmuurisolatie. Systeem 2.3.1. met bestekomschrijving. vanaf pagina 3. Gevelisolatie. FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56.

Spouwmuurisolatie. Systeem 2.3.1. met bestekomschrijving. vanaf pagina 3. Gevelisolatie. FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56. Gevelisolatie Spouwmuurisolatie FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56 Opbouw Systeem..1 5 5 1 Binnenspouwblad (metselwerk / beton) Spouwhaak FOAMGLAS WALL BOARD, gekleefd met PC 56 4 Spouw 5 Buitenspouwblad

Nadere informatie

Geventileerde gevel met houten bekleding. Systeem 2.1.3. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Gevelisolatie

Geventileerde gevel met houten bekleding. Systeem 2.1.3. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3. Gevelisolatie Gevelisolatie Geventileerde gevel met houten bekleding FOAMGLAS -platen met koude kleefstof PC 56 en afstandsschroeven Opbouw Systeem 2.1.3 6 5 4 1 Massieve muur (beton / metselwerk) 2 Hechtlaag 3 Afstandsschroeven

Nadere informatie

Aanvullend kan men gebruik maken van pro clima CONTEGA FC en PV voor de luchtdichte en gedefinieerde aansluiting en overgang van:

Aanvullend kan men gebruik maken van pro clima CONTEGA FC en PV voor de luchtdichte en gedefinieerde aansluiting en overgang van: Realisatie van luchtdichte aansluitingen in binnenbereik met de KNAUF gipspleisters en de CONTEGA PV en FC pleisteraansluitbanden van pro clima Toepassingsgebied Knauf gipspleisters MP75, GOLDBAND, ROTBAND

Nadere informatie

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR MORTEL Toepassing REDIFUGE MV wordt gebruikt als dichtingsmiddel voor waterdichte bepleistering of cementering van kelders, funderingsmuren, waterreservoirs, zwembaden, watertorens,

Nadere informatie

Wandisolatie met metalen wapeningnet en afgewerkt met cementering / bepleistering

Wandisolatie met metalen wapeningnet en afgewerkt met cementering / bepleistering Binnenisolatie Wandisolatie met metalen wapeningnet en afgewerkt met cementering / bepleistering FOAMGLAS WALL BOARD met koude kleefstof PC 56 Opbouw Systeem 3.2.11 6 1 Massieve wand (beton / metselwerk)

Nadere informatie

Parket- of tegelvloer

Parket- of tegelvloer Kluswijzer voor het leggen van een parket- of tegelvloer Een harde vloer van parket of tegels c.q. plavuizen aanleggen is behalve fraai ook duurzaam. Parket Er bestaan drie soorten parket:: lamelparket,

Nadere informatie

Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren

Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren Internal & External Use Multifunctioneel voor binnen & buiten Bepleisterbaar

Nadere informatie

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Constructiedelen en bouwdetails DEEL 1: Buitenmuren L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Thermische isolatie Luchtdichtheid 1 Film luchtdichtheid De volgende film van een 10-tal minuten

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www.foamglas.nl FOAMGLAS Isoleren met aandacht voor de toekomst 45 cm 11 15 19 cm 5 cm of 10 cm FOAMGLAS PERINSUL Koudebruggen hebben

Nadere informatie

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape Plaatsing van hellings en betegelbare natte. Algemeen Chapes zijn bedoeld om afgewerkt te worden met een vloerbedekking; ze vervullen diverse functies: een uitvulling onder de afdichting om het dakwater

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL S FOAMGLAS PERINSUL HL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www. foamglas.be FOAMGLAS Isoleer met visie voor de toekomst 45 cm 5 cm of 10 cm 9 11 14 19 cm of 11,5 17,5 24

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

STAPELBLOKKEN. BVBA CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 3560 Lummen T: 011/45.49.70 F: 011/43.58.37 info@claesenbetonbedrijf.be. p.

STAPELBLOKKEN. BVBA CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 3560 Lummen T: 011/45.49.70 F: 011/43.58.37 info@claesenbetonbedrijf.be. p. STAPELBLOKKEN BVBA CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 3560 Lummen T: 011/45.49.70 F: 011/43.58.37 info@claesenbetonbedrijf.be p.1 LxBxH in cm: Gewicht: Verpakking: 39x19x19 17 kg 108 st/pak Vulbeton

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak!

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Jörg Wijnants fdeling Technisch dvies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie (inwendige) condensatie

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

Hét isolatiesysteem voor parkeergarages, bergingen en kelders

Hét isolatiesysteem voor parkeergarages, bergingen en kelders Ytong Multipor Hét isolatiesysteem voor parkeergarages, bergingen en kelders Parkeergarages, bergingen en kelders 1 Inhoud Ytong Multipor: de doeltreffende minerale isolatieplaat... 3 Ytong Multipor: synoniem

Nadere informatie

YTONGMultipor. voor parkeergarages en kelders

YTONGMultipor. voor parkeergarages en kelders YTONGMultipor Hét isolatiesysteem voor parkeergarages en kelders Inhoudsopgave YtongMultipor: de doeltreffende minerale isolatieplaat 3 YtongMultipor: synoniem voor superieur isoleren 4 Verwerkings- en

Nadere informatie

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. T4+ Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Densiteit: 115 kg/m 3 Druksterkte 600 kpa (= 6 kg/cm²) 0,041 W/(m.K) Euroklasse A1 platte daken en terrasdaken

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

Leveringsprogramma. XPS isolatie Tegelelementen Randstroken V201307

Leveringsprogramma. XPS isolatie Tegelelementen Randstroken V201307 Leveringsprogramma XPS isolatie Tegelelementen Randstroken De harde Sterfoam platen uit geëxtrudeerd polystyreen zijn bestand tegen vocht, veroudering, verrotting en ongedierte. Bovendien zijn ze zelfdovend

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

BUtgb. Spouwmuurisolatie (gedeeltelijke spouwvulling) EUROWALL, EUROTHANE AL en EUROTHANE SILVER 03/2481

BUtgb. Spouwmuurisolatie (gedeeltelijke spouwvulling) EUROWALL, EUROTHANE AL en EUROTHANE SILVER 03/2481 BUtgb 03/2481 Versie dd. 01.07.2004 Geldig van 22.12.2003 tot 21.12.2008 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand,

Nadere informatie

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING SNEL even ANDERS GIPSBLOKKEN VOORBEREIDENDE WERKEN. De gipsblokken slechts leveren wanneer de werf regenvrij gemaakt

Nadere informatie

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels Gevels 4.1. Inleiding 4.2. Massieve gevel 4.3. Spouwmuren functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels traditionele gevel, isolerende blokken binnen- en buitenisolatie 4.1. Inleiding GEVELS

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten KOUDEBRUGGEN overzicht wat zijn koudebruggen? koudebruggen en de regelgeving? hoe koudebruggen vermijden? praktijkvoorbeelden spouwmuur binnenisolatie buitenisolatie navullen van spouwmuren hellende daken

Nadere informatie

Deel 1 Spouwmuur & ETICS

Deel 1 Spouwmuur & ETICS Lerarenopleiding Demodag 3 - Gevels 24 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 1 Spouwmuur & ETICS Demodag 3 24/11/2015 2 Inhoud 1. Spouwmuur 2. ETICS Demodag 3 24/11/2015 3 1 Inhoud

Nadere informatie

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51.00. binnenplaatafwerkingen algemeen 51.20. voorzetwanden - algemeen meeteenheid : m2, opgesplitst volgens wanddikte en samenstelling. meetcode : netto wandoppervlakte. Openingen

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Ondergrondse constructies

Ondergrondse constructies Ondergrondse constructies 2.1. Funderingen bouwputten prestatie-eisen funderingssystemen 2.2. Ingegraven constructies waterdichte bescherming drainage bekuiping 2.1. Funderingen BOUWPUTTEN stabiliteit

Nadere informatie