Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk"

Transcriptie

1 Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Deze basistekst voor het lastenboek beschrijft zowel het (her)metselen als het (her)opvoegen van een gevel in modern en traditioneel metselwerk met behulp van een natuurlijk hydraulische kalkmortel. Voor het (her)metselen en/of (her)opvoegen van een gevel in metselwerk staat het de opdrachtgever vrij om gebruik te maken van: een kant-en-klare metsel- en voegmortel een zelf op de werf samen te stellen metsel- en voegmortel op basis van: - een natuurlijk hydraulische kalk - een gepast zand met een goede korrelverdeling en korrelmaat - de gepaste hoeveelheid zuiver water Volgende soorten metselwerk en voegwerk komen in deze modeltekst aan bod: metselwerk en voegwerk in moderne snelbouwsteen metselwerk en voegwerk in traditionele baksteen metselwerk en voegwerk in een sterk op vocht en/of zouten belaste omgeving speciaal gesneden voegwerk Alle mogelijkheden zijn in deze tekst opgenomen, zodat u hieruit de specifieke artikels kunt selecteren die van toepassing zijn voor uw lastenboek. De technische specificaties van de verschillende vermelde producten zijn eveneens in deze modeltekst opgenomen. Wij stellen U voor om nauwgezet na te gaan welke passages van deze basistekst van toepassing zijn voor uw specifiek lastenboek. Daarna kan U deze passages kopiëren naar uw lastenboek, waarbij U dan wel de productnamen moet verwijderen. Wij hebben deze productnamen speciaal in het geel aangeduid, zodat U niet zou vergeten deze uit uw lastenboek te verwijderen! Voor een aantal toepassingen heeft U de keuze uit meerdere producten. Nadat U uw keuze bepaald heeft, moet U ook de opgegeven waarden van de niet-geselecteerde producten verwijderen uit de tabel met de producteigenschappen. Ook daar hebben wij deze waarden in het geel aangeduid, om er uw aandacht op te vestigen dat ook deze deels moeten verwijderd worden. De technische gegevens en de instructies op de technische fiches van de fabrikant hebben voorrang op de instructies in deze basistekst. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 1/11

2 1 ALGEMEENHEDEN De gebruikte kalkmortel voor het (her)metselen en (her)voegen is perfect dampopen. De uitwisseling van waterdamp met de buitenomgeving is door deze uitvoering verzekerd. Eventueel opstijgend vocht of condensatievocht kan vrij doorheen de voeg verdampen, zodoende dat vorstschade praktisch uitgesloten is. Het lage zoutgehalte van het bindmiddel, evenals de goede dampdoorlaatbaarheid maken dat er geen risico bestaat op de vorming van zoutuitbloeiingen na droging tenminste wanneer de ondergrond op zichzelf geen zouten naar het metselwerk aanvoert. Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5 C of bij een risico op vorst. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen. Het product vereist een droogtijd tussen 24 en 48 uur, en dient beschermd te worden tegen vorst gedurende 48 tot 72 uur na het aanbrengen. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant voor de verschillende producten dienen strikt opgevolgd te worden. De detailtekeningen in verband met afwatering en bescherming dienen strikt gevolgd te worden. 2 STELLINGEN De stelling dient op een afstand van zo n 20 tot 30 cm van het geveloppervlak geplaatst te worden. De opbouw en het gebruik van de stellingen zal geschieden volgens de vigerende voorschriften en veiligheidseisen. De plaatsing van de stelling, noch de bevestiging ervan, mogen de uitvoeringswerkzaamheden van de werken bemoeilijken of verhinderen. De stellingen dienen afgedekt te worden met lichtdoorlatende zeilen of netten, teneinde geen werkonderbreking of nadelige invloeden te ondervinden van regen, zon of sterke wind. De bovenzijde van de stellingen wordt voorzien van een degelijke en waterdichte afdekkap met lichtdoorlatende zeilen. 3 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN De regenwaterafvoerleidingen dienen voor de aanvang van de werken gedemonteerd te worden en vervangen door goed functionerende noodvoorzieningen. Het bestaande voeg- en metselwerk dient grondig gecontroleerd te worden. Alle bestaande cementvoegen dienen bij voorkeur volledig verwijderd te worden met behulp van een beitel. In het geval van bredere voegen dient eerst met de slijpschijf een snede gemaakt te worden in het midden van de voeg, waarna de volledige voeg verwijderd wordt met de beitel. Verpulverende kalkvoegen dienen eveneens verwijderd te worden. Voor het heropvoegen van het metselwerk dienen de voegen minimaal over een diepte van 20 tot 25 mm volledig verwijderd en vervolgens volledig stofvrij gemaakt te worden, bij voorkeur door het reinigen van het gevelvlak met water door middel van een hogedrukreiniger onder lage druk. Mortelresten, nagels, bouten, etc. dienen verwijderd te worden. Alle oppervlakken dienen bovendien proper, vrij van stof, olie, vetten, lijm, etc. te zijn. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 2/11

3 4 VERWERKING METSELWERK 4.1 a (Her)metselen van modern metselwerk UNILIT 1320 Voor het (her)metselen van modern metselwerk in snelbouwsteen (cellenbeton, Poroton, e.d.) wordt gebruik gemaakt van een metselmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. De maximale korrelgrootte bedraagt 2 mm. De metselstenen dienen 1 tot 2 uur voor het aanbrengen ervan goed bevochtigd te worden. De metselstenen mogen op het ogenblik van het aanbrengen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de metselmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 2 mm 1600 kg/m³ Druksterkte 7,5 N/mm² na 90 dagen Hechtsterkte (DIN ) > 2 N/mm² Dampdiffusieweerstand (µ) 12 ~ kg/m 3 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen) Leveringsvorm en Kleur Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 3/11

4 4.1 b (Her)metselen van traditioneel metselwerk UNILIT 35 / 35M / 45 Voor het (her)metselen van metselwerk in traditionele baksteen of natuursteen wordt gebruik gemaakt van een metselmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. Voor metselwerk met voegwerk van zo n 15 mm tot 20 mm breedte bedraagt de maximale korrelgrootte 3 mm. Voor metselwerk met een voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 10 mm bedraagt de maximale korrelgrootte 1,7 mm. Voor zeer fijn voegwerk, onder meer bij het plaatsen van natuursteen, bedraagt de maximale korrelgrootte 0,7 mm. De metselstenen dienen 1 tot 2 uur voor het aanbrengen ervan goed bevochtigd te worden. De metselstenen mogen op het ogenblik van het aanbrengen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de metselmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 3 mm UNILIT 35 max. 1,7 mm UNILIT 35M max. 0,7 mm UNILIT kg/m³ UNILIT 35 / UNILIT 35M 1400 kg/m³ UNILIT 45 Treksterkte 0,5 N/mm² Druksterkte 9 N/mm² UNILIT 35 7 N/mm² UNILIT 35 M Dampdiffusieweerstand (µ) 10 ~ kg/ m 3 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen) Leveringsvorm en Kleur Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 4/11

5 4.1 c (Her)metselen van een sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk UNILIT 30 Voor het (her)metselen van een sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk (opstijgend grondwater, waterinfiltratie, inwendige condensvorming, zoutuitbloeiingen, ) wordt, ongeacht van de aard van de ondergrond, gebruik gemaakt van een metselmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen en waterwerende additieven, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. De maximale korrelgrootte bedraagt 3 mm. Deze waterwerende mortel is perfect waterwerend en tegelijkertijd zeer dampopen. Ingeval de ondergrond sterk op zouten belast is, dient de ondergrond voorafgaand goed gereinigd te worden door de buitengevel in 2 tot 3 reinigingsbeurten onder lage druk te spoelen met een overvloedige hoeveelheid aan zuiver water. Tussen de opeenvolgende reinigingsbeurten in, de ondergrond enkele dagen laten drogen teneinde de zouten uit de ondergrond de tijd te geven om naar het oppervlak te migreren, waarna deze droog afgeborsteld worden. De metselstenen dienen 1 tot 2 uur voor het aanbrengen ervan goed bevochtigd te worden. De metselstenen mogen op het ogenblik van het aanbrengen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de metselmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 3 mm 1450 kg/m³ Elasticiteitsmodulus 6130 N/mm² Druksterkte 10 N/mm² na 60 dagen 13 N/mm² na 90 dagen Treksterkte > 0,6 N/mm² Dampdiffusieweerstand (µ) 13,7 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0,65 W/mK Capillaire Waterabsorptiecoëfficiënt 0,19 l/m² h Waterafweercoëfficiënt 0,01 ml/h ~ kg/m 3 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen) Leveringsvorm Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 5/11

6 4.1 d (Her)metselen met een op de werf samen te stellen kalkmortel UNILIT B-Fluid XA / FEN-XA Voor het (her)metselen wordt gebruik gemaakt van een zelf samen te stellen metselmortel op basis van een zuivere natuurlijk hydraulische kalk, eventueel aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. Het bindmiddel wordt vermengd met de passende toeslagstoffen. De maximale korrelgrootte staat in functie tot de gemiddelde voegbreedte van het metselwerk. De metselstenen dienen 1 tot 2 uur voor het aanbrengen ervan goed bevochtigd te worden. De metselstenen mogen op het ogenblik van het aanbrengen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de metselmortel sterk doet verminderen. Eigenschappen van het Bindmiddel: 1000 kg/m³ ~ kg/m 3 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen) Leveringsvorm poeder papieren zakken van 25 kg De samenstelling van de mortel is: - natuurlijk hydraulische kalk volumedelen 1 - zand volumedelen 3 Het bindmiddel wordt droog gemengd met een zuiver zand met een aangepaste uitgebalanceerde korrelverdeling in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m³ zand; een gemiddelde samenstelling van 1 volumedeel bindmiddel voor 3 volumedelen zand. De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet. De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ongeveer 0,17 l/kg. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische mixer voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 6/11

7 VOEGWERK 4.2 a (Her)opvoegen van modern metselwerk UNILIT 1320 Voor het (her)opvoegen van modern metselwerk in snelbouwsteen (cellenbeton, Poroton, e.d.) wordt gebruik gemaakt van een voegmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. De maximale korrelgrootte bedraagt 2 mm. Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 2 mm 1600 kg/m³ Druksterkte 7,5 N/mm² na 90 dagen Hechtsterkte (DIN ) > 2 N/mm² Dampdiffusieweerstand (µ) 12 ~ 4-6 kg/m 2 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen en de diepte van de voegen) Leveringsvorm & Kleur Tijdens het (her)opvoegen wordt vooreerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 7/11

8 4.2 b (Her)opvoegen van traditioneel metselwerk UNILIT 35 / 35M / 45 Voor het (her)opvoegen van metselwerk in traditionele baksteen of natuursteen wordt gebruik gemaakt van een voegmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. Voor voegwerk met een voegbreedte van zo n 15 mm tot 20 mm bedraagt de maximale korrelgrootte 3 mm. Voor voegwerk met een voegbreedte van een 5-tal millimeter tot ongeveer 10 mm bedraagt de maximale korrelgrootte 1,7 mm. Voor zeer fijn voegwerk bedraagt de maximale korrelgrootte 0,7 mm. Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 3 mm UNILIT 35 max. 1,7 mm UNILIT 35M max. 0,7 mm UNILIT kg/m³ UNILIT 35 / UNILIT 35M 1400 kg/m³ UNILIT 45 Treksterkte 0,5 N/mm² Druksterkte >9 N/mm² UNILIT 35 >7 N/mm² UNILIT 35 M Dampdiffusieweerstand (µ) 10 ~ 8-12 kg/m 2 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen en de diepte van de voegen) Leveringsvorm & Kleur Tijdens het (her)opvoegen wordt vooreerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 8/11

9 4.2 c (Her)opvoegen van gesneden voegwerk UNILIT 35F Voor de realisatie van gesneden voegwerk in metselwerk opgebouwd uit traditionele baksteen of natuursteen wordt gebruik gemaakt van een voegmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. De maximale korrelgrootte bedraagt 2 mm. Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 1,7 mm 1600 kg/m³ Treksterkte 0,5 N/mm² Dampdiffusieweerstand (µ) > 10 ~ 6-12 kg/m 2 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen en de diepte van de voegen) Leveringsvorm Tijdens het (her)opvoegen wordt vooreerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. 4.2 d (Her)opvoegen van een sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk UNILIT 30 Voor het (her)opvoegen van een sterk op vocht en/of zouten belast metselwerk (opstijgend grondwater, waterinfiltratie, inwendige condensvorming, zoutuitbloeiingen, ) wordt, ongeacht van de aard van de ondergrond, gebruik gemaakt van een voegmortel, bestaande uit een zuivere natuurlijk hydraulische kalk met passende toeslagstoffen en waterwerende additieven, eventueel verder aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. De maximale korrelgrootte bedraagt 3 mm. Deze waterwerende mortel is perfect waterwerend en tegelijkertijd zeer dampopen. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 9/11

10 Ingeval de ondergrond sterk op zouten belast is, dient de ondergrond voorafgaand goed gereinigd te worden door de buitengevel in 2 tot 3 reinigingsbeurten onder lage druk te spoelen met een overvloedige hoeveelheid aan zuiver water. Tussen de opeenvolgende reinigingsbeurten in, de ondergrond enkele dagen laten drogen teneinde de zouten uit de ondergrond de tijd te geven om naar het oppervlak te migreren, waarna deze droog afgeborsteld worden. Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen. Korrelgrootte max. 3 mm 1450 kg/m³ Elasticiteitsmodulus 6130 N/mm² Druksterkte 10 N/mm² na 60 dagen 13 N/mm² na 90 dagen Treksterkte > 0,6 N/mm² Dampdiffusieweerstand (µ) 13,7 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0,65 W/mK Capillaire Waterabsorptiecoëfficiënt 0,19 l/m² h Waterafweercoëfficiënt 0,01 ml/h ~ 6-12 kg/m 2 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen en de diepte van de voegen) Leveringsvorm Tijdens het (her)opvoegen wordt vooreerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 10/11

11 4.2 e (Her)opvoegen met een op de werf samen te stellen kalkmortel UNILIT B-Fluid XA / FEN-XA Voor het (her)opvoegen wordt gebruik gemaakt van een zelf samen te stellen voegmortel op basis van een zuivere natuurlijk hydraulische kalk, eventueel aangevuld met natuurlijke puzzolanen om een constante hydrauliciteit te verzekeren van het afgewerkte product. Er wordt geen toevoeging van cement, tras, klinker of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard. Het bindmiddel wordt vermengd met de passende toeslagstoffen. De maximale korrelgrootte staat in functie tot de gemiddelde voegbreedte van het metselwerk. Het metselwerk dient 1 tot 2 uur voor de uitvoering van het voegwerk goed bevochtigd te worden. Het metselwerk mag op het ogenblik van het (her)opvoegen evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de voegmortel sterk doet verminderen. Eigenschappen van het Bindmiddel: 1000 kg/m³ Klasse M0 (onbrandbaar) ~ 1,5-2 kg/m 3 (in functie van de afmetingen van de te behandelen stenen en de diepte van de voegen) Leveringsvorm poeder papieren zakken van 25 kg De samenstelling van de voegmortel is: - natuurlijk hydraulische kalk volumedelen 1 - zand volumedelen 3 Het bindmiddel wordt droog gemengd met een zuiver zand met een aangepaste uitgebalanceerde korrelverdeling in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m³ zand; een gemiddelde samenstelling van 1 volumedeel bindmiddel voor 3 volumedelen zand. De keuze voor een zand met een juiste uitgebalanceerde korrelverdeling is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoordt aan de ideale Füller-curves voor het aggregaat skelet. De aangemaakte mortel wordt vervolgens gemengd met zuiver water in een verhouding van ongeveer 0,17 l/kg. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische mixer voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. Arte Constructo bvba Molenberglei 18 B-2617 SCHELLE Tel: Fax: BE Tijdens het (her)opvoegen wordt vooreerst de stootvoeg ingebracht en vervolgens de lintvoeg getrokken en aangeduwd. Op het einde van het werk wordt het metselwerk afgeborsteld met een zachte borstel teneinde alle overtollige mortelresten te verwijderen. In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel. BASISTEKST METSELEN EN VOEGEN PAGE 11/11

Bevloering BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK

Bevloering BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Bevloering BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Deze modeltekst beschrijft, in functie van de bestaande ondergrond, de plaatsing van een vloerplaat op basis van een natuurlijk hydraulische kalk. Volgende ondergronden

Nadere informatie

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag.

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag. LM310 Tegelmortel wit Productomschrijving Witte tegelmortel met kalk en dichte toeslagmiddelen en additieven welke stabiliteit, sterkte en de verwerkingsstabiliteit bevorderen. Toepassing Tegelmortel LM310

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 VOEGWERK Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. ALGEMEEN 2.1 Metselvoegen... 3 2.2 Voorbehandeling van de muren... 4 2.3 Keuze voegspecie...

Nadere informatie

Voegwerk. Stukje geschiedenis:

Voegwerk. Stukje geschiedenis: Voegwerk Stukje geschiedenis: Tot het midden van de negentiende eeuw bestond er veelal geen verschil tussen metsel en voegspecie. Da specie werd over het algemeen in één keer vol en zat op de steen aangebracht,

Nadere informatie

LC240 Snellijm voor tegels

LC240 Snellijm voor tegels LC240 Snellijm voor tegels Productomschrijving Lichtgrijze flexibele stofarme snelafbindende dunbedlijm. Toepassing Snellijm voor tegels LC240 voldoet uitermate goed voor de snelle verlijming van vrijwel

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna.

03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna. 03 ontwerp 02 voegtypen en voegkeuze door : ir J.A. Kooren, arch bna. Doel Deze informatie geeft inzicht in de keuzeaspecten die een rol spelen bij het kiezen van soort en type voeg voor metselwerk. Het

Nadere informatie

Restauratie toekomstbestendig.

Restauratie toekomstbestendig. Restauratie toekomstbestendig. Uitvoeringsrichtlijnen en Restauratiebestek: wat willen en wat kunnen we daar mee? Bijeenkomst Stichting ERM i.s.m. de Nationale Monumenten Organisatie 25 april 2017 HET

Nadere informatie

Natuurlijke Hydraulische Kalk

Natuurlijke Hydraulische Kalk Natuurlijke Hydraulische Kalk De keuze van de bouwmaterialen werd vroeger niet alleen ingegeven door economische en functionele redenen, maar tevens beïnvloed door de kennis en ervaring van de bouwmeester,

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Sika FastFix-131

TECHNISCHE FICHE Sika FastFix-131 TECHNISCHE FICHE VOCHTUITHARDEND VOEGMATERIAAL VOOR ALLE SOORTEN STRAATSTENEN MET EEN VOEGBREEDTE TUSSEN 2 EN 12 MM BESCHRIJVING TOEPASSINGEN EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN is een vochtuithardend voegmateriaal

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! ISOLEREND HELLINGSYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Er zijn platte daken met problemen... En er zijn platte daken met Pirotherm! Pirotherm is een lichte isolerende mortel,

Nadere informatie

PRODUCTIE Per 30 kg ca 20 liter gebruiksklare mortel. 20 liter schelpkalk - bovenpleistertmortel is voldoende voor ca. 2 m² pleisteroppervlakte.

PRODUCTIE Per 30 kg ca 20 liter gebruiksklare mortel. 20 liter schelpkalk - bovenpleistertmortel is voldoende voor ca. 2 m² pleisteroppervlakte. SCHELPKALK - TECHNISCH BLAD MK-OP BOVENPLEISTERMORTEL Schelpkalk - bovenpleistermortel is een fabrieksdroge mortel die gebruikt wordt als bovenpleister in het schelpkalk - pleistersysteem. stoffen(zand)

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk

09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk 09 Kwaliteit van metselwerk 06 Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk Doel Deze informatie bevat een overzicht van verschillende soorten witte uitslag of uitbloei op baksteen

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. PRODUCT Omschrijving: Samenstelling: Verpakking: Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. Zand, klei en mogelijk stro. 25 kg zak, 1.000

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen Brander Afbouwprodukten 1/6 november 1998 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen.

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo.

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. . Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. 1. Ondergrond 2. Steiger. 3. Plaatsen isolatie platen. 4. Verlijming isolatie platen. 5. Plaatsen schroefankers. 6. Bijzonder detail 7. Naden dichten 8. Aanmaken

Nadere informatie

WILLCO Fassade Profil

WILLCO Fassade Profil WILLCO Fassade Profil De WILLCO Fassade Profil is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing. Productinformatie De WILLCO Fassade Profil bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije,

Nadere informatie

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen LASTENBOEKBESCHRIJVING Beton 1. Algemeen Bij het voorschrijven van Argexbeton, moet steeds een onderscheid gemaakt worden tussen beton met gesloten structuur (zoals omschreven in EN 206-1) en beton met

Nadere informatie

it. stopt wachttijden op de bouwplaats

it. stopt wachttijden op de bouwplaats it. stopt wachttijden op de bouwplaats pleister- generatie met gecontroleerde doorhardingstijden Wachttijden op de bouwplaats? it. stopt wachttijden op de bouwplaats. pleistergeneratie met gecontroleerde

Nadere informatie

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer

Nadere informatie

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Financiële en Juridische Dienstverlening Team Juridische Dienstverlening Memo Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Onderwerp Datum: 13 oktober 2009 Nota van inlichtingen

Nadere informatie

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina).

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina). Perfectino ClayStone instructies INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... 2 Producttoepassing... 2 Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -122 FR PRODUCTBESCHRIJVING VOORGEDOSEERDE HYDRAULISCHE MORTEL VOOR BETONHERSTELLING

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -122 FR PRODUCTBESCHRIJVING VOORGEDOSEERDE HYDRAULISCHE MORTEL VOOR BETONHERSTELLING TECHNISCHE FICHE VOORGEDOSEERDE HYDRAULISCHE MORTEL VOOR BETONHERSTELLING PRODUCTBESCHRIJVING Voorgedoseerde mortel bestaande uit: component A (hars in emulsie) component B (cement en speciale vulstoffen)

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen OMSCHRIJVING Brander sierpleisters zijn bedoeld om vlakke ondergronden op een decoratieve wijze te beschermen en te verfraaien. De sierpleistersystemen zijn, afhankelijk van het type sierpleister, buiten

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista. Oude Schrieksebaan. 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10. peter@beullens.com.

Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista. Oude Schrieksebaan. 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10. peter@beullens.com. Onderhouds- en herstellingswerken aan woning Bouwheer: Dhr. en Mevr. Beullens Joosen, Peter & Krista Oude Schrieksebaan 79B 2820 Bonheiden GSM 0478/ 37 77 10 Mail peter@beullens.com Bouwplaats: Oude Schrieksebaan

Nadere informatie

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX WWW.OMNICOL.EU LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP OMNIFIX Wat? Lijmen of dunmetselen van gevelstenen betekent dat tussen de gevelstenen een voeg van 4 tot 8

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE SikaLatex

TECHNISCHE FICHE SikaLatex TECHNISCHE FICHE SikaLatex HARS OM TE MENGEN MET HET AANMAAKWATER VAN MORTELS PRODUCTBESCHRIJVING SikaLatex is een synthetisch hars in waterige oplossing onder de vorm van een geconcentreerde melkachtige

Nadere informatie

Chemical CO². Negative

Chemical CO². Negative Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten REAXYL Bouwchemie Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals

Nadere informatie

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk 09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk Doel Deze informatie behandelt het principe, de voor- en nadelen van het doorstrijken van voegen. Zij geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel. 2-30 mm laagdikte Stofarm Toepassing Cementgebonden egalisatiemortel voor bijna alle soorten binnenvloeren. weber.floor dek

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40 BESTEKOMSCHRIJVING Tekst vermeld in oranje verwijst naar merknamen en dient verwijderd te worden indien u een neutrale bestektekst wenst. Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken

Nadere informatie

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N

RONABEL B O U W S P E C I A L I T E I T E N WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR MORTEL Toepassing REDIFUGE MV wordt gebruikt als dichtingsmiddel voor waterdichte bepleistering of cementering van kelders, funderingsmuren, waterreservoirs, zwembaden, watertorens,

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Kalei Calx

Handleiding Pure & Original Kalei Calx Handleiding Kalei Calx Inhoud Algemene informatie over Kalei Calx...1 Gebruikersinformatie voor Kalei Calx...1 Benodigde materialen...1 aanbrengen...3 Reinigen producten...3 Droogtijd en overschilderbaar...3

Nadere informatie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie Rolith Chemicals Bestaat sinds 1977 Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad Waarom Rolith producten! Producten ontwikkeld i.s.m. baksteenindustrie (al sinds 1988!) Alle producten

Nadere informatie

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN

GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX Lijmen of dunmetselen in een notendop WWW.OMNICOL.EU GEVELMETSELWERK MET DUNNE VOEGEN OMNIFIX LIJMEN OF DUNMETSELEN IN EEN NOTENDOP Wat? Lijmen of dunmetselen van

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

FERMACELL HD plaat. De buitengevelplaat Produktinformatie

FERMACELL HD plaat. De buitengevelplaat Produktinformatie De buitengevelplaat Produktinformatie 2 Inklusief bescherming tegen weersinvloeden Meerdere eisen? Één product. Voor gevelafdichting bij de houtskeletbouw moest tot nu toe gebruik gemaakt worden van verschillende

Nadere informatie

Sika MiniPack Concrete Repair

Sika MiniPack Concrete Repair TECHNISCHE FICHE VEELZIJDIGE MONOCOMPONENTE STRUCTURELE HERSTELMORTEL PRODUCTBESCHRIJVING is een monocomponente, gebruiksklare, thixotrope mortel op basis van cementeuze bindmiddelen en geselecteerde aggregaten

Nadere informatie

4. Fysische en mechanische eigenschappen

4. Fysische en mechanische eigenschappen 4.1 Uiterlijk en structuur De structuur van cellenbeton wordt bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal uiterst kleine cellen. Cellenbeton wordt in verschillende volumemassa s vervaardigd, variërend

Nadere informatie

Contopp Versneller 10 Compound 6

Contopp Versneller 10 Compound 6 DIN EN 13813 Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements Contopp Versneller 10 To e p a s s i n g s g e b i e d e n Contopp Versneller 10 is een pasteuze hulpstof,

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Watergedragen muurverfsystemen OMSCHRIJVING OPMERKING Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen. Toepassing kan plaatsvinden op cement- en/of

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel. CT-C20-F5 Voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming Toepassing Vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen

Nadere informatie

FERMACELL Powerpanel HD. De buitengevelplaat

FERMACELL Powerpanel HD. De buitengevelplaat De buitengevelplaat Meerdere eisen? Eén product! Voor gevelafdichting bij de houtskeletbouw moest tot nu toe gebruik gemaakt worden van verschillende materialen, met als gevolg dat de effectiviteit van

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Saneren en restaureren: Natuurlijk met tubag. Een onderneming uit de. De natuurlijke grondstof.

Saneren en restaureren: Natuurlijk met tubag. Een onderneming uit de. De natuurlijke grondstof. Saneren en restaureren: Natuurlijk met tubag. Een onderneming uit de groep De natuurlijke grondstof. Wie het over saneren en restaureren heeft, dient te beschikken over de kennis met welke bouwstoffen

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

Betonlateien voorgespannen

Betonlateien voorgespannen Betonlateien voorgespannen met of zonder waterhol S = stortzijde onafgewerkt Artikelcode b h Gew. BL 100.60M of Z 100 60 14 kg/m 1 BL 100.83M of Z 100 83 20 kg/m 1 BL 100.114M of Z 100 114 27 kg/m 1 BL

Nadere informatie

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Reaxyl Topor 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Toepassing: Reaxyl Topor is een lichtgrijze, weerkaatsende, Uv-bestendige, blijvend elastische

Nadere informatie

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen

Nadere informatie

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Per 1 april 2006 dient de Europese productnorm NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen Deel 1: Baksteen gehanteerd te worden. De invoering van Europese

Nadere informatie

Polymeervoeg. Gebruiksaanwijzing. voor tegels en straatstenen. Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging. techniseal.com

Polymeervoeg. Gebruiksaanwijzing. voor tegels en straatstenen. Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging. techniseal.com Polymeervoeg voor tegels en straatstenen Droog in de voegen keren Wordt hard na bevochtiging Gebruiksaanwijzing techniseal.com Kwalitatief hoogwaardig product TECHNISEAL POLYMEERVOEG VOOR TEGELS EN STRAATSTENEN

Nadere informatie

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1

Metselcement MC12,5. Samenstelling De samenstelling van de hoofdbestanddelen van MC 12,5 is conform NEN-EN 413-1 Metselcement MC12,5 Productomschrijving Metselcement MC12,5 is een hydraulisch bindmiddel op basis van portlandcementklinker. Bij de fabricage wordt aan de portlandcementklinker een zeer fijne fractie

Nadere informatie

Chemical. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur

Chemical. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals Reaxyl

Nadere informatie

Waterdichtings en isolatieoplossingen. isolatie. natuurlijkvermiculiet. Minerale isolatie

Waterdichtings en isolatieoplossingen. isolatie. natuurlijkvermiculiet. Minerale isolatie Waterdichtings en isolatieoplossingen isolatie optimaalperliet natuurlijkvermiculiet Minerale isolatie minerale isolatie introductie Introductie MINERALE ISOLATIE NATUURLIJKE OORSPRONG Twee grondstoffen

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging

Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw. Kwaliteitsborging Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw Kwaliteitsborging Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1 Het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid Het programma

Nadere informatie

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO In de woningbouw

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de Iluzo steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

22 METSELWERK. LAKERVELD INGENIEURS- & ARCHITECTUURBUREAU BV Plan van aanpak en periodiek instandhoudingsplan kerkgebouw NHK Molenaarsgraaf

22 METSELWERK. LAKERVELD INGENIEURS- & ARCHITECTUURBUREAU BV Plan van aanpak en periodiek instandhoudingsplan kerkgebouw NHK Molenaarsgraaf 1 22 METSELWERK 22.00 ALGEMEEN 22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VOEGEN SCHOONWERK Wanneer naderhand wordt gevoegd, moeten de voegen tot een diepte van minimaal 1,5x de voegbreedte vrij van mortel

Nadere informatie

Leveringsprogramma. Buitengevel en gevelisolatie systemen. www.flocem.nl

Leveringsprogramma. Buitengevel en gevelisolatie systemen. www.flocem.nl FloCem Leveringsprogramma Buitengevel en gevelisolatie systemen www.flocem.nl Universele mortels Lightmortel Universele lichtgewicht binnen- en buitenpleister Art.nr. 12120 grijs Lightmortel is een kant

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking Brander Afbouwprodukten 1/ 5 april 2004 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderspack S is een spuitpleister voor het doeltreffend en economisch afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. De spuitpleister

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www.foamglas.nl FOAMGLAS Isoleren met aandacht voor de toekomst 45 cm 11 15 19 cm 5 cm of 10 cm FOAMGLAS PERINSUL Koudebruggen hebben

Nadere informatie

Claystone instructies 2017

Claystone instructies 2017 Claystone instructies 017 INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... Producttoepassing... Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels Het gelijkmaken

Nadere informatie

historische gevels restaureren en reinigen

historische gevels restaureren en reinigen historische gevels restaureren en reinigen Ga eerst goed na wat in uw situatie mogelijk en wenselijk is Heeft u nog vragen, dan helpen onze specialisten u graag verder Deze zustergevels met recent (links)

Nadere informatie

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg?

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Materialen Gereedschap Weber easyrepair steenvoegen 5kg Hamer Beitel Boormachine Plantenspuit http://bit.ly/29ggrfn

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderbriljant is een multifunctioneel sierpleistersysteem, bedoeld om vlakke, gladde ondergronden te repareren, te egaliseren en op een industriële wijze decoratief af

Nadere informatie

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT MF-PRODUCTS: INJECTIEPROCEDURE TER BEHANDELING VAN OPSTIJGEND VOCHT. MILIEUVRIENDELIJK DOELTREFFEND 1 ENKELE BEHANDELING! Opstijgend vocht is een vaak voorkomend

Nadere informatie

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL S FOAMGLAS PERINSUL HL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www. foamglas.be FOAMGLAS Isoleer met visie voor de toekomst 45 cm 5 cm of 10 cm 9 11 14 19 cm of 11,5 17,5 24

Nadere informatie

Kleurkeuze van de Stuc?

Kleurkeuze van de Stuc? Wat is het verbruik van Stuc? Het verbruik wordt bepaald door de ondergrond en de gebruikte techniek. Voor gladde ondergrond 1 laag en dan nat in nat afwerken: < 1 mm laagdikte : +- 1 kg/m² verbruik Voor

Nadere informatie

VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS

VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS Weet hoe t werkt! pagina 1 VERWERKING OP DIVERSE MANIEREN Keramische buitentegels Keramische tegels zijn de laatste tijd ontzettend in opkomst en eigenlijk al niet meer

Nadere informatie

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG Schoon metselwerk Oorzaken van witte uitbloei op baksteenmetselwerk In 1996 heeft KNB de brochure Uitslag op baksteenmetselwerk: preventie en behandeling

Nadere informatie

BASWAphon. Eigenschappen Volgend BASWAphon systeem wordt toegepast: - Eén laags afwerking met korreldikte 0.5 mm (BASWAphon

BASWAphon. Eigenschappen Volgend BASWAphon systeem wordt toegepast: - Eén laags afwerking met korreldikte 0.5 mm (BASWAphon bestekomschrijving Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken uit de gegeven mogelijkheden, gescheiden door een schuine streep ( / ). Tekst vermeld in het blauw is facultatief. Dit

Nadere informatie

Gevels Gevelisolatiesystemen. Gevelisolatiesystemen Gebruik en onderhoud

Gevels Gevelisolatiesystemen. Gevelisolatiesystemen Gebruik en onderhoud Gevels Gevelisolatiesystemen Gevelisolatiesystemen Gebruik en onderhoud Gevelisolatiesystemen Gebruik en onderhoud Het isoleren van gebouwen getuigt van een verantwoordelijke en vooruitziende aanpak. Hoe

Nadere informatie

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V.

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en nu? De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en

Nadere informatie

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² 1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² Voor horizontale en verticale vlakken, alle soorten dekvloeren, beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels of aardewerk. PRIMER MORTEL PIGMENT IMPREGNEER SEALER 1 liter

Nadere informatie

Calduran producteigenschappen

Calduran producteigenschappen Calduran producteigenschappen Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon 0341 464 004 Telefax 0341 464 005 Kalkzandsteen is een steenachtig materiaal voor het opbouwen van dragende

Nadere informatie

Welkom op de BASIS TRAINING

Welkom op de BASIS TRAINING Welkom op de BASIS TRAINING Even voorstellen: Peter Boogaard Eigenaar Boogaard restaurateurs Adviseur/Demonstrateur Ko Gobbens Partner Boogaard restaurateurs Zelfstandig Adviseur/Verkoop Yorgo Poortvliet

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Gevel- en wandafwerking 4943 Scheuroverbruggend muurverfsysteem

Gevel- en wandafwerking 4943 Scheuroverbruggend muurverfsysteem Sigma Coatings BV 1/12 april 2003 OMSCHRIJVING Het Branderflex muurverfsysteem is een weervast, waterdampdoorlatend en blijvend elastisch afwerkingssysteem voor buiten en binnen. Het systeem is toe te

Nadere informatie

Gevels StoMiral Traditioneel stucwerk. StoMiral Een volledig mineraal assortiment voor traditioneel stucwerk

Gevels StoMiral Traditioneel stucwerk. StoMiral Een volledig mineraal assortiment voor traditioneel stucwerk Gevels StoMiral Traditioneel stucwerk StoMiral Een volledig mineraal assortiment voor traditioneel stucwerk Het strakke stucwerk uiterlijk zoals u dat van Sto gewend bent, maar dan met een 100% minerale

Nadere informatie

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP 1. VOORZORGSMAATREGELEN Deze gids beschrijft de techniek van het aanbrengen van hennepbeton met IsoHemp-producten. Alle gegevens dienen ter ondersteuning

Nadere informatie

PLEISTERWERK VAN BINNENWANDEN

PLEISTERWERK VAN BINNENWANDEN TECHNOSTUC LEEMSTUC bestektekst Toepassing: natuurlijk leem-stucsysteem voor het stuccen van binnenmuren (basisleem en finish) Soort: Technostuc Conluto UP leemstuc (raapleem) en Conlino Edelpleister finish;

Nadere informatie

Belastingtabellen lateien Samenwerkend

Belastingtabellen lateien Samenwerkend Samenwerkend Uitgangspunten: Beton C35/45 E' b = 33 kn/mm 2 Voorspanstaal Fep 1670 E p = kn/mm 2 Metselwerk E' m = kn/mm 2 Gemiddelde druksterkte steen = 22 N/mm 2 Representatieve druksterkte mortel =

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie