DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar"

Transcriptie

1 DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij het beheersen van de frequentie van een motor-generatorcombinatie, bij wisselende belastingen, en onder bewaking van de temperatuur en stroomsterkte. We mikken in dit lab online op de bedrijfscursist. De bedrijfscursist is bij een specifieke training hooguit enkel dagen bezig met een zeer gespecialiseerd onderwerp: hij doet het practicum om vaardigheden op te doen met een specifiek bedrijfsmiddel, zoals een router, een regelaar of een PLC-programma. 2 De laboratoriumopstelling 2.1 Hardware De opstelling is hier onder weergegeven zonder de bijbehorende computer waar de software Drive Light II op aanwezig is om de regelaar op afstand in te stellen. Onderdeel Merk/Type 1 Motor Elstro/63M4A-40 ES 0,12Kw 400V 1 Generator Creusen DC 71M-2GPV 3,1A 150V 1 Belasting Schuifweerstand max stroom 1.4 A 1 Belastingsregelaar IGBT module 2 Temp. Sensor Bimetaal met een maximale temperatuur van 50 graden 1 Stroommeting LEM module Current Transducer LA 55-P 1 Beveiligingscontroller AVR board (AVR-IO-M16) 1 Frequentieregelaar ABB/ACS140 pagina 1 van 11

2 2.2 Software AVR software De beveiligingsoftware en de software om de belasting te regelen is opgebouwd rond de microcontroller van de AVR. De AVR heeft de taken: regelen van de belasting middels een PWM sturing van de IGBT bewaken van de temperatuur van de motor en generator bewaken van de stroom door de belastingsweerstand aan en uitschakelen van de frequentieregelaar indien gewenst Voor een volledige beschrijving, zie bijlage A TightVNC TightVNC is een open source product dat te downloaden is via Hier is gekozen voor de versie tightvnc setup.exe. Voor de installatie-instructies en eventuele hulp, zie 3 De docent 3.1 Veiligheid De veiligheid kan worden geregeld door de regelaar, maar dat brengt met zich mee dat niet alle parameters van de regelaar kunnen worden ingesteld. Er is gekozen voor een extra microcontroller, die de bewaking regelt en bestaat uit : bewaken van de temperatuur (max. 50 graden Celsius) van de motor en generator; bewaken van de stroom (max. 1.4 A) door de belastingsweerstand; uitschakelen van de frequentieregelaar, indien de grenzen worden overschreden. pagina 2 van 11

3 De omcirkelde delen in het figuur hieronder geven aan waar de bewakingsonderdelen zijn gemonteerd. 3.2 Eigen opdrachten Naast de in dit document uitgewerkte opdrachten kan de docent zelf andere opdrachten toevoegen, waarmee andere aspecten van de frequentieregelaar kunnen worden getraind. Beperkingen wat betreft de mogelijkheden van het instellen van de regelaar zijn er niet. Door de losse bewaking van de microcontroller is de frequentieregelaar volledig instelbaar. De beperkingen zijn bepaald door de opstelling en zijn af te leiden uit de bovenstaande labopstelling. Voor de standaardinstelling van de regelaar, die de student krijgt door op de startknop van de GUI te drukken, is er een eenvoudige INI-file aanwezig die door de ontwerper van het lab is vastgesteld. Desgewenst kunnen bij nieuwe proeven andere INI-files worden toegevoegd. 4 De student 4.1 Algemeen Het doel van het online practicum is het verkrijgen van kennis van een frequentieregelaar in het algemeen en het opdoen van specifieke vaardigheden met de ABB-regelaar inclusief de bijbehorende Drive Window Light II software. Om het lab te kunnen gebruiken reserveert de cursist het lab via het reserveringssysteem. Op de gereserveerde tijd kan de student de training middels een handleiding voor het trainen van bepaalde vaardigheden uitvoeren. 4.2 Veiligheid Als de cursist tijdens het uitvoeren van het practicum instellingen maakt die gevaarlijk kunnen zijn voor de opstelling, waakt een beveiligingssysteem over de opstelling en schakelt bij gevaar (bijv. brandgevaar, te hoge belastingsstroom etc. ) de gehele opstelling uit. De cursist kan de schakeling weer gebruiken door op de computer de resetknop van de gebruikersinterface in te drukken. De opstelling wordt dan in de beginsituatie gezet; alle eerdere instellingen zijn verloren. pagina 3 van 11

4 5 Labopdrachten De opdrachten die hier beschreven worden zijn ontwikkeld om vertrouwd te raken met de ABBfrequentieregelaar. Bovenstaand schema geeft een asynchrone motor weer, aangesloten aan een frequentieregelaar en gekoppeld aan een DC-machine met permanent magneet. De frequentieregelaar wordt bestuurd via de seriële poort van een PC. De rotor van de DC-machine is verbonden aan een belastingsweerstand en wordt als belasting gebruikt voor de asynchrone machine. We gebruiken de frequentieregelaar van ABB. De ABB-regelaar heeft veel series en soorten voor bijna alle gewenste situaties; hier gebruiken we een regelaar uit de ACS 140-serie. Het model dat we gebruiken is de ACS 143-1K6-3. Gegevens van de ACS 143-1K6-3: Pnom : 0,75 kw Inom input : 3,6 A Inom output : 2,0 A Imax output : 3,0 A Over current(peak) : 6,6 A Over temp(head sink): 90 C Line fuse : 6 A Power circuit : 27 W Control circuit : 17 W Weight: 1,1 kg Het handige van de veelzijdige ABB-serie is dat alle regelaars op dezelfde manier communiceren met de computer en dan ook nog met hetzelfde softwarepakket. Op alle regelaars wordt dezelfde adapter (RS485/232) met de seriële aansluiting geklikt. Via deze adapter wordt met de computer gecommuniceerd. Links op de afbeelding staat ook een besturingspaneel waarmee de regelaar handmatig bediend kan worden. Hier komen we later in de opdrachten nog op terug. pagina 4 van 11

5 5.1 Opdracht 1 De adapter die zich op de regelaar bevindt, is verbonden met de com-poort op de objectcomputer. De software dient vanaf de GUI gestart te worden, middels de rode reset-knop. Er zijn verschillende versies, maar op de objectcomputer is geïnstalleerd de versie DriveWindow Light II. Het programma zoekt zelf de regelaar op en herkent het type. We willen nu het softwareprogramma bespreken met begeleidende opdrachten. Het is van belang dat de regelaar weet welke motor aan de regelaar is gekoppeld. De motor is al aangesloten, maar de gegevens moeten nog ingevoerd worden in de regelaar. De motor staat in ster. Kijk met de webcam naar het motorplaatje en noteer de gegevens van het plaatje hieronder: Merk, Type Vermogen U driehoek / U ster If N Om de gegevens in te voeren in de regelaar moeten we bij de parameters zijn. Hier is een speciaal scherm voor. De parameters zijn de in te stellen waarden van de regelaar. Boven in de toolbar staat een aantal icoontjes rechts naast het typenummer van de regelaar. De eerste is voor het openen van het scherm met parameters. Kiezen we deze, dan verschijnt een heel scherm met ID-codes en namen. Dit zijn een soort mappen; onder deze mappen staan de parameters. Als de map geopend wordt, uploadt het programma de parameters. Dit wil zeggen dat ze uit de regelaar worden gehaald zoals ze er op dat moment in staan. De waarden kunnen nu gewijzigd worden. De parameters zijn allemaal gecodeerd. In de handleiding wordt ook naar de codes verwezen bij de eventuele foutmeldingen. De eerste twee cijfers zijn hetzelfde als het nummer van de map. Dit is handig voor de navigatie in de mappen. Als de motorspanning, stroom, frequentie en toerental juist zijn ingevuld in map 99 kan verder gegaan worden. De gewijzigde instellingen worden aangegeven met twee sterretjes. Dit komt omdat het programma de verandering nog niet heeft aangepast in de regelaar. Dit wordt uitgevoerd door boven in het scherm met parameters de regelaar van OFF-LINE naar ON-LINE te zetten. Er verschijnt nu een scherm waarmee de veranderingen worden verzonden naar de regelaar (downloaden). Kies voor Download Changed. De regelaar staat nu ON-line en de motor kan gaan draaien.om dit uitgebreid te kunnen zien is het leuk om parameter 01 (Operating data) open te zetten. Hier verschijnen de resultaten. De motor starten (zie in de toolbar helemaal onder in het scherm) : Uiterst links zien we het motortje staan met het typenummer. In het balkje daarnaast kan straks de gewenste frequentie ingevuld worden; Verderop staat de knop Local. Deze toont nu Remote, d.w.z. dat de regelaar met de daarvoor geïnstalleerde knoppen de motor regelt; De twee knoppen daarnaast zijn voor de draairichting; Reset wordt gebruikt bij eventuele storingen; Tot slot de Aan en de Uit knop. pagina 5 van 11

6 Druk op de toets Local : deze wordt nu geel. Voer een willekeurige frequentie in (bijvoorbeeld 25Hz) en druk op ENTER. Start de motor met de groene knop. Een waarschuwing laat zien dat de motor gaat draaien. Druk op OK en pas de frequentie nog eens aan. Op het scherm is zichtbaar hoe de parameters na een tijdje zich ook aanpassen. Dit wordt vertraagd weergegeven door de trage communicatie van de seriële kabel. De eerste oriëntatie van het programma is nu volbracht. Ga alleen verder als dit allemaal duidelijk is! 5.2 Opdracht 2 In deze opdracht gaan we de start - en de stop -methode behandelen. De regelaar kan op verschillende manieren gestart en gestopt worden. Het starten en stoppen kan gedurende een ingestelde tijd plaatsvinden. We beginnen met het instellen van de tijd. De accelereertijd en de decelereertijd kunnen we instellen in de parameters 2202 en Stel parameter 2202 in op 30 seconden en 2203 op 5 seconden. Start de motor. Stop de motor als hij op de gewenste frequentie draait. Doe dit nogmaals, alleen dan precies anders om. Parameter 2202 op 5 sec, en 2203 op 30 sec. Luister en kijk naar het verschil. Deze parameters mogen veranderen tijdens het draaien van de motor. Bedenk twee situaties waarin langzaam optoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin langzaam aftoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin snel optoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin snel aftoeren gewenst is. Stel de Parameters 2202 en 2203 terug in op 7 sec! Acceleratie mogelijkheden evalueren: We zien in de map 21 START / STOP de parameters 2101 en 2102 staan, respectievelijk de START- en de STOP-functie. Dit zijn parameters die alleen gewijzigd kunnen worden als de motor uitgeschakeld is. Bij parameter 2101, de START parameter, kan gekozen worden uit : RAMP FLYING TORQUE BOOST FLY+BOOST Bij de STOP -parameter 2102 kan gekozen worden uit: RAMP COAST pagina 6 van 11

7 De parameters 2101 en 2102 verwijzen eigenlijk naar de parametermap 22. In deze map hebben we net de accelereer- en decelereertijden ingesteld. Zet je nu één van beide op RAMP, dan moet je bij parameter 2206 de RAMP SHAPE opgeven. We kunnen hier kiezen uit: LINEAR FAST S CURVE MEDIUM S CURVE SLOW S CURVE We stellen in op LINEAR. Laat de motor draaien. Probeer nu ook de andere RAMP SHAPE mogelijkheden in parameter Luister heel goed naar het toerenverloop en beschrijf de verschillen tussen: FAST S CURVE, MEDIUM S CURVE en SLOW S CURVE. Zet parameter 2206 terug naar Lineair! We gaan nu de START - en STOP -functie verder onderzoeken. Stel parameter 2101 van RAMP naar FLYING. Schakel de motor in en beschrijf het geluid dat wordt waargenomen, en zet hem vervolgens weer stil. De optie FLYING klinkt spectaculair, maar komt eigenlijk niet tot zijn recht in deze opdracht. Bij FLYING stuurt de regelaar een spanning naar de motor toe. De regelaar meet nu de frequentie van de bronspanning die hij terug krijgt. Hieruit maakt hij op hoe snel de motor op dat moment draait. Hij gebruikt dit punt als startpunt voor de verdere regeling. Bedenk een toepassing voor deze optie. Schijf deze hieronder op. Grafieken Het programma DriveWindow Light II geeft de mogelijkheid van iedere parameter een grafiek te tekenen. De reden waarom dat nu pas vermeld wordt, is de volgende. Door de trage communicatie van de seriële kabel zouden we bij de vorige veranderingen heel weinig aan deze optie hebben gehad. Bij de wat nieuwere software is dit wel iets verbeterd, maar het blijft traag. Echter kunnen we bij de parameter 2101, ingesteld op FLYING, heel goed zien wat er gebeurt in de grafiek. Rechts naast de knop om het scherm met parameters te starten bevindt zich de knop om het monitorscherm te openen. Bij de eerste keer openen verschijnt het keuzescherm van de parameters. Het is dezelfde indeling als in het scherm met parameters. Kies 1 OPERATING DATA Kies vervolgens parameter 0102 SPEED. Door dubbel te klikken of op select>> te drukken verschijnt hij in de rechter kolom en kun je op OK drukken. Je krijgt nu het volgende scherm. pagina 7 van 11

8 Wijzig de vier instellingen zoals die in de afbeelding hierboven staan aangegeven. We zien een Play -en een Stop -knop. Druk op Play en start de motor. Bekijk de grafiek en vergelijk die met het vorige antwoord. Verander de frequentie nog eens. Kijk wat de grafiek doet. Met de knop naast de Stop - knop kunnen we een andere parameter die we willen zien selecteren. 5.3 Opdracht 3 We laten de motor met een vast toerental draaien. De motor wordt belast met een variabele belasting die geregeld wordt door de PWM-regelaar in te stellen met een duty-cycle van 0 naar 100% in stappen van 10%. Deze kan worden ingesteld op de GUI onder het vak Belastingsregelaar. Bekijk in de grafiek de waarde van de stroom en de spanning en noteer die in onderstaande tabel. Duty cycle(%) Stroom (A) Spanning (V) pagina 8 van 11

9 Bijlage A Motor-generatorbeveiliging met AVR 1. Inleiding Het doel van het assembly programma dat beschreven staat in deze bijlage is het beveiligen van een motor en generator tegen overbelasting. Het bord waar deze software op draait is het Olimex AVR-IO-M16-bord. De software is ontwikkeld voor een Atmega 16-microcontroller die op dit type bord is aangebracht. 2. Functies De software die draait op de Atmega (AVR) heeft een aantal functies. Allereerst stuurt de software relais aan waarmee de motor gevoed wordt. Het bord bepaalt of de situatie veilig genoeg is om de motor, generator te belasten. Deze beslissing zal genomen worden op de waarde van een aantal sensoren welke uitgelezen moeten worden. Allereerst zijn er temperatuur sensoren aanwezig op de motor en de generator. Deze geven een signaal als een bepaalde grens overschreden wordt. Daarnaast is er een LEM module die de stroom meet door de belasting. Als de maximale waarde overschreden wordt, dan wordt wederom de voeding uitgeschakeld. Naast de beveiligingstaak heeft software de taak te communiceren met de object PC. De gebruiker kan met behulp van de GUI op de PC commando s geven aan het bordje en eventueel gegevens opvragen over de stroom of de toestanden van de andere sensoren. De gebruiker is ook in staat de belasting te bedienen via pulsbreedte modulatie (PWM) en een insulated gate bipolar transistor (IGBT). De communicatie via de computer loopt via de GUI over een RS232-USB verbinding. 3. Blokdiagram Start/stop (relais) Olimex Atmega 16 Board Stroom (LEM) Temperatuur (1/0) Belastingsgraad (IGBT) Temperatuur (1/0) Motor Generator Belasting 4. Verbinding De PC maakt verbinding met het bord via een USB-verbinding, die binnen de software als RS232- (com)poort functioneert. De verbindingssnelheid is variabel. Het eerste karakter wat verstuurd wordt naar het bord wordt geanalyseerd en de baudrate wordt berekend. Wel moet vaststaan dat elk verzonden byte uit 8 bits en 1 stopbit bestaat. Van belang is dat het eerste karakter dat wordt pagina 9 van 11

10 verstuurd een oneven ascii-waarde heeft. De enter -toets heeft deze waarde. De baudrate die ingesteld is op de pc moet tussen de 300 bps en de 57,6 kbps liggen. Nadat de baudrate gedetecteerd is, zal het bord de tekst command:> naar de GUI sturen. Binnen de GUI worden de benodigde commando s verstuurd. 5. Commando s voor het bord In deze paragraaf staan de diverse commando s uitgelegd die je aan het bord kunt sturen. De commando s zijn hoofdlettergevoelig. HELP Het commando HELP geeft een tekst terug waarin een opsomming gegeven wordt van de mogelijke commando s die aan het bord gestuurd kunnen worden CURRENT Het commando CURRENT vertelt het bord dat de gebruiker de stroom wilt weten. Deze wordt in een antwoord teruggestuurd naar de computer en afgedrukt op het scherm. LOAD Het commando LOAD kan op 2 manieren gebruikt worden. In het eerste geval wordt er geen waarde toegevoegd aan het commando. Het bord weet dan dat de gebruiker het huidige belastingpercentage opvraagt. Dit wordt dan ook afgedrukt op het scherm. In het andere geval wordt er achter load nog een 1, 2 of 3 cijferig getal toegevoegd aan het commando. Dit getal geeft de gewenste belastingsgraad en moet tussen de 0 en 100 zijn. Als men de belasting op 94 % wilt hebben dan ziet het commando er als volgt uit LOAD 94. UNLOAD Het commando UNLOAD heeft dezelfde betekenis als LOAD 0 en zal het pulsbreedtesignaal uitschakelen. RESET Het commando RESET geeft aan dat het bord herstart moet worden. Het bord zal weer teruggaan naar het baudrate detectiepunt. Het eerste karakter wat verstuurd wordt moet dus een oneven ascii-waarde hebben. START Het commando START geeft aan dat de gebruiker de voeding van frequentieregelaar wil inschakelen. Dit commando wordt alleen uitgevoerd als beide temperatuursensoren dit toelaten. Anders geeft het bord aan dat we wachten tot de motor en/of generator afgekoeld zijn. Als ze afgekoeld zijn, dan moet opnieuw het startcommando gegeven worden STOP Het STOP commando geeft aan dat de gebruiker wil dat de voeding van de frequentieregelaar onderbroken wordt. Dit commando wordt automatisch uitgevoerd als de stroom door de belasting te hoog oploopt of de temperatuur van de motor of de generator te hoog is. 6. Feedback van het bord Het bord geeft tijdens gebruik feedback als de schakeling in een toestand komt die schade zou kunnen opleveren aan de schakeling. Er zijn drie opmerkingen die gegeven worden als de stroom pagina 10 van 11

11 te hoog wordt. De waarschuwing "Warning current critical 1.0 A" wordt gegeven als de stroom door de belasting hoger wordt dan 1 ampère. Pas als de stroom zakt tot onder deze waarde en vervolgens de waarden weer overstijgt, wordt de waarschuwing opnieuw gegeven. De waarschuwing "Warning current critical 1.4 A" wordt gegeven wanneer de stroom hoger wordt dan 1.4 ampère. Ook bij deze waarschuwing wordt de voeding nog niet uitgeschakeld. Pas als de stroom meer dan 1.5 ampere bedraagt wordt de voeding uitgeschakeld. De melding die gegeven wordt, is dan "ERROR CURRENT TO HIGH". De voeding kan direct weer worden ingeschakeld zodra de stroom weer is gezakt tot onder dit niveau. Bij de overschrijding van de maximale toegestane temperatuur van de motor wordt een waarschuwing gegeven "ERROR TEMP. MOTOR TO HIGH". Pas als de motor voldoende afgekoeld is, zal de voeding opnieuw ingeschakeld kunnen worden. Ook bij de overschrijding van de maximale temperatuur van de generator wordt een melding gegeven. Deze melding is "ERROR TEMP. GENERATOR TO HIGH". Als de motor of generator te warm is en er wordt een poging gedaan om de voeding in te schakelen zal de volgende melding gegeven worden: "NOT READY FOR STARTUP. Cooling down". Als het bord een commando niet begrijpt zal dit aangegeven worden met de tekst: "UNKNOWN COMMAND TYPE: HELP for help". pagina 11 van 11

Colofon. Joost van den Brink - 2 -

Colofon. Joost van den Brink - 2 - Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2011. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen.

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies Inhoud Software installeren 2 Hoe installeer ik Coach Junior voor het VMBO? Software instellen 4 Wat moet ik instellen zodat de software goed werkt? Hardware aansluiten 6 Mogelijke

Nadere informatie

DinaSys Turntable Controller

DinaSys Turntable Controller DinaSys Turntable Controller Interface specificaties 1.2 (DTC, DTS en DTZ) 1 Datum: 29 april 2012 Versie: Concept Auteur: Albert Sanders Communicatie. PC USB - RS232 DTC DTS / DTZ Uitbreiding De PC wordt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Webserver64. VF64 over TCP/IP

Webserver64. VF64 over TCP/IP Webserver64 VF64 over TCP/IP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Mogelijkheden... 3 2.1 Monitorvelden... 4 2.2 Authorisatiecode... 4 2.3 Besturingsvelden... 4 3 Instellingen...

Nadere informatie

Frequentieregelaar V2

Frequentieregelaar V2 practicum Frequentieregelaar V2 manuals Siemens heeft vele en zeer uitgebreide handleidingen ter beschikking gesteld om de eigenschappen van de regelaar eigen te maken. Elke handleiding bestaat uit vele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 2015 1

Gebruikershandleiding 2015 1 Gebruikershandleiding 2015 1 1. Bouw S-tablet 1.1 De 3 delen van de informatieverwerking: Invoer: 2 vaste invoerorganen: drukknop en schuifschakelaar 2 aansluitmogelijkheden: extra invoerorganen Impulsgenerator:

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8 DinaSys DTC versie 3 De software voor de DTC draaischijfbesturing is geheel herschreven en bevat nieuwe functionaliteit waardoor niet alleen het draaigedrag aanzienlijk verbeterd is, maar ook een aantal

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

De Deskline configurator Advanced handleiding

De Deskline configurator Advanced handleiding De Deskline configurator Advanced handleiding Deze handleiding is voor versie 1.2.3 en hoger Zorg dat er een USB2LIN is aangesloten op de computer ( Gebruik versie 1.66 en hoger ) Zorg dat er geen andere

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software Advanced Menu Datum: 07-06-2011 Versie: V0.01 Auteur: Multimediabox.nl RVB Plaats: Eindhoven 1 Waarschuwing: In dit document kunnen instellingen

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Gebruik webfolders Windows

Gebruik webfolders Windows Gebruik webfolders Windows Algemene informatie Dit document beschrijft hoe u gebruik kunt maken van webfolders en beschrijft hoe u stapsgewijs via uw PC hier verbinding mee kunt maken. Website toevoegen

Nadere informatie

Bestuur uw warmtepomp op afstand

Bestuur uw warmtepomp op afstand Wi-Fi Module handleiding Energy Eco Bestuur uw warmtepomp op afstand Inhoud 1. Beschrijving van de Wi-Fi module..1 2. Installatie van de applicatie. 2 3. Configuratie van de verbinding...7 4. Instructie

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV 5 10 Problemen oplossen 11 Voorbeeld

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van onderdelen.... 3 2 De lego software.... 4 2.1 Het programeerscherm.... 5 2.2 Programma naar NXT... 6 3 Introductie tot programmeren.... 7 3.1 De druksensor.... 7 3.2

Nadere informatie

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 INHOUD Inleiding 3 De basiscomputer 4 De remotecomputer 9 Het geheel in gebruik nemen 14 Errors 15 2 Inleiding De basiscomputer is de computer

Nadere informatie

DIT is TV Deluxe 4K aansluiten. HDMI kabel/aansluiting. B Internetkabel/aansluiting Geen internetkabel? Stel dan uw WiFi in (zie onderaan deze pagina)

DIT is TV Deluxe 4K aansluiten. HDMI kabel/aansluiting. B Internetkabel/aansluiting Geen internetkabel? Stel dan uw WiFi in (zie onderaan deze pagina) Welkom! Allereerst wensen wij u heel veel plezier met uw nieuwe DIT is TV Deluxe 4K. In deze korte welkomstbrochure leggen wij u stap voor stap uit hoe u alles aansluit. Veel kijkplezier gewenst! Het Dit

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Installeren software FSM2000 FSM2000. Anna van Schuurmanstraat 412 5344 TW OSS. www.hr-electronics.nl

Installeren software FSM2000 FSM2000. Anna van Schuurmanstraat 412 5344 TW OSS. www.hr-electronics.nl FSM2000 Anna van Schuurmanstraat 412 5344 TW OSS www.hr-electronics.nl Installeren FSM2000 Versie 1.05 Pagina 1 van 5 Document versie: 1.00 Met het programma FSM2000 versie 1.05 is het mogelijk om zelf

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Seriële bluetooth verbinding ATmega128

Seriële bluetooth verbinding ATmega128 Opdracht2 Bij deze opdracht worden verschillende taken gemaakt. De taken communiceren onderling met elkaar via een message queue of synchroniseren met elkaar via semaforen. A: Maak een taak aan die de

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-10 Besturing en bescherming van elektrische actuators DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 C2-10 C2-10 is ontwikkeld voor aansturing van Concens actuators. C2-10 heeft meerdere stroombegrenzings

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

Voordat je de software kunt gebruiken, moet je controleren of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Voordat je de software kunt gebruiken, moet je controleren of aan de volgende voorwaarden is voldaan: Page 1 of 8 I-Qbot PC Control I-Qbot PC Control is de Java software waarmee je je robot kunt verbinden met je computer en hem via Bluetooth op afstand kunt besturen. Deze software werkt op computers voorzien

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Telescopische TV liften serie John vta

Telescopische TV liften serie John vta Telescopische TV liften serie John vta Binnen deze serie zijn 3 types leverbaar, te weten: John 40vta 550/668 voor schermen tot 40 John 65vta 716/970 voor schermen tot 65 John 65vta 816/1170 voor schermen

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300

Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300 Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300 Author: Edgar Janssen Version: V1.0 Date: 2013.09.13 1/4 VLT500- koppelen aan laptop met MCT-10 Koppel VLT5000 aan laptop met MCT-10 middels USB-RS485 Converter.

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC De Raspberry PI is een minicomputer die wij hebben ingericht als mediaplayer door hierin een SD-kaart met XBMC te installeren. Door de grote flexibiliteit is het

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN

TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN TECHNECO TOROS VISION HANDLEIDING REGELING OP AFSTAND UITLEZEN EN BEDIENEN Inhoudsopgave 1. De warmtepomp op afstand bekijken en bedienen... 2 1.1 Inloggen... 2 1.2 Uitlezen actuele waarden warmtepomp...

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden.

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. Handleiding door XP Printer delen in een thuisnetwerk. VISTA Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. 1. Directe communicatie Om te kunnen printen moet de computer kunnen

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Technologie. Bluetooth gebruiken

Technologie. Bluetooth gebruiken Bluetooth is communicatietechnologie die het mogelijk maakt data te versturen en te ontvangen zonder leidingen of kabels. Met de Bluetooth features kun je een draadloze verbinding maken tussen je NXT en

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100 Computerhandleiding Infiniti R-100 1 Stroom aansluiten De computer van de Infiniti R-100 Roeitrainer werkt doormiddel van een adapter. Plaats de roeitrainer op de juiste plaats en sluit daarna de adapter

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1.

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1. WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING SMS-melder voor detectie van

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Stap 1. Voorbereidingen Als eerste sluit de CDU aan op de computer waar ook de ProsimCDU module is geïnstalleerd. De volgende aansluitingen dienen gemaakt te worden:

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

Telescopische TV liften serie John hat

Telescopische TV liften serie John hat Telescopische TV liften serie John hat Binnen deze serie zijn 4 types leverbaar, te weten: 1. John 40hat 554/668 voor schermen tot 40 2. John 65hat 716/1000 voor schermen tot 65 3. John 65hat 816/1200

Nadere informatie

Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232

Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232 Verbeterde datacommunicatie met Bluetooth/RS-232 9650-0307-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL en M Series zijn geregistreerd handelsmerken,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

TREVLER AIR Model GL300

TREVLER AIR Model GL300 HANDLEIDING TREVLER AIR Model GL300 WAARSCHUWING: Stel de Trevler niet bloot aan: - water - andere vloeibare substanties - extreme hitte of kou Open de behuizing van de Trevler nooit, om gevaar voor elektrische

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor INTRODUCTIE Uw fiets beschikt over een programmeerbare computer om u te helpen en te motiveren bij het bereiken van uw fitness doelen. Deze computer beschikt over verscheidene

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1.

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1. Les 19 Help In deze les leert u hoe u de helpbestanden van Excel gebruikt om snelle antwoorden te vinden op een aantal vragen die u over het programma hebt. Houd er echter rekening mee dat u online moet

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Uitvoeren Surge testen conform EN61000-4-5

Uitvoeren Surge testen conform EN61000-4-5 DARE!! Instruments Measurement Rent-a-Lab equipment Uitvoeren testen conform EN61000-4-5 Test versie 1.6.3, 18 augustus 2015 Copyright 2015 DARE!! pagina 1 van 6 Veiligheidsinstructies LET OP: Deze test

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Mindstorms NXT practicum

Mindstorms NXT practicum Mindstorms NXT practicum 2014/2015 Dagdeel 2 SmartProducts 1 mei 2015 Mindstorms NXT practicum 2014/2015 Inhoud Lego sensoren gevorderd Extra elektronica & sensoren Mindstorms programmeren gevorderd Opdracht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie