DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar"

Transcriptie

1 DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij het beheersen van de frequentie van een motor-generatorcombinatie, bij wisselende belastingen, en onder bewaking van de temperatuur en stroomsterkte. We mikken in dit lab online op de bedrijfscursist. De bedrijfscursist is bij een specifieke training hooguit enkel dagen bezig met een zeer gespecialiseerd onderwerp: hij doet het practicum om vaardigheden op te doen met een specifiek bedrijfsmiddel, zoals een router, een regelaar of een PLC-programma. 2 De laboratoriumopstelling 2.1 Hardware De opstelling is hier onder weergegeven zonder de bijbehorende computer waar de software Drive Light II op aanwezig is om de regelaar op afstand in te stellen. Onderdeel Merk/Type 1 Motor Elstro/63M4A-40 ES 0,12Kw 400V 1 Generator Creusen DC 71M-2GPV 3,1A 150V 1 Belasting Schuifweerstand max stroom 1.4 A 1 Belastingsregelaar IGBT module 2 Temp. Sensor Bimetaal met een maximale temperatuur van 50 graden 1 Stroommeting LEM module Current Transducer LA 55-P 1 Beveiligingscontroller AVR board (AVR-IO-M16) 1 Frequentieregelaar ABB/ACS140 pagina 1 van 11

2 2.2 Software AVR software De beveiligingsoftware en de software om de belasting te regelen is opgebouwd rond de microcontroller van de AVR. De AVR heeft de taken: regelen van de belasting middels een PWM sturing van de IGBT bewaken van de temperatuur van de motor en generator bewaken van de stroom door de belastingsweerstand aan en uitschakelen van de frequentieregelaar indien gewenst Voor een volledige beschrijving, zie bijlage A TightVNC TightVNC is een open source product dat te downloaden is via Hier is gekozen voor de versie tightvnc setup.exe. Voor de installatie-instructies en eventuele hulp, zie 3 De docent 3.1 Veiligheid De veiligheid kan worden geregeld door de regelaar, maar dat brengt met zich mee dat niet alle parameters van de regelaar kunnen worden ingesteld. Er is gekozen voor een extra microcontroller, die de bewaking regelt en bestaat uit : bewaken van de temperatuur (max. 50 graden Celsius) van de motor en generator; bewaken van de stroom (max. 1.4 A) door de belastingsweerstand; uitschakelen van de frequentieregelaar, indien de grenzen worden overschreden. pagina 2 van 11

3 De omcirkelde delen in het figuur hieronder geven aan waar de bewakingsonderdelen zijn gemonteerd. 3.2 Eigen opdrachten Naast de in dit document uitgewerkte opdrachten kan de docent zelf andere opdrachten toevoegen, waarmee andere aspecten van de frequentieregelaar kunnen worden getraind. Beperkingen wat betreft de mogelijkheden van het instellen van de regelaar zijn er niet. Door de losse bewaking van de microcontroller is de frequentieregelaar volledig instelbaar. De beperkingen zijn bepaald door de opstelling en zijn af te leiden uit de bovenstaande labopstelling. Voor de standaardinstelling van de regelaar, die de student krijgt door op de startknop van de GUI te drukken, is er een eenvoudige INI-file aanwezig die door de ontwerper van het lab is vastgesteld. Desgewenst kunnen bij nieuwe proeven andere INI-files worden toegevoegd. 4 De student 4.1 Algemeen Het doel van het online practicum is het verkrijgen van kennis van een frequentieregelaar in het algemeen en het opdoen van specifieke vaardigheden met de ABB-regelaar inclusief de bijbehorende Drive Window Light II software. Om het lab te kunnen gebruiken reserveert de cursist het lab via het reserveringssysteem. Op de gereserveerde tijd kan de student de training middels een handleiding voor het trainen van bepaalde vaardigheden uitvoeren. 4.2 Veiligheid Als de cursist tijdens het uitvoeren van het practicum instellingen maakt die gevaarlijk kunnen zijn voor de opstelling, waakt een beveiligingssysteem over de opstelling en schakelt bij gevaar (bijv. brandgevaar, te hoge belastingsstroom etc. ) de gehele opstelling uit. De cursist kan de schakeling weer gebruiken door op de computer de resetknop van de gebruikersinterface in te drukken. De opstelling wordt dan in de beginsituatie gezet; alle eerdere instellingen zijn verloren. pagina 3 van 11

4 5 Labopdrachten De opdrachten die hier beschreven worden zijn ontwikkeld om vertrouwd te raken met de ABBfrequentieregelaar. Bovenstaand schema geeft een asynchrone motor weer, aangesloten aan een frequentieregelaar en gekoppeld aan een DC-machine met permanent magneet. De frequentieregelaar wordt bestuurd via de seriële poort van een PC. De rotor van de DC-machine is verbonden aan een belastingsweerstand en wordt als belasting gebruikt voor de asynchrone machine. We gebruiken de frequentieregelaar van ABB. De ABB-regelaar heeft veel series en soorten voor bijna alle gewenste situaties; hier gebruiken we een regelaar uit de ACS 140-serie. Het model dat we gebruiken is de ACS 143-1K6-3. Gegevens van de ACS 143-1K6-3: Pnom : 0,75 kw Inom input : 3,6 A Inom output : 2,0 A Imax output : 3,0 A Over current(peak) : 6,6 A Over temp(head sink): 90 C Line fuse : 6 A Power circuit : 27 W Control circuit : 17 W Weight: 1,1 kg Het handige van de veelzijdige ABB-serie is dat alle regelaars op dezelfde manier communiceren met de computer en dan ook nog met hetzelfde softwarepakket. Op alle regelaars wordt dezelfde adapter (RS485/232) met de seriële aansluiting geklikt. Via deze adapter wordt met de computer gecommuniceerd. Links op de afbeelding staat ook een besturingspaneel waarmee de regelaar handmatig bediend kan worden. Hier komen we later in de opdrachten nog op terug. pagina 4 van 11

5 5.1 Opdracht 1 De adapter die zich op de regelaar bevindt, is verbonden met de com-poort op de objectcomputer. De software dient vanaf de GUI gestart te worden, middels de rode reset-knop. Er zijn verschillende versies, maar op de objectcomputer is geïnstalleerd de versie DriveWindow Light II. Het programma zoekt zelf de regelaar op en herkent het type. We willen nu het softwareprogramma bespreken met begeleidende opdrachten. Het is van belang dat de regelaar weet welke motor aan de regelaar is gekoppeld. De motor is al aangesloten, maar de gegevens moeten nog ingevoerd worden in de regelaar. De motor staat in ster. Kijk met de webcam naar het motorplaatje en noteer de gegevens van het plaatje hieronder: Merk, Type Vermogen U driehoek / U ster If N Om de gegevens in te voeren in de regelaar moeten we bij de parameters zijn. Hier is een speciaal scherm voor. De parameters zijn de in te stellen waarden van de regelaar. Boven in de toolbar staat een aantal icoontjes rechts naast het typenummer van de regelaar. De eerste is voor het openen van het scherm met parameters. Kiezen we deze, dan verschijnt een heel scherm met ID-codes en namen. Dit zijn een soort mappen; onder deze mappen staan de parameters. Als de map geopend wordt, uploadt het programma de parameters. Dit wil zeggen dat ze uit de regelaar worden gehaald zoals ze er op dat moment in staan. De waarden kunnen nu gewijzigd worden. De parameters zijn allemaal gecodeerd. In de handleiding wordt ook naar de codes verwezen bij de eventuele foutmeldingen. De eerste twee cijfers zijn hetzelfde als het nummer van de map. Dit is handig voor de navigatie in de mappen. Als de motorspanning, stroom, frequentie en toerental juist zijn ingevuld in map 99 kan verder gegaan worden. De gewijzigde instellingen worden aangegeven met twee sterretjes. Dit komt omdat het programma de verandering nog niet heeft aangepast in de regelaar. Dit wordt uitgevoerd door boven in het scherm met parameters de regelaar van OFF-LINE naar ON-LINE te zetten. Er verschijnt nu een scherm waarmee de veranderingen worden verzonden naar de regelaar (downloaden). Kies voor Download Changed. De regelaar staat nu ON-line en de motor kan gaan draaien.om dit uitgebreid te kunnen zien is het leuk om parameter 01 (Operating data) open te zetten. Hier verschijnen de resultaten. De motor starten (zie in de toolbar helemaal onder in het scherm) : Uiterst links zien we het motortje staan met het typenummer. In het balkje daarnaast kan straks de gewenste frequentie ingevuld worden; Verderop staat de knop Local. Deze toont nu Remote, d.w.z. dat de regelaar met de daarvoor geïnstalleerde knoppen de motor regelt; De twee knoppen daarnaast zijn voor de draairichting; Reset wordt gebruikt bij eventuele storingen; Tot slot de Aan en de Uit knop. pagina 5 van 11

6 Druk op de toets Local : deze wordt nu geel. Voer een willekeurige frequentie in (bijvoorbeeld 25Hz) en druk op ENTER. Start de motor met de groene knop. Een waarschuwing laat zien dat de motor gaat draaien. Druk op OK en pas de frequentie nog eens aan. Op het scherm is zichtbaar hoe de parameters na een tijdje zich ook aanpassen. Dit wordt vertraagd weergegeven door de trage communicatie van de seriële kabel. De eerste oriëntatie van het programma is nu volbracht. Ga alleen verder als dit allemaal duidelijk is! 5.2 Opdracht 2 In deze opdracht gaan we de start - en de stop -methode behandelen. De regelaar kan op verschillende manieren gestart en gestopt worden. Het starten en stoppen kan gedurende een ingestelde tijd plaatsvinden. We beginnen met het instellen van de tijd. De accelereertijd en de decelereertijd kunnen we instellen in de parameters 2202 en Stel parameter 2202 in op 30 seconden en 2203 op 5 seconden. Start de motor. Stop de motor als hij op de gewenste frequentie draait. Doe dit nogmaals, alleen dan precies anders om. Parameter 2202 op 5 sec, en 2203 op 30 sec. Luister en kijk naar het verschil. Deze parameters mogen veranderen tijdens het draaien van de motor. Bedenk twee situaties waarin langzaam optoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin langzaam aftoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin snel optoeren gewenst is. Bedenk twee situaties waarin snel aftoeren gewenst is. Stel de Parameters 2202 en 2203 terug in op 7 sec! Acceleratie mogelijkheden evalueren: We zien in de map 21 START / STOP de parameters 2101 en 2102 staan, respectievelijk de START- en de STOP-functie. Dit zijn parameters die alleen gewijzigd kunnen worden als de motor uitgeschakeld is. Bij parameter 2101, de START parameter, kan gekozen worden uit : RAMP FLYING TORQUE BOOST FLY+BOOST Bij de STOP -parameter 2102 kan gekozen worden uit: RAMP COAST pagina 6 van 11

7 De parameters 2101 en 2102 verwijzen eigenlijk naar de parametermap 22. In deze map hebben we net de accelereer- en decelereertijden ingesteld. Zet je nu één van beide op RAMP, dan moet je bij parameter 2206 de RAMP SHAPE opgeven. We kunnen hier kiezen uit: LINEAR FAST S CURVE MEDIUM S CURVE SLOW S CURVE We stellen in op LINEAR. Laat de motor draaien. Probeer nu ook de andere RAMP SHAPE mogelijkheden in parameter Luister heel goed naar het toerenverloop en beschrijf de verschillen tussen: FAST S CURVE, MEDIUM S CURVE en SLOW S CURVE. Zet parameter 2206 terug naar Lineair! We gaan nu de START - en STOP -functie verder onderzoeken. Stel parameter 2101 van RAMP naar FLYING. Schakel de motor in en beschrijf het geluid dat wordt waargenomen, en zet hem vervolgens weer stil. De optie FLYING klinkt spectaculair, maar komt eigenlijk niet tot zijn recht in deze opdracht. Bij FLYING stuurt de regelaar een spanning naar de motor toe. De regelaar meet nu de frequentie van de bronspanning die hij terug krijgt. Hieruit maakt hij op hoe snel de motor op dat moment draait. Hij gebruikt dit punt als startpunt voor de verdere regeling. Bedenk een toepassing voor deze optie. Schijf deze hieronder op. Grafieken Het programma DriveWindow Light II geeft de mogelijkheid van iedere parameter een grafiek te tekenen. De reden waarom dat nu pas vermeld wordt, is de volgende. Door de trage communicatie van de seriële kabel zouden we bij de vorige veranderingen heel weinig aan deze optie hebben gehad. Bij de wat nieuwere software is dit wel iets verbeterd, maar het blijft traag. Echter kunnen we bij de parameter 2101, ingesteld op FLYING, heel goed zien wat er gebeurt in de grafiek. Rechts naast de knop om het scherm met parameters te starten bevindt zich de knop om het monitorscherm te openen. Bij de eerste keer openen verschijnt het keuzescherm van de parameters. Het is dezelfde indeling als in het scherm met parameters. Kies 1 OPERATING DATA Kies vervolgens parameter 0102 SPEED. Door dubbel te klikken of op select>> te drukken verschijnt hij in de rechter kolom en kun je op OK drukken. Je krijgt nu het volgende scherm. pagina 7 van 11

8 Wijzig de vier instellingen zoals die in de afbeelding hierboven staan aangegeven. We zien een Play -en een Stop -knop. Druk op Play en start de motor. Bekijk de grafiek en vergelijk die met het vorige antwoord. Verander de frequentie nog eens. Kijk wat de grafiek doet. Met de knop naast de Stop - knop kunnen we een andere parameter die we willen zien selecteren. 5.3 Opdracht 3 We laten de motor met een vast toerental draaien. De motor wordt belast met een variabele belasting die geregeld wordt door de PWM-regelaar in te stellen met een duty-cycle van 0 naar 100% in stappen van 10%. Deze kan worden ingesteld op de GUI onder het vak Belastingsregelaar. Bekijk in de grafiek de waarde van de stroom en de spanning en noteer die in onderstaande tabel. Duty cycle(%) Stroom (A) Spanning (V) pagina 8 van 11

9 Bijlage A Motor-generatorbeveiliging met AVR 1. Inleiding Het doel van het assembly programma dat beschreven staat in deze bijlage is het beveiligen van een motor en generator tegen overbelasting. Het bord waar deze software op draait is het Olimex AVR-IO-M16-bord. De software is ontwikkeld voor een Atmega 16-microcontroller die op dit type bord is aangebracht. 2. Functies De software die draait op de Atmega (AVR) heeft een aantal functies. Allereerst stuurt de software relais aan waarmee de motor gevoed wordt. Het bord bepaalt of de situatie veilig genoeg is om de motor, generator te belasten. Deze beslissing zal genomen worden op de waarde van een aantal sensoren welke uitgelezen moeten worden. Allereerst zijn er temperatuur sensoren aanwezig op de motor en de generator. Deze geven een signaal als een bepaalde grens overschreden wordt. Daarnaast is er een LEM module die de stroom meet door de belasting. Als de maximale waarde overschreden wordt, dan wordt wederom de voeding uitgeschakeld. Naast de beveiligingstaak heeft software de taak te communiceren met de object PC. De gebruiker kan met behulp van de GUI op de PC commando s geven aan het bordje en eventueel gegevens opvragen over de stroom of de toestanden van de andere sensoren. De gebruiker is ook in staat de belasting te bedienen via pulsbreedte modulatie (PWM) en een insulated gate bipolar transistor (IGBT). De communicatie via de computer loopt via de GUI over een RS232-USB verbinding. 3. Blokdiagram Start/stop (relais) Olimex Atmega 16 Board Stroom (LEM) Temperatuur (1/0) Belastingsgraad (IGBT) Temperatuur (1/0) Motor Generator Belasting 4. Verbinding De PC maakt verbinding met het bord via een USB-verbinding, die binnen de software als RS232- (com)poort functioneert. De verbindingssnelheid is variabel. Het eerste karakter wat verstuurd wordt naar het bord wordt geanalyseerd en de baudrate wordt berekend. Wel moet vaststaan dat elk verzonden byte uit 8 bits en 1 stopbit bestaat. Van belang is dat het eerste karakter dat wordt pagina 9 van 11

10 verstuurd een oneven ascii-waarde heeft. De enter -toets heeft deze waarde. De baudrate die ingesteld is op de pc moet tussen de 300 bps en de 57,6 kbps liggen. Nadat de baudrate gedetecteerd is, zal het bord de tekst command:> naar de GUI sturen. Binnen de GUI worden de benodigde commando s verstuurd. 5. Commando s voor het bord In deze paragraaf staan de diverse commando s uitgelegd die je aan het bord kunt sturen. De commando s zijn hoofdlettergevoelig. HELP Het commando HELP geeft een tekst terug waarin een opsomming gegeven wordt van de mogelijke commando s die aan het bord gestuurd kunnen worden CURRENT Het commando CURRENT vertelt het bord dat de gebruiker de stroom wilt weten. Deze wordt in een antwoord teruggestuurd naar de computer en afgedrukt op het scherm. LOAD Het commando LOAD kan op 2 manieren gebruikt worden. In het eerste geval wordt er geen waarde toegevoegd aan het commando. Het bord weet dan dat de gebruiker het huidige belastingpercentage opvraagt. Dit wordt dan ook afgedrukt op het scherm. In het andere geval wordt er achter load nog een 1, 2 of 3 cijferig getal toegevoegd aan het commando. Dit getal geeft de gewenste belastingsgraad en moet tussen de 0 en 100 zijn. Als men de belasting op 94 % wilt hebben dan ziet het commando er als volgt uit LOAD 94. UNLOAD Het commando UNLOAD heeft dezelfde betekenis als LOAD 0 en zal het pulsbreedtesignaal uitschakelen. RESET Het commando RESET geeft aan dat het bord herstart moet worden. Het bord zal weer teruggaan naar het baudrate detectiepunt. Het eerste karakter wat verstuurd wordt moet dus een oneven ascii-waarde hebben. START Het commando START geeft aan dat de gebruiker de voeding van frequentieregelaar wil inschakelen. Dit commando wordt alleen uitgevoerd als beide temperatuursensoren dit toelaten. Anders geeft het bord aan dat we wachten tot de motor en/of generator afgekoeld zijn. Als ze afgekoeld zijn, dan moet opnieuw het startcommando gegeven worden STOP Het STOP commando geeft aan dat de gebruiker wil dat de voeding van de frequentieregelaar onderbroken wordt. Dit commando wordt automatisch uitgevoerd als de stroom door de belasting te hoog oploopt of de temperatuur van de motor of de generator te hoog is. 6. Feedback van het bord Het bord geeft tijdens gebruik feedback als de schakeling in een toestand komt die schade zou kunnen opleveren aan de schakeling. Er zijn drie opmerkingen die gegeven worden als de stroom pagina 10 van 11

11 te hoog wordt. De waarschuwing "Warning current critical 1.0 A" wordt gegeven als de stroom door de belasting hoger wordt dan 1 ampère. Pas als de stroom zakt tot onder deze waarde en vervolgens de waarden weer overstijgt, wordt de waarschuwing opnieuw gegeven. De waarschuwing "Warning current critical 1.4 A" wordt gegeven wanneer de stroom hoger wordt dan 1.4 ampère. Ook bij deze waarschuwing wordt de voeding nog niet uitgeschakeld. Pas als de stroom meer dan 1.5 ampere bedraagt wordt de voeding uitgeschakeld. De melding die gegeven wordt, is dan "ERROR CURRENT TO HIGH". De voeding kan direct weer worden ingeschakeld zodra de stroom weer is gezakt tot onder dit niveau. Bij de overschrijding van de maximale toegestane temperatuur van de motor wordt een waarschuwing gegeven "ERROR TEMP. MOTOR TO HIGH". Pas als de motor voldoende afgekoeld is, zal de voeding opnieuw ingeschakeld kunnen worden. Ook bij de overschrijding van de maximale temperatuur van de generator wordt een melding gegeven. Deze melding is "ERROR TEMP. GENERATOR TO HIGH". Als de motor of generator te warm is en er wordt een poging gedaan om de voeding in te schakelen zal de volgende melding gegeven worden: "NOT READY FOR STARTUP. Cooling down". Als het bord een commando niet begrijpt zal dit aangegeven worden met de tekst: "UNKNOWN COMMAND TYPE: HELP for help". pagina 11 van 11

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

H ANDLEIDING AVR- ASSEMBLER PROGRAMMEREN

H ANDLEIDING AVR- ASSEMBLER PROGRAMMEREN H ANDLEIDING AVR- ASSEMBLER PROGRAMMEREN VERSIE 3.0 Harry Broeders en Jesse op den Brouw De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 13 september 2014 J.Z.M.Broeders@hhs.nl J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl 1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Wasaweg 3a 9723 JD Groningen Tel. Algemeen: +3150-8506960 Tel. Support: +3150-8506968 Fax: +3150-8506969

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie