Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden"

Transcriptie

1 Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting), hierin staat per vak vermeld welke toetsen gemaakt moeten worden en wat je voor die toetsen moet leren of doen. Ook kan je zien hoe het cijfer van de toets meetelt in het eindcijfer, we noemen dit de weging. De weging is uitgedrukt in procenten. Bij herkansingen kan je zien of je de toets mag herkansen. In de herkansingsperiode mag je steeds één toets uit de betreffende periode kiezen om over te doen. Herkansen doe je natuurlijk in overleg met de docent. In het PTA komen ook handelingsdelen voor die beoordeeld worden met O/V/G. Om te slagen moet je voor elk handelingsdeel uiteindelijk een "V" halen. Als je iets niet begrijpt ga dan naar de docent of naar je mentor, zij kunnen je altijd helpen. J. J. Roosenstein examensecretaris

2 Vak:Nederlands Het Pta Nederlands bestaat uit 8 onderdelen, waarvan onderdeel 1 t/m 3 reeds in het 3e jaar zijn afgesloten. en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 PTA-3 AT3 PTA-4 AT4 ( Spreekbeurt) 10 min. Mondeling In dit Pta wordt je spreekvaardigheid en jezelf presenteren beoordeeld. Vier weken van te voren laat je onderwerp goedkeuren door je docent en je houdt je aan de afgesproken datum. Je krijgt aftrekpunten wanneer dit niet gebeurt. Naast je spreektijd van 10 min. mag je het opleuken met filmpjes, powerpoints en geluidsfragmenten. PTA-5 Schriftelijk AT5 ( Kijk- en luistertoets) 100 min. De volgende onderdelen:tekstbegrip, fictie en uitvoeren van instructie worden getoetst doormiddel van een offciële kijk- en luistertoets van het Cito PTA-6 Mondeling AT6 ( Mondeling fictiedossier) 20 min. Weegfactor: 20 Tijdens het mondeling wordt je kennis getoetst over: 6 boeken, 3 films, 3 gedichten, 3 songteksten en een literaire begrippenlijst. Dit alles moet in je portfolio aangeleverd worden voorzien van een inhoudsopgave. Let op!!!!! Het complete fictie dossier dient uiterlijk 20 maart 2014 ingeleverd te worden. Het fictiedossier uit het 3e leerjaar kan tot 10 december 2013 worden aangevuld als het niet voldoet aan de gestelde eisen. 2

3 PTA-7 AT7 ( Schrijfopdracht) 50 min Schriftelijk Vak:Nederlands In dit Pta wordt je schrijfvaardigheid getoetst aan de hand van een opdracht, die je op school in het computerlokaal moet maken. PTA-8 Schriftelijk AT8 ( Gemiddelde toetsen leerjaar4) Schooljaar 4 Dit Pta bestaat uit het gemiddelde van alle S.O., proefwerken en opdrachten uit 4e schooljaar. 3

4 Vak:Engels en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 Weegfactor: 20 PTA-3 AT3 PTA-4 AT4 2 uur Schriftelijk In dit SE toetsten we grammatica die behandeld is in de eerste 3 jaar. Tot aan het SE wordt deze grammatica in het 4e jaar herhaalt. Daarnaast moet er een geschreven worden over een nader te noemen onderdeel. Belangrijk hierbij is; = zinsopbouw = woordkennis / spelling = goede aanhef en afsluiting PTA-5 AT5 1,5 uur Schriftelijk In dit SE toetsen we de kijk en luister vaardigheden dmv de CITO kijk en luistertoets. Het eerste deel bestaat uit het luisteren naar een native speaker, waarna je multiple choice vragen moet beantwoorden over het gehoorde. Dit moet binnen een bepaalde tijd. Je kan je hier op voorbereiden door te kijken en te luisteren naar de BBC, CNN en engelstalige films zonder ondertiteling. PTA-6 AT6 30 minuten Mondeling Weegfactor: 20 Tijdens dit SE toetsen we spreekvaardigheid. (begrip en uitdrukkingsvaardigheid) In overleg kiest de leerling een onderwerp. Hierover maakt hij/zij een korte presentatie waarna er een 1 op 1 gesprek over het onderwerp volgt. De leerling moet vragen over het onderwerp kunnen beantwoorden in het Engels. Daarnaast moet de leerling 1 verhaal en 1 gedicht voorbereiden (krijgt hij/zij van de docent) waarover hij/zij mondeling vragen moet beantwoorden in het Engels. 4

5 PTA-7 AT7 Mondeling/Schriftelijk Weegfactor: 20 Vak:Engels Dit SE cijfer is het het gemiddelde van alle toetsen afgenomen in het 4e jaar. 5

6 Vak:wiskunde en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 PTA-3 AT3 100 min Schriftelijk In dit SE worden hoofdstuk 1, 2 en 3 getoetst. Wat kun je als voorbereiding doen? Stukjes uitleg van elk hoofdstuk doorlezen Samenvatting van elk hoofdstuk doorlezen Test jezelf op de computer maken (vraag eventueel je docent als je niet weet hoe dat moet) Test jezelf en Extra oefening (opnieuw) maken uit het boek Denk eraan dat je spullen in orde moeten zijn: rekenmachine, potlood, geodriehoek, eventueel windroos en passer. PTA-5 AT4 100 min Schriftelijk Ja In dit SE worden hoofdstuk 4, 5 en 6 getoetst. Wat kun je als voorbereiding doen? Stukjes uitleg van elk hoofdstuk doorlezen Samenvatting van elk hoofdstuk doorlezen Test jezelf op de computer maken (vraag eventueel je docent als je niet weet hoe dat moet) Test jezelf en Extra oefening (opnieuw) maken uit het boek Denk eraan dat je spullen in orde moeten zijn: rekenmachine, potlood, geodriehoek, eventueel windroos en passer. 6

7 PTA-6 AT5 100 min Schriftelijk Weegfactor: 20 Vak:wiskunde In dit SE worden hoofdstuk 7 en 8 getoetst. Wat kun je als voorbereiding doen? Stukjes uitleg van elk hoofdstuk doorlezen Samenvatting van elk hoofdstuk doorlezen Test jezelf op de computer maken (vraag eventueel je docent als je niet weet hoe dat moet) Test jezelf en Extra oefening (opnieuw) maken uit het boek Denk eraan dat je spullen in orde moeten zijn: rekenmachine, potlood, geodriehoek, eventueel windroos en passer. PTA-7 AT6 Schriftelijk Weegfactor: 20 Dit SE-cijfer is het gemiddelde van je PW's, SO's en GWA's van leerjaar 4. 7

8 Vak:rekenen Alle leerlingen maken in het voorjaar de cito rekentoets (2F niveau). Het cijfer komt op de cijferlijst te staan, maar telt dit jaar nog niet mee. en PTA-1 AT1 Schriftelijk Weegfactor: 1 De cito rekentoets maak je op de pc. PTA-2 AT2 Weegfactor: 1 8

9 Vak:economie In klas vier maken we nog vier PTA's twee over hoofdstukken uit het boek, ëén over de gehele examenstof. De laatste bestaat uit alle het gewogen gemiddelde van alle gemaakte werken (proefwerk, so, opdracht) in klas vier. de PTA's 1 t/m 3 zijn al in klas 3 gemaakt. en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 PTA-3 AT3 PTA-4 AT4 Schriftelijk Ja Proefwerk "consumptiie" h1, 2 en 3 uit je boek. Leer de begrippenlijst heel goed, zorg ervoor dat je de sommen kunt maken PTA-5 AT5 Schriftelijk Ja Proefwerk " arbeid & productie en internationale ontwikkeling" dit zijn h4, 5 en 7 uit je boek. Leer de begrippenlijsten heel goed en zorg ervoor dat je de rekenopgaven kunt maken. PTA-6 AT6 Schriftelijk Weegfactor: 20 Een proefwerk bestaande uit examenvragen over de gehele stof met nadruk op h1, 2, 5, 7.Leer de begrippenlijsten heel goed en zorg ervoor dat je de rekenopgaven kunt maken. 9

10 PTA-7 AT7 Schriftelijk Vak:economie dit bestaat uit het gewogen gemiddelde van alle behaalde resultaten in klas vier naast de PTA's (proefwerken, so-tjes, opdrachten) 10

11 Vak:handel en administratie 1 t/m 8 zijn gemaakt in klas 3. en PTA-1 AT1 Weegfactor: 5 PTA-2 AT2 Weegfactor: 4 PTA-3 AT3 Weegfactor: 4 PTA-4 AT4 Weegfactor: 4 PTA-5 AT5 Weegfactor: 5 PTA-6 AT6 Weegfactor: 4 PTA-7 AT7 Weegfactor: 5 11

12 PTA-8 AT8 Weegfactor: 4 Vak:handel en administratie PTA-9 AT9 100 min. Schriftelijk Receptie PTA-10 AT min. Schriftelijk Ja Uitgaande goederen. PTA-11 AT min. Schriftelijk Ja Inkomende goederen. PTA-12 AT min Schriftelijk Verkopen. PTA-13 AT min. Schriftelijk Boekhouding. PTA-14 AT14 tijdens de les Mondeling/Schriftelijk kantoorsimulatie. PTA-15 AT15 ca. 80 uur. Mondeling/Schriftelijk Praktische opdracht beroepsgerichte stage Administratie- en handelsstage. 12

13 PTA-16 AT16 Mondeling/Schriftelijk Praktische opdracht Vak:handel en administratie Je eigen onderneming. PTA-17 AT17 tijdens de les Schriftelijk Weegfactor: 5 gemiddelde van alle toetsen. 13

14 Vak:biologie In klas maak je 4 PTA's. Dit zijn 3 proefwerken over de stof van de genoteerde hoofdstukken. De begrippen die in de hoofdstukken voorkomen moet je kennen, daarnaast moet je de tekeningen kunnen herkennen, onderdelen benoemen en/of uitleg geven bij de tekening (wat gebeurt hier?). Het proefwerk bestaat altijd uit meerkeuze vragen, open vragen en toepassingsvragen. Het laatste PTA is het gemiddelde cijfer van alle gemaakte werken in klas vier. Dit zijn proefwerken, so-tjes en practicum-opdrachten. De PTA's 1 t/m 4 zijn al in klas 3 afgesloten en PTA-1 AT1 Weegfactor: 5 PTA-2 AT2 Weegfactor: 20 PTA-3 AT3 Weegfactor: 20 PTA-4 AT4 Schriftelijk Ja Proefwerk over hoofdstuk 1 & 2. H1 gaat over stofwisseling, H2 gaat over planten. PTA-5 AT5 Schriftelijk Ja Dit proefwerk toetst H3 en H4. Dit zijn de onderwerpen ecologie en mens & milieu. PTA-6 AT6 Schriftelijk Weegfactor: 20 Dit proefwerk toetst h5, 6, 7 & 8. Dit zijn de onderwerpen voeding & vertering, gaswisseling, transport en opslag uitscheiding & bescherming. 14

15 PTA-7 AT7 Mondeling/Schriftelijk Weegfactor: 5 Vak:biologie Het gemiddelde cijfer van alle afgenomen werken (proefwerken, so-tjes, practica) in klas 4 15

16 Vak:zorg en welzijn Bij zorg & welzijn werken we in een roulatiepracticum van 8 weken. Elke leerling sluit de PTA's in een eigen volgorde af. PTA's 1 t/m 6 zijn gemaakt in klas 3. en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 PTA-3 AT3 PTA-4 AT4 PTA-5 AT5 PTA-6 AT6 Weegfactor: 4 16

17 PTA-7 AT7 Mondeling/Schriftelijk Ja Vak:zorg en welzijn Facilitaire dienst. Tussentoets 20% Theorietoets 40% (herkansing) Praktijktoets 40% PTA-8 AT8 Mondeling/Schriftelijk Ja Verzorging, theorie & praktijk. Tussentoets 20% Theorietoets 40% (herkansing) Praktijktoets 40% PTA-9 AT9 Mondeling/Schriftelijk Ja Uiterlijke verzorging, theorie & praktijk. Tussentoets 20% Theorietoets 40% (herkansing) Praktijktoets 40% PTA-10 AT10 ca 60 uur. Mondeling/Schriftelijk Praktische opdracht Beroepsgerichte stage (min 60 uur) gemiste stagedagen moeten worden ingehaald. PTA-11 AT11 20 min. Mondeling Ja Planmatig werken en ICT (1) Milieu en Arbo (2) Cultuurverschillen en veiligheid & hygiene(3) gemiddelde cijfer van drie toetsen (alleen 1 en 2 kunnen worden herkanst) 17

18 Vak:maatschappijleer II en PTA-1 AT1 PTA-2 AT2 PTA-3 AT3 PTA-4 AT4 ( Massamedia ) 50 min. Schriftelijk Ja PTA-5 AT5 ( Criminaliteit ) 50 min. Schriftelijk Ja PTA-6 AT6 ( Politiek ) Schriftelijk 50 min. PTA-7 AT7 ( Gemiddelde van toetsen en opdrachten ). Voor dit Pta moet je het volgende weten: De lesstof en begrippen van het leerboek. Hoe bereid je je Pta goed voor: - Lees de teksten uit je leerboek goed door. - Markeer de belangrijke zinnen. - Leer de samenvatting en begrippen. Voor dit Pta moet je het volgende weten: De lesstof en begrippen van het leerboek. Hoe bereid je je Pta goed voor: - Lees de teksten uit je leerboek goed door. - Markeer de belangrijke zinnen. - Leer de samenvatting en begrippen. Voor dit Pta moet je het volgende weten: De lesstof en begrippen van het leerboek. Hoe bereid je je Pta goed voor: - Lees de teksten uit je leerboek goed door. - Markeer de belangrijke zinnen. - Leer de samenvatting en begrippen. 18

19 Vak:maatschappijleer II 19

20 Vak:lichamelijke opvoeding en PTA-1 AT1 - Afsluiten onderdelen periode 1 Handelingsdeel Ja Weegfactor: 1 PTA-2 AT2 - Afsluiten onderdelen periode 2 Handelingsdeel Ja AT1: Afsluiten onderdelen periode 1 Tijdens periode 1 worden de volgende onderdelen behandeld en afgesloten. Weegfactor: 1 PTA-3 AT3 - Afsluiten onderdelen periode 3 Handelingsdeel Ja - Turnen zwaaien - Turnen springen - Turnen balanceren - Spel Basketbal - Conditie coopertest - Conditie shuttle run AT2: Afsluiten onderdelen periode 2. Tijdens periode 2 worden de volgende onderdelen behandeld en afgesloten. Weegfactor: 1 - Turnen zwaaien - Turnen springen - Spel badminton - Spel volleybal - Spel handbal - Zelfverdediging grondvormen - Dans - Schaatsen - Conditie shuttle run test - Conditie shuttle run test AT3: Afsluiten onderdelen periode 3 Tijdens periode 3 worden de volgende onderdelen behandeld en afgesloten. - Atletiek lopen - Atletiek springen - Atletiek werpen - Spel softbal - Spel hockey - Zwemmen - Watersport - Strandspelen PTA-4 AT4 - Algemeen deel Handelingsdeel Ja Weegfactor: 1 - Conditie bosloop AT 4 is een afsluiting van de volgende onderdelen: - De leerling gedraagt zich respectvol in de klas tegenover de docent, leerlingen en het materiaal. - De leerling heeft een warming up gegeven die voldoende is beoordeeld. - De leerling heeft een sportdag begeleid. - De leerling heeft een les(deel) gegeven die met een voldoende is beoordeeld. - De leerling voldoet aan de aanwezigheidsplicht van 90%. Daarbij opgemerkt dat een leerling zonder sportkleding afwezig wordt gemeld. Dit wordt gedurende het hele schooljaar getoetst. 20

21 Vak:leren en werken en PTA-1 Schriftelijk PTA-2 AT1 (mbo-voorlichting) Handelingsdeel AT2 stage verslag) Schriftelijk Praktische opdracht Weegfactor: 1 Weegfactor: 1 Voor dit PTA heb je een bezoek gebracht aan de voorlichtingsavond van de mbo-opleidingen in deze regio. Deze avond is dit jaar op dinsdag 11 november. Het verslag van je bezoek lever je in bij de decaan, mevrouw Bleker. Als het goed is dan heb je dit vorig jaar al gedaan, zo niet dan is dit je laatste kans. Er is geen herkansing, als je geen verslag inleverd dan krijg je een vervangende opdracht. In de vierde klas loop je stage bij het beroepsgerichte vak. het verslag van deze stage is is het tweede PTA voor leren en werken. 21

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1. Cijfer B K. Leerstof Paraaf Toetsvorm Week. Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼. Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1

Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1. Cijfer B K. Leerstof Paraaf Toetsvorm Week. Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼. Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1 Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1 Leerstof Paraaf Toetsvorm Week B K Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼ Gewicht Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1 Begrippenlijst en topografie H2 s.o. 42 ¼ Hoofdstuk 2 Repetitie

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie