STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!"

Transcriptie

1 STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!

2 Speerpunten van de Ouderen Partij Utrecht (OPU): De politieke en maatschappelijke barometers na Rutte 1 en een deel van Rutte 2 laten zien dat het vertrouwen van de bevolking in de politiek tot grote diepten is gedaald. De PvdA en VVD hebben hun verkiezingsbeloften op alle fronten geschonden en de zorgen en wensen van de burgers van Nederland genegeerd. Aan visie ontbreekt het geheel. Ook zijn ze vergeten dat zij het volk moeten vertegenwoordigen, de mensen die hen betalen om goed voor ze te zorgen. Wij hebben wel een visie voor de stad Utrecht. Wij willen een stad waar mensen belangrijker zijn dan megalomane projecten en cijfertjes, een stad waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen (op 19 maart) in 2014 de belangrijkste verkiezingen in Nederland. Het rijk gooit steeds meer taken over de schutting van de gemeenten zonder er extra geld bij te doen. En dat terwijl de Europese Unie meer en meer regels oplegt waardoor het voor gemeenten moeilijker wordt om nog enigszins nationaal of lokaal beleid te vormen. OPU heeft niet de pretentie alle problemen op te lossen, maar heeft hart voor de stad en gaat er alles aan doen op lokaal niveau WEL te luisteren naar mensen en hun zorgen. De 'nieuwe coalitie' van PvdA en VVD laat ook zien dat het niet begaan is met de zwakkere groepen in de samenleving zoals ouderen, langdurig zieken, gehandicapten en de vele werkloze jongeren enz. Het kabinet heeft wel 800 miljoen om de hoogste inkomens een belastingvoordeeltje toe te schuiven maar intussen worden zorginstellingen voor ouderen op grote schaal gesloten en sociale werkplaatsen opgeheven, de ouderen moeten opeens huizen zien te vinden, die er niet zijn en de mensen uit de sociale werkplaatsen moeten maar werk zoeken in reguliere bedrijven, banen die er ook niet zijn. Daarom voelen wij ons genoodzaakt een nieuwe stadspartij op te richten die geenszins een "one issue" partij pretendeert te zijn omdat het welzijn van alle burgers en van de stad Utrecht ons aan het hart gaat. Wij gaan luisteren naar de zorgen van deze groepen mensen in Utrecht en willen hun stem zijn in de Gemeenteraad van Utrecht. Wij hebben nieuwe ideeën om de vele problemen te tackelen die nu al spelen en er in de komende jaren nog bijkomen.

3 U mag kiezen en dat is een groot goed en wij hopen de sceptici over de streep te trekken omdat de gemeenteraadsverkiezingen ertoe doen en steeds belangrijker worden. Dus laat uw stem horen en gooi hem niet weg. Hieronder geven wij een aantal speerpunten van de OPU. U kunt hieraan nieuwe toevoegen en commentaar geven op de ideeën die wij in Utrecht willen inbrengen, dit om de stad te laten zien dat u er wel degelijk toe doet en uw stem belangrijk is om veranderingen te bewerkstelligen. Wij zijn er voor u en niet alleen voor de werkenden, hoogste inkomens en bedrijven zoals de PvdA, VVD en D66. Laat ons uw ideeën horen en via de website

4 1. Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers Ouderen worden meer gekort (20 tot 25%) dan de rest van de bevolking, onder het mom van: ouderen zijn rijk. Terwijl de ouderen die het wat beter hebben hun geld in een onverkoopbaar huis hebben zitten, dat vaak onder water staat, en gewoon zuinig moeten zijn omdat ze veel extra kosten hebben. Wij vinden dat ze niet geïsoleerd moeten raken. Veel ouderen vinden de nieuwe OV-chipkaart ingewikkeld, de meesten reizen buiten de spits en zitten dan niet in volle bussen/trams/treinen. OPU wil gratis openbaar vervoer voor alle 65-plussers op vertoon van het legitimatiebewijs. 2. Gemeentebelastingen voor ouderen met een minimuminkomen bevriezen Het heeft geen zin om ouderen met een minimum te plukken, ze worden al bijna overal extra gepakt. En het is zinloos om langs een lange bureaucratische weg te moeten met als resultaat dat de rest van de belastingbetalers het moet ophoesten via subsidies enz. 3. Meer blauw op straat Gezien het toenemende aantal klachten over veiligheid, diefstallen, overlast drugshandel en ergernis in het verkeer, vinden wij dat er aanpassingen in het veiligheidsbeleid en de inzet van politie dienen te komen. Er moeten campagnes komen om de overlastgevers en hun ouders aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast vinden wij dat er meer geld beschikbaar moet komen voor politie en opsporing. Alle wijkagenten gaan ook werkelijk 24/7 op straat, vooral in kwetsbare wijken en wijken met veel ouderen. Briefing dient te geschieden via moderne communicatiemiddelen (tablets) aan administratieve teams binnen het bureau. Er wordt hierdoor veel kleine criminaliteit voorkomen en de wijkagenten kunnen snel versterking vragen als er calamiteiten zijn. Lik-op-stuk beleid: pak veelplegers direct op en hou ze langer vast. De schade die veroorzaakt wordt moet direct verhaald worden op de dader en/of zijn/haar ouders. Meer camera's in probleemgebieden voor snelle opsporing. Extra beloning politie: als de politie zijn werk goed uitvoert, vinden wij dat daar extra beloning tegenover mag staan. Dit is eenvoudig te meten. Beter toezicht en harder optreden is essentieel teneinde de heersende moraal in de Gemeente te verbeteren. 4. De ouderenzorg, zorg voor gehandicapten, AWBZ de langdurige zorg enz "Vroeger" werkte de directe zorg van kleine wijkteams van wijkverpleegsters uitstekend. Zij kwamen regelmatig en de oudere/gehandicapte wist waar hij/zij aan toe was met

5 telkens hetzelfde gezicht. Nu het rijk ook deze groepen "over de schutting van de gemeente" heen kiepert zal er een directe lijn moeten komen (via GGD en GGZ?) met grote besparingen op dure zorgbureaus en managers. Er zullen ongeveer 150 wijkzusters nodig zijn (de kosten hiervan, ongeveer 3 miljoen worden makkelijk bespaard door het ontslaan van de veel te dure en vaak frauderende managers van zorgbureaus. En laat de ouderen zelf inspraak hebben, zij zijn de deskundigen met betrekking tot hun zorgen en wensen. 5. De gemeente moet driekwart bezuinigen op peperdure adviesbureaus De ambtenaren zelf onderzoek laten doen en beslissingen laten nemen, dat scheelt tientallen miljoenen op de begroting. De gemeente huurt met het grootste gemak peperdure advies bureaus (125 tot 150 miljoen) in die hoge gages vragen en vaak nauwelijks iets bijdragen, veel rapporten verdwijnen in bureaulades. Ook nu weer wordt voor tonnen adviesbureaus ingehuurd om jeugdzorgproblemen te tackelen. Terwijl er een leger aan ambtenaren uitstekend is ingewijd in de meeste projecten op elk gebied en zij hebben vaak jaren ervaring en expertise. Zo voorkom je ook ontslagen onder gemeente ambtenaren, die na ontslag gewoon weer op de rekening van de gemeente terecht zouden komen via het UWV. 6. Zorginstellingen voor ouderen met indicatie 1 tot 3 moeten open worden gehouden Nu moeten veel zorginstellingen door het rijk worden gesloten en ouderen moeten "weer" thuis gaan wonen, in huizen die er niet zijn! Ze zouden meer afhankelijk moeten worden van "mantelzorgers" die er heel vaak ook niet zijn. In het kader van de bejubelde participatiemaatschappij. Deze ouderen zijn bang, onzeker en verdrietig en willen niet 'verkassen'! Wij opteren voor deze groep, dat de leegstaande zorginstellingen overgaan in Stichtingen die beheerd worden door bijvoorbeeld familie (er zijn veel capabele mensen werkloos), zonder duurbetaalde besturen en managers, zo kunnen ook de vele zorgmedewerkers, die nu ontslagen zijn of worden, direct ingehuurd worden en gebouwen staan niet leeg en verpauperen niet. We moeten van deze regering allemaal aan het (fulltime) werk en kinderen van vooral de ouderen hebben daardoor geen tijd/energie om iedere dag voor ouders te zorgen als zij ook nog een gezin hebben en daarbij vaak ver weg wonen. In Stichtingen houden zij toch een 'vinger aan de pols' en ze kunnen in het weekend zelf inspringen en leuke uitjes organiseren voor de ouderen samen met de kleinkinderen voor minder geld.

6 7. Er is nog steeds te weinig woonruimte voor studenten De gemeente zorgt nog steeds erg slecht voor zijn studenten. Al jaren is er te weinig woonruimte gebouwd en door bezuinigingen is de nood nog hoger. Door meer kantoorruimte om te bouwen voor studenten hoeft er geen extra grond gekocht/gehuurd worden en bijvoorbeeld Rijnsweerd is op loop/fiets afstand van De Uithof. Ook trekt dit nieuwe kleine bedrijfjes aan, denk aan drukkerijtjes, eethuisjes, tweedehands meubel/kledingwinkels, uitzendbureaus voor studenten en stagebureaus voor bedrijven met medewerking van het UWV, supermarkten enz. Op deze manier wordt leegstand tegengegaan en de studenten kunnen (tegen gereduceerde huurprijzen) zelf meewerken aan afwerking en inrichting van de ruimtes, wat ook kostenbesparend werkt. En de MKB zal blij zijn met de mogelijkheden om kleine (klus) bedrijfjes uit nodigen zich in het gebied te vestigen. 8. Banenplan voor 45+ en jongeren en een "Taskforce" (groene) bedrijvigheid voor de stad "Werk en Inkomen"(UWV) heeft jarenlang vele miljoenen uitgegeven aan "reintegratieprojecten", die al bewezen hebben nauwelijks banen op te leveren. Ook hun website is onbruikbaar. Wij stellen voor dit geld nu te gaan besteden om maandelijks "speed-date" banenmarkten te organiseren voor zowel werkloze 45+ als werkloze, afgestudeerde jongeren. "W&I" moet, in intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en opleidingen, de mensen samenbrengen en contracten afsluiten voor stage en opleiding (omscholing) naar werk voor beide groepen, vooral in beroepen waar nu vraag naar is. Initiatieven, die het bedrijfsleven al heeft ondernomen, bleken heel succesvol te zijn. Een win-win project, waarvoor de expertise bij "W&I" al aanwezig is en per direct geïmplementeerd kan worden. OPU vindt ook dat er door de gemeente te weinig wordt gedaan om bedrijven naar Utrecht te lokken. Er wordt niet genoeg gebruik gemaakt van de ideale centrale ligging en de vele leegstaande kantoor/bedrijfsruimtes. Vooral de zogenaamde "groene" bedrijven kunnen een goede aanvulling zijn (zie onder: bijv. elektrische busjes en fietsverhuur bij transferia). Van bijvoorbeeld "Papendorp" willen we de Utrechtse variant maken van Silicon Valley door vernieuwende bedrijven binnen te halen en lege kantoor/bedrijfsruimte met korting te verhuren en verkopen. Ook op industrieterrein Lageweide en kantorenpark Rijnsweerd staan vele gebouwen leeg. Onder de grote groep ambtenaren zijn genoeg capabele mensen die een "Taskforce" kunnen vormen en (vooral groene) bedrijven uit binnen -en buitenland kunnen verleiden naar Utrecht te komen. Ook de nieuwe VVD

7 burgemeester Jan van Zanen zal hen graag uitnodigen om bedrijvigheid, banen en inkomsten voor de stad te genereren. 9. Stop de prestigeprojecten en zorg beter voor de bewoners van de stad OPU accepteert niet dat er voor megalomane projecten altijd miljoenen kunnen worden gevonden ( 125 tot 150 miljoen), terwijl er gezinnen op of onder de armoedegrens moeten leven. Het Stationsgebied is duurder uitgevallen, maar is bijna voltooid. En tot onze verbazing wordt er altijd veel geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld "Vrede van Utrecht". En dan het peperdure nieuwe Stadskantoor bij het Jaarbeursplein. Raming van de kosten van het nieuwe Stadskantoor: 214 miljoen euro en dat zal niet het einde zijn. Ook het nieuwe "ARTPLEX", complex van bioscopen, van de gemeente is waanzin in tijden van bezuinigingen, de fa Wolff komt al met een megabioscoop en wij zijn ervoor dat arthouse-films in de mooie, kleinere (niet gesubsidieerde) complexen blijven, net als het hoog gewaardeerde Filmfestival. En voor tekort aan ruimte zijn er gebouwen zoals Tivoli die vrij komen. De miljoenen kunnen beter besteed worden dan aan duurbetaalde directeuren voor een miljoenenbouwwerk dat totaal overbodig is en elk jaar nog eens 2,5 miljoen kost. 10. De "PLUSBUS" voor ouderen invoeren Een "PLUSBUS" kan gerund worden door vrijwilligers (ook studenten en afgestudeerde werkloze jongeren) die met ouderen boodschappen gaan doen in de eigen buurtwinkels en zo zorgen dat eenzame ouderen niet geïsoleerd raken. Dit is een bewezen "winwin" onderneming. Deze voorziening bestaat al in verschillende steden en ouderen zijn hier erg blij mee, vooral ook omdat er vaak steeds meer voorzieningen in hun directe omgeving zijn wegbezuinigd, denk aan brievenbussen en pinautomaten. 11. Geen huisuitzettingen voor beschaafde mensen in een beschaafde stad als Utrecht Het is een ongewenste en zelfs mensonterende situatie, als mensen die door werkloosheid/uitkering de (veel te hoog geworden) huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en daardoor op campings moeten bivakkeren en ouders en kinderen vaak gescheiden worden door de kinderen in pleeggezinnen te plaatsen. De leegstand van deze huizen is onacceptabel en de gemeente moet er alles aan doen om voor deze groep te zorgen en te voorkomen dat het zover komt.

8 12. Utrechters betrekken bij ingrijpende beslissingen in de stad via stadraadpleging/referendum Luister naar de mensen in de stad, Rutte 2 heeft dit nooit gedaan en de burgerij verliest alle vertrouwen in politici. De burgers van onze stad zijn niet dom en weten wat er leeft in de stad. Betrek hen bij grote beslissingen, zodoende win je aan vertrouwen en tevredenheid van de burgers. 13. Geen huurverhogingen meer voor de sociale woningbouw De VVD/PvdA coalitie vindt het geen probleem om burgers die in sociale woningen wonen met gigantische huurverhogingen om de oren te slaan. De laagst betaalden kunnen nauwelijks alle vaste lasten betalen en hebben aan het eind van de maand vaak geen geld meer om eten voor het gezin te kopen. Terwijl de woningcorporaties flinke salarissen betalen aan directeuren, besturen en managers en casino spelen door te beleggen met huurdersgeld, steken ze dit geld dus niet in onderhoud van bestaande huizen en nieuwbouw. Terwijl er nog steeds woningnood is. 14. Ook jeugdzorg wordt door deze regering van de provincie naar de steden overgeheveld, maar zonder plan, regels en budget. En banen staan op de tocht Jeugdzorg is bestemd voor kwetsbare kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun zorgen en problemen. De regering wil dat gemeenten deze zorg ook gaan overnemen, de bureaus moeten worden opgeheven, waardoor landelijk banen dreigen te verdwijnen. Jeugdzorg heeft zo zijn problemen gekend in de afgelopen jaren, maar voorziet in een grote behoefte. Vooral in deze tijden van bezuinigingen komen families vaak in de problemen op elk gebied en de kinderen vallen vaak tussen de wal en het schip, terwijl zij niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of weten waar ze heen moeten met hun problemen. Als er begin 2014 niet een gedegen plan komt van deze coalitie met een budget, voorziet OPU een groot probleem voor de kinderen alswel de medewerkers van de jeugdzorgbureaus. Veel gemeenten huren nu al de peperdure adviesbureaus in om de decentralisatie te ontwerpen, dat moeten we in Utrecht zien te voorkomen omdat er genoeg mensen "op de werkvloer" de deskundigheid in huis hebben om de overgang te plannen. 15. Kinderen stimuleren te gaan sporten, door bijvoorbeeld gymlokalen te gebruiken voor gratis proeflessen in de avonduren Veel kinderen komen weinig buiten en sporten niet. Dat dat ongezond is weet iedereen. De gemeente kan sport stimuleren door de lege gymlokalen open te stellen voor

9 proeflessen van verschillende zaalsporten door sportverenigingen. 16. Depot openen voor opslag en uitgave van gebruikte loopmiddelen De zorgverzekeringen worden steeds meer uitgekleed en voor veel mensen is het, naast de vele kortingen op toeslagen en verhogingen van vaste lasten, niet meer op te brengen om loopmiddelen, scootmobielen, fietsen, meubels enz. te vervangen. En er zijn ook veel mensen die goederen kwijt willen die nog goed te gebruiken zijn. In beheer van de gemeente en gerund door vrijwilligers moeten mensen met een minimum in dit depot de nodige spullen kunnen halen, die ze niet kunnen veroorloven. Uiteraard na check en met een bewijs verstrekt door schuldhulpverlening, voedselbank enz. Voor deze artikelen hoeft de Bijzondere Bijstand dus niet te worden aangesproken = bezuiniging! 17. Ouderendagopvang in lege scholen en buurthuizen Dagopvang voor ouderen is goed mogelijk in leegstaande scholen enz. Met de hulp van de vele werklozen van alle culturen en gezonde 65-plussers die graag een steentje bijdragen, kan er dagbesteding (en maaltijden) verzorgd worden. En onder supervisie kunnen ook de vele werkloze jongeren hieraan meewerken, zodat deze niet vervallen tot slecht gedrag. En zo wordt er ook gezorgd voor verbinding en is de ouderenopvang een spilfunctie in de wijken. Ook hiervan kunnen de kosten beperkt blijven als er gebruik wordt gemaakt van de vele mensen die best een dagdeel willen besteden aan de opvang en zo zelf een steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit tot tevredenheid van beide groepen. 18. "Verleid" uitkeringsgerechtigden, werklozen en jongeren (studenten) zich als vrijwilliger te gaan inzetten voor ouderen en gehandicapten Ook in Utrecht wonen veel uitkeringsgerechtigden, werkloze jongeren en anderen die zich best in willen zetten om mensen een handje te helpen (zie boven bijv. op de "Plusbus"). Stade zou actief mensen moeten overhalen om zich te melden als vrijwilliger. Het is altijd een 'win-win' situatie: de vrijwilliger heeft een nuttige tijdsbesteding (al is het maar voor 1 dagdeel per week) en de hulpvragenden zijn blij met de hulp, die vaak hard nodig is. 19. Een autoluwe binnenstad is belangrijk, maar het bannen van een handvol oldtimers levert slechts 1,1 promille minder aan uitstoot op, dus moet van de baan Groen Links in Utrecht verspilde aan gemeenschapsgeld om onderzoek te doen

10 (wat niets opleverde) naar een probleem dat nauwelijks een probleem is als je de maatregelen neemt die verderop door ons voorgesteld worden. Breng de verschillende transferia op orde en zorg voor kleine elektrische bussen die mensen van buiten, vooral in het weekend, snel en schoon naar de binnenstad vervoeren tegen sterk gereduceerd tarief van bijvoorbeeld 1 euro. Zo zorg je voor een veel groter effect in vermindering van CO2 uitstoot dan die paar oldtimers te verbieden, die nauwelijks effect sorteren. Ook huurfietsen bij transferia en aan de randen van de stad kunnen bijdragen aan het tegengaan van milieuvervuiling. Zo trek je ook kleine bedrijven naar de rand van de stad. De gemeente zelf moet voor meer en veilige, gratis fietsenstallingen zorgen. Wij willen zorgen voor een veiliger vervoer en de fietsstad blijven die we promoten. Ook moeten de hordes, ernstig vervuilende, opgevoerde scooters door de politie aangepakt worden. 20. Onderwijs kan en moet beter Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn klassen sluipenderwijs steeds groter geworden, hebben duizenden leraren hun baan verloren en ontbreekt het scholen aan geld om te investeren in onderhoud van de gebouwen. Met alle gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en het binnenmilieu. Ook het bijna geheel opheffen van het speciaal onderwijs zorgt alleen maar voor nog grotere klassen, een onhygiënisch klimaat binnen de scholen, overwerkte leraren, leerlingen die niet goed begeleid worden naar volwassenheid en zwakke leerlingen die niet genoeg kansen krijgen. Met het bezuinigen op het wijkbudget kunnen wij scholen op weg helpen. Ook kan de gemeente helpen met een veilige infrastructuur rond de scholen. 21. Armoedebestrijding en culturele integratie in de wijken Wij stellen voor het wijkbudget (nu een half miljoen per wijk) te halveren en alleen te gebruiken voor recreatie als er een gedegen plan komt van het wijkbureau met goede financiële onderbouwing en de andere helft te gebruiken voor broodnodige armoedebestrijding in de wijk, door bijvoorbeeld voedselbanken en ouderen te ondersteunen. Vooral ouderen kloppen niet snel bij de gemeente aan. Wijkverpleging kan ernstige gevallen signaleren en zaken doorgeven aan de instanties. Wij willen dit binnen 3 maanden geregeld zien. Een buurtfeest heeft bewezen beter te zijn voor de integratie dan alle van boven opgelegde feestjes. In elke wijk, roulerend, kan samen met de bewoners, eenmaal per maand een rommelmarkt, hapjesmarkt, muziek enz. worden georganiseerd. Net als de populaire Culturele Zondagen trekt dit mensen van alle culturen en dat is goed voor de samenhang in de wijk. Hiervoor kan in de winter een kerk/moskee of ander groot

11 gebouw gebruikt worden en in de zomer kan het in een park of op onbebouwd terrein. Ook door een deel van de wijk in het weekend af te zetten, kan deze activiteit gerealiseerd worden. Betrek daarbij ook weer bedrijven en organisaties die personeel zoeken of vrijwilligers voor de vele "participatie" projecten. Nederlandse taallessen aanbieden in kleine groepjes is ook nog steeds nodig en er zijn veel leraren die na hun pensioen graag een steentje willen bijdragen, net als afgestudeerde studenten Nederlands. De gemeente (ambtenaren) kan de organisatie voor zijn rekening nemen. Creatief denken is hier het toverwoord. 22. Stimuleren van een "groene stad" door met gemeentekorting/ -subsidie zonnepanelen te kopen' Zonnepanelen op de vele platte daken kunnen gebruikt worden om zelf energie op te wekken voor huizen en bedrijven. Dit kan bekostigd worden door restenergie terug te laten vloeien in de gemeentekas. De gemeentegebouwen kunnen hierin voorgaan. De gemeente doet veel te weinig om groene energie te bevorderen terwijl de kosten hiervoor 0,0 kunnen zijn als de gemeente zich terug laat betalen door de restenergie. 23. Openbare, braakliggende terreinen gebruiken voor publieke moestuinen Op veel terreinen kan nu niet worden gebouwd vanwege de crisis. tijdelijk gebruik als moestuin is nuttig voor veel mensen in onze wijken, vooral voor de laagst betaalden. Ook bevordert het de samenhang in een wijk. Dit kan zelfs in samenwerking met omliggende scholen, die vaak een stukje grond zoeken als schooltuin. Het surplus zou aan de Voedselbanken geschonken kunnen worden. Hiervoor zou een klein deel van het wijkbudget gebruikt kunnen worden 24. Financiën doorlichten De begroting bedraagt voor de gemeente Utrecht ongeveer E 1,25 1,35 miljard per jaar. Met de tientallen miljoenen die wij besparen o.a. bij punt 5 en 9, kan OPU haar doelstellingen realiseren. Daarbij moet gedacht worden aan extra investeringen in de veiligheid (politie, cameratoezicht), faciliteiten voor ouderen, zorg, betaalbaar wonen, integratie, sport en een taskforce werkgelegenheid enz. Ook de gemeentelijke belastingen kunnen op termijn omlaag als er zoveel bespaard wordt. 25. Wijk-informatiecentra waar inwoners terecht kunnen met vragen i.v.m. de vele taken/veranderingen die door het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten Gemeenten moeten beter voorbereid zijn op het uitvoeren van taken die door de

12 Rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en de AWBZbegeleiding, gehandicapten en -ouderenzorg. Deze regering komt pas eind 2014 met een plan hiervoor, maar gemeenten moeten maar vast beginnen met uitvoeren zonder extra geld. Mensen die hiermee nu al te maken krijgen, worden hier onzeker en angstig van. Wij gaan ervoor zorgen dat in elke wijk informatiepunten worden ingericht (in bijvoorbeeld wijkbureau's) waar zij met hun vragen en zorgen terecht kunnen. 26. Toezicht toezicht toezicht Toezicht op elk gebied levert miljoenen op. De laatste jaren is het op veel gebieden fout gegaan omdat toezicht geheel of gedeeltelijk ontbrak. Denk aan banken, voedsel, woningcorporaties, ziekenhuizen, jeugdzorg, thuiszorg, oudereninstellingen, chemische industrie, scholen enz. enz. Nu de gemeenten meer taken moeten overnemen van het Rijk en de Provincie zal er extra ingezet moeten worden op een "Team Toezicht", die de ambtenaren met de expertise op hun gebied opdracht geven intensieve controles uit te voeren op alles waarvoor de gemeente (financieel en moreel) verantwoordelijk is en gaat worden. Dit geldt ook en vooral de ingehuurde bedrijven en instellingen. Dit voorkomt veel ellende voor kwetsbare mensen en bespaart miljoenen. 27. Geen verbreding A 27 Onderzoeken hebben uitgewezen dat de verbreding van de A27 niet nodig is. Er zijn nauwelijks verkeersproblemen meer gesignaleerd. Minister Schulz heeft de plannen toch doorgedrukt. Wij gaan al het mogelijke doen om dit besluit terug te laten draaien. En aangezien mevrouw Schulz nog geen vergunningen heeft geregeld (bijv. een MER, milieu effect rapportage enz.) denken wij dat dit ook gaat lukken. 28. Fietsstraat Prins Hendriklaan en de "80 miljoen euro plannen" van Groen Links voor fietsroutes Er was eens een Groen Links wethouder in de 90er jaren die een fietsstraat creëerde in de Reigerstraat. Het werd een levensgevaarlijk misbaksel en na er euro aan belastinggeld in gestoken te hebben werd de fietsstraat weer opgeheven. Nu is er een nieuwe Groen Links wethouder die het nog eens dik (want euro) aan het overdoen is op de Prins Hendriklaan. De rijweg wordt een hele meter smaller en fietsers worden daardoor weer door de auto s opgejaagd, waardoor er weer ongelukken gaan gebeuren. Terwijl dit nu juist met fietsers per dag de drukste maar veiligste doorgaande fietsroute is. Ook het 80 MILJOEN kostende fietsroute-plan voor de rest van de stad is veel te duur. Wordt er gouden asfalt op gestrooid? Wij gaan de plannen grondig doorlichten.

13 29. Ons bestuursvoorstel: een Wethouder Ouderenzaken en een gekozen burgemeester Van de inwoners van Utrecht is 25% ouder dan 50 jaar. Het lijkt ons belangrijk en logisch om een aparte wethouder voor ouderenzaken te introduceren om de belangen van de ouderen beter te kunnen behartigen. Ouderen boven 65 worden door dit kabinet gebruikt als melkkoe. Ook de tienduizenden ouderen in Utrecht zijn tussen 2008 en %/25% in inkomen achteruit gegaan en in 2014 komt daar minstens 1,5 % bij. Er wordt beweerd dat ouderen rijk zijn en dat een groot deel meer dan euro aan bezit heeft. Daarbij wordt dan even vergeten dat dit zogenaamde "vermogen" meestal in een onverkoopbaar huis zit dat onder water staat waar de ouderen nota bene in wonen. Dit huis hebben zij met vaak 40 of 50 jaar hard werken en zuinig leven kunnen kopen. De minister van 'Sociale Zaken' Asscher (PvdA) vindt verder dat ouderen de langdurige zorg zelf moeten gaan betalen uit de overwaarde van dit zuurverdiende huis, hen wordt verweten de schuld te zijn van de hoge zorgkosten. Hiermee worden oud en jong tegen elkaar opgezet. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft berekend dat de hoge kosten door ouderdom niet meer is dan 20%, en de andere 80% komt door marktwerking in de zorg, inefficiëntie en fraude. Ook is de minister van plan om belasting te gaan heffen op AOW/Pensioen om de ouderen nog meer uit te kleden. Omdat veel van deze maatregelen door het Rijk bij de gemeente gedumpt worden EN ook omdat nog eens tienduizenden 50+ werklozen niet worden geholpen als zij werkloos worden, is het hard nodig dat er een speciale Ouderenwethouder komt om hun belangen te behartigen. Verder is het "kiezen" van de burgemeester door een select groepje bobo's in een achterkamertje ons een doorn in het oog. De bewoners van Utrecht hebben bewezen, door middel van een ludieke verkiezing in de media, prima in staat te zijn zelf te kiezen wie hun Utrechtse burgervader zou moeten zijn. Wij vinden dat hun stem gehoord moet worden. 30. Leidse Rijn, Vleuten De Meern en Haarzuilens In stadsdeel Leidse Rijn, De Meern en Vleuten wonen al meer dan mensen en dat moeten er op termijn worden. Maar er is nog veel te wensen over voor de bewoners die al heel lang op allerlei voorzieningen wachten. Bijvoorbeeld: Meer vitaliteit in Leidse Rijn, dat wil zeggen meer horeca, meer sport, meer amusement, meer leefbaarheid. Kortom meer gezelligheid en faciliteiten. Dit alles in overleg met de wijkraad en bewoners. Leidse Rijn moet uit het isolement gehaald worden door beter aan te tonen dat de afstand tot het centrum minder ver is dan men denkt. Nog betere

14 verbindingen door middel van een fietsbrug naar Oog in Al en een toeristisch veerpontje over het Amsterdam Rijnkanaal moeten er komen. Studenten moeten worden gestimuleerd om in Leidse Rijn te gaan wonen door onder andere in het weekend een nachtbus in te zetten naar het centrum. Ook moet er een bruisender uitgaansleven in Leidse Rijn zelf komen. OPU wil betere voorlichting aan ouderen geven voor wat betreft de OV-chipkaart in bijvoorbeeld bibliotheken. Sportscholen moeten worden gestimuleerd om meer programma's aan te bieden voor 50-plussers. En gezien de vele inbraken: ook in Leidse Rijn willen wij meer maatregelen om de veiligheid te garanderen.

15 Tot slot: Voor meer informatie, zie de website: Ook kunt u mailen naar: De eerste drie kandidaten voor OPU kunt u bereiken via: 1: Okke Snieders: 2: Cissy Koolstra: 3: Jan Verkaik:

16 STEM OP DE STADSPARTIJ VOOR OUDEREN EN WIJ LATEN U ZIEN HOE HET IS ALS ER WEL NAAR U GELUISTERD WORDT!

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam.

De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Dat doen we door middel van een campagne onder de naam Voor een sociaal Amsterdam. Jaarplan SP Amsterdam april 2013 april 2014 Voor een sociaal Amsterdam Volgens de SP kan en moet Amsterdam socialer. Het kabinet Rutte II treft de samenleving hard door het mogelijk te maken dat sociale

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018

WERK AAN DE WINKEL VERKIEzINgspRogRAmmA sp zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Verkiezingsprogramma SP Zwolle 2014-2018 WERK AAN DE WINKEL Het zijn moeilijke tijden voor Nederland. Economische crisis, teruglopende inkomsten en almaar stijgende prijzen. We hebben

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

spreektekst: spreektekst:

spreektekst: spreektekst: spreektekst: Wij weten het allemaal: de armoede in Nederland neemt toe. Dat blijkt telkens weer uit cijfers en publicaties van het CPB, Nibud en andere instanties. We weten het, maar hebben er zelf meestal

Nadere informatie

Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015

Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015 Ondersteboven Armoede in Rotterdam Hoe denken Rotterdammers over armoede? Ds. Dick Couvée, 26 juni 2015 De andere kant van Rotterdam Het gemiddeld huishoudinkomen is in Rotterdam ongeveer 10% lager dan

Nadere informatie

Lijst. Een goed bestuur begint bij u!

Lijst. Een goed bestuur begint bij u! Lijst 2 Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een goed bestuur begint bij u! Behouden en verbeteren van wat we hebben is uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van VV2000/Leefbaar

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De agent in Utrecht aan het woord. Onderzoek van de SP onder politieagenten

De agent in Utrecht aan het woord. Onderzoek van de SP onder politieagenten De agent in Utrecht aan het woord Onderzoek van de SP onder politieagenten Het onderzoek In november 2009 verscheen De agent aan het woord, het verslag van een onderzoek van de SP (www.sp.nl) naar de ervaringen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is.

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. VVD De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld!

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Wat is het beeld op dit moment? HARDE REALITEIT Economisch gaat het

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Doe mee met de ChristenUnie

Doe mee met de ChristenUnie Doe mee met de ChristenUnie Politiek - niemand kan er omheen. De besluiten van de Tweede Kamer en de Gemeenteraad raken ons allemaal. Blijf niet aan de kant staan. Kies voor de ChristenUnie en word lid.

Nadere informatie

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft.

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft. 0 2 SEP 2016 VPS, t.a.v. team West Dr.Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 0880183800, E: west@vps-nl.com Doc./bijlage ^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat 85 2613 RR Delft Dtum: 29-08-2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie