STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!"

Transcriptie

1 STEM OP DE OUDEREN PARTIJ UTRECHT (OPU) JUIST NU!

2 Speerpunten van de Ouderen Partij Utrecht (OPU): De politieke en maatschappelijke barometers na Rutte 1 en een deel van Rutte 2 laten zien dat het vertrouwen van de bevolking in de politiek tot grote diepten is gedaald. De PvdA en VVD hebben hun verkiezingsbeloften op alle fronten geschonden en de zorgen en wensen van de burgers van Nederland genegeerd. Aan visie ontbreekt het geheel. Ook zijn ze vergeten dat zij het volk moeten vertegenwoordigen, de mensen die hen betalen om goed voor ze te zorgen. Wij hebben wel een visie voor de stad Utrecht. Wij willen een stad waar mensen belangrijker zijn dan megalomane projecten en cijfertjes, een stad waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen (op 19 maart) in 2014 de belangrijkste verkiezingen in Nederland. Het rijk gooit steeds meer taken over de schutting van de gemeenten zonder er extra geld bij te doen. En dat terwijl de Europese Unie meer en meer regels oplegt waardoor het voor gemeenten moeilijker wordt om nog enigszins nationaal of lokaal beleid te vormen. OPU heeft niet de pretentie alle problemen op te lossen, maar heeft hart voor de stad en gaat er alles aan doen op lokaal niveau WEL te luisteren naar mensen en hun zorgen. De 'nieuwe coalitie' van PvdA en VVD laat ook zien dat het niet begaan is met de zwakkere groepen in de samenleving zoals ouderen, langdurig zieken, gehandicapten en de vele werkloze jongeren enz. Het kabinet heeft wel 800 miljoen om de hoogste inkomens een belastingvoordeeltje toe te schuiven maar intussen worden zorginstellingen voor ouderen op grote schaal gesloten en sociale werkplaatsen opgeheven, de ouderen moeten opeens huizen zien te vinden, die er niet zijn en de mensen uit de sociale werkplaatsen moeten maar werk zoeken in reguliere bedrijven, banen die er ook niet zijn. Daarom voelen wij ons genoodzaakt een nieuwe stadspartij op te richten die geenszins een "one issue" partij pretendeert te zijn omdat het welzijn van alle burgers en van de stad Utrecht ons aan het hart gaat. Wij gaan luisteren naar de zorgen van deze groepen mensen in Utrecht en willen hun stem zijn in de Gemeenteraad van Utrecht. Wij hebben nieuwe ideeën om de vele problemen te tackelen die nu al spelen en er in de komende jaren nog bijkomen.

3 U mag kiezen en dat is een groot goed en wij hopen de sceptici over de streep te trekken omdat de gemeenteraadsverkiezingen ertoe doen en steeds belangrijker worden. Dus laat uw stem horen en gooi hem niet weg. Hieronder geven wij een aantal speerpunten van de OPU. U kunt hieraan nieuwe toevoegen en commentaar geven op de ideeën die wij in Utrecht willen inbrengen, dit om de stad te laten zien dat u er wel degelijk toe doet en uw stem belangrijk is om veranderingen te bewerkstelligen. Wij zijn er voor u en niet alleen voor de werkenden, hoogste inkomens en bedrijven zoals de PvdA, VVD en D66. Laat ons uw ideeën horen en via de website

4 1. Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers Ouderen worden meer gekort (20 tot 25%) dan de rest van de bevolking, onder het mom van: ouderen zijn rijk. Terwijl de ouderen die het wat beter hebben hun geld in een onverkoopbaar huis hebben zitten, dat vaak onder water staat, en gewoon zuinig moeten zijn omdat ze veel extra kosten hebben. Wij vinden dat ze niet geïsoleerd moeten raken. Veel ouderen vinden de nieuwe OV-chipkaart ingewikkeld, de meesten reizen buiten de spits en zitten dan niet in volle bussen/trams/treinen. OPU wil gratis openbaar vervoer voor alle 65-plussers op vertoon van het legitimatiebewijs. 2. Gemeentebelastingen voor ouderen met een minimuminkomen bevriezen Het heeft geen zin om ouderen met een minimum te plukken, ze worden al bijna overal extra gepakt. En het is zinloos om langs een lange bureaucratische weg te moeten met als resultaat dat de rest van de belastingbetalers het moet ophoesten via subsidies enz. 3. Meer blauw op straat Gezien het toenemende aantal klachten over veiligheid, diefstallen, overlast drugshandel en ergernis in het verkeer, vinden wij dat er aanpassingen in het veiligheidsbeleid en de inzet van politie dienen te komen. Er moeten campagnes komen om de overlastgevers en hun ouders aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast vinden wij dat er meer geld beschikbaar moet komen voor politie en opsporing. Alle wijkagenten gaan ook werkelijk 24/7 op straat, vooral in kwetsbare wijken en wijken met veel ouderen. Briefing dient te geschieden via moderne communicatiemiddelen (tablets) aan administratieve teams binnen het bureau. Er wordt hierdoor veel kleine criminaliteit voorkomen en de wijkagenten kunnen snel versterking vragen als er calamiteiten zijn. Lik-op-stuk beleid: pak veelplegers direct op en hou ze langer vast. De schade die veroorzaakt wordt moet direct verhaald worden op de dader en/of zijn/haar ouders. Meer camera's in probleemgebieden voor snelle opsporing. Extra beloning politie: als de politie zijn werk goed uitvoert, vinden wij dat daar extra beloning tegenover mag staan. Dit is eenvoudig te meten. Beter toezicht en harder optreden is essentieel teneinde de heersende moraal in de Gemeente te verbeteren. 4. De ouderenzorg, zorg voor gehandicapten, AWBZ de langdurige zorg enz "Vroeger" werkte de directe zorg van kleine wijkteams van wijkverpleegsters uitstekend. Zij kwamen regelmatig en de oudere/gehandicapte wist waar hij/zij aan toe was met

5 telkens hetzelfde gezicht. Nu het rijk ook deze groepen "over de schutting van de gemeente" heen kiepert zal er een directe lijn moeten komen (via GGD en GGZ?) met grote besparingen op dure zorgbureaus en managers. Er zullen ongeveer 150 wijkzusters nodig zijn (de kosten hiervan, ongeveer 3 miljoen worden makkelijk bespaard door het ontslaan van de veel te dure en vaak frauderende managers van zorgbureaus. En laat de ouderen zelf inspraak hebben, zij zijn de deskundigen met betrekking tot hun zorgen en wensen. 5. De gemeente moet driekwart bezuinigen op peperdure adviesbureaus De ambtenaren zelf onderzoek laten doen en beslissingen laten nemen, dat scheelt tientallen miljoenen op de begroting. De gemeente huurt met het grootste gemak peperdure advies bureaus (125 tot 150 miljoen) in die hoge gages vragen en vaak nauwelijks iets bijdragen, veel rapporten verdwijnen in bureaulades. Ook nu weer wordt voor tonnen adviesbureaus ingehuurd om jeugdzorgproblemen te tackelen. Terwijl er een leger aan ambtenaren uitstekend is ingewijd in de meeste projecten op elk gebied en zij hebben vaak jaren ervaring en expertise. Zo voorkom je ook ontslagen onder gemeente ambtenaren, die na ontslag gewoon weer op de rekening van de gemeente terecht zouden komen via het UWV. 6. Zorginstellingen voor ouderen met indicatie 1 tot 3 moeten open worden gehouden Nu moeten veel zorginstellingen door het rijk worden gesloten en ouderen moeten "weer" thuis gaan wonen, in huizen die er niet zijn! Ze zouden meer afhankelijk moeten worden van "mantelzorgers" die er heel vaak ook niet zijn. In het kader van de bejubelde participatiemaatschappij. Deze ouderen zijn bang, onzeker en verdrietig en willen niet 'verkassen'! Wij opteren voor deze groep, dat de leegstaande zorginstellingen overgaan in Stichtingen die beheerd worden door bijvoorbeeld familie (er zijn veel capabele mensen werkloos), zonder duurbetaalde besturen en managers, zo kunnen ook de vele zorgmedewerkers, die nu ontslagen zijn of worden, direct ingehuurd worden en gebouwen staan niet leeg en verpauperen niet. We moeten van deze regering allemaal aan het (fulltime) werk en kinderen van vooral de ouderen hebben daardoor geen tijd/energie om iedere dag voor ouders te zorgen als zij ook nog een gezin hebben en daarbij vaak ver weg wonen. In Stichtingen houden zij toch een 'vinger aan de pols' en ze kunnen in het weekend zelf inspringen en leuke uitjes organiseren voor de ouderen samen met de kleinkinderen voor minder geld.

6 7. Er is nog steeds te weinig woonruimte voor studenten De gemeente zorgt nog steeds erg slecht voor zijn studenten. Al jaren is er te weinig woonruimte gebouwd en door bezuinigingen is de nood nog hoger. Door meer kantoorruimte om te bouwen voor studenten hoeft er geen extra grond gekocht/gehuurd worden en bijvoorbeeld Rijnsweerd is op loop/fiets afstand van De Uithof. Ook trekt dit nieuwe kleine bedrijfjes aan, denk aan drukkerijtjes, eethuisjes, tweedehands meubel/kledingwinkels, uitzendbureaus voor studenten en stagebureaus voor bedrijven met medewerking van het UWV, supermarkten enz. Op deze manier wordt leegstand tegengegaan en de studenten kunnen (tegen gereduceerde huurprijzen) zelf meewerken aan afwerking en inrichting van de ruimtes, wat ook kostenbesparend werkt. En de MKB zal blij zijn met de mogelijkheden om kleine (klus) bedrijfjes uit nodigen zich in het gebied te vestigen. 8. Banenplan voor 45+ en jongeren en een "Taskforce" (groene) bedrijvigheid voor de stad "Werk en Inkomen"(UWV) heeft jarenlang vele miljoenen uitgegeven aan "reintegratieprojecten", die al bewezen hebben nauwelijks banen op te leveren. Ook hun website is onbruikbaar. Wij stellen voor dit geld nu te gaan besteden om maandelijks "speed-date" banenmarkten te organiseren voor zowel werkloze 45+ als werkloze, afgestudeerde jongeren. "W&I" moet, in intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en opleidingen, de mensen samenbrengen en contracten afsluiten voor stage en opleiding (omscholing) naar werk voor beide groepen, vooral in beroepen waar nu vraag naar is. Initiatieven, die het bedrijfsleven al heeft ondernomen, bleken heel succesvol te zijn. Een win-win project, waarvoor de expertise bij "W&I" al aanwezig is en per direct geïmplementeerd kan worden. OPU vindt ook dat er door de gemeente te weinig wordt gedaan om bedrijven naar Utrecht te lokken. Er wordt niet genoeg gebruik gemaakt van de ideale centrale ligging en de vele leegstaande kantoor/bedrijfsruimtes. Vooral de zogenaamde "groene" bedrijven kunnen een goede aanvulling zijn (zie onder: bijv. elektrische busjes en fietsverhuur bij transferia). Van bijvoorbeeld "Papendorp" willen we de Utrechtse variant maken van Silicon Valley door vernieuwende bedrijven binnen te halen en lege kantoor/bedrijfsruimte met korting te verhuren en verkopen. Ook op industrieterrein Lageweide en kantorenpark Rijnsweerd staan vele gebouwen leeg. Onder de grote groep ambtenaren zijn genoeg capabele mensen die een "Taskforce" kunnen vormen en (vooral groene) bedrijven uit binnen -en buitenland kunnen verleiden naar Utrecht te komen. Ook de nieuwe VVD

7 burgemeester Jan van Zanen zal hen graag uitnodigen om bedrijvigheid, banen en inkomsten voor de stad te genereren. 9. Stop de prestigeprojecten en zorg beter voor de bewoners van de stad OPU accepteert niet dat er voor megalomane projecten altijd miljoenen kunnen worden gevonden ( 125 tot 150 miljoen), terwijl er gezinnen op of onder de armoedegrens moeten leven. Het Stationsgebied is duurder uitgevallen, maar is bijna voltooid. En tot onze verbazing wordt er altijd veel geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld "Vrede van Utrecht". En dan het peperdure nieuwe Stadskantoor bij het Jaarbeursplein. Raming van de kosten van het nieuwe Stadskantoor: 214 miljoen euro en dat zal niet het einde zijn. Ook het nieuwe "ARTPLEX", complex van bioscopen, van de gemeente is waanzin in tijden van bezuinigingen, de fa Wolff komt al met een megabioscoop en wij zijn ervoor dat arthouse-films in de mooie, kleinere (niet gesubsidieerde) complexen blijven, net als het hoog gewaardeerde Filmfestival. En voor tekort aan ruimte zijn er gebouwen zoals Tivoli die vrij komen. De miljoenen kunnen beter besteed worden dan aan duurbetaalde directeuren voor een miljoenenbouwwerk dat totaal overbodig is en elk jaar nog eens 2,5 miljoen kost. 10. De "PLUSBUS" voor ouderen invoeren Een "PLUSBUS" kan gerund worden door vrijwilligers (ook studenten en afgestudeerde werkloze jongeren) die met ouderen boodschappen gaan doen in de eigen buurtwinkels en zo zorgen dat eenzame ouderen niet geïsoleerd raken. Dit is een bewezen "winwin" onderneming. Deze voorziening bestaat al in verschillende steden en ouderen zijn hier erg blij mee, vooral ook omdat er vaak steeds meer voorzieningen in hun directe omgeving zijn wegbezuinigd, denk aan brievenbussen en pinautomaten. 11. Geen huisuitzettingen voor beschaafde mensen in een beschaafde stad als Utrecht Het is een ongewenste en zelfs mensonterende situatie, als mensen die door werkloosheid/uitkering de (veel te hoog geworden) huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en daardoor op campings moeten bivakkeren en ouders en kinderen vaak gescheiden worden door de kinderen in pleeggezinnen te plaatsen. De leegstand van deze huizen is onacceptabel en de gemeente moet er alles aan doen om voor deze groep te zorgen en te voorkomen dat het zover komt.

8 12. Utrechters betrekken bij ingrijpende beslissingen in de stad via stadraadpleging/referendum Luister naar de mensen in de stad, Rutte 2 heeft dit nooit gedaan en de burgerij verliest alle vertrouwen in politici. De burgers van onze stad zijn niet dom en weten wat er leeft in de stad. Betrek hen bij grote beslissingen, zodoende win je aan vertrouwen en tevredenheid van de burgers. 13. Geen huurverhogingen meer voor de sociale woningbouw De VVD/PvdA coalitie vindt het geen probleem om burgers die in sociale woningen wonen met gigantische huurverhogingen om de oren te slaan. De laagst betaalden kunnen nauwelijks alle vaste lasten betalen en hebben aan het eind van de maand vaak geen geld meer om eten voor het gezin te kopen. Terwijl de woningcorporaties flinke salarissen betalen aan directeuren, besturen en managers en casino spelen door te beleggen met huurdersgeld, steken ze dit geld dus niet in onderhoud van bestaande huizen en nieuwbouw. Terwijl er nog steeds woningnood is. 14. Ook jeugdzorg wordt door deze regering van de provincie naar de steden overgeheveld, maar zonder plan, regels en budget. En banen staan op de tocht Jeugdzorg is bestemd voor kwetsbare kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun zorgen en problemen. De regering wil dat gemeenten deze zorg ook gaan overnemen, de bureaus moeten worden opgeheven, waardoor landelijk banen dreigen te verdwijnen. Jeugdzorg heeft zo zijn problemen gekend in de afgelopen jaren, maar voorziet in een grote behoefte. Vooral in deze tijden van bezuinigingen komen families vaak in de problemen op elk gebied en de kinderen vallen vaak tussen de wal en het schip, terwijl zij niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of weten waar ze heen moeten met hun problemen. Als er begin 2014 niet een gedegen plan komt van deze coalitie met een budget, voorziet OPU een groot probleem voor de kinderen alswel de medewerkers van de jeugdzorgbureaus. Veel gemeenten huren nu al de peperdure adviesbureaus in om de decentralisatie te ontwerpen, dat moeten we in Utrecht zien te voorkomen omdat er genoeg mensen "op de werkvloer" de deskundigheid in huis hebben om de overgang te plannen. 15. Kinderen stimuleren te gaan sporten, door bijvoorbeeld gymlokalen te gebruiken voor gratis proeflessen in de avonduren Veel kinderen komen weinig buiten en sporten niet. Dat dat ongezond is weet iedereen. De gemeente kan sport stimuleren door de lege gymlokalen open te stellen voor

9 proeflessen van verschillende zaalsporten door sportverenigingen. 16. Depot openen voor opslag en uitgave van gebruikte loopmiddelen De zorgverzekeringen worden steeds meer uitgekleed en voor veel mensen is het, naast de vele kortingen op toeslagen en verhogingen van vaste lasten, niet meer op te brengen om loopmiddelen, scootmobielen, fietsen, meubels enz. te vervangen. En er zijn ook veel mensen die goederen kwijt willen die nog goed te gebruiken zijn. In beheer van de gemeente en gerund door vrijwilligers moeten mensen met een minimum in dit depot de nodige spullen kunnen halen, die ze niet kunnen veroorloven. Uiteraard na check en met een bewijs verstrekt door schuldhulpverlening, voedselbank enz. Voor deze artikelen hoeft de Bijzondere Bijstand dus niet te worden aangesproken = bezuiniging! 17. Ouderendagopvang in lege scholen en buurthuizen Dagopvang voor ouderen is goed mogelijk in leegstaande scholen enz. Met de hulp van de vele werklozen van alle culturen en gezonde 65-plussers die graag een steentje bijdragen, kan er dagbesteding (en maaltijden) verzorgd worden. En onder supervisie kunnen ook de vele werkloze jongeren hieraan meewerken, zodat deze niet vervallen tot slecht gedrag. En zo wordt er ook gezorgd voor verbinding en is de ouderenopvang een spilfunctie in de wijken. Ook hiervan kunnen de kosten beperkt blijven als er gebruik wordt gemaakt van de vele mensen die best een dagdeel willen besteden aan de opvang en zo zelf een steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit tot tevredenheid van beide groepen. 18. "Verleid" uitkeringsgerechtigden, werklozen en jongeren (studenten) zich als vrijwilliger te gaan inzetten voor ouderen en gehandicapten Ook in Utrecht wonen veel uitkeringsgerechtigden, werkloze jongeren en anderen die zich best in willen zetten om mensen een handje te helpen (zie boven bijv. op de "Plusbus"). Stade zou actief mensen moeten overhalen om zich te melden als vrijwilliger. Het is altijd een 'win-win' situatie: de vrijwilliger heeft een nuttige tijdsbesteding (al is het maar voor 1 dagdeel per week) en de hulpvragenden zijn blij met de hulp, die vaak hard nodig is. 19. Een autoluwe binnenstad is belangrijk, maar het bannen van een handvol oldtimers levert slechts 1,1 promille minder aan uitstoot op, dus moet van de baan Groen Links in Utrecht verspilde aan gemeenschapsgeld om onderzoek te doen

10 (wat niets opleverde) naar een probleem dat nauwelijks een probleem is als je de maatregelen neemt die verderop door ons voorgesteld worden. Breng de verschillende transferia op orde en zorg voor kleine elektrische bussen die mensen van buiten, vooral in het weekend, snel en schoon naar de binnenstad vervoeren tegen sterk gereduceerd tarief van bijvoorbeeld 1 euro. Zo zorg je voor een veel groter effect in vermindering van CO2 uitstoot dan die paar oldtimers te verbieden, die nauwelijks effect sorteren. Ook huurfietsen bij transferia en aan de randen van de stad kunnen bijdragen aan het tegengaan van milieuvervuiling. Zo trek je ook kleine bedrijven naar de rand van de stad. De gemeente zelf moet voor meer en veilige, gratis fietsenstallingen zorgen. Wij willen zorgen voor een veiliger vervoer en de fietsstad blijven die we promoten. Ook moeten de hordes, ernstig vervuilende, opgevoerde scooters door de politie aangepakt worden. 20. Onderwijs kan en moet beter Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn klassen sluipenderwijs steeds groter geworden, hebben duizenden leraren hun baan verloren en ontbreekt het scholen aan geld om te investeren in onderhoud van de gebouwen. Met alle gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en het binnenmilieu. Ook het bijna geheel opheffen van het speciaal onderwijs zorgt alleen maar voor nog grotere klassen, een onhygiënisch klimaat binnen de scholen, overwerkte leraren, leerlingen die niet goed begeleid worden naar volwassenheid en zwakke leerlingen die niet genoeg kansen krijgen. Met het bezuinigen op het wijkbudget kunnen wij scholen op weg helpen. Ook kan de gemeente helpen met een veilige infrastructuur rond de scholen. 21. Armoedebestrijding en culturele integratie in de wijken Wij stellen voor het wijkbudget (nu een half miljoen per wijk) te halveren en alleen te gebruiken voor recreatie als er een gedegen plan komt van het wijkbureau met goede financiële onderbouwing en de andere helft te gebruiken voor broodnodige armoedebestrijding in de wijk, door bijvoorbeeld voedselbanken en ouderen te ondersteunen. Vooral ouderen kloppen niet snel bij de gemeente aan. Wijkverpleging kan ernstige gevallen signaleren en zaken doorgeven aan de instanties. Wij willen dit binnen 3 maanden geregeld zien. Een buurtfeest heeft bewezen beter te zijn voor de integratie dan alle van boven opgelegde feestjes. In elke wijk, roulerend, kan samen met de bewoners, eenmaal per maand een rommelmarkt, hapjesmarkt, muziek enz. worden georganiseerd. Net als de populaire Culturele Zondagen trekt dit mensen van alle culturen en dat is goed voor de samenhang in de wijk. Hiervoor kan in de winter een kerk/moskee of ander groot

11 gebouw gebruikt worden en in de zomer kan het in een park of op onbebouwd terrein. Ook door een deel van de wijk in het weekend af te zetten, kan deze activiteit gerealiseerd worden. Betrek daarbij ook weer bedrijven en organisaties die personeel zoeken of vrijwilligers voor de vele "participatie" projecten. Nederlandse taallessen aanbieden in kleine groepjes is ook nog steeds nodig en er zijn veel leraren die na hun pensioen graag een steentje willen bijdragen, net als afgestudeerde studenten Nederlands. De gemeente (ambtenaren) kan de organisatie voor zijn rekening nemen. Creatief denken is hier het toverwoord. 22. Stimuleren van een "groene stad" door met gemeentekorting/ -subsidie zonnepanelen te kopen' Zonnepanelen op de vele platte daken kunnen gebruikt worden om zelf energie op te wekken voor huizen en bedrijven. Dit kan bekostigd worden door restenergie terug te laten vloeien in de gemeentekas. De gemeentegebouwen kunnen hierin voorgaan. De gemeente doet veel te weinig om groene energie te bevorderen terwijl de kosten hiervoor 0,0 kunnen zijn als de gemeente zich terug laat betalen door de restenergie. 23. Openbare, braakliggende terreinen gebruiken voor publieke moestuinen Op veel terreinen kan nu niet worden gebouwd vanwege de crisis. tijdelijk gebruik als moestuin is nuttig voor veel mensen in onze wijken, vooral voor de laagst betaalden. Ook bevordert het de samenhang in een wijk. Dit kan zelfs in samenwerking met omliggende scholen, die vaak een stukje grond zoeken als schooltuin. Het surplus zou aan de Voedselbanken geschonken kunnen worden. Hiervoor zou een klein deel van het wijkbudget gebruikt kunnen worden 24. Financiën doorlichten De begroting bedraagt voor de gemeente Utrecht ongeveer E 1,25 1,35 miljard per jaar. Met de tientallen miljoenen die wij besparen o.a. bij punt 5 en 9, kan OPU haar doelstellingen realiseren. Daarbij moet gedacht worden aan extra investeringen in de veiligheid (politie, cameratoezicht), faciliteiten voor ouderen, zorg, betaalbaar wonen, integratie, sport en een taskforce werkgelegenheid enz. Ook de gemeentelijke belastingen kunnen op termijn omlaag als er zoveel bespaard wordt. 25. Wijk-informatiecentra waar inwoners terecht kunnen met vragen i.v.m. de vele taken/veranderingen die door het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten Gemeenten moeten beter voorbereid zijn op het uitvoeren van taken die door de

12 Rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en de AWBZbegeleiding, gehandicapten en -ouderenzorg. Deze regering komt pas eind 2014 met een plan hiervoor, maar gemeenten moeten maar vast beginnen met uitvoeren zonder extra geld. Mensen die hiermee nu al te maken krijgen, worden hier onzeker en angstig van. Wij gaan ervoor zorgen dat in elke wijk informatiepunten worden ingericht (in bijvoorbeeld wijkbureau's) waar zij met hun vragen en zorgen terecht kunnen. 26. Toezicht toezicht toezicht Toezicht op elk gebied levert miljoenen op. De laatste jaren is het op veel gebieden fout gegaan omdat toezicht geheel of gedeeltelijk ontbrak. Denk aan banken, voedsel, woningcorporaties, ziekenhuizen, jeugdzorg, thuiszorg, oudereninstellingen, chemische industrie, scholen enz. enz. Nu de gemeenten meer taken moeten overnemen van het Rijk en de Provincie zal er extra ingezet moeten worden op een "Team Toezicht", die de ambtenaren met de expertise op hun gebied opdracht geven intensieve controles uit te voeren op alles waarvoor de gemeente (financieel en moreel) verantwoordelijk is en gaat worden. Dit geldt ook en vooral de ingehuurde bedrijven en instellingen. Dit voorkomt veel ellende voor kwetsbare mensen en bespaart miljoenen. 27. Geen verbreding A 27 Onderzoeken hebben uitgewezen dat de verbreding van de A27 niet nodig is. Er zijn nauwelijks verkeersproblemen meer gesignaleerd. Minister Schulz heeft de plannen toch doorgedrukt. Wij gaan al het mogelijke doen om dit besluit terug te laten draaien. En aangezien mevrouw Schulz nog geen vergunningen heeft geregeld (bijv. een MER, milieu effect rapportage enz.) denken wij dat dit ook gaat lukken. 28. Fietsstraat Prins Hendriklaan en de "80 miljoen euro plannen" van Groen Links voor fietsroutes Er was eens een Groen Links wethouder in de 90er jaren die een fietsstraat creëerde in de Reigerstraat. Het werd een levensgevaarlijk misbaksel en na er euro aan belastinggeld in gestoken te hebben werd de fietsstraat weer opgeheven. Nu is er een nieuwe Groen Links wethouder die het nog eens dik (want euro) aan het overdoen is op de Prins Hendriklaan. De rijweg wordt een hele meter smaller en fietsers worden daardoor weer door de auto s opgejaagd, waardoor er weer ongelukken gaan gebeuren. Terwijl dit nu juist met fietsers per dag de drukste maar veiligste doorgaande fietsroute is. Ook het 80 MILJOEN kostende fietsroute-plan voor de rest van de stad is veel te duur. Wordt er gouden asfalt op gestrooid? Wij gaan de plannen grondig doorlichten.

13 29. Ons bestuursvoorstel: een Wethouder Ouderenzaken en een gekozen burgemeester Van de inwoners van Utrecht is 25% ouder dan 50 jaar. Het lijkt ons belangrijk en logisch om een aparte wethouder voor ouderenzaken te introduceren om de belangen van de ouderen beter te kunnen behartigen. Ouderen boven 65 worden door dit kabinet gebruikt als melkkoe. Ook de tienduizenden ouderen in Utrecht zijn tussen 2008 en %/25% in inkomen achteruit gegaan en in 2014 komt daar minstens 1,5 % bij. Er wordt beweerd dat ouderen rijk zijn en dat een groot deel meer dan euro aan bezit heeft. Daarbij wordt dan even vergeten dat dit zogenaamde "vermogen" meestal in een onverkoopbaar huis zit dat onder water staat waar de ouderen nota bene in wonen. Dit huis hebben zij met vaak 40 of 50 jaar hard werken en zuinig leven kunnen kopen. De minister van 'Sociale Zaken' Asscher (PvdA) vindt verder dat ouderen de langdurige zorg zelf moeten gaan betalen uit de overwaarde van dit zuurverdiende huis, hen wordt verweten de schuld te zijn van de hoge zorgkosten. Hiermee worden oud en jong tegen elkaar opgezet. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft berekend dat de hoge kosten door ouderdom niet meer is dan 20%, en de andere 80% komt door marktwerking in de zorg, inefficiëntie en fraude. Ook is de minister van plan om belasting te gaan heffen op AOW/Pensioen om de ouderen nog meer uit te kleden. Omdat veel van deze maatregelen door het Rijk bij de gemeente gedumpt worden EN ook omdat nog eens tienduizenden 50+ werklozen niet worden geholpen als zij werkloos worden, is het hard nodig dat er een speciale Ouderenwethouder komt om hun belangen te behartigen. Verder is het "kiezen" van de burgemeester door een select groepje bobo's in een achterkamertje ons een doorn in het oog. De bewoners van Utrecht hebben bewezen, door middel van een ludieke verkiezing in de media, prima in staat te zijn zelf te kiezen wie hun Utrechtse burgervader zou moeten zijn. Wij vinden dat hun stem gehoord moet worden. 30. Leidse Rijn, Vleuten De Meern en Haarzuilens In stadsdeel Leidse Rijn, De Meern en Vleuten wonen al meer dan mensen en dat moeten er op termijn worden. Maar er is nog veel te wensen over voor de bewoners die al heel lang op allerlei voorzieningen wachten. Bijvoorbeeld: Meer vitaliteit in Leidse Rijn, dat wil zeggen meer horeca, meer sport, meer amusement, meer leefbaarheid. Kortom meer gezelligheid en faciliteiten. Dit alles in overleg met de wijkraad en bewoners. Leidse Rijn moet uit het isolement gehaald worden door beter aan te tonen dat de afstand tot het centrum minder ver is dan men denkt. Nog betere

14 verbindingen door middel van een fietsbrug naar Oog in Al en een toeristisch veerpontje over het Amsterdam Rijnkanaal moeten er komen. Studenten moeten worden gestimuleerd om in Leidse Rijn te gaan wonen door onder andere in het weekend een nachtbus in te zetten naar het centrum. Ook moet er een bruisender uitgaansleven in Leidse Rijn zelf komen. OPU wil betere voorlichting aan ouderen geven voor wat betreft de OV-chipkaart in bijvoorbeeld bibliotheken. Sportscholen moeten worden gestimuleerd om meer programma's aan te bieden voor 50-plussers. En gezien de vele inbraken: ook in Leidse Rijn willen wij meer maatregelen om de veiligheid te garanderen.

15 Tot slot: Voor meer informatie, zie de website: Ook kunt u mailen naar: De eerste drie kandidaten voor OPU kunt u bereiken via: 1: Okke Snieders: 2: Cissy Koolstra: 3: Jan Verkaik:

16 STEM OP DE STADSPARTIJ VOOR OUDEREN EN WIJ LATEN U ZIEN HOE HET IS ALS ER WEL NAAR U GELUISTERD WORDT!

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie