Het verhaal van Elke Plek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verhaal van Elke Plek"

Transcriptie

1 Het verhaal van Elke Plek Méér marge voor de recreatiesector Datum: December 2014 Plaats: Amsterdam Auteurs: Jan ten Hoor, Jeroen Wilhelm Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 1 van 14

2 Voorwoord Dit verhaal is geschreven door Jeroen Wilhelm en Jan ten Hoor, oprichters en aandeelhouders van Recreatie Nederland B.V (in vervolg RN), initiatiefnemer van Elke Plek. Deze onderneming is voortgekomen uit initiatieven die brancheorganisatie RECRON heeft ontplooid met betrekking tot zakelijk, commerciële activiteiten voor haar leden. RECRON staat voor Recreatie Ondernemers Nederland en is een Vereniging die ruim 40 jaren geleden is opgericht om de collectieve belangenbehartiging van de sector inhoud te geven. RECRON vertegenwoordigd ruim 85% van de omzet die in de sector wordt gerealiseerd en het aantal bedrijven dat medio 2014 lid is van RECRON bedraagt ca Deze zijn weer verdeeld over 6 bedrijfsgroepen, kampeer/bungalows, groepsaccommodaties, dagrecreatiebedrijven, zwembaden, sauna & wellness en buitensportbedrijven. De samenwerking tussen RN en RECRON vormt de basis van RN/Elke Plek en is essentieel bij de uitvoering ervan. RN kan en wil alleen succesvol zijn, als dat ook geldt voor de aangesloten ondernemers. Jan ten Hoor & Jeroen Wilhelm Amsterdam, december 2014 Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 2 van 14

3 Aanleiding en historie In de afgelopen 15 jaar zijn door de opkomst van internet veel sectoren drastisch veranderd. Veel van de macht is verschoven naar de consument, distributiekanalen zijn veranderd en business modellen zijn volledig vernieuwd. Voor de travel- en leisuremarkt is dit ook nadrukkelijk het geval geweest. Met name op het gebied van distributie via internet. Heft in eigen handen De wens om grip te krijgen en te houden op de markt en om het imago van de recreatiesector te versterken, is de laatste jaren binnen de recreatiesector toegenomen. Daartoe is ook alle reden: de druk op omzet en marges neemt toe door tal van factoren. Diverse publicaties en onderzoeken tonen dit aan. De kosten stijgen proportioneel, zeker waar het gaat om gemeentelijke lasten en regeldruk. Ook het aanbod van verblijf- en dagrecreatiebedrijven is groot in relatie tot de vraag. Daarnaast onderkende RECRON de opkomst van internet als nieuw distributiekanaal waarbij de situatie zou kunnen ontstaan dat de grip op de markt volledig uit handen zou kunnen worden gegeven zoals in de hotelsector het geval was. Om dit te voorkomen besloot RECRON om het heft in eigen handen te nemen en een eigen portaal voor de recreatiebranche op te richten. In sectoren zoals de makelaardij was duidelijke voorbeeldcase van een branchevereniging (NVM) die middels een eigen vehikel is staat was gebleken de markt voor haar leden te houden. RECRON besloot dit ook te willen realiseren voor haar leden. De uitgangspunten daarbij waren: Bescherming van de belangen van de leden staat centraal Marge mag niet wegstromen naar een derde, onbeheersbare partij De branchevereniging mag als vereniging niet belemmerend zijn Er moet toezicht en bijsturing mogelijk zijn (op arm s lenght) RECRON wil geen financieel risico lopen De historie In de afgelopen jaren is binnen de vereniging RECRON meermalen en intensief gediscussieerd over de vraag of RECRON zich bezig zou moeten houden met zaken die verband houden met de markt, marketing en inkoopvoordeel. Dit naar aanleiding van hetgeen hierboven is geschetst. In verband daarmee is tijdens de Algemene ledenvergaderingen van RECRON in 2010 en 2011 uitvoerig gediscussieerd over de vraag of RECRON zich zou moeten bezig houden met deze activiteiten. De vraag is destijds overtuigend positief beantwoord en daarmee is de opdracht verstrekt om vanuit de vereniging deze activiteiten bedrijfsmatig op te zetten. De vraag naar meer ledenvoordeel bij het lidmaatschap van RECRON is een andere belangrijk punt. Belangenbehartiging, lobby en het fungeren als kenniscentrum is in deze tijd niet meer voldoende voor een binding aan de branchevereniging. Er is druk op de contributie en de afhankelijkheid van de contributies in het exploitatiemodel van RECRON is ongezond hoog. Het lidmaatschap moet voor de leden financieel voordeel opleveren en anderzijds voor de vereniging de afhankelijkheid van de contributies verminderen. Ook dit was voor RECRON een belangrijke aanleiding om te willen komen tot het opstarten van commerciële activiteiten. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 3 van 14

4 Mediapartner In 2011 is hiertoe binnen de Vereniging RECRON een projectteam aan de slag gegaan met het schrijven van een ondernemingsplan. Gelijktijdig met de ontwikkeling van een eigen B-to-C marketingplatform, was RECRON ook gestart met B-to-B activiteiten onder de naam RECRON Business. Tijdens dat proces werd duidelijk dat voor het opzetten van een eigen marketingplatform de samenwerking met een mediapartner zeer gewenst was. Het collectief van RECRON bedrijven en haar rol daarin was immers louter het verzamelen van veel aanbod en snel werd onderkent dat het ontwikkelen van een eigen marketingorganisatie niet iets was wat RECRON zelf zou kunnen uitvoeren. Na een selectie in het aanbod van mediapartners werd gekozen voor de Telegraaf Media groep. Deze waren erg enthousiast over de plannen van RECRON en er werd een innige samenwerking voorbereid middels het oprichten van een joint venture. Vlak voor het aangaan van de samenwerking met RECRON werd door TMg de spreekwoordelijk stekker er uit getrokken. Op dat moment presenteerden de huidige oprichters zich bij RECRON om de eerder gemaakte plannen zelf uit te gaan voeren. Dit laatste heeft in 2014 geleid tot de keuze om de zakelijke activiteiten over te dragen aan de nieuw opgerichte organisatie Recreatie Nederland B.V. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 4 van 14

5 De initiatiefnemers Jan ten Hoor Geboren in Norg op 28 april 1958, opgegroeid in de kop van Drenthe, woonachtig in Peize. Hobby s zijn hardlopen en Land Rover. Financieel administratieve opleiding gevolgd in Groningen, eerste baan bij Jarino Verenigde Bedrijven en daarna in de sector van toerisme beland. Met Bedrijfsbeheer Strating en Creatief Vakantieverblijven belangrijke bijdrage geleverd aan het concept van 2 de woning bungalowparken. Bedrijf werd als laatste overgenomen door Landal GreenParks. De laatste jaren van de Landal periode het recreatiepark Esonstad mede ontwikkeld en 4 jaren van de exploitatie uitgevoerd namens ruim 200 eigenaren. In 2010 in dienst getreden van RECRON als regiomanager om vervolgens in 2012 de B-to-B activiteiten te initiëren als directeur RECRON Business. In de deze periode diverse nevenactiviteiten: bestuursfuncties in diverse gremia, direct of indirect verband houdende met de sector. Daarnaast momenteel raadslid voor Gemeentebelangen in de raad van de gemeente Noordenveld en lid van de raad van toezicht Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe. Heb in de loop van de jaren een groot netwerk in de sector opgebouwd. Jeroen Wilhelm Geboren in Apeldoorn op 5 mei 1969, opgegroeid in Noord-Brabant, woonachtig in Amsterdam. Hobby is hardlopen. Studeerde bedrijfseconomie aan de KUB in Tilburg. Na een korte carrière in sales, overgestapt naar zijn grote professionele passie van marketing en marketingcommunicatie. Gewerkt aan zowel bureau- als opdrachtgeverszijde. Van 2000 tot 2012 werkzaam geweest bij Funda.nl als marketingmanager (MT positie). Daarna kort gewerkt bij een branchevereniging in de makelaardij VastgoedPRO van waaruit de overstap naar zelfstandig ondernemerschap gemaakt is. Heeft een eigen marketingadviesbureau 10/90Marketing en werkt voor een aantal klanten in de vastgoedsector. Jeroen heeft veel kennis en ervaring op het gebied van internet business development en beschikt over een groot netwerk. Jan en Jeroen hebben elkaar ontmoet in 2011 tijdens het proces van advisering t.b.v. de mogelijke samenwerking tussen RECRON en een mediapartner om de sector als geheel te ontsluiten naar de consument. In die tijd werkte Jeroen bij funda als marketingmanager. Jan maakte deel uit van het projectteam binnen RECRON. Jeroen Wilhelm Jan ten Hoor Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 5 van 14

6 Beschrijving Recreatie Nederland B.V. Recreatie Nederland BV is de organisatie, opgericht in januari 2014, waarbinnen B-to-B activiteiten en B-to-C activiteiten (onder het merkt Elke Plek) ontwikkeld en geëxploiteerd worden. Het bedrijf heeft een exclusieve licentieovereenkomst met RECRON waarin een aantal zaken zijn vastgelegd: RECRON erkent RN als enige en exclusieve partner voor de hierboven genoemde markten; RN is powered by RECRON hetgeen deze verbintenis naar buiten toe bevestigd; RECRON en RN werken nauw samen bij de ontwikkeling van activiteiten; RN heeft een 20-tal B-to-B samenwerkingsovereenkomsten overgedragen gekregen van RECRON RN en RECRON hebben afspraken gemaakt over toezicht, prijsstructuur (bijv. maximale boekingsfee van 8%) en borging van de belangen van de leden; RN krijgt in licentie de software (website) zoals door RECRON reeds was aangekocht t.b.v. het eigen marketingplatform; RN krijgt in licentie het gebruik van een groot aantal url s ter ondersteuning van het nieuw te ontwikkelen platform (bijv. RECRON ontvangt een vaste en variabele fee van RN als vergoeding voor gebruik van de naam, toegang tot de leden en gebruik van de software en url s; RN is volledig financieel onafhankelijk van RECRON, kan haar eigen bedrijfsvoering doen zonder goedkeuring van RECRON; RN mag ook een platform bieden voor niet RECRON leden. Enige voorwaarde is dat RECRON leden een financieel voordeel krijgen t.o.v. de niet-leden; De licentie heeft een duur van 5 jaar met de optie op nog eens 5 jaar. Door deze constructie met de branchevereniging is een optimaal model gevonden: koppeling met de branche en borging van de belangen maar op juiste afstand van het zelfstandig opererende bedrijf. Met name het feit dat er geen financiële bemoeienis is door RECRON en dat RN ook mag werken met niet-leden zijn hierbij van groot belang. Recreatie Nederland wil een ondernemend bedrijf zijn, sterk vervlochten met brancheorganisatie RECRON en haar leden. Recreatie Nederland is dan ook voor wat betreft toezicht in sterke verbondenheid met de vereniging RECRON opgezet en ingericht, maar kan desalniettemin in vrijheid, vanuit de ondernemende ambities haar activiteiten uitvoeren. Kruisbestuiving Ook is de combinatie van B-to-B en B-to-C in de eerste fase al succesvol gebleken. Het biedt de organisatie niet alleen een brede basis van inkomsten. Ook is nu al zichtbaar dat kruisbestuiving tussen beide activiteiten mogelijk is. Bovendien leidt deze aanpak tot een verbinding met de ondernemers uit de sector op meerdere terreinen. Crowd funding Met het vaststellen van de licentie heeft RN een belangrijke pijler van het B-to-C business model ingevuld. De andere pijler, de acceptatie door de leden, is op een andere wijze geborgd. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 6 van 14

7 Voor de ontwikkeling van het platform (Elke Plek) zijn aanzienlijke financiële middelen nodig. Banken financieren in deze tijden een dergelijk project niet en RN had medio 2013 nog geen basis om externe financiering aan te trekken. Daarom is besloten om de benodigde middelen naast een deel eigen financiering te halen uit crowd funding binnen de sector. Het aanbod dat leden eind 2013 ontvingen was een deelname middels een Strippenkaart. De basiswaarde van de kaart was EUR 750,- en staat voor vooruitbetaalde fee (o.b.v. 8% per boeking). De uitgifte van de Strippenkaart was een succes en ruim 250 recreatieondernemers tekenden in. Hiermee was niet alleen een financiële basis gelegd voor de ontwikkeling van Elkeplek.nl, ook werd duidelijk dat de sector achter de ontwikkeling ervan stond. 3-eenheid Met de licentie en de strippenkaart werd invulling gegeven aan de wens van RN om vanuit het midden van de sector te werken. Dit maakt het concept uniek. Veel nieuwe consumentenwebsites worden enkel vanuit een consumentenperspectief (vraagzijde) ontwikkeld, zonder aandacht te geven aan de marktpartijen (aanbodzijde). Veel van deze sites moeten bij de opstart dus zowel vraag als aanbod aan zich weten te binden. Dit leidt doorgaans tot lege website zonder content die vervolgens geen bezoekers aan zich weten te binden. RN met Elkeplek.nl heeft daar niet voor gekozen en heeft ervoor gezorgd dat bij aanvang de aanbodzijde ingevuld was. Zo is een 3-eenheid ontstaan van RN/Elkeplek.nl RECRON Leden/de markt. En in het midden een platform voor de consument. Schematisch: RN/Elkeplek.nl RECRON Volledige content Licentie met RECRON Marketing richting consument Borging belangen Outsourcing door RN Inkomsten bij succes Keurmerk voor consument Consument Ondernemers, leden/de markt Volledig overzicht Betrouwbaar aanbod Marktconforme website Eigen platform dat boekingen genereerd Lage kosten, geen afroming van marge Toezicht door branche B-to-B Naast de ontwikkeling van het consumentenplatform heeft RN ook de zakelijke activiteiten van RECRON overgenomen zoals voorheen waren ondergebracht in RECRON Business. RN heeft ervoor gekozen om slechts met een select aantal toeleveranciers in de markt samen te gaan werken. Deze worden getoond op Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 7 van 14

8 De organisatie RN is lean opgezet. Oftewel, er wordt slim om gegaan met de beschikbare middelen. Op dit moment werken de eigenaren vanuit huis en iedere andere gewenste locatie. De meeste noodzakelijke tool zoals o.a. boekhoudsoftware, marketingplatform en de volledige kantoorautomatiseringssoftware (Microsoft Office 365) draaien in de cloud. Dit maakt het mogelijk dat overal en altijd gewerkt kan worden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de kantoorfaciliteiten van RECRON in Driebergen. Om RN heen is een netwerk van bedrijven verzameld die voor specifieke diensten worden ingezet zoals: Webdesign: 72dpi uit Amsterdam Webdevelopment: IBuildings uit Vlissingen Support en customerservice: Key-Factor uit Opijnen Accountant: Orsel C.S. uit Hoogezand Fulfilment: Mailunlimited uit Enkhuizen Daarnaast moet het consumentenplatform gevuld worden met content die wordt aangeleverd vanuit de bedrijven. Omdat een kwaliteitsslag op de aangeleverde content met worden gemaakt, is gekozen voor freelance medewerkers aangetrokken vanuit de recreatiesector. Zij werken vanuit een eigen locatie om aangeleverde content te screenen en toe te voegen op het marketingplatform. Bedrijfsdoelstellingen RN heeft een duidelijk doel voor ogen. Dat doel is niet het maximaliseren van de winst. Dat is immers niet mogelijk in de win-win situatie die RN voor ogen heeft. Het doel van RN is namelijk: het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de recreatiesector. Waarde creatie: Het creëren van toegevoegde waarde voor de sector komt direct tot uitdrukking bij de ontwikkeling van Elke Plek. Het platform dat nu ontwikkeld wordt en gevuld is met een enorme hoeveelheid unieke content en o.a. specialistische koppelingen met boekingssoftware heeft, representeert nu al een aanzienlijke waarde. Zodra de site ook bekend wordt bij het grote publiek zal deze waarde alleen maar verder stijgen. Door deze doelstelling na te streven kan een meer duurzame relatie met de stakeholders worden opgebouwd. De rol van de consument is daarbij essentieel. Vooral voor het B-to-C deel van de activiteiten. Dat betekent dat RN/Elke Plek, ondanks de bedrijfsdoelstelling die sterk gericht is op de recreatieondernemer, de consument aan zich moet en wil binden. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 8 van 14

9 Business-to-Consumer: Elke Plek Het belangrijkste onderdeel van RN is het consumentenplatform, Elke Plek genaamd (www.elkeplek.nl). In de onderdelen die hierna volgen, worden de belangrijkste facetten besproken die betrekking hebben op het B-to-C deel van de organisatie. De markt Jaarlijks worden er ongeveer 18 miljoen vakanties geboekt in Nederland*. Dat heeft een boekingswaarde van 2,8 miljard Euro. Het grootste deel (1,1 miljard Euro) zijn boekingen voor bungalows en andere huuraccommodaties. Voor kamperen is de waarde 0,5 miljard Euro. Van deze boekingen werd in 2010 bijna 60% via internet gedaan. De verwachting is dat dit percentage de laatste paar jaren verder is gestegen. De opkomst van mobiel is daarbij ook van belang. Het is echter wel zo dat via mobiele apparaten (telefoon en tablet) vooral de oriëntatie plaats vindt. Het boeken gaat meestal nog via desktop. De meeste concurrentie is aanwezig in de bungalowmarkt. Naast de grote behoefte vanuit de aanbodzijde (er zijn teveel parken die graag hun aanbod etaleren), is ook de boekingswaarde een grote driver in deze markt. Websites kunnen goede provisies vragen voor boekingen van huuraccommodaties (zoals bungalows). *Bron: Continue Vakantie Onderzoek 2010 NBTC NIPO Matching centraal Het is overduidelijk dat er veel marktpotentieel is. Maar de concurrentie is daardoor ook stevig. Met name in de bungalowmarkt zijn grote sterke partijen aanwezig. Echter, een aantal daarvan hebben zichtbaar moeite om mee te komen met de nieuwe ontwikkelingen op gebieden zoals webdesign. Een goed voorbeeld hiervan is de verouderde site van bungalows.nl. De consument vraagt om websites die gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. Dat betekent kansen voor een nieuwkomer zoals Elke Plek. Ook hebben de meeste sites een focus op prijs. Het aanbod op de site wordt gestuurd door de prijsacties. Dit lijkt voordelig voor de consument maar de realiteit is dat de door de ondernemer gehanteerde prijs, de marktprijs is. De claim nergens goedkoper klopt in de meeste gevallen niet. Elke Plek wil zich primair richten op het vinden een goede match tussen de vraag van de consument en het beschikbare aanbod. De prijs die de consument betaalt, is de prijs die hij ook elders of rechtstreeks bij de ondernemer betaalt. Leisure leefstijlen: Daarnaast heeft RECRON de zogenaamde Leisure leefstijlen ontwikkeld voor haar leden. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven specifieke doelgroepen aantrekken. Elke Plek heeft direct toegang tot deze data om deze vervolgens toe te voegen aan haar zoekmachine. Op die manier wordt Elkeplek.nl meer vraag gestuurd. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 9 van 14

10 Schematische (indicatieve) weergave van de marktpartijen: Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Gemeente sites Zwembaden Campings ANWB Regionale sites VeBON.nl Het land van ANWB Buitensport Attracties Huuraccommodaties Vaste plaatsen Bungalows.nl Weekendjeweg.nl Belvilla.nl Sauna &Wellness Groepsaccommodaties Groepen.nl Provinciale sites Elkeplek.nl Plan van aanpak Elke Plek Voor de ontwikkeling van Elke Plek zijn een aantal fasen doorlopen. Hieronder worden deze beschreven: Draagvlak: Om te komen tot een platform is na de acceptatie door RECRON medio 2013 direct begonnen met het ophalen van draagvlak bij de ondernemers. De belangrijkste vraag die beantwoord moest worden was: Heeft de recreatieondernemer nog steeds behoefte aan een branche breed marketingplatform? Om deze vraag beantwoord te krijgen, is eind 2013 een road show georganiseerd. Al snel bleek dat er nog veel draagvlak was en ruim 250 ondernemers hebben tijdens de road show een Strippenkaart gekocht. Keuze technisch platform: Vanuit de licentie met RECRON kan RN/Elke Plek gebruik maken van een reeds bestaand platform (Footzy.nl). De bedoeling was om een deel van dit platform te gebruiken om sneller naar de markt te kunnen gaan tegen lagere kosten. Na grondig onderzoek is besloten om een deel van het oude platform te gebruiken en daarnaast de oude software volledige te refurbishen naar de huidige standaard. De partij die daartoe het beste in staat was, bleek IBuildings uit Vlissingen. Webdesign: Nog voordat de definitieve keuze van technisch platform was gemaakt, werd gestart met de ontwikkeling van het creatieve concept van de website. Hiervoor is gebruik gemaakt van de partner 72dpi uit Amsterdam. Bouw: Zodra de keuze voor de webbouwer gevallen was, werd gestart met het projectplan voor de bouw. Middels de scrum-methodiek is het project opgezet. De webdesigner (72dpi), de bouwer en de product owner zijn vanaf het begin actief betrokken geweest. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 10 van 14

11 Communicatie Bovenstaande fasen hebben ruim 8 maanden in beslag genomen. Dat betekende een lange periode van het niet hebben van een product. Van groot belang in die periode was een goede informatiestroom richting de recreatieondernemers. Hiervoor heeft RN een mix van onderstaande middelen opgezet: nieuwsbrief (RN en RECRON) Berichtgeving per post Presentaties en netwerkbijeenkomsten Social media (gericht op ondernemers) Tevens is een testgroep in het leven geroepen. Deze testgroep bestaat uit mensen uit de sector (ondernemers en/of medewerkers). Ondernemers centraal De rode draad bij de ontwikkeling van Elke Plek was en is de positie van de ondernemer. Er is veel en voortdurend overleg met ondernemers om de verbinding met de markt te waarborgen. Ook is een pricing-structuur opgezet die rekening houdt met de belangen van alle ondernemers. Daarnaast was met RECRON in de licentie een basis-boekingsfee van 8% bepaald. RN mag niet meer dan deze boekingsfee in rekening brengen bij de leden. Het doel van Elke Plek is immers om een platform te zijn waar ondernemers boekingen op krijgen tegen een tarief dat niet de marges afroomt. Bij gebleken succes zal de boekingsfee derhalve niet naar boven maar juist naar beneden gaan. Datamodel Onderdeel van de strategie van Elke Plek is om het knooppunt in de markt te worden. Een knooppunt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dat betekent dat ook veel data beschikbaar komt. Deze data wil Elke Plek op geaggregeerd niveau inzetten voor kennisoverdracht en publicitaire doeleinden: Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 11 van 14

12 Consumentenmarketing Zodra het platform gereed is, zal gestart worden met marketing richting de eindgebruiker, de consument. Daarbij is het van belang om duidelijk te krijgen wat de unieke eigenschappen van Elke Plek zijn (usp s): Grootste aanbod: geen enkele site heeft zo n breed en diep aanbod zoals Elke Plek. Met 7 soorten recreatie-aanbod waarbij ieder onderdeel het volledige RECRON aanbod toont (plus op korte termijn ook overig aanbod). Beste website: veel sites in de sector zijn verouderd. Elke Plek is een modern platform dat qua design en gebruiksvriendelijkheid onderscheidend is ten opzichte van de bestaande sites. De video s op de homepage zijn daarvan het meest zichtbare bewijs. Boeken bij de bron: De consument boekt via Elke Plek direct bij de ondernemer. Hij heeft daarmee de zekerheid dat hij de juiste prijs heeft, ook echte beschikbaarheid krijgt en dat zijn eventuele aanbetaling ook direct naar de ondernemer gaat. Op basis van deze usp s wordt de communicatie ingevuld. De (marketing)communicatiestrategie voor Elke Plek bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden (deels) achtereenvolgens opgestart en afhankelijk van de successen meer of minder ingezet: 1. SEO: Elke Plek heeft een grote hoeveelheid unieke content. Dit moet optimaal benut worden voor de vindbaarheid in Google. Daarvoor zal de site geoptimaliseerd worden. Ook worden de door de RECRON in licentie gegeven url s (zoals ingezet om extra traffic te genereren. 2. PR: Belangrijk rondom de lancering van Elke Plek is de inzet van free publicity. Het verhaal van Elke Plek moet verteld worden. De kernboodschap is: kwaliteit van het aanbod, de omvang van het aanbod en de zekerheid van het boeken (boeken bij de bron). In samenwerking met specialisten wordt een PR-plan opgezet. Belangrijk daarbij is de rol van de initiatiefnemers. Daarbij worden ook de mogelijkheden onderzocht voor een PR-stunt/guerrilla actie. 3. Retailmarketing: Elke Plek verzorgt voor veel recreatiebedrijven een deel van hun marketing. Er is sprake van een partnership. Vanuit die gedachte wil Elke Plek trachten om de ondernemers een ambassadeur te laten zijn voor het merk. Met promotionele middelen en zichtbaarheid op de recreatiebedrijven zelf. Ook wordt link-building gestimuleerd hetgeen veel zal bijdragen aan de SEO. 4. SEA: Zeker in de beginfase zal het bezoek een extra push moeten krijgen. Dit kan op korte termijn gerealiseerd worden door het adverteren op Google. De strategie daarbij is om dit zo spoedig mogelijk af te bouwen en de afhankelijkheid van SEA te beperken. 5. Social media: Vakantie is bij uitstek een domein dat goed te koppelen is met social media. Elke Plek wil deze kans benutten door echte interactie aan te gaan met de consument via de verschillende platforms. 6. Advertising: Elke Plek wil aan het merk bouwen. Dat kan niet of nauwelijks via adwords. Ook is het van belang dat de ondernemers hun Elke Plek zien in de media. Outdoor en radio zijn zeer geschikte media om snel bekendheid mee op te bouwen en traffic te genereren naar de site. 7. Projects: Elke Plek wil nieuwe paden bewandelen en die bijdrage aan de verankering van het merk in de markt. Dit kan gerealiseerd worden door het opstarten van speciale projecten, Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 12 van 14

13 projects. Een project is een samenwerking met een media-type waarbij recreëren en/of recreatiebedrijf centraal staat. Voorbeelden zijn een serie klassieke concerten op campings i.s.m. Radio 4 (Kamperen met Klassiek) of heerlijke maaltijden koken op 1 pit met TV zender 24kitchen (camping cooker). Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 13 van 14

14 Slotwoord en vooruitblik Recreatie Nederland heeft de potentie om uit te groeien tot het eerste succesvolle internetplatform in de recreatiesector (dag- en verblijfsrecreatie). Zoals bij het voorwoord reeds is aangegeven, is de sterke verbintenis met de sector, vastgelegd in een meer jaren overeenkomst met RECRON, de spreekwoordelijke fundering. Daarnaast is Recreatie Nederland het afgelopen jaar met vele partijen in de markt het gesprek aangegaan. Het gaat hierbij om o.a. opleidingsinstituten (NHTV), banken en hun sectormanagers (ABN AMRO en Rabobank), regionale marketingorganisaties en andere aan de sector verbonden partijen. Het ondervonden draagvlak tijdens deze gesprekken en de wijze waarop deze partijen hieraan uiting geven aan ondernemers, motiveert enorm om met volle overgave de activiteiten van Recreatie Nederland te realiseren. De verankering die RN/Elke Plek daarmee in de sector krijgt, is van groot belang voor nu maar zeker ook voor de langere termijn. Ambities De ambities van de initiatiefnemers gaan verder dan het louter samenbrengen van de diverse bedrijfsgroepen van de sector om deze in contact te brengen met de vraagzijde. Ook de ontsluiting van toeristisch Nederland als geheel naar de buitenlandse consument moet een volgende fase in de ontwikkeling zijn. Een samenwerking daarin met partijen zoals het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) worden momenteel al onderzocht. Ook het kopiëren van het concept naar andere landen binnen Europa is al door partijen aanbevolen. Recreatie Nederland BV geeft met haar activiteiten vorm aan de noodzakelijke veranderingen voor een gezonde toekomst van de recreatiebranche. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 14 van 14

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie