Het verhaal van Elke Plek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verhaal van Elke Plek"

Transcriptie

1 Het verhaal van Elke Plek Méér marge voor de recreatiesector Datum: December 2014 Plaats: Amsterdam Auteurs: Jan ten Hoor, Jeroen Wilhelm Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 1 van 14

2 Voorwoord Dit verhaal is geschreven door Jeroen Wilhelm en Jan ten Hoor, oprichters en aandeelhouders van Recreatie Nederland B.V (in vervolg RN), initiatiefnemer van Elke Plek. Deze onderneming is voortgekomen uit initiatieven die brancheorganisatie RECRON heeft ontplooid met betrekking tot zakelijk, commerciële activiteiten voor haar leden. RECRON staat voor Recreatie Ondernemers Nederland en is een Vereniging die ruim 40 jaren geleden is opgericht om de collectieve belangenbehartiging van de sector inhoud te geven. RECRON vertegenwoordigd ruim 85% van de omzet die in de sector wordt gerealiseerd en het aantal bedrijven dat medio 2014 lid is van RECRON bedraagt ca Deze zijn weer verdeeld over 6 bedrijfsgroepen, kampeer/bungalows, groepsaccommodaties, dagrecreatiebedrijven, zwembaden, sauna & wellness en buitensportbedrijven. De samenwerking tussen RN en RECRON vormt de basis van RN/Elke Plek en is essentieel bij de uitvoering ervan. RN kan en wil alleen succesvol zijn, als dat ook geldt voor de aangesloten ondernemers. Jan ten Hoor & Jeroen Wilhelm Amsterdam, december 2014 Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 2 van 14

3 Aanleiding en historie In de afgelopen 15 jaar zijn door de opkomst van internet veel sectoren drastisch veranderd. Veel van de macht is verschoven naar de consument, distributiekanalen zijn veranderd en business modellen zijn volledig vernieuwd. Voor de travel- en leisuremarkt is dit ook nadrukkelijk het geval geweest. Met name op het gebied van distributie via internet. Heft in eigen handen De wens om grip te krijgen en te houden op de markt en om het imago van de recreatiesector te versterken, is de laatste jaren binnen de recreatiesector toegenomen. Daartoe is ook alle reden: de druk op omzet en marges neemt toe door tal van factoren. Diverse publicaties en onderzoeken tonen dit aan. De kosten stijgen proportioneel, zeker waar het gaat om gemeentelijke lasten en regeldruk. Ook het aanbod van verblijf- en dagrecreatiebedrijven is groot in relatie tot de vraag. Daarnaast onderkende RECRON de opkomst van internet als nieuw distributiekanaal waarbij de situatie zou kunnen ontstaan dat de grip op de markt volledig uit handen zou kunnen worden gegeven zoals in de hotelsector het geval was. Om dit te voorkomen besloot RECRON om het heft in eigen handen te nemen en een eigen portaal voor de recreatiebranche op te richten. In sectoren zoals de makelaardij was duidelijke voorbeeldcase van een branchevereniging (NVM) die middels een eigen vehikel is staat was gebleken de markt voor haar leden te houden. RECRON besloot dit ook te willen realiseren voor haar leden. De uitgangspunten daarbij waren: Bescherming van de belangen van de leden staat centraal Marge mag niet wegstromen naar een derde, onbeheersbare partij De branchevereniging mag als vereniging niet belemmerend zijn Er moet toezicht en bijsturing mogelijk zijn (op arm s lenght) RECRON wil geen financieel risico lopen De historie In de afgelopen jaren is binnen de vereniging RECRON meermalen en intensief gediscussieerd over de vraag of RECRON zich bezig zou moeten houden met zaken die verband houden met de markt, marketing en inkoopvoordeel. Dit naar aanleiding van hetgeen hierboven is geschetst. In verband daarmee is tijdens de Algemene ledenvergaderingen van RECRON in 2010 en 2011 uitvoerig gediscussieerd over de vraag of RECRON zich zou moeten bezig houden met deze activiteiten. De vraag is destijds overtuigend positief beantwoord en daarmee is de opdracht verstrekt om vanuit de vereniging deze activiteiten bedrijfsmatig op te zetten. De vraag naar meer ledenvoordeel bij het lidmaatschap van RECRON is een andere belangrijk punt. Belangenbehartiging, lobby en het fungeren als kenniscentrum is in deze tijd niet meer voldoende voor een binding aan de branchevereniging. Er is druk op de contributie en de afhankelijkheid van de contributies in het exploitatiemodel van RECRON is ongezond hoog. Het lidmaatschap moet voor de leden financieel voordeel opleveren en anderzijds voor de vereniging de afhankelijkheid van de contributies verminderen. Ook dit was voor RECRON een belangrijke aanleiding om te willen komen tot het opstarten van commerciële activiteiten. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 3 van 14

4 Mediapartner In 2011 is hiertoe binnen de Vereniging RECRON een projectteam aan de slag gegaan met het schrijven van een ondernemingsplan. Gelijktijdig met de ontwikkeling van een eigen B-to-C marketingplatform, was RECRON ook gestart met B-to-B activiteiten onder de naam RECRON Business. Tijdens dat proces werd duidelijk dat voor het opzetten van een eigen marketingplatform de samenwerking met een mediapartner zeer gewenst was. Het collectief van RECRON bedrijven en haar rol daarin was immers louter het verzamelen van veel aanbod en snel werd onderkent dat het ontwikkelen van een eigen marketingorganisatie niet iets was wat RECRON zelf zou kunnen uitvoeren. Na een selectie in het aanbod van mediapartners werd gekozen voor de Telegraaf Media groep. Deze waren erg enthousiast over de plannen van RECRON en er werd een innige samenwerking voorbereid middels het oprichten van een joint venture. Vlak voor het aangaan van de samenwerking met RECRON werd door TMg de spreekwoordelijk stekker er uit getrokken. Op dat moment presenteerden de huidige oprichters zich bij RECRON om de eerder gemaakte plannen zelf uit te gaan voeren. Dit laatste heeft in 2014 geleid tot de keuze om de zakelijke activiteiten over te dragen aan de nieuw opgerichte organisatie Recreatie Nederland B.V. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 4 van 14

5 De initiatiefnemers Jan ten Hoor Geboren in Norg op 28 april 1958, opgegroeid in de kop van Drenthe, woonachtig in Peize. Hobby s zijn hardlopen en Land Rover. Financieel administratieve opleiding gevolgd in Groningen, eerste baan bij Jarino Verenigde Bedrijven en daarna in de sector van toerisme beland. Met Bedrijfsbeheer Strating en Creatief Vakantieverblijven belangrijke bijdrage geleverd aan het concept van 2 de woning bungalowparken. Bedrijf werd als laatste overgenomen door Landal GreenParks. De laatste jaren van de Landal periode het recreatiepark Esonstad mede ontwikkeld en 4 jaren van de exploitatie uitgevoerd namens ruim 200 eigenaren. In 2010 in dienst getreden van RECRON als regiomanager om vervolgens in 2012 de B-to-B activiteiten te initiëren als directeur RECRON Business. In de deze periode diverse nevenactiviteiten: bestuursfuncties in diverse gremia, direct of indirect verband houdende met de sector. Daarnaast momenteel raadslid voor Gemeentebelangen in de raad van de gemeente Noordenveld en lid van de raad van toezicht Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe. Heb in de loop van de jaren een groot netwerk in de sector opgebouwd. Jeroen Wilhelm Geboren in Apeldoorn op 5 mei 1969, opgegroeid in Noord-Brabant, woonachtig in Amsterdam. Hobby is hardlopen. Studeerde bedrijfseconomie aan de KUB in Tilburg. Na een korte carrière in sales, overgestapt naar zijn grote professionele passie van marketing en marketingcommunicatie. Gewerkt aan zowel bureau- als opdrachtgeverszijde. Van 2000 tot 2012 werkzaam geweest bij Funda.nl als marketingmanager (MT positie). Daarna kort gewerkt bij een branchevereniging in de makelaardij VastgoedPRO van waaruit de overstap naar zelfstandig ondernemerschap gemaakt is. Heeft een eigen marketingadviesbureau 10/90Marketing en werkt voor een aantal klanten in de vastgoedsector. Jeroen heeft veel kennis en ervaring op het gebied van internet business development en beschikt over een groot netwerk. Jan en Jeroen hebben elkaar ontmoet in 2011 tijdens het proces van advisering t.b.v. de mogelijke samenwerking tussen RECRON en een mediapartner om de sector als geheel te ontsluiten naar de consument. In die tijd werkte Jeroen bij funda als marketingmanager. Jan maakte deel uit van het projectteam binnen RECRON. Jeroen Wilhelm Jan ten Hoor Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 5 van 14

6 Beschrijving Recreatie Nederland B.V. Recreatie Nederland BV is de organisatie, opgericht in januari 2014, waarbinnen B-to-B activiteiten en B-to-C activiteiten (onder het merkt Elke Plek) ontwikkeld en geëxploiteerd worden. Het bedrijf heeft een exclusieve licentieovereenkomst met RECRON waarin een aantal zaken zijn vastgelegd: RECRON erkent RN als enige en exclusieve partner voor de hierboven genoemde markten; RN is powered by RECRON hetgeen deze verbintenis naar buiten toe bevestigd; RECRON en RN werken nauw samen bij de ontwikkeling van activiteiten; RN heeft een 20-tal B-to-B samenwerkingsovereenkomsten overgedragen gekregen van RECRON RN en RECRON hebben afspraken gemaakt over toezicht, prijsstructuur (bijv. maximale boekingsfee van 8%) en borging van de belangen van de leden; RN krijgt in licentie de software (website) zoals door RECRON reeds was aangekocht t.b.v. het eigen marketingplatform; RN krijgt in licentie het gebruik van een groot aantal url s ter ondersteuning van het nieuw te ontwikkelen platform (bijv. RECRON ontvangt een vaste en variabele fee van RN als vergoeding voor gebruik van de naam, toegang tot de leden en gebruik van de software en url s; RN is volledig financieel onafhankelijk van RECRON, kan haar eigen bedrijfsvoering doen zonder goedkeuring van RECRON; RN mag ook een platform bieden voor niet RECRON leden. Enige voorwaarde is dat RECRON leden een financieel voordeel krijgen t.o.v. de niet-leden; De licentie heeft een duur van 5 jaar met de optie op nog eens 5 jaar. Door deze constructie met de branchevereniging is een optimaal model gevonden: koppeling met de branche en borging van de belangen maar op juiste afstand van het zelfstandig opererende bedrijf. Met name het feit dat er geen financiële bemoeienis is door RECRON en dat RN ook mag werken met niet-leden zijn hierbij van groot belang. Recreatie Nederland wil een ondernemend bedrijf zijn, sterk vervlochten met brancheorganisatie RECRON en haar leden. Recreatie Nederland is dan ook voor wat betreft toezicht in sterke verbondenheid met de vereniging RECRON opgezet en ingericht, maar kan desalniettemin in vrijheid, vanuit de ondernemende ambities haar activiteiten uitvoeren. Kruisbestuiving Ook is de combinatie van B-to-B en B-to-C in de eerste fase al succesvol gebleken. Het biedt de organisatie niet alleen een brede basis van inkomsten. Ook is nu al zichtbaar dat kruisbestuiving tussen beide activiteiten mogelijk is. Bovendien leidt deze aanpak tot een verbinding met de ondernemers uit de sector op meerdere terreinen. Crowd funding Met het vaststellen van de licentie heeft RN een belangrijke pijler van het B-to-C business model ingevuld. De andere pijler, de acceptatie door de leden, is op een andere wijze geborgd. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 6 van 14

7 Voor de ontwikkeling van het platform (Elke Plek) zijn aanzienlijke financiële middelen nodig. Banken financieren in deze tijden een dergelijk project niet en RN had medio 2013 nog geen basis om externe financiering aan te trekken. Daarom is besloten om de benodigde middelen naast een deel eigen financiering te halen uit crowd funding binnen de sector. Het aanbod dat leden eind 2013 ontvingen was een deelname middels een Strippenkaart. De basiswaarde van de kaart was EUR 750,- en staat voor vooruitbetaalde fee (o.b.v. 8% per boeking). De uitgifte van de Strippenkaart was een succes en ruim 250 recreatieondernemers tekenden in. Hiermee was niet alleen een financiële basis gelegd voor de ontwikkeling van Elkeplek.nl, ook werd duidelijk dat de sector achter de ontwikkeling ervan stond. 3-eenheid Met de licentie en de strippenkaart werd invulling gegeven aan de wens van RN om vanuit het midden van de sector te werken. Dit maakt het concept uniek. Veel nieuwe consumentenwebsites worden enkel vanuit een consumentenperspectief (vraagzijde) ontwikkeld, zonder aandacht te geven aan de marktpartijen (aanbodzijde). Veel van deze sites moeten bij de opstart dus zowel vraag als aanbod aan zich weten te binden. Dit leidt doorgaans tot lege website zonder content die vervolgens geen bezoekers aan zich weten te binden. RN met Elkeplek.nl heeft daar niet voor gekozen en heeft ervoor gezorgd dat bij aanvang de aanbodzijde ingevuld was. Zo is een 3-eenheid ontstaan van RN/Elkeplek.nl RECRON Leden/de markt. En in het midden een platform voor de consument. Schematisch: RN/Elkeplek.nl RECRON Volledige content Licentie met RECRON Marketing richting consument Borging belangen Outsourcing door RN Inkomsten bij succes Keurmerk voor consument Consument Ondernemers, leden/de markt Volledig overzicht Betrouwbaar aanbod Marktconforme website Eigen platform dat boekingen genereerd Lage kosten, geen afroming van marge Toezicht door branche B-to-B Naast de ontwikkeling van het consumentenplatform heeft RN ook de zakelijke activiteiten van RECRON overgenomen zoals voorheen waren ondergebracht in RECRON Business. RN heeft ervoor gekozen om slechts met een select aantal toeleveranciers in de markt samen te gaan werken. Deze worden getoond op Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 7 van 14

8 De organisatie RN is lean opgezet. Oftewel, er wordt slim om gegaan met de beschikbare middelen. Op dit moment werken de eigenaren vanuit huis en iedere andere gewenste locatie. De meeste noodzakelijke tool zoals o.a. boekhoudsoftware, marketingplatform en de volledige kantoorautomatiseringssoftware (Microsoft Office 365) draaien in de cloud. Dit maakt het mogelijk dat overal en altijd gewerkt kan worden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de kantoorfaciliteiten van RECRON in Driebergen. Om RN heen is een netwerk van bedrijven verzameld die voor specifieke diensten worden ingezet zoals: Webdesign: 72dpi uit Amsterdam Webdevelopment: IBuildings uit Vlissingen Support en customerservice: Key-Factor uit Opijnen Accountant: Orsel C.S. uit Hoogezand Fulfilment: Mailunlimited uit Enkhuizen Daarnaast moet het consumentenplatform gevuld worden met content die wordt aangeleverd vanuit de bedrijven. Omdat een kwaliteitsslag op de aangeleverde content met worden gemaakt, is gekozen voor freelance medewerkers aangetrokken vanuit de recreatiesector. Zij werken vanuit een eigen locatie om aangeleverde content te screenen en toe te voegen op het marketingplatform. Bedrijfsdoelstellingen RN heeft een duidelijk doel voor ogen. Dat doel is niet het maximaliseren van de winst. Dat is immers niet mogelijk in de win-win situatie die RN voor ogen heeft. Het doel van RN is namelijk: het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de recreatiesector. Waarde creatie: Het creëren van toegevoegde waarde voor de sector komt direct tot uitdrukking bij de ontwikkeling van Elke Plek. Het platform dat nu ontwikkeld wordt en gevuld is met een enorme hoeveelheid unieke content en o.a. specialistische koppelingen met boekingssoftware heeft, representeert nu al een aanzienlijke waarde. Zodra de site ook bekend wordt bij het grote publiek zal deze waarde alleen maar verder stijgen. Door deze doelstelling na te streven kan een meer duurzame relatie met de stakeholders worden opgebouwd. De rol van de consument is daarbij essentieel. Vooral voor het B-to-C deel van de activiteiten. Dat betekent dat RN/Elke Plek, ondanks de bedrijfsdoelstelling die sterk gericht is op de recreatieondernemer, de consument aan zich moet en wil binden. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 8 van 14

9 Business-to-Consumer: Elke Plek Het belangrijkste onderdeel van RN is het consumentenplatform, Elke Plek genaamd (www.elkeplek.nl). In de onderdelen die hierna volgen, worden de belangrijkste facetten besproken die betrekking hebben op het B-to-C deel van de organisatie. De markt Jaarlijks worden er ongeveer 18 miljoen vakanties geboekt in Nederland*. Dat heeft een boekingswaarde van 2,8 miljard Euro. Het grootste deel (1,1 miljard Euro) zijn boekingen voor bungalows en andere huuraccommodaties. Voor kamperen is de waarde 0,5 miljard Euro. Van deze boekingen werd in 2010 bijna 60% via internet gedaan. De verwachting is dat dit percentage de laatste paar jaren verder is gestegen. De opkomst van mobiel is daarbij ook van belang. Het is echter wel zo dat via mobiele apparaten (telefoon en tablet) vooral de oriëntatie plaats vindt. Het boeken gaat meestal nog via desktop. De meeste concurrentie is aanwezig in de bungalowmarkt. Naast de grote behoefte vanuit de aanbodzijde (er zijn teveel parken die graag hun aanbod etaleren), is ook de boekingswaarde een grote driver in deze markt. Websites kunnen goede provisies vragen voor boekingen van huuraccommodaties (zoals bungalows). *Bron: Continue Vakantie Onderzoek 2010 NBTC NIPO Matching centraal Het is overduidelijk dat er veel marktpotentieel is. Maar de concurrentie is daardoor ook stevig. Met name in de bungalowmarkt zijn grote sterke partijen aanwezig. Echter, een aantal daarvan hebben zichtbaar moeite om mee te komen met de nieuwe ontwikkelingen op gebieden zoals webdesign. Een goed voorbeeld hiervan is de verouderde site van bungalows.nl. De consument vraagt om websites die gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. Dat betekent kansen voor een nieuwkomer zoals Elke Plek. Ook hebben de meeste sites een focus op prijs. Het aanbod op de site wordt gestuurd door de prijsacties. Dit lijkt voordelig voor de consument maar de realiteit is dat de door de ondernemer gehanteerde prijs, de marktprijs is. De claim nergens goedkoper klopt in de meeste gevallen niet. Elke Plek wil zich primair richten op het vinden een goede match tussen de vraag van de consument en het beschikbare aanbod. De prijs die de consument betaalt, is de prijs die hij ook elders of rechtstreeks bij de ondernemer betaalt. Leisure leefstijlen: Daarnaast heeft RECRON de zogenaamde Leisure leefstijlen ontwikkeld voor haar leden. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven specifieke doelgroepen aantrekken. Elke Plek heeft direct toegang tot deze data om deze vervolgens toe te voegen aan haar zoekmachine. Op die manier wordt Elkeplek.nl meer vraag gestuurd. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 9 van 14

10 Schematische (indicatieve) weergave van de marktpartijen: Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Gemeente sites Zwembaden Campings ANWB Regionale sites VeBON.nl Het land van ANWB Buitensport Attracties Huuraccommodaties Vaste plaatsen Bungalows.nl Weekendjeweg.nl Belvilla.nl Sauna &Wellness Groepsaccommodaties Groepen.nl Provinciale sites Elkeplek.nl Plan van aanpak Elke Plek Voor de ontwikkeling van Elke Plek zijn een aantal fasen doorlopen. Hieronder worden deze beschreven: Draagvlak: Om te komen tot een platform is na de acceptatie door RECRON medio 2013 direct begonnen met het ophalen van draagvlak bij de ondernemers. De belangrijkste vraag die beantwoord moest worden was: Heeft de recreatieondernemer nog steeds behoefte aan een branche breed marketingplatform? Om deze vraag beantwoord te krijgen, is eind 2013 een road show georganiseerd. Al snel bleek dat er nog veel draagvlak was en ruim 250 ondernemers hebben tijdens de road show een Strippenkaart gekocht. Keuze technisch platform: Vanuit de licentie met RECRON kan RN/Elke Plek gebruik maken van een reeds bestaand platform (Footzy.nl). De bedoeling was om een deel van dit platform te gebruiken om sneller naar de markt te kunnen gaan tegen lagere kosten. Na grondig onderzoek is besloten om een deel van het oude platform te gebruiken en daarnaast de oude software volledige te refurbishen naar de huidige standaard. De partij die daartoe het beste in staat was, bleek IBuildings uit Vlissingen. Webdesign: Nog voordat de definitieve keuze van technisch platform was gemaakt, werd gestart met de ontwikkeling van het creatieve concept van de website. Hiervoor is gebruik gemaakt van de partner 72dpi uit Amsterdam. Bouw: Zodra de keuze voor de webbouwer gevallen was, werd gestart met het projectplan voor de bouw. Middels de scrum-methodiek is het project opgezet. De webdesigner (72dpi), de bouwer en de product owner zijn vanaf het begin actief betrokken geweest. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 10 van 14

11 Communicatie Bovenstaande fasen hebben ruim 8 maanden in beslag genomen. Dat betekende een lange periode van het niet hebben van een product. Van groot belang in die periode was een goede informatiestroom richting de recreatieondernemers. Hiervoor heeft RN een mix van onderstaande middelen opgezet: nieuwsbrief (RN en RECRON) Berichtgeving per post Presentaties en netwerkbijeenkomsten Social media (gericht op ondernemers) Tevens is een testgroep in het leven geroepen. Deze testgroep bestaat uit mensen uit de sector (ondernemers en/of medewerkers). Ondernemers centraal De rode draad bij de ontwikkeling van Elke Plek was en is de positie van de ondernemer. Er is veel en voortdurend overleg met ondernemers om de verbinding met de markt te waarborgen. Ook is een pricing-structuur opgezet die rekening houdt met de belangen van alle ondernemers. Daarnaast was met RECRON in de licentie een basis-boekingsfee van 8% bepaald. RN mag niet meer dan deze boekingsfee in rekening brengen bij de leden. Het doel van Elke Plek is immers om een platform te zijn waar ondernemers boekingen op krijgen tegen een tarief dat niet de marges afroomt. Bij gebleken succes zal de boekingsfee derhalve niet naar boven maar juist naar beneden gaan. Datamodel Onderdeel van de strategie van Elke Plek is om het knooppunt in de markt te worden. Een knooppunt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dat betekent dat ook veel data beschikbaar komt. Deze data wil Elke Plek op geaggregeerd niveau inzetten voor kennisoverdracht en publicitaire doeleinden: Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 11 van 14

12 Consumentenmarketing Zodra het platform gereed is, zal gestart worden met marketing richting de eindgebruiker, de consument. Daarbij is het van belang om duidelijk te krijgen wat de unieke eigenschappen van Elke Plek zijn (usp s): Grootste aanbod: geen enkele site heeft zo n breed en diep aanbod zoals Elke Plek. Met 7 soorten recreatie-aanbod waarbij ieder onderdeel het volledige RECRON aanbod toont (plus op korte termijn ook overig aanbod). Beste website: veel sites in de sector zijn verouderd. Elke Plek is een modern platform dat qua design en gebruiksvriendelijkheid onderscheidend is ten opzichte van de bestaande sites. De video s op de homepage zijn daarvan het meest zichtbare bewijs. Boeken bij de bron: De consument boekt via Elke Plek direct bij de ondernemer. Hij heeft daarmee de zekerheid dat hij de juiste prijs heeft, ook echte beschikbaarheid krijgt en dat zijn eventuele aanbetaling ook direct naar de ondernemer gaat. Op basis van deze usp s wordt de communicatie ingevuld. De (marketing)communicatiestrategie voor Elke Plek bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden (deels) achtereenvolgens opgestart en afhankelijk van de successen meer of minder ingezet: 1. SEO: Elke Plek heeft een grote hoeveelheid unieke content. Dit moet optimaal benut worden voor de vindbaarheid in Google. Daarvoor zal de site geoptimaliseerd worden. Ook worden de door de RECRON in licentie gegeven url s (zoals ingezet om extra traffic te genereren. 2. PR: Belangrijk rondom de lancering van Elke Plek is de inzet van free publicity. Het verhaal van Elke Plek moet verteld worden. De kernboodschap is: kwaliteit van het aanbod, de omvang van het aanbod en de zekerheid van het boeken (boeken bij de bron). In samenwerking met specialisten wordt een PR-plan opgezet. Belangrijk daarbij is de rol van de initiatiefnemers. Daarbij worden ook de mogelijkheden onderzocht voor een PR-stunt/guerrilla actie. 3. Retailmarketing: Elke Plek verzorgt voor veel recreatiebedrijven een deel van hun marketing. Er is sprake van een partnership. Vanuit die gedachte wil Elke Plek trachten om de ondernemers een ambassadeur te laten zijn voor het merk. Met promotionele middelen en zichtbaarheid op de recreatiebedrijven zelf. Ook wordt link-building gestimuleerd hetgeen veel zal bijdragen aan de SEO. 4. SEA: Zeker in de beginfase zal het bezoek een extra push moeten krijgen. Dit kan op korte termijn gerealiseerd worden door het adverteren op Google. De strategie daarbij is om dit zo spoedig mogelijk af te bouwen en de afhankelijkheid van SEA te beperken. 5. Social media: Vakantie is bij uitstek een domein dat goed te koppelen is met social media. Elke Plek wil deze kans benutten door echte interactie aan te gaan met de consument via de verschillende platforms. 6. Advertising: Elke Plek wil aan het merk bouwen. Dat kan niet of nauwelijks via adwords. Ook is het van belang dat de ondernemers hun Elke Plek zien in de media. Outdoor en radio zijn zeer geschikte media om snel bekendheid mee op te bouwen en traffic te genereren naar de site. 7. Projects: Elke Plek wil nieuwe paden bewandelen en die bijdrage aan de verankering van het merk in de markt. Dit kan gerealiseerd worden door het opstarten van speciale projecten, Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 12 van 14

13 projects. Een project is een samenwerking met een media-type waarbij recreëren en/of recreatiebedrijf centraal staat. Voorbeelden zijn een serie klassieke concerten op campings i.s.m. Radio 4 (Kamperen met Klassiek) of heerlijke maaltijden koken op 1 pit met TV zender 24kitchen (camping cooker). Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 13 van 14

14 Slotwoord en vooruitblik Recreatie Nederland heeft de potentie om uit te groeien tot het eerste succesvolle internetplatform in de recreatiesector (dag- en verblijfsrecreatie). Zoals bij het voorwoord reeds is aangegeven, is de sterke verbintenis met de sector, vastgelegd in een meer jaren overeenkomst met RECRON, de spreekwoordelijke fundering. Daarnaast is Recreatie Nederland het afgelopen jaar met vele partijen in de markt het gesprek aangegaan. Het gaat hierbij om o.a. opleidingsinstituten (NHTV), banken en hun sectormanagers (ABN AMRO en Rabobank), regionale marketingorganisaties en andere aan de sector verbonden partijen. Het ondervonden draagvlak tijdens deze gesprekken en de wijze waarop deze partijen hieraan uiting geven aan ondernemers, motiveert enorm om met volle overgave de activiteiten van Recreatie Nederland te realiseren. De verankering die RN/Elke Plek daarmee in de sector krijgt, is van groot belang voor nu maar zeker ook voor de langere termijn. Ambities De ambities van de initiatiefnemers gaan verder dan het louter samenbrengen van de diverse bedrijfsgroepen van de sector om deze in contact te brengen met de vraagzijde. Ook de ontsluiting van toeristisch Nederland als geheel naar de buitenlandse consument moet een volgende fase in de ontwikkeling zijn. Een samenwerking daarin met partijen zoals het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) worden momenteel al onderzocht. Ook het kopiëren van het concept naar andere landen binnen Europa is al door partijen aanbevolen. Recreatie Nederland BV geeft met haar activiteiten vorm aan de noodzakelijke veranderingen voor een gezonde toekomst van de recreatiebranche. Het verhaal van Elke Plek, december 2014 Pagina 14 van 14

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

SIMPEL RESERVEREN Wilt u meer online boekingen? Tot wel 30% meer online boekingen via Simpel Reserveren! www.simpelreserveren.nl

SIMPEL RESERVEREN Wilt u meer online boekingen? Tot wel 30% meer online boekingen via Simpel Reserveren! www.simpelreserveren.nl SIMPEL RESERVEREN Wilt u meer online boekingen? Tot wel 30% meer online boekingen via Simpel Reserveren! www.simpelreserveren.nl Wat is simpel reserveren.nl? Dat is reserveren in drie simpele stappen!

Nadere informatie

Webfixers Website Whitepaper

Webfixers Website Whitepaper Versie 2.1 jun 16 Webfixers Website Whitepaper Alles wat je moet weten om je website te laten doen wat je verwacht En wat je moet weten om te voorkomen dat je net als meer dan 50% van de ZZP ers en MKB

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Keyword lijst Algemeen Alles in combinatie met zeeland Vakantie Bed and Breakfast / Bed en breakfast Hotel Campings / camping Vakantiehuis

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

ecommerce praktijkervaringen

ecommerce praktijkervaringen ecommerce praktijkervaringen hoe kom je tot de optimale webwinkel? Peter van Noord Directeur De Nieuwe Zaak Webwinkel Vakdagen 27 januari 2011 De Nieuwe Zaak Experts in webwinkels Opgericht in 2005 Vestigingen

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij funda in business

Welkom bij funda in business Welkom bij funda in business Maandelijks staan 250.000 bezoekers open voor úw aanbod! Presenteer uw commercieel vastgoed op funda in business. Dat geeft u volop voordeel: Uw aanbod staat op de grootste

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE GOOGLE ZOEKMACHINES WIJ LEVEREN Complete Website Bouw en

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Bedrijfsgroep Buitensportbedrijven (VeBON)

Bedrijfsgroep Buitensportbedrijven (VeBON) Bedrijfsgroep Buitensportbedrijven (VeBON) RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen Januari 2013 - Homesforleisure.com Introductie Duizenden mensen zijn dagelijks via het internet op zoek naar een tweede huis. Er zijn

Nadere informatie

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING Uit onderzoek blijkt dat homo s relatief hoogopgeleid zijn, meer dan gemiddeld vrij te besteden hebben en graag merken kopen die adverteren in homomedia. Vaak worden trends

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet.

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet. TARIEVENLIJST 2016 Wij begeleiden u naar succes op internet. Stap 1: Kennismakingsgesprek Wij laten Visit Media en onze werkwijze zien. Natuurlijk hoort u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

UWV Informatieavond. Donderdag 24 november 2016

UWV Informatieavond. Donderdag 24 november 2016 UWV Informatieavond Donderdag 24 november 2016 Programma 19.00 Michel Penterman Competence Factory 19.10 Rene Steuer oprichter Competence Factory 19.20 Alrik Mol UWV 19.40 Sjoerd Burger Social Media Recruitment

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Even voorstellen Mijnwebwinkel Sinds 2005 kan je een webshop bij ons huren. Op dit moment meer dan 35.000 webwinkels via Mijnwebwinkel. Kasper Hägele

Nadere informatie

DTG - Transformatie De haai in de tank

DTG - Transformatie De haai in de tank DTG - Transformatie De haai in de tank Karin den Ouden Platform voor Klantgericht Ondernemen 17 februari 2016 Agenda DTG in een notendop Onze geschiedenis Marktontwikkelingen Onze klanten Onze journey

Nadere informatie

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota 2013-2018

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Landal Rabbit Hill. Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel)

MARKTONDERZOEK. Landal Rabbit Hill. Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel) MARKTONDERZOEK Landal Rabbit Hill Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel) Marktonderzoek Landal Rabbit Hill Grevenhout 21 te Nieuw-Milligen (Uddel) in de gemeente Apeldoorn Opsteller: Landal GreenParks Postbus

Nadere informatie

De belangrijkste voordelen van de nieuwe technologie op een rijtje :

De belangrijkste voordelen van de nieuwe technologie op een rijtje : 1 2 Er wordt in het onderwijs stevig nagedacht over de betekenis van ICT voor het leren. In het primair proces is leren de kernactiviteit. Het kindbelang dient bij het organiseren van het onderwijs voorop

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

Stichting Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen Stichting Liniebreed Ondernemen Missie SLO Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, wil de Stichting Liniebreed Ondernemen ervoor zorgen

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Stichting Verhuisdieren.nl. Matcht mens & dier

Stichting Verhuisdieren.nl. Matcht mens & dier Stichting Verhuisdieren.nl Matcht mens & dier BELEIDSPLAN 2017 INHOUD Wie zijn we Visie - onze doelstellingen Missie - wat doen we en waarom Resultaten tot nu toe Toekomstplannen komende 3 jaar Wat zijn

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ondernemer en hebt u hart voor makelaardij? Dan is HouseHunting op zoek naar u! Voor uitbreiding van onze snel groeiende franchiseketen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie