JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ Stichting Fardá ADRES: WEBSITE: KVK: IBAN: Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO

2 35 donateurs 5 jr jubileum 3 projecten VOORWOORD Het is 5 jaar geleden dat Stichting Fardá was gestart met haar missie. Een droom van een jonge onervaren idealist, die toevallig 14 jaar geleden op het juiste moment, op een veilige plek terecht was gekomen en die toevallig de juiste kansen had gekregen om voor zichzelf een toekomst te creëren. Om te genieten van de vrijheid van het 'dromen naar iets', om te genieten van de schaarse mogelijkheid om naar een nieuwe, kansrijke en veilige 'morgen' te kunnen smachten. Ik was gezegend dat ik hier was maar ik had tegelijkertijd een morele verplichting. Een verplichting om alle kansen in mijn leven, met beide handen aan te pakken, en God elk minuut dankbaar te zijn voor die kansen. De enige vraag die mij bezighield in 2008, was de vraag 'God, waarom ik?' Waarom ben ik hier in Nederland, in een veilig land met een toekomst dat volop kansen biedt, en niet in een land zoals Afghanistan, in armoede en duisternis? Die vragen kon ik als een zeventienjarige niet zomaar beantwoorden. Ik was bang dat ik niks kon betekenen en ik had de angst om een mislukking te worden. Maar ik heb in de afgelopen 5 jaar geleerd dat onze diepste angst, niet onze onbekwaamheid is, maar juist onze kracht om te groeien. Het zijn onze sterke kanten en niet onze zwakke kanten waar wij bang voor zijn. Met het onszelf kwalijk nemen dat wij hier toevallig kansen hebben gekregen en andere talloze hulpbehoevenden in Afghanistan niet, komen wij niet ver. Het had geen enkele zin om onszelf zielig voor te doen, zodat die hulpbehoevende Afghanen zich beter konden voelen. Want het is juist deze kans die wij hadden gekregen, waarmee wij hun verder konden helpen. Ik kwam tot het besef dat zolang wij onze kansen blijven pakken, en blijven vechten voor onze idealen en dromen, wij tegelijkertijd ook anderen motiveren om hetzelfde te doen. Ik besefte dat wij met onze aanwezigheid hier in Nederland en niet in Afghanistan, veel meer kunnen betekenen voor de wereld. Het was dat besef dat ons ertoe had geleid om Stichting Fardá op te richten. Wij wilden iets terug doen voor onze medemens ongeacht zijn of haar ras, geslacht of afkomst. Wij wilden hen dezelfde kansen geven, hoe gering die ook moge zijn, om te geloven in een nieuwe morgen. Een nieuwe, veilige en kansrijke Fardá! Nu 5 jaar later, besef ik dat wij onze droom beter anders hadden kunnen formuleren. Het is niet de eindbestemming die belangrijk is, het zijn juist die kleine, knusse en wondere paden die je naar je eindbestemming toe leiden, die van belang zijn in het leven. Want ook al weten wij dat onze hulp te vergelijken is met een druppel in een oceaan, het zijn de vrienden die je onderweg maakt, de onbekende wegen die je samen bewandelt, de ervaringen die je samen 2

3 opdoet en het trots dat je op elkaars gezicht afleest wanneer je samen iets hebt bereikt. Dit zijn de dingen die je motiveren om telkens door te gaan. Ik voel me gezegend om zoveel vrienden om me heen te hebben die mij gemotiveerd hadden om telkens het geduld op te brengen om door te gaan. Zonder de mensen die achter de idealen van Fardá stonden, had de stichting niet kunnen voortbestaan. Als wij onze reis opnieuw zouden moeten doen, dan zouden wij het precies met dezelfde personen hebben gedaan. Wij hebben heel veel van elkaar mogen leren. En dankzij het vertrouwen van onze donateurs in ons, hebben wij veel kunnen bereiken. Wij hopen, dat jullie ook de komende 5 jaren, achter onze idealen staan. Keihan Popal Voorzitter Stichting Fardá 3 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

4 INHOUD 1. Algemene informatie 5 1. STATUTAIRE DOELSTELLINGEN 2. Doelstellingen Werkwijze 2. interne organisatie 7 3. Het bestuur van activiteiten van stichting fardá 9 1. Water4tomorrow project 2. Wake up call 3. Wereld waterdag Deelname aan de co- creatie sessie van cordaid 5. Donationspots campagne 6. Fardá informatieavond 7. Water4tomorrow fase 2 5. Publiciteit en externe contacten financiën 15 4

5 1. ALGEMENE INFORMATIE 1. STATUTAIRE DOELSTELLINGEN De stichting Fardá heeft ten doel: - het ondersteunen van hulpbehoevenden in Afghanistan, - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het werven van de benodigde middelen ter bereiking van het doel; - het onder de aandacht brengen van de problematiek en het voeren van overleg met personen, instanties en autoriteiten. 2. DOELSTELLING VAN STICHTING FARDÁ VOOR 2013 Stichting Fardá is opgericht om de arme en hulpbehoevende mensen in Afghanistan op een duurzame manier bij te staan in hun strijd om een beter bestaan, waarbij kennisoverdracht een zeer belangrijk rol speelt. Stichting Fardá gelooft in het soort ontwikkelingshulp dat de hulpbehoevenden stimuleert zèlf de handen uit de mouwen te steken en een betere toekomst voor zichzelf te bouwen, want alleen dan wordt hulp echt duurzaam. Door de benodigde expertise en middelen beschikbaar te stellen met het opzetten van duurzame projecten, willen wij de hulpbehoevende Afghanen een nieuwe toekomst bieden, een nieuwe Fardá. 3. WERKWIJZE VAN STICHTING FARDÁ 2013 Al het werk dat wij in Afghanistan verrichten komt voort uit onze samenwerking en het contact dat we hebben met de lokale bewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste manier om te bepalen wat inwoners van een land nodig hebben, het simpelweg aan hen te vragen is. Zij wonen immers in het land dat voorzien moet worden van hulp. Samen kijken we naar de basis behoeften van de lokale bewoners en stellen prioriteiten voor wat noodzakelijk is. Onze partnerorganisatie en vertegenwoordiger Mawlana Foundation staat in nauw contact met de lokale bewoners. Zij krijgen direct vanuit de bevolking inzicht in de problemen die de bevolking noodzakelijk vindt om verholpen te worden. Samen met de lokale bewoners sturen zij ons een projectvoorstel en wij gaan dat eventueel samen met Mawlana Foundation aanpassen om vervolgens uit te voeren. Zo zijn ook de projecten water4tomorrow, medics4tomorrow en education4tomorrow ontstaan. Gezondheid is de hoogste prioriteit voor hen en voor ons. Economische ontwikkeling en kleine infrastructurele projecten staan meestal ook zeer hoog op hun wensenlijstje. Voor alle bouwprojecten bieden de lokale Afghanen hun inspanning en wij voorzien hun van de materiële en financiële middelen. 5

6 Het proces van samenwerken tussen de bewoners en Mawlana Foundation is erg nuttig. Aan het eind van de dag zijn de bewoners zelf verantwoordelijk geweest voor het project. Ze hebben zelf het project aangekaart, op papier gezet en uitgevoerd. Fardá heeft hen alleen een helpende hand gegeven. Zo komen zij een stap dichter tot onafhankelijkheid en dat is een doel waar wij allen naar streven. Hier in Nederland zullen we alle beschikbare mogelijkheden inzetten om het project uit te kunnen voeren. We gaan fondsen werven, het project en het probleem aankaarten bij het publiek en ook experts zoeken die ons kunnen helpen bij het opzetten van een duurzaam project. Nadat het project is uitgevoerd krijgen wij een uitgebreid video en foto verslag van onze partnerorganisatie. Met een eindrapport verantwoorden wij onze activiteiten naar onze donateurs en sponsoren. Alle documenten en verslagen komen op onze website en social media accounts en iedereen kan deze ook te allen tijde raadplegen. 6

7 2. INTERNE ORGANISATIE 1. SAMENSTELLING BESTUUR De stichting Fardá bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een raad van toezicht. Afgeleid van de Statuten wordt gekozen voor een bestuur met een oneven aantal van minstens drie leden, te weten: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - De overige bestuursleden zijn: - Vice voorzitter - Webbeheerder - Bestuurslid(/leden) promotionele zaken - Bestuurslid(/leden) fondswervingszaken - Algemene bestuursleden Alle bestuursleden maken deel uit van het algemeen bestuur. De voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester maken deel uit van het dagelijks bestuur. Het enig verschil tussen het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is van juridisch perspectief, namelijk dat de leden van het dagelijks bestuur ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. DAGELIJKS BESTUUR Dit bestuur houdt zich sterk op de achtergrond bezig bij het vaststellen van inhoudelijk beleid en werkt vooral aan het mogelijk maken van het werk. Aandachtspunten zijn o.a. financieel beheer, huisvesting, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie. De leden van het dagelijks bestuur staan ook ingeschreven als bestuurslid in de Kamer van Koophandel en zijn daardoor ook verantwoording schuldig. ALGEMEEN BESTUUR Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en andere bestuursleden met de taken: bepaling en uitvoering van beleid, contacten naar buiten, voorwaardenscheppende activiteiten. Elk bestuurslid van het dagelijks bestuur is ook onderdeel van het algemeen bestuur. Er is geen enkel onderscheid tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur in taken. Wel in een juridische context, namelijk dat het dagelijks bestuur ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel. RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en of de bestuursleden een zorgvuldige en evenwichtige afweging hebben gemaakt van de belangen van de stichting, 7

8 3. Het bestuur van 2013 De stichting Fardá bestond uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Afgelopen jaar bestond de team van Fardá uit de volgende personen: DAGELIJKS BESTUUR: Keihan Popal Voorzitter Farahnaz Sayghani Secretaris Elaha Abhar Penningmeester ALGEMEEN BESTUUR: Zia Karimi Projectcoördinator Sherzad Anwari Projectcoördinator Soraya Moshfeq Fondsenwerving Maryam Wahedi PR-coördinator 8 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

9 4. ACTIVITEITEN VAN STICHTING FARDÁ 1. WATER4TOMORROW PROJECT KHAJE BUGHRA FASE 1 Keihan Popal was in augustus 2012 in Kabul voor het project Water4Tomorrow. De ondernomen activiteiten in Afghanistan waren het volgende: 1. Mobilisatie en demobilisatie 2. Boring van de put met een rotary methode (100 m) 3. Aanvoer en installatie van PVC buizen met een diameter van 6 (inch) diameter in de waterput 4. Aanvoer en installatie van 3-8 mm (washed and sieved river gravel) 5. Dichtgooien van de eerste 6 meter van de put met cement om te voorkomen dat verontreinigd oppervlakte water in aanraking komt met bodemwater. 6. De waterput schoonspoelen met een air-compressor (24 uur) 7. Water-kwaliteit analyse (biologisch en chemisch) 8. Waterput rapport (lithological report) Het verslag van dit project kunt u op onze website bekijken. 9

10 2. WAKE UP CALL Op 21 maart 2013 vond in het Vredespaleis in Den Haag het jaarlijks Multi-Stakeholder Dialogue on Water plaats, waar vele nationale en internationale vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeenkwamen om een radicale verandering teweeg te brengen in onze houding en benadering van water. Zia Karimi was namens Stichting Fardá aanwezig als deskundig vertegenwoordiger om mee te discussiëren over waterproblematiek in de wereld. Bijdragen aan zo n evenement was voor stichting Fardá cruciaal voor het verbreden van ons netwerk en het promoten van onze grootste project op dit moment namelijk Water4Tomorrow project Khaje Bughra. 3. WERELD WATERDAG 2013 Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar op vrijdag 22 maart internationale vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeen ter viering van het World Water Day Dit jaar was het echter speciaal, omdat Nederland fungeerde als gastland voor deze internationale viering in het World Forum te Den Haag. De viering werd mede georganiseerd door UNESCO en UN-Water. Stichting Fardá was ook uitgenodigd en fungeerde als een van de vertegenwoordigers van Afghanistan om de problemen op het gebied van water aan te kaarten in de slotverklaring. Wij hadden de eer om te midden van organisaties als UNESCO IHE, Cordaid, Vitens Evides, Aqua4All, UN WMO, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig te zijn om deel te nemen aan de discussies en ook Afghanistan een stem te geven in de post-2015 ontwikkelingsagenda. Oplossen van het waterproblematiek van Afghanistan vergt een lange termijn visie met duidelijke duurzame lange termijn plannen. Daarvoor hebben wij partners gezocht die ons kunnen helpen met het uitvoeren de tweede fase (installeren van een waterzuiveringssysteem) van het Water4Tomorrow project en de fases daarna. Op dit moment komt het project ongeveer twintigduizend euro tekort waarvan de helft door Cordaid gesubsidieerd wordt mits wij het resterend bedrag bij elkaar kunnen verzamelen. Het is de bedoeling dat wij de komende maanden organisaties, particulieren, en serviceclubs benaderen om ons te helpen met het uitvoeren van de tweede fase van het project. Wanneer de tweede fase van het project uitgevoerd is, zullen we in staat zijn om de derde fase 10

11 van het project starten. Daarmee bedoelen we het overdragen van expertise en kennis vanuit Nederland aan Afghaanse hydrologen en lokale bevolking. De Nederlandse watersector loopt namelijk al voorop op het gebied van duurzaamheid. Door hier internationaal de standaard van te maken, creëren we als sector voorsprong op andere landen. Daar is niet alleen de Nederlandse koopman blij mee, maar het betekent vooral ook dat we meer mensenlevens redden doordat waterprogramma s toekomstbestendig worden. 4. DEELNAME AAN DE CO- CREATIE SESSIE VAN CORDAID Op vrijdag 11 april 2013 nam Keihan Popal namens de Stichting Fardá deel aan de co-creatie sessie van Cordaid. Als partner organisatie werd stichting Fardá uitgenodigd om mee te denken over het beleid van Cordaid op het gebied van ontwikkelingshulp met het oog op de terugtrekking van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. In andere woorden werden wij gevraagd om mee te denken hoe het dienstenpakket van Cordaid zo nodig gewijzigd of aangepast kon worden met het oog op een veel duurzamere manier van samenwerking tussen het Westen en het Verre Oosten. Met verschillende partnerorganisaties van Cordaid ging Stichting Fardá (als enige vertegenwoordiger van Afghanistan die dag) om tafel tijdens de co-creatie sessies, waarbij expertise en ervaring met elkaar werden uitgewisseld. Stichting Fardá is verheugd om een Cordaid partner te zijn en heeft baat bij een langdurige samenwerking. 11

12 5. DONATION SPOT CAMPAGNE Om onze projecten nog sneller te kunnen realiseren, zijn wij gestart met de Fardá Donation Spots Campagne. Met de Fardá Donation Spots Campagne proberen we op een snellere manier inkomsten te werven voor onze projecten. De bedoeling is dat er een Fardá Donation Box in een winkel/onderneming naast de kassa aan de balie neergezet wordt zodat klanten hun fooi daarin kwijt kunnen. Het geld wat we via de Donation Spots Campagne binnen halen zal ten goede komen aan onze projecten. De middelen die wij voor de Donation Spots gebruikt hebben zijn de Donation Boxen, die naast de kassa aan de balie van een winkel/onderneming neergezet worden. Daarnaast hebben we ook een aantrekkelijke cover voor de Donation Boxen ontworpen. Met deze actie hopen wij alle leeftijden te bereiken, jong, oud, jongen, meisje. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen (klanten) hun fooi in de Donation boxes van Fardá kwijt kunnen. Op dit moment bevinden wij ons in de opstartfase van de Donation Spots Campagne maar als we kijken naar de mogelijkheden, dan hopen wij dat we straks aan het eind van het jaar 2014 minstens één Donation Spot per provincie in Nederland hebben. 6. FARDÁ INFORMATIEAVOND Op vrijdag 11 oktober 2013 werd de eerste informatieavond van de stichting Fardá georganiseerd in het Restaurant Griftpark te Utrecht. Met als doelstelling om belangstellenden de kans te bieden om stichting Fardá beter te leren kennen. Het programma was samengesteld uit twee delen, eerste deel diende voor algemene kennismaking met de stichting, waarin het ontstaan, afgeronde projecten en toekomstplannen werden gepresenteerd. Tijdens de tweede deel kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om tijdens een borrel hun vragen, suggesties en andere aan- en opmerking te delen met het bestuur. Ook was er een praktische toelichting voor het project van 12 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

13 Water4Tomorrow door middel van prototypen die bij de uitvoering van Water4Tomorrow fase II zullen gebruikt worden. Deze avond was afgesloten met veel enthousiaste reactie en interessante voorstellen van belangstellenden. Door deze informatieavond werd Fardá, een aantal donateurs en enkele vrijwilligers, rijker waaronder het bestuur voor Ook in de toekomst zijn we van plan om eens per jaar een informatieavond te organiseren om verdere ontwikkelingen te kunnen delen over Fardá. 7. WATER4TOMORROW FASE II Afgelopen jaar bestonden de werkzaamheden uit, kennis en ontwikkeling door middel van studie en literatuuronderzoek op het gebied van hydrologie en watermanagement en waterzuivering, contact onderhouden met kennisinstellingen en specialisten op het gebied van watermanagement, waterzuivering en met verschillende drinkwater zuivering leveranciers zoals Remon waterzuivering bedrijf en IMARES. Analyseren en vinden van meest geschikte drinkwaterzuiveringsinstallatie van Leo Groendijk van Stichting Water4Everyone. Met een hoog technisch haalbarheid, economisch haalbaarheid en ecologisch haalbarheid. Schrijven van project verslag, plan van aanpak, begrotingsrapport en de uitvoering van tweede Water4Tomorrow fase II project. 13 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

14 5.Publiciteit en externe contacten In het jaar 2013 was de nadruk vooral op marketting en PR. Dit was heel belangrijk omdat Fardá met grote plannen momenteel nog een relatief onbekende stichting is. Om de plannen te kunnen realiseren was noodzakelijk om naast subsidies naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken, om zo een stabiele bron van inkomsten te verkrijgen. 1. WEBSITE EN SOCIAL MEDIA Voor meer bekendheid hebben we onze digitale aanwezigheid kunnen versterken door onze doelgroep van informatie te voorzien via de digitale platforms van Fardá, zoals website en social media pagina s (Facebook, Twitter, Instagram). Van de voortgang van onze projecten/evenementen/acties zijn er rapportages in de vorm van een verslag en/of beeldmateriaal beschikbaar gesteld op de digitale platforms voor geïnteresseerden. 2. GOOGLE ADWORDS Stichting Fardá is officieel een partner van Google. Google helpt ons met een maandelijks advertentietegoed op AdWords bij het promoten van onze missie en initiatieven op Google. 3. SMS MACHTIGING Door de recente wijziging in het Europees betalingsverkeer binnen EU landen, zijn stichtingen en verenigingen met een incassocontract gedwongen om SEPA proof hun incasso's uit te voeren. Gelukkig heeft stichting Fardá een SEPA contract en is op tijd overgestapt op de dienst van SMS machtiging. Dit betekent dat wij overal in Europa, vaste donateurs kunnen krijgen zonder enige problemen. Als iemand een vaste donateur wilt worden, dan dienen ze dat te bevestigen door een unieke TAN-code in te voeren op onze website. Die code krijgen ze per sms toegestuurd nadat ze zich als donateur hebben ingeschreven. Daarnaast krijgen onze donateurs een eigen donateurspagina met hun eigen gegevens die zij op elk moment kunnen wijzigen. Dit betekent zekerheid voor onze donateurs, maar ook zekerheid voor ons als organisatie. Met een groter publiek buiten Nederland, staat stichting Farda een goed jaar te wachten. 14

15 6. Financiën JAARREKENING STICHTING FARDÁ 2013 ONTVANGSTEN UITGAVEN Giften 297,00 Bankkosten 161,36 Akties - Kamer van koophandel 24,08 Schenking W4T 2.000,00 Gift Winterhulpactie 2013* 200,00 Donaties 1.480,51 Promotiemateriaal 198,17 Voordelig saldo , , ,51 *t.b.v. Stichting Niaaz Bank 01/01/ ,91 Voordelig saldo ,90 Bank 01/01/ ,81 15

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting River of life. Jaarrekeningen. Boekjaar Bestuur Stichting River of Life

Stichting River of life. Jaarrekeningen. Boekjaar Bestuur Stichting River of Life Stichting River of life Jaarrekeningen Boekjaar 2013 Bestuur Stichting River of Life 2013 Stichting River of Life Kantershof 367 1104 GV Amsterdam Zuid Oost Nederland KvK-nummer: 50074547 Bankrekeningnummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO Stichting Koningsdag Zierikzee Dulve 50 4303 BD Zierikzee IBAN NL75RABO0300072473 www.koningsdagzierikzee.nl contact@koningsdagzierikzee.nl 06-30714396 JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2014 STICHTING FARDÁ ACHT OAN DE DIKEN 32 9285JB BUITENPOST

JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2014 STICHTING FARDÁ ACHT OAN DE DIKEN 32 9285JB BUITENPOST JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2014 STICHTING FARDÁ ACHT OAN DE DIKEN 32 9285JB BUITENPOST FEBRUARI 2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Statutaire doelstellingen 04 1.2. Doelstellingen van Stichting Fardá

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Stichting Anders dan Gemiddeld Anjeliersstraat 21 7873 AS Odoorn Telefoon: 0627126759 Email: anders.dan.gemiddeld@gmail.com Bank: ABN AMRO: 47.67.52.272 Gemaakt voor: Lobke Rojas

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie