JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ Stichting Fardá ADRES: WEBSITE: KVK: IBAN: Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO

2 35 donateurs 5 jr jubileum 3 projecten VOORWOORD Het is 5 jaar geleden dat Stichting Fardá was gestart met haar missie. Een droom van een jonge onervaren idealist, die toevallig 14 jaar geleden op het juiste moment, op een veilige plek terecht was gekomen en die toevallig de juiste kansen had gekregen om voor zichzelf een toekomst te creëren. Om te genieten van de vrijheid van het 'dromen naar iets', om te genieten van de schaarse mogelijkheid om naar een nieuwe, kansrijke en veilige 'morgen' te kunnen smachten. Ik was gezegend dat ik hier was maar ik had tegelijkertijd een morele verplichting. Een verplichting om alle kansen in mijn leven, met beide handen aan te pakken, en God elk minuut dankbaar te zijn voor die kansen. De enige vraag die mij bezighield in 2008, was de vraag 'God, waarom ik?' Waarom ben ik hier in Nederland, in een veilig land met een toekomst dat volop kansen biedt, en niet in een land zoals Afghanistan, in armoede en duisternis? Die vragen kon ik als een zeventienjarige niet zomaar beantwoorden. Ik was bang dat ik niks kon betekenen en ik had de angst om een mislukking te worden. Maar ik heb in de afgelopen 5 jaar geleerd dat onze diepste angst, niet onze onbekwaamheid is, maar juist onze kracht om te groeien. Het zijn onze sterke kanten en niet onze zwakke kanten waar wij bang voor zijn. Met het onszelf kwalijk nemen dat wij hier toevallig kansen hebben gekregen en andere talloze hulpbehoevenden in Afghanistan niet, komen wij niet ver. Het had geen enkele zin om onszelf zielig voor te doen, zodat die hulpbehoevende Afghanen zich beter konden voelen. Want het is juist deze kans die wij hadden gekregen, waarmee wij hun verder konden helpen. Ik kwam tot het besef dat zolang wij onze kansen blijven pakken, en blijven vechten voor onze idealen en dromen, wij tegelijkertijd ook anderen motiveren om hetzelfde te doen. Ik besefte dat wij met onze aanwezigheid hier in Nederland en niet in Afghanistan, veel meer kunnen betekenen voor de wereld. Het was dat besef dat ons ertoe had geleid om Stichting Fardá op te richten. Wij wilden iets terug doen voor onze medemens ongeacht zijn of haar ras, geslacht of afkomst. Wij wilden hen dezelfde kansen geven, hoe gering die ook moge zijn, om te geloven in een nieuwe morgen. Een nieuwe, veilige en kansrijke Fardá! Nu 5 jaar later, besef ik dat wij onze droom beter anders hadden kunnen formuleren. Het is niet de eindbestemming die belangrijk is, het zijn juist die kleine, knusse en wondere paden die je naar je eindbestemming toe leiden, die van belang zijn in het leven. Want ook al weten wij dat onze hulp te vergelijken is met een druppel in een oceaan, het zijn de vrienden die je onderweg maakt, de onbekende wegen die je samen bewandelt, de ervaringen die je samen 2

3 opdoet en het trots dat je op elkaars gezicht afleest wanneer je samen iets hebt bereikt. Dit zijn de dingen die je motiveren om telkens door te gaan. Ik voel me gezegend om zoveel vrienden om me heen te hebben die mij gemotiveerd hadden om telkens het geduld op te brengen om door te gaan. Zonder de mensen die achter de idealen van Fardá stonden, had de stichting niet kunnen voortbestaan. Als wij onze reis opnieuw zouden moeten doen, dan zouden wij het precies met dezelfde personen hebben gedaan. Wij hebben heel veel van elkaar mogen leren. En dankzij het vertrouwen van onze donateurs in ons, hebben wij veel kunnen bereiken. Wij hopen, dat jullie ook de komende 5 jaren, achter onze idealen staan. Keihan Popal Voorzitter Stichting Fardá 3 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

4 INHOUD 1. Algemene informatie 5 1. STATUTAIRE DOELSTELLINGEN 2. Doelstellingen Werkwijze 2. interne organisatie 7 3. Het bestuur van activiteiten van stichting fardá 9 1. Water4tomorrow project 2. Wake up call 3. Wereld waterdag Deelname aan de co- creatie sessie van cordaid 5. Donationspots campagne 6. Fardá informatieavond 7. Water4tomorrow fase 2 5. Publiciteit en externe contacten financiën 15 4

5 1. ALGEMENE INFORMATIE 1. STATUTAIRE DOELSTELLINGEN De stichting Fardá heeft ten doel: - het ondersteunen van hulpbehoevenden in Afghanistan, - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het werven van de benodigde middelen ter bereiking van het doel; - het onder de aandacht brengen van de problematiek en het voeren van overleg met personen, instanties en autoriteiten. 2. DOELSTELLING VAN STICHTING FARDÁ VOOR 2013 Stichting Fardá is opgericht om de arme en hulpbehoevende mensen in Afghanistan op een duurzame manier bij te staan in hun strijd om een beter bestaan, waarbij kennisoverdracht een zeer belangrijk rol speelt. Stichting Fardá gelooft in het soort ontwikkelingshulp dat de hulpbehoevenden stimuleert zèlf de handen uit de mouwen te steken en een betere toekomst voor zichzelf te bouwen, want alleen dan wordt hulp echt duurzaam. Door de benodigde expertise en middelen beschikbaar te stellen met het opzetten van duurzame projecten, willen wij de hulpbehoevende Afghanen een nieuwe toekomst bieden, een nieuwe Fardá. 3. WERKWIJZE VAN STICHTING FARDÁ 2013 Al het werk dat wij in Afghanistan verrichten komt voort uit onze samenwerking en het contact dat we hebben met de lokale bewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste manier om te bepalen wat inwoners van een land nodig hebben, het simpelweg aan hen te vragen is. Zij wonen immers in het land dat voorzien moet worden van hulp. Samen kijken we naar de basis behoeften van de lokale bewoners en stellen prioriteiten voor wat noodzakelijk is. Onze partnerorganisatie en vertegenwoordiger Mawlana Foundation staat in nauw contact met de lokale bewoners. Zij krijgen direct vanuit de bevolking inzicht in de problemen die de bevolking noodzakelijk vindt om verholpen te worden. Samen met de lokale bewoners sturen zij ons een projectvoorstel en wij gaan dat eventueel samen met Mawlana Foundation aanpassen om vervolgens uit te voeren. Zo zijn ook de projecten water4tomorrow, medics4tomorrow en education4tomorrow ontstaan. Gezondheid is de hoogste prioriteit voor hen en voor ons. Economische ontwikkeling en kleine infrastructurele projecten staan meestal ook zeer hoog op hun wensenlijstje. Voor alle bouwprojecten bieden de lokale Afghanen hun inspanning en wij voorzien hun van de materiële en financiële middelen. 5

6 Het proces van samenwerken tussen de bewoners en Mawlana Foundation is erg nuttig. Aan het eind van de dag zijn de bewoners zelf verantwoordelijk geweest voor het project. Ze hebben zelf het project aangekaart, op papier gezet en uitgevoerd. Fardá heeft hen alleen een helpende hand gegeven. Zo komen zij een stap dichter tot onafhankelijkheid en dat is een doel waar wij allen naar streven. Hier in Nederland zullen we alle beschikbare mogelijkheden inzetten om het project uit te kunnen voeren. We gaan fondsen werven, het project en het probleem aankaarten bij het publiek en ook experts zoeken die ons kunnen helpen bij het opzetten van een duurzaam project. Nadat het project is uitgevoerd krijgen wij een uitgebreid video en foto verslag van onze partnerorganisatie. Met een eindrapport verantwoorden wij onze activiteiten naar onze donateurs en sponsoren. Alle documenten en verslagen komen op onze website en social media accounts en iedereen kan deze ook te allen tijde raadplegen. 6

7 2. INTERNE ORGANISATIE 1. SAMENSTELLING BESTUUR De stichting Fardá bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een raad van toezicht. Afgeleid van de Statuten wordt gekozen voor een bestuur met een oneven aantal van minstens drie leden, te weten: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - De overige bestuursleden zijn: - Vice voorzitter - Webbeheerder - Bestuurslid(/leden) promotionele zaken - Bestuurslid(/leden) fondswervingszaken - Algemene bestuursleden Alle bestuursleden maken deel uit van het algemeen bestuur. De voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester maken deel uit van het dagelijks bestuur. Het enig verschil tussen het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is van juridisch perspectief, namelijk dat de leden van het dagelijks bestuur ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. DAGELIJKS BESTUUR Dit bestuur houdt zich sterk op de achtergrond bezig bij het vaststellen van inhoudelijk beleid en werkt vooral aan het mogelijk maken van het werk. Aandachtspunten zijn o.a. financieel beheer, huisvesting, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie. De leden van het dagelijks bestuur staan ook ingeschreven als bestuurslid in de Kamer van Koophandel en zijn daardoor ook verantwoording schuldig. ALGEMEEN BESTUUR Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en andere bestuursleden met de taken: bepaling en uitvoering van beleid, contacten naar buiten, voorwaardenscheppende activiteiten. Elk bestuurslid van het dagelijks bestuur is ook onderdeel van het algemeen bestuur. Er is geen enkel onderscheid tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur in taken. Wel in een juridische context, namelijk dat het dagelijks bestuur ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel. RAAD VAN ADVIES De Raad van Advies toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en of de bestuursleden een zorgvuldige en evenwichtige afweging hebben gemaakt van de belangen van de stichting, 7

8 3. Het bestuur van 2013 De stichting Fardá bestond uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Afgelopen jaar bestond de team van Fardá uit de volgende personen: DAGELIJKS BESTUUR: Keihan Popal Voorzitter Farahnaz Sayghani Secretaris Elaha Abhar Penningmeester ALGEMEEN BESTUUR: Zia Karimi Projectcoördinator Sherzad Anwari Projectcoördinator Soraya Moshfeq Fondsenwerving Maryam Wahedi PR-coördinator 8 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

9 4. ACTIVITEITEN VAN STICHTING FARDÁ 1. WATER4TOMORROW PROJECT KHAJE BUGHRA FASE 1 Keihan Popal was in augustus 2012 in Kabul voor het project Water4Tomorrow. De ondernomen activiteiten in Afghanistan waren het volgende: 1. Mobilisatie en demobilisatie 2. Boring van de put met een rotary methode (100 m) 3. Aanvoer en installatie van PVC buizen met een diameter van 6 (inch) diameter in de waterput 4. Aanvoer en installatie van 3-8 mm (washed and sieved river gravel) 5. Dichtgooien van de eerste 6 meter van de put met cement om te voorkomen dat verontreinigd oppervlakte water in aanraking komt met bodemwater. 6. De waterput schoonspoelen met een air-compressor (24 uur) 7. Water-kwaliteit analyse (biologisch en chemisch) 8. Waterput rapport (lithological report) Het verslag van dit project kunt u op onze website bekijken. 9

10 2. WAKE UP CALL Op 21 maart 2013 vond in het Vredespaleis in Den Haag het jaarlijks Multi-Stakeholder Dialogue on Water plaats, waar vele nationale en internationale vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeenkwamen om een radicale verandering teweeg te brengen in onze houding en benadering van water. Zia Karimi was namens Stichting Fardá aanwezig als deskundig vertegenwoordiger om mee te discussiëren over waterproblematiek in de wereld. Bijdragen aan zo n evenement was voor stichting Fardá cruciaal voor het verbreden van ons netwerk en het promoten van onze grootste project op dit moment namelijk Water4Tomorrow project Khaje Bughra. 3. WERELD WATERDAG 2013 Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar op vrijdag 22 maart internationale vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeen ter viering van het World Water Day Dit jaar was het echter speciaal, omdat Nederland fungeerde als gastland voor deze internationale viering in het World Forum te Den Haag. De viering werd mede georganiseerd door UNESCO en UN-Water. Stichting Fardá was ook uitgenodigd en fungeerde als een van de vertegenwoordigers van Afghanistan om de problemen op het gebied van water aan te kaarten in de slotverklaring. Wij hadden de eer om te midden van organisaties als UNESCO IHE, Cordaid, Vitens Evides, Aqua4All, UN WMO, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig te zijn om deel te nemen aan de discussies en ook Afghanistan een stem te geven in de post-2015 ontwikkelingsagenda. Oplossen van het waterproblematiek van Afghanistan vergt een lange termijn visie met duidelijke duurzame lange termijn plannen. Daarvoor hebben wij partners gezocht die ons kunnen helpen met het uitvoeren de tweede fase (installeren van een waterzuiveringssysteem) van het Water4Tomorrow project en de fases daarna. Op dit moment komt het project ongeveer twintigduizend euro tekort waarvan de helft door Cordaid gesubsidieerd wordt mits wij het resterend bedrag bij elkaar kunnen verzamelen. Het is de bedoeling dat wij de komende maanden organisaties, particulieren, en serviceclubs benaderen om ons te helpen met het uitvoeren van de tweede fase van het project. Wanneer de tweede fase van het project uitgevoerd is, zullen we in staat zijn om de derde fase 10

11 van het project starten. Daarmee bedoelen we het overdragen van expertise en kennis vanuit Nederland aan Afghaanse hydrologen en lokale bevolking. De Nederlandse watersector loopt namelijk al voorop op het gebied van duurzaamheid. Door hier internationaal de standaard van te maken, creëren we als sector voorsprong op andere landen. Daar is niet alleen de Nederlandse koopman blij mee, maar het betekent vooral ook dat we meer mensenlevens redden doordat waterprogramma s toekomstbestendig worden. 4. DEELNAME AAN DE CO- CREATIE SESSIE VAN CORDAID Op vrijdag 11 april 2013 nam Keihan Popal namens de Stichting Fardá deel aan de co-creatie sessie van Cordaid. Als partner organisatie werd stichting Fardá uitgenodigd om mee te denken over het beleid van Cordaid op het gebied van ontwikkelingshulp met het oog op de terugtrekking van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. In andere woorden werden wij gevraagd om mee te denken hoe het dienstenpakket van Cordaid zo nodig gewijzigd of aangepast kon worden met het oog op een veel duurzamere manier van samenwerking tussen het Westen en het Verre Oosten. Met verschillende partnerorganisaties van Cordaid ging Stichting Fardá (als enige vertegenwoordiger van Afghanistan die dag) om tafel tijdens de co-creatie sessies, waarbij expertise en ervaring met elkaar werden uitgewisseld. Stichting Fardá is verheugd om een Cordaid partner te zijn en heeft baat bij een langdurige samenwerking. 11

12 5. DONATION SPOT CAMPAGNE Om onze projecten nog sneller te kunnen realiseren, zijn wij gestart met de Fardá Donation Spots Campagne. Met de Fardá Donation Spots Campagne proberen we op een snellere manier inkomsten te werven voor onze projecten. De bedoeling is dat er een Fardá Donation Box in een winkel/onderneming naast de kassa aan de balie neergezet wordt zodat klanten hun fooi daarin kwijt kunnen. Het geld wat we via de Donation Spots Campagne binnen halen zal ten goede komen aan onze projecten. De middelen die wij voor de Donation Spots gebruikt hebben zijn de Donation Boxen, die naast de kassa aan de balie van een winkel/onderneming neergezet worden. Daarnaast hebben we ook een aantrekkelijke cover voor de Donation Boxen ontworpen. Met deze actie hopen wij alle leeftijden te bereiken, jong, oud, jongen, meisje. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen (klanten) hun fooi in de Donation boxes van Fardá kwijt kunnen. Op dit moment bevinden wij ons in de opstartfase van de Donation Spots Campagne maar als we kijken naar de mogelijkheden, dan hopen wij dat we straks aan het eind van het jaar 2014 minstens één Donation Spot per provincie in Nederland hebben. 6. FARDÁ INFORMATIEAVOND Op vrijdag 11 oktober 2013 werd de eerste informatieavond van de stichting Fardá georganiseerd in het Restaurant Griftpark te Utrecht. Met als doelstelling om belangstellenden de kans te bieden om stichting Fardá beter te leren kennen. Het programma was samengesteld uit twee delen, eerste deel diende voor algemene kennismaking met de stichting, waarin het ontstaan, afgeronde projecten en toekomstplannen werden gepresenteerd. Tijdens de tweede deel kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om tijdens een borrel hun vragen, suggesties en andere aan- en opmerking te delen met het bestuur. Ook was er een praktische toelichting voor het project van 12 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

13 Water4Tomorrow door middel van prototypen die bij de uitvoering van Water4Tomorrow fase II zullen gebruikt worden. Deze avond was afgesloten met veel enthousiaste reactie en interessante voorstellen van belangstellenden. Door deze informatieavond werd Fardá, een aantal donateurs en enkele vrijwilligers, rijker waaronder het bestuur voor Ook in de toekomst zijn we van plan om eens per jaar een informatieavond te organiseren om verdere ontwikkelingen te kunnen delen over Fardá. 7. WATER4TOMORROW FASE II Afgelopen jaar bestonden de werkzaamheden uit, kennis en ontwikkeling door middel van studie en literatuuronderzoek op het gebied van hydrologie en watermanagement en waterzuivering, contact onderhouden met kennisinstellingen en specialisten op het gebied van watermanagement, waterzuivering en met verschillende drinkwater zuivering leveranciers zoals Remon waterzuivering bedrijf en IMARES. Analyseren en vinden van meest geschikte drinkwaterzuiveringsinstallatie van Leo Groendijk van Stichting Water4Everyone. Met een hoog technisch haalbarheid, economisch haalbaarheid en ecologisch haalbarheid. Schrijven van project verslag, plan van aanpak, begrotingsrapport en de uitvoering van tweede Water4Tomorrow fase II project. 13 JAARVERSLAG STICHTING FARDÁ 2013

14 5.Publiciteit en externe contacten In het jaar 2013 was de nadruk vooral op marketting en PR. Dit was heel belangrijk omdat Fardá met grote plannen momenteel nog een relatief onbekende stichting is. Om de plannen te kunnen realiseren was noodzakelijk om naast subsidies naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken, om zo een stabiele bron van inkomsten te verkrijgen. 1. WEBSITE EN SOCIAL MEDIA Voor meer bekendheid hebben we onze digitale aanwezigheid kunnen versterken door onze doelgroep van informatie te voorzien via de digitale platforms van Fardá, zoals website en social media pagina s (Facebook, Twitter, Instagram). Van de voortgang van onze projecten/evenementen/acties zijn er rapportages in de vorm van een verslag en/of beeldmateriaal beschikbaar gesteld op de digitale platforms voor geïnteresseerden. 2. GOOGLE ADWORDS Stichting Fardá is officieel een partner van Google. Google helpt ons met een maandelijks advertentietegoed op AdWords bij het promoten van onze missie en initiatieven op Google. 3. SMS MACHTIGING Door de recente wijziging in het Europees betalingsverkeer binnen EU landen, zijn stichtingen en verenigingen met een incassocontract gedwongen om SEPA proof hun incasso's uit te voeren. Gelukkig heeft stichting Fardá een SEPA contract en is op tijd overgestapt op de dienst van SMS machtiging. Dit betekent dat wij overal in Europa, vaste donateurs kunnen krijgen zonder enige problemen. Als iemand een vaste donateur wilt worden, dan dienen ze dat te bevestigen door een unieke TAN-code in te voeren op onze website. Die code krijgen ze per sms toegestuurd nadat ze zich als donateur hebben ingeschreven. Daarnaast krijgen onze donateurs een eigen donateurspagina met hun eigen gegevens die zij op elk moment kunnen wijzigen. Dit betekent zekerheid voor onze donateurs, maar ook zekerheid voor ons als organisatie. Met een groter publiek buiten Nederland, staat stichting Farda een goed jaar te wachten. 14

15 6. Financiën JAARREKENING STICHTING FARDÁ 2013 ONTVANGSTEN UITGAVEN Giften 297,00 Bankkosten 161,36 Akties - Kamer van koophandel 24,08 Schenking W4T 2.000,00 Gift Winterhulpactie 2013* 200,00 Donaties 1.480,51 Promotiemateriaal 198,17 Voordelig saldo , , ,51 *t.b.v. Stichting Niaaz Bank 01/01/ ,91 Voordelig saldo ,90 Bank 01/01/ ,81 15

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht Plan van aanpak Powered by: De Slinger Utrecht Samenvatting...3 Citaten...5 Inleiding...7 Utrecht onder stroom...8 Visie...8 Missie...8 Strategie...8 Thema s 2014 2018...9 Stippen aan de horizon...9 Platform...

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie